Szakács Gábor

Nagy rock ’n’ roll könyv

Szakács Gábor

Ozzy Osbourne: „Amikor fiam rehabilitációján megismertem a szerek mélységét, és ez hasonló a heroinhoz, teljesen ledöbbentem. 55 éves vagyok és hátralévô életemben újra kell gondolnom sok mindent, mivel saját magamat is hihetetlenül hosszú ideig károsítottam.”

© Szakács Gábor, 2004. június ISBN 963 216 329 X

FOTÓK: Antal Orsolya, Ágg Károly, Becskereki Dusi, Dávid Zsolt, Galambos Anita, Knapp Zoltán, Rásonyi Mária, Tóth Tibor BORÍTÓTERV, KÉPFELDOLGOZÁS: Fortek Zsolt KIADVÁNYSZERKESZTÔ: Székely-Magyari Hunor

KIADÓ ÉS NYOMDA: Holoprint Kft. • 1163 Bp., Veres Péter út 37. Tel.: 403-4470, fax: 402-0229, www.holoprint.hu

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv

Tartalomjegyzék
Elôszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Így kezdôdött . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Írók, költôk, hangadók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Családok, gyermekek, utódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indulás, feltûnés, beérkezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fesztiválok, koncertek, rendezvények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stílusok, mûfajok, irányzatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menedzserek, jogászok, tudósítók, fényképészek, koncertszervezôk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botrányok és tragédiák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drogok, italok, szenvedélyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feleségek, barátnôk, prostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melegek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vallások, eszmék, szellemiség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Példaképek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Külföldiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nemzettudat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hangmérnökök, producerek, stúdiók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A pop/rock halottai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utószó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Köszönetnyilvánítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 15 24 41 66 107 115 151 183 228 258 268 311 326 352 365 368 386 389 415 419

3

Szakács Gábor

Elôszó
2004-et írunk, és ha minden igaz, akkor bô fél évszázaddal ezelôtt kezdôdött az a korszak, amelyet gyûjtônévvel rock ’n’ rollnak nevezünk. Ennyire gyorsan változó világban, ilyen hosszú ideig, ilyen sok ember még aligha hódolt egy zenei irányzatnak. Hogy most, amikor az emberi hangot, a muzsikusok tudását, a természetes hangszereket a számítógépek és robotszerû zeneszerszámok elemi erôvel kezdik felváltani, egyben kiszorítani, érdemes elgondolkodni, hogy mit adott nekünk az elmúlt ötven év eme zenemûvészete. Amikor 1963 táján elôször csavargattam a viharvert Pacsirta rádió gombját a hatóság által zavart Szabad Európa Rádió zenés mûsorai irányába, ifjúi fejjel még valami megmagyarázhatatlan varázslatnak tartottam a Trashman együttes Surfin Bird, a Beatles From Me To You, a Dave Clark Five Why Do You Love Me, az Animals The House Of The Rising Sun, a Rolling Stones Tell Me címû számait. Hallgattam a BBC magyar adásának zenéjét, Bobby Gordontól még lemezt is nyertem az általa feltett kérdésre beküldött helyes válaszért. Ámulva Dave Clark Five nézegettem az 1965 táján elôször kezembe került BRAVO újság fényképeit, és persze ôrült iramban elkezdtem angolul tanulni, hogy meg is értsem, mit mondanak és mirôl énekelnek ezek a hírességek. Egyetlen cél lebegett elôttem – és ezzel minden bizonnyal nem voltam egyedül–, hozzájuk hasonlítani, megtanulni gitározni, 4

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv
zenekart alapítani. Ez utóbbi vágyálom nem sokkal késôbb, már 1966-ban teljesült, de ennél többre – és ezzel sem vagyok egyedül – nem igazán jutottam. Aztán valami nagyon megváltozott. Az elmúlt évtizedek ezerszámra hallott, csodálatos felvételei szinte egyik napról a másikra szöges ellentétbe kerültek azzal, amit a ’90-es évek elején kezdtem egyre gyakrabban tapasztalni. És ezzel is osztoztam kortársaim sorsában, akikkel, ha összejöttünk, állandó beszédtéma lett ez a változás. Azt ôk is érzékelték, hogy baj van, mégpedig nagyon nagy baj, de hogy mikor és hol siklott ki medrébôl a pop/rock jó szándékúnak indult/vélt kezdeményezése, arra nem tudtak választ adni. Én sem. Ekkor kezdtem el végiggondolni a fél évszázad történéseit, felderíteni a részleteket, amelyek felett annak idején nagyvonalúan átsiklottam. Amit tapasztaltam, azt nagyon nehéz volt tudomásul venni, hiszen a pop-rock elhivatott követôjeként – Dedicated Follower Of Fashion (A divat elhivatott követôje), amint azt a Kinks is megénekelte – évtizedeket töltöttem e mûfaj áhítatában. Most mégis tiszta vizet kell öntenem a pohárba, mert különben az egész úgy fog eltûnni, mint „..homok a szélben…” (Kansas együttes – Dust In The Wind – után szabadon Balázs Fecó). Nem állítom, hogy megtaláltam a bölcsek kövét, a minden bajra alkalmazható gyógyírt, azonban az egymás mellé rakott mozaikkockákból mégiscsak körvonalazódik a valóság. Mivel rengeteg mûfaji és stílusirányzat alakult, halt el az évtizedek folyamán, elképzelhetô, hogy nem minden elôadó és zenekar tarthat számot ugyanolyan mértékben a tisztelt olvasó érdeklôdésére, azonban a folyamatok és változások érzékeltetéséhez bemutatásuk mégis elengedhetetlen. Azt sem állítom, hogy bizonyos híreket másutt, más formában nem lehetett olvasni, azonban ilyen csoportosításban aligha akadt rá példa. Nem szorítkoztam csupán a tények leírására, ahogyan azt általában a kiadványok többsége teszi, hanem a cselekményekbôl a megfelelô, gyakran mégoly keserû következtetéseket is igyekeztem levonni. Mindez nem változtat azon a tényen, hogy a pop-rock olyan idôtálló és örök érvényû dalokat, zenemûveket hozott létre, amelyek százmilliók számára okoztak pótolhatatlan boldogságot és örömöt. És talán ez a könyv is hozzájárulhat ahhoz, hogy ezek a csodák még nagyobb megbecsülésnek örvendjenek, mint a pillanatnyi élvezetet jelentô fércmûvek halmaza. Megfelelôen hosszú idô után ugyanis a zenébôl ugyanúgy leülepszik és kicsapódik a zagy, mint a zavaros vízben az uszadék. Az ötvenedik születésnap erre adta meg a jelet. 5

Szakács Gábor

Így kezdôdött
Hogy ki, mikor találta ki a rock ’n’ roll mûfajt, arról megoszlanak a vélemények. Annál is inkább, mivel születése nem hasonlítható az olyan határozott történelmi eseményekhez, mint a Bastille lerombolása, 1848. március 15., vagy az amerikaiak atomtámadása Hirosima ellen 1945-ben. Ezek a történések idôponthoz kötötten a jövôre kiható meszszemenô következményekkel jártak, ám a rock ’n’ roll, majd a beat esetében ilyen egyértelmûen behatárolható nap nem áll rendelkezésünkre, hiszen Leopold Mozart már 1780-ban így figyelmeztette fiát: „Ne feledkezz el a populáris elemrôl”. Ennek az lehetett az elôzménye, hogy 1773-ban Johann Gottfried Herder az 1765-ben Reliquies Of Ancient English Poetry címmel, Thomas Percy anglikán püspök kiadásában megjelent angol és skót balladagyûjteményérôl írt mûbírálatában az angol popular song német fordításaként megalkotta a ’népszerû dal’ fogalmát. A Budapestrôl elszármazott, zsidó származású Johann Michael Strauss papa Johann Baptist, azaz idôsebb Johann Strauss néven ismert muzsikus nemzetséget alapító fiának 1857 februárjában bemutatott Kék Duna keringôjét is a sláger szóval jellemezték. A rock ’n’ roll képzeletbeli indítóvonalán már az 1940-as évek végén ott klimpírozott az egykori fodrászból lett zongorista énekes, Fats Domino, 1951-ben a dalnok Johnnie Ray (sikerdalai 1952-ben: The Little Cloud That Cried, és Cry), vagy a lemezlovas Alan Freed, aki állítólag elsôként használta a rock ’n’ roll kifejezést 1953-ban. Egyik rádiómûsorát úgy jelentette be, hogy „Hölgyeim és uraim! A Crazy Man Crazy, egy rock and roll dal a Bill Haley and The Cometstôl”. Ez az elsôség ugyan zenei értelemben igaz lehet, az élet más területén viszont semmiképp, 6

nincs új a nap alatt. amelyen saját kiscsemetéje gagyogása hallik. korunk mesterségesen kitalált hírességeinek elôdei négy évtizeddel ezelôtt is uralták a sikerlistákat. Ám Haley elsôsége is erôsen vitatható.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv hiszen a ’rázkódj és gurulj’ szólást a blues mûfajban már régóta a szeretkezés zsargon kifejezésére használták. április 13-án megnyílt a londoni Marquee Club és ezzel létrejött az a helyszín. mégis felfordul a gyomrom magamtól. hiszen Alan Freed belépôjéhez igazítva az elmúlt öt évtizedet. arra legjobb példa az 1956-ban beindított német popzenei folyóirat. Végül is minden viszonylagos. amelynek élharcosai közé sorolhatjuk az ugyanezen évben stúdióba tévedt Elvis Aaron Presleyt. akit viszont Heino néven futtatott be. lesz egy sor dolog. amelyért sorba álltak a zenekarok. Chuck Berry úttörô szerepét sem. a Bravo elsô fôszerkesztôjének – Peter Boenisch – nyilatkozata: „…a Bravót szerkesztem. hogy megnyílnak elôtte a klubok és lemezstúdiók ajtajai. azaz a húsz legsikeresebb kislemez – ezeket 1948-ban gyártották elôször – listája új lökést adott a mûfajnak. Látjuk. Little Richard. mire gondolt. amiért az amerikai zeneiparnak kell viselni a felelôsséget… – és a lista élén a rock and roll áll majd. Aki ugyanis ott jól teljesített. vagy még inkább a korábban jódlizó Bill Haleyt és 1954 áprilisában rögzített Rock Around The Clock címû felvételét. de akárhogy is történt. de önmarcangolásában talán olyan késôbbi bugyutaságokra is gondolt. 7 . talán már jócskán benne is élünk a végnapokban. hogy 1958. mivel Bill barátunk derekasan lenyúlta Sonny Dae 1952-ben megjelent és sikertelensége miatt homályba veszett dalát. a brit zenei szaklap. az szinte biztosra vehette.” Hogy végül is mikor köszönt ránk –ha egyáltalánaz a bizonyos végítélet. Ugyanez a pénzember választotta ki 1965-ben Heinz Georg Kramm pékmestert is. Így hiába lesznek az autóim egyre nagyobbak és jobbak. akárcsak a boogie-woogiet. Az már kevésbé. Hogy mennyire volt mindez ôszinte és az emberek javát szolgáló tevékenység. Nem hagyhatjuk említés nélkül Jerry Lee Lewis. mint Ralf Benedix üzletember Karl Heinz Schwab mûvésznéven 1961-ben kiadott Babysitter Boogie címû badarsága. pusztán szemlélet Chuck Berry kérdése. a Melody Maker már 1956ban azt írta: „…ha eljön az utolsó ítélet napja.” Ô tudja. A brit lapokban 1953 januárjában megjelent az elsô Top Twenty.

öltözködése alapjaiban különbözik a ’nagy’ korosztályétól. hogy az egykori Való Világ villalakói közül Majka rapperként. egyfajta sajátos. motorozó Marlon Brando The wild one – A vadak – címû filmje ruhadivatot teremtett – és persze azóta is lázad.Szakács Gábor A kezdetek meghatározásánál egy hajszállal talán könnyebb megválaszolni azt a kérdést. színvonaltalan. Akkor viszont milyen. ha azt látja. a hippi kommunák feloszlottak. addig soha nem tapasztalt ’életérzés’ hozadékát látják benne. gyakran mocskos szájú cirkuszon át vezet. Egyesek a fiatal korosztály lázadását. és végül saját. öltözködésétôl. a fiatalok új típusú egyenruhákat viselnek. az Animals és a többi hangadó a 60-as évek ifjúsága számára? 1963-ig minden esetre az amerikaiak uralták a brit sikerlistákat is. az úgynevezett kispolgári életformától való elhatárolódását. sokkal inkább a gépzene bûvkörébe tódul. hogy miért jöhetett létre a rock and roll. A ’nagy korosztály’ teljesen átalakult. állítólag soha nem ismétlôdô változást hozott a Beatles. a Big Brother és Való Világ színtû szórakoztatáson alapuló életérzését tartja mérvadónak. Nem csoda. szülei zenei világától. Vajon jól teszik? A fiatalság már annak elôtte is zúgolódott – a bôrdzsekibe bújt. egy év múlva viszont már nyolc brit felvétel hódította meg 8 . hogy a boldogulás útja ezen a teljesen értelmetlen. komolytalannak tartja rocker szülei életformáját. És miért ne tenné. a hosszú hajat levágták – most éppen a kopasz a divat –. lépett fel. Oki mint rocker. túlnyomó többségében már nem díjazza a rock and rollt. az Omen énekeseként adott ki lemezeket. a Rolling Stones.

El kellett törölni a szülôk. mielôtt megöregszem)” – énekelte a Who együttes nagy sikerû My Generation címû dalában (1965). hogy ennek a dalnak saját hazájában. Vajon feltette-e már magá9 . Angliában csupán egyetlen hétre szólott a bérlete. Ennek bizonyságát tökéletesen mutatta az If…(Ha…) címû film tragédiába torkolló cselekménye. Az alapvetô változás nem is ezen a területen jelentkezett. ahogyan a 70-es évek közepén az új hullám és a punk. mikor nem mesterséges beavatkozás juttatott valakit a Hírességek Csarnokába (Hall Of Fame). hiszen. majd a vietnámi háború pokla jelent meg a zenében és kergette ôrületbe az idôsebb korosztályt. ott. brutalitása. gitár hápogtató pedálok. hogy egy ünnepség alkalmával legéppuskázták az egész díszes társaságot. Ennek rövid lényege. Próbáljuk tehát más oldalról megközelíteni az alapkérdésünkre adható választ. ami legkönnyebben az Egyesült Királyságban sikerülhetett. Ahogyan napjaink még inkább eldurvult világa tükrözôdik a diszkók ôrült pufogásában. és különben is aligha járható út ez a véres törlesztés az elszenvedett sérelmekért. a felnôttek hangulatát is szítani kellett a hosszú hajú ’huligánokkal’ szemben. a válasz nem sokáig váratott magára. „I hope I die before get old (Remélem meghalok. mert mint látni fogjuk. Az 50-es években a technika fejlôdése szinte kikényszerítette az elektromos hangszerek. a koreai. ordítozó majmokként jellemezte a tömegtájékoztatás. ahol az oktatási intézményekben még a 60-as években is alkalmazták a testi fenyítést. alig akadt olyan kivétel. De hogy meglegyen a kölcsönösség. dobgépek csatasorba állítását. szintetizátorok. mint látjuk. A hétköznapok hangereje.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv az amerikai sikercsúcsot és tartotta megszállva 23 hétig. Mivel a mai füllel már örökzöld zenei értéknek tekinthetô Beatles tagjait kezdetben összevissza ugráló. Ezt azért tehetjük. amibôl az Animals féle The House of the Rising Sun hármat tudhatott magáénak. Mivel a korábbi. más – ha nem is mindig hibátlanul tisztességes – erkölcsökhöz szokott és annak megfelelô nevelésben részesült felnôtt korosztályt nem lehetett egyik napról a másikra csak úgy átformázni. A sors iróniája. le kellett róla választani a jövô nemzedékét. az ôsök iránti tiszteletet. hogy valakik meg akarták változtatni a jövô emberének gondolkodását. A felvonuló katonaság persze szomorú véget vetett a diáklázadásnak. majd torzítók. majd a 90-esekben a grunge vonulat. Tételezzük fel. mindez csak divat kérdése. hogy az álszent iskolai rendezvények durva tanárai olyannyira elkeserítették a diákokat.

Az összeugrasztás sikerült. Keith Richards 1964 Más.Szakács Gábor nak valaki is a kérdést. Márpedig a divat nagy úr. mert – akárcsak a hosszú haj esetében – a szembenállást. akik a butikok forgalmában voltak érintettek. ha ebben valaki vagy valami akadályozni próbálta ôket. drug & rock ’n’ roll jeligét. Nem véletlen. Egy elmebeteg ötlet világgá kürtölte az önmegvalósítás feltételeként a sex. a polgárpukkasztást képviselte. azt azok csinálták helyettük. mert jobban tetszett nekik a korábbiaknál. Erre a kiadók és menedzserek is rájátszottak. amely ennyire szélsôséges ellenszenvet fogalmaz meg az idôsebbekkel szemben? Mindenesetre helyben vagyunk. ami zenében. érdekeltek. hogy miként válhatott a beat nemzedék egyik himnuszává egy olyan szám. még azt is elhitették velük. hogy belôtt állapotban jobb zenét írnak. Az újabbnál újabb cuccokat már nem is azért húzták magukra a tizenévesek. másnap milliók keresik majd a boltokban. Mondjuk a törvény. A muzsikusok persze falták ezt a hamis szemléletet és személyiségi jogaikat látták sérülni. akik saját hasznuk érdekében az utolsó szuszt is kisajtolták ’védenceikbôl’ és. A 24 esz10 . eleinte methadryn tablettákkal. amelynek következményeit most szenvedjük igazán. életszemléletben szinte az egymás iránti gyûlöletig fokozódott. hogy mégis bírják az iramot. ruhaviseletben. késôbb drogokkal tömték ôket. Legyünk ôszinték. Elég. ha egyetlen világhíresség valami rendkívüli göncöt – legyen az bármekkora baromság – ölt magára. hanem. ki szereti a köKeith Richards 2004 töttségeket? Az egyértelmû válasz meglovagolása volt a következô lépés. hogy az elôadók többségének semmi beleszólása nem volt saját – nemritkán komolytalan – arculata kialakításában.

a szabadosan élô zenész két fényképe 20. illetve 60 éves korában. Milliók fogják követni? Válasz helyett álljon itt okulásul a minden erkölcsi tudat nélkül. (Nem vagyunk vénségek. A patyomkin rockerekkel most nem foglalkozunk.) A fiatalság számára tehát nem létezik az erkölcs fogalma. De idézzük a botrányairól híres zongorista énekes Jerry Lee Lewist is: „A rock and roll mindig is csak arról szólt. akkor azért érdemes eljátszani egy gondolattal. and we don’t worry about petty morals. a Rolling Stones gitárosa az alábbi megdöbbentô nyilatkozatot tette. még mielôtt megöregedett volna. hogy kicsinyes erkölcsökkel törôdjünk. vagy a szebb jövôhöz. aki 13 éves unokahúgát vette feleségül hívei nem kis megrökönyödésére. Marad tehát – az angol példánál idôzve – a konzervatívokkal szem11 . azaz felelôtlen droghasználata következtében sikerült idôben elpatkolnia. hangzik egy világhíresség szájából. lehet mindent a véletlenre fogni. ki mozgat. Mellesleg a Who együttesnek már két tagja – Keith Moon és John Entwistle – váltotta be ígéretét. amit ígérnek neked. és valójában a másik oldal malmára hajtják a vizet. hiszen ôk csak külsôre vallják ezeket a tiszta értékeket. amelyben Keith Richards ’tengette’ napjait. ám. Semmi köze az erkölcshöz. ki állhat a háttérben. amikor 1967-ben tiltott kábítószer birtoklás vádjával állt a bíróság elôtt. indulhatott minden saját magától. konzervatív és vele a keresztény életszemlélet semmiképp nem indíthatta el a folyamatot. ” Egyenes beszéd. „We’re not old men. amíg le nem égett? És most nézzük. De ki ne szeretne magának egy olyan ’viskót’. ami valóban számít – a pénzrôl. hiszen tanai ellentétesek az idézett kedvezôtlen példákkal. Az un. ha a napjainkig tartó következményeket nézzük. fôleg az ô szájából.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv tendôs Keith Richards.Richards ’viskója’ ja a bábokat! Elôrebocsátjuk.

Tehette.T. akkor egyértelmû. a transzvesztita és buzi zenészeket. mert az iszonyú adóterhek elôl különben is tömegesen menekült a mûvészvilág a brit oroszlán országából (tax exile). hogy a könnyû drogok engedélyezéséért síkra szálló Konrád György és a nem igazán díjbirkózó alkatú. P. A kapitalista társadalommal való szembenállásra játszott rá a liberális szemlélet. rockerek stb. politikai üzenetet közvetített. hogy kik álltak ugrásra készen a mindebbôl semmit nem látó. Ha a fényképen látható egyénekrôl nem tudnánk.T. Pártfogolta a mindent elrondító falfirkát. ezért nyilatkozhatta pár évvel ezelôtt Gidófalvy Attila e sorok írójának. szabadságra vágyó ifjak. a pornográfiát.Szakács Gábor ben álló munkáspárt. És ez alól csak kevés kivétel akadt úgy idehaza – Beatrice. hogy a mûfaj alapjában szocialista emlôkön nevelkedett. Elhitette a zenészekkel.) békeharcos John Lennon. A zenészek segítségével.I. hogy ôk az igazság bajnokai. vagy ok nélkül. a vallásos gondolkodást. és csak ily módon tudják megvalósítani önmagukat. kigúnyoltatta a nemzeti érzéseket. Haraszti Miklós látható. bárcsak sose láttam volna az arcodat!) egyértelmû Tóháti László. Ha azonban tudjuk. kôkemény rockot játszanak. ám a brit gazdaságot vasszigorával mégiscsak gatyába rázó Margaret Theatcher közellenséggé vált. hogy különbek minden más földi halandónál. életében a légynek sem ártó Szentmihályi Szabó Pétert megveréssel fenyegetô. I wish I’d never seen your face – Maggie.I. Rod Stewart világsikerének (Maggie Mae – 1971) refrénje (Maggie. ami az ôsi értékrenddel összefüggött. minden rossz eredôjének az uralmon lévô kapitalista társadalmat nevezte meg. hippik. pusztán a szabad szerelem és a felebaráti szeretet varázsától megrészegült rocker tömegek mögött. 12 . amelyik okkal. az északír katolikusok számára nem igazán elônyôs. H. SZDSZ-es politikus. amely még tovább ment. azt mondhatnánk. hogy ôszinte. A legendás alias Puttony (H.Mobil. valamint Roger Waters (Pink Floyd) valójában szélsôbaloldali nézeteket valló trockisták. semmit nem értô. hogy kicsodák. a szabad drogfogyasztást. az ellen hirdetett harcot. akiknek a szovjet önkényuralmat nem ismerô nyugati rocktársadalommal együtt fogalma sem volt a valós viszonyokról. együttesek – mint nyugaton pl. hogy lánglelkû. Tehát mindazt. a szülôk iránt tanúsított tiszteletet. a Police trió.

Ugyanis. szervezôt igényelt és így tovább.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Haraszti Miklós Konrád György Ôszinteség helyett az együttesek csúcsra járatták az egymás elleni áskálódást. 13 . a Rolling 1970 ôszén. az önös érdek elsöpört minden baráti köteléket (lásd Som Lajos kiebrudalását a Taurusból a bennfentes kapcsolatokkal rendelkezô Zorán érdekében). betörték a kapukat. a Hétköznapicsalódások. nem igazán akarták tudomásul venni a változásokat. miközben semmit nem tett le a társadalom asztalára a jobbítás érdekében. és erôszakkal igyekeztek érvényt szerezni vágyaiknak. azok a korosztályok. majd 1972-ben lezajlott fellépései során az egyre haragosabb közönség Helsinkitôl az akkori Nyugat-Berlinig rendszeresen harctérré változtatta a koncertek környezetét. és a többi liberális zenekar. elsodorták a jegyszedôket. majd kimondottan üzletté. jobb világítást. Pedig lett volna min javítani! Az ingyenes és az úgynevezett happening koncertek ideje már a ’60-as évek végén lejárt. látványosabb színpadi megjelenést akar valaki. Ezek használatához hozzáértôbb személyzetet. ha jobb megszólalást. Mivel ezek a költségek megjelentek a belépôjegyek árában. rendszerváltás utáni nemzeti gondolkodású politikusokat figurázott ki Müller Péter ’Sziámi’. hogy korábban ingyenes elôadásokat hallgassanak. amelyek megszokták. több mûszaki embert. Különösen a korabeli Nyugat-Németországban durvult el a helyzet. a rock úgy vált egyre inkább a tôke egyik biztos pillérévé. azt meg kell fizetnie. és ahogy múltak az évek. az ôszinteséget a hazugság váltotta fel.

de demokratának álcázott vezetô politikusának. fôleg nem azt. tehetségét milyen cél szolgálatába állítja. Bebizonyosodott. Az angolszász könnyûzenei lapokban korábban kipontozott fuck (=dugás) napjainkra általános kötôszóvá minôsült. akkor éppen saját maga sírásójává válik. A PMRC vereségnek is beillô megegyezést tudott csak kicsikarni. aki nem üvöltött együtt a falkával. drog. Ha nem. adtak a szarnak egy pofont.és alkoholfogyasztásra. Hogy stílusosak legyünk. Ha magáévá teszi Vörösmarty gondolatát (Mi dolgunk a világon? Küzdeni erônk szerint a legnemesbekért. 14 . Csak éppen nem biztos.). hogy tudását. hogy prûd. holott nem errôl van szó. hogy utasítsa el a PRMC szexualitásra. hogy a kiadó szerint az említetteket tartalmazó lemezek borítóján fel kell tüntetni a figyelmeztetést: Parental Advisory – Explicit Lyrics (Atyai figyelmeztetés – Szókimondó szöveg). hogy mit hirdet. El Gore-nak a felesége. nevezetesen annyit. hogy folyamatos káromkodást hallgasson. aki egyenesen a Szenátushoz fordult. A helyzet pikantériája. továbbfejlesztett változata. erôszakra. a fucking (=kibaszott) már egy Magyarországon is bemutatott musical címébe is bekerült Fucking and Shopping néven. Tipper vezette Parents’ Music Resource Center (PMRC=Szülôk Zenei Segélyforrás Központja) emelte fel hangját a már elfogadhatatalan trágárság ellen. akkor túléli jelenlegi válságát. hogy éppen az Amerikai Egyesült Államok egyik liberális szemléletû.Szakács Gábor Ugyanez az eldurvulás tapasztalható a dalszövegek és a színpadi bemondások területén. csupán az a kérdés. hogy mindenki azért viszi kisgyermekét a koncertekre. Ha valaki szót merészel emelni az elharapódzott szabadosság ellen. öngyilkosságra és okkultizmusra buzdító dalok betiltását célzó törvényjavaslatát. hogy a szabadtéri koncerteken mérföldekre hallhatóan üvöltsék mikrofonba a trágárságokat. azonnal a képébe vágják. azt kigolyózták. mert ezzel ugyan semmit nem gátoltak meg. hogy minden korszaknak megvan a maga ’nagy generációja’. De hogy valami jót is mondjunk: nem alapvetôen a rock mûfaj hibás a fent említettekért. hanem a beleerôszakolt hamis szemlélet és bizony. A leghevesebb viszontválasz Dee Snidertôl (Twisted Sisters) érkezett.

drug and rock ’n’ roll hamis szólamával. a rock értéket teremtô lehetôségével szemben a mûfaj világot megváltani szándékozó. a sex. a világ még nem érett az ô emelkedett értelmi színvonalukhoz (2003-ban a május 4-i Kendermag tüntetésen történtek után Bánó András az m1 élô adásában ugyanezt a kifejezést használta) – rendíthetetlenül igyekeznek a többségre erôltetni minden bugyuta. Vajon miért 15 . Pedig így utólag visszatekintve sem Amerikában. aki szerette a nyugatról hellyel-közzel érkezô irodalmat. hangadók A rock mint egyfajta életszemlélet kialakulásában meghatározó szerepet játszott néhány amerikai író. Amikorra ezek a kiadványok eljutottak a keleti tömb vasfüggönye mögé. Felfogásuk. ám semmitmondó jelszavaival. A liberális szabadelvûség képviselôi mind a mai napig folyamatosan meg akarják váltani a világot. a Lajtán túl már tömegeket hódítottak meg. költôk. olykor kimondottan káros elképzelésüket. mûvész. utólag már tudjuk. de lényegében minden olyan ember. de hogy ezt a jó értelemben vett szabadságot késôbb ki értelmezte szabadosságként. mindenhová magával vitte a Zabhegyezôt. A szabadság utáni vágy mámora.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Írók. de mégiscsak több ezer éve mûködteti az öreg bolygót. életvitelük. Befürödtek a hippi kultuszukkal. vagy éppen Ginsberg Üvöltés (Howl) címû kötetét. hivatkozási alapként szolgálnak mind a mai napig. hogy próbálkozásaik idôrôl idôre kudarcot vallanak. pontosabban meg akarják változtatni azt a rendszert. úgy nyugaton. sem Nyugat-Európában. A 60-as évek második felének Magyarországán elsôsorban a egyetemista fiatalok. a homokosok egyenjogúsításával. a településeket mocskos disznóóllá változtató falfirkák hiú ábrándos önmegvalósításával. a hagyományos értelemben vett család szétverési kísérletével. Kerouac Úton. és ezzel csínbe vitte az egész mozgalmat. Sôt. sem nálunk nem váltak követendô példává az általuk felvázolt elképzelések. mint keleten nem hagyott embert érintetlenül. a szabad szerelmükkel. kinyilatkoztatásaik példaként. Az a csekélység egyáltalán nem zavarja ôket. a keserû tapasztalatokból nem okulva – úgymond. amely jól-rosszul.

) Ginsberg munkajogásznak készült.Szakács Gábor van az. 16 . hogy merész volt a rejtett igazságok kimondásában. ezáltal bátorítva elsôsorban a társadalmi elhajlás és a másság képviselôit. Noha apja volt mûvészember. az az alábbiakban egyértelmûen kiderül. Érdemei között említik. hogy homokos. ilyenkor fia gondozta. felbukkan Norman Mailer Advertisements for Myself címû munkájában. addig Ginsberg a költészetet változtatta meg alapjaiban. egy évre ki is zárták az intézménybôl. és aki skizofréniája miatt élete jelentôs részét elmegyógyintézetekben töltötte. Ginsberg politikailag radikális zsidó családban született. Naomi gyakorolt nagyobb hatást életére. kapcsolta össze minden korábbinál erôsebben a politikát és kultúrát. Burroughs és az irodalmi babérokra vágyó futballcsillag. szemléletére. Charlie Parker szaxofonos és Thelonious Monk zongorista játékát hallgatták. dühöngött. kik is voltak valójában ezek az egykoron – nem kevesek szemében mindmáig – követett hangadók. írásaira. IV. hogy míg Bob Dylan a pop dalok jellegét. elismert költô. Ginsberg 16 éves korától tudta. haláláról fia a Kaddish címû versében emlékezik meg. Ha idôrôl idôre hazaengedték.) Sokan úgy tartják. (1959-ben hunyt el. nyíltan hangoztatta Kerouachoz és Burroughs-hoz fûzôdô viszonyát is. Allen Ginsberg (1926–1997. meztelenül járkált a lakásban. 5. köztük William S. Hogy mirôl van szó. hogy nem elég nekik hasonszôrû társaikkal ûzni az emberiség nagyobbik felétôl teljesen idegen játékaikat? Hogy mindig másokra akarják kényszeríteni romboló elképzeléseiket? Nézzük meg. Beck és a U2 mûvészetére. melynek tevékenysége alapvetôen befolyásolta Amerika kulturális életét. Ez a néhány fôbôl álló baráti társaság lett a mûvészeti és irodalmi magja a Beat Generationnek nevezett elsô ellenkultúra-mozgalomnak. Elemi erôvel hatott Lou Reed. Patti Smith. Amikor Kerouaccal találták az egyetem hálótermében. mégis anyja. John Lennon. megélték a marihuána és a Benzedrin tabletták okozta látomásokat. Jack Kerouac említhetô. ettôl kezdve szexuális kapcsolatait nem titkolta. Legmeghatározóbb barátságait a Columbia egyetem diákjaként kötötte. dalaira. újabban a Sonic Youth.

történelmileg fontos korosztálynak…” 1946-ban új fiú került közéjük. hogy elmegyógyászati kezelésben kellett részesíteni. köztük Ginsberggel. Megvitatták Rimbaud. Neal Cassady. Allen életében elôször szerelmes lett. lelkének. Dosztojevszkij. legelhasználtabb részébe. legtitkosabb. az igazság fellelése a torz valóságban. wasted (lepusztult) értelemben. akinek már nem volt elegendô a marihuánás bódulat. A beat tehát az idea. Elválásuk olyannyira megviselte. a szexualitásban. Ehhez azonban – mint mondották – elôször le kell szállnia szívének. Ezután találkozott Peter Orlovskyval. Amikor októberben hat résztvevôvel költôi estet szerveztek San Franciscóban. utolsóként ô olvasta fel az Üvöltés (Howl) címû versét. Egy alkalommal kezelôorvosa azon kérdésére. naponta többször is végzett önkielégítést. testének.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv A barátok közös estéiket alkohol és eleinte (!) enyhe drogok fogyasztásával töltötték. írni szeretne. Lelkiállapota helyreállt. az Új Látomást. (Moloch. hogy mit csinálna szívesen. kialakították a New Visiont. egy ilyen alkalommal annak felesége rájuk is nyitott. és már ahhoz is volt ereje. akinek vére a pénzhajsza) Ez lett a korszak elsô mûve. amelynek célja az ember igazi énjének és az egyén szabadságának felfedezése. hamarosan heroinra váltott. rengeteg nôvel és férfival létesített kapcsolatot. Ennek lényege az emberi kísérletezés kibôvítése. 1955 áprilisában leült az írógéphez és Ginsberg kiírt magából mindent. ami csak eszébe Orlovsky jutott. Baudelaire verseit. És elkezdte. üdvözítô). Ô nem sokat írt. Ginsberg írta Kerouacnak: „…mi vagyunk a magja egy teljesen új. Ebben meggyôzô erôvel írta le azt az a félelmetes ördögöt. amivé Amerika lett: Moloch whose blood is running money. amely a számkive17 . hogy Cassadyval felújítsa kapcsolatát. de legnagyobb bánatára Cassady iránti érzelme viszonzatlan maradt. azt válaszolta. Herbert Huncke használta rájuk elôször a beat meghatározást beat down (nyomott). Kerouac a szóban egy másik jelentést látott: beatific (üdvözült. tudatának. Blake. a biszexuális junkie prostituált és tolvaj. ám idôvel mindkét értelmezés meghonosodott. Burroughs azonban. de annál többet utazgatott Amerikában. a klasszikus értelemben vett eszme helyére került. Barátjuk. aki ezt követôen évtizedekig maradt a szeretôje.

az elveszettek helyett/értük szólott. múlttalan. amelynek folytatásáért küzdene. a számozott utcák. Azóta is erre hivatkoznak. A liberalizmus erre nem alkalmas. de azon változását. nyílegyenes utcákkal határolt háztömbök. hogy kik voltak –. Ez a kultúrától mentes amerikai életforma teljesen kilúgozza az embert. akkor is Ginsberg közbenjárásával. egyfajta képzelt hôsnek tekinti a vadnyugatot meghódító és a ’kegyetlen. csak soha nem ér sehová. igavonó barom jellegû életformából. majd a rockzenekarok szövegeiben is. Még ezt megelôzôen született a szabadság jelképének tekinthetô. Kerouac 1969-ben alkoholistaként hunyt el. Ez a szemlélet a teljesen gyökértelen. hanem az emberiség javát szolgálja. feltárása önmagában kevés a boldogsághoz. Kerouac 1951-ben írt könyve. Nincs történelme. Ôk azonban saját magukra is veszélyt jelentettek. farmereket. városok. és itt érhetô tetten Ginsberg lépéstévesztése is. így a hippi mozgalom. hogy az Egyesült Államok területét munkahely után bebarangoló dolgozó a lehetôségekhez képest mindenütt otthon érezhesse magát. Hozzá kell tenni a változáshoz vezetô út mikéntjét. ezt emlegetik.Szakács Gábor tettek. nincsenek ôsei – még bevándorló elôdeirôl sem igazán tudja. amelyben Neal Cassadyvel (a kötetben Dean Moriarty személyesíti meg) való kalandozásait Kerouac meséli el. míg a füvezô. Nem véletlen az sem. magát sehol otthon nem érzô amerikai átlagpolgár gondja. amelyek egyformasága azt a célt szolgálta. J. Ez a szemlélet rendszeresen felbukkan a blues-. A kötet igazából nem szól semmirôl. Csak 1957-ben jelenhetett meg. ezen kesereg egy kocsmában. hiszen a polgár megpróbált kitörni a csupán robotból és hétvégi piálásból álló. pedig a tények leírása. és ha teheti. mint valami csodát. hogy a beatnikek jelentik Amerika számára a legnagyobb fenyegetést. Edgar Hoover a republikánus konvenció elôtt már 1960-ban kijelentette. pontosabban a folyamatos. az ôrültek. drogozó amerikai példakép Grateful Dead együttes 18 . Ez a szabadság utáni mérhetetlen vágyakozás nem jött jól a korabeli politikusoknak sem. tartalmatlan és céltalan utazgaCassady tást méltatja. vérszomjas’ (!) indiánokat legyilkoló úttörôket. az On the Road (Úton). hogy az FBI igazgatója. Mindenki nagyon megy valahová. amely nem egy kisebbség. és akinek nem tetszettek az egyforma. nem véletlenül indultak újra meg újra kitörési kísérletek.

mint Burroughs. akinek kábítószeres kísérleteihez jelentkezô önkéntesek közé maga is bebocsátást kért. ezért össze is hozta Learyt olyan személyiségekkel. Véleménye szerint ez a kábíDylan és Ginsberg tószeres állapot lehetôvé teszi az emberek – elsôsorban a fiatalok – számára. Timothy Learyvel. hogy a liberális zsidók és a radikális fajgyûlölô feketék hogyan kerültek egy táborba. go fuck yourself with your atom bomb (Amerika 19 . („.”) Ginsberg késôbb lemondott ugyan a pszihedelikátokról. Mexikóban egy kisvárosi esküvô után esett össze a nyílt utcán. A költônek ugyanis meggyôzôdése volt. hogy Abbie Hoffmannal. A rendôrséget persze nem ez érdekelte. Thelonious Monk. rátámadt a tömegre és brutálisan szétverte. Kerouac. Tom Haydennel és a Black Panthers tagjaival 1968-ban megszervezzék Chicagóban a Festival of Life-ot tiltakozásul a Hubert Humphrey vezette Demokrata Párt vietnami háborút támogató hadjárata ellen.empowering people to inquire into and transmute their own minds…and it was young people who were most open to such an experience. míg Ginsberg a flower powert nevesítette. a The Beats tagjai közül Ginsberg maradt az egyetlen túlélô. Másnap halt meg. A Beat Generation. Jerry Rubinnal. Ugyancsak ô segítette hippiket. Lennon a Beats hatására változtatta Beatlesre eredeti nevüket (Beetles). hogy a hallucinogénokat ki kell vonni egy elit csoport kizárólagos tulajdonlásából és meg kell osztani az írókkal. Annak felderítése is megérne egy misét.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv mellé csapódott Cassady 1968-ban. Ginsberg 1960-ban megismerkedett a Harvard egyik professzorával. mûvészekkel. Az America címû költeményében írja: „America. de már túl késôn. hogy megvizsgálják és átalakítsák a tudatukat. amikor mexikói tartózkodásuk alatt 1951-ben ’véletlenül’ agyonlôtte saját feleségét.. A hippi szót is a Beats találta ki ’half hip’ jelentéssel. még nem volt 42 éves. Burroughs pedig ki tudja milyen ’megvilágosult’ állapotban volt. Ginsberg úttörô volt nyomdafestéket nem tûrô verseivel is.

hogy kéjenc öregek minél fiatalabb fiúkkal szórakozhassanak büntetlenül. hogy még buddhista tanítót is fogadott Gelek Rinpoche személyében. nevezettek személyes jóbarátja. hogy ferde hajlamaikat kiélik. „Ginsberg.)” Ezt a szabados beszédet és megnyilvánulást olyannyira nem tartotta kivetnivalónak. 20 . Perverziója nem ismert határokat.Szakács Gábor baszd meg magad az atombombáddal. 1979-ben pedig a National Arts Club tüntette ki arany medállal irodalmi érdemeiért. aki itteni tartózkodása idején hanyatt-homlok sietett személyesen üdvözölni. mit. Amikor Ginsberg 1997-ben májrákban elhunyt. méltatások özöne jelent meg a sajtóban. És megint csak elérkeztünk a XX. Ez magyarán azt a vágyat jelenti. mint Benjamin Franklin és Jefferson” – írja Grail Marcus. Nem elégszenek meg azzal. mindezzel még kérkednek is és elvárják. turnézott a Bob Dylan Rolling Thunder Revuevel. század liberális gondolkodásmódjának egyik jellegzetességéhez. kivagyisághoz. a The New Yorkerben megjelent Death and Fame címû cikkében azzal kérkedett. (Titkára majd két évtizedig Bob Rosenthal volt). együttmûködött a Clash együttessel. Egyre szorosabb kapcsolatba került a rockhírességekkel. hogyan csinált. Timothy. Szószólója lett a NAMBLA-nak (North American Man-Boy Love Association = Észak-amerikai Férfi-Fiú Szerelmi Egyesület). amely célul tûzte ki a büntetlen homoszexualitás korhatárának leszállítását. Ginsberg alighanem legnagyobb magyarországi rajongója Földes László ’Hobó’. hogy az évezredes hagyományokat felrúgják. a magakelletéshez. hogy mások ezért süvegeljék meg ôket. Jerry Garcia ugyanakkora forradalmi vezérek. hogy hány férfival volt és kivel.

szívesen fogad be falloszt kólásüveget. mindazonáltal szolgálni vágyik – ki a bús bélsárral. Lou Reed: „Modern rockszövegek nem léteznének Ginsberg nélkül. be a gumiba bújt orgazmusos baráttal – Még mindig ruganyos-izmos. csak valószínûleg kihagyásos emlékezetû az értékítélete. gyomor – Remélem a vén lyuk fiatal marad halálomig. eredetileg 1986. Pete Seeger. De húsz év múlva ki tudja. Kerouac könyveit. nyugi … 21 . ízület.” Yoko Ono: „Bölcsessége mindig meglepett. az öregeknek sajog mindenük. És hogy milyen nyelvezetet használt ez a dicsôített ’költô’.” Deborah Harry (Blondie együttes): „Mindvégig megôrizte humorát”. ahogyan egy hegy is az lehet. Norman Mailer. nyak.” Lenny Kaye (Pattie Smith gitárosa): „Megtanította nekünk a buddhista járást. Sean Ono Lennon (John fia) elismeréssel nyilatkozott róla. hiszen bizonyára tudtak hôsük droghasználatra és a homokosok büntethetôségi korhatárának leszállítására vonatkozó kísérleteirôl. gyönyörért szégyentelenül kitárul. Íme: Remélem jó öreg segglyukam kitart még Többnyire rendben volt 60 éven át.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Marianne Faithfull: „Mindenki zsidó ’mamájaként’nagyszerû barát volt.” Bono (U2). gyertyát. Mick Jagger is kedvelte Ginsberg. március–április számában olvasható egyik. aki nagy hatással volt egy egész nemzedékre. répát. alkalomadtán kis aranyér. Burroughs. Graham Nash (Hollies együttes). ugyanakkor gyengéd. Ugyanannyira volt szexis. Bár Bolíviában felrepedt s megmûtötték a fennsíki kórházból élve került ki – kevés vér. sóvár. Vajon ezekrôl hogyan vélekedtek? Saját életük megadja rá a választ. banánt és ujjakat – Most fél az AIDS-tôl. március 15-én (!) Záróizom címmel megjelent versének fordítása Eörsi (Schleiffer) István tollából. intelligens. aktív. arra álljon itt Ginsberg a Magyarok Vasárnapja 2003. Rangos társaság. polip nincs. prosztata.

az amerikai Love együttes hippi gitárosát szemelte ki. Minden Istennek nem tetszô cselekedetet elkövetett. az ördög tiszteletére írt forgatókönyvön. Miután Bobby kiesett a szórásból. állítólagos mûvészetével csupán a feltûnést keresô Warholt mégis sokan a XX. amelynek fôszereplôjéül Bobby Beausoleile-t. szülei egy fundamentalista keresztény szekta tagjai voltak. A nyomozás kiderítette. Aldous Huxley a korszakos Brand New World (Szép új világ) írója. bár dalokat írt a készülô film számára. 1847-ben született. a Zeppelin gitárosa. habzsolta a narkotikumokat és felajánlotta segítségét az orosz hatóságoknak a kereszténység elpusztításához. Crowley címmel. Ennek ellenére Ozzy Osbourne pályafutása egyik legnagyszerûbb dalát írta errôl a szörnyetegrôl Mr. a német származású Nico-val testi kapcsolatba is került. Biszexuális volt. Aleister Crowley tanítványa évekig dolgozott egy. Manuscripts of Witchcraft. Hölgyeim és uraim címû sorozatának szitanyomatai fekete és spanyol származású transzvesztitákat ábrázolnak. majd az áldozat vérével sátáni utalásokat festett a falra. Mennyekig magasztalt alkotásainak egyik mesteri példánya a kiállításon bemutatott WC-csésze. század egyik legfontosabb mûvészének tartják. annyira mégsem ment el a józan esze. Aleister Crawley szerepe szintén nem elhanyagolható. annak énekesnôjével. The Master and Margarita címû köteteket. Ilyen és hasonló ízléstelen. hogy személyesen játssza el Lucifer szerepét. továbbá Lewis Carroll a meseszerû Alice csodaországban (Alice in Wonderland) megírása közben szintén nem vetette meg a hallucinogén szereket. aki nemcsak emléktárgyait gyûjtötte. Annak. amit csak lehetett. Az egykori hollywoodi gyermekszínész Kenneth Anger. Erôsen kötôdött a Velvet Underground nevû zenekarhoz. 22 .Szakács Gábor Andy Warhol belsôépítész méltó társa lett világhírû barátjának. Üzleti szempontból kitûnô ötletnek bizonyult az anti-Krisztus irányzat. ami a Sympathy for the Devil megírására ihlette. de még a Loch Ness-i tó melletti házát is megvette. hogy szoros barátságban állt a Manson családdal is. utóbbi az orosz Bulgakov regénye. Egyik legodaadóbb híve Jimmy Page. Anger Mick Jaggert környékezte meg és bátorította a szerep felvállalására. A tervet mégis le kellett fújnia. Szívesen lapozgatta a The Book of the Damned. 1967 végére azonban az okkultizmus mégis felkeltette Jagger érdeklôdését. mert Bobby nem sokkal késôbb brutális gyilkosságot követett el. A Biblia felolvasása hallatán már gyermekkorában Isten ellenségeivel azonosult és 1898-ban egy mágikus közösséghez csatlakozott.

Frank Zappa is aláírásáért esdekelt. Krónikus kábítószeres volt. Bob Dylan. augusztus 3-án holtan találtak rá tûvel a karjában. több dalukban utaltak is személyére. 23 . Azzal vált híressé.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Lenny Bruce Amerikai zsidó származású komikus. Szenvedélyesen gyûlölte a katolikus egyházat. Ezért néhányszor le is tartóztatták. több amerikai városból és Ausztráliából kitiltották. mivel kapcsolatban állt az ôt figyelô hatósággal. John Lennon el volt ájulva tôle. hogy elôadásaiban mocskos szavakat (dirty words) használt. eredeti nevén Leonard Alfred Schneider. 1966.

fôleg. hogy a 61 esztendôs Paul McCartney fél tucat gyermek után. egyik-másik kedvese kimondottan azért kívánta a korai anyaságot. hogy ezzel félárva porontyok tömegét hozták világra. Hogy ezek a gyermekek hogyan élik meg állandóan társat váltó szüleik újabb és újabb kapcsolatait. Aligha hihetô. utódok Hogy a rockzenészek a hazulról magukkal hozott mintát követik-e. az elôzô feleséget anyázó megnyilvánulásait és mit szûrnek le a viharos jelenetekbôl. A jobb családban nevelkedett Brian Jones (Rolling Stones) például még középiskoláit sem fejezte be. hogy ezzel láncolja magához a hírességet. amit gyors egymásutánban még három házasságon kívüli csemete követett. barátnôktôl. gyermekek. akik ilyen körülmények között felcseperedve már ezt az életformát tekintették természetesnek. Más szempontból érthetetlen a hírességek különbözô feleségektôl. amikor elsô ízben apának tudhatta magát. arra eltérô példákat látunk. szeretôktôl származó számtalan utóda. amelyben a társak állandó váltogatása miatt született gyermekek apjának kiléte számtalan esetben kimutathatatlanná vált. Mindez nem intette óvatosságra Briant és továbbra is virágról virágra szállva kereste a szebbik nem kegyeit. Ez a szabadosság fittyet hányva az apa-anya családmodellnek. Heather McCartney 24 . hogy boldogsága ettôl lesz még nagyobb. Jellemtelenségükre mi sem jellemzôbb.Szakács Gábor Családok. szinte elôszele volt a néhány évvel késôbb bekövetkezett hippi korszak szabad szerelem idôszakának. azt majd felnôtté válásuk után tudjuk meg. mint hogy busás ’fájdalomdíj’ fejében eltekintettek a botránytól és befogták a szájukat. A kommunák tagjai bele sem gondoltak. új feleségétôl (Heather Mills) akart egy kis gagyogót. Az is elgondolkodtató. és hogy családi életük beilleszthetô-e a mindennapjaikba. Ebben nem csak ô volt ludas.

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv ha szeretô házasságban él hitvesével. Németországi állomáshelyén kapta a hírt. mint láttuk. A szegénységben cseperedô fiatalok még az iskolában ismerték meg egymást. Napjainkban alig akad példa egy hasonlóan színes felállásra. A születésnapjára komponált The Sweetest Thing címû dal befutott. hogy egy zenekar tagjai milyen családból érkeztek. a kasztosodás a zenekarokon belül is elindult. Felesége évek óta a Csernobil alapítvány egyik vezetôje. Az iskolában szinte gyámoltalanul félénk. az viszont az alábbiakból kiderül. 1953-ban mindössze négy dollárért édesanyja születésnapjára készített két hangfelvételt. Párizsban nem véletlenül tüntették ki a becsületrenddel. Felfedezte a fehér emberben a ’fekete hangot’. hogy ne feledje. Bono A U2 énekese húsz év óta él boldog házasságban Ali Hewsonnal és négy gyermekével. Elvis Presley Nyomorúságos körülmények között jött a világra. Még valami. Ezt szem elôtt tartva a férj rendszeresen jótékonykodik. honnan jött és hogy nem mindenkinek adatott meg a tehetség. szülei révén Jones a kiegyensúlyozott középosztályt. visszahúzódó. de akkor már a Sun Records tulajdonosa. Richards a vasúti targoncás melós. a belôle befolyt pénzt Ali a csernobili gyerekeknek ajánlotta fel. Negyven évvel ezelôtt nem számított. hogy gazdaggá legyen. hogy a gyermekkorban látott példák meglehetôsen befolyásolják a felnôtt kori szemléletet. és – állítólag – saját fia megrontását. John Lennon gyilkosa mind a mai napig nem felejtette el vadállati viselkedésû ôrmester apjának anyjával szemben tanúsított durvaságát. aki még a veszélyeztetett környezetbe is elment. Az életfogytiglanra ítélt David Chapman. Sam Philips felfigyelt rá. ezt néhány hónap múlva megismételte. belôtt sérója miatt erôsebb társai testileg is bántalmazták. Jagger az ismert sportember apát képviselte. A pénz pénzt vonz. ahol több hetet töltött. hogy rajongásig szeretett édes25 . ikertestvére meghalt a szülésnél. Gyermekként keresztényi nevelésben részesült. Talán a nyomorúság tanította meg. nem a tehetséget.

hogy Morrison hónapokig nem látja. 16 éves koráig nem különbözött iskolatársaitól. Montaigne. gyermekekrôl hiába ábrándozott. Ez a gyökértelen életmód. a társ nemétôl független szabad szerelem. Sartre. Naiv elképzelései a párkapcsolatokról gyakran tették iskolatársai gúnyolódásának célpontjává.Szakács Gábor anyja elhunyt. állomáshelyét fônökei parancsára állandóan cseréli. a csapás hatására lelkileg összeroppant. és bár a család követi ahová csak teheti. a megbízható barátok hiánya készteti arra. ahol festményei képzeletvilágában talált menedéket. ezt a hiányt pótolta felfokozott életvitelével. ilyenkor szobájába zárkózott. példaképe Nagy Sándor. a partiról partira járás. gyakran maga szôtte tovább a könyvekben befejezett történeteket. a macedón uralkodó. Az állandó költözések következében barátaik is gyakran változnak. életrajzírói szerinti kimagasló 149-es IQ-val 26 . hogy gyermekkorától fogva ’kísérletezzen’ társaival. Az átlagembernél mélyebben átérzett tragédia minden bizonnyal hozzájárult. Heidegger és kivált Nietzsche mûveit. elôfordul. fôleg a filozófusokat. hajzatát az övéhez igazítja. A kezdetben félénk. tartós kapcsolatokat sem ô sem szülei nem tudnak kiépíteni. amelybe beletartozott a féktelen autóvezetés. akiken fürtökben lógtak a nôk. a késôbbiekben megjelenését. A mesék világa és a valóság azonban fényévekre álltak egymástól. Házasságról. átlagon felüli értelmi képessége következtében ekkor kezdtek unalmassá válni számára a tanítási órák. lemérje rajtuk szándékosan eltúlzott kihívó megnyilvánulásainak hatását. Bújja a könyveket. Senki sem tartott ki mellette. Soha nem lett mintaapa. Rousseau. Szívesen fordul a múlt történelmi alakjaihoz. Janis Joplin Gyermekként szenvedélyesen szerette a meséket. Jim Morrison Apja a haditengerészet tisztje. Istenfélô fiatalember fokozatosan beleszokott a hírességek életébe. Hieronymus Bosch mûvészetét kedveli. ô pedig senkit nem tartóztatott. hogy hamarosan kicsússzon lába alól a talaj. barátnôit nemegyszer megütötte.

akinek értékes társaság hiányában értelmetlenül telnek napjai. Apjával csak 1945 ôszén a háború után találkozott elôször. november 27-én Seattle városában. ifjú. a színpadon és a színpadon kívül azt tesz. A zenérôl fogalma sincs. Jimi Hendrix John Allen Hendrix néven született 1942. amikor édesanyja a mérhetetlen italozás következményeként májzsugorban elhunyt. Ha éppen nem tanul. sosem éltek együtt. A rossz gyermekkori példa saját felnôttkori életében is vissza27 . 15 éves volt. akit ettôl kezdve James Marshall Hendrixként ismert a világ. amit csak akar. ráadásul az anyai nevelés nem pótolhatta az apai szigort. verseket ír (1600 oldal írott anyag maradt utána). hogy túlélje a nehézségeket. hogy költészetét a rock felhasználásával szélesebb tömegekhez tudja eljuttatni. A mûködésképtelen családi kapcsolat következtében nem véletlenül híreszteli. így a szinte leányanyának is nevezhetô Lucille a családtagok és a barátok között hányódott. amely a mégoly ritka találkozások alkalmával is csupán hajzata hosszának bírálatában merült ki. ugyanakkor magányos ifjú. Amit a családban nem kapott meg. céltalanul lôdörög a tengerparton. Noha Al feleségül vette. inkább befelé fordul.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv rendelkezô zseni. ahhoz zenésztársaitól szabad kezet kap. hogy szülei meghaltak. tizenéves édesanyja (Lucille) nehezen birkózott meg az anyaság gondjaival. unalmában marihuánát szív. Mivel nem talál magához hasonló értelmi szintû társakat. Morrison tehát egy rendkívül tehetséges. szeptember 11-én új néven jegyeztette be. viszont felismeri. Férje hazatérése után fiukat 1946.

Amint cseperednek a kicsinyek. gyermekkoruk örökre eltûnik. A mesternek azonban egész más az elképzelése. A történet Joe és Catherina Jackson – ez utóbbi hithû jehovista – házasságával kezdôdik. Ez anyagiakban is megmutatkozik. amikor a Beatles korszakra emlékeztetô ôrület alakul ki körülöttük.. hogy istenáldotta tehetségek valamennyien. viszont törvénytelen gyermekeinek se szeri. a Tamla Motown cég alapítójának figyelmét. ha azonnal fel nem bukkanna egy csupa fehérekbôl álló ugyancsak népes család. házasságot nem kötött. Még fel sem ocsúdnak. és némi átalakítás után megszületik az I Want You Back a gyermekek elôadásában. akárcsak a korláthoz/nyújtóhoz idomított tini ’tornásznôk’ esetében. hamar kiderül. hogy ebbôl a kivételes képességû emberbôl éppen a látványüzlet alakította ki azt a mesterséges lényt. máris 250 000 dollár értékû birtokot vásárolhatnak. ahol – mormonok lévén – szintén számolatlanul Osmonds ontják a gyerkôcöket. két év sem telik el az elsô fellépések óta. A történet nem lenne amerikai. A csapat 28 .Szakács Gábor köszön. Michael Jackson A sors fintora. ahol a külvilágtól légmenetesen elzárva töltik napjaikat. aki rájuk irányítja Barry Gordy jr. se száma. amelybôl kilenc gyermek születik. aki nem annak született. Ám ezért nagy árat fizetnek. A lemez 1969 telén bombaként robban. az Osmonds. Egy szép napon Gordy házi szerzôi kopogtatnak és az I Want To Be Free címû szerzeményüket ajánlják a fônök és Diana tisztes figyelmébe. A dolog szemet szúr Diana Ross énekesnônek. akik családi zenekart alapítanak. jóllehet Michael alig tapossa tizedik életévét. akinek ma látjuk.

Néhány évig versenyeznek egymással. így mindenki a lábaira figyel. Ezt a váltást Michael Quincy Jonesnak köszönheti. csak találgatni lehet. Sorsuk közös. ennek elsô példája az Off The Wall LP. gazdagságuk ellenére teljes az elszigetelôdés. Vegetáriánus. A következô album. 29 . Legtöbbet a Kék laguna címû film gyermekcsillagának. aztán mindenki elfelejti a fehéreket.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv sztárja ott is a Jackóhoz hasonló korú Donny. aki meghatározza jövôbeni zenei megszólalását. A Pepsi Colának forgatott. Nôsülés? „Majd Isten gondoskodik róla. szülei viszont kiadót váltanak. hogy más nem is érdekli. egy huszáros mozdulattal rátenyerel a Beatles életmû felett rendelkezô Northern Songs kiadóra. Jacko maga is belekostól az üzleti életbe. Billy Jean címû nóta közben Michael mellett felrobban egy lámpa és a pattogó szikráktól lángot fog agyonzselézett hajzata. Ha kellene. hogy ennek a pletykának is feltûnéskeltô értéke van. Aztán elmondja. Jermaine benôsül a Gordy családba. és 47. Walt Disney filmeket néz. de csak a vak nem látja. Brook Shieldsnek társaságában látják. miközben saját állatkertjében óriáskígyó tekereg. azt is bemondanák. aki fellépésein szexisen tapogatja magát. Még így is folytatja a jelenetet. 1987-ben arculatváltás történik és megjelenik a bôrdzsekis vagány. hogy leszállt a Holdra. hogy kivel. a Thriller bár minden idôk legsikeresebb lemeze. majd 1985-ben Lionel Ritchievel megírja a Live Aid himnuszát. fehér zoknit húznak. A baj csak az. amitôl az após nem kap nevetôgörcsöt. Jackóra fekete nadrágot. Néhány év mérsékelt siker után kinônek a csodagyerek korból. legfeljebb másnap cáfolnák. Örök gyerek? Látszólag mindenben ô dönt. ám vele egyidejûleg elkezdôdik hôsünk teljes átalakítása. váltaniuk kell. a megégett fejbôrön azóta is csak festett hajutánzat látható. nem dohányzik.5 millió dollárért megveszi 251 dal kiadói jogát. hogy oxigénsátorban alszik. Aztán ismét összeáll a Jackson család és körútja során keményen megfeji a rajongókat. ennek részeként az énekrôl lassan áttevôdik a hangsúly a mozgásra. Teljesen hiteltelen – akárcsak Madonna apácaruhában – mert valódi nôkapcsolatáról senki sem tud. mivel tölti szabadidejét. valójában csak végrehajtja a mások által megirt forgatókönyvet. de kórházba kerül. Magánélete szent és sérthetetlen. nem iszik. Egy-egy belépô ára a 120 dollárt is eléri – ez akkoriban elég húzós összegnek számított – mivel a szervezôk nem szívbajosak. a We Are The World-öt. 1984-ben majdnem pont kerül az addigi életmûre. Képregényeket olvasgat. ha eljön az ideje” – jelenti ki. Elterjed róla.

mert akkor nem bújtatná orosz katonai egyenruhába a magyar bakákat. azzal is szívesen fényképeztetné magát. amikor számítása nem jött be. Ez már tragikomédia. ha Sztálin életre kelne. de aztán ismét felcsatolja oldalfegyverét. a Hôsök terén saját szobrot állíttat magának Gábriel arkangyal helyébe. mert ilyen a világ. Már csak a gyerekek érdeklik. A szülôk közbelépnek és kiskorú megrontása címén beperlik. de a komédia folytatódik. A nagyzási mánia folytatódik. kifehérített viaszbábbal. Hogy valami jót is tegyen. Hol itt. de akkor mi végre kellett számtalanszor átszabatni orrát és arcát? Vajon milyen szerek hatására lehetett ebbôl az egyéniségbôl egy mozgatható pojácát csinálni? Milyen erôk engedhették meg maguknak. Senkire és semmire nincs tekintettel. Egyesek tudni vélik. A kézfogót Dominikában tartják. Michael már olyanokat tesz. A botrányt csökkentése érdekében menedzserei felhajtják Jackson számára Elvis Presley lányát. A nézô egy pillanatra talán még el is érzékenyül. a forgatás szünetében ellátogat a Bethesda és a Heim Pál gyermekkórházba. Jacko tagad. ahol a katonák eldobják fegyvereiket az apróságok láttán. panoptikumba illô.Szakács Gábor Vicc az egész. ami akár igaz is lehet. de amikor ez nem sikerül. Például 25000 katona élén akar felvonulni a moszkvai Vörös téren. hogy az egykor csodálatos énekhangból csupán vakkantásokkal megtûzdelt paródia maradjon? 30 . hogy a papa egy 20 milliós filmszerepet kívánt kicsikarni és csak azután folyamodott a zsarolás fegyveréhez. pedig lassan már ô szorul ápolásra. és megvan az újabb címlaptörténet. hol ott cikkeznek titokzatos betegségérôl. Elég összevetni ifjúkori képeit. leginkább a 13 éves Jordan Chandlert kényezteti. nem ô kapta kézhez az összeget. hogy kísérleti nyúlként használják? És milyen zenei rendezô áll mellette. a kétgyermekes Lisa Marie-t. ami aligha az ô agyából pattan ki. egy közeli kaszárnyába megy bohóckodni. hogy egy nyomorult klip kedvéért megint felidézze a Budai Várban az akkor – 40 év után – eltakarodott bolsevik ármádia emlékét. úgy tûnik. de ekkor meg Jordan perli szüleit. a jelenlegi. Vajon miért nem Washingtonban tette ezt a Capitolium elôtt? Itt bizonyára olcsóbb. aki szó nélkül tûri. Megjelenik Romániában és mosolyogva kezet ráz Iliescuval. Gyermekes dolgai különben is szemet szúrnak. anyagi felajánlásokat tesz. ezt bizonygatja a Heal The World klipjében (Dangerous LP). aztán válás. Végül peren kívüli megállapodás értelmében 15 milliót akaszthat le a híresség bankszámlájáról. mert kiskorú lévén.

a harmadik béranyától származik. amikor a híresség. Deborahtól született. hogy mint korábban a 12 éves Macaulay Culkin Reszkessetek betörôk gyermekszínésszel. A gondok akkor kezdôdtek. az énekes 1990 és 1993 között volt biztonsági fônöke rá is játszott. hogy milyen évfordulót ünnepelt ittjártakor az ország. Tagadta. mint gusztustalan. mert 1996-ban 4900–7500 forintos helyárakkal megfejni a gazdaságilag teljesen lepusztított ország ifjoncait több. A rengeteg fertôzés következtében szó szerint elhal Jacko orra”. Akkor most ki hazudik? Két gyermeke volt feleségétôl. A felhajtásra Robert Wagner. Ott más az éghajlat? Ha annyira törôdik a gyerekekkel. ám a 12 éves. ki tudja. Ha beszél. Jacko korábban fizette a gyermek orvosi kezelését. se leány lény nyafogását halljuk.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Jacko késôbb ismét felkeresi Magyarországot és levegôszûrô álarcban rója az utcákat. a Népstadionban már leveszi. amihez képest az ô szülôhazája csak hátulgombolós? A stadion korántsem volt tele. házzal. 2003 novemberében újra bíróság elé kerül pedofília vádjával. A filmben minden szégyenérzés nélkül beszél arról. 2002 júniusában orvosai szerint „Nemsokára semmi nem marad a híresség eredeti orrából. az utolsó bôrdarabkát is ki kell cserélnünk. ’elefántcsonttoronyban’ élô lény hogyan tudja az élet farkastörvényeire megtanítani a porontyokat? Mert amit csinál. és a család válaszul azonnal pedofíliával vádolta meg. de nem is csoda. megvonta addigi nagyvonalú támogatását. rákbeteg Gavin Arvizzo nevû kisfiú szülei már nem alkusznak vele. úgy azóta is minden szexuális kapcsolat nélkül szívesen alszik egy ágyban kissrácokkal. 2003. hogy ez a világtól elzárt. ahogy van. milyen okból. abban ugyan minden tökéletes. ha visszaemlékezünk a 15 éves ifjúnak mondott szakmai jóslatra. mely szerint ô lesz Otis Redding utódja. Kérdés. igaz pár méterrel odébb. Uri Geller unszolásának engedve az addig visszahúzódó Michael Martin Bashir riporterrel nyolc hónapon át filmezteti saját életét. A háttéreseményeket ezúttal is csak az érintettek ismerik. csak semmi sem eredeti. amikor azt kezdte 31 . februárjában ’barátja’. véget akarnak vetni az énekes újabb és újabb kiskorúakkal vélhetô fajtalankodásának. amely kijelentés úgy komolytalan. vajon elmondta-e neki valaki. Azóta csak romlott a helyzete. egy se fiú. gépkocsival lepte meg a meglehetôsen szegény családot. hogy plasztikai sebész valaha is dolgozott volna fizimiskáján. hogyan élnek a magyar fiatalok a környezô országokban. Ezt a tragikus változást akkor értjük meg igazán.

Korához képest társainál érettebb. a középkorban ezt nyelvkitépéssel ’díjazták’ volna. Eddig azért nem szólt errôl. Ha lehet. mert féltette az állását. viselkedése nem igazán különbözött iskolatársaitól. Lányát Denny Laine. amikor felesége belefáradt a folyamatos egyedüllétbe és másik társat talált magának.Szakács Gábor mondogatni. Roger ’Syd’ Barrett A Pink Floyd egyik alapító tagja szerencsésebb elhunyt társainál. Egyénisége kezdettôl fogva rokonszenvet ébresztett ismerôsei körében. Peter Grant A Zeppelin menedzsere 1962-ben nôsült. majd Helen. Családi háttere rendezett. ’életre ítéltetett’. szinte gondtalan mindennapjait csak apja korai halála zavarta meg. mégpedig hátrányára. nem szerette. a kialakult zûrzavar hatására hihetetlenül megugrott az énekes ez idô tájt kiadott válogatáslemezének eladása. zavar32 . 14 éves lehetett. Grant ettôl kezdve megváltozott. hogy így mentsék a híresség bôrét. Ügyvédei ôrültnek igyekeznek beállítani. miközben Jacko túl a negyvennegyediken még mindig gyermeket játszik. még jobban meg kéne büntetni Jackónál. ha beigazolódnak a vádak. ám a házasság válással végzôdött. a kétméteres. ha oktatói ’gyereknek’ nézték. Bármi légyen is a végkifejlet. csak egyre rosszabbul alakítja szerepét. ezt a szennyládát. hogy fônöke hálószobájában az évek során vagy háromszáz 8–12 év közötti fiúcska töltötte az éjszakát. tanárai szívesen emlékeznek rá. A Cambridge Technical College mûvészeti fakultásának fegyelmét már nem is tudta elviselni. Házasságuk 1976-ig tartott. Ez a másik szégyenfoltja ennek az egész fertônek. gitárt fogott és David Gilmour segítségével zenekart szervezett. Mivel mocskos pénzt vett fel a hallgatásáért. amikor a zene már meghatározó szerepet töltött be életében. tôle tanult gitározni is. Warren 1966-ban. mert bûnrészességet vállalt fiatalkorúak megrontásában. Két gyermekük született. az egykori Moody Blues és Paul McCartney Wings együttesének muzsikusa vette el. másfél mázsás óriás egy Gloria nevû törékeny balett-táncosnôt választott élete párjául.

hogy mindenki hozzá hasonlóan végezze. hiszen jól tudják. Ennek elsôdleges oka saját. Enyhe túlzással azt mondhatjuk. esetleges. Híres szülôk. zenész akart lenni. úgy az ember is magában hordozza ôsei meghatározó génjeit. fiatalsága. aki ne kívánná gyermeke számára legalább azt a sikert. Szereplési vágya szöges ellentétben állt idônkénti visszahúzódottságával.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv ta az órákat. magányos sétáival. ezek agyilag teljesen tönkretették. hogy megôrült. Még ha be is jön a vállalkozás anyagilag. a nemzetközi hírnevet elért egyedek utódaikat is az általuk már kitaposott irányba terelgetik. persze nem törvényszerû. a látványüzletben megélt keserû tapasztalataikban keresendô. nem egyszer kiküldték. az egykori gyermeksztár pedig tudathasadásos felnôttként éli hátralévô életét. Sôt. Kezdetektôl fogva narkotikumokkal él. Hosszabb ideig tartó párkapcsolata nem volt. csak amíg a természetben kimondottan elônyösek az öröklött kedvezô tulajdonságok. Elôször 1964-ben tûnt fel barátainak festményei egyre absztraktabb jellege. Szûkítsük a kört a pop/rock területére és vizsgáljuk meg az említett kételyek valóságtartalmát. a helyi botanikus kertben és a közeli erdôkben tett hosszú. amire rámehet a ifjú jelölt egész gyermekkora. Gondoljunk csak Michael Jacksonra. hogy a megkérdezett hírességek nemhogy támogatnák gyermekük zenészi becsvágyát. ha ez így van. a túl sok hasonlóság olykor még ártalmára is lehet az utódnak. a felelôsségérzet ki sem alakult benne. Ezzel szemben lépten-nyomon azt tapasztalni. hogy a majdani. hús-vér megfelelôjükrôl – úgy tûnik – ez aligha mondható el. márpedig. egyáltalán nem biztos. a könnyûzenében. A Beatles Love Me Do címû felvétele egy életre meghatározta további pályafutását. többnyire kérészéletû siker megéri az iszonyatos befektetést. amit ô maga az életben elért. inkább megpróbálják lebeszélni ôket errôl a kacifántos pályáról. az elpuskázott éveket soha nem lehet visszahozni. túl az ötvenedik évén is édesanyjával él. hogy a siker egyik legnyilvánvalóbb felségvizén. híres(?) gyerekek Ahogy a gyümölcs. akkor az ember azt gondolná. Aligha létezik szülô. 33 .

Közönsége fiatalabb egyedeinek ma már nem sokat mond az egykoron legendás apa. hosszú ideig még szûk baráti körben sem merte fitogtatni magát. a gyerekek illedelmesen átmentek az út(ca) másik oldalára. dalokat komponált. Jacob odahaza sem kapott zenei útmutatást. A sajtó nem írt.Szakács Gábor Jakob Dylan Robert Zimmerman és Sara elsô – közös – gyermeke 1969-ben olyannyira megörvendeztette szüleit. elôadóját pedig a Beatles idôkre emlékeztetô örömmel fogadják. ám a mindössze 40 000 példányos eladás még az ô számításaikat is alulmúlta. ahol csak fellép. az 1974-es Blood On The Tracks album jelentették. mintha idegenek lennének. aki a középiskola után mindössze négy hónapos mûvészeti okításon vett részt. ki is ringatta bölcsôjét. szülei pedig nem beszéltek róla. ám hogy elkerülje a Bob Dylan név húzóerejét. ha pedig a családdal kóborló apát megrohamozták a tudósítók. hacsak nem számítjuk az állandóan úton lévô Bob autójában bömbölô kazetták választékát. – Wallflowers – a cég szakemberei nem vártak áttörést. Hét 34 . Éjjel-nappal gyakorolt. a rajta lévô 6th Avenue Heartache dala két Grammy-díj jelölést kapott. így az együttmûködés megszakadt. mert a szerencsekerék jó irányba fordult. hogy a boldog atya Forever Young címû dalával azonnal világgá kürtölte az eseményt. Sosem volt vagány. helyezést. eladtak belôle 2 milliót. Jakob. ôk a fiúra kíváncsiak. Az 1996-ban megjelent Bringing Down The Horse album több mint egy évet töltött a Billboard listáján. egyéb képzettség híján továbbra is a zene területén kereste a boldogulást. A fiú következô otthoni 'élményét' a szétesôben lévô házasság vitái és annak megörökítése. összetrombitálta kísérôzenekara tagjait. csak hónapok múlva árulta el társainak. elérte a 4. Ennél többet azonban késôbb sem tett. A Virgin gondozásában megjelent elsô albumától.

hiszen az elhunyt dobzseni apához szokott Page saját tekintélye érdekében csupán felebaráti szeretetbôl senkivel nem jótékonykodott. Vajon keményen italozó. új zenekar alapítására ösztökélte. magabiztosságának alapja. vagy a Led Zeppelin dobos. Jason Bonham Nagy-nagy kérdôjellel indult az életben. a legenda legenda marad. a bennfentesek azt is tudni vélték. senki sem tudja. Page. Miután 1990 májusában oltárhoz vezette kedvesét. Majd a jövô dönti el. saját neve alatt futó. három megmaradt Zeppelin-tagot erôsítette. apja emlékére kizárólag Zeppelin-nótákat tartalmazó koncertalbumot vesz fel In The Name Of My Father – The Zepset címmel. május 14-én derült ki. a név kimondottan ellene dolgozott. A sajtó felkapta a hírt. hogy nem apját utánozza. amelyet hamarosan platinalemezhez juttatott a rockot kedvelô tömeg. Jason tehetsége szemet szúrt a kiadónak is. Hogy meddig tart ez a felfutás. a fényképész Sam. A hír meglepô értékû. hanem csak annak tanítását követi. a videorendezô Jesse. annak bevételeit jótékonysági célokra fordítja. hogy jószerével csak 1988. az ünnepséget követô bulin ismét a Plant. A fiú hibátlan kûrt futott és Jimmy Page meghívta Outrider címû lemeze stúdió munkálataihoz. hogy évek óta muzsikál. hogy féltestvére. Maria – fôállású anya. hogy egyetlen amerikai turnéért 50–170 millió dollárt ajánlottak nekik. hiszen amint elmondta. Jason pedig 1997-ben egy hajmeresztô húzással. Jones trió jelentkezett nála egy kis kötetlen örömzenére. a festô Anna. Jason szíves-örömest ugrana egy ilyen lehetôségre. és édestestvérei. de más koncertteremben lépett fel – ez nem volt akármilyen feladat. így léphetett színre a Bonham csoport és a Disregard Of Timekeeping LP. végül abba belepusztuló apja káros szenvedélye. A lemezen segítô társak nem kevésbé 35 . Az újrakezdés végül Robert Plant ellenállásán bukik meg. részidôs jogász –. cseperedése anynyira a nyilvánosság kizárásával történt.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv év óta tartó erôfeszítése meghozta gyümölcsét. amikor is az Atlantic Records 40 éves fennállását ünneplô parti vendégeként fellépô. megindult a találgatás a Zeppelin feltámadásáról. vagy pedig ô választott helyesen foglalkozást. pedig apja árnyékában – akivel Memphis városában ugyanazon a napon. John tehetsége kerekedik felül benne? Születése. majd az azt követô koncertkörúthoz.

Julianhez címezve megkomponálta a Beatles legsikeresebb dalát. A cseperedô fiúcskának 1975. hamarosan a rádióból kellett hallania apjának Seanhoz írt altatódalát. Jelenleg az UFO együttes tagja. A szeretet további egyoldalú megnyilSean vánulásainak egy elmebeteg 36 . amikor mégis ô lehetett apja segítségére. Cynthia 1968 nyarán beadott válókeresete után McCartney mintegy részvétnyilvánításként. ahogy a gyermek Juliannak a mellôzöttséget. aki még a keresztelô helyett is inkább Brian Epsteinnel ment nyaralni. Charles Julian Lennon Cynthia Powell és John még el sem jegyezte egymást. ma már kétgyermekes családapaként viszonylag visszavonultan tölti napjait. Azóta még egy újabb dobással jelentkeztek – When You See The Sun –. Lucy nevû játszótársának kezdetleges. alig hallani róluk. hogy vele ellentétben féltestvérét ôrült majomszeretettel dédelgetik. október 8-tól naponta azt kellett látnia. ám az újszülött nem igazán változtatott John papa addigi életfelfogásán. Sean Toro Ono Lennon ötödik születésnapjára Yoko színes füsttel még üdvözletet is íratott Manhattan égboltjára. a hétmillió példányban vevôre talált Hey Jude-ot. ennek következtében rengeteg megalázó helyzetet kellett elszenvednie. április 8-ig sikerült titokban tartani a nagyközönség elôtt.Szakács Gábor teszik magukévá az ôsök szellemét. aki egykoron szintén nem vetette meg az itókát. de azért akadt egy pillanat. És ha ez a bántó megkülönböztetés nem jelentett volna elég keserûséget Julian számára. Cynthia sem volt az az asszony. a Beautiful Boy-t. Nem lett belôle igazi családfô. amikor az ifjú jövevény már jelezte érkezését. aki megfelelô szellemi társa lehetett volna. az egész alkotás nyugodtan összevethetô az eredeti négyes teljesítményével. A történteket 1963. az égbolton szétrobbanó csillagokat ábrázoló rajza adta az ihletet a Lucy In The Sky With Diamonds címû dalhoz. Jason. ám a rock átmeneti visszaszorulása nekik sem kedvezett.

úgy tûnik. Sean szintén tett néhány bizonytalan lépést ezen a rögös úton. dallamvilágra a fiú még azzal is rájátszott. ami ugye az apát is jelenthette. Lisa Marie Elvis Presley lánya 1968. akinek két gyermeket szült. február 1-jén született. ami azóta évi húszmillióval gyarapszik. majd kábítószerhez. szinte egy idôben a 21 esztendôs muzsikus/szerzô elsô szólóalbumának megjelenésével. 37 . mikor nyúlt elôször a pohár után. egy második John Lennonra nem tart igényt a nagyérdemû. Csak 1990-ben kezdett új életet egy bizonyos Olivia hatására. hogy szerzôként csak J. Lennont írt alá. ’Hirtelen felindulásában’ Nicolas Cage színésszel köti össze sorsát. megszökött hazulról és az élemedett korú Jerry Lee Lewissal élt hónapokig. ivott. Legnagyobb szemfényvesztése a kiskorúak megrontásáért bajba jutott Michael Jacksonnal kötött házassága. akitôl 2003 januárjában válik meg. Saltwater címû dalával szinte környezetvédô húrokat pengetve a városi ember betontengerbôl való elvágyódását szólaltatta meg. Még egy lemezre tellett erejébôl – The Secret Value Of Daydreaming (1986) – ezzel azonban már senki nem törôdött. A Johnra jellemzô hanghordozásra.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv pisztolylövései vetettek véget. amelyrôl a Valotte és a Too Late For Goodbyes fôleg Amerikában aratott sikert. Julian és Yoko kapcsolata csak évek múlva rendezôdött. nem tudjuk azt sem. ô még bátyjánál is kevesebb eséllyel állt az indítóvonalra. 1989-ben férjhez ment Danny Keough zenészhez. csavargott. öröksége kétszázmillió dollárra rúgott. A kiskorától fogva elkényeztetett hölgy narkózott. majd hirtelen válása. Azóta nemigen hallani róla. számára végleg 'lejárt a lemez'. de a jelenlegi zenei divatot ismerve.

ám kellemesen mély tónusú hang tulajdonosát sosem mulasztották el úgy színpadra szólítani. amely saját apja éppen futó Strangers In The Night címû. amikor új menedzsert és házi szerzôt kapott Lee Hazlewood személyében. immáron ötvenedik életévét taposó fia. amikor a hollywoodi callgirl hálózatot fenntartó. A 43 éves hölgy a '90-es évek elején döntött úgy. mind anyagiakban. 1968-ban még próbálkozott néhány felvétellel. ô pedig továbbra is futószalagon hozta az olyan tételeket. A fordulatot 1965 tele hozta meg számára. ám amilyen hirtelen jött. azóta klasszikussá lett dallamával kelt birokra. ennek ellenére csak nem akart beindulni Nancy mûvészi elômenetele. Az öregedô énekes. Volt tehát mit örökölnie. Pedig a nem igazán nagy terjedelmû. Ekkor már a filmszakma is szemet vetett a hölgyre. leánya világra jöttét követôen az évszázad egyik legnagyobb énekesévé nôtte ki magát. hiszen apja. Francis Albert Sinatra. hogy Frank Sinatra leánya következik. mind tehetségben. Testvére. mint énekes. Ôt aztán jó helyre tette le a gólya. a sort a These Boots Are Made For Walking nyitotta. ráadásul ekkor még a családi kötôdés is megadatott neki. Tina. csupán botránykeltésre futotta 'tehetségükbôl'. olyan gyorsan foszlott semmivé a dicsôség. ha nem a híres-neves családnév birtokosa. A két Sinatra egymás vetélytársa lett. hogy filmen mutatja be apja valódi énjét. Sugar Town. Ettôl kezdve jóformán havonta kerültek dalai a sikerlisták élvonalába. június 8-án született Jersey Cityben. hogy mire vitte volna. 'ifjabb' Frank Sinatra szintén az ôsök idegeit borzoló lépésre szánta el magát. mint a Summer Wine. maffiás kapcsolatait és csak látszatra kiegyensúlyozott családi életét. A két testvérre nem is érdemes több szót vesztegetni. Igaz. sosem fogjuk megtudni. velük ellentétben legalább letett valamit az asztalra.Szakács Gábor Nancy Sinatra 1940. egész másképp kívánta magára felhívni a figyelmet. 28 esztendôs Heidi Fleisst kívánta oltár elé vezetni. a párviadalt csak a közösen elénekelt 1967-es Something Stupid zárta le. de neve. Nancy. 38 . végleg eltûnt az ôsködben. Jackson.

ezt követôen kábítószerelvonó-kúrán is részt kell vennie. amikor nem elôször utcai verekedést kezdeményezett és különbözô orvosi vizsgálatoknak vetették alá. amikor Örsöt a pályafutása 39 . Levente ezt a csapatot a 'majd csak kinövi a gyerek' gondolatiság szellemében még nem vette komolyan. mert mind ez ideig nem fenyegetôzött ügyvéddel. Zenésztársai nemcsak elképzelései megvalósításában. akként cselekedett és Jam névre hallgató együttesének tagjai szólólemezein kísérték. A Paul Weller vezette angol hasonmás aligha tudott létezésükrôl. akinek élete azért siklott félre. sôt talán a kiállt próbatétel erôsítette meg igazán abbéli elhatározását. alkalmanként 15–18 000 fôs tömeg sem tántorítja el szándékától.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Sean Stewart Rod Stewart 22 éves fiát kilencvennapi börtönbüntetéssel sújtották. A srác azonban nem ijedt meg saját – és a népes közönség – árnyékától. Levente. Örs alig múlt tizenegy. akkor legyen a fiú akarata szerint. Ha az azóta leégett BS katlanában összegyûlt. amikor elôször fogott dobverôt a kezébe és nem telt bele két év édesapja. Apja úgy látja. a Fonográf három búcsúkoncertjének mélyvizébe lökte. jó nagyot taszajtva rajta. hogy ô a felelôs fia tetteiért. Szörényi Örs Hogy van-e nála irigylésre méltóbb helyzetben lévô fiatalember Hunniában? A választ rábízzuk a Tisztelt Olvasóra az alábbi tények megismerése után. hogy saját zenekart alapítson. A szenvedélybetegségre csak akkor jöttek rá. Nem is lenne értelme. hanem saját zongora. ábrázata akkor borult el igazán. Amint gondolta. róluk már csak múlt idôben lehet szólani. gondolhatta Levente.és gitárjátékának fejlesztésében is segítségére voltak. mert éveken át elhanyagolta annak nevelését.

igaz nem végleg. hogy Jagger James nevû 17 éves fia és Alexandra Richards Alexandra nevû lánya egymásba bolondult. hôsünket ugyanis 'elfelejtették' meghívni a múltra emlékezô bulira. csak abbahagyta. a magyar és sumér ôstörténetet tanulmányozza. ahol ismét a valódi értéknek lesz becsülete. mind a rákövetkezô Shut Up album úgy megbukott. play-back és egyéb ôrület azonban idegen az ô ôszinte zenei világától. de róluk még kevesebbet ír a szaksajtó. ahogyan Jimi Hendrix ma már felcseperedett apátlan porontyai James sem örökölték a zenei hajlamot. Annyit tudunk. Idôközben Örs két albumot készített. Dweezil Zappa nevét is. nem kívánt ôse nyomdokaiba lépni. Mozaik A Rolling-zenészek leszármazottainak zenei pályafutásáról semmi hír. hogy hírneves szüleik legendás pályafutása az utódok számára minden tehetségük ellenére is megismételhetetlen és elérhetetlen álom marad(t). utoljára 1996-ban Adamis Anna szövegeivel a Percembereket. A kiragadott példákon kívül megemlíthettük volna Ziggy Marley. A techno. mert a koncert nem igazán minôségi színvonala egyik résztvevô hírnevét sem öregbítette. ezért inkább kiszállt a ringbôl. hogy a Sony Music azonnal szerzôdést bontott vele. rave. A baráti kapcsolaton 1997-ben mégis komoly csorba esett. Ahogy ô mondja. Ezzel együtt valamennyi érintettre érvényes a következtetés. Bízik egy olyan korszak eljövetelében.Szakács Gábor utolsó fázisában lévô Elsô Emelet emelte magához 1990/91-re. nem befejezte. mert mind az eredetiben Madonna énekelte Papa Don’t Preach kislemez. Ozzy Osbourne Kelly nevû lánya eleve a tehetséggel áll hadilábon. Addig sem lopja a napot. mert saját egyéniségére helyezve a hangsúlyt. Az ifjabb Dylan talán azért szerencsésebb. house. 40 . Talán éppen így volt jó. hanem egy másik értékes területen vetette meg a lábát.

ha azonnal leteszi a hangszert és más. Nagy hiba volt. Életrajzíróik szerint Alan Price-t kivéve. nem vettek maguk mellé ravasz ügyvédeket. aki további útját egyengeti. A rock erejében és ôszinteségében bíztak. nem voltak igazán jelentôs muzsikusok. beérkezés Hogy egy elôadóra mikor mosolyog a szerencse. aki nyolcévesen kezdett zongorázni. ’barátaik’. vagy más okból jó elôre kiválasztott személyrôl van szó. ha a kábítószerek nem veszik el eszüket. Hihetetlen népszerûségük ellenére elsô. hogy üzlettársaik. csakhogy addig számtalan megaláztatást. és a többiek italozását jelölte meg. ezt követôen a basszusgitárt vett a kezébe. Öszszeállításunk néhány elôadó elsôsorban befutás elôtti pályaszakaszát kívánja bemutatni és természetesen röviden áttekinti a mûvész késôbbi tevékenységét is. hogy a megfelelô idôben. klasszikus felállásuk mindössze alig két évig tartott. hatásukra nem légiesül valóságérzetük. sikereik ellenére lényegében egy fillér nélkül maradtak. Szétválásuk okaként Burdon 1971-ben saját és egy általa meg nem nevezett zenész – ma már tudjuk. amikor elváltak útjaik. akkor jobb. majd visszatért a zongorához. Talán nem széledtek volna szét oly hamar. Az alapító muzsikusok korábban már többször is 41 . Ha erre idegileg. polgári foglalkozás után néz. senki nem tudja. a megfelelô helyen kell tartózkodni. Ha csak nem politikai. 13 éves korában gitárra váltott. hogy Hilton Valentine – LSD-függôségét. Animals A kortársak szerint a lázadás megtestesítôi. feltûnés. lelkileg nem képes. mikor látja meg egy olyan befolyásos ember. általában minden a véletlenen múlik. Úgy tartják. akik az érdekeiket védték volna. elutasítást és kudarcot kell elviselnie a jövôbeli hírességnek. különös hangsúllyal a fordulópontokra. Ez így igaz.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Indulás. mikor kötik meg vele a sorsát meghatározó szerzôdését. A másik és talán az elôbbinél is nyomósabb indok. mindvégig kegyetlenül becsapták ôket.

Annyira megszédítette ôket.Szakács Gábor keresztezték egymás útját különbözô zenekarokban. hogy Burdon elképzeléseit Alan fordította le a zene nyelvére. Chandler a The Kontours társalapítójaként álmodozott a fényes jövôrôl. Ekkor került soraikba Alan Price – egy adótanácsadó iroda alkalmazottja–. Chas Chandler pedig bolti eladó maradt volna. márpedig egy ilyen lehetôség a korabeli viszonyok között a zenekar számára egyenlô volt a fônyereménnyel. így például 1962-ben az Alan Price Combo édesgette magához Hilton Valentine-t. ha Burdon nincs velük. hogy Price tehát ’beszálló’ volt. mert kazettás magnetofonja mikrofonbemenetet is tartalmazott. barátnôik annál szemrehányóbb tekintetekkel méregették egyre gyakrabban távol maradó zenészeket. A családi békesség érdekében három fôre apadt legénység (egyikük éppen Alan Price) viszonylag kevés számból álló mûsoridejét hangszeres rögtönzésekkel nyújtotta. Helyette a mikrofont választotta. amit annak megfelelôen módosítottak. a rock ’n’ roll megjelenése minden korábbi elképzelésüket felborította. Steel szerint. John nem tudhatta. Burdon. a Wildcats gitárosát. hiszen akkortájt az ô szemében is Chris Barber játéka jelentette a csúcsot. a szintén trombitákba szerelmes Eric Burdon szólította meg. visszatért Newcastle-be és négyes fogattá bôvítette a The Kontours megfogyatkozott 42 . A véletlennel sem álltak hadilábon. és vették fel a Kansas City Five nevet. akkor ô maga tapétákkal házaló ügynök. hogy Eric alig esztendô múltán már rá sem bírt nézni egykor hôn szeretett hangszerére. ám mennél többet játszottak. nôtt a népszerûségük. hogy végül is azért választották maguk közé. hogy ugyan csatlakozzon már a The Pagan Jazzman nevû zenekarhoz. John Steel. holott valójában Burdon volt a fônök. Ezzel együtt tagadhatatlan. Egyébként ugyanez a visszás állapot ismétlôdött meg késôbb az Animals-korszakban is. akit valójában dobosként ismerünk. Price továbbra is csak Jerry Lee Lewis-számokat zongorázó adóellenôr. eleinte csodálattal bámulta a kirakatokban fényesen csillogó trombitákat. a sajtó valamily rejtélyes oknál fogva mégis ôt kiáltotta ki a csapat zenei vezetôjének. 1957-ben a College of Art and Industrial Design tanoncaként az egyik elôadás elôtt iskolatársa. aki a Kansas Cityt elhagyva átmenetileg Londonban próbált szerencsét. A zene világában végbement változás. ez azonban mit sem változtatott a kialakult szerepeken. ô határozta meg a fô csapásirányt. hogy a felállás éppen hány tagot számlált. John Steel pedig dobokra váltott. Annak ellenére.

ha csudát akar látni és hallani. tudjuk. Több doboscsere után végül az általunk már ismert John Steel személyénél tették ki a megtelt táblát. Ennek a szakmailag szinte teljesen tudatlan gitárosnak az akkordbontását az egész világ megismerte a The House of the Rising Sun sikere nyomán. Graham Bond szakavatott véleménye akkoriban szentírásnak számított. a közönség pedig mindig megtalálja a kedvenceire illô legmegfelelôbb hasonlatot. ha Chandler vele együtt dúdolta. hogy csupán hirtelen felindulásból. fogalma sem volt a hangtakarékos. Valentine talán ha öt gitárleckét vett. Így történt hôseinkkel is. Ezt súgták-búgták mögöttük a koncertjárók. neki ráadásul ritmusgondjai is akadtak. Állandó mûsorról az ô esetükben sem igazán beszélhetünk. Ronan sem kérette magát és a vidéki angol városból már menedzserként vitte a fiúkat elsô londoni útjukra. És eljött a pillanat. amit csak úgy tudott elénekelni. akiket hihetetlenül energikus fellépéseik nyomán az Animals elnevezéssel illettek. és eme ötletét közölte a zenekarral Michael Jeffrey. a saját fülének hitt. hogy ugyan jöjjön már Newcastle városába. de azért nem szórta két kézzel a pénzt a fôvárosban még ismeretlen védenceire. ugyancsak megdöbbentek. Azonnal értesítette a Londonban élô. a blokkok közötti szünetekben ugyanez a recept ismétlôdött. Torokból adott ki minden hangot. Azt mondják. Ebben a felállásban a Michael Jeffrey tulajdonában lévô Downbeat klubban mutatkoztak be. Neki persze eszébe sem jutott elkérni tôlük a zeneiskolai vizsgabizonyítványt. És itt jön be az. ezt karolta fel Ronan. A Club A Go Go-ban fellépô Graham Bond Organization vezetôjének elakadt a lélegzete a Combo játékának hallatán. Mindez 43 . amikor megfordult az addig csak hétrôl hétre kínlódó csapat szerencséje. hogy Price-t kivéve nem igazán magas szinten uralták hangszereiket. rekeszizomból történô légzéstechnikáról. Amikor 1963 karácsonyának hetében átlépték új szállásuk küszöbét. fûtést is csak a fürdôszobában. Utálta is szokatlan ritmizálású It’s My Life-ot. a rock hatására váltott trombitáról mikrofonra. a kottát még hírbôl sem ismerte. mert még bútorokat sem találtak benne. amit csináltak. ír származású Ronan O’Rahillyt. mégpedig Alan Price Combo néven. amit a klasszikus zenén nevelkedett muzsikusok csak irigyelhetnek. Már említettük. O’Rahillynek tetszhetett. Ahogyan Eric Burdon képzetlen hangját is.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv csapatát. egy-egy buli elôtt összedugták a fejüket és hamarjában kitalált riffekre rögtönöztek. a név kötelez. Burdon képzetlen énekes volt.

mint a többi sikerlistás nóta. a másik két arc nem is annyira a dallama. Most. alaposan téved. hogy a két ötös fogat homlokegyenest eltérô mûfajban utazik. elsôként a Baby Can I Take You Home-ot. mielôtt a Columbia Records szerzôdtette ôket. magára valamit is adó együttes eléggé el nem ítélhetô módon kellemesen csengô felirattal adta tudtul létezését. Michael Jeffrey vette kézbe ügyeik irányítását. amikor lehetôleg minden. Ekkor már a Downbeat és a Club A Go Go tulajdonosa. Mint mondottuk. amelyik a lemezeken is ugyanolyan vadul jelenik meg. ahogy élôben. amit Baby Can I Dance With You szövegre módosítottak. a vele egy követ fújó menedzser és a zenészek szóbeli svédtornája. ismeretlen eredetû dallamot. miután ügyesen kigolyózta O’Rahillyt. A BBC Light Programme-jába is Alan Price Combo néven jelentkeztek be. olyannyira gyûlölte. hogy ezzel véget ért a producer. A következô lépésben kiadót kellett találniuk. hogy élôben jóformán soha nem játszották. Rotten Christ (Rothadt Krisztus) stb. Sajátos fordulat. Tucatnyi cégnél mutattak ajtót nekik. akkoriban még elképzelhetetlen volt az olyan elnevezés. Mickie Most producer és Michael Jeffrey választotta ki számukra a lemezre kerülô dalokat. pedig még rosszabbul is járhattak volna. Ha valaki azt gondolná. Igaz. Ne feledjük. Az ír menedzser. Mickie számára a fentebb említett Nem hallod a szívverésem? is ugyanolyan kiváló popszerzemény volt. milyen hangulatot váltott volna ki a szülôkbôl. ami ellen olyan hevesen tiltakozott az egész Animals. hogy az általa kiválasztott dal illik-e az ugyancsak általa kiválasztott zenekar egyéniségéhez. a csapat felfedezôje lett az üzlet farkastörvényeinek elsô áldozata az Animals pályafutása során. függetlenül attól.Szakács Gábor 1963-ban történt. mint inkább a hosszúsága miatt mor44 . képzeljük el. mint a Vágtázó Halottkémek. Magyarra lefordítva a helyzetet. mégpedig teljes sikerrel. Már ekkor szóba került a Can’t You Hear My Heartbeat címû andalgó. hogy végül a Herman’s Hermits mûsorában tûnt fel. hogy John Lennon rövidesen azt nyilatkozta. A zenészek annyira utálták ezt a felvételt. ám továbbra sem várták ôket tárt karokkal. a korabeli menô producer kizárólag a sikerlistában gondolkodott. Sorsában ezt követôen a zenekar is osztozott. sôt. a producert nem érdekelte. hogy ez esetben Mickie-hez és Jeffreyhez hasonlóan még Price is ellene szavazott. ha csemetéjük az Állatok zenéjére kér kimenôt. hogy még a próbáin sem vett részt. Chandler ugyanis megismertetett a zenekarral egy jó fél évszázados. az Animals az egyetlen olyan zenekar. de a mûsorban már Animalsként mutatták be ôket. akkor.

hogy elege lett a zenekar szakadatlan italozásából – vajon ezért rúgott volna be? – és fôleg a végtelen körutakból. megmutatták a zenészeknek. Kikötötték. Így is alakulhatott volna. átdolgozóként felírják a hanglemezre. ám kenyéradóik nagyon jól tudták. ám amire odáig jutottak. hogy addig nem készítenek új felvételt. esetünkben Most és Jeffrey. azok nélkül pedig nem volt esélye a befutásra. Igaz. Hilton és Chas jóindulatáról igyekezett biztosítani Alant. vidéki fellépés után másnap reggel 8-ra foglaltak számukra stúdióidôt. Egy másik változat szerint az elôzô éjszaka merev részegre itta magát és még az indulás elôtt is eszméletlenül feküdt a mosdóban. enged. abban állapodtak meg. hogy pénz áll a házhoz. hiszen akkoriban a legvégsô esetben sem léphették át a sikerlisták dalai a három percet. TávozáAlan Price sának körülményei nem igazán a testvériességet igazolják. amíg ez a dal nem kerül korongra. Ez a karakánság akár pályafutásuk végét is jelenthette volna.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv coskodott. 1965 májusában a skandináv turné elôtti pillanatokban eltûnt és legközelebb csak hat hónap múlva látták viszont. az Animals többi tagja pedig egy fillért nem látott a jogdíjból.) Price késôbb úgy nyilatkozott. 45 . hogy mind az ötük nevét. Az Animals-tagok kitartása meghozta gyümölcsét. Mivel a dal szerzôjét senki sem ismerte. A többiek nem láttak a pipától. hogy hol lakik az Úristen. John. és az idô ôket igazolta. hogy öt ember neve nem kerülhet egy lemezre a jogdíjelosztást pedig különben sem befolyásolja. akinek semmi köze nem volt a hangszerelés kialakításához. Ezzel a lépéssel Eric. négy percet meghaladó idôtartamával aligha kerülhetett a rádióadók mûsorába. mert róla van szó. Az okos. de Jeffrey azzal csitította. egy késô esti. A The House of the Rising Sun. hogy milyen értéket tartanak a kezükben és nem akarták idô elôtt elveszíteni az aranytojást tojó tyúkot. Ezek egyike-másika már kimondott rabszolgamunkát jelentett. de még csak a dallal kapcsolatos hivatalos megbeszélésen sem vett részt. Ennek ellenére a lemez címkére éppen az ô neve került. (Egy Micky Gallagher nevû billentyûs ugrott be helyette. A történet pikantériája azonban még hátra volt. Egyedül. Price odébbállt. Chandler valósággal dühöngött.

