Şcoala Clasa: a-VII-a Profesor: Unitatea de învăţare : Melodia Detaliere de conţinut: Organizari Sonore Modale – moduri populare diatonice

de stare minora Tipul lecţiei: predare-invatare Disciplina de învăţământ la care se susţine lecţia: Educaţie Muzicala Aria curriculara: arte Durata orei : 50min. Obiective de referinţă:  să aprecieze bogăţia şi varietatea folclorului muzical românesc; - să interpreze vocal, fluent şi expresiv cântece aparţinând diferitelor tipuri de muzică; - să sesizeze aportul elementelor de limbaj în planul expresivităţii muzicale; - să interpreteze cu acurateţe un repertoriu divers de cântece şi teme muzicale; - să interpreteze cu sensibilitate şi expresivitate piesele muzicale abordate - să descifreze cântece în modurile populare învăţate; Obiectivele operaţionale ale lecţiei: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili : .0.1. să fie capabil să intoneze modul iniţial a cel puţin două cântece. .0.2. să fie capabil să descifreze un cântec utilizând modulele melodice .0.3. să opereze cu noţiunea de: scara oligocordica, Sa stabilească modul in care este scrisa o piesa populara sau culta modala 1 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrarea prin cântec, munca independentă. 2. Forma de organizare: activitate frontală, pe grupe şi individuală Activitati de invatare: - descoperirea în audiţii. - analizarea lucrărilor interpretate; - acompanierea cu instrumente muzicale; - interpretarea; - operare în exerciţii de creaţie.

Proiect de lecţie

Exista 7 moduri populare diatonice dintre care patru sunt minore si trei sunt majore.Moment organizatoric Preiau sarcinile propuse de profesor 2. de asemenea se vor reprezenta si intervalele caracteristice) Notează în caiet titlul lecţiei Sunt atenţi si colaborează cu profesorul si consemnează in caiete. de asemenea se vor reprezenta si intervalele caracteristice) Modul Locrian care are la baza sunetul (nota) Si (se va reprezenta pe tabla modul locrian sau se va prezenta planşa cu modul locrian.DESFĂŞURAREA LECŢIEI: MOMENTELE LECŢIEI Activitatea Profesorului Organizarea clasei pentru buna desfăşurare a lecţiei şi pregătirea psihică pentru o lecţie de muzică Activitatea elevului Timpul alocat 1. de asemenea se vor reprezenta si intervalele caracteristice) Modul Frigian care are la baza nota Mi (se va reprezenta pe tabla modul frigian sau se va prezenta planşa cu modul frigian. de asemenea se vor reprezenta si intervalele caracteristice) Modul Dorian care are la baza nota Re (se va reprezenta pe tabla modul dorian sau se va prezenta planşa cu modul dorian.modurile de stare minora sunt următoarele: Modul Eolian care are la baza nota (sunetul) la (se va reprezenta pe tabla modul eolian sau se va prezenta planşa cu modul eolian. . Anunţarea temei şi a obiectivelor -Anunţa titlul lecţiei: „Organizări Sonore moduri populare diatonice de stare minora” .Modurile populare diatonice de stare minora au terţa mica la baza. . .Verificarea temei şi a cunoştinţelor teoretice Va pune întrebări legate de lecţia precedenta Răspund le întrebări 4.

Consolidarea conţinutului propus Se va învăţa cântecul: „Munţilor cu brazi înalţi” - Sunt mai intai atenţi la profesor si apoi repeta împreuna cu el 6. cu 2-3 erori 8-reproducerea slabă a materialului 7.învăţarea întregului material predat 9-însuşirea cunoştinţelor.5. Evaluarea 10 . Asigurarea feedback-ului 2 .