You are on page 1of 6

NOM: DATA

:

p p p p p p p
p p p p p p p
p p p p p p p
pa po pi pu pe pa
papa pepa pipi pupa
- Repassa la p majúscula i minúscula.

PpPpPpPpPpPpPpPpPpPp
- Repassa i escriu les lletres que porten la p damunt de la línia.

La pila està gastada. ______________
La pala de la maquina. ____________
La pilota i el pito . _______________________
- Repassa les paraules i escrivim algunes dictades o copiades.

pito Pepe polo pila pupa pilota palo poma

.
- Escriu al capdavall de cada imatge la paraula adient. Cal que llegim primer les lletres de
baix i sabrem com s’escriuen.

pala pilota piles polo pito tapo
- Repassem i continuem

p pp p
PPPP
- Dibuixem alguna cosa que porte la lletra P i l’escrivim.
Relaciona:

pala PILOTA
pilota PALA
polo PATATA
pila PALO
palo PILA
patata POLO
NOM:
DATA:
llegir i retallar.

...................................................................................................................................................................................................
papa pirata pilota pala pila
palmera peu polo pantaló piruleta