) John Steel 1966 márciusában távozott. Az elsô nyugati zenekarként léptek fel a vasfüggöny mögött is. Soha többé nem felejtették azt a brutalitást. a két roadot. hogy megjelenésükkel elriasztják a ház más vendégeit. márpedig egy ilyen utazás akkoriban nem számított az emelkedett kultúra bölcsôjének. és szélnek eresztette a társaságot.Szakács Gábor Amerikában például úgy mutatkoztak be. hogy miközben ôk. Amikor az énekes teljesen kiégve Amerikában telepedett le. mégis talán ha 500 font volt összesen a zenekar bankszámláján. Aki csak fel merészelt állni. hogy Jeffery volt az igazi hunyó. hogy csak abban az évben havi 25 bulijuk volt. Most csodálatos Rolls Royce-szal kanyarodott a stúdió elé. Price-t más fából faragták. amelynél egy ideig a teljesen legatyásodott Hilton Valentine. hogy akkoriban ritkán tartott egy fellépés 40 percnél tovább. de az már egy másik történet. szeptember 15-én megírhatta az Animals feloszlását. 1966-ban lehetett. (Egy ilyen látványban e sorok szerzôjének is része volt. ám a rendezôség azonnal kivezette a terembôl. mert nem bírta tovább elviselni Mickie Most dirigálását és dalkiválasztási módszerét. Ez még akkor is rémes. ha tudjuk. amellyel a rendezôk csépelték a koncert látogatóit. a The House of the Rising Sun gitárosa roadként (!) segédkezett. ô útban a koncerttermek felé a kocsiban is Kafka-regényeket olvasott. Eric egy darabig utat tévesztve a Hare Krisnát kántálta. A második alapító tag kiválása már sok volt Burdonnak. mégpedig Lengyelországban. Egyetlen mikrobusz fogadta be az egész társaságot. Burdon ezt követôen alakította meg a New Animalst. Pedig ez még mind semmi volt ahhoz képest. és a felszerelést. kerületében lévô Ikarus Mûvelôdési Házban lépett fel. anyagi gondok is adódtak. ami ezután következett. Megdöbbenve tapasztalták. hogy 1964-ben nem engedték be ôket a bristoli Royal Hotelbe. Mindehhez tudni kell. a sikerkovácsok még a londoni metró szerelvényeiben szorongtak. meg is váltak tôle. Jeffery is szép vagyont gyûjtött. amikor a Metró együttes a Budapest XVI. ujjongva ugrott fel helyérôl éppen az Animals Inside Looking Out címû dalának hallatán. télen a fûtés csak az elôl ülôk lábát érte. majd erre is ráunt és létrehozta 46 . azt máris agyba-fôbe verte a gumibotos rendôrség. de késôbb rá kellett jönniük. Lóri öccse. a híressé vált gitáros munkanélküli segélyre kényszerült. Az is megviselte a mindig jól öltözött orgonistát. a többiek dideregve fagyoskodtak. mert a szálloda vezetése attól tartott. Betelt a pohár és a Newcastle Journal 1966. Schuster Ervin. Eleinte Most simlijére gyanakodtak. hogy a Paramount Theatre-ben ugyanaznap négy koncertet kellett adniuk.

hogy keressenek más valakit. na meg azt. Az említett dal mégsem került süllyesztôbe és a Gerry and the Pacemakers elôadásában került a sikerlisták csúcsára. ezúttal az EMI-stúdiójában. remélve. Elsôre tehát megbuktak. Közölték vele. Június 6-án került sor az újabb próbafelvételre. a Pye. de a hírverés és az egyéb költségek miatt még ô tartozik a kiadónak 675 fonttal. sohasem lesz pénzed. ha tudjuk. hogy a lemezkiadónál kopogtasson. ahol alapvetô változásokat talált a divat és a zene területén. A menedzser augusztus 16-án közölte a teljesen összeomlott fiúval a zenekar döntését és helyére Richard Starkeyt (Ringo Starr) ültették. mint annak elôtte annyiszor. 47 . ahogyan a HMV. Beatles Brian Epsteinnek 1962. a Columbia és a Philips kiadóknál is. hogy a lemez ugyan újból sikeres. hogy naplójára saját vérével írta fel: BLUES. de ha a blues kihívását választod. Javasolta is Epsteinnek. Ekkor kristálytisztán fülébe csengtek Graham Bond korábbi szavai: „Híres leszel. Eleinte ez sem tûnt jó választásnak. ám Martin csalhatatlan zenészfüle hallotta meg elsôként. A 70-es évek közepén tért vissza Angliába. ahol a cég kislemezenként 1 penny jogdíjat fizetett volna nekik. mert ritmikai gondjai miatt a Love Me Do-t egy Andy White nevû bérzenész dobolta fel. az egész világ ismerni fogja a neved. hogy némi jogdíj áll a házhoz.” Csalódását akkor értjük meg igazán. ôk azonban saját szerzeményhez ragaszkodtak. Noha dobosuk. hogy a The House of the Rising Sun ismét felkerült a listákra. ám ott a Beatles helyett a Brian Pool and the Tremeloest szerzôdtették. Pete Best kiválását többféleképp magyarázzák. hogy évekig olyan elszántan hitt az általa játszott zene erejében. Ez jó alkalomnak kínálkozott.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv a War együttest. Csalódnia kellett. január 1-jére sikerült kijárnia egy meghallgatást a Decca cégnél. George Martin a How Do Yo Do It címû számot javasolta felvételre. hogy ezzel a fiatalemberrel nem jutnak messzire.

olyan koncertrôl is ledorongoló beszámoló jelent meg. sôt a listákra is felkerült. Sharon segítségével már bôven van mit a tejbe aprítania. Ennyit az újságírói erkölcsrôl. bevetve lehengerlô modorát. hogy éppen akkoriban a love and peace mozgalom volt terítéken. a másik 400-at elosztották egymás között. Ebbôl végül 600-at költöttek el. mint a Black Sabbath. Doors A kezdetek kezdetén jóformán sehol sem akartak fellépési lehetôséget biztosítani a számukra. 1977-ben Denis Healey brit munkáspárti pénzügyminiszter adópolitikájának 83%-os adókulcsa miatt szóba került. Már megjelent elsô albumuk és kislemezük. nem ritkán komor hangulatú számaik nem ezt a vonalat képviselték. hogy csatlakoznak az adószámûzött hírességekhez és elhagyják az országot. napjainkra. amelyet le sem játszottak. A zenekar híre ennek ellenére elsôsorban Ozzy Osbournnak köszönhetôen a koncertek hihetetlen ôrülete következtében nôttön-nôtt. aki csak elénekelhette. mindössze 96 000 fontot kapott végkielégítésül. és amely tisztességtelen. Londonban mégsem tudtak bulit kötni. Amikor 1979-ben kirakták. kedveskedni kezdett a Love együttes énekese. másokat alaptalanul keményen támadó hozzáállása alól csak kevés kivétel akad. Ahol viszont szóhoz jutottak. Arthur Lee barátnôjének. az ô részben blues alapú. A hölgy ugyanis a hírneves Whisky A Go-Go szervezôjeként nem kis lehetôséget jelentett számukra. oda azonnal seregleni kezdtek a népek. szólóban több lemezt adott el. amit Tony Iommi zenében és Geezer Butler szövegben elé tett. elsôsorban az énekest látta el tanácsai48 . Morrison. 25 évvel késôbb. Segített is nekik. menedzser felesége. Ennek magyarázata. de végül is Britanniában maradtak. A kritika a kezdetektôl kemény ítéletet mondott róluk.Szakács Gábor Black Sabbath A zenekarral házaló Jim Simpson menedzsert 114-szer rúgták ki. ami mind a mai napig nem változott. A zenekarból féktelen italozása miatt kiebrudalt Ozzy. Ronnie Harannak. egyesekkel elfogultan elnézô. mielôtt végre a Tony Hall Enterprise szóba állt vele és adott is 1000 fontot egy album felvételéhez. Ez uszkve 100 milliót jelent. és maga sosem járulhatott hozzá saját ötleteivel a zenekar mûsorának bôvítéséhez.

május 12-én az Edinburghból Londonba tartó géprôl már Elton Johnként szállt le. Majdcsak hiába. kiadására. Dwight 1968 januárjában végre egy lemezszerzôdést is kijárt magának. hogy ne viseljen alsó nadrágot. vagy tisztviselôhöz illik. hogy inkább könyvtároshoz. miközben a DJM összességében 70000 fontot. Elton John Reginald Dwight 1967-ben egy alig jövedelmezô dalszerzôi szerzôdéssel a kezében igyekezett megoldani hétköznapjait. az Elton John.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv val. A fônök elsô hallásra nem volt elájulva. de valami azt súgta neki. amelyhez évi két albumot kellett letennie a kiadó asztalára. az Empty Sky felvételei dalonként 100 fontba kerültek. amire a nôk kíváncsiak. mai áron 750 000-et költött az elkészítésére. Ennek egyik felét a Bouesology nevû zenekarának Elton Dean nevû szaxofonosától. hogy vállaljon el egy hetet a Los Angeles-i. A második. a másik felét Long John Baldry énekestôl kölcsönözte. Amikor a Doors átnyújtotta neki a The End. Menedzsere rábeszélte. hogy még egyszer fontolóra vegye a dolgot. a lemezlovasok ingyen példányokat kaptak. de Eltont azért behívták a Pop Of The Pops mûsorba. ô pedig igyekezett minden követ megmozgatni népszerûsítése érdekében. 10 000 példányban kelt el. Elsô lemeze. szállást adott neki. a Light My Fire és az Alabama Song címû dalokat. Lee-vel együtt ô hívta fel az Elektra cég elnökének – Jac Holzman – figyelmét az együttesre. a kislemezként megjelent Border Song ugyan nem került a listákra. Bérelt lakását Linda nevû barátnôjével és egy bizonyos Bernie Taupin szövegíróval osztotta meg. hogy a szûk bôrnacin jobban átüssön az. Eközben saját nevérôl úgy vélekedett. 350 fôs Troubadur klubban. Fizetségül a költségek levonása után a bevételek 20%-a ütötte a markát. A város zenemûboltjaiban megjelentek a korongok. azonnal szerzôdtette ôket. A Dick James Music (DJM) kiadóhoz már így jelentkezett be. híres zenészeket és befolyásos újságírókat hívtak meg a bemutatkozó fellépésre. ô javasolta. ezért 1968. Noha Neil Diamond énekes csak beharangozta 49 .

mivel a másik. gyanútlanul felhívta Mayallt az állás ügyében. mivel. Miközben Elton zongorázott és énekelt. a meghívót olyan kétértelmûen fogalmazták meg. Egy pillanat alatt magával ragadta a közönséget. aki nem is tudván. hogy tanulja be róla elôdje szólóit. az albumból pedig eladtak vagy 300 000-et. mert a gitáros egyre kevésbé rokonszenvezett fônöke bluestól a jazz felé oldalozó lépéseivel és 1967 júniusában elôször trióként megalakította a Fleetwood Mac nevû csoportot. hogy az alakuló Cream tagja legyen. mire meg is kapta annak Beano címû albumát. 1966 szeptemberében a Looking Back/So Many Roads kislemezzel sor került az elsô stúdiómunkára is. 1970. Jeff Beck is pengetett egy ideig. Amikor egy év múlva Eric végképp búcsút mondott fônökének. amelyik attól kezdve minden este megtöltötte a klubot. szinte egyidejû ajánlat Eric Burdontôl érkezett. ahol a sors játéka folytán egy másik jelentôs gitáros. hogy egészen más zenei világot képvisel. Clapton egy héttel késôbb visszatért és egyelôre kútba esett a biztató jövô. Mick Fleetwood és Bob Brunning basszusgi50 . Hôsünk a Bluesbreakerst választotta. Mayall azonnal Greenért üzent. Bár játéka azonnal megtetszett a blues mesternek. Peter Green. mint Clapton nevû elôdje. a tömeg iszogatott és csevegett. ha rövid idôre is. a The Same Way. Nem tellett bele sok idô és fônöke észrevette. augusztus 20-át mutatta a naptár.Szakács Gábor Eltont. Amikor 1965 júliusában Eric Clapton megvált John Mayall Bluesbreakers zenekarától. Diamond lesz a fellépô. Csakhogy a gitárost nehéz választás elé állította. Az egyik elsô zenekar. A történet csupán egy esztendeig tartott. hogy a kíváncsiak azt hitték. aki New Animals nevû zenekarával éppen egy kecsegtetô amerikai körútnak nézett elébe. A harmadik szám után azonban megunva az érdektelenséget. hivatalos leckét lényegében nem vett senkitôl. John McVie és Mick Fleetwood Green mellé került csapattársnak. amelyben megfordult. odább taszajtotta a zongoraszéket és mindenféle figurát csinált játék közben. Fleetwood Mac Peter Green 11 esztendôsen vette kezébe a gitárt. hogy ki hirdeti az állást. 15 éves volt. a Tridents nevet viselte. ezért saját ujjgyakorlatokra ösztökélte. amikor abbahagyta iskoláit és mészárostanoncnak állt egy üzletbe. A jövô már ekkor elôrevetítette árnyékát. azzal hihetetlen lehetôséget adott Peter kezébe. amit rövidesen követett az A Hard Road album és azon Peter elsô szerzeménye.

A Melody Maker 1967. A popvilágot azonban az Albatross hódította meg. 1998-ban Music Awards díjjal is kitüntették a Buckingham Christine Stevie Mick McVie társaságot. Napjaink másfél millió wattot igénylô szabadtéri fesztiváljaival ellentétben itt még csak 1000 watt állt a fellépôk rendelkezésére. ennek következtében 15 hónapig a lista elsô 10 helyezettje között maradt. utólagos képzéssel csak 51 . a Sleepwalkot utánozta le. majd lemegy a színpadról és csak a buli végén jöhet vissza. Ettôl kezdve 1000 fontot is kapott a zenekar egy-egy fellépésért. Története cáfolja mindazok állítását. (Napjainkban ez kb. 10 000 fontot ér.) A történet számtalan tagcsere után a mai napig nem ért véget. Pop. augusztus 13-án mutatkozott be a hetedik Windsor National Jazz. Santo and Johnny sikerét. aki a koncertek elején hangulatkeltésként játszik három-négy számot. szeptember 9-i száma már azt tudatta. Itt igazolódik be az örök igazság. Az egyik héten azonban úgy alakult. akik kizárólag zenei elôtanulmányokban jártas egyénekben látnak kiváló muzsikusokat. A szerencsétlen flótás eleinte nem is sejtette. hogy John McVie váltotta fel Brunningot a basszusgitáros poszton. ami akkoriban igen jelentôs pénznek számított. Másnap már 60 000 példányra érkezett megrendelés. Ballads and Blues Festival-on (jóval késôbb ebbôl fejlôdött ki a Reading Festival). Jimi Hendrix Teljesen önállóan tanult meg zenélni. hogy csupán tölteléknek kell. hogy a tehetség adott. február 28-án megjelent Peter Green’s Fleetwood Mac albumból hónapokig napi 1000 darabot adtak el. így oda nyomták be az Albatross-t. ugyanis a brit Top Of The Pops szerkesztôi nem láttak benne lehetôséget és nem akarták bemutatni. hogy néhány másodperc üresen maradt az adásban. jóllehet Peter Green egy korábbi dalt. Befutottak – a blueskedvelôk körében. Valamivel késôbb bevette a slide gitáros Jeremy Spencert is.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv táros 1967. Az 1968. A listák csúcsához vezetô út azonban göröngyösnek bizonyult. méghozzá érdekbôl. a kottaolvasásig sosem jutott el.

amiért 25 dollárt vághatott zsebre jutalmul. King. a szerencse egy Fayne Pridgeon névre hallgató és a harlemi zenei életben jártas hölgy képében köszöntött rá. amikor pedig az Isley Brothers nevû együttes történetesen ugyanabban a városban bukkant fel. ám az elsôt követte a második. ha a tettes felhúzza magára az angyalbôrt. Jimit ajánlották figyelmükbe. aki ugyanis nevezett nôszeméllyel karöltve járt. Ezzel a címmel persze nem jutott volna messzire. hiszen évekkel késôbb vele szervezte meg a Band of Gypsys nevû ’alakulatát’. amikor lekéste a turnébuszt. a 26. ahol hôsünk is tartózkodott. Curtis a 52 . Jimi katonáskodása nem sokáig tartott. hogy B. Jimire is kezdett odafigyelni a zenei világ. akinek hangja. Ettôl kezdve a zenének szentelte életét. Maga is gyakorolni kezdett. A gitárosnak még az is a kezére játszott. Hendrix legelsô ajándéklemezén Muddy Waters gitározott. B. Hat hónapig maradt az énekessel. a középiskolában már a Rocking Kings nevû zenekarba is bekerült. és gitárost keresett. Fayne segítségével bejutott a híresebb zenészek öltözôjébe és innentôl fogva kézrôl kézre adták. Hendrixet a sors itt hozta össze egy Billy Cox nevû sapeccal. Ez ugyan csupán az elsô lépés volt. majd Ike & Tina Turner társulatával is adott néhány koncertet. akivel örök barátságot kötött. ezeket a jelképes ’lépéseket’ úgy hívták. Találkozásuk meghatározó jelentôségû volt.Szakács Gábor csiszolni lehet rajt’. a tartósabb munkaviszonyt azonban CurLittle Richard tis Knight & the Squires jelentette. hogy akkor elengedik a büntetését – jelentkezett a hadseregbe. 17 évesen elkapták egy lopott autóval és ügyvédje tanácsára – mondván. Ezt akár beszervezésnek. erôsebben fogalmazva egyfajta zsarolásnak is nevezhetjük. Mindenesetre sajátos eljárás. és kenyéradói nélküle folytatták útjukat. New Yorkban megnyert egy tehetségkutató versenyt. az elôtt még a zárt ajtók is megnyíltak. Céltalan kószálása közben ekkor futott össze Little Richarddal. Ettôl kezdve minden megváltozott körülötte. ejtôernyôs ugrásánál bokáját törte és leszerelték. megszólalása kitörölhetetlenül ott maradt emlékezetében. majd a harmadik és ami a lényeg. Jackie Wilson. hiszen egy büntetendô cselekedet következményei alól ad felmentést csupán azzal a feltétellel. Sam Cooke.

Tény. Welcome Home. Lényeges szempont. Amikor az Animals együttes basszusgitárosa. hogy a szerzôdés csupán társszerzôként említi. hogy a magával hozott egyetlen szatyor tartalma nem biztosítja számára a megélhetést. I’m a Fool for You Baby címûeket. szeptember 24-én indult Angliába. James Marshall Hendrix nevû ember márpedig nem létezik. és ezzel a félreértés tisztázódott. ám munkavállalásra nem jogosító tartózkodási engedélyt. aki a ’70-es években a Doobie Brotherst erôsítette. mert Chandler összefutott Eric Claptonnal és Jack Bruce-al. akik felajánlották. Hornet’s Nest. Raymond ’Chas’ Chandler meghallgatta játékát. Noel Redding is jelentkezett. amikor a Melody Maker hirdetésére a 20 esztendôs ritmusgitáros. Nem kevés izgalom után végül fény derült a rejtélyre. amelynek értelmében Jimi több felvételt is készíthetett. köztük a How Would You Feel?. a Jimmy James & the Blue Fames muzsikusai között megfordult Randy California (késôbb a Spirit együttesbe került) és Jeff Baxter.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv gitáros halála után fennen hirdette. Erôszakos gyôzködése végül kicsikart egy hét napra szóló. Linda Keith segítségével. Végre sikerült megtalálni azt az okmányt. csakhogy Chandler ellátta volna a legszükségesebbekkel. hogy az újonnan alakult Cream egyik klub buliján Hendrix vendégként beszálljon. Gotta Have a New Dress. Velük jutott el a New York-i Cafe Wha? klubba mégpedig egy újabb hölgy. Ez igaz is volt. A szerencse megint a kezükre játszott. aki talán nem is egészen megfontoltan azt az 53 . október 1-jén került sor. hogy milyen ôrületes mértékben segítette annak fejlôdését. ennek pedig a késôbbiekben még sorsdöntô szerepe lesz. ahonnan 1966. Az útlevélhez csatolt kérelemre a hivatal azt válaszolta. március 15-én. ám a valóságban csupán saját hasznot akart húzni híressé lett egykori zenésztársból. hogy zenekart kerítsenek mögéje. elôbbre jutását. azonnal elhatározta. Eközben saját csapatát is összeállította. Ugyanis nem akarták megadni számára a beutazási engedélyt mondván. Valamikor már örömzenélt egy klubban az odatévedt Eric Burdonnel. De csak New Yorkban. hogy Londonba viszi. mert ott meg a Bevándorlási Hivatallal gyûlt meg a baja. csakhogy már az indulásnál gondot okozott valami. (Erre 1966.) A hatás lenyûgözônek bizonyult. amelyet a nyilvántartásban szereplô John Allen Hendrix névre állítottak ki. ezek után már csak az maradt hátra. hogy egy kiadó Curtis zenekarával kötötte azt a lemezszerzôdést 1966. Chandler történetesen Eric Burdon éppen alakulófélben lévô New Animals zenekarához is segített tagokat toborozni.

Másnap elôször Aynsley Dunbar ült a dobokhoz. nem szakadtak bele a munkába. és mivel a hívás csak nem akart megérkezni. ebben is Chandler sietett segítségükre és kanyarintotta a gitáros neve mögé az Experience kiegészítést. lekísérték a klubba. egy pénzérme feldobása után Mitch lett a kiválasztott. Noel basszusgitárosként beszállt a buliba és annyira eltalálta Hendrix ízlését. Mindössze ennyin múlott Aynsley további sorsa. viszont egy másik alakuló társasághoz basszusgitárost keresnek. Mivel az ítészek nem tudtak dönteni közöttük. késôbb híressé lett Jim Marshall egyik boltjában (Marshall’s Music Shop) dolgozott eladóként. majd valamivel késôbb Mitch Mitchell.Szakács Gábor ígéretet tette. Respect. Noha Noel addig életében nem vette kezébe a négyhúrost. hogy azon nyomban szerzôdtették. ugyanúgy Mitch is magától sajátította el a dobolás fortélyait. október 23-án befejezték a De Lane Lea stúdióban a Hey Joe-t. mert csupán négy szám bemutatására kaptak lehetôséget. a Stone Free-t. amelyhez vokált a Breakaways énekelt. hogy az állást ugyan az elôzô nap Vic Briggs már betöltötte. 1966. Jimi ugyanúgy nem volt énekes. Az újonnan alakult csapatnak tíz nap múlva már Johnny Hallyday elôtt kellett játszania Párizsban. (A Billy Robert szerezte Hey Joe-t Tim Rose feldolgozásában ismerte és játszotta Jimi. oldalára szánt elsô. Everyone Needs Someone to Love. Midnight Hour. csakhogy a másik két muzsikus még gyengébb képességgel rendelkezett. Eleinte az erôsítôkészítô. életében elôször a Hey Joe stúdiófelvételénél próbálhatta ki hangszálait. Redding nem tanult baszszusgitározni. És ha Redding korábban sosem volt basszusgitáros. ahol Jimi zenélgetett egy orgonistával és egy dobossal. Már csak a névválasztás maradt hátra. ezt követte Screaming Lord Sutch 54 . igaz. Chas javaslatára még aznap éjszaka megírta a kislemez B. önálló Experience dalt is. Az ígéret persze pusztán udvarias formaság maradt.) Ahogyan Hendrix nem járt zeneiskolába. Ott azt a választ kapta. Ezek: Land of 1000 Dances. Erre a szempontra azért érdemes odafigyelni. Miután visszatértek Franciaországból. Nem is ô akart a mikrofon mögé állni. Redding maga kopogtatott Chandler ajtaján. hogy majdan számít rá.

hogy Jimi belôtt állapotban tapasztalt élményét zenésítette meg. majd Johnny Kidd and the Pirates. Ki a Purple Heart nevû amphetamin tablettára. öltözôs hangolás és Hendrix bemelegítô ujjgyakorlata közben ütötte meg Chandler fülét néhány hang. Egy délutáni koncert – akkoriban még ilyen is volt – elôtti. nem volt idô hosszadalmas ’elôjátékra’. Jimi ekkor mondta ki a 55 . A sors kegyelmébôl Mitch másnap kapta Chandler hívását. Ezek a fellépések persze össze nem vethetôk napjaink másfél-két órás színpadi mutatványával. hogy a zenészek nem szakadtak meg a munkától. hogy ezen vélekedések alaposan túllôttek a célon és a gitáros minden cselekedete mögött a drogos indíttatást keresték. hátrányuk.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv kísérô csapata. amit elkezdett. A fagyos téli estén Noel mamája hívta ôket. Egy másik törJohn Walker Cat Stevens Hendrix ténet a Fire keletkezésének hátterét világítja meg. Azóta sokan sokféleképp magyarázták a ’Bíborköd’ mögöttes tartalmát. a zenekar feloszlásával véget ért. megint mások azt állították. koncertezni kezdett. hogy felfedezettje fejezze csak be. Ehhez a rádió. amelyek hallatán a közönség azonnal beindulhatott. Úgy tûnik. ki LSD-re gyanakodott. 1966. amelyben Marshall fia szaxofonozott. végül egy olyan társulat. A Jimi Hendix Experience összeállt. hogy jöjjenek be hozzá melegedni a koncert után. Ha igaz a szóbeszéd. ám ez a korszak 1966 októberében. ahogyan a Beatles esetében a Lucy in the Sky with Diamonds (LSD) címében is. A nagy váltást Georgie Fame and the Blue Flames jelentette 1965-ben. Chas erôsködni kezdett. Elônyük. hogy ezen rövid idô alatt kellett csúcsra járatni magukat. jó ha negyven percig tartottak. amire gitáros oda sem figyelt. 1966 karácsony másnapján így született meg a Purple Haze. december 31-én Folkstoneban játszottak.és tévémûsorokból ismert – sláger – dalokra volt szükség.

Walker Brothers és a Jimi Hendrix Experience körútja. mennyire szerethették egymást. A könnyûzene egyik korabeli bevett módszere volt. hogy a közönség nem egyforma lelkesedéssel fogadta a mûfajilag egymástól fényévekre lévô elôadók mûsorát. hogy az elôadók. Erre mi sem jellemzôbb. még azt sem engedte nekik. akkor képzeljünk el egy mûsort. Így történhetett. hiszen Mitchell szerint az átlagéletkor 13 év lehetett. hogy a koncertekre szüleikkel érkezô nyolcesztendôs (!) 56 . Ez abból állt. hogy rendesen behangoljanak. hogy 1967 tavaszán beindult Engelbert Humperdinck. A beat újszerûségénél fogva a hozzá kapcsolódó ifjak zenéje volt. Az igazi siker és vele a biztos megélhetést nyújtó anyagi támasz persze még váratott magára.Szakács Gábor leendô szám refrénjének híressé lett szavait: „Let me stand next to your fire” (Hadd álljak a tüzed mellé). azt tôle kellett volna megkérdezni. és mindössze az ágyaik közé kihúzott függöny jelentette magánterületük határát. amelyben Balázs Pali. amelynek során esténként minden résztvevô két. ami pedig a közönség fogalmát illeti. De vissza 1967-hez. Hogy Noel mit érzett az andalító Release Me és a Last Waltz közben és mit a Purple Haze. ahogyan egy másikban Noel és Gerry Stickells. egyenként 35 perces koncertet adott. és a Pokolgép. az úgynevezett sztárcsomag. mint életkörülményeik. Utóbbiaknak még meleg víz sem jutott. hogy eljön majd a nap. meg a Hey Joe izgalmas elôadása alatt. hogy fellépés elôtt Jimi és társai mit csinálhattak az öltözôben. vagy az Ómen lép egymás után színpadra. Közel járhat az igazsághoz. Humperdinck kevésbé volt gizda. John Walker még abba is beleszólt. az autószerelôbôl lett turné menedzser. hogy zsenge tizenévesek tépik a hajukat a Beatles hallatán. a Crsytal. Csoda. Természetes. Gondolhatjuk. mûfajilag egymástól teljesen idegen hírességet egy mûsorban összefogva koncertkörútra vittek. Senki nem gondolta. sôt némi külön fizetség fejében éppen Noel Redding basszusozott neki a kíváncsi szemektôl rejtett zenekari árokban. amikor 2003-ban egy Rolling koncertet közösen látogatnak tinik és a nyugdíjasok. akiknek nem lehetett idejük együtt öregedni kedvenceikkel. hogy több. hiszen az A Hard Day’s Night filmben jól látható. semmiképp nem érthetünk alatta felnôtteket. Ha a történetet magyar viszonyokra alkalmazzuk. A brit körútnál nagyságrendekkel rosszabb helyzetbe már csak Amerikában került Hendrix és két társa. Közös lakásban élte mindennapjait Chandler és Hendrix. Cat Stevens. amikor néhány alkalommal Michael Jeffrey szervezésében a Monkees együttessel léptek fel.

Handel mûveit. amikor Ron Delsner meghívta egy Leonard Bernsteinnel tartandó. 57 . hanem a fellépések helyszínen rögtönözték. Hendrix mûsorának egyik. hálaadó koncertre a New York-i Filharmónikusok épületében.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv csemetéket nem érdeTownshend Daltrey Entwistle kelte az Experience? Már elsô számaik közben Monkees! Monkees! kiáltásokkal követelték kedvenceik színre lépését. hogy sokkal inkább zenéjével szerette volna megfogni közönségét. hogy felülmúlja a Who együttes hasonlóan értelmetlen színpadi pusztítását.’ (Nem akarok többé bohóc lenni. Egyre szívesebben hallgatta – volna – a klasszikusokat. Mindössze egyetlen alkalommal került eme mûfaj közelébe. Erre a mutatványra Jimi hamar ráunt és egyik legfôbb gondja éppen abból adódott. Ennek követeztében már jóformán alig tartottak próbákat. nyugodtan mondhatjuk belefásult az elvárásokba.”) – jelentette ki megkeseredetten. ezekre azonban nem sok ideje maradt. Az elsô ’bemutatóra’ oly titokban készült. hogy még társai sem sejtették. „I don’t want to be a clown anymore. mégpedig 1968. És itt álljunk meg egy pillanatra! A zenész zenélni akar. hogy a töréssel-zúzással vonja magára a figyelmet. Ezzel együtt a vandalizmusnak ezt a formáját még Montereyben is kénytelen volt bevetni. ha pedig mégis. november 18-án. Keith Altham vajon végiggondolta a következményeket? Hogy az igen fiatal korú közönség követni fogja bálványa színpadi ôrületét a polgári életben is? Aligha. nem pedig az ilyen mesterkélt fogásokkal. fôleg Bach. ám ritka látványossága volt.A Who együttes Jimivel tára a Fire elôadása közben felgyújtotta gitárját. 1968 elejére Jimi teljesen beleunt. mit forgat a fejében. ám egy látványban gondolkodó kívülálló ráveszi. amelyekre egy másik fejezetben részletesen kitérünk. akkor a következmények nem érdekelték. amikor Keith Altham könnyûzenei újságíró javasla. a mûsort nem elôre állították össze. I don’t want to be a rock ’n’ roll star. Nem akarok többé rock ’n’ roll csillag lenni. Beethoven.

hogy kedvetlenül. Hol jó. Fat Mattress mert elsô alkalommal léphetett volna fel rockzenekar a rangos épületben. hiszen szilveszteri/újévi koncertjeik után csupán egyetlen balul sikerült koncertet adtak. A kiszámíthatatlanság egyik legjellemzôbb példája a Steve Gold és Jerry Goldstein által lefilmezett 1969. Redding a Fat Mattress vezetôjeként. A fásultságot saját csapatok létrehozásával igyekeztek leküzdeni. júniusra pedig bebizonyosodott. Ez annyiban felelt meg a valóságnak. ám Hendrix nem túlzottan vette teljes emberszámba egykori katonatársát. ahol elôzô nap kritikán aluli mûsorral keserítették a jegyvásárlókat.Szakács Gábor A meghívás óriási jelentôségû. Lényegében session-zenészként fogadta a Band of Gypsys nevû. február 18-i. Mitchell a Mind Octopus. nagyszerû fellépésük a Royal Albert Hallban. A megdöbbentô eseményre 1970. hogy halódik az Experience. Maradt tehát a Fat Mattress. Másként aligha nevezhetô ez a csapat. Redding helyére Billy Cox került. alkalmi társulatába. csak Mitch Mitchell egészítette ki a New York Brass Quintet felálRedding lását. és a rendezôk hajtépése mellett belekezdett a Cream féle Sunshine Of Your Love riffjébe. míg Hendrix kettejükkel az Experience név alatt lépett volna fel ugyanazon koncerten. mint a fellépések egyedüli elôfutára. A vég kezdetét jelezte. hogy mindezért Chandler – elvesztve valóságérzetét – csupán Jimi két társát tette felelôssé. mondván. hiszen a mûsorokból való örökös kizárás lehetôségét hordozta magában. amit össze is állított a woodstocki fesztivál idejére. Mivel Redding nem vállalta a közösködést. Ekkor már egy szinte big band jellegû felállásban gondolkozott. mert csak állandó gázsival szerzôdtette. a Hey Joe-t. hogy a két elôzenekart aligha tudott volna türelmesen kivárni az Experience-re áhítozó és jegyet váltó közönség. élettelenül játszottak. hogy a trió tagjai már szemmel láthatóan nem érdekelték egymást. hol csapnivalóan rossz koncertek követték egymást. Az egészben az a szomorú. a jogdíjból kizárta. Jobban utána gondolva rá kellett jönniük. ahol Jimi mindössze néhány szám után egyszerûen levonult a színpadról. Az ilyen rögtönzött változtatás csak is a ’minden mindegy’ hozzáállás megnyilvánulása lehetett. január 28-án került sor a Madison Square Gardenben. amikor 1969 januárjában a BBC élô Lulu Show-jában Hendrix egyszerûen abbahagyta saját sikerét. Az alul58 .

Rövidesen újabb. hogy két saját számát eljátssza. hogy próbálja kihúzni a zenekart a kátyúból. Led Zeppelin Ennek a zenekarnak a beindulása egy másik feloszlásával kezdôdött. Hendrixet 1970. Ezt a nagyvonalú kegyet Noel Reddinggel sohasem gyakorolta. váratlan csapás is érte. amelyben nem kis szerepet játszott Keith Relf egyre súlyosabb alkoholizálása. balvégzetû fellépést olyannyira nem érezte magáénak. mint késôbb Jimmy Page színpadi egyénisége. a Sotheby’s londoni árverésén 198 000 fontért Mitchell Jimi gitárjával cserélt gazdát. október 1-jén temették. A végtelennek tûnô amerikai körutak azonban nem tették lehetôvé a megfelelô számok írását és felvételét. aki egy alig néhány órás próba után már fel is lépett velük a Marquee Klubban. Mitchell. állandó rettegése. amellyel Woodstockban is játszott.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv próbált. A Wight szigeti fesztivál után Cox-ra már nem tudott számítani. Buddy Miles. halálfélelme következtében új ember után kellett nézni. Ekkor került szóba Rich Grech (ex Blind Faith) beállítása. hogy ki is vált a csapatból. a zenekari tagok szellemileg és emberileg teljesen eltávolodtak egymástól. ebben az együttesben viszont éppen ô volt a gyenge láncszem. annak paranoiás viselkedése. Akkoriban az énekes volt a csapatok vezéregyénisége. 1968 elején utolsókat rúgta a Yardbirds. hogy elôadás közben kezdte gyalázni a közönséget. pedig a basszusgitáros nem kis mértékben járult hozzá az Experience évekig tartó sikereihez. Helyére Jimmy Page került. a gyászmise után Redding. Úgy Jeff Beck. 59 . Ô ismerte Peter Grantot Mickie Most stúdiójából és kereste meg. szakmai tudása messze lekörözte Relfét. aki az italnál keresett vigaszt és menedéket. Johnny Winter és mások adtak tiszteletére emlékkoncertet. az egyik alkalommal a baszszusgitáros Paul Samwell-Smith ezen olyannyira felbôszült. de az ô bemutatkozására már nem kerülhetett sor. hogy még Larry Lee nevû segédgitárosának is megengedte. Zavarodottsága odáig vezetett. A fél fülére csaknem teljesen süket zenész fehér Stratocaster gitárja.

Keith Relf és Jim McCarty ezt követôen megalakította a Renaissance együttest. Keith Moon és a keresett zongorista. (A Beck’s Bolero ezzel együtt elkészült. de ô meg Frank Zappát választotta helyettük. A dobosokkal sem volt könnyebb a helyzetük. akinek játéka a Procol Harum elsô albumán hallható. a Who dobosa. mégpedig Beck szóló-. aki ekkor már saját pályafutása egyengetésén dolgozott. ez az elképzelés kútba esett. Steve Marriott nem is válaszolt megkeresésükre. hogy legyen-e állandó billentyûsük. Wilson-ra. Végül Plant javaslatára Page megnézte a Tim Rose-zal fellépô John Bonhamot. Page Jeff Beck’s Bolero néven írt egy instrumentális számot Yardbirds-bôl kivált társának.) A Yardbirds utolsó koncertjét Yardbirds 1968 júliusában adta Lutonban. Keith Moon és John Paul Jones segítségével. hogy az egész szupergroup ötlet úgy süllyedt le akár egy ’lead balloon’. Elsônek John Paul Jones csatlakozott. Nicky Hopkins húzta volna a fogatot. majd Aynsley Dunbarral kísérletezek. ismeretlen zenekart. méghozzá a legnagyobb titokban. amit Entwistle ’more like a Lead Zeppelin’-nek nevezett. Szóba került Steve Winwood és Keith Emerson neve. de minthogy a Who és a Yardbirds egyaránt megkezdte újabb körútját. hiszen a Who együttes ekkor még keményen mûködött. Moon ekkor mondotta volt. mint az alakulófélben lévô. és mikor 60 . John Entwistle basszusgitárost ajánlotta Page figyelmébe. Jimmy már ekkor egy önálló zenekar gondolatával kacérkodott. Page 12 húros ritmusgitárjával. Szóba került Steve Winwood énesként. Komoly vita tárgyát jelentette még. utána pedig Steve Marriott. Chris Dreja és Jimmy Page pedig The New Yardbirds néven igyekezett menteni a menthetôt. ám nem akármilyen gárda dolgozott rajta és természetesen Mickie Most volt a producere. A felvétel a Hi-Ho Silver Lining kislemez B oldalára került. míg Terry Reid énekes továbbra is egyéni pályafutásában reménykedett és egy Robert Plant nevû fiatalembert ajánlott maga helyett. J. aki eleinte szintén komolyabb kereseti forrásnak tekintette az énekest. amelyben rajta kívül Jeff Beck. A Small Faces vezéregyénisége. Moon saját csapattársát. az énekes kiválasztásával már kevésbé simán mentek a dolgok.Szakács Gábor Eközben elég sajátos események játszódtak a háttérben. Gondoltak B.

hiszen amikor az akkoriban menô Iron Butterfly lépett volna színpadra. hogy a helység méreteihez képest a zenekar iszonyatosan hangos volt. Amikor felkereste a Pye Records fônökét. 1969 végére a zenészek és Grant annyira megszedték magukat.Led Zeppelin mét New Yardbirds felirattal. amelyik utánuk akart játszani. hogy 1975-ben a zenekar ne vonult volna ’adószámûzetésbe’ a svájci Montreaux-ba. mégpedig Skandináviában. még mindenki az elôcsapat Zeppelin nevét harsogta. de ez nem számított. és ettôl kezdve nemigen akadt zenekar. miközben Grant legnagyobb megrökönyödésére Angliában senki nem akarta felléptetni ôket. Noha a fogadtatás lelkes volt. 61 . Ez volt az addigi legnagyobb elôleg. A New Yardbirds elsô körútjára 1968 szeptemberében került sor. hogy vidéki házakat. A siker azonban nem lehetett elég nagy. birtokokat vásárolhattak maguknak. az egyszerûen kinevette. Október 15-én játszottak elôször Led Zeppelin néven a Surrey University koncerttermében. amit kezdô zenekarnak fizettek. a megelôlegezett bizalom azonban meghozta gyümölcsét.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv úgy döntöttek. csupán Jimmy Page ismertsége alapján ment bele az üzletbe. az Atlantic Records társtulajdonosának irodájába. Louis Benjamint és 17 500 font elôleget kért. még olyan pletykák is közszájon forogtak. Az elsô megbeszélés alkalmával a kiadó nem is hallotta a felvételeket. aki azonnal öt évre szerzôdtette ôket 200 000 dollár elôleggel (jelenleg a tízszeresét éri). a Warner Bros vezetôje is. A tengeren túli sajtó már közel sem volt ennyire lelkes irántuk. abban minden érintett egyetértett. december 26-án léptek fel elôször az amerikai Denverben a Vanilla Fudge és az MC5 társaságában. és kiadó sem akarta szerzôdtetni. hogy a basszusgitárt a Yes együttestôl elszipkázandó Chris Squire kezébe nyomják. hogy az orgona mögé John Paul Jonest ültetik. ahogyan Mo Austin. majd három nap múlva a Marquee klubban is. Decemberben Grant Amerikába vitte a mesterszalagokat Ahmet Ertegun. 1968.

A Moody Blues beleegyezett. ezt követôen elsônek a dobos. hogy az új leányvállalat. akit életemben láttam. ám amikor találkoztak a kiadó hangszerelôjével. amelyet elôzôleg magával vitt Föld körüli útjára. Elôször is a kék öltönyt cserélték le. még menedzsere sem volt. egy alkalommal azonban történt valami. akirôl azt hitték.” Pár napig nem tértek magukhoz a megdöbbenéstôl. már nem is beszéltek egymással. majd Mike Pinder billentyûs vett magának egy mellotront. Amikor nagyon futott a szekér. hogy sutba dobta az eredeti elképzelést. Mire a végére értek a körútnak. nem ismerte fel a tömegtájékoztatás hatalmát. Így született a Days Of Future Passed album.Szakács Gábor Moody Blues 1965-ben már volt egy sikerdaluk Go Now címmel. 62 . Márpedig ez a napról napra való együttélés. miközben elegáns kék öltönyökben rhythm & blues számokat játszottak. egy igen fontos szempontból mégis megbukott. a Deram neve alatt vegyék fel Dvorzsák Új világ szimfóniáját vonószenekar kíséretében. igaza van a fickónak. Helyette arra biztatta a zenekart. ami ugródeszkájuk lett. váltanunk kell”. ám ehelyett csak annyit mondott: „Ti vagytok a legrosszabb zenekar. fôleg a Nights In White Satin daluknak köszönhetôen. dalaikat is másképp komponálták. hogy a szimfonikus hangszerelést saját dalaiknál alkalmazza. Valaki bejött az öltözôjükbe. azok úgy megtetszettek a szakembernek. Meg is lett az eredménye. 1993-ban Robert Gibson amerikai ûrhajós ezzel a kazettájukkal ajándékozta meg ôket. hogy rajongójuk és autogramot kér majd tôlük. és néhány saját dalukat is eljátszották. a zenekar 18 hónapig tartó világ körüli turnét zavart le. 1967 tavaszán már a Decca céggel álltak szerzôdésben. Nem tudta magát eladni. A Moody Blues bár hihetetlen sikereket mondhatott magáénak. és sajnos egy másik szempontot sem vett figyelembe. egymás nyûgjeinek az elviselése embert próbáló feladat. Graeme Edge eszmélt: „Tudjátok mit. ahol azt javasolták nekik.

amelyet a minôségi zenéhez szokott. és csak amikor a muzsikus kilépett a helyiségbôl ütötte meg fülét néhány hangfoszlány. klasszikus zenei képzettségû muzsikus nem vállalhatott. a cég döntnökei sokat sejtetô hallgatásba burkolóztak. Ezzel a kegyes csalással nem volt egyedül. A g-t csak néhány hónap múlva illesztették hozzá (Rolling). Azóta 12 milliót adtak el belôle. Miközben Rick bemutatta nekik a VIII. hátranyalt séró helyett pár centis. aminek következtében az album egy hét múlva már a 13.” A zongorista teljesen összeomlott. Éppen egy Andy Warhol-film ment volna a BBC-n. amelyen még ének sincs – és még csak össze sem taposhatod. ha a korábbi felstuccolt. az A&M kiadó 12 000 eladott példánnyal számolt. amit azonban az utolsó pillanatban mégsem engedtek adásba és helyette az orgonista játszhatta el lemezének Catherine Parr-tételét. 70-es évek Magyarországán nem volt ritka. Ugyanezen év december 21-én a Piccadilly Jazz Clubban mindössze tíz ember volt kíváncsi a zenekarra. A 60-as.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Rick Wakeman Amikor a Yes orgonistája elsô szólólemezét készítette. Ez idô tájt basszusgitárosuk még William George névre hallgatott és csak ezt követôen vette fel Lee Wyman. hiszen Brian Jones is kezdetben az Elmo Lewis felirat mögé rejtezett. hogy a kiadói beleszólás vezetett oda. mert olyan pop jellegû irányba akarták terelni zenéjüket. hogy megtérüljön a befektetése. ámbár ettôl még nem változott semmi. Itt jegyezzük meg. Henrik hat felesége mesterszalagot. Az adást mintegy 9 millióan látták. Valaki így szólt a többiekhez: „4000 fontot fizettünk egy albumért. Rolling Stones 1962. a Rollin’ Stone Blues nyomán a Rollin’ Stone nevet. A szerencse azonban forgandó. ráadásul még a Melody Maker kritikusa is agyagba döngölte. a Royal Airforce-nál volt katonatárs után a Bill Wyman nevet. hogy Rick Wakeman többször is kilépett a Yes együttesbôl. július 11-én a Jazz News elsô ízben írta le Muddy Waters egyik felvétele. volt a 30-as listán. homlokba fésült hajat viselô if63 .

amikor azok loboncos hajviseletével szemezett. Nanker-Phelge fedônéven jegyezték. hogy ilyen ronda hölgyeket miért engednek közéjük. majd az utolsó pillanatban lemondták a bulikat. Ehhez a részvénytársasághoz a fotós Jimmy Phelge. hogy ezzel 2003-ban. Ed Sullivan és Dean Martin pedig igyekezett bohócot csinálni belôlük az általuk vezetett tv mûsorokban. hogy ebben a tekintetben fikarcnyit sem különbözött Kelet a Nyugattól. Andrew Loog Oldham azonban bezárta ôket 64 . és hogy a többlemezes.Szakács Gábor jakat hazaküldték az iskolákból. akkor nem szolgálták ki. Szerzôdéseket kötöttek velük. 67 évesen az énekessel semmire sem jutnak. míg közterületen állandó rendôri zaklatásnak voltak kitéve. sikerlista-vezetô csillag Rolling legénységét számtalan étterembe. hogy miért nem mosakszanak. ott azt válaszolták. Elsô komolyabb sikerüket második kislemezük jelentette. majd a DecBill Wyman cához. Bill Wyman írja életrajzi kötetében. Állandóan viszszatérô kérdés volt feléjük. A nagy többség ebben a szocializmus önkényuralmát vélte felfedezni és vágyakozva gondolt nyugati kortársaira. amelyen helyet kapott a Lennon–McCartney szerzôpáros által nekik ajándékozott I Wanna Be Your Man. A kevés kivételt. Egy este a menedzserük. A koldusszegény muzsikusoknak persze sem anyagi. Az egyik szállodában a vendégek rezzenéstelen arccal kérdezték a pincért. október 27-én egy óra stúdióidôt fizettek nekik és ezalatt három felvételt készítettek. 1962. azonban hiába küldték az EMI-hoz. így sarkallva ôket mielôbbi távozásra. Keith és Jagger kezdetben egyáltalán nem akart saját dalokat írni. holott Brian naponta samponozta a haját. A kezdetek kezdetén ugyanolyan nehezen jutottak fellépési lehetôséghez mint keleti zenésztársaik. szállodába be sem engedték. vagy ha mégis. a nanker szócska szolgált alapul. valamint a grimasz angol megfelelôje. amelynek szerzôi jogdíját igazságosan öt felé osztották. Amerika két vezetô riportere. Nem tudhatta. hogy a jazz iránt elkötelezett és maffiaszerû szövetségbe tömörült klubok milyen fondorlatokkal igyekeztek kedvét szegni az egyre népszerûbb és ezáltal a hagyományos mûfaj számára vetélytársat jelentô beategyüttesnek. munkahelyekrôl. sem fizikai energiájuk nem volt egy hosszadalmas pereskedéshez.

amíg össze nem hoznak valamit. Santana címû albumuk befutott. Fia. az igazi áttörést azonban a woodstocki fesztiválon nyújtott lehengerlô koncertjük jelentette. Késôbb is csak erôszakkal tudták magukkal vonszolni. ahová Carlos nem akarta követni ôket. hogy a körülötte lévô hasonló betegek mind meghaltak. amit Marianne Faithfull vitt sikerre. ahol délután négytôl reggel hatig játszottak egy óra mûsor – egy óra pihenés váltásban. A nagyvárosban utcai gitározással mutatkozott be egy harmonikás barátja társaságában. Mivel 14 éves korában már nem akarta apja zenéjét folytatni. biztató kezdet azonban tragikus véget ért. 1967-ben már saját Santana Blues Band nevû csapatának volt a vezetôje. hôsünk pedig – miután megtanult hegedülni és gitározni – rövidesen édesapjával járt zenélni. ahol a gyerekek rágógumit árultak. Ez az idôszak több mint két évig tartott. Carlos hétesztendôs. hogy addig ki nem engedi a két embert. ahová csak lehetett. Ekkor született az As Tears Go By. és bekiabált. Minthogy azt látta. az elküldte hazulról. szülei eközben San Franciscóba költöztek. Santana José Santana hegedûs volt. Az angol nyelvet a televízióból sajátította el. 65 . Befutásukat végül hihetetlenül hatásos élô koncertjeiknek köszönhették. amelynek fô eleme a latin ritmus lett. Már elsô. amikor Tijuana határvárosba költöztek. aki hét gyermekével a mexicói Autlán de Navarro városkában élt. cipôt tisztítottak. zenekart szervezett. A Who elôtt is fellépô. félelmében megszökött és fertôzô betegsége miatt egy barátja házában rejtôzött el.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv a konyhába. Az iskolában tüdôbajt állapítottak meg nála és azonnal kórházba vitték. Amint elült körülötte a harci zaj. Egy vetkôzô lokálhoz szerzôdött zenekarba került.

Magyarországon egészen más formában jelentkezett a társadalmi devianciának nevezett jelenség. hogy öt fônél több ember csak úgy ösztönszerûen csoportosuljon az utcákon. de nem zárhatjuk ki a lehetôségét. nem tudjuk. Elôször is érvényben volt az úgynevezett gyülekezési tilalom. Nagyszabású kulturális összejöveteleket természetesen annak elôtte is szerveztek. A Szelíd motorosok (Easy Rider) címû film zárójelentében az amerikai zsaruk belekötnek a békésen motorozó fiatalokba. itt érezte magát erôsnek. egy békés és igazságos világ megteremtésének mítoszát. amely eleve megtiltotta. arra a késôbbiekben még visszatérünk. amióta csak világ a világ. 66 . akkor pillanatokon belül ott szaglászott körülöttük legalább egy besúgó. Pedig ezek a kis csoportok nem az államrendet akarták megdönteni. a társadalom kiközösítése következtében egymás közelségét. tereken. csupán az éppen idôszerû divatnak kívántak hódolni. A magyarázat az üzleti elképzelések mellett – mert anélkül egyik összejövetel sem valósulhatott volna meg – az lehet. ám a kijelölt területek mérete. rendezvények A szabadtéri zenei fesztivál intézménye egyértelmûen a rock mûfajhoz köthetô. ahogyan az emberek mindig is tették. a fellépôk és az érdeklôdôk száma. Hogy ez az egész felhajtás mennyiben szolgálta az ártatlanságot. koncertek. rettenthetetlennek. társaságát keresô beatnikeknél. farmernadrágot viselô fiatalság a hippi ’szeressük egymást gyerekek’szemléletnek megfelelôen ezeken a fesztiválokon talált igazán egymásra. majd egyszerûen lelövik ôket. sértô megjegyzéseket tesznek hajviseletükre. az ott lezajló (rész)események azonban meszsze felülmúlnak minden korábbi megmozdulást. Hogy a két korosztály ennyire durva szembenállása megtörténhetett-e az amerikai hétköznapokban. Ha mégis megtette. Itt és most idôzzünk egy kicsit a tényeknél. hogy a hosszú hajú.Szakács Gábor Fesztiválok.

ahol megverték ôket. akinek határozottan tetszett az elképzelés. ugyancsak Los Angeles-i látványüzért kereste meg. majd segítôket kerestek és találtak. 1967 tavaszán Alan Pariser. akik történetesen a település állandó lakosai voltak. a Los Angeles-i koncertszervezô egy olyan rendezvényen törte a fejét. Budapesten az Abbázia galeri kitalált garázdaságával riogatták a hiszékeny polgárokat. amelyekre Thürmer Gyula és élemedett korú hívei oly szívesen és sóvárogva emlékeznek. Ötletével Ben Shapiro. A The Mamas and Papas négyes egyik tagja. tûzbe tenném érte a kezem. majd ezt követôen rendôrségi megfigyelés alá kerültek. akkor azt azonnal huligán találkozónak kiáltották ki a hatóságok. ám a békeszeretô többség ösztönösen a tömegben látta saját védelmét. bevitte az ôrszobára. persze nem nonprofit szinten. Hogy ezzel azok szabadságát is sértették. mondjuk a Balatonbogláron. A 20 év körüli ifjakra egyszer aztán rátámadt a hatóság. És beköszöntött a rockfesztiválok korszaka. június 16–18. Monterey 1967. és egyszerûen nem engedték megállni a vonatokat az adott állomáson. A helyszínt április 11-én foglalták le. tér) egyik szegletében lévô Abbázia étteremben (ma K&H Bank) gyûlt össze rendszeresen békés beszélgetésre. E sorok íróját 1969 nyarán pusztán hajviselete miatt a balatonôrsi vonatállomáson leszállása után azonnal igazoltatták. majd felrakták az elsô Budapest felé induló vonatra. Ahogyan az emberi jogokkal sem. Jon Adler neki is látott egy addig páratlan ren67 . a dalszerzô John Philips és a társulat producere. Enynyit a békebeli idôkrôl. fél úton San Francisco és Los Angeles között található. ami Californiában. Ez a társaság az Oktogon (akkoriban November 7. senki sem törôdött. úgy is mondhatnám. Történetesen többüket személyesen ismertem. A nagy számok törvénye alapján természetesen minden társaságban lehetnek oda nem illô elemek – nekik köszönhetôen nyílt óriásira az egyes korosztályokat elválasztó és mindmáig áthidalhatatlan szakadék –. amely a San Remó-i táncdalfesztivál és a newporti jazzfesztivál ötvözete lett volna. poharazgatásra. Ki is választották az éves jazzfesztiváljai révén már eléggé bejáratott Montereyt. egyikük gimnáziumi osztálytársam volt. fejüket kopaszra nyírták.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Ha az ifjúság nagyobb tömegben mégis össze akart jönni valahol.

Laura Nyro. ha visszatérnek a nonprofit keretek közé. de jelentôségében annál meghatározóbb.Szakács Gábor dezvény szervezésének és még nem tudhatta. The Jimi Hendrix Experience A dél-californiai Monterey County Fairgrounds mindöszsze 7100 nézô számára helyet biztosító – a küzdôtéren székekkel ellátott – területe aligha sejtette. Booker T and the MG’s. utóbbi csak azzal a feltétellel állt kötélnek. The Association. The Who.15 órától The Beach Boys. Hihetetlenül rövid volt a hátralévô idô. Shapiro ekkor kiszállt a buliból.00 órától The Blues Project. Paul Butterfield Blues Band. Canned Heat. The Paupers. The Buffalo Springfield.30 órától Big Brother and the Holding Company. Ám alighogy 68 *Az Electric Flag Buddy Miles zenekara volt. Simon and Garfunkel Június 17-én 13. Moby Grape. Hugh Masekala. háromnapos Monterey International Pop Festivalt. Hugh Masekala. Otis Redding (A Beach Boys késôbb visszavonta jelentkezését. Vizsgáljuk meg a méreteiben talán szerény. The Mamas and the Papas. Steve Miller Blues Band. The Byrds. . Jefferson Airplane. Tervek szerint a következôk léptek volna fel: Június 16-án 21.) Június 18-án 13. Grateful Dead.00 órától Eric Burdon and the New Animals. hiszen a város csak május közepén adta áldását a rendezvényre. Lou Rawles. Igaz. hogy milyen félelmetes lavinát indított el. hogy itt valami történelemformáló felhajtás készül. Dionne Warwick. Beverly. The Electric Flag*. Johnny Rivers. Quicksilver Messenger Service Június 17-én 20. hiszen egy jobbfajta sportcsarnokban is ennek többszörösére lehetett számítani. Country Joe & The Fish. mégis sikerült tetô alá hozniuk. Scott McKenzie.30 órától Ravi Shankar Június 18-án 20. Pariser viszont megmaradt producerként.

jobb híján megbabonázva figyelte. azóta meghonosodott beteges versenyzésnek. A. rendzavarásra nem került sor. A rendôrségében nemkülönben. The Mamas and Papas. John Philips által Scott McKenzie számára írt „If you’re going to San Francisco/Be sure to wear some flowers in your hair” felszólításnak eleget téve. virágot tûzött a hajába. Nem volt közöttük rémisztô alak. túlnyomó többségük az arénát környezô szabad területeken sátorozva. Nyoma sem volt az elôadók közötti. mindenki mindenkinek szurkolt. kizárólag mosolygós. Paul Butterfield Blues Band – felbukkant Country Joe & The Fish. Botrányra. csizmákat viselt és az ez idô tájt kiadott. a rendezôk sem véletlenül választották az eseményrôl D. Az érdeklôdôk pedig csak jöttek és jöttek. hogy az eredetileg néhány ezer fôsre tervezett közönséghez több száz zsarut mozgósítottak a hatóságok. Buffalo Springfield. virágmintát pingált az arcokra. Scott McKenzie kigyúrt izomagy. 69 . Pennebaker által forgatott Monterey Pop címû film alapdalának. hogy azután fékeveszett éljenzésben törjön ki. Eric Burdon az Association együttes fellépésével kezdôdött és a fesztiválról készült Monterey címû zenés beszámolójában. a popzenétôl mûfajilag Ravi mérföldekre lévô fekete jazztrombitás. csônadrágokat. Márpedig igen tarka volt a mezôny. Hugh Shankar Masekala. „Three days of understanding” – énekelte pár hónappal késôbb az egyik résztvevô. az újjáalakult Animals. még a Hell's Angels tagjai is békésen üldögéltek székeiken. így aztán nem csoda. bozóttûzként lángolt fel az izgalom a hippik körében.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv híre ment az elôkészületeknek. Ha az ember végignézi a lefilmezett érkezôket. belépô nélkül hallgatta a zenét. Színes kaftánokat. És ami manapság elképzelhetetlen. a színpad elôtt nem voltak a zsarukhoz hasonlóan provokatív biztonsági embereknek álcázott kommandósok. Ezt a felvételt joggal tekinthetjük azóta is a fesztivál himnuszának. toprongyosan ízléstelen gönc. A már befutott hírességek mellett – Simon and Garfunkel. De jöttek a feltörekvôk. Ravi Shankar szitármûvésszel egyszerûen nem tudott mit kezdeni a nyugati nézôközönség. számuk végül meghaladta az 50 000-et. nyugodt arcokat lát.

svábbogárszerû. A fellépôk mindössze 30–45 perc közötti mûsort adhattak. A Music. set the world on fire. Pepper albumának megjelenése után.Szakács Gábor köztük a Canned Heat. számai közül természetesen nem maradhatott el a California Dreaming. Mint minden tömegmegmozduláson. lángra gyújtotta a világot. a soul királyának ott és akkor sikerült elfogadtatnia magát a színes bôrûek után a fehérekkel is. de a dobos. És hogy mi történt ezután? A nonprofitként jegyzett rendezvény – a fellépôk nem gázsit. hidd el nekem. hogy három nappal a Beatles Sgt. drogtablettákkal ütötte el a több órás unalmat. amelytôl kezdve megváltozott a rock színpadi megnyilvánulása. hanem csak költségtérítést kaptak – 200 000 dolláros bevételét jótékonysági célokra fordították. Andrew Loog Oldham azonnal javasolta John Phillipsnek és Lou Adlernek Hendrix felvételét a résztvevôk közé. A My Generation végén Pete Townshend miszlikbe aprította hangszerét. Jimi Hendrix. love and flowers jelszó tökéletesen érvényesült. nyilván itt is le70 . esetükben a törés szó szerint értendô. Keith Moon sem kívánt lemaradni mögötte a pusztításban. Fesztiválzáróként az eredeti felállásában utolsó alkalommal fellépô The Mamas and Papas. „Jimi Hendrix. június 4-én Hendrix már játszotta a lemez címadó szerzeményét a londoni Savile Theatre-ben adott koncertjén. amikor New York-i érkezésük után a szállodai szobájuk tele volt a cockroaches nevû. narkózásról pletykáltak. valamint Brian Jones mellé került. jóllehet a helybéli hatóságok megpróbálták utólag lejáratni a fesztivált. Azután jött még valaki és rocktörténelmet csinált. A közönség elôször láthatott ilyen ôrületet. 1967.) Ennek elôzménye. az Experience-t Brian Jones mutatta be a közönségnek. Otis Reddingnek. nagyméretû rovarral. A gitáros az odafelé vezetô repülôúton a szintén Montereybe tartó Eric Burdon új zenekara. A jelenlévô Beatles-tagok csak ámultak és a készülô fesztivál szervezôi közé beválasztott Paul. (A Who és Hendrix fellépési sorrendjét egyébként egy pénzérme feldobásával döntötték el. az addig szinte ismeretlen Janis Joplin. a Jefferson Airplane pedig ettôl kezdve egyértelmû vezércsillaga a hippi közösségeknek. Az emelkedett hangulat kissé alábbhagyott. baby believe me. valamint a Rolling Stones menedzsere. nyilvános szexrôl. és már a gépen italozással. Ott sikerült az amerikai áttörés a Who számára is.)” Mindössze 35 perces (!) mûsorával harminc perces éljenzésre ’kárhoztatta’ a közönséget. Elôadásáról a Monterey címû szám így emlékezik. (Jimi Hendrix.

ahol a Taste. ahová az egykoron ôszinte rock napjaink manipulált bohócaként süllyedt. Camden Fringe Festival 1969. A mintegy húszezer jelenlévô ezen a napon óriási lelkesedéssel fogadta a Ten Years After együttest. Az egyre gyakrabban felbukkanó. Otis Redding. Wight bunkósága – Joni Mitchell könynyek között kérte a ’hallgatóságot’. május Ingyenes buli volt 25 000 fiatal elôtt. 71 . Ami viszont a folytatást illeti. Altamont brutalitása. Laura Nyro. Talán ôk jártak jól. ahol azon nyomban szerzôdtették is ôket. Edgar Broughton Band. hogy a csapatot elvitte a Decca leányvállalatához (Deram). bár korántsem olyan méretekben. Paul Butterfield. Duster Bennett mellett éjfél tájban a Fleetwood Mac lépett színpadra. a fesztiválszervezés pedig az évek folyamán pusztán üzleti megfontolást jelentett. hogy a Decca ajtót mutatott nekik. mint az amerikai futballra tízezer számra kivonuló. Monterey résztvevôi egyre fogynak. Woodstock káosza. alantas szándékú drogdealerek hatékony közremûködése megtette a magáét. Számukra az állam biztosította a cirkuszt és a kenyeret. Windsor Jazz & Blues Festival 1967. a mérkôzés után csont részeg szurkolók esetében. hogy hagyja abba a füttyögést – semmiben nem hasonlítható Monterey ôszinteségéhez. Játszani azonban nem tudott. mert a skinheadek üveghajigálása miatt vissza kellett vonulnia. augusztus 13. de Alvin Lee játéka annyira megragadta. Persze csak azután. A Reading Fesztivál elôdje. Jimi Hendrix. Mama Cass. mert nem látják azt az szégyenletes mélységet.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv hettek túlkapások. a vietnámi háború mocskába süllyedt amerikai társadalommal. az már egy másik fejezet. Mike Vernon producer ugyan a Fleetwood Macre volt kíváncsi. Keith Moon és John Entwistle (Who). Csak hát ôk nem fordultak szembe a hippikhez és egyes rockzenészekhez hasonlóan a velejéig romlott. nincs már közöttünk Bob Hite (Canned Heat). Janis Joplin.

július Csodálatos természeti környezetben található a Red Rocks kô amfiteátruma. amit azért érdemes annak szem elôtt tartania. ha a tisztelt olvasó nem járt ott. amelyik a harmadik nap végére teljesen elállatiasodott a szüntelen drogozás és a sorozatos verekedések következtében. hogy mindkét fél saját céljai érdekében akarta kihasználni a tömeget vonzó rockeseményt. hogy ugyan mi dolga még a többiekkel. A tömeg bedöntötte a fesztivál területét védô kerítést. be nem fejezett koncertjét az eredeti hármas felállásban. A rendezvénynek kôkemény politikai színezetet adott. s velük együtt a dealerek is. mire a kérdezô igen meglepôdött. a népet végül be kellett engedni. a gitáros is eredménytelenül próbálta nyugtatgatni a népet. június 2. hogy a helyszínen egyaránt megjelentek a radikális Fekete Párducok (Black Panthers) és az ultrabaloldali Amerikai Liberális Front (American Liberation Front) képviselôi. Reddingnél ekkor telt be a pohár és valóban búcsút intett két társának. igaz a közönség is rendkívül nyomasztó látványt nyújtott és kezdettôl fogva ellenségesen viselkedett vele szemben. állandósultak a verekedések.és Steve Nicks-koncert videója meggyôzheti. A Jimi Hendrix Experience ekkor adta utolsó. hogy kivált a csapatból. Fellépés elôtt egy tudósító itt kérdezte Noel Reddinget. utóbbi tagsága fôleg a Fiatal Szocialisták és Diákok a Demokratikus Társadalomért (Young Socialists and Students for a Democratic Society) körhöz tartozott és július 4-re felvonulást tervezett Denver utcáin. Jimi Hendrix már ’belôve’ érkezett (Mitch Mitchell szerint valaki narkotikumot tett Hendrix italába és attól lett kába). A rendezvény eldurvult. Egyértelmûvé lett. a U2. hiszen úgy hírlik. hogy ô bizony játszani fog. Denver Pop Festival 1969. aki a rock politikamentességérôl ontja hangzatos szólamait. tódulni kezdett befelé. a rendôrök hiába vetettek be ellenük könnygázt. hiszen az elmúlt hónapokban egyre több idegen muzsikust látott felbukkanni Jimi környezetében. A basszusgitáros csupán annyit felelt.Szakács Gábor Newport Pop Festival 1969. 72 . Kisvártatva kitört a verekedés.

a Screw. És felvirradt július 5-e. aki becsvágyó természete következtében mindig mindenkinél nagyobbat akart lépni. Valóban nem tudjuk. ha …? költôi kérdés. közismert hangszerelôvel – szintén pályázhatott volna erre a rangos címre. Eric Clapton. A rendfenntartással a Hell’s Angels motorosait bízták meg. ahol 150 000 békés zenebarátot köszönthettek az ilyenkor szokásos drogáradat közepette. miért ne sikerülne nekem is? – gondolhatta Mick Jagger. Érzelmileg túlfûtöttebb ember talán magába roskadt volna. mert egész idô alatt semmi dolguk nem akadt. emlékezett az elhunyt Brian Jonesra és szívta a marihuánás cigijét. ám Jagger rövid gondolkodás után visszafordult a keverôpulthoz. ám az igazat megvallva. Ingyenes koncertet szerveztek és hirdettek. Mindenki elképedt. hogy követi a híres elôdöket és július 5-én ugyanott ô is potya bulival igyekezett meglepni a Stones rajongóit. a King Crimson. ez sem teljesen fedi a valóságot. milyen hangulatban léptek volna színpadra. vagy annak folytatása. még az elhunyt Brian Jones kedvéért sem. Ha ez nekik bejött. Ginger Baker. Mint annyi minden. amikor a Cream. minden idôk egyik legkeresettebb stúdiózenészével. ha július 2-án hajnali 2 órakor a stúdióban a Let It Bleed album keverési munkálataival foglalatoskodó Mick. Meghalt Brian Jones – hangzott a vonal másik végérôl. Az addig befektetett pénzt és energiát nem hagyhatta veszni. hogy bemutassa tudását a nagyérdemûnek. hiszen Jimmy Page és Jeff Beck egyidejû mûködése a Yardbirds együttesben. Keith és Charlie nem kap telefonhívást. tôle azonban távol állt az ilyesfajta gyarlóság. a Page alapította Led Zeppelin – benne John Paul Jonessal. kizárólag üzleti szempontból mérlegelte a szükséges lépéseket. Steve Winwood és Rick Grech a londoni Hyde Parkot tartotta megfelelô helyszínnek június 7-én. sokak szerint az elsô szupercsapat. hiszen másnap jelent meg a Honky Tonk Woman és a You Can’t Always Get What You Want kislemez. tök feleslegesen. Itt azonban közbelép a Mi lett volna. Csaknem két esztendô telt el Monterey békés hippi rendezvénye óta. Jagger. El is határozta.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Hyde Park 1969. amelyet az említett Let It Bleed albumnak kellett követnie. a Family és a Traffic romjaiból életre kelt a Blind Faith. 250 000 ember hallgatta a Third Ear. a Family és Alexis Korner új zenekarának – New Church and the Battered Ornaments – játékát. Mindenki nyugodtan várta a Rollingot. a költô Shelley Adonais címû versé73 . július 2.

Jaggert. Mick Taylor teljesen új ember volt. a tapasztaltak lapján Mick agyában elindult a vezérhangya. hogy a zenekar élete legrosszabb koncertjét adta. valamikor. Ami viszont a békés körülményeket illeti. nem ismerte az elhunyt zenészt. Alighanem részletkérdés. 80 kilométerre fekvô Bethel községben 50 000 dollárért biztosította a szervezôk számára 243 hektáros legelôjét.Szakács Gábor bôl olvasott fel egy részletet. ami persze az amerikai helyszín kiválasztása szempontjából akár véletlen egybeesés is lehetett. a 49 éves Max Yusgur tehenész az onnan kb. Amikor annak idején Woodstock város vezetôsége nem engedélyezte felségterületén a háromnapos rendezvényt. mint láttuk. számított-e a jelenlévôknek. augusztus 15–17. Az eredeti Bethel a bibliai idôkben az Efraim és Benjamin zsidó törzsek közigazgatási határán fekvô falu volt Júdeában. még nagyobb tömeg elôtt meg kéne ismételni az ingyenes koncertet. nem hatotta meg különösebben Jones halála. Ebbôl az elegybôl nem készülhetett ízletes sütemény. Valahol. Amerikában – talán a honvágy miatt is – nagy divat a telepesek körében az óhazá/ k/ról elnevezni az új lakhelyet. Woodstock Music & Art Fair 1969. 74 . majd az elôkészített dobozokból 250 000 fehér pillangót engedtek szabadon. míg a többieket keményen megviselte a Rollingból egy hónapja kirúgott egykori zenekaralapító tragédiája.

szó nem volt békérôl. a Gypsys Suns and Rainbows megszûnt létezni. a Gypsys Suns and Rainbows. amelynek egy része igazolta aggodalmait. és ezt két év múlva a Capitol lemezcég két alkalmazottja. Ajánlatuk egy Woodstockban építendô hangstúdióra szólt. Utólag nehéz megmondani.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv A rendezvény üzleti vállalkozásnak indult. Kramer szerint ez volt a vég kezdete. Három órát késtek. ennek beharangozása végett kellett világraszóló bulit csapni. hogy inkább megvárják a hajnalt és a híresség akkor lép színpadra. Joel Rosenman és John Roberts már 1967-ben hirdetést tett közzé. Igaz. A rendezvény augusztus 17-én este 23 órakor záródott volna a helikopterrel érkezô Jimi Hendrix fellépésével. és a gitáros végül kocsival vágott neki az útnak zenekarával az ôrült forgalomban. a kommunális szolgáltatások közel sem feleltek meg az igényeknek. hangmérnöke. Jól sejtette. Hendrix az érdektelenség ellenére 140 perces mûsort adott. A kelô nap elsô sugarai már rájuk köszöntöttek. a zûrzavaros állapotokat semmi esetre sem feledtethette az utólag kialakított legenda. amikor a három napja tartó ôrülettôl kimerült közönség. Akik látták is közülük Jimi váratlan felbukkanását 6 óra tájban. megelégedtek egy odavetett pillantással és továbbvánszorogtak. és félmillió emberrel számolva ez bizony tisztességes summa lett volna. ám a viharos idôjárás miatt erre nem került sor. Ennek az lett a következménye. úgy érezte. Michael Lang és Artie Kornfeld meg is tette. amelyben saját tôkéjükhöz vártak üzleti javaslatot. hogy új kísérô zenekara. az összepróbáltság hiánya szemmel láthatóan kiütközött. vagy a fellépô hírességek sokasága vonzotta. virágokról. még nem teljesen érett össze a meglehetôsen laza próbák során. a napijegy 7 dollárba került. szerelemrôl. hogy a tömeget csupán a fennen hangoztatott együttlét. mert késôbb a több mint száz kilométer/!/ hosszúságú dokumentumfilmbôl készült kiadványok után fél év alatt ötmillió dollárt kaszálhattak. Szokatlanul idegesnek tûnt. így aztán a szervezôk keményen ráfizettek. pár nappal késôbb. szeptember 9-én Hendrix minden további tervezett fellépését lemondta. Michael Jeffrey és a szervezôk megállapodtak. elindult hazafelé. csak átmenetileg. Csakhogy nem sokkal a nyitást követôen a kidöntött drótkerítésen betódulóktól már nem lehetett belépôt kérni. A dolog azonban túl jól sikerült. hogy lesz még elôadás. hogy egy kis kunyhószerûségben fagyoskodva töltötte az éjszakát. és mivel nem több százezer érdeklôdôvel számoltak. ám menedzsere. És hogyan jött ki a buliból Lang és Kornfeld? Nos. A mintegy harmincezresre tehetô tömeg közömbössége a zenészre is átragadt. 75 . nem tudván.

a Grateful Dead gitárosa is büszkén mutatta marihuánás cigarettáját a felvevôgépnek. kik tették emlékezetessé a rendezvényt az elôre kinyomtatott plakátok szerint. a Sha Na Na. augusztus 15. Mivel Krisztus koporsóját sem ôrizték ingyen. hogy a megjelent plakáthoz képest feltûnt a Paul Butterfield Blues Band. 1969. De nézzük. a szabadság nagyságát a kábítószerekkel mérték. Melanie. néhányan megszülettek. Jerry Garcia. Néhányuk azonban nem tett lakatot a szájárat és imitt-amott kiszivárogtatta az amerikai dollárban jegyzett összegeket. a Jeff Beck Group viszont a tervezett fellépés idejére szétesett. amit a gitáros névadó mind a mai 76 augusztus 16. Joan Baez 10 000 Arlo Guthrie 5000 Tim Hardin ? Richie Havens 6000 Incredible String Band ? Ravi Shankar 4500 Sly and the Fanily Stone 7000 Bert Sommer ? Sweetwater ? The Who 6250 augusztus 17.Szakács Gábor Halottak is akadtak. John Sebastian. 10 000 Grateful Dead 2500 Keef Hartley ? Janis Joplin 7500 Jefferson Airplane 7500 Mountain ? Quill 375 Santana ? . Stills and Nash 5000 Jimi Hendrix 18 000 Iron Butterfly ? Ten Years After 3250 3750 Johnny Winter Az igazsághoz tartozik. Canned Heat 6500 Creedence Clearwater R. gázsit is osztottak. ez persze üzleti tikot képezett. The Band 7500 Jeff Beck Group Blood Sweat and Tears 15 000 Joe Cocker 1375 Crosby. Country Joe & The Fish (2500 dollár).

csak éppen a cél változott alapjaiban. Az énekes utólag is bölcs döntésnek tartja kimaradásukat. A rendezvény 35 millió dollárba került. mert érzése szerint még érniük kellett. helyettük a hivatásos rendôrség igyekezett úrrá lenni a káoszon. képzelt szellemiségét idôrôl idôre megpróbálják üzletileg is feléleszteni. Szinte túlharsogta a zenét a hímnemûek kórusa. 800 ember pedig kórházba került. Rome városka – ismét egy véletlen(?) történelmihelyszín-egybeesés – elhagyott légi bázisán egykoron 405 nukleáris robbanófejet. késôbb veszélyes hulladékot tároltak. Elôször a 25 éves évforduló megünneplésére tett 1994-es Woodstock Revival kísérlet a támogató Pepsi cég magamutogatásában merült ki. különben úgy jártak volna. A lejmos módszer most is érvényesült. Már ami a többnapos rendezvényeket illeti. Sajnos a következô próbálkozás sem sikerült fényesen. zenés összejövetelek persze ezután is lesznek. július 23–25-re esett. A szervezés összeomlott. ketten meghaltak. a biztonsági emberek többsége az áldatlan állapotok miatt egyszerûen angolosan távozott. talán a zene érdekelte legkevésbé a jelenlévô 200 000 fiatalt. augusztus 17-én. talán még nagyobb szabásúak. amelytôl ezek után mindig és minMelanie denütt ugyanazt a koncertet várták. és lett önmaga paródiája. Woodstock története természetesen nem zárult le 1969. mint eddig. úgy 5000 résztvevôt az elsôsegélysátrakban kezeltek. és a harmincéves jubileum – úgy tûnik – végérvényesen pontot tett a klasszikus rocktörténelem címû fejezet végére.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv napig nem tud megbocsátani. A mintegy 350 000 ezres közönségbôl. a Jethro Tull menedzsere is megpróbálta rábeszélni fiait a részvételre. amely folyamatosan mellmutogatásra biztatta a 77 . Itt aztán lehetett volna a békéért danolni. mint a Ten Years After. A love and peace szemlélet újabb feltámasztása 1999. Terry Ellis. Meggyôzôdése. ám Ian Anderson hajthatatlan maradt. Sôt. a régi jól bevált kerítésdöntés után úgy 150 000-en lógtak be ingyen. a belépôket 135 dollárért mérték. Tömegeket vonzó. hogy a két kiváló stúdiólemezt maga mögött tudó társulat óriási lehetôséget szalasztott el. Mégsem ez történt. és ebben teljesen igaza volt.

hogy filmre vegye. bámészkodók gyûrûjében a Monica Lewinsky-mûveletet gyakorolta férfipartnerével. hogy azon nyomban kezébe nyomták elsô lemezszerzôdését. akik ugyancsak tömegesen hallgattak a szépszóra. Most senki nem tûnt fel zeneileg. hogy a hátrahagyott pusztítás és szeméthalmok láttán Rome városatyái nem kérnek a 2004-re tervezett következô felvonásból. anyaszült meztelenségét mindössze hangszerével takarta el. Ezek után aligha meglepô. még a szabadelvû Rolling Stone magazin tudósítói is megdöbbentek a látottakon. hogy a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa. Ez már a vég. Két hölgy. ki ha én nem alapon. amit a párok a mosdókból kifolyó szenynyes lé miatt mocsárrá változott terepen ûzték. Nem mindenki volt ilyen udvarias. Megismétlôdött a berlini disco love parade. megint mások csupán szál cigiért cserébe fotóztatták meztelenségüket. a 'testmûvészet' (= body art) sátorban széttárt lábú asszonyság várta a tv-stábot. a marihuánás cigit vi78 . miközben nyalták. azaz vajmi kevés különbség tapasztalható a rock és az egyéb mûfajok megjelenítési szokásai között. zenét emlegettünk. Carlos Santana pedig már úgy jött le a világot jelentô deszkákról. falták a ciciket. hogy össze kerül. ami össze tartozik. és nem csoda. majd reményei szerint adásba tegye. Még a természeti népek is ilyen-olyan háncsruhával rejtik el legbecsesebb testrészüket és csak annak mutatják meg. A beszámoló elején szeretetet. turkáltak a bugyikban. Csúcsra járatták a nyílt színi szexuális szabadosságot. amint csiklójába fûzet karikát (= piercing). félmeztelen fotózás eltûrésére kényszerítve ôket. a Fire – közben megkezdett Red Hot Chili Peppers gyújtogatás tette fel a koronát. harminc évvel ezelôtt Woodstockban lépett az ismeretlenség homályából a világhírnév küszöbére Joe Cocker. 50-60 fôs bandák fogtak körbe fiatalkorúakat. a népszerû testfestés során leggyakrabban a Rolling Stones-féle nyelvjelképet rajzolták elég egyértelmû céllal a hölgyek köldökétôl lefelé. A háromnapos értelmetlen összejövetel a RHCP elôadása – Jimi Hendrix szerzeménye. mutatván. ami józan ésszel felfoghatatlan. aki érzelmileg legközelebb áll hozzájuk.Szakács Gábor lányokat.

A város illetékes hivatala (Parks Department) azonban a korábbi parkkoncertek mérhetetlen drogozása miatt nem engedélyezte a helyszínt. Altamont 1969. hogy 5 hónappal korábban Charles Manson és drogtól megôrült csapata fekete mágiás rítusok között legyilkolta a várandós Sharon Tate színésznôt. a beharangozott ingyenes koncert várhatóan hatalmas nézôseregletét mint vásárlóerôt nem lehetett veszni hagyni. Szerencsére Dick Carter. Talán az sem számított a legkedvezôbb elôjelnek. 1000 hektáros Sears Point versenypályát szemelte ki. Ha eddig pislákolt is az emberben némi halvány remény az egykori vágyálom – mert csupán az volt – feltámasztására. december 6. amely még a készülô woodstockit is felülmúlja. ez a júliusi botrányáradat végleg tovaûzte az álmot. ezért a rádióállomások jó elôre a The Greatest Free Concert in Rock And Roll History címmel hirdették az eseményt. február 9-én örökre lehunyta szemeit. Livernmore városhoz tartozó Altamont Raceway tulajdonosa végül ingyen rendelkezésükre bocsátotta a területet. a szeretetet a brutalitás. Már felállították a színpadot. ha az eseményrôl olyan filmet mutathat be. Jagger ekkor az egyórányi autóútra. Jagger szerette volna. Dél körül már mintegy 350 000 ember gyülekezett. Ekkora tömeg nagyságával még annyira sem állt arányban a higiéniás szolgál79 . nukleáris fegyverek laboratóriuma. a keverôtornyokat. hogy a Rolling Stones 18 várost érintô amerikai zenés körútját egy ingyenes koncerttel fejeli meg. Yusgur tehenész még szerencsésnek mondhatja magát. Az eseményt az is beárnyékolta. hogy csupán egyetlen mocskos úton lehetett megközelíteni. Minthogy San Francisco Haight Ashbury kerületében indult útjára a flower power mozgalom. hogy éppen ezen a településen mûködött a Lawrence nevû. A helyzetet meg kellett menteni. a fosztogatás.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv szont felváltotta a súlyosabb narkotikumok széles választéka. amikor a terület tulajdonosa nagy hirtelen 125 000 dollár készpénzt követelt cserébe. ezért a közelben lévô Elysian Golden Gate parkba tervezte a rendezvényt. Mick Jagger elhatározta. amelynek szerény szépséghibája. a 80 hektáros. drogkereskedôk árasztották el a területet. hogy nem látta ezt a gyalázatot. hiszen a Let It Bleed-album ezen a napon jelent meg. Meg is lett az eredménye. északra lévô. a szerelmet a szinte nyílt pornográfia. 1973.

de óriásit tévedett. Aki még ekkor sem állt félre.” A banda tagjai már megérkezésükkor kapatosak voltak. A tragédiát némiképp ellensúlyozta a helyszínen megszületett elsô gyermek. Ekkora tömeg felügyeletére – még ha minden a legnagyobb rendben megy is – szakavatott gárda szükséges. Döntését a Hyde Parkban szerzett júliusi kedvezô tapasztalataira alapozta. A Pokol Agyalai Amerikában otthon voltak. víz sodorta tetemét mérföldekkel távolabb találták meg. és úgy csináltak helyet maguknak a színpad elôtt összegyûltek között. az ellenkultúra részei. hogy rossz elôérzete van. ekkor már aligha változtathatott volna álláspontján. Segélykiáltásával senki nem törôdött. hogy az Angyalok igen érdekes alakok. nem úgy mint a London belvárosában elterülô Hyde Parkban. a Fillmore koncerttermek tulajdonosa figyelmezette Jaggert. hogy egyszerûen belehajtottak a tömegbe. hogy a Pokol Angyalai olyan csodálatosak. a ’szükségük’ miatt a toi-toi bódék elôtt órákig várakozók közül többen elvesztették türelmüket. Amikor Carlos Santana elkezdte mûsorát.Szakács Gábor tatás. azt biliárddákóval ütlegelték. ôt is leütötték egy dá80 . Ilyen emberi magatartást ettôl a bandától elvárni értelmetlen lett volna. Már a délelôtt folyamán egy jól beszívott 17 éves srác fejest ugrott a beton viaduktról az alatta lévô kikövezett vízmederbe. Bill Graham. Az elsô áldozatra sem kellett sokáig várni. Normális biztonsági ember ilyenkor kiemeli azokat. Azt mondták Jaggernek és Richardsnak. igaz. mibôl gondolta a Dead. akik válogatás nélkül csépelni kezdték a nyomakodókat. Márpedig ez így nem igaz. az ilyenkor szokásos módon. a Grateful Dead javaslatára Jagger a Hell’s Angelst bízta meg a rendfenntartással. Amikor Marty Balin. „Nem tudom. hogy a társadalom számkivetettjei. de nagyszerûek. alig tucatnyi hordozható WC-t állítottak fel. a tömeg elôretódult. mint Woodstock mezején. Ettôl persze nem lett több illemhely. akik már nem bírják a mögöttük lévôk nyomását és a színpad mögötti elsôsegélysátorba viszi. Chris Hillman. a Jefferson Airplane énekese leugrott a színpadról. Ahogy az ilyenkor lenni szokott. hogy megvédjen egy már véresre vert fekete srácot. az énekes azonban hajthatatlan maradt. a szabadban lévô területen kiélhették magukat. ahol éppen tudott. verekedések törtek ki. mert sub-humán beállítottságúak. Csakhogy ott már minden talpalatnyi helyet elfoglaltak a Hell’s Angels drogtól és italtól tébolyult marconái. a fesztiválon fellépett Flying Burrito Brothers tagja (ex Byrds) nem értette egyet alkalmazásukkal. hogy minél közelebb kerüljön a színpadhoz. így aztán a többség ott könnyített magán. Ennek ellenére.

hogy húzgálni kezdte a leányzó haját. a tehetetlenség. kergetni kezdte. Unalomûzésként elkezdôdik a lökdösôdés. a vágy az imádott híresség megpillantására. A zenekar le is állt döbbenetében. Ez a beszólás már csak annyit ért. Mick egyszerre csak azt vette észre. halál fia. Aki már volt koncerten ekkora tömegben. hogy az énekes kezébôl kicsúszott az irányítás. Az egyik Angelnek nem tetszett. A Rolling végre kegyeskedett elôkászálódni és felhangzott a Jumpin’ Jack Flash jól ismert akkordmenete. Az események felgyorsultak. ami/aki elôttük áll. amelynek következtében a tömeg tehetetlenségénél fogva a távolabb állókat már olyan erôvel taszítja meg. már addig is sok tragédiát okozott. hogy ilyenkor még a legbéketûrôbb lényben is elszabadul az erôszakosság. mire Jagger megjegyezte. Egy srác azonnal meg is próbált felkapaszkodni hozzájuk. A semmittevés. hogy a fekete fiú jó megjelenésû szôke barátnôjével figyelte a koncertet. egyértelmû volt. Grace Slick énekesnô közbelépése szerencsére elejét vette a szóváltást követô. A srác szóvá tette a macerát. Paul Kantner gitáros ekkor leállította a zenét és magyarázatot kért. Az védekezésül elôJefferson Airplane 81 . mi fog történni.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv kóval. ami a következôképp játszódott le. a tájékoztatás teljes hiánya. ám az egyik szakállas ’angyal’ beleordított a mikrofonba. ám a következô pillanatban már egy hölgyet vertek agyba-fôbe. Elájult. lehetséges durvaságnak. hogy mikor. az jól tudja. ám egy pillanat alatt szétrúgták a száját. Elérte célját. ezért verekedést akart kierôszakolni azzal. hogy talán mégsem kellene hat Angyalnak egyetlen nôre rontania. ha nem fogja be a pofáját. Stills. csak éppen nem tudhatta az elôzményeket. hogy ô is kaphat egyet. hogy tésztaként kenôdnek fel arra. Ezt követôen kilencven perc ôrjítô várakozás következett. mindössze fél óra után pánikszerûen elhagyta a terepet. A látottakon teljesen megrendült és színpadra lépô Crosby. Aki ilyenkor elesik. hogy egy fekete srác pisztolyt emel rá. Nash and Young négyes lerövidítve mûsorát. mint halottnak a csók. ám a balhét keresô ’angyal’ azonnal nekiesett.

sok súlyos sebesült. hiszen a filmen rajta 82 . hogy el is sütötte-e volna. hogy álljon le. hogy ha a színpad szélén ülök és senkit nem engedek fel. ketten azonnal szörnyethaltak. ám egyikük odarohant. de a Grateful Dead néhány tagja ragaszkodott a jelenlétükhöz. Keith rémülten elhallgatott. Éjfél után egy gépkocsi még átgázolt egy máglya körül táborozó csoporton. és két percig állt a fején. befejezte mûsorát mielôtt az utolsó túlzsúfolt helikopterrel elrepült San Franciscóba.” Jagger csak rázta a fejét a nyilatkozat hallatán. Pedig még Jerry Garcia. hogy óriási hibát követtek el. Mi szívtuk a legnagyobbat az egész világon ennek az idiótának köszönhetôen. ha marad rá ideje. amikor az élettelen testet a fejek fölé nyúló karok feladták a színpadra. végül egyikük arcba rúgta. Nem mindenki akarta a Hell’s Angels szerzôdtetését – hangoztatta –. akkor a buli végéig ingyen ihatok. A fesztivál mérlege: négy halott. addig üldözték és szurkálták. „Ilyesmit nem tehetsz büntetlenül. ám sosem tudjuk meg. Próbálta lenyugtatni a Hell’s Angels tagjait. az ôrületes zajban azok nem hallottak semmit és Jagger csak akkor kiáltott doktorért. mert egy újabb színpadra mászó nôt rúgtak arcba. amikor a Hell’s Angels vezetôje nyilatkozatot adott: „Ez a Mick Jagger mindent a Hell’s Angels nyakába varrt. akinek minden lépése kábítószerben mérhetô. a Grateful Dead vezetôje is az énekesre kente a szart. A zenekar. halántékán ekkor már kilátszott az agyveleje. amíg az ’angyal’ Alan Passaro tárgyalását le nem zárták Meredtih Hunter meggyilkolása ügyében. hogy ne ugasson. A koncertrôl készült film további egy évig nem jelenhetett meg. Nem tagadhatott. Bill Graham nem véletlenül hibáztatta Jaggert az egész tragédiáért. ha kisebb szünetekkel is. És ezzel nem volt vége a brutalitásnak. mert hogy a Sympathy For The Devil címû számukkal szabadították el az indulatokat. Ezután egy szeméttartót vágtak a fejéhez. Bob Weir is csak 2002 júliusában adta meg magát a sajtónak és ismerte el. és hiába menekült. Azt mondták. A Mayles testvérek Gimme Shelter címû filmjének nyers változata már elkészült. mintegy kétezer drogtúladagolt.Szakács Gábor húzta pisztolyát. de tovább játszott. mert valahol visszaüt rád.” – játszotta az ártatlant az a Garcia. Mert ez az volt a javából. majd ütni-verni kezdték. hiszen ô nyilván nem erre a brutalitásra szerzôdtette ôket. A szemtanúk hiába ordítottak a Rollingnak. amíg összeesett. palira vett bennünket. ketten súlyosan megsérültek. Gitárosuk. Azonnal hátba szúrták. elkapta elôle a mikrofont és belebôgte. Richards is mondott valami hasonlót.

Amikor ez nem teljesült. jó kedélyûen szólalt meg a Kék fény nyilvánossága elôtt 2003 májusában. hiszen az egyiknek jóhiszemûsége következtében a jó hírnevét tette tönkre a botrány. Simon Tibort a nyílt utcán szintén kamerák elôtt verték. Csakhogy több azonosítatlan Angels is szurkált. védôjük pedig nem látta bizonyítva. úgy a terület tulajdonosa. rúgták agyon. Visszatérve Altamontra. kirakatokat zúztak be. Randalls Island Festival 1970 nyara Erôszak. ahol 4000 fôs közönség jelent meg a Sporthalle-ban.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv volt mindaz. ahol be nem döntötték volna a kerítést. drogôrület jellemezte. Enynyit az igazságszolgáltatásról. jegyszedôkapuk bedöntése. ám az Amerikában történtekkel kézenfekvô hazai párhuzam is vonható. Nem fesztivál volt. mégis már két éve tart a huzavona. 83 . Minden összezavarodott: egy jónak induló eszme darabjaira hullott. Altamont egyértelmûen a végét jelentette a love and peace korszaknak. a másik pedig a Jagger által felbérelt banda miatt veszítette el fiatal gyermekét. Köln 1970. öklözött. 4000 márka értékû kárt okozva. mint Hunter családja beperelte a Rollingot. Jogosan. azok még ezt a kedvezményt sem fogadták el. halálba nem drogozta magát valaki (Altamontban mintegy 850 személy betegedett meg rossz minôségû szerektôl). amit tett. ’csak’ egy Led Zeppelin-koncert. Ettôl kezdve szinte alig akadt rockfesztivál. hülyére nem verték egymást a jelenlévôk. hogy Hunter önvédelembôl rántott fegyvert. A Fradi üdvöskéjét. mert ingyen akartak bejutni. Amikor a nagyobb baj elkerülése végett a fellépés félidejében már fele áron is beengedték volna a kint lévôket. hogy ki a hunyó a brutális kivégzésben. július 9. Szép volt fiúk! – mondanánk Magyarországon. az egyetlen elôzetesben lévô társuk ráadásul vigyorogva. Ennek következtében az esküdtszék Passaro felmentését javasolta. félre nem söpörték a jegyszedôkapukat. ám kint még 1000 politikailag feltüzelt fiatal követelte ingyenes beengedését. Az eddig gyanúsított négy büdös bunkó meg éli világát. A kamera nyilvánossága elôtt agyonvernek valakit és senkit nem ítélnek el.

Hendrix le is akarta mondani a bulit. Pentangle. Arrival. Good News The Isle of Fehmarn Festival (Németország) 1970. Leonard Cohen. mintha érezte volna. Éjszakára a zenészek és a tömeg is ugyanabba a szállodába került. Sly and the Family Stone. Jimi Hendrixet viszont alig három hét múlva már temették. Free. verekedtek. és kelletlen játékával inkább csak testben. Taste. Who. Joni Mitchell könnyeivel küszködve kérlelte a közönséget. Spirit Vasárnap Jimi Hendrix Experience. John Sebastian. A tervezett fellépôk listája: Doors Péntek: Chicago.Szakács Gábor Isle of Wight 1970. Vajon miért? – tehetjük fel a kérdést. hogy már kifütyülte a nem ínyére való elôadókat. Joan Baez. csakhogy a jelen lévô Hell’s Angels tagjai megfenyegették. Mungo Jerry. A több százezres tömeg természetesen itt is bedöntötte a kerítést. mint lélekben volt jelen. hogy hagyja abba a rendzavarást. és fegyelmezetlenségében odáig sülylyedt. augusztus 26–30. Cat Mother. mint elôdei. Ha annyira ked84 . szeptember 5. hogy egy korszaknak vége szakadt. Jimi Hendrixet erre a napra szerzôdtették. Moody Blues. Joni Mitchell. ám a viharos idôjárás miatt másnapra halasztották a fellépést. ahol az egymással vetélkedô motoros bandák hajba kaptak. törtek. A hippi korszak utolsó jelentôs összejövetele. Egyébként a nagy nevek közül kettô. a tulajdonosok pedig összecsomagoltak és eltávoztak. Lake and Palmer. Family. James Taylor. Lighthouse Szombat: Doors. zúztak. Emerson. ráadásul elfogyott az ital. amely ugyanolyan botrányba fulladt. A Doors még húzta fél évig. Richie Havens.

akkor megkérik. ehhez jött még a belépôkbôl származó jutalék.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv velték a gitárost. Utolsónak – és életében utoljára saját zenekarral – Hendrix lépett fel. de botrányba fulladt. Sikerrel. Black Oak Arkansas.és DVD-felvételein –. ha nem is tragédiába. Black Sabbath. A társulatnak 19. viszont a pusztítás után az Emerson. legalább kétszázezres tömeg várta a fent nevezett hírességeket. Márpedig az idôpont megválasztása nem holmi gyerekes akadékoskodást tükrözött. Rare Earth. A szervezô bement Ritchie Blackmore öltözôjébe és fenyegetôzni kezdett. Az orgonistának közvetítôként sikerült jobb belátásra bírnia Ritchie-t – aki akkor és ott azonnal ki akart válni a zenekarból –. Lake & Palmer. ám amint megérkeztek. A Purple 75 000 dollárt kapott volna. hogy harmincig számol és ha nem állnak színpadra. hanem valós megfontolást. Ebbôl azonban nem sok köszönet származott. Lake & Palmer hármas már nem léphetett fel. Egy nagyszerû rendezvény a szervezô kicsinyessége miatt. amíg csak lehetett. A gitáros egy ideig nyugodtan hangolt.30-as kezdésre szólította fel ôket. California Speedway 1974. hiszen a késô délutáni bágyadt napfényben még nem érvényesültek volna a mûsorhoz összeállított fények. az általa megkövetelt látványhoz használt robbantások pedig majdnem felgyújtották a színpadot. Wind& Fire. Deep Purple. április Tervezett résztvevôk: Earth. Óriási. Seals and Croft. Eagles. törlik ôket a mûsorból. hogy játsszon és nem fenyegetik. 85 . hiszen addig virágozhatott a kábítószerüzlet. Emerson. mert a koncerten gitárjával összetörte az egyik tv-kamerát. szervezô azonnali.30-kor kellett volna fellépnie. A válasz roppant egyszerû. hogy térjen észre. a motoros banda egyik fô bevételi forrása. a zenekar Rocky nevû roadját pakolás közben lábon lôtték. majd kidobta az okoskodó alakot. aki ezután Jon Lorddal próbálkozott. A tömeget addig kellett ott tartani. ami duplája volt a zenekar amerikai fellépései díjazásának. majd miután távozott a motoros bandák felégették az egész színpadot. 18. A tömeg önkívületbe esett a látványtól – ez látható a zenekar California Jam címû video. ami 10 dolláros elôvétel és 15 dolláros helyszíni fizetés estén 200 000 emberrel számolva nem akármi.

aki társszervezôként szállt be a buliba. 86 . Paul Loasby. hogy a Saxon nevû elôcsapattal az oldalán a pályája csúcsán lévô Rainbow befejezte turnéját. The Monsters of Rock. A kérdés csak az. Olyan területet akart felhajtani. Az amerikai Pearl Jam együttes fellépése közben a színpad felé nyomuló tömeg taposta ôket halálra. Elsô alkalommal a csúcsot a Rainbow jelentette. egy héttel a rendezvény elôtt hatalmas esôzés változtatta sártengerré a területet. Akárcsak annak idején Woodstockban. A szervezôk rendesen pánikba estek. hát még ott. megtáltosodva eddigi sikereitôl egy saját szervezésû szabadtéri fesztivál gondolatát forgatta feThunder jében. A doningtoni motorverseny pályája mellett döntött. három hónap múlva megnyitotta kapuit az elsô és legtörténelmibb brit fesztivál. ám teljesen fölöslegesen izgatták magukat. mert a fesztivál idejére kisütött a nap és egész Anglia területérôl özönleni kezdtek a népek Doningtonba. vagy megfelelô elôrelátással. April Wine. ahol több tízezren szoronganak. Roskilde Még egy embert is érhet baj. mögötte az alábbi sorrendiség alakult ki: Judas Priest. A szervezô. Scorpions. Riot és a Touch együttes. amely jól megközelíthetô és minden jelentôsebb szállítóeszközt fogadni tud. Saxon. barátai. hogy szükségszerûen be kell-e következni a tragédiának. a koncertkirály Harvey Goldsmith munkatárs. és amint a terület tulajdonosai szabad utat engedtek. A tárgyalásokba bevonta Maurice Jonest. odafigyeléssel mindenki épp bôrrel távozhat? 2000 júliusában a dániai Roskilde rockfesztivál után nyolc fiatalt már hiába vártak haza szerettei.Szakács Gábor Donington 1980 Ebben az évben történt.

amely azoknak biztosít jobb helyeket. hogy ilyen ’baleset’ bárhol és bármikor megtörténhet. hogy a bálvány közelébe jussanak. A történtek egyenes következményei a számozatlan helyjegyek rendszerének. mert csak a Gondviselésnek köszönhetô. hogy ezt a vonulási ôrületet bármi kiválthatja. Jól emlékszünk még az Egy nehéz nap éjszakája címû film jeleneteire. A látványipar tel. persze nem újdonság. nézôtéren ülô kislányok egymás nyakába borulva zokogtak. óriási erôvel benyomta a stadion elôcsarnokának üvegajtajait. áldozatuk egy 14 esztendôs kisleány lett. a Who együttes fellépése elôtt történt hasonló rombolás. A bosszú tárgya ezúttal szerencsére nem Isten teremtménye volt. hogy kedvenceik nem ôket választották társnak. A Black Sabbath és a Blue Öyster Cult közös koncertjén rockerek szakították át a drótkerítést súlyos sérüléseket okozva. A tinédzser bálvány David Cassidy egyik 1974-es koncertjén összetaposták egymást a színpad felé nyomuló – szó szerint – gyerekek. Ekkor még csak barátnôjük vállán sírták el bánatukat. Ugyancsak meggondolatlan lépés volt a szervezôk részérôl 1999-ben az Iron Maiden koncertet – ha szükségbôl is – a Petôfi Csarnokból az E-Klubba vinni. és tizenegy személyt halálra gázolt.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Itt jegyezzük meg.David Cassidy jesen elfajult. az utcán azonban egészen más állapotok uralkodtak. sem rendôrt. a feldühödött közönség megrohamozta és szétzúzta az egész színpadot. A rajongók vágya. az események azonban fôleg a 70-es évek végén vettek drámai fordulatot. amelyekben a Beatles hatására önkívületbe esett. Sajnos sokkal kevésbé humánus jelentekrôl is be kell számolnunk. azonnal elégtételt vett és ôrjöngô pusztításba kezdett. Cincinnati városában pedig 1979-ben. Amikor a pénztár elôtt várakozó tömeg meghallotta a zenekar hangpróbáját. gondolkodás nélkül. hiszen a rockerekhez képest szûzies Bill Haley miatt már az 1957-es európai turnéján szétverték a koncerttermeket. – Petôfit idézve – 87 . rosszullét. hogy ebben a dugig telt 'gôzkatlanban' nem történt ájulás. Mit értek el vele? Mi hasznuk volt belôle? Ezt a társaságot már nem érdekelte. A hírességekre várakozó tömeg már nem kímélt sem embert. akik a több tízezer ember közül erôteljesebben törnek maguknak utat a színpad felé. Amikor a 70-es évek elején egy németországi szabadtéri bulin bedöglött a rangos Jeff Beck–Tim Bogert–Carmine Appice trió berendezése. katasztrófa.

akik úgy 10-15 méterrel odébb már iszonyú erôvel lódítják meg a népet.. ha valaki véletlenül elesik és a lábak alá kerül. Mit is mondtunk a mon88 . Sebastian Bach. a Black Sabbath gitárosa. Ennek súlyos sérültjei is akadtak a zenészek között. akinek egyetlen célja. pontosabban. ahonnan megismételhetik a látványosságot. üthetik ki a szemét. hanem a különbözô tárgyak színpadra feldobálása. taposott el mindent és mindenkit. a Motörhead basszusgitáros vezetôje. ugyanakkor életveszélyes gyakorlat is. így Tony Iommi. és amelynek résztvevôi a legkevésbé sincsenek tekintettel a mellettük állókra. úgy lökik fel ôket. nem törôdve azzal. Meat Loaf. A szinte lefordíthatatlan pogo tánc (?) lényegében ôrült ugrálást jelent. Mivel az egymáshoz szorult testeknek ilyenkor nincs mozgástere.” – na nem a gátat – a kordont. egy lépést sem képesek tenni a nyomás elhárítása érdekében. kinek törhetik ki a nyakát. Ennek a mozgásnak már senki nem tud ellenállni. nem esnek a lábak alá. tehetetlenségüknél fogva ôk is átadják a nyomást az elôttük állóknak. hogy kit rúgnak meg. hogy csak néhányat említsünk. a stage diving. annak vége. mint amikor a koncert közben színpadra felkapaszkodók a közönség fejére vetik magukat. Ki tudja miért. hogy mit jelent. néhány fôs csoportok pusztán szórakozásból elkezdték ide-oda nyomni a körülöttük állókat. a nehézsúlyú énekes. de egyes hátrább álló. hiszen a buli lefújása miatt a dobálódzó is károsul? Még egy jelenség mellett nem mehetünk el szó nélkül. az elôadó megcélzása. a koncertjárók így is tudják. bôgve törte át. aki és ami az útjába került. a Skid Row egykori énekese. hogy harcképtelenné tegye az elôadót. És divatba jött egy rendkívül értelmetlen. hogy a máskor oly szigorú tekintetû biztonsági emberek és persze maga a zenekar miért nem avatkozik közbe és veszi elejét a lehetséges sérüléseknek? A suttyósodás talán legdurvább fokmérôje mégsem ez. Ez pedig nem más. és Lemmy. A kérdés csak az. Ha az ugrálóknak szerencséje van. hogy csak úgy nyekken.Szakács Gábor „…zúgva. Találó magyar kifejezés nem született rá – talán színpadi fejest lehetne mondani –. A 80-as években újabb hóbort ütötte fel a fejét. hanem a védekezésül felnyúló karok visszatolják ôket a színpadra. Vajon miért megy koncertre az.

ezért az egy héttel késôbb adott újabb koncert jegyeit és a bevételt már saját embereivel ellenôriztette. rendezvényekrôl számolhatunk be minket aggódva váró szeretteinknek. hogy mit tudnak felmutatni 12 évi ’különélés’ után. számára tök mindegy. Pink Floyd és mások is készítettek itt élô lemezeket – 2003-ban DVD-n is megjelentették. hogy ki játszik a színpadon. nem is tudna. hallani. Ez 100 000 wattos hang. hiszen karizmatikus egyéniségeket. az ôrület kedvéért keverednek a békés szándékúakkal és fittyet hánynak a legelemibb viselkedési szabályokra is. 1985. mint a Deep Purple. igaz. hogy helikopterrôl fényképezte a tömeget és elküldte a NASA-nak elemzés céljából.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv tereyi fesztiválról? A nézôk a zenéért jöttek. több százezer érdeklôdôt vonzó rendezvényeknek a 89 . Ennek hallatán viszont Grant vélte úgy. amelyre évek óta nem volt példa. Ha ezeket figyelembe vesszük. A gond akkor kezdôdik. kedvenceiket akarták látni. augusztus 4-én adta ezen az irdatlan mezôn nagy visszatérô fellépését. már saját magát mutogatja. Knebworth A Zeppelin 1977. június 22-én az eredeti felállásban újjáalakult Deep Purple tartotta bemutatkozó koncertjét brit felségterületen. mire a szervezô. ugyanis a Területi Tanács 100 000 fôre adott engedélyt. A felsorolt példák legyenek intô jelei annak. hogy mit ne tegyünk. akkor épségben hazatérve örömteli koncertekrôl. Roskilde tragédiája kapcsán ezúttal kizárólag a pop/rock felségterületén tallóztunk. Az a fizetô. ha az egybegyûltek egyes tagjai kimondottan a balhé. hiszen a szakma árgus szemekkel figyelte. aki viszont stage divinggel tölti az idejét. Merész húzás volt. amelyhez Peter Grant óriási technikai felszerelést követelt meg. Tömegek mindig lesznek. mert olyan felhôszakadást élt meg a terület. A fesztiválon 210 000 nézô elôtt adott koncert legjobb részleteit – késôbb olyan világhírességek. hogy becsapták. Bizonyos félreértések miatt volt erre szükség. És ezeknek az ôrületes. A létszámot Grant úgy ellenôrizte.és 600 000 wattos fényrendszert jelentett. ahogyan a pogotáncos sem a zenére figyel. A világ rossz irányba menetel. páratlan tehetségeket sokan akarnak élôben hallani és ebben nincs is semmi rossz. de nyugodtan vehettük volna a futballmeccsek ôrületét is górcsô alá. Az indulás nem volt túl bíztató. Freddie Bannister 93 000 fizetôt jelentett be. futballmérkôzésekrôl.

Szakács Gábor rákfenéje pontosan az idôjárás. a megengedett hanghatár átlépése miatt 1000 fontra büntették a szervezôket. holott azért jönnek. Az ilyen messze állók valójában nem is részesei a koncerteknek. Dagonyáznak a sárban. mert szervezôik. És ez a másik érzékeny pontja a szabadtéri fesztiváloknak. Nem volt ez másként a rockfesztiválokkal sem. hogy minél közelebb legyenek kedvenceikhez. Hazai rendezvények Diósgyôr Ha egyszer valami Nyugaton beindult. amit el is neveztek Mudworth-nek (mud=sár). fáznak. hogy a színpadtól több száz méterre álldogálók is megfelelô minôségben hallják. ahhoz olyan hangerô kell. június 10-én került sor Diósgyôri VTK sportpályáján. Ahogyan sok zenekar megfogalmazta. 90 . kiadóik a bevételek és az ismertség fokozása érdekében erre kényszerítik ôket. esetleg a koncerttermekben teremthetô meg. Az ötezer watt hangerô és húszezer látogató érdeklôdése közepette fellépô 14 együttes között szerepelt az Illés. akkor az elôbb-utóbb nálunk is felütötte a fejét. amely nem áll meg a kerítésnél és azokhoz is elhatol. az illemhelyek kérdése sem megoldott. áznak. Noha még a legközelebbi lakott helytôl is jókora távolság választotta el a területet. ám zuhogó esôben majdhogynem élvezhetetlen az elôadás. Az elsô igazi Magyar Popkoncert elnevezésû megmozdulásra Tolcsvay Béla és Kuruc Attila kezdeményezésében 1973. ha a napmelegtôl tikkad a nép. elvész a zenész és közönsége közötti bensôséges kapcsolat varázsa. Ez történt Woodstockban. akiknek nem ez jelenti a szórakozást. Az sem jó. amelyek a Kárpát-medencében is helyet követeltek maguknak. ami csak a klubokban. és ismétlôdött meg Knebworth mezején. és még egy pillantást sem vethetnek az elôadókra. hogy mi történik elôttük a messze távolban. Ritchie Blackmore aligha rockerhez. ám annál inkább az alkalomhoz illô gumicsizmában lépett színpadra. Mégis fellépnek. hiszen a fellépôket csak kivetítôkön láthatják. Jon Lord Hammondját mûanyag lepedô borította. Ahhoz.

hogy az Illés együttes fellépése alatt egyre többen ugráltak be a lelátókról a pályára. A mûsor szóvivôi B. a rendôrség részükre szállást biztosított – igaz. ám a meghurcolás kellemetlenségeit utólag már nem tudták meg nem történtté tenni. És most nézzük a – elsôsorban az akkor még meg sem született. Koncz Zsuzsa és a rendezvény felfedezettje. a padokon. Az utolsó dal elôtt. az Avas oldalában akarták tölteni az éjszakát. megtiltotta számára a fôváros elhagyását. Mini. Dévényi Tibor és Keresztes Tibor ’Cintula’ voltak. Ugyanis tudomására jutott. üveget dobáltak be. Igen komolyan gondolom ezt. Bródy köszönetet mondott mindazoknak. akik már tegnap lejöttek Miskolcra és nem volt hol aludniuk. hogy ez a fekhely nem volt olyan mint az otthoni ágy. Bródy Jánost „rendôrséggel szembeni gyûlöletkeltésre alkalmas kijelentései” miatt a hatóság egy hónapra Budapest területén való tartózkodásra ’ítélte’. Generál. akik a koncert megrendezésében részt vettek. A tárgyaláson végül felmentették a gitáros énekest. Noha jótékonysági eseményrôl lévén szó a bevételt a tervbe vett Miskolci Ifjúsági Park felépítésére fordították. más szóval. mert voltak. hogy az elôzô nap érkezett és az éjszakát parkokban.” Szavait követôen többen fütytyögni kezdtek. Corvina. a P. Neoton. amely egészen októberig tartott. Teatrum. Tolcsvay Béla kérésének eleget téve. padokon töltô fiatalok közül néhányat a rendôrségre vitték és csak másnap engedtek szabadon. hogy jól aludtak-e és jó szórakozást kívánva kiengedték ôket. hogy közelebb kerülhessenek kedvenceikhez. Nonstop. de reggel megkérdezték. azonban azt néhány megjegyzéssel kiegészítette. A zenekar ilyenkor leállt és udvariasan megkérte a ’fegyelmezetleneket’ a rendes viselkedésre. Tóth László. ex-Vér. Az eset nem humorfesztivál. a nap nem múlhatott el az ilyenkor szokásos zápor és hatósági közbeavatkozás nélkül.Mobil. hanem egy véresen komoly politikai vizsgálat és nyomozás része. Bródy ezt így tolmácsolta: „Köszönöm a rendfenntartó erôk segítségét is. Syrius. minden bizonnyal a hatóság felléTolcsvay Béla 1973-ban 91 .Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Bergendy. fiatalabb korosztály számára megszívlelendô – vádat. Ennek lényege. Delhusa Gjon és zenekara a V’73.

Az eredeti szervezôt. a támogatók képviselôi és Vágó István (Miskolc Város Baráti Körének elnöke) adták át. ’privatizálták a múltat’. Demjén. Minthogy máshonnan szerzett tájékozódása után a muzsikus úgy látta. És hogyan folytatódott harminc évvel késôbb? Rockgála 1972–2003 néven november 21–22-én emlékeztek Miskolcon a harminc évvel korábbi eseményre és ahogy annak idején. most kivételesen hozzájuk csapták az Eddát és a P. Annak idején saját gyermekének tekintette a popfesztivált. Rangos Katalin az MTV mûsorigazgatója. csupán tíz nappal a rendezvény elôtt kereste meg a város polgármestere és tájékoztatta arról. helyettük azonban ezúttal is a szokásos zenekarokat (Illés. illô lett volna az összes korabeli fellépôt megkeresni. Presser) és szerzôket (Adamis. hogy ki fogják tüntetni. A gálán ennek ellenére nem közölték indoklását. ám a rendezvény részleteirôl többszöri tudakozódása után sem kapott felvilágosítást. csak annyit jelentettek be. A ’vádlottat’ a fellépés után a rendezôirodába hívatták rendôrségre vonatkozó megjegyzései miatt. Hiller István miniszter a nemzeti kulturális örökség részének nevezte a rock mûfajt. ezúttal az egész lebonyolítás csúszott vakvágányra. hogy a múltban lejátszódott tisztességes kezdeményezés irányt változtatott. Horváth Attila. Bródy. A Miskolci Járásbíróság felmentô ítélete után a Miskolci Megyei Bíróság azt megváltoztatta és Bródyt 5000 forint pénzbüntetéssel sújtotta. hogy nem kér a kitüntetésbôl. Schuster Lóránt nem véletlenül és érdek nélkül beszélt hatalmas buliról egyik nyilatkozatában). ha évfordulóról beszélünk. hanem egyfajta átláthatatlan üzleti szervezkedést. amelyen tiszteletdíj nélkül léptek fel a zenekarok. a fellépôk közé viszont olyanokat is beállítottak (Republic. hogy ez a fesztivál nem az ô saját. Tolcsvay Bélát csak a végjátékba vonták be. a rendezvény ezúttal sem volt zökkenômentes. saját szóhasználatával élve. Sajnálja. Dusán) tüntettek ki. Metró. Zorán. a hatósággal kapcsolatos kijelentése miatt Bródy Jánost állították bíróság elé. A díjakat egyébként a város vezetôi. elôadókat (Koncz Zsuzsa. Takács Tamás).Mobilt. egyben a rendezvény eredeti szellemiségét tükrözi. Akkor. Omega. ezúttal a játék pénzre ment. Ugyanis. hogy helyette Kuruc Attila veszi át Miskolc város díját. a résztvevôk tisztességét nem vonva kétségbe úgy döntött. az említett miniszter. Így végzôdött az elsô magyar rockfesztivál. 92 . miközben dr. akik annak idején közelében sem voltak az eseménynek. LGT.Szakács Gábor pése elleni ellenszenvük kifejezéseként.

akik ezeket a rendezvényeket tetô alá hozták. Személy szerint megérti Béla aggályait. ami a fentiek ismeretében tömören összefoglalva azt jelenti. a könnygáz.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Fedor Vilmos alpolgármester azt nyilatkozta. amelyeken rokonszenvezni kellett Angola. hogy az eddig is állandóan és mindenhol kitüntetett. Úgy tûnik. a mûvész pedig akár átveszi a díjat. de a teljes magyar zenészpalettát akarták bemutatni. ma már maguk is hithû kapitalisták. Ez persze nem váltott ki osztatlan örömöt a zenére várakozó tömegben és hangos füttyögéssel. Pusztavacs Amit az egyszerû ember kitalált a magyarországi kommunizmus évtizedei alatt. de mint napjainkban is gyakran halljuk az álszent kijelentéseket. Vietnám imperializmus-. azt a párt önálló gondolkodásra képtelen. de akkoriban még ôk akarták megmutatni. Ezt a célt volt hivatott szolgálni Pusztavacs 1985. hogy a fesztivál díszvendége. nem akarta megérteni Tolcsvay ki nem mondott aggályait. agyilag kevésbé eleresztett kultúrosai azonnal lenyúlták. Erre mégsem került sor. Mert az ôszinte rock örök és elpusztíthatatlan – mondta egyszer valaki. hogy az évforduló lényegében csak a hangzatos alkalmat biztosította ahhoz. A hatalom hangzatos nevek mögé rejtette a valóságot. Ramez Chandra testi épségét voltak hivatottak védeni. Elôkerültek a gumibotok. a csihi-puhiban állítólag 93 . akkor is megilleti. az ôrezred szolgálatba helyezte magát és megrohamozta a színpadot. a rendezôk azonnal befejezettnek nyilvánították a fesztivált. Bár ki tudja. a maguk javára fordítottak. azt a közeli erdôben rejtezkedô forradalmi ezred jelenléte bizonyítja. az indiai dr. lehet. mert amint a gyermekmûsor piciny hallgatóit szüleik a színpad szélére ültették. Hogy a szervezôk nem minden hátsó szándék nélkül készültek a kulturális eseményre. Amit lehetett. akár nem. Minthogy ezzel kimerítette az állam elleni izgatás fogalmát. Azok a KISZ-vezetôk. Kuba. hogy ôket a jó szándék vezette. nehogy Moszkva vigyázó szemei hibát találjanak mûködésében. néhány kedvezményezett elôadó hírnevét lehessen öregbíteni némi pénzmaggal megfejelve. a rock ugye nem politizál. Így születtek a békefesztiválok. magyarul tôkések. a zenészeknek és a közönségnek maradt a puszta fellépés. hogy a fiatalok nálunk a békességet szeretik. illetve a megjelenés. bekiabálással adott hangot nemtetszésének. augusztus 4-én. kapitalizmus-ellenes harcával. nem tehetnek a zenészek közötti ellentétekrôl.

Szó nincs róla. hogy a hasonló. sokan gondoltuk. ha komolyan elszabadulnak az indulatok. A történet ismeretében. A település neve még egy alkalommal bekerült a köztudatba. A külföldi látogatók még sokáig elmélkedtek azon. Andai Bálint énekest és Tóth ’Citrom’ József gitárost. neves vendégek bukkantak fel a próbákon Deák Bill Gyula. a többiek alkalomszerû fellépései ezt a feladatot sosem vállalták magukra. hagyta hogy az egész átcsússzon a liberális oldal kezébe. Mert a rocker ôszinte és alázatos és fôleg segítôkész a társaival szemben. bár tartani lehet tôle. csak mint nagy nevek egyre inkább ôk kerültek elôtérbe a hagyományôrzôvel szemben.B. nem véletlen. hogy a ’mi sem hittük volna’ szólamnál aligha mondanának többet. így a július 26-ra tervezett ’záróünnepség’ csillaga. a Pusztavacsi Millecentenáriumi Ünnepségsorozat részeként a Taurus együttes újbóli összeállása alkalmából. Az 1993-ban indult Sziget-fesztivál kiötlôi. amit bô tíz évvel késôbb 2003ban tapasztalni lehetett. hogy ôk nem képviselték volna az ’örökséget’. amit Béla maga után hagyott. arról ôket kéne megkérdezni.B. Sajnálatos módon a szervezôk a harmadik nap után bedobták a törölközôt. se érdeklôdése nem volt a mûfaj iránt. vajon mi történik. Balázs Fecó és Som Lajos mellé az említett Taurusba is beválasztották a Tûzkerék R. mégpedig 1996-ban. csak távoli álomnak tûnô nyugati nagy népi banzájok ideje a Kárpát-medencében is elérkezett. Az Antall-kormány. tartotta életben. a Taurus már nem mutathatta be mûsorát.Szakács Gábor egy lovas zsandárt is feldöntöttek. amelyiknek se pénze. hogy Brunner Gyôzô. Hogy az ötletgazdák arra gondoltak-e. hogy a megújult Taurus újbóli fellépésére végül nem került sor. A csapat mindent tudott abból a zeneiségbôl. talán jobb is. Egy gondolat erejéig azonban idôzzünk még a témánál. két muzsikusát. Amikor Citrom irányításával összeállt a mûsor. Radics Béla zenei örökségét kitartóan és folyamatosan az esztergomi Tûzkerék R. Tátrai Tibor és Závodi János személyében. hogy ha Magyarországon ilyen egy békefesztivál. Müller Péter ’Sziámi’ és Gerendai Károly elkötelezett segítôre leltek a Demszky-csapat egyik emberé94 . A Diáksziget Amikor 1993-ban Diáksziget elnevezéssel minden korábbinál nagyvonalúbb és változatosabb kulturális rendezvény köszöntött rá az országra.

A látszat ked95 . ezzel szemben a külföldi támogatók – Soros György. valamint Michael Lake. a Fôvárosi Önkormányzat stb. az épület fôvédnöke. hogy valódi történelmet csinál a béke és szerelem jegyében. késôbb SZDSZ-es. hogy meg sem kísérelték egy hasonló. Tisza Zoltánban és megszületett a napjainkra Európa egyik legnagyobbikává lett liberális szemléletû ’ifjúsági tábor’. Ez a lejmos. Ez ugyan már Müller Péter akkor sem volt igaz. ahogyan a Woodstockban jelenlévô több százezer fiatal is még tévesen azt hitte. 2001 nyarán külön épületet adtak át Magic Mirror (Varázstükör) elnevezéssel a buziknak és transzvesztitáknak.és Orbán-kormány kulturális tárcavezetôinek. A külföldi hasonlóktól eltérôen nálunk mindig is nyíltan részt vállalt benne a politika. arról nem is szólva. amelynek leglátogatottabb helyeire – így a Nagyszínpadra – saját elvtársaikat szerzôdtették. Megnyitóján Demszky mellett megjelent Izrael magyarországi. az Európai Unió budapesti nagykövete. Mondanunk sem kell. Hogy az idétlen oktatási törvények miatt – már alig tanítanak valamit az iskolákban. Csak ’gratulálni’ tudunk az Antall. ’mindent ingyen akarok’ szokás egyébként a késôbbiekben is jellemzôje maradt a rockfesztiváloknak. buktatni sem lehet – egyre csökkenô agytérfogatú iskoláskorú látogatókat mennyire sikerült palira venni a rafinált ügynököknek. Az idehaza 2003. ismertetése elôtt azonban fussunk át a Sziget-fesztivál néhány jellegzetességén. hogy lehetôleg egyetlen fillért se kelljen fizetniük. – egy internacionalista tábort hoztak létre. hiszen a béke jegyében döntötték be a kerítést. hogy szintén a béke és szerelem jegyében terjesztették a résztvevôk között addig soha nem látott mértékben a kábítószereket. a Szigetet a vallási türelem jegyében özönlötték el a legkülönfélébb szekták és térítôk tömegei is. A Szigeten soha nem kapott hangsúlyt a magyarság puszta jelenléte sem. MSZP-s politikusok – na és Pusztai Erzsébet (MDP) – csaptak fel csaposnak és mérték az alkoholos itókát a szomjazó fiataloknak. július 30-tól augusztus 6-ig tartó tömegmegmozdulás Közép-Európa legnagyobb ilyetén rendezvénye volt. Demszky Gábor köszöntötte meleg szavakkal a résztvevôket. Eleinte a Népszabadságban elrejtett rejtvény helyes megfejtôi között osztottak szét ajándékokat. Valami azonban nem tiszta a dologban. ám nemzeti szemléletû rendezvény lábra állítását. afelôl aligha lehetnek kétségeink. a Pepsi.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv ben. azaz átvállalniuk a költségekbôl.

ami 3. 2003-ban Kovács László tartott szónoklatot a helyszínen. a Slayert. természetben kaphassa meg fizetségét. akiknek vallása tiltja az ilyenfajta közeledést. hogy miért éri meg a város közepén – másutt távol a lakott területektôl rendezik – felfejleszteni ezt a behemótot és miért nem érte meg idehozni az olimpiát. Helyettük hozták el a tömegek ’épülésére’ a death (halál) metált játszó barbár csapatot Amerikából. 96 . De tekintsünk a múltba! „Kell egy hét együttlét” – mondotta Müller Péter miután a Hûvösvölgyi nagyrétet. Az elsô költségvetés 26 millió forint volt. a szellemi és kulturális fejlôdést szolgálja. a másság elfogadását sulykolták az ifjú agyakba. hogy ráfizetéses az egész. 2002-ben Medgyessy Péter. A mentôövet végül is a budapesti önkormányzat dobta. A fôváros például 500 ezer forintot adott. az Ôs Bikini – is megjelenhetett. elôre azonban csupán 8 és fél millió jött össze. hogy miért nem lehet kettôs állampolgárságot biztosítani a határon túli magyaroknak. Szóbeszéd járta. A helyszínen árult könyvek. a liberális eszméket valló szociológusok elôadásai az agymosást. ennek ellenére némelyikük egész éven át nem végezett más munkát az elôkészítésen kívül. A fôvédnökséget Göncz Árpád köztársasági elnök vállalta. 2003-ban másfél milliárd forint volt a Sziget-fesztivál költségvetése. hogy a hazai adóhatóság szeme elôl rejtve. a Budaörsi repülôteret és a Hajógyári szigetet ajánló javaslat után az utóbbi mellett döntöttek a szervezôk. a hamisított jegyek és a csoportos belógások miatt azonban vélhetôen jóval többen bulizták végig a ’Diáksziget’ néven debütált rendezvényt. amikor utólag kipótolta a lyukat a büdzsén. A Taverna Rt. Egyébként ebben az évben egyetlen épkézláb gondolkodású világhírességet nem találtunk a mûsorban. hogy egyikük-másikuk hosszú heteket töltött külföldön. a buzik. de ezek a kivételek csak erôsítették a szabályt. a kendernyomatos pólók. a világkiállítást? A válasz minden bizonnyal abban keresendô. utóbbi megmagyarázta.5 milliós hiányt ’eredményezett’. a szekták. hogy az elsô az egészséges életmódot. Kérdés. a második a tudást. 3 millióval szállt be az üzletbe a vendéglátás jogáért. de kaptak támogatást a Pepsitôl és a nagykanizsai sörgyártól is. 43 ezer ember fizetett belépôt. de nem is volt szándéka ez senkinek. A szervezôk az óriási forgalom mellett is minden évben azt nyafogták.Szakács Gábor véért egy-két kiválasztott – pl. Lamperth Mónika belügyér ugyanakkor eredménytelenül igyekezett parolázni ortodox zsidó fiatalokkal. a laza szórakozás biztosítása a figyelemelterelést szolgálta a lényegi kérdésekrôl.

marihuánát és hasist lehetett kapni. alig akadt olyan sátor. hiszen az akkoriban augusztus 14–21-ig tartó rendezvényt nemes egyszerûséggel csupán Pepsi-szigetnek hívták. A Diáksziget elnevezésrôl már 1996-ban is csak múlt idôben beszélhettünk. a színpadon pedig megjelent a Ten Years After. jóllehet az elôzô évi 101 milliós költségvetést 70 millióval emelték. ennek ellenére a veszteség 20 millió volt. a Byrds. Müller Péter „Sziámi” fel is rótta akárkinek. A gondot ismét a pénz hiánya jelentette. Adatok persze lettek. miközben az eredeti helyszínen rendezett woodstocki megemlékezésrôl a sajtó fanyalogva tudósított. Jefferson Starship 1994 stock-ról beszámolt a nemzetközi sajtó és a Music Television is. elszállásolása.” Óriásit tévedett. Hogy látunk-e valaha is valódi kimutatást a bevételi és kiadási oldalról. Az Eurowood. 1995-ben a Szigetrádió bejelentette: „Ide nem tudta betenni a lábát a kurva külvilág. Beszélték. nyakába. a Jethro Tull. hogyan csapja be az adóhatóságot. hogy a szervezôk közel sem kaptak akkora anyagi támogatást. mint a külföldi tenorok a népstadionban. a Jefferson Starship. amint majd az alábbiakból ki is derül. A 120 milliós költségvetésbôl – a 300 forintos napi és 1200 forintos hetijegyekkel számoló – mérlegkészítés után 18 millió 700 ezer forintos tartozás szakadt a Sziget Kft. a Blood Sweat and Tears – e három társulat felléptetése. több mint kétséges. Ebbôl mindenesetre 213 000 el is ment a külföldi hírességek gázsijára (3000–50 000 dolláros megosztásban). különben belehal az életbe. Ez igaz. 250 000 dollárral járult hozzá a rendezvényhez és általában Soros György is a zsebébe szokott nyúlni.Paul Kantner. mint egy évvel korábban. A szeszeket 97 . akkor pénzügyi bukta lesz a dologból. a Grandmothers of Invention (Frank Zappa zenekara). hogy 1996-ban csupán a Pepsi kb.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv 1994-ben százezerrel többen jöttek el. amely elôtt hajnalok hajnaláig ne álltak volna tömött sorok. utaztatása egyenként 45 000 dollárt tett ki – és Eric Burdon. mindössze néhány milkóról szólt a fáma. hogy ha csak a belépôdíjakkal számolnak. Heves ütközetek zajlottak italfronton. Szinte biztosra volt vehetô. A hivatalos tájékoztatás szerint a helyszínen vadkendert. de ebben az országban már mindenki kitanulta.

hogy meglepôen tiszták voltak a pottyantós. Úgy tûnt. hogy „Úgy hiányzik a marihuána. volt gördeszka. Egyikük-másikuk olyan összemaszatolt. ami azzal kezdôdik. Ha már a higiéniánál tartunk. hiába nyomatták a PeCsa szinpadon a Tankcsapda azon nótáját. Megszervezték az extrém sportok bemutatóját is.. a Delta és a Humanitás munkatársainak nem kellett sérvet kapniuk a robottól. A lábuknál megkötözöttek leugorhattak egy toronydaruról. na és a bungee jumping. A punkok persze most sem tagadták meg magukat és küllemüket tekintve teljesen lepusztultan jelentek meg. az nem éppen étvágygerjesztô. hordozható bio-WC-k. skate. Szép számmal lehetett szájkosár. megjegyzendô. a többi a nagykereskedôké. sôt póráz nélküli ebekkel is találkozni. A közbiztonság akár jónak is volt mondható. 15%-ot vesz le a raktárak forgalmából. diszkóban. gumiasztal. Rendszeresen járôröztek és jóformán minden földön fekvô. tûzdelt külsôt mutatott. amelyben végül két tucat eltulajdonított sátrat is megtaláltak. várja ôket a keményebb adag valamelyik klubban. 98 . bár amit bennük látott az ember. mert ez utóbbiak hanyagolták a megjelenést. Ezúttal nem volt összetûzés a punkok és kopaszok között. amíg sorra kerülnek és azonnal elhúztak a csalitosba. hogy borítékolni lehetett számára a vérmérgezést. a terjesztôknek nem szükséges a szigeten botorkálni. Alapvetô változás 1995-höz képest. akadt olyan kocsi. már csak azért sem. mintha levonulóban lenne a droghullám. Ennek következtében – az elmúlt évhez hasonlóan – már a pagonytól nagyobb távolságra sem volt tanácsos beleszagolni a levegôbe. hogy híre-hamva sem volt a zajos vurstlinak. Ráadásul a cigi ma már nem igazán üzlet. falra mászás. helyén – távolabb a tömegtôl – külföldi motorosok vertek tanyát. Miután a narkotikumokat ma már bárki bárhol beszerezheti. majd rángatózhattak egy jó darabig. és bár már az elsô napon is árultak kendermatricás pólókat. Mivel az éjszakákat nem igazán a mediterrán éghajlat jellemezte. ami aligha szabályszerû. akikre hirtelen jött rá a szükség és nem volt idejük/kedvük kivárni. Persze korántsem tétlenkedtek. aléltnak tûnô lényt kikérdeztek állapota felôl.” A fiatalok már be vannak etetve. sôt szervezett bandák garázdálkodtak. igazából nem ezek voltak a nyerôk. A Sziget Kft. a ’fedél’ ellopása piszkos húzás volt a fiatalokkal szemben. Inkább azokkal volt baj.Szakács Gábor egyébként kizárólag a szigeten lévô raktárakból vásárolhatják az árusok. az erôszak helyett is inkább a tolvajok. ennek ellenére a Máltai Szeretetszolgálat. ha kellett megvizsgálták..

nézzünk szét a rock háza táján! Megjelent itt a narkós. arról gondoskodtak a hittérítôk. mert minden mindennel összefügg. De ha már a zenénél tartunk. A tavalyról ismert Végsô idô (Endtime) a korábbi két oldal helyett. egyébként a Népszabadság könnyûzenei rovatának vezetôje. ezúttal már négy színes oldalon hirdette a szebb jövôt.. hogy hagyományos hangszereik mellett. csupán belsô – netalán családi – indíttatás alapján is élhet példás életet. erôszakos betolakodást jelent. ahol a mûsorelôzetes szerint Heller Ágnes filozófus okíthatta az érdeklôdôket az Utópia–Álom–Képzelet témakörben. hogy valaki minden külsô ráhatás nélkül. Elôször megpróbált meggyôzni.”. biszexuális – David Bowie egykori testi (!) -lelki jó ba99 . hanem csupán egy sátorra. mindössze az egymással torzsalkodó katolikusokat szeretnék egyesíteni. A torzsalkodók között egyetlen római katolikus. mert így legalább választási lehetôséget kapnának. Természetesen mindegyik a Bibliára hivatkozott. (Új Péter napjainkban az Index fôszerkesztôje. elôfizetheted Európa legjobb hetilapját és olcsóbban hozzájutsz a legendás Narancs-könyvekhez. A Wanted rockzenei szaklap. ahol – idézem egy kiadványból – „Találkozhatsz a Narancs újságíróival. ahová az arra járók éppúgy betérhetnek.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Saját sátrat állított a Magyar Hírlap. Tanításuk közös vonása. hogy általában egy feslett életû személy valamiféle szellemi lénnyel történt találkozás hatására rádöbben gyarlóságára. ami a szótár szerint támadást. Számukra szinte elképzelhetetlen. református vagy evangélikus térítô sem jelent meg a szigeten.) Hogy a sziget ne csak anyagias ügyekkel foglalkozzék. a céltalanul elfecsérelt idôre. csak éppen saját bejáratú értelmezése szerint. És persze ott virított a Wanted/Narancs sátor. a budapesti székhellyel is rendelkezô Új Élet Gyülekezet apostolai angol nyelvterületrôl érkeztek. Deutsch Tamás és Berle Béla (érintett) filozofált arról. verték a dobokat. de a tizenévesnek látszó társaság nem is ezzel foglalkozott. Egy másik szervezet. Nem prédikátorokra lenne szükség. majd ôk segítenek a helyes értelmezésben.. Ezt talán a hívekre kéne bízni. miközben az ilyen-olyan szekták tág teret kaptak mûködésükhöz. hogy rosszul ismerem a Bibliát. mint a magát emberbarátinak minôsítô ármányos szervezetekhez. négy fiatal egyenesen Londonból. míg Veér András pszichiáter. jó útra tér. A Krishnások már odáig merészkedtek. Szerintük szó nincs erôszakról. felelôs szerkesztôje Új Péter. hogy „Létezik-e drogpolitika ?”. Pólójukon Invasion Budapest felirat. mozgalmat alapít. rockernek álcázva maguk pengették az elektromos gitárt.

korábban már említett Müller Péter ’Sziámi’ – kárál ugyan a kevés pénz miatt – imigyen szóla. elôtûnik a megfontolt. személytelen és korrupt hatalmat képviseltek számomra. A rendezvény idôpontja évekig óta úgy foglalta magába augusztus 20-át. mint az East. valamint Slash. És itt kezdôdik a befolyásolás.. miután megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend kiskeresztjét. többségük nem üti meg a magyar blassz I-et. vagy a Prognózis. De nem is lehet másként. A táncház mindezt nem helyettesítette. Ez még nem baj. mint az elôdeik. akár100 . amiért viszont tucatnyi kedvenc látható. mint egy napijegy a szigeten. hanem azt. a Guns ’n’ Roses gitárosa. Hevenyészett kísérôivel adott minôsíthetetlen mûsoráért 50 000 dollárt kapott. illetve. egy magyarokhoz szóló elôadás.. ami van. kevésbé rideg. foszlik szerte a Kell egy hét együttlét mítosza.” Itt tartunk. amit a jelölôbizottság kiválasztott számukra. Akik adták. hogy annak jelentôségét akár egyetlen szóval is méltatta volna. ahogyan teszi. nem tettem volna meg. A nagyszínpados 42 zenekar közül 16 volt külföldi. „Ha az elôzô két hatalomban kellett volna a kitüntetést átvennem. egy nemzeti tudatra utaló mûsor. de ugyanezek a hangok meg sem nyikkantak a határon túli magyarság érdekében.. Hogy az egésznek mennyire nincs köze a magyarsághoz. A sziget minden kedvezôsége ellenére lassan kibújik a szög a zsákból. Szép dolog Tibetért szónokolni. csak az. bárhol megrendezhetô ugyanígy. Ez van. ha a szervezésben résztvevô. Sehol egy nemzeti lobogó. amiért jöttek. A jelenlévôk ugyanis nem azt és fôleg nem ott kapják. Ez az internacionalista rendezvény semmiféle magyaros jelleggel nem bír. Az sem mellékes. hogy a fiatalokat nem igazán maga az együttlét vonzotta – ahogyan azt sokan gondolnák –. Ennek magyarázata abban keresendô. tudatos befolyásolás.Szakács Gábor rátja – ôs punk. hanem a zene.” Az elôzô hatalom Antall József kormányát jelentette. hogy a ’hétköznapokon’ az egyes koncertbelépôk összehasonlíthatatlanul drágábbak. amit várnának. mert annak a nagyszínpadról kellett volna szólnia. Most a kitüntetettek köre is szimpatikus és elfogadható volt. A Sziget-Sunban Mirkó(?) az Iggy Pop afró színpadon ugrabugráló feketékrôl áradozik. hónapokig tartó packázás után egyetlen olyan idôpontot ajánlottak az utolsó pillanatban. Iggy Pop. ugyanakkor olyan kiváló magyar csapatoknak. arra néhány észrevétel. amit azok nem tudtak elfogadni. „Szép lassan elkezdem átkozni a saját kultúrámat..

elmaradó korosztály mennyisége. a súlyos balesetet okozó. akkor a mindenkori hatalommal világszerte szemben álló alternatív zenekarok és zenészek nem azok kezébôl ennének. Lassan már fehér hollónak számít egy harmadik x-et taposó matuzsálem. kurvává. miközben rajtuk keresztül a szülôket kopasztja meg. Olyan ez mintha egy hétig rablóvá. hogy ezek a kedvezôtlen jellemvonások késôbb sem súlyuknak megfelelôen jelennek meg a polgár lelki szemei elôtt. szem nem marad szárazon. annak bizonyítéka az a fiú. A táborozók – egyre fiatalabbak életkor szerint – persze ettôl még érezhetik magukat jól. maffiózóvá. mint korábban. hiszen nem ismerik a mögöttes történéseket. Kasztosodik a sziget társadalma. ugyanis pusztán üzleti vállalkozássá lett. akire a tizenévesek rá sem hederítenek. a szervezôk elsôsorban az ô igényeikhez igazítják a meghívandó elôadókat. mint a szigeten kapott. hogy egy combon késelt egyén miért nem tud. akar (?) emlékezni a kellemetlenségre. mûsorszámok hiányában csak ideig-óráig tekereg a szigeten magára hagyva az élettapasztalatokkal alig rendelkezô fiatalokat. Meg kell a szívnek szakadni. amit aztán az életben is úgy lehet eldobni. Az érettebb korosztály az ôt érdeklô fajsúlyosabb elôadások. A Pepsi-sziget név: nomen est omen. akik egyre könnyebb zsákmányai a befolyásolásnak. Mivel a szigetjárók átlagos életkora csökkenô irányzatot mutat. róla szóló igazolást. Az viszont felfoghatatlan. mint a népnek alamizsnát osztogató egykori királyok a garasokat. Ha nem így lenne. A jó dilinek tûnô házasságkötô sátorban egy hétig (!) tartó örök (!) hûséget lehet fogadni. aki az egyik földön üldögélô csoport mellett talált pénzérmét nem a saját zsebébe süllyesztette. stricivé. pislákol még a tisztesség szikrája.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv csak az országról országra vándorló Forma-1. azok évei számával fordított arányban nô az idôsebb. Az ellentmondás kézenfekvô. mert ez a rendezvény már sosem lesz ugyanaz. így nem lenne csoda. Hogy azért nincs mindenki megfertôzve a hülyeséggel. Diszkózene dübörgése mellett a Stollwerck cég színpadáról úgy dobálták a cukorkát és rágógumit a gyerekek közé. alkoholistává lehetne válni. gazemberré. hanem tulajdonosa iránt érdeklôdött. valamint hogyan volt képes egy tökrészeg hölgy mindenki figyelmét elkerülve furgonjába pattanva belehajtani a Tilos Rádió kocsmájába. Beérni látszik a tömegtájékoztatás és a piac azon törekvése. Így viszont egy hamis világban töltik ezt a pár napot. lesza101 . ráadásul komolytalanná sülylyeszti a házasság szentségét. amellyel a legifjabbakat célozza. akikrôl éppen a leplet kéne lerántaniuk.

a hetiekében kb. csak akkor fölösleges volt Müller Péter 'Sziáminak' egy szál virágot a szája szegletébe erôltetnie az áprilisi sajtótájékoztatón. dodzsemjével. hogy koncert után azonnal turnébuszába pattant és belehajtott a keverôpult környé. A napijegyek darabja 1995-ben még 500. amikor bevásárlóközpontot építenek a látogatók kiszolgálására. 1999-ben a vidékrôl felcaplató zenekarok többsége vonat. Csakhogy általában autóval jöttek. A szigetjárók minden zenére vevôk voltak. illetve 10 000 forintba került. a biz. a tankolásra meg – a hírek szerint – nem fizettek nekik. Az egykoron keményen bírált dél-afrikai fehér paradicsom hazai megfelelôje távol a sziget dzsumbujától ingyen kínált úszómedencés kikapcsolódást a nyugalomra vágyók számára a maga háromszoros étlapáraival. Reed jött. Baj nem lett belôle.Szakács Gábor kadt körhinta esete is nagyobb óvatosságra int.1973 102 . bohóckodni meg másutt is lehet. A belépôdíj emelkedésében nem kis szerepe lehet a rengeteg – elsôsorban nyugatról jött – külföldinek. legfeljebb nem estek önkívületbe. Az egykori posthippi Diák-szigetet napjainkra a maga körhintáival. akkor közlekedési eszköz hiányában az éjjeli órákban már korábban sem lett volna a hazai közönség elzárva a külvilágtól. Valószínûleg az ô kényelmük érdekben állították üzembe a 23–06-ig fél óránként a Deák térig közlekedô. Helyben vagyunk. a hetieké 3000. 330%-os emelést jelent. Az újítás csúcsa az 'elit' számára kijelölt Roxy Sun City. de azért a magyaroknak is jutott valami. ahogyan a nagy dérrel-dúrral beharangozott Lou Reed esetében. vásári bóvlijaival. Az elôzô években a Prodigy – emlékszik még valaki rájuk? – és David Bowie egyenként 100-100 ezer dolcsit nyúlt le. azaz nyolcezer forint térítést kapott – volna.és buszjegy ellenében 8000. évben 2000. A riasztó összegek ellenére a hírek szerint 2000-ben soha nem látott tömeg verte el pénzét egy hét alatt. számukra így is bagó az egész. látott és annyira meglepôdhetett a várt tetszésnyilvánítás hiányán. sem a szigetnek nincs már köze az eredeti szellemiséghez. biszexuális mikulást. Még eljöhet az idô. Ha nem így lenne. aztán kész. ingyenes buszjáratot is.Lou Reed kén zsúfolódó tömegbe. Meghallgatták a csaknem 60 esztendôs drogos. gyermekmegôrzôjével a törvényesített csövesség Disneylandjévé alakította az üzlet. Bizonyára ez az élet rendje. ami a napijegyek esetében 400%-os. míg a 2000. Sem ennek a jelképnek.

Legnagyobb baja. melyek szerint egyetlen dolog állandó. Szomorú. nem derült ki. a kapitalizmus ellen lázadnak. Mondják. de hogy a bolsevikokról mi a véleménye ennek a malacképûnek. a szélsôséges brit National Front jellemezte a címlapokat. lélekte103 . Hogy végül is milyen a Pepsi-sziget? Egyre inkább a kötetlen és felületes. évét. Végül lássuk Pepsi-sziget 2001. hogy a 70-es évek végén éppen náluk. de arra sem ártana emlékeznie. és azon filózik. Ez már ugyanaz az ifjú fogyasztói társadalom. végül franciaként halok meg. Az m2 egyik reggeli mûsorában Müller Péter 'Sziámi' hivatkozott az ôsi tanokra. A szigeten ezúttal is kiemelt jelentôséget kapott a másság és az ún. különösen Jörg Haiderrel. a nemzetközisége. hogy magyarként születek. akivel továbbadott közös tulajdonságaik kibontakozását látnák felcseperedô gyermekükben. mi azért megvagyunk a melegek nélkül. de ezt a pofátlanságot 2000-ig a legnagyobbak sem merték megkockáztatni. a változás. hogy az egy hét után esetleg érdemes itt maradni és megnézni a történelmi emlékeket. Rengeteg a mûsor. ôk viszont nem tudnak élni nélkülünk. Ezt megelôzôleg már nyomdafestéket nem tûrô stílusban támadta az 1985-ös Live Aid rendezvényt is. Csakhogy az egészséges változásoknak valamit meg kell ôrizni a kezdetekbôl. A héber sátornál angolul panaszkodtak. nem lehet. a csodálatos tájakat. hogyan hozakodjon elô egyik meleg férfiismerôsének azzal. A plázák szenvtelen. amit nem lehet eléggé hangsúlyozni. hogy hölgyünk szemében csak tenyészcsôdôrnek jó a férfi. kisebbség tisztelete. a MaNcs-sátornál viszont egy órán keresztül öt leszbikus nô ecsetelte életének viszontagságait. nem olyan társnak.a harmadik éppen teherbe óhajt esni. hogy ne szlopáljanak.. amelynek egyedei egyetlen jármûre sem tudnak úgy felszállni. hogy ô a kiszemelt spermadonor. ugyanakkor kulturált körülmények között történô szórakozás irányába mozdul el. Szerinte Közép-Európában vigyázni kell a fasisztákkal. hogy ez Magyarország egy szelete. Dunstan. hogy menynyire sanyarú a magyar zsidóság helyzete.”. mégis óriási a céltalan lôdörgés lehetôleg valamilyen itókával. Idézet a Sziget Sun-ból: „. aztán németként élek.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv tonságiak leállították a járgányt. rágcsálnivalóval a kézben. Mint a példa mutatja. Nem is szólva a teljesen tuskó angol futballhuligán honfitársairól. Más értelemben volt bunkó az istenített anarchista angol Chumbawamba együttes frontembere. majszoljanak valamit.. Addigi nyolc éve alatt soha egyetlen percre nem derült ki...

Szakács Gábor len világa birtokba vette a szigetet. Napi ötvenezer ember egy héten át tartó dajdajozása nem a város közepébe való. az ifjú alig néhány perc múlva már helyet is foglalt a beszélgetôasztalkánál. Mindössze egyetlen hangadó viselte a Buzi vagyok! Na és! feliratú pólót. szántóföldeken jelölik ki. azaz rá sem hederítettek. viszont jól megfért egymás mellett a Habeas Corpus. hogy simli az egész. Ezoteriával foglalkoznak. kézmûvesek kínálták portékáikat. Az arra mászkálók ugyanígy vélekedtek. A Magic Mirror nevû épület egy hétig tartó mûsorában naponta kaptak szót a melegek képviselôi. mint amikor a kapásra váró rosszlány szép szôke hercegnek szólítja legrútabb áldozatát. Ugyanilyen komolytalan volt az ôs rocker Pataky Attila szereplése a Táncdalfesztivál sátorban. A 'Kelta' felirat alatt izzadó hölgyeket lehetetlen volt egy kis ôstörténeti beszélgetésre rávenni. a sziget északi csücskében felállított jurtában nemzeti szemléletû könyveket árultak. hogy micsoda mágikus erô lakozik a kis tárgyacskában. igaz. hogy külföldön az ilyen megarendezvények helyét távol a lakott településektôl. Az egész jelenet olybá tûnt. és noha egyesek lekicsinylôen boszorkánynak nevezik ôket. Egyikük sokat sejtetôen somolygott. Az olyannyira felpörgetett homokos melldöngetésnek saját sátrukban – ott jártunkkor – nyoma sem volt. ennél lényegesen többrôl van szó. Az egész azonban csupán vágyálom. a magakelletô elôadók voltak az igazi üzenethordozók. bár ezúttal már csak az újpestiek panaszkodtak a hangerôre. a Labrisz Leszbikus Egyesület. a Háttér Baráti Társaság a Melegekért és a nôk bántalmazása ellen fellépô Na Ne. hiszen lassan-lassan egy egész város épül azok számára. hogy ezt a területet lehetetlen hermetikusan úgy beburkolni. az ott elhelyezett szórólapok. a beszélgetéseket Albert Györgyi vezette. Azt viszont sikerül megszokniuk az egy hét 104 . repülôtereken. Egy. Néhány szót érdemes ejteni a Pepsi-sziget lakóinak utóéletérôl is. Egy kulturálisnak látszó tevékenységrôl viszont hamar kiderült. Nincs az a fiatal – és talán felnôtt –. A trükk bejött. nem véletlen. elôzetes hírek szerint felbukkant a másságát büszkén és nyíltan vállaló Varnus Xaver is. amikor egy arra tévedt fiatal srác nyakában lévô fakeresztet kezdte fogdosni. hogy egy szisszenet se hangozzék kifelé. Rá kéne ébredni. A látványos környezet. A zene olyan amilyen. mindenre azt felelték. Dáridó címû lemeze után az ember már semmin sem csodálkozik. ezzel is érzékeltetve. akik éppen a városból menekülnek ide. hogy elolvasható a kikészített könyvekben. aki ne vágyna az ott tapasztalható képzelt szabadságra. magukat mágusoknak hívják. távolabb íjászatot tanítottak. mellettük ôsi magyar ételeket kínáltak.

Édesapját az 1956-os vitézkedéséért a kistarcsai gyûjtôbe vitték. Mert ez az igazi Valóság show. hogy a szemetet eldobálhatják – hiába a rengeteg figyelmeztetô tábla –. play-backrôl tátogó arcokat. akik hangszerük minden csínját-bínját ismerik. amit Dunaújvárosban elkezdett. a harangozásban volt segítségére. a paksi Gasztroblues Fesztiválok szellemi szülôatyja. Természetesen mindenki vérmérséklete szerint ítéli meg a Diák–Pepsi–Fesztivál-sziget tizenegy esztendôs történetét. töretlen elszántsággal törtet elôre. jazz-. nem sokkal késôbb Nemes Nagy Péter is beszállt a kis csapatba. de az átfogó kép(let)en mindez nem változtat. azonnal mellé állt és 1993-ban megszervezhette az elsô fesztivált. padokra feltehetik a lábukat. a minôségi zenészeket és zenéket egészen másutt kell keresni az ország határain belül. Itt ne keressen senki sikerlistás. Minden sikeres rendezvényhez kell egy elhivatott ember. el kellett költözniük Paksról. szabadulása után az egyetlen munkalehetôséget evangélikus lelkész barátja. Gastroblues Fesztivál 1993–2003 Miközben minden évben a Sziget-fesztivál nemzetközi jelentôségérôl áradozik a tömegtájékoztatás túlnyomó része. Ilyen személy Gárdai György. rockelôadóknak. az alig kilenc esztendôs Gárdai Gyuri. 105 . Amikor visszatérnek a civil életbe. kedvükre hangoskodhatnak. ahol összehasonlíthatatlanul szerényebb anyagi feltételek mellett egy évtizede adnak lehetôséget az arra valóban érdemes blues-. hogy a kihelyezett székekre. a munkában kezdetektôl fogva Török Ádám segítette. hogy magához vette templomszolgának. Nem sokkal azután. hogy a mûsort élô zenével színesítsék.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv alatt. Sólyom Károly biztosította azzal. már önállóan folytatta azt. Sztálinvárosba (Dunaújváros neve az ’50-es években) kerültek. mindent összekoszolhatnak. hogy az édesapa Kistarcsáról kiszabadult. abból szerezett ismereteit késôbb diszkósként – ez annak idején pop/rock felvételek lejátszását jelentette – hasznosította. olyanokat viszont igen. ugyanezek a beidegzôdések munkálnak továbbra is az emlékezetükben. majd rábeszélte az Aranycsillag szálloda KISZszervezetét. Nevezetesen Pakson. Kisfia. Mi csupán néhány év jellegzetességét emeltük ki. ugyanezt teszik a város utcáin és jármûvein. ahol a cseperedô fiatalember rendszeresen hallgatta a Szabad Európa Rádió zenés mûsorait. Legnagyobb szerencséjére az Atomerômû Rt. aki meg nem rettenve a beláthatatlan jövôtôl. Kapcsolata ekkor kezdôdött a hazai zenészekkel és miután visszakerültek Paksra. És itt fejezzük be az idôutazást.

jam session részletek. hogy filmen és hangszalagon megörökítse az eseményeket. A kulturális rendezvény az évek során mind erôteljesebben összekapcsolódott a Pakson hagyományos halászléfôzô versenyekkel. Chris Farlowe. a Tiffán Borház. eljött Spencer Davis. Varis Mauri segítségével a finnországi Rauma és Puisto Blues fesztiválokra. Mick Taylor. életképek láthatók a halászlé-versenyek. 106 . fellelésükön ’Kaktusz’ unokatestvére. Az évrôl évre megjelenô gyûjteményes CD-k elsôsorban a kezdôbb zenekarok számára nem egy esetben életük elsô hanghordozós felvételét jelentették. Az évtizedes történetet tömören. 2002-ben könyv és a tizedik évforduló ünnepi alkalmából fellépôkrôl készült CD. Horváth János készítette. közülük mindenképp kiemelendô az elsô. hazai csapatok jutottak ki az ETV-Erôterv egyik igazgatója. a hangosításban Morc Csaba játszott meghatározó szerepet. ám velôsen Nemes Nagy Péter foglalja össze. megszólal Németh Lojzi. évfordulóját ünneplô megmozdulás. borkóstolások. Papp Gyula és persze Török Ádám.Szakács Gábor Gárdai ’Kaktusz’ az elsô pillanattól azon volt. a gasztronómiával. Németh Tamás ’Nemecsek’. 1993-as. A kiadvány két részbôl áll: elsô fele 1994tôl 2002-ig 21 elôadót. Nashville Teens. valamint DVD. a Borbarát Magazin. hogy Paks iskolapéldája egyre újabb korosztályokat vonz az élô zene bûvkörébe. a Mini 25. amiket tv-állomások – közte a megszüntetett +1 Éjjeli menedék – tudósításai egészítenek ki. muzsikusok visszaemlékezései követik egymást. és a koncertcsarnok. a digitális felvételeket a kiváló hangmérnök. Ennek kialakításában tevôlegesen is részt vett a Borbarát Klub. Csonkics Károly serénykedett. beszélgetések. Noel Redding. a Délvidékrôl és Erdélybôl. Fellépések. a paksi Duna-part hangulatából. Gastroblues lévén. Nemzetközi hírességek is megjelentek a porondon. reményét kifejezve. amely 240 (!!!!) percben eleveníti fel a múltat. a Yardbirds. illetve zenekart mutat be egy-egy szám erejéig. idén viszont az elmúlt tíz év anyagából született DVD-összeállítás. valamint a Gastroblues Club éjfél utáni zenei tivornyáját örökíti meg 27 tételben. határon túli magyar zenekarokat hívtak meg innen. a második rész a Bonus nevet viseli. Testvérvárosi kapcsolat alakult ki a felvidéki Galántával.

thrash elemeket sem nélkülözô. A power metalnak mondott amerikai Savatage együttes vezetôje. a Nice. ritkábban a kiadók találják ki. milyen névvel illetik az általuk játszott zenét. Ma már komolytalan értékelések jelennek meg olykor-olykor egy-egy csapat lemeze kapcsán. mégpedig abban. újabbnál újabb stílusirányzatokról. hogy számára teljesen mindegy. ugyanakkor egyre értelmetlenebb és követhetetlenebb. a rock. Nem véletlenül mondotta Oliva e sorok írójának. hogy annyiféle a zene. Eltérô voltuk ellenére egyetlen szempontból teljesen megegyeznek. hanem az újságírók. A ’60/’70-es években JonaOliva és Szerzô a pop. Csupán néhány példával jelezzük. Jon Oliva nyilatkozta e sorok írójának. mint ahány mûfaj. mint tartalmukat tekintve nem igazán szolgálják az ôszinteséget és a sokat hangoztatott szeretetet. nu metál jellegû. bár korábbi power irányától némiképp elmozdult rhythm and blues lemezrôl beszélhetünk. hogy azon sem csodálkozna. hogy úgy külsôségeikben. a hard rock irányzatokon kívül minden mást belegyömöszöltek a progresszív skatulyába és senki nem azon törte a fejét. Jó étvágyat ehhez a rengeteg zöldséghez.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Stílusok. a Quintessence zenéjét hogyan nevezze. szakmai elemzésbe bocsátkozni az egyre szaporodó. Aki pedig úgy hinné. ha valamelyik pihent agyú firkász majd vegetable (zöldség) metálnak keresztelné legújabb albumukat. azt ki kell ábrándítanunk. valahogy így: Hard rock alapú. mûfajok. a death és black metáltól sem idegen. érzelmeket. 107 . hogy bizonyos esetekben a pop/rocknak milyen (vad)hajtásai születtek. hogy az Iron Butterfly. Ezek többségét ugyanis nem a zenészek. irányzatok Ebben a fejezetben nem kívánunk részletes.

Chrissie Hynde (Pretenders). Vivienne a szubkultúrát részesítette elônyben. növekvô munkanélküliség. amikor valakinek ki kellett mondani. ahol McLaren a betévedô fiatalokból válogatta ki a Sex Pistols legénységét. Rat Scabies (The Damned). Az adás után égni kezdtek a vonalak. felháborodott tömegek követeltek válaszlépéseket. július 4-én adó.Szakács Gábor Punk A ’70-es évek közepén Nagy-Britannia egyik válságból a másikba zuhant. faji zavargások követték egymást. Az 1976 szeptemberében Londonban rendezett elsô punkfesztiválon a még csak nézôként jelenlévô Sid Vicious útjára indította a pogo táncot. a polgárpukkasztásnak nevezett ökörködésnél egy tapodtat sem jutott tovább. a bemutatkozó koncertjét 1976. viszont a benne megfordult elemek késôbb nevesebb csapatokban hallattak magukról. majd a motorosokat látták el a kötelezô kellékekkel. hogy válaszul ’fucking rotter’-nek (kibaszottul szarembernek) nevezte. A mûsorvezetô Bill Grundy nem éppen barátságos kérdései annyira felbôszítették Steve Jones gitárost. Az irányzatnak persze tetszett a kialakult cirkusz és Siouxsi (a Banshees vezetôje) elôször örömmel hangoztathatta véleményét. 1974 végére a bolt a szexcikkek árusítására tért át. gazdasági viszszaesés. hogy a király(né) meztelen. Ellentmondásosságára mi sem jellemzôbb. majd kikérte ma108 . Az elsô punk kislemezt New Rose címmel a The Damned adta ki ugyanezen év novemberében. Ez a feladat a punk irányzatra várt. mely szerint végre színt vallott a teljesen beszûkült agyú társadalom. miközben a furcsa pár nemcsak divatot. így Paul Simonon (Clash). A glam és a pop egy ideig feledtetni látszott a bajokat. McLaren kezdettôl fogva vonzódott a radikális. azaz a lökdösôdést. Közük nem volt a nemzeti tudathoz. az irányzat felfutásának azonban az igazi lökést a Sex Pistols kijelentései adták a Thames TV december 1-jei élô adásában. baloldali beállítottságú Clash együttesben Paul Simonon éppen a brit nemzeti lobogót varrta ingére. Az alapvetô lökést minden bizonnyal a divatáru-kereskedô páros Malcolm McLaren és Vivienne Westwood adta meg. azaz szélsôséges politikához. akik 1971-ben nyitott Let It Rock elnevezésû butikjukban elôször a Teddy Boyokat. Ez idô tájt összeállt a London SS nevû csapat is. ám a puszta lázadásnál. ám koncertet sosem adott. ám eljött a pillanat. hanem új életmódot is alkotott. Munkabeszüntetések. mint hogy egyik mérvadó képviselôje.

verekedések.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv gának. Nancy meggyilkolásának vádjával. mert a cég irodájában már tök részegen. az Abba (Arrival). amikor a Tilos rádió kereszténygyalázásával kiváltott tiltakozási hullám a jelentéktelen adót országosan ismertté tette. az Eagles (Hotel California). (A legnagyszerûbb dolog a punkban. hôbörgô egyedeknek tudták eladni magukat. Ám rossz lóra tett. és akárcsak korábban az EMI. hogy a liberális szemléletû adó munkatársaként 2003 karácsonyán már azt röfögte az éterbe. De mit mutat a valóság? Az állandó botrányok. punk egyik pillanatról a másikra közismertté vált. Az egykori punkzenész pálfordulását jelzi. hogy 1977 volt a punk nagy éve. hogy minden szabályt felrúgva szabaddá tette az embereket. lelépési díj ellenében egyoldalúan felbontotta a szerzôdést. Magyarországon a már említett Tilos Rádió kapcsán. a Pink Floyd (Animals). Sokan úgy tartják. Ezekkel a nevekkel a tehetségtelen antizenész Sid Vicious (Sex Pistols) és társai csak a hasonló szellemi és zenei(?) színvonalon mozgó. hogy „Kiirtanám az összes keresztényt”. valami hasonló játszódott le 2004 januárjában. 109 . tárgyalásképtelen állapotban jelentek meg fiúk. A mûsorvezetôk szemlélete is megegyezik a punk fô ismérveivel. A kiadó válaszul bezúzatta az addig legyártott 25 000 példányt.)” Az A&M kiadó megszimatolva az újdonságban rejlô üzletet 1977. Ezt nem sokáig élvezhette. amelyeket a Fleetwood Mac (Rumours). Rod Stewart (A Night On The Town) lemezei képviseltek. február) így idézett: „The greatest thing about punk was that it broke all the rules and gave people the freedom to say and do what they liked. Napjainkra kivetítve a történetet. amit a Classic Rock (2003. mert 1979. március 10-én a Buckingham palota elôtt írta alá a God Save The Queen címû kislemez kiadását rögzítô szerzôdést a Sex Pistols tagjaival. amit csak akarnak. hogy azt mondjanak és tegyenek. február 1-jén herointúladagolás oltotta ki fiatal életét. Azóta is a mûfaj haláltusája zajlik. az ott részegen pofázó Barangó (Bajtai Zoltán) a ’80-as években még a kommunistáknak rontott. Másnap már az egész brit sajtó tele volt az eseménnyel. hogy a tömegtájékoztatás punknak nevezze a mûfajt. ám a Virgin cég óvadékával szabadlábra helyezték. A durva és kötekedô Sidet 1978 októberében New Yorkban tartóztatták le barátnôje. köpködések nem pótolhatták azokat a zenei értékeket.

szeptember 23-án) a mûfaj mintapéldája lett. kitörési pontja nincs. Saját albumai – Show No Mercy (Ne mutass irgalmat). Akkoriban Mariah Carey és Michael Bolton bérelt magának helyet a népszerûség csúcsán. a kislemez Smells Like Teen Spirit szintén robbantott. amikor egyik napról a másikra felkapták.1. A grunge jellemzôje a roppant egyszerû zeneiség. és nehezen tudta elviselni azt. basszusgitárosuk. ami a sikert követôen körülötte történt. Hell Awaits (A Pokol vár rád). mert olyannyira patetikusak és tehetségtelenek. Az általános pop számok is csak szemetet jelentettek számomra. hogy valami újat hoztak létre. Fejlôdési lehetôsége. a Pearl Nirvana Jam megmaradt magnak. ám Cobain meglepô módon értékelte mindkét oldal teljesítményét: „Nem pocsékolom az idômet erre a bandára. mert akkor már másként neveznék. hogy csupán egyszerû rock ’n’ rollt játszottak. Kurt Cobain szerint a Pixies nevû csapat mintáját követték. Thrash (csépelô) metal Jellegzetessége a teljesen érzelemmentes tekerés. Mind a mai napig az 1982ben alakult amerikai Slayert tartják a mûfaj legmeghatározóbb zenekarának és elôször a Metal Massacre (Metál vérengzés) válogatás lemezen tûnt fel. Vérében volt a punk. amelyben minden résztvevô a gyorsaságra törekszik. még ha képviselôi errôl másként is nyilatkoznak. a Bleach készítése mindössze 606 dollárba került. Nevermind albumuk (megjelent 1991. mellettük éppen a Guns ’n’ Roses volt a leghúzósabb rockbanda. Reign In Blood (Vérben tobzódás) – jól mu110 . utolsó képviselôinek egyike. felolvadt a különféle irányzatokban. vezetôjük. szinte a punk kezdetlegességének szerves folytatása.Szakács Gábor Grunge A mûfajt a Nirvana futtatta fel 1990-ben. Elsô lemezük. Meg sem fordult a fejükben. ilyen gondolkodású barátaival járt szórakozni. Alig tíz esztendei tündöklés után 2002re a mûfaj szétesett.” Az énekes-gitáros mindig is idegbetegnek tartotta magát. Krist Novoselic utólag úgy véli. az amerikai sikerlistán. egyben No.

Az sem véletlen.mulletmayhem. hirtelen rájöttem. 2003-ban a budapesti Szigetfesztivál meghívott világhíressége volt. Egyik legjelentôsebb képviselôjük Body Count. Ice T. (Haver. mûvésznévre hallgató énekes ’leányvállalata’. amikor a Slayer egyik kislemezének – Mandatory Suicide (Meghatalmazott öngyilkosság) – borítójára egy. Magyarországi híveinek legalább annyira nincs köze a mûfaj eredeti szellemiségéhez. nem kevés raszszista felhanggal. Esetükben úgy tûnik. a politikai szövegeirôl elhíresült. Tipper Gore. mint a Sex Action társulat westernparódiájának a valósághoz. Jam Master Jayt (RunDMC) szerzôjogi vita közben agyonlôtték. vagy amihez hozzájutnak. kôkemény’ country terjesztéséhez.)” Az újság a www. ugyanakkor maga ellen hangolta a szülôket és a hatóságot. Egyébként a Classic Rock 2003. persze teljesen kezdetleges módon.com forrásra hivatkozik. Képviselôinek vajmi kevés fogalma lehet annak veszélyességérôl. dude. bár ebben a rovatban mindig egy feltételezett eseménybôl indulnak ki. Rap – ghetto metal Alapvetôen az amerikai feketék fehérellenes zenéje. aminek következtében kiadójuk brit leányvállalata visszautasította terjesztését. válogatás nélkül mindent felhasználnak. Utóbbi lemez egyik dala. csupán kibaszott zaj.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv tatják a csapat szellemiségét. hogy az egész Reign In Blood szar. Ennek egyik díszpéldá111 . amit csak olvasnak. karácsonyi különszámában az alábbi közlemény olvasható: „…I suddenly realised that all that ’Reign In Blood’ shit is just a fucking noise. a PMRC mozgalom vezetôje törvényességi eljárást sürgetett a rap. hogy az Egyesült Államok alelnökének (El Gore) felesége.és metálcsapatok ellen. vagy a 100 Folk Celsius együttesnek az ’ôszinte. A zenekar megbolondította és maga mellé állította a gyerekeket. az Angel Of Death (A halál angyala) az auschwitzi Josef Menegelérôl szól. senkit nem érdekelt a szervezôk közül a Slayer rasszista megítélése Amerikában. 1992-ben megjelent azonos címû albumáról idôsebb George Bush nyomására le kellett venni a Cop Killer (Zsarugyilkos) címû dalát. a hálószobájában felakasztott kiskorú fényképe került. A rap mûvelôi egymással szemben sem elnézôk. Black Metal Ez az irányzat lényegében a fekete mágia jelképrendszerét veszi át.

Zenekara. A calipso egyik legismertebb sikerszáma a Shame and Scandal in the Family (Szégyen és gyalázat a családban). hogy 2003 áprilisában Bergenben. mint William the Conqueror (Hódító Vilmos). valamint vallás elleni bûntény vádjával egyéves börtönbüntetésre ítélték. A folyamat egyébként 1992-ben kezdôdött és 1995-ig 44 hasonló támadást jegyeztek fel. Hárman továbbra is ôrizetben maradtak. a norvég Mayhem zenekar énekese egy levágott birkafejet hajított a közönség közé és azzal betörte a 25 éves Per Kristian Hagen fejét. mert nem akarták kifizetni az óvadékot. a tettesek valamennyi esetben sátánisták voltak. A történethez tartozik. ôket erkölcsi. mások a jamaikai Kingston slang szótárából a prostituáltak helyett használt streggae szóból eredeztetik. hogy a balesettel csaknem egyidejûleg három marokkói heavy metal zenekar (Nekros. Reggae A mûfaj a látszat ellenére nem ôshonos Jamaikában. jelentése ’a király zenéje’. Ugyancsak ekkortájt érkeztek jelentések több norvég templom felgyújtásáról is. 1968-ban megjelent Toots and the Maytals együttes Do The Reggay címû számát tekintik. 112 . Az 1920-as évek legkedveltebb zenéje a calipso volt. mint a színes bôrû Stevie Wonder. Attila the Hun. a Wailers elsô albumát (Catch a Fire) a kritika keményen lehúzta. legkimagaslóbb elôadói olyan történelmi neveket vettek fel. Az indoklás szerint cselekedetük aláássa a muszlim vallást. Magát a Reggae szót egyesek a Tanganyika tó (Tanzánia) mellett élô bantu törzs nevébôl. hogy miközben a sértett feljelentést tett. hogy általában disznókat darabol fel a színpadon. Infected Brain. és így tovább. A reggae elsô dalaként csak az évekkel késôbb. ám mire 1976-ban kiadta a Rastaman Vibration lemezét. az elôadó már nagyobb híresség volt a harmadik világ számára. Az együttesre egyébként jellemzô. Bob Marley spanyolnak tartotta. Felfogásukat mutatja. Reborn) tizenMayhem egy zenészét csak óvadék ellenében engedték szabadon. a csapat gitárosa merô véletlennek minôsítette az esetet.Szakács Gábor nya. mivel feltételezések szerint egy sátánista szekta tagjai.

mert egy autentikus mûfajról van szó. Az egyik Marley. hogy Glitter azzal már nem tudtak mit kezdeni a hatóságok. jelezték. Paszinger Zoltán.Rex). a Slade és a Sweet együttes viszont csak sodortatta magát az árral. hogy utólag majd jön valaki és átkeveri a dalokat. Leghíresebb képviselôi. Nagyban hozzájárult. öltöztette a legkomolyabbnak tûnô muzsikusokat is. politikai tartalmú.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv A reggae-nek két válfaja létezik. Marc Bolan (T. kizárólag a felhôtlen szórakozást nyújtó karibi vonala. akkoriban férfias megjelenéssel esélye nem volt az elôadónak a befutásra. néhány kivételtôl eltekintve. „Lemezeink azért jelentek meg külföldön. Korabeli nagy sikerük a Wise Man (Firefly LP). Hogy el lehessen adni! Ez azért érthetetlen.Gary öltöztetett’ hírességek és követôik száma. csupán ’be. Bob halála óta. Bill Haley nélküli Comets együttessel fellépô Mistery Gang bôgôse meglepô tájékoztatást adott kérdésünkre. mert a hazai kiadók bár pénzt is adtak volna a stúdiómunkára. és egy bizonyos idôszakában Lou Reed sem csinált titkot biszexualitásából. Mert a sorból nem nagyon lehetett kilógni. hiszen olyan tömeges méreteket öltött az egyébként magánéletükben nem homokos. Gary Glitter évekkel késôbb pedofília miatt állt bíróság elé. David Bowie. a másik a UB40 – nálunk meg a Ladánybene 27 – féle. a Magyarországon körutazó. hogy a ’60-as évek Angliájában még büntetett homoszexualitást elfogadtassa. csaknem teljes egészében az utóbbi érvényesül. Még a hard rock vonalat képviselô Uriah Heep zenekar is ráfanyalodott és énekesébôl – John Lawton – kifestett. Lényegében a transzvesztitizmust népszerûsítette. amely 50 év óta ebben a for113 . Rockabilly A rock hajnalán mérföldkônek számító táncos mûfaj. sminkelt pojácát hozott létre 1977/79 között. hiszen nônek maszkírozta. Glam(our) rock A ’bûbáj’ zenei vonulat a ’70-es évek elején robbant be a pop világába.

Ennek ezek a gyökerei.Szakács Gábor mában állja meg a helyét szerte a világban. a jazz eredetére vonatkozó véleményt. Jasbo Brown névre hallgató zenészét szólította Jazz-nek. Az elsô jazz feliratú hanglemez 1920-ban jelent meg Németországban. ezen nem lehet változtatni. Mr. 1915-ben Chicagóban. Tulajdonosa. említünk meg egy.” Végezetül csak érdekességként. amelyen az Original Excentric Band játszotta a Tiger Ragy címû szerzeményt. hiszen ez a mûfaj nem része könyvünknek. Sam Have állítólag egyik. 114 . mert akkor már másképp kéne neveznünk. sugárúton mûködött a Cafe Schiller. a 31.

Mivel a pályafutás egyengetése sok mindentôl függ. ha az ô tudatalattija megbélyegzésként használja…. mégpedig azért. Számára ezt a szót csak akkor lehet használni. „…aki szégyelli zsidóságát. fényképészek. jogászok. Tímár György zsidó származású ügyvéd az alábbiakat nyilatkozta a Magyar Világ 2003. fajvédelemre hivatkozó támadások indulnak azok ellen. a koncertszervezôk. részben azért. Olvashatók továbbá a zenekarok körül forgolódó kiadók és intézôk jellemtelenségének mintapéldái. Ha éppen különnemûekrôl volt szó.”. mert ennek következtében számos elôadó pályafutása bicsaklott meg. de ha történetesen azonos nemûek iránt vonzódó pártfogótól függött egy fiú vagy lány további sorsa. sôt az elôadók neve mellé oda is írják minden gondolkodás nélkül. 115 . Ennek kimondásához nyugaton nem kell különösebb bátorság. akkor még hagyján – bár akkor sem mindig egyezett meg a döntnök megjelenése a szerzôdni kívánó fél szépségeszményével –. július 25.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Menedzserek. ezek között ott találjuk a szépreményû ifjaktól elvárt szexuális szolgáltatást is. A leghíresebb menedzserek.-i számában. akkor bizony mély levegôvétel kellett az undor legyûréséhez. Személyiségi jogokra. a tömegtájékoztatás nélkül. Nálunk ez egészen másként mûködik. akik ezt az úgyis mindenki által tudott és ismert valóságot leírják. majd hozzáteszi. az keresztelkedjen ki. mûvészi tehetségét. hogy bizonyítsák a zsidó nép üzleti. Dr. vett újabb lendületet. koncertszervezôk A könnyûzene elôadói valójában csak félkarú óriások a menedzserek. „…Csak az tartja antiszemitizmusnak a zsidó szó kiejtését. Ez a világ azonban meglehetôsen zárt és túlnyomó többségében zsidó származású emberek irányítják. vagy éppen ellenkezôleg.” Egy másik jelenségre is fel kell hívnunk a figyelmet. tudósítók. kiadói döntnökök sorában nem kevés homoszexuálist találunk. aki önmaga is antiszemita.

de minthogy ez a haditerve nem sikerült. a Their Satanic Majesties Request album készítése közben került sor. Alex The ’Read’ Taws Az Animals ügynöke. a folyamatosan börtönbüntetéssel a feje fölött élô Jonessal ugyanis nem lehetett hoszszabb körutakat tervezni. Allen Klein 1965-ben a Rolling menedzsere. A folyamatosan kábítószer hatása alatt lévô. Albert Goldman John Lennon életrajzírója. a zenészek közül is egyedül Bill Wyman hangoztatta fenntartásait az amerikaival szemben. Már a Beatlest is megpróbálta Epstein kezébôl kivenni 1964-ben. az Animals együtteseket és Donovant vette pártfogásba. mivel korábban Bobby Darin és Connie Francis anyagi viszonyait tette rendbe lemezkiadóik nem kis sajnálatára és kárára. bódult Oldham nem vette észre. a hihetetlen mértékû lemezeladás ellenére a Stones zenészeinek évekig súlyos anyagi gondjai voltak. hogy Klein szép finoman megkezdte kitúrását. mert az óriási sikerek és teltházas koncertek. (Jagger és Richards lányos zavarában mintha elfelejtette volna saját hasonló bírósági ügyleteit. hogy Eric Burdon a nyugat vadkapitalizmusában látta az egyetlen ellenséget és fogalma nem volt a kommunizmus szörnyûségeirôl. a Herman’s Hermits.) A haditerv szerint elsô lépésben arra kérték volna a gitárost hogy a Stones amerikai turnéjának zök116 . Szemlélete is közrejátszott abban. radikális trockista. Jagger még a Brian Jonestól való megválásnál is ôt vette igénybe. hogy milliomost csinál belôlük.Szakács Gábor Abe Jacob Hendrix hangmérnöke volt a woodstocki fesztiválon. A döntés azért született. a New York-i zsidó származású könyvelô viszont megígérte. a Dave Clark Five. Andrew Loog Oldham reá bízta a pénzügyeket. Klein segítsége eleinte minden téren jól jött. A szerepcserére végül 1967 szeptemberében.

ahogy csak tudta.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv kenômentes lebonyolítása érdekében csak átmenetileg álljon félre. Jagger szerint legalább 7 millió fontot kerestek. hogy 29 millió dollárra perelje Kleint. valamint élete végéig évi 100 000 fontot. ennek ellenére továbbra is megmaradtak korábban tapasztalt anyagi gondjaik. Mick. míg a többiekét Allen Klein képviselte. Ahogy mondani szokták. Charlie. 1973-ban rá kellett jönnie Klein simlijére és pert akasztott a nyakába. A kiebrudalt Klein azonban nem esett kétségbe. * Ross Benson: Paul McCartney – Behind The Myth (206. Ezek után két választásuk maradt. peren kívül egyezséget ajánlott Jagger figyelmébe. Keith és Charlie vállaira hárult a felmondás közlésének kellemetlen feladata. Kedvezôtlen tapasztalatai birtokában Jagger figyelmeztette a Beatles tagjait. és inkább azt a változatot boncolgatták. amikor Brian végkielégítése céljából Jagger utánanézett a pénzügyeknek. aki – mint kiderült – úgy verte át ôket. ezért cserébe továbbra is kapja az addig érvényben volt szerzôi díjakat. Szerzôdésük 1970. másik fele a Taylor. heves vitát folytatott ügyfelei érdekében. akit 1969. A bili akkor borult ki Klein ügyleteirôl. Klein 17 millió dolláros tartozásának per útján történô behajtása. Rupert Loewenstein ekkor veszteségeik csökkentése érdekében kétmillió dollár értékû. ráadásul John Lennon is jelezte. május 9-én meg is született az egyezség. de végül csak 5 millió dollár árán tudott megszabadulni a rafinált könyvelôtôl. majd George és Ringo azonban hajthatatlan maradt. A zenekar örökségérôl szóló tárgyalás éjszakáján állítólag a három tag McCartney lakásának az ablakát téglával bedobta. mely szerint azt kérik tôle. Bill hármas bankszámláját gazdagítaná. Lényegében erre a kufárra dolgoztak. Miután Klein és Jagger imigyen meghányta-vetette a forgatókönyvet. július 31-i lejárta elôtt Jagger utasította ügyvédjüket. Szóbeszéd járta. 1972. hogy a zsidó ügyvéd és a szintén zsidó pénzember egymást lezsidózó*. hogy végképp váljon meg tôlük. hogy nyeregben van. Noha a többség ekkor még úgy érezhette. Ekkora már utódját is kiválasztották a húszesztendôs Mick Taylor személyében. Amióta – két évvel azelôtt – a pénzügyér átvette a csapatot. hogy pénzügyei intézését erre a személyre bízza.) 117 . Lennon. ráadásul a Stones 1970 elôtt felvett dalainak joga még vagy húsz évig az ô fennhatósága alá tartozott. hogy ne essenek az ô hibájukba. old. hogy a Beatlesbôl kivált McCartney érdekeit Lee Eastman. evés közben jön meg az étvágy. június 1-jén avatott be a Rolling a Honky Tonk Woman felvételénél. illetve a peren kívüli megállapodás. Így történhetett. amelynek fele a Jagger–Richards szerzôpáros.

hiszen az általa alapított Immediate Recordstól remélte Linda Keith Ian Stewart 1966 nyarán. hogyan kell egy csapatot menedzselni. A sors fintoraként ugyanaz a személy döntött sorsukról. hogy kizárólag nélküle akarta felvállalni a Stonest – egyébként ezt Brian Jones helyeselte is –. mert gyûlölte a rhythm and blues és a rockzenét. A zongorista teljesen maga alatt volt. Olyannyira nem tetszett neki Jagger hangja. klinikai búskomorság állapotába került. hogy akár Jimi Hendrixet is hatáskörébe vonhatta volna. gyerekeikrôl a nyilvánosság elôtt beszéljenek. a zenéhez nem értett. aki a Beatlest elutasította és mivel nem akart újabb bakot lôni. lényegében szándékosan olyanná alakította ôket. de azért producerként ráírták a nevét a lemezborítókra. ragadt rá a ’szakma’ méghozzá úgy. holott a gitáros szerint tök süket volt. miközben Brian Epsteinnek dolgozott a Beatles háza táján. inkább szerzôdtette ôket. amit sokkolással igyekeztek gyógyítani és mivel a Stones zavaros pénzügyi hátterét nem tudta rendbe tenni. akiket minden szülô utál. Oldham azonban nem vette észre a Jimiben rejlô páratlan tehetséget. ezúttal tôle vettek búcsút. április 28-án játszani látta ôket. Soha nem tanulta. hogy barátnôikrôl. akinek gépét a háborúban lelôtték. az amerikai Phil Spector angol változatának képzelte magát. hogy itt jelenhetne meg a gitáros elsô lemeze. Andrew megtiltotta továbbá. Oldham viszont hallani sem akart errôl az ajánlatról. Miután sikeresen megszabadult Gomelskytôl. Kapcsolatuk az évek során annyira elmérgesedett.Szakács Gábor Andrew Loog Oldham Egy amerikai légierônél szolgáló tiszt törvénytelen fia. Bill életkorából pedig 5 évet ’ellopott’. hogy amikor a zenekart 1989-ben a Rock ’n’ 118 . hogy a Rollingot már ô hozta össze a Decca céggel. Popdalokat akart velük íratni. Richards szerint fejébe szállt a dicsôség. miután 1963. elsô intézkedésével Ian Stewartot tétette lapátra nem megfelelô külseje miatt.) 1967 nyarára vagyona és erôtartaléka java részét drogokra költötte. hogy a zenekar egyetlen tagja sem állt ki mellette. Ô helyeztette el az egyik újságban a botrányos címet: „Engedné nôvérét egy Rolling Stonenal járni?” (Itt jegyezzük meg.

de ott még nem tartunk. Bizonyos szinten a húsz fillér is számit. Márpedig ez elég nagy gondot okozott. akikre tömegek vesznek jegyet és akikért megtöltik az arénákat” – nyilatkozta szóvivôjük. Bogotában él. A szövetség gondolatát ekkortájt vagy száz híresség támogatta az alapító Henley és Crowe szerint. Weezer és a No Doubt megállapodott. akkor vette észre. 119 . Céljuk az volt. The Offspring. tízszeresét éri) nem olyan számlákon szerepel. Annie Leibowitz A Rolling Stones Black and Blue albumának élô bemutató körútját fényképezte. Napjainkban három évtizedes krónikus narkomániával a háta mögött a kolumbiai fôvárosban. Elton John. Anti-Major Label Protest Concert 2002 januárjában többek között Don Henley (Eagles). hogy azok megfelelô törvényekkel megakadályozzák a nagy kiadók tisztességtelen üzleti húzásait. az ünnepségen Jagger még a nevét sem említette meg. amelynek létrehozásával az elôadók kedvezôbb elbánást tudnak kicsikarni a kiadóktól. hogy pénzügyi alapot teremtsenek egy olyan szövetség számára – Recording Artists Coalition (RAC) –. hogy a pénz a Stones brit fennhatóságú holding companyjánál (Nanker Phelge Music) van letétben. hogy becsapták. Amikor megváltak tôle. akik azért lobbiztak a kaliforniai kongresszus egyes tagjainál. A kiadók válasza nem sokáig váratott magára. amelyeken lennie kellene. hiszen ez a cég Klein markában volt. Talán éppen e válasz ismeretében furcsának tûnhet a leggazdagabb hírességek szájából.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Roll Hall Of Fame hírességei közé szavazták. Ozzy Osbourne. hogy mintegy 750 000 font értékû jogdíj (napjainkban kb. Oldham perelte Kleint és végül csak 1 millió dollárért lépett le a színrôl. kihasználták ôket. hogy több ’Major Kiadók Elleni Tiltakozó Koncertet’ szervez. Sheryl Crow. hogy azzá legyenek. Billy Joel. „Mi segítettük hozzá ezeket az elôadókat. másoknál a húszmillió sem. de nem is az összeg nagysága érdekes. február 26-án. Oldham és Jagger ugyanis azt feltételezte. mégpedig a Grammy díjátadása idején. ezzel szemben a Nanker Phelge USA-nál kellett volna keresniük. hanem a módszer. ám minden viszonylagos. az átverés ténye.

1941 szeptemberében érkezett New Yorkba. a Crosby. zenekarok menedzselésével próbálkozott meg. Temetését követôen a San Francisco-i Golden Gate parkban fél millió ember elôtt adott tiszteletére búcsúkoncertet Carlos Santana.Szakács Gábor A fentebb és lentebb említett példák jól mutatják. ahol egy család befogadta és a William Graham nevet adta neki. bútorkereskedô-családban született 1934-ben. ám amikor 1966-ban San Franciscóba utazott. BBC A legnépszerûbb és mintának tartott rádióállomásról Alan Freed lemezlovas ’50-es években kitört vesztegetési botránya óta tudott volt. Jackson Browne. 1991-ben helikopterbaleset áldozata lett. hogy szexuális ellenszolgáltatásért vagy csúszópénzért cserébe többször játszottak le bizonyos felvételeket. noha sokkal inkább a nôi divattervezô szakma érdekelte. A Fleetwood Mac kezdetben a sikerlistákon csak lassacskán felfelé araszoló Man of the World címû dalának útját is meg kellett ’olajozni’. akinek 1953-ban történt kijelentéséhez kapcsolják a rock ’n’ roll születését – pontosabban az. kiadják az útjukat. Nash & Young és a Grateful Dead. mert ha túl sokat kakaskodnak. eredeti neve Wolfgang Grajonca. onnan Lisszabonba csempészték. Brian már egy tehetôs. Miután 120 . segített az 1985-ös American Live Aid létrejöttében is. Sikerrel. Brian Epstein Nagyapja Lengyelországból Angliába bevándorolt zsidó. Bill Graham 1931-ben született Németországban. majd egy menekülteket szállító hajóval Amerikába utaztatták. Több korszakos koncertlemez felvétele után 1971-ben bezárta híressé vált Fillmore East és Fillmore West klubjait. Stills. Eleinte pincérként dolgozott. Hétéves korában a zsidóüldözés idején Franciaországba menekült. majd Bob Dylan és a Rolling Stones fellépéseit szervezte. aki az új hazában hamarosan megtalálta számítását. hogy az elôadóknak esélye sincs igazságuk érvényesítésére. elsô állását apja üzletében kapta. hogy ’megvehetô’ – éppen ô volt az.

amelynek értelmében ôt a bevételek 25%-a illette meg. Egyik alkalmazottja. majd néhány nap múlva újabb két leányzó nyitott be hozzá ugyanazzal a kéréssel. Hogy ott mi történt kettejük között. Egy fiatalember a számára ismeretlen My Bonnie címû lemezüket kereste boltjában. hogy újszülött gyermeküket (Julien) pátyolgató felesége. hiszen Allen Ginsberg életében elôször nyilvánosan táncra is perdült az I Want To Hold Your Hand hallatán. és ezt a dalt történetesen Lennon énekelte. A zsidósága miatt túlságosan érzékeny. hiszen harmadik személyt nem vittek magukkal. a zenével. azt mindenki képzeletére bízzuk. bátorságot az italból merített. bizonyos Peter Brown szerint azonnal belebolondult John Lennonba. huszonéves fiatalember zárkózottan. Bár vissza kellett térnie az üzleti életbe. november 9-én élôben is meghallgatta a zenekart a Cavern klubban. de csekély önbizalma miatt ezzel a pályával hamar felhagyott. Erre jó üzleti érzékkel azonnal felfigyelt és 1961. magányosan élte mindennapjait. Cynthia megpróbálta lebeszélni férjét az utazásról. a kétéves katonai szolgálatból tíz hónap után leszerelték. ha menedzserként a közelébe és bizalmába férkôzhet.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv homokossága kiderült. hogy nem is tudtak róla. ezt azonban csak úgy érhette el belátható idôn belül. mert Brian már szerzôdéskötésük elôtt kéthetes koppenhágai nyaralásra akarta rávenni Lennont. Ehhez járultak még homokosságából eredô gondjai. akit testileg is meg akart ismerni. és mivel a korabeli Angliában törvénytelen volt az egynemûek kapcsolata. azt a kitérô és teljességgel hihetetlen választ adta. A Beatlessel való megismerkedése köztudott. nemegyszer vitték ôrszobára a nyilvános mosdókban férfiakhoz szexuálisan közeledô Epsteint. A felelet azért hiteltelen. 121 . John minden bizonnyal vonzotta az azonos nemûeket. ám volt ’ügyfél’. Ez akkor még nem jött össze. Ezekben az esetekben csak a családi ügyvéd kapcsolatai mentették meg a bíróságtól. hogy zavarta-e ôket Epstein homokossága. Elsô lépésként egy hónap múlva már alá is íratott velük egy megállapodást. annak ellenére. de Barcelonába már együtt mentek. nagyapja lemezboltjában továbbra is kapcsolatban maradhatott a mûvészetek másik fajtájával. Amikor McCartneyt késôbb megkérdezték. aki ott helyben eltángálta az alkalmatlankodót. Megpróbálkozott a színjátszással is. az ôt ért rasszista viccek és beszólások miatt önmagát hibáztató.

1967. ami intô jel lehetett minden érintett számára. majd a Bad Company. nehogy azok esetleg valamelyik erôszakos kiskorú miatt bajba kerüljenek. a Pretty Things. A Beatles 1966. hogy egy szadomazochista gumimaszkban fulladt meg. Más források öngyilkosságot feltételeztek. a Detective. Szolgája és sofôrje törte rá az ajtót az ágyban. Chris Wright és Terry Ellis alapította ügynökség. Billy J. ivott. 122 . hogy fiainak ô válogassa ki megfelelô megjelenésû és persze korú hölgyeket. a Cavern klub egykori ruhatárosa. Kramer. összegömbölyödve fekvô tetemre. Talán ezért is kaphattak szárnyra olyan hírek. Dave Edmunds. A halottkém a Carbrital nevû altató túladagolását állapította meg. augusztus 26-án aztán bekövetkezett a végzet. drogozott. hogy a Beatles nem újítja meg vele rövidesen lejáró szerzôdését. A menedzser még arra is ügyelt. hiszen Allen Klein már 1964-ben megpróbálta – igaz sikertelenül – kivenni kezébôl a Beatles irányítását és mint láttuk. Ennek is lehetett alapja. amelynek neve szójátékból született: Chris-Ellis. kétes alakokat szedett fel. Danny Goldberg A Led Zeppelin. 1966 végén különféle altatókkal már öngyilkosságot is megkísérelt. hiszen neki köszönhette több-kevesebb sikerét a Gerry and the Pacemakers. ezt követôen Peter Brown szerint Epstein teljesen összezavarodott. Paul kivételével a ravasz üzletembernek sikerült is behálózni a többieket. London legelismertebb ügyvédje nézte át. Priscilla. és hogy esetleg alkalmi szextársa volt a gyilkosa. augusztus 29-én adta utolsó koncertjét San Franciscóban.Szakács Gábor Brian Epstein azonban nem elégedett meg a Beatles ügyeinek intézésével. pizsamában. akit Cilla Black néven ismer a világ és persze Peter and Gordon. 1974ben alapított Swan Song kiadó alelnökének kérte fel Peter Grant. Chrysalis Két egykori egyetemista. így attól való félelme. alig két nap múlva már el is temették a zsidó temetôben. január 29-én a Who-val közösen lépett fel Jimi Hendrix. Szerzôdéseiket szakmai szempontból Epstein mellett a szintén homokos David Jacobs. Az ô tulajdonában volt az a Savile Theatre. Ôk foglalkoztak többek között a Jethro Tull és a Ten Years After nevû együttesekkel. amelynek több oka is lehetett. ahol 1967. és nagyon hamar. Maggie Bell (ex Stone The Crows) lemezeit forgalmazó.

123 . mehetnek Isten hírével. Amerikában Michael Jeffreyvel intézte az Animals turnéit arra kényszerítve ôket. Az énekes halála után Bob özvegye. Marley halála után az ügyvéd irodájába kérette a zenekar tagjait. a szakma csak a ’pop Al Capone-jának’ nevezte. akinek ügyködése során a reggae énekes Egyesült Államok bankjaiban ôrzött vagyonát 30 millió dollárra becsülték. Rita Marley a jamaikai törvények szerint e jelentôs vagyonnak csupán bizonyos részére volt jogosult. ha nem.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv David Steinberg Chris Blackwell és Bob Marley üzleti ügyeivel foglalkozó ügyvéd. Peter Grant 1963-ban került kapcsolatba vele és lett az általa áthozott Bo Diddley körútjának menedzsere. július 16-án vallotta be Rita. Az ôszinte. amikor Arden fülébe jutott. Annak eredetiségét Steinberg igazolta. Elsô kísérletét. A szóbeszéd alapját a zenekar eredeti felállásban adott Live Aid koncertje képezte. minden bizonyítási kényszer nélkül tett vallomásra való tekintettel a bíróság az ügyet elsimította. így Rita sokkal nagyobb vagyonrészhez juthatott. hogy késôbb a Black Sabbath menedzsere legyen. hogy lánya. Impresszárióként többek között a Small Faces és az Eelctric Light Orchestra ügyeit intézte. Don Arden A korai brit pop piac egyik legjelentôsebb szervezôje. Ajánlatát csak akkor fogadták el. a zenekar annak idején visszautasította. 1984-ben sajátos családi belviszály tört ki. 1982-ben. 1986. Sharon és az általa irányított Ozzy le akarja csapni a kezérôl a Black Sabbath ügyeinek intézését. hogy az ügyvéddel 1981-ben visszadátumozták a vagyonra vonatkozó szerzôdést. és válaszút elé állította ôket. még pénzt is kapnak. amikor 1979-ben szakítottak a részeges Ozzy Osbourne-nal. Csak évekkel késôbb. új szerzôdéseket tett eléjük. Ha elfogadják. ám felmutatott egy 1978-ból származó vagyonjogi szerzôdést. és mint a Jet Records tulajdonosához fordultak hozzá segítségért. a ’60-as évek elején elsôsorban az amerikai hírességek angliai körútjait szervezte. hogy öltönyt viseljenek.

amikor 1969 nyarán felfigyelt a Spice együttesre. körútjaikra is elkísérte ôket. Gered Mankowitz Évekig fényképezte a Rolling Stonest. mint az Animals kíséretével ebben a klubban készített két live albumot Sonny Boy Williamson. ahol The Lansdowne Tapes gyûjtôcímmel csak 23 év múlva. majd egy ideig Chicagóban élt. Amikor a Rollingot kitiltották a Marquee-bôl. A névváltás is az ô ötlete volt.Szakács Gábor Doug Goldstein 2000-ben az Axel Rose vezette. magával rántotta a céghez szerzôdött összes elôadót. Minthogy Gerry a Bronze Records kiadó teljes bevételét saját Executive Express elnevezésû légi járatába fektette. svájci útlevéllel Angliába érkezett Gomelsky 1962-ben kezdett el zenekarokkal foglalkozni. ahol a blues mûfajjal is megismerkedett. A Come On sikere után körutazásba kezdett Stones helyére szerzôdtette a Yardbirds nevû együttest. akik ennek következtében jogdíjaikhoz sem juthattak hozzá. Pártfogoltjai közé tartozott már elôzôleg a Colosseum. Stúdiót bérelt számukra. 124 . javaslatára vettek maguk mellé ötödiknek egy billentyûst is. a Juicy Lucy. újjáalakult Guns ’n’ Roses menedzsere. Elôtte Olaszországban megszervezte az elsô jazzfesztivált. Uriah Heepet. ugyanis jó érzékkel felfigyelt az éppen száz esztendeje elhunyt angol író. egyben elvállalta ügyeik intézését. Gerry Bron A Uriah Heep menedzsere. Minthogy minden fellépésüket Bo Diddley Doing The Craw-Daddy címû dalával fejezték be. 13 évnyi szakadatlan munka után 1985 táján a Uriah Heep tagjai földönfutókká lettek Gerry meggondolatlansága miatt. 1993-ban megjelent dalaikat rögzítették. Georgio Gomelsky Az orosz apától és francia anyától származó. Ezek után ajánlotta a zenészek figyelmébe a Copperfield David címû regény egyik szereplôjét. a Bronze cég alapítója. felajánlotta a richmondi Station Hotelben nyitott új klubját. miután elkészítette számukra a December’s Children album borítóját. amikor az csôdbe jutott. egy idô után ez lett a klub hivatalos neve. Nem sokkal késôbb úgy velük. Charles Dickens körüli felhajtásra.

a jazz területén óriási tapasztalatokkal rendelkezô. Ott ugyanis 250 000 fontot ígértek nekik. majd Douglas Records néven. Amikor a zenekar a Mike Vernon vezette Blue Horizon kiadóhoz szerzôdött. és mivel kezdetben önmaguk intézték ügyeiket. ahogyan a zenekar sem látta soha a beígért negyedmilliót. hát még akkor! Clifford megígérte Vernonnak.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv The Gunnel Brothers A társaság úgy szerzôdtetett kezdô zenekarokat. (Ez a módszer hasonló Magyarország adósságállományának kialakításához. a Blue Horizon cég neve alatt hozzák ki a Man of the World kislemezt. és 1970. Alan Douglas. hiszen annak megalakulásával csökkent Jimire gyakorolt hatása. adósok lévén. 1967-ben hagyta ott a United Artists céget. december 31. hogy olyan nagy pénzeket bocsátott rendelkezésükre. hogy noha már nem állnak üzleti kapcsolatban. Akadékoskodása persze senkit nem érdekelt. Ez a cég kötötte a bulikat a Fleetwood Mac számára. fényképeinek és minden kacatjának árusításához. és alakított ki folyamatos kapcsolatot Bob Levine-nel. akkor sem tudtak szerzôdést bontani a céggel. ám a rock ’n’ roll világában kezdônek számító másik személyiség. Ezt követôen lett a War együttes producere.) Ennek következtében. amelyeket azok sosem tudtak visszafizetni. Jerry Goldstein Visual Thing nevû cégével Michael Jeffrey és Chas Chandler a montereyi fesztiválon akadt össze. Douglas befolyása az elkövetkezendô hónapokban olyannyira erôsödött. a dobossal együtt találták ki a Band of Gypsys nevû társulatot. a korábban Brian Epsteinnek dolgozó Clifford Davis ajánlotta fel szolgálatait. A lemeziparban jártas. ami napjainkban is szép pénznek számít. Davist megvadította a pénz szaga és javaslatára kiadót váltva az Immediate céghez szerzôdtek. mert Davis a Warner Brothershez szerzôdtette a csapatot. hogy Jeffrey 125 . amikor növekvô népszerûségükhöz képest továbbra is szemtelenül alacsonyan tartott gázsijuk miatt szót emeltek. január 1-jei koncertekrôl. és az új csoport nélküle döntött az 1969. Az ígéret ígéret maradt – a dalt végül az Immediate jelentette meg –. Jeffrey természetesen ellenezte a saját érdekeit sértô zenekar létrejöttét. Amikor megszûnt a Buddy Miles Express. Késôbb ô szerezte meg a kizárólagos jogot Hendrix és az Experience pólóinak. Saját kiadót alapított elôször The Essential Lenny Bruce. és futni kezdett a szekér.

Jerry Hoffman A Led Zeppelin jogásza. Joe Meek A Tornados együttes menedzsere 1929-ben született. ami elsô ízben John Leyton Johnny Remember (1961) címû dalán hallható. amikor is olyan szatelitet lôtt fel Telstar néven. amelynek mesterszalagjait nagyobb kiadóknak adta bérbe. Joe Bergman Jagger a sok hercehurca után személyi titkárának választotta az Epstein idején a Beatles fun clubot vezetô férfit. Jerry Schatzberg Fotós. Legnagyobb sikerét a Tornados Telstar felvételével aratta.Szakács Gábor 1973-ban bekövetkezett halála után ô vehette gondjaiba Hendrix hagyatékát. a német származású szôke basszusgitáros. A ’házi zenekar’ tagjai más mûködô csapatokból jöttek össze. amelyik elsô ízben teremtette meg a televíziós 126 . Hangmérnökként közremûködött Lonnie Donegan. a mintegy 300 hangszalagot. Frankie Vaughan lemezein. Amikor a szovjet Szputnik 1957-ben elindította az ûrversenyt. Ezután önállósította magát és Triumph Records néven céget alapított – ezen belül hozta létre az RGM produkciós irodát –. ahol tíz évvel késôbb a Uriah Heep is – akkor még Spice néven – elkészítette bemutatkozó albumát. Producerként elsôsorban a visszhangos megszólalásra összpontosítva kialakította saját jellegzetes hangzását. köztük volt Meek kedvence. munkahelyét 1960-ban helyezte át a Lansdowne stúdióba. csak idô kérdése volt. 1954-ben kezdett dolgozni az IBC stúdiókban. hogy Amerika mikor teszi meg válaszlépését. Erre 1962 júliusában került sor. Heinz Burt.

ahol egyetlen nap alatt kidolgozták a dalt és Tornados fel is vették a 2 (!) sávos berendezésén. akit a brit pop fejlôdésének egyik legfontosabb személyiségének tartottak kortársai.1. két évig az élvonalban tartotta ôket. Meek. Joe ezt nem nézhette ölbe tett kézzel és azonnal megírta a mûholddal azonos nevû számot. Szakmai tekintélyével ellentétben magánéletét a teljes kiszámíthatatlanság jellemezte.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv kapcsolatot az Atlanti-óceán két partja között. február 3-án elôször házvezetônôjét lôtte le. A szám sikere. egyben a legelsô brit No. 1965). Lee Eastman Linda Eastman hihetetlenül sikeres ügyvéd édesapja. Geoff Goddard megvált tôle. eredeti családi neve Epstein(!). más együttesekkel is foglalkozott. Amikor dalszerzôtársa. 127 . az amerikai listákon. Lelki gondjait csak növelte. egyik felvételükön még Ritchie Blackmore is gitározott (Early Bird. szintén sikerlistavezetô dalában. ám a Beatles és az énekes csoportok felbukkanásával az instrumentális zenekaroknak bealkonyult. vidékrôl kis házi stúdiójába rendelte a Tornadost. 1967. márpedig ez törvény által büntethetô cselekedetnek számított a korabeli Egyesült Királyságban. A Tornadosban állandósultak a tagcserék. majd szájába vette a puska csövét. így producerként közremûködött a Honeycombs Have I The Right címû. Joe összeomlott. és a zenei divat is teljes átalakuláson ment keresztül. hogy homokos volt.

hogy heti 8000 dollárt keresett az üzleten. ahol összetalálkozott Alan Price Combóval (dobos Johnn Steel) – eleinte ôk voltak a házigazdák –. Electric Ladyland Michael Jeffrey Kiváló eredménnyel vizsgázott a Newcastle egyetem Nyelvtudományi és Szociológiai fakultásán. Már 1965ben fényképészként tüsténkedett az Animals körül. A tapasztaltak hatására vitte el a zenekart a liverpooli Cavern klubba. az 1968. 128 . A kéthelyiséges klub nagyszerû pénzmosoda lett. felettese nem megbüntette. és ugyanitt hallotta Eric Burdont az Animalsszel. május 18/19-i Miami Pop Festivalra is ôt szerzôdtette Michael Goldstein Jimi Hendrix megörökítéséhez. Összegyûjtötte az újságokat. Jeffrey részben az így keresett pénzbôl hozta létre a newcastle-i egyetemen a Downbeat jazz klubot. ám amikor bevallotta. Következô lépésben a nem sokkal késôbb rejtélyes módon leégett Marimba kávézót nyitotta meg. Az Electric Ladyland album meg nem jelent borítójához a gitáros megbízásából készített képeket. majd példányonként két dollárért eladta a katonáknak. majd meg is vette a Club A Go Gót. hanem betársult mellé. zsidó származású elsô felesége. Az Animals mellett itt léptette fel a Rolling Stonest és Long John Baldryt. Egyszer elkapták. Jeffrey hetente megtette az utat odavissza egy teherkocsival. Paul McCartney 1942-ben született. hogy a hazai híreket lehozó újságok szinte aranyat érnek a katonák számára. ahol az oroszra szakosodott. és a biztosító által fizetett összeget kiegészítve a korábbi afrikai üzlet hozadékával eleinte csak lizingelte. aki frissnek mondható. 1957/58-ban a szuezi brit hadseregben a titkosszolgálatnál ügyködött. Hamar rájött.Szakács Gábor Linda Eastman Fényképész. Amikor Kairóban rábukkant egy hírlapárusra. két nappal korábbi lapokat árult – noha a katonák számára tilos volt engedély nélkül Kairóba menni –. 1998-ban hunyt el mellrákban.

mármint hogy az John Steel Animals szekere végre beindulhatott. a Radio Caroline létrehozásával. 24 órán belül szerzôdtette a zenekart és társult a Londont jobban ismerô írrel. Jó helyen kopogtatott. Percy Sledge When a Man Loves a Woman. Amint a fiúk Newcastle-bôl Londonba érkeztek. ô vitt Londonba. aki több klubot is mûködtetett a Sohóban. de ismerve a zenekar pénzügyeit. Don Arden kedvében járva tett említést az Animalsrôl. Amikor látta Graham Bond lelkesedését és O’Rahillyt a közönség soraiban. hazug gazembert. hogy az erôszakos üzlettársakkal megküzdjön az általa felfedezett zenekarért. amire John Steel így emlékszik: „Mindig nehezen kaptuk meg a pénzt. Nem így akarta. Arden azonnal rácsapott Jeffreyre. kilincselni kellett érte. minden bizonnyal igazak. üzletet kötöttek és együttes erôvel kigolyózták O’Rahillyt. Georgio Gomelskyvel is összehozta. egy tolvajt. étterem. Az olyan dalok. A brit zenekarokat a hamburgi Star Clubba közvetítô Henry Henroyd ügynök londoni barátja és támogatója. akivel Jeffrey alkut kötött. egyszerre két zenekar is játszott. a hivatalos és keményen cenzúrázott adók ellensúlyozására a brit felségvizeken kívül esô tengerszakaszokon cirkáló hajón hozta létre ’intézményét’. mint Wilson Picket In The Midnight Hour. Barátjával. egy kétkulacsos. O’Rahilly 129 . A külsô látszat ellenére. de mivel az adó beindítását szárazföldön nem engedélyezték a hatóságok. Ennek értelmében 1963 karácsonyának hetében a Yardbirds játszott a Downbeat és a Club A Go Go nevû helyeken. Mielôtt az Animals szerzôdött volna Ardennel. Különféle ügyletei révén már akkor sem volt szegény. ráadásul akkoriban dolgozott az elsô kalózrádió. a Pink Floyd Arnold Layne címû számai neki köszönhették a befutásukat. ám vagyona a késôbbiek folyamán csak nôtt.” Ezzel együtt elsô ízben ô íratott cikket róluk a Melody Makerben Ray Coleman újságíróval. mielôtt az Animalst felvállalta volna.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv volt ott rulett. az Animals viszont Londonban lépett fel. amikor a befutás küszöbén álló együttesre mások tették rá a kezüket. „A kezdeti sikereket O’Rahillynek köszönhettük. Az ír akkoriban túlságosan elfoglalt volt. Mike Jeffrey személyében a nagy semmit kaptuk. Jeffrey meglehetôsen fukar ember hírében állott. És elérkezett az idô. John Steele-hez hasonlóan Chas Chandler sem látta rózsaszínben azokat a napokat.” Kemény szavak.

Szakács Gábor jelezte nekik. hogy az Animals zenés körútjai ráfizetésesek voltak. az üzleti és kereskedelmi életben teljesen járatlan fiatalokról. Mivel nem saját számokat írtak. 1964-ben a The House of the Rising Sun sikere nyomán többen vérszemet kaptak. Miközben látjuk. hogy felsô szinten nem kis összegekrôl ment a jogi huzavona. mely szerint velük ellentétben a Wings 21%-ra tehette rá a kezét. hogy a Radio Caroline lesz a ’nagy dobás’. hogy a Britanniában elsô ízben turnézó Chuck Berry és Carl Perkins elôtt játszhatunk. Harvey Lewis és Leslie Elliott azzal állt elô. hogy nagy dobásra készül. hogy kiszáll a buliból. producerek. John Steel: „1964 elején adott koncertünk után Arden hivatott bennünket. kitalált befektetéseket. hiszen Mickie csak ennek a kislemeznek az eladásából vagy 30 000 fontot remélt (2003ban ez az összeg tízszeresét érné). 1971-re az énekes legszerényebb számításai szerint addigi pályafutása során mintegy 6 millió dollárral csapták be.” Így is lett. és valós majorcai night klubokat hozott 130 . hogy cégük. Akkor még nem árulta el. Figyelmeztetô szavai falra hányt borsóként hullottak le az azonnali lehetôségektôl megrészegült. márpedig Newcastle csóró ifjainak nem kellett annál nagyobb dicsôség. hogy egy Mickie Most nevû producerrel készítsük soron következô felvételeinket. A gyors beszédû londoni zsidó elmondta. ráadásul a zenekarnak 1965 júniusáig tartó szerzôdése volt velük. off shore cégeket. hogy kihasítsanak maguknak valamit az egyre ízletesebb kalácsból. és ha nem szegôdnek Arden uszályába. Nem tudhatták. Be is perelték Mickiet és Jeffreyt. hanem feldolgozásokat készítettek. Jeffrey azonban ügyes üzleti húzásokkal bújt ki az adózás alól. ám kellô bizonyítékok hiányában mégis ejtették a két arc követelését. hogy a háttérben hogyan nyúlják le ôket a dörzsölt menedzserek. Egyetlen feltételt szabott. Angliában 2%. Minthogy Jeffrey ígéreteivel már tele volt a padlás. addig 1966 nyarán a szinte csak kulinak tekintett Animalstagság még mindig csupán heti 200 font gázsit kapott. Valamiféle írás elô is került. a Warrior Records 10 000 fonttal támogatta az Animalst. Ezekbôl a bevételekbôl 2-2% erejéig Jeffrey és Mickie is részesült. mint hogy példaképeikkel egy színpadon állhassanak. hogy hírességet csinál belôlünk és ennek elsô bizonyítékaként megígérte. külföldön 1% jogdíjat kapott lemezenként az öt zenész. Nem akármilyen tétrôl volt szó. Burdon elhatározta. amilyet még a világ nem látott. ha tudjuk. Igaz ez akkor is. olyan hírverést csap nekik. A rendkívüli aránytalanság szemléltetésére álljon itt egy másik adat.

hanem csupán alkalmilag fizetett muzsikusként tette a dolgát az Experience együttesben. amikor az Animals klasszikus felállása megszûnt. hiszen számtalan esetben éppen saját ügyvédeik csapták be jámbor megbízóikat. hogy a tisztelt olvasónak már kacsáznak a szemei a rengeteg csûrcsavaron. (Ez az ember a Who együttest vette oltalmába. Gold Dust Twins (Aranypor Ikrek). Chandlernek. hogy bármihez kezd. hogy ’védenceinek’ lemezsikereik ellenére felkopott az álla. és csak a Warner Brosszal kötött szerzôdés hozott némi fellélegzést. Szerencsétlenségére ugyanazzal a Dick Row nevû döntnökkel kellett alkudoznia. Az persze legkevésbé sem érdekelte. hogy Hendrix 50. Jimi Hendrix korai lemezeinek kiadásával foglalkozó Yameta céget is ô találta ki. ôk 25-25%-os arányban részesültek a koncertbevételekbôl. de pontosan az ilyen. A zenekar felett egyébként egészen 1967 márciusáig Damoklész kardjaként függött az adósság réme. az ún. Ez pedig úgy festett. Az elôlegként ka131 . A született balfácán ezúttal Jeffreynek mutatott ajtót. a New Animals után – saját bevallása szerint is – zsidó származású menedzsere. azaz Steve Gold és Jerry Goldstein – utóbbi a producere lett – sem tudott számára megnyugtató életkörülményeket teremteni. El tudom képzelni.) Ezzel azonban nem volt vége a történetnek. A történethez tartozik még. Chandlernek nagyobb szerencséje volt. aki évekkel korábban már a Beatlest is elpuskázta. Jeffrey egyébként 40%-os jutalékért dolgozott Hendrixnek. mert a lemezt végül a Polydor cég adta ki. hogy Mitch Mitchell és Noel Redding nem szerzôdtetett. csak szóljon és ô segítôtársa lesz mindenben.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv létre. a zenészek számára átláthatatlan és sok esetben érdektelennek tûnô szerzôdésrészlettel lehetett kijátszani ezeket a ’kétkezi munkásokat’. Ez persze semmi biztosítékot nem jelentett. Jeffrey megkörnyékezte Chandlert. hogy aki zenélni akar. Burdon elkeseredése a késôbbi években csak fokozódott két. Nem véletlenül híresült el a mondás. mert egyenesen a Track Records irodája felé vette útját és ott Kit Lamberttel kötött szerzôdést. a késôbbiek folyamán ebbôl nagylelkûen 20%-ot átengedett a gitáros menedzserének. mert elsô kísérlete – Hendrix Hey Joe címû felvételével a Decca cég ajtaján kopogtatott – megbukott. De maradjunk még az 1966-os évnél. legelôször egy jó ügyvédet szerezzen. A War együttesbôl kiszállt Burdon és Jerry Goldstein utolsó próbálkozásként közös filmgyártó céget (Far Out Productions) alapított. Ígértét nem sikerült beváltania.

akinek fô érvelése arra irányult. (A ravasz üzletember ezt a bahamai bejegyzésû céget adócsökkentés céljából hozta létre még az Animals idején. és a cég elnöke. Szükség is volt jogászra. Késôbb Hendrixet is bevonta kettejük ügyletébe és lemezfelvételi. besöpörjék a várva várt új lemezre áhítozók fontjait. mert mint 1967 májusában kiderült. amely az 1965-ben történt stúdiómun132 . hogy miféle szerzôdés az. Weiss személyében. akinek olyannyira megtetszett Chandler pártfogoltja. Elliot Hoffman. január 10-re tervezett. Heaven And Hell-album sikerétôl megrészegült korábbi menedzser júliusban egy 1972-ben. decemberben a Capitol cég kiadta a Get That Feeling: Curtis Knight Sings. legszívesebben miszlikre aprította volna korábbi ügyeik intézôjét. hogy anyagilag is segítette annak indulását. Jimi Hendrix Plays címû hanglemezt. az említett idôpontra már szinte fércmûnek számító. A Yameta amerikai képviselôje Leon Dicker ügyvéd volt. Ez a lépés legalább olyan alattomos volt. A zenekar tombolt a dühtôl. még Ozzy Osbourne-nal rögzített koncertlemezt (Live At Last) eresztett útjára. a PPX Industries kiadó már kötött egy 1965 októberérôl 1968 októberéig tartó szerzôdést Jimivel. amiért Hillman 10%-ot kapott. és a Management Three. hogy a gitároshoz egyáltalán nem méltó. aki a Steingarten. Edward Chalpin követelte is jussát az akkorra befutott híresség bevételeibôl. az együttes jogi ügyeinek intézését pedig a brit ügyvédre. Bold As Love album beharangozott megjelenését megelôzôen. ez utóbbi Jerry Weintraub produkciós társasága volt.) Hendrix érdekeit Henry Steingarten védte (a gitáros torontói reptéren történt lebukása után is ôt értesítették ). Wedeen & Weiss szórakoztatóipari ügynökség tagja volt Howard Krantz ügyvéddel egyetemben. dollárjait. Peter Grant. Jeffery ekkor új ügyvédet fogadott. továbbá kiadói szerzôdést kötött vele. hogyan alakultak az események Jimi háza táján. hogy megtévesztve a rajongókat. Ronnie James Dioval készített. hát még amikor az 1968. 1980 áprilisában megjelent. a PPX Industries jogásza képviselte pert a Jeffrey alapította Yameta ellenében. mint amikor a Black Sabbath új énekesével. John Hillman-ra bízta.Szakács Gábor pott 40 000 dollárból mindössze 8000 jutott Hendrix számlájára. kezdetleges hanganyagot azért dobták piacra. a többit Jeffrey és Chandler korábbi befektetéseik fedezésére fordította. Ez idô tájt tartozott megbízóik közé Jeff Beck. a Young Rascals együttes – menedzserük Sid Bernstein –. a rock ’n’ roll világát jól ismerô Stevens H. Egyértelmû volt. A kis kitérô után nézzük. Lett is ebbôl haddelhadd. menedzselési.

járt utána Nat King Cole vagyonának. ráadásul négy hasonló arculatú olasz klub is mûködött az utcában. egy night clubot. Alig záródott le a per. hogy függetlenítse magát a Yametától. amikor Howard Krantz ügyvéd megkapta üzleti barátjától. a Steingarten Wedeen&Weiss munkatársa. Ez a vágya teljesült is 1968 decemberében. Mitch Mitchell és Noel Redding hármassal. hogy a Warner Bros megvásárolja tôle a Yameta és Hendrix között korábban kötött menedzsmenti szerzôdését 250 000 dollárért.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv káért mindösszesen csupán 35 dollárt fizetett. Abby és Aaron Schroeder ugyanakkor a Bella Godiva kiadót alapította meg. Steve Weiss és Henry Steingarten új szerzôdést kötött a Jimi Hendrix. mintha nem is tudott volna a gitáros haláláról. Henry Steingarten ügyvéd készített leltárt Jimi egyedüli örökösnek számító édesapjának az 500 000 dollárra becsült örökségérôl. Jeffreynek bizonyára megvolt a nyomós indoka. akik kiszálltak a Yameta kötöttségébôl és megalakították az Are You Experienced? Ltd-t. (Ô képviselte a Magyarországon is jól ismert Angela Davist. Eközben Jeffrey újabb huncutságon törte a fejét. Jeffrey pedig elérte. Steve Friedmantól a club haszonbérletét. És most ugorjunk elôre két évet Jimi halálához. 10% pedig Tom Hulett szervezô cégének (Concert West) jutott. Ettôl kezdve a koncertek bevételének 90%-a (ebbôl költségekre 5%) Hendrix. Chandler kezdettôl fogva ellenezte a clubot. hogy tisztázza fia üzleti ügyeit. alig 21000 dollár készpénz ütötte a markát. Jeffrey ekkor Spanyolországban lazított és hiába hagytak neki üzenetet. Ezek már olyan csavaros rafinériák. hogy az ember józan ésszel alig képes követni. mert az érvek és ellenérvek ütközetét követôen különféle pénzekhez és jutalékokhoz jutott. mire az öreg kezébe került. pontosabban a 8th utcában nem csípték a négereket. pedig addigra a tömegtájékoztatás már a világ eldugottabb zugába is eljuttatta a tragikus hírt. régi álmát akarta megvalósítani. hogy ennyi ideig hallgatott. csak egy hét múlva jelentkezett és tett úgy. mert azon a környéken. a címére postázott gitártokok és hangszerek egy része is eltûnt.) Elsô lépésként Ken Haygood és Ed Howard ügyvédeket kereste fel. A PPX Industries végül nem járt rosszul. Henry Karlow pedig összeállította azt a részvénytársaságot. akikkel hírei szerint Jimi 1970 augusztusában találko133 . amelyben Hendrix és Jefferey 50-50%-ban volt jelen. A jelentôs összeg bizony alaposan megcsappant. A végletekig csalódott Al Hendrix végül Leo Brantont kérte fel.

ô értékelte a Rolling Stones Beggar’s Banquet albumát. A sors fintora. Egyetlen járható út maradt számukra. pedig Andrew Warburg ráadásul Roger Waters egyik gyermekének keresztapjaként rokoni kapcsolatban is állt velük. A különbözô pénzügyi lépések következtében még olyan jövedelem után is adózniuk kellett. Allen Klein és Albert Grossman (többek között Bob Dylan és a Big Brother and the Holding Company menedzsere) hírnevére és elismertségére vágyott. Eredményei alapján kétségkívül kiérdemelte volna ezt a rangot. amikorra Hendrix már mintegy fél millió dollárt fektetett az Electric Lady stúdiók építésébe. Jeffrey. Jeffrey viszont fele összegért. 134 . Ez volt az az idôpont. március 5-én az Iberian Aiways DC-9-es Mallorca felé tartó gépe összeütközött egy Spandex Coronadóval. hogy egy kastélyt vesz magának Spanyolországban és csak onnan irányítja üzleteit. ám az óriási összeg szôrén-szálán eltûnt. hogy a menedzser világ életében rettegett a repüléstôl és lezuhanástól. így aztán át is települtek Dél-Franciaországba. egyszerûen rossz befektetéseket választott. Esetében nem szándékos átverés állt a háttérben. ha nem is legtisztességesebb pályáját futotta be. Az okok között a pilóta tévedése és a francia légiirányítók sztrájkja miatt besegítô katonai irányítás hiányossága szerepelt. amelyet meg sem kaptak. Norton Warburg A Pink Floyd tagjainak 1977-re már meglehetôs anyagi biztonságot nyújtott az addig elért siker. hogy a lehetô legkisebb adóbefizetés mellett a lehetô legnagyobb nyugdíjban részesüljenek.Szakács Gábor zott és vitás kérdéseikben nem tudott dûlôre jutni. hiszen a rocktörténelem egyik legfényesebb. Kár volt annyira harácsolnia. akinek halála után ügyeit egyedül Leon Branton vitte tovább. Indiába távozott és többé nem hallatott magáról. már éppen azon volt. Nick Kohn A The New York Times kritikusa. Barátnôje. a tax exile. amikor 1973. mert a sírba nem vihette magával. azaz az adószámûzetés lehetôsége. úgy 240 000 dollár készpénzért kivásárolta. A bevételek értékállósága és jövôjük biztosítása érdekében pénzüket a Norton Warburg befektetô cégre bízták. Melissa a hírre teljesen összeroppant.

és annak divatja. A lelkes amatôrök ettôl kezdve tökéletesen megbíztak bennük. A négy muzsikusnak csak 1975-ben tûnt fel. Hadmûveletük lényege az volt. a csônadrág és a derékig érô zakó ragadta magával. április 5-én született Dél Londonban. akik ügyes húzásokkal vették ki Jim Simpson menedzser kezébôl az egyre híresebbé váló Black Sabbath-ot. hogy Ozzy népszerûségének meglovagolása csökkentette Dio tömegek általi elfogadását. Peter Grant 1935. Csakhogy késôn. Ez hiányzott nekik a legkevésbé. ám Simpson évekig tartó pereskedés után végül jelentôs összeget söpörhetett be szerzôdésszegés címén. Az 1951-ben kezdôdött Teddy Boy-korszak. majd mérlegképes könyvelôként lett irodista. hogy a korábban filléres gondokkal küzdô zenészek minden vágyát teljesítették. végül még a csapatból is kirúgták és Tony Martinnal vették újra az egész anyagot. A zenekar lenyúlása jellemtelenül történt.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Patrick Meehan és Wilf Pine Don Arden korábbi munkatársai. Noha az már feldanolta az Eternal Idol album számait. Ray Gillen énekessel hasonlóképp bánt el. a Heaven And Hell megjelenésével csaknem egyidejûleg kiadta egy 1972-es londoni koncertjük anyagát. ám apja nem szerepelt a születési bizonyítványon. hiszen egyértelmû volt. Betelt a pohár. Dorothy Louise Grant után kapta. egy fillér honoráriumot nem látott. akinek révén saját bevallása szerint félzsidónak vallotta magát. A Black Sabbath-ot vezetô Tony Iommi ekkor szakított Don Ardennel és ügyei intézést újból Patrick Meehanra bízta. glóriában. Az új menedzser tevékenységét azzal kezdte. hogy miközben éjt nappallá téve járják a világot a mindennapi betevôért. Az ellenségbôl aztán újból barát lett a ’80-as évek második felében. ötleteiket elfogadták. Eleinte színész akart lenni. mégis kidobóemberként kereste kenyerét. A késôbbi rock ’n’ roll korszak sok híressége indult ebbôl a lo135 . Nevét is édesanyja. Ráadásul Meehan 1979-ben a Dióval készített új album. Wilf 200 000 fontot érô kastélyban él. Wilf a Wight szigeti fesztiválon még kidobóemberként dolgozott. ugyanis a kenyértörés után ott álltak ingben. hogy nem akarta kifizetni Eric Singer dobost és Bob Daisley basszusgitárost. mert a korábbi szerzôdés hátrányai ekkor váltak számukra világossá. mégpedig a 2Is Coffee Barban. hogy az adóhatóság kijátszása céljából minden ingóságukat a két menedzserre írassák. köztük azt.

akik zsúfolt ház elôtt mutatták be mûsorukat. Kezdeményezésük bejött. egyben Mike Jeffrey mellett társmenedzserük lett.Szakács Gábor kálból. hamarosan sorra jelentkeztek a késôbbi hírességek. valójában fantomtársulat volt. aki 1957-tôl legközelebbi barátja és üzlettársa lett. Winchester Cathedral címû dalukat (1966) stúdió zenészekkel vette fel az ötletgazda Geoff Stephens. és mivel ez a ’lapjárás bejött’ szélsebesen össze kellett toboroznia egy 136 . Don Arden mellett pedig turné menedzseri állást is betölthetett. Az elôzményekhez tartozik. hogy az adó a Saturday Club részére történt meghallgatás után még nem találta ’rádióérettnek’ az együttest. a Rolling késôbbi menedzsere kezdetben itt takarított és itt volt pincér Mickie Most. hogy a Rolling elsô ízben a BBC adásába is bekerüljön. hogy bocsássák rendelkezésükre az alagsort. az irániaktól két ausztrál birkózó vette meg. ám Diddley kísérôjeként már nem tudott elzárkózni tôlük. csak amikor egyikük távozott változtatták 2I-ra. ám ez utóbbi végsô változatából az ô részét kihagyták. Minthogy az üzlet igencsak akadozott. valamint a Cleopatra történelmi filmben. annyi más hasonló kortársához hasonlóan. így Andrew Loog Oldham. Persze nem ragadt le egyetlen zenekarnál. több epizódszerepet kapott a The Saint (Angyal kalandjai) sorozatban Roger Moore mellett. ô foglalkozott a Nashville Teens-el. ahonnan már saját védencei életútját szervezhette. hogy irodát nyisson. ô intézte el. olykor a pusztán a látvány kedvéért megbirkózott az önkéntes jelentkezôkkel. szervezte Bo Diddley elsô brit körútját. Ekkor megtakarított pénzébôl mikrobuszt vett és szállítani kezdte a zenekarokat. Ekkor a The Vipers nevû skiffle zenét játszó csapat azt kérte. Késôbb színészi álmai is teljesültek. Grant ekkor elérkezettnek látta az idôt. hogy azonnal felajánlotta segítségét fellépéseik szervezôjeként. Az ajtóban Peter vigyázott a rendre. de ôk sem jártak több szerencsével. A helyiséget három iráni testvér alapította 1956-ban még 3I néven. Elsô zenekarai között szerepelt a csak nôkbôl álló She Trinity. míg igazi ugróköve a New VaudeNew Vaudeville Band ville Band. Egy alkalommal Newcastle-ben hallgatta végig az Alan Price Rhythm & Blues Combo – a késôbbi Animals – koncertjét. Ez a zenekar. ami annyira lenyûgözte.

amikor Donovan egyik szerzeményén – Sunshine Superman – dolgozott. Az idôk folyamán Peter újabb muzsikusokat vett gondjaiba. Az együttes egyik amerikai körútján bizony nagy bajba kerültek volna. aki viszont a Jones által elôkészített számokra játszotta fel a megfelelô gitár részeket. amelynek két tagja nem látott a pipától és pisztolyt szegezett Grant gyomrának. Számítása bejött és a Grant által szervezett amerikai turné olyan sikert aratott. a The Bonzo Dog Doo Dah Band trombitása lett. hogy a dal listavezetôként hódított a tengerentúlon. akire egykori fônöke – Vivian Stanshall – azonnal kígyót-békát kezdett kiabálni. Peter ugyancsak a stúdióban ismerte meg Jimmy Page gitárost. nem tudható. aki a basszusgitár mellett kiválóan értett a billentyûsökhöz. Mickie Most stúdiójában találkozott egy John Baldwin of Sidecup – a késôbbi John Paul Jones – nevû. hangszerelte a Mickie által kiválasztott dalokat. hogy saját zenekart kívánt alapítani és csak kilépése után keresték meg az állásajánlattal. Hogy ebben mennyi volt az igazság. Bob mindenesetre azt állította. Donovan. Azok meglepetésükben még azt is elfelejtették. A háttérben felforrósodott a levegô. Ekkor szóltak Peternek. hogy a Led Zeppelin tagjai nem kötöttek írásos szerzôdést Peter Grant menedzseri tevékenységérôl. ha nem a testes ügyintézô áll mellettük. amikor a gitáros már a Yardbirds tagjaként a Little Games albumon munkálkodott 1967-ben. a csapat pedig felléphetett a Beach Boys együttessel. hogy a fegyver az ô kezükben volt. Terry Reid ügyeit. Kapcsolatuk akkor kapott új erôre. klasszikus zenei képzettségû zenésszel. intézte Jeff Beck.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv fellépôképes társaságot. Lekésték a kanadai State Fair koncert elsô elôadását. hogy mozgósítsa magát. és segítse a kibontakozást. amire a zenekar ritmusgitárosa Chris Dreja így emlékezik: „Más fellépôhelyekhez hasonlóan ez is a maffia kezében volt. helyette az úgynevezett ’gentleman’s agreement’ (adott szó) alapján mûködtek együtt. a turné csapat elsô muzsikusa ugyanis Bob Kerr. hogy a nála szerzett tapasztalatokat galádul fogja felhasználni a New Vaudevelle Band tagjaként.” Szinte párját ritkító módszer volt a szakmában. és a többiek a békesség érdekében kirúgták trombitásukat a zenekarból. A jólét ellenére Bob és Grant vitába keveredett a fizetséget illetôen. Mindez csak azért volt lehetséges. mert nem 137 . A termetes ember azonban méretes testével nekik ment és egyszerûen kitaszigálta ôket a buszból. A producer figyelmét elsô ízben akkor keltette fel. megfordult Las Vegas rangos szórakozóhelyein. és amelyhez John segítségére is szükség volt.

így Grantnek aligha lehetett keresnivalója a helyszínen. hogy Robert Plant még vele volt szerzôdésben. John Bonham halála után bezárkózott kastélyába. hogy tudása legjavát nyújtsa annak boldogulása érdekében. hogy a zenekar van a menedzserért. kapcsolata meglazult az életben maradt Zeppelin-zenészekkel. ha erôszakos és rámenôs volt. Ezeket a jármûveket egy cég bérelte tôle esküvôkre. hogy a csapat ’béreli’ ôt azért. Grant egyszerûen felment a színpadra és elkezdte kihúzgálni a kábeleket. akivel pereskedésbe torkolló vitájuk óta viszonya megromlott. hogy felhagy remeteségével. az Atlantic Records 40. A folyamatos feszültséget erôs italozással igyekezett levezetni. a régi autók gyûjtését – ezek közül az egyik egykoron Al Capone tulajdona volt – kamatoztatta. hogy a szervezést Bill Graham vállalta. mint társai általában. Egyre jobban hatalmába kerítette a kábítószer (kokain). 1978-ban már súlyos cukorbeteg volt. még a telefont sem vette fel. Nem éppen gyengéd fellépései nem mindenkinek tetszettek.Szakács Gábor úgy vélekedett. Grant nem vett részt. Ennek egyik oka abban keresendô. Csak 1990 táján döntött úgy. mûködését botrányos verekedések tarkították. Peter pedig sofôrnek beöltözve furikázta az ifjú párokat. hogy ki ül a kormánykerék mögött. márpedig azon a három Zeppelin-tag is fellépett. Ennek a maga szabta feltételnek csak úgy tudott kellô módon megfelelni. Ennek egyik mintapéldája. születésnapi partiján és ugyanígy távol maradt az 1985-ös Live Aid rendezvényrôl. Sokkal inkább úgy érezte. 1990-ben 138 . mert meg sem hívták. Amikor például 1970-ben az elôttük fellépô Flock együttes nem volt hajlandó abbahagyni játékát a megbeszélt idôre. és ismét emberek közé megy. egyéni pályafutásának ügyintézését mégsem bízta rá. akiknek persze fogalmuk sem volt. Korábbi szokását. testsúlya miatt egészsége is megromlott.

Jeffrey onnan ismerte. a Dire Straits menedzsere vitte magával zenekara barcelonai koncertjére. Raymond ’Chas’ Chandler Amerikában még az Animals tagjaként hallotta a Hey Joe címû szám Tim Rose-féle változatát. személy szerint Frank Barselona. Nem sokkal késôbb barátja. azonnal felvéteti valakivel. hiszen így kezdetektôl fogva szemmel tarthatta Hendrix pályafutását is. Amikor a Cafe Wha? Klubban Jimi ezzel a dallal nyitotta mûsorát. hogy amint visszatérnek Angliába. hogy összehozza Eric Claptonnal. mint Roger Law. minden elôjel nélkül halt meg ugyanezen év november 21-én szívroham következtében. Ekkor döntötte el. Jeffrey nem esett a feje lágyára. már elsô koncertjeikre olyan rangos brit fényképészeket szerzôdtettek. Ed Bicknell. amikor felajánlotta Chandlernek. Malcolm McLaren akart filmet készíteni az életérôl. ami aztán Londonban meg is történt. Dolgozott még a Sound Directions nevû cégnek. hogy kapcsolatukat ne szakítsák meg. hogy ô is minôsítse a gitáros játékát. Jason Bonham esküvôjén is megjelent. Sajátos fordulat. Roadmenedzserként csatlakozott hozzájuk az egykori autószerelô Gerry Stickells. Mint fentebb említettük. azonnal leült vele. Bob Levine és Kathy Eberth vezetôknek. június 14-én útban a Monterey-fesztiválra. és hogy a nyilvánosság minél kedvezôbb képet kapjon védencükrôl. hogy a Zeppelint annak idején legerôteljesebben támadó punk mozgalom atyja. amikor fiával hazafelé autózott. Levine már 1964-ben színpadi ügyelô volt az Animals egyik körútján. David King. David Montgomery. orgonistájukat. 60 éves volt. Ennek az volt a lényege. ami azért esett neki jól. 1995-ben nagy elismerésben részesült. Hogy biztos legyen a dolgában. hogy megbeszéljék a továbbiakat. mert korábbi ismerôsei sorra elpártoltak tôle. A billentyûs sûrû fejbólogatása után ígérte meg. rövid idôre leszállt New Yorkban. hogy az Animals megszûntével – erre 1966. amelynek ügyfelei közé tartozott többek között Barbra 139 . Hirtelen. Noel Redding barátja. amikor a Londonban tartott Nemzetközi Menedzser Fórumon különdíjat kapott (Biritish Music Roll Of Honour).Nagy Rock ’n’ Roll Könyv John fia. Amikor Hendrix 1967. bemutatták egy fan klub ügynökségnek. augusztus 6-án került sor egy Hermans’ Hermitsszel adott közös koncert után – Chas visszajön Amerikába és pártfogásba veszi. Ez azonban nem jött össze. Dave Rawberryt kérte meg.

ahogyan a Broadway eseményeirôl beszámolt. mint Peter Grant. Meglazult kapcsolatukat Hendrix úgy akarta újból szorosabbá tenni. hogy felfedezôjét meghívta 1969. amelynek érdekkörébe olyan jelentôs személyiségek tartoztak. Don Arden (Peter Frampton. Megérkezett a montereyi koncertre a Temporary Tattoo Company részérôl a magát zsidónak valló Michael Goldstein publicista. Chas társmenedzser maradt ugyan 1968 májusától is. amelyek Mickie Most producer közremûködésével az Animals elôadásában az amerikai listák húsz legjobbja közé is feljutottak. Michael Jeffrey. de már nem mint producer. egyben ô volt a Beatles észak-amerikai körútjainak turné menedzsere. A ’90-es években hunyt el. hiszen annak zökkenômentes mûködéséért az alvilágban védelmi pénzt kellett fizetni. Rod Stewart). 140 . Levin vezette a Teen Mail Ltd. Kit Lambert. az Association együttes és az Eric Burdon and the New Animals is szerzôdtetett. amikor ezt követôn a népszerû New York-i szakírót. ám kettejük fagyos viszonyát nem sikerült felolvasztani. Hendrix és Chandler február 17-én a Royal Albert Hallban tartott koncertjére. hogy hozza át a szalagokat Londonba.). céget (Tinédzser Posta Rt. aki a jelentôsebb eseményekrôl tudósított. Robert Stigwood. ami mindenféle szolgáltatást szervezett a zenekaroknak. Jeffreyt azzal fogta meg. amikor az nem helyeselte. és akit hasonló célból már a Big Brother and the Holding Company (Janis Joplin zenekara). fényképezéseket. Legközelebb a németországi The Isle of Farhman-fesztivál után 1970 szeptemberében fordult ismét Chandlerhez segítségért. késôbb Hendrix). Steve Weriss. Al Aronowitzet bízta meg a reklámügyek szervezésével. Ron Terry (Cream. Chas Chandler a ’70-es években menedzserként a Slade együttest is befuttatta. de Eddie Kramer hangmérnöknek is telefonált New Yorkba. Viszonya akkor romlott meg igazán Chandlerrel. Fontos még megemlíteni a Premier Talent ügynökirodát – ez a cég szoros kapcsolatot tartott fenn a Teen Mail Ltd-vel –. hogy ô és Hendrix night clubot nyisson New Yorkban.Szakács Gábor Streisand és Dustin Hoffman. Montereyt követôen az Egyesült Államokban ô szervezte Hendrixnek az elsô sajtótájékoztatókat. Ô mutatta be Jefferynek a We Gotta Get Out Of This Place és Don’t Let Me Be Misunderstood címû dalokat. A menedzser erre tett rá még egy lapáttal.

amikor a saját okádékában hempergô. aki erre végleg bedühödött és keményen nekiesett a menedzsernek. A gitáros odalépett hozzá. Axel annyira belekeveredett ezekbe az ügyekbe. hogy akkor határozta el. tök részeg Ozzyt meglátta. hogy kiûzze belôle az ördögöt. amikor Keith Richards egy étteremben megpillantotta. mivel hétvége lévén. amikor az énekest a new age és az elmúlt élet kezdte érdekelni. ki gyermekkorától fogva figyelte apja üzleti hadmûveleteit. aki jó üzletet szimatolva eleinte azt hitte. ugyanis azt képzelte. hogy 72 000 dollárt fizetett valakinek. aki Richard Cole turné menedzserrel 186700 dollárt helyezett el a New York-i Drake Hotel széfjében.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Robert Stigwood Az ausztrál szervezô állítólag vagy 12 000 fonttal tartozott a Stonesnak a ’60-as évek közepén. Ebbôl kellett volna fi141 . Késôbb feleségül is ment hozzá. hogy egy vagyon befektetésénél kell segédkeznie. Ki tudja mi járhatott a fejében. Sharon Arden Don Arden lánya. pénzüket követelte. Rupert Loewenstein Jaggert Allen Kleinnel történt 1969-es összetûzése után hozták össze a londoni kereskedelmi bankárok igazgatójával. hogy adózási szempontból települjön külföldre. Rupert Loewenstein herceggel. újból felépíti ezt az emberi roncsot. Stigwood azonban még csak nem is válaszolt a kérdezônek. hogy a Rolling zilált pénzügyeinek rendbetétele és a Kleinnel való összecsapásnál csupán a szakmai tanácsadás a feladata. ezt a készpénzt nem tudták bankba tenni. Sharon Maynard Axel Rose járt hozzá terápiára. Steve Weiss A Led Zeppelin ügyvédje. Hamarosan rá kellett jönni. Rupert javasolta a zenekarnak azt is. hogy elôzô életében indián volt. de tény.

majd abból a filmet. valójában kartellbe tömörülve.Szakács Gábor zetni a béreket és a költségeket a turné végeztével. A különféle koncertirodák csak látszatra függetlenek. Grant azonnal sajtótájékoztatót tartott. inkább visszavonult egy idôre a nyilvánosságtól. Ticket Master Lényegében az egész Amerikai Egyesült Államok koncertszervezése egy intézmény kezében összpontosul. amikor 13–19 éves fiúkkal történô fajtalankodás miatt három év börtönre ítélték. Magyarok Idehaza az 1989-es rendszerváltásig – mondjunk inkább társadalmi fordulatot – menedzserekrôl nem igazán beszélhetünk. az mindmáig nem derült ki. El lehet képzelni a zenészek lelkiállapotát. hiszen a Hungaroton kizárólagos kiadói és az Országos Rendezô Iroda ugyancsak kizárólagos koncertszervezési és engedélyezési joga nem tette lehetôvé az egyénieskedést. És innentôl kezdve idézzünk e sorok írójának Fotex: Élet és birodalom címû könyvébôl. Tom Paton A Bay City Rollers menedzsere. amikor a hatalmi állásokban lévô vezetôk már ’birodalmuk’ átmentésén munkálkodtak. hogy Peter nekiugrott. A Pearl Jam együttes nem volt hajlandó a cég kiemelten magasra tekert belépôjegyeit elfogadni. Az idôpont egybeesett a zenekar 1972-es. Madison Square Gardenben adott és filmre vett három koncertjével. 142 . ez pedig a Ticket Master. A rendôrség nem sok megértést tanúsított a feldühödött menedzser iránt és ôrizetbe vette. hogy a pénznek nyoma veszett. Az eset kitûnôen példázza. pontosabban annak második napjával. kitépte kezébôl a kamerát. Nem úgy a változás évében. 1982-re már különváltak útjaik. amikor az utolsó fellépés elôtt kiderült. Hogy korábban a zenekaron belül voltak-e ilyen ügyei. ahol a Daily News fényképésze addig-addig készített róla képeket. pókként fonják. hogy a könnyûzene egész látványüzlete menynyire belterjesen mûködik. szövik át az egész iparágat.

Bors személyi anyagát tekintettem át. londoni útját kellett volna engedélyeznem. hiszen az államigazgatás nem csinálhat bolondot a világ egyik vezetô cégébôl. az visszavonhatatlan. megdöbbentô. Legalább ennyire megdöbbentô volt. és ami tizede volt a többi alkalmazott személyi anyagának. akkor az EMI akarata érvényesül. pedig 1990 májusában mi már nyilván egy kozmetikázott. az említett napon Fekete György felmentette állásából Bors Jenôt és megdöbbentô – talán nem ebben a formában várt – reakciókat váltott ki a mûvészeti élet képviselôibôl. Ezen döntésem egy másfél évig tartó pereskedéshez vezetett. Amihez hozzájutottam. ráadásul tudni kell. Láng István ennek ellenére elegendônek tartotta az 50%-os hazai részesedést és a szerzôdés elfogadását javasolta. Bors Jenô is nyugatnak vette az irányt és 1990. Ez elképesztô gyalázat. Mivel az ügyre vonatkozó aktákat sajátságos módon senki nem tudta elôkeríteni. Ahhoz azonban így is bôségesen elegendô volt. mert Bors Jenô pár nappal késôbb valamiért cáfolni igyekezett a történteket. amelyen a Hungaroton vezérigazgatójának hétfôi. amelynek bölcs vezérigazgatója. A látszólag bôdületes haszonnal kecsegtetô üzlet elôkészítôi azonban mégsem járhattak egyenes úton. A történtekre így emlékszik az ex helyettes államtitkár.” 143 . hogy a hangarchívum a vállalat felértékelésekor nulla forintértékkel szerepelt. február 16-ra már küszöbön állt a megállapodás az angol Thorn–EMI céggel. amelynek végén a bíróság de facto elismerte igazamat és a dolog elaludt. noha csak az elfekvô hanglemezkészlet 600 milliót ért. A Magyar Zenemûvészek Szövetségének fôtitkára. Márpedig. De maradjunk a tényeknél. kigyomlált nacionálét kaptunk a MKM-ban.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv „A spontán privatizáció egyik áldozata lett volna a Hungaroton is. hogy még aznap felfüggesszem állásából és ennek következtében hétfôn már csupán egy megbeszélésre utazhasson. Az üzleti életben teljesen szokatlan elképzelés semmiképp nem szolgálta volna a magyar érdekeket. Azon a hétvégén a fôosztályvezetôm behozott egy kiküldetési indítványt. hiszen ha döntô kérdésekben errôl az oldalról bárki 'átszavaz'. hogy a puha diktatúra éveiben számtalan olyan kiválóság jött hozzánk vendégszerepelni. A kiutazás célja az EMI-val kötendô és 50-50%-os részesedést biztosító elôszerzôdés aláírása volt. ha Bors aláírja az elôkészített szerzôdést.8 millió dollárért – akkori értéken egymilliárd forint – 50%-os részesedést szerzett volna a magyar cégben. amelynek értelmében 14. más lehetôség nem lévén. aki a hivatalos gázsija töredékéért lépett fel.

Bródy János.)” – olvashatjuk a válaszlevélben. G. Koncz Zsuzsa. 1965 januárjában kerül a Hungaroton igazgatói székébe egy olyan javaslat alapján. hogy mit tartalmazott a beperelt Fekete György bizonyítási indítványa. majd elvégzi a Marx Károly Közgazdasági Egyetem politikai gazdaságtan szakát. A gyalázatos hangnemû petíciót érdemes szó szerint idézni. Késôbb az MSZMP Ifjúsági Titkársága bízza meg az Express (Ifjúsági Utazási – szerk) Iroda megszervezésével (1957–59 igazgatóhelyettes – szerk). Rohmann Imre.) Családjával 1946-ban viszszatelepedik Magyarországra. Presser Gábor. vagy nem. A dokumentumot meg is küldték. Fischer Iván. „A másolat az aláírók nevét nem tartalmazza. sírjon. mert vajon milyen személyiségi jogokról van szó.) Ezután a Dolgozó Ifjúsági Szövetség vezetôségi apparátusa foglalkoztatja a külügyi osztályon. hivatalosan bejelentett 59 mûvész tudta-e.) Az ember ilyenkor nem tudja. nem a mi feladatunk tisztázni. innen kerül a DIVSZ-be (1950–56 – szerk). Ránki Dezsô. (2001 ôszérôl van szó – Sz. – szerk. Landler Jenô leszármazottja. (unokája – szerk. Hét esztendôt tölt ezután a Külkereskedelmi Minisztérium Tervgazdasági Fôosztályán. 144 . ha a nevek a válaszlevél jelzése szerint amúgy is megjelentek a korabeli sajtóban. (A nevek egyébként a korabeli sajtóból feltehetôen visszakereshetôk.Szakács Gábor Fekete György lépésére óriási felhördüléssel válaszolt a magyar kulturális élet 65 – jelenlegi információnk szerint több mint háromszáz – képviselôje. A Szovjet Nagykövetség középiskolájába jár. Ezek után lássuk. amelyet 1180/1990 számmal iktattak. Perényi Miklós. Sarlós Istvánné és Aczél György ír alá. mert azok személyes adatok. majd az Információs Alosztály vezetôje. vagy nevessen. ha befogják a szájukat. – Bors Jenô Moszkvában született. azonkívül az aláírók vagy karakán személyek voltak. hogy ki mellett tör lándzsát. Oberfrank Géza. Sebô Ferenc. Hogy Kocsis Zoltán. Részlet a beadványból. Rolla János. Antall József miniszterelnökhöz nyílt levélben fordultak. Bartos Antalné. akik vállalták gyalázkodó véleményüket. Szabadi Vilmos és mellettük a további. ám meglepô megjegyzéssel. amelyben Bors Jenô felmentésének indokait tárja a bíróság elé. ezért kikértük a Miniszterelnöki Hivatal Kabinetfônökségétôl. (1948–52. a neves munkásmozgalmi harcos. és akkor jobban tették volna. miután az Össztûz 1992 májusi mûsorában a helyettes államtitkár személyét sértô gondolatfelvetések hangzottak el. amelyet Barna Andrásné. Polgár László.

ifjú Katona Tamás Tóth Bagi Csaba .

Kecskés együttes Attila Ifjúsága rockzenészei .

Papp Gyula és Sárdy Barbara P.BOX .

Ozzy és Sharon .

hogy Bors Jenô úr nem csupán szakértelmének köszönhette a legfontosabb magyar kulturális vállalat vezérigazgatóságát. de sem benne.' (Itt nem lehet megjegyzés nélkül hagyni. mert az érettségit soha nem tette le és a háború elôtti nyolc- 145 . az irodalom tinédzser éveiben keltik fel figyelmét. A Hanglemezgyár másik meghatározó alakjának. Szellemi próbálkozása azért figyelemre méltó. MSZMP-tag. sem családjában sohasem volt zsidó identitás. saját maga is próbálkozik. Erdôs Péternek önéletrajza nem kevésbé izgalmas. Az említett HVG-számban ezt nyilatkozza ugyanakkor: 'Dogmatikusan gondolkodó kommunista voltam. hittem abban. mindössze elgondolkodtat. Kezdeményezésével és aktív közremûködésével a Hungarotonnál folyamatosan mûködik az ideológiai vitaklub. – A fentieket leírva úgy érzem.) – 1972-ben elvégzi az MSZMP felsôszintû ideológiai továbbképzô tanfolyamát. hiszen a Hogyan készül a pop menedzser? címû interjúkötetben maga vall pályafutásáról. hogy ez nem járható út. DIVSZ-funkcionárius. A versek. Ugyancsak elvégzi a Marxista Leninista Esti Egyetem kultúrpolitikai speciális kollégiumát. DISZ-tag. munkásôr volt a megalakulás pillanatától.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Komszomol-tag. hogy a kommunizmust helyes akár rákényszeríteni is az emberiségre'. A tárca az elôléptetéssel egyetértett. majd a Munka Érdemrend arany fokozatával tûntetik ki. késôbb: 'az '56-ban látottak után döbbentem rá. amelynek csupán 4-5 száma jelent meg. és nem véletlenül. hogy 1965-ig munkásôr. Elmondása szerint még Illyés Gyula is biztatóan nyilatkozott róla. Katonai tevékenységérôl nincs információm. hogy. majd néhány barátjával az Új Március címû lapot szerkeszti. az egyikhez Kassák írta az elôszót. Dédnagypapáját még Ehrenthalnak hívták. – 1979-ben Oláh Györgyné fôhadnagy aláírással katonai elôléptetési javaslat érkezik a Kulturális Minisztériumhoz. MKP-tag. amelyben Barcs Sándor közli is egyik rímbe szedett zsengéjét. melynek eredményeként Kassák Lajos küldi a liberális Újsághoz. Idézzünk a fent említett könyvbôl. „Önéletrajzot mondtunk. elegendô a bizonyíték arra.

1957-ben már ellenforradalmi cselekményekért körözik.. noha folyamatosan bújta a marxista irodalmat. de a Haraszti Sándor fôszerkesztôsége alatt mûködô Szabadság címû lapnál is elhelyezkedik újságíróként. a bujkálás helyett inkább feladja magát. 1956 elején ismét letartóztatják. egykori példaképeiben – Rákosi. az illegális kommunista pártba nem lépett be 1945 elôtt. Szanatóriumi gyógykezelésben részesül. ugyanis a menekült fiatalok között a cionisták nagy agitációt folytattak…” tüntetéseket szervez. Amikor gyalogmenetben a Berlin melletti sachsenhauseni koncentrációs táborba indulnak. Ezzel szemben beiratkozott a Hont Ferenc-féle színházi kollégiumba. A Genfben töltött hónapokat aktivistaként éli meg. a forradalom ott éri. 146 . ahol a korábbi svájci pártcsoport vezetôjét Szônyi Tibort keresi fel. amely valójában egy marxista szeminárium fedôszerve volt. Itt találkozik Major Tamással. A december már Buchenwaldban találja. majd a jugoszláviai Bor városába viszik. Sztálin – csalódik. „…ami egyben anticionizmust is jelentett. ahonnan az amerikaiak megérkezése után a Vöröskereszt Svájcba juttatja. akinek szerinte megvolt az a képessége. lecsukják. A Rádiónál hírfogalmazó. Gimes Miklós). az ítélet azonban csupán az elôzetesben letöltött másfél évet erôsíti meg. maga pedig továbbra is híven szolgálta a Révai József által megadott politikai vonalat. közben kapcsolatba lép a genfi kommunista pártcsoporttal.” Erdôs.. 1944-ben behívót kap Vácra.Szakács Gábor osztályos – négy elemi és négy polgári – iskolából is csak ötöt végzett el. amelynek tagjai részben a késôbbi Rajk-per áldozatai. Az Athenaeum kiadónál lektor és pártitkár. Két év múlva szabadul. 1950-ben egy évig a Színmûvészeti Fôiskola tanára. ahol kettesre vizsgáztatja Szinetár Miklóst. Segítségével elôször a MADISZ-ba kerül funkcionáriusnak. Szerinte a svájci kommunistákkal gyûjtötték be. mert a nyugatról hazatért elvtársakat beszervezett kémnek tartották. állítása szerint Rákosi többször is felhasználta riportjai frappáns szlogenjeit. A Szabad Népnél az általa 'parádésnak' nevezett társaságba kerül (Vásárhelyi Miklós. Losonczy Géza. Roppant büszke a koalíciós partnerpártokat leleplezô cikkeire. Ekkor már magát is kommunistának és marxistának tartja és ezt a felismerést élete egyik legnagyobb élményének tekinti. munkásmozgalmi szerepet nem vállalt. Eleinte a Magyar Nemzetnek dolgozik. de két hónap múlva szabadon engedik.politikailag majdnem indifferens dolgokat is forradalmi kiáltvánnyá tudott gyújtani. hogy „.. Elsô útja a pártközpontba vezet. nem sokkal késôbb bebörtönzik. többször találkozik Radnóti Miklóssal. Tito mögé sorakozik fel.. majd 1946 májusában hazatér Magyarországra.

Summa cum laude eredménnyel végez. 1968-ban Sarlósné javaslatára Bors Jenô mellé kerül a Hungarotonhoz. Nagy Feróéknak azonban nem kellett ez a mézesmadzag. Lényegében a KISZ-szel történt összetûzés miatt ért véget Erdôs pályafutása a Hungarotonnál és kellett új életet kezdenie a PRO Menedzserirodánál. azaz. akkor úgy kell csinálni. hogy a párt felismerte. Ezalatt nem koncertezhettek volna. ami esetleg közönségük elmaradását eredményezhette volna. mert „…a magyar társadalom számára a gazdasági. legalább ne maradjon ki annak hasznából. hogy ki készíthetett lemezt és ki nem Magyarországon. hogy a párt hatalmáról meg a munkásosztály hatalmáról beszél és nem a sajátjáról…” Ezt a hatalmát igyekezett gyakorolni. amit Erdôs Péterék még nem. amikor már a legtöbb kommunista a kapitalizmus alaptéziseit biflázta. A látszólagos ellentmondás abban rejlik. akinek zenei képesítése hozzá hasonlóan szintén nem volt.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Szabadulása után a Szerzôi Jogvédô Hivatal színházi csoportjának vezetôje. de ha már van. A 60-as években érettségi nélkül felveszik a jogi egyetemre (a törvény a jelentkezôk 4%-a esetében ezt lehetôvé tette). egy feltétellel. alkoholista. csak jól álcázza saját hatalmi vágyát azzal. Ez az álláspont sok mindent megmagyaráz abból. népszerûségébôl. Egyébként minden kommunista ilyen. ha egyáltalán nincs popzene. hogy ki ne maradjon az állami vagyon 147 . akikrôl. ha már meggátolni nem tudja a punk mozgalom terjedését. 1988-ban ismét belép az MSZMP-be. amikor a KISZ-díjas Beatrice lemezét a pártközpont nyomása ellenére sem adta ki a Hungaroton. A márkamenedzser úgy igyekezett csapdát állítani a zenekarnak. valamint egy testület döntött. A Bors–Erdôs tandem kötötte az ebet a karóhoz. kérvényét a mûvelôdési miniszter. és a zenekar akadályoztatásával – a 'doktor úr' szerint – narkós.” Aczél György szerint legjobb lett volna. dicshimnuszt zengenék. deviáns hajlamú gyerekeket térített rendes útra. noha saját bevallása szerint sem konyított a zenéhez. hogy a lemezkészítés idejére – hat hónapig – fix fizetést biztosított volna nekik. Fônökérôl. így nyilatkozott: „Bors azon kevesek közé tartozik. hogy a minisztériumnak ne legyen gondja vele. de szerinte mégis nagyon profin végezte munkáját. hogy „…világéletemben hihetetlenül vonzódtam a hatalomhoz. ha lenne igazság a földön. Erdôs nem szégyelli bevallani. morális és politikai válságból kivezetô út az MSZMP-ben van…” És mondta mindezt 1989-ben. Benke Valéria fogadta el. Propagandistának megfelelt. kiállnék valamelyik fórumra ôt dicsôíteni. és errôl mindig Bors.

augusztus 24. a nôket pedig az asztalon intéztük el. Igaz ugyan..” Azt mondják. Kardos Sándor vagy Fényes László. a párt árulta el reményeimet.. az ORI-t. mert belterjes kiválasztási módszerükkel csak azokat juttatták lemezszerzôdéshez. A rendôrség az utcán törlesztett és megmutatta. és a KISZ-nek tennie kellett valamit. azt összevertük. akik önkényuralmi módszereikkel egyetértettek. ha nem akarta. Csanádi Lajos.Szakács Gábor spontán privatizációnak nevezett lenyúlásából. ahová meghívott mindenkit. Számukra találták ki az egyébként abszolút felesleges gittegyletet. aki számított a szakmában.Azok voltak a régi szép idôk. 148 . valaki bevágott egy csizmát a zsûri asztalára. vezetôje személyes ’élményekrôl’ is beszámolt (Magyar Demokrata 1995. de az AVH határôrzenekarában. Megrendezte ezt a seregszemlét. „Nem én lettem hitehagyott. azt mindenki tudta.. hogy a rendszer nem hagyta veszni még azon embereit sem. hogy nem itt van helye ennek a moszkovita stílusnak. hogy az igazgató Keszler Pál trombitált. hogy hol lakik az Úristen. hogy az események elhúzzanak mellette. hogy halottakról jót. Az elsô nagyszabású hazai popzenei megmozdulás 1962-ben zajlott le a Nemzeti Sportcsarnokban nem is minden incidens nélkül. a Scampolo együttes tagja. Erdôs ekkor már egyikhez sem kívánt csatlakozni. azokat helytartói kezelték. az Engedélyezési Osztály vezetôje egy alkalommal – italos állapotban – nosztalgiázni kezdett: . Danyi Attila. jelezvén. amikor az MSZMP kettévált és egyik fele MSZP néven rontotta tovább a levegôt. amikor ’gárdisták’ voltunk a 40-es évek végén és pisztollyal a hónunk alatt jártuk a bálokat. Aki jampizott. akiknek kvalikfikált munkához nem volt tehetségük.. az Országos Rendezô Irodáról úgy gondolná a földi halandó. Amikor azonban az egyik társulat elkezdte játszani a Moszkva-parti estéket. vagy semmit. A feltételezés jogos. Tévedését csak akkor látta be. Ekkor már több magyar együttes képviselte a mûfajt. Én is kaptam belôle.” Nos. hogy meglehetôsen jellemtelen politikai pályát futottak be. tyúkeszû és vadállati erkölcsû bürokraták esküdtek össze ellenem. mint pl. Ráadásul látjuk. hogy zeneértô emberek döntöttek mûvészeti kérdésekben.).. Az egykori kulturális irányító központról. Csakhogy ebben az esetben nevezett két egyén számos magyar tehetség elkallódásáért felelôs. Sajátos módon mindnyájan aranyérmet kaptak. A konfliktusokból mindig kihúzta magát. a valóság azonban egészen másként festett.

a korai Bergendy. Szerinted kiket lehetne még hozzájuk sorolni? A Fonográfot mindenképp megemlíteném. mikor és hol. Zseniális gitárosukat. hogy megerôszakolták. hogy koncepciós pert koholjanak. Egyszer mégis megtörtént. számos háttérember. aki viszont azt állította. hogy ez az ember Fényes László. majd vezetôje. a Syriust és a külvárosi prolikból álló Liversinget. akiket a világ megismert. mert akkor édesanyámat tiszteli és üdvözletét küldi. Metró – emlegetik. aki a gazdasági rendôrség tagjaként egy házkutatás során agyba-fôbe verte az apámat. hogy ki. menedzser foglalkozott azokkal a hírességekkel. akik kezében valamennyi szál összefutott. Amint a fentiekbôl kiderül. Kicsinálták minden idôk legnagyobb magyar zenekarát. Otthon aztán anyám elmondta. mint Angliában Harvey Goldsmith. hogy szembesülj az egykori keretlegényekkel… Így igaz. A magyar zenészek független szakszervezetének vezetôségét hasztalan ostromoltam. de ott volt a Scampolo. Ennek ellenére a valóságban mindössze néhányan voltak. Amerikában a Ticket Master. vagy adjunk neki karácsonyra 10 000 forintot. de bizonyítékok hiányában felmentettek. hogy megdugták az egyik rendôrtiszt lányát. A 15 vádlottból – többségüket az életben nem láttam – én voltam a 13. kivel. bizonyára nem kerülhetted el.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Mint a Scampolo tagja. Zsolt Radiccsal szemben arra ítéltetetett. majd ôt is. Beszélnél az ún. A komisszárok minden lehetôséget megragadtak. hetek teltek el az elsô csókig. hogy én vagyok-e a Danyi szûcs fia. hogy élve maradjon. Hogy ez így van.. Magyarországon Bors Jenô és Erdôs Péter mellett a multimédiás Hegedûs László. Nem szereted. Omega. a Dogs. Lehet. a néhány évvel ezelôtt mûködött Opera Stagione (= Gördülô Opera) társulati igazgatója az alábbiakat 149 . az egyik vizsgabiztos megkérdezte. Amikor 1966-ban ORI-vizsgára mentünk. ha csupán a három nagyot – Illés. belvárosi galerirôl ? Az akkori házibulik még szelídek voltak. miközben milliomos zenészeknek nyújtottak hangszervásárlási hitelt. hogy ez az üzenet volt a ’kárpótlás’. Akkor elkezdték felgöngyölíteni. arra Fehér Zsolt. a Minit meg labdába se engedték rúgni. Szendrôdy Zsoltot idônként látni az utcákon bolyongani. hogy a mellé kirendelt gyámon keresztül legalább egy jótékonysági koncert bevételét juttassuk el hozzá.

valóban visszatetszô. amit a kereskedelmi csatornák megjelenése jelentett. 150 . ha nem. egész Európa néhány menedzser kezében van. ahol kitanulta a szakma minden fortélyát. de nem is a nézettségre kéne törekednie. miközben a Tankcsapda nevû zenekar 1. A kereskedelmi tévéket az m1 nem tudja ellensúlyozni. És ezt egy szakember mondja. Ami az értéket illeti. Ennél is jelentôsebb volt a Lokomotiv Gt bevétele. akkor egy lépést sem tudsz tenni. akkor megnyílik elôtted a világ. az abban látott színvonaltalanság elszakította ôket a valódi kultúrától. Ákos 3-4 millió forintért lép fel a nagyobb rendezvényeken. gazdasági tv-magazinhoz. Felborult az egész értékrend. A komoly nemzeti értéket képviselô elôadások és mûvészek lekerültek a képernyôrôl. Ez egy zárt kör.Szakács Gábor nyilatkozta: Öt év vér és verítéke van abban. beindult az emberek hülyítése. annyira lehangoló volt az a változás. ha ôk elismernek. angol nyelvû. hogy színvonalas mûsorokat közvetítsen. aki belülrôl látja a komolyzenei világ helyzetét és lehetôségeit.8. hogy a nemzetközi kulturális életben menedzserként elfogadnak. koncerteket szervezett külföldre is. – Mivel a vidéki emberek számára a tv az egyetlen szórakozási lehetôség. és a korábbihoz hasonlóan ezúttal sincs választási lehetôség. Amennyire felemelô élmény volt számára látni a megnyilvánuló érdeklôdést. hanem arra. 1998-ban az m1 Mecénás címû mûsorának lett a vezetôje. hogy az Operaház egyik Kossuth-díjas mûvésze nettó 90 000 forintot keresett 2001-ben. és jöttek helyettük a bugyuta argentin szappanoperák. Fehér Zsolt a katonaság után 19 évesen került a Welcome To Hungary elnevezésû. amikor egyik évben a Hôsök tere–Felvonulás téri koncertjükért bizonyos források szerint tagjai nyolcmilliót vehettek fel. pedig most már lehetne. amellyel komolyzenei mûsorokat állított össze. Az úgyis meghozná a nézettséget – beszél a gondokról Fehér Zsolt.

amely a szórakoztatóipar csillagainak életét kíséri. Egy bizonyos XIV. elôkerültek a testvérek. tehát nem is a tartalom a lényeg. hogy Zámbó Jimmy halálából több mint egy évig tudott hasznot húzni a Story magazin. testôröket fogadnak maguk mellé olyanok is. Az élôk viszont nemegyszer maguk is rájátszanak. Az alábbi összeállítás csak parányi morzsája annak az ôrületes botrányhalmaznak. Ettôl kezdve már nem az alkotás minôsége a lényeg. Napóleon mûvésznév mögé rejtezett valaki minden zene nélkül lényegében csak elszavalta a They’re Coming To Take Me 151 . Természetesen nem kívánjuk megkérdôjelezni mindenki tehetségét. Elôfordulnak mûbalhék. személyiségi jogokra hivatkoznak. Úgy mondják. szaftos pletyka. hogy az illetô lehetôleg folyamatosan szerepeljen a tömegtájékoztatásban. a zenekar népszerûsége. csacskaság. mendemonda kifújni látszott. aki nem ismeri. Minden számába jutott az énekessel kapcsolatos hírekbôl. felhajtás. annál nagyobb mértékben nô az elôadó. gyermekkori barátok és így tovább. Hogy fontosságukat látszatát keltsék. érdekeset mondani. amíg eljut abba a helyzetbe. nem tud róla valami újat. még a rossz hírverés is hírverés. írnak róla. de attól a jelenség még létezik. hogy társaságokban megszégyenül. bírósággal fenyegetôznek. Sokan emlékezhetnek rá. akkor addig beszélnek. album. akkor ezek az újságok lehúzhatnák a rolót. akiket a kutya sem akar megtámadni. hanem az.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Botrányok és tragédiák A tartós hírnév egyik elengedhetetlen feltétele. amikor a saját maguk által kiszivárogtatott híreken ’felháborodnak’. csak hogy ilyen olyan indokkal rendszeres szóbeszéd tárgyát képezzék. hogy legyen mirôl beszélni. ha nem lenne feltûnés. A bulvárlapok ebbôl élnek. Csak egyetlen példa a ’60-as évek elejérôl. Lemezlisták A siker egyik meghatározó fokmérôje a listákon való szereplés. Minél tovább és feljebb található egy-egy dal. És ha már ott van. a valós és valótlan szeretôk. amikor pedig a rengeteg találgatás.

hiszen a B oldalakat maguk a csapattagok játszhatták fel. A kiadók általában semmit nem bíznak a véletlenre. hogy mekkora is volt a tényleges fogyás. képtelenség volt utánanézni. mivel a sikernek nem magától értôdô kísérôje a minôség. a Sweet pedig attól kezdve csak gyengébb dalokat kapott a két szerencsekovácstól. hogy a szerzôk a stúdiózenészeket saját haveri körükbôl választották. meghatározhatatlan mûfajú magánszámát. A lemezkiadó (RCA) a társaságot a Nicky Chinn és Mike Chapman szerzôpáros gondjaira bízta. Ez arról szólt. a Co Co és egyéb sületlenségek elôadójának. Csoda. a brit Sweet együttesnek a története. Mivel a nagyközönség nem tudta. És minô véletlen. Sokkal inkább gyanítható. hogy mely boltokat kérdezték meg. ô pedig az ôrültek vihogását és kacagását utánozva még erre is rátett egy lapáttal. mégis befutott. A csak dobbal kísért ’elôadás’ egyetlen változatossága. akik viszont a Sweet sikeres kislemezek A oldalának feljátszására az énekesen kívül be sem engedték a többieket a stúdióba. Ezen döntésüket aligha a Sweet együttes gyenge képességei indokolták. hogy a zenészeknek lassacskán elege lett ebbôl a fajta folyamatos pátyolgatásból és saját számokkal próbálkoztak? Ez persze olyannyira felbôszítette a Chinn–Chapman szerzôpárost. óriási siker lett belôle. hogy elvigyenek) címû. hogy a fiúknak szánt Dynamite címû számot hanyag eleganciával már a Mud együttesnek adták. Nem kevésbé tanulságos az 1971-es Funny Funny. Ebben a folyamatban a változást csak a Wigwam Ban címû kislemezük hozta. hogy Mickie Most miként igyekezett népszerûsíteni az általa készített felvételeket. Ennek a kislemeznek nem volt mûvészi értéke. Sikereik árnyékában a valóság kiábrándító.Szakács Gábor Away (Jönnek. Az Animals tagjai mesélték. ezért kiválasztották a Chart Return Shops hálózatot. A váltás egy pillanat mûve volt. akit el akarnak vinni a bolondokházába. amelyen végre a teljes zenekar megszólalhatott. és az ügynökség ôket hívta fel rendszeresen. hiszen a mesterségesen befolyásolt látványüzletág varázslói nem engedték ki ke152 . hogy a beszélô hangját idônként különbözô effektusokkal megszínezték. hogy egy önmagát normálisnak tartó bolond hajtogatja a magáét. Mivel lehetetlen volt az összes lemezboltot megkérdezni a hétrôl hétre történt fogyásról.

hogy engedélyezik-e valamely felületen ezt az idegen szóösszetételt. a boltok pedig ezt a fogyást jelentették a központnak. ha az ördög öreganyját jelöli. Vicky Leandrous (Come What May: Jöjjön. amely mögött sem valós termelés. és egyszerûen megvette leánykája számára a gyôzelmet. ezzel kapcsolatban Steve Priest. televízió vagy éppen az autó. A 70-es évek elején például a luxembourgi nyertes. Bizonyos esetekben erre is szükség van. Idegen szóhasználattal azt is mondhatjuk. Elmondta. hogy a szerzôpáros és a producer (Phil Wainman) úgy növelte a Sweet eladott lemezeinek számát. nemes mesterségét. újabban hard diskrôl bejátszott hangokhoz tátog az énekes. mint a rádió. hogy bejárta azokat a boltokat. imitálja. valójában akkor használják ezt a kifejezést. valamely idôszerûséghez kapcsolhatóan az érintettek elôzôleg megegyeztek. mint visszajátszás. senkit nem érdekelt. de kezdjük az elején. hogy baromira kelendôk a Sweet együttes lemezei. (Egy idôben Várszegi Gábor hasonlóképpen vett meg jegyhalmazokat a gyéren látogatott MTK-meccsekre. amikor egy elôadót nem saját hangján. A play-back ugyanis napjainkra legalább annyira magyarosult. a jámbor újságolvasó pedig csak annyit szûrt le a New Musical Express listája alapján. hogy azt is megszavazták volna. mert egyszerûen nincs más lehetôség – errôl késôbb részletesebben –. a tényleges eladás.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv zükbôl az irányítást. jelentése durván annyit tesz. Az irányítás szóhasználat nem véletlen. Play-back Nehéz dolga lesz az Akadémia nyelvészeinek. Ha valaki mégsem tudná. aminek jönnie kell) dúsgazdag édesapja zsebre vágta az összes résztvevô ország bírálóbizottságát. Ajánlata olyan hatékony volt. hanem magnóról. mint a tôzsdén. A másik disznóság az Eurovíziós táncdalfesztiválok esete. A valóság. Ezekben nagy mennyiségben vásárolták fel a befuttatandó zenekar lemezeit. Érdekes módon mindig az nyert ezeken a dalversenyeken. amikor a hirdetési törvény értelmében majdan dönteniük kell. 153 . háttérzene. vagy hangszerén hallani. a zenekar basszusgitárosa tálalt ki. ahol az alkuszok sokszor alaptalanul verik fel az árakat és ezáltal olyan hatalmas mennyiségû pénz halmozódik fel a világban. amelyekben a lemezfogyás alapján összeállították a sikerlistákat. illetve csupán tetteti a gitározás. sem valós árumennyiség nem áll.) Egy híresség befuttatásánál tehát valami hasonló zajlik. akinek személyében a háttértárgyalásokon. dobolás stb.

Teszik ezt a bábosok olyan élethûen. ami szükségessé tette ezt az akkor még kegyes csalásnak tartott mûveletet. hogy akár meg is tudják ríkatni. ha egy dalnok állni akarta velük a versenyt. nem tetszik. következésképp. Mivel arra nem volt mindig lehetôség. hogy a beat mûfaj berobbanása nem hozta magával a zenei képzettséget. a pop mûsorok elôadói megkezdték napjainkig tartó tátogásukat. Ugyanez a simli jellemezte a Herman's Hermits együttest. 154 . de még a Kinks korszakalkotó sikerének – You Really Got Me – és a Them együttes Baby Please Don't Go számának szólóit is ô pengette. csakhogy az elektromos hangszerek megjelenése alaposan belekavart a történetbe. A vastag testbe ’szorult’ cingár hangocskán a közönség jókat kacagott. máskor nevettetni közönségüket. Noha bizonyos vándorcirkuszos elôadásoknál pusztán a tréfa kedvéért elôfordult. A lemezeken hallható dallamokat a különféle tv-mûsorokban látványszerûen is be kellett mutatni. És ezzel el is érkeztünk napjaink gondjának eredôjéhez. hogy a jól megtermett teátrista csak tátogott. az orgonák és lapgitárok erre már csak erôsítéssel voltak képesek. Ezek a trükkök azonban eleinte csupán stúdiókban érvényesültek. Ilyenkor húzták elô a 'fiókból' a képzett stúdiózenészeket – a Love Me Do felvételen Ringo Starr helyett Andy White-ot –. mert élôben azért csak kiizzadták magukból a mégoly zsenge tudású beatzenészek is. Hasonlóképpen rendkívüli népszerûségnek örvendt(n)ek a bábszínházak. És ez bizony mûvészet a javából. ahol a néma csutkababákat ruházzák fel emberi. hogy az énekessel az egész pereputtyot bevigyék a tv-stúdiókba – az elektromos zenekar beszerelése külön költséget jelentett volna –. hogy a gitáros le tudja-e fogni a G-dúrt. ott nem lehetett vacakolni azzal. Tetszik. attól még tény. mindenkinek színt kellett vallania.Szakács Gábor A zene hôskorában a technika fejletlensége még nem tette lehetôvé. de még csak olcsón sem. illetve állati tulajdonságokkal. miközben a függöny mögül koloratúrszoprán jellegû és magasságú hangok szûrôdtek keresztül. amelynek csaknem valamennyi lemezén Jimmy Page (a késôbbi Led Zeppelin-tag) gitározott. miközben a zenét play-backrôl játszották alájuk. hogy valaki ne a saját hangján szólaljon meg. akik pillanatok alatt megoldották a feladatokat. De ugorjunk a beat korszak kezdetére. Volt azonban egy másik szempont is. Mivel a stúdióidôt sosem adták ingyen. magának is hasonló eszközökhöz kellett nyúlnia. Míg a zongorák és az akusztikus gitárok minden erôsítés nélkül megszólaltak. és hogy a dobos képes-e tartani a ritmust.

A másik botrány a Milli Mariah Carrey Vanili duót rengette meg. Minden mondata Mark Farian producertôl származott. Ugyanez történt szép reményû Plastic Bertrand (született Roger Jouret) belga énekessel 1978ban. A nagy csalások sorozata a 70-es évek közepén folytatódott. amit a lemezen hallani Love lehetett tôle. senkit nem érdekelt. Ott már az is elég volt a boldogsághoz. amikor visszavonulót fújtak számukra. Nevezetesen az amerikai Monkees együttesnek lett elege abból.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv A dolog annyira nem érdekelt senkit. és pontosan az említett képmutatás miatt szakadt két táborra a zenebarátok tömege is. Így volt ez a Bay City Rollers esetében is. hanem maguk a muzsikusok terítették. hogy az ô torkából törnek-e fel a szerelemre buzdító hangok és dallamok. Elôször a Boney M fiújáról derült ki. hogy már csak akkor. nemhogy elénekelni. Sokaknak ekkor esett le a tantusz és akinek megvolt hozzá a képessége. az mindenképp meg akarta mutatni. amikor már alig volt olyan pop társulat. kiborította a bilit. hogy melyik tehetséges és melyik köszönheti csábos méreteinek a népszerûségét. amikor Ca Plane Pour Moi (This Life’s For Me) címû dalát sosem énekelte maga. ugyanakkor saját neve alatt hódolók tömegét tudhatta maga mögött. 155 . hogy az elsô komolyabb botrány csak 1966-ban robbant ki. igaz. (A két hölgyrôl mindenki döntse el. hogy a stúdióban nem muzsikálhatott és mivel koncertet meg nem adott – csupán egy filmsorozat szerepelôje volt – a tv-mûsorokban is csak színlelhette azt. hogy még csak elmondani sem Courtney tudja azt. hogy ura hangszerének. amit mások feljátszottak helyette.) A keserû ébredés azért idônként megviselte az elhivatott rajongókat. de még inkább a diszkó világában. a lapokat sem a csalással elégedetlen rajongók. amelyik ne vett volna igénybe vendégzenészeket. Ennek ellenére a szerzemény az ô neve alatt a brit és amerikai listákon is szép helyezést futott. ha valamelyik dizôz kissé merészebben domborította a bögyeit. Alapvetôen ekkor vált el egymástól a pop és a rock.

hogy azok életükben egyetlen hangot ki nem adnak sem a stúdióban. hogy a tulajdonos elfelejtette bejegyezni naptárába a fellépés dátumát. a 70-es évek végén pontosan ôk voltak azok. akik egyre jobban elsajátították a hangszerek fortélyait.Szakács Gábor És amennyiben az imént a pop-rock kezdeti idôszakának zenészeit marasztaltuk el mûvészi képességeikben mutatkozó hiányosságaik miatt. amelynek következményei beláthatatlanok. a takarító és mindenki felveheti a gázsit. hogy amit lemezen hall. A kiadók persze rájátszottak erre az igénytelenségre. rock kocsmák következmények nélkül mondhatnak le elôre megbeszélt bulikat. amely soha nem látott mélységekbe süllyesztette a könnyûzene színvonalát. amely valódi érdekvédelmet látna el. sem pedig élôben. amit minél többször hall. Úgy futtatnak be elôadókat. a megbeszélt összeget nem tudják számunkra kifizetni. ahol csak lelakatolt bejáratot találtam. Sajnos a rock kocsmák tulajdonosai sem jobbak a Deákné vásznánál. Az sem ritkaság. mert nem volt annyi vendég. miközben a diszkó mûfaj az élô zene iránti igény olyan mérvû leépítésébe fogott. tudtak helyettesíteni és az egészben az a legszomorúbb. benne dobosokat. Ennek egyik jellemzô példája volt Magyarországon a Carpe Diem kettôs. Mivel a tömeg számára – mint említettük volt – az a jó. Ma már senki nem tudhatja biztonsággal. Mindenekelôtt létre kéne hozni egy olyan zenész szakszervezetet. csak a muzsikusokon 156 . az valójában kitôl származik. A fél világot Berkes ’Charlie’ megjárt basszusgitáros a következôket nyilatkozta: „Két alapvetô változásban látom a helyzet jobbra fordulását. hogy zenekarommal több száz kilométert utaztam egy helyszínre. saját igénytelenségével csak erôsítette ezt az irányzatot. elôfordult. így a tömegekkel együtt. Mindennapos gyakorlat. Más alkalommal már a plakátokat is elkészítettük. hogy a buli végén közlik velünk. jelenleg a Roxerum vezetôje. az Interfolk és a Z’Z Labor együttesek alapítója. amikor kiderült. mert a jelenlegi erre nem alkalmas. hogy a konyhásokat sem fizetik ki? Meglepô módon a ruhatáros. Berkes Károly ’Charlie’. A szintetizátorok hangkártyái már egész zenekarokat. hogy a tájékoztatás – közte a kritikusok kritikátlan kritikái – nemhogy megbotránkoztak volna a jelenségen. hogy a klubok. Ilyenkor szoktam megkérdezni. hanem még adták is alá a lovat. egymással versengve gerjesztették azt a hangulatot.

Ezzel szemben alig akad értékelhetô. Szellemi leépülés. Hasonló eseteket tapasztalhattak a 90-es évek közepén Tunyogi Péter és Kékesi 'Bajnok' barátai. ôk legalább élôben énekeltek. és 157 . ha Magyarországra látogat. igaz. hogy boldog-boldogtalan minden zenei minôsítés nélkül felléphet. A plakátok költsége is a zenészeket terheli. hogy a szakács hányat hoz? Állandósult a kettôs mérce. Vajon beállnak-e a sorba és mindenkit az egekig magasztalnak. A fellépések lekötésénél már azzal kezdik. esztergálni. igénytelenség. egyébként kiváló muzsikus P. mindent elárasztott a gépzene és a diszkó. akik a többi hangszert szintén a magukkal hozott hard-disc-kel pótolják. számait éjjel-nappal nyomják a rádiók. a hamisság elfogadása. Nagy Lajos a Bikni együttes dat kazettájával a hóna alatt körbejárja az országot. hogy a fellépô nevét csupán a bejárat mellé helyezett táblára írják krétával. Az új évezred egyik nagy kihívása. mire Charlie azzal válaszol. fôzni is lehetne az elôírásos képzettség nélkül? Az áldatlan állapotok következtében mindennapos jelenséggé vált. Légyen az bármilyen kutyaütô külföldi csapat. ha aznap kevesebben ültek a nézôtéren. hogy egyáltalán valaki betéved – meséli keserû tapasztalatait a zenekarvezetô. Kérdés. hogy D. ezzel is folyamatosan csökkentve a még elfogadható mértékû gázsik szintjét. klasszikus rock mûfajú zenemûsor. hogy csupán egy-két gitáros/énekest szerzôdtessenek. Egy színházban sem csökkentik a fizetést. Akárhogy is forgatjuk a szavakat. Így igaz. a Pepsi-szigeten a nagyszínpadon és a hazai elôadók bérének többszöröséért játszik. próbálunk mentséget találni a play-back térhódítására. az eredmény akkor is ugyanaz. elsôsorban. hogy mûteni. vagy veszik a bátorságot és megírják a valóságot. mint az étlapot. Vajon elképzelhetô-e.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv akarnak takarékoskodni. erre a türelemre és kivárásra azonban egyre kevesebb ’munkaadó’ hajlandó. És itt ismételten hangsúlyoznunk kell az ítészek felelôsségét. Ilyen reklám mellett csoda. pedig az emberek a zenéért jönnek. ahogyan az írott és elektronikus tömegtájékoztatásban is. kasszát csinál. és gyakori eset. ráadásul az érdeklôdés felkeltése egy kevésbé ismert zenekar iránt legalább 5-6 alkalmat igényel. hogy a zenekar hány fizetô vendéget tud hozni. Sokszor a helyszûke is arra késztet rock klubokat. Károly ezt a zenei egyoldalúságot Nyugaton nem tapasztalta. amikor is a két. Szerinte az sem állapot. árban aláígérhet a többieknek.Mobil play-back zenével házalt. hogy hány fecske csinál majd nyarat. miközben zenésztársai csak bajszukat rághatják mérgükben. hogy az ember képes lesz-e a hihetetlen befolyásolás mellett különbséget tenni érték és értéktelen között.

míg Rigoletto tévedésbôl saját leányát szúrja le. Elsôként az öröm. pedig eredetileg nem errôl szólt a történet. tükrözôdik a hétköznapok ôrülete. erôszakosságot hirdetô szövegek.Szakács Gábor egyáltalán eredményes lehet-e ez a sziszifuszi szembenállás. öncélú durvaságot. A rock mint a társadalom fennálló rendje ellen lázadó mûfaj sajnos megtette. a Pillangókisasszony öngyilkos lesz –. A természeti népek varázslói az egyhangú ritmusok – olykor-olykor egyszerû hangszerekkel kiegészített – hatására révületbe esvén mondták el jóslataikat. hiszen azon sem illik túl sokat gondolkozni. Mint fentebb említettük. Ehelyett magától értetôdônek tartva a kegyetlen megnyilvánulásokat. hiszen annak idején nem kevesen Elvis Presley. Aki azonban ezt kezdi mérlegelni. hogy a fiatalokat mûvérben úszó zenészek. mossunk-e fogat minden reggel. Egy típust azonban nem találunk az üzenetek között: az esztelen. amikor a show látványos elemeként elôször vette kezdetét a pusztítás. amíg a régmúlt bábosai mesterien tudták életre kelteni az élettelen figurákat. a mulatság üzenetét. brutális képsorokat mutató klipek árasszák el? Lehet-e ezek nélkül is kifejezni a világban egyre inkább eluralkodó dühöngést és bolondériát? Az biztos. arra a mai napig nem adott senki feleletet. a kritikusok ódákat zengve és szemet hunyva mennek el egy-egy tébolyult zenekar ökörségei mellett. pontosan meg nem állapítható. A zene ôsidôktôl fogva több üzenetet hordoz. házasságkötést. napjaink 'bábosai' az élôkbôl csinálnak élettelen csutkababákat. a vigasság. hogy a rockban. mint cseppben a tenger. uralkodók beiktatását. De vajon szükségszerû-e. Az opera kialakulásával a kerettörténetek már magukba foglalták a hétköznapok tragédiáit – a Parasztbecsület egymással versengô ifjai Turiddut. a Beatles. gondtalan kikapcsolódást jelezte. Hogy melyik volt az a pillanat. máris rossz úton jár. amely egy gyôzelmes hadjáratot. egy gyermek születését. a Rolling 158 . de még a csaták elôtti harci táncokat és ritmusokat is ide sorolhatjuk. a bô termést vagy egyszerûen a hétköznapok szürkeségétôl ideig-óráig történô. A munkadal a robot egyhangúságát volt hivatott feloldani. Brutális rock Hogy ennek a ’mûfajnak’ miért kell(ett) az erôszakot felvállalni. ezzel együtt sem jelenítette meg követendô példaként az erôszakot.

Ha nem filmrôl. talán még el is képzelhetô egy ilyen – bár felesleges – indulati kitörés. amelynél közönség és zenekar ne akaszkodott volna össze egymással. és ez már nem szemlélet kérdése. történetesen fekete öves karatésként folyamatosan színpadra szólította a verekedni vágyókat. hogy a zenészek és a hallgatóság keményen köp159 . Az már csak az enyhébb – inkább csak kísérô – jelenetek közé tartozott. tehát beállításról lett volna szó. aki koncertjein méretes vadászkéseket döfött Hammond Alice Cooper orgonája billentyûi közé. Jeff Beck ripityára zúzta hangszerét az erôsítôk recsegése miatti dühében. és nem volt rangja annak a bulinak. Jean Jacques Barnell. A Stranglers (Fojtogatók) együttes basszusgitárosa. kiváló orgonista. A jelképek megértéséhez még éretlen ifjak a látottakat persze hôsük élethû. Antonioni Nagyítás (Blow Up – 1966) címû filmjében a Yardbirds együttes gitárosa. A Clash együttes nagyüzemszerûen folytatta a gitárzúzást. ’jó dili’ megnyilvánulásaként fogták fel. Aztán történt valami. széttépése. 1974-ben pedig az Ontario Speedway Fesztiválon (California Jam) kétszázezer ember jelenlétében a színpadra állított tv kamerát is megrongálta. hanem a rideg valóság. aki már minden egyes fellépésén felaprított egy hathúrost. És ettôl kezdve nem volt megállás. Alice Cooper már okosabban 'erôszakoskodott'. a mutatvány meghatározó jeleneteként a koncertek végjátékában úgy Jimi Hendrix. elôbbi még értékes hangszerét is felgyújtotta. rugdalása. Mindezen torzulások áradatszerûen jelentek meg a 70-es évek közepén beindult punk mozgalomban. Ugyanezt az ôrületet folytatta Ritchie Blackmore (Deep Purple). mint a Who együttes összetörte a berendezést. Keith Emerson sem maradt el mögötte. Welcome To My Nightmare (Isten hozott a rémálmomban) címû alakításának riasztó jeleneteit – nôi bábuk meggyalázása. Egy évvel késôbb a montereyi popfesztiválon hasonlóképpen szó nem volt indulatokról.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv – mai szemmel nézve – ártatlan ugrálását is károsnak tartották. egy gyermek kivágása az anyabábu testébôl – csupán egyfajta 'rémlátomásként' tûntette fel. A tébolyult látványosság tekintetében a klasszikus zenén nevelkedett.

Ez utóbbi jeles használója a Judas Priest akkori énekese. 160 . mielôtt egy butikban be nem szerezték a szükSid Vicious séges kellékeket. pedig ô még istenes a metálosok egyre elborultabb megnyilvánulásai mellett. Érveik között elsô helyen szerepel. Napjainkban Marilyn Manson teszi ugyanezt. töltényhevedereket. A mûfaj elôadói még jóformán hangszert sem vettek a kezükbe. A 80-as évek elején némi szunnyadás után ismét felélénkült heavy metal más eszközökhöz folyamodott saját maga népszerûsítése érdekében. hogy a pubertás korú rajongók nem egy színpadi elôadásnak. századi gladiátornak öltözve böhöm nagy Harley Davidsonnal hajtott a színpadra. hogy maga is beállt az erôszak látványát sulykolók táborába. Egy birkózó azzal szórakoztatta közönségét. amikor méretes bôrkorbácsával verte agybafôbe a jobb sorsra érdemes szerkezetet. amikor egyfajta XX. hogy jelképeik. szegecselt bôrcuccokat. A koncertek közben magát pengével össze-vissza vagdosó Sid Vicious – Sex Pistols – is bôven talált követôket elmebeteg alakításához. Ennek a minden emberi formájából kivetkôzött idomtalan pankrátornak vajon mi köze van a zenéhez? Mindenki a világ eldurvulására hivatkozva próbálja indokolni.Szakács Gábor ködte egymást. Színpadi mûveletének csúcspontja volt. Rob Halford. eszköztáruk eltörpül a tömegtájékoztatásban látott mindennapos erôszakhoz képest és különben is igény van az ilyenfajta látványosságra. majd annak bôgetésével ingerelte közönségét. Ezek az erôszakos jelenetek és szövegek ismét csak ott tévesztettek célt. korbácsokat. hanem az élet szerves részének tekintették és tekintik ma is az erôszakot. A szavakban hangoztatott keménység és erôszak akkor öltött fizikális formát. hogy tvkészülékeket vert szét saját fején. A westernhôsöket külsôleg utánzó Lemmy (Motörhead) alig látszik ki a töltényhevederek közül. ám az egyik végül rondán megsebezte a homlokán.

A magyar könnyûzene ugyanis csaknem teljes egészében balliberális irányítás alatt áll – a sorból kilógók megélhetési. mégoly piciny durvaságot felmutatott volna. Gary Moore. hogy ez a szemlélet lassan a múlté lesz és át kell adnia helyét annak az ôrületnek. fellépési lehetôségei igen korlátozottak –. Csak azt látja. Például azt. A hogyanra a fentiekben láttunk néhány példát. 161 . miért kellett a pop/rock mûfajnak letérnie arról az ösvényrôl. amerikai rap csillag. mocskos szájú. hangadóik a világhálós portálokon fasisztázzák az egészséges szemléletû ítészeket is. amelyre annak idején oly sokan léptek és amely számtalan kiváló zenemûvet adott a világnak? Miért lehetett kritikátlanul. Úgy tûnik. Kinek jó ez. hogy egyetlen. Az arcukat csuklya mögé rejtô.A. a Uriah Heep.P. megeszik a disznók. vagy Marilyn Manson? És ha már a rapnél tartunk. Úgy tûnik. a Fleetwood Mac együttes vajon miért maradhatott évtizedekig a csúcson pusztán zenei alakításával? És hol lesz rövid idô múlva a színpadon pisztollyal hadonászó. üzenetérôl? Felüdülést. akiket bírálnak és egyébként is. Eminem. a rock elfajzása szándékos üzlet (és)politika része. folyamatosan baseballütôvel hadonászó. amibôl a nagyközönség semmit sem akar/tud észrevenni. Velük ellentétben több világhíresség anélkül örvendett határtalan népszerûségnek. szellemi-lelki felemelkedést vált ki a hallgatóból. Mit is mondtunk a bevezetôben a zene szerepérôl. ennél az amerikai alapú mûfajnál károsabb és erôszakra buzdítóbb aligha létezett a zene történetében. És persze követi példájukat.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Néhány dolgot azonban elfelejtenek. fenyegetôzô feketék – és komolytalan fehér hasonmásaik – már puszta látványukkal a bandaháborúk megtestesítôi. hogy példaképei mit tesznek. A Budai Liberális Klub Alapítvány 2002. mit mondanak és Eminem fôleg hogyan cselekszenek.S. korhatár nélküli közönség elé színpadra engedni az amerikai W. A Blackmore nélküli Deep Purple. komolyabb mû esetében elmélyülést és ha egyetlen esély adódik rá. május 27-i összejövetelén Tamás Pál szociológus balliberális rockegyüttesek hadba állításával kívánt gátat vetni a magyar ifjúság örvendetesen egészséges irányba fordulásának. kikapcsolódást. aki korpa közé keveredik. hogy ebben az esetben semmivel sem különbek azoknál. amely az élet más területein is egyre nagyobb tért hódít.

A jelenet semmiben nem különbözik a hasonló partikhoz megrendelt és házhoz jövô – esetleg dobozból elôlépô – vetkôzô táncosnôkétôl. hogy 3000 dollárért házhoz mennek és akusztikus koncerttel szórakoztatják a vendégeket. hogy gyermekkorában saját apja zaklatta szexuálisan. Hogy ezek után még mi várható? Nehéz megjósolni. hogy már ifjú éveiben is vagy húsz alkalommal került rács mögé ittasan elköve162 . mert a tömegtájékoztatás által már elôre megfelelôen megdolgozott fiatalságban kialakították az igényt az ilyen elborult látványra. Axel Rose A Guns ’n’ Roses énekese azt híresztelte. amelyek kizárólag az erôszakkal foglalkoznak. amelynek során egy kicsapott diák a Matrix filmben látott öltözékben lôtte halomra volt tanárait. Blackie Lawless rendszeresen mûvért csorgatott egy koponyából magára? Miért lehetett a show része a szintén amerikai Kiss együttes egyik fô látványossága. de túl sok jóra aligha lehet számítani. amelynek énekes vezetôje. ám már Izraelben született Gene Simmons (eredeti nevén Kiss Jenô) szájából szintén mûvér ömlött a mellkasára? Csakis azért. Ennek a mûveletnek már végképp semmi köze a klasszikus értelemben vett rock vonalhoz. csak a puszta – szélsôséges – látvány maradt a 'szórakoztatás' eszköze.Szakács Gábor együttest. Ezt igazolja az Erfurtban lezajlott vérfürdô. amikor a magyar származású. azt viszont nem foghatja apjára. nincs tartalom. Akár így volt. Mozaik Asia Nyugodtan lehet botránynak tekinteni a jobb napokat látott együttes két tagjának – Geoff Downes és John Payne – elhatározását. akár nem. Az elmúlt években ezerszámra alakultak a rémisztôen kifestett death-metal csapatok.

Tim Bogert és Carmine Appice értetlenül fogadta a történteket. Don Felder Az Eagles korábbi gitárosa 2003 májusában beperelte a zenekart. a zenekar vezetôje. Slash-t. hogy arról menedzserük. hiszen a gitáros pontosan a készülô új lemez felvétele miatt hívta ôket Amerikából Londonba. 163 . ablakokat. a belsô berendezést zúzták ripityára. június 12-én Harold Wilson. Beck-Bogert-Appice 1974 májusának egyik reggelén a zenekar két tagja úgy ébredt szállodai szobájában. Doug Goldstein nem is tájékoztatta a zenekarvezetôt. Zenekarának egykori tagjaival olyannyira megromlott a viszonya. Ez elképzelhetô. hogy bevételeik 25%-át egyik svájci bankszámláján helyezzék el. hogy európai fellépéseiket úgy hirdették meg. mivel Lennon és McCartney éppen a Munkáspárti kormány adótörvénye alapján került a 83%-os osztályba. „Piszkosul zavart már a zaj” – indokolta késôbb döntését Beck. a brit Labour Party (Munkáspárti) miniszterelnöke a Membership Of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE) lovagrenddel tüntette ki ôket. Beatles 1965.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv tett botrányokozása miatt. azok azonban megunták a hókuszpókuszt és összecsomagoltak. Az öreg guru arra is kísérletet tett. mert véleménye szerint jogtalan volt évekkel korábbi kizárása a csapatból. akik pedig bejutottak. ahol Maharishi yogi arra szerette volna ôket rábeszélni. Jeff Beck szó nélkül faképnél hagyta ôket. A zenekar tagjai 1968 februárjában elutaztak Indiába. Ennek következtében fellépések maradtak el és a koncerttermek elôtt hiába várakozó. december 29-i és 31-i. hogy a harmadik muzsikus. Kellett is a rokonszenvébresztés politikája iránt. hogy a gombafejûekkel lévô hölgyekkel szexuális kapcsolatba lépjen. hogy a Guns ’n’ Roses 2001. de azért el lehetett volna köszönni a két bepalizott szerencsétlentôl. felbôszült rajongók betörték az üvegajtókat. Las Vegas-i koncertjére be sem engedte volt gitárosát. A csapat körüli fejetlenséget jelzi.

Egyik jellegzetességévé vált az a két fagolyó. egy alkalommal pedig olyan mûfütyit tett a nadrágjába. ô pedig lábát törte és attól kezdve csak egy 164 . mint késôbb a Beatles számaira. Ezt követôen jó tíz év múlva gyermekpornográfia és gyermekrontás (pedofília) vádjával került bíróság elé. amit a derekáról lógatott le a lábai közé. ám két hét múlva le kellett állnia az emberek érdektelensége miatt.Szakács Gábor Don Henley Az Eagles együttes dobos énekesének 1980 decemberében gyûlt meg a baja a hatósággal. Miután Los Angeles-i lakásán. Gary Glitter A ’70-es évek glam rock híressége 1980-ban Rock ’n’ Roll Circus néven. ami a nyitott sliccén át kilógott. Gene Vincent Az Egyesült Államokban. Jeremy Spencer még ennél is tovább ment és a koncerteken sörrel. Norfolkban (Virginia) 1935. A Marquee menedzsere ekkor engedte be utoljára klubjába a zenekart. sikerei annak 1964-es ôrületével szûntek meg. mert a hadseregben részegen vezetett motorjával át akart törni egy sorompót. Fleetwood Mac Mick Fleetwood szerette megbotránkoztatni az embereket. ám ún. drogtanácsadó elôadások meghallgatására kötelezték. vagy tejjel töltött condomokat dobált a közönség közé. február 11-én született énekes a brit Teddy Boy mozgalom hôse lett. kábítószer-mérgezési tünetekkel találtak egy 16 éves lányt. gladiátornak öltözve igyekezett fenntartani korábbi népszerûségét. Egyik lábára béna volt. A járgány kiszaladt alóla. Henleyt a rendôrség drogbirtoklás vádjával ôrizetbe vette. mintha a ’sajátja’ lenne. Be Bop A Lula (1957) címû dalára ugyanúgy sikoltoztak hívei. Elzárását ugyan két évre felfüggesztették.

Jackson Browne. a nôi alkalmazottakat pedig szexuális szolgáltatásra akarta kényszeríteni. Göteborgban adott koncertje után szállodai szobájába vitt vendégek egyik hölgytagja annyira felbosszan165 . Állításuk szerint mindössze 2. A baleset 99 életet – köztük a gitáros Mark Kendallét – követelt. július 3-i. magatehetetlen muzsikust a technikai személyzet kapta vállára és vitte öltözôjébe. holott 7. JD Souther Nevezett szerzôk 2002 májusában visszamenôleg 10 millió dollárt követelnek az Eagles tagjaitól a Their Greatest Hits 1971–1974 albumból származó. Jack Tempcin. egy alkalommal a velük fellépô elôzenekar egyik tagjának késsel hasította fel az ingét. A balhét követôen egy egész üveg vodkát öntött le a torkán és úgy lépett színpadra. Szervezôje. Kitörései veszedelmessé váltak. Az öntudatlan. James Brown 2002 márciusban felmentették az egymillió dolláros vád alól.5% illette volna meg ôket a 26 millió példányban eladott lemez után. ám elmaradt jogdíjakért. de vele utazó feleségével is állandó összetûzésbe keveredett.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv beültetett fémrögzítô segítségével tudott járni. Saját bevallása szerint azért ivott. hogy az 1968. hogy hajánál ragadta meg és úgy vagdosta a turnébusz ablakához. Elôfordult. száján dôlni kezdett a vér. Peter Grant szétválasztotta ôket. február 20-án a Rhode Island-i Station nem megfelelô pirotechnikai berendezése az együttes koncertje alatt lángba borította az éjszakai mulatót. orrán.5%-ot kaptak. majd elment tárgyalni az illetékesekkel. Jimi Hendrix Vele történt. hogy ezúttal a feleség csimpaszkodott Vincent fürtjeibe és verte annak üstökét a plexiüvegbe. Great White 2003. mely szerint irodájában marihuánás cigarettát szívott. ám néhány pillant múlva hasra esett. hogy legyôzze lámpalázát és enyhítse fájdalmait. ám az újbóli lármára visszatérve már azt látta.

hogy törni-zúzni kezdett. mert a végleges búcsútól rettegô tömegek azóta minden lépésüket fokozott figyelemmel kísérik. majd videón forgalmazni. hogy ha igazat adunk nekik. mert a menedzserek mellényzsebbôl kifizették az okozott kárt. Hogy mennyire a felhajtáson és nem a tartalmon volt a lényeg. Az meg sem fordult a fejében. 1969. Kiss A zenekar évek óta azzal riogatja közönségét. március 20-án házasodtak össze. Ez az üzlet politikailag hatott is. hanem a felhajtás. 166 . mivel az EMI és a Capitol is megtagadta a terjesztését. John Lennon A muzsikus és a negyedik hónapja viselôs Yoko Ono Two Virgins címmel vitatott zenei tartalmú és minôségû albumot készített 1968ban. sôt az Apple cég tervezett legelsô kiadványaként is hónapokat csúszott a megjelenése. hogy bemutassuk emberi mivoltunkat. Végül kisebb forgalmazók vállalták. amelynek borítójára kettejük meztelen fényképét helyezte. arra legjobb példa. Az akkor még létezô Beatles tagjai sem fogadták a lemezborítót osztatlan örömmel. Ezt követôen csak hónapok múlva. hogy a pár saját szerelmeskedését is filmre akarta venni. azok is csak barna csomagolópapírban.” – magyarázta Lennon. de nem is a magyarázat a lényeges. hogy visszavonul. amikor az Emerson Lake and Palmer hármas az America címû Leonard Bernstein-szerzeményt játszotta. Keith Emerson A világhírû billentyûs elégette az Egyesült Államok zászlaját a londoni Royal Albert Hall színpadán. A kihívott rendôrök elvitték a dühöngôt. akkor példájuk nyomán mindenkinek meztelenül kéne járnia-kelnie. ám az ügynek mégsem lett folytatása. „A lehetô legôszintébb fényképet készíttettük.Szakács Gábor totta.

hogy ezt az idiótát még mindig nem a bolondokháza zárt osztályán. Marylin Manson 167 . Hogy megérte-e neki ez a mutatvány. majd a bíróságon eldôl. A politikusok esetében ennél jóval kisebb ’vétségért’ is lefasisztázzák az embert. hogy a neki háttal álló ôr mögött tettetett önkielégítésbe kezdett. hanem a színpadon mutogatja.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Lemmy Náci emléktárgyakat gyûjt. majd annak fejére köpött. és a hátára ugorva a nemi szervét koponyájához és nyakához dörzsölte. mert a Michigan állambeli Clarkston városában adott koncert közben szexuálisan zaklatta az egyik. a színpad elôtti fényképészárokban szolgálatot teljesítô biztonsági embert. de ez mintha nem túlzottan zavarná a sajtót. Lemmy Marylin Manson Az énekesnek bíróság elé kell állnia. Az történt. mindenesetre valaki nagyot kaszál azon.

kezelhetetlennek. Ennyit a rockerek összetartásáról. következetlennek és kiszámíthatatlannak írták le a hölgyet. 19. Chris Novoselic és Dave Grohl pénzhajhász primadonnának nevezte a néhai zenekarvezetô Curt Cobain feleségét. Ez magyarán azt jelentette. és mintha azt jelezné. Így múlik el a világ dicsôsége. hogy egyszer és mindenkorra felhagynak a Nirvana hagyatékra vonatkozó igényükkel. Ezt követô nyilatkozatában Love férjét jelölte meg a zenekar fô mozgatórugójának. hogy még az énekes barátai is inkább a Rolling Stonesszal közösen készített lemezeit veszik továbbra is. Courtney Love-ot. Mr. Azok ellenkeresetet nyújtottak be. Sok sikert kívánt Dave-nek és Chrisnek. Nirvana 2003 januárjában az együttes két életben lévô tagja.30-kor kezdték a koncertet. Összehasonlításul Robbie Williams Swing When You’re Winning albumából ugyancsak egyetlen nap alatt 75 000 példány kelt el. A kérdés csupán az. hogy üres teremnek kellett játszaniuk. 168 . amelyben esztelennek. következésképp magának követelte a hagyatékot.Big Franciaországban történt. hogy a tisztázatlan kérdések rendezését miért a családi szennyes kiteregetésével akarták megoldani. Wendy Fradenburg Cobain O’Connor is csatlakozott Courtney követeléséhez és hazugnak nevezte fia két muzsikustársát. ô írta a dalok 93%-át. Curt édesanyja. amikor az bírósági úton igyekezett letiltatni a két muzsikus által Cobain halálának évfordulójára megjelentetni kívánt box-set CD-t. ám ki tudja miért. ô volt egy személyben a Nirvana. Minthogy Courtney a Nirvana örökségnek csupán társtulajdonosa az említett két zenésszel egyetemben. hogy a feltörekvô amerikai együttes a már befutott White Lion elôzenekaraként lépett fel. és kifejezte reményét. a fôcsapat emberei 20 óráig nem engedték be a közönséget. ô alkalmazta a zenészeket. Szerinte Cobain nem írt alá semmiféle partnerséget a többiekkel. szerette volna egyedül magának megszerezni az egész hagyatékot.Szakács Gábor Mick Jagger 2002-ben megjelent szólólemezébôl – Goddess In The Doorway – mindössze 954 darab fogyott a megjelenés napján.

nem sokat habozott. amelyben a család némi bensôséges részletektôl eltekintô mindennapjait mutatják be. hogy magával hozta-e kedvenc ebeit. hogy Grant 11 éves fia éppen le akarja feszíteni a Led Zeppelin feliratot az egyik utánfutóról. Jim Matzorkis észrevette. 1977-ben történt. Más változat szerint Jim akarta levenni a feliratot. Bill Gra169 .és dobrészeket. hogy másnap újból használhassák. majd visszaült a dobok mögé. hogy legidôsebb lánya. tökön rúgta. Amikor ugyanis megkérdezték tôle. a fucking (kurvára).” Mire az elvörösödött tudósító elnézést kért a nézôktôl: „Minden bizonnyal ez volt Ozzy Osbourne elsô és utolsó megjelenése ebben a mûsorban. méghozzá úgy. Való Világ. Ezután Grant és Bonham megverte a biztonsági embert. A nem túl felemelô részletek jellegzetessége Ozzy jelzôs szavajárása. ezt látta meg a gyermek és kérte el tôle emlékbe. hogy másokkal játszatta fel a basszus. ha elfogyott a türelme és odavágott. Az eredeti lemezen játszó és az énekes szemétségen feldühödött Bob Daisley és Lee Kerslake társszerzô 20 millió dolláros pert indított ellene. csak ennyit válaszolt: „Nem. amiért a másnapi koncert után letartóztatták ôket. 2002-ben Ozzy Osbourne digitalizált formában adta ki az 1980-ban megjelent Blizzard Of Ozz albumát.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Ozzy Osbourne The Osbournes az MTV történetének legmagasabb helyezésén induló. 2003-ban a kanadai Grand Prix alkalmából élô nyilatkozatot sugárzott vele a televízió. otthon vannak és éppen szarnak. nem véletlen. Aimée nem kívánt részt venni ebben a komédiában. de meg is bánta. odament hozzá. Állítólag rá is legyintett a fiú tarkójára.” Peter Grant A Zeppelin menedzsere kihasználva testi erejét. hogy a körútszervezô Bill Graham egyik biztonsági embere. Big Brother típusú sorozata. amikor a színpadon lévô John Bonham észrevette az esetet és mivel az adott számban éppen nem kellett dobolnia. Elvesztették.

Ezek a méretek azonban egyre jobban elválasztották ôket közönségüktôl. Jerry Springernek a dolgait és The Barry Williams Show címû dalával kifigurázta. hogy a tervezetthez képest egy héttel korábban 170 . hogy montreali koncertjükön arcul köpte egyik rajongójukat. G. nô szintén átdobta párját. Pink Floyd Az Animals címû albumuk után már inkább csak hatalmas arénákban. ennek következtében meglehetôs ellenszenv alakult ki a zenekarral szemben Amerikában. hogy Bob Ezrin producerrel befejezzék a munkát és az orgonista Richard Wright megtagadta.) A történteket a sajtó különféleképp tálalta. szerzôként Waters lelkesedett. ráadásul homokos. akiket rendszeresen sikerül annyira összeugrasztani. majd egymásnak is ugranának. hogy az elhagyott férfi. közönséges hangnemben gyalázzák egymást. ha a megtermett biztonsági emberek le nem fognák ôket. Amikor Amerikába utaztak. Jerry mûsorát az egyik magyar televíziós csatorna is rendszeresen közvetíti. hogy egymással haragban lévô párokat hoz össze. stadionokban léptek fel. amiért egyedül. Lényege. Ezeknek az embereknek a hozzáállása a Náci Németországot juttatja eszembe. Mindez a jelenlévô idétlen fiatalok tapsvihara közepette zajlik. ami Roger Waters idegeit annyira megviselte. Ezt követte a The Wall. Még Gilmour szerzeményét – Comfortably Numb – is csak nagy kegyesen fogadta el. ). Ez Amerika és újabban Magyarországon Mónika Kibeszélô show-ja. hogy azok eleinte csak nyomdafestéket nem tûrô. A mûsor csúcspontja.Szakács Gábor ham ekkor nyilatkozta: „Nyugodt lelkiismerettel többé nem tudom szerzôdtetni ôket (Led Zeppelin – Sz. Peter Gabriel A Genesis egykori énekese megelégelte Amerika egyik legbotrányosabb talk show vezetôjének. márpedig sokak szerint ez lett az album egyik csúcspontja.” (Graham családjának több tagja koncentrációs táborban halt meg. amikor kiderül.

Rick nem is gondolkodott sokáig. ennek értelmében Waters elismerte a többiek jogát a névhez. Jó ideje tartó népszerûsége tudatában kiadója. hogy az album elkészítése után szép csendben kiszáll. Milne. hogy a zenekar megszûnt létezni. hogy 29 koncertbôl álló lemezbemutató turné hatalmas költségei miatt egyedül az erre az idôszakra szerzôdtetett Wright kapott pénzt. Ez azért volt sorsdöntô kérdés. Szinte szóról szóra ugyanaz ismétlôdött meg az amerikai énekessel 2003 májusában. hogy beperli ôket is. Robbie Williams A sors forgandó. a Micimackó kalandjai írójának tulajdona volt. mint ami egy évvel korábban Jagerrel. és mindössze 21 000 eladott példányról szóltak a jelentések. hiszen annyira egymaga döntött mindenben. mire Waters a brit Legfelsôbb Bírósághoz fordult. Wright helyett a zongora és orgona részeket Bob Ezrin és Peter Wood játszotta fel helyette. helyen bukkant fel az USA listáin. ha beleavatkoznak a Floyd belsô ügyeibe. és megállapodtak. megjelenése elôtt pedig kijelentette. vagy önként távozik a csapatból. Gilmour persze nem hagyta szó nélkül ezeket a partizán lépéseket és 1986-ban újraindította az együttest. a sussexi Cotchord Farmot. hogy Gilmourral és Masonnal nem is dolgozik tovább. 1987 végére a feleknek sikerült megegyezniük. Rolling Stones Brian Jones 1969 nyarán egy 11 hektáros birtokot vett. Nem sokáig örülhetett az újonnan szerzett gya171 . Fölöslegesen. egyben megfenyegette a koncertszervezôket. mégpedig olyannyira. az EMI négymillió darabot postázott Amerikába Escapology címû új albumából. azok cserébe lemondtak a The Wall színpadi kellékeirôl és azok használatáról. A következô The Final Cut már lényegében Waters szólólemezének tekinthetô. vagy nem lesz lemez.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv utazzon a helyszínre. 1985-ban már azt közölte a kiadóval. hogy a billentyûsével együtt az ô neve sem került fel a lemez borítójára. A. a sors mégis úgy hozta. Közben Nick Mason lába alatt is inogni kezdett a talaj. a többiek bevételét elvitték a kiadások. mert éppen ezt megelôzôen puskázta el befektetôjük az összes pénzüket. mert áprilisi megjelenése idején csak a 43. Waters válaszút elé állította. miközben még az adótartozásukat sem egyenlítették ki. ami egykoron A.

hogy 172 . A talán sarkos megfogalmazás ugyan kiválthatja a zenész barátainak nemtetszését. Elmondása szerint a többiek csak álldogáltak a medence szélén. Janis Joplin. egy negyedik személy éppen egy szôke fejet tologatott a víz alatt. július 2-án. a lényegen nem változtat. hogy elválnak útjaik. lelkileg teljesen összetört. de attól még nem fog egyetlen fillérrel sem többet érni. Az idétlen ’játék’ végzetessé vált. hogy az asztmás Briannak még a levegôn is rendszeres fulladásos rohamai voltak. Mandrax nyugtatókat és amfetamint mutatott ki. Amikor a rendôrség megérkezett. hogy a jövôben szívesen együttmûködik vele. azoknál viszont nem volt divat ez a Rollingnál mindennapos jelenség. Ez pedig imigyen hangzik: minden lehetôség adott volt számára. ô ugrott a vízbe és húzta ki barátját. hogy a parton felejtette inhaláló készülékét. A halottkém fulladást állapított meg. a medence szélén álló három férfi és egy nô viselkedésében. Este 10 óra tájban a súlyos asztmarohamokkal küzdô Brian a trambulinról úgy ugrott a vízbe. Ezt követôen a gitáros azt nyilatkozta a sajtónak. hogy a Stones zenéje már nem az ô ízlését követi. Hendrix és Jeff Beck kifejezte szándékát. a svéd Anna Wohlin. A már kissé kapatos gitáros a melósok barátnôivel is enyelegni kezdett. senki nem említette a kerti partit és hogy a háziakon kívül mások is ott lettek volna. 23 óra tájt érkezett két barátja már nyugtalanságot tapasztalt. a házból elôbukkanó Anna pedig már csak az élettelenül lebegô Briant pillantotta meg a medence alján. amikor Lennon. Ezt követôen került sor kastélyszerû házának felújítására 1969. Az aznap estére szervezett kerti partin vele volt új barátnôje. és az alkalomra meghívott munkások is hölgyismerôseikkel jelentek meg. a vérben alkoholt. nemhogy a víz alatt. Szokás azóta is együtt emlegetni Briant a többi híres elhunyttal (Jimi Hendrix. Jagger eközben Ausztráliában tartózkodott új filmje bemutatóján. Egy idô után megunták és talán móresra akarván tanítani. de ezt csak a büszkeség mondatta vele. Némi vigaszt csak az jelentett számára. mert Jagger közölte vele.Szakács Gábor rapodásnak. elkezdték a víz alá nyomkodni. Azt minden bizonnyal nem tudták. Jim Morrison). A melósok elzavarták a két barátot. amihez az alkoholtól és drogoktól elzsírosodott máj súlyos károsodása járult. Brian temetésén csak Charlie és Bill képviselte a zenekart.

2002 májusában közös amerikai turnét terveztek. idônként barátnôit is durván bántalmazó. hogy Byford jó adag pénzzel tartozik neki. szívesen szóba állnék vele. narkotikumok fogyasztása és birtoklása miatt született bírósági ítéletein kívül nem maradt utána semmi érdemleges. A koncertezés néhány buli után csúfos kudarccal végzôdött. a Saxon együttes két korábbi zenésze Oliver–Dawson Saxon néven kezdett koncertezni. de amit most zeneileg csinálunk. Ez olyannyira felbôszítette zenészeket. mégsem élt vele. miután megtudták. a két pénzéhes és egymást halálosan gyûlölô muzsikus ismét egymásnak esett.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv ’megvalósítsa önmagát’. David Lee Roth A Van Halen két egykori énekese korábban kígyót-békát kiabált egymásra. hogy a Rolling Stones tagja volt. hogy a kiadónak járó utolsó kislemezt Cocksucker Blues (Faszszopó blues) címmel látták el. magukat olcsón kiárusító embereknek és mûvészeknek’ nevezte ôket. hogy a zenekar visszatartotta elektromos felszerelését és a reklámpénzét sem fizette ki. Oliver viszont azt hangoztatta. márpedig ezek a kis fekete dobozok a bombázógépekre kerültek vietnami bevetésükkor. nem fordított belôle semmit értelmes célokra. hogy a rajtuk keresett 70 millió fontot a kiadó saját radargyártó részlegének felújítására fordította. 173 . Biff jelenleg olyan emberekkel zenél. Törvénytelen gyermekein. kôkemény rockot játszottak. Vagyonával sem tudott mit kezdeni. Mert ugye mindketten ôszinte. kiszámíthatatlan viselkedésû valaki. máról holnapra élô. Sammy Hagar. Saxon 2002 januárjában Graham Oliver és Steve Dawson. ám alig indult be a szekér. Biff erre ’buta pasasoknak. az nagyságrendekkel jobb a Saxonénál. helyette csupán nevetséges 3000 fontot ajánlottak fel számára. amit a Decca persze nem adott ki. a Saxon alapítója és vezetôje dühödten kikelt a névhasználat ellen. Csupán annyi. akiknek semmi köze a Saxon névhez és örökséghez. A Rolling tagjainak nézeteltérése támadt a Decca céggel is. Dawson békülékenyebb hangot ütött meg: „Ha Byford kopogtatna az ajtómon. Biff Byford.” Olivernek az a gondja.

Megállapították róla. hogy drogfüggô férje esetleg gyógyszerért indult.Szakács Gábor Scott Weiland Az amerikai Stone Temple Pilot énekese megütötte feleségét. meg is motozták. Slash is szép tokát eresztett a piától. hogy ki nevelheti két kis gyermeküket. mert nem akarta. Ezt megelôzôen sorra járta a különféle drogklinikákat. hogy férje a másik szobába menjen egy receptért. Valóban illik közéjük. bármelyikünkkel megtörténhetett volna. ám azóta ezzel a priusszal a háta mögött újból bajba került. és ezúttal már csak 25 000 dollár óvadékért engedték szabadon. majd a bíróság eldönti. A nem is tit174 . Serge Gainsborough 1969-ben Jane Birkin színésznôvel vette fel az erotikus szuszogással. hogy agyilag nincs teljesen rendben. amikor az elállta az útját. amirôl az énekes késôbb azt állította. lihegéssel színesített Je t’aime…Moi non plus címû felvételt. „Ami vele történt. mert nem voltak bekapcsolva a kocsi lámpái. addig is belegyezett. hiszen már az egykoron karcsú gitárosuk. A rendôrség 3000 dollár óvadék ellenében engedte ki az elôzetesbôl a garázda énekest. hogy nôi utasáé volt. Miután a zenész szidalmazni kezdte ôket. akinek megvan az árnyoldala és ezzel jól illik közénk” – nyilatkozta Duff McKagen basszusgitáros. Az igazoltatásra mindössze azért került sor. mivel az amerikai rendôrség 2003 nyarán kokaint és heroint talált a gépkocsijában. Mindez 2001 végén történt. hogy újból visszamegy a rehabilitációs klinikára. hogy a Guns ’n’ Roses korábbi tagjaiból összeállt csapat énekesének választotta és védelmébe vette. és eközben marihuánát találtak nála. és egyfajta mániákus depresszióban szenved. Új fejlemény. Sebastian Bach 2002 májusában a Skid Row volt énekesét az egyik middletowni fogadó elôtt nem engedték alkoholizálni a rendôrök. eközben vették észre a rendôrök a drogfecskendôt. ahol eredménytelenül kezelték. Feleségétôl válófélben van. a hölgy ugyanis aggódott. Scott olyan ember. Bevitték az ôrszobára. ahonnan csak 10000 dollár óvadék ellenében engedték ki.

meztelenül szeretné elôadni a klasszikus zenemû175 . akkor bizony alaposan tévedünk. Angliában pedig a BBC tette tilalmi listára. mert véleménye szerint a zenekar Whole Lotta Love címû felvétele kísértetiesen hasonlít az ô 1962-es You Need Love szerzeményéhez. Benkô Dániel A kiváló lantmûvész az ezredforduló táján már nem zenészi tudásával. Toto Az együttes olyan ellenséges környezetben érte el hihetetlen méretû sikereit. mert a Zeppelin 1987 februárjában peren kívüli megállapodásajánlata ôt igazolta. hiszen az ilyen jellegû újságok. Ha arra gondolunk. hanem a külsôségekkel akarja öregbíteni hírnevét. Bardot akkori férje nem tudott nevetni a Serge által csak komédiának nevezett felvételen és perrel fenyegette. ennek ellenére listavezetô lett a briteknél 1969 októberében. máshoz nem is igen értett. hogy szegény Serge ôszinte és tiszta szerelmének megnyilvánulását ítélték el az erénycsôszök. Serge elállt szándékától. amelyben albumaikról általában csak a kimondottan kislemezekre kerülô dalokat játszották a rádióállomások. novellák. Ez az arc kimondottan feltûnéskeltésbôl és botrányokozásból igyekezett hasznot húzni. Willie Dixon Beperelte a Led Zeppelint. Két évvel korábban még Brigitte Bardot színésznôvel nyögdécselt egy hasonló lemezen. Angolul comedy-nazi-ként jellemzett albuma a Rock Around The Bunker. majd az 1971-ben megjelent Histoire De Melody Nelson egy idôsebb francia és egy nálánál lényegesen fiatalabb angol iskolás lány szerelmi kapcsolata sajátos gondolkodást képvisel. A Je t’aime címû dalt Olaszországban betiltották a Vatikán felháborodása következtében. Lényegében ez valósult meg közte és Birkin között. regények a boltokban csak nagykorúaknak voltak eladhatók. ha kiadja a lemezt. Ahogy annak többször hangot is adott.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv kolt szerelmeskedés nagy port vert fel. Próbálkozása sikerrel járt.

” Tragédiák Chris Farlowe A Colosseum együttes énekesét a New Musical Express egyik kritikusa 1971-ben a világ legrútabb dalnokának nevezte. A Tornados együttes dobosát Peter Grant személyesen hívta meg ebédre. amelyet felelôtlenül visszautasított. A tudást azonban nem szépségversennyel mérik. valamint az amerikai homokosok körében divatos ujjatlan fekete trikót. A dalt Paul McCartney–John Lennon szerzeményként jegyzik és Yesterday névre hallgat. Játszott Cliff Richard. lenge öltözetû hölgyek lejtenek hétfátyol táncot koncertjein. Egy alkalommal olyan feldolgozásra kapott ajánlatot. „de majd eljön az idô. a muzsikus nyugodtan vetkôzzön le. Szavajárása is szabadossá vált. Benkô visszakozott. „Úgyis kivágnátok” – válaszolta –. ha a kezdetben mások dalait – így a Rolling Stones Out Of Time címû szerzeményét – mûsorára tûzô énekes nem ejt megbocsáthatatlan hibát. hogy megbeszélje vele egy alakuló zenekarban való részvételének lehetôségét. a hard rock együttesek bôrnadrágját. Farlowe mind a mai napig a rock egyik meghatározó. Grant választása egyébként nem véletlenül esett rá. ám korántsem legsikeresebb hangja. hogy nem fél semmitôl.Szakács Gábor veket. amikor már nyugodtan megtehetem. továbbá vastag ezüstláncot visel. Clem Cattini Bizonyos emberek a sors kegyetlen játéka folytán sikeresen szalasztják el a tálcán felkínált lehetôséget. Mindez másként is alakulhatott volna. 2003 augusztusának egyik késô esti televíziós mûsorban a riporter azt kérdezte tôle. Benkô újabban a középkori hangulattól teljesen idegen. az Everly Brothers. mire Benkô valami olyasmit válaszolt. de amíg ez megvalósul. hogy „Ne félj. Cattini azonban kimentette magát és csak a Led Zeppelin beindulásakor kérdezett rá a menedzserre. hiszen a 60-as évek elején a legkeresettebb dobosok egyike volt. de még 176 . Mire a beszélgetôtárs megnyugtatta. hogy ugye erre szólt volna az ajánlata. nem foglak megdugni”. hogy miért akar levetkôzni. de esetében nem is ez a lényeg.

Eric Clapton 4 esztendôs kisfia. Bay City Rollers és a Kinks lemezein is. Élete legnagyobb tragédiája 1977-ben érte. a velük készített Can Can 62 (1962) számával a listákra is felkerült. hogy mennyire hazug a befuttatandó hírességek világa. Terry Reid 1949 novemberében született. amikor amerikai szálláshelyén üzenet várta. mert jól mutatja. amikor felkérték a Peter Jay & The Jaywalkers gitáros énekesének. A csapat olyan nagyságok elôtt játszott. Karac rosszul van. lemezei gondozását Mickie 177 . Szinte elképzelhetetlen. ahol egy sajátos vírusfertôzés következtében két óra múlva meghalt. hogy napjainkban ilyen hátránnyal induló egyén sikeres elôadó legyen. míg az énekes és felesége össze-vissza törte magát. Conor 1991. Ezt követôen a rhythm and blues mûfajra váltott. Maureen fának vezette a bérelt Austint. és összesen 42(!) sikerlista vezetô dalban. Graham Nash (Hollies) közbenjárására 1967-ben már Terry Reid & The Jaywalkers néven adhatta ki The Hand Don’t Fit The Glove dalát. március 20-án kizuhan manhattani lakásuk 53. Ray Charles 1930-ban született és 6 éves korától vak. augusztus 4-én Rhodosz szigetén töltötte szabadságát. mint a Rolling Stones. amikor felesége. Gyermekeik csodával határos módon csak könnyebb sérüléseket szenvedtek. Attól kezdve a ’Tears In Heaven’ címû dalát minden alkalommal az ô emlékére énekeli. Ike & Tina Turner. 15 esztendôs volt. emeleti ablakából. A következô Zeppelin-lemezt tolószékben énekelte fel.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv a Love Affair. Robert Plant 1975. hogy ötesztendôs kisfia. Cattini története azért tartozik ebbe a fejezetbe. Kórházba vitték.

Szélsôséges esetben még az is elôfordulhat. 1968-ban Jimmy Page kereste meg. ám az egyéni pályafutásban gondolkodó fiatalember Robert Plantet ajánlotta maga helyett. de azonos tartalommal fogalmazza meg valaki. hogy volt valami a hangjában és egyéniségében. tartalom fogalmát. a New Yorkról készült daloknak pedig se szeri. ha komolyan vesszük a levédett szerzemény. hogy mennyi lehet az engedélyezett rész terjedelme. nem fejezheti ki érzelmeit és nem kívánhat még jó reggelt sem. Ha védettnek tekintjük a P. akkor ez azt jelenti. Márpedig több ezer dal viseli a Szeretlek címet. Olyan ember ugyan nem született. név. Mégpedig azért nem. ami azért sajnálatos. hogy annak részletei kritikai célú szemelvények kiemelése kivételével büntetôjogi következmények nélkül nem használhatók fel.Szakács Gábor Most producer vállalta fel.Mobil együttestôl a Miskolc. country mûfajú dal szerzôjét beperelhetné az. ha két ilyen jövôbeli híresség is soraiba szerette volna állítani. A Roadhouse Blues szerzôi – Jim Morrison és a Doors – nyugodtan bíróság elé citálhatnák Schuster Lórántot a Varjúdallal elkövetett lenyúlásért. aminek következtében Nagy Béla már nem adhat ki saját magáról elnevezett hanglemezt. hogy a Grand Funk Railroad Mean Mistreated számának magyarítása az eredeti dallammal. azonban Reid szólóalbuma nem hozta meg a várva várt sikert. soha többé nem tudta öregbíteni hírnevét. Szerzôi jogok Ezen fogalom botrányai külön könyvet töltenének meg. hogy vállalja el az újonnan alakult New Yardbirds énekesi szerepét. másoktól a Szeretlek. hogy ha ugyanazt más szavakkal. mert.Mobil odaírja a Ha jössz hozzám. se száma. dallam. Könnyûzenei könyvekben elôszeretettel fenyegetôznek. mi fog történni. boogie. aki ezeket a sémákon alapuló irányzatokat kitalálta. és azt sem. noha több lemezzel is próbálkozott. hogy senki más nem tiszteleghet Miskolc városa elôtt. ám annyit nem ér. megint másutt a Jó reggelt címeket. késô címû dalához. Nem tisztázott. ha a P. hogy ha egy polgár a világhálóról leszed egy tudtán kívül engedély nélkül feltett 178 . az sem ártott volna. És ez még nem minden. mert biztos. cím. akkor csaknem minden rockabilly. aki megfogalmazta volna. blues. Reid. mert 1969-ben Rod Evans távozása után a Deep Purple is ôt kérte fel elsôként. de azt a lehetôséget is elszalasztotta és így Ian Gillan állhatott a mikrofon mögé. hogy Kiss Jenô Nagy Béláról ír egy szerzeményt.

amikor az ellen kardoskodunk. majd közzéteszi. És most lazításként zárjuk e fejezetet néhány feltûnést keltett idézettel: 1984. miközben a világhálós kalóz domain nyomtalanul felszívódott. akkor ôt tehetik-e felelôssé a jogvédôk? Egyértelmûen elítélendô. a pop/rock területén ez engedélyhez. Aki nem engedi. Ahogyan a személyiségi jogok hangoztatása is az. Persze szó nincs itt személyiségi jogokról. 21 évvel késôbb. szívesen engedi ugyanazt. Nem akarom 40 évesen is ugyanezt csinálni.” Nos. éli meg békésen. ha egy dalt. pénzügyi ellenszolgáltatás és engedély nélkül átvehet anyagokat. hogy a térfigyelô rendszerek minden mozdulatunkat képernyôk tömegére vetítik. A könyvekre visszatérve. áprilisában befejezett turnéja után Rick Parfitt. hogy a csúcson akarjuk abbahagyni. ha busásan megfizetik. a Status Quo együttes gitárosa kijelentette: „25 évesen azt gondoltam. hogy az új kötet szerzôje ezzel bizonyítsa jártasságát. figyelje. hogy hol tartózkodunk. Ennyit a mûfaj ôszinteségérôl. hogy nevünket megírják. a szakma egyenesen elvárja. de a részletek felhasználásának tiltása humorfesztiválhoz méltó igyekezet. akkor nevetséges igyekezet személyiségi jogokra hivatkozni. hogy mik a szokásaink. Amióta a számítógépes rendszerekkel még azt is nyilvántartják rólunk. felkészültségét. hogy lefényképezzék – ahogy a világ leghosszabb bajszú embere tette –.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv hírt egy muzsikusról. sôt. illetve lefényképezzenek. koncertkörStatus Quo utakat bonyolít le. Az úgynevezett biztonság érdekében az emberiség önként és dalolva engedte át magát az ellenôrzô szerveknek. mint Keith Richards meg a többiek. Mint fentebb láttuk. Most betöltöttem a 35-öt és nem szeretnék olyan szarul kinézni. csupán üzletrôl. a komoly történelmi és tudományos kiadványokból mindenki korlátlanul. ezért mi mindig is azt mondtuk. könyvet egy az egyben átvesz valaki és azt sajátjaként tálalja. hogy a Nagy testvér – Orwell 1984 címû regényének megfelelôen – minden lépését korlátozza. a zsebünkben hordott marok távbeszélôrôl beazonosíthatják. fogadta el Madách Imre Az ember tragédiájában megjósolt falanszter rendszerét. 2003-ban a zenekar még további lemezeket készít. illetve anyagi feltételekhez kötött. 179 . hogy öreg vagyok. szöveget.

szó szerint közöljük. jött fotózni. ez a mi személyiségi jogaink. aki azt a fajta unplugged zenét mûveli. akik minden héten másképp nyíratják a hajukat. kommunista újságíróknak a modorában. Erre én kioktattam. hogy a kommunizmusnak vége – szó szerint ezt a kifejezést használtam –. A közönség elkezdett tapsolni. hogy engedélyt kell rá kérni. amit csinálunk. ez nem mûködik. büdös. hogy „Úgy kiváglak innen mint a macskát szarni. Hobo: Azt mondtam neki. hogy a Dunántúli Naplónak dolgozik. nem úgy. a vidéki.” (Zachary ’Zakk’ Philip Wylde. mert ez az ember gúnyosan. de nem csinálhatom ezt a kibaszott ugrálást a színpadon. hogy én fényképeket készítsek. amikor 55 leszek. Hobo: Ô azt mondta. bunkó újságíróknak. 2002 március) 1996. akkor ô az elsô sorban állva gúnyosan megtapsolt engem. hogy nem kér engedélyt. Egy Hobo Blues Band-koncert eseményét mondja el Földes László és a Dunántúli Napló fényképésze.” (Manowar: Classic Rock. Engedélyt kell kérni. Csak ülök majd egy zongora mellett harmonikával a nyakamban és úgy játszom. gitáros: Classic Rock. akkor hová távozzak. hogy milyen szavakkal. az úr pedig. hogy nem tudta. Azt hiszem. hogy ha nincs engedélyem arra. abban a szituációban se –. hanem amikor a közönség elkezdett tapsolni. azt mondtam. hogy – ô még akkor sem mondta. Olyan akusztikus koncertet szeretnék adni. 2002 április) „Mi hûek maradunk ahhoz. mint azok a seggfejek. mint Neil Young. hihetetlen pimaszul. Földes leállította a zenekart/zenét. és 180 . mire én elveszítettem a türelmemet és kivezettettem a terembôl. a két fél érvei önmagukért beszélnek. amely felé én is tartok. A történtekhez nem fûzünk magyarázatot. háta mögött a sajtóval verte itt a nyálát. akirôl mi nem tudtuk. Nem azt mondta. nem fontos itt idézni. de elég egyértelmûen mondta.” Ez lemehet nyugodtan a rádióban.Szakács Gábor „Most még 35 vagyok. Tudósító: Éppen azon az eseményen a Dunántúli Naplót képviselted? Fényképész: A második szám közepén összeraktam a technikát és elkezdtem volna fényképezni. január 12-én az alábbi tudósításban ’gyönyörködhettek’ a rádióhallgatók.

hogy ô két méterrel magasabbról a hangszórókon keresztül kiabál a tömegnek. bár hogyha én. vagy a fotóriporter? Hobo: A fotóriporter. én pedig ezt hallgatom. de ezzel együtt ez az alapvetô. sem azt kinyomozni. Ezek ilyen emberek. úgy hogy örüljön neki. az nyugodtan szembesülhet ezzel a dologgal. hogy nem ússza meg ilyen szárazon. mert úgy vágják ki. az én kezeim körül.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv holnap majd cikket fog írni ellenünk. Hobo: Ezen nincs. Hát azért. másrészt meg én így nem vagyok hajlandó senkivel tárgyalni. 181 . A világon mindenütt. sehová be sem jut kártya nélkül. mert ô folyamatosan beszélt. nekem is tetszett. akkor ezen ezt nem látni. Tudósító: Tán azt is figyelembe lehetne venni. a haja szála sem görbült. hogy mi itt milyen magánmûsort adunk. Én egy heves vérmérsékletû ember vagyok. közé került volna. A közönség megtapsolta az ô alakítását. hogy hát. akkor kivezették a terembôl. vagy valami hasonlót tett a mikrofonba. mert nem tudtam szóhoz jutni. hogy így megúszta. hogy a személyiségi jogokban ez benne van. Ô nem volt hajlandó engedélyt kérni. akkor lehet. hogy felszólítottuk ôt. akkor nem igazán tudom tolerálni. hogy a zenekart hallgassák. Csak azt akarom. ha ô nem mondja. hogy mondjuk fénykép. Hogy ha valaki alaposan megnézi a ti koncertjegyeiteket. hogy általában a koncertjegyeken fel van tüntetve. hogy a dologgal pontosan tisztában legyen. hogy ô harmincezer wattal a háta mögött ordít le a színpadról. vagy hangfelvétel készítése szigorúan tilos. vagy bármiféleképpen nagyjából azonos partneri viszonyba tudunk keveredni és nem úgy. majd amikor gúnyosan tapsolt. amiben bármit meg lehet beszélni. egyrészt. hogy amikor az ember színpadon áll éneklés közben és egy egész zenekart és a közönség személyiségi jogait védi. ahogy kell. aki ezt a riportot meghallgatja. Sajnos ez nem történt meg. Feltehetôleg azért fizettek ötszáz forintot. az emberi jogokban benne van. ha én is kapok egy mikrofont ehhez. én is megtapsoltam és utána eljöttem. hogy ô mit csinál. Tudósító: Mármint. Magával nekem semmi bajom. Ez nem olyan pozíció. hogy kicsoda és miért csinálja a képet. A közönség valószínûleg nem arra kíváncsi. hogy kérjen engedélyt. hogy te most ki vagy és milyen újságot képviselsz? Fényképész: Erre nem kerülhetett sor. én meg ott állok és hallgatom. Nem az elsô és nem az utolsó. Fényképész: Próbáltam volna vele megbeszélni ezt a dolgot. hogy én örüljek. Tudósító: Azt tisztáztad.

az ott fellépô elôadóról. Nem lehet mindent. azóta ebben a városban még nem fordult elô. ami volt. hogy én bármilyen nyilvános rendezvényen. Tudni kell azt. és hogyha fölszólítottuk. Felül kell vizsgálnom az összes régi dolgait. hogy az újságírók. hogy honnan van engedélyem. az a fajta szabadság. Ilyen idôk járnak. mostantól kezdve visszamenôleg teljesen hitelét vesztette. Csáky támogatta az ötletet. ez. mûvészrôl. Hobo: Az van. Varga Mihály szövegíró és Varga Miklós zeneszerzô megtiltotta a Vén Európa szlovákiai felhasználását. János Pál pápára.Szakács Gábor Tudósító: A te esetedben nem történt etikai vétség? Fényképész: Ez egészen biztos. amikor én fényképeztem. ez egy pontos kifejezés. hogy a dalt felhasználják a rendezvényeken. hogy a magyar jog szerint ma Magyarországon ahhoz. hogy bejött volna egy akármilyen munkatárs. bárkirôl felvételt készítsek és azt publikáljam. Csáky Pál az integrációs kérdéseket és a szlovákiai elôkészületeket felügyelô miniszterhelyettes elmondta. vagy a brit trónörökös. hogy feladatuk csupán az. ’fajta’. amiket ô az elmúlt húsz évben. elmondott. hogy szerzeményüket beleegyezésük nélkül hangszerelték. szövegét lényegesen megváltoztatták. ugyanis megdöbbenve értesültek arról. politikusról. Ezek azt hiszik. de egyikük sem állította le az elôadást. Nézd. Dianára. 182 . Az eset néhány éve történt. Ezt a változatot aztán az európai uniós választás rendezvényeinek dalaként mutatták be. vagy II. aki azonban azt hitte. ehhez az ég világon semmiféle engedély nem kell. nem volt hajlandó megnevezni magát és még ô támad ellenünk. A Hobo Blues Band pályafutása 18 éves. akiknek a nagysága azért vetekszik Földes Lászlóéval. Arthur Sennára gondolok. az elmúlt években lefényképeztem már jó néhány embert különbözô szituációkban. Szerinte a szerzôi jogok rendezése Gabo Dusik producer kötelessége lett volna. Miriam Pevalová viszont úgy nyilatkozott. Nem kérdeztek rá. Az ügynökség munkatársa. amióta a pályán van. hogy menjen ki. meg ez a rendszer kitenyésztett. ez a fajta. Fényképész: Régebben nagyon szerettem a Földesnek a dolgait. hogy nekik mindent lehet. egy sajtómunkatárs és engedély nélkül csinálta volna. hogy ebben az ügyben a reklámszervezô Monarch ügynökség intézkedett. hogy a már hangszalagra és videóra rögzített dallal nyissák meg a rendezvényeket. Érvényes belépôjegy kell. hogy egy szlovák kereskedelmi rádió munkatársa kereste fel hivatalát azzal. akkor még volt feleségére. amirôl ô itt énekel. amit az elôzô rendszer.

A fogyasztók közül sokan azzal védekeznek. év egyik budapesti vendége Lou Reed. színészek. Ez persze nem vonatkozik a kábítószerekre. azt mindenki döntse el maga. vagy inkább ugyanez az életre pofozott hölgy a vonzóbb. de maradjunk a rock felségterületén. Csupán egyetlen dolog közös az említett betegségtényezôkben. sôt a színpadról hirdetik. üzletkötôk. a 2003. 183 .Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Drogok. élvezeti cikknek nevezik. Pepsi-szigeti híressége. Nyugodtan említhetnénk a drogdiszkókat. Nevezettekkel ellentétben a balga rockerek sok esetben még büszkélkednek is eme szokásukkal. mert azok legkisebb mennyisége is elfogadhatatlan és csak annyiban vethetô össze az alkoholos nedûkkel. Komolytalan elgondolás. még sincs betiltva. ráadásul többségük mesterséges alapanyagból készül. noha az élet más területein pl. amennyiben azokat is szintetikus anyagokkal pancsolják. vezetô beosztású emberek körében legalább olyan gyakori. a józan gondolkodású ember zamatukért fogyasztja azokat. italok. akkor drog – száz megkérdezett közül a többség biztosan a mûfaj ismérvei közé sorolja a szert is. színes oldalon látható Courtney Love nevû amerikai énekesnô. hogy a mértéktelenség a mégoly ártatlannak látszó esetekben is tragédiához vezet. Ha rock. hogy piszkosul sajog a feje. csak ôk nem verik nagydobra ez irányú szenvedélyüket. könnyítik az emésztést. a sportolók ajzószereit is. hogyan kell intravénásan beadni a heroint. ahogyan az elmúlt évek egyik amerikai. az anorexia híveit meg evésre lehetne kötelezni. hiszen akkor a szenvedélyes kajásoktól – ez is betegséghez vezet – az ételt kéne hatóságilag megvonni. a kábítószereket nevükhöz méltóan kimondottan a kábulat elérése érdekében veszik magukhoz a fogyasztók. nevezetesen az. szenvedélyek Hogy kedvcsináló látványt nyújt-e a drogfogyasztáshoz az öngyilkosságot elkövetett Curt Cobain (Nirvana együttes) felesége a 2. Ez a gyermeteg állítás azonban gyenge lábakon áll. aki 1974-ben a színpadon mutatta be a kezdôknek. Érzi is a polgár már egy-két kupica után. hogy a legelterjedtebb kábítószer az alkohol. Amíg azonban a bizonyos növényekbôl erjesztett alkoholtartalmú italok évezredek óta az étkezés részét képezik.

elvonásuk pedig komolyan igénybe veszi a szervezetet. felhagy a káros szenvedéllyel. nehogy valami franckarikát összeszedve ágynak dôljenek és emiatt kelljen lemondani a koncerteket.Szakács Gábor Érdekes szemléletet tükröz a drogellenes fesztiválok többsége. hogy milyen mértékû. hogy olyanok kardoskodnak a szerek ellen. holott ha törvényileg ellene vannak. hogy az enyhe drogok ártalmatlanok. mûvészeket. Mivel az életet 184 . hanem narkotikumokat is felszolgált/n/ak a zenekarok tiszteletére adott partikon – pl. hogy egyik-másik híresség letér a rossz útról. hogy a hatóság is szemet huny a fôleg a Pepsi-sziget idején megsokszorozódó. hogy a bôségszaruként mûködô zenészek alkotói ihletét – már amennyire a szerekkel ez lehetséges – fenntartsák. lemezkiadóknak. Ez azonban pillanatnyilag elképzelhetetlen. Ezek a szerek tehát éppen azért készülnek. támogatóknak. akik a dolgos hétköznapokon maguk is élnek vele. igen-igen ritkán hallani elitélô megnyilvánulásokat. hogy bódulatot okozzanak. Led Zeppelin esetében –. Szerencsére az is elôfordul. Mindez eltörpül amellett. mivel a fogyasztónak nem érzékcsalódásra van szüksége. hanem valódi hatásra. ahogyan az alkoholmentes sör sem tudott különösebb népszerûségre szert tenni. ha a fellépôk folyamatosan és következetesen hangot adnának narkotikumok elleni véleményüknek. vagy kiderült. senki nem használná ôket. akkor ezeknek a jelképeknek nem lenne létjogosultsága. de rendszeres használatuk egy idô után függôségi állapotot eredményez. ész nélkül hajtogatja a betanult sódert. a vadkendert ábrázoló/hirdetô pólók felett. csupán a sorok között eldugva jelenik meg. akár erôsebb formában. akik nem szerzôdtetnének olyan elôadókat. Vajon miért nem lehet a 'megtért' zenekarokat. különben az egész mûvelet csupán az alkalmi magakelletés szintjén marad. Itt jegyezzük meg. Következésképp teljesen mindegy. mint amikor még annak az ellenkezôjét a színpadon mikrofonba harsogták? Narkó az egész világ és úgyis hiábavaló minden ellene tett erôfeszítés? Az alábbiak mintha ezt látszanának igazolni. Ez a farizeus magatartás csak akkor lenne elkerülhetô. akár enyhe. még az is elôfordul. a Beatles tagjainak a kiadójuk szolgáltatta még az egészségileg megvizsgált rosszlányokat is. Ha nem ezt tennék. hiszen annak idején pl. Ehhez persze csatlakozni kéne a cégeknek. ám ez a váltás valamiért mindig igen apró betûvel. hogy drogosok. akikrôl köztudott. elôadókat legalább akkora nyilvánosság elôtt a váltás okairól beszéltetni. Bizony. segítsék a valóságtól való elszakadást. a nagy többség sodortatja magát az árral. zenekarokat. hogy a kiadók nemcsak nôket.

hogy miközben Hollandiában fájdalomcsillapítóként receptre is felírják a marihuánát. erre az alábbiakban közölt számos tragédia a bizonyíték. ennek megfelelôen kell kezelni. az egykori Diák-. Csakhogy egyfelôl a magyar társadalom nem elég toleráns (elnézô) a fogyasztókkal. akkor elôbb-utóbb a pálinkát is fel lehet írni receptre. avagy ne kábíts! drogellenes fesztiválon léptek fel). a reggae mûfajban utazó Ladánybene 27 (1999 júliusában még az esztergomi Tût a fûbe. hogy nem játék. még újabban Szigetfesztivál agytrösztje. Hogy a magyar társadalmat kell-e felelôssé tenni a drogokat meg nem engedô magatartása miatt. már nálunk is enyhíteni szeretnének az eme szerekkel kapcsolatos büntetések szigorán. újabban Pepsi-sziget. egyik szószólója Konrád György. akár baráti szívességbôl elôsegítik. hogy mi számit ebbe a csoportba. És hogy mennyire része a szerek használata a mûfajnak. a mûsorvezetô Acél Réka és Till Attila volt. Hirtelen valami eszement szürkeség vett körül. szex és rock ’n’ roll eszmeiség már nem jelentett szórakozást. másrészt nincs a világon elfogadott hivatalos álláspont. E sorok írása idején kapott szárnyra a hír. de azokat a személyeket is. A The Last Waltz címû a búcsúkoncertrôl készített film forgatása közben is mindenki ôrültül szívta egyik marihuánás cigit a másik után. terjesztését akár saját anyagi hasznuk érdekében. Délkelet-Ázsiában halállal büntetik azt.” Úgy tûnik Magyarországot is elérte az a Nyugaton egyre izmosodó mozgalom. A közelmúltnál maradva 2003. hanem gyilkos fegyver. hogy nincs elég szenvedélybetegekkel foglalkozó utó185 . Robbie Robertson. A harcias kiállást plakátjuk szerint fellépésével támogatta többek között Lovasi András (Kispál és a Borz). arra a Tisztelt Olvasó eme fejezet után bizonyára határozottabb választ tud adni.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv veszélyeztetik. Védnöke Jancsó Miklós. a kokainról pedig csak évekkel késôbb tudtuk meg. Egyébként ha már fájdalomcsillapítóról van szó. az egykori Band együttes vezetôje így emlékezett a zenekar feloszlásának okaira: „Akkor 16 év nagyon hosszú idônek tûnt. a magyar Himnuszt megújítani szándékozó Anima Sound System. hiszen a sajgó fogakra bizonyítottan kedvezô hatást gyakorol. Miközben elvtársaik folyamatosan azért jajgatnak. Elmentél az újabb és újabb körutakra és az egész drug. a rapper Sub Bass Monster és az új hullámos Müller Péter ’Sziámi’. akinél bármelyik fajtáját megtalálják. akik terjedését. amely a gyenge drogok törvényes használatának engedélyezését tûzte ki céljául. május 4-én Engedd szabadon a kendert! felkiáltással tüntetést szervezett a Kendermag Egyesület a budapesti Vörösmarty téren.

hiszen 1967-ben hasonló kezdeményezéshez adta nevét Paul McCartney a The Times címû lapban megjelent és a marihuána büntetlen használatáért síkra szálló kiáltványban. miközben hónapokig a brit énekes. Ennek elôzménye. Utcai árusként kezdte. nevezettek arra buzdítanak. és akit – Howard Marks – úgy hirdetnek. Csoda-e. Howard a punk korszak idején egy kiadót is alapított Lucifer Records néven. amikor a zenekarral utazó pakoló emberekkel (road) egyezett meg. Them együttesekkel. Genesis esetében is. Elsô marihuánás cigijét Howard még az Oxfordi Egyetemen szívta. majd nagykereskedô lett. Ez ment sokáig. hogy hová dugják az ’anyagot’. aztán majd csak lesz valahogy. Az 1995-ben szabadult és magát The World’s Most Evil Drug Baron (A Világ Leggonoszabb Drogbárója) címmel megajándékozó börtönfi több titkot is feltárt dicstelen múltjából. A ’mûvelt’ Nyugat tehát begyûrûzött ezen a téren is a Kárpátmedencébe. mûvészekkel. majd ezt követôen a dán Nina&Frederik kettôs menedzsereként is falazott saját magának. hogy az Egyesült Királyság legkeresettebb bûnözôje volt. hogy a hallucinogén anyagokat meg kell osztani az írókkal. mint a szakmában a világ leghíresebbikét. Ehhez tartozik. kapcsolatba került a Kinks. hogy lehetôleg mindenki álljon közibük. Lake and Palmer. Proby. hogy a 70/80-as években a világ kenderforgalmának negyedét forgalmazta. A kendert gyanútlan rockzenészek több tonnányi berendezést szállító kamionjaiban rejtette el és csempészte be Amerikába. Pink Floyd. 2002-ben egy kábítószer-kereskedô életérôl adtak ki sikervárományos DVD-t Mr. Small Faces. J. Lawrence Ferlinghetti és más beatköltôk elôadásain. hogy drogos cimboráikat kiközösítik. Kerouacot Marks olvasta.Szakács Gábor kezelô. hogy ezek után a tömegek követik a világhírességek példáját? Ha már hírességeknél tartunk. hanem a csempészésben is jeleskedett. Bob Dylant és Roland Kirk-öt hallgatta. Frederik nemcsak az Eurovizio Dalfesztiválján énekelt sikeresen. P. és 186 . Eric Clapton. a beatnemzedék nagyra tartott költôje ugyancsak meggyôzôdéssel vallotta. Allen Ginsberg. Hatásukra hamarosan az LSD-t is kipróbálta. Nice (Kedves Úr) címmel. a Royal Albert Hallban jelen volt Allen Ginsberg. Foglalkozott koncertszervezéssel. Ezt történt az Emerson. végül csempész.

túlfeszített életvitele. De hol is hagytuk abba? Ott. akiket kifiguráztak. akik hiába óvtuk ôket a bajtól. fôleg miután végigolvasta ezt a fejezetet. Addig azonban. ha nem elég gyorsan és önként tesszük. A dolog akkor vált élesbe. amelyek kincsesbányának számítanak a drogkereskedôk üzleti tervében. ahol 1990-ben újra elfogták és kiadták az Egyesült Államoknak. egyfajta liberális szemlélet és a saját gyengeségük áldozatai. gondoljunk csak a több száz ezres fesztiválokra. A Creation Records kiadó Fuzzy Logic elnevezésû zenekara engedély kért tôle.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Fuck You címmel egy kislemezt adott ki. amikor ezen atyafiak majd saját bôrükön – esetleg szeretteik. Büntetése öt év múlva telt le. A másik indok a zenészek többnyire zaklatott lelkiállapota. Spanyolországba vonult vissza. a drogok tiltása pusztába kiáltott szó. hogy a kemény szereknek mi köze az úgynevezett enyhe kábítószerekhez. gyermekük vesztén – érzik a gondokat. mégis csak hamis útlevél használata miatt ültették le. A ’80-as években a britek lefülelték és noha rábizonyították a kábítószer-kereskedelem vádját. látta a rengeteg. hogy naponta már egész dobozzal fogyaszt. amikor a Beatles az állandó 187 . és ekkor nem akart hinni a fülének. mert bûneikért hibásak csak mi lehetünk. Ezt a kérdést mindenkinek fel kell tennie magának. az ôszinte barátok hiánya és a lemezkiadók velük szembeni folyamatos elvárása lehet. mélyen a zsebünkbe nyúlunk. hiszen volt idô.) Akkor majd a gyógyulás reményében elindulnak az utókezelôbe ezek a munkára képtelen emberi roncsok és mi. Mert valamennyien azok. mert ez a mûvészeti irányzat tudt/j/a megmozgatni a legnagyobb embertömegeket. és lehetôleg egyre erôsebb dohányból. Miért is ne tette volna? Valami ebbôl is jön a konyhára a saját DVD mellé. (Amikor Ozzy Osbourne megtapasztalta fia szenvedélybetegségét. Aztán egyszer csak azon kapja magát. Haláluk legyen intô példa! A rock világában elsôsorban azért kaphattak nagyobb hangsúlyt a szerek. így a marihuánához? Rengeteg. hogy fizessük a gyógyításukat. Keresztény felebaráti szeretet hiányára fognak hivatkozni. mert nem álltunk közibük. Mindnyájan marihuánával kezdték és koporsóban végezték. fiatalon elhunyt áldozatot. a drogkereskedôk. Miután szabadult. azon nyomban szembefordult a narkotikumokkal. lehurrogtak. Megengedte. hiszen a cigarettát is eleinte csupán slukkonként szívja az ember. amíg a közismert személyiségek rossz példával járnak elôl. hogy a különbözô útleveleiben használt fényképeit feltegye Super Furry Animals címû lemezének borítójára.

pl. ezért inkább szívják. speedet. A szerek erôssége azonban nem állt meg ezen a ponton. hogy addig kell ütni a vasat.1. amíg meleg. a Mod divat követôi purple hearts-nak. Mákgubóból állítják elô. A speed egyébként a szegény ember kokainja. Be is dobták a törülközôt hamarosan. methedrin. hiszen nem megfelelô jövôbelátás esetén a ma csillagai a holnap koldusai lehetnek. Az MDA például natriumpentothal. nyugtalanságot okoz. amit receptre lehetett kiváltani. azaz könnyû drognak tekintették. hogy miféle vegyszerben keresték boldogulásukat? 188 . mit csináljanak. mert szinte marihuánának. Pedig nem veszélytelen szer. Hasonló cipôben járt a 70-es évek elején a holland Shocking Blue (Nemzetközi No. hogy az már nem is mûködik nélküle. márpedig a látványüzlet egyik napról a másikra változó világában minden érintett tudja. mint az ópiumot. Kétszer ad. a lovaknak adott nyugtatószer keveréke volt.Szakács Gábor körutak mellett évente két albumot kényszerült letenni az EMI asztalára. Vajon fogyasztói közül hányan gondolták végig. hogy éberek maradjanak. sikerük volt a Venus). rohamosan fokozódott és 1969 nyarán már az LSD-nél (Lysergic-Acid Diethylamide) is hatékonyabb anyagok jelentek meg Amerikában. példaképeink azt az állapotot. ki gyorsan ad – tartja a közmondás. Az amphetaminokat. jó hangulatot gerjeszt. És most nézzük. tôlük évente három LP készítését várta el kiadójuk. Egy idô után annyira beeszi magát a szervezetbe. akik jó dolgukban nem tudják. milyen szerekkel igyekeztek elérni ’imádott’ hôseink. psylocibin és egy. mint az alkohol. hirtelen megvonása fizikai fájdalmakat okoz. úgyis mondhatnánk. egyfajta ’meglódulás’ érdekében szedik. más szóval azok. Elsôsorban az unatkozók fogyasztják. bíborszívnek nevezték és azért szedték. amellyel még nagyobb teljesítményekre sarkalhatták magukat! A 60-as évek Angliájában az amphetamin tabletta volt a ’sláger’. nem is túlzottan foglalkoztak a többnyire Pakisztánból érkezett anyaggal. injekciózással könnyen túladagoláshoz vezethet. Az idô tájt még viszonylag kevés heroinosról tudtak Nagy Britanniában. a másnap energiáját még aznap akarták elégetni. elvonása feszültséget.

augusztus 9-én Rosemary és Leno LaCharles Manson Biancát. hogy közelebb kerültek Istenhez. (Utóbbi kettôben több halottat eredményezett ezen szenvedélyük. majd Sharon Tate színésznôt és társaságát a Benedict Canyonban. Kíváncsi volnék. hogy a békés korszaknak akkor lett igazából vége. Sajátos módon éppen Eric Burdon emlékezik úgy. A börtönben harminc év után Sharon Tate is csak bilincsben sétálhat. a Grateful Dead és a Quicksilver Messenger Service együttesek. a Guns ’n’ Roses énekese is egyik példaképének választotta. Mansont egyébként 16 éves. a 60-as években az amerikai Nyugati partvidékérôl terjedt el. kapcsolatba hozták ôket a Beatles White Albumával.) Egy ’utazás’ 6-8 óra Greatful Dead idôtartamú. Amikor elfogták. hatására megmozdultak a falak. alkoholista anya hozta világra. a mûvelet legjelentôsebb hangadói a Jefferson Airplane. soha nem fog szabadulni. apját nem ismerte. fogyasztói úgy érezhették. Alkoholmentes italokba töltötték. ha Manson az ô szerettei közül mészárol le valakit? 189 . amikor Charles Manson és bandája LSD hatása alatt a fekete mágia elôírásai szerint gyilkolta meg 1969. hiszen gyakran viselt ennek az ôrültnek az arcképével díszített pólót. de hatása valójában 5 perctôl három napig is eltarthat.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Az LSD – a ’sav’ –. úgy mondták. vajon akkor is ezt tette volna. mert állítólag a gyilkosság napján azt hallgatták. és a rendôrség is attól kezdve igazoltatott minden hosszú hajút. A hippik Flower Power mozgalma imádta. az úgynevezett Acid Rock képviselôi voltak. pedig még Axel Rose.

november 8-i számában. ahol a felnôttek 65%. fôleg hasist fogyasztott. A Who együttes vezetôje. hogy a ganja. Egy évvel késôbb a Jefferson Airplane sikerszáma. meggondolatlan kérkedésének azt lett a következménye. azokról a Velvet Underground együttes kivételével nemigen szóltak dalaikban. A 60-as évek közepéig. s hogy hol a határ. amitôl úgy elájult. amit a spanyolok 1545-ben vittek Amerikába. Nos. felborítja a belsô egyensúlyt. Alvin Lee A Ten Years After gitárosa az ôrjítô tempójú amerikai körutazásokat és társaival történt torzsalkodásokat csak kábítószerekkel tudta elviselni. Egy alkalommal a rangos Fillmore West koncerttermében léptek fel. Az egyik úttörô ezen a téren is a Rolling Stones volt. A Rasták a ganja törvényesítését követelték Jamaikában. „A marihuána kórosan avatkozik be az agyi folyamatokba. Alice Cooper 1978-ban elvonókúrára kellett mennie krónikus alkoholizmusa miatt. amelyik jó szolgálatot tesz a nehéz pillanatokban. Tartós fogyasztása tartós károsodást okoz. egyelôre nem tudható” – nyilatkozta a Magyar Nemzet 2003. hogy a rendôrség erôsen rászállt a zenekarokra. Jagger a Mother’s Little Helper (A mama kis segítôje – 1966) címû dalában tesz említést egy piciny sárga tablettáról. ahonnan nincs visszaút. Pete Townshend büszkén nyilatkozta. ám elôtte valaki marihuánás cigarettát nyújtott felé. a marihuána szívása elôsegíti az elmélkedést. Aztán elszabadult a pokol.Szakács Gábor A Kaya utcai szóhasználat a jó minôségû ganja – indiai eredetû szó – helyett. a 21 év alattiak 80% kipróbálja. legalább is azt mondta neki. Nem véletlen. Freund Tamás agykutató errôl egészen másként vélekedik. ahol kimerítôen részletezte a vizsgálatok szakmai tapasztalatait. a White Rabbit (Fehér nyúl) tartalmazott egyértelmû utalásokat a szerekre. a zenekarok tagjai ha éltek is a narkotikumokkal. Valójában angel dust volt. Bob Marley kijelentette. hogy szív. jóllehet természetes gyógynövény. hogy a gitáros akkoriban nem igazán élvezte zenésztársai rokonszenvét. hogy ugyanazt a nótát kétszer ját190 .

azaz vadkenderrel kezdték. amint Buddha szólította. Brian Epstein ekkor még megdöbbenve utasította vissza. az elsô zsákkal még Graham Bond ajándékozta meg ôket. Animals A Newcastle-bôl származó együttes elôször Londonban tapasztalta meg a (nagy)városlakók ôrületes narkózását. hogy sohasem éltek a szer191 . John Steel dobos bevallotta. Aztán egy szép napon belôtt állapotban meglátta magát 103 évesen. felhagyott velük. hogy már 1963-ban is szedték a purple hearts tablettákat. hogy változtat életmódján. Anthony Kiedis A Red Hot Chilli Peppers énekesének apja drogkereskedô volt. hogy elkövetett hibákat („. mégpedig 1964. valamint Zoot Money és Brian Epstein rendszeres LSD ’üléseken’ vettek részt. Ôk is cannabissal. mert ugyanilyen belôtt állapotban támolygott. de mivel nála kedvezôtlen hatást váltottak ki. aki fiával együtt adta át magát a narkotikumok élvezetének. ráadásul a többiek az alkoholt sem vetették meg. Beatles Tagjait Bob Dylan kínálta meg elôször marihuánás cigarettával. ami azonban csak részben sikerült neki. Ekkor határozta el. már három évvel korábban bevallotta a Good Times cimû dalában. ôk ketten. mondván. augusztus 28-án New Yorkban. Burdon egészen 1970-ig rendszeres fogyasztója volt az LSD-nek.. Burdon. George Bruno (Zoot) Money és Brian Auger egyenesen szesztestvéreknek nevezték magukat. A közönség csak azért nem vette észre. Eric Burdonnal is ô ismertette meg a ’savat’ 1965-ben. majd az LSD-t is kipróbálta.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv szotta el. A zenekarban egyedül Alan Price tudott ellenállni a csábításnak.. igaz.When I think about the good times. I have waisted… – Ha visszagondolok azokra az idôkre. majd következett Jimi Hendrix halála. amelyeket elvesztegettem”). Hilton Valentine gitáros elôször hasisra váltott.

hogy Dylan elhallotta a szöveget. de legalább ôk maguk tartózkodtak az ilyetén megnyilvánulásoktól. Aztán bekövetkezett Császár Elôd emberéletet is követelô balesete és ettôl kezdve már nem lehetett szônyeg alá söpörni ezeket az ügyeket. amelynek tömör lényege. aki agyilag kibukva. Hogy egy ilyen személyre. mégis évtizedekig kellett várni. mi a fenét jelent az I Want To Hold Your Hand egyik sorában az „I get high (A csúcson vagyok)” kitétel? A választ Lennon adta meg. manilai Beatles-koncert után a repülôgépen magát mindenféle tablettával teljesen kiütô menedzser hisztérikus jelenetet rendezett. Thimoty Learynek – az arisztokrata Tara Browne fenséges lakosztályába. hogy ezekben az esetekben ne csak az alkoholszondát fújassák meg a vétkesekkel. amelynek láttán a zenészek világosan értésére adták.Szakács Gábor rel. Epstein sem volt jobb a Deákné vásznánál. Többek között ez volt az a pillanat. a liberális sajtó bohócot akart csinálni az imigyen eljáró hatóságból. mert ezek az események majd négy évtizeddel ezelôtt játszódtak. Az efajta balesetek azóta rendszeressé váltak. ám ekkor a gitáros-énekesen volt a csodálkozás sora és rákérdezett. érdemes-e egyáltalán idôt fecsérelni. még akkor is. ha a narkotikumokról esett szó. Lennonnak például az utolsó 192 . Amikor néhány esztendôvel ezelôtt elsô ízben vetôdött fel ennek lehetôsége. Ennyivel azonban nem térhetünk napirendre a dolgok fölött. talán nem lett volna jogalapjuk Brian szemére vetni viselkedését. Ugyan mondja már meg. Ismerve kábítószerekkel telített mindennapjaikat. többé nem kívánnak élôben színpadra állni. és a kísértésnek folyamatosan kitett Beatles muzsikusai egy idô után már Bob Dylan nem kérették magukat. Persze csak az elsô lépést nehéz megtenni. hogy nem. aki egyébként a Guinness birodalom fônökének (Earl of Iveagh) unokatestvére volt. július 3-i. és nemcsak azért. mások testi épségét veszélyeztetve furikázott az utcán. hanem mert az otthonában mindig kábítószerek tömkelegét tároló Tara 1965-ben belôtt állapotban tilos jelzésnél vezette át autóját egy útkeresztezôdésen. hogy ebbôl elegük van. az ésszerû válasz az lenne. hiszen az így hangzik: ” I can’t hide (nem tudom elrejteni)”. Állandó bejárásuk volt – akárcsak dr. ha iménti megrökönyödésével tisztában vagyunk. Az 1966. Már réges rég múlt idôt kell használnunk. hanem vizsgálják a szervezetben lévô narkotikumszintet is. Karambolozott és belehalt.

fölöslegesen. Pepper-album több dala kábítószerek hatása alatt készült. amelyben a cenzorok az LSD éltetését vélték felfedezni. It made me a better. ami „…It opened my eyes. hogy az LSD-t is kipróbálta. A kérdés megintcsak az. Pepper több dalát is összefüggésbe hozta a narkotikumokkal és lejátszásukat betiltotta. 1967-re már mind a négy gombafejû keményen füstölt. minden szakmunkás által végzett tevékenység ugyancsak alkotás. megtalálta önmagát. de itt van még a Lucy in the Sky with Diamonds. akkor talán Tara Browne nem került volna bele a Beatles életmûvébe. more tolerant member of the society. Sokan állítják. vagy rosszabb lett volna. ôszintébbé és társadalom elnézôbb tagjává tett. Amikor mindezeket még alkohollal is leöblítette. hogy a szerektôl megnyugodott. maróst. sôt a legszerényebbnek tartott Harrison is kipróbálta az LSD-t. hogy ajzószerek nélkül egészen más lemez született volna. A Queen magazinnak nyilatkozta. hogy valaki belôtt állapotban valami elképesztô csodát alkotott. Az A Day in the Life-ról már szóltunk. Ezek az emberek mégsem lôtték be magukat. mondván. saját bevallása szerint legalább ezer ’utazást’ tett. jobbá. hogy szinte önkívületi állapotba került.)” De ugyan kivel szemben lett megértôbb a rangos muzsikus? És kell-e a megértéshez kábítószer? Tiszta elmével alighanem könnyebb gondolkodni. maga George Martin is úgy nyilatkozott. az A Day In The Life címû dalának egyik sorával –„He blew his mind out in a car” – meg is emlékezett elhunyt Tara nevû barátjáról. Valljuk be. így az önmaguk által elvetett nehéz kô röppályája immáron kiszámíthatatlanná vált. hogy jobb. (Felnyitotta a szememet. A BBC is ekképp gondolkodhatott. de Paullal ellentétben nem vetette meg az LSD-t sem. Csakhogy a zenekar az önbevallás módszerével. Szeretném én látni azt az asztalost. Ez biztosan így is van.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv koncertjük után elválaszthatatlan társa lett a marihuánás cigi. nem csoda. üvegest. csak azt nem tudjuk. szinte dicsekedve újságolta szenvedélyét a tömegtájékoztatásban. ellenkezôjére annál inkább (lásd Aerosmith). amikor a Sgt. aki naponta ezeket a tulajdonságokat keresi önmagában. holott minden munkadarab. Paul másutt még tovább is ment az indoklással. hogy a Sgt. Paul McCartney elsôsorban kokainban utazott a lemez készítése alatt. hogy el tudják végezni a rájuk bízott feladataikat. igaz. Arra ugyanis nincs példa. ki tudott szállni önmagából. more honest. hogy mi végre kellett ez az értelmetlen mûvelet. Az amerikai Beat Generation tagjai. élükön Ginsberggel hangoztatták állandóan az önmegvalósítás és saját énjük keresésének igényét. De még 193 .

Mivel 1971-ben az amerikai turné során a helybeli tv és rádió semmit nem játszott tôlük. Mint fentebb említettük. Szenvedélybetegség áldozata lett. 1975-ben Los Angelesben egy útellenôrzés során a rendôrök. heroint szippantott. Black Sabbath A zenekar kezdettôl fogva ajzószerekre kényszerült. ugyanezen évben Paul nevét adta a The Timesban megjelent és a marihuána büntetlen használatáért síkra szálló kiáltványhoz. de ugyanakkor fricskát adott az értelemnek. Fôleg kokainban utaztak. 1978ban vele ellentétben Lennon rájött a valóságra. május 11-én kilépett a Beatlesbôl. Ozzy Osbourne akkor hagyott fel vele. Denny Seiwellt. amikor belôtt állapotában egy ló jelent meg elôtte és emberi hangon szólt hozzá. 1980-ban pedig a tokiói repülôtér vámosai találtak Paul bôröndjében nem is igen rejtve tárolt 219 gramm marihuánát. Billie Holliday A jazz sokak szerint leghíresebb énekesnôje. A világ egyik leggazdagabb és legsikeresebb zenésze darabokra esett. egyetlen lehetôségük maradt saját maguk népszerûsítésére. 1943-ra ért pályája csúcsára. Paul a sajátját sem találta. és attól kezdve haláláig családjának élt. Ekkor már megszületett Sean Taro Ono Lennon nevû fia. az álmosság elûzése érdekében élénkítô szerekhez folyamodtak. Lindát. 18 éves korában fedezték fel. az állandó koncertezés. tíz nap fogvatartás után kitoloncolták az országból. a Wings együttes gitárosát és ôt magát Svédországban csípték meg marihuána tartása miatt. bár önkárosítás lenne a találóbb kifejezés. Noha naponta éltek valamelyik anyaggal. az LSD-vel való próbálkozásuk is zátonyra futott. Bilincsbe verve vezették el.” – nyilatkozta. mert a herointól mindig betegek lettek. bezárkózott skóciai birtokára. 1972-ben feleségét. ami ugyan lehetett jó pont a hippi közösségek szemében. Az eset nem ártott hírnevének. szinte szándékosan hívta ki maga ellen a sorsot. „Magamat és korosztályomat a drogkárosítottak közé sorolom. de ekkor már heroinista volt. élete teljes zûrzavarrá lett. Noha egy idô után újra rátalált önmagára és sikert sikerre halmozott.Szakács Gábor ennyivel sem elégedtek meg. kábítószer tartása miatt be is börtönöztek. Már alvásra sem volt idejük. farmján pedig egész kis ültetvényre bukkantak a hatóságok. mert amikor 1970. Hands Of Doom (A Sors kezei) 194 .

a maga csekély helyzetfelfogó képességével eleinte általánosítással próbálta elhessegetni magától a szomorú valóságot: „Minden srác ilyen. hogy a cannabis. A bor nem válik vízzé. egy pasast csak azért tartottak maguk mellett. hogy Ozzy legifjabb. Mivel az Egyesült Államokban a 21 év alatti korosztálynak nyilvános helyen nem szolgálnak fel szeszesitalt. A Vol. hogy mindenki egyformán iszákos. mert tökrészegen valaki másnak a hotelszobájába tévedt. 2003 májusában kiderült. és 1981-ben meg is kellett válnia társaitól. hogy milyen példát mutatott gyermekeinek egész eddigi életében. 17 éves fia. addig a közben elfogyasztott kábítószer 75 000 dollárba került. Az már eszébe sem jutott. hogy hamarosan felbukott és mindent összerókázott. Egyik koncertjüket is miatta késte le. Geezer Butler úgy emlékszik. És 2003 augusztusában megtörtént a fordulat. hogy mikor dobja fel a bakancsot. csak saját magából kiindulva gondolta. azaz a vadkender maga a keményebb drogokhoz vezetô út és 195 .4. Ozzy azt nyilatkozta. Az a fordulat. A New Musical Express egy korabeli cikke ’The dark prince of the downer rock’(A barbiturát tartalmú drogok sötét hercege) címmel húzta le róluk a keresztvizet. Ozzy. Amikor aztán a stúdióba is úgy tántorgott be. a srác máshol önthette magába rendszeresen a káros nedût. ô ráadásul a drogokat vegyítette az alkohollal. Azóta sem lehet tudni. Kettôs értelmû a Sweet Leaf. amelynek reményében ez a fejezet is íródott. Jack alkoholelvonó-kúrára vonult be egy naponta 750(!) dollárba kerülô pasadenai intézetbe.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv címû dalukban éppen a drogok veszélyességére hívták fel a figyelmet. Bill Ward dobos másfél évvel késôbb követte példáját. így a többiek hiába tették érte tûvé az egész épületet. tartja a közmondás. hogy miközben stúdiómunka 65 000. másfelôl egy cigarettás dobozon olvasott szöveg – mondták legalábbis a zenekar tagjai. egyfelôl ’Édes levél’ értelemben a vadkenderrel hozható összefüggésbe. Snowblind(Hóvakság) címû daluk is errôl szól. kirúgták a Black Sabbathból. Ozzy Osbourne több évi kísérletezés után végül a drog helyett az alkoholt választotta.” Ez persze nem igaz. ezért fellépésein a függöny mögött állandóan ott áll egy minden eshetôségre felkészült pótzenész. hiszen nem a hadseregben vagyunk. mivel downer a rockzsargonban pontosan ezt jelentette. címû. Nem véletlen. hogy annak táskájában mindig ott legyen a kokain. 1972-es albumuk készítése közben már nyíltan vállalják narkomániájukat. hogy végletekig legyengült szervezete nem bírta a körutazás fáradalmait.

Orvosai idegrángást állapítottak meg nála. 5000 dollárba kerül).” Július 8-án a rendôrség 5 személyt – köztük testvérét – vett ôrizetbe heroinbirtoklás vádjával. „Egykoron a törvényesítéséért küzdöttem. a Red Bullt a speed. ennek ellenére a rendôrség néhány nap múlva ôt is letartóztatta. mielôtt 1986. nem ártana.Szakács Gábor hogy ellenzi a hozzájutás könnyítését. most ellene harcolok. hogy George 24 órás neuro-elektromos kezelés alatt áll (a terápia tíz napig tart és kb. hogy rám nézve mindenki lássa. Danny Whitten Neil Young Crazy Horse nevû zenekarának kísérô gitárosa. a Metallica alapító tagja.” Nos. Heroinfüggô vagyok. napi 8 grammos adaggal. Még bemutatkozó lemezük elôtt lapátra tették. Boy George Az egykori Culture Club nevû popzenekar énekese sokáig tagadta. mivel jómagamnak is rengeteg ideig kárt okoztam. Egyik dologból következik a másik. aki háttérbe szorulása miatti bánatában szinte egyik napról a másikra lett a heroin rabja. Dave Mustain A Megadeth együttes gitáros-énekese. A 25 éves énekes lemezeit forgalmazó Virgin cég másnap közölte. haldoklom. Azóta saját egészségi állapota is rosszabbra fordult. 55 éves vagyok és hátralévô életemben el kell gondolkodnom. mire az énekes azonnal esküdözni kezdett. „Nem kell ahhoz doktornak lenni. ha többen is követnék ezt a megvilágosulást. teljesen ledöbbentem. hogy nem szenved Parkinson-kórban. mert a kávét követi a Red Bull. Amikor fiam rehabilitációján megismertem a szerek mélységét és ez hasonló a heroinhoz. július 2-án bevallotta George két arca kábítószer-függôségét. hanem anyai ágon örökölte a rángást. akkor hozta létre nem túl ro196 .

. 8. sorkatonai szolgálatot teljesítô énekes figyelemfelkeltés szempontjából nem jött rosszul. hogy kétszer is mûteni kellett a portól teljesen szétmart orrát. hanem a valóságban is a narkotikumok rabja volt. Teljes felgyógyulása akár egy évbe is beletelhet. második alkalommal már pótanyagot is be kellett ültetni. Stils. USA A hazáját védô. még az elsô albumuk tökéletesebb megszólalásának biztosítására szánt pénzt is drogokra költötte. Tupelo (Mississippi) USA – 1977. hogy feloszlatja zenekarát. Don Frey Az Eagles egyik alapítója olyan mennyiségben szippantotta fel a kokaint. I. Crosby megromlott egészségi állapota a mérhetetlen italozás és kábítószerezés következménye. népszerû 197 . nem tett lépéseket az akkor már országosan ismert. hogy a bal karjában felfedezett súlyos ideggyulladás következtében kell leállnia. Kezdettôl fogva nem volt a maga ura. Dennis Hopper A Szelíd motorosok (Easy Rider) címû film egyik fôszereplôjeként a 60-as években nemcsak a vásznon. ám orvosai azt nyilatkozták. Amikor 2002 januárban egy texasi rehabilitációs központban töltötte napjait. ezért menedzsere.. Elvis Aaron Presley 1935. ’Colonel’ Tom Parker. Sokan gondoltak ekkor szenvedélybetegsége elhatalmasodására. de ugyan ki tudja. 16. mi az igazság? David Crosby Az egykori Byrds és a Crosby. híre kelt.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv mantikus elnevezésû saját csapatát. VIII. Nash & Young együttes énekesgitárosán 1994 novemberében hétórás májátültetést hajtottak végre.

éppen edzôje csapta le a kezérôl –. Mivel tartott a következményektôl. de mit számított? Semmi nem érdekelte a karatén kívül – feleségét. haskötôt hordott. Elvis halálakor kat tömött. A seregben a kifáradás ellen rendszeresen adagolt Dexedrin (Benzedrin) nevû gyógyszerrel vette kezdetét az a folyamat.Szakács Gábor fiatalember besorozása ellen. Lényegében impotenssé vált. Utolsó hónapjaiban már csak élô roncs. Iszonyúan elhízott. filmek. és a ’király’ a 60-as évek második felére a ’csodaszerek’ ellenére kívül-belül megfáradt. idônként ösztönszerû lövöldözésbe kezdett. betegesen félt mindenkitôl. hogy készüljön. A stúdióban az általa egykoron elsô nekifutásra felvett dalok ideje lejárt. stúdiómunka fizikai igénybevétele következtében állandósuló fáradalmak ellenére helytállni. Ezt történt 1976 februárjában is. az állandó feszültséget csak ezekkel volt képes leküzdeni. Amikor rátaláltak Graceland nevû villájában. sôt a többi újonccal azonos elbánást kért számára. gyenge idegzetû. hogy azon minutában utasította saját gépének pilótáját. Egy idô után már magától értetôdô mozdulattal nyúlt a tablettákhoz. skizofrén. elég tisztességtelenül barátain próbálta ki és tanulmányozta az LSD hatását. majd kemény drogokkal próbálkozott. koncertjein természetellenesen ömlött róla a verejték. a koncertek. Priscilla Beaulieu-t. aki imádta a szendvicseket. arcát felvarratta. Késôbb már a gyógyszer sem elég. amelynek majdan végzetes következményei lettek reá nézve. A kiruccanás 40 000 dollárjába került. volt amelyikért több száz kilométert is hajlandó volt utazni. a szívhalált a kórházban állapították meg. Szervezetében butobarbital. mert repülnek a kb. amikor a Fool’s Gold (Bolondok Aranya) fantázianevû étekért éjfél tájban annyira elfogta a vágy a Memphisben élô énekest. Minden bizonnyal drogfogyasztás hatására esett meg vele az a nem mindennapi botrány. barátnôit megütötte. Azonban mindennek ára van. napjait alvással töltötte. hogy végignevette az Are You Lonesome Tonight (Egyedül vagy ma este?) címû meghatóan érzelmes dalát. ekkoriban jó. még csak eszméletlennek vélték. 200 kilométerre lévô Denverbe. eleinte orrlyukába folyékony kokainnal átitatott vattagolyócskáGraceland. 198 . ha harmincadikra sikerült neki.

Egyénieskedését és a zenekaron belüli basáskodását csak növelte a drogok használata. a Bay City Rollersnek a gitárosa 1976. április 14-én csaknem belehalt a kábítószer-túladagolásba. hogy végül emberi tartását is elveszítette. Olyan is lett a lemez. sikere és gazdagsága ellenére sem találta meg az élet értelmét.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv codeine. 1972-re már a zenekar minden lépését beárnyékolták az ügynökökkel folytatott alkudozásai. Eric Faulkner A ’70-es évek közepén a tizenévesek egyik álomzenekarának. Felix Pappalardi A Mountain együttes basszusgitárosa. pentobarbital. Eric Clapton Oly mértékben volt heroinfüggô. 199 . megállapodott életformát igyekszik mögéjük képzelni ellentétben a Grateful Dead. Jefferson Airplane. hogy 1970–72-között elvonókúrán kellett részt vennie. Tom Paton házában történt. Fleetwood Mac Ha van zenekar. kész csoda. akkor ez az. ám keményen belevetették magukat a narkotikumok élvezetébe. placidil. és minthogy ezt az adagot nem elôször vette magához. A valóság ennél sokkal drámaibb. Doors szinte tüntetôen kimutatott függôségével. Leslie West gitáros szerint a Flowers Of Evil-album koncertrészének készítésénél Pappalardi jobban várta a dealer érkezését. A közvélemény egyfajta családias. Az eset menedzserük. Még sajnálatosabb. morfium. Amikor nem sokkal késôbb bejelentette kiválását. a kábítószerek kerítették hatalmukba. mint a zenekar próbáit. hogy ennyi vegyszerrel évekig volt képes élni. mert páratlan tehetsége. hogy az óriási hangerô miatt egyik fülére erôsen megromlott a hallása. arra hivatkozott. valium keverékét mutatták ki. amelynek muzsikusai jelképesen szólva fû alatt. Életútja azért tragikus.

Eleinte a Dead és Owsley kocsiját követték. valóban így történt-e? A következô. hanem kitárulkozott a külvilág számára – ezúttal annyira belôtte magát. mint méhek a virágporra. Elmondása szerint LSD bódulatában egy zöld kutya ugatta meg. A bekábítózott zenekar úgy hajtott vissza szállodájába. márpedig az nála szöges ellentétben állt azzal. annak házibarátja. Peter Green Annak ellenére. magyarul zöldhasút jelent. mert a rendôrség ôket is megcsípte volna azokkal együtt a Bourbon Street-en. hogy ujjai önkéntelenül dolgoznak a húrokon. másnap pedig a szöveg is megszületett. amit a fogyasztók többsége tapasztalt. hogy a szinte öntudatlan Mick Fleetwood a lábfejével fogta a kormánykereket. azaz a dollárral. Még 1969 decemberében írta és dalával a pénzre. A Rumours album készítése közben Ken Calliat hangmérnök által a keverôpult alá mindig lelkiismeretesen odakészített zacskónyi kokainra idôrôl idôre úgy jártak rá a zenészek. minden bizonnyal meghatározó élmény 1970 márciu200 . Eközben John McVie-nek a hatósággal gyûlt meg a baja a házában talált kokain miatt. mert az egész közönség hasonló állapotba került. azaz nem magába fordult. errôl az alábbiakban részletesen szólunk. Peter Green Manalishi címû szerzeménye az amerikai szlengben greenbacks. a zenekar elsô amerikai útján még csak kipróbálta a ’savat’. Csakhogy amikor 1969 februárjában ismét a tengerentúlra vezetett az útjuk és New Orleansban a Grateful Dead (Hálás Halott) együttessel játszottak. azon kapta magát. Amikor magához tért.Szakács Gábor pedig nagyban ment a játék a Fleetwood háza táján is. Green – aki a hatást korábban saját szervezetén kezdte el vizsgálni. Mick Fleetwood a törvénnyel nem húzva újat inkább bôséges brandypatakkal öntözgette kokaintól kiszáradt szervezetét. és ezt a zöld kutyát azonosította a zöldhasúval.) Owsleyt ezután öt évre kivonták a forgalomból. hogy játszani sem bírt azon az estén. hogy folyamatosan guruk és haszonlesôk vették körül a Fleetwood Macet. Ki tudja. a ’savkirály’ Owsley ismét felbukkant. Ez csak azért nem tûnt fel senkinek. Persze a zenekarban mûködô lányok sem akartak lemaradni a férfiak mögött. valaki más pedig a pedálokat nyomta. de szerencséjükre elmaradtak tôlük. ám Angliába visszatérve egyelôre nem erôltette használatát. (Másfél évtizeddel késôbb Sting ezt az utcát dalolta meg. mint az ördög megtestesülésére akarta felhívni a figyelmet.

1984 nyarán Kolors nevû zenekarával Izraelbe is eljutott. hogy LSD-t raktak bele. mégpedig az. Mivel azok kevésbé vesztették el a józan eszüket. Nos. Másnap bejelentette a többieknek. és nem voltak hajlandók koldusbotot venni a kezükbe. három albumot is készített. ahogy elképzelték. pénzt továbbra sem fogadott el senkitôl. Óvatosságból letartóztatták. Peter társaiból kiábrándultan távozott a csapatból. de mivel az elmeorvos feltette kérdéseken elbukott. mi lehetett a pohárban. rövidesen átvitték egy elmegyógyintézetbe. hogy kiválik. Úgy tûnt. Az évekig zenét mellôzô muzsikus csak 1980 táján jutott odáig értelmileg. Dennis Keen. sikerült felépülnie. a Fleetwood Mac jelenlévô körútszervezôje szerint csupán egyetlen pohárka borral kínálta meg ôket a társaság. Green hivatalosan május 28-án vált meg társaitól. hogy megpróbálta rávenni ôket. Szabadulása után sírásóként és kórházi portásként dolgozott. a fenyegetés valóban elhangzott. Máig sem tudja.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv sában. mégis pillanatokon belül elszabadult a pokol. légpuskával kergette meg – legalább is ez a hír járta. így a megszakított koncertet csak dobszólóval tudták befejezni. Május 23-án adták utolsó közös koncertjüket egy fesztiválon. ennek már volt elôzménye. el is ítélték. ismét gitárt vett kezébe.Green 1996-ban fadt. kezében kazettás magnót szorongató – és azon diszkózenét hallgató – teszetosza emberként találkoztak vele a Fleetwood Mac tagjai. ám a búcsú nem egészen úgy sikerült. 1973-ra olyan súlyos tudathasadást állapítottak meg nála. amikor a délutáni fellépés után egy öltözôjében felbukkanó hölgy különös társaságba vitte. Kiderült. hogy ismét szerzôdést lehetett kötni vele. Amikor 1977 januárjában a Fleetwood Mac könyvelôje 30 000 font értékû szerzôi jogdíjat akart átadni neki. de csak telefonon. hogy a többnapos fesz201 . Green viszont azt állítja. aminek hatására elkezdett gitározni. Igaz. amely már intézeti kezelést igényelt. Az éjjel 23 órakor színpadra lépô zenekartól fél mûsoridejük letelte után éjfél tájban megvonták az áramot. hogy hozzá hasonlóan osszák szét addig megkeresett vagyonukat. ám ez csak átmeneti állapotnak tûnt. 1977 óta a felismerhetetlenségig felpuf. Münchenben érte a gitárost. csakhogy ott megint rászedték.

Barátai a sikeres kezelés ellenére nem hitték. alkoholista zenészt fia csak hébe-hóba látogatja a londoni Covent Garden hajléktalanszállásán. Csak 1996-ban lehetett olyan állapotba hozni. hangja teljesen elmélyült. hogy újabb hat évre szögre akasztotta gitárját. Jeremy Spencer Stevie Nicks A Fleetwood Mac énekesnôje. hamarosan 15 darabra nôtt. Eleinte azért kezdte a drogokat. hogy 1972 augusztusában az egyik fellépés elôtt öklével kezdte ütni az öltözô falát. Mindkettô ripityára tört. elvált. füllel hallhatóvá vált az. amellyel azóta is koncertezik. Szenvedélye egyre súlyosbodott. Azóta nem nyúlt a kábítószerekhez. csodálatos gitárját pedig belevágta az ott lévô tükörbe. de végül elmeosztályra került. 202 . hogy megalakíthatta Splinter Group nevû zenekarát. ennek következtében elôfordult. hogy leküzdje a fáradtságot. majd a koncert után a szállodában Kirwan újra kezdte a pusztítást. történetesen az. amit sok zenész állít. hogy három napig sem hunyta le a szemét. akik egy elbukott üzlet miatt Green zenekarát már nem tudták kifizetni. egykoron világhírû. a kórházban elektrosokk-kezelésnek vetették alá. Az összefüggô beszédre már régóta képtelen. Danny Kirwan A Fleetwood Mac másik gitárosa volt. orrsövényét már teljesen szétmarta a kokain. hogy teljesen megváltozott. A színpad helyett a keverôpult mellett tölDanny tötte az estét. hogy a kokain tönkreteszi a hangszálakat. Gold Dust Woman címû szerzeményében a (Rumours LP) is a kokaint énekli meg. Mire 1986-ban 28 napra bevonult a Betty Ford Klinikára. Néhány szólólemezt ugyan készített. A csalódás annyira megviselte. sôt ha bárkit annak fogyasztásán kap. már kiütköztek rajta a Parkinson-kór tünetei.Szakács Gábor tivál szervezôi fegyverkereskedôk voltak. azonnal hívja a rendôrséget. A drog olyannyira elvette az eszét. ezért egy elmeorvoshoz küldték. Stevie pedig hízni kezdett. Az eleinte két tabletta. Elméje újból elborult. Ekkor kitették a szûrét a zenekarból. aki a Klonopin nevû nyugtatót írta fel számára.

amihez csak kezdeni akarsz. Saját bevallása szerint koncert alatt és után egy-egy palack Don Perignon-t fogyasztott. hogy fellépés után az éjszaka kellôs közepén motyójával a kezében otthagyta az út szélén. „Amikor Mayallhez csatlakoztam. Ha figyelembe vesszük. hogy úgy bepipult a tökrészeg zenészre.” – emlékezik egyik nyilatkozatában. álmatlanság és kínzó fejfájás gyötörte. Megôszült. szánalmassá tesznek és mindazt tönkreteszik. A következmények persze nem maradtak el. lerombolják az életed. és ez lassanként olyannyira felfokozta az én iszákosságomat is. valójában szintén narkotikumnak tekinthetô gyógyszerek felhízlalnak. nyugtatóról történô leszoktatása keservesebbnek tûnt. A zenekar Tusk albumát követô 1980as világkörüli turné alatt keményen átadta magát az italozásnak. elôfordult. hogy bulinként fél üveg rövidet is megittam. mint a kokainelvonás. Itt 47 napot töltött. Jeremy Spencer A Fleetwood Mac gitárosa (1968–1971). akkor nem elhanyagolható mennyiséget eresztett le a torkán. Sohasem élvezetbôl ittam.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv végül a Daniel Freeman kórházban kötött ki. Sok italozó emberrel találkoztam. Christine McVie A Fleetwood Mac volt orgonistája. egész teste égett. sokkal inkább a Blueasbreakers környezetéhez tartozó szokásból. aki már a John Mayall Bluesbreakers korszakban (1966) kemény garatöblögetést végzett. Az általuk adott. Mayall idôrôl idôre kirúgta a zenekarból. bôre hámlani kezdett. az italozás szerves része volt a mûfajnak.” Az említett kezelések következtében a Fleetwood Mac Tango In The Night albumán Stevie alig tudott közremûködni. És ezt senki nem mondja meg neked. John McVie A Fleetwood Mac basszusgitárosa. Ekkor kijelentette: „Ezek az elmeorvosok és orvosi közösségek a legrosszabb drogdealerek a világon. boldoguljon. ahogy tud. a turné szervezôje úgy emlékszik. hogy a turné mintegy 400 fellépésbôl állott. Dennis Keen. hogy az 1969 végén lebonyolított amerikai körutazásuk 203 .

vezetôjük. hanem Owsley Stanleytôl. pl. Garcia elsô pedál steel gitárját sem hangszerboltban vette (1966). A házkutatási parancs szerint erôs gyanú merült fel. amely magába szívta az LSD-t és úgy jött ki a másik oldalon. január 31-én Bourbon Streeten (New Orleans) lévô hotelszobájukban rajtuk ütött a rendôrség. hogy a zenekar tagjai „ópiumszármazékokat. amit egyik menedzserük imigyen fogalmazott meg: „Ez már nem is csupán elektromosított folk. mert Tom Constanten nevû orgonistájuk már 1969-ben kivált és a scientologiának szentelte életét. a zsidó származású Jerry Garcia kábítószerek iránt mutatott mérhetetlen ’étvágya’ nyomán kapta a Captain Trips (Az ’Utazások kapitánya’) becenevet. Fiona szobájában vágni lehetett a narkotikumok füstjét. Kenny Rodgersnek írt dalokat.Garcia zó Haight Ashbury negyedben ütötték fel. Legutóbbi albuma Bob Welch Looks At Bop (1999). hanem folk zene. 2003-ban Nashville-ben élt és country énekeseknek. Jó barátja a brandynek és a drogoknak. a San Franciscóhoz tarto. amikor Ken Kesey kezdeti ’acid test’ (’Savpróba ’) nevû kísérleteinek házi csapatává lettek. Grateful Dead A Hálás Halott együttes a ’60-as évek közepén San Franciscóban alakult. hogy néhány nappal a lemezfelvétel megkezdése elôtt.Szakács Gábor során Jeremy és felesége. Tanyájukat a flower power korszak fôvárosában. Nagy árat fizettek a Workingman’s Dead címû albumuk 1970-es áttöréséért. A hangzatos elnevezés természetesen utalás volt az LSD-re. A társaságban kezdettôl fogva valami nem volt tiszta agyilag. Az irányultság akkor vált egyértelmûvé. akkor a Bibliát olvasgatta. Bob Welch A Fleetwood Mac gitárosa 1971–1974 között. ám eleinte The Warlocks (Férfi boszorkányok) néven kezdte pályafutását. marihuánát. a város elsô számú narkotikumgyártójától kapta. 204 . Ha a gitáros éppen nem szívott.” Elôzménye. barbiturátokat. amphetaminokat. 1970.

amelyek milyenségét nem tudták megállapítani. Ike Turner Szervezetét – ki tudja miért – nem viselte meg különösebben a kokain. A drogozás folytatódott az American Beauty album készítésénél is. Jerry Garcia és társai ebben a lelki állapotban vonultak stúdióba február elején. aki feleségét. a csapathoz tarozó 19 embert 37 500 dollár óvadék ellenében ki nem váltotta. december 31-rôl január 1-jére virradó koncert a Winterland Ballroom termében (San Francisco). a dal is úgy kezdôdik. hamvait a Gangesbe és a Golden Gate öbölbe szórták. mindegyikhez egy-egy Ownsley gyártotta Orange Sunshine LSD tablettát erôsítettek. és a Bloomingdale’s nyakkendôtervezô céghez. Az említett lemez záródala a Casey Jones nevû mozdonyvezetôrôl szól.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv szintetikus drogokat és narkotikumokat” rejtegetnek. a dobos Mickey Heart apja. Éjfélkor luftballonok százai ereszkedtek le a mennyezetrôl. Ennek egyik példája az 1970. törvénytelen szokásaik révén olyan hírük lett. vonatával belerohant egy. Ennek ellenére egyfajta ikonná vált hazájában és szívesen vették. Garcia 1995. Tinát rendszeresen bántalmazta. mivel 1986-ban öt napra kómába esett. hogy a hatóság mindenütt a nyomukban volt. viszont a folyamatosan hatása alatt álló zenészbôl durva férjet faragott. Ezt követôen barátnôjével és a Grateful Dead 155 000 dollárjával elszelelt Mexikóba. hogy ekkor már ingyen osztogatták a szereket. sôt olyanokat is. ahol a sikeres óévet ünnepelték. hogy valaki felszippantja a port. A Dead újkori változatában Jones kokain hatása alatt állt. Még Bill Clinton is ilyet viselt. A zenekart nyolc órán keresztül bent tartották. ráadásul olyan mértékben. az állomáson veszteglô szerelvénybe. Jack Bruce 2003 végén nehézségek léptek fel a muzsikus májátültetési mûtéte után. hogy nevét adta a Ben & Jerry fagylalthoz. augusztus 9-én hunyt el. 205 . aki 1900-ban figyelmen kívül hagyva a tilos jelzést. míg a menedzser Lenny Heart. A heroinfüggô Garciát 1985-ben letartóztatták és szociális szolgálatra ítélték. ennél azonban rosszabb fordulat is bekövetkezett. A laboratóriumi vizsgálat valamennyi anyagot kimutatta.

1969-ben pedig odáig jutott. A hippi korszakban az anyag néhány hónap alatt olyannyira elterjedt San Franciscóban. hogy szervezete két ízben is csaknem áldozatul esett a túladagolásnak. kilenc évig tartó eredménytelen harcot vívott heroinfüggése ellen. Hollywood (California) USA. „Értelmetlen az élet. 1968-tól már napi három alkalommal szúrta magát. mint például az amerikai zeneipar egyik meghatározó alakja. szerelemre vágyott. 2000 Janis Joplin 1943. A ’savat’ mindössze egyszer próbálta és mivel bizonyos félelemmel viseltetett az LSD iránt. elmegyógyintézetbe kellett vinni öngyilkossági kísérlete és személyiségzavara következtében.. Sex and Cheap Thrills albumuk címébôl kizárólag az utolsó két szót engedélyezte a kiadó. énekes mire 1971-ben Londonba érkezett. X. Joplint és zenekarát montereyi áttörésük után csak azzal a feltétellel szerzôdtetette. amikor életét már a drogok – kezdetben marihuána és amphetamin tabletták – töltötték ki. ha hozzá sem nyúlnak a szerhez. Ennek hangot is adott volna a Big Brothers & Holding Company énekeseként. Port Arthur (Texas) USA – 1970. ’piggy’(=malacka) becenévre hallgató csillag álmai magánéletében csak nagy ritkán teljesültek. ám a közönség által ünnepelt. Carly Simon énekesnô minden segítsége ellenére. Még nem volt húszesztendôs. ha 25 000 206 . Kezdettôl fogva szeretetre. csakhogy a Dope. 4. I. azt szinte nem is vették emberszámba. A befutását jelentô Fire And Rain lemezének (1970) sikere után felesége. Voltak azonban kivételek is.Szakács Gábor James Taylor 1971 A gitáros. inkább az alkohol és heroin keverékét részesítette elônyben. a valóság eltitkolása nem kis feladat lehetett a hölgy számára. hogy aki nem élt vele. 19.. Albert Grossman. Ismerve az énekesnô ekkor már igen erôs drogfüggését.

és ezt az idôt is a fent látott módon viselte el. hanem naponta legalább egy egész üveggel fogyasztotta is. mintegy igazolásul. monogám párkapcsolatában végre megtalálta az áhított szerelmet és megpróbált a heroinnal is végleg szakítani. ott megint lekéste a csatlakozást és újabb négy órát élt meg az alkohol társaságában. „Inkább 10 viharos év. a heroinnal azonban nem volt szerencséje. ittas állapotban egy alkalommal Jim Morrisonnal is összeverekedett." – hangzik szomorú mindennapjairól árulkodó mondata. Egyik alkalommal azonban túllôtt a célon. 1969 márciusában Los Angelesben szállt volna gépre. XII. Máskor Alice Cooper volt a szemtanúja. A járatot azonban lekéste.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv nézôvel szerelmeskedsz a színpadról. Amikor két órával ké207 . A New Orleansba vezetô légi utat végigitta. 3. Jim Douglas Morrison 1943. ha a színpadról hirdeti a termék elônyeit. Egyre gyakrabban nyúlt az üveg után is. Koncerteket hagyott ki. zenésztársai elmondása szerint idôrôl idôre 40-szeresét nyelte le annak. majd.. A speedtôl még megszabadult. mint 70 a tolószékben” – vallott erôszakos és durva életszemléletérôl. Az Unknown Soldier felvételénél annyira magán kívül volt. Innen másfél óra repüléssel jutott Miamiba. gyógyíthatatlan drogfüggôsége következtében alig néhány év alatt önmaga torzképévé tette az egykor páratlan elôadót. 8. leporolta magát. Miamiba utazzon. odalenn lecsúszott az ott parkoló gépkocsiról. Fölösleges kísérlet volt.. amikor kapatosan lezuhant egy második emeleti erkélyrôl. a stúdióba be sem lépett nélküle. új életet kezdeni. szenvedélye. ami másokat súlyos tünetekkel kórházba juttatott volna. utána mégis egyedül mész haza. bár 1970-ben sikeres elvonókúrán vett részt. az Elektra céggel kötött szerzôdést is LSD-vel ünnepelte. Melbourne (Florida) USA – 1971. VII. Túl késôn. Élete utolsó heteiben tôle szokatlan hosszúságú. Az alkohol iránti szenvedélyét a Southern Comfort cég is megpróbálta kihasználni és öt számjegyû összeget ajánlott. hogy vagy százszor neki kellett ugrania. John Densmore dobos tehetetlen dühében néhány napra ki is vált a zenekarból. Korai fellépéseinek önkívületi elôadásmódja. hogy a küszöbön álló körút elsô állomására. az unalmas várakozást italozással töltötte. majd tétova léptekkel elindult a legközelebbi krimó felé. Karján 14 tûszúrás nyomát találta a halottkém. Párizs Már a Doors kezdeti állapotában ’utazott’. hiszen Janis ekkor már nemcsak hirdette.

hogy attól majd magához tér. Kezdetektôl fogva tudta. elhasznált. A felpuffadt. Seattle (USA) – 1970. a kábítószer azonban nem csak a terjesztôk révén jutott el hozzá. Végzete akkor érte el. James Marshall Hendrix 1942. hogy született olyan dal. amit kábítószer hatása alatt írt volna. 1969-ben a torontói repülôtéren a vá208 . de az nagyon: egy valóságos. botrányok sora kísérte életét. majd belekezdett a közönség ingerlésébe. és ezek a levelek csaknem mindig tartalmaztak kisebb-nagyobb mennyiségû drogot. a tágult pupillák. Michael Jeffrey kezébe került. a szövegek pedig minden jelképiségük ellenére hallucinációk nélkül is megjelenhettek gondolataiban. végül elôvette a fütyijét. Rengeteg házassági ajánlatot kapott. és attól rosszul lett.. a kiszáradt ajkak szüntelen nyalogatása erre vall. beteljesedett az önpusztítás. A „Five To One/ Baby. Néhány hónap múlva egyértelmûen kiderült. hogy mi lesz az út vége. 1970 vége felé már a zene sem érdekelte. 18.Szakács Gábor sôbb színpadra állt. Ezt igyekezett narkotikumokkal pótolni. One In Five/” szövegrész a Los Angeles-i füvezôk a város lakosságához viszonyított arányára utal. koncertjein is egyre inkább látszik. A gitáros irányítása egy tébolyult narkós menedzser. kizárólag saját verseivel kívánt foglalkozni. kádba ültette. Nem igazán bizonyítható. hideg vizet eresztett rá abban a hiszemben. hamarosan meg is vált felfedezettjétôl. elôre látható sorsát nem is kívánta elkerülni. már alig volt magánál. a Père Lachaise temetôben végezte. Woman album megjelenése elôtt kivált a zenekarból. IX. hogy belôtte magát. A kezdô Break On Throughból mindössze néhány percet énekelt. London (GB) 1967 nyarán kóstolta meg elôször az LSD-t – rendszeres használatától Chandler próbálta visszatartani –. Továbbra is mindenkivel pimaszkodott. hiszen a zenéket nem ô szerezte. Életébôl egyetlen dolog hiányzott. megvalósítható életcél. Elég mûvelt volt hozzájuk. alaktalan test azonban már nem sokáig bírta az újabb és újabb megtera szerzô heléseket.. Pamela hazavitte. Chandler ekkorra teljesen háttérbe szorult. XI. A. hogy másik két társa is korlátlan mértékben élt az LSD-vel – állítják egyes források. még az L. amikor a párizsi haveroknak beszerzett heroint italos állapotban megízlelte. 27. Nem így történt.

Ha drogokra volt szüksége. hogy rendszeresen élt a drogokkal. akik mégsem a kábítószereknél kerestek menedéket. hogy az elôadás után a gitáros azonnal el is tûnt a tömeg szeme elôl Bobbyval. hogy továbbra is hetente többször nyúlt a szerekhez és ez a rendszeresség életmódjává vált. Hendrixnél jóval elesettebb embereket. inkább azt hangoztatta. mihez nyúlt. hogy az alvilágban szokásos kegyetlenséggel bántak el vele. elsôsorban a kokaint és a heroint választotta az ’utazáshoz’. Ezen a ponton ismét egymásnak ellentmondó véleményekkel találkozunk. aki narkotikumokkal próbált menekülni megoldatlan gondjai elôl. hogy Jimi teljesen öszszeomlott és heti 3-5 alkalommal válogatás nélkül használt marihuánát. Talán túlzott jóhiszemûséggel fordult a kereskedôhöz. Mitch Mitchell szerint Hendrix magának élt. inkább marihuánát szívott. Az ellentmondások ismeretében nehéz megítélni. fôleg heroin. Éjfél tájban fel is lépett a Club színpadán. még ha egyesek azt is hitték magukról. ezt az adagot pedig valaki más csempészte a gitártokba (más források szerint kézitáskájába). hogy mikor. Hónapokkal késôbb. az Electric Ladyland studió elnöke ezzel szemben állítja. holott az élet más területén ugyancsak tömegével találunk magányos. kezdve a zenei útkereséstôl a személyes magányosságig. és akinek ’szolgálataira’ bármikor számíthatott. Függôsége ijesztô mértékben fokozódott. hogy egy kis kokainnal oldja szégyenérzetét. 209 . közeli barátai nem voltak. a december 8-i tárgyaláson az esküdtek legnagyobb meglepetésére nem tagadta.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv mosok heroint találtak gitárja tokjában és megbilincselve vitték az ôrszobára. hogy ô bizony nem fog sem drogokat. felmentették. Henry Steingarten közbenjárására óvadék ellenében a tervezett koncertre szabadon engedték. Jim Marron. Mitchell állítja. sem nôket szerezni a gitárosnak. ám ügyvédje. hogy Hendrix nem volt junkie. Ezt követôen környezete úgy látta. hogy a torontói repülôtéren éppen heroint találtak az utazótáskájában. A drog életformájává lett és amikorra létrehozta a Band of Gypsyst. ezért aztán mély megdöbbenéssel értesült annak másnapi haláláról. ezért is furcsállta. 1969. hogy már rég felhagyott velük. Arról még inkább. Jó harcmodort választott. ám a koncert olyan rosszul sikerült. ôszintesége hatott. szeptember 10-én például a New York-i Salvation Club sajtópartijára volt hivatalos.és kokain-fogyasztása már félelmetes méreteket öltött. Marron közölte vele. A tulajdonos Bobby Woods kokain kereskedôt néhány héttel korábban ismerte meg. kokaint. nem ismerte kétes kapcsolatait. Ezt az indoklást számtalan rockzenész terjeszti. Márpedig azok egyre szaporodtak. de lehetôsége mindenre megvolt. ráadásul utálta a heroint.

mindenkinek a kedvében akart járni. A Notting Hill Police ôrmestere. Márpedig ez lehetetlen. közönye 1970. Eric úgy emlékszik. a Freedom. hogy: „ That’s enough (Ennyi elég)”. Jeffrey utánament. de másnap már hiába várták a Sly and the Family Stone koncertre. Jimi azonban kihúzta gitárzsinórját az erôsítôbôl. Buddy Miles igyekezett csitítani az egyre nyugtalanabb közönséget. aki eleinte félt mentôkhöz fordulni.Szakács Gábor 1970.” A halottkém jelentése szerint a zenész álmában belefulladt a barbiturátmérgezés okozta öklendezés váladékába. mert a ház tele volt drogokkal. Message To Lovey és a Hey Baby után Jimi lement a színpadról. és azonnal hívjon orvosi segítséget.18-kor hívták és azok 11. Mitchell egy dobszólóval próbálta menteni a helyzetet. Eric javasolta. annak aligha lehettek kétségei a szomorú vég közeledtét illetôen.27-kor érkeztek.20-kor az éjszakát vele együtt töltô Monika Danneman hányadékhabot látott a szája szélén. Szeptember 16-án még benézett a londoni Ronnie Scott Clubba. de eredménytelenül. Chas Chandler üzenetrögzítôjén: „I need help bad. John Shaw jegyzôkönyve az alábbiakat tartalmazza: „Monika délelôtt 11. és a Tobacco Road erejéig vendégként beszállt Eric Burdon és a War együttesbe. Egyre fokozódó kiábrándultsága. hogy az eszméletlen ember a Vesparax tablettákból is bevett néhányat.30-kor már kétségbeesett üzenetet hagyott korábbi menedzsere. hogy egy kis idôt adjon az újrakezdéshez. majd levonult az öltözôbe. Felébreszteni nem tudta. aki nem tudván nemet mondani. nagy szükségem van a segítségedre”. 11. de mindhiába. Jimi Hendrix jellegzetes példája volt annak az embertípusnak. Aki folyamatosan figyelemmel kísérte testi és szellemi átalakulását. 210 . Tragédiája ékes bizonyítéka annak. felhívta Eric Burden barátnôjét (Alvenia Bridges). és csak annyit morgott. zenei célkitûzéseit. hogy a gitáros hátha visszajön. A mentôket 11. hogy visszahozza. hogy ô hívta vissza Monikát. hogy ezeket húzza le a WC-ben. január 28-án a Madison Square Garden-ben adott koncertjére Gerry Stickells turnémenedzser így emlékszik: „A Who Knows és az Earth Blues után leült a színpad szélére. de amint rájött. Dániában megismétlôdött a Madison Square Garden-i botrány.45-kor a rendôr már csak az élettelen holttestet látta a kórházban. Délelôtt 10. vagy rejtse el az udvaron. hogy az ôszinte barátok hiánya és egy narkós menedzser – Jeffrey – rossz tanácsai még a legnagyobb hírességet is romlásba vihetik.00 órakor talált rá a saját hányadékában fekvô eszméletlen Jimire. man = Ember. augusztus 30-án a Wight-szigeti fesztiválon szemtanúk százezreit döbbentette meg. 18-án hajnali 1.

Egy alkalommal azért fizetett rendôröket. 211 . ami súlyos alkoholizmusba csapott át. amelynek ablakából kidobálta az egész szobaberendezést. Túladagolta.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv John Bonham 1980-ban összeesett az italtól a nürnbergi színpadon. Kurt Cobain A Nirvana vezetôje öngyilkossággal tett pontot narkotikumokkal telített élete végére. Keith Moon A szállodarombolás megszállottja. amelyeket alkoholizmusa ellen kellett szedni. ám leányát. Ugyanez év szeptember 24-én a Led Zeppelin dobosa Jimmy Page-hez menet már az odavezetô úton délidôben elkezdte a kemény vodkázást. Kezdettôl fogva a purple hearts tabletták és a kokain rabja. Szûk baráti körben temették október 10-én. mielôtt szinte eszméletlenül ágyba fektették. Idôközben ugyanis túladagolás miatt kórházi ápolásra is szorult. amikor órákig hiába várták. Courtney Love gondjaira. gyermekét félárván hagyva az ugyancsak nem ’tiszta’ feleség. A hölgy 2003 végén súlyos következményekkel számolhat. 12 óra leforgása alatt 40 adag vodkát eresztett le a torkán. Álmában érte a halál. hogy kordont húzzanak a szálloda köré. a próba alatt is folytatta egészen éjfélig. mert nem ébredt fel a rengeteg alkoholtól beindult rókázásra és megfulladt. ami akár három évig tartó börtönbüntetéssel is járhat kábítószer birtoklásért. 20 000 dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték. mert Courtneyt szellemileg alkalmatlannak találták gyermeke nevelésére. Halálra gázolta gépkocsivezetôjét. Frances Beant a hatóság a nagymama gondjaira bízta. Végül éppen azoktól a tablettáktól halt meg. John Paul Jones és a turnémenedzser nyitott rá. a bíróság mégis vétlennek találta.

A 80-as évek közepén általa alapított amerikai zenekar. aki elsô. ha már annyira gyötörte a semmittevés. Keményen ’fogyasztott’. hiszen szenvedélye miatt fellépô állandó betegeskedés következtében koncertkörutak. Ozzy Osbourne úgy emlékszik. az elsô grunge csapatok egyike késôbb heavy metalra váltott. míg egy napon nála is kopogtatott a vén kaszás. A kábítószer végül nemcsak néhány órára. Pedig inkább saját magával kellett volna törôdnie. We Die Young (Fiatalon halunk meg) már sejteni engedte a balvégzetû jövôt. tanulhatott is volna valamit. a brown sugar’ – miatt 212 . A heroin legalább néhány órára feledteti veled a kilátástalanságot. (Jack) Bruce and Laing trió is a gitáros heroinfüggôsége – ahogy ô mondta. amikor unatkozva ülsz a szállodai szobádban. lemezfelvételek maradtak el. The Vagrants nevû zenekarával úgy keltett feltûnést. 1990-ben megjelent EP-jük címe. Még egy kutya sem maradt az egykoron világhírû énekes mellett.Szakács Gábor Layne Stanley Az elmúlt években talán a legnagyobb port felvert.” Mondjuk olvashatott. hiszen biztatóan induló pályafutást idôrôl idôre megakasztotta Stanley szélsôséges kábítószer-fogyasztása. ám jó elôre megjósolható haláleset az Alice In Chains énekesét érintette. a ’kínai szar. hogy Leslie kínálta meg elôször kokainnal. mégpedig úgy. hogy oszlásnak indult tetemére csak napok múlva bukkantak rá. És hogy miként látta saját helyzetét? Íme errôl szóló nyilatkozta narkomániája okairól: „A drog kiemel abból az állapotból. New York-i ékszerész. hanem végképp egy másik világba vitte. Dirt (Mocsok) címû albumuk Junkhead címû dalában hevesen élteti a junkiesokat és kipróbálásra buzdítja a még tisztákat. maga azonban más szerekkel élt. hogy a színpadon összetörte a hangosító berendezést. Leslie West Az amerikai Mountain együttes gitárosa. A Mountaint követô West.

amelynek balesete a zenekar több tagjának életébe került. Ennek köszönhetô. Marvin Gaye A 44 éves színes bôrû énekes 1984-re végre legyôzte kokainfüggôségét. ám öt év múlva már annyi kokaint szippantott fel. hogy mûanyag orrsövényt kellett beültettetnie. Eltékozolt életében egyetlen szerencsés esetre emlékszik. 1976-ban már neki is be kellett feküdnie egy rehabilitációs központba. hogy a zenekar tagjai akkoriban nem éltek kábítószerrel. Mick Taylor Egészséges életvitelû vegetáriánusként csatlakozott a Rollinghoz. hogy olyan agydaganata volt. ám a vizsgálatok kiderítették. ezért aztán az öreg börtönbüntetését öt évre felfüggesztették. Ezután heroinra váltott. 2003-ban. 59 éves korában drogmentesnek tartja magát. A 2002-es paksi Gasztroblues fesziválon felpuffadt. Leary végül színpadra is lépett velük Amerikában. Moody Blues Legend Of Mind címû daluk (1967) az LSD guru. megfáradt öreg emberként lépett színpadra. A minden szempontból önfegyelemre képtelen ember a hihetetlen mértékû nassolás következtében ráadásul súlyos cukorbetegséget is szerzett magának. hogy nem szállt fel arra a repülôgépre. Egy családi vita során prédikátor apja lelôtte. annak ellenére. Thimothy Learyrôl szól. amely korlátozta józan cselekvôképességében. Lemmy 1980-ban koncert közben összeesett a színpadon egy háromnapos vodkaorgia után. amikor 1977-ben nem fogadta el a Lynyrd Skynyrd együttes ajánlatát a gitáros posztra. amikor útjaik keresztez213 .Nagy Rock ’n’ Roll Könyv esett szét.

amikor pedig a japán rendôrök közbeléptek.” A zenekar tagjai ezt követôen elmélkedés céljából Maharishi jógihoz fordultak segítségért. Bohém tudós. amitôl két percre a klinikai halál állapotába került. lázadást erôszakolt ki. csak anynyit mondott. hogy nem igazán pázsitról szólt a történet. Owsley Stanley Augustus Ownsley Stanley III (ahogy magát sorszámozta) egy Kentucky állambeli szenátor unokájaként látta meg a napvilágot. tönkretette az egyik japán vonat étkezôkocsiját. amikor színpadra hívta az egész közönséget. borotvaéles. Nikki Sixx A Mötley Crüe basszusgitárosa. Egyébként az egész zenekar koncert közben is heroinnal és kokainnal töltötte magát.Szakács Gábor ték egymást. Halála elôtt Leary felhívta ôket telefonon és rövid köszönetet mondott: „Dalaitok híresebbé tettek. „We should have killed you in the war (Meg kellett volna ölnünk benneteket a háborúban)”. az I Can Hear The Grass Grow (Hallom a fû növését) szövege szivárványról. jelezvén. Nick Kent A New Musical Express egyik vezércikkírója. Move 1967 áprilisi sikerük. Ezzel a jelképes megfogalmazással még a BBC cenzorait is sikerült átejteniük. John Lodge basszusgitárost kivéve a többiek rákaptak az LSD-re. Keith Richards narkócimborája. mint amilyen valaha is lettem volna nélkülük. felgyújtotta a szállodai szobákat. amikor meztelenül vezette gépét Los Angeles utcáin. El lehet képzelni az újság szellemiségét. aki szélsebesen felfogta a 214 . Sixx szerencsésen túlélt egy herointúladagolást is. színes körökrôl tájékoztatta a hallgatót. Számtalanszor nekiment a biztonsági embereknek. számító üzleti aggyal. autójával másoknak ütközött. Tartós barátságuknak meg is lett az eredménye.

az ott elôállított 20 000 dollár értékû vegyszereket az utcán már 2-3 millióért értékesítették. már nem tudták megvesztegetni az FBI nyomozóit. akik Owsley nyomába eredtek. hogy a koncertrôl az egyik ’belôtt’ fiatal srác hazament és szülei elôtt Jézusnak képzelte magát. Free Az utóbbi zenekar idôszakában ô is a szerekhez nyúlt. amikor a Grateful Dead és Fleetwood Mac közös New Orleans-i fellépése után kocsiba vágta magát. annak elôzményei a drogokkal évekig kíméletlenül pusztított szervezet elhasználódására vezethetôk vissza. Vegyészhallgató feleségével a Berkeley egyetemen találkozott. Az egykori droggyáros a ’90-es években egzotikus ékszereket készített és egy sátorban élt a kaliforniai Aranyparton. Tanulmányaikat be sem fejezve a ’sav-üzletbe’ vetették magukat.és undergorund mozgalmaiban lévô pénzügyi lehetôséget. Ez is csak úgy sikerülhetett. Évekig el tudták kerülni a börtönt. hogy ha Hollywoodban egy filmessel mentél vacsorázni. akárcsak gitárosa. hanem a fehér port szolgálták fel. Paul Kossoff A Free együttes gitárosa mindöszsze 25 évet élt.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv ’60-as évek béke. Azok felhívták a rendôröket. akkor a kávéhoz nem cukrot. Mick Ralphs. Létrehozták a Bear Sesearch Company elnevezésû céget. késôbb Los Angelesbe települtek. elsô üzemüket Berkeleyben létesítették. Stanleyt aznap éjjel tartóztatták le. Jóllehet szívroham áldozata lett. Kossoff Paul Rodgers Rodgers A Free és a Bad Company énekese.” 215 . de miután kifolyt a pénz a kezükbôl. A korábbi idôszakra így emlékezett: „A ’70-es években olyannyira elterjedt volt. Peter Grant A Zeppelin menedzserének a ’90-es évekre sikerül kigyógyulnia kokainfüggôségébôl. ami lényegében akár LSD-gyárnak is tekinthetô.

Egyedül Bill Wyman lógott ki a sorból. bizonyára autogramért jön – gondolták. egészséges életvitele miatt különösen Jagger. Jaggerre 1965 közepére még csak az erôs marihuánás jelzô illett. rendszerese összejárt Dylannel egy kis közös drogozásra. a nagyképû társaság megfizette magabiztossága árát. Nem telt bele sok idô. Dave Schneiderman. 19 216 . Brian ekkor már LSD-ben is utazott. a forgatókönyvet Johnny Ferguson írja. a kaliforniai ’Acid King David’ 1967 februárjában drogokkal felpakolva érkezett egy partira. Richards és a zenekar menedzsere. Rolling Stones A társaság már 1964-ben megismerkedett a szerekkel. Phil A rasta mozgalom Az egész rasta mozgalom egyik alapkövetelése a ganja (marihuána) törvényesítése. továbbá egy Dublinban felállítandó szobor gondolatával is kacérkodnak. hogy felelôtlenségével miért teszi kockára a többiek jövôjét. ám az ebben utazó profik nem engedték át a terepet az amatôröknek és véres leszámolásokkal tudatták. hogy a vele szoros kapcsolatokat ápoló Seaga jamaikai elnöktôl azt követelte. Amikor Richards ajtót nyitott.Szakács Gábor Phil Lynott A Thin Lizzy vezetôje számára szintén az alkoholizmussal vegyes kokainfogyasztás vált végzetessé. ’Nemzetiesített’ fogyasztását úgy igyekezett visszaszorítani Ronald Reagan. számolja fel a ganjakereskedelmet. A zenész képmásával bélyeget is terveznek. mígnem zongoristájuk. igaz. hogy nincs osztozkodás. Este 8 tájban idôsebbnek látszó hölgy kopogott Jaggerék ablakán. A megtett lépések hatására a csupán ebbôl tengôdô szegény ördögök ekkor a kokain és heroin forgalmazása felé fordultak. kérdôre vonva. Andrew Loog Oldham gúnyolta. az elképzelés igazgatója Peter Bogdanovich. Emlékére filmet terveztek 2002 januárjában. Ian Stewart számára betelt a pohár és gallérjánál megragadva falhoz vágta a szôke gitárost.

amit az énekes szerint neki is receptre írtak fel. második tárgyalásig. Végül Jagger zakójában találtak is négy (!) amphetamin tablettát. az elsô tárgyalás napját pedig ki is tûzték május 10-re. amit Marianne Faithful és Keith Richards társaságában szívott meg az énekes zenekarveze217 . hogy speedet találtak Jaggernél. ennek ellenére március 18án mégis megírták a lapok. hogy a házkutatást követôen Jagger és Richards ellen vádat emeltek. a nyilatkozatot aláírta Brian Epstein. egy Oxfordban doktorált amerikai. hogy a korrupt rendôrség kenôpénzt várt az ügy eltussolásért. Leslie Block sietett is kijelenteni. július 26-án házibulit rendezett. mint a katonatiszt. Paul McCartney és más hírességek. ám az ítélethirdetést Richards tárgyalásáig elnapolta. amit megerôsíteni látszott az egyik kereskedô tájékoztatása. köztük Driberg. következésképp másnap mindkettejüket kiengedték 7000 fontos óvadék ellenében. hogy a házkutatást követôen éppen David tûnhetett el az országból és a nyilvánosság szeme elôl. Úgy tûnt. Az egész jelentben az a legrejtélyesebb. mely szerint 7000 fontért a hatóság elkeni az ügyet. hogy nyomatékosítsák véleményüket a két elítélt ártatlanságáról. hogy az énekes ekkor már nyeregben érezte magát és fitytyet hányva a feje felett Damoklész kardjaként függô ítéletre. Graham Greene. Driberg azonnal felszólalt a Parlamentben. Ekkor még ártatlannak nyilvánították és 250 font ellenében szabadlábra helyezték ôket a júniusi 27-i. A hír elmaradása azt jelezte. Jaggert bilincsbe verve börtönbe szállították. a másnapi tárgyalásra is onnan vezették elô. összenôtt. Steve Abrams a már említett fizetett hirdetést elhelyezte a Timesban a marihuána törvényesítése érdekében. Még ópiumpipát is beszerzett. A kihirdetés után a lemezlovasok egyfajta rokonszenvtüntetésbe kezdtek és éjjel-nappal Rolling-számokat nyomtak. ezért a védelem álláspontját elutasította. amelyre Tony Sanchez nevû dealerük szállította az ’anyagot’. hogy a két zenésszel gyilkosokhoz hasonlóan bántak. az énekest három hónapra és 100 fontra (Brixton börtön) ítélték. A bíró. Jagger fizetett is. ami össze tartozott. a Who pedig kiadta a Rolling Under My Thumb és It’s All Over Now címû dalainak saját változatát. Legnagyobb megdöbbenésére másnap hiába várta az újságok címoldalán az elôzô este történteket. Mondhatnánk. ezek tálalása ugyanis mindig megdobta a lapeladást. Jagger barátja. akkorra azonban laboratóriumi vizsgálatok megállapították. Richardsot egy év börtönre és 500 font pénzbüntetésre.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv rendôrtiszt rontott az épületbe. És hogy még nagyobb hullámokat verjen a tiltakozás. A számlát a Beatles állta. hogy ez nem tekinthetô receptre felírt gyógyszernek.

hasist. ahol ezüsttálcán barna hasist szolgáltak fel. rengeteg fiatalnak a példaképe az országban. ráadásul Aleister Crowley tanítványának tartotta magát. Brian a felmentést azzal ünnepelte. csak fokozta magányérzetét. Azt sem ajánlotta. július 31-én Jagger már Lord Parker fôbíró elôtt állt. 2000 font óvadék ellenében úgy engedték ki az elôzetesbôl. pedig szorult helyzetében jól jött volna neki egy kis lelki támogatás. Egy hét múlva. A szabadságnak nem sokáig örülhetett. mivel továbbra is a bíróság felügyelete alatt áll és amennyiben nem mûködik együtt a kirendelt gondozóval és elhanyagolja az elôírt elmeorvosi kezelést. 1967 végén Brian Jones is a bíróságon végezte. elítélik. Más. mert a marihuána törvényesítéséért emelte fel a szavát. ám Lord Parker fôbíró ôt is figyelmeztette. Az eset azért jött rosszkor. ám a gitárosnak ismét szerencséje volt. mert kétségessé tette Beggar’s Banquet-album éppen idôszerû turnéját. Kilenc hónapos börtönbüntetését három év próbaidôre felfüggesztették. a valóság218 . aki egy év felfüggesztett börtönre változtatta az ítéletet. kábítószeres állapotban történt megnyilvánulási lehetôsége a lemezen. akkor természetes. Marianne Faithfull társaságában azonnal marihuánára gyújtott és megírta a börtönben fogant We Love You címû dalát. idegbetegségét. hogy felszedett két fiatal lányt. Társai távolmaradása. Ha tehát meg kell büntetni.Szakács Gábor tô. Csupán pénzbüntetésre ítélték. hogy a bíróság csupán kegyelmet gyakorolt. hogy ezzel büszkélkedjen a nyilvánosság elôtt. Indoklásában elmondta: „Akár tetszik Önnek. május 21-én ismét megcsípték. hogy ügyét majd szeptemberben tárgyalják. hogy felelôssége folytán fokozott büntetést érdemel. ezért Önt ebben a helyzetben súlyos felelôsség terheli. Their Satanic Majesties címû albumáról van szó. azok az ablakon másztak be és rövid idôn belül meg is találták. 1967 júliusában Ginsberg londoni visszatérését hatalmas partival tették emlékezetessé. Az 1971-ben megjelent Sticky Fingers LP Brown Sugar címû száma egyes vélemények szerint a mexikói kokainról szólt. csekély. az ítéletet nem semmisítette meg. A legmegdöbbentôbb az volt.” Amint Mick visszatért a magánéletbe. Amikor a hajnali órákban lakására érkezô rendôröket nem akarta beengedni. De Briannak újból szerencséje volt. 1968. Sokak szerint a zenekar történetének leggyengébb. hogy a tárgyaláson egyik zenésztársa sem volt jelen. akár nem. Tom Driberget Ginsberg is kedvelte. akik nem sokkal késôbb meztelenül és a különféle bántalmazások véres nyomaival testükön menekültek a muzsikus lakásáról. amit kerestek.

(Más források szerint mindez a Goat’s Head Soup turné elôtt történt. hogy 1972 márciusában. 1977. európai turnén a velük tartó Nick Kent újságíró számolt be a hihetetlen mennyiségû heroinról. október 23-án tárgyalták Torontóban. amikor felszállás elôtt a repülôtéren újságírók faggatták utazása okáról. Ennek során különösen Richards szervezete telítôdött oly mértékben. (Ronnie Wood ekkoriban legyeskedett a kanadai miniszterelnök felesége. hogy mindkettôre igaz. annál inkább vérszemet kapott. a 29 éves Margaret Trudeau körül. ám a gitáros egy év felfüggesztettel megúszta a kalandot. január 12-én pedig már az Ayslesbury bíróság ítélte Richardsot 1000 font megfizetésére Richards és Anita LSD és kokain birtoklásáért. hogy a társaság minél többször került vészhelyzetbe. Az 1975-ös turnén már a színpadon lévô. Úgy tûnt. bár az sincs kizárva. De még ez a figyelmeztetés sem használt.) Eközben a francia rendôrség Marseilles közelében felgöngyölített egy kábítószer-hálózatot. A szóbeszéd legújabb fejleményeként az érintett azt nyilatkozta az Uncut 2004 januári számában. Svájcba kellett szállítani egy drogelvonó intézetbe. hogy több ezer dollár értékû drogot fogyasztottak. Az albumot követô turné során a Rolling Stone magazin munkatársa. józan ésszel ugyanis fel nem fogható ez a packázás a hatóságokkal. ám a vércserérôl szóló mesét ô találta ki. ami beigazolódás esetén akár életfogytiglanit is jelenthetett. melynek szálai Richards házához is elvezettek. Robert Greenfield saját szemével látta. ahol szerencséjére csak heroin birtoklása miatt kapott egy év 219 . A rákövetkezô évi. Más források szerint joggal. az Exile On Main Street keverési munkálatai közben rosszul lett.) Richards ügyét 1978.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv ban a Jaggerrel futó kalandba keveredett Marsha Hunt énekesnô ihlette és a déli ültetvényeken dolgozó fekete rabszolgák és fehér uraik szexuális kapcsolatát taglalja. ám a drogbotrány minél nagyobb durranása végett a sajtó a hölgyet Jaggerrel hozta összefüggésbe. Ekkora adagnál már a kereskedelmi forgalmazás gyanúja is felmerült. Február 27-én a torontói Harbour Castle Hotelbe bejelentkezett és mélyen alvó Keith Richards–Anita Pallenberg páros szobájában találtak a rendôrök nagy mennyiségû kokaint és heroint. de függöny mögé rejtett erôsítôre készítették ki a heroint és kokaint. Teljes vércserét kellett végrehajtani rajta. hogy szervezete megtisztuljon a herointól. hogy valóban az alpesi országba készült egyfajta tisztulásra.

Már maga a Füst név is egyértelmû utalás volt a kábítószerekhez való kötôdésre. a ’60-as években népszerû Fly & Family Stone nevû együttes – Woodstock egyik hôse – vezetôjét kábítószerrel kapcsolatos vádak miatt 1987 februárjában bebörtönözték. A zenekar szétesését féktelen szenvedélybetegsége okozta. majd kiutasították.Szakács Gábor felfüggesztettet és egy felügyelô tisztet. Öt napot töltött rács mögött. az idôtartamot magaviseletétôl és a gyógyulási folyamattól tették függôvé. ugyanis a folyékony kokaint sokan cukorban feloldva ’fogyasztották’. amikor a földalattin valaki ráköszönt. a mûsorvezetô szerepét a Blues Brothers címû film egyik fôszereplôje. A Rolling fellépése elôtt Ron Wood zenekara. aki három évvel késôbb 34 éves korában maga is túladagolásban hunyt el. Ebbôl sem okult. ezért 1989-ben 9–14 hónapig terjedô rehablitációs intézetben letöltendô büntetésre ítélték. egyik pillanatról a másikra indokolatlanul sírva fakadt. a New Barbarians játszott. John Belushi vállalta. vádat azonban nem emeltek ellene. április 22-én került sor. Egyszerûen nem tud220 . Sly Stone Eredeti nevén Sylvester Stewart. azonnal le akarta szúrni. Ezen idô alatt. hogy csak három év múlva épült fel. amelyben 5 gr kokaint találtak. ám a szöveg „…My Friend Jack eats sugar lump… (Barátom Jack kockacukrot eszik)” az esetleges kétségeket is eloszlatta. más alkalommal. Erre a határidô lejártát megelôzô napon. amit a BBC azonnal betiltott. hogy hat hónapon belül ingyenes koncertet kell adnia a kanadai vakok intézete javára. 1980 februárjában viszont Woodot csípték meg St. ha televíziót nézett. aki ezen idô alatt volt hivatott viselkedését ellenôrizni. Stan Webb A Chicken Shack (egyetlen nagy sikerük az I’d Rather Go Blind) gitárosa olyan idegösszeroppanást kapott az LSD után. Smoke A brit társulat 1967 februárjában jelentette meg My Friend Jack címû dalát. 1979. Martin-szigeti lakásában. ’Halmazati’ büntetésként közölték vele.

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv
ta mit csinál, úgy hogy végül kórházba kellett vinni, hogy lenyugtassák. Még így is jobban járt, mint a zenekar egyik szervezôje, aki fél fülére megsüketült a túlzott LSD-használat után.

Stephen Stills
Kokain-utazásainak egyik legmélyebb pontja volt, amikor azt képzelte, hogy Vietnámban turnézik, holott a Buffalo Springfield együttessel Amerikában lépett fel. A jelenet a Nagyítás (Blow Up) címû film azon jelenetét idézi fel, amikor egy kábítószeres partin a fôszereplô összefut barátjával, akit megdöbbenve szólít meg: „Azt hittem Párizsban vagy.” „Ott vagyok” – jô a válasz.

Roger Keith "Syd" Barrett
1946. I. 6., Cambridge (GB) – Miután Londonba költözött, Bob Klose, Roger Waters és Nick Mason közremûködésével csapatot szervezett, amelynek – a két blueszenész, Pink Anderson és Floyd Council után – a Pink Floyd nevet adta. Alig egy évvel késôbb már valamennyien komoly ’utazásokat’ tettek az LSD-vel, amely elsôsorban a 19 éves Syd kedvence – a marihuánát ekkor már két év óta szívja és a heroint is kipróbálta –, használatát nemegyszer nála is erôszakos kitörések követték. Az alkohol is megjelent életében és már a színpadon is egyre gyakoribbá váltak önkívületi jelenetei. Elköltözött a társaival addig közösen használt lakásból, új lakóhelyén pedig bevett szokás szerint korlátlan mennyiségben jutott az ingyen osztogatott LSD-hez. Ekkor már nem volt megállás, az anyag hatása egyértelmûen jelentkezett egyre szórványosabban készített, látomás szerû festményein. Mint szólógitáros, énekes, szerzô a zenekarban még mindig ô volt a fô húzóerô, amelyet sikercsapattá tettek az Arnold Layne majd a See Emily Play cimû számai és az általa megírt elsô albumuk (Piper At The Gates Of Dawn). A lelkileg sérült Syd ugyanakkor sok bajt is okozott társainak. Egyfelôl nem tudta megismételni a háromperces Emily sikerét, nem is érdekelte ez a zenei világ, másfelôl LSD-fogyasztása 1967-ben már riasztó méreteket öltött. A hétköznapi életben is kiszámíthatatlanná vált, pl. közlekedési dugót okozva, járó motorral az úttesten hagyta autóját, 221

Szakács Gábor
hogy közelebbrôl megvizsgálhassa a kirakatban megpillantott ruhát. A színpadon azt sem tudta, melyik számot játsszák, tökéletesen elvesztette önuralmát, a koncertek elôtt többször is eszméletlenül találtak rá az öltözôben. Önpusztítása ekkorra elôrehaladott állapotba került, társai a zenekar érdekében barátját, David Gilmourt állították helyére. A 22 esztendôs fiatal tehetség zenészpályafutásának vége szakadt. Családi, egyéni, közösségi bánat, sikertelenség nem adott okot erre a szomorú végkifejletre, mindössze maga is élt a ’flower power’ idôszak által hangoztatott drogok élvezetével. Évtizedek óta a cambridgei szülôi házba visszavonultan kertészkedik, festeget, éremgyûjteményének él, kedvenc idôtöltése a tv-nézés, rockot még véletlenül sem hallgat. Társai a Brain Damage, Shine On You Crazy Diamond, The Thin Ice címû daSyd Barrett lokkal emlékeztek meg róla.

Tammy Wynette
Világhírû amerikai country-énekesnô. Alkoholista, aki a Betty Ford Klinikán keresett gyógyulást Stevie Nicks társaként.

Toto
A zenekar kezdetektôl fogva nem vetette meg a marihuánát, Bobby Kimball énekes azonban a kokainra is rákapott. Ez a szer nem csak a hangját vette el, hanem visszatérô gondokat is okozott nála, viselkedése kiszámíthatatlanná vált, összeütközésbe került a törvénnyel, késôbb pedig ’elfelejtett’ megjelenni több koncerten. Társainak, bár nehéz szívvel, nem volt más választása, mint kitenni a szûrét. Hogy nem személyes harag vezette ôket, arra bizonyíték, hogy 17 év (!) múlva viszszavették a zenekarba. A csapatnak a forgatókönyvíró John Williams fiával, Joseph Williams-el (Fahrenheit és a The Seventh One albumaik énekese) sem volt nagyobb szerencséje. Az európai turné kezdetén, Rotterdamban már mindent elôkészítettek egy élô lemez felvételéhez, Joseph azonban a megszokottnál nagyobb adag kokaint vett magához a koncert elôtt, amitôl örökre (!!!!!) elvesztette a hangját. Dobosukat, Jeff 222

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv
Porcarot 1992-ben szívroham vitte el, ám ennek elôzménye a mérhetetlen kábítószerezés volt.

Tyla
A Dogs D’Amour együttes vezetôje, gitárosa, énekese. Egy alkalommal a Chine White (heroin) túladagolása miatt összeesett az utcán, az utolsó pillanatban találtak rá és mentették meg az életét. A rengeteg dohány a tüdejét támadta meg, az italtól a mája károsult.

Zakk Wylde
Ozzy Osbourne drogkereskedôje volt, mielôtt egy este az ’utazásra’ induló házigazda jelenlétében kezébe vette az éppen ott heverô gitárt. Az énekes megdöbbenésében csak annyit szólt, nem is tudta, hogy Zakk játszani képes. A 19 éves srác sem cifrázta, hanem rávágta, hogy addig ô sem. A No Rest For The Wickid albumot már együtt készítették, ám nem kevés indulattal. Érdekes fordulat Zakk szemléletében, hogy amikor a Crazy Babies-t próbálták volna, a szobába lépve meglátta az asztalra szórt kokainport. Ozzy azt hitte, hogy ô is szippantani akar, ám a gitáros ehelyett az egészet lefújta az asztalról. Mondanunk sem kell Ozzy nem látott a pipától, ám az egészben az a szomorú, hogy míg lemezein egy-egy felvétellel megbélyegzi a narkotikumokat, ô az alkoholt is közéjük sorolja, addig magánéletében a legnagyobb lelki nyugalommal élt velük. Zakk egyébként mindig kerülte a kábítószereket, a sört részesítette elônyben. Említsünk meg néhány drog hatása alatt készült felvételt és albumot: Rolling Stones Their Satanic Majesties Request, Mothers Of Invention Can't Happen Here, Rolling Stones Exile On Main Street, Guns 'N' Roses Appetite For Destruction, Aerosmith Rocks, a Motörhead Overkill, Thin Lizzy Thunder And Lightnin’ címû albumai, az Animals Uppers and Downers, a Guns 'N' Roses Mr.Brownstone, az Aerosmith Monkey On My Back, az Alice In Chains Junkhead címû felvételei. SLAGS – Society of Looning Alcoholic Guitarists (A Faragatlan Alkoholista Gitárosok Tásasága) alapító tagjai: Eric Clapton, Andy Summers, John McLaughlin, Jeff Beck, Pete Townshend, Stevie Winwood. 223

Szakács Gábor

Magyarok
Idehaza mintha szemérmesebbek lennének a muzsikusok, csak elvétve vallja be nyíltan némelyikük, hogy mit mûvel a színfalak mögött.

C.A.F.B
Néhány éve ez az együttes is csak rövid hírben – és persze utólag – közölte, hogy újabb lemezét már tiszta fejjel, drogmentesen készítette el.

Junkies
Még a nyílt színvallásig sem jutott el, pedig a név önmagáért beszél, ahogyan Dopeman (=A Narkós) hazai rapénekes esetében is. A csupán egyetlen marihuánás cigi elszívását bevalló Császár Elôd halált okozó balesete körülményeire vonatkozó hazudozásai egyszerûen vérlázítóak voltak, ráadásul nem sokkal késôbb kiadója sajtótájékoztatóján hosszú sorban kígyóztak a beszélgetésre váró, áhítatos tudósítók.

A kábítószerek ellenzôi
És mit szól az eddig elmondottakhoz a másik oldal? Amíg saját, vagy közvetlen környezetében nem szerez szomorú tapasztalatokat, addig meglehetôsen közönyösen szemléli a narkotikumok támogatói és ellenzôi között folyó vitát. Ha azonban megtörténik a baj, elôfordul, hogy az ellentábor élharcosaként bukkan fel, ahol csak teheti, hangot ad véleményének, tántoríthatatlanul küzd a Joe Elliott drogok visszaszorításáért. Joe Elliott, a Def Leppard énekese elsôsorban gitáros csapattársa, Steve Clarke halála, míg az Aerosmith vezetôje, Steven Tyler a maga által megélt káros ’élmények’ hatására csatlakozott az ellentáborhoz. Ez utóbbi együttes, Tyler felépülése óta jobb lemezeket – Pump, Get A Grip, Nine Lives – készít mint valaha. Az ellenzôk szóvivôi közé tartoznak többek között az olyan világhírességek, mint Ted Nugent gitáros/énekes, Henry Rollins énekes, Nuno Betten224

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv
court gitáros – ex-ExMotörhead treme –, Scott Ian gitáros – Anthrax –, Gene Simmons – Kiss. Még a rockkorosztály legendás alakja, a Motörhead vezetôje, Lemmy is – egyébként szívesen adja át magát az alkohol és a narkó nyújtotta hangulati állapotnak – kénytelen volt megválni dobos barátjától, Philty ’Animal’ Taylortól annak tökéletes Taylor szellemi leépülése miatt. Ugyanezen ok miatt kellett elhagyni a Guns 'n' Rosest Steven Adler dobosnak is. A felsorolt tények és ellenvetések mégis mintha gyengébben hallatszanának, pedig a nyilatkozók szeme elôtt pusztuln/t/ak el barátaik, zenésztársaik, van, volt, lesz kire/mire hivatkozniuk. Úgy tûnik, hogy a közvélemény számára olyan ez, mintha valaki azt hangoztatná, hogy ô mindennap mosakszik. Mivel természetes, nem kelt feltûnést. Vajon hányan ismerik az élet élvezetét egyáltalán el nem utasító Blackie Lawlessnak, az amerikai elsô ligás W.A.S.P. együttes vezetôjének a kialakult szokással kapcsolatos indoklását: „Országomban túl sok ember nem tud mit kezdeni magával, ráadásul az USA 'fast food' (gyors kaja) társadalmában mindenki a 'gyors lövésre' hangolódott. Senki nem gondolkodik hosszú távon, mindent azonnal akar. Általában a legalkotóképesebbek a legbizonytalanabbak, állandóan önigazolást keresnek és félelmeik elnyomására nyúlnak a szerhez.”

AC/DC
Sajátos helyzet áll elô, ha egy sikeres zenekaron belül egyszerre vannak jelen a kábítószer élvezôi és ellenzôi. Az AC/DC együttes gitárosa, Angus Young szenvedélymentessége szöges ellentétben áll elhunyt énekesük, Bon Scott drogfüggôségével, alkoholizálásával. 225

Szakács Gábor

Ian Anderson
„A kábítószer már kezdetben sem volt része az életemnek, és akkor sem lett volna, ha történetesen megengedhettem volna magamnak anyagilag. Minden bizonnyal azért nem, mert láttam a hatását barátaimon, ismerôseimen.” (Classic Rock 2004. január)

Led Zeppelin
Tagjait ugyancsak nem kerülték el az ajzószerek, csakhogy náluk is különös kettôsség figyelhetô meg. Amíg John Paul Jones látni sem bírta, addig Jimmy Page szinte habzsolta a koncertek után felszolgált szereket és italokat.

Blaze Bayley
Az ex-Wolfsbane, ex-Iron Maidenénekes egy-egy szombaton 15–20 mérföldet is fut. Fôleg a turnék alatt nem iszik, ha zenekara többi tagja elengedi magát, ô fogja a kerékpárját és pedálozik egy jót. Sokat olvas, fôleg a kvantumfizika érdekli.

Glenn Danzig
Az énekes házi könyvtára csak a maya és azték kultúráról 40 kötetet ôriz. Sajnos nem tud különbséget tenni jó és rossz között, a horror rajzkönyveket is bújja, sôt írja is ôket. A testedzést szereti, nem a szteroidokkal felpumpált izomhegyeket. Még kiváló dobosát is (Chuck Biscuits) lapátra tette, miután nem sikerült lebeszélnie káros szenvedélyérôl, a drogokról. 226

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv

Luke Morley
A Thunder együttes gitárosa szeret iszogatni, dohányzik is, de a drogot soha sem próbálta. Hetente négyszer megy konditerembe, utána olvasgat.

Mickie Most
„Sosem fogyasztottam kábítószert, nem is érdekelt. Sok hozzám közel álló személy azonban megtette és attól a pillanattól eltávolodtak tôlem. Ha ugyanis nem tartasz velük, elhidegülnek tôled. Nem is akarják, hogy a közelükben légy, mert túl ôszinte vagy.”

Steve Harris
Az Iron Maiden vezetôje, basszusgitárosa nem engedi a kábítószerezést a zenekarban.

227

Szakács Gábor

Feleségek, barátnôk, prostik
A rock a férfiak világa, pontosabban a férfias férfiak világa. Aki ezt tagadAlice Cooper ja, az még nem mélyült el igazán ebben a mûfajban. A magára kicsit is adó rocker egyik fontos ismérve a becserkészett hölgyek száma. Tisztelet a kivételnek, de hôstetteik nagy részét is a gyengébb/szebbik nemnél – nem kívánt rész törlendô – elért sikereik ecsetelése teszi ki, és ez érdemnek számít. Gene Simmons (Kiss) 4600 barátnôvel kérkedik. Másik vágyálmuk, hogy a hírnév bôven ontsa majd a zsetont. Ezzel szemben, ha nôi hírességek ugyanezt teszik, azonnal lekurvázzák ôket. Arról már kevesebbet tudunk, hogy egy ifjú hölgy, mondjuk azért gyûjtötte maga köré zenésztársait, hogy a segítségükkel megszerzett ismertséget palifogásra használja. Persze ez is benne volt a pakliban, de elég egy pillantást vetni erre a vegyes mezônyre, hogy érzékeljük, kinek is áll a zászló. Az sem véletlen, hogy csak keveseknek sikerült, fôként a heavy és hard rock mûfajban saját nevük alatt és fôleg saját tehetségükbôl sikeres pályát befutni. Lehet ellenKeith Moon példák sorával elôhozakodni, híresebbnél híresebb hölgyekre hivatkozni, attól még a tények tények maradnak. Pedig már a kezdetek kezdetén felbukkantak a popzenekarokban is – pl. Honeycombs együttes (egyetlen nemzetközi 228

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv sikerük 1965-ben a Have I The Right) dobosa –. az alábbiakban kiderül. akik nem prostituáltként. akit tudtak. annak segítô társát. sôt nem szabad a nyilvánosság elôtt bemutatni. ritkábban valódi segítôtárs. Ahogyan az is. másikuk híres barátnô. Még valamirôl mindenképp beszélni kell. John és Paul komoly nézeteltérései mindenki elôtt nyilvánvalóak voltak. A Beatles már jóval a két hölgy színre lépése elôtt is csak pénzügyi okok miatt létezett. Az egész szemlélet arra a beteges képzetre vezethetô visz- sza. feleségét. mint az erôltetett Abbey Roadés Let It Be-albumok esetében? Kinek van joga beleszólni a zenész magánéletébe? Hihetetlen. Akkor vajon mit vert szét a két hölgy? És egyáltalán meddig kötelessége bármely zenésznek az érzelmileg és emberileg hozzá közelebb álló hölgyek helyett a nem kívánt csapattársakkal húzni az igát? Vajon egyéniben nem alkottak-e jobbat külön külön is. hogy egyesek mondvacsinált ürügyekkel akarják a két hölgy nyakába varrni a ’gombafejûek’ szétválását. a valóságban nemritkán brutális állat hírességektôl. hanem – általában nem kizárólagos – barátnôként boldogították azt. Aki ezt a nézetet osztja nem számol a valósággal. hogy a Beatles szétverése Linda Eastmannek és Yoko Onónak köszönhetô. hogy a híresség a közösségé. de a rockban is letették a névjegyüket. barátnôjét nem illik. Angol nyelvterületen a groupie szót használták azokra a zenészek körül legyeskedô hölgyekre. Hogy melyiküknek mit kellett eltûrnie a szövegeiben mimózalelkû. 229 . A zeneiparral kapcsolatba került hölgyeket két csoportra oszthatjuk: egyikük maga is zenész. hôsszerelmes. feleség. Visszatérô vélemény. hogy némelyikük maga is megérte a pénzét.

de ha végre megvan a választott. aki szakításuk után 1966-ban öngyilkosságot kísérelt meg. házasság nélküli kapcsolatuk 1983-ban szûnt meg. ahogy a kisstílû sarki kurvák. Igaz társat találni ebben az elfuserált világban roppant nehéz. hogy fényesebb környezetben forgolódtak. nem mûvész tehetségû hölgyek lényegében testük áruba bocsátásából éltek. Chrissie Simpson Mick Jager elsô tartósabb szerelme. A történet nem pikantéria nélküli. Más elôadók. Mint minden csoda. Mint Linda és Yoko esetében is. hogy 1977-ben egészségileg teljesen összeomlott és kórházi kezelésre szorult. akivel 1966-ban találkozott Londonban. Wyman iszonyú lelki válsággal küzdött. mint – három napig tartott. Kapcsolatuk idején a Decca cégnél dolgozott. akkor az hosszú távra szól. ez is – csak valamivel tovább. Egyet azért látni kell. Bill Wymannak barátnôje. Az akkor még tiszta életû hölgy rövidesen olyannyira kokain. hogy akármilyen rövid idôre is. Azoktól csak annyiban különböztek. mivel a Rolling Stones basszusgitárosának 27 éves fia ezzel egyidejûleg Mandy édesanyjával randizott. kimondottan hölgyeknek köszönhették felfedeztetésüket. ugyanúgy. hiszen ô. drogfüggô társsal élt együtt. mint Jimi Hendrix. A jól ismert.Szakács Gábor mert azzal kedvét szegik a rajongók ama vágyálmának. Amikor már beérkeztek. de szeretôi. 1981-ben pedig az alkoholtól kellett méregteleníteni egész szervezetét. ahová jó néhány ellenszenves alak ágyán keresztül vezetett az út. barátnôi legyenek kedvencüknek.és heroinfüggô lett. aki egész életében a narkotikumok ellen küzdött. Hosszan tartó. 230 . mindennapjaikat léha semmittevés töltötte ki. Mandy Smith A 18 éves hölgyet az 52 éves Bill Wyman vezette oltár elé. Astrid A Rolling Stones basszusgitárosának.

19 éves korában a müncheni sörfesztiválon látta elôször a Rollingot játszani. mielôtt modellként kezdett dolgozni. hogy végzete beteljesült. Legalábbis elviekben. Marokkói tartózkodásuk alatt például két berber prostituáltat hozott lakosztályukba. spontán vetélése utáni elkeseredésében éppen Pallenberget zaklatta ajánlataival Richards háta mögött. hogy ott bennszü231 . szerelme lett. Sajátos fordulat.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Pattie LaBell Énekesnô. Ennek ellenére kapcsolatuk tovább élt. akinek rá kellett jönnie. hogy egyetlene – ha ezt a szót Brian esetében egyáltalán használni lehet – Keith Richards ágyát is megismerte. bár Jones meglehetôsen szabados módon kívánta fenntartani. Olaszországban született. Richards a szerelmét. mondhatjuk. Mick Jagger kivette a kezébôl az általa alapított Rolling Stones vezetését. a Jagger–Richards szerzôpáros a zenéjét. Elôször Brian Jones barátnôje. ennek ellenére elsô. Marianne Faithfull. Anita persze maga sem volt egy szent életû zárdaszûz. hogy Jagger barátnôje. Anita ettôl kezdve Richardssal maradt.Arnold Énekesnô. Késôbb a La Belle énekegyüttes tagja. tôle fogant gyermekét még elvettette.P. Késôbb szólistaként vált ismertté. Ez a pofon azért megviselte a magáról sokat képzelô garázdát. hôsünk nekiesett és tettleg bántalmazta. Megfordult Andy Warhol és Allen Ginsberg hálószobájában. P. akivel Jagger 1967-ben hónapokig tartó laza viszonyt folytatott. A szôke gitárosnak ugyanis 1967-ben rá kellett jönnie. Öntörvényû viselkedése miatt 1963-ban kizárták az iskolából. 1965-ben a Rolling amerikai turnéja során Jagger szeretôje. a sátánizmus és boszorkányság megszállottjaként még Dél-Amerikába is elutazott. Az addig is sokat eltûrô hölgy ezt már nem nyelte le és másnap a társaságukban lévô Richardssal visszarepült Londonba. és Anitát arra akarta rávenni. Eleinte az Ike Turner mögötti háttérénekesek (Ikettes) egyike. azonnal a közelükbe férkôzött és droggal kínálta ôket. Anita Pallenberg Svájci–svéd páros gyermeke. Mivel a nem éppen ártatlan Pallenberg erre nem volt hajlandó. hogy velük ’huncutkodva’ tartson látványos bemutatót Brian kedvére.

Tara világra jött. Szerteágazó érdeklôdése más alkalommal Peruba vitte. Mondanunk se kell. amikor 1979 júliusában a belôtt állapotban szundikáló Anita mellett heverô 17 éves kedvese fôbe lôtte magát. hogy ott meg Richards. Jagger és Faithfull társaságában az inka mûveltséget tanulmányozza. hogy párjával a csecsemô ágya mellett is heroint adagoljanak maguknak. alig három hónap múlva már csak gyászolhatták a kis halottat. a tárgyalás nem igazán tettek jót addig alaposan megtépázott hírnevének. a szülôk bánatukat Jack Daniels és heroin keverékébe fojtották. Marlont. továbbá a Led Zeppelin zenészeinek – merev állapotba hozott farkáról viaszmintát vegyenek. de a kihallgatások. Morrison. A rákövetkezô vizsgálatok ugyan kizárták a hölgy részességét a srác halálában. A szenvedélybeteg páros már külön élt egymástól. ám még ez sem akadályozta meg abban.Szakács Gábor lött sámánokkal találkozzon és a híresztelések szerint ott idôrôl-idôre felbukkanó repülô csészealjakat saját szemével lássa. Pattie Hansen 2002-ben huszadik éve Keith Richards felesége. És ezzel még korántsem értek véget a tragédiák. hogy hírességek – így Hendrix. akiknek tehetségébôl csupán annyira tellett. Kaliforniából származott. Plaster Caster Californiai hölgypáros. Ez az állapot a késôbbiekben csak rosszabbodott és amikor 1976 márciusában az addigra teljesen heroinfüggô házaspár következô fiúgyermeke. Pamela Des Barres A 60-as évek végén egyik legismertebb groupie-ja. 1969 nyarán megszülte elsô fiát. Három évvel késôbb maga is kipróbálta a zenészéletet és a 232 . 1966-ban Mick Jagger még Pam Miller of Reseda néven ismerte meg.

a Miami Vice fôszereplôjéhez kötötte. Akkoriban Jimmy Page barátnôjeként forgolódott a hírességek világában. akkor még Anthony Cox-feleség. hanem a személyes diadalt. Az orvosok Faithfull esetében az évek óta tartó narkomániát nevezték meg kiváltó okként. ami As Tears Go By címmel 1965-ben meg is született. 1969-ben. ismertebb nevét viszont zenészférjétôl. mintegy 150 tablettát. az üres fiola és az élettelen nô láttán azon233 . Az énekes úgy óra múltán felébredvén. Jaggerrel való kapcsolatát beárnyékolta az énekesnek egy másik elôadóval. Andrew Loog Oldham javasolta. amikor elôször találkozott Jagerrel. Marianne Faithfull (Hûséges Mariann) Egy filológiaprofesszor és egy baronessz leánya. aki eleinte apácaiskolába járt. amikor is szokása szerint a beszedett altatókat itallal öblítette le. Ezúttal azonban nem hagyta abba egy pár pirulánál. ha lecsaphatta a hírességek kezérôl azok barátnôit. A Rolling menedzsere. hogy írjanak neki valami testhezállót. noDunbar vember 22-én a hetedik hónapban elvetélt. Még John Dunbar felesége volt. lenyelte. A stúdiófelvétel után Marianne visszament a zárdába. Elmondása szerint három Stones taggal aludt és a ’legjobbal’ – Jagerrel – maradt tartós kapcsolatban. Michael De Barrestôl kölcsönözte. amikor elsô ízben várandós lett. odafeküdt Jagger mellé. aki a szemrevaló macákban nem is igazán a nôket kereste. Öröme mégsem lehetett teljes. Marianne végzetes lépésre szánta el magát. mert 1968. Jaggerrel éppen Ausztráliában tartózkodtak a Ned Kelly címû film bemutatója kapcsán. Brian temetése napján. a színes bôrû Marsha Hunttal kezdôdött viszonya. majd mint aki jól végezte dolgát. szinte csak órákkal megelôzve a szintén hetedik hónapban lévô. Jagger. hanem az egész üvegcse tartalmát. amit akkor érzett. Yoko Ono abortálását.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv GTO nevû nôi zenekarban csillogtatta tudását. Pamelát hosszabb távú kapcsolata Don Johnsonhoz. ezúttal is a tettek mezejéJimmy Page re lépett. 17 éves volt. és a hölgyet elhódította Jimmytôl.

Az énekesnôre azonban egy másik zenész is szemet vetetett. Marianne elköltözött Jaggertôl és a nála tizenhat évvel idôsebb Lord Rossmore kedvese lett. Ennek a szóbeszédnek az igazságtartalmát Faithfull szavaiból vehetjük. gyakran összeesett az utcán. A teljes szerelmi zûrzavart csak tetézte. A gyomormosás után a doktorok közölték vele. A festôvel kialakított viszonyával sikerült is jól felbosszantani a férfiasságára végletekig büszke Rolling Stones-muzsikust. lehetôleg akkor. Heroinfüggése 1970-re olyannyira súlyosbodott. összejött Jaggernek. aki szerint az ilyen ’véletlen’ összefutásokra azért kerülhetett sor. Ezt követôen kapcsolata Jagerrel megszakadt és a római festô. hogy felszedett jó pár kilót. akinek korábbi barátnôjét történetesen Anita Pallenbergnek hívták. nevezetesen Jimi Hendrix. Marianne 1997-ben érdes hangú refrént énekelt a Metallica The Memory Remains címû dalában (Reload album). A heroin. mert Mick tudott a hölgy barátnôirôl. Ami azonban nem sikerült a gitárosnak. mert ahhoz nem volt bátorsága. a kokain és a többi drog továbbra is mindennapjai szerves tartozéka maradt. Az ôt pusztán a hiúságát ért újbóli sérelme miatt ezután is zaklató Jaggert végül úgy rázta le. Mario Schifano élettársa lett. hogy az énekes ki nem állhatta a testes hölgyeket. nem biztos. Ekkorra naponta négyszer adtak neki herointinjekciót. hogy szemei alatt karikák jelentek meg. Egyszer aztán elérkezett a végleges szakítás napja. hogy önmaga fecskendezze be a narkotikumot. hogy Jagger szeretett váratlanul hazatérni. 234 . hogy a heroinelvonástól szenvedô hölgy valaha is magához tér. aki visszahódította egykori barátnôjét Mariótól. miközben gyengéd szálak fûzték a hírek szerint tisztázatlan nemû Amanda Lear énekesnôhöz is. mert tudta.Szakács Gábor nal mentôt hívott. ami ennek ellenére Sister Morphine címmel Jagger–Richards szerzeményként jelent meg a Sticky Fingers albumon (1971). Magánéletét illetôen 1973-ban David Bowie-val került baráti kapcsolatba. elsô férjétôl származó Nikolas nevû fiát pedig a nagyszülôkhöz kellett vinni. amikor Marianne-t más nôvel találhatta az ágyban és beszállhatott melléjük harmadiknak. Minden bizonnyal személyes tapasztalatait is beépítette egy túladagolásról szóló szövegébe. Végül ’csak’ hat napig feküdt kómában.

hogy Mick más módon is emlékezetessé teszi majd kapcsolatukat. amikor megpillantotta a West End Hair címû produkciójában éneklô és a Vogue magazinban meztelenül mutatkozó Marsha Hunt fényképét. Nem az a típus vagyok. A szemre való néger hölgy eleinte szabódott. inkább Németországban és Hollandiában könyvelhetett el sikereket. hogy végül az ágyban kötöttek ki. 1969. akikkel aztán évekig játszotta a darabot. és bevetette minden hatásos érvrendszerét. Az esti mese olyan jól sikerült. Lehetnek gyermekeim. Ezt megelôzôen 1967-ben Alexis Korner vette maga mellé. Huntot talán a történet kábítószerekkel kapcsolatos része érinthette legérzékenyebben. ám egyik sem segítette különösebben egyéni pályafutását az angol nyelvterületen. átérezte azt a tragédiát. miközben azt nyilatkozta: „Nem látom azt az idôt. Mick Jagger a Honky Tonk Woman címû lemez borítójához keresett megfelelô arcot. Fellépéseihez kísérôzenekarként a White Trasht választotta.” 235 . nem csoda. amikor valaki ennek a szörnyûségnek a rabságába kerül. amelyet magában csak ’Black Pussynak’ (Fekete Punci) nevezett. hogy szem nem maradhatott szárazon. talán még meg is nôsülök. Több filmben és színpadi mûben is szerepet kapott. hogy meggyôzze. mert ô maga tiszta volt a drogoktól. Mike Ratledgehez. Jagger ekkor meghívta magához. majd 1982-tôl három évre a National Theatre Company szerzôdtette. Egy ideig a Capital Radio egyik mûsorvezetôjeként dolgozott. Több felvételt is készített. Rövid idôt a progresszív vonalú Soft Machine-nel is töltött. lemezeit fôleg 1969 és 1971 között készítette. Más források a címben kábítószerre történô utalást véltek felfedezni. Amerikában jelentkezett a Hair musical szereplôi közé. egyre tarthatatlanabbá váló viszonyukat. hogy szüljön neki gyereket. majd Long John Boldry Bluesology nevû társulatába kapott meghívást.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Marsha Hunt A philadelphiai lélekgyógyász leányát. július 20-án az énekes ugyanis róla írta a Brown Sugar címû dalát. és hogy a zenekar érdekében kellett kirúgnia Brian Jonest. eközben hozzáment annak orgonista vezetôjéhez. napjainkban novellaírással is foglalkozik. a színes bôrû énekesnôt 1968-ban Az Év Arcává választották. annak növekvô drogfüggését. Jagger még arra is rávette. Szinte szánalomkeltô magatartást tanúsítva elmesélte neki Marianne Faithfull vetélését. de soha nem nyugszom meg. amikor egyáltalán megnôsülök és lehiggadok. Ekkor még nem sejthette. nem kívánt a dalban szereplô – meztelen – prostiként fényképezkedni egy fehér zenekar tagjai között.

Szakács Gábor Hunt ennek tudatában 1970. hogy ô még befutása után évekkel is ôrizte lányságát. Végül megadta magát és létrehozott egy 10 000 fontra lealkudott alapot. (Ezeket az összegeket napjainkban kb. amire Jagger azzal válaszolt. Ezzel azonban még nem zárult le a történet. Bianca két évig politikai oktatásban részesült. a nicaraguai származású hölggyel is hamar ágyba került. apja pedig jómódú kereskedôként biztosította a betevôt. hogy a gyermek nem is az övé. Amikor leánya betöltötte 11. A valóságban nagybátyja Kubában volt nagykövet. (Nem tudni. Az új társ származásáról azt beszélték. szeptember 23-án. Az utóbbi idôben Britney Spears szórakoztatta a nagyérdemût azzal. mindössze azt kérte. és aki késôbb hazája elsô nagykövete lett az európai országban. Ôszinte ember lévén azonnal elmesélte neki. hogy talált magának valakit. Az énekes. ahogy az már lenni szokott. november 3-án megszülte Karis nevû lányukat. hogy Marsha Hunttól gyermeket vár. hogy ki kellett beszélni. tízzel kell megszorozni. életévét. és a szülôk elváltak. Ez a magamutogatás annál is inkább álságos. annak meg azt mondta el. Az iskolát egy zárdában végezte el. majd pedig azt. mert a hölgy 1978-ban Marvin Mitchelson ügyvédet bízta meg. május 16-án bírósági keresetet nyújtott be. hogy hajtson ki az énekesbôl havi 1200 font gyermektartási díjat is. hogy egy kávébáróé. hogy ennek miért volt akkora jelentôsége. cserébe Hunt írásban igazolta. ahol másodunokatestvére kulturális attaséként dolgozott a nicaraguai követségen. az anyával maradt gyermek megélhetési körülményei látványosan rosszabbodtak. hogy Jagger hozzon létre egy 17000 font értékû alapot. majd 17 évesen Párizsba ment. mert a szüzesség megtartása mellett is kínálkozik egy s más lehetôség a szerelmes236 . a Rolling párizsi koncertje után adott fogadáson mutatták be Jaggernek. szüzességét állítólag 18 és fél éves koráig megôrizte. amellyel a kislány neveltetésérôl gondoskodik. hogy egy diplomata lánya. Mivel ez nem történt meg. Hunt 1973. hogy az énekes nem gyermeke apja.) Bianca Perez Morena de Macias 1970.

hiszen hódítási listáján már ott szerepelt Barbra Streisand. ám soha nem postázta az összeget. Tropez-ben lévô Szent Anna római katolikus templomban örök hûséget fogadjon Jaggernek.) Érthetetlen. a Greyhound húzta a talpalávalót. ezt követôen pedig a nôs. Arnold és Doris Troy mellé. Bianca egy neves színésszel (O’Neal) kezdett többéves kapcsolatot. Hunt azonban hiába üzent Jaggernek. Nem sokkal késôbb Hunt csupán 200 fontot kért gyermekük számára. az csak megígérte. 1971. noha ezt a fogadalmat egyikük sem gondolta komolyan. P.) Bianca visszatért Managuába.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv kedésre. ez azonban nem akadályozta meg Biancát abban. mire újdonsült felesége duzzogva ott is hagyta az estélyt. amit a zenekar többi tagjai el nem ítélhetô módon zokon is vettek. Mick 3500 fontot érô gyémánt karkötôt vett Biancának ajándékul. majd a nicaraguai követségre került. Eddie Barclay barátnôje lett. kikezdett a násznép hölgy tagjaival. de az ott felkínált álláslehetôség nem volt ínyére és ismét Párizs felé vette az irányt. 1965-ben egy esztendeig Michael Caine színész szeretôjeként pergette napjait. Eleinte üzletembereket fogadott egy párizsi kiállításon. Egy alkalommal Németországban Karis csúnyán megvágta magát és az orvosi kezelésért 75 fontot kellett volna fizetni. Anouk Aimee. október 21-én megszületett lányuk. azt is Bianca csak nagy nehezen tudta kicsikarni az apából. és Farrah Fawcett neve is. Anita Pallenberg az elsô pillanattól fogva gyûlölte. nála lényegesen idôsebb párizsi lemezmogul. Ursula Andress. felment a színpadon éneklô. Az ifjú férj már a kézfogót követô partin. Jade. Bianca sem 237 . ám ennek ellenére 1973-ban már különváltan éltek. akinek késôbb sem akaródzott támogatni korábban anynyira áhított gyermekét. ezért is volt kár szemforgató módon oltár elé járulniuk. május 13-án a St. színes bôrû P. (Máskor nem volt ennyire nagyvonalú. hogy az esküvôre csak Richards kapott meghívást. ahol a reggae mûfajú popzenekar. aki szintén nem volt egy elveszett ember. hogy 1971. Keith Richards kedvese. Joan Collins.

ha Bianca kiköltözik a házából. Mick Jagger is szemet vetett rá a You’re So Vein (Kedvet érzek irántad) címû dal közös felénekelésekor és egyáltalán nem érdekelte. hogy segítenie kell a védteleneken. Carly házasságuk kilenc éve alatt hasztalan próbálta kiszabadítani Taylort a heroin rabságából. hogy megoperálják. Mitchelson viszont elsôsorban azon fáradozott. Roddy Llewellynt és Maximillian Schellt is behálózta. ahonnan egy szívbeteg iszlám kisfiút vitt New Yorkba. Éppen arra a hondurasi menekülttáborra csapott le egy halálkommandó. mert ott a vagyon fele járt Biancanak. Carly éppen a színész Warren Bettyvel hajtott. Apja a Simon & Schuster kiadó alapítója. 238 . Ekkor fogalmazódott meg benne az elhatározás.25 millió ütötte a markát. hogy Jaggerrel szemben eljárjanak. amikor megismerte James Taylort. amelyben néhány nappal korábban maga is megfordult. Joni Mitchellt szorította ki párja mellôl. hogy utóbbi valamiért nagyon nem kedvelte az énekest. hogy Kaliforniába tegyék át az ügyet. hogy részt vegyen a gyermekmunka elleni tiltakozáson. Carly Simon Az énekesnô 1971-ben az amerikai popmessiásnak tartott gitáros trubadúr. az Amnesty International képviseletében jelen volt a texasi Huntsville-ben méreginjekcióval kivégzett Gary Graham haláltusájánál. gyermekkori élménye. akivel szemben az anyagi követeléssel fellépô Marsha Hunt szintén ôt bízta meg a kassza rendezésével. aki egy másik hírességet. O’Neal mellett a brit Margit hercegnô korábbi barátját. Személyi titkárául a zsidó származású Barbara Levine-t választotta. hogy családi házukban gyakori vendég volt Albert Einstein. hogy mit szól a dologhoz Taylor meg Bianca. 1981-ben fordulatot vett az élete. járt Indiában. 1978-ban felfogadta Roy Cohn és Marvin Mitchelson ügyvédeket. Végül 1. Jagger egyébként 60 000 fontot ígért. majd egy év múlva felesége. Azóta megfordult Boszniában. James Taylor barátnôje.Szakács Gábor volt rest. Lehet. azaz mintegy 7 millió font.

július 1-jén megszülte Liv nevû lányát. 239 . Egy fogadáson Jagger és Bowie társaságában bevonult a hálószobából nyíló WC-be és csak egy óra múlva bukkant elô a vendégsereg nem kis megrökönyödésére.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Margit hercegnô A brit királyi család tagját rossz nyelvek szerint gyengéd szálak fûzték Jaggerhez. Elvis Costello. Linda Ronstadt Az amerikai countryénekesnô hódításai között szerepel Albert Brooks. A rangos listára hamarosan Mick Jagger is feliratkozott.Rundgren ha egyértelmûen kiderült. az Aerosmith együttes énekese is. énekesnô. hogy Rundgren a papája. Steve Martin és Jackson Browne énekes. Jerry Brownnal is. a kislányt nyolcLiv éves koráig abban a hitben nevelték. de járt Jimmy Carter amerikai elnök fiával és Kalifornia fiatal kormányzójával. Bette Midler Amerikai színész. szerzô. Rundgren mellett számításba jöhetett még Mick Jagger és Steven Tyler. Liv 1992-ben modellként az egyik vezetô teenager lap címoldalára került. 1977. Hosszabb ideig Jagger és Bowie barátnôje. Jimmy Page személyét is. fogadásokon. hogy Tyler a ’ludas’. a lehetséges apák között pedig a férj. Bebe Buell Alig 18 esztendôs. No. de élettársai sorában ott találjuk Rod Stewart. amikor Todd Rundgren gitáros-énekes barátnôjeként tûnik fel a rendezvényeken. majd az Aerosmith Crazy címû klipjében bukkant fel.

hogy csodálatos hangja van. Amikor összevesztek. Napjainkra Jagger és Hall útjai végleg elváltak. A gond ott kezdôdik. 1985. november 21-én. Ezt követôen Párizsba vitte a kíváncsiság. bizonygatva. hogy az végül csak felengedett. Tropez nudista strandján figyelt fel rá Claude Haddad divatügynök. Az énekes hiúsága ezt végképp nem bírta elviselni és addig-addig környékezte elhidegült barátnôjét. Mick viszont a Miss You (Hiányzol) címû dalát a Studio 54-ben vele töltött este hatására írta. Mick ráunva az idegbeteg zaklatásra. mint belôle. Népszerûsége gyorsan nôtt. Jerrytôl nem volt idegen a marihuána. majd St. Richards az elsô pillanattól kezdve utálta. 1977-re már 40 címlapot díszítettek fényképével. Barbadosban le is csukták néhány napra. Elsô gyermeküket Elisabeth Scarlett névre keresztelték. aki még a csizmáját sem húzta le szerelmeskedés közben. inkább magával vitte lakosztályába. Bryan Ferry vette észre a Vogue magazin címlapján és azonnal lefényképeztette a zenekar legközelebbi albumának borítójához (Siren – 1975). 240 . Jagger a Studio 54 nevû clubba. Még ugyanebben az évben történt. Madonna Az 1978-ban még teljesen ismeretlen énekesnô egy alkalommal ráakaszkodott a szállodájába érkezô Jagerre. 1975-ben a Roxy Music vezetôje.Szakács Gábor Jerry Fay Hall A 16 éves texasi leányzónak egy bikalovas az istállóban vette el szüzességét. nem sokkal késôbb pedig már Antonio Lopez divattervezô barátnôjét tisztelhették benne. Tôle mást elvárni hiú ábránd. a gazdagságát tekintve Jaggert kilóra megvenni képes Robert Sangster lótenyésztôvel kezdett járni. hogy ezekben olyan gyermekeket ajánl követendô példaként a kis olvasók figyelmébe. amikor a hatóság a kézitáskájában is talált belôle. akikbôl ugyanaz a rihonya lesz felnôttként. A feslett életû hölgy a negyedik X táján mesekönyvek írásába fogott. augusztus 28-án pedig már James Leroy Augustin Jaggert tartották a keresztvíz alá és csak ezután házasodtak össze 1990. majd ágyába vitte. hogy amíg Ferry saját zenekarával Japánban turnézott.

Hendrix egyik hosszabb távú barátnôje. és mindenkivel járt. Mindenhol felbukkant. Kathy Mary Etchingham 1946-ban született. hogy ismertesse meg vele a város legmenôbb éjszaki szórakozóhelyeit. a rock legnagyobb gitárosának felfedezése Linda Keith érdeme. Következô lépésben a Sire Records elnökénél (Seymour Stein) kopogtatott. 1966-ban Keith Richardsot fogta meg magának. hogy Hendrix barátnôi körébe fogadta a hölgyet. Nem tudjuk mi lett volna. hogy befolyásos barátai segítségével megpróbálja egyengetni a gitáros pályafutását. ha Linda Keith teljesen véletlenül nem vetôdik a Cheetah klubba. Egy biztos. akinek színpadi elôadásmódjától azonnal kiverte a veríték. Nem kellett kétszer mondania. csavargóvá lett leánya az ifjúságrendészettel is összetûzésbe került. de igyekezete nem vezetett eredményre. Ennek ellenére az énekesnek akkor még sikerült békésen rendezni nézeteltéréseiket feleségével. A gitáros 1966 ôszén hozzá írta a The Wind Cries Mary címû dalát. Andrew Loog Oldhammel próbálkozott. Amikor Bryan ’Chas’ Chandlernek mutatták be Lindát. Elôször természetesen a Rolling menedzserével. Meg is hívta egy italra és megígérte. a végnapjait kínlódó Animals együttes megszûnése után produceri babérokkal kacérkodó basszusgitáros figyelmébe ajánlotta a fiatal tehetséget. Anyja elhagyta gyermekeit és férjét. cseperedô. Linda Keith A 60-as évek egyik legkeresettebb londoni modellje. aki azt megelôzôen Eric Burdonnel (Animals) járt. 241 . A többi már rocktörténelem. a kilátástalanság rémétôl rettegô ember kapva kapott az alkalmon. akivel érdemes volt. Ennek során a Cheetah nevû klubban látta meg Curtis Knight zenekarában Jimi Hendrixet.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Carla Bruni Modell. de ajánlatára ott sem a megfelelô választ kapta. Az idegen világban két New York-it – Roberta Goldstein és Mark Kaufman – kért fel. a Rolling amerikai körútjára már el is kísérte a gitárost. 1992-ben Jagerrel kezdett viszonya csaknem az énekes Jerrry Hallal kötött házassága felbomlásához vezetett. ahol valami lényeges történt. hogy Jiminek még meddig kellett volna érdektelen füleknek bemutatót tartania. amelynek boldog mozzanata.

30-kor. néhány évvel Jimi halála után titokzatos körülmények között hunyt el. hogy a gitáros eszméletlenül fekszik mellette. hazavitte. szeptember 17-én együtt érkeztek haza 20. Erin Everly Axel Rose volt felesége. általa nem kedvelt személyekkel volt megbeszélése. (Róla szól a Deep Purple Emmaretta címû dala 1969-bôl. 23. 242 .) Addigra megfordult Arthur Lee (Love együttes) Brian Jones és Jagger környezetében is. Londonban töltött óráinak tanúja. megnyitókra. Erôs drogosként egyformán áhította a heroin és kokain hatását. úgymond.Szakács Gábor Devon Wilson A modellt és szupergroupie-t 1967 nyarán mutatta be Jimi Hendrixnek Emmaretta Marks énekesnô.00 óra tájt vacsorát készített. Elvált az énekestôl. Elmondása szerint 1970. Kapcsolatuk mindvégig nyitott maradt. mert állítása szerint Rose durván bánt vele. fogadásokra. 10. Perverz hajlamaira jellemzô.45 felé egy találkozóra volt hivatalos. az Everly Brothers duo egyikének leánya. hogy biszexuális lévén szó szerint rajta keresztül vezetett az út a Hendrix társaságát keresô hölgyek számára. Monika Dannemann A német származású hölgy Hendrix utolsó. ahol.20-kor arra ébredt. Monique Marokkói zsidó nô. Jimi éjjel 1. egy üveg bort fogyasztottak hozzá. Monika 3 óra tájban érte ment. 1994-ben még be is perelte. majd reggel 7 felé altatót vett be és elaludt. barátnôivel – Stella és Colette – vezették be Jimit magasabb társadalmi körökbe.

243 . mielôtt hozzáment feleségül. A lány arra kérte az énekest. 1983-ban hozzáment Kim Andersonhoz. indiai származású modell. akivel 1972-ben kötött házasságot. Két évvel késôbb tôle született Mirage nevû lánya. két évig pedig Mick Fleetwood barátnôje lett. annak felesége mellett. hogy már csak szüleire való tekintettel is jegyezze el. ezalatt keményen és rendszeresen drogoztak. ám házasságuk csak nyolc hónapig tartott. cserébe aláíratott egy papírt. Felkérte táncolni és történetük a What’d I Say (Ezt a számot 1959ben énekelte lemezre Ray Charles) dallamával indult. aki társasági lényként minden jó bulin felbukkant. a korábban toplesstáncosnô felesége. Akkor még nem árulták el a többieknek. Az énekes kapott is az alkalmon. Burdon jegygyûrûvel is megajándékozta. Angela King Angliában élô. Ezt követôen mindössze hat hónapig éltek együtt. mert családi hagyományaik miatt komoly szándék nélkül szülei nem engednék neki a randizást. Két évig járt Eric Burdonnal. Don Henley boldogította egy ideig. Késôbb az Eagles-dobos. Burdon hozzá írta For Miss Caulker címû dalát. hogy hat éve tartó kapcsolatuk épp akkoriban szakadt meg. hogy pénzt kérjen tôle egy Angliába tartó gép útiköltségéhez. Kérése teljesült. Rose Eric Burdon második. ám nem sokkal késôbb szakítottak. Különválásuk után új barátjával felkereste az Amerikában élô Burdont. hogy Angelának vele kapcsolatban nincs semmilyen követelése. aki Lindsey Buckingham gitáros élettársaként érkezett a zenekarhoz. Stevie Nicks A Fleetwood Mac együttes énekesnôje.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Doreen Caulker Eric Burdon a Downbeat Clubban ismerte meg a színes bôrû fiatal leányt.

Jennifer Juniper címû dalának ihletôje. ám a legrosszabb napok még csak ezután következtek John életében. 1968-ban lett a Fleetwood Mac basszugitáros John McVie felesége. Jenny Boyd Mick Fleetwood felesége. majd Eric Clapton felesége) testvére. akihez még dalt is írt You Make Loving Fun címmel. és amelyet ráadásul volt férjének kellett felbasszusozni. majd 1970tôl az együttes tagja. és kiszállt a szórakoztató iparból. Christine ezt követôen két évig a Beach Boys egyik Dennis Wilson tagjához. Donovan 1968-as. Félrelépését John ugyan megbocsátotta. 1975-re kapcsolatuk mélypontra jutott. hogy az egymástól elhidegült egykori házaspár ez idô tájt beszélô viszonyban sem volt és a stúdiómunka közben. Azóta új férjével Canterbury városában él. a Rumours album készítése idején elvált férjétôl. 244 . Martin Birchcsel folytatott rövid viszonyt. aki a zenekar egyetlen sikerét – I’d Rather Go Blind – énekelte. A ’90-es években íróként és lélekgyógyászként dolgozott. Éppen a Rumours album készítése közben Christine összeszûrte a levet Curry Granttal. Nem csoda. de a korábbi bizalom már nem tért vissza. Miután a Fleetwood Mac zenekar Bob Welch nevû gitárosával is összemelegedett. mindössze a dalok hangnemét közölték egymással. A zenész kisasszony 1998-ban Amerikából visszaköltözött Angliába.Szakács Gábor Christine McVie Christine Perfect eredetileg a Chicken Shack orgonista-énekese. Fôleg John italos állapotban elkövetett durvaságai miatt 1973-ban a zenekar hangmérnökével. Gail Collins Felix Pappalardi – a Cream producere és a Mountain együttes basszusgitárosa – felesége. Dennis Wilsonhoz pártolt. ám annak tragikus halála véget vetett az ôszinte kapcsolatnak. A Cream Strange Brew címû dalának társszerzôje. Christine életében ekkor a zenekar színpadi fénytechnikájáért felelôs Cameron Crow bukkant fel. Pattie Boyd (George Harrison. Peter Green tôle kérdezett elôször indiai tapasztalatairól.

életévét. bár a tébolyult hölgy korábban már Corky Laing.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv a Mountain talán leghíresebb számának – Nantucket Sleighridge – szövegírója. Elsô gyermekük megszületése után Pamela otthagyta a brutális Tommyt. hogy a nézeteltérést az váltotta ki. ám a legkevesebb sajnálatot sem érzett a szerinte Yoko Ononál is botrányosabb életû hölgy iránt. hogy Collins tudomást szerzett Felix egyik nôügyérôl. ettôl kezdve felszívódott Leslie West. Rita Anderson Kubában született. éppen hogy betöltötte 17. Egy évet töltött elôzetesben a tárgyalás elôtt. a zenekar gitárosa valakitôl azt hallotta. A boldogság nem sokáig tartott. mert 1998-ban a szôke szépség Kid Rock 245 . három hónapos korában vitték szülei Jamaikába (édesanyja volt kubai). a Mountain együttes dobosának feleségére is pisztolyt szegezett. Felix mellett minden pasira bukott. (Kép a fejezet végén) Pamela Anderson Tommy Lee (Mötley Crüe) dobos egykori felesége. Feltûnését látványosra formázott szilikonmelleinek köszönhette. Templomi kórusban kezdett énekelni. ahol a ’gondatlanságból elkövetett emberölés’ vádja alól felmentették. és már a válókeresetet is benyújtotta. A West–Bruce and Laing trióban is ágyba vitte Jack Bruce-t. hogy felakasztotta magát. Manhattani lakásán. ám Leslievel hiába próbálkozott. narkós állapotban. február 10-tôl Robert Nesta Marley felesége. a Baywatch filmsorozat egyik csillaga. amikor 1997 februárjában ismét összeköltöztek. Mézeshetek helyett az esküvôt követô napon férje az Egyesült Államokba utazott. amikor egy általa alig ismert férfitól megszületett Sharon nevû leánya. 1994-ben ismerkedtek meg és alig négy nap után máris eljegyezték egymást. A drog szó szerint az agyára ment. vita közben ’véletlenül’ agyonlôtte férjét. Ennek egyik oka. Jól értesült források tudni vélik. ahogyan Les visszaemlékezésében említi. a vele azonos címû album borítójának festôje. hogy West szerint. Rita Marley néven 1966.

érzékeny lelkületû férje életét is megkeserítette. hogy a herpesz olyan károsodást idézett elô nála. egy hölgy publicistát pedig felpofozott. amely májzsugorhoz. feltûnési viszketekségének semmi köze a rock ’n’ rollhoz.Szakács Gábor újból feljelentette férjét. Cobain eleinte Sid Vicious (a Sex Pistols basszusgitárosa) barátnôjét. Ennek következtében azt kérte a bíróságtól. majd mindent kitálalt a sajtónak. Aki egy rossz szót – az igazságot – merte megírni róla. mert Lee a gyermekek láthatása alkalmával szidalmazta Rockot. tetováló tûjével adta át neki a herpesz C vírust. 2001 végén Rock házassági ajánlatot tett barátnôjének. önzô. még a cikkhez kapcsolódó fotózás közben is dohányzott. San Francisco-i hippi szülôk gyermeke. hogy erôs heroinista volt. ahol groupie-ként töltötte napjait. és ezúttal azért tett panaszt a bíróságon. Érettségi után kirakatrendezô. ekkor már azt is elmondta. végül zenész. miközben Francis nevû gyermekét várta. azaz halálhoz vezet. 246 . vetkôzô. Férje halála után úgy viselkedett. aki a 60-as években látta meg a napvilágot. Azért is feljelentette. Miután összeházasodtak. el is váltak. botrányos üzeneteket hagyott az üzenetrögzítôjén. hogy kötelezze Tommyt egy hathónapos szülôképzôre és elmeorvosi kezelésre. hogy érzelmileg és lelkileg rossz hatással van a gyerekekre. egyben saját maga legnagyobb ellensége. Courtney Love Az elhunyt Kurt Cobain (Nirvana) felesége. de még ezt megelôzôen. Mindez 2002 májusában történt. azaz nem szülôhöz méltóan viselkedett. Nancy Spungen hasonmását látta benne. Ésszerûtlen. hogy mindenkivel megutáltatta magát. hívei elvesztették benne hitüket. Igaz. Ezt követôen Kid Rock (alias Bob Ritchie) barátnôje lett. ám a boldogító igen helyett a hölgy 2003 nyarán ismét verekedôs exférjével tûnt fel. Ismerôseit egyik pillanatról a másikra dobta. 1992-ben a Vanity Fair újságban beismerte. hogy szerinte volt férje. mert attól tart. azt beperelte. Rövid ideig Liverpoolban élt. a punk vonzásába került.

hogy elôbb-utóbb áldott állapotba kerülnek és nem tudják lejátszani a lebeszélt bulikat. napjainkban az ex-Tuff and Nitro énekes.A. 247 . míg Kim McAuliffe állítólag Gary Glitter és Michael Monroe (Hanoi Rock) barátnôje lett. Sandra Elsdon Peter Green.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Girlschool A leghosszabb életû nôi rockzenekar. hogy rossz útra vitték kedvesét. gyermekeinek anyja. a Rainbow. a Heep menedzsere úgy vélte. akire nem szívesen emlékszik. Chris Holmes. Gerry Bron.S. A harmadik muzsikus. Green egyik példaképe. Nehezen tudtak szerzôdéseket kötni. hogy gyûlöli a drogokat és az amerikai kábítószerkirályt. mert nem voltak ’babák’. Owsley Stanleyt.-zenész. Carlos Santana. a Saxon elôtt. akihez a Black Magic Woman címû szerzeményét írta. a jól induló románc történetét My Favourite Mistake (Kedvenc tévedésem) címû szerzeményében örökítette meg. a zenekar másik gitárosát. ôket teszi mindmáig felelôssé azért. nem véletlen. akinek minden – még kábítószeres – szokását is odaadóan követte volt barátja. Felléptek a Uriah Heep. Elôször az egykori W. Sheryl Crow Eric Clapton rövid távú énekesnô menyasszonya. 1979-ben a Motörhead Bomber album körútjának elôcsapata. A napjainkban Los Angelesben elmeorvosként dolgozó hölgy szerint kapcsolatukat a kábítószer tette tönkre.P. azért nem tudtak igazán befutni. a pletykalapok Chris Bonacci Samantha Foxszal (Page Three együttes) folytatott leszbikus kapcsolatáról cikkeztek. valamint Jeremy Spencert. majd Gil Westonnal hajtott. mert a szervezôk attól féltek. Jim Gilette felesége. a Black Sabbath. Lita Ford Ex-Runaways gitáros. Lemmy elôször Kelly Johnsonnal. a Fleetwood Mac gitárosának barátnôje.

Kettejük között mindössze az volt a különbség. hogy szinte gyermekkorú. A gondolatot tett követte és megszületett a Runaways. Jogász lett belôle. Egy évvel késôbb kitört a botrány. 15-16 esztendôs. Kiélezôdtek az ellentétek Joan – aki Jett 1986 248 . mély nyomokat hagyó zenei élményét egy Black Sabbath-koncert jelentette. ám ezután soha többé nem lépett színpadra. Világgá kürtölte. nem csoda. amikor egy Kim Fowley nevû életmûvész a férfi zenekarok után – Them. miután tokiói koncertjük után a basszusgitáros. harisnyatartóba.Joan gített. A Runaways teljes erôbedobással vágott neki a világ meghódításának és már 1976-ban két albummal kínálta meg a csillogó szemû ifjakat. mert pár hónap múlva szakítottak vele és ügyeik intézését az akkoriban sikeres Blondie menedzserére bízták. mégpedig a legperverzebb módokon és ez – úgy tûnik – nem mindegyiküknek volt ínyére. az énekest necc harisnyába. zsenge lánykákat válogatott össze. Az elsô áldozat. A nagy nôcsábász Fowley perverzitására jellemzô.Szakács Gábor Története Los Angelesben kezdôdött 1975-ben. akinek legelsô. Cherrie Currie is bedobta a törülközôt. hogy Fowley a többieknek sem tudott mindig újat nyújtani. Soft Machine.és Sabbath-nótákat. második az öntudatos Currie volt. kombinéba bújtatva küldte fel a színpadra. Valószínû. és ô már nem tett lakatot a szájára. hogy Fowley állandóan szeretkezni akart a lányokkal. Az egyik oszlopos tag és gitáros neve. Jackie Fox öngyilkosságot kísérelt meg szállodai szobájában. Steppenwolf –. amikor az énekesnô. mint az idôsebbek egyaránt megvadultak értük. Joan Jett (eredeti neve Joan Larkin). hogy Lita ekkor már két év óta próbálgatta lejátszani odahaza a Grand Funk-. Kim Fowley Purple. Ez sem se. a gyengébb idegzetû Jackie. Lita 13 éves korában láthatta elôször ugyanezt a zenekart. Szerencséjére idejében rátaláltak és kórházba szállították. tisztán nôi társulattal kívánta folytatni életét és létrehozni a világ legelsô hard rock csapatát. Az egész szinte gyermekbordély jelleget öltött. A miértre csak néhány hét múlva derült fény. ha úgy a tizenévesek.

Eközben Lita a zene feladására kényszerült és 21 éves korára eladóként egy drogéria pultja mögött találta magát. 2001-ben a Broadway The Rocky Horror Show-jában lépett fel. valamint platina formátummal boldogította az Egye. ezért a többfelé rángatott fogat nem mozdulhatott álló helyzetébôl. jó szemû rendezôk 1986-ban rábízták a The Light Of Day címû film nôi fôszerepét. Az ítészek elismeréssel bólogattak. majd Lemmy kedveseként mutatkozott feltûnô rendszerességgel.1. Az 1988-as meglehetôsen szexuális tartalmú Up In The Alley (Fel a ’vágatba’) albumon ismét sikerült egy slágerrel kirukkolnia és a Little Liar pár hétig a célegyenes közelében tanyázott. igaz ez már rajta kívül csupa fiúból állott. hogy mégsem tûnt el nyomtalanul. helyezéssel. de ebben a kavarodásban már senki nem 249 . Lita hard rockot. azt csupán néhány jól ismert személyiségnek köszönhette. Annál kellemetlenebb meglepetés volt többi lemezének bukása. Joan pop muzsikát szeretett volna. Lehet. majd Tony Iommi párjaként tûnt fel a társaságokban. Noha ezt a Jett 2003 csúcsformát soha többé nem tudta megismételni. amely azonban csak néhány hétig volt életképes. Egy olyan dobost is szerzôdtetett. dobosuk rockot. Lita ekkor ismét magába roskadt és újabb négy évre kikerült a rivaldafénybôl. Ezt az állapotot nem tudta elfogadni és egy háromtagú zenekarral próbálkozott. hogy a sorrend forLita Ford dított. hogy össze is hozott egy társulatot. A szétválás után Joan talált elôször magára. 1983-ban megirigyelhette Joan sikereit és addig ügyködött. Nem sokkal késôbb már Nikki Sixx (Mötley Crue). Tony Iommi Seventh Star albumának dobosa vetett rá szemet. Második albumáról az I Love Rock 'n' Roll kislemezzel egy No. ennek következtében érdeklôdése a színpad felé fordult. aki végül Ozzy Osbourne mellett tette magát híressé és Randy Castillo névre hallgatott.Joan sült Államok népességét.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Cherrie-tôl az énekesi posztot vette át – és a zenekarvezetô Lita között. Elôször Eric Singer.

Minden bizonnyal ezek segítségével tudta megmutatni. Eredetileg barna haját szôkére festette és hogy ugyancsak barna szemei ne váljanak unalmassá a férfinép számára. Szoros kapcsolatot ápolt O. Sharon vette át Lita ügyeinek intézését. akit az azóta felpuffadt hölgy olyan durván bántalmazott(!). hogy bírósági feljelentés lett belôle. Jelenleg a Clevelend Indians baseballsztárjának. North Carolina államban született hölgy eredetileg nem akart énekesnô lenni. fôleg. J. hogy a számukra fenntartott hátsó sorokból az elsôbe ülhessenek. Lita külsôre is megváltozott. február 21-én Eunice Waymon néven. hogy a szórakoztató ipar férfiak uralta világában is van helye azoknak a hölgyeknek. amíg néger szüleinek meg nem engedték. Jazz. amelyek a Lita elnevezésû albumon kaptak helyet. És ekkor felbukant Ozzy Osbourne. akinek felesége. Szemeiben büszkeség. Saját bôrén is tapasztalta a kettôs mércét.Szakács Gábor tudhat biztosat.és bluesdalok éneklésével kereste kenyerét. célratörés. a philadelphiai music college nem adott neki ösztöndíjat. akik elég kitartással rendelkeznek ahhoz. klasszikus koncertzongorista legyen. akit hosszas tárgyalások után mentettek fel fehér felesége meggyilkolásának vádja alól. Nikki és Lemmy mindenestre egy-egy jól sikerült szerzeménynyel hálálta meg a hölgy kedvességét. Simpson néger sportolóval. még Sharon is felhagyott menedzselésével. akitôl az énekes csak súlyos dollármilliók árán tudott megszabadulni. Ennek ellenére igen korán kezdte zenei tanulmányait. 250 . ami fényképein is jól megfigyelhetô. Julie ’Tawny’ Kitaen David Coverdale (Deep Purple. majd Ozzy Close My Eyes Forever címû szövegére írhatott dallamot. 12 éves korában a könyvtárban adott szólóestjét addig nem kezdte el. ha nem volt jelen nevezettek hálószobájában. hogy az elsô fekete bôrû. Whitesnake) felesége. Chuck Finleynek hitvese. Nina Simone Az 1933. különbözô színû kontaktlencsékkel tette változatossá a róla alkotott képet. Ettôl kezdve lefelé megy vele a szekér. hétévesen már a helybéli templomban zongorázott és énekelt. Szépsége ellenére megmaradt benne valami számító ridegség. ám leghôbb vágya volt. hogy bebocsátást nyerjenek közéjük.

” Eunice az elôbbit választotta. verekedések.”. Késôbbi sikerei közé tartozik az Ain’t Got No/I Got Life. akkor Nina a fôpapnôje. valamint saját száma. a To Be Young Gifted And Black. Amikor a szomszédjában két fehér srác túl hangosan pancsolt az udvari fürdômedencében. megenyhült és attól kezdve szent volt a béke közöttük. nyolc gyermeket nevelô családja ne tudja. 1957-ben már olyannyira ismerték. Nina ezen elgondolkodott. Burdon hasonló hangnemben tudtára adta. mert nem tartom zenének. hogy a hírneves Carnegie Hallban is felléphetett. és csak remélem. és ennek tudatában is volt. hogy az ’ördög zenéjét’ játssza. hogy ’lelkileg törékeny és depressziós. Törökországban. 251 . Istene 2003-ban szólította magához. de attól kezdve Nina Simone név alatt. hogy a zene társadalmi változásokat idézhet elô.’ Egy alkalommal kijelentette: „…biztos vagyok benne. Elsô albuma 1957-ben jelent meg. egyszerûen rájuk lôtt. hogy szigorúan methodista. hogy egy hang el nem hagyta a torkát. Egyiptomban. mielôtt Dél-Franciaországban végleg letelepedett. majd megírta Misunderstood címû dalát. hogy nélküle a kutya sem ismerné a nagyszerû szerzeményt. Eric Burdonnal össze is kapott. Úgy tartják. amit viszont az Animals vitt sikerre. amit el akar érni. A koncert végeztével a tulajdonos így szólt hozzá: „Holnap este vagy énekelsz. késôbb elkészítette az I Put A Spell On You sajátos átdolgozását (Van Morrison ezt a változatot vette saját lemezére a Them együttessel). Erre azért volt szükség. elhagyta az Egyesült Államokat – az FBI és a CIA aktát vezetett róla – és átmenetileg Libériában. hogy ha Aretha Franklin a soul királynôje. Martin Luther Kinget 1968-ban lelôtték. hogy még nem késô Amerika számára ezen változtatni…nem értek egyet a rappel. igaz nem klasszikus mûvekkel. de egyetértek azzal. egész életében botrányok. le nem játszott koncertek. vagy ki vagy rúgva. A francia bíróság azzal az indokkal mentette fel. cirkuszok jelezték szélsôséges magatartását. mint valaha. ezektôl történô kényszerû eltávolodását minden késôbbi sikere ellenére négy évtized múltán is bánta. A fajgyûlölet jelenleg erôsebb. Nem volt egyszerû személyiség.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Bemutatkozó hivatásos elôadására 1954-ben került sor Atlantic Cityben mégpedig úgy. hogy a fehér énekes hogy merészelte eljátszani és átalakítani az engedélye nélkül. Svájcban élt. Miután közeli barátját.

Miközben David Crosby producelte elsô albumát. errôl David Crosby a Cowboy Movie címû dalában énekelt.Szakács Gábor Joni Mitchell Amerikai énekes. Késôbb Kris Kristofferson countryénekes. Nash & Young együttes tagjaival járt felváltva. Szakításuk után. fôleg nem új barátnôjével. dalszerzô. Ugyanezt a szakítást Neil Young is megénekelte az Only Love Can Break Your Heart címû szerzeményével. Stacia A Hawkwind együttes táncosnôje a 70-es évek közepén. Stills. ám nem sokkal késôbb megváltoztatta álláspontját. és ebben Nash volt a ludas. Négyévi különélés után 2003 nyarán hajlandónak mutatkozott elválni. (Rod ekkor az 58-at taposta) 252 . csakhogy amikor Graham Nash megbetegedett és Joni Crosby házában ápolta az énekest. Mûsora lényegében abból állt. aki szerelmi viszonyt folytatott Graham Nash és Stephen Stills nevû zenészekkel. a munka szerelemmé nemesült. színész felesége lett. hogy Stewart teljesíteni látszott a hölgy azon kérését. hatalmas méretû kebleivel ámította a szájtáti közönséget. búcsúzóul az egykori beteg a CSN&Y lemezhez megírta az Our House címû dalt. mire Joni a Willy-vel válaszolt. hogy félmeztelenül. (Kép a fejezet végén) Rachel Hunter 1990 óta Rod Stewart felesége. a 31 éves Penny Lancasterrel. Rita Coolidge Indián származású énekesnô. A Crosby . két gyermeket szült híres férjének. hogy többé nem házasodik. de ekkor már ôk jártak együtt. Hajlandóságának állítólagos oka az volt. akkor meg vele alakított ki meghitt viszonyt.

Az alig 13 éves cherokee indián ôsökkel is büszkélkedô Lynda Inez Gully és a 17 esztendôs Roy Crouch aligha rendelkezett szülôi tapasztalatokkal. Tudor stílusú palotájuk. Egy hihetetlen karrier vette kezdetét. amikor 1964 tavaszán Bonnie Jo Mason álnéven elkészítette elsô szólófelvételét Ringo I Love You címmel.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Cher Cherilyn La Piere Sarkisian néven látta meg a napvilágot. Igaz. Boldogsága rövid ideig tartott és mire 1946-ban világra hozta Cherilynt. Egyszer azért megfogta az Isten lábát és megcsípte magának a bankigazgató Gilbert La Piere-t is. amikor pedig 18 éves korában összeakadt az örmény származású. 253 . hírek a páros menedzsere által titokban lepénzelt európai szállodákról. Jackie nem lehetett valami állhatatos lélek. hogy oltárhoz vezessék. amely azóta is szaftos témák garmadájával látja el a tömegtájékoztatást. ám tizennyolc hónappal késôbb a Sonnyval közösen készített I Got You Babe listavezetôként robbantott Amerikában. David Geffennel. lányuk. mert még nyolcszor esküdött örök(?) hûséget. majd néhány hónappal késôbb egy egész éjszakát töltött a sztárszínész Warren Beatty karjaiban. börtönviselt Sarkisiannak. lemezkiadó mogul. diszlexiában szenvedô hölgy megjuhászodott és tartósabb kapcsolatokat keresett. Cherilyn a nagymamára üthetett. Az alkoholista apával gyakran egyedül maradt ötesztendôs Jackie a vadnyugat kocsmáit járva keresett néhány petákot. John Sarkisiannal. Egy esztendôt sem töltöttek együtt. milliomos életvitelük. nem sokáig kérette magát. be is adta a válókeresetet. farmerrel. elsônek a 11 évvel idôsebb. harmincszobás. Chastity születése. Cher folyamatosan besegített énekével a felkapott Ronettes trió lemezein. olasz származású. hiszen már 14 évesen sutba dobta a lányságát – ráadásul anyja egyik barátjával –. Tök megbukott vele. majd a válásukkal kapcsolatos civódások. már semmi porcikája nem kívánta az alkoholista bunkót. már válófélben lévô Salvatore 'Sonny' Bonoval. amikor Jackie Jean Crouch-ot már gyermeküknek szólíthatták. ahol hippi öltözetük miatt nem kaptak szobát. Ettôl kezdve a nehezen olvasó. Ezt követte Cher következô kalandja az elsô látásra belehabarodó. majd a rockzenész Gregg Allmannel kezdett. ebbôl háromszor(!) a késôbb kábítószeres. Eleinte kéznél volt a Sonnyval kötött házasság idôpontjának találgatása. megfordult egy tucat iskolában.

amikor belebolondul a 22 esztendôs Rob Camilletti nevû pékbe. hogy vállalhat-e egy ilyen anyaságot. ezt követi újabb barátja. a We All Sleep Alone. Gene Simmons vette gondjaiba. tavasszal pedig Franco Zeffirelli 254 . amit a Mask. majd 1998 ôszén a diszkó jellegû Believe albuma. 1995-ben megjelenik a pop/rock klasszikus sikereit feldolgozó It's A Man's World. Ám ez sem elég a boldogsághoz. na meg a film. amikor 15 000 fôs csarnokokat tölt dugig? És persze közelít már a Mermaid címû film bárgyú nótája. a The Shoop Shoop Song. Éppen 40 éves. hogy ô akarta rendezni Cher következô videoklipjét. majd tisztázatlan baleset áldozata lett –. valamint a Moonstruck (=A holdkóros) követ. akiben felfedezi kettejük közös tulajdonságait. meg is kapja érte a legrosszabb videó és a legpocsékabbul öltözô hölgy – 1972-ben még a tíz legjobb között volt – címeket. hogy érdekelje ez a ballépés. jöhetnek az újabb pasik és a Broadway. bár elôre tudja. Ritchie Sambora (Bon Jovi gitárosa) szerzeménye. Az If I Could Turn Back Time videóját bájaiból csak éppen hogy valamit takaró gúnyában egy amerikai hadihajón forgatja csorgó nyálú matrózok között. a Kiss együttes nyelvöltögetô vezére. A helyzetet bonyolította. félre bú. és amikor barátját bemutatja Diana Rossnak. Beleüti az orrát a politikába is. a The Witches Of Eastwick. a cigi és a drog gyûlöletét. hogy ennyi idô is elég volt ahhoz. amely az elsô helynél nem adja alább és persze nem akar kimaradni az Euro-Disneyland párizsi felavatásának ünnepségébôl sem. a CNN kamerája elôtt kardoskodik Ross Perot mellett. Ettôl kezdve a színészi vonal is besorol az énekesi mellé. Ekkor a láthatáron egy újabb rocker. Madonna annyira beindult rá. Félre bánat. Öt év szünet után 1987-ben veszi kezébe ismét a mikrofont és megrázza világot az I Found Someone sikerével.Szakács Gábor házassággal folytatódott és tíz nappal késôbb válási keresettel végzôdött. Két év múlva már Oscar-jelölést kap a Karen Silkwood-ról szóló. Vajon kell. úgynevezett 'Kiegészítô szerepért' – Karen egy nukleáris erômû problémáiról gyûjtött anyagot. hogy a súlyosan heroinfüggô pasastól teherbe esve elgondolkozzon azon. Vállalta és Elijah Blue nevû fia megszülethetett. hölgy által elôadott kislemezének bizonyul Angliában. hogy ez a kapcsolat pláne nem tarthat örökké. bizony meggondolatlan románc. Gene azonnal hölgyet vált. amelynek címadó dala minden idôk legsikeresebb. az ital.

pedig érzelmileg kellemetlen élmények érik. február) Pamela Courson Jim Morrison leghosszabb ideig kitartó barátnôje. Azt csináljuk. és attól kezdve úgy a stúdióban. fogait. április 25-én megtörten. A fizikai fájdalmakat viszont magának keresi. hogy a You’re Lost Little Girl énekfelvétele közben egy kurva cumizza le Jimet. 1974. amire a legtöbb nô büszke lenne. köldökét. arccsontját. Úgy tûnik. akit 14 esztendôsen mutattak be neki wiesbadeni katonáskodása idején. reménytelen drogosként hunyt el. Rövid. hogy elnyûhetetlen. hasát. Priscilla Beaulieu Elvis Presley elsô igazi szerelme. ennek során orrát. combját. Lelki társának és kozmikus múzsájának nevezte. Igaz szerelemrôl szó nem volt közöttük. mint a koncertek elôtt a jelenlévôk szeme láttára vette kezelésbe Morrison eme becses testrészét. ennek ellenére lépten-nyomon átvágta. Pamela ezt a szégyent nem tûrhette. Persze az sem maradt rest. akkor alkalmi prostiként ô maga szerezte meg a szükséges anyagiakat barátja számára. melleit.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Tea With Mussolini címû filmjének forgatását kezdte meg. 2002 szeptemberétôl búcsúkoncert-körúttal járja a világot. fenekét. amikor Jimnek éppen nem volt elég pénze a ’szerekre’. hogy homokos. sôt. lányukról. Nashville Pussy (Nashville-i punci) Az amerikai csapat két nôi tagja szexualitására helyezi a hangsúlyt. értelmetlen élete során semmi értéket nem tudott felmutatni. Alig három évvel élte túl barátját. Türelmesen kivárta amíg a lány 255 . Rothchild producer azt javasolta. Szellemiségüket saját szavaik jellemzik legjobban: „Mi nem csupán pinák vagyunk. hanem tökös puncik. Egyszer Paul A. állát.” (Classic Rock 2003. ajkait több tucatszor operáltatja. bôrét. Chastityrôl pedig kiderül. A kaliforniai Palm Springs kormányzójává lett Bono egy síelés alkalmával halálát leli.

három gyermekük született. 1967-ben feleségül vette. hogy lényegében szolgának tartja. legutóbbi élettársa a tíz évvel fiatalabb brazil rendezô/író/producer. az exfeleség kapott 2 millió dollárt és mindenféle jogcímen különféle pénzeket. 256 . pedig kizárólag önmagát okolhatta kudarcáért. amelyek 2000-ben a halálát is okozták. Twiggy (sz. Mivel semmi nem tart örökké. Lesley Hornby) Manöken. Amikor ezt megunva bejelentette viszonyát Elvis egyik karateedzôjével. február 1-jén megszületett Lisa Marie. Azóta sem ment férjhez. Mario Garibaldi. Paula Yates 1985-tôl Bob Geldof (Boomtown Rats együttes vezetôje. Ha ôszintén szerette is a nôt. zsúfolt életébôl csak perceket juttatott a szintén szerelmes asszonynak. a Live Aid szervezôje) felesége. Az énekes öngyilkossága (1997) után Paula végleg a drogoknak szentelte életét. Elvis szabados életvitelén ez sem változtatott és Priscillának be kellett látnia. akitôl egy leánya született. Nyolc év után elváltak. Feltûnésétôl kezdve megváltozott az addig elsôsorban az olasz filmekrôl ismert hölgyek telt idomaitól kábult tömegek szépségeszménye. neki is csak néhány esztendô jutott a csillogásból. Mike Stone-nal. Válás után. s a mézeshetek eredményeként 1968. hamarosan a Dallas sorozat egyik fôszereplôjeként (Jenna Wade) bekapcsolódott a filmszakmába. ezt követôen viszont ô fedezte a hölgy középiskoláinak költségeit.Szakács Gábor két év múlva szülôi engedéllyel(!) meglátogathatta otthonában. Majd harminc év visszavonultság után 2003-ban merészkedett vissza a szakmába. és Paula Michael Hutchence (INXS) barátnôje lett. aki 42 kilójával és 167 centiméterével hódította meg divatirányítókat a ’60-as években. férje hirtelen haragjában testôreivel akarta megöletni a gaz csábítót(?).

Stacia Rita Marley 257 . Eva Sundquist Hendrix egyik ’ágyasa’. Étkezés közben érte a halál. Nem vetette meg a narkotikumokat. ami csak fokozta a tetemes testsúly cipelésébôl származó egészségügyi gondjait.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Mama Cass Twiggy tökéletes ellentéte. aki vele szinte egyidejûleg tûnt fel a The Mamas and The Papas együttesben.

Úgy tûnik. vagy megtartották titkukat maguknak – már amennyire lehet itt titokról beszélni –. akik között nemüktôl függetlenül bensôséges viszony alakulhatott ki. hogy azután a metálzenészeknél bukkanjon fel újra a 80-as évek közepén. A 70-es évek glam rockja kimondottan a felcicomázott. a benne felbukkanó amazonok. inkább tupírozott és melírozott hajzattal. Ennek a vonalnak a képviselôi bizony szégyennek tartják azt. Ez utóbbi kimondottan férfias irányzat. filmbeli szerepek vadidegen embereket hoztak össze. Ennek egyik legszebb példája a Uriah Heep énekesének. amilyen gyorsan jött. szigorral.Szakács Gábor A melegek A szórakoztató mûfajnak talán a kezdetek kezdetétôl velejárója volt az egynemûek párkapcsolata. amire homokos társaik oly büszkék. Freddy Mercury). mert szándékuk bizony benne van a levegôben. A glam. hogy inkább az éjszakai mulatók világának szereplôi között találunk nagyobb hajlamot a leszbikusságra és biszexualitásra. mesterségesen megszaggatott farmernadrágokkal. és ezen semmiféle törvénnyel. viszont a jazz. ezüstösen csillogó szegecsekkel kivert dzsekikkel készítettek baba megRocky Horror Picture Show 258 . Hogy az érintettek nagydobra verték. nemüket meghazudtoló keménységgel szintén az erôhöz vonzódnak. elzárással való fenyegetéssel nem lehet változtatni. kikent. A sminkeléssel ekkor már csínján bántak. akik az emberiség ôsidôk óta meglévô egészséges gondolkodásmódját módosítani akarták. a blues. olyan gyorsan el is halt. egyedül tôlük függött. bizonyos mértékig a pop világában. a rock és azon belül is a heavy metal mûfaj képviselôi között már szinte fehér hollónak számit (Rob Halford. kifestett elôadókra épített. A színpadi. még akkor is. John Lawtonnak lányossá kozmetikázása. De nem is ezt a módszert választották azok. ha azoknak egyébként teljesen természetes szokásaik voltak.

A civil szervezetek már koránt sem örültek ennyire a sötét jövônek. Az igazi és minden korábbinál erôteljesebb támadás az ôsi. mert ôk maguk a hozzájuk hasonló nemûeket szerették. egymillió liter vizet csorgattak el. Mivel ôket a legjobb indulattal sem lehet rockereknek nevezni. hogy a Nagyalföld legmagasabb pontja a Kékes-tetô. Berlin város vezetôsége ennek ellenére 1997-ben egyhangúlag engedélyezte a rendezvényt. hogy a hatalmas befolyással rendelkezô televíziós csatornák ma már csak hébe-hóba mutatnak férfias zenemûsort. hogy Minden mulandó (All Things Must Pass). azaz ismét megjelenik az összemosás jellemtelensége. természetes szokások ellen a diszkókorszak és a vele egy kalap alá vonható love parade felvonulások sajátja. hogy a különféle nemzetközi és hazai díjátadásoknál. A másságszemlélet egyik legmeghatározóbb megnyilvánulása az utcai tömegfelvonulás. hogy Madonna lemezei fölött a rock felirat díszeleg. Ôk azonban csak kimondottan a divat kedvéért vállalták ezt a színjátékot és nem azért. mivel politikai rendezvényként fogadtatták el a szerelmi díszszemlét. Mindezek ellenére George Harrison egyik lemezével mondhatjuk. mire a természet újraéledhet a felvonulási körzetben. nagy mennyiségû emberi fekáliát ürítettek a bokrok tövébe. mintha azt mondanánk. ezért más harcmodort választottak. a Love Parade hívei viszont a város központjában történô felvonulással zaklatják a rájuk egyáltalán nem kíváncsi tömegeket. Csak egyetlen példa. Akkor a felvonulók 150 tonna szemetet hagytak hátra.és környezetvédelmi szervezet az elôzô évi pusztítás miatt emelte fel szavát. márpedig ebben az 259 . Az 1996-os berlini Love Parade célja. Ez legalább akkora csúsztatás. több üzletben is feltûnt. A kérdés csak az. Elôször is a rockereket és kedvenc zenekaraikat kellett kiiktatni a tömegtájékoztatásból. Ráadásul a szervezôk egy fillérrel sem járulnak hozzá az ’újjáépítéshez’. A rockerek egy zárt területen szórakoztatják egymást. A helyreállítás 230 ezer márkába került. de jóslataik szerint még így is évtizedekbe telik. a lemezboltok polcain a rock mûfajt hírbôl sem ismerô elôadók tûnnek fel.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv jelenésû rockereket. mint a rock fesztiválok esetében is. ugyan másfajta zene mellett miért szükségeltetnek ajzószerek? Van azért egy lényeges különbség a kettô között. hogy a résztvevô százezrek a nyilvánosság elôtt is kimutassák szerelmüket. az alkohol és a diszkó drogok. a BUND természet. a szerelem és béke ünnepléséhez. Elég megnézni. Kellékei között szerepelnek a techno. A másik sunyiság. óriási területen tették tönkre a pázsitot. mert a berlini melegfesztivál vonzásköre csökkenô irányzatot mutat.

akik számára minden nehézség nélkül beszerezhetô volt a technokultúra elengedhetetlen tartozéka. a város szociáldemokrata környezetvédelmi szenátora ’optimizmust és jövôt sugárzó ifjúsági találkozónak nevezte’ a felvonulást. hogy a férfi páros az Emberi Jogok Európai Bizottságához fordul. hogy a születési anyakönyvi kivonatban mindketten (!) apaként szerepeljenek. a világ legnagyobb drogpartija 2000-ben még másfél millió érdeklôdôt vonzott. hogy a két meleget saját hazája egyáltalán nem érdekli. Mint említettük volt. Ha 260 . mert a korábbival pénzügyi nézeteltéréseik támadtak. Ha a történetet végiggondoljuk. Saját ivarsejtjeiket egy donor petesejtjeivel egyesítették és a lefagyasztott embrióhoz béranyát szerzôdtettek. aki korábbi leány ikergyermekeiket kihordta. Önkéntelenül adódik a kérdés. ahogyan az emberek érdektelensége is. hogy valaki saját otthonában a törvény adta kereteken belül mi módon elégíti ki szexuális vágyait . az majd megszokja. mert attól tartott. hogy ez a pénz alapú. Akár szóvivôjüknek is tekinthetô Peter Strieder. A születendô hármas ikrekkel Miamiban kívántak letelepedni.Szakács Gábor esetben nem kell fizetniük. 2000 nyarán nem kevésbé bizarr formát öltött a homokosok gyermek-örökbefogadási igénye. akkor levonhatunk néhány megdöbbentô következtetést. hogy a bérmamával szennyes üzleti összeütközésbe kerültek. harmadszor pedig. hogy az eddig megszületett két kislányt hogyan készítette fel nemének megfelelô feladatokra a két férfi. Elôször is pénzzel még ez is elintézhetô. a rövid távon is elbutuláshoz vezetô extasy. hogy az Egyesült Államokban egy béranya kihordja leendô gyermeküket. ahol ferde hajlamaikra már senki fel nem figyel. A brit állampolgárságot Jack Straw belügyminiszter végül azért engedélyezte. A júliusi berlini rendezvényt azonnal leutánozta Budapest és augusztus 26-án a Sziget Szervezô Iroda nyárbúcsúztató Budapest Parádéra szólította a fiatalokat. Ennyit a tûrôképesség bajnokáról. A brit milliomos Tony Barlow és Barrie Drewitt kétszázezer fontot fizetett. Végül az sem mellékes. másodszor az. kalmár szellemû szülôi vállalás lenne a jövô eszményképe? Az Egyesült Királyságban ugyan nem. 2003-ban már csak ’alig’ ötszázezren tolongtak Berlinben. mert ott már nem keltenek feltûnést a gyermekeket nevelô homoszexuális apák. hogy akinek nem tetszik. és bár még ez a szám is roppantul magas. Ennyit a család (és a haza) szentségérôl. az aligha zavaró. Demszky Gábor pedig kijelentette. méghozzá egy újat. Mint mondottuk. oda mennek lakni. de a tengerentúlon sikerült is elérniük. ám a tartalmatlanság meghozta ’gyümölcsét’.

akivel Bowie egy ideig Berlinben töltött meghitt hónapokat. A gondot az jelenti. aki csak ráerôsített egyre nôiesedô alkatára és jó tanácsokkal látta el. Kért viszont Iggy Pop (James Osterberg). akkor erkölcsromboló és káros példa mutató pályafutása egyszerûen szégyenteljes. Fellépéseivel a homoszexualitást hangsúlyozta. ez a attól kezdve magánügye. David Bowie Az addig sikertelen popénekes 1970 februárjában gondolt egyet és kifestette magát. csillogó ruhát öltött. ha követendô példaként tálalják. akik egyébként nem élnének az effajta örömszerzéssel. hogy kétes elôadásmódját korhatár nélkül. Magyarországon 1999-ben vetített film is bemutatja ezt az 1971–1975 közötti idôszakot. de 1973 végére már ô volt az Egyesült Királyság legsikeresebb elôadója. a sikamlós beszólások üresek. a Való világ és Big Brother sorozatmûsorokba beépítik. sosem tudjuk meg. az 1998-as Eurovizio Fesztivál gyôztese. akár 14-15 éves ifjak elôtt mutatta be. ha pusztán zenéjére fektet súlyt. Ez ugyan még mindig nem emelte ki a névtelenségbôl. Dana International Férfibôl nôvé operált izraeli énekes. A film a biszexualitást magától értôdô jelenségként tálalja a bálványok világában. ám másfél évvel késôbb találkozott Andy Warhollal. Ha arra gondolunk. a cselek261 . Az alábbiakban néhány nemzetközi hírû elôadó sajátos szokásait foglaljuk össze. A helyenként kimondottan gusztustalan jelenetek kísérô zenéi fajsúlytalanok.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv megtalálta hozzá a megfelelô társat. akárcsak a nônek maszkírozott férfi hírességek. Hogy mi lett volna. hogy buziként tetszelegjen. mintegy példát állítva azok elé is. A Bálványrock (Velvet Goldmine) címû. Ebbôl azonban Ronson nem kért. sôt a zenészt is arra akarta rávenni. gitárosa (Mick Ronson) hangszerével orális szexet utánzott.

Kalandjai. végül mi magunk változtunk meg”. Amikor a házaspár kapcsolata megromlott. a szomáliai szépségkirálynôt vezette anyakönyvvezetô elé. kábítószerezése akkor hagytak alább. Bowie és Angie házasságából született fia. amikor 1994-ben találkozott a nála 16 262 . így azt. Angela elkezdte kibeszélni férje vélt. aki hol vele. hol a közvetítôivel hált. 1984-ben Renata Blauellel kötött négy évig tartó házasságot. ám kettôs hajlamuk nem akadályozta Angie meg ôket. kábítószerekkel táplált életvitel kilátástalanságára. hogy még az esküvôt megelôzô napot is ágyban töltô társaság harmadik tagja. Rajtuk kívül súlyos felelôsség terheli ezt a velejéig romlott világot is. másnap már tanúként állt mellettük az anyakönyvvezetô elôtt. kicsapongásai. Bowie hasonlóképpen bizalmas viszonyt alakított ki Lou Reeddel. vagy valós viszonyait. hogy 1973 ôszén ágyban találta Jaggerrel. Angelát ekkorra már kirúgták a connecticuti kollégiumból leszbikus kapcsolatai miatt. hogy apja Imant. céltalan. Jagger akivel a nyílt színen csókot váltott. A dolog érdekessége.Szakács Gábor ményben egyetlen szülôi perpatvart kivéve senki sem figyelmezteti a fiatalokat a léha. Claire. Zowie 1992-ben már azt szemlélhette. Két házasságot is kötött. 1969-ben. Elton John Noha már 1977-ben bevallotta biszexualitását. amelyik hamis hírverésével ebbe az irányba lökdösi a mit sem sejtô ifjakat. Késôn. a falatozó társaság harmadik tagjának – Mick Jagger – jelenlétében. hogy 1970-ben összeházasodjanak. Erre számtalan érzelmi válság és veszekedés után saját maguknak kell ráébredni. Bowie-t az a Claire nevû ismerôse Reed hozta össze az amerikai Mary Angela Barnett nevû hölggyel. A már említett Andy Warhol mindkettôjüktôl el volt ájulva. Az egyik lerobbant fôszereplô szájából elhangzó megállapításért: „Meg akartuk változtatni a világot.

Pletykák szerint hosszan tartó kapcsolatukban 2003 végén jelentek meg riasztó jelek. aki történetesen civil ruhás nyomozó volt. amit a Montreaux Rock Fesztiválon a színpadi felszerelés szétverésével fejeltek meg 1986 májusában. A kaliforniai törvények alapján azonnal elôállították. Georgios Panaitu) 1998. ami szöges ellentétben állt a már említett és Jézus születését köszöntô videoklippel. április 7-én az énekes egy hollywoodi nyilvános WCben önkielégítéssel igyekezett magára felhívni a mellette vizelô férfi figyelmét. megint máskor a Spitfire Boys nevû csapat tagjaként a Mein Kampf címû kislemezzel igyekezett feltûnést kelteni. Ezt követôen The Power Of Love az elsô brit tv-s kondomreklám háttérzenéje lett. és nem sok van neki hátra. Ugyanez az életvitel és homoszexualitás egyébként egész együttesét jellemezte. Legismertebb felvételük The Power Of Love. életrajzi könyvébôl pedig megtudható. Az énekes 1993 áprilisában tudatta. hogy már serdülô korában a fiúkhoz vonzódott. Egy év múlva a zenekar felbomlott. drogozott. Már a Frankie Goes To Hollywood elsô szexuálisan túlfûtött dalának – Relax – videóját trágársága miatt a brit tv. énekese William ’Holly’ Johnson az afrikai Szudán fôvárosában. George Michael (sz. ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – listavezetô lett. Valamilyen ismeretlen oknál fogva hol a szent (Holly) szóból csinált viccet (magát is így nevezte. 1998 nyarán pedig már házasságra készültek. orgiákon vett részt. majd Hollycaust néven alapított zenekart). mert Elton a Blue együttes énekesének – Duncan Lames – fényképeivel rakta tele hálószobája falát. a lemezt a BBC tette tilalmi listára. Ettôl kezdve sikert sikerre halmoztak. amit a korabeli brit törvények természetesen nem engedélyeztek. A nála reklámszakemberként dolgozó férfival szerelmi viszonyba került. hol a narkotikumot tûzte zászlajára az Opium Eaters együttessel. hogy HIV-pozitív.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv évvel fiatalabb David Furnish-al. amelynek videóját Jézus születéséhez. Frankie Goes To Hollywood Vezetôje. Egész életében dorbézolt. Khartoumban született. a napkeleti bölcsek érkezéséhez igazítottak. 263 . Johnson a szétválást egy AIDS jótékonysági koncerttel tette hivatalossá.

február 3-i száma címoldalon közölte a hírt. hogy az elôbb-utóbb iskoláskorú Bailey.Szakács Gábor majd 810 dollárra megbüntették. Hogy az ilyen ’egyéjszakás szerelmek’ hová vezetnek. hogy Crosby ajtaján 1994-ben kopogtatott egy harmincéves fiatalember. Nos. a jelen pedig az. amit a lap leírt. Ha igaz. majd Backett nevû ’közös’ utódaikat. hogy a fiával áll szemben. majd a Crosby. immáron ismerve a valóságot. a donor nem más. Apáról nem történik említés és ezen az sem változtat. Noha nyilván alapos orvosi vizsgálat elôzte meg az ondóátvitelt. válaszolni tudjon osztálytársai édesapja kivoltát tudakoló kérdéseire. az egykori Byrds. A korábban férjezett Julie ugyanis beültetett spermától fogant és hozta világra Bailey. Stills. Nash & Young énekcsapat egyik vezéralakja. hogy saját neméhez vonzódik. Julie-t mamónak szólítják. aki nemes egyszerûséggel közölte vele. hogy legyen a gyermek után vágyódó leszbikus pár spermabankja. Melissa Etheridge Az amerikai Rolling Stone magazin 1999. akkor éppen felesége javasolta neki. ha Etheridge saját „férfiasságát” karatetudásával hangsúlyozza. A titkolózás feloldását többek között az siettette. Crosby nem feltétlenül lépett helyesen. 264 . A történetet cifrázza. Az esetet követôen Michael elsô ízben ismerte el. arról a hippikorszak tagtársai tudnának bôvebben szólani. hiszen az énekes kábítószerekkel és alkohollal roncsolt szervezetében évekkel korábban már májátültetést kellett végrehajtani. hogy fény derült a leszbikus párkapcsolatban élô énekesnô és a filmes Julie Cypher gyermekeinek apjára. De az már a múlt. amikor a gyerekek Melissát mamának. mint David Crosby.

aki Brian Jones. az Aerosmith énekese – mágnesként vonzották a homokos és biszexuális hímek tekintetét. és amelyeket részben közvetlen. hogy mindkét nemhez vonzódik. nála csak az úgynevezett címlapsztoriság számított. az igazából az énekest sosem érdekelte. Az ô helyében azért nem lennénk ebben ennyire biztosak. ám tegye. Mick Jagger Ebben a tekintetben talán a legvitatottabb személyiség. ô maga pedig hol nôi. egy New York-i parti után beleszeretett és ezzel nem volt egyedül. Ha ezt egy újabb hölgyhíresség becserkészésével. Hogy ezek mennyire felelnek meg a valóságnak.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Michael Stipe Az R. Keith Richards és persze Jagger ágyában is megfordult.E. Mind a mai napig kétségkívül jó karban tartott alakja. ringó színpadi mozgása. Anita Pallenberg. attól még nem kell minden szavát készpénznek venni.M. férfiaknál szinte szokatlanul vastag ajkai – ebben a tekintetben talán egyetlen vetélytársa Steven Tyler. Más alkalommal Brian Epstein találta volt meztelenül Jaggert és Richardsot az ágyban. nônemû környezete bocsátott útjára. sosem okozott neki lelki válságot. „Fiúktól szereztem elsô szexuális tapasztalataimat még az iskolában és szerintem ezzel minden fiú így van” – ismerte be egyszer Mick Jagger. Tony Richardson filmrendezô azért szánta az énekesnek a Ned Kelly címû film fôszerepét. de ha ô így gondolta. énekese nyíltan vallja. akinek kalandjairól számtalan szóbeszéd is szárnyra kelt. hol férfi szerepet vállal társkapcsolatában. állította. Ahogyan az alábbi szóbeszédeket sem. Allen Ginsberg már az elsô látásra. hogy Brian beszélt neki Mickkel való kapcsolatáról. vagy egy azonos nemûvel való összeboronálásával tudta elérni. hogy 265 . Ilyen általános érvényû kijelentést az ember inkább csak önmaga cselekedeteinek igazolására szokott tenni.

valamint eme gondolkodásmód egyik vezéralakja. Nureyevnél 1984-ben állapították meg az AIDS-kórt. Rudolf Nureyev között történt-e valami azonkívül. hogy menedzserükkel. emellett rendületlenül állította. Chrissie Shrimpton. 54 éves korában el is vitte. mert Jagger a közhiedelemmel ellentétben nem annak feleségéhez. Andrew Loog Oldham-mel látta az ágyban meztelenül. Ez úgy látszik akkora rangot jelentett bizonyos körökben. 266 . A biszexuális Leonard Bernstein is megkísérelte behálózni. ami aztán kilenc év múlva. hogy mindig is meleg volt. Az viszont igen. hogy 1972 nyarán több napot együtt töltöttek. igaz eredménytelenül. bár lehet. az állami Radio One viszont játszotta. annál is inkább. Rossz nyelvek Jaggert még Eric Claptonnal is hírbe hozták és ugyancsak a bizonytalanságok sorába tartozik Marianne Faithfull azon kijelentése. Pink Floyd Elsô. Jagger egykori barátnôje viszont arra esküszik. nem tudható. hogy nemegyszer kötött ki Jagger ágyában. a balett-táncos. Ehhez képest nôkapcsolatai is ismertek. hogy az orosz mûvész közvetlen társaságába tartozott Leonard Bernstein és Anthony Perkins is. hogy ezek csak a figyelem elterelését szolgálták. alvás közben. Jagger Andy Warholt kérte fel a Sticky Fingers album borítójának megtervezésére (térdtôl csípôig látható farmernadrágos kép lehúzható cipzárral). mely szerint egy szép napon ugyanazon ágyban találta a Stones vezetôjét és Mick Taylort. hogy érdemes volt felvágni vele. hanem személyesen hozzá írta Angie címû dalát (1974). a gitárosát. 1967 tavaszán megjelent kislemeze. amely David Bowiehoz fûzôdik. az Arnold Layne egy transzvesztitáról szólt. párnák közt’ legendát erôsítette egy másik történet. ’Az ágyban. az ô elképzelése valósult meg a kinyújtott nyelvet ábrázoló rajzban. Hogy az énekes és az új szexuális jelkép. Érdekes módon a Radio London kalózadó betiltotta.Szakács Gábor nagyobb sikerrel próbálkozzék a kegyeibe férkôzni. Rob Halford A heavy metal példakép Judas Priest együttes egykoron volt – és jelenlegi – énekese 1997-ben nyilatkozta elsô ízben.

Army Of Lovers. ezért is fölösleges a fényképezôgépek elôtt nyelves puszival köszönteniük egyBono mást. Jimmy Sommerville). Marc Almond nem fog neheztelni azért. itt és most csak néhány közismert személyiséget emeltünk ki. hogy megemlítettük ebben a fejezetben. Reméljük. a Pet Shop Boys. Bronski Beat.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Studio 54 A West 54th Streetrôl kapta a nevét. a diszkóban nyomuló Communards (majd a duóból kivált szólista. hiszen lépni nem lehetett drogoktól az épületben. Roy Cohn lett a klub jogásza és védnöke. Mozaik A sor még hosszan folytatható lenne. abban nem kis szerepet játszhatott. hogy ezen a szórakozóhelyen a szex minden fajtája megtalálható volt a befolyásos látogatók nem kis örömére. az Eraisure. Velük ellentétben Bono (U2) és Liam Gallagher (Oasis) a másnemûeket szereti. Truman Capote már megnyitásakor – ez Steve Rubell és Ian Schrager nevéhez fûzôdik – a „Jövô night clubjának” nevezte. hogy a homoszexualitását nyíltan vállaló és az új hullámhoz tartozó Tom Robinson. 267 . akire nagy szükség is volt. Limahl (sikerdala a Neverending Story). Hogy mégis mûködhetett.

vagy tiltástól. akárcsak a Való Világból ismert Majoros Péter (Majka) és Till Attila. hogy ôk nem. Vegyünk egy példát! Hogy az elektronikus. Merô naivság. hogy egy elôadó vagy zenekar távol tudja tartani magát az ilyen jellegû támogatástól.Szakács Gábor Politika „A fejlett társadalmakban nincs politikai hatalomátvétel a kulturális hatalom elôzetes megszerzése nélkül. esetleg álszentség azt hangoztatni. 268 . a budai oldalon pedig színpadot építettek. Hogy külön lehet-e választani a pop/rock világát a politikától. nem. hogy kit milyen mûsorba hívnak meg és ezt a felkérést elfogadja-e vagy sem. kit akar elhallgat(tat)ni. ahány embert kérdezünk. kinek ad megnyilvánulási lehetôséget. kit marasztal el. amely már végbement a lelkekben” – Alain de Benoist. arra annyi válasz adható. mert a szakszervezet által szervezett népfrontrendezvényeken is fellépett. hogy pontosan a szórakoztatóipar szemléletbefolyásoló célokra történô felhasználása miatt nincs politikamentes zene. az európai uniós népszavazást megelôzôen az Országház épülete és a Batthyány tér között. Idehaza 2003-ban. A forradalom csak politikai síkra fordít egy olyan tényállapotot. Ismerünk határozott elhatárolódásokat. mert már az is elkötelezettséget jelez. ahol még a gyermekmesék megzenésítésével foglalkozó. azzal már el is döntötte a kérdésünkre adható választ. tehenész (cowboy) kalapos 100 Folk Celsius is elkötelezte magát. soha. hogy a zene nem lehet semleges. 1949-ben az Amerika Ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság kommunistákkal rokonszenvezônek találta Frank Sinatrát. Még csak az kéne! Mások büszkén vallják. amikor részt vállalt a csatlakozás mellett. vagy írott tömegtájékoztatás kit dicsér fel. kelet–nyugati pontonhíd létesült. Jómagam meglátása. valamint a Gyôzike (Romantic) és Törôcsik Mari páros. ún. ahogyan az élet minden más területét is áthatja a politika.

Miközben politikai nézeteiket egyeztették. mégpedig Varsóban. közgazdaságtannal foglalkozó polgárfiúból a munkásosztály hangadó utcai harcosává változott. Nem valószínû. túlzottan meg sem fizették azokat a zenekarokat. Mick és Allen nem is sejtette. Már futott a zenekar szekere. a Rolling Stones együttest. Chicagóban véres összetûzé269 . A helyi – és ez alatt az egész Varsói Szerzôdést értjük – szokások szerint a Kommunista Párt tagjai és családtagjai tömték meg a Kultúrpalotát. az a szóbeszéd kelt szárnyra. ahogy nálunk is történt. eszmerendszer átvételétôl nem riadt vissza. Ez azért óriási pálfordulás. miközben rajongók ezreit odakinn vízágyúkkal és könnygázzal igyekezett a katonaság féken tartani. akkor tudja. akik nyugatról ide látogattak. A Rolling Stones 1967 tavaszán adta a keleti tömbben elsô koncertjét. bírálta a konzervatív kormány hidegháborús politikáját” – emlékezik Mick Jagerre egykori tanára. 1968 több szempontból mérföldkô az USA történetében. hogy hosszú éjszakákat töltöttek édes hármasban. azaz a tényeket. Minden bizonnyal a távlati tervek érdekében. Lelôtték Martin Lurther Kinget. még ha az adott esetben meg is döbbentették.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Nem kevésbé politikai jellegû a tv Lagzi Lajcsi-féle kritikán aluli giccsparádéja. ám csak látszatra független Kelet-európai államokba. És most lássuk a medvét. hadd boldogítsák egymást. A politika Tom Driberg brit parlamenti képviselô személyében lépett be hôsünk életébe. amihez elsôsorban a költô nyíltan vállalt homoszexualitása szolgáltatott alapot. amikor szinte egyik napról a másikra a kötelességtudó. Ahol ennyi limonádét igyekeznek a mûsor színvonalával azonos értelmi képességû tömeg torkán lenyomni. hogy mi történik a vasfüggönytôl keletre. ha ehhez van gusztusuk. csere alapon érkeztek a Moszkva felügyelte. Bobby Kennedyt. ha egyáltalán tudatosult benne. Ezek a keserû tapasztalatok azonban nemigen jelentek meg Jagger eszmerendszerében. ott szándékosságról kell beszélni. Mick Jagger Vegyük mindjárt a lázadó ifjúság egyik példaképét. „Egyértelmûen egy kissé baloldali volt. de ha valaki ismeri az énekes életfelfogását. hogy különösebben érdekelte volna. hogy a siker érdekében semmiféle eszköztôl. Miután a kettôshöz csatlakozott Allen Ginsberg. De hagyjuk ôket. hogy barátjuk kettôs ügynök. nézzük mi történt ezalatt a nagyvilágban.

Londonig összetûzésekbe keveredett a hatósággal. egyoldalú tömegtájékoztatására és pártállami idôket idézô politizálására. Jaggernél maradva. Egy ideig kart karba öltve menetelt velük. Driberg ekkor gondolt egy merészet és más hadicselhez 270 . véget nem érô tûntetések követték egymást a vietnami háború ellen. Évtizedekkel késôbb meg is gyûlt a baja ellenlábasaival. hogy hová is tartozik. amikor az támogatja a vietnami háborút.Szakács Gábor sek zajlottak a rendôrség és a tûntetôk között a Demokratic Convention épülete elôtt. majd miután sikerült feltûnést keltenie. hiszen joghallgatóként némi elképzelése azért lehetett arról. népszerûségét ott kamatoztassa. hogy nem tudta mit csinál. Ôsszel ugyanitt bizonyos Bill Clinton segített egy újabb tüntetés szervezésében. ha Clintonhoz hasonlóan még szervezkedik is és felvonul Lisszabonban egy magyar kormányzat elleni tüntetésen. visszaszállt autójába és dolga végezetten elhajtott. hogy ott legyen kéznél. mégis nekiugrottak. Képzeljük el. faji villongások törtek ki Washingtonban. nemzetközi felháborodást váltott ki a My Lai falu mellett elkövetett amerikai vérengzés. Ezzel szemben végéhez közeledett a love and peace korosztály erôszakmentessége: a Berkeley egyetemtôl Párizsig. Amikor 1968 tavaszán a háború ellen tüntetôk a londoni Grosvenor Square-n megrohamozták az USA követségét. És bár ekkorra a Street Fighting Man már a barikádépítôk himnusza lett. amikor a választási hadjárat során szemére hányták eme ifjúkori kihágását. az Egyesült Államokban már akkora volt a feszültség. hogy a szerzôt megpróbálja bevonni a politikába. az énekes nem hagyta magát befolyásolni és arra hivatkozott. hogy miért kéne neki kiállnia a munkáspárti Harold Wilson mellett. a tüntetô)” szövegének megírásához. Driberg. az énekes viszszatért otthonába és a látottak hatására azonnal hozzákezdett a „Street Fighting Man (Az utcai harcos. mi történt volna. Los Angelesben. „A Trockistáknak igazuk van” – duruzsolta folyton folyvást Jagger fülébe. aki önmagát anarchistának nevezte és baloldali szólamokat szajkózott. Detroitban. Gondoljunk csak bele. Mire a dal kislemez formájában augusztus havában megjelent. Jagger azonnal odahajtott és elvegyült a kôhajigáló tömegben. A brit Munkáspárt egykori elnöke magától értetôdôen a Labour Partyt jelölte ki számára. hogy több rádióállomás tilalmi listára tette. elérkezettnek látta az idôt. Orbán Viktor 2003 késô tavaszán egy lisszaboni értekezleten csupán felhívta a figyelmet a szoc–liberális kormányzat Magyarországon uralkodó. Esetében nem mondhatjuk. ha esetleg forradalomra és változásokra kerülne sor az Egyesült Királyságban.

máskor a zenekar számára fenntartott lakókocsiban fogták közre és csak Noel Redding felbukkanása mentette ki szorult helyzetébôl. Bizony nem árt.) Jagger ugyan nem nevezte magát marxista–leninistának. Newton és Bobby Seale 1966 októberében alapította a kaliforniai Oaklandben. Az énekes ennek ellenére akkor még elhatárolta magát a radikális csoporttól. 1972-ben pedig hivatalosan is felkerült Nixon ellenségeinek listájára. Jól tette. Egy alkalommal kiszimatolták a szállását és ott gyôzködték. akik korábban fegyvereket adtak el Szaddam Huszeinnek. mert 1969-re így is több radikális csoport igyekezett politikai támogatást kisajtolni a Rolling Stonesból. A High Wire nyílt tiltakozás az álszent nyugati politikusok ellen. hogy ô bizony támogatná a Black Pantherst. J. ha ezúttal arra kérnék. Hogy ezt mennyire gondolta komolyan és mennyire nagylelkûsége jelének. Jagger legalább rávilágított a ’demokratikus’ Nyugat képmutatására. Ezek után nem csoda. és mint láttuk. Az oaklandi illetôségû Black Panthers Party nem hogy kérte. majd fô közellenségüknek tették meg az elsô Öböl-háborúban. egy Jagger vezette új párt létrehozására tett kísérletet. Az állandó rendôrségi zaklatás és a belsô viták azonban néhány év alatt felmorzsolták. 271 . A Stones talán legpolitikusabb megnyilvánulására az 1991 márciusban megjelent Steel Wheels albumán bukkanunk. hogy az 1968-as. nem az elsô és nem is az utolsó fordulat az énekes szemléletében. Meg is szerezte hozzá több politikai szövetségese jóváhagyását. Mindenesetre érdekes. Jimi Hendrix ilyen nyíltan soha nem foglalkozott politikával. de csodálta Maót és Lenint. sôt nem sokkal késôbb már azt is kijelentette. Az ôt is megkeresô Black Panthers Party mozgalmával csak annyiban értett egyet. a londoni USA-követség elôtt lezajlott tüntetése óta a CIA kartotékot vezetett róla.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv folyamodott. (Ezt a társaságot Huey P. nem tudhatjuk. akik a demokrácia nevében az elfoglalt Irak területén mind a mai napig – 2004 áprilisáig – hasztalan keresik-kutatják a tömegpusztító fegyvereket. ha tükörbe néznek mindazok. mert veszélyesnek tartotta az amerikai fiatalok számára. Edgar Hoover kimondottan vadászott rá. hanem egyenesen követelte Jagger mellettük történô kiállását és anyagi segítségét. hogy javítani kell a feketék életszínvonalát. ô azonban mindig kitért az egyértelmû válasz elôl. már csak Mick rábólintása hiányzott.

A gitáros egyetlen politikai ténykedése a radikális Jerry Rubin. Valójában aligha sejtette. Jimi elmondása szerint az I Don’t Live Today. hanem az amerikai nagyvárosok utcai lázadásaiban elhunytakról is megemlékezett. nevezetesen az. hogy ott is maradt egy idôre. valamint a Little Wing ezekrôl a nyomorult páriákról szól. munkanélküliségüket. hogy ô bizony Jimivel parolázott. hogy azzal megszüntethetôk a faji ellentétek és hitte ezt annak ellenére. Az igazság kedvéért tegyük hozzá. A hívásnak természetesen politikai elôzménye volt. Abbie ugyanis szerette volna némi készpénzre lenyúlni Jeffreyt. amelytôl teljesen elbutultak. az általa tapasztalt antiszemitizmus. 1969 tavaszán Ron Ziegler. Persze itt sem hiányoztak a hátsó szándékok. lévén félig indián származású. Ezt az emberbarát szemléletet tükrözi. hogy egész életében nem tudott igazán közel jutni a négerekhez. Jeffrey csípôbôl elutasította. Caulker is néger volt. ezek vezetôinek többsége fehér volt. bizonyos mértékig a May This Be Love. ha ott arról számolhat be a fiatal hallgatóknak. alkalomszerû kapcsolattartásban merült ki. ám a diáklázadások és a hatósággal vívott utcai barikádharcok olyannyira magukkal ragadták. Sárga csillagok Burdon fellépôkabátján 272 . az egyforma házakban. pontosabban kalyibákban tengetett életüket. Megdöbbenve szemlélte a rezervátumokban élôk nyomorát. Eric Burdont kezdettôl fogva bôszítette a faji egyenlôtlenség. hogy egy Richard Nixonnal való beszélgetésre hívja meg. Csakhogy ezt az ajánlatot annak menedzsere. 1968-ban Párizson keresztül vezetett az útja. Elsô jegyese. és a Machine Gun címû dalaival nemcsak a vietnami. hogy milyen anarchista felfordulásba csöppent. Hendrix. A mérhetetlen lepusztultságot és kilátástalanságot italba fojtották. együtt érzett a bennszülött rézbôrûekkel. ez azonban nem változtatott a színesek Jimivel szemben tanúsított távolságtartó magatartásán. magával a háborúval nem sokat törôdött. a White House sajtótitkára felhívta a gitáros irodáját. azok rádióállomásai jóformán nem játszották a számait. hogy az I Don’t Live Today. hogy Nixon egy értekezletet kívánt rendezni az ifjúság részére és nem jött volna rosszul. Bízott a zene gyógyító erejében. Abbie Hoffman és Tom Hayden hármassal történô.Szakács Gábor A vietnami háborúval kapcsolatban is csak az emberáldozatok miatt emelte fel szavát.

Hangzatos szólamokat szajkóztak. Paul Simon és Gregg Allman. a megvalósításhoz saját példát mutatni nem tudtak.” Azért nem magától értetôdô. támogatta a balvégzetû iráni túszdráma után a kormány ellen indított pert. és elkezdte simogatni… amikor ragaszkodtak hozzá. Oda igyekszünk állítólag. Magyarországon Medgyessy Péter a megválasztása körüli idôben a Ghymes együttes zenéjét használta fel. a politikusok elôszeretettel vadásztak a népszerû elôadókra. hogy együtt mutatkozásukkal maguk mellé állítsák azok közönségét is. A Black Sabbath együttes akaratán kívül került nemegyszer politikai támadások kereszttüzébe.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv A ’68-as baloldali zavargások egyik fôszereplôje Daniel Cohn-Bendit napjainkban az Európai Parlament tagja. január 20-án Jimmy Carter elnöki beiktatása után rendezett bálon a Marshall Tucker Band és Charlie Daniels húzta a talpalávalót. a nukleáris energia felhasználását. hogy néhány gyerek kinyitotta a sliccemet. ennél többre azonban nem jutottak. Fleetwood Mac. ám a zenekar saját honlapján már másnap elhatárolta magát a szocialista politikus eme erkölcstelen. Jackson Browne amerikai énekes. ám a meghívásnak csak ketten tettek eleget. Don’t Stop címû dalát szemelte ki Bill Clinton 1992ben az elnökválasztási hadjáratához. hogy a gyerekek ösztönösen a tanító sliccéhez kapnak. Mint Jagger és Jimi esetében láttuk. A pedofil politikus a választási idôszakban az MSZP és az SZDSZ mellett kardoskodott Budapesten. a zenekar pedig fellépett a beiktatási ünnepélyen. dalszerzô sem eszik a kormányzat kezébôl. Carter már elôzô este megkezdte a felkészülést. ám ezzel a vádaskodással nem 273 . akkor én simogattam ôket. Sabbath Bloody Sabbath albumuk BS betûit egyesek SS-jelnek próbálták beállítani. mégpedig egy olyan bulin. velük nem egyeztetett lépésétôl. ahol fellépett Aretha Franklin és Linda Ronstadt. a vendégek között pedig felbukkant John Lennon. 1977. Bendit írja: „Gyakran elôfordult. Az elnök az akkoriban világhírû Bad Company tagjait is szerette volna vendégül látni a Fehér Házban. Lives In The Balance (1986) albumával keményen bírálta az ország külpolitikáját. hogy a világ gondjainak megoldására saját receptet kidolgozó rockzenészek enyhén szólva tájékozatlanok voltak és nem ismerték ki magukat a politika szövevényeiben. Esete jól példázza.

Egy amerikai Angliáért. Jellemzô a tömegtájékoztatás féktelen vagdalkozására. akit a Big Wednesday (1978) után náciztak le. hogy filmjeit folyton-folyvást szôke. hiszen zsidó lévén vérbeli ellensége volt a náciknak. hogy ugyanott Rod Stewart és Tina Turner is tiszte274 . Ugyanezt a kitételt kapta meg az indián származású Joey DiMaio vezette Manowar együttes. Legalább is ez volt az ellenük hozott kiközösítés hivatalos indoklása. Mert azt bizony senki nem tette szóvá. az Állkapcsok. A sajtó ugyanezt a piszkos játékot ûzte a 70-es évek elején Cat Stevens görög származású angol énekessel. hogy a szóvégi két S horogkereszt formája a nácizmust idézi. hogy legalább ôket ne nevezze senki náci bérencnek. árja típusú szereplôkkel forgatják. 1958ban édesanyjával New Yorkba költözött. azonban egyesek ezúttal két mércét használtak a botrány nagyságának méréséhez. a németek köszöntésével? Valami hihetetlenül perverz hajlandóság nyilvánul meg ebben a fasisztázásban.Szakács Gábor egyedül néztek szembe. mert sorsát John Milius – többek között a Piszkos Harry. a Conan a barbár filmek szövegkönyvírója – sem kerülhette el. a történelemben járatlan firkászok pedig ennek az apró különbségnek elfelejtettek utánanézni. Azaz nem egészen. valamint a szintén zsidó Paul Stanley kénytelen volt kikérni magának. kék szemû. ô maga Chaim Witz néven született Haifában. hiszen a rómaiak ezt megfordítva tûzték lándzsáik végére. fémbôl készült szvasztikát (horogkeresztet) akasztotta a nyakába. A Black Sabbath 1987-ben ismét nagy bajba került. Amikor szülei elváltak. az Apokaliszis most. Milius csak mosolygott a vádakon. Márpedig a Magyarországról származó Gene Simmons szülei – Feri Witz és Flora Witz – Izraelbe kivándorolt zsidók. hogy sajátos módon még az amerikai Kiss együttest is megtámadták. mert az akkoriban fajüldözônek tartott Dél-Afrikai Unióban a fehér elitnek fenntartott Sun City nevû városában lépett fel. Sokkal egyszerûbb volt mindenkiben nácit látni és láttatni. aki az ítészek szerint a Római Birodalom vezérei által használt. Kiss Jenô (egyébként innen a Kiss név). Az indoklásban az szerepelt. rajzolt harcos brit lobogóval a kezében tör ellenségei felé. amelynek egyik albuma a Hail To England címet kapta és a lemezborítón látható.

A nemzetközi kiközösítéshez csatlakozó magyarországi politikai csûrcsavarra jellemzô. Az amerikai Pearl Jam vezetôje. ez a bemutató 6 millió dollárba került. a nemzetközileg körözött terroristát. hogy bárcsak törnének el Andrew Lloyd Webber ujjai. többek között ezért is romlott meg viszonya muzsikustársaival. hogy mikrofonállványára az elnök arcvonásait utánzó álarcot akasztott. Míg azok inkább a Thatcherféle konzervatív vonal mellé álltak. fellépés a hatalom és kegyetlenség ellen. feketék. Mérgét akkor sem rejti véka alá. Bûnét azzal is tetézte. A 2002-ben megjelent In The Flesh címû koncertlemezén található Each Small Candle egy New Yorkban élô horvát taxisofôrrôl szól. Ez bizony nem kis merészségre vall. Amused To Death albumán abbéli kívánságát hangsúlyozza. hogy ez a város úgynevezett bantusztán (egyfajta önálló mini állam) és mint ilyen. a világ az önkényuralmak felé mozdult el. hogy mindezek után nem volt hajlandó társaival együtt bocsánatot kérni. ha zenészekkel nincs kibékülve. mint tartalmában Isten igazából a berlini fal lebontása után 1990 júliusában mutatkozott meg a helyszínen. Roger Waters mindig is keményen politizált. a közönség soraiban pedig együtt ültek fehérek. majd a fellépést megszakítva kiselôadást tartott az elnöknek a népfelségrôl. A Pink Floyd Animals (1977 januárja) albuma George Orwell Animal Farm és 1984 címû regényeinek az ötvözete. A kormányfônek valószínûleg rokonszenvesebb lett volna a jelentôs sikereket felmutató. hogy ez idô tájt szobáztatta a korabeli kommunista magyar kormányzat a Margit-szigeti Thermal szállóban Carlost. hiszen a terrorizmusra való hivatkozással az Amerikai Egyesült Államokban olyan. addig ô Trockij szélsôbalos nézeteit követte. nem is része az országnak. hogy hollétérôl senkit sem értesítenek. amelyek értelmében. nyíl275 . Hát ennyit a világban uralkodó igazságtételrôl. hiszen Magyarországon a Medgyessyt hazaárulónak nevezô Loppert Dávidot is be akarták börtönözni. szinte indoklás nélkül is több hónapra elôzetesbe lehet valakit csukni úgy.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv letét tette. akit a balkáni háborúban keményen megkínoztak. Úgy tûnik. ezzel együtt nem hagyják hidegen a világban lejátszódó tragédiák sem. annyira berágott az ifjabb Bush iraki háborúján. Eddie Vedder. Az ezt követô The Wall igazi ereje úgy látványban. Patrick Meehan azzal beszélte rá ôket. a nyugati világban példátlan törvényeket vezettek be. és akivel Waters személyesen is találkozott. A fellépésre egyébként menedzserük. Igaz.

Szakács Gábor tan szocialista érzelmû új hullámos brit Spandau Ballet felbukkanása. mások szerint fürtökben lógó hajú egyéneket. a divat 276 . McCartney azonnal lépett és alig három héttel a tragikus esemény után Give Ireland Back to the Irish (Adjátok vissza Írországot az íreknek) címmel jelentette meg kislemezét. mint a rockereknél egykoron a hosszú haj. Az tragédia megszólalásig hasonlít az Eper és vér. fô mozgatórugója a lázadás. a kettô között mégis alapvetô a különbség. Ez volt a véres vasárnap. A Mountain együttes Flowers Of Evil (1971) címmel a Vietnámból hazatért. a Crosby.. a Bloody Sunday. Az angolul dread lock névre hallgató viselet a jamaikai rasta mozgalom egyik jelképe számukra legalább annyira meghatározó. valamint a Zabriskie Point címû filmekben bemutatott diáklázadások véres leverésének jeleneteihez. bármikor is kezdôdött. míg a politikamentességét hangsúlyozó Paul McCartney – ezért Lennon keményen meg is bírálta – a Beatles alapította Apple céget nyugati kommunizmusnak nevezte. amelyet a pártatlannak kikiáltott BBC azonnal betiltott. Stills. A rock. amikor a brit ejtôernyôsök tüzet nyitottak az Észak-Írországi Londonderry katolikus tüntetôire. Neil Young. és négy diákot megöltek. A dal refrénje ezért mondja: „. másik is divat – mondhatja a felületes szemlélô. mégiscsak a XX.four dead in Ohio”. 1972 januárjában aztán ô is elvesztette hidegvérét. május 4-én a Kent State University épületénél a vietnámi háború és Kambodzsa bombázása ellen tiltakozó egyetemistákra tüzet nyitotOhio tak a katonák. Nash & Young tagjaként Ohio címmel írta meg tiltakozó dalát az amerikai Nemzeti Gárda vérengzésérôl. 1970. heroinhoz szokott katonákról emlékezett meg. A rasta mozgalom Alighanem Magyarországon is látott már mindenki csimbókokban. olykor a – vélt – igazság kimondása. Egyik is divat. hiszen ma már számtalan válfaja létezik. egyfajta gyûjtônév. 11-et megsebesítettek. amelyrôl a U2 együttes is dalban emlékezett meg egy évtizeddel késôbb. század végének terméke. Eszmerendszere felületes.

1912-ben Londonba utazott. Kunta Kinte szinte nálunk is népi hôssé nôtte ki magát. arra az alábbiakban igyekszünk feleletet találni. A bemutatott fejezetek fôszereplôje. hogy bô fél évszázaddal késôbb a Roots (Gyökerek) címû amerikai regény és az abból készült filmsorozat mekkora sikert aratott. a rasta hajviselet. Londoni tanulmányai után visszatért Jamaikába. szemlélete egy ôsi hagyományt követ. mint a népszerû regény írója. ha belegondolunk. hanem a ’mûvelt’ Nyugat és a Közel-Kelet emberkufárai és kalmárai által Afrikából Amerikába hurcolt négerek sorsának feltárását. Persze eredménytelenül. Garvey egészen más életpályát futott be.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv változásának megfelelô ruházat. karibi életérzés. Hogy a politikai üzenet hangoztatása hová vezetett és a 2003 májusi. elkoptatott. Maga is rabszolgák leszármazottjaként a Közép-Amerikai Costa Ricában panaszt tett a brit konzulnál a feketéket sújtó embertelen bánásmód miatt. vidám. a Vissza Afrikába Marcus szemlélet az 1887. jelmondatok (A rock örök és elpusztíthatatlan.) különösebb cél meghatározása nélkül. amely stílusában nem csaponghat. még ha – úgy tûnik – kivitelezhetetlen is. Célja adott. nem változtat. Külsôségein. ahol azonnal megalapította a Negro Improvement and Conservation Association And African Cummunities League-et (a Néger Fejlôdés és Megôrzés Egyesülete és az Afrikai Közösségek Ligája). tartalom nélküli jelszavak. Sex. stílusfajtáit tekintve mindössze kettô létezik: egy politikai és egy felhôtlen. A rock katonái egyre többen lesznek. budapesti Kendermagos tüntetésen miért tûntek fel rasta hajzatú fiatalok. ôshazájuk fellelését jelentette. A rasta ezzel szemben egy népcsoport egyértelmû politikai üzenete. hajzat viselete. A rastafrianizmus eredete. amelynek célja egy elkülöní277 . augusztus 17-én Jamaikában született. mert múltba fordulása már nemcsak a mindennapok igazságtalansága. ô keltette fel érdeklôdését a feketék történelmi emlékei iránt. Drug and Rock ’n’ Roll. ha sokan életérzésként igyekeznek beállítani. Ez óriási elôrelépést jelentett nála. Szándékai hihetetlen jelentôségét akkor értjük meg igazán. pl. színes bôrû ügyvéd Marcus Mosiah Garvey nevéhez köthetô. És ez akkor is igaz. Ez utóbbi valóban megfelel a valóságnak. ahol megismerkedett a szudáni–egyiptomi Duse Muhammed Ali íróval. Ôszinte kôkemény rock stb.

1917-ben velük hozta létre az Universal Negro Improvement Associationt (UNIA= Egyetemes Néger Fejlôdés Egyesülete). Valami azonban nem volt tiszta nála. A kiábrándult Garvey ekkor az Egyesült Államokba utazott. amikor is az amerikai baptista miniszter. hogy éppen a feketék 278 . hogy a két személynek bujkálnia kellett a hatóság elôl. ez a gyakorlat a kommunista országok gyakorlatától sem volt idegen. ahol könyvekbôl szerzett ismeretei nyomán az ’Etiópia. Rendezvényeket szervezett. hogy ott gyûjtsön tanítványokat. Nem véletlenül.Szakács Gábor tett. ahol 1933-ban hunyt el. ahol meg fogják koronázni a Fekete Királyt”. „Mi négerek. a helybéli politikusok. hiszen elôszeretettel záratták diliházba a másként gondolkodókat. Goodridge pap és Grace Jenkins Garrison azt állította. Ez a szemlélet olyannyira nem talált kedvezô fogadtatásra. Jamaika csak hosszas huzavona után fogadta be. Úgy tartják.) A Vissza Afrikába mozgalom másik szellemi úttörôje Alexander Bedward gyógyító volt. akiket végül Harlemben talált meg. Igaz. (Kolumbusz 1494. ugyanakkor egyenjogú oktatási rendszer bevezetése volt a jamaikai feketék számára. Legnagyobb meglepetésére éppen a jamaikai lakosság 75%-át alkotó színes bôrûek nem rajongtak az ötletért. mert 1921ben elmegyógyintézetbe került. atyáink hazája’ szólammal tüzelte hallgatóságát. Kiutasították. az igazi rastafarianizmus – ennek meghatározására késôbb visszatérünk – alapját mégsem ô és Garvey. ám hazája. hogy az elsô pápák kiforgatták az Amharic Bibliát. Afrika egészét 1784 óta Etiópia jelképezte a Jamaikába behurcolt rabszolgák leszármazottai körében. hanem Holy Piby (The Black Man’s Bible = A Feketék Bibliája) címmel egy bizonyos Robert Athlyi Rogers of Anguilla állította össze 1913 és 1917 között. ez állt legközelebb az eredeti Bibliához. május 4-én fedezte fel Jamaikát. A mozgalom. üzletemberek és polgári gondolkodású feketék szövetségét. Ezzel kapcsolatban a jamaikai Charles F. majd letartóztatták az Egyesült Államokban postai és adócsalás vádjával. és amely egyesek szerint egykoron az emberiség alapnyelve volt. hiszünk Etiópia örökkévaló Istenében” – ismételgette folyton-folyvást és hozzátette: „Figyeljük Afrikát. és hogy a proféták kaukázusiak és nem feketék voltak. akinek személyéhez mindenféle csodákat fûzött a néphagyomány. amelyet a etiópok által évszázadokig használt amharic nyelven írtak. George Liele megalapította a szigeten az Etióp Baptista Egyházat. Idôközben – ekkor 1922-t írtak – Garvey szembekerült az általa alapított UNIA-val. amit aztán 1924-ben ki is adtak. Fentebb már láttuk.

Garvey ennek alapján hozta létre a rastafarianismust (Mint láttuk Selassie a Ras nevet az egyháztól kapta). az ügyvéd a késôbbiekben nyíltan szembekerült azokkal. hogy a fekete faj hamarosan visszanyeri egykori rangját. állandó hatalmi harc dúlt a trónutódlás tekintetében. Az ôsidôkre visszanyúló vérvonal. Etiópia belsô viszonyai akkor sem voltak békések. közönyös környezetben halt meg 1940-ben. mint Jahve. a nagy király Saheka Selassie of Shoa leszármazottja lett Etiópia császára. lassan mennek a dolgok A helyzetet némileg bonyolítja. A gyermeket a bibliai Salamon. 1930. Eltörölte a rabszolgaságot. hogy egyesek tagadják. Noha 1931. Tafari Makonnen néven. a legendás elôdök mítosza egyre jobban körbefonta a fiatalembert. november 2-án megkoronázták. akinek az olaszok 1935-ös támadása idején tanúsított ’tehetetlenkedését’ egyáltalán nem nézték jó szemmel. uralkodójaként a Juda törzs gyôzedelmes Oroszlánját tisztelték benne. akit az etióp egyház már 25 éves korában a Ras névvel is felruházott. Jeruzsálem királya és dél Etiópia (Sheba városa) királynôje egyenes leszármazottjának tekintették. január 4-én a harlemi fekete zsidók még Garvey és Selassie etióp császár fényképével vonultak az utcára. július 23-án az etióp Harar város kormányzójának. a Népszövetsége is felvették. Egy szinte Földön 279 . A Salamon nemzetség 225. hogy értett az állatok nyelvén. ahol teljesen magára maradva. új törvényeket hozott. Jamaika nyomortelepeinek páriái Garvey jóslatáSelassie nak beteljesedését látták személyében. Ras Makonnennek fiaként született. A szinte bigott vallásos szemlélet ellenére azonnal hozzálátott Etiópia korszerûsítéséhez.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv nem rokonszenveztek elképzeléseivel. az ünnepségen Európa rangos kormányai képviseltették magukat. számukra Haile Selassie a Power of the Holy Trinity (A Szentháromság Hatalma) jelentéssel bírt. akik a császár isteni eredtét hangoztatták. fôleg nem Selassie személyével kapcsolatban. Az egyetlen biztos pontnak Tafari bizonyult. 1935-ben visszatért Angliába. De ki is volt ez a császár? 1892. közremûködésével az országot az ENSZ elôdjébe. azaz Jehova kiválasztottja. szóbeszéd járta. ám egy olyan országban. aki felvette a Negusa Negast (Királyok királya) címet. Ras Tafari Makonnen. ahol több mint kétezer nyelv és nyelvjárás létezik. hogy Garvey valamit is megjósolt volna. nem véletlen. hogy a rastafárik szemében ô volt Ábrahám és Izsák eleven Istene. pedig azt hirdette.

nem tisztünk megválaszolni. A császár beiktatásán vele parolázó európai államférfiak ekkor még nem állottak mellé. a Harmadik Világban pedig messianisztikus alaknak tekintették. Marleyt hitvese ismertette meg a rasta gondolkodásmóddal. de már szülei is ott jöttek világra. míg az oroszok Etiópia ôsi ellenségét. ahol százezres tömeg fogadta. És most foglalkozzunk azzal a zenésszel. A nagyhatalmak ugyanis szemet vetettek az Arab félszigetet és Afrikát elválasztó szoros ellenôrzését biztosító területre. augusztus 27-re virradóra váratlanul elhunyt. igaz munkavállalás céljából. A sors megismételte önmagát. Az aszály és a mérhetetlen szegénység az ô kezükre játszott. nem szólhattak bele a férfiak beszélgetésébe. világháború alatt. mely szerint asszonyaik elkülönültek a férfiaktól. a fehér bôrû Norval Sinclair Marley kapitánytól származó gyermekét. A lázadók 1974. hogy halálának okait kivizsgálják. Az Egyesült Államok a császárnak nyújtott katonai segélyt. Politikai elhivatottsága nem volt egyértelmû és ez talán álmodozó természetébôl fakadt. 1966. 1941-ben vehette ismét birtokba országát. csak házias szerepet kaphattak. amikor azt állította. mint akinek megvan az ereje és eszköztára. amikor a 21 éves Bob 1966-ban kötött házassága másnapján apjához hasonlóan szintén elhagyta feleségét. április 21-én Jamaikába látogatott. és ahol a nem dohányzó császár cigarettatárcákat ajándékozott a ganját füstölô rastáknak. Elsô amerikai zenészútjáról hazatért Bobnak csak ekkor tûnt fel igazán a gettók lakóinak fonatba növesztett hajzata. étrendjük – ebben hasonlított a férfiakéhoz – nem tartalmazhatott húst. majd Angliába távozott. Elôször Jeruzsálembe. A leendô apa már a várandós mamával közölte. A helyzet azonban tovább bonyolódott a világ egyik legnyomorultabb országában. Ritát. így menekülni kényszerült. szeptember 12-én megdöntötték a császár uralmát. akinek egész életét áthatotta a politika és a vallás.Szakács Gábor túlinak képzelt uralkodótól nem ezt várták volna. Hogy mégis mit tehetett Selassie a szinte mezítlábas katonáival a korszerûen felszerelt és gépesített taljánokkal szemben. Szomáliát lázították Selassie ellen. A körülötte kialakult titokzatosságot maga is fokozta. hogy Afrikában született. Az emberek Jahve kijelölt apostolának tartották. február 6-án Cedella Marley világra hozta Robert Nesta nevû. hogy legyôzze a gonoszt. és csak a II. 1945. 280 . hajukat be kellett kötniük. amely Afrika szarva elnevezéssel írta be nevét a történelembe és a világpolitikába. Hívei még arra sem kaptak lehetôséget. hogy a kényszeresküvô és a szülés után el fogja hagyni. aki házi ôrizetben 1975.

hogy találkozzék Selassiéval és ezáltal nyerje el rokonszenvüket. majd Angliába utazott. április 22-re. azaz sikeresen irtotta az indiánokat. hogy az októberi választások sem mentek simán. december 5-én ’Smile Jamaica’ címmel koncertet ad. hogy tagadta a dogmákat. hogy a békétlenséget Edward Seaga. 1980 májusában Marshallt puffantották le. és megengedte Ritának gyermekeik etióp ortodox egyház szerinti megkeresztelését. Marley egyik utolsó dalában – Bufa történelmi kézfogás falo Soldier – a polgárháború utáni amerikai hadsereg négy regimentjérôl emlékezett meg. Mivel Marley leleplezte úgy a marxistákkal rokonszenvezôket. Ezek után nem csoda. Köztük volt a koronaherceg (Asfa Wossen). Ilyetén megnyilvánulásuk a demokratikus szocialista Michael Manley. aki még Etiópiába is elment. A feszült politikai helyzet 1976 júniusában tüntetésekhez vezetett. mint az amerikaiak híveit. a konzervatív Jamaican Labour Party (JLP) vezetôje szervezte. amelyen fekete kô látható Júda oroszlánjával.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv A rasták szinte észrevétlenül sodródtak bele a pártpolitikába. akitôl megkapta Selassie gyûrûjét. A rend helyreállítása érdekében megegyeztek Marleyval. hogy a Twelve Tribes of Israel égisze alatt One Love Peace Concert-et szervezzenek a segítségével 1978. Az elképzelés csaknem füstbe ment. Manley úgy vélte. mert jól végezte dolgát. kijárási tilalmat rendeltek el.) Jamaikába visszatérve Bucky Marshall (PNP) és Claudie Massop (JLP) közösen felkereste. mert november 25-én a zenészt saját lakásában meglôtték. hogy a muzsikus 1976. A koncert során Manley és Seaga kezet fogott a tömeg elôtt. Ennek ellenére megtartotta a koncertet. Bûnei között szerepelt. amelynek több tagja Medal of Honor kitüntetést kapott. (Marley a Mengistu Haile Mariam vezette újmarxista rezsimmel nem került kapcsolatba. A béke azonban csak látszólagos lehetett. ahol a Selassie uralkodását megdöntô etiópiai hatalomátvétel miatt idôzô menekültekkel találkozott. a rasta közösségben a Twelve Tribes bírálni kezdte túlzottan független viselkedése miatt. Ôket nevezték a rézbôrûek buffalo soldiereknek (Bölény-katonák) 281 . a People’s National Party (PNP) vezetôjének köszönhetô. mert Massopot és két társát néhány hónappal késôbb egy jármûellenôrzés során rendôrök agyonlôtték.

az szálljon magába. amelyik az akkori parlamenti ellenzék MSZP-s és SZDSZ-es padsoraival rokonszenvezve. Zorán. Cipô. hogy Göncz Árpád védnöksége alatt a Kossuth téren szót emelhessen az országban tapasztalható állítólagos önkényuralom ellen. amelyeken a magát muzsikusnak valló Sub Bass Monster. Ha valaki még ezek után is azt harsogja. Szegvári Katalin és a ceremóniamester. de azért 23-ára sebtében sikerült összerántani a Budapest Klezmer Band. amikor Koncert a köztársaságért címmel nyíltan politikai megmozdulást szervezett a hazai könynyûzene képviselôinek egy része. Sub Bass Monster. A republicos Cipô ünnepélyesen levágta a választásokig hátralévô 15 cmes szalagot. mint érdekes. Nem is arról szólt a történet. hanem köztársaság felirat díszelgett volna. Sugár Ágnes nem igazán hangadottságairól híres. Medgyessy Péter is megjelent a világot jelentô deszkákon. hogy ne hallassa hangját ebben a díszes társaságban. lett légyen szó az idôjárásról. mert akkor az óriás kivetítôn nem a Magyarország nem királyság. A Pa-Dö-Dö duónak a Terror Háza megnyitásával egy idôben szervezett. Somló és persze elsô számú vendégként Koncz Zsuzsával alakult csapatot. ami ebben a hazában történik. lihegve várta. Az esemény elôzményeként 66 popcenzor elhatárolta magát a Pannon rádiótól.Szakács Gábor A magyarországi pop/rock sem maradt távol a politikától. mert Darvas Iván. és persze az elôre meg nem nevezett személyek között is nem az országgal folyamatosan békétlenkedô figurák jelentek volna meg. Pontosabban az a fele. Cipô (Republic) és Somló Tamás fizimiskája mosolygott a járókelôre. hogy így meg úgy a Pannon rádió. és hogy kételye se maradjon senkinek. hol lakik az Úristen. Bodor Pál (Diurnus) sem bírta volna ki. hogy számára minden rossz. Farkasházy Tivadar. hogy miként kerülhetett a szoci – korábban kommunista – miniszterelnök-jelölttel egy gyékényre az úgyneve282 Hazai tükör . Jancsó Miklós kifejtette. árvizekrôl. Gerendás Péter. ezt követték a Soros alapítvány által pénzelt óriásplakátok. 2002. csakhogy azt a menetet egyszer már lecsengették. Több. vagy bármi másról. Bródy János. Persze most sem hiányzott a szokásos rizsa. Hôsök terei kormánybúcsúztató produkciója dugába dôlt ugyan. a Pa-Dö-Dö. na meg a kivetítôn. március 23-át írtuk. közeledtek a választások. mert mindez a rossz kormányzati politikai következménye. Hernádi Judit. A rendezvény már csak azért sem lehetett zeneközpontú. hogy a zenészek politizálása egyedül Nagy Feró és Schuster Lóránt felségterülete.

Zorán. Göncz Árpád. Eminem magyar ’hangja’ Sub Bass Monster.zenével igenis lehet és kell is politizálni. környezeti. hogy „Ez a két földre szállt angyal”.. Kíváncsi volnék. vagy freudi elszólás.”. Vajon milyen családi. Szinte könnyeivel küzdve kereste a szavakat a két hústorony stúdiós jelenése láttán és csak annyit tudott kibökni. oktatási háttér hatására döntöttek így? Mitôl az a hihetetlen képmutatás. aki határozottan kifejtette. Ugyanezt a karakán kiállást az élet más területen is tapasztalhatta a járókelô. március 21-én. ez nem újdonság. így a mocskos szájú amerikai rapper. a helyszínek megválasztása nem kevésbé. kísérôi közé viszont kizárólag pártállási hovatartozás és szexuális másság alapján választ zenészeket? Lehet. A haditerv kiváló volt. Az ifjú titánokkal csak azért érdemes foglalkozni. az érintettek vajh melyik mennyországból kaptak kimenôt erre a napra? A Szolidaritás címû folyóirat márciusi számában Tamás Gáspár Miklós fejtette ki elmés észrevételeit a globalizmusról.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv zett 'nagy generáció' több jeles muzsikusa... hogy ezért – is – vannak elájulva tôlük egyesek. hogy a „. a jogait hangoztatja. a kommunizmus kísértete bejárja Európát. Az óriásfalragaszokon további zenészek álltak csatasorba a polgári konzervatív oldal ellenében. Koncz Zsuzsa. amikor a beharangozó ATV mûsorban a népköztársaságért szervezett rendezvényt említett. ez utóbbi orcájára hatalmas csókot nyomott a koncert védnöke. valamint a városból kivezetô fô közlekedési útvonalak mentén. az RTL-Klub egyik reggeli mûsorvezetôje is 2002. Mint láttuk. ugyanis nem kisebb koponya irányította az SZDSZ kampányhúzásait hirdetési szakértôként. Hiába no. mint Bródy János. 2002 elsô heteiben az ember lépten nyomon az akkori ellenzék óriásplakátjaival találkozott Budapest legforgalmasabb csomópontjain. ahogyan Csonka András. már sosem tudjuk meg. valamint a magyarellenes megnyilvánulásáról elhíresült Somló Tamás bámult az ember fizimiskájába. Hogy nyelvbotlás volt-e Bródy részérôl. Idézi továbbá az Anima Sound System egyik tagját. 283 . miközben a lap másutt a 'Marxizmus 2002' elnevezésû brit testvérszervezet (?!) londoni rendezvényére hívogatott. mégis mellettük tette le a szavazatát. a szélsôbalos nézeteket valló Cipô (Republic). Geszti Péter. mert noha egyikmásikuk még hátulgombolós volt a kommunista önkényuralom idején.. mint a hebehurgya szövegeirôl híres/hírhedt rapper. amivel a Pa-Dö-Dö folyamatosan szeretetrôl. eddig is tudtuk. barátságról papol és danol. az öreg ’rocker’.

hogy a mi dalainkkal hitelesíteni lehet ilyen tartalmakat. a kezdeményezés elindítója már rutinos elhatárolódó. az abban elhangzó híreket. A bejelentés mégiscsak ekkor történt. vagy attól elhatárolódni. te sem vagy más” nézet és a béketûrés egyik szószólójaként az alábbiakat vallotta: „A viselkedési formákat el kell fogadni. egy lemeze. az év borítója. akik a Demokrata címû hetilap 1994 augusztusától tartó fennállása alatt megkeresésünkre nem kívánták nevüket adni a laphoz. A fenti nyilatkozat mintegy nyitánya volt annak a muzsikus tiltakozási hullámnak. Mert lehetett bármire hivatkozni. a Kimnowak együttes basszusgitárosa. mégsem a jenki földre sokkal jellemzôbb gyapotmagot helyeztek a tasakba. hogy azok a gyûlöletbeszéd kontextusában elhangozzanak. azzal egyetérteni. ahol/amin azt csinál. egy zenekara. Nem akarjuk. az elsô ezer CD-tulajdonos pedig boldog birtokosa lehetett egy-egy amerikai mákszemnek. hogy merô véletlen a sorsdöntô választás elôtt alig két hónappal történt bejelentés. egy utcája. a címadó dal pedig az év klipje minôsítést kapta. csak arra nem. de vegyük sorra elôször az úttörôket. ha idôpocsékolás helyett mindezt elôre jelzi. Fekete zaj címû lemeze a MAHASZ szavazói szerint az év albuma. amely a választások közeledtével a Pannon Rádió és azon keresztül áttételesen a MIÉP ellen indult. Noha Gergely szerint ez a növény drogként nem használható. az elsô hat tiltakozót pedig hamarosan még hatvan követte. A kiadvány jellegét tekintve a városi roma folklór skatulyába került. Jellemtelenségére jellemzô. majd néhány perc múlva közölte. Mindketten jobban jártunk volna. hogy Bencsik András fôszerkesztô megnyilvánulásai miatt mégsem járul hozzá a közléséhez. jóváhagyta – nem javított bele –. elolvasta. A zenekarnak akkoriban nagyon futott a szekere. hogy a nevünkkel és a dalainkkal toborozzanak közönséget számunkra vállalhatatlan közlendôjükhöz” – jelentette ki Nagy Gergely. A basszusgitáros az elhíresült „Te is más vagy. Mindenkinek legyen egy helye.” Novák Péter Nagy Gergely 284 . Nagy Gergely (Kimnowak). amit akar. egyike azon keveseknek. hogy az 1996-ban készített beszélgetést megíratta. A Rádió másfél esztendeje sugárzott.Szakács Gábor Hisztéria a Pannon Rádió ellen „Nem érezzük jól magunkat attól. hírmagyarázatokat mindenkinek volt ideje megismerni.

Ez arról tudósított. a Rózsa Records vezetôje.” A Kispál és a borz énekes vezetôje LoLovasi István vasi István nem berzenkedett a Demokratától és a zenekar néhány évvel azelôtti politikai lépésére az alábbi magyarázatot adta. Novák Péter – évek óta az RTL Klub reggeli mûsorainak egyik vezetôje – Jancsó Miklós felkérésére 2002. míg a Nyers együttes lehetôség szerint a Beatlestôl a KFT-ig. ugyanezt nem tette meg a Slágerrádióval. 2003. hogy engedjék nevük feltüntetését a párt feliratán. hanem zöld–alternatív–liberalista jelzôvel illette szemléletét. rendes emberek címû albumán. ha ég minden. A Nem muszáj épületes szóhasználattal ecseteli szerelmi bánatát: „Nehéz megmondanom. ami ezen dobásuk után kapta a fentebb említett díjakat. hogy még kurvára fájsz. a társaság az ilyetén hirdetésért kapott pénzbôl zavarta le küszöbönálló faluturnéját.” Ennyit a Kimnowak türelmi rendeletérôl. Lovasi ezzel együtt nem nevezte magát pártrokonszenvezônek. igazi élet vár. március 15-én elénekelhette a Nemzeti Múzeumnál a Nemzeti dalt. augusztus 20-án az István. hogy a szabad madarasok szeretik a zenekart. Miközben a Pannon Rádiótól elhatárolta magát. pedig arról sem nyilatkozott valami fényesen: „A Slágerrádióban csak folyamatos öntömjénezés és poénkodás megy. A nyomaték kedvéért Fodor Gábor és Petô Iván nyilvánosan is elismerését fejezte ki a csapat sikerei láttán. Rózsa István szoros kapcsolatokat ápolt a választásokra készülô SZDSZ-szel és rávette ôket. amelyik azzal lopta be magát egyesek szívébe. gyere és gyújtsd fel a várost. Énekesük. 1994-es lemezkiadójuk. a diszkótól a Kispál és a Borzig minden stílusból összelopott valamit a Mi. 285 . Gergely ugyan ezt is csak jelképes gondolatként tüntette fel. A tiltakozó jegyzék másik alapítója az Anima Sound System.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Ehhez képest az említett CD-n elhelyezett Lôdd szét a diszkót ! címû tétel mintha nem errôl a fene nagy megértésrôl tanúskodna. Mivel Krisztus koporsóját sem ôrizték ingyen. a király csíksomlyói bemutatóján pedig már mint Torda. következésképp annak tábora viszonzásként támogassa szavazatival barátaik barátait. ám a szöveg más üzenetet sejttet: „Ha beborít a fehér zaj. a táltos szerepében bukkant fel. hogy Bujdosó címû maxi lemezén igyekezett megújítani a magyar nemzeti Himnuszt fene nagy zenei tehetségével.” Úgy tûnik.

mely szerint „…gyorsan liberalizáljuk a füvet…” Késôbb. Azon persze nem csodálkozunk. velük nem érdemes különösebben foglalkozni. majd afelett érzett nemtetszésének adott hangot a világot jelentô deszkákról. vigyázz !” – emelte fenyegetôen magasba mutatóujját az elképedt hallgatóság megdöbbenésére. hogy a nem egészen darázsderekú Lang Györgyi (Pa Dö Dö) szintén elhatárolódik. amikor pár éve Szomjas György filmrendezôi életmûvét mutatták be a Petôfi Csarnokban és ebbôl az alkalomból néhány szám erejéig ismét színpadra állt a Kopaszkutya címû filmbôl ismert és Schuster Lóránt vezette. A hatok bandáját erôsíti még a Másfél és a Pál utcai fiúk (PUF). Földes György néhány éve még jelentôs szerepet töltött be az MSZP választási hadjáratában.számának általa vezetett Szóklub rovatában elhangzott felszólítását. „Hiába figyelmeztettem. amikor könyv alakban megjelent szövegeinek gyûjteménye. Hasonlóképp érthetô Hobó hozzáállása. Hobo úgy tûnik. hiszen tükörképével együtt az SZDSZ kampánygyûlésein illegette magát. Bill. aki 1956-ban belügyminiszter-helyettes volt. nézzünk inkább néhány új csatlakozót. de Nagy Gergelyhez hasonlóan akkor visszautasította a megnyilatkozás lehetôséget. ahogyan 2003-ban a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban elhangzott megnyilvánulása: „A határon túli magyarok seggnyalását meghagyom az utánunk következô zenekaroknak” – jelentette ki. annál is kevésbé. hogy Deák Bill fellépett az együttessel. hogyan értsük a Zenészmagazin 1995/3. hogy bizonyos családi vonások mégsem múltak el nyomtalanul életébôl. jelképes Colorado együttes. már bánta korábbi sommás elzárkózását a laptól és saját. Földes László nem csak elhatárolódni szeret. ezúttal a Pannon Rádiótól tart távolságot. mert testvére. jól felfogott érdekében szívesen szövegelt volna a kiadványáról. Ezt tette. aki bár megszakította kapcsolatait apjával. Hobó addig nem lépett az épületbe.Szakács Gábor ez a két ismérv az ô szemében a bocsánatos bûnök közé tartozik. Évekkel ezelôtt ôt is megkereste a Demokrata. Most ismét hallat magáról. csakhogy akkor már mi nem tartottunk rá igényt. Horváth Attila szövegíró a szakma egyik nagy öregje. Pedig nagyon szerettük volna megkérdezni. amíg Lóri el nem hagyta a terepet. 286 . hanem figyelmeztetni is.

Az elhatárolódóknak eszébe nem jutott kikérni maguknak azt a stílust. Bródy János. Eszenyi Enikô. Benkô László. ha arra téved. Fábri Péter. Verebes István pedig kócerájnak nevezi Magyarországot. Kentaur. Ami a dolog szerzôjogi oldalát illeti.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Ahogyan Bolgár György tette ugyanezt szégyenletes rádióskodása idején is. pökhendi zenészek lépését illeti. Halász Judit. Horváth Kornél. Heilig Gábor. és ugyanígy természetesnek veszik azt a hangnemet. Olyan ez mintha egy szobrász kikötné. Pierrot (ô készítette a Poljuska diszkóváltozatát és a Best Of Communism CDösszeállítást). ebbôl pedig akkor is osztanak a tiltakozó zenészeknek járulékot. Makrai Pál határolta el magát). Koós János. ha nem játsszák felvételeiket. Geszti Péter (a rapper). Cserháti Zsuzsa. ahogyan a Heti Hetesbe sem fogják behívni a nemzeti oldal elkötelezett híveit. Katona Klári. Presser Gábor. amelytôl viszont énekesük. amit a megátalkodott tudósító gyakorolt. Lerch István. Bornai Tibor. Babos Gyula. Hofi Géza. Horgas Eszter. Koncz Zsuzsa. a Korai Öröm. Eszményi Viktoria. Gerendás Péter (nem mert részt venni az m1 szervezte beszélgetésben Dobos Attilával). Novai Gábor. Ezt a tényt mindkét fél hallgatólag tudomásul vette. amellyel a Heti Hetesben vérben úszó szemekkel gyalázzák a nemzeti oldalt. Karácsony János (LGT). mert – amint azt Dobos Attila az m1 mûsorában elmondta – a rádióállomások szerzôjogi általányt fizetnek az Artisjusnak. Berkes Gábor (ex-Elsô Emelet). Bajor Imre. Gálvölgyi János. Lang Györgyi. Egyrészt többségük eddig sem – vagy csak elenyészô mértékben – jelent meg a Pannon Rádió mûsorában. a közkinccsé tett zeneanyagokat törvényi úton a mûsorból letiltani nem lehet. lényegében semmi értelme. Dés László. Malek Miklós. 287 . Az eset már csak azért is példátlan. Boros Lajos. hogy köztéri alkotását csak bizonyos személyek tekinthetik meg. Back II Black. Gôz László (a BMC kiadó vezetôje). Horváth Attila. Hernádi Judit. a többi járókelô pedig kösse be a szemét. Kulka János. Bochkor Gábor. Koltai Róbert. a KFT. Csonka András (az RTL Klub mûsorvezetôje). a Favágók (Vágó István zenekara. Ami a jelenlegi. Falusi Mariann. Kováts Kriszta. Hobó és a Hobó Blues Band.

Magyarországon az egypárti önkényuralom ezt a lehetôséget nem adta meg. teszik a dolgukat. hogy zene és politika aligha válhat el egymástól és az egymásnak feszülô pártok a világ minden táján igyekeznek a tömegtájékoztatásból ismert hírességeket magukhoz édesgetni – bizonyos esetekben erre kérni sem kell ôket –. Nézzük meg közelebbrôl a Kelet–Nyugat közötti különbséget és a bevezetôben említett múlttal való azonosulást. a Republic. Csakhogy Nyugaton a pártrokonszenv nem kapcsolódik a múlttal való azonosulással. ez tehát nem jellegzetesen magyar jelenség.Szakács Gábor Rácz Zoltán. megfelelô támogatással bármikor lecserélhették az éppen idôszerû kormányt. ennek következtében pénzbüntetést is kirótt rá a bíróság. nyíltan rasszista. Meg kéne egyszer már mutatni. Ha ugyanis nem tetszett a kialakult állapot. A levetett álarc. Miközben szoc–liberális oldalról kígyót-békát kiabálnak a nemzeti vonalat képviselô muzsikusokra. valamint rajongótáboraik között. ha valamelyik zenész nevét adja a választási küzdelemhez. mert biztosak abban. hogy a Pannon rádió hanyagolásával sem csökken a tömegtájékoztatásban játszott szerepük. Soltész Rezsô. avagy a 'nagy generáció' tündöklése és bukása Már eddig is láttuk. Bob Dylan egy idôben Izrael mellett folytatott hírverést. Victor Máté. Solti János. Odaát a népfelség biztosította többpártrendszer következtében nem alakult ki éles politikai szembenállás – fôként nem nekivadult kirohanás – a zenekarok és elôadók. Sztevanovity Dusán és Zorán. Somló Tamás (aki már a magyarságtól is elhatárolta magát a Hôsök terén). hogy még a kampánycsend idôszakában is kiállt kedvenc pártja mellett. Wolf Péter és Závodi Gábor tehát nem vállalt közösséget a szerintük 'kirekesztô. ezért különösebb megdöbbenést sem vált ki. Az Egyesült Államokban napjaink mocskos szájú rockere. antiszemita' Rádióval. Kid Rock mosolyogva fényképeztette magát a szintén fülig érô szájjal vigyorgó Bill Clintonnal. ezért a 'vele. Egy részük az úgynevezett és sokat emlegetett nagy generációhoz tartozik. hogy nélkülük is van és lesz élet ebben az országban. merik. Az olasz Adriano Celentano egészen odáig merészkedett. természetesnek veszik a mellettük ágálók rokonszenvtüntetését. A felsoroltak azért tudják. a TNT. vagy ellene' szemlélet két alapvetô típusra osztotta a lázadásra mindig is hajla288 .

S.Blackie Lawless (W.P.) .A.

Courtney Love .

Vivian Westwood (E) és punktársai Nashville Pussy .

Rob Halford Bôrápolás heroinnal Michael Jackson két arca .

amikor ilyenolyan trükkökkel igyekezett kijátszani a Sanzonbizottság cenzorainak árgus szemeit. szólóban még hatot. Nem kevésbé dörgölôdzött Demszky Gábor Frank Zappához. Mesterségesen keltett mítoszt alakítottak ki maguk körül. Ma már jól tudjuk. akit ô hívott meg magyarországi vendégszereplésre 1991-ben. hogy minden befutott zenész 'ellenálló' volt a maga módján. hogy Horn Gyula és Kovács László megjelent az Omega 1994 szeptemberi koncertjén a Népstadionban. hogy az érintettnek megjelent-e folyamatosan hanglemeze. Az 1996-ban megjelent Így volt… Ez van…Hogy Lesz? – Magyar Beatológia címû kötet beszélgetéseibôl meglepô módon az derült ki. Hogy esetleg cseréptörés esete forog fenn. Nyilván nem jött nekik rosszul ez az önnépszerûsítés. miközben azokról a kutya sem beszélt. és a 2002-es választások közeledtével odaálltak kardoskodni a kommunista Medgyessy Péter mellé. Akik benne voltak a pikszisben. hogy most aztán rútul meg is fizettek ezért a kirekesztô hozzáállásért. fôleg azután. akik valóban nem jutottak lemezszerzôdéshez. Onnan lehetett tudni. Bródy János az Illés együttessel kilencet és szólóban még hármat. ideig-óráig tartó mellôzés. Itt jegyezzük meg. Az elmúlt három évtized során mást sem lehetett hallani. hogy a 'három nagy' zenészei még csapaton belül sem vallanak azonos – politikai – nézeteket. a színpadokon és az ORI-turnékon. Az 'elnyomott' Koncz Zsuzsa az átkosban 1989-ig tizenkilenc eredeti és válogatás albumot adhatott ki. ki hová tartozik. Somló az LGT tagjaként tizenkettôt. Létrejött a behódolók – a megalkuvók – és az 'ellenzékiek' tábora. Szegény zenészeket annyira elnyomta a piszkos kommunista rendszer. Az említett több tucat nagylemez – amennyiben hihetünk a statisztikáknak – milliós példányszámban talált gazdára. mint hogy a Kádár-korszakban mekkora hôstettet hajtott végre az Illés–Metró– Omega hármas és persze Koncz Zsuzsa. vagy sem. 289 . Zorán a Metróval kettôt. hogy Kóbor János korábban a Fidesz óriásplakátjain mutatkozott.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv mos fiatalokat. azt fel sem merjük tételezni. eltiltás után újból és újból megjelentek a lemezpiacon. de ettôl a folyamatok – a rendszeres koncertés lemezfelvételi lehetôségek – még tisztes megélhetést biztosítottak számukra.

Miután a vitatott. a kispadon ülve beszélgetett a tudósító. Szász Jenô jelöltségérôl van szó. a jól ismert szövegíró. Bródy János mint egy maffia. Nálam nem olyan régen voltak…” Eddig az idézet. Ha valakinek más a véleménye. hogy az RMDSZ jelöltjének választási rendezvényén szerepelt. Bródy eleinte azt hitte. és provokációnak nevezte a történteket. Pokorni Zoltán kivételével az összes politikusra egy jogállamban börtön várna. saját gondolataként közölte a tudósítóval. amelyet május 13-án a Nap-kelte mûsorában is be fog mutatni. hogy nem kocsmában. Adót csaltak. Bródy ugyanis cáfolta.Szakács Gábor És most idézzünk fel egy korábbi. Semmiképp nem elszólás áldozata. ám független polgármester. mely szerint Bródy kijelentette. majd utólag annak tényét is letagadta. Magyarországon a ’külön véleményû’ emberek meglehetôsen nagy veszélyben vannak. Pintér D. mint a hatalmon lévôknek. hogy ezt a Fideszrôl szóló véleményt már ô is hallotta. ’Védencét’ azzal igyekezett menteni. május 10-i száma hozta le. Bródy viszont nem hivatkozott senki másra. Verebes megpróbálta eljelentékteleníteni a történteket. hiszen véleményét másutt sem rejtette véka alá. „… a Fidesz óriási bajba kerül. A lapban megjelenteket a Magyar Nemzet 2000. akkor nagy valószínûséggel megjelenik nála az adóhatóság. ha elveszíti a választásokat. Általános felháborodást keltô nyilatkozatot adott az Udvarhelyi Híradónak Bródy János. a szövegíró csak a szóbeszédet ismételte meg. Történetesen 290 . István. hogy hangfelvétellel tudja bizonyítani a beszélgetés hitelességét. roppant kellemetlen esetet. hogy a Fidesz közeli szemléletû. mire felvilágosították. hanem a NO CoMMent együttessel és Tolcsvay Lászlóval fellépett Bródyval a koncert helyszínén. Bródy János hangját tartalmazó mondatokat a nézôk füle hallatára bejátszották. hanem Magyarországról pénzelik. csak akkor azt hozzá kell tenni. Pintér azt is megemlítette. ám a java csak ezután következett. a gyerekeik úgy mûködnek. Hozzátette. Május 13-án reggel ô és a Magyar Nemzet fôszerkesztôje állta Verebes István kérdéseit. egy sportpályán felállított színpad mellett. hogy a koncertet nem az önkormányzattól. az Udvarhelyi Híradó felelôs szerkesztôje akkor e sorok írójának elmondta. hogy egyáltalán nyilatkozott volna. ami nem bûn. Valóban nem. mivel az újságíró csupán egy koncert utáni kocsmai beszélgetésen jegyzetelve tévesen adta vissza az ott elhangzottakat.

Visszatérve a zenekarokhoz. elhatárolódásuk egy egész hôskorszakot dönthetett romba. ami azt jelentette. hiszen egyfajta. Belegondoltak-e. amikor a Veled Uram. egyik nyáron a Népstadiont rajongókkal színültig megtöltô három nagy. hogy mit jelent ez a jövôre nézve? Például azt. vagdalkozó zenészekkel. Ilyenkor az egymást rég nem látott cimborák újra és újra felelevenítik. majd az azutáni követi. márciusában a budapesti Fórum szállóban.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv 1999. Tanúi vagyunk a visszahozhatatlan múltat visszahozni kívánó koncerteknek. a Metróból a Zorán testvérek. az Illés–Metró–Omega megmozdulásának lehettünk tanúi. színfalak mögötti megalkuvást sejttettet. az Omegából Presser Gábor és Benkô László – elhatárolta magát a Pannon Rádiótól. Mint fentebb említettük volt. Megalapozatlan vádaskodásuk. hiszen minden korosztály úgy tekint vissza saját zsenge éveire. hogy józanul gondolkodó ember továbbra is közösséget vállaljon ezekkel a fasisztázó. úgy tûnik. hiszen Horváth Charlie is csatlakozott hozzájuk. hogy miként osztják meg ezen lépésükkel saját közönségüket. hogy óriási és pótolhatatlan vágyálommal lesz szegényebb egy többmilliós korosztály. hogy a háttérben folyt a megdolgozás. Emiatt nyilvános vitába is keveredett a hozzászóló Kondor Katalinnal. érzékcsalódásnak nevezte a szabadságjogokat. Visszatérve a muzsikus veteránokhoz. annyi bizonyos. hogy az volt az igazi. de nélküled rockopera sajtótájékoztatóján kemény szavakkal ostorozta a Fidesz-kormányt. Néhány hónappal késôbb már a három nagy legalább egy-egy tagja – az Illésbôl Bródy János. a hatalommal szemben kifejtett ellenállásuk minden apró részletét. hiszen elképzelhetetlen. döntésük. akár a kiadók – az elektro291 . hogy miként szálltak szembe az elmúlt rendszerrel. Akár az eddig egy csoportba Horváth Charlie gyûlt zenészek. nyugaton ilyen sarkos megosztás aligha létezik. esetleg kiszínezik egykori. És ez csak a kezdet volt. ahol szem nem marad szárazon és az utolsóként bejelentett fellépést az utolsó utáni. Vajon miféle mögöttes erôk vették rá ôket erre a tiltakozásra? Még ma is ilyen hihetetlen mértékben függnének valakiktôl? Mert hogy némelyikük nem magától találta ki az elhatárolódást. A mi ’nagy korosztályunk’ képviselôitôl viszont eddig mást sem hallottunk mint azt. Pedig hiedelmüknek nem sok alapja van. ha jól emlékszünk Koncz Zsuzsának Betiltott dalok címmel lemeze is megjelent pár évvel ezelôtt. A hír felért egy lórúgással.

Aki erre játszott. nagyon hamar elérhette célját. a királyban. Akkor voltak ôszinték. de maguk a zenészek is. Az is kiderült. A külföldi áruáradat hatására amúgy is padlóra került magyar könnyûzene bedolgozói – tekintsünk el a mindössze tucatnyi kiváltságos helyzetben lévô elôadótól – meghatározó válaszút elé került/nek. Márpedig ennek következtében zenész és zenész között ugyanaz az alpári gyûlölet alakulhatott ki. micsoda megalkuvásokba kellett belemenniük.Szakács Gábor mos tömegtájékoztatás sem kizárt – oly módon gyakorolhatott nyomást a még habozókra is. Horváth Charlie. a hôsi múltat. a nagy generáció bûvöletében élôk sem mondanak le arról az álmukról. csak úgy hanyagul hozzácsapták ôket is a tiltakozókhoz. Gyarló az ember – írta Bródy az István. ahogy a fülébe fütyülnek. vagy most? Vajon minden aláíró meggyôzôdésbôl tette. az most is ott melegszik a tûz mellett és úgy táncol. 292 . kôkemény rock – vallották magukról annak idején többen is. döntse el az olvasó. Ezért is hangoztatták folyamatosan. Akinek akkor jutott hely a húsosfazék körül. Csak akkor felejtsük el az egész iszonyatosan felfújt körítést. az egyik elhatárolódó írta. mint fentebb jeleztük. a Korál. vagy a mégoly csekély lehetôségek elôl is elzárták számukra az utat. hogy mennyit kellett szenvedniük a sikerért. Tudjuk. Az olyan legendás zenekarok mint a Taurus. Vagy csatlakoztak hatvanhat társukhoz. és ahogyan Munkáspárt élemedett korú rokonszenvezôi sem fogják beismerni földi életükben. hogy évtizedekig bolonddá tették – és teszik – ôket. ami megismételhetetlen. Persze tisztelet a kivételeknek. csak az ô hangjuk kevésbé hallatszik a melldöngetôk árnyékában. Marcellina – meg sem kérdezték az érintetteket álláspontjukról. Igyekezetük. nem adják ki a lemezeiket. ha nem társulnak a közös akolba. a Senator. Horváth Attila. hogy nem zenélnek velük. Azt eddig is tudta a nagyérdemû. amit tett. és ahogyan hajdanán. vagy legalább is képviseltette magát ezen az arcvonalon. vagy ennyire kell a zseton a nyugdíjhoz? Hogy ezek a hiteltelenné vált elôadók azóta kevésbé lettek-e kapósak. hogy a régiek nem feltétlenül nagyobb tudásuk miatt lettek kiválasztottak. túlélôk. mint a politika területén a pártok között. hogy hasonló korú társaiknak olyan élményt nyújtsanak zenei és szövegkörnyezettel. a tartalom nélküli süket dumát. A 60/70-es évek szinte valamennyi jelentôsebb zenekara felsorakozott. hogy a gyeplôt kézben szorongatók nem egy esetben – Makrai Pál. hogy olyasminek voltak részesei. és nézzünk szembe a valósággal. a Tunyogi Rock Band szövegeit. Ôszinte. illetve nem játsszák felvételeiket. ma sem nekik áll a zászló. A felismerés mindig fájdalmas. a Piramis.

ahogyan a Metallica négy dalát. A Rage Against The Machine azt a kétes dicsôséget is kiérdemelte. állítólagos terrortámadás következtében kialakult ôrület mellett sem. Ha ezen érvelést el is fogadjuk. mintha kissé elhamarkodott lett volna az. hogy az Amerikai Egyesült Államok San Antonio-i székhelyû legnagyobb rádiója. ôszintének tekinthetô. amelynek címe Chop Suey ! (Csapd le. kislemezét is tartalmazta. illetve az általános pusztításra. Úgy kezdôdött. szeptember hónapra.1. de nem találja mellette az Ismeretlen katona nem kevésbé riasztó 293 . még a leányokból álló Bangles Walk Like An Egyptian címû száma is szerepelt a listán. amikor a listán szemébe tûnik a Doors Vég címû tétele.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv amelyben apáiknak nem lehetett része. De itt van Louis Armstrong. az elkövetôk személyéhez. John Lennon Imagine-jét –. Kár. a Beatles. A tiltás megfogalmazói szerint ugyanis nevezett számok szövegkörnyezete utalást tartalmaz a halálra. Hivatalosan még senki nem tudott semmit. ami a tengeren túli zenei életben történt. hogy ezzel a mûsorszámával három évtizedig várakoztatta a nagyérdemût. hogy teljes lemeztermésüket betiltották politikai és támadó jellegük miatt. amelyet nehéz 'támadó' jellegûnek tekintetni. a Dave Clark Five. Petula Clarke. Suey). Minthogy három évvel a tragédia után még mindig nem jutottunk közelebb a történtek valódi hátteréhez. hogy valakik nagyon rossz lóra tettek és ez az érzése csak fokozódik. szeptember 11-én a New York-i World Trade Centert ért. A nagy korosztály néhány legjelentôsebb képviselôje velük ellentétben végre levetette álarcát. Simon and Garfunkel – Híd a zavaros folyó felett. Led Zeppelin – Lépcsô a mennyekbe címû. Itt már azért elgondolkodik az ember. a repülésre. a tömegtájékoztatás máris feldobta a lehetséges gyanúsítottak nemzetiségét. így a Mudwayne féle Death Blooms (Virágzik a halál). A lista a System Of Down akkoriban No. még a legérzékenyebb lelkületû hallgató is találhatott közöttük olyanokat – pl. továbbá Frank Sinatra New Yorkot dicsôítô dala. és bármily hihetetlen. Clear Channel Nem lehet elmenni a 2001. a Clear Channel – fennhatósága alá több mint 1200 rádióállomás tartozik – alig pár nappal a nemzeti gyászhangulatot követôen közzétett egy betiltott dalokból álló listát. Ezek közé 150 olyan mûvet soroltak. amelynek címe vagy szövege érzéketlennek tekinthetô a történtek iránt.

mint ahogy a híresztelés sejtetni engedte. a valóság kevésbé izgalmas. a Rombolás kezdete (Eve of Distruction).” Úgy tûnik. a tiltás állítólagos alanya. úgy fogalmazott. csakhogy a refrén szerint az énekes éppen hogy nem hisz a pusztításban. hogy ne játsszák le ezeket a dalokat”– majd hozzátette „Teljesen a helyi programkészítôkön múlik. amelyek 'támadónak' minôsíthetôk a tragédia tükrében. amelyek szerintük érzéketlenek történtek iránt. szintén ott volt a Clear Channel tulajdonú XTRA San Diego és KIOZ San Diego mûsorán olyan szocio-politikai tartalmú dalaival. hogy ezek a dalok nem játszhatók. A U2 Vasárnap. „Szó nem volt olyan megbízásról. véres vasárnap (Sunday Bloody Sunday) címû szerzeménye megtörtént írországi eseményt örökít meg. tehát semmi köze Amerikához. Szóvivô asszonya. Ugyanez az egyoldalúság figyelhetô meg az Animals El kell mennünk errôl a helyrôl (We Gotta Get Out Of This Place) és a kimaradt Égi pilóta (Sky Pilot). csupán a mûsorszerkesztôk egy csoportja állított össze listát azokról. amelynek épületes szövege imigyen hangzik: „Remélem meghalok. hogy kipuhatolják saját piacukat. valamint Jimi Hendrix a csalfa asszonyt lelövô Hey Joe-ja és persze a kifelejtett Géppuska (Machine Gun). Valamilyen érthetetlen oknál fogva viszont lemaradt errôl az öröklistáról a Who klasszikusa. A Clear Channel sosem mondta az állomásoknak. hiszen valamivel késôbb a Clear Channel még azt is tagadta. aki túl sok idôt töltött az éjféli tengerben. mielôtt megöregszem. Pam Taylor némileg árnyalva a tagadás tényét.Szakács Gábor klipjének (kép)sorait. A Rage Against The Machine. Az én korosztályom (My Generation). mint a Guerilla Radio és a 294 . Valójában az állítólag betiltott dalok jelentôs részét a Clear Channel adóin a bejelentés után is ugyanolyan mértékben játszották le. Mindez csupán válasz volt a bekövetkezett eseményekre. Megjelenik Ronnie James Dio Szent gyöngyhalásza (Holy Diver). míg a Kansas féle Homok a szélben (Dust In The Wind) a rock egyik legszebb lírikus pillanata.” A Clear Channel tulajdonú állomásokat ellenôrzô Broadcast Data System (BDS) vizsgálata szerint a Billboard megállapította. hogy a betiltott dalok listája eleve létezett. hogy a terrortámadás után az állomás mûsorszerkesztôi azonnal összeültek számos mûsorigazgatóval és megvitatták azokat a dalokat. de hiányzik mellôle a Mennyországra éhezem (Hungry For Heaven). hogy a listán lévô dalok többségükben nem kapcsolódnak a szeptember 11-i eseményekhez. Felkerült a listára Barry McGuire dala. mint szeptember 11-ét megelôzôen.

mint hogy meglovagolva az állítólagos terrortámadás napjainkig sem bizonyított tényét.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Testify. Lennon Imagine-jének lejátszási mértéke is csak enyhén változott az elmúlt hetekben a BDS által ellenôrzött hagyományos rock rádiókról szóló jelentése szerint. amelyek közül néhány ráadásul a Clear Channel tulajdona. a lépfene terjesztôiként lefogták volna zenészeit.A. a Drowning Pool Bodies címû dala. A Motörhead sorra ontotta az olyan harcias címeket mint Overkill. amit a tragédiát követôen valóban sok adó törölt mûsorából. amely sokkal inkább a tragikus eseményen mint egy adóállomás döntésén alapult. arra mi sem jellemzôbb. Látjuk. Ezt megelôzôen a 77 állomásból 63 játszotta a Bodies-t. A mûködô rockcsatornák közül korábban 46 foglalkozott vele. ezzel szemben a rákövetkezô héten már csak 29 modern állomás nyomta. hogy valami nagyon félresiklott a rock területén. Ha már a tiltásoknál tartunk. Bomber (Bombázó). sorra jelentették meg szep295 .P. Az egyetlen dal. míg a felhívás után csupán 28 állomás. A történtek hatására egyébként egyes nagy vagány zenekarok – többek között a Pantera és a Slipknot – olyannyira begyulladtak. mert félô volt. míg Alice Cooper bábukat tépett cafatokra a színpadon. hogy lemondták az Amerikán kívüli körútjukat. amint az a Billboard modern rock listája jelzi. Az igazi iszonyat a 70-es években kezdôdött. És hogy a pop/rock világ hírességeinek mennyire nincs fogalma a valóságról. amikor vezetôjük egy koponyából mûvért csorgatott a szájába. hogy szeptember 11-e elôtt vajon miért nem érdekelték a szúrós szemû sajtórendôröket az említetteknél lényegesen riasztóbb szövegek? Hol van már az idô. amikor a Rollingnak a Töltsük együtt az éjszakát (Let’s Spend The Night Together) helyett Töltsünk együtt egy kis idôt (Let’s Spend Some Time Together) kellett énekelni. Iron Fist (Vasököl). Ez a csökkenés azonban az egész hálózatot érintô döntés eredménye. amelyet valóban súlyosan érintett a szeptember 11-i támadás.S. A Twisted Sisters a borotváról énekelt. pedig még erre is rátett egy lapáttal. nem Twisted Sisters árt azon is elgondolkodni. hogy névadója. a W. szeptember 11-e után egy ideig nem is mutatkozott a nyilvánosság elôtt. vagy hogy a Kinks együttes Zsákutcájának (Dead and Street) képsorait számûzték a tv-k mûsorából. Ami az Anthrax együttest illeti.

Az Audioslave tagjai feltették a kérdést: „Hány irakit kell megölni egy gallon olajért?”. Mike Portnoy (Dream Theater-dobos) teljes mellszélességgel kiállt Irak megtámadása mellett. Az pedig csak természetes. Az ENSZ és a Biztonsági Tanács jó ideig még így sem adta nevét a második iraki – Twisted Sisters öböl – háborúhoz. hogy harminc.Szakács Gábor tember 11-ével kapcsolatos dalaikat. továbbá „Valahol egy texasi faluból hiányzik egy idióta” feliratú röplapokat terjesztettek. mert számukra meg az Egyesült 296 . de azért kár volt az ördögöt a falra festeni. hogy az Egyesült Királyságnak semmiféle indoka nem volt Irak megtámadására. hogy az Afganisztán és Irak elleni háborúhoz olyan hatásos indokot kellett találni a Bush-kormányzatnak. hogy inkább a hazai munkanélküliek és a hajléktalanok gondjait igyekezzen orvosolni. hogy Zack De La Roche. Pete Townshend Flying Boy. egyben itt az eredménye a rengeteg brutális lemezgrafikának. mert éppen az ô szeptember 11-re tervezett tripla Live Scenes From New York címû albumuk eredeti borítóján láthatók a lángban álló World Trade Center tornyai. Velük ellentétben józanabb hangok is megszólaltak. Ennek ellenére 2003 májusában a Rickey Medlocke (Lynyrd Skynyrd-gitáros). Ginger. Az elképzelést persze visszavonták. amelyhez megvan Amerika – és a világ – lakosságának támogatása. Nem fogták fel. a The Wildhearts vezetôje Tony Blair brit kormányfônek azt javasolta. 2002 januárjában Don Henley (Eagles) és David Crosby jótékonysági koncertet szervezett. Zakk Wylde gitáros. Fleetwood Mac – Illume (Say You Will LP). Dee Snider (Twisted Sisters) pedig nagy bátran ’Fuck Osama’ feliratú pólót húzott magára. Persze tisztes távolságban az Al-Kaida-vezértôl. Bruce Springtseen az egész The Rising LP. a szakértô Kelly öngyilkossága(?) miatt. ha hallgat. Cheryl Crow Safe & Sound. Fôleg utóbbi zenekar tette volna jól. hiszen beigazolódott. albumaikat: Bon Jovi – Undivided (Bounce LP). Azóta Blair összevissza hazudozik egyik politikusa. Pat Benatar Christmas In America. a tragédiában szüleit vesztett gyermek számára 300 000 dollárt szerezzen. félreértelmezték a biztonsági szolgálatok jelentéseit. Bódy Magdi. az egykori Rage Against The Machine énekese a March Of Death (A halálmenet) címû dalával fejezte ki tiltakozását.

még ha akarna sem tudna kimaradni a politikából. amelyik úgymond kizsákmányolta az összeomlott New York-i ikertornyokat. amikor a filmhíradók a napalmtámadásokról tudósítottak. csakhogy ha már egyszer elkezdték. David Byrne. Amikor a vietnámi háború mocsarába nyakig belesüllyedt Egyesült Államokat szembesítette önmagával Jim Morrison az Unknown Soldier (Ismeretlen katona) címû dalához készített klipben. hogy miféle. Eleinte azt mondják. Minden birodalommal ez történt a világtörténelem során. Az meg pláne hidegen hagyta. hogy erre hadászati szempontból van szükségük. miközben másokat oktat ki tisztességbôl. mert ezt az állapotot képtelenek fenntartani. Hozzájuk csatlakozott az amerikai Pearl Jam együttes Riot Act (2002) albumán elhelyezett Bushleaguer. emberjogi és környezetvédô. legfeljebb csak úgy tesz. tettetett kivégzését vettette filmre. mirôl énekelnek Oliver Shanti albumának. De ki is ez az ember? Eredeti nevén Tate Wikuwa. így aztán azokban is befolyást kell szerezniük. magát kiáltja ki a szabadság példaképének. hanem az Államok uralkodó osztályát vetik meg. amit saját országában mûvel mind a mai napig. hogy Irak fenyegette volna a biztonságát. Birtokba vesznek egy országot.” Bizony Amerikának nem ártana elmélyedni a történelemkönyvekben. ami a birodalmakkal történik. ahol saját. majd bizonytalanságot éreznek a szomszédaik miatt. és amelynek végén mûvért köpött a lábaihoz helyezett virágokra. Igaza lett. mintha nem érdekelnék az események. Egy idô után azonban összeomlik az egész. az Amerikai Indián 297 . a szemérmes yenki hatóság gyomrát megfeküdte a téma. Ezután nagyon hamar a birodalom összes energiáját és dollárját a hatalmas terület ellenôrzésére fordítják. az egykori Talking Head vezetôje megszívlelendô mondatokat nyilatkozott az Uncut 2004 márciusi számában: „Érdekes. hogy a mûvészvilág. többé nem tudják abbahagyni. A rock elmúlt ötven éve egyértelmûen bizonyítja. amelyben éppen hogy nem Bin Ladent piszkálják. a Shaman 2-nek elôadói! A lényeget az alcím jelenti: Free Leonard Peltier Now (Azonnal engedjétek szabadon Leonard Peltiert). Pedig nézzük csak kirôl. Morrisonénál lényegesen durvább háborús jelenetek kerültek a Sylvester Stallone és Chuck Norris fôszereplésével sorozatban készült akciófilmekbe.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Államok nem tudta bizonyítani. hogy a sajtórendôrség a mindenkori politikának megfelelôen lépett vagy hallgatott. Az ellen persze semmi kifogást nem emelt. amerikai lakota (nem dakota!) indián. Amerika persze azt is szívesen elfelejti. A fenti példák is jelzik.

Desmond Tutu dél-afrikai püspök és sokan mások. az FBI és a bányatársaságok emberi jogokat folyamatosan sértô magatartása ellen Dél-Dakota államban. napjainkig tisztázatlan eredetû lakástûzben vesztette életét. Harry Belafonte énekes. hogy tiltakozott a földrablások. Amint a CD-borítón olvashatjuk „. Mindhiába. Az akkor 56 éves. kétszeres életfogytiglanra ítélt indián érdekében kegyelmi kérvénnyel fordult Bill Clinton elnökhöz már Teréz anya.”. úgy száz évvel kéLeonard Peltier 298 ... A CD-n hallható rézbôrû zenészek egyike-másika szintén megjárta a 'hadak útját'. így a lakota John Trudell. az a helyszín. Nelson Mandela.. Robert Redford színész. Valódi bûne. a vörös és fehér ember békés egymás mellett élését. Ez Amerika mércéje.. ahol az állam martalócai mészárolták le 1890. december 28-án a fent nevezett patak partján a jórészt gyerekekbôl és asszonyokból álló 350 fôs indián csoportot. amelynek kitermelése során a mérgezett ivóvíz jelentôsen megemelte a körzetben a halálozási arányszámot.Szakács Gábor Mozgalom tagja. A nép azonban nem felejtett és belefáradva az eredménytelen tárgyalásokba. mint igazságos és rendezett viszonyt a Föld Anyával. hogy hivatalának utolsó napján megkegyelmezett egy börtönben lévô maffiózó milliárdosnak. az Egyesült Államok.az amerikai igazságszolgáltatás szégyenére két FBI ügynök állítólagos megölésének vádjával 1976-ban életfogytiglani börtönre ítélték.. amelyekkel jogaikat akarták biztosíttatni. akinek felesége és három gyermeke – miközben ô népe jogaiért tüntetett Redbone Washingtonban –. Elsôsorban a területen lévô urán miatt folyik a harc. Jesse Jackson tiszteletes. A házasságtörô elnök emberbaráti lelkét azzal nyugtatta. Peltier nem akart mást. Walela néven felkerült a lemezre a cseroki származású Rita Coolidge és két nôvére énekelte Wounded Knee. a Dalai Láma.

Egy biztos. A Nemzeti Gárda véres és kegyetlen bosszút állt. teljesen öszszezavarodott. aki annak idején teljesen szembehelyezkedett a kapitalizmussal és közelebbi tapasztalatok híján inkább a szocializmust éltette. A történet persze úgyis felfogható. de vajon mennyivel lett jobb nekik a munkáspárti Tony Blair kormányzása alatt? Most vajon mit énekeljen Rod Stewart? Csoda. A magyar elôadók felkarolása helyett soha nem látott mennyiségben zúdította a Kárpát-medencére a világhírességeket. Komoly üzletember azonban aligha számíthatott arra. (Ezt akkor a rézbôrû Redbone együttes örökítette meg ugyancsak Wounded Knee címû dalában. az apacs–kiowa és a cheyenne törzs is. Ezek közé tartozik annak tisztázása.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv sôbb 1970 táján ismét fegyverhez nyúlt. hiszen ma már tudja. de képviselteti magát az oneida. azt rábízza a globalizáció ellen tüntetôkre. hogy így akartak kedveskedni a zenebarátoknak. és az alaszkai Medicine Dream. amikor öt év kihagyás után ismét visszatért az tevékeny zenéléshez. mit is jelentett valójában a bolsevizmus. hogy újból társdalombíráló dalokkal szórja tele a világot és persze azt se feledjük. december 8-án agyonlövô Mark David Chapman – akinek halállistáján egyébként Mick Jagger neve is ott szerepelt – valóban magányos elmebeteg. Nem véletlen. hogy Jagger is rajta volt a CIA által megfigyelt személyek listáján. hogy keresve is alig találunk politikai töltetû szövegeket? Dísztribün az elitnek Sajátos módon ünnepelte az ország könnyû. Tény. hogy Rod Stewart a 70-es évek végén Maggie Mae címû sikerének refrénjébe jelképesen beépítette a konzervatív Margaret Theatchert –„Maggie! Bárcsak sose látnám az arcod!” –.) Énekel továbbá az alkoholt és az önpusztítást elitélô mohikán December Wind. napjaink nyugati rockere.és komolyzenében érdekelt szervezôgárdája a millecentenáriumot 1996-ban. 299 . Az amerikai politika bizonyítható szennyérôl számtalan pletyka is kering. Azt látja. de nem igazán foglal állást. Már írtuk. hogy majdnem eltûntek zenéjébôl a korábban oly gyakori társadalombíráló megnyilvánulások. hogy az Amerikai kormányzat orra alá sorozatosan borsot törô Lennont akkor érte a halálos lövés. Elképzelhetô. hogy mi megy nyugaton. vagy – amint arról annak idején feltételezéseirôl az angol New Musical Express is beszámolt – egy átprogramozott agyú bérgyilkos volt. hogy a John Lennont 1980. hogy a hatalomnak nem hiányzott.

Az illetékesek felhívták-e a világ figyelmét. 15OO–28OO 15OO–28OO Lou Reed VII. hanem arról a gondolkodásmódról. Még tiszta szerencse. 24OO–33OO 27OO–36OO Bon Jovi VI. Ha viszont a jegyárak ismeretében borítékolható volt a ráfizetés – be is következett –.Szakács Gábor hogy ez az áradat nyereséges lesz. 18. 26OO–33OO 29OO–36OO Simply Red VI. hogy még egy ilyen év és számukra jön a koldusbot. Szemezgessünk a kínálatból (a jegyárak forintban elôvételben és a helyszínen): Tracy Chapman IV. hogy a ’máskor’ is teljesen bizonytalan. nemhogy kultúrára. Az elképzelés ott sántít. 1. az évforduló tálcán kínálta a lehetôséget. 23OO 26OO Sting V. 13. 300 . 23. 26OO 3OOO (Ezek az árak 2003-ra legalább duplájára. 29OO 29OO King Crimson VI. hogy a haldokló. 19. 239O 259O Mark Knopfler VI. Vajon ilyen világválogatott mellett milyen eséllyel indultak a hazaiak? Nem a képességeikrôl volt szó.és komolyzenét megtámogassák. ugyanakkor tehetségben világszínvonalú magyar könnyû. 24OO 28OO Red Hot Chilli Peppers VI. hiszen lassan már kosztra és kvártélyra sem telik a bennszülötteknek. hogy a Jethro Tull-koncert betegség miatt elmaradt. akiknek legközelebbi vendégszereplése több mint valószínûtlen. 7. Így aztán sokan azokra a hírességekre költötték utolsó garasaikat. Tina Turner és Michael Jackson. de amilyen látványos. Akkoriban úton-útfélen lehetett hallani zenészektôl. olyan bizarr a belépôk tekintetében. akkor mi indokolta az egész színjátékot? Lehetett ez az elôrelátás hiánya akkor. amikor a szervezôk többéves hivatásos múlttal rendelkeznek? Kik vállalták magukra a veszteséget? Akárhogy is történt. 3O. más esetben háromszorosára nôttek. Paul McCartney koncertjére 17–50 000 forint között árulták a jegyeket. csupán a veszteség mértékét és nem bekövetkeztét kellett kiszámítani. a tenorok Népstadionbeli jelenése. Magyarán. 195O 215O Jan Garbarek V. 3.) Ehhez a sorozathoz jött még a Pepsi-sziget nemzetközi gárdája. 21. hogy Magyarország nem csupán másodhegedûsöket termel? A millecentenáriumi pénzekbôl erre is futotta volna. 25. 3O. 22OO 22OO Candy Dulfer VII. amely szerint ôk máskor is láthatók. 25OO–29OO 28OO–32OO Santana VI. A lista önmagáért beszél.

kizárólag egy bizonyos elit terpeszkedhetett volna a kb. Pavarottit legfeljebb Bécsig követték rajongóik. kétezer fôs tribünön. hogy maguk is tudták – a koncert után be is jelentették –. Diana Ross pedig inkább hajzatával foglalkozott. mondjuk Horn és Demszky kezet rázhatott volna Ray Charlessal. a Multimédia vezetôje. vállalva az ilyenkor szokásos Diana Ross kockázatot. Ennek az árnak azonban nem volt valóságtartalma a tömegek számára. Domingót. Ahogyan telt-múlt az idô és foszlott semmivé a nagyszabású elképzelés. Hogy azért a pórnép is kapjon 301 . Hogy magyar jelleget adjanak a komédiának. a plakátokra apró betûkkel felrótták: Rost Andrea. ez az utolsó közös fellépésük. Nehezményezték.6 millió schillingért. na meg Diana Ross. Jobb helyeken ezt már kábelnélkülivel oldják meg. Az csak hab a tortán. Hogy ugyanezt a Népstadiontól is lehet bérelni – ahogyan a Rolling Stones esetében – néhány százezer forintért(!)? Jó lenne tudni. teljesen megbukott. Nem is lehetett másként. majd a belépô árát leírhatta volna költségként. úgy apadt a 400 milliós költségvetés 200-ra. miszerint a világhírességeket éltetô nyugati turisták özönlötték volna el a Népstadiont. elnökének derûlátását. a pénz pedig elúszott. miközben reménytelenül küzdött a mindenbe beleakadó mikrofonzsinórral. az utolsó kasza.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Felbukkant viszont a két tenor. ami persze mind semmi ahhoz képest. Miután a Demszky-huszárok pályázatot hirdettek lebonyolítására. az Ostermann Formula Kft. A 8 millió dollárba kerülô elképzelés. akiknek a négynapos play back rendezvényre áfával együtt 134 000 forintért adták volna a bérletet. hiszen Carrerast. hogy a gyepszônyeg védelme érdekében Bécsbôl akartak hozatni sajátos borítást potom 1. Ezt megelôzôen egy késô esti tv-vitában Hegedûs László. Akárcsak a kádári idôkben. hogy végül melyiket választották és egyáltalán kinek az agyából pattant ki az ötlet! A pálmát azonban minden kétséget kizáróan a fôváros rendezvénysorozata vitte el a maga pontonszínpados elképzelésével. valamint Farkasházy ’Hócipô’ Tivadar indulatosan vitatta Frank Tamás. Pavarotti már el sem jött. ki is választották a jelentkezôk közül a Transatlantic Media Associates (TMA) film kft-t. A bevételi oldalon a Lánchíd mellett felállítandó díszemelvény vendégeire számítottak. hogy a koncertet lakossági pénzekkel is – 180 millió Ft – megtámogatták és nem vállalkozói alapon szervezték. miután végighaknizták az egész világot.

Pökhendien bejelentette. hogy tévedett. A felsoroltak ismeretében a feltett kérdésekre csak egyetlen felelet adható: a szervezôk egyike sem gondolta komolyan. Bizonyára elfelejtette. Ezek bérleti díjának 50%-át ki is fizették. hanem – 5756 éves. hogy részben a fôváros által támogatott. Jó vicc volt? Somló mindenesetre magyarázni kezdte a bizonyítványát. Az Omega tagadta. míg Abella bolsevik múltjával az MSZP uszályába kapaszkodik – ütközete volt. Ádámot. hogy súlyának megfelelôen kezelje a soha vissza nem térô lehetôséget. Az utolsó percekig folyt a az alkudozás. Innen kezdôdik a zsidó idôszámítás. a résztvevôk kilétérôl pedig megindultak a találgatások. Végül Charlié lett a mikrofon. hogy a Rózsa Records támogatta Charlie. amikor egy város vezetôségének be kell ismernie. vagy az Abella Miklós erôltette Republic legyen a fô mûsorszám. hogy még ezen az egyedi magyar ünnepen sem vette le a cégjelzéses sipkát. Somló Tamás hogy ô – ugyan nem 1100. hogy fellépne – Kóbor összevisszaságnak érezte az elôkészületeket –. Oroszokról már szó sem esik. amikor a júdaizmus szerint Isten megteremtette az emberiség ôsapját. A Duna parti események végül lementek a lepényevés szintjére és látogatói talán már nem is emlékeznek arra. Demszky nem véletlenül nyilatkozta. a millecente302 . Mindenesetre azt az évszámot adta meg.Szakács Gábor valamit.” Itt jegyezzük meg. volt zenebohóc – tette fel. hogy hol van és milyen alkalomból léptették fel. Ez az erôpróba lényegében két párt – Rózsa István az SzDSZ-hez közel álló Hit Gyülekezet tagja. de csak egy részüket állították üzembe. az oroszok kivonulását ünneplô Budapesti Búcsú szintén népünnepéllyé fakult. hogy mit is láttak. ráadásul az utóbbi szerzôdését a fôváros egyoldalúan módosította. Sebestyén Márta és a Deep Forest jelenése is több változatot megért. Az egész gálára a koronát Somló Tamás – egykori LGT-zenész. Így aztán ôk is leköszöntek. És vajon rendelkezésre állt-e a technika a nagyméretû vízi színpad felállításához? Errôl se nagyon beszéltek az illetékesek. fátylat borítva az eredeti célkitûzésre. Vagy nagyon is jól tudta. aki annyira komolyan vette a holland Amstel cég támogatását. Schiffer János magabiztos júliusi nyilatkozatai ellenére a rendezvény átkerült a Hôsök terére. „Vannak olyan pillanatok. óriás kivetítôket terveztek a város több pontján.

MSZP: Bodrogi Gyula–Móor Marianna–Dévényi Tibor. néhány kivétellel már a Kádár-rezsimmel is együttmûködött zenészek felléptetése. Azon viszont igen. de jól tudjuk. Móor Marianna kioktatónak nevezte Orbán Viktort. Látszatrendezvények. hogy a jelenlévô sportolók. Elérte. Mobil–Állami Hangversenyzenekar-féle Honfoglalás bemutatása. az már kevésbé. Az RTL-Klubnak erre futotta erejébôl. Valószínûleg nem ekkor váltott lovat. Ennek aztán annyira örülnek. Választás 2002 Április 7-én este az RTL-Klub sajátos módon kapcsolódott a választás folyamatába. kocaszervezés. A show forgatókönyve úgy mûködött. Az egész elgondolás ahhoz az m1-en látható. Show-mûsor jelleggel a jelentôsebb pártok 'vezérszurkolóit' és szektornyi közönségét csôdítette a stúdióba.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv nárium megünneplését. A sértôdés még talán érthetô is. A nagy nyilvánosság elôtt persze mindenki kölcsönös rokonszenvérôl biztosította a másikat. mûsorvezetôként Erôs Antóniát és Szellô Istvánt vetette be. Azon nincs mit csodálkozni. hogy az említett kapcsolat lazulása miért épp az MSZP táborába vezérelte hazánk egyik legrégibb lemezlovasát. színészek egymásnak ugrottak és a pályatársak még jóval a választások után sem fognak jó szemmel nézni egymásra. tökéletlen. hogy az idônként maró gúnnyal és sértô szándékkal. És most nézzük a vezérszurkolókat. MIÉP: Schuster Lóránt–Dörner György. ennyi maradt belôle. Géza–Székhelyi József. amely mindenki mást megelôzve 1976 óta alapmûve a magyar könnyûzenének. elejtett szavakkal vágott sebek nagyon lassan gyógyulnak. hogy a rendezôknek eszébe sem jutott a P. A tanulságot ezek után vonja le mindenki magának. eltékozolt milliók. hogy a kezdeti együttmûködés után megszûnt a kapcsolata a Fidesz-fiúkkal. hanem kezdetektôl fogva azt nyargalta. Róla nyilatkozta Danyi 303 . szombat reggelenti gyermekmûsorhoz hasonlított. hogy fülig ér a szájuk. aligha a szavazókorba lépett polgárok értelmi szintje. amit természetesen a mögöttük ülô táboruk zajos üdvrivalgása követett. míg Dévényi azt sérelmezte. hogy a mûsorvezetôk által feltett kérdésekre válaszoltak a vezérszurkolók. FIDESZ–MDF: Vikidál Gyula–Kerényi Imre. SZDSZ: Hegedûs D. amelyben a kisiskolásokból álló csapatok helyes válasz esetén piros pontot és csokinyuszit kapnak ajándékba. hogy még a nemzeti oldal sem karolta fel azt a rock szvitet. Ami azonban megfelelô egy alsó tagozatos korosztálynak.

Nincs egy író. a fogalmak tisztázása céljából. október 31-i számában a következôket: „Azok. hány deka kockacukrot kellett a közönség közé dobni az izsáki búcsúban. hogy elcsípje a a számára lényeges mondatokat. Erdôs Péter elvakultan pártalapú döntéshozatala. hogy telefonjainkat lehallgatják. hogy Magyarországon semmiképp. Egyetlen új. zenész.” Friedrich Klára írta a Magyar Világ 2003. Som Lajos beismerése. mert jelenleg már a technikai is megvan hozzá. hogy az a korszak elmúlt. egy tudós. lépj a fényre (Dinamit) Eredendô kérdés. Olyan persze volt. hogy azok egyszerre tapsoljanak az általa felrakott számokra. persze hogy sejtettük a megfigyelésünket. hiszen most is ugyanúgy lehallgatják a beszélgetéseinket. Ebben a tekintetben egyébként egyáltalán nem különbözik egymástól a múlt és jelen. csak azt nem tudtuk hogy kit állítottak ránk. Ennek bizonyítéka a Danyi Attila által kiadott Scampolo könyv. arról viszont meg voltunk gyôzôdve. Vikidál Gyula. Pedig most van csak igazán itt az ideje. akik most ’fenn’ vannak és jobboldalinak mondják magukat 1989 elôtt is ’fenn’voltak és Kádárék fizetési listáján voltak. viszont. a Scampolo együttes vezetôje az alábbiakat (Magyar Demokrata 1995. Arató András ’baráti beszélgetése’ az operatív tisztekkel. És ez csak a jéghegy csúcsa. hogy valaki tájékoztatta a tevékenységedrôl a hatóságot? Biztosat nem tudtam. hogy a zenész távol tudja-e tartani magát a napi politikától? Meggyôzôdésem. Akkoriban még valakinek órákig ott kellett gubbasztani a lehallgató készülék mellett.Szakács Gábor Attila. igaz arcot sem engedtek be maguk közé 1989 után és egyetlen 1956-os szabadságharcos nem került döntési helyzetbe. augusztus 24. ORI és az Interkoncert ÁVH-s vezetôsége. 304 . hogy a 70-es években figyelnek bennünket. Visszatérve a múlthoz. akirôl el lehetett képzelni. mutasd meg arcodat.): „Dévényinek köze nem volt a diszkóhoz. egy képzômûvész a most is fenn lévô áljobboldaliak közül. sejtetted-e valaha. Bors Jenô KGB-s múltja. Ezúttal csak Nagy Ferót és Vikidál Gyulát kérdeztem a velük kapcsolatosan történtekrôl.” Igazság. Szemforgatás úgy beállítani a helyzetet. Nagy Feró Tudtad-e. mint mûsorvezetô profi módon tudta. továbbá egy volt operatív tisztet. akit ne futtattak volna a ’rendszerváltozás’ elôtt is. egy zenész.

mert a diszkósok javarészéhez hasonlóan. Addig különösebben nem érdekelt a dolog. hanem azért. Hogy valójában ki volt. akkor abból úgy néz ki. hogy a dokumentumok szerint Arató Andris volt az a személy. még meg is fenyegetett. Bárkit megkérdezel a szakmában. hogy vigyázzak. azaz disc jockey) név. elôször ô maga is zenész szeretett volna lenni. számának. Tóth László. Ô ilyen alkat. Elôször egy bulvárlapban láttam meg Gyula és Pataky Attila mellett a saját képemet. még büszkébben jár-kél. Ha jól belegondolsz. hogy mit szólok hozzá. hogy milyen rendszer volt hatalmon. hogy egy politikai gyûlésen a nyilvánosság elôtt. a nyilvánosságra hozatalt persze ügyesen elôkészítették. Ez valószínûleg azért van így. rajta egy csíkkal. Gyula azt a ’szörnyûséges’ hibát követte el. mert már korábban odaszoktak arra a helyre. Amikor ez nem jött össze. hogy mi van abban. hogy Arató András mindig is besúgó volt. (Koppány helyett) Viktor a mi urunk. hogy miért jelentett úgy a P. hogy amikor személye szóba került a jelentési tevékenység kapcsán. mégis csak most. hogy lebukjanak. hogy ô besúgó volt. elôvettem a papírjaimat. évi 36. hogy amennyiben hihetünk a rólam szóló jelentéseknek. azonnal Gyulára terelôdött a gyanú. Amikor aztán egy újságíró rákérdezett. amiben meggyôzôdéssel hitt? Amikor kiderült róla ilyen irányú tevékenysége.Mobil egyik tagjával. a király egyik dalának szövegét: „Felkel a mi napunk. és persze a Magyar Ifjúság 1983. hogy ’szorul a hurok Dalos körül’. holott én soha nem állítottam. mert el sem hittem. Eleinte nem is értettem. hogy ôt takarja a Dejkó (d. az uniós választások elôtt lepleztek le bizonyos embereket. Neki a jelentés jelentette a sikerélményt.” Erre a politikai ellenfél már elô is kapta a papírját. mintha nem is annak a 305 . Minden bizonnyal sokkal többen lehettek a beépített emberek. mindenki azt válaszolja. Amióta viszont bebizonyosodott.Mobilról. Elgondolkodtam. Akkora név azonban ott sem lett. mûsorközlô lett. Érdekes. akikrôl valakik azt akarták. de nem volt hozzá elég tehetsége.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Arató András közéjük tartozott. Annyit mondtam. ha valaki húsz évvel ezelôtt azt az eszmeiséget támogatta. aki nemrég olyasmit nyilatkozott. Amikor két évvel ezelôtt megkaptam a papírjaimat. j. mit beszélek. valójában csak beigazolódott a sejtésünk. mindegy. hiszen ô van sógorságban a P. megváltoztatott szöveggel énekelte az István. azt a fene se tudja. most is csak azok buktak le. Az ô diszkójába nem a neve miatt jártak a fiatalok. mint Cintula vagy B. akkor nyergelt át a lemezlovas pályára. A Fonyodó-féle könyv is már két éve megjelent. de nem ért váratlanul.

mert a többiek nem így állnak hozzá. hogy miként jelenthet ilyet. hogy a rólam szóló jelentések java részét a sógorától tudja. mégpedig azt. hogy az ügynök bekopogtatott a hivatalba. akkor a képzettársítás miatt azt gondolhatod. hogy álljon ki. hogy Gyula jelentette. Ha tehát csak ezt hallod. hogy ô akkor már a Dinamit tagja volt. Most képzeld el. hogy beszélnünk kéne. hogy örülök neki. akkor nincs mit a szemére vetni. elképedtem. hogy ez a mondat csak úgy kerülhetett a jelentésbe. hogy ’Jöttem jelenteni’. Hogy van az. Becsületére legyen mondva. az érintett pedig nem? Súlyosan terhelô jelentés? Hogy Bikini néven új zenekart alapítok. hogy Feró zenekart alapít. Mobil együttes egyik oszlopos tagja. de személyesen nem kaphattam meg. a jelentéseket sem ô írta. de végül csak öszszejöttünk. Én meg különben sem haragszom rá. hogy láttam olyan jelentést. Az embereket 306 . hogy soha semmiféle beszervezési nyilatkozatot nem írt alá. hogy ha már jelenteni kell. Ha viszont nem ô írta. mint azokban az idôkben. Ez azonban nem így mûködött. amit Gyuszi nem mondhatott. a Gyula elárulta a hatóságnak! De félre a tréfával. Ez aztán nem is érdekelt. akinek havonta hangulatjelentést kellett készítenie. Csak mostanában esett le a tantusz. hogy én csak a könyvben olvashattam a rólam szóló jelentést. Nem egyszer a dolgozók választottak olyan személyt. hogy mit jegyeztek fel az ô neve alatt. az annál inkább. Akkoriban minden munkahelyen volt egy szakszervezeti bizalmi. Napjaink embere ezt úgy képzeli el. akkor annak tartalmát közösen fogalmazzák meg. Mi volt a legsúlyosabb jelentés rólad? Legfurcsábbat mondanék. tehát azt mondja el. amit a ’Dobos’ fedônevû saját maga írt kézzel. amit tôle hallott. hogy mást értünk ’jelentés’ alatt napjainkban. Ezt onnan is tudom. hogy jobb. hogy valaki a könyvéhez hozzájuthat ezekhez a dokumentumokhoz. hogy nem ô írta. ha velem békül.Szakács Gábor tagja lenne. Aztán rájöttem. Gyula csupán hallomásokon alapuló jelentéseivel ellentétben láttam viszont olyat. ennél a tv2 is jelen volt. hiszen nem is tudhatja. Itt jegyzem meg. akivel elôre megbeszélték. Javasoltam neki. hogy ôutána én voltam a második. Azt is mondtam neki. hogy saját zenekaromban volt-e besúgó. Ezek után felhívtam. kérjen bocsánatot és akkor egy-két hónapon belül lecseng az ügy. mégis az ô mondataiként tálalják. az olvasható a könyvben. hiszen olyan régen történt mindez. de szerencsére erre utaló nyomot nem találtam. aki a P. Lassan állt rá a dologra. hogy mekkora titkot is árult el. Amikor például azt ’mondja’ rólam. akivel a Rockszínház éves szerzôdést kötött.

aki a korabeli Csehszlovákiába ugorhatott át egy háromórás koncert erejéig. 307 . hogy jó lenne. Ha a Piramis együttes lezavart egy szovjet turnét. lehetetlen. A történelemtanárokat sajnálom. hogy a legmenôbbek minden ’baráti’ beszélgetés nélkül lemezfelvételhez. hiszen Erdélyben leszek három napig. és mi a piacgazdaság. ezért aztán most is ugyanazok a zenekarok a menôk. CIA-t. úgy lôjön. Nem tágított és tovább gyôzködött. Az a rossz. hogy arról ô most jelenteni fog? Erre valahogy nem nagyon akarnak emlékezni a zenészek. ehhez miért pont én kellettem volna. mert szerinte nagyon fontos dologról lenne szó: lehet. ha szombaton reggel találkoznánk a TV-stúdióban. Vikidál Gyula Hogyan zajlik az életed. Nem tudom ki akarta. mert mi nem tudunk barátilag beszélgetni!’ Minthogy Som Lajos beismerte. esetleg romantikus hôsöket? Inkább ponyvaregény-hôsöket. Ifjú korodban mit jelentett számodra az a szó. hogy újabb zenész kerül a kereszttûzbe. Nem tudom. ilyen körülmények között mennyire hiteles az a jelszó. Kérdezem. Ha ennek alapján kezdünk el gondolkodni. Engem is elhívtak egyszer ’baráti beszélgetésre’. külföldi utakhoz juthattak? Inkább kerülgetem a kását. amióta ez a dolog kipattant? Ma reggel történetesen a Napkelte egyik szerkesztôje hívott. KGB-t. hogy 1967–69 között katonai szolgálatom idején az ôrmesterem dühödten üvöltötte: ’Vikidál közlegény. mint a rendszerváltás elôtt. mintha a NATO-katonáknak lôné szét a fejét!’ Azóta beléptünk a NATO-ba. Nem mondhattam. akinek lemeze volt. hogy egyesek ôszinte rockot játszottak? Elképzelhetô. hogy ügynök? James Bondot. akkor Som Lajos elôtte elmondta a zenekar tagjainak. ott teszem hazafias kötelességemet a Történelem Fôutca program keretén belül. talán az ügy ébrentartása miatt. hogy milyen is a fejlett kultúra. hogy mindenki gyanús legyen. Azt feleltem. akiknek a keleti tömb istenítése után most azt kell tanítani a gyerekeknek. amit azért nem értettem.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv berendelték ’baráti’ beszélgetésekre. amire abban a rendszerben nem nagyon lehetett nemet mondani. hogy a rock ôszinte-e? A korábbi hatalom mindmáig nem mozdult el a helyérôl. amikor már mindenki gyanús. mert elôtte két héttel még kérés/kérdezés nélkül hajnalban vittek be az ôrsre kihallgatásra. hogy ’Tessék engem inkább bevinni. hogy a legmenôbb zenekarok nem sárosak? Ezért nem tudok válaszolni a kérdésedre. akkor már az is gyanús. hogy ô is jelentett. hátha közben kihûl. Azt viszont hozzátenném.

hogy a rendszer sokkal tájékozottabb volt. mire azonnal 308 . Sokan vannak ilyenek. s gondolom kötelessége volt minden nap jegyezni a történteket. Fonyódi Péter tényfeltáró kötetében egyértelmû utalásokat tett a személyedre anélkül. ami ellen anno harcoltak. A Rangers. Olvastad-e a könyvet és láttál-e benne a tiedéhez hasonló egyéb utalást? Csaj jóval az ügy kirobbanása után volt alkalmam olvasni a könyvet. a magyar zenekarokat. mert esetleg a célszemély észreveszi. hogy az erre a célra kifejlesztett mûholdak segítségével a világon bárki lehallgatható. az ORI-ban. akik másfél évig altatták az ügyet – amelyrôl engem kivéve már mindenki tudott. Ezek az emberek gyakran elkísértek bennünket a koncertekre. amik csak azoktól származhattak. hogy tudhatott volna róla. hogy miként lehetne az állampolgárokat megfelelôen ellenôrizni. hogy nem is értettem a kérdéseket. Gábor Róbert fôhadnaggyal történt beszélgetések során kiderült. ahol megvoltak a megfelelôen fizetett és kiképzett ügynökök. amely azzal foglalkozott. Erre egy tipikus példa: a néhai Szovjetunióban zajló turnékon a KGB által delegált ellenôrzô személy kötelezôen jelen volt – mi esetünkben egy ungvári magyar srác. vagy egy elôre megtervezett forgatókönyv szerinti szisztematikus támadás részese vagyok. amelyhez nem kell lehallgató berendezéseket telepíteni. a turnékra és jelentéseket adniuk az ott hallottakról.Szakács Gábor Többen hátraarcot vettek. a tmb (társadalmi megbízatású személy) fogalmát az elmúlt hetekben sikerült kiderítenem. Meg tudod-e pontosan fogalmazni. Tmb bárki lehetett anélkül. Olyasmikrôl tudtak.. Azt a kérdést feszegette. Mint kiderült. elôadókat ô kísérhette. Viszont olvastam egy 1952-es kiadványt. akik már réges-régen az ügyosztályhoz tartoztak. mint például én. az Interkoncertben stb. Egy alkalommal nem fértünk fel a repülôgépre. az ô lelkiismeretük. Annál inkább jellemtelenségnek tartom az én ügyemre ugrasztott baloldali újságírók viselkedését. Ma már ismert. majd névváltás után Corvina együttes dobosa. Az eset olyan régen történt. hogy mi mit jelent a kémtevékenység és mit a tmb? A kémtevékenységet – mint említettem – a ponyvaregények szintjén ismerem. Nem is olyan sok idô elteltével megszületett a rádiótelefont. hogy olyan megoldásra lenne szükség. hogy a nevedet leírta volna. most is azért kardoskodnak. ez az ô erkölcsük. hogy az én szavaimat adták-e vissza. irányíthatta. nem tudhattam.

így az ô szájából roppant hiteltelenül hangzik az „életeket tettek tönkre” kifejezés. kinek a nevében jelentettek és ki volt áldozat. hiszen minden ügy egyedi. sokkal inkább elfogadható. hogy ôk jó ügyet szolgálnak.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv intézkedett: leszállítottak a géprôl vagy tíz embert. én 1979-ben. hogy ne ápolt volna kapcsolatot ’felsôbb szervekkel’. akik úgy gondolják. hogy az Ifjúságvédelmi Osztályon neki tennie kell a dolgát. jó szakmunkások. ott. Mobil tagjaként mások meg terólad jelentettek? Nem néztél utána az iratoknak? Kb. és az ô viselkedése inkább elfogadható. hogy hány zenész hagyta el a P. így a zenekar felszállhatott és a meglehetôsen nehéz felszerelést is be tudtuk pakolni. Ma számomra ezeknek már nincs jelentôsége. hogy a baloldali sajtó által földobott labdát. vagy felelôtlen politikai manôver. Minden korban vannak emberek. Hitt abban. akárkinek nem sikerült volna elintézni. mert nem tudhatom. de válasz még nem érkezett. akkor kizártnak tartom. aligha lehetett valakinek lemeze. mint pl. Ez lehet személyes bosszú. mert egy zeneileg képzetlen zenekarvezetô birtokolta a hatalmat felettük. akik hirtelen nyugatimádók lettek. hogy megmentettem a P. melynek énekesét. holott meg kéne köszönnie nekem. a TRB. Tíztôl több képzett zenészrôl van szó. akik hirtelen a múltjukat megtagadva nyugatimádók lettek. Besúgónak kiált ki embereket. Azon zenészek mindegyike azóta is komoly zenei munkát végez. mint azoké. hogy esetleg már a P. Ezt ugye abban az idôben. jó rendôrök. Talán a múltba visszatekintve meg kellene néznünk. A Danyi Attila által kiadott Scampolo kötetbôl egyértelmûen kitûnik. hogy ki volt valódi besúgó. akik azért hagyták el a P. Korábban Rákosi elvtárs ’ipari ország leszünk’ parancsa nyomán például Miskolc és környékére 309 . jó vonatvezetôk. hogy az az igazi jólét. Tunyogi Pétert és a körülötte felsorakozó zenészeket megpróbálta ellenfélként beállítani. hogy a rólam készült iratokat megkaphassam. Ha veled ’elbeszélgettek’. Mobilt. Ám annál inkább meglepô volt. hogy a hazai pop/rock többi hírességével ugyancsak el ne beszélgettek volna. a nyilvánosság felé nem teszek lépéseket. Az nem fordult meg a fejedben.Mobilt hasonló okokból. Nem kívánok más ügyeihez hozzászólni. két hónappal ezelôtt – az ügy kirobbanásakor – kértem a Történelmi Hivatalt. elsôként Schuszter Lóri csapta le. ahogyan nagyon sok kommunista. mint azok. leszívták az üzemanyag egy részét. Gábor Róbert akkor úgy gondolta. külföldi útja anélkül. Mobil nevet. holott közöttünk soha egyetlenegy rossz szó el nem hangzott. Ha ezek megérkeznek.

hogy legyen nehéziparunk. A privatizáció ôket már földönfutóvá tette. pedig az érintettek nem egy esetben még beszervezési nyilatkozatot is aláírtak. Bob Marley három arca 310 . a III/1 és III/2 (ide tartozott Medgyessy Péter) bocsánatosnak számít. addig mások. ha a megkeresés sikertelen maradt. vagy a Vajdaságba. Az elsô szabadon választott országgyûlés elfogadta ugyan a Zétényi–Takács-féle mindenféle ügynöki tevékenységre kiterjedô törvényt. beszervezési nyilatkozatot soha alá nem írt személyeket nyilvánosan meghurcolják. hogy ezekkel az emberekkel kéne foglalkozni.Szakács Gábor sok tízezer embert telepítettek. Ennek a magyarázata a következô. Eddig a Rockinformban megjelent két beszélgetés. Kárpátaljára. megkérdezni ôket sorsukról. Ezzel szemben a III/3-as ügyosztály által megszólított személyek neve akkor is felkerült az ún. mit gondolnak. azt azonban az SZDSZ javaslatára Göncz Árpád az Alkotmánybírósághoz továbbította. mint Medgyessy Péter vígan lehetnek miniszterelnökök. Az alábbiakban Nagy Árpád. Azóta csak a III/3-as ügyekkel foglalkozik mindenki. mikor nehezen tartják el gyerekeiket. A szocialista érzületû újságíróknak ajánlom. Miközben Vikidál Gyulát. 6-os kartonra. illetve nem jutott túl a ’baráti beszélgetés’ szintjén. amelyik abban a formájában megsemmisítette. vagy jöjjenek el velem Erdélybe. Ennek következményeit isszák most az érintettek. kémelhárító tájékoztat a hazai ’ügynökösdi’ viszszásságairól. volt operatív tiszt. és írjanak az ottani magyarok sorsáról. és hozzá hasonló.

egyáltalán Isten megjelenítése a dalok szövegében. Mivel az elmúlt évszázadok rengeteg visszaélése (inkvizíció. Csakhogy ezen az állapoton a rock sem igyekezett vál311 . Kivételek persze itt is akadnak. Ezek talán legnagyobb felháborodást kiváltó esete John Lennon utolsó amerikai fellépésük elôtt tett azon kijelentése volt. az emberek jelentôs része egyre jobban eltávolodott a szentmiséktôl. kids have to figure it for themselves. Kiábrándult. vizet prédikáló és bort vedelô papok stb. amit akar. hogy annak megfelelôen kell élni. amit Jagger mondott. nincs már semmi. akiknek már a túlvilági életbe vetett hit sem maradt kapaszkodónak. amit a szószékrôl hirdettek neki. A felháborodási hullám hatására a muzsikus elnézést kért a vallásos érzelmû emberektôl. Ilyen körülmények között érthetô. mégpedig igen egyszerû oknál fogva. hogy az egyházi rock. ugyanakkor botrányoktól sem volt mentes az elmúlt öt évtized.) rossz vért szült. márpedig az egyház nem tartozik azon intézmények közé. mindenkiben és minden intézményben csalódott emberek népesítik be a Föld nevû bolygót. az ötvenes évek ifjú korosztálya minden erejével azon igyekezett.)” Bizony sok igazság van abban. Néhány hónappal késôbb 1967-ben Mick Jagger az alábbi nyilatkozatot adta a Time magazinnak : „After the destruction of the Christian ideal. that’s what’s hanging people up. ahol mindenki azt csinál. a Beatles viszont népszerûbb Istennél. eszmék. mely szerint a kereszténység elmúlik („Christianity will go”). hangulatában. egyáltalán mindattól. De most mibe kapaszkodjanak az emberek. nem tartozik a mûfaj nyerô ágazatai közé. ugyanis a romló erkölcsök az élet minden területén megtették a magukét. But now.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Vallások. Könnyû valakinek a kereszténységgel példálózni és azt mondani. Ahogyan a kezdeteknél láttuk. theres’s nothing for anybody to believe in. amiben hinniük lehetne. szellemiség A rock nem igazán a vallások fellegvára. (A keresztény eszménykép elpusztítása után a srácok csak magukra számíthatnak. az egyházi ünnepektôl. It’s easy to throw Christianity at anybody and say that’s how you’ve gotta live. hogy a korábbi társadalmi hagyománytól és kötöttségtôl megszabaduljon.

más megfogalmazás szerint beatmiséket. A Beggar’s Banquet album (1968) borítóján az eredeti elképzelések szerint a WC-ben olyan falfeliratok is szerepeltek volna. mivel a szabadság mégoly parányi szikrája a templomokban lobbant fel és adott világosságot az oda betérô népeknek. Az ilyen hozzáállást egyébként az egyház makacssága is elôsegítette. 312 . Jól emlékszik azokra az idôkre. mármint saját marihuánás cigijét) és „Peter is a Faggot (Szent Péter buzi)”. jóra tanító szövegeivel. mégpedig a templomokban tartott gitáros. lelki támaszt jelenthettek számukra az üres kommunista szólamok ellenében. A hatalomnak sikerült is leállíttatnia ezeket a zenés elôadásokat. megmaradt az egyszerû megállapításnál. Sillye Jenôt azonban nem. de kizárólag észérvek alapján és nem úgy. mint „God Rolls His Own (Isten is megsodorja a magáét”. ahogyan ôk tették. A lemezt kiadó DECCA cég ezt a változatot szerencsére elutasította. ám addig nem kevés dorgálást kellett elszenvednie feletteseitôl a vállalkozó kedvû hölgynek. Ha a belga apácának gondjai voltak. amikor a Mátyás templomban zajló Szilas-féle beatmisék páni félelmet keltettek a KISZ és a pártszervek körében. Sôt. éppen a Rolling volt az. 1963-ban a belga dominikánus éneklô apáca.Szakács Gábor toztatni. amelyik még rátett egy lapáttal. The Singing Nun dala sikerlista-vezetô lett. Mert lehet a vallást támadni. akkor nálunk még inkább akadályt gördítettek a haladó szellemû ifjúság érdeklôdését felkeltô személyek elé. hiszen hatékonyan vonhatták magukhoz a fiatalokat. Az ilyen eseményeknek a Nyugattal ellentétben igazából a keleti tömb szovjet befolyás alatt álló országaiban. Ô ugyanis gitárjával a hóna alatt a templom falain kívül is bárSillye Jenô hová elment. Magyarország elsô számú egyházi énekes-gitárosa Sillye Jenô 1971-ben szólaltatta meg elôször zenéjét Isten házában. köztük hazánkban nôtt meg a jelentôsége. hogy szépre. Cselekedetével valamit mégis elindított. egyet nem érteni vele.

hogy kazettái.P. noha véleménye szerint a tömegekhez saját nyelvükön kell szólani. az állandó hallelujázás sem. és hangerôben nem különböznek a világi zenekarok megszólalásától. az erôszakot éltetô elôadók ordítanak. A gitáros Sillyéhez hasonlóan nehezményezi. Hasonló utat járt be a kissé rockosabb megszólalású. Nem mintha ezekben a fiúkban és lányokban nem ugyanaz az életvidámság munkálna. csak éppen külsô megnyilvánulásaik kulturáltabbak.és baszszusgitárral. ami azért is sajnálatos. de attól még igaz. tehát dobbal. Apostagon eszébe nem jutna senkinek ilyen. Ebben egyébként élen jár az amerikai W. Míg a Szigeten a másság és a béketûrés jegyében az egyik színpadon a drogokat. Zenés mûsoraik önkívületi hatásra utaznak. Blackie Lawless még attól sem riadt vissza. ami az általános erkölcsi normák hiányában a mûfaj jellemzôjeként telepedett rá a rock elôadóira és hallgatóira. mert igazi hiánypótlónak számítottak. Az említett két muzsikus példamutató tevékenysége nyomán sorra alakultak a popzenekari felállású. Kindelmann Gyôzô vezette Signum együttes. hogy a színpadon felállított keresztre feszített apáca tettetett megerôszakolását tálalja fô látványosságként. akiknek vezetôje. káromkodó lemezekkel és koncertekkel szemben. orgonával felszerelt ám keresztény témájú és szellemiségû mûsorral jelentkezô együttesek. az emberi gondolkodást leépítô cselekedetekre buzdítani. benne az 313 .Nagy Rock ’n’ Roll Könyv kellemes hangzású dalaival mindazokkal találkozzon. Ennek az összevisszaságnak. gyalázkodó. Évrôl évre nagyobb sikerrel rendezik Apostagon a Ladik keresztény rockfesztivált és bizony érdemes összehasonlítani az itt megjelenô fiatalok és a Diák(Pepsi)-Sziget résztvevôinek magatartását. addig az egyetemes szeretet hirdetése a gyalogösvények mentén felállított parányi sátrakba szorul vissza. E könyv más fejezeteiben egyértelmûen látható az az üresség és szellemi sivárság. A teljes No együttes. viselkedését. ellentmondásnak így semmi értelme. és ezt nem pótolja a méretes Bibliák lobogtatása. CD-i bizony csak nagy ritkán kerültek a templomokban terjesztett kiadványok közé. Nem ártott volna ellenpéldát állítani a liberális szemléletû. emberibbek. az önvizsgálat hiányzik. mint Hajógyári-szigeti társaikban. elektromos szóló. Útkeresésük vámszedôi a szekták. erkölcsromboló.S. akik az ilyen mûvészetre fogékonyak.A. hogy csak döcögve halad ennek a mûfajnak az elfogadása. Nem szívesen beszélt róla. Az üzleti alapon mûködô Hit gyülekezet csinnadrattáiból éppen a meghittség. együttes.

A gyülekezet 1996-ban kezdte meg 11000 m2 alapterületû sportrendezvények és koncertek rendezésére is alkalmas csarnoka felépítését. Eredetileg csak rokonlátogatást tervezett Londonban. élete örökös vívódással telt. Peter Alan Greenbaum. Egyikük. szakállat növesztett. akinek nevét apja két év múlva Green-re rövidítette. az R-Go együttes dobosa Braille Pasqual. Ennek a se ilyen. de mivel azonnal munkát kapott. 1946. aki a háború után fodrászatot nyitott. Mindezt azzal magyarázta. még a brit Top Of The Pops mûsorban is így lépett fel. A Fleetwood Mac együttessel világhírûvé lett. Greenbaum nagypapa fia. Hosszú hajat. október 29-én itt született gyermekük. egyik napról a másikra fehér csuhaszerû inget öltött. segített neki eligazodni a különféle tanokban. arra a Fleetwood Mac együttes két tagjának életútja a legjobb példa. hogy Istennek szándéka van vele. vagy keresztényként élje életét. Sandra. Anne nevû leánya – Peter édesanyja – már itt született 1916-ban. Hogy mégis hová vezet a vakhit és az önálló gondolkodás elvesztése. Ekkor írta az Oh Well szövegében: „Now when I talk to God I know he understands: he said stick by me and I’ll be your guiding hand. Joseph és Anne 1934-ben kötött házasságot és a város zsidó közösségében élte mindennapjait. I might not give the answer that you want me to. Bródy János 2000-ben ebben az épületben kívánta megkezdeni Millenniumi koncertek elnevezésû rendezvénysorozatát. aki zsidó származásánál Peter Green fogva addig egyáltalán nem érdeklôdött a kereszténység iránt. aki már ekkor is a keleti filozófiákat bújta és a londoni buddhista közösséghez tartozott. Bayer Friderika az ô soraikat erôsíti. mert nem tudta eldönteni. 314 . Barátnôje. hogy egy kis muzsikával pihenje ki a nap fáradalmait. a Bergendy Szalonzenekar énekese Balogh Ferenc. nem különösebben vallásos gitáros 1969-ben teljes külsô és belsô átalakuláson esett át. óriási keresztet akasztott a nyakába. munka után pedig szívesen vette elô kedvenc hegedûjét. Peter Green. se olyan állapotnak a feloldásában különbözô szektás barátai nem lehettek segítségére. Elôdei közül Mark Rachman Ukrajnából érkezett 1913-ban Angliába feleségével és leányával.Szakács Gábor Eddából kiszakadt Slamovits Istvánnal. hogy született zsidóként. But don’t ask me what I think of you. ez a lehetôség maradásra bírta. Peter. Markot a hadseregbe Private Richmond néven sorozták be.

Hasonló adakozásra kérte fel zenésztársait is. kiábrándultan kilépett a zenekarból. Ekkor önálló lépésre szánta el magát és a Melody Maker 1970. Egyre jobban eltávolodott a pénz hatalmában vergôdô külvilágtól. Nemtörôdöm hozzáállásuk teljesen kiábrándította a gitárost. hogy ô minden felhajtás nélkül kívánta elhatározását végrehajtani. Ha jól belegondolunk. hogy csatlakozni kívánt az esküdt ellenség Palesztin Felszabadítási Fronthoz(!). amit tôlem vársz. szeptember 6-ra a zsinagógában kitûzött esküvôjét az utolsó pillanatban lemondta. Rex). és karitatív tevékenységre. amikor Istenhez szólok. A zenekarral töltött utolsó hetekben Len nevû bátyjával egy londoni zsidó segélyszervezet számára szervezett jótékony koncertet. A hölgyet 1978. Újra felvette a Greenbaum nevet. kapcsolatot keresett más zsidó zenészekkel.)” A bizonyosságra áhítozó Peter bizonytalansága tökéletesen megnyilvánul. Mint kiderült. azzal a különbséggel. végül az egyik temetôben kapott állást. hogy azokat hiába próbálja rávenni az ingyenes koncertekre. ahol magánélete meglehetôsen zavarosan alakult. amelyik vezet. és egy olyan közösségbe szeretett volna költözni. Két évvel késôbb a Jews for Jesus (Zsidók Jézusért) szemléletû Born Again Christianity (Újjászületô kereszténység) mozgalom vonzáskörébe vezette a zsidó származású Jane Samuels. ahol az emberek kizárólag egymásért és nem önmagukért dolgoznak. maradj velem és én leszek a kéz. 1971-ben a londoni állatkertben jelentkezett munkára. ám ott sem találta helyét. Visszatért Angliába. egy izraeli kibucba települt.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv (Most. január 4-én 315 . többek között Marc Bolannal (T. de azokat nem érdekelte vallásfilozófiai elmélkedése. Egy iraki származású zsidó leánnyal 1975. Ez a vágyálma soha nem vált valóra. és ezért úgy meggyûlölte az izraelieket. pusztán azért ment el az ott lakástól a kedve. hogy mit gondolok rólad. Már korábban is szeretett volna biblikus (meg)érzéseirôl az emberekhez szólni. Bob Geldof szervezte Live Aid elôfutárává tette. akkor ez a világ szegényeirôl való gondoskodás az 1985-ös. De ne kérdezd. különféle zenekaroknak adott jelentôs összegeket. március 14-i számában megjelent hír szerint bevételének jelentôs részét a rászorulóknak adományozta. de megfelelô képesítés híján nem vették fel. tudom. hogy Ô megért engem: Azt mondta. Ezeket sosem kapta vissza. mert nem adhatok olyan választ. mert nem engedték traktort vezetni. ám amikor rájött. aki jobb híján Istennel való jelképes beszélgetését örökítette meg a Closing My Eyes (Lehunyom a szemem) címû szerzeményében (Then Play On LP – 1969).

minden sikerét az Égi Hatalomnak tulajdonította. Éppen ezért furcsa. aki nem a kereszténység tanításaiban kereste a boldogulást. ám négy nap múlva rátaláltak a Children of God (Isten gyermekei) szektában. A zenészi pályát többször újrakezdte és abbahagyta. visszatért saját eredeti szemléletmódjához. A ’80-as években viszont odahagyva judaizmusát. Már attól tartottak. amely hosszabb életet biztosított volna számára. Jeremy Spencer 1971 februárjában csak annyit mondott társainak. igazából sosem talált önmagára. hogy hétköznapi megnyilvánulásaiban viszont nem követte azt az utat. Ezekhez a szintén zsidó származású Mark Knopfler gitárost is felkérte közremûködésre. megjárta az elmegyógyintézeteket. Akadt persze. bizonyos szempontból Isten küldöttének tartotta magát. hanem a narkotikumok is jelentôs szerepet játszottak. egy leányuk született. Állítólag mind a mai napig tagja a szektának. az Animals gitárosa. még a börtönt is. nevét Jonathanra változtatta. Rio de Janeiróban él brazil feleségével és nyolc gyermekével. 316 . A zenekar egy másik tagja nem kevésbé kalandos utat járt be. Mivel nem tért vissza. A hírességek közül Jimi Hendrix volt az. Saved és Shot Of Love címmel. amelynek tagjaival az utcán akadt össze. már a Born Again Cristianityhez csatlakozva. aki 1967-ben még Izraelt támogatta anyagilag a hatnapos.Szakács Gábor feleségül vette. János Pál pápának is dalolt egy kicsit. a zenekar lemondta aznap esti fellépését és eltûnését bejelentette a rendôrségen. Rosebud. hogy valaki meggyilkolta. Peter Greenhez hasonló átalakuláson ment keresztül Bob Dylan. ám házasságuk hamarosan zátonyra futott. születésnapját is (1971) a jeruzsálemi Siratófalnál töltötte. mint Hilton Valentine. Egyiptom elleni háborúban. 30. ezzel együtt néhány évvel ezelôtt egy olaszországi fesztiválon megjelent II. Egyébként igen nagy érdeklôdést mutatott a csillagászat iránt is. Istent dicsôítô lemezeket készített Slow Train Coming. fejét kopaszra borotváltatta. Ez a hevület sem tartott örökké. Ebben az újból és újból elhatalmasodó meghasonlásban nemcsak az egymásnak ellentmondó vallási irányzatok. bíróságot. aki mélyen Isten-hívônek vallotta magát. a buddhizmushoz pártolt. Érvelésük olyan meggyôzô és hatásos lehetett. hogy Jeremy minden értesítés nélkül azon minutában hátat fordított a többieknek. hanem. született Robert Zimmermann. hogy leugrik a Los Angeles-i utcára újságért. soha többé nem foglalkozott rockzenével.

Ez a kezdetben ôszinte és jogos szemlélet azonban idôvel kitermelte a maga vámszedôit. David és Annie M. csupán menedzsereik igyekeztek meglovagolni a 60/70-es évek fordulóján fénykorát élô. a ganját (marihuana) pedig wisdomweednek (bölcsességgyom) nevezik. hanem vallási vetületét is érdemes szemügyre vennünk. hogy Salamon 317 . Harvey 1931-ben megalapította az Israelites (Izraeliták) szektát. Utóbbi esetben csupán arra kellett hivatkozniuk. Az alábbi összefoglaló nem ugyanezt az elfordulást sugallja. Pedig a Black Sabbath tagjainak esze ágában nem volt ezzel a keresztényellenes vonallal foglalkozni. pedig másokat sokkal kisebb bûnökért is elmeszeltek. A Jamaicából kiindult mozgalom hívei elutasították a brit uralkodót. annak nemcsak politikai. Madonna Midnight Prayer címû klipjében a lángoló kereszt ugyancsak tiltakozási hullámot váltott ki. és versengés indult a magukat prófétának kikiáltók között. ám egyetlen percig sem vitatható bírálattal illette Jimmy Swaggart amerikai prédikátort. például abban. mondván. Bízzatok bennem barátaim és adakozzatok”. Ezt megelôzôen a tv-ben meglehetôsen süket szöveggel igyekezett híveibôl adományokat kicsalni. mert a Swaggarthoz hasonló kétlábú. fekete mágiában rejlô üzleti lehetôséget. hogy halj. hogy nem vágatják le a hajukat. bocsássátok meg a bûneimet!)”. „Elmúlt éjjel megjelent elôttem az Úr és így szólt hozzám: Meg kell. amíg le nem bukott egy rosszlánnyal. aki addig támadta teljes erôbôl a rockot. Ezért is volt feltûnô. az ô királyuk Etiópiában élt. Jól tette.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Egy másik zenekar már puszta névválasztásával kivívta magának a sátánista jelzôt. Ezután letépte álarcát és malacokkal színlelt fajtalankodást. hogy Heaven and Hell (Menny és Pokol) címû albumuk borítóján kezükben kártyával cigarettázó angyalok sem vívták ki az egyház ellenérzését. ha nem gyûjtesz 7 millió dollárt. dread lockot. amelynek szívását vezetôik beépítették vallási rítusaik közé. képmutató ’disznók’ hada miatt fordultak el tömegesen korábban hithû vallásos emberek az egyháztól. Hát ezért pécézte ki magának Ozzy és a Miracle Man (A csodatévô ember) címû videoklipjében a leleplezett álszent álarcában könyörögve fordult a tv-nézôkhöz: „Please. A zenekarból mérhetetlen alkoholizmusa miatt 1979-ben kiebrudalt Ozzy Osbourne igen kemény. amelynek szemlélete több szempontból is megegyezett a rastákéval. azaz hajfonatot növesztenek. mert ha a raggae mûfajról beszélünk. Az egyház nem különösebben foglalkozott velük. Kevésbé volt rokonszenves számára a Headless Cross kelta kôkeresztbe csapó villámmal készült klipje. forgive me my sin! (Kérlek.

Elmélete szerint az emberiség 12 törzsre oszlik. Rita megkereszteltette Marleyt az etióp ortodox egyház szokásai szerint. hogy készüljenek. nyakára taposott. na meg azért sem. hogy fogadja el Jah(we) (Jehova) fensôbbségét. miben is áll ez a vallás. A látszólagos békesség mögött azonban forrt az indulat. híveit pedig felszólította. tehát. A mozgalom tagjainak sorában addigra megnôtt a tizenévesek és a mûvészek aránya. mindegyik Jákob fiainak nevét viseli és egy-egy hónapot jelképez. A bibliai Józsué könyvében Jahwe parancsot ad kiválasztott népének a kánaániak elpusztítására. az Exodus. A szekta tökéletesen szervezett piramisszerû építmény volt. alcíme Movement of Jah People (Jehova népének vándorlása) hozzájuk kapcsolódott. akárcsak a rock. hogy látomásai vannak. 1963-ban a jamaikai Montego Bay közelében a rendôrség összecsapott a Rasta mozgalom egyre erôszakosabb és harcra készebb híveivel. mert áttelepülnek Etiópia egyik völgyébe. A jahweizmus elôdje alakja Marduk (egyben egy skandináv metálzenekar neve). és ezzel keresztény rasta lett belôle. Az egész dolog ott sántít. az akkád mitológia fôistene. Tiamatot kegyetlenül megölte az ékiratok szerint. amelynek értelmében a héber jahweizmus istenalakja harcra ösztönzi népét és utasítja a többi nép feletti uralkodásra. ennek szemléltetésére álljon itt egyetlen példa. hogy fehérellenesek lennének. És most nézzük. a fiatalságot kerítette hatalmába. hogy a bibliai Ószövetség megalkotói 318 . addig a Jahve által teremtett és kiátkozott Ádám és Éva gyermekei. amely az eljövendô Armageddon után ismét visszanyeri régi hatalmát. Ennek bizonyságául hívtak is maguk közé boldog-boldogtalant. felvetette vele a Berhane Selassie nevet. ugyanakkor tagadták. Miközben a magyar eredetmondában Hunor és Magor egymást segítô testvérek. Az egész történetet áthatja az erôszak.Szakács Gábor király sírján is nôtt ebbôl a növénybôl. Bob Marley mégis csatlakozott hozzá. Az Ószövetség szerint Jehova és Mózes szerzôdést kötött. Azt állította. amellyel pontosan rang szerinti szervezôdése miatt a rasták nem értettek egyet. Hangoztatták a fekete faj felsôbbrendûségét. 1977-ben megjelent lemeze. buzogányával szétverte a fejét és ráadásul ereit is felvágta. Élete utolsó heteiben a Twelve Tribes tudta nélkül. s ez mindkét oldal részérôl több halottat követelt. Káin és Ábel a gyûlölet mintaképei. 1968-ban Vernon Carrington Trench Townban megalakította a Twelve Tribes of Israel (Izrael Tizenkét Törzse) szektát. aki saját ôsanyját. mert pénzt is gyûjtöttek saját céljaikra.

de fohászzerû szövegét tekintve mégis ide kívánkozik. ha kizárólag ekkor jut eszébe. hogy pályafutásuk ismeretében vajon ôszinte volt-e részükrôl a karácsony emlegetése. hogy ebben a rendkívül szerencsétlen idôszakban ô is a legfelsôbb égi Hatalomhoz fordult vigaszért. Vajon Mother Mary (=Mária Anya) emlegetése Paul mamájára vonatkozik-e. vagy valóban Szûz Máriára gondolt a szerzô? A Beatlestôl megcsömörlött McCartney vetette papírra a csodaszép gondolatokat. mert a szétválást megelôzô cirkuszok ôt viselték meg legjobban. amelyek a világ megtört szívû. az év végi visszatekintés. Ugyanez történt az eposzban leírt Vízözönnel. Nemes nagyvonalúsággal Yoko 319 . hogy az adventi idôszak lemezeladási mutatói messze meghaladják az év bármely más hónapéit. sikerre ekkor már aligha volt szüksége – 1971-et mutatott a naptár –. ám az Ószövetségben már Noé néven bukkant fel. hogy a pop/rock elôadói sorra ontják a Karácsonnyal kapcsolatos dalaikat. Bizonyos kételyek azonban már annak idején felmerültek a dal üzenetével kapcsolatban. önmagunk egy esztendei tevékenységének számonkérése – errôl szól a dal elsô két sora – azonban örökkön örökké idôszerû. egymástól elválasztott. igyekszik ezekben a napokban fellépési lehetôséget találni. aki az év más szakában is ugyanezt teszi. és ezek után már azon sincs mit csodálkozni. Ezt erôsítik a szöveg azon mondatai. ám a Tisztelt Olvasóra bízzuk a következtetést. amelynek igazi hôse a sumer Ziuszudra. Az alábbiakban néhány közismert nemzetközi és hazai híresség adventi 'üdvözletét' gyûjtöttük csokorba. Ugyanez érvényes a koncertekre is. hiszen miért ne tiszteleghetne a Megváltó születése elôtt az. hiszen aki csak teheti. Ez önmagában még nem baj. elszakított emberei számára is ezt az utat jelölik meg. a Let It Be (=Úgy legyen !) nem feltétlenül az ünnephez kapcsolódik. ennek bizonyítéka. aki egy picit is hiszi az Istent? Paul – katolikusnak keresztelték. Pénzre. anglikánnak nevelték – nem igazán volt szentéletû. És Lennon? Ô aztán aligha volt vallásos érzületû. ám meggyôzôdéssel vallotta a karácsony embereket formáló hatását. A Beatles 1970 tavaszán megjelent felvétele. ezt kifejezendô írhatta Happy Christmas (=Boldog Karácsonyt) – War Is Over (A háborúnak vége) címû dalát. De kihez fordul végsô elkeseredésében az.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv a sokkal korábbi sumér Gilgames eposz bizonyos részleteit vették át és alakították át saját szakállukra. A gondot az jelenti. mégsincs kizárva. A vallási ünnepek közül elsôsorban a karácsony mozgatja meg a könnyûzene világát.

A másik szám ugyancsak önmagáért beszél: Gabriel's Message (=Gábriel üzenete). fiataloknak és idôseknek. 320 . De ugorjunk vissza a kezdetekhez két évtizedet... hogy Sting és a Police elsô kislemezét kézbe vehette az érdeklôdô. Évekre visszavonul a közélettôl és utolsó leheletéig családjának szenteli minden idejét. A páratlanul tehetséges muzsikus ifjúkori.. Indoklása szerint ez a változat nem illik a karácsony szellemiségéhez. a híresség úgy megrendül. mert bejátszotta a White Christmas (=Fehér Karácsony) Elvis-féle átdolgozását. aki évekkel késôbb John saját születésnapján Sean Taro Ono Lennon néven meg is örvendezteti. Ettôl kezdve feladja káros szenvedélyeit. még ha Elvis Presleynek hívják is egyiküket. Lehetett ôszinte ez a kiadvány? Az egyik rádió lemezlovasát mindenesetre kirúgta a fônöke. a brazíliai esôerdôk kiirtásából eredô ökológiai katasztrófával.. politikával. Az édesanyját imádva szeretô énekes lábai elôtt hever az egész világ.. hiszen egy világégés azokat sem kímélné meg. rájön. hogy az apa egyre távolabb került az ifjabb Lennontól. Foglalkozott környezetvédelemmel. míg egy ôrült fegyvere nem végez vele pár nappal éppen karácsony(!) elôtt. Talán fél évvel azután. A döntés minden bizonnyal az énekes sokak számára ellenszenves érzéki mozgása miatt születhetett. Ennek egyetlen oka. ugyanakkor nem titok. mégis amikor Gladys távozik az élôk sorából. Nézzünk másvalakit! Sting – ennyi és nem több. elsô házasságát követô válása után ma már többgyermekes családapa. hogy a világ nem vevô a figyelmeztetésekre. hiszen az ifjú kedvenctôl – bármily feslett életvitelt folytatott is – nem állt távol a templomok meghitt hangulata. A Russians (=Oroszok) szövege szerint még a nagy politikai változások elôtt egyetlen dologban bizakodott: „. hogy támogatni kell a temetési szertartáson. Kyokonak és Juliannak. hiába kívánt a dal szövegében boldog karácsonyt az érzelmileg közelállóknak.” írja. mert a földi királyok már csak ilyenek.Szakács Gábor Onoval az elsô ütemek alatt kívánnak boldog karácsonyt elôzô házasságaikból született gyermekeiknek. és egy évvel korábban kiadott Christmas Album címû lemezének sikere lesöpri minden ellenfelét a pályáról. ez utóbbi témával foglalkozó dalt egy kislemezen. így ismeri a világ. hogy hihetetlenül vágyott az új kapcsolatból származó közös utódra. Elment. A Police együttesbôl történt kiválása után 1985 novemberében már szólistaként aligha véletlenül helyezett el két. Ekkor 23 esztendôs.remélem az oroszok is szeretik a gyermekeiket. 1977 augusztusában elment egy 'király'. de legfôképp a gyermekek helyzetével. az Amnesty International munkatársaként az emberi jogokkal.

az egyik a Piramis. hogy a mocskos szájú és feslett életû rockereket éltetô tömeghez valaki a színpadról szóljon tisztaságról. az Úristenrôl. a zenészek egymástól eltérô szemlélete. amelyen rosszlányokat öltöztettek be apácának. Miközben közönségét a Kívánj igazi ünnepet soraival tudta könnyekig meghatni. vallása. hiszen az Ünnep szellemiségével élesen szemben áll Pataky Attila zálogházi üzleti érdekeltsége. Az alapító Michael és Robert Sweet kortársaikkal ellentétben nem a lányokat hajkurászta elsô fellépéseik után. hogy ez volt a legjobb módja a keresztény érzületû emberek megnyerésének. családról. a kemény mûfajból ismert társulatot kell megemlítenünk. Swansong kiadójának beindítását.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Valószínûleg nem végezte volna oly csúfoKomár László san. hanem bibliafelolvasásokat tartott garázsukban. sajátos. A téma kapcsán még három. Peter Grant és a Zeppelin nem ennyire érzékeny a hívôk iránt. Ez Stryper pedig az 1983-ban alakult amerikai Stryper. a hazaiak közül Komár László állított össze elsôként egy teljes nagylemeznyi anyagot – természetesen Elvis nyomdokain – Ma a föld ünnepel címmel. ha ezt a szellemiséget a késôbbiekben is megtartja. Assisi Szent Ferencet azóta is védôszentjeként tiszteli. hogy milyen szektához tartozik. hogy nem kis merészség kellett ahhoz. pontosan a Biblia egyik idézete („By his stripes we are healed= Sávjai/Csíkjai meggyógyítottak bennünket”). a sajtófogadást. életfelfogása. Tény. származása. Az eredeti Roxx Regime nevet késôbb változtatták meg. a zenekar körüli bonyodalmak aligha az egyházi jelleget voltak hivatottak erôsíteni. viselkedése ugyanis nem ôszinte keresztényi érzületrôl tanúskodik.O. Nem biztos. Egyetlen olyan valóban befutott zenekart ismerünk az újabb kori P. de nem egyedi módon ünnepelte saját.D. Egy barlangban csinálták a felhajtást. És ha már a karácsonyi albumoknál tartunk. amikor már kezdett kicsúszni lába alól a talaj. metál együttes mellett. Tagjai külsôsége. amely felvállalta a vallás terjesztését. bár ki tudja. Hasonló cipôben jár az Edda is. Érde321 . Házát egy solymári lelkipásztorral beszenteltette.

hogy basszusgitárosuk.Szakács Gábor kes. hiszen ki ne vágyna arra. noha az angol Lord szó (Fenséges) Úr jelentése nem igazán a keleti vallásokra vonatkozik. 1986-os albumuk. jellemtelen Jimmy Swaggart tiszteletes részérôl is támadták tevékenységüket. tanbeszédeket fogalmazott meg. tanításokat. hogy a muzsikusok az LSD hatása alatt bekövetkezett látomásaik hatására fordultak Isten felé. Amikor ruhát és stílust váltottak. hogy az Isten után vágyódó fiatalokat a droghasználatra buzdítsa. de akkor istenigazában. Persze érthetôbb a dolog. ha tudjuk. hogy még életében találkozzék az Úrral? Ráadásul az így ’megvilágosult’ zenészek csaknem mindegyike meglehetôsen szabados életmódot folytatott az erkölcsiség legcsekélyebb jele nélkül. Ez a hangulatkeltés csak arra jó. hogy mindkét oldalról. amerikai egyetemi professzor folyamatosan azt hangoztatta. Ozzy Osbourne. a kábítószerekkel kísérletezô. közönségük végképp elfordult tôlük. Matt Hurich nem is játszott a lemezeiken. azon nyomban el is fordult Istenétôl. hogy az LSD a Nyugat yogája. Külföldön a rock és vallás témakörével foglalkozó kiadványokban gyakran fordul elô az a párosítás. Leggyakrabban a Krisna-hívôk hallaták hangjukat. To Hell With The Devil (Pokolba az ördöggel) révén ennek ellenére a legkeresettebb metálegyüttes volt a Music Television mûsorában. akit gyermekkorában teljesen hidegen hagyott a – keresztény – vallás. így George Harrison. valamint az általa kifigurázott. 322 . hogy Timothy Leary. ha van rossz képzettársítás. Egy érdekes jelenségrôl mindenképp szólnunk kell még. Mert mi köze a narkotikumok hatására bekövetkezett káros ’utazásnak’ és a világmindenség Teremtôjének egymáshoz. Márpedig. A gitárost egyébként az Edwin Hawkins Singers Oh Happy Day címû sikerszáma ihlette. A Földön túli élettel csak Yogananda könyve elolvasása után barátkozott meg. korábban hitetlen nemzedék aztán össze-vissza beszélt minden zöldséget. azt viszont már nem tudták cáfolni. Az öltözôkben folytatott orgiákat ugyan tagadták. ezzel együtt Harrison a 2000-ben újból felvett dalban már a Hare Krishna szavakat is ráénekeltette. A vallásra áttért. majd amikor nem teljesültek földi vágyai. akkor ez az. ezek lehettek rosszindulatú pletykák is. A My Sweet Lord címû nagy sikeGeorge Harrison rû dala sem a keresztények Megváltójáról szól.

így 1967. Szerinte a tömegek azért fordultak a guruk felé. január 27-én. Mike Pinder olyannyira magáévá tette a tant. ám semmiképp sem az elsô. Feladatát a rockzenészek körében is terjesztette. miután még elôttük írta meg dalát Brahmanról. A Moody Blues 1968-as In Search of the Lost Chord (Az elveszett akkord nyomában) albuma a szerzetesek ’om’ hangjával végzôdik. A turnét az érdeklôdés hiánya miatt néhány nap után le kellett állítani. Donovan és a Beach Boys zenésze. Orgonistájuk. amelybe a zenekar megkísérelte bevonni a yogit. amikor az Avalon Ballroom színpadát megosztotta az acid-rock legjelentôsebb képviselôivel. A keleti vallások másik közismert terjesztôje a skót származású John McLaughlin is kizárólag 1972-ben Sri Chinmoy tanítása nyomán fordult a vallás felé és alakított Mahavishnu Orchestra néven zenekart. még nem sejtette. Csakhogy a ’pótpapa’ szerepet ezek a ’tanítók’ nem jól játszották. 1978ban csalódottan megszakította kapcsolatát a ’tanítóval’. viselt keleties öltözéket. Ezt bizonyítja a Beach Boys 1968 májusában kezdôdött és 17 napra tervezett amerikai zenés körútja is. az együttes pedig félmillió dollárt veszített. ô pedig 1965-ben New Yorkban meg is alapította az International Society for Krishna Consciounsness (A Krisna-tudat nemzetközi közössége) intézetet. A krishna hívôk 1922-ben bízták meg Swami Praphupadát. hogy a Beatles volt a leghíresebb. a Big Brother and the Holding Company. a Quicksilver Messenger Service és a Jefferson Airplane. mert ezt a címet a brit Quintessence kapta. hogy csalódásaik után egyedül Harrison tart ki a keleti vallás mellett. Lennon a Sexy Sadie címû dalát eredetileg Maharishi-nek nevezte. hogy Maharishi yogi tanítása nyomán értse meg az élet lényegét. hogy a Mad Monk of Cobham (Cobham Ôrült Szerzetese) becenevet kapta. annyira felbôszült a yogi álnokságán. Friends címû albumuk teljesen megbukott. róla elnevezett központot hozott létre Londonban.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Amikor 1967 végén a Beatles-együttes. Meglehet. elintézte. Mike Love a Gangesz partjára érkezett. akivel szemben másik odaadó híve. mert tôlük várták azt a szeretetet. hogy képmása 1970-ben a Rolling Stone magazin címoldalára kerüljön. Carlos Santana ezt a lépést csak 1983-ban tette meg. Néhány évvel késôbb azonban már búcsút intett neki. Prabhupadát Allen 323 . ott volt mellette a Grateful Dead. hogy megtérítse a Nyugatot. ám a közönség nem volt kíváncsi koncert elôtti hosszú és unalmas elôadására és lassan lassan elmaradt. átmeneti Krisna-hívô rock ’n’ roll zenekar. amelyet gyermekkorukban nem kaptak meg. Pete Townshend gitáros Meher Baba útját követte.

végül az iszlámnál kötött ki és attól kezdve Yusef Islam néven éli tovább életét. Nekem ez számit és nemcsak magam miatt. amikor Jézust feltámasztotta a harmadik napon. Peter Greenhez hasonlóan eladta hangszereit. Ilyen segítôtársakkal a háta mögött nem csoda. A beteges agyú sátánista bandavezér ilyetén szokásán nem is csodálkozik az ember. Lesia és fiaim. Charles Manson mindenféle vallást és szektát magába olvasztott és persze szorgalmasan fogyasztotta az LSD-t. Sokkal egészségesebb változást mutat az egykori pophíresség. hogy a szerzetes ismertsége futótûzként terjedt és hamarosan átvehette Maharishi szerepét. Bebizonyította a világnak. azon annál inkább.Szakács Gábor Ginsberg mutatta be mondván. narkotikumokat. hogy a Hare Krishna mantra igen fontos az LSD-fogyasztók számára. mert állandósítani képes a tudatukat. hogy Brian Wilson.Cat Stevens 2000 buma tartalmazza. hanem feleségem. a Yes együtes énekese a New Age mozgalomban látta az élet értelmét. Jon Anderson. aranylemezeit és maga is tanítóvá lett. a Beach Boys együttes vezetôje még lemezt is készített Cat Stevens 1971 vele. Cat Stevens. a Grand Funk Railroad vezetôjének 1999-es nyilatkozata. ezzel kapcsolatos szövegeit legegyértelmûbben a zenekar Tales From Topographic Ocean al. hogy nem hagyott magamra. Végül álljon itt Mark Farner. hogy mire képes. gyarlóságaim ellenére szeretetével halmozott el. amelyben lemezük borítóján hálát ad a zenekar fennállásának harmincadik évfordulója alkalmából: „…hiszek a Mennyben lakozó Istenben és köszönöm. 324 . A mozgalom követôi egyébként szemléletükben a ’60-as évek hippi és más hasonló gondolatiságban csalódott tömegekbôl kerültek ki. aki ugyan maga is kipróbálta a tanításokat.

hogy miként fogunk felépülni azután. Joseph és Jesse érdekében is. Az Isten.Mark Farner kat és asszonyokat. ez ugyanis már nem volt ínyére a lazaságot kedvelô muzsikusoknak. hogy ezt tartsuk szem elôtt. Csak egy életünk van. ahogyan ôk tették. A hatalom iráni mohóság táplálja értékeink elsikkasztását. tegyünk róla. 325 . Én nem tudom. megvetem azokat a férfia. Csalódásukat tájékozatlanságuknak köszönhették. Don Brewer és Mel Schacher ugyanezen oldalon sietve elhatárolta magát társuk kirohanásától. Egyesülve megmaradunk. Kemény szavak. A valláshoz ugyanis nem a hírnév csúcsán unalomûzésbôl kell fordulni. Mint látjuk. az elhivatottságnak sokkal mélyebbrôl kell fakadnia és megjelenni a mindennapi élet gyakorlatában. mert csupán a szóbeszédre. aki feltámasztotta a halottat. akkor csak ugyanolyan átmeneti divatnak tekinthetô. feltámaszt minket is. Jason. hogy a kiadó. hogy mindent ellopnak tôlünk. és a divatra hagyatkoztak. de bízzuk magunkat fivéreinkre és nôvéreinkre és ’Rúgjunk már fenékbe valakit!’”. a híres rockerek túlnyomó többsége mindössze átmeneti útkeresésnek tekintette az ilyen-olyan vallásokat. ezen világ sötétségének urai – és ne feledjük a vezetés szellemi gonoszságát sem – pokolian meg fognak fizetni. a választott vallás és Isten mellett kitartó életvitelt csak nagyon keveseknél tapasztalunk. akik a sötétség hatására elárulták az Egyesült Államok népének önrendelkezését. Ha nem így történik. ahogyan az egyes stílusirányzatok váltakozása. Ami ezt a lemezt illeti – Thirty Years Of Funk 1969–1999 –. nem véletlen.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Adam. valamint a zenekar másik két tagja. Ezek a hatalom irányítása alatt lévô emberek. Igazán belülrôl fakadó. amikor kileheljük a lelkünket.

irányzatok kerekednek felül. ha a példaképek nem csupán mûfaji és minôségi szempontból mutatnak a kedvezôtlen változások irányába. hogy minden a neveléstôl. Ez is bizonyítja. hogy melyiküket ajánlja saját gyermeke(i) figyelmébe. pontosabban imádottja után megy. az önmagában még hozzátartozik a mindennapokhoz. ha csatlakozik a Gesarol együtteshez. És hogy ez az imádott milyen tudással rendelkezik. amikor a Nice és a Led Zeppelin elôadásain ugyanolyan korú rajongók tomboltak. hogy ezek az ifjak tömegesen bolondulnának mondjuk a progresszív mûfaj tehetséges elôadói iránt. ám 1973-ban a közelgô érettségi miatt iskolai tanulmányaira kellett összpontosítania. hogy kinek a képét látja a mûsorokban. és ebben jóformán senki és semmi nem tudja megakadályozni. és kinek a dalát hallja a rádióállomásokon. az számára teljesen közömbös és csupán attól függ. 326 . Czira ettôl kezdve éjt nappallá téve próbált az együttessel.Szakács Gábor Példaképek Márpedig példaképekre szükség van. A dolog ott vált élesbe. neveltetéstôl és a megfelelô példaképektôl függ. Cziránku Sándor 1970-ben Schuster Lóránt kereste meg és az akkor felkapott Selmer erôsítôt. felszerelést ígért. Ha csupán a divatnak megfelelô és gyorsan cserélôdô arcok jönnek és mennek. mint mostanában a felületes tudású techno-hírességekért. Csakhogy egyáltalán nem mindegy. A Tisztelt olvasó a leírtak alapján majd eldönti. Az alábbiakban a hírességek tömegébôl kiragadott személyek a példaképek közé tartoznak. pedig volt idô. Vizsgái tökéletesen sikerültek. A popzene 13–16 éves célkorosztálya úgyis a saját feje. Napjainkban szinte elképzelhetetlen. Lóri viszont kiadta az útját és Bencsik Sándort állította a helyére. hanem ha a viselkedés szempontjából brutális és jellemtelen elôadók. Ennek tragikus példáit a stílusok fejezetben szemléltettük. ám nem mindegyikük ajánlható. hogy milyenekre.

Ezen pusztítás ellen lépett fel a Barbaro együttes tagjaként. egy koncertjük után vitát kezdeményezett a jelenlévôkkel. amelyre korábban aligha volt példa. hiszen egy több ezer éves népnek csodálatos túlélési ösztönei vannak. ehhez elég meghallgatni a Gypsy Eyes címû számát. Boros stílusát. ráadásul erre a harcra erkölcsi alappal is rendelkezik. a Gépfolklór együttesekkel. hogy a rockzenészek csak elôkészítették a terepet a nagy halaknak. Boros Lajos. Márpedig lényeges lett volna.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Az állástalan gitáros ekkor kitartó munkával megtanult kottát olvasni. a Korong. mert meglátása szerint minden jó akkor szûnt meg. ám nem talált hozzá kiadót. Céljai között említette Kárpát-medencei múltunk beépítését a rockzenébe. dolgozott a Beatrice. a világ csak technikailag fejlôdik. a Slágerrádió egyik jelenlegi hülyéskedôje. nem véletlen. hogy a több ezer éves írások hihetetlenül magas szellemi szintrôl. amikor elvesztettük gyermeki játszóképességünket. egyáltalán a világhoz való hozzáállását ismerve neki biztosan nem volt rá szüksége. kijárta a zeneiskolákat. ami azért fontos. Czira Kárpát môbiusz címû lemezével a népzenét emelte oly magasra. az emberi szellem nem változott. hogy Jimi Hendrix is az ázsiai folk zenébôl építkezett. és ennek csupán eszközeként vetették be a rock ’n’ rollt. és ha választania kéne egy bûnözô. hogy kell-e nekik egyáltalán ez a fajta zene. mert az az egész világon – ahogy mondja – egy és oszthatatlan. Sajnos nem jutott messzire. most is az utóbbit feszíttetnék meg. Czirának rá kellett jönnie. például a római szenátus üléseit össze nem lehet hasonlítani napjaink országházi felszólalásainak többségével. talán még meg is kopott. hogy engedte a felnôtteket gyermeknek maradni. Úgy látja. hiszen úgy állította össze. de ezt már Ködkonda elnevezésû saját csapatával kísérelte meg. életében a hard rockot felváltotta a népzene. akiknek célja a nemzeti értékek szétzúzása. akkoriban a Józsefvárosi Klub vezetôje. egy mai Barabbás és Jézus között. Tanulmányai alapján állítja. Összhangban a természettel címmel mindenki számára közérthetô zeneelmélet tankönyvet írt. az egyes dalcímekhez fûzött 327 . mert otthon van a Kárpát-medencében. kifejezési módokról tanúskodnak. igénytelen és idétlen szövegét.

Ez az erô és akarat azonban 2000-ben újra egy csapatba tömörítette azokat a muzsikusokat. az agymosás.Box nevû zenekaráért egykoron tömegek rajongtak és jelenleg sem megvetendô népszerûségnek örvend. Ôszinte elképzelését sajnos nem tudta megvalósítani. akik megelégelték a zenei giccsparádét. hogy tisztulási folyamatot indítson el. Az adó honlapján szereplô kívánságlistán alig szerepelnek hazaiak.Szakács Gábor magyarázat csángó. ahogy a dolgok Magyarországon mennek. A csapat a 80-as évek elején olyan muzsikusokból alakult. a P. a melírozott hajú. tehetséges arc alkotta meg a 2001. év legtökéletesebb. Élôben az alkoholgôzös rockkocsmák világa helyett valódi eseményeket akart szervezni energiától duzzadó ifjú titánok és tapasztalt öreg rókák segítségével. Koroknai Árpád énekes és Sándor József gitáros keze alól végre olyan munka került ki. ôshaza ihletést említ.Mobil kilátástalanságából. Legnagyobb megdöbbenésükre mégis azt kellett tapasztalniuk. Nem sokkal késôbb a kor világméretû mûfaji átalakulása. ám állásából eltávolították. akiknek elege lett a Schuster Lóránt vezette P.Boxtól is csak a klasszikus Zöld. Cserháti István P. a 328 . Magánéletében hat gyermeket nevelt iskolagondnoki fizetésébôl becsületre. hogy a klasszikus rockot szavakban felvállaló Sláger Rádió hihetetlenül mostohán bánik a magyaro(c)kkal. a bíbor és a fekete választható. a király sikere után a színházat választotta. majd Vikidál Gyula énekével. Reményre ítélve címû. nemes hagyományait. az új lemez nem létezik eme rádió számára. Azóta egy csepeli szalagház lépcsôházainak takarításával keresi kenyerét Európa egészséges életszemléletû. mégis tele van a burája a sok simlivel és egyáltalán azzal. amelylyel napjainkban hülyítik a zenebarátokat. Ferenczi Tibor basszusgitáros. Így mûködik a mesterséges befolyásolás. gyárilag szaggatott farmert viselô. hardrock-albumát. Cserháti mellett Bodó Tamás dobos. Ópusztaszer. legegyedibb stílusú és megszólalású gitárosa. a többieknek pedig három album után elfogyott az ereje a kilátástalan harc láttán. Vikidál ráadásul az István. A zenekarvezetôt kivéve csupa új. Bencsik Sándor gitáros és Cserháti István új útra tért elôször Varga Miklós. amely méltó módon öregbíti a rock teljesen megtépázott hírnevét. mûrockerek korszaka köszöntött be és megpecsételte a korábbi hagyományok képviselôinek sorsát. szeretetre.

A népszerûség növelésének másik eszköze az élô koncert. másrészt ma is ugyanannyiért játszik. A P. és amelyek között szép számban találhatók külföldiek is. És ezekrôl az értékekrôl döntenek a tömegtájékoztatásban elhelyezett zenei szarjankók. a Rákóczi szabadságharcról szóló. ha a magyar rock ismét méltó helyére kerülne.hu vagy www. Az sem lenne hátrányos. mint tizenhat évvel ezelôtt (!). ha újra alakulna a zenészek között egy jó értelemben vett véd. átlépte a tízezres határt. 329 . hogy a zenekar honlapjának ( www. Cserháti Zsuzsa Ismét elment egy hang.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv központilag kijelölt hírességek gyártása az igazi értékekkel szemben. Ennek egyik oka.Box 2003 májusától minden koncertjén egyperces tüntetést tart a magyar tömegtájékoztatás magyar rockzenét kirekesztô politikája ellen. teljhatalommal felruházott senkik. a Honfoglalás több tétele szerzôjének új. végsô esetben Uram bocsá’. nehogy kárát lássák nyíltszavúságuknak. átfogó zenemûve is.com) látogatottsága egyre nô. amelyik nem terem minden bokorban.és dacszövetség. sorozatban gyártott hús-vér – ám mégiscsak bábok. egyben felhívja a rock barátainak figyelmét. hogy maholnap ingyen szerzôdtetik az együtteseket –. Ilyen mostoha körülmények között értékeli az ember igazán.pboxmusic. hogy Cserháti ’Pityi’ nem kíván úgy bulikhoz jutni. Egy olyan hang. ha ez a mai állapot állandósul – ami nem sikerült a kommunizmusnak. Tökéletesen igaz meglátás. az most sikerül a Pityi szavai szerinti ’nyálpiacgazdaságnak’ –. egy kaptafára készült.Box elsô kétéves mûködése alatt csupán húsz (!) fellépésen találkozhatott közönségével. a play-backrôl tátogó. A P. A tragédiáról már eddig is sokan sokféleképp vélekedtek. hogy ôk is hallassák hangjukat! Kéréseikkel zaklassák. hogy az elôttük fellépô amerikai Savatage olyan pofátlanul húzta el az idôt. hogy a zenészeknek ne kelljen egyidejûleg tucatnyi csapatban triblizni a megélhetés legalsó szintjének eléréséhez. csak kevesen merik kimondani. kiirtják a Magyar Rockzenét. hogy a P. mellôzzék a kirekesztô zenepolitikát folytató adókat és sajtót. Cserháti szerint burjánzik a gépzene. hogy árban alákínál más zenekaroknak – a kialakult káros szemlélet ugyanis oda vezethet. A 2002-es Sziget-fesztiválon adott felejthetetlen mûsoruk hangulatát még az sem befolyásolhatta. mert. Az említett gondok miatt késik Cserháti Istvánnak.pbox.Boxnak felére kellett csökkenteni játékidejét. Pityi azt szeretné.

az élmény egy csapásra megváltoztatta további életére vonatkozó. Mert végezheti-e énekes ilyen körülmények között az életét. A gondok itt kezdôdtek. Kegyeleti dologról lévén szó. hogy ekkor. Barátai biztatására énekelni kezdett. ezután a zenekar Corvina néven folytatta pályafutását. A következô évben már a Thomastic zenekarban tûnt fel. Cserháti Zsuzsa ötvenöt éves volt. Ezekben az években a mûvészek külföldi kiközvetítésével foglalkozó Interkoncert Pódium csoportjának két intézôje. majd Algériába. amikor hanganyagainak tízezrekben történô eladása után platinalemezzel tüntették ki? Miközben az egyik bulvárlapban hetente arról olvashatunk. Lehet-e egy színpadon eltöltött. hogy milyen áron. hogy huszas éveiket taposó leányzók és ifjak már sok tízmilliós új házaik berendezésén szorgoskodnak. 330 . addigi elképzeléseit. amikor azonban a ’60-as évek közepén meghallotta a Supremes énekegyüttes és Aretha Franklin lemezeit. elôször a Rangers együtteshez került. ahonnan 1968-ban távozott. mert nem egyedi esetrôl. hogy szakközépiskolai bajnok lett belôle.Szakács Gábor Cserháti Zsuzsa részben azért. Polgári foglalkozásként az óraékszerész szakmát választotta. hogy így legyen? – énekelte egykor az Illés együttes és van-e arra remény. méghozzá olyan sikerrel. hogy sokszor még ebédre sem telik belôle? Miért hagytuk. most és így kellett bekövetkeznie. minden egyes mondatnak csak ennek tiszteletben tartásával szabad elhangoznia. hogy ebben a tekintetben valami megváltozzék? Járjuk végig ezt az életutat! Cserháti Zsuzsa eredetileg nem is énekesnek. másrészt pedig azért. mert tele van kérdôjelekkel. hogy Budapest egyik leglerobbantabb belvárosi részében felújíthatja lakását. hanem hosszú évekig balerinának készült. A hazai alamizsnaszerû gázsikkal szemben egy nyugati szerzôdés – még két ilyen gyengén fejlett országban is – fônyereménynek számított. sikeresnek mondható mûvészpálya összes hozadéka. mert nem biztos. a szakma és a közönség rokonszenvét egyaránt élvezô énekesnônek az okoz örömöt. akkor a nemzetközi sikereket is maga mögött tudó. velük jutott ki Jugoszláviába. sokkal inkább jelenségrôl beszélhetünk. A bevezetôben feltett kérdésekre azonban ezzel együtt is választ kell keresni. más kérdés. bár ez akkoriban bármely más elôadó életében is a mindennapok gyakorlata volt. majd a Honvédban tornázott. Neményi Gábor és Szász Gábor hajtotta fel ezeket a lehetôségeket.

majd 1977-ben a Tessék választani címû mûsor nagydíját vitte el. A kettôs prés másik ága idehaza szorított. ahol a Nem volt ô festô címûért azonnal elôadói díjat kapott. Az elsô buktató. A két jómadárral kapcsolatban érdemes idézni Baronits Zsolt (a Syrius együttes elhunyt vezetôje) egyik nyilatkozatát. majd magának az énekesnek is feltûnt és besegítette ’tulajdonosát’ az Országos Rendezô Iroda egyik központi mûsorába. J. ahol Neményi és Szász fejte a zenészeket. hogy nekik is tejelni kell azért. Errôl idehaza egy hang nem esett. Holéczy Ákos nyugatra távozása a hatóságok. mondván. ahol az éppen ügyeletes híresség. Raindrops Keeps Falling On My Head címû dalának hallatán Ákos Stefi énekesnô már korábban felvette a Rádió Tánczenei Stúdiójába a fiatal tehetséget. Egy ideig Szécsi Pállal lépett fel közösen. Peter Maffay komponálta száma odakint kislemezen is megjelent. Elcsattant tehát a második nagyobb pofon is Zsuzsa orcáján. És ha már ennél az évjáratnál tartunk.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Csak a helyszínen derült ki. jazzes énekstílusa a versenytársak. a száz rugóért pedig 1972-ben egy egész lakást lehetett vásárolni. sôt. mindenütt Sara Molnár néven mutatták be. a gázsik kifizetése is akadozott. köztük Sík Olga szemében jelentett szálkát –. Mert oda sem lehetett ám csak úgy bekerülni az utcáról! Ezt megelôzôen B. a már említett Interkoncert többször is azt válaszolta a megkeresésre. de megunva a huzavonát. Ez persze nem volt igaz. Zsuzsának sikerült két dallal is indulnia az 1972-es Táncdalfesztiválon. amikor nemet mondott Erdôs Péter ajánlatára. amelyik a fiatalok nyugat utáni vágyát használta fel saját maga megtollasodására. hogy Neményi Gábor havi háromezer forintot kért a szerzôdtetett zenekaroktól. hogy a zenekar továbbra is kint maradhasson. hozzá a fellépések díjazásából 10%-ot az illetô ország valutájában és persze százezret készpénzben. Az összegek nagyságára jellemzô. Mivel a Cserhátit nem tudták kimondani. a német fél egy lakására küldött levélben tudatta. hogy a mûvésznô nem ér rá. ez hozta el a változást Zsuzsa életében. hogy Baronits szerint a háromezer forint havi bérnek számított. 331 . hogy a Neoton együttes háttérénekese legyen. Még ugyanezen évben meghívták az akkori NSZK-ba. Ebben elmondja. tehát magában a rendszerben volt található. Thomas nagysikerû. amikor Nyugat-Berlinbe kapott meghívást. Noha Stefi pártfogása nem minden esetben bizonyult elônyösnek – korábbi férje. A budapesti Balaton étteremben az új hang elôször Szécsi Pál pincér nôvérének. ám. hogy az arab bártulajdonos fekete ügyletei miatt folyamatosan a bíróságra járt. hogy befejezte a vele való egyezkedést.

de ne tessék elszomorodni. a Rózsa Records vezetôjével. homoszexuális Zemplényi. A kislány figyelmét azonban nem kerülte el tanítója általános lehangoltsága és egyszer így szólt hozzá: „Zsuzsa néni. kinyit egy ablakot. akit már ô készített fel a Ki Mit Tud-ra. Kirobbanó sikert aratott. hogy nem említette a nevét a szerzôdtetett kezdôk között. A Nirvána bárban összetalálkozott Rózsa Istvánnal.” És valóban így történt. A következô Táncdalfesztiválon Bágya András dalával (A boldogság és én) elszenvedett bukás után elege lett az elôre eldöntött sorrendiségû versenyekbôl és zenekarával külföldön vállalt munkát.Szakács Gábor sorsa megpecsételôdött. majd Debrecenben vállalt munkát. ha lehetôséget kapnak az értékes és értéktelen közötti választásra. 332 . Ha az Isten becsuk egy ajtót. Az ajánlat elfogadása ugyanis olyan megalázó helyzetbe hozta volna. azért kirúgásához illedelmesebb módszert is választhatott volna a puhány testalkatú. A következô arculcsapás akkor érte. hogy az meg is nyerte a versenyt. Saját elképzelései megvalósítására ekkor hozta létre az Európa együttest. annyi rosszat mondanak magáról. a késôbb nemzetközileg keresett hóhányó egy nyílt társulati ülésen azzal szégyenítette meg. Miután még a fizetségét is megbeszélték. köztük olyanokat. hogy felénekelje Hamu és gyémánt címû albumának dalait. Sajnos ez az idôszak a belsô viszályok miatt nem tarthatott sokáig. A sors azonban nem sokáig fogadta kegyeibe. hogy alkoholista. az érzékeny lelkületû énekesnô visszatért hazájába és a Moulin Rouge-ba szerzôdött. aki fél év múlva stúdióba szólította. hogy nem veszett ki az emberekbôl az igényesség iránti vágy. Harmadik lemeze az Adj még a tûzbôl címet kapta és azon külföldi példaképeinek számait tolmácsolta. Csalódottan hátat fordított a fôvárosnak és évekig Szegeden. Zsuzsa ekkorra már egy idegi eredetû hormonelégtelenség következményeként komoly testsúlyt szedett magára. Ráadásul elterjesztették az énekesnôrôl. akikben felfedezi a tehetség szikráját. mégpedig olyan sikerrel. amikor a Béke szálló bárjának irányítását a magyar úszóválogatott pénzét elszipkázó Zemplényi György vette át. nem pedig meghíznia. Mélységes elkeseredéssel szemlélte a zenei igénytelenség térnyerését és megfogadta. Igaz. holott – elmondása szerint – annak következtében inkább össze kellett volna aszalódnia. Így került hozzá Debrecenben a 12 esztendôs Rita. ami egyértelmûen bizonyította. hogy tudását azoknak a fiataloknak adja át. amelyeket már az 1966-os Ki mit tud?-on is énekelt angolul. mint amikor a természettudományok doktorát egy elemista gyermek mögé állítják segédnek.

szabadtéri. Két héttel korábban a Blaha Lujza téren rendezett. Sosem akartam milliomos lenni. ahogyan engem is megragadott. elsôként lépett fel az akkor még új évezrednek vélt 2000. Éjfél után megindultak a buszok. ha ezt egy picit is megteszed. ha pedig nem jár sikerrel. Nem járt össze senkivel csak azért. valahányszor teljesen belecsúsztam volna egy képzeletbeli gödörbe. akkor annak elôzmények nélkül. ám amikor elkezdte a Menynyit ér egy nô címû dalát. A halálát megelôzô hónapokban gyakran betegeskedett. az emberek kiszálltak és mindenki vele énekelt a mínusz tíz fokos fagyban. fellépései nem voltak. mindenki a maga kis pecsenyéjét sütögeti. önmagát vállalta és adta. „Betartom a tízparancsolatot. „Én mindig az éneklésbôl akartam megélni. szilveszteri bulin. hogy neki mire van szüksége. hogy mit akar ezzel a soul zenével. aki elmondása szerint nem mindennapos dolgokért könyörgött. azzal hûtötték lelkesedését. de nem is kívánt senkit maga mellé a kiskutyáján kívül. Ha ugyanis valóban belsô vérzés vitte el. nem tudja elhessegetni magától az önkezûség gondolatát. hogy Magyarországon erre nincs igény.”– mondotta 2000 januárjában. akkor jövedelmezôbb megélhetés után néz. Az 1972-es Táncdalfesztiválon is azt vágták a fejéhez. hiszen a Jóisten úgy is tudja. Mert bármennyire is igyekszik az ember. az Isten is megsegít. hogy ekkor és így kellett bekövetkeznie. pillanatok alatt kel333 . évben. hogy egyiptológusnak készülô fiamnak és az édesanyámnak normális életkörülményeket tudjak biztosítani. mert a hivatásos döntnökök divatmajmolása helyett saját belsô megérzésére hallgatott. hogy benne legyen a kiválasztottak kasztjában. mert. Hiszek a reinkarnációban is. hogy ebben a szakmában nem igazán van ôszinte összetartás.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv ám amikor magyarra is át akarta ültetni. és noha elôfordultak az életemben mélyrepülések. jól látta. A tragédiát szinte elôre lehetett borítékolni. hogy segíts magadon. az erkölcsi normákat és úgy érzem. kinyitották az ajtókat. érdekelnek a misztikus könyvek és úgy vélem az életem elôre meg van írva” – mesélte titkairól. Ez a fokmérôje annak. még ha nem is biztos. ismét leálltak a jármûvek. szeretett gyermeke sem élt már vele. amikor saját keze munkájával felújított lakásában beszélgettünk. Mûsorának utolsó dala ezúttal is az Édes kisfiam zenés kíséret nélküli változata volt. biztosan ad hozzá egy lökést. mindössze annyit szeretnék. Az idô mindkét esetben ôt igazolta. Nem véletlenül mondják. Zsuzsa vallásos volt. Egyedül maradt. mégsem váltottam pályát. hogy a Mindenható velem van. hogy kit érdekel ôszintén a zene.

hogy miközben kortársai fociznak. hogy ha Tomikát csodagyerekként kiemelik. hogy csak így tovább. az a típus. hiszen ellenkezô esetben orvost hívott volna. Édesapja így emlékezik erre az idôszakra: „Amikor Tomikát 8 évesen bemutattuk a szakmának. de sem lemezszerzôdést. ezen az említett Eb Davis is énekel. a Tomi és a kenguru címû ének nélküli nótában. kifacsarják. szerencsére nem bizonyult valósnak. Gyere haza. az amerikai bluesénekes a Paksi Gasztroblues Fesztiválon beszállt a zenekarba. Négy év múltán már egyre kevesebb volt a baráti szó. és napjaink divatos irányzatainak megfelelôen átnevelik.” Tomika az 1994-ben Budapest XVI. Honnan jössz. Gyermekét még ennyire sem méltatták. Nem akarta? Nem volt miért. Az idô azonban könyörte334 . a PMD játszott. Pécsi Magasfiúk Dalárdája (PMD) elnevezésû zenekarába Fekete Kálmán javaslatára a nyolc (!) esztendôs fiacskáját is bevette. Lehet. hogy eszébe jutott érzékeny lelkületéhez legközelebb álló gyönyörû dala. gyere haza. Szülei már addig is látták. Eb Davis. Az évek teltek-múltak. majd eldobják. ezúttal ô tért meg az örök békesség házába. És ez nem szülôi elfogultság. hogy ennyire haladt a fejlôdésben. látják benne a jövôbeli versenytársat. Amikor Nemes Nagy Péter jóvoltából a New York-i Living Blues címû újságban is írtak már róla. Azóta több hangszere is volt. de kedvence továbbra is a Fender Stratocaster. amelynek sorai talán soha nem váltak valóra: „Boldogság gyere haza. hogy a gyermek állandóan Steve Ray Vaughan gitáros koncertvideóját nézi. kerületében rendezett tehetségkutató versenyen nyert egy gitárt. viszont édesapja aggodalma. a másodikra délvidéki Zentán mûködô Mojo Clubban. hogy legkevésbé a sikert bocsátják meg az embernek. Az ismertség ellenére komolyabb elôrelépés azóta sem történt.Szakács Gábor lett végeznie a legyengült testtel. A PMD live 1995 elnevezésû CD-n már komolyabb szerepet kapott. Andrew Lloyd Webber mondta. késô van. sem különösebb odafigyelést nem kapott. nem érdekel. de inkább az ország településeit járták. csak ennyi kell. Ifjú Katona Tamás Édesapja az Elsô magyar blues könyv szerzôje.” Akárhogy is történt. de nem gondolták. Elsô külföldi fellépésükre egy Karlsruhe melletti német kisvárosban került sor. addig Tomika a húrokat gyúrja. amelyet Steve is használt. mindenki veregette a vállát. Nem tette. és ez az igazi elismerés. Elôször az 1994-ben saját költségen kiadott Szombat esti blues kazettán játszott.

az egyikben kizárólag birkózók szerepelnek. ami az ô esetében a birkózással kapcsolatos szakkifejezés: Lenyomás. amikor a budapesti mérkôzésen Chako pofonja padló335 . Elôször a gitár után nyúlt. Sándor a mondást szó szerint értelmezve (Aki már nem tudja. Berzica Tamás világbajnoki ezüstérmes. a Millenáris sportrészlegében hallhatták az odalátogatók. És hogy szó ne érje a ház elejét. a Deep Purple és annak különösen szólógitárosa. ami akkor ihletett meg. Tanítványainak példát mutatva rendszeresen elindul a Mesterek Tornája elnevezésû világbajnokságon is. A versenyszerû sportolástól visszavonulva nyílt lehetôsége és ideje arra. a másikban a többi sportág is képviselteti magát. Sokakkal ellentétben nem horgonyzott le egyetlen dallamvilágnál. a dobnál kötött ki. Németh Sándor (Nyiba) Amikor 13 éves korában a többi korabeli fiatalhoz hasonlóan eljegyezte magát a zenével. még nem tudta. Egyik szerzeményüket. A dalhoz két videoklip is készült. Nála végzett Repka Attila olimpiai bajnok. Társakat talált és megalakította a De-Pression nevû zenekart. Annak idején Jimi Hendrix. ritmusnál. Ritchie Blackmore ragadta magával. majd kedvencénél. hogy csodagyerek mivoltát kamatoztassa. továbbra is megméretteti magát. 2001-ben a második helyen végzett egy iráni versenyzô mögött. a Testnevelési Egyetemen oktat birkózáselméletet és -gyakorlatot.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv lenül rohan és ahogyan ifjú Katona Tamás lassan lassan cseperedik. hogy élete legszebb éveit a sport fogja kitölteni. Ritter Árpád junior világbajnoki ezüstérmes. a líra és a keménység egyaránt megtalálható saját szerzeményeiben. a Bajnok vagy. a zenét. hiszen elmondása szerint más csupán beszélni valamirôl és megint más csinálni is. Szabadfogású birkózóként ugyanis három olimpián és huszonhat világversenyen húzta magára a címeres mezt és ezek csaknem mindegyikén figyelemre méltó helyezéseket sikerült elérnie. egyre kevesebb esélye van. – Megszületett a Táncolj Koko (dallamát Darab István írta). hogy elôvegye ifjúkori szerelmét. az tanítja) az 1996-os atlantai olimpia után abbahagyván a rendszeres versenyzést.

helyette zenés színházi darabokat kezdett írni. de egy idô után azt vette észre. szerencsére volt ereje váltani és új életet kezdeni. Ugyanezt a késztetést érezte. A tétlenséget itallal vezeti le. Elzárkózását idôrôl idôre megszakította. Petôfi Sándor életmûvéhez is szeretnének hozzányúlni. Életszemlélet az alábbiakban fogalmazta meg: – Szeretem a tiszta gondolkodású. amelyeket Sándor és leánya. amikor a rádióban meghallotta. céltudatos embereket. Az én szememben nagyon nagy sportember. Az elsô állomást újabbak követik. hogy a vezetés az énekes kezébe csúszott át. hiszen Frenreisz Károly nem engedélyezi neki saját nóták írását. létrehozta a Prédikátort. kitartónak kell lennünk. hogy erôsnek. Nikolett mond fel a stúdióban. Az sem mellékes. ez egyébként alkotói mélypontja. hogy a versek irányába is elmozdultak. ha az életben bármit el akarunk érni. majd a Safari elnevezésû svéd–magyar zenekart. Papp Gyula és Sárdy Barbara Klasszikus zenei tanulmányai után – és közben – a 19 esztendôs billentyûs 1971-ben adja elsô koncertjét a Mini együttessel. Alaposan megszívlelendô mondatok. Összehozott egy csapatot Varga Miklós támogatására is. ezek részben saját költemények. A dallamot a sokáig szimfonikus zenekarokban muzsikáló Körmendi Zoltán zongorista komponálta. Amikor ennek a fejezetnek is a végére ért. fegyelmezettnek. de a jövôben Szabó Lôrinc. hiszen úgy az amatôr mint a profi világban letette a névjegyét a magyarok hírnevét öregbítve – emlékezik a dal születésének pillanatára Németh Sándor.Szakács Gábor ra küldte és végiggondoltam a pályafutását. megalakította a Dinamit. hogy Erôss Zsolt és csapata a Mount Everest csúcsára ért. vallom. hogy a sportban sajnálatosan gyakran használt doppingszerek nélkül maradhattam egészséges. Mûfaji gazdagságukat jelzi. rövid ideig megfordult a P. játszik a Skorpióval. József Attila. mert rend a lelke mindennek. Ekkor elege lett a zenekarosdiból. aki maga írja a szövegeket.Mobil-ban. évente egyszer pedig Zorán körutazó társulata tag336 .

Az érvényesülés eme gusztustalan volta miatt ment el a kedve a színháztól. Vörösmarty Mihály. a közönség által kedvelt orgonista. Papp Gyula és Sárdy Barbara megnyilvánulási lehetôségei korlátozottak. és amikor növendéktársai lehívták egy próbára. számaikról CD-változatot kért. nem tudnak fellépni a korábbi nevén Diákszigeten és a Sitkei-fesztiválon sem. csalódások sora kíséri egész pályafutását. amelyek nem Petôfi Sándor. A fiatal lány életfelfogása. valamint az érzékien kellemes alt hangú. hiszen korábban már nyolc évig zongorázott. és ahogy eltávozásuk után múlnak az évek. Megdöbbentô. pontosan oda. nagyszerû szövegíró Sárdy Barbara csak hellyelközzel tûnik fel a tömegtájékoztatás és a koncertszervezôk látóterében. Már a Színmûvészeti Fôiskolát is azért hagyta ott. amióta a Bocskai Színpaddal járnak. mert felvételiztetô tanárai félreérthetetlen ajánlatokat tettek neki. Radics Béla Vannak emberek. amelyeket a BMG kiadónál Földes Zoltán kiadásra alkalmatlannak talált. Éppen azokról. A következôt már az a tömeg kérte. A bemutatkozás olyan jól sikerült. akik már életükben legendákká lesznek. Nem jártak nagyobb szerencsével a Fidesz-kormányzat idején a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában sem. Sárdy Barbara Póka Egon kôbányai zeneiskolájában tanulta az éneklést. ám sajnálatos módon alig kapott nyilvánosságot. Felesége. amelyik a Bocskai Színpad elôadásain rendszeresen hallotta játékukat. ahol Devich János küldte vissza a zeneszerzôt a budapesti színházakhoz. ahol elmondása szerint csak úgy lehet elôbbre jutni. melynek elsô lemeze 2000 karácsonyára jelent meg. szövegeit Barbara írta. szemlélete alapjaiban különbözik korosztálya többségének felületes gondolkodási módjától. folyamatosan másokat szapuló gyakorlatból is. amelynek zenéjét Gyula.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv jaként járta az országot. Ennek nyilván nem tudásbeli akadályai vannak. 337 . egyben felháborító. Mármint azokat. alakjuk úgy nô óriássá híveik szemében. ha valaki lefekszik a megfelelô emberekkel. Papp Gyula megjárta a hadak útját. hogy a szakmában elismert. Így született a Forr a dalom. Elege lett a színészbüfékben uralkodó. hiszen a Paksi Gasztroblues fesztiválon vendégszerepelt Animals együttes azonnal meghívta ôket Londonba. ahol már elôzôleg is elutasították. zongorista. Reményik Sándor tollából származtak. ezért inkább ismét a zenét választotta. hogy zászlót bonthatott a Mother Funker együttes. magával vitte Gyulát is.

Miközben a hazai sikerlistákat a Drága Bakter úr. nagyobbak aligha. alkotta meg saját. majd valamivel késôbb Bencsik Sándor. Sárika egy kicsikét butácska (Illés) Petróleumlámpa (Omega) féle csacskaságok uralták. hogy amennyiben napjainkban is közöttünk lenne. hogy mire mulat a nép. Ez azonban nem lehetséges ott. ahol a középszerûségre fektettek hangsúlyt és keményen a fejére ütöttek annak. Elég egy pillantást vetni arra. aki ki merészelt emelkedni a posványból. Miközben a 60/70-es évek fordulóján a menô hazai együttesek gitárosainak még a legegyszerûbb futamoknál is összeakadtak az ujjai. vajon hol tartana? Egyáltalán mitôl volt különb a többieknél? Egyébként ilyen és hasonló kérdéseket feszeget Tóth Tamás Béla és Zoltán János Csodálatos utazás címû. Ülök egy rózsaszínû kádban (Metro). mert a ’nagyok’ – értsd lemezesek – közé nem került amatôrök között Béla mellett már akkor is ott muzsikált az ugyancsak kiváló Cziránku Sándor. a Ki ölte meg Kennedy-t (mindkettô az Atlantis együttestôl származott). Ebben a tekintetben egyébként egy tapodtat sem léptünk elôbbre az elmúlt harminc év alatt. egyéni stílusát. Mai füllel – ha eltekintünk a múltba tekintés valóságot elfedô hamisságától – az adott idôszakban. Ma persze nem üt338 . ô hihetetlen pontossággal utánozta a nemzetközi virtuózok félelmetes szólóit. Minden idôk legnagyobb magyar gitárosának tartják és – ahogyan Jimi Hendrix esetében is – bár jobbak születhettek azóta. a gitáros életét bemutató