Ing.

Aramis Preda Masterat Poduri și Tuneluri

Lucrare de Disertație

CAPITOLUL III : MODELAREA NUMERICĂ A INTERACȚIUNII TEREN–STRUCTURĂ.
3.1 Rigiditatea fundației. Estimări aproximative a rigidităților fundaților cu talpă îngustă, fig 3.1, pot fi obținute cu relațiile din referințele [1] și [2] bazate pe teoria semispațiului elastic. Diversele ecuații din referințele [1] și [2] au fost aduse la o formă simplificată pentru cazul în care talpa fundației se deplasează sau se înclină pe direcția cea mai scurtă.

a)

b)

c)

d)

e)

Fig.3.1 Rigiditățiile tălpilor : a) în perspectivă; b) verticală; c) orizontală; . d)rotațională; e) combinată. [16]

Modul de forfecare

G

E 2( 1 + ν )

(1)

Rigiditate verticală Rigiditate orizontală Rigiditate la rotire Unde:

Kz

2.5 ⋅G⋅A (1 − ν )

0.5

(2)
0.5

Kx
Km

2 ⋅G( 1 + ν ) A
2.5 ⋅G⋅Z (1 − ν )

(3) (4)

G = modul de forfecare al solului. E = modul de elasticitate al solului. ν = coeficientul lui Poisson al solului.
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri - UTCB 41

5 Km = 1. Rigiditatea orizontală a fundațiilor.5Kz l = 2(Km/Kz)0.2.2(a).2(b) cauzează reacțiuni inegale în fundații. 3. deoarece Facultatea de Căi Ferate. condițiile reale de fundare diferă semnificative de simplificările aduse de semispațiul elastic.5EA0. Dacă fundațile sunt relativ apropiate. a) b) Fig. reacționează cu forțele gravitaționale la adâncimi mari. sau prin piloni. Rigiditățile terenului de sub o fundație depind de direcțile de propagare a reacțiunilor.25 d0. în unele cazuri. poate fi marită printr-un strat de umplutură compactată.0. ele furnizează un mijloc rapid de a determina ordinea de mărime a rigidităților fundației. astfel rigiditatea orizontală a oricărei fundații este redusă datorită încărcărilor concurente de pe fundațiile învecinate. În consecință aceste ecuații trebuie utilizate cu grijă. 3. Rigiditatea și distanța resoartelor verticale este dată de : K = 0.5EZ (5) (6) (7) Uneori este convenabil să se înlocuiască rigiditatea verticală și rigiditatea la rotire cu 2 resoarte paralele poziționate la distanța ” l ” . Încărcările verticale de pe fundații din fig. pot fi realizate prin analize tridimensionale cu element finit. 3.82 b0. Investigații detaliate a rigiditățiilor fundațiilor de poduri în condiții de fundare complicate.75 (8) De regulă.2 Direcția eforturilor în teren [16]. o matrice a rigiditățiilor este necesară. rigiditățile orizontale și cele la rotire pot fi mărite datorită distanței mici dintre acestea.UTCB 42 . Totuși încărcările orizontale din frânare din fig. Este de preferat ca terenul sa fie modelat ca un solid tridimensional în loc de plan vertical 2D.Ing. În plus.1(e).5 Kx = EA0. fig. Deplasarea verticală a unei fundații este ușor mărită de încărcările de pe cealaltă fundație. ecuațiile prezentate mai sus nu oferă nici o indicație cu privire la interacțiunea rigiditațiilor sub încărcări complexe.5 = 0. Aramis Preda Masterat Poduri și Tuneluri Lucrare de Disertație A = aria talpii fundației = b*d.3 . Cu toate acestea.3. Z = modulul de elasticitate secțional al fundației = b*d2/6 Dacă ν este intre 0.fig.5 ecuațiile de mai sus pot fi aproximate la : Kz = 1. 3. Drumuri și Poduri .

01. . cu deplasarea părţii de sus a culeei.002 din înălțimea ei.4 în poziția de repaos.4(a) este împărțită între deformarea laterală a pilelor și reacțiunile pasive de la o culee. acestea au nevoie de date ale terenului de o calitate care este rareori disponibilă. Referința [3] oferă îndrumare și prevederi de proiectare bazate pe numeroase analize. Toate estimările unei rigidități laterale trebuie tratate cu atenție.4(b) i se opune flexarea pilelor și rezistența pasivă de la ambele culee.2 Rigiditatea din presinea laterală a terenului. Referințele [1] şi [7] oferă exemple de creştere a coeficientului presiunii pământului pentru umplutură granulară. Pe de altă parte cele mai simple elemente finite 3D sunt deficiente în modelarea comportării reale a terenului.Ing.03 din înălțimea culeei. Există programe de element finit care pot reprezenta solul cu comportare neliniară foarte sofisticată și cu presiunea coexistentă a apei în pori. Rigiditatea pasivă poate fi de zece ori mai mare decât cea activă.UTCB 43 . Distribuția forțelor orizontale pe infrastructurile podului depinde de rigiditatea lor orizontală relativă. Facultatea de Căi Ferate. Rigiditățiile culeelor sub încărcări laterale sunt diferite pentru încărcări pasive (când culeea se deplasează înspre terasament) și pentru încărcări active (când culeea se îndepărtează de terasament). 3. Dilatării termice a tablierului din fig. Coeficientul presiunii pamântului “k” se măreşte de la 0. Există câteva programe care calculează rigiditățiile grupurilor de piloți folosind elemente finite sau teoria semispațiului elastic. 3. a) b) Fig. Rigiditatea laterală a unei culee poate fi estimată din diagrame de presiune și deplasări ale pământului cum ar fi cele din referința [7].4 Forțele orizontale pe pod: (a) datorate frânării sau demarajului. 3. (b) datorate dilatării termice.5 la deplasare de 0. până la 2. dar sunt capabile să arate repede efectele stratelor de pământ și a interacțiunii lor cu fandația. [16] Este posibil ca rigiditățiile să se schimbe după ce culeele au fost supuse la numeroase cicluri de deplasări din temperatură. și trebuie avută mare grijă dacă încărcarea calculată pe o parte a podului depinde de o altfel de rigiditate. până la 1. Aramis Preda Masterat Poduri și Tuneluri Lucrare de Disertație fundațiile izolate câștigă o mare parte din rigiditatea lor prin disiparea laterală de forțe. 3. Rigiditățiile fundațiilor pe piloți sunt mai complicate.5 când deplasare la partea de sus a culeei este de 0. Deși programele sofisticate sunt mai realistice decât programele mai simple și ne ajută să înțelegem mai bine fenomenele ce apar. Drumuri și Poduri . și nu se potrivesc multor situații de proiectare. Forțele de frânare de pe structura din fig. și până la 4 la deplasare de 0.

Astfel rezistența la nivelul tablierului este: R = 0. Următoarele calcule demonstrează cum rigiditatea orizontală poate fi determinată din rezistența presiunii terenului și din rotirea unei culee. Aramis Preda Masterat Poduri și Tuneluri Lucrare de Disertație Deplasările culeelor sub încărcări din frânare și dilatare termică nu mobilizează întreaga rezistență pasivă.02 x 62/2 = 0. 3.02 MN/m3 : Fig. Pentru această deplasare coeficientul presiunii terenului s-ar schimba 0.5 cu γ egal cu 0.002 din înălțimea culeei. Astfel apare o schimbare a forței datorită creșterii lui k de la 0. Facultatea de Căi Ferate.4 la aproape 1. excepție fac capetele podurilor de lungime mare. deoarece presiunea activă este mult mai mică decât cea pasivă. contribuția acesteia la rigiditate se poate neglija.UTCB 44 . Inițial gândim o deplasare de 12mm la nivelul tablierului.6 MN pentru deplasarea de 12mm.00m.4 la 1. Totuși.00m lațime ar avea o rigiditate de 132 MN/m. Considerăm culeea din fig. Dacă terenul se mișcă din cauza construirii terasamentului.4) x 0.5 de înălțime H = 6.5 – 0. pentru umplutură de densitate γ este: P = kγH2/2 (9) . P = (1. asta înseamnă o forță de rezistență de 1.012 m. 3.00 m de talpă. Drumuri și Poduri . 3. deci la 2.Ing. cum este discutat în referința [7].012 = 11MN/m/m O culee de 12. La mișcarea unei mase mari de teren pot apărea forțe foarte mari.5.40 MN/m Forța rezultantă din impingerea pământului acționează la o treime de baza culeei.3 Deplasările terasamentului.13/0. Împingerea pamântului pe unitatea de lățime a culeei. adica 0.5 Culee rezistând la forțele orizontale de la tablier [16]. sau din cauza excavării unei mari mase de pământ. rigiditatea efectivă ”Kx” pe unitatea de lațime este: Kx = 0.40 x 2/6 = 0. Discuția precedentă despre rigiditatea fundațiilor a fost bazată pe presupunerea că terenul este inițial staționar.13 MN/m Deci pentru deplasarea aleasă la nivelul tablierului de 0. atunci trebuie acordată mare atenție interacțiunii teren-structură. Rigiditatea la presiune activă poate fi analizată în același mod.

