You are on page 1of 22
PROIECT TIP Ferma de vaci destinata productiei de lapte (20 de capete) -2006- FERMA DE VACI destinata productiei de lapte > Efective > Nutritie -Productie -Reproductie > Calcul economic Microferma cu 20 vaci Efective Categorii de varsta Capeto | % Vaci 20 | 50 Juninci 4 10 Vitele peste 18 luni 2 | 5 Vitele de 12-18 luni 4 | Seeaaato Vitele de 6-12 luni 4 10 Vitele de 3-6 luni = 5 Vitele de 0-3 luni pI ai aS | Téurasi | 2 | 5 Total #0 100.00 Structura efectivului asigurd realizarea_unei reforme de 16% si o cregtere de efectiv anuala de 10%. Ferma de vaci de lapte cuprinde in termeni zootehnici urmatoarele componente: = Populatia de animale utilizat& m= Factori de mediu -microclimat ( temperatura, umiditate, radiatii, etc.) INDICATORI TEHNICI Productia si reproductia UM BR B HF (BNR) Productia medie de Kg 4800 4500 5800 |lapte Nr. mediu de vaci in % 80 85 85 lactatie ae Vaci gestante % 50 50 50 permanent Reforma selectiva % 15 16 16 Natalitate % 95. 95 95. Varsta primiparelorfa__|_luni 16-18 18 18 22 prima monta fecunda Greutatea vitelelor la prima monta Kg/cap. 420 410 410 Planul de cultura Suprafetele destinate producerii furajelor de volum necesita urmatoarea structura: - leguminoase + graminee perene 60% - porumb pentru siloz 25% - rdcinoase ( sfecl&, gulli, morcovi, etc.) 10% - cereale + oleaginoase 5% (porumb, orz, ovz, soia, floarea -soarelui) Necesarul anual de furaje ‘Sortimentul Cantitate SU. UN. = to- -to- -mii- Fainuri 54 44 26 ‘Suculente 190 28 38 Concentrate 28 24 30 PVM 0,14 0,12 0,106 Suprafete necesare pentru producerea furajelor de volum Sortimentul de | Cantitatea | Productia UNiha furaje necesara medie -Kg- - tofha- | | Masa verde 320.400 Zi eA 8111 ‘Suculente 81.000 80 1,013 | 13.600 Fan 36.000 8 4,50__| 4.000 Paie 28.800 1 E : Concentrate 41.400 4 10,35 | 4.400 TOTAL ARABIL x x 22,99 - ~ nutrtivi (fitocentoza util, apa); - interactiuni sociale; - interactiuni sexuale; - interactiuni cu omul; 3/22