Present Perfect Simple

Sadašnji perfekat
-Practice-

by: Mihajlo Laćarac

Present Perfect Simple često zadaje glavobolje Ďacima. To se zbog toga što se ovo gramatičko vreme može prevesti na različite načine. Još kada pogledate neke gramatike i vidite nejasne upotrebe (tipa -"desilo se u prošlosti, nije bitno kada"), možda se i uplašite ali verujte, bespotrebno. Suština upotrebe Preznt Prfikt Tens-a je u samom imenu ---> ovo vreme uvek povezuje prošlost i sadašnjost i to na različite načine.

1. Ovo vreme se upotrebljava da iskažemo radnju koja je počela u prošlosti i još uvek traje. (Zato u ovom slučaju koristimo sadašnje vreme u prevodu)- Ovu upotrebu ćete prepoznati po FOR i SINCE:  For - I have lived in Novi Sad FOR 30 years = Živim u NS 30 godina. (kao što vidite FOR se ne prevodi, a predstavlja PERIOD koliko nešto traje)  Since - She has worked in Belgrade SINCE 1998 = Ona radi u BG od 1998. ("since" znači OD, znači predstavlja tačku u vremenu od koje se nešto dešava) * for/since vežbe

2. Koristi se da iskažemo iskustvo uz predloge EVER i NEVER, i tada korisitimo prošlost u prevodu na naš jezik:

 

Have you EVER been in England? = Da li si ikada bio u Engleskoj?

He's NEVER eaten snails. = On nikada nije jeo puževe. ---> Kod ove upotrebe veza prošlosti i sadašnjosti je u iskustvu i uopšte nije bitno kada se nešto desilo. Zato kod ove upotrebe nikad ne koristimo vremenske odrednice (n.p. an hour ago, on Monday, in 1931). Ako želimo da kažemo nešto o svom iskustvu i smestimo ga u odredjeno vreme u prošlosti, odmah se prebacujemo u Past Simple vreme. Tipičan primer je sledeći razgovor: - Have you ever been to Madrid? - Yes, I have! -Wow! When did you go there? - I went to Madrid five years ago. ... (i nastavak razgovora je u Past Simple Tense-u)

3. Za radnju koja se desila (nebitno kada) u prošlosti, ali ovog momenta senaglašava POSLEDICA ili REZULTAT (nekad KOLIČINA) i samim tim Present Perfect Simple prevodimo našim prošlim vremenom. Ovde nažalost nemamo predloga za vreme koji bi nam pomogao, ali ako razmišljamo u terminima posledice, rezultata ili količine, treba da koristimo Present Perfect Simple vreme.

  

posledica: He's broken his arm = Slomio je ruku (Vidite gips na ruci) rezultat: I've received an award = Dobio sam nagradu (i sad se pravim važan) količina: I've read hundreds of books = Pročitao sam stotine knjiga (u svom životu)

4. Uz predloge ALREADY i YET (već i još), što predstavlja kombinaciju perioda (1) i posledice(3). Already se koristi u pozitivnim rečenicama a YET u negativnim i upitnim. U ovoj upotrebi Present Simple Tense se takoĎe prevodi prošlim vremenom:

  

Have you done your homework yet? = Da li si (već) uradio domaći? Simon hasn't done his homework yet = Sajmon još nije uradio domaći. Tina's already done it. = Tina ga je već uradila.

5. Uz predlog JUST (upravo, baš), obavezno koristimo Present Perfect Simple, a u prevodu pored prošlog vremena (perfekta) možete se prebaciti u AORIST koji vam može u stvari dočarati kako ovo vreme zvuči u engleskom. Kod nas se aorist oseća kao arhaično vreme, ali ćemo ga možemo upotrebiti kada je radnja u prošlosti upravo završena (čak se oseća i posledica). Primeri:  He's just left = Upravo je otišao (aorist: ode on )

Kao što vidite, kada se precizno definišu upotrebe, ovo vreme nije uopšte teško. Samo građenje je isto jednostavno. Verovatno ste videli iz primera da posle subjekta ide pomoćni glagol HAVE/HAS, koji nema nikakvo značenje, samo pomaže u graĎenju vremena i PAST PARTICIP, odnosno ako je glagol pravilan, dodamo nastavak -ed, a ako je nepravilan koristimo njegov oblik iz treće kolone.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful