Tema 1 Rolul şi importanţa ştiinţei mărfurilor nealimentare în activitatea economică Semnificaţia şi obiectul de studiu al Merceologiei şi expertizei marfurilor nealimentare

. Conexiunea merceologiei cu alte ştiinţe, Metodele de cercetare ale mărfurilor nealimentare. Politica de protecţie a consumatorilor pe plan naţional şi internaţional. Cadrul conceptual al clasificării mărfurilor nealimentare. Tipuri de clasificări şi codificări ale mărfurilor. Sisteme de clasificare şi codificare a mărfurilor utilizate de întreprinderi. TEMA 2. Abordări strategice referitoare la calitatea şi sortimentul mărfurilor nealimentare Definirea şi metodologia determinării calităţii mărfurilor^ nealimentare. Rolul standardizării în reglementarea calităţii şi promovarea comerţului mărfurilor nealimentare. Factorii ce formează calitatea mărfurilor nealimentare. Modalităţi de menţinere a calităţii mărfurilor .nealimentare. Etichetarea şi marcarea mărfurilor nealimentare. Procedura de certificare a conformităţii calităţii mărfurilor nealimentare. Noţiune, tipuri, proprietăţi şi indicii sortimentului. Aspecte ale ecuaţiei: populaţie(consumatori) - necesităţi de consum -oferta de mărfuri. Managementul sortimentului: obiective, priorităţi şi direcţii de acţiune. TEMA 3. Expertiza merceologică Esenţa, sarcinile şi tipuri de expertize merceologice. Sursele de litigii generatoare de expertize merceologice. Identificarea mărfurilor nealimentare. Elementele structurale ale expertizei merceologice. Metodologia modernă de expertizare a mărfurilor nealimentare. Perfectarea rezultatelor procedurii de expertiză a mărfurilor nealimentare. TEMA 4. Clasa mărfurilor nealimentare, particularităţile lor merceologice Clasificarea mărfurilor nealimentare. Proprietăţile consumiste ale mărfurilor nealimentare. Factorii, ce condiţionează particularităţile merceologice

ale mărfurilor nealimentare.

TEMA 5. Caracteristica merceologică generală şi particularităţile expertizei grupelor de mărfuri nealimentare de uz casnic Semnificaţia mărfurilor nealimentare de uz casnic în consum. Articolele din mase plastice de uz casnic -generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Mărfuri chimice de uz casnic - generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Mărfuri silicate - generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Mărfuri metalice -generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Mărfuri electrocasnice generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Articole de mobilier - generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Materialele de construcţie generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. TEMA 6. Caracteristica merceologică generală şi particularităţile expertizei grupelor de mărfuri nealimentare vestimentare Semnificaţia mărfurilor vestimentare în consum. Mărfurile textile - generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Confecţiile şi tricotajele - generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Articole de încălţăminte -generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Articole de blănărie şi cojocărie - generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Articole de marochinărie generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. TEMA 7. Caracteristica merceologică generală şi particularităţile expertizei grupelor de mărfuri nealimentare de menire socioculturală Semnificaţia mărfurilor nealimentare de menire socioculturală în consum. Mărfurile domotice electronice— generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Articolele de papetărie şi mărfurile birotice -generalităţi,

clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Mărfuri informatice şi multimedia -generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Mărfuri foto-film generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Mărfuri

pentru sport, pescuit, vinătoare, ciclism, automobile -generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei. Jucării, articole giuvaere şi ceasuri -generalităţi, clasificare, sortiment, calitate, particularităţile expertizei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful