You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA W REGIONIE

od 2006 r.
ISSN: 2080-3664 NAKAD: 12 000 EGZ.

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,

FERIE W MIECIE

rok VIII, nr 3 (131)


13 LUTEGO 2013

BEZPATNY
Zobacz w internecie: 80 tys. wywietle gazety na GazetaInformator.pl

DWUTYGODNIK
Jak ciekawie spdzi ferie w Raciborzu... s. 5.

Stypendia Gwiazdki Serc dla najzdolniejszych uczniw


EDUKACJA S. 4 RACIBRZ SPRAWY KONTROWERSYJNE

3 marca wrczenie nagrody Pantofelek


SYLWETKI S. 11

PLUSY BIZNESU
DLA

Bezrobocie szaleje. Kto chce z nim walczyc?


WODZISAW LSKI - SAMORZD

S. 7

Dlaczego Brooklyn spon?


Prokuratura wszcza ledztwo. Policja zbiera dowody.
Leszek Jakiea

Mieczysaw Kieca na wosku


Obecni wodarze miasta dziaaj w sposb destrukcyjny (...)
Fot. internet

WOJCIECH ONECZKO

W Raciborzu a huczy od pogosek na temat poaru, ktry w nocy z 7 na 8 lutego strawi klub Brooklyn. Czy rdem katastrofy by zwyky przypadek? Zwarcie instalacji? Dzi trudno ferowa wyrokami w tej sprawie. Policjanci z wydziau kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu wci prowadz czynnoci subowe, ktre maj dostarczy materiau dowodowego dla wszcztego 11 lutego przez Prokuratur Rejonow w Raciborzu ledztwa w tej sprawie. Podstaw dochodzenia jest artyku 163 paragraf 1 kodeksu ustp 1 kodeksu karnego (kto sprowadza zdarzenie, ktre zagraa yciu lub zdrowiu wielu osb albo mieniu w wielkich rozmiarach, majce posta (...) poaru (...) podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10). Meneder spalonego lokalu twierdzi, e instalacja elektryczna bya odpowiednio zabezpieczona i niemoliwym jest, aby przyczyn poaru byo jej zwarcie. - Systemy zabezpieczajce zawsze dziaay prawidowo - mwi rankiem 8 lutego kierownik lokalu i doda, e nie wierzy w przypadek. Wypadki ostatnich miesicy pokazuj, e te przypuszczenia mog by prorocze - pod koniec listopada spon samochd firmowy Mam Catering, a sam lokal zosta zdemolowany. Do dzi nie

Sprawa likwidacji SP 28 w przelaa czar goryczy i prawdopodobnie zaowocuje referendum w sprawie odwoania prezydenta Mieczysawa Kiecy (na zdj). Do Biura Obsugi Klienta Urzdu Miata w Wodzisawiu lskim wpyny pisma informujce o zamiarze wystpienia z inicjatyw przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwoania prezydenta Mieczyawa Kiecy i Rady Miejskiej Wodzisawia lskiego. - Referendum jest demokratycznym prawem mieszkacw. Zoone do Urzdu Miasta pisma informuj o zamiarze wystpienia z inicjatyw bez podania przyczyny podaje rzecznik prasowy wodzisawskiego urzdu miasta Barbara Chrobok. Pisma wpyny dwa dni przed sesj rady miasta, na ktrej miano gosowa przyjcie kontrowersyjnej uchway likwidacji Szkoy Podstawowej nr 28. W udostepnionej na stronie urzdu miasta informacji na ten temat zawarto sugesti, e wnioski referendalne mogy nosi znamiona szantau wadz miasta. Wodzisawscy radni nie ugili si i 8 lutego przyjli uchwa o likwidacji SP 28. Inicjatorzy referendum bynajmniej nie traktuja sprawy jako przegranej i zapowiadaj, e w najbliszych dniach do mieszka wodzisawian zapukaj wolontariusze proszcy o poparcie idei odwoania wadz miasta. W naszej opinii obecni wodarze miasta cakowicie stracili kontakt z mieszkacami Wodzisawia lskiego, dziaaj w sposb destrukcyjny, przypadkowy i wykazuj cakowity brak zrozumienia dla potrzeb obywateli i wyborcw - pisz inicjatorzy akcji: Mirosaw Badyga, Agnieszka Cebula, Arkadiusz Forajter, Marek Haligowski, Roman Jarzbek, Bogusaw Kowol, Danuta Krawczyk, Maciej Kucharski, Agnieszka Kuczyska, Stanisawa Marciniec, Tomasz Prokop, Tadeusz Rzepa, Stefan Skaba, Weronika So, Krystyna Warcok i Ryszard Zalewski.
ET

Mao kto wierzy, e przyczyn poaru klubu Brooklyn by przypadek. ustalono czy by to zwyczajny wandalizm, czy te celowe dziaanie. Wkrtce po poarze przez Racibrz przetoczya si kolejna gorca wie: waciciel lokalu Grzegorz Kampka nie zamierza podda si nieszczliwemu zrzdzeniu losu (lub osb) i urzdzi lokal na nowo, zmieniajc przy okazji jego profil na odpowiadajcy gustom nieco starszej klienteli. Po tych zapowiedziach zaroio si od zoliwych komentarzy sugerujcych, e rdem poaru Brooklynu byo wyrachowanie i kalkulacja. W caej sprawie nie naley zapomina o lokatorach mieszka usytuowanych nad klubem, dla ktrych poar okaza si katastrofalnym w skutakch. Gdy lokal dziaa, skaryli si na wybryki goci przybytku i haas, ktrego rdem bya m. in. krgielnia. Po spowodowanej poarem nocnej ewakuacji pozostali bez dachu nad gow. Mieszkania s odcite od prdu i gazu, a utrzymujca si godzinami w trakcie poaru wysoka temperatura i zadymienie rwnie zrobiy swoje - mieszkania nadaj si do kompletnego remontu.

RACIBRZ INWESTYCJE

Wiadomoci

13 lutego 2013, nr 3 (131)

<< Gazeta Informator

CO DALEJ Z PLACEM DUGOSZA?


RSS Nasze Miato kontynuuje obywatelski plan rewitalizacji centrum Raciborza. Po spotkaniach stolikowych, debatach w Hotelu Polonia i bibliotece przyjdzie czas na dwa kolejne spotkania, dotyczce rewitalizacji Pl. Dugosza (18.02.13, godz. 18:00), oraz dworca PKP i ul. Mickiewicza (19.02.13, godz. 18:00), ktre rwnie odbd si w bibliotece. RSS NaM zaprasza do wzicia udziau w debatach.

Skwer Pieczki w przyszoci


Klasyka, ledowa awangarda, nieregularno, krzyujce si cieki. Jaki bdzie Skwer im. Ks. Praata Stefana Pieczki?
Fot. Jacek Hajkowski

KOMENTARZE DO ARTYKUU

WOJCIECH ONECZKO

W urzdzie miasta Jacek Hajkowski przedstawi wykonane na zlecenie samorzdu cztery koncepcje jego rewitalizacji. W czasie prezentacji wizualizacji rozgorzaa dyskusja na temat wyboru tej najlepszej, ktra przeniosa si rwnie na forum.raciborz.com.pl. Koncepcja I Przechodzce przez skwer drogi krzyuj si poprzez nieck z ulicami Now i Szewsk. Sama fontanna jest wypycona i mona do niej wej. W tej koncepcji przewidziane jest rwnie postawienie niewielkiego pawilonu o funkcji usugowo - gastronomicznej i gury ks. praata. Koncepcja II Oparta jest na prostoktnej, klasycznej siatce, w ktrej zawieraj si wyspy i zielece. W miejsce pawilonu ustawione s wysokie stoliki, przy ktrych mona usi i np. zje wasny posiek. RADLIN - SAMORZD

Najwiksz atrakcj trzeciej z zaprezentowanych w urzdzie miasta koncepcji rewitalizacji Skweru im. ks. S. Pieczki stanowi trjdzielna fontanna, w ktrej co dla siebie znajd zarwno osoby starsze, jak i dzieci. Koncepcja III Punktem centralnym tego rozwizania jest nowa, dzielona na trzy segmenty fontanna, z ktrych pierwszy zawiera niewielkie tryskacze z wod, drugi nie posiada tryskaczy - tylko spokojn ta, trzeci - dysze, z ktrych w nieregularnych odstpach czasu wytryskuje woda, co z pewnoci stanowioby atrakcj dla dzieci i modziey. Koncepcja IV Za spraw nietypowego nakrycia fontanny jest to najbardziej awangardowa i przykuwajca uwag koncepcja. Szczeglnie atrakcyjna noc. Rurowa, owietlan ledowo i przypominajca sklepienie redniowiecznego kocioakonstrukcja nad fontann nadaaby miejscu wyjtkowego i unikatowego charakteru.

Dyskusja Przybyli na prezentacj politycy i mieszkacy Raciborza byli na og zgodni, co do atrakcyjnoci koncepcji nr 1 i 3. Dyskusyjn pozostaa kwestia pawilonu i rabat kwiatowych, ale najwicej kontrowersji wywoaa sprawa przykocielnego muru. Cz zebranych, m. in. radny Robert Myliwy, jest zdania, e powinien on zosta rozebrany, gdy blokuje dostp do zabytku, jakim jest koci. Mur znalaz rwnie swoich obrocw, m. in. prezesa raciborskiego Klubu Inteligencji Katolickiej Krystiana Niewrzoa, ktry uwaa, e mur powinien pozosta, gdy teren za nim naley do kocioa i jako taki powinien by chroniony. Prezydent Mirosaw Lenk zapowiedzia, e miasto - waciciel muru - nie podejmie w tej sprawie adnych krokw bez konsultacji z para WNMP.
Wicej o miejskich inwestycjach na

~Ghost To jest/bdzie plac na miar naszych moliwoci. My tym placem otwieramy oczy niedowiarkom. Mwimy: to jest nasz plac, przez nas zrobiony, i to nie jest nasze ostatnie sowo! ~Oszczdny Raciborzanin Wystasrczyoby wyremontowa istniejcy stan i wkomponowa wicej zieleni oraz kwiatw. Fontann podwietli. Koszty na pewno byy by o wiele mniejsze w granicach 300 ty z. Ks. praat Pieczka na pewno by powiedzia: Jest jeszcze tyle innych potrzeb w tym miecie. Budet miasta jest zaduony. Brak dobrego gospodarza w Raciborzu. Oszczdnie panowie, oszczdnie. Bieda si rozszerza. Zamiast igrzysk dajcie chleba. ~Karolina Osobicie najbardziej podoba mi si koncepcja nr II: ziele jest widoczna, duo awek, stoliki do zjedzenia posiku - jak najbardziej zachcajce miejsce do chwilowego wypoczynku. Obecny stan wizualny tego miejsca jest nie do przyjcia! Obszar ten powinien by swojego rodzaju wizytwk miasta.

~cega Mur, o ktrym jest mowa, to bardzo brzydka cz tego skweru, moe nawet i najbrzydsza. Nie widz sensu w pozostawianiu go tam, zwaszcza gdy chce si wyda grubo ponad milion na rewitalizacj i upikszenie tego miejsca. To tak samo jak zamwi sobie garnitur u Armaniego, a w kieszeniach marynarki trzyma zgnie jaja. Mur powinno si kompletnie rozebra, a eby ksidzu ludzie nie azili po placu, to postawi inne, aurowe ogrodzenie, ktre doda uroku temu miejscu i odsoni mury kocioa i zadbany placyk. ~do Karolina To jest miasto i powinno mie cechy urbanistyczne a nie agrarne. Zieleni w Raciborzu i tak jest ju za duo. To ma by skwer, czynnik miastotwrczy, czy knieje? ~hayek Zgadzam si w peni z Oszczdnym Raciborzaninem! adne, ale po co? Czy gdyby podej do kadego entuzjasty tego pomysu i powiedzie: wycignij na to z portfela 40 zotych, to kto rzeczywicie zrobiby to?

103 tys. komentarzy na raciborz.com.pl Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl

raciborz.com.pl.

RACIBRZ - GOSPODARKA

RADLISKI URZD GODO PO LONSKU


Urzd Miasta Radlin przyczy si do akcji Godomy po lonsku. Oznaczenia z t informacj znalazy si przed urzdem i przy Sali Narad Rady Miejskiej. Burmistrz Barbara Magiera podkrela, e tabliczka ma wymiar symboliczny. Pozwoli uzmysowi osobom posugujcym si lsk mow, e to nie powd do wstydu a wrcz przeciwnie - do pielgnowania lokalnych tradycji. Radliski urzd jest pierwszym w regionie, ktry zdecydowa si przyczy do organizowanej przez stowarzyszenie Pro Loquela Silesiana - Towarzystwo na rzecz Kultywowania i Promowania Mowy lskiej - akcji.
ET
Fot. um.radlin.pl

Plac dalej bdzie straszy


Wojewoda nie pozwoli na wymian nieruchomoci midzy miastem a powiatem.
Przypomnijmy, miasto chciao pozby si dawnej komendy przy pl. Wolnoci, a w zamian otrzyma plac przy kowej. Wymiana bya od dawna uzgodniona pomidzy prezydentem a starost. Bya czci wikszej transakcji, w przeszoci samorzdy reguloway prawa wasnoci terenu po Prodrynie (gdzie obecnie mieci si siedziba policji) i starego szpitala przy Bema. Dopenieniem miaa by wymiana starej komendy na plac obok wizienia. Miastu zaleao na terenie po byych ogrdkach dziakowych, gdy w planach byo ulokowanie tam osiedla TBS-w. - Wojewoda uzna jednak, i wymiana nie jest ekwiwalentna i zablokowa j, gdy Skarb Pastwa wanie ekwiwalentno stawia na pierwszym miejscu w takich przypadkach - tumaczy prezydent Lenk. Zapowiada te konieczno zastanowienia si nad przyszoci obydwu nieruchomoci. Wyglda wic na to, e na razie grunt przy kowej dalej bdzie porasta chaszczami i straszy, gdy powiat (wadajcy nieruchomoci w imieniu Skarbu Pastwa), nie ma zbyt wielkich rodkw na utrzymanie go w naleytym porzdku. Mwi si, i wojewoda bdzie chcia go jak najszybciej zby z przeznaczeniem na ulokowanie tam np. marketu. Jeli za chodzi o komend, to pki co
Fot. Pawe Strzelczyk

Nikt nie chce starej siedziby policji przy Placy Wolnoci. koszty jej utrzymania ponosi policja, ale wkrtce przejdzie cakowicie na garnuszek miasta. A to oznacza wydatki na t kopotliw nieruchomo. Mirosaw Lenk szczerze przyznaje, e pomysu na jej zagospodarowanie nie ma. Odrzuca moliwo adaptacji lokali na cele mieszkaniowe, gdy koszt takiej operacji jest wikszy, ni postawienie nowego bloku.
PS

Na uroczystym odsoniciu tablicy Godomy po lonsku nie mogo zabrakn grniczej orkiestry.

ZNALAZE SI W CENTRUM WYDARZE?


MASZ ZDJCIA LUB INFORMACJE?

ZADZWO LUB NAPISZ!

redakcja@raciborz.com.pl
Wydawca: Redakcja: tel. 32 414 90 30, 519 188 998 Redaktor naczelny: Ireneusz Burek Redaktor prowadzcy: Wojciech oneczko Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Bartosz Kozina, Krystian Niewrzo, Natalia Klimaszka, Patrycja Krupiska Janusz Nowak, Martyna Mularczyk Adrian Behr

502 21 31 22
Dzia marketingu: Barbara Frydryk: 509 381 263 barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl Marzena Ruczaj: 533 362 362 marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl Anna Wanglorz: 504 18 18 27 anna.wanglorz@raciborskiemedia.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowa gracznych i reklam zastrzeone. Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o. Sosnowiec Nakad: 12 000 egz.

KONKURS STUDNIWKOWY Wytypuj najlepsz kreacj tegorocznych maturzystw


led naszego facebooka i oddaj swj gos. Wrd osb biorcych udzia w konukrsie zostan rozlosowane atrakcyjne nagrody!

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12, tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22, www.raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Wejd na
facebook.com/raciborzcompl led na bieco nasze konkursy - bierz udzia i wygrywaj!

GazetaInformator.pl

Graka i skad: Bartomiej Mielnik

Gazeta Informator >>

13 lutego 2013, nr 3 (131) RACIBRZA SAMORZD

POLICJA - BEZPIECZESTWO

NA PIESZYCH POSYPAY SI MANDATY


Raciborska policja prowadzia akcj majc na celu ograniczenie tragicznych zdarze drogowych z udziaem pieszych W czasie akcji (5 lutego) policjanci zwracali szczegln uwag na miejsca, w ktrych ruch pieszych jest najwikszy i gdzie najczciej dochodzi do zdarze z ich udziaem. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 74 osoby. 26 z nich zostao ukaranych mandatami, w 48 przypadkach skoczyo si na upomnieniu sownym. Najczstszym wykroczeniem popenianym przez pieszych okazao si przechodzenie przez jezdni w miejscu niedozwolonym. W cigu jednego tylko dnia policjanci przyapali na tym 68 osb. Akcja nie ograniczya si tylko do przechodniw. 13 mandatw zainkasowali rwnie kierowcy, ktrzy nie ustpili pierwszestwa pieszym. Oglnie zanotowano 22 takie przypadki, w 9 jednak wystarczyo upomnienie.
PS

Gdzie przenie pomnik Arki Boka?


Wadze miasta cigle nie potra zdecydowa si, w ktre miejsce ma tra pomnik bojownika o polsko lska
Fot. archiwum redakcji

Wiadomoci 3 REGION
w skrcie
OSZCZDZAJ NA OWIETLENIU
Gmina Ndza chcc zaoszczdzi na owietleniu wymienia wszystkie arwki w lampach ulicznych na energooszczdne. Ju miesic po wymianie wadze gminy pochwaliy si duymi oszczdnociami. Za owietlenie przed wymian gmina pacia 16 tysicy zotych. Teraz rachunki s o 6 tysicy nisze.

PAWE STRZELCZYK

KRZYANOWICE - KOMUNIKACJA

WJT CHCE PRZEJ DWORCE KOLEJOWE


- Chcemy przej od PKP dworzec kolejowy w Krzyanowicach oraz dworzec w Chaupkach mwi wjt gminy, Grzegorz Utracki. Wjt gminy Krzyanowice, Grzegorz Utracki spotka si z przedstawicielami spki PKP. Rozmowy dotyczyy nieodpatnego przejcia dwch dworcw kolejowych, lecych na terenie gminy. Mowa o dworcu w Krzyanowicach oraz o dworcu w Chaupkach. - Dworzec w Krzyanowicach wraz z przyleg do niego dziak prawdopodobnie uda si przej jeszcze w tym roku - tumaczy wjt Utracki. Inaczej wyglda sprawa przejcia dworca w Chaupkach, gdy naley on do kilku spek. Wszystkie one musz najpierw doj do porozumienia. - Postawiem take warunek, e moemy przej dworzec, ale tylko z przylegym do niego drugim budynkiem. Moe to troch potrwa - dodaje wjt. Gmina za przejcie tych dwch obiektw nie zapaci ani grosza. - Jedyny waNDZA - PRZYRODA
Fot. Paulina Krupiska

Konieczno relokacji monumentu pojawia si po sprzedaniu placu na ktrym stoi obecnie. Aktualnie rozwaane s cztery potencjalne lokalizacje. Najprawdopodobniejsz z nich wydaje si plac koo szkoy dla guchoniemych. Cay czas obowizuje uchwaa przyjta przez rad miasta, zgodnie z ktr to tam ma by przeniesiony. Pojawiy si co prawda gosy o sprzeciwie mniejszoci niemieckiej, jednak sami jej przedstawiciele dementuj jakoby mieli jakie obiekcje. Nic nie jest jednak przesdzone. Wiadomo tylko, e pomnik nie moe stan w miejscu objtym stref konserwatorsk A. Pozostae propozycje to Park Roth (od ulicy Opawskiej, cho w magistracie mwi te o innym miejscu w parku), Park Za-

Plac przy ulicy Opawskiej zosta sprzedany, wic trzeba przenie znajdujcy si na nim pomnik Arki Boka. Wadze miasta zastanawiaj si nad tym, gdzie go umieci. Jest kilka propozycji.

mkowy (na wysokoci Zespou Szk Mechanicznych) oraz skwer koo Zespou Szk Ekonomicznych przy zbiegu ulic Gimnazjalnej i Dugiej. Oprcz tych czterech propozycji mwio si te o skwerze przy skrzyowaniu ulic Wojska Polskiego i Opawskiej (przy dawnym Pewexie). Prezydent Lenk zapowiada, i zamierza wysucha wielu opinii by wybra najbardziej odpowiednie miejsce Prezydent podczas posesyjnej konferencji prasowej poinformowa rwnie, gdzie tra kocio, w ktrym Nowiny Raciborskie gotoway rekordow wodzionk. Wobec aska z umieszczeniem go w parku z pomnikiem Moniuszki (vis-avis Urzdu Skarbowego) i braku zgody konserwatora zabytkw na loalizacj u wylotu z ul. Dugiej, synny garnek stanie przy dworcu PKP.

BOJKOTUJ OCZYSZCZALNIE
Wadze Pietrowic Wielkich s zaniepokojone negatywnym nastawieniem mieszkacw gminy do planu budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ciekw. Mieszkacy nie ponios duych kosztw, gdy gmina pozyskaa na ten cel donansowanie z NFO. Waciciele domw bd musieli zapaci jednorazow opat w wysokoci 1845 z, a pniej opaca miesiczny abonament w wysokoci 24 z. Chtnych jednak brakuje.

PODWYKI W KRZYANOWICACH
Radni gminy Krzyanowice na prob spki, ktra zaopatruje gmin w wod, przyjli uchwa w sprawie podwyki opaty za wod. Do tej pory za metr szecienny wody mieszkacy gminy pacili 2,84 z brutto. Teraz opata wzronie do 2,98 z brutto. Prezes spki zapowiada, e w przyszym roku cena wody take wzronie. Tym razem o 13 groszy.

POWIAT RACIBORSKI - KOMUNIKACJA G. Utracki poinformowa o tym, e PKP jest skonne nieodpatnie przekaza gminie dworce kolejowe. Przedstawiciele spki stawiaj jednak warunki. runek, jaki postawio nam PKP jest taki, e zarwno na dworcu w Krzyanowicach jak i na dworcu w Chaupkach musi dziaa poczekalnia - mwi Grzegorz Utracki. Do tej pory pasaerowie, ktrzy czekali na pocig, nie mieli do dyspozycji adnego pomieszczenia, w ktrym mogliby si schroni przed mrozem czy deszczem.
P

Starosta chce podzieli PKS


Kada gmina powiatu raciborskiego ma przej cz udziaw spki.
Fot. PKS

NOWY SPRZT NA SIOWNI


Przy sali sportowej w Szonowicach funkcjonuje wietlica rodowiskowa, w ktrej ukasz Strzedua trzy razy w tygodniu prowadzi zajcia wychowawcze i sportowe dla dzieci i modziey. W lutym gmina doposaya siowni. Dziki temu mieszkacy gminy mog korzysta z nowego atlasu do wicze siowych.

Starostwo powiatowe w Raciborzu jest wacicielem spki PKS od 2010 roku. Na pocztku przej miay j wszystkie gminy powiatu. W tym celu zamierzano utworzy zwizek midzygminny. Nic z tego nie wyszo. Starosta zaproponowa gminom nieodpatne przejcie akcji spki PKS. Do tej pory gminy dopacay do niektrych kursw. Jaki czas temu zmieniy si jednak przepisy i jeli gminy nadal bd chciay organizowa transport na swoim terenie to bd musiay ogosi przetarg. Starosta chce unikn caej tej procedury, dlatego zaproponowa gminom nieodpatne przejcie czci akcji. - Propozycja zostaa zoona po to aby unikn procedury przetargowej. Bdzie to moliwe jedynie w przypadku, jeeli przwonik bdzie podmiotem wewntrznym gminy, tzn. jeli gmina bdzie wspwacicielem spki. T form zainteresowane s rwnie samorzdy ssiednie, takie jak powiat wodzisawski i gmina Lyski - tumaczy starosta, Adam Hajduk. Kada zainteresowana t form wsppracy gmina otrzymaaby nieodpatnie 10 udziaw w spce. O tej moliwoci poinformowali radnych wjt gminy Krzyanowice oraz wjt gminy Rudnik. W Krzyanowicach nie chc pochopnie podejmowa decyzji. - W przyszoci moe si to wiza z nansowymi zobowizaniami, ale jest to chyba jedyny sposb na organizacj tego transportu - mwi podczas sesji rady gminy Krzyanowice wjt Grzegorz Utracki. W Rudniku na razie nie podejmowano rozmw na ten temat. - Poczekamy na szczegowe informacje, bo tak naprawd na chwil obecn niewiele wiemy - mwi wjt Rudnika Alojzy Pieruszka. Jeli gminy nie zgodz si na propozycj starosty to PKS bdzie organizowa tylko transport do stolicy gminy, gdy takie jest jego zadanie. O transport do innych miejscowoci na terenie gminy, wadze bd musiay zadba same.
P

HIENY CMENTARNE GRASUJ


Wodzisawska policja otrzymuje coraz wicej zgosze mieszkacw o przypadkach kradziey na cmentarzach. Najczciej do kradziey dochodzi na cmentarzach w Radlinie. Ostatnie zgoszenia dotyczyy kradziey metalowych krzyy z grobw. Policja kontroluje skupy zomu w okolicy.

GRKI LSKIE Z POMNIKIEM PRZYRODY?


Jeden z radnych gminy Ndza stara si o to, aby trzystuletnia aleja dbowa znajdujca si w Grkach lskich zostaa uznana za pomnik przyrody. Radny gminy Ndza, Henryk Postawka chce, aby Aleja Dbowa, ktra znajduje si w Grkach lskich zostaa uznana za pomnik przyrody. - Walcz o to ju od 2002 roku - tumaczy radny. Wszystkie dziaania radnego s uzasadnione, gdy niektre drzewa znajdujce si w obrbie alei maj ponad 250 lat i cztery metry w obwodzie pnia. Radny oraz przychylne mu osoby uwaaj, e mogaby to by pikna wizytwka nie tylko Grek lskich, ale rwnie caej gminy Ndza. Aleja Dbowa, ktra skada si z 49 drzew ma wielu fanw. Mieszkacy Grek lskich utworzyli nawet jej profil na portalu spoecznociowym facebook. Na profilu znale mona informacje dotyczce alei oraz jej zdjcia. W pobliu najstarszych drzew stana take tablica - w jzyku polskim oraz lskim - informujca o historii i pochodzeniu alei. Jak informuje radny Postawka, o uznanie alei za pomnik przyrody bdzie walczy do skutku. - Jeli gmina nie chce uzna tej alei za pomnik przyrody ze wzgldu na koszty pielgnacji drzew to my, jako soectwo moemy wzi to na siebie - zapewnia podczas ostatniej rady gminy Henryk Postawka.
P

PRECZ Z AZBESTEM
Gmina Kornowac w 2013 roku zamierza ubiega si o dotacj i poyczk z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na demonta, transport i unieszkodliwianie wyrobw zawierajcych azbest. Kady mieszkaniec gminy, ktry planuje tego typu roboty powinien zgosi si do Urzdu Gminy o donansowanie tych prac.

RACIBRZ - BEZPIECZESTWO

Sprawcy pobicia w rkach policji


Dwch mczyzn zostao dotkliwie pobitych w jednym z raciborskich lokali.
Raciborscy kryminalni zatrzymali dwch sprawcw pobicia, do ktrego doszo 2 lutego ok. 2:00 w jednym z raciborskich lokali na ulicy Opawskiej. Mczyni w wieku 33 i 37 lat (mieszkacy Raciborza) pobili dwch mczyzn w wieku 25 i 33 lata. Poszkodowani odnieli powane obraenia. Wicej szczcia mia 33latek, ktry oglnymi urazami i zaman nog opuci szpital. Drugi z mczyzn z powanymi urazami gowy znajduje si w stanie cikim. Na podstawie zebranych materiaw dowodowych przez Policj i Prokuratora Sd w Raciborzu zastosowa wobec 30 latka dozr policyjny, natomiast wobec 37 latka rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesicy.
ET

WYREMONTUJ KOMISARIATY
Do 2015 roku maj zosta wyremontowane komisariaty policji w Kuni Raciborskiej oraz w Krzyanowicach. cznie na ten cel policja zarezerwowaa milion zotych. Remonty maj wesprze take gminy, ktre korzystaj z tych komisariatw.

13 lutego 2013, nr 3 (131)

<< Gazeta Informator

Edukacja
RACIBRZ AKCJE CHARYTATYWNE
WOJCIECH ONECZKO

BIBLIOTEKA OGASZA PLEBISCYT NA KSIK ROKU 2012


Biblioteka w Raciborzu zaprasza do udziau w plebiscycie na Ksik Roku 2012. Do wygrania atrakcyjne nagrody ksikowe. Aby wzi udzia w konkursie naley: odwiedzi prol Biblioteki na Facebooku (https://www.facebook.com/biblrac), znale post oznaczony hasem Ksika Roku 2012, doda komentarz zawierajcy: tytu typowanej przez Ciebie ksiki, imi i nazwisko autora. Gosowanie potrwa do 20 lutego. RACIBRZ - EDUKACJA

Stypendyci Gwiazdki Serc Macarena


Zebrane w czasie grudniowego koncertu pienidze powdroway do najzdolniejszych uczniw.
Fot. Wojciech oneczko

na studniwce
Wyjtkowe wykonanie poloneza przez maturzystw z ZSOMS.
Fot. Janusz Nowak

S ju efekty XII edycji Koncertu Charytatywnego Gwiazdka Serc. 7 lutego w starostwie powiatowym wrczono stypendia dla wytypowanych przez szkoy czternastu uczniw raciborskich szk ponadgimnazjalnych. - Nie mino kilka miesicy i spotykamy si ponownie - przywita uczniw, dyrektorw szk i przedstawicieli organizujcej Gwiazdk Serc Raciborskiej Izby Gospodarczej starosta Adam Hajduk. Przewodniczcy Rady Nadzorczej RIG Roman Nowak zapytywa, czy idea przekazywania zebranych w ramach Gwiazdki Serc pienidzy dla modziey sprawdza si w praktyce. - Zainteresowanie stypendiami ze strony uczniw rokrocznie wzrasta. Idea jest o tyle wana, e dla uczniw szk zawodowych jest to praktycznie jedyna szansa na otrzymanie stypendium - mwi dyrektory Zespou Szk Mechanicznych Sawomir Janowski. Prezes RIG Stanisaw Biel zachca dyrektorw, aby rwnie wystpowali w czasie koncertu Gwiazdki Serc - jako osoby znane w Raciborzu z pewR E K L A M A

W czasie XII edycji koncertu Gwiazdka Serc udao si zebra blisko 25 tys. z. Stypendystami zostaa zota czternastka uczennic i uczniw raciborskich szk ponadgminazjalnych. noci przycignliby rzesze ciekawych ich wystpw widzw. Stypendystami Raciborskiej Izby Gospodarczej zostali: Sabina Czogaa (ZSWspieramy BiRR), Adam Bluszcz (ZSBiRR), Artur Skowronek (ZSBiRR), Dominika Stroka (ZSO nr 1), Magorzata Kuska (ZSE), Katarzyna Czogaa (ZSE), Justyna Konieczna (ZSE), Izabela Gorus (ZSZ), Agnieszka Mikina (ZSZ), Jan Williger (ZSM), Sawomir Kusto (ZSM), Weronika Rochowiak (ZSO ne 2), Dominika Kostka (ZSO ne 2), Hanna Koczwara (ZSO ne 2). Maturzyci raciborskiej Szkoy Mistrzostwa Sportowego, tak jak w roku ubiegym bawili si w Rogowie. Sportowcy oprcz tradycyjnego poloneza zaskoczyli wsplnym wykonaniem macareny, popularnych Kaczuszek i wymylonym na t okazj ukadem do YMCA.

Gazeta Informator >>


RACIBRZA EDUKACJA

13 lutego 2013, nr 3 (131)

5
Jak ciekawie spdzi ferie w Raciborzu?
15 LUTEGO WARSZTATY Z SIANA W pitek, 15 lutego w Raciborskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 21 odbd si warsztaty tworzenia z siana, ktre poprowadzi Danuta Gauszka. Warsztaty odbd si w godzinach od 11.00 do 15.00. Przeznaczone s dla dzieci w wieku przedszkolnym. Udzia w zajciach jest bezpatny. 15 LUTEGO SPOTKANIE Z JAPONI 15 lutego w godzinach od 10.00 do 12.00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbdzie si spotkanie z kultur Japonii. Spotkanie przygotowane zostao wsplnie z Raciborskim Orodkiem Aikido. W trakcie spotkania przewidziano projekcj lmow, slajdowisko, warsztaty Shodo oraz Origami oraz wiele innych atrakcji. 18 - 19 LUTEGO WARSZTATY PLASTYCZNE 18 - 19 lutego w Raciborskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 21 odbd si warsztaty muzyczne i plastyczne dla dzieci z klas I - IV szk podstawowych. Warsztaty poprowadzi Patrycja Kowalska, a odbywa si one bd od godziny 11.00 do 14.00. Udzia w warsztatach jest bezpatny. 18 - 19 LUTEGO GRY LOGICZNE 18 - 19 lutego na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbdzie si spotkanie powicone grom logicznym. Pierwszego dnia w godzinach od 9.30 do 12.00 odbd si zajcia warsztatowe Speed Stacks, czyli ukadanie kubkw na czas. Drugiego dnia zaplanowano wiele konkursw oraz rozgrywek w grach logicznych. 18 - 20 LUTEGO WARSZTATY TEATRALNE 18 - 20 lutego w Raciborskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 21 odbd si warsztaty teatralne, ktre poprowadzi Teresa Okaj. Warsztaty kadego dnia rozpoczyna si bd o godzinie 11.00, a ich zakoczenie planowane jest na godzin 13.00. Udzia w nich moe wzi modzie, ktra ukoczya 13 lat. 20 LUTEGO FINA FERII 20 lutego w godzinach od 10.00 do 12.00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbdzie si na ferii z zamkiem. W programie midzy innymi pokazy klaunw z Fundacji Dr Clown, malowanie twarzy, zabawy dydaktyczne oraz zajcia plastyczne i techniczne. 19 - 21 LUTEGO WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 19 - 21 lutego w Raciborskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 21 odbd si warsztaty fotograczne, ktre poprowadzi Gabriela Habrom - Rokosz. Warsztaty potrwaj od godziny 10.00 do 14.00. Udzia w nich jest bezpatny. Zajcia przeznaczone s dla gimnazjalistw. Na warsztaty naley przynie wasny aparat fotograczny. 20 - 22 LUTEGO WARSZTATY DECOUPAGE 20 - 22 lutego w Raciborskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 21 odbd si warsztaty decoupage oraz wiklinowe. Poprowadzi je Stefania Pocztek. Potrwaj od godziny 10.00 do 13.00. Warsztaty skierowane s do dzieci powyej 13 roku ycia, do modziey oraz osb dorosych. Udzia w zajciach jest bezpatny. 21 LUTEGO WARSZTATY TEATRALNE 21 lutego w godzinach od 10.30 do 15.30 w Raciborskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 21 odbd si warsztaty teatralne (kuglarstwo, onglerka, pantomima). Poprowadz je artyci Teatru Nikoli z Krakowa. Warsztaty przeznaczone s dla dzieci i modziey powyej smego roku ycia. Na zakoczenie przewidziano spektakl, ktry bdzie mona obejrze dzie pniej o godzinie 13.00 w sali widowiskowej RCK. 22 LUTEGO BAL PRZEBIERACW 22 lutego o godzinie 16.00 w Bibliotece przy ulicy Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si Bal na Krlewskim Dworze na zakoczenie ferii z bibliotek. 22 LUTEGO BAL PRZEBIERACW 22 lutego na zakoczenie ferii odbdzie si bal przebieracw na lodowisku Piastor w Raciborzu. O godzinie 15.00 - impreza dla dzieci (przedszkola i szkoy podstawowe - 3-12 lat), godzina 17.30 - impreza dla modziey (gimnazja i szkoy rednie - 13-18 lat).

Ferie ruszyy pen par


Modym raciborzanom nuda nie grozi.
Pierwszy tydzie ferii rozpocz si warsztatami redniowiecznymi, teatralnymi, wokalnymi i tanecznymi, ktre zorganizowao Raciborskie Centrum Kultury. - Tym razem uczestnicy pobawi si przedmiotem - Izabela Karwot po raz kolejny w Raciborskim Centrum Kultury prowadzi warsztaty teatralne. - Zajm si animacj przedmiotw codziennego uytku, np. pobawi si chustami - zdradza instruktorka. - Takie zajcia bardzo pobudzaj wyobrani, kreatywno, otwieraj obszary, ktrych uczestnicy jeszcze nie dotykali. Nagle znajd nowe znaczenia i zastosowania przedmiotw dodaje Izabela Karwot. Zajcia wokalne prowadzia Katarzyna Danek, znana raciborzanom z wystpw z zespoem Kurcbend. - Bdziemy uczy si emisji gosu, dykcji, bdziemy oczywicie pracowa na utworami, m.in. Anny Jantar - mwi Katarzyna Danek. Warsztaty taneczne tradycyjnie ju poprowadzia Manuela Krzykaa. Prowadzca taczy odkd siga pamici. - W dziecistwie do taca porywaam ulubion lalk - mieje si instruktorka. - Przez taniec wyraam swoje emocje, taniec dodaje mi energii i motywacji, by wci si rozwiR E K L A M A Fot. RCK

PAULINA KRUPISKA

W czasie ferii nie trzeba si nudzi. Miejskie placwki kulturalne oraz kluby osiedlowe przygotoway dla dzieci i modziey naprawd ciekaw ofert. Na zdjciu uczestnicy warsztatw wokalnych w Raciborskim Centrum Kultury. ja - zdradza tancerka. W pierwszym tygodniu odbyy si te warsztaty redniowieczne. Znane i bardzo lubiane wrd maych raciborzan. Mogli dowiedzie si oni jak wygldao ycie w redniowieczu, kim byli wczeni wojownicy - jak yli, jak wygldali, a nawet jak spdzali czas wolny. A przed dziemi i modzie jeszcze caa gama kreatywnych zaj, ktre zorganizowao dla nich Raciborskie Centrum Kultury, miejska biblioteka oraz kluby osiedlowe. Nud w ferie pozwol im zabi m.in. zajcia twrcze, plastyczne, warsztaty z siana, decoupage oraz wiklinowe, a take teatralne (kuglarstwo, onglerka, pantomima).

Zapowiedzi
RACIBRZ KINO BATYK
ul. Londzina 13 www.kinobaltyk.pl

<< Gazeta Informator ZAKADY PRACY I MUNDUROWI POWALCZ O PUCHAR PREZYDENTA


13 lutego 2013, nr 3 (131) 9 - 10 marca w Arenie Rafako w Raciborzu odbdzie si III Turniej Siatkarski Zakadw Pracy i Sub Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibrz. Zespoy chtne do uczestnictwa w turnieju powinny zgosi si do 22 lutego. Zgoszenia druyny mona dokona za porednictwem adresu e-mail osir.raciborz@wp.pl.

Kino

WODZISAW KINO PEGAZ


RENIFER NIKO RATUJE BRATA 15.02 / GODZ. 17.00 POKOSIE 17.02 / GODZ. 19.00 MIO Z KSIYCA 19.02 / GODZ. 20.15 SAGA ZMIERZCH: PRZED WITEM CZ. 2 22-24.02 / GODZ. 17.00, 19.00 BEZ WSTYDU 26.02 / GODZ. 20.15

15 LUTEGO - DYBCWKA - RACIBRZ W pitek, 15 lutego o godz. 18.00 w klubie Dybcwka przy ul. Londzina w Raciborzu odbdzie si koncert zespow ADHD Syndrom oraz Godzina Policyjna. Bilety w cenie 8 zotych. 15 LUTEGO - RCK - RACIBRZ W pitek, 15 lutego o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum Kultury wystpi Maciej Balcar z zespoem Nie-Bo. Bilety na koncert w cenie 20 i 25 zotych. 15 LUTEGO - MOKSiR - KUNIA RACIBORSKA 15 lutego o godzinie 19.00 w Miejskim Orodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kuni Raciborskiej odbdzie si walentynkowy recital, podczas ktrego wystpi Magdalena Kaszta i Andrzej Kubiczek. Wstp 5 zotych. 15 LUTEGO - KLUB SZUFLADA - WODZISAW 15 lutego o godz. 20.00 w klubie Szuada w Wodzisawiu lskim odbdzie si koncert grupy Hemp Gru. Koncert ten jest czci poegnalnej trasy zespou. Bilety na koncert w cenie 30 i 35 zotych. 16 LUTEGO - RCK - RACIBRZ W sobot, 16 lutego o godz. 16.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 obejrze bdzie mona spektakl pt. Jak pingwiny ark popyny. Bilety w cenie 10 i 20 zotych. 18 LUTEGO - MDK - RACIBRZ 18 lutego o godz. 18.00 w sali widowiskowej Modzieowego Domu Kultury w Raciborzu odbdzie si koncert podsumowujcy warsztaty wokalne, ktre poprowadzi Maria Meyer. Wstp wolny. 21 LUTEGO - ZSM - RACIBRZ 21 lutego w godzinach od 10.00 do 14.00 w Zespole Szk Mechanicznych w Raciborzu odbd si pokazy interaktywne z zyki. 22 LUTEGO - BIBLIOTEKA - RACIBRZ W pitek, 22 lutego o godz. 16.00 w Bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si bal przebieracw pn. Bal na krlewskim dworze. 22 LUTEGO - RCK - RACIBRZ 22 lutego o godz. 13.00 w RCK przy ul. Chopina 21 w Raciborzu bdzie mona obejrze spektakl Maruczella w wykonaniu uczestnikw warsztatw z Teatrem Nikoli z Krakowa. Wstp wolny. 22 LUTEGO - KONIEC WIATA - RACIBRZ W pitek, 22 lutego o godz. 20.00 na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata w Raciborzu odbdzie si

koncert zespou Voo Voo. Bilety na koncert w cenie 50 i 55 zotych. 23 LUTEGO - RCK - RYDUTOWY W sobot, 23 lutego o godz. 18.30 w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odbdzie si spotkanie z twrcami lmu U stp Szarloty oraz koncert zespou 8 dzie tygodnia. Wstp wolny. 24 LUTEGO - STRZECHA - RACIBRZ 24 lutego o godz. 18.00 w Domu Kultury Strzecha przy ul. Londzina w Raciborzu odbdzie si koncert powicony twrczoci Agnieszki Osieckiej i Janusza Kofty. Podczas koncertu wystpi Agnieszka Babicz oraz Dawid Kartaszewski. Bilety w cenie 20 zotych. 24 LUTEGO - WCK - WODZISAW 24 lutego o godz. 16.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury bdzie mona obejrze spektakl Fabryka Dziecicych Marze w wykonaniu Teatru Prym - Art z Rudy lskiej. Bilety w cenie 10 z. 1 MARCA - RCK - RYDUTOWY 1 marca o godz. 19.00 w Rydutowskim Centrum Kultury wysucha bdzie mona koncertu pt. Arie spod familoka. Podczas koncertu usysze bdzie mona najwiksze hity operetkowe w klimacie lskiego humoru. Bilety w cenie 30 zotych. 1 MARCA - DYBCWKA - RACIBRZ 1 marca o godz. 19.00 w klubie Dybcwka w Raciborzu odbdzie si Dyba Punk Night. Podczas imprezy zagraj Nietypowy Stan oraz Digitus Medius. Bilety na koncert w cenie 8 z. 8 MARCA - RCK - RYDUTOWY 8 marca o godz. 18.30 w Rydutowskim Centrum Kultury bdzie mona obejrze spektakl pt. Sztuka kochania, czyli sceny dla dorosych w wykonaniu Teatru Zagbia. Bilety w cenie 40, 45 zotych. 9 MARCA - RCK - RACIBRZ 9 marca o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si spektakl komediowy Guwernantki. Na scenie zobaczy bdzie mona Wojciecha Majchrzaka, Roberta Kudelskiego, Ilon Wroosk, Dorot Gorijainow oraz Agnieszk Kudelsk. Bilety w cenie 45 i 55 zotych do nabycia w RCK. 9 MARCA - MOKSIR - KUNIA RACIBORSKA 9 marca o godz. 19.00 w Miejskim Orodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuni Raciborskiej odbdzie si koncert pieniarza i gitarzysty, Alexandra Maceradi. Bilety w cenie 15 zotych.

RALPH DEMOLKA 13-14.02 / GODZ. 16.20 PODEJRZANI ZAKOCHANI 8-14.02 / GODZ. 18.20 NIEMOLIWE 15-18.02 / GODZ. 20.00 PAN LAZHAR 19.02 / GODZ. 20.00 YCIE PI 3D 15-21.02 / GODZ. 17.40

PRZEMKO

RYDUTOWY FENIKS
MIO 13.02 / GODZ. 20.00 STRANICY MARZE 14.02 / GODZ. 12.00, 17.00 ZAMBEZIA 3D 15-17.02 / GODZ. 17.00 PODEJRZANI ZAKOCHANI 15-17.02 / GODZ. 19.00 DJANGO 22.02 / GODZ. 19.00 U STP SZARLOTY 23.02 / GODZ. 17.00

ul. Londzina 38 www.rck.com.pl PONAD NAMI TYLKO NIEBO 14.02 / GODZ. 18.00 KRLEWNA NIEKA 15.02 / GODZ. 11.00 W DRODZE 15-17.02 / GODZ. 19.00 ALE CYRK 18.02 / GODZ. 11.00 GWIAZDA KOPERNIKA 20.02 / GODZ. 11.00

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA 14 LUTEGO - MOK - RADLIN 14 lutego o godz. 16.00 w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie odbdzie si impreza pn. Reggae Walentynki. W programie warsztaty gry na gitarze i na bbnach oraz koncerty zespow TeoKa, Roots Soldiers, Sari Ska Band oraz Ras Luta. 15 LUTEGO - BIBLIOTEKA - RACIBRZ 15 lutego o godz. 18.00 w Bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si spotkanie autorskie z Markiem Bieczykiem - laureatem nagrody Nike 2012. 15 LUTEGO - RCK - RYDUTOWY W pitek, 15 lutego o godz. 18.00 w Rydutowskim centrum Kultury Feniks obejrze bdzie mona spektakl pod tajemniczo brzmicym tytuem Seks grupowy czyli psychoterapia. Bilety w cenie 25 zotych.
R E K L A M A

Dodatek tematyczny 3/2013


REGION GOSPODARKA

PLUSY BIZNESU
DLA
kania byy niuanse programu Mam zawd - mam prac w regionie, do ktrego zalet przekonyway pracodawcw przedstawicielki administracji samorzdowej. Gwnym celem wartego 72 mln z programu jest zwikszenie atrakcyjnoci i prestiu szk zawodowych.

Gazeta - Informator 13 lutego 2013 nr 3 (131)

Bezrobocie szaleje. Kto chce z nim walczy?


Nie tylko urzdy pracy s zainteresowane zwalczaniem niebezpiecznego zjawiska.
Sytuacja na rynku pracy pogarsza si z miesica na miesic. W samym styczniu w wodzisawskim urzdzie pracy zarejestrowao si 977 osb (ogem zarejestrowane byy 5864 osoby). Dla porwnania w grudniu ubiegego roku czynnoci tej dokonay 562 osoby. Niewiele lepiej jest w powiecie raciborskim. W styczniu w urzdzie zarejestrowanych byo 3337 osb, czyli o 306 wicej ni w grudniu 2012 roku. Temat bezrobocia i walki z nim jest czsto podejmowany przez izby gospodarcze i cechy rzemios regionu, ktre co miesic spotykaj si w ramach lskiego Partnerstwa Gospodarczego. Ostatnie spotkanie odbyo si w siedzibie Raciborskiej Izby Gospodarczej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele przedsibiorcw i rzemielnikw z Wodzisawia, Radlina, or i Raciborza. Dodatkowo przybyli rwnie przedstawiciele Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego i Powiatu Raciborskiego. Gwnym tematem spotR E K L A M A Fot. Wojciech oneczko

WOJCIECH ONECZKO

W ramach programu Mam zawd - mam prac w regionie uruchomione zostan dziaania warte 72 mln z.
Przedsibiorcy zainteresowali si, czy przyjmujc uczniw szk na praktyki, mog liczy na pokrycie kosztw ubezpieczenia, opieki i nadzoru nad uczniami. Pozytywna odpowied strony urzdniczej przypada go gustu przedsibiorcom. Przedstawiciele lskiego Partnerstwa Gospodarczego uwaaj, e programy ksztacenia w szkoach zawodowych regionu powinny by ze sob cile powizane, tak aby we wszystkich szkoach nie uczono tych samych zawodw, gdy rynek pracy nie jest w stanie wchon ich absolwentw, czego efektem jest wysokie bezrobocie wrd uczniw lub emigracja za prac na zachd. Innowacyjne podejcie do tematu prezentuje Izba Gospodarcza Wodzisawia lskiego, ktra ju w gimnazjach przedstawia uczniom te zawody, ktre s atrakcyjne w obecnej sytuacji rynkowej. Izba ma zamiar przekona wodzisawskich gimnazjalistw, e za prac wcale nie trzeba wyjeda na zachd - jest ona na miejscu, ale w okrelonych kierunkach i zawodach.

Ponadto wodzisawscy przedsibiorcy, z czym zgadzaj si przedstawiciele pozostaych izb i cechw rzemios zrzeszonych w ramach lskiego Partnerstwa Gospodarczego, postuluj skorelowanie systemu ksztacenia zawodowego w poszczeglnych miastach regionu, tak aby poszczeglne klasy szk zawodowych i technikw nie byy niepotrzebnie dublowane, gdy dla koczcych je uczniw moe zabrakn pracy. Pomysom przedsibiorcw (pracodawcw) z uwag powinny przysuchiwa si organy prowadzce ksztacenie ponadgminazjalne, gdy to wanie one s w gwnej mierze odpowiedzialne za to z jakim wyksztaceniem modzi ludzie tra na rynek pracy i czy odnajd si na nim. Ewentualny sojusz przedsibiorcw i samorzdw moe zaowocowa korzystnymi zmianami na rynku pracy w przyszoci. Teraz trzeba tylko czeka, a rk, ktr do samorzdw wycignli przedsibiorcy, ucinie druga strona.

Twj Dom Kredytowy 47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12 www.tdk24.pl biuro@tdk24.pl tel. 512 016 027

Adrian Rudek przyznaje, e nie mgby prowadzi komisu, gdyby nie motoryzacyjna pasja.

Autosalon ADICAR Spiesz si po kas do Galerii Myskiej


Fot. Wojciech oneczko

RACIBRZ

8 PLUSY BIZNESU
DLA

13 lutego 2013, nr 3 (131) RACIBRZ - HANDEL

<< Gazeta Informator

GASTRONOMIA

Galeria Myska w Raciborzu przygotowaa dla swoich klientw kolejn atrakcyjn niespodziank.
Myskiej z danego dnia wygrywa nagrod. Na parterze Galerii zostanie ustawiony Punkt Obsugi Klienta, w ktrym klienci bd mogli rejestrowa swoje paragony. Na specjalnym ekranie bdzie prezentowany aktualnie najwyszy wynik. W ten sposb

Przez dwa tygodnie klienci Galerii bd mogli codziennie wygra 200 zotych. W dniach 18 lutego do 3 marca, codziennie, kady klient bdzie mia szans wygra nagrod pienin. - Formua jest prosta - kady najwyszy paragon z Galerii

1 marca otwarcie autosalonu ADICAR w nowej lokalizacji przy ul. Rybnickiej 47 w Raciborzu. W warunkach kryzysu gospodarczego, zamroonych pensji i dziurawego polskiego prawa nie jest atwo prowadzi biznes. Szczeglnie tak wymagajcy jak komis samochodowy. Adrianowi Rudkowi od lat udaje si ta trudna sztuka. Co zadecydowao o jego sukcesie? Adrian Rudek ma handel we krwi: zainteresowa si drobnym handlem jeszcze w czasach szkolnych. Dziaalno gospodarcz o charakterze auto-handlowym rozpocz w 1991 roku. Lata pracy pozwoliy zaradnemu przedsibiorcy na otwarcie komisu, ktry znajdowa si w Raciborzu przy ul. Rudzkiej 100, a od 1 marca zostanie przeniesiony na ul. Rybnick 47 rwnie w Raciborzu. - Przez te wszystkie lata nie miaem swojego punktu, zajmowaem si tylko sprzeda giedow. Nie wiedziaem co to weekend, co to wolna niedziela, wstawaem o 3 nad ranem i jechaem. Dopiero niedawno, trzy lata temu, otworzyem swj wasny punkt sprzeday i od tego czasu jest nieco spokojniej, mam wolne niedziele, czas ktry mog spdzi z rodzin - wyjania waciciel komisu. Rzetelno i dbao o klienta, a take wieloletnie dowiadczenie sprawiaj, e ADICAR nadal utrzymuje si na trudnym raciborskim rynku. Osoby zainteresowane sprzeda lub kupnem samochodu nie powinny zapomina o komisie Adriana Rudka. ARTYKU SPONSOROWANY ADICAR

wszyscy klienci bd widzie jaka jest najwysza suma paragonu, ktra danego dnia prowadzi. Codziennie o godzinie 17:00, osoba, ktra w danym dniu miaa najwyszy paragon wygrywa 200 z. Warunkiem odbioru nagrody jest obecno o godzinie 17:00 w Galerii Myskiej w przypadku nieobecnoci zwycizcy, nagroda przechodzi w rce waciciela kolejnego paragonu - wyjania Jasiewicz Bogdan specjalista ds. marketingu Galerii Myskiej. Peen regulamin akcji dostpny bdzie na stronie Galerii Myskiej www.galeriamlynska.pl. - W akcji nie ma adnego elementu losowego, zatem kadego dnia na pewno wydamy gwarantowan nagrod pienin - dodaje Jasiewicz. Galeria Myska to najnowoczeniejsze a zarazem najmodniejsze centrum handlowe Raciborza, w ktrym, na trzech poziomach znajduj si salony takich marek jak: Reserved, House, Top Secret, 4F, Diverse, Reporter, CCC i Apart. ARTYKU SPONSOROWANY Galeria Myska 47-400 Racibrz ul. Mickiewicza 12

RACIBRZ - USUGI I HANDEL

Cukiernia i piekarnia z dusz... rwnie na Walentynki!


Aby powsta dobry wypiek nie wystarczy wla do kota wody i wsypa proszku... - wiedz o tym Anida i Adam Markiewka.
Wszystko zaczo si w 1987 roku od pczkarni w Kuni Raciborskiej, do ktrej otwarcia namwia Adama Markiewk jego ona Anida. Oboje postanowili powici si w peni temu zajciu, tak aby sta si w nim mistrzami. Kolejnym krokiem bya piekarnia w Markowicach. Aktualnie na terenie powiatu raciborskiego Anida i Adam Markiewka posiadaj ju sze punktw sprzeday. Czemu zawdziczaj sukces? - Wyjtkowo naszych produktw polega na stosowaniu oryginalnych przepisw i receptur, a take korzystania z najwyszej jakoci skadnikw. Do naszych wypiekw wkadamy cae serce i staramy si, by byo one jak najsmaczniejsze mwi waciciel cukierni i piekarni Adam Markiewka. Wrd licznych specjalnoci zakadu znajduj si rwnie te wyjtkowe, przygotowywane na specjalne okazje, m. in. na urodziny, chrzest, rocznic lubu i...Walentynki. Tort w ksztacie serca moe okaza si wymienitym prezentem dla ukochanej osoby i sprawi, e ten wyjtkowy w roku dzie otrzyma jeszcze wspanialsz i niepowtarzaln opraw.
Fot. markiewka.com.pl

karni. Moja ona przykada ogromn wag do tego - przekonuje przedsibiorca. Prbujc wypiekw i sodkoci, ktre wyrabia wraz z on trudno si z nim nie zgodzi.

ARTYKU SPONSOROWANY Cukiernia-Piekarnia Anida i Adam Markiewka Racibrz ul. Duga 4 Racibrz ul. Sowackiego 59c Racibrz Markowice ul. Powstacw l. 15 Sodkoci s dobre na kad okazj... Rwnie walentynki. W cukierniach Anidy i Adama Markiewki mona zamwi przygotowane specjalnie na t okoliczno wypieki - torty w ksztacie serc i wiele innych. Maestwo cukiernikw samo nie wie, czy Racibrz to rzeczywicie dobre miejsce do prowadzenia interesu, ale nie wyobraaj sobie, by robi to gdzie indziej. - Osobicie jestem z Raciborzem zwizany sentymentalnie. Nie wyobraam sobie prowadzenia interesw gdzie indziej. Przykadowo, sernik raciborski, ktry pieczemy, jest naszym ukonem w stron Raciborza. Pocztkowo ten wypiek nazywa si inaczej, ale pniej wraz z on stwierdzilimy, e warto go nazwa tak, by kojarzy si z naszym miastem. Poza tym specjalny skadnik tego sernika to krajanka wanie raciborska - mwi Adam Markiewka. - My wszystko robimy w sposb tradycyjny, tak jak kiedy, kilka pokole wstecz. Korzystamy z receptur przekazanych nam przez Otyli i Richarda Barucha, po ktrych przejlimy markowick pieNdza ul. Sobieskiego (obok Urzdu Gminy) Kunia Raciborska ul. Moniuszki (obok Hotelu Gracja)

Gazeta Informator >>

13 lutego 2013, nr 3 (131) WODZISAW LSKI GOSPODARKA

PIETROWICE WIELKIE - GOSPODARKA

PLUSY BIZNESU 9
DLA

GALA PRZEDSIBIORCW W PIETROWICACH


Fot. Paulina Krupiska

Z Jerzym Buzkiem o biznesie


Czy biznesowe niadanie przyniesie rezultaty?
WOJCIECH ONECZKO

Wyrnieni przedsibiorcy gminy Pietrowice Wielkie w otoczeniu przybyych na gal politykw. To wanie oni tworz miejsca pracy i wzbogacaj potencja gminy. Na VIII Gal Przedsibiorcw przybyo kilkudziesiciu goci, wrd ktrych byli zarwno lokalni przedsibiorcy jak i przedstawiciele samorzdu. - Dobry inwestor musi posiada trzy podstawowe cechy. Musi posiada wiar we wasne moliwoci, odwag oraz wczuwa si w ludzi i ich relacje. Wszystkie te cechy posiadacie - zwrci si do obecnych na sali przedsibiorcw, wjt gminy Pietrowice Wielkie, Andrzej Wawrzynek. - Sytuacja gospodarcza naszego kraju jest niestabilna. Wy wytwarzacie potencja ekonomiczny, tworzycie miejsca pracy. Wzbogacacie nie tylko siebie, ale take nasz gmin i wiele innych osb - doda. Podczas gali wyrniono nastpujce przedsibiorstwa: - W kategorii Nowy inwestor - Przedsibiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest w Lekartowie, - W kategorii Prne gospodarstwo - gospodarstwo Krystiana Sawika z Samborowic, - W kategorii Solidny produkt/usuga - zakad dekarsko - ciesielski Jzefa Harmata z Pietrowic Wielkich. Tradycyjnie przyznano rwnie wyrnienie specjalne dla przedsibiorstwa prowadzcego dziaalno ekologiczn, ktre przyznaa prezes Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Katowicach Gabriela Lenartowicz. W tym roku nagrod odebra Jan Lewandowski z Pietrowic Wielkich, ktry prowadzi pasiek. - Swoj pasiek prowadz hobbystycznie, nie zawodowo. Dlatego jest to dla mnie ogromne wyrnienie - mwi nagrodzony. Jaka jest jego recepta na sukces? - Trzeba lubi swoj prac, a sukces przyjdzie sam - powiedzia Jan Lewandowski.
P

Jerzy Buzek spotka si z wodzisawskimi przedsibiorcami. Podczas spotkania, ktre odbyo si 1 lutego w restauracji Pod Arkadami dyskutowano zarwno na tematy lokalne jak i oglnokrajowe. Poruszono m. in. kwesti moliwoci przejcia przez Izby Gospodarcze kompetencji Powiatowych Urzdw Pracy (szkolenie bezrobotnych, pomoc w znalezieniu pracy). - Wiedziaem, e prof. Buzek odpowiedzi nasze miasto. Zdecydowaem si zorganizowa takie spotkanie i zaprosi lokalnych przedsibiorcw, aby mieli szans przedstawi swoje pomysy, uwagi i problemy mwi Mieczysaw Kieca, prezydent Wodzisawia lskiego. - Takie spotkanie, mniej ocjalne, daje takie moliwoci dodaje prezydent. W czasie spotkania rozwaano rwnie moliwoci usprawnienia administracji publicznej, w szczeglnoci jej dziaalnoci RACIBRZ - RAFAKO

Fot. M. Kouchowski (wodzislaw-slaski.pl)

PORADY
PRZEDSIBIORCW
W trzecim numerze dodatku Plusy dla Biznesu prezentujemy gar porad dotyczcych rozlicze podatkowych. Czy podatnikom zawsze przysuguje korekta do bdnie wypenionej deklaracji podatkowej? Niestety nie zawsze i nie kademu przysuguje prawo do zoenia korekty deklaracji podatkowej, zmniejszajcej konsekwencje wynikajce z popenionych bdw. Istniej dwie sytuacje, w ktrych prawo do zoenia korekty ulega zawieszeniu: kontrola podatkowa oraz postpowanie podatkowe (jednake tylko dla okresu objtego kontrol, bd postepowaniem podatkowym). Czasowe ograniczenie moliwoci skorygowania bdw i nieprawidowoci w deklaracji moe zosta zniesione po zakoczeniu kontroli, bd postpowania. Warto podkreli, e przedmiotem korekty nie moe by zakres dotyczcy decyzji stanowicej o wysokoci zobowizania. Jak naley uj wydatki przy prowadzeniu firmy w mieszkaniu? Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej we wasnym mieszkaniu nie blokuje moliwoci zaliczenia czci wydatkw w ciar kosztw prowadzonej dziaalnoci. Warunkiem jest prawidowe udokomentowanie tych wydatkw. Ponadto naley rwnie poprawnie rozdzieli koszty przypadajce na cz zajt na dziaalno, w przypadku gdy przedsibiorca wykorzystuje tylko cz mieszkania (naley w tym uj czynsz mieszkania, media, wydatki przeznaczone na rozmowy telefoniczne i internet). Jak przekaza 1 proc. podatku dla organizacji poytku publicznego? Kada osoba bdca podatnikiem podatku dochodowego od osb fizycznych moe przeznaczy 1 proc. podatku od swoich dochodw na konto wybranej OPP poprzez zoenie w Urzdzie Skarbowym zeznania podatkowego w ustawowym terminie, zapat podatku i wybr OPP. Wyboru OPP dokonuje si z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku. Wykaz prowadzony jest przez Ministra Pracy i Polityki Spoecznej (w formie elektronicznej dostepny jest on na stronie internetowej BIP). Ponadto w zeznaniu podatkowym naley wypeni odpowiedni rubryk Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku nalenego na rzecz organizacji poytku publicznego (OPP).
DLA

Powoanie lskiego Samorzdu Gospodarczego i przejcie przez Izb Gospodarcz Wodzisawia lskiego kompetencji urzdu pracy w zakresie szkolenia bezrobotnych byo gwnym tematem spotkania przedsibiorcw z prof. Jerzym Buzkiem. zwizanej z przedsibiorczoci: rejestracj dziaalnoci gospodarczej, wprowadzenia w tych procesach penej cyfryzacji itp. Przedsibiorcy zwrcili uwag gocia na na dug ciek rozpatrywania wnioskw, powielanie tych samych dokumentw w urzdach zarwno miejskich jak i powiatowych. Wicej o gospodarce w regionie na GazetaInforamtor.pl

Zastaw na Rafako wykrelony


- Zarzd PBG S.A. w upadoci ukadowej informuje, e w dniu 8 lutego 2013 powzi od Administratora spki zalenej MULTAROS TRADING COMPANY Limited (dalej MULTAROS) informacj o wykreleniu zastawu na rzecz Adaptorinvest Ltd. na nalecych do MULTAROS akcjach RAFAKO S.A. z siedzib w Raciborzu - informuje PBG. Pierwotnie zastaw by zabezpieczeniem wynagrodzenia spki Adaptorinvest, ktra miaa znale inwestora dla znajdujcego si w stanie upadoci PBG. Zastrzeenia budzi przede wszystkim tryb ustanowienia zastawu bez wiedzy wczesnego prezesa PBG i Rafako Wiesawa Rackiego. Poza tym nie byo tak naprawd wiadomo, na rzecz kogo w zastaw zosta ustanowiony - trop urywa si na zarejestrowanej w seszelskim raju podatkowym spce Dossier Investment. Tymczasem wci wa si losy rekordowego opolskiego kontraktu Rafako. Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie odroczy do 19 lutego orzeczenie w sprawie wydania decyzji rodowiskowej na budow blokw energetycznych w Opolu. Wwczas przekonamy si, czy orzeczenie niezawisego polskiego sdu bdzie korzystnym dla Rafako, PGE i bezpieczestwa energetycznego kraju. Problematyczn pozostaje rwnie kwestia kredytu na biec dziaalno (300 mln z), ktrego raciborskiemu zakadowi udziela PKO BP. Poprzedni umowa kredytowa zostaa co prawda przeduona, ale zaledwie do 7 marca 2013 roku. Wyczekujc postaw banku mona wiza z losami opolskiego kontraktu, negocjacji ze spk Alstom, ktra jest winna Rafako ok. 250 mln z i negocjacji zmierzajcych ku zawarciu ukadu z wierzycielami PBG, ktre do momentu zniesienia zastawu na akcjach Rafako tkwiy w martwym punkcie. Pozytywne zakoczenie tej kontrowersyjnej sprawy moe by pierwszym krokiem na drodze do oczyszczenia zatchej z powodu bezporedniego ssiedztwa PBG atmosfery wok Rafako.
ET

Czy to koniec problemw raciborskiego zakadu?


Fot. Adrian Behr

POWIAT RACIBORSKI - ENERGETYKA

RACJONALNIE O RDACH ENERGII


Pietrowicka konferencja bdzie traktowa o energetyce wiatrowej i biogazowaniach. 25 lutego w godz. 13.15-16.00 w Centrum Kulturalno-Spoecznym w Pietrowicach Wielkich odbdzie si konferencja pt. Racjonalne wykorzystanie odnawialnych rde energii - jest kontynuacj projektu Bd aktywny - postaw na edukacj, w ramach ktrego w grudniu 2012 odbyo si szkolenie w Pietrowicach Wielkich. Projekt Bd aktywny - postaw na edukacj wspnansowany ze rodkw Unii Europejskiej. Do 20.02.2013 naley przesa potwierdzenie udziau w konferencji
R E K L A M A

drog mailow (badzaktywny@ w4e.p), faxem (422920766) lub telefoniczn (667928798).


PATRONAT MEDIALNY

ET

Notowania giedowe Rafako tkwi w martwym punkcie. Wiele powinno wyjani si 19 lutego, gdy WSA w Warszawie wyda orzeczenie w sprawie decyzji rodowiskowej dla budowy blokw energetycznych w Opolu.

ZWROT PODATKU

z zagranicy

HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, BELGIA, AUSTRIA, IRLANDIA, NORWEGIA, DANIA


ROZLICZENIA podatku KOREKTY rozlicze do 5 lat wstecz ZASIKI rodzinne DODATKI Z HOLANDII: Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kindgebonden Budget, Kinderopvangtoeslag DODATKI Z NIEMIEC: Elterngeld LATA skadkowe E-301 PIT 36 Zasiki dla bezrobotnych
47-400 RACIBRZ ul. Batorego 10 tel.: 0048 32 415 21 71 kom: 0048 501 336 029 fax: 0048 32 729 70 54
e-mail: raciborz@kancelariaopole.pl

www.rozliczsie.pl
Zapytaj o promocj w dodatku PLUSYdlaBIZNESU biuro@raciborskiemedia.pl

RACIBRZ

10 PLUSY BIZNESU
DLA

13 lutego 2013, nr 3 (131)

<< Gazeta Informator

USUGI I HANDEL

Centrum Dachowe: trwao i solidno


Dach jest najwaniejsz, zapewniajc ochron czci domu, dlatego musi by wykonany fachowo.
Fot. Wojciech oneczko

sieciwkach. Jednake cena zawsze si z czym wie. Mamy materiay tych samych producentw, co te sieci budowlane, tylko e ci sami producenci stosuj podwjne standardy jakoci niskie dla produktw sprzedawanych w sieciwkach i wysokie dla takich rm jak nasza. Klient nie zawsze jest fachowcem i moe mu si wydawa, e to ten sam produkt, ale tak nie jest i czsto jest tak, e po krtkim okresie czasu Klient przychodzi do nas, bo nie chce drugi raz wyrzuca pienidzy w boto. Oczywicie, gdyby nie byo tych sieci handlowych, to wszyscy klienci przychodzili by do rm takich jak nasza i ruch byby jeszcze wikszy, ale jak ju mwiem nie mamy problemem ze znalezieniem Klientw, ktrzy znaj si na rzeczy lub zrazili si do duych centrw budowlanych. Tam mona co najwyej i i kupi sobie wkrt, czy krzeseko, a nie tak wan cz domu jak dach - wyjania K. Kukliski. ARTYKU SPONSOROWANY Centrum Dachowe Gerard Kociba Krzanowice ul. Duga 22 Racibrz ul. Rybnicka 47
www.centrumdachowe.pl/

W Centrum Dachowym G. Kociby mona skorzysta z usug fachowych dekarzy, ale rwnie kupi materiay po niskich, producenckich cenach. Centrum Dachowe Gerarda Kociby dziaa na rynku ju od pitnastu lat. O jego powstaniu zadecydowaa ch prowadzenia dziaalno na wasny rachunek i... potrzeba rynku. W tamtym czasie w Krzanowicach nie byo drugiego takiego fachowca i punktu, wic rozpoczcie dziaalnoci przez
R E K L A M A

Gerarda Kocib byo idealnym traeniem w nisz. Mocn stron dziaalnoci Gerarda Kociby jest rozbicie dziaalnoci na brane usugow i handlow. - Zdarzaj si klienci, ktrzy maj swoich znajomych dekarzy lub sami si na tym znaj i po prostu kupuj u nas materia. Ceny mamy bardzo niskie, takie jak u

producenta, wic ta cz naszej dziaalnoci dziaa bardzo dobrze - mwi pracownik Centrum Dachowego Karol Kukliski. Z drugiej strony na rynku wcale nie ma zbyt wielu fachowcw - dekarzy, wic i ta cz dziaalnoci sprawdza si doskonale. - Klienci, ktrzy decyduj si na skorzystanie z

naszych usug nigdy nie odchodz niezadowoleni. Trwao i solidno - to nasze atuty. Poza tym dach jest najwaniejsz czci domu, on zapewnia ochron, kady musi go mie, a do tego musi on by naleycie wykonany - zapotrzebowanie na te usugi, szczeglnie wykonane prawidowo, nie spada - objania mocne strony bran-

y i Centrum Dachowego Karol Kukliski. Centra budowlane nie stanowi powanej konkurencji dla Centrum Dachowego, mimo e sprzedaj materiay tych samych producentw po niszych cenach. Wydaje si, e to niemoliwe, ale tak w istocie rzeczy jest. - Zdarza si, e Klientw kusz niskie ceny w

Piecztki Wizytwki Ulotki Plakaty Katalogi Kalendarze Gadety reklamowe Szyldy Kasetony Banery Standy Rollupy

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

Poligraa i Reklama

TOMASZ JABONKA Z CZARNYM PASEM W BRAZYLIJSKIM JIU-JITSU


Czarny najwyszy pas w brazylijskim jiu-jitsu posiada niespena 60 Polakw. W tym zaszczytnym gronie posiadaczy czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu znaRACIBRZ ROZRYWKA laz si raciborzanin, trener amatora Tomasz Jabonka. Jak mwi, jest to podsumowanie jego 12 letniej cikiej pracy.

Regularnie porwnuj go z Riedlem


Co Maciej Balcar sdzi o show-biznesie i dlaczego wspczuje modym artystom?
- Obecnie waniejsze jest bycie celebryt, ni stworzenie czego ciekawego. Budzi to we mnie niesmak - przyznaje Maciej Balcar, ktry 15 lutego o godzinie 18.00 wystpi w Raciborskim Centrum Kultury. Kojarzony jest gwnie z grup Dem, ale wystpuje te solo. Jest autorem tekstw, muzykiem, kompozytorem, aktorem teatralnym oraz lmowym. W lutym Maciej Balcar rusza w trzeci, solow tras koncertow promujc najnowszy krek - koncertowy Live Trax 12. Co czowiek renesansu myli o wspczesnym wiecie show-biznesu? Maciej Balcar: Obecnie waniejsze jest bycie celebryt, ni stworzenie czego ciekawego. Staram si o tym nie myle, bo to budzi we mnie pewien niesmak, ktry przeszkadza mi w pracy. W jednym z wywiadw powiedzia pan, e RACIBRZ SYLWETKI wspczuje modym artystom...? Maciej Balcar: Wspczuje, gdy jest taki galimatias informacyjny atakujcy nas zewszd, e bardzo trudno modym zespoom przebi si z informacj o ich istnieniu. Poza tym mamy obszerny dostp do muzyki wiatowej poprzez internet, trudniej zainteresowa i wycign z domu na koncert potencjalnego suchacza, ni byo to 2030 lat temu. Czy Polska to kraj dla grajcych bluesa/ rocka? Maciej Balcar: Nawet dla grajcych jazz. Sukces polega na przyzwyczajeniu ludzi do tych gatunkw. Znam kilka takich przykadw, gdzie wieloletnia mozolna praca u podstaw przynosia zaskakujce rezultaty. Cykliczne imprezy bluesowe, czy jazzowe w moim rodzinnym Ostrowie Wlkp. spowodoway, brzydko mwic, mod na suchanie tych gatunkw, ale przyzna naley, e na koncertach mona byo posucha najlepszych, rwnie, a moe przede wszystkim, tych zza oceanu. Niestety oprcz duego zaangaowania, konsekwencji, wytrwaoci i pasji organizatora, potrzebne s take spore nakady finansowe. Jak doszo do wsppracy z Demem? Maciej Balcar: Znalimy si od wielu lat, byem fanem zespou, ktry poszed swoim tropem i zacz nagrywa solowe pyty, ale mielimy ze sob stay kontakt. W pewnym momencie chopcy nie potrafili ju skonstruowa nic sensownego z Jackiem Dewdzkim i zadzwonili do mnie. Czy czsto si zdarzaj i jak pan reaguje na porwnania z wielkim Riedlem? Maciej Balcar: Zdarzaj si regularnie. I nie ma w tym nic dziwnego. Na szczcie mam dla niego wiele szacunku i nie postrzegam w kategoriach rywala, a raczej jako mistrza, ktry przekaza mi swoj sched. Koncert w Raciborskim Centrum Kultury ju 15 lutego. Co przygotowalicie? Maciej Balcar: Przede wszystkim materia zawarty na najnowszej akustycznej pycie koncertowej LIVE TRAX 12, wydanej w listopadzie zeszego roku. Oprcz tego pojawi si cakowicie nowe piosenki, ktre bd zapowiedzi najnowszego albumu studyjnego.
OPRAC. P
Fot. Adrian Behr

Rozstrzygnicie Pantofelka Fotograa, taniec, wspinaczka - fascynacje Anny Burek ju w marcu


Kapitua konkursu Pantofelek wybraa ju nominowanych oraz laureata tegorocznej edycji tego konkursu.
Fot. Wojciech oneczko

Forum Kobiet kolejnego laureata konkursu Pantofelek wybrao podczas posiedzenia, ktre odbyo si 7 lutego. Uroczysta gala podczas ktrej poznamy jego nazwisko odbdzie si 3 marca. Forum Kobiet Powiatu Raciborskiego po raz kolejny zorganizowao konkurs Pantofelek, ktrego celem jest poszukiwanie lokalnych autorytetw. - Jest to jeden z nielicznych konkursw, do ktrego zgoszenia pozostaj wielk niewiadom - tumaczy przewodniczca Forum Kobiet, Magorzata Rother - Burek. Zgoszenia do konkursu napywaj od osb anonimowych, a otwarcie kopert nastpuje w obecnoci komisji konkursowej. Po otwarciu kopert komisja dowiaduje si we wasnym zakresie czego na temat zgoszonych do nagrody kandydatw. Kapitua tegorocznego konkursu Pantofelek wybraa ju laureata oraz osoby nominowane. Posiedzenie kapituy odbyo si 7 lutego. Tego dnia miao miejsce tajne gosowanie. - W tym roku zgoszenia konkursowe napyny do nas z gmin Kunia Raciborska, Krzyanowice oraz Racibrz - zdradzia nam pani Magorzata. Wyniki konkursu Pantofelek 2012 poznamy ju 3 marca. Tego dnia na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbdzie si uroczysta gala wrczenia pamitkowej statuetki. Uroczysto rozpocznie si o godzinie 17.00.
PANTOFELKA WSPIERAJ:

<<

Gazeta Informator

13 lutego 2013, nr 3 (131)

Reklama 11

Sylwetki

Ostatni raz Maciej Balcar goci w Raciborzu w 2010 roku. Wwczas zesp Dem by gwiazd Dni Raciborza.

RACIBRZ SYLWETKI

Prcz dziaa artystycznych czerpie energi od napotkanych na swojej drodze ludzi.


na i nie wyobraam sobie ycia bez dowiadcze zdobytych w PWSZ oraz wrocawskiej Akademii Sztuk Piknych. Musz rwnie podkreli rol autorytetu, ktry towarzyszy mi w trakcie raciborskich zmaga bya nim Pani Gabriela Habrom-Rokosz. Ciesz si, e mogam stawia pierwsze kroki w tej dziedzinie pod Jej okiem. Czy malarstwo, z ktrego robia Pani dyplom w Raciborzu, stanowi aktualnie sfer Pani zainteresowa twrczych? Malarstwo nadal jest moj pasj, lecz niestety nie jestem w stanie w tym momencie ycia powici tej dziedzinie czasu, czego bardzo auj i marz o dniu, kiedy znw stan przed pustym podobraziem malarskim i postawi pierwsz kresk. Tworzy Pani przede wszystkim portrety. Z jakich przesanek wypywa koncentracja na tej tematyce? Od niepamitnych czasw lubi poznawa nowych ludzi, ich charakter, uczy si od nich nowego podejcia do ycia. Std te portrety. Czowiek jest istot, ktra cigle stanowi dla innych tajemnic, ktr poprzez portret chciaabym odkrywa. Nierzadko s to portrety niedopowiedziane, ktre naley trak-

Miesicznik Eunomia Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Raciborzu prezentuje sylwetki absolwentw swojej uczelni. W styczniowym numerze mona dowiedzie si kilku rzeczy na temat Anny Burek. Z wyksztacenia jest fotografem, projektantem graczny oraz malark. Wanym dla Niej medium wyraania emocji jest rwnie taniec wspczesny. W roku 2005 ukoczya edukacj artystyczn w Pastwowej Wyszej Szkole Zawodowej w Raciborzu, gdzie bya prezesem Studenckiego Koa Naukowego Fotogra Artystycznej Foton. W 2010 roku zdobya tytu magistra sztuki. Wielk przygod jest dla niej rwnie wspinaczka. Jak Pani wspomina raciborski etap Pani studiw artystycznych? Raciborski etap studiw wspominam bardzo dobrze, zwaszcza dziaalno w SKN Foton i poznanych w jego ramach ludzi. PWST w Raciborzu bya dla mnie pierwszym kontaktem z szerszym dziaaniem artystycznym oraz rodowiskiem, prcz kilku lat zaj w kku grafki warsztatowej. Wczeniej nic nie wskazywao na to, e ycie pokieruje mnie na studia artystyczne. Dzi uwaam, e droga edukacji, ktr wybraam, bya traf-

towa jako ukazanie pewnych zachowa czy cech ludzkich. Czy mogaby Pani zdradzi naszym Czytelnikom swoje artystyczne plany? ycie pynie bardzo szybko, teraz skupiam si gwnie na dziaaniach zwizanych z grak uytkow. Niebawem jednak odbdzie si kolejny festiwal fotogra, by moe ten fakt skoni mnie do wygospodarowania chwili na kreacj. Z mojej strony serdecznie ju w tym momencie na ten wiosenny festiwal zapraszam. Warto! Bardzo Pani dzikujemy i yczymy samych sukcesw. Artyku zaczerpnito z Eunomii nr 1 (59) / stycze 2013

Archiwum miesicznika Eunomia dostpne na raciborz.com.pl

12

13 lutego 2013, nr 3 (131)

<< Gazeta Informator

Zdrowie
RACIBRZ ZDROWIE

WODZISAWSKIE ZOZ-Y Z NORMAMI ISO


Powiatowe Publiczne Zakady Opieki Zdrowotnej w Rydutowach i Wodzisawiu lskim otrzymay Certykaty Systemu Zarzdzania ISO9001: 2008 DNV Business Assurance. Certykat ISO zosta przyznany m.in. za udzielanie wielospecjalistycznych kompleksowych wiadcze zdrowotnych w zakresie leczenia i rehabilitacji w oddziaach szpitalnych, poradniach, pracowniach diagnostycznych, dziale rehabilitacji i ratownictwa medycznego.

Medycyna Naturalna
Zadbaj o Swoje Zdrowie, bo lepiej jest zapobiega ni leczy.
re wpywaj negatywnie na czowieka) a nastpnie uwidaczniaj si zycznie jako: osabienie, bl, choroba, nowotwr itp. Uzdrawianie polega na tym, e najpierw oczyszczamy energetycznie czowieka, tzn. oczyszczamy go z nagromadzonych negatywnych energii, stresu, emocji oraz wzmacniamy go za pomoc odpromiennikw a dopiero pniej zajmujemy si chorob w ciele zycznym za pomoc oczyszczania organizmu z toksyn oraz wzmacniania systemu odpornoci odpowiednio dobranymi suplementami diety. Maa zmiana w sposobie ycia moe spowodowa du popraw w stanie zdrowia. W taki sposb nastpuje wyleczenie a nie dugotrwae leczenie danej choroby. Detoksykacja Co zyskujesz po Detoksykacji? 1. Duy zastrzyk energii i redukcj toksyn, zwaszcza metali cikich. 2. Detoksykacja poprawia prac nerek i wtroby, usprawnia krenie. 3. Przypiesza przemian materii. 4. Oczyszczenie organizmu powoduje te wzrost odpornoci, oczyszczanie krwi. Czy naprawd jestemy peni toksyn i czy oczyszczenie si z nich bdzie nas chroni przed chorobami oraz pomoe w wyleczeniu takich chorb jak rak, cukrzyca czy choroby serca? Kady czowiek posiada ogromn ilo toksycznego, trujcego materiau w swoim organizmie powodujcego choroby i niedomagania. Przez proste usunicie osadu z wtroby i nerek, oczyszczenie krwi, oczyszczenie z metali, oczyszczenie z parazytw, z drodakw, oczyszczenie organizmu z tuszczw, moe uchroni Ci przed zachorowaniem jak rwnie wyleczy z tych strasznych chorb. Stopy w jonach Czujesz si zmczona mimo weekendowego odpoczynku, le sypiasz, masz kopoty z koncentracj? Powodem mog by szkodliwe substancje, ktre obciaj twj organizm. A mamy si z czego oczyszcza. Wdycha-

my zanieczyszczone powietrze, jemy skaon ywno, pijemy z wod, prowadzimy siedzcy tryb ycia, yjemy w stresie. Mimo to, nie wszyscy zdajemy sobie spraw, e nasze ze samopoczucie i brak odpornoci to konsekwencja zatrucia organizmu. Ratunek stanowi dzisiaj detoksykacja, ktra oczyszcza i energetyzuje organizm. Na czym polega zabieg? Stopy zostaj zanurzone w wodzie na okoo 30 minut i

poprzez pory - okoo 2000 na kadej stopie, jony przedostaj si do organizmu doprowadzajc w krtkim czasie zachwiany potencja komrkowy do waciwego poziomu. W trakcie zabiegu woda zmienia barw od lekko tej do brzowej, a nawet czarnej. To wyrany znak, e organizm poprzez skr pozbywa si niepotrzebnych substancji. Ilo detoksykacji uzaleniona od iloci toksyn w organizmie (od 3-5 detoksykacji).

Medycyna Naturalna w Raciborzu tel. 600 029 668 www.studio-subtelnych-energii.com

Kady czowiek zna stwierdzenie Lepiej zapobiega ni leczy. Jednak w dzisiejszym wiecie kady z nas o tym zapomina, bo praca, bo dzieci, bo rodzina Wszystko inne staje si waniejsze od nas samych. Nie zwracamy uwagi na drobne sygnay, jakie daje nam nasz organizm, e czego mu brakuje, e nie potra ju duej broni si przed zanieczyszczeniami, bakteriami. Bdc w sile zdrowia nie zdajemy sobie sprawy e wtedy, gdy nie dbamy o wzmacnianie odpornoci oraz o regularne oczyszczanie organizmu z toksyn, ktre kadego dnia wproR E K L A M A

wadzamy do organizmu poprzez jedzenie oraz powietrze i wod, osabiamy nasz odporno. A wtedy bdc bez swojej naturalnej odpornoci nawet maa infekcja czy te grypa moe doprowadzi do cikich powika i leczenia hospitalizacyjnego. I dopiero wtedy przypominamy sobie stwierdzenie: Lepiej zapobiega ni leczy. Zdrowie moe by zakcone z powodu zych nawykw i negatywnego nastawienia, tzn. kada choroba ma podoe emocjonalne w postaci dugotrwaej blokady punktw energetycznych w ciele czowieka np. stres, lki, depresje, emocje (to energie kt-

Gazeta Informator >>


REGION ZDROWIE

13 lutego 2013, nr 3 (131)

13

Studenci UTW spotkali si z szefow rybnickiego NFZ


Danuta Piecha wysuchaa bolczek pacjentw raciborskich lecznic.
WOJCIECH ONECZKO skazane na prywatnych le-

Gociem lskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku bya szefowa rybnickiej Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia Danuta Piecha. W pierwszej czci spotkania studenci opowiedzieli jej o najwikszych problemach, z ktrymi na co dzie spotykaj si w subie zdrowia. - Czsto jest tak, e my czekamy, choroba si rozwija i nie da si potem nic zrobi, a jak si przychodzi to albo ju jest gabinet zamknity, albo wszystkie miejsca zajte i jestemy
R E K L A M A

karzy - skaryy si seniorki. - Ja teraz mam i do szpitala i kazano mi zrobi prywatnie badanie, a ono kosztuje sto zotych. Dla mnie sto zotych to jest naprawd duo, ale na szczcie udao si zaatwi na kas chorych, w przychodni mwia jedna ze studentek. - Ludzie si skar, e nie maj pienidzy na leki, ktre s potrzebne, a niektrzy, np. cukrzycy, potrzebuj lekarstw non-stop - ubolewali seniorzy z UTW. Z kolei Danuta Piecha opowiedziaa studentom m. in. o nowym systemie

elektronicznego ubezpieczenia spoecznego. Kierowniczka rybnickiego NFZ zauwaya, e obecnie coraz czciej zdarzaj si przypadki zagubienia ludzi w niuansach zasad ubezpieczenia. Przypomniaa, e np. w przypadku przejcia na emerytur mczyzny, z ktrego skadek byo opacane ubezpieczenie zdrowotne jego ony, powinien on zgosi j do ZUS. W takiej sytuacji, przy braku wzmiankowanego zgoszenia, wspmaonek ten nie bdzie mg korzysta z darmowej opieki zdrowotnej.

Szefowa rybnickiej delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia Danuta Piecha opowiedziaa studentom lskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o niuansach zasad ubezpieczenia zdrowotnego.
Fot. archiwum portalu raciborz.com.pl

14

13 lutego 2013, nr 3 (131)

Ogoszenia
MOTORYZACJA

<< Gazeta Informator

ZAMIE OGOSZENIE DROBNE tel. 509 381 263, 32 414 90 30 biuro@raciborskiemedia.pl


HOLOWANIE GRATIS, UL. RUDZKA 66, 47-400 RACIBRZ, WWW.HAMARO.PL, MAIL: HAMARO@ONET.PL,

MOTOrady
HAAS W SAMOCHODZIE
Stuki, nasilajce si drgania i haas to oznaki niechybnie zbliajcej si awarii. Sygnaw tych, pomimo trudnoci lokalizacji ich rda, nie naley lekceway, gdy zwoka moe doprowadzi do uszkodzenia kolejnych podzespow i w efekcie zwikszenia kosztw naprawy. Najgorzej dla naszego samochodu, jeli rdo haasu pochodzi z ukadu napdowego. Haas pochodzcy z okolic napdu rozrzdu czsto oznacza uszkodzenie napinacza, co - jeli zignorujemy ten sygna - moe doprowadzi do awarii silnika. Czstymi rdami haasu s rwnie: nieszczelne przewody w ukadzie dolotowym, zuyte oyska paska osprztu lub napdu rozrzdu, zbyt duy luz zaworw, zuyta pompa wodn, rozcignity acuch rozrzdu, wyeksploatowana turbosprarka, zuyte panewki korbowe. Dwiki w ukadzie napdowym pojawiaj si rzadko, ale gdy ju si ujawni, oznaczaj due wydatki, czego dobrym przykadem s zgrzyty i drgania z okolic sprzga w nowoczesnych dieslach, ktrych prawdopodobn przyczyn jest uszkodzenie dwumasowego koa zamachowego diesla. Oprcz tego przyczyn tego typu haasw mog by rwnie uszkodzone oyska w skrzyni biegw, powikszony luz na koach mechanizmu rnicowego, zuyte oyska lub przeguby posi napdowych. Warto podkreli, e haasw pochodzcych z ukadu jezdnego i kierowniczego nie naley ignorowa ze wzgldw bezpieczestwa, gdy koniec kocw mog one doprowadzi do koczcej si tragedi awarii. Przeciwnie jest z niepodanymi dwikami pochodzcymi z ukadu wydechowego - ich rdo nie stanowi zagroenia dla ycia, ale wydatnie wpywa na zdrowie i samopoczucie osb podrujcych samochodem. Czstymi rdami haasu s: przerdzewiay tumik, nieszczelne poczenia, uszkodzone mocowania gumowe, pknite mocowania oson termicznych. Tytuem podsumowania wspominamy, e z czasem kady samochd staje si goniejszy. Zagroenie stanowi haasy, ktre pojawiaj si nagle. Naley szybko prbowa ustali ich przyczyn w trosce o swoje bezpieczestwo, a take portfel - usunicie usterki zawczasu nie powoduje kolejnych zniszcze.
TOMASZ OPOLONY

Firma CETUS-Energetyka Gazowa Sp. z o.o. 44-266 wierklany, ul. Spacerowa 2


sprzeda samochody uywane:

ZOMOWANIE WSZELKICH POJAZDW

TEL. 32-415-19-91, 691-960-146

Kupi kade auto: cae, rozbite, skorodowane, niesprawne,bez przegldu oc, do zomowania, najlepsze ceny w regionie. Pracujemy siedem dni w tygodniu. Telefon: 692 191 585

MECHANIKA POJAZDOWA
szybko, tanio solidnie Usugi w zakresie mechaniki pojazdowej
tel. 32 415 18 86
ul. Klasztorna 9 47-400 Racibrz tel. 32 419 06 027
47-400 Racibrz ul. Mariaska 1

DUKATO
1995: 4,500 z

STAR 744
1996: 23,000 z

STAR 266 z HDS


1991: 50,000 z 1999: 2,000 z

FORD MONDEO OPEL ASTRA


2004: 16,000 z

694 472 697

Telefon kontaktowy:

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

CENNIK OGOSZE drobne - 5z drobne w ramce - 9z


NIERUCHOMOCI
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Wojnowicach, 67m2, I pitro. Cena: 84 000z. Telefon: 605 056 206 Sprzedam dwie dziaki budowlane kada po 12 arw w okolicy Gubczyc. Atrakcyjne, niezalewowe. Kontakt: 600-027-557 Wynajm mieszkanie, 2 pokoje, CO, 60m2, centrum Raciborza, 800z + media. Kontakt: 533 793 586 (wieczorem) Wynajm mieszkanie 3 pokojowe w Raciborzu przy ul.orskiej, 58,6m2. Cena: 1000z + prd wegug licznika. Kontakt: 60252-29-18 Wynajm mieszkanie w Raciborzu ul.Waryskiego, 38m2. Czciowo umeblowane. Cena: 800z (wraz z mediami). Kontakt: 503-401-379, 510-64-49-84 Do wydzierawienia pomieszczenie na I pitrze ul. Klasztorna 12 w Raciborzu, o powierzchni 200m2, z moliwoci podziau na 2 mniejsze pomieszczenia. Kontakt: 32-415-25-62, 32-415-39-70

Holowanie samochodw w kraju i z zagranicy oraz przewz wzkw widowych i maszyn rolniczych Krystian Karcz, 47-400 Racibrz, ul. Kozielska 9 tel.kom. 0601 516 085; tel/fax 032 415 32 23 www.karcz.ppsi.pl

POMOC DROGOWA

<<

Gazeta Informator

13 lutego 2013, nr 3 (131)

15
na tle kolorowym - 12z ramka, ogoszenie tekstowe - 18z
Usugi elektryczno-budowlane, instalacje elektryczne, remonty, modernizacja, odbiory, dozr, remonty oglnobudowlane. Kontakt: 889 145 070 Kompleksowe remonty mieszka, kafelkowanie, gadzie gipsowe. Kontakt: 795 665 976
Doradca Handlowy - Specjalista ds. Sprzeday Reklamy
Wymagania: Dowiadczenie w dziale handlowym, marketingu lub wydawniczym, Znajomo trendw brany reklamowej i internetowej,
Nabr na stanowisko:

ramka ogoszenie graczne - 30z


(ceny netto) MEDYCYNA
Nowo otwarta Poradnia Ortopedyczna przy Centrum Zdrowia ul. Ocicka 51a w Raciborzu. Czynna w poniedziaki w godzinach: 16-18. Rejestracja telefoniczna: 781-289-867 Lekarz weterynarii Janusz Lenik, Racibrz ul. Ocicka 19 nr tel.: 32 415 52 10 www.lekarzweterynariiraciborz.pl Akupunktura, leczenie zespow blowych krgosupa, zmian zwyrodnieniowych kolan, nietrzymanie moczu, ylaki odbytu. Rejestracja: Racibrz ul. Ocicka 51a, Rudnik ul. Soneczna 38a, Tel: 781-289-867 FRYZJERSTWO Joanna Swoboda-Matysek 47-400 Racibrz, ul. Opawska 82A/1B Tel. 32 4179201, Kom. 507061632 Dojazd do osb starszych

budujesz, remontujesz zadzwo do nas, nie poaujesz. Telefon: 795 665 976 Kredyty z przeterminowaniem na 10 lat, Kredyty bez BIK, Chwilwki z komornikiem. Tel. 533-253-653.
Redaktor wydawniczy: - fascynuje Ci Internet, - znasz mechanizmy jego funkcjonowania, - potrasz wykaza si swoj indywidualnoci, - jeste kreatywny - interesuje Ci dziennikarstwo - robisz dobre zdjcia lub lmy wideo - interesujesz si sprawami spoecznymi, kultur, regionem, gospodark

PRO-DACH

USUGI
PRANIE DYWANW ORAZ TAPICERKI MEBLOWEJ Parowe czyszczenie fug, dywanw oraz tapicerki meblowej i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!!! Tel: 32 763 40 43, Kom: 504 412 875, 787 097 931 Racibrz ul. Ogrodowa 46 Obok Byej Hurtowni Stolarskiej GERBUD Sklep Wielobranowy Irena przeniesiony z ul. Opawskiej 3 na ul. Londzina 9/1A oferuje bogaty asortyment (1001 drobiazgw), m.in.: akcesoria do sprztu AGD. Kontakt: 600-070-820

SALA SZKOLENIOWA DO WYNAJCIA


szkolenia, kursy, spotkania biznesowe, spotkania okolicznociowe, korepetycje Kontakt: 502-21-31-22 biuro@raciborskiemedia.pl (odpatno za godzin)

Wylij cv na adres: biuro@raciborskiemedia.pl (Kontakt wycznie za pomoc poczty elektronicznej. Zastrzegamy sobie prawo nie odpowiadania na kade nadesane cv)

Firma CETUS -Energetyka Gazowa Sp. z o.o. 44-266 wierklany, ul. Spacerowa 2 zatrudni pracownikw na stanowisko: brygadzista sekcji wodno-kanalizacyjnej. Wymagane dowiadczenie w zawodzie. Telefon kontaktowy: 32 4327600

16 Reklama

13 lutego 2013, nr 3 (131)

<< Gazeta Informator