3.6. 3. sau o zonă de slăbiciune. De obicei podurile integrale sunt proiectate cu rigiditățiile și flexibilitățiile împărțite prin sistemul structură-teren. În perioada aceasta nu este ceva ieșit din comun ca podurile de beton. concentratoare de efort. Dacă este articulat trebuie proiectat astfel încât să poată prelua deplasările rezultate din mișcarea pământului. Pilele si culeele sunt proiectate să poată absoarbe deplasările din temperatură ale tablierului.UTCB 45 . și să reziste la forțele longitudinale de frânare. terasamentul și terenul trebuie considerate ca un singur sistem. fară rosturi. Podurile inegrale prezintă o încercare pentru calcularea distribuției încărcărilor deoarece tablierul. pilele.7(a) – secțiune longitudinală prin jumătate din deschidere. Drumuri și Poduri . Aramis Preda Masterat Poduri și Tuneluri Lucrare de Disertație Un pod poate fi proiectat să fie rigid. Exemple de culee integrale sunt date în fig. care să permită luarea în considerare a diferitelor direcții de încărcare și restricții de rezemare. să depășească lungimi de 200m. iar cele din oțel 100m. Tablierul este continuu peste pile și încastrat în culee. Podurile integrale au devenit foarte populare în ultima vreme deoarece inginerii caută căi de a evita probleme foarte scumpe de întreținere cauzate de infiltrarea apei și a sărurilor în rosturile de dilatație.6 Culee integrale : a) tablier cu grinzi metalice în conlucrare cu placă de beton. Plăcile de continuizare sunt prinse cu legături tip ”joint” de culee. Facultatea de Căi Ferate.4 Poduri integrale. Interacțiunea unui pod integral cu mediul poate fi analizată cu un model global. b) tablier cu grinzi de beton precomprimate [16]. cu placi de continuizare la capete. Fiecare culee este susținută de 2 resoarte și împiedicată orizontal de resoarte laterale.Ing. astfel să nu apară vreo zonă tare. Dacă este rigid trebuie proiectat astfel încât să poată rezista forțelor rezultate din mișcarea pământului. 3. culeele. Fiecare pilă are o rotire liberă la partea superioară care să simuleze un reazem articulat. și în fig. 3. precum un podeț casetat.7(b) – model plan pentru analiza forțelor longitudinale și a deplasărilor cauzate de temperatură și de frânare. cum este prezentat în fig. sau între tablier și culee (poduri tip cadru). Fig. Suprafața carosabilă este continuă de la un terasament la celălalt. În cazul podurilor integrale toate materialele și rigiditățiile structurii trebuie estimate cât mai exact deoarece distrubuția încărcărilor depinde de rigiditatea corespunzătoare a tuturor componentelor. Un pod integral oblic sau în curbă necesită o discretizare spațială pentru analiza globală. Podurile integrale sunt podurile construite fară legaturi care să permită deplasări sau rotiri între deschideri. 3. sau să fie articulat.

7 are patru deschideri.1 Exemplu : Pod integral pe 4 deschideri.4. iar umplutura din spatele culeei nu este compactată și are unghiul de frecare internă ϕ = 30° (unghiul de frecare intern ă ϕ trebuie bazat pe teste pe materiale tip. din ecuațiile (5) – (8) rezultă: . Modulul de elasticitate al solului de sub perna granulară este de aproximativ 40 Mpa.UTCB 46 .resoarte orizontale a) K = 0. 3.5 = 200 MN/m l = 0.75 = 3. Rigiditățiile resoartelor de pe radiere sunt calculate cu ecuațiile de la punctul 3.5 = 260 MN/m b) Fig. 3.la distanța de .82 x 140. Tălpile radierelor pilelor au A = 42m2 și Z = 21m3 . Drumuri și Poduri . cu formă sferică și cu unghiul de frecare internă ϕ = 35° . b) Model plan pentru analiza globală a structurii și a fundațiilor. două de 20m și două de 15m. cele alese în exemplu sunt din referința [1]). De exemplu.5EA0. sub acțiunea forțelor de frânare solul ar putea avea un modul de elasticitate E = 40 MN. pilele au radiere de 3x14m iar culeele de 2x14m.2 resoarte verticale .5 x 1. [16] În acest exemplu se presupune că perna granulară pe care reazemă culeele este din pietriș de densitate medie. Podul integral din fig. Aramis Preda Masterat Poduri și Tuneluri Lucrare de Disertație 3.1. din ecuațiile (5) – (8) rezultă: Facultatea de Căi Ferate.6 m Kx = EA0.Ing.25 30. Tălpiile fundațiilor culeelor au A = 28m2 și Z = 9m3.7 Pod integral : a) Secțiune longitudinală.

Există o limită superioară a rezistenței orizontale la lunecare. iar resoartele echivalente folosite trebuie să ia în considerare mecanica pământului. Aramis Preda Masterat Poduri și Tuneluri Lucrare de Disertație .5 x 0.01m.8 Distribuția reacțiuniilor sub pod : a) cauzate de o creștere de temperatură de 25° . Dacă reacțiunea verticală este 3 MN. iar contribuția ei la rigiditate poate fi ignorată.016 x 22/2 x 14 = 0.5. La încărcări din temperatură ultime s-a arătat că deplasarea abia depășește 0.UTCB 47 .1 MN.5 = 210 MN/m Restricțiile laterale ale culeelor sunt neliniare.01 = 67 MN/m. astfel forța rezistentă a umpluturii de înălțime 14m și greutate volumică γ = 0. Facultatea de Căi Ferate. iar atunci resoartele orizontale ale radierului culeei sunt înlocuite cu forțele de rezistență la lunecare F = 2. [16] iar rigiditatea resortului echivalent este : Kx = 0. Resortul rezistenței pasive trebuie bazat pe rezultatele unor teste de rezistență pasivă a umpluturii granulare sub încărcări ciclice. O culee care este trasă dinspre terasament este supusă presiunii active. forța de frecare din lunecare este : F = W x tgϕ = 3 tg 35° = 2.67 MN a) b) Fig.016 MN/m3 este conform ecuației (9) : P = 1.5 = 160 MN/m l = 0. b) cauzate de o forță de frânare de 2. Eforturile din umplutură vor fi de aceași mărime.75 = 2.5 x 1.82 x 140.01m. Dacă înălțimea umpluturii din spatele culeei este de 2m iar deplasarea ei de 0. 3.7 m Kx = EA0. Unei culeei care este împinsă în terasament i se opune presiunea pasivă și lunecarea.5EA0. Drumuri și Poduri . această deplasare reprezintă 0.1 MN.01m.la distanța de . În cazul acesta K este în jur de 1.resoarte orizontale K = 0. În cazul de față culeea de dimensiuni mici este fixată de tablier.Ing.1 MN care apare după o deplasare x = F/Kx = 2.1/210 = 0.67/0.005 din înaltimea culeei.2 resoarte verticale . iar în referința [1] este indicat că la aceste eforturi presiunea pământului este doar la jumătate față de întreaga valoare pasivă.25 30. și este presupus că se mișcă în întregime mai degrabă decât să se rotească.

3.3. Dacă talpa fundației nu este suficient de mare. Drumuri și Poduri . imposibilă. O analiză riguroasă a deplasărilor dintr-un sezon.9). Aceasta este soluția curentă atât timp cât o soluție cu radier comun nu este posibilă sau este inutilă [9]. este cea prezentată în fig.5.UTCB 48 .c). Intervalul maxim de temperatură pentru o singură zi poate să reprezinte doar o cincime din intervalul ultim de temperatură. din conbinația de încărcări greutate plus temperatură. o latură a acesteia se poate dezlipi de teren. în terenul de fundare vor rămâne deformații permanente.9 Comportarea fundațiilor izolate sub stâlpi [9]. marginile fundației se dezlipesc de teren și se diminuează capacitatea ei de a transmite încărcări gravitaționale și se pot produce tasări. 3. este mai complicată și trebuie să considere relaxarea terenului. Situația curentă.3. practic. Calculele pot fi efectuate pentru limitele superioare și inferioare ale rezistenței și ale rigidității solului. sau câțiva ani. Acest exemplu a considerat o schimbare de temperatură a podului de 25° în raport cu valoarea medie. Această scimbare mare de temperatură reprezintă jumătate din intervalul ultim dintre maximul verii și minimul iernii. remanente a fisurilor) iar repararea ei este. Pe acest pod de lungime mică intervalul zilnic maxim de deplasări a culeelor ar fi doar de 4mm. Facultatea de Căi Ferate. mai ales după acțiunea seismică în ambele sensuri. Totuși deplasările de la capetele unui pod de lungime mare pot foarte ușor să depășească limita elastică a terenului și terasamentului. iar stâlpul și fundația rămân elastice (fig.9. generate de încărcările gravitaționale și de forțele seismice. pe o perioadă de foarte mulți ani.9(a). și analiza va trebui să considere lunecarea ca în acest exemplu.5 Fundații și infrastructuri. iar răspunsul terenului și al pavajului de la fiecare capăt al podului ar fi în mare parte elastic. Dacă nu se prevăd măsuri adecvate. Aramis Preda Masterat Poduri și Tuneluri Lucrare de Disertație Prin folosirea a câte 2 resoarte verticale sub fiecare radier este ușor de verificat eforturile din ele. când la baza stâlpului se formează o articulație plastică.b).3. În plus armăturile fundației sunt expuse coroziunii (datorită deschiderii excesive. pot fi transmise terenului de fundare prin fundații izolate (fig. Dacă fundația nu este protejată prin aplicarea principiilor proiectării capacității de rezistență. care poate să reducă forța de rezistență.9. 3.Ing. de la +2mm la -2mm față de valoarea medie. avantajoasă. se pot produce deformații plastice în fundație (fig.1 Fundații izolate sub stâlpi. Datorită deformațiilor remanente ale fundației. Preluarea momentului de răsturnare prin fundații izolate este puternic dependentă de mărimea forțelor axiale de compresiune din stâlpi.3. Eforturile în stâlpi. a pavajului și a structurii. Fig.

necesită o confinare puternică a acestuia.5. a) Comportarea la acțiuni seismice: În timpul cutremurelor se concentrează asupra pereților structurali momente mari de răsturnare și forțe orizontale mari caret trebuie preluate de piloții pe care sunt fundați aceștia. nu au fost investigate complet până în prezent și. Forța corespunzătoare de compresiune. disiparea de energie se face înainte de toate prin curgerea armăturii longitudinale din pilotul întins.3 Fundații pe piloți. este evident. în care peretele este rezemat pe o fundație elastică constituită din piloți ale căror capete sunt legate cu o placă. având capacitatea de rezistență calculată cu valorile de calcul ale rezistențelor materialelor. Drumuri și Poduri .5. 3. Forțele tăietoare în diferite elemente ale infrastructurii vor fi determinate pe baza principiului proiectării capacității de rezistență. c) Forțe tăietoare.2 Infrastructuri ductile. În fig.3. în aceste zone. Altă posibilitate de disipare a energiei prin piloți constă în utilizarea de piloți ce transmit Facultatea de Căi Ferate. din acest motiv. a) Zonele plastice. care acceptă că se formează zone plastice în care se dezvoltă suprarezistența. în timp ce suprastructura rămâne elastică. Aramis Preda Masterat Poduri și Tuneluri Lucrare de Disertație 3. b) Controlul ductilității.UTCB 49 . din celălalt pilot. La dimensionare vor fi avute în vedere următoarele aspecte. ductilitatea de calcul va trebuii determinată pe baza ductilității capabile a infrastructurii. d) Solicitări inelastice ciclice. Situația obișnuită și recomandabilă este cea din fig. În infrastructurile ductile se poate repartiza piloților disiparea de energie. zonele principale de disipare de energie se află la nivelul infrastructurii. 3. Infrastructurile solicitate ciclic. Mărimea forțelor echivalente ce acționează asupra sistemului structural producând plastificarea infrastructurii. depinde de ductilitatea infrastructurii și nu de cea a suprastructurii. Zonele în care se prevede că se va produce disiparea de energie vor fi clar definite și alcătuite corespunzător. Acest sistem de fundație preia și transmite eforturile secționale corespunzătoare plastificării cu suprarezistență a peretelui. Prin urmare dimensionarea și alcătuirea constructivă a acestor elemente trebuie făcute cu atenție și în mod acoperitor. inelastic. În cazul infrastructurilor ductile.10 sunt prezentate cazuri tipice de astfel de fundații. 3. Trebuie accentuat din nou că în aceste cazuri trebuie clarificate din toate punctele de vedere urmările fisurării accentuate a elementelor infrastructurii sau fundațiilor. Trebuie acordată o atenție deosebită influenței solicitărilor ciclice inelastice asupra fundațiilor izolate.10(a). reparațiile sunt uneori imposibile. recomandările date în literatura de specialitate sau în norme nu acoperă toate cazurile posibile. În toate cele 3 cazuri este acceptat că în pilotul din stânga apar forțe importante de întindere din suprapunerea încărcărilor orizontale cu cele verticale. cu fisuri puternice în piloți. În consecință. În cazul prezentat în fig. Dezavantajul acestui mecanism.Ing. adânc în pământ. Reacțiunile necesare echilibrului sunt transmise terenului de către piloți.10(b). având în vedere faptul că. piloților și capetelor piloților întrucât lipsesc cercetări experimentale în acest domeniu.

În asemenea cazuri. Fig.10 Pereți structurali rezemați pe fundații cu piloți [9]. în anumite cazuri. Drumuri și Poduri . de mărimea și variația cu adâncimea a rigidității terenului.11).3. Solicitările rezultate în pilot și în teren pot conduce la curburi puternice ale piloților.10(c). fig. Dacă din calcule rezultă că trebuie să se dezvolte articulații plastice și în zonele inferioare ale piloților. Piloții vor fi armați corespunzător ca ductilitatea necesară să poată fi realizată. b) Acțiunea forțelor orizontale asupra piloților: Comportarea exactă a piloților sub acțiunea forțelor orizontale și modul se dezvoltare a solicitărilor de încovoiere date de acestea pot fi foarte greu anticipate. cu greu se poate evita formarea de articulații plastice în piloți. Dacă proiectantul nu poate stabilii cu certitudine că întreaga forță seismică orizontală este transmisă terenului prin alte mecanisme decât prin forțe orizontale pe capetele piloților. de amortizarea realizată prin reflectarea undelor seismice și prin frecarea internă [11]. ipoteza dezvoltării de articulații plastice în capetele piloților este soluția cea mai bună (fig.UTCB 50 . Pentru calcule simple se poate utiliza modelul grinzii rezemate pe mediu elastic la care se consideră efectul unui pilot izolat dintr-un grup de piloți printr-o variație potrivită a reacțiunii terenului în lungul pilotului [12].3. Aramis Preda Masterat Poduri și Tuneluri Lucrare de Disertație pământului încărcarea prin frecare. Aceasta poate conduce iarăși la probleme întrucât la cutremurul din Mexico City din 1985 astfel de piloți au fost complet smulși din pământ [10]. de modelul de calcul utilizat. Facultatea de Căi Ferate. printre altele.11). mai ales când aceștia străbat straturi de teren cu rigidități diferite (fig. O prezicere a comportării dinamice sub acțiuni seismice depinde. Deformațiile pilotului în pământ sunt influențate de comportarea dinamică la acțiuni seismice a suprastructurii și. chiar dacă se respectă principiile proiectării capacității de rezistență. de dependența între reacțiunile terenului și frecvențe. de comportarea cinematică a terenului. aceste zone trebuie armate corespunzător.3.3.Ing.

pentru preluare forțelor tăietoare și pentru confinarea betonului. Transmiterea forțelor orizontale prin frecare poate fi admisă numai în situațiile în care se poate demonstra că.3. Transmiterea de forțe pe umplutura de pământ nu poate fi acceptată în calcule.UTCB 51 . atunci când sunt dispuși înclinat.Ing. măsurată de la fața plăcii de legătură a piloților. În cazul piloților din beton în cămașă metalică. faptul că o armătură suficientă de confinare asigură o comportare excelentă a elementelor supuse la compresiune a condus la concluzia că și aceștia vor prezenta o comportare similară. de fapt. cu condiția prevederii unei armături de confinare. chiar dacă se produc tasări sau alte fenomene.Eforturile unitare de forfecare din teren rămân neglijabil de mici sub placa ce leagă capetele de pilot (astfel. în cazul traversării unor terenuri de fundare cu proprietăți diferite [9]. Aramis Preda Masterat Poduri și Tuneluri Lucrare de Disertație Fig. cu sau fără armătură nepretensionată. c) Alcătuirea constructivă a piloților: Dimensionarea și alcătuirea piloților urmează regulile corespunzătoare referitoare la stâlpi. conform regulilor pentru stâlpi. în zonele plastice potențiale vor fi prevăzute armături transversale. când aceștia sunt turnați direct pe teren natural. o parte însemnată a forțelor verticale sunt transmise terenului prin suprafața de contact a elementului care ar urma să transmită și forțele orizontale. piloții vor prelua o mare parte a forțelor orizontale). sunt garantate rotiri în articulațiile plastice capabile a asigura ductilități de deplasare de până la µΔ = 8. Terenul din jurul piloților trebuie să distribuie forța orizontală totală din aceștia. La piloți din beton armat.11 Articulații plastice în piloți. va fi cât dimensiunea maximă a secțiunii transversale a pilotului. Această presupunere nu este. dar nu mai puțin de 450mm). asa de simplu de demonstrat întrucât cămașa de otel Facultatea de Căi Ferate. Drumuri și Poduri . cu excepția situațiilor în care se poate demonstra una din următoarele: 1. Capul superior al pilotului trebuie armat ca pentru o zonă plastică potențială (lungimea acestei zone lp. Piloții pot transmite direct terenului forțe orizontale prin presiune laterală sau prin forțe axiale. La piloți din beton precomprimat. 2.Forța orizontașă poate fi transmisă direct terenului prin nervuri ale tălpii unei fundații sau prin presiunea dezvoltată pe pereții verticali.

5. 3.12. de obicei. De obicei. Prevederea unei cămăși metalice. deformațiile terenului de fundare și nu cele ale fundațiilor sunt cele care influențează semnificativ rigiditatea pereților structurali.4 Influența deformării terenului de fundare.3. Drumuri și Poduri . pentru o ductilitate de deplasare dată. Aceasta rezultă din faptul că deplasarea la apariția curgerii se calculează cu considerarea deformabilității terenului. Pentru domeniul de comportare elastică se poate simula influența rigidității terenului de fundare precum și rotirea fundațiilor prin resorturi elastice. Întrucât valorile ce caracterizează deformabilitatea terenului prezintă o imprăștiere relativ mare. fig.UTCB 52 . Nu există însă metode de calcul care să cuantifice comportarea terenului de fundare cu un grad de precizie comparabil cu cel referitor la structurile de beton armat. atunci rigiditățile relative ale acestora nu sunt influențate sensibil de rotirile fundațiilor. Deformabilitatea terenului poate fi inclusă în calculul perioadei fundamentale de vibrație a construcție. sunt necesare. se recomandă ca reducerea forțelor echivalente ca urmare a considerării acestei deformabilități să nu fie mai mare de 20% din valoarea forțelor calculate fără considerarea acestui efect. Comportarea acestor tipuri de piloți este complexă întrucât. eforturi unitare inelare generate de funcția de confinare. ductilități de curbură sau de rotație (în articulația plastică) mult mai mari [14]. eforturi unitare normale din încovoiere și din forța axială și. Articulația plastică se poate produce in infrastructură (fig.b) sau în terenul fundare (deformații plastice. atăt din punct de vedere a rezistenței cât și al capacității de disipare a energiei. Recomandări privind considerarea interacțiunii dinamice teren structură se găsesc în [13]. Aramis Preda Masterat Poduri și Tuneluri Lucrare de Disertație este solicitată biaxial iar contribuția ei la rezistența pilotului depinde de aderența cu betonul și de gradul de umplere cu beton.12.3. chiar puțin introdusă în placa de beton armat care leagă capetele piloților. Nu sunt de dorit deformații plastice în teren. Dacă se acceptă că rapoartele între momentele de răsturnare la baza pereților și momentele de inerție ale tălpilor fundaților sunt aproximativ egale. Facultatea de Căi Ferate. pentru toți pereții construcției.c). Pentru cazul încastrării perfecte. Deplasările fundațiilor influențează puternic comportarea elastică și postelastică a suprastructurii. în același timp. Din acest motiv. în timpul deformării postelastice a pilotului. cerința de ductilitate se va calcula din rotirile în articulațiile plastice (de la baza pereților sau din infrastructură) și nu din deformațiile terenului. în timp ce deplasarea plastică provine numai din deformațiile articulației plastice.3. Fig.12 Posibilitatea formării articulatiilor plastice [9]. îmbunătățește semnificativ comportarea histeretică a acestora.Ing. cămașa metalică trebuie să preia eforturi unitare tangențiale din forțele tăietoare.

Lambe. SM10.V (1969) Soil Mechanics. În mod uzual. US Departament of Transportation. no-joint structures an required provisions of movement”. [2].J. Mitchell D. Drumuri și Poduri . Efectele interacțiunii teren – structură pot fi luate în considerație prin modelarea adecvată a rezemărilor conform prevederilor următoare [15] : a) Interacțiunea teren – structură este semnificativă și ca atarae trebuie considerată în analiza seismică în cazul când deformabilitatea sistemului de fundare influențează cu mai mult de 30% deplasarea seismică a centrului de greutate al tablierului. Washington DC. b) Deformabilitatea sistemului de fundare se consideră în mod simplificat. F. [5]. Journal of Soil mechanics and Foundation Engineering Division. E. pentru proprietățile de deformare ale terenului de fundare se vor utiliza legi constitutive specifice. Pentech Press.B.G (1974) ”Heavily over-consolidated clays”. (1971) Initial settlements of structures in clay. (1980) Pile Foundation Analysis and Design. [9]. [1]. D’Appolonia. Balkema. 97. Richart.H. Prentice-Hall. R. în condiții de solicitări dinamice. T. Wroth.G and Ladd. J. and Fakey. Facultatea de Căi Ferate.T. M. C. D. (1979) Substructures.E. analiza seismică se va efectua pentru valorile maxime și respectiv minime ale caracteristicilor de rigiditate ale terenului.D (1970) Vibrations of Soils and Foundations. Oxford University Engineering Laboratory Report 1523/84.P.G and Davis. prin modele de tip Winkler cu rigidități asociate deplasărilor de translație.. and Woods. Proceedings 5th Canadian Conference on Earthquake Engineering. [4]. Proceedings of American Society of Civil Engeneers. 3.UTCB 53 . New York. Houlsby. M. Hall. Konrad Moser (1990) Proiectarea structurilor de beton armat la acțiuni seismice. [7].R. Conference of British Geotechnical Society. în mișcarea seismică interfața tere-structură se consideră solidară cu terenul de fundare. E. Thomas Paulay.6 Modelarea interacțiunii cu terenul.C and Burland. Randolph.W and Whitman. [10].7 Referințe și bibliografie. New York. [6].Ing. G. Hugo Bachmann.F. Poulos. John Wiley. London. Rotterdam. respectiv de rotație. Hambly. H. J. F. Her Majesty’s Stationery Office. Poulos. R.13. Butler. H. : Structural Damage Due to the 1985 Mexico Earthquake. John Wiley. New Jersey. Federal Highway Administration (1980) Technical Advisory T5140. d) În lipsa unor date certe privind proprietățile fizico – mecanice ale terenului de fundare. ”Integral. C. c) Pentru masivele de fundare se vor considera moduli de elasticitate (G) corespunzători vitezelor de propagare a undelor seismice transversale (S). 1975. Settlement of Structures. London. (1984) ”A review of the engineering properties of soils with particular reference to shear modulus”.C. Aramis Preda Masterat Poduri și Tuneluri Lucrare de Disertație 3. În cazul aplicării unor metode de calcul neliniar. [3]. Bridge Foundations and [8].

Palo Alto. : Eedbebensicherung von Hochbauten. Ernst & Sohn. R: Strenght and Ductility of Bridge Substructures. ATC 3-06. p.P. 1984. Bialek J. Rosenblueth. [13]. E. CEUCC. de cale ferată și a pasajelor rutiere denivelate din beton armat și beton precomprimat. June 1978. Applied Technology Council. Muller F.. Pentech Press.Ing. Research Report 84-20. ATC: Tentative Provisions for the Development of Seismic Regulations for Buildings. Design of Earthquake Structures. UTCB : Normativ pentru proiectarea antiseismică a podurilor de șosea.J. Bridge Deck Behaviour. E. [14]. Withman R. Aramis Preda Masterat Poduri și Tuneluri Lucrare de Disertație [11]. Facultatea de Căi Ferate. : Foundations. Priestly M. Ed. USA. Drumuri și Poduri .120. Dec.V.UTCB 54 .C.Hambly. 1991. Park. Berlin.N. 1984. [16]. Keintzel E. [15]. [12].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful