You are on page 1of 1

Translaci

La translaci de la Terra s el moviment que fa la Terra al voltant del Sol. La Terra est massa lluny del Sol com per a caure-hi a dins, per massa a prop com per a escaparse de la seva acci gravitatria. La forma de la trajectria s la duna ellipse i triga un any en fer una volta completa.

Rotaci
La rotaci terrestre s el moviment que fa la Terra girant sobre un eix de simetria della mateixa i que passa pel pol nord i el pol sud, perpendicular a lequador.