You are on page 1of 6

1.

Sa se creeze o pagina php care sa preia valoarea lui n
sa calculeze suma primelor n nr nat si sa o afiseze intr-o
pagina noua html.

-pagina care preia valoarea lui n: suma.php

<html>
<head><title>Suma primelor n numere naturale</title></head>
<body>
<form action="suma2.php" method="POST">
N:<input type="text" name="n">
<input type="submit" value="SUMA">
</form>
</body>
</html>

-pagina care calculeaza suma primelor n nr nat si o afiseaza: suma2.php

<html><head><title>Pagina Php</title></head>
<?$n=$_POST['n'];
for($i=0;$i<=$n;$i++)
{$suma=$suma+$i;}
echo "Suma primelor $n numere naturale este $suma";?>
<body><br><a href="suma.php">inapoi</a>
</body></html>

2. sa se creeze un tablou unidimensional si sa se afiseze
elementele

<html>
<head><title>Afisare tablou unidimensional</title>
afisare tablou unidimensional</head>
<body>
<br>
<?$tablou = array ('remus','andrei','bonat');
echo "$tablou[0] $tablou[1] $tablou[2]";?>
</body>
</html> sau

<html>
<head><title>Afisare tablou unidimensional</title>
afisare tablou unidimensional</head>
<body>
<?$tablou = array ('remus','andrei','bonat');
foreach($tablou as $element)
echo $element; ?>
</body></html>
3. tablou multidimensional cu index si sortarea crescatoare
a elementelor.

<head><title>Afisare tablou multidimensional</title>
afisare tablou multidimensional</head>
<body>
<br>
<?
$tablou = array ("nume"=> array('remus','andrei','bonat'),
"prenume"=>array('ionel','vasile','marcel'),
"varsta"=>array(13,41,12));
foreach($tablou as $element=>$value)// se afiseaza indecsi
{ echo "|".$element.".";
while(list($key,$value)=each($tablou[$element]))// se afiseaza elementele din fiecare
tablou
{ echo $value;}
echo '<br/>';}?>
<br>

<?function sortare($a,$b)
{ if ($a[2]==$b[2])
return 0;
elseif ($a[2]>$b[2])
return -1;
else
return 1;}
$tablou = array(array('remus', 'ionel',13),
array('andrei','vasile',41),
array('bonat','marcel',12) );
$return=usort($tablou ,'sortare');
echo '<br \>';
for($i=0;$i<count($tablou );$i++)
{ While (list($key,$value)=each($tablou [$i])){
echo " $value ".'' ;}
echo '<br \>';} ?>

4. pagina php cu formular in care toti furnizorii unei
firme sa isi completeze numele, produsele furnizate si
cantitatea. In cadrul aceleiasi pagini sa se afiseze sub
forma de tabel datele introduse de toti furnizorii, fara a
utiliza un tabel sau o baza de date cu un tabel.

1.în prima etapă s-a implemetat codul sursă necesar creării câmpurilor pe care elevii le
vor completa, această parte este de fapt un formular HTML alcătuit din 3 câmpuri de tip
text.
2. în etapa a doua s-a elaborat codul php destinat creării unei sesiuni şi iniţializării
variabilelor acesteia cu datele introduse de fiecare utilizator în câmpurile formularului. La
activarea butonului Inregistrare, de către utilizator, datele existente în câmpuri se vor
transmite variabilelor de sesiune folosind metoda POST.
3. în a treia etapă şi ultima s-a implementat codul sursă necesar afişării conţinutului
fiecărei variabile de sesiune în format tabelar

<?session_start();
if (isset($_POST['Inregistrare'])){
$_SESSION['nume'][]=$_POST['nume'];
$_SESSION['produse_furnizate'][]=$_POST['produse_furnizate'];
$_SESSION['cantitatea'][]=$_POST['cantitatea'];}?>
<html><head><title>Inregistrare furnizori</title></head>
<form method="post" action="inregistrare_furnizori.php">
Nume:<input name="nume" size=20 maxlength=50>
<br>
Produse furnizate:<input name="produse_furnizate" size=20 maxlength=50>
<br>
Cantitatea:<input name="cantitatea" size=20 maxlength=2>
<br>
<input type="submit" name="Inregistrare" value="Inregistrare"></form>
<br>
<? $nr_furnizori=count($_SESSION['nume']);?>
<table cellpadding=3 cellspacing=0 border=0 width="75%">
<tr><th>Nume</th>
<th>Produse furnizate</th>
<th>Cantitatea</th>
<? for ($i = 0; $i < $nr_furnizori; $i++){ ?>
<tr><td> <? print $_SESSION['nume'][$i];?> </td>
<td> <? print $_SESSION['produse_furnizate'][$i];?> </td>
<td> <?print $_SESSION['cantitatea'][$i];}?> </td></tr>
</body></html>

5. Sa se creeze o baza de date cu numele produse si
tabelele urmatoare: produse, cantitate. si sa se populeze.

CREATE DATABASE produse; si crearea tabelelor (f simplu:D)

6 pagina php cu formular prin care sa se insereze date in
tabela produse.

- prima pagina contine formularul care preia datele care trebuie introduse:
inserare_date.php

<?
$nr_prod=$_POST['nr_prod'];
$denumire=$_POST['denumire'];
$descriere=$_POST['descriere'];
?>
<html><head><title>inserare</title></head>
<body>
<form method="post" action="inserare.php">
<br>
Nr prod: <input name="nr_prod" size=20 maxlength=50>
<br>
Denumire: <input name="denumire" size=20 maxlength=50>
<br>
Descriere: <input name="descriere" size=20 maxlength=50>
<br>
<input type="submit" value="inserare"></form>
</body></html>

- a doua pagina contine conexiunea cu baza de date si comanda de inserare: inserare.php

<?mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("produse");
$nr_prod=trim($_POST['nr_prod']);
$denumire=trim($_POST['denumire']);
$descriere=trim($_POST['descriere']);
$sqlStr="insert into produse (nr_prod,denumire,descriere) values ('".$nr_prod ."','".
$denumire ."','".$descriere."')";
$rezultat=mysql_query($sqlStr);
echo $rezultat;?>

7. sa se afiseze pe ecran intr-o pagina php toate comenzile
care au in denumire litera a.

<?$bazadedate=mysql_connect("localhost","root","");
If (!$bazadedate){
die("Nu s-a conectat la baza de date");}
mysql_select_db("produse");
$query= mysql_query ("Select*From produse");
$nr= mysql_num_rows ($query);
while ($row=mysql_fetch_array ($query))
{print $row['denumire']." ".$row ['descriere']."<br>";
}
if (mysql_errno())
{die("<br>" . mysql_errno() .":".mysql_errno()."<br>");}?>
8. Sa se creeze o pagina unde sa se introduca 3 valori , un buton care calc.
Minimul si ne trimite in a 2-a pagina unde este rezultatul.

Prima pagina contine formularul care retine valorile: minim.php

<html>
<head><title>Minumul dintre 3 numere</title></head>
<body>
<form action="minim1.php" method="POST">
N:<input type="text" name="n">
N1:<input type="text" name="n1">
N2:<input type="text" name="n2">
<input type="submit" value="Minim">
</form>
</body>
</html>

A doua pagina afiseaza rezultatul:minim1.php

<html><head><title>Pagina Php</title></head>
<?$n=$_POST['n'];
$n1=$_POST['n1'];
$n2=$_POST['n2'];
if ($n>$n1)
if ($n1>$n2) $min=$n2;
Else $min=$n1;
Else
If ($n>$n2) $min=$n2;
Else $min=$n ;
echo "Minimul este $min";?>
<body><br><a href="minim.php">inapoi</a>
</body></html>

9. Sa se realizeze o pagina care calculeaza N!

- prima pagina contine formularul care preia datele:

<html>
<head><title>N factorial</title></head>
<body>
<form action="factorial.php" method="POST">
N:<input type="text" name="n">
<input type="submit" value="Factorial">
</form>
</body></html>
- a doua pagina contine modul de calcul si afiseaza rezultatul:

<html><head><title>Pagina Php</title></head>
<?$n=$_POST['n'];
$fact=1;
for($i=2;$i<=$n;$i++) $fact=$fact*$i;
echo "$n! este $fact";?>
<body><br><a href="minim.php">inapoi</a>
</body></html>

10.pagina php cu formular prin care sa se moifice date in
tabela produse.

Prima pagina contine formularul: modificaredate.php

<?
$nr_prod=$_POST['nr_prod'];
$denumire=$_POST['denumire'];
$descriere=$_POST['descriere'];
?>
<html><head><title>modificare</title></head>
<body>
<form method="post" action="modificare.php">
<br>
Nr prod: <input name="nr_prod" size=20 maxlength=50>
<br>
Denumire: <input name="denumire" size=20 maxlength=50>
<br>
Descriere: <input name="descriere" size=20 maxlength=50>
<br>
<input type="submit" value="modificare"></form>
</body></html>

- a doua pagina contine leg cu baz de date si modificarea datelor in BD:

<?mysql_connect("127.0.0.1","root","");
mysql_select_db("produse");
$nr_prod=trim($_POST['nr_prod']);
$denumire=trim($_POST['denumire']);
$descriere=trim($_POST['descriere']);
$sqlStr = "UPDATE Produse SET denumire='". $denumire . "' ,descriere='". $descriere .
"' WHERE nr_prod=". $nr_prod;
$rezultat=mysql_query($sqlStr);
echo $rezultat;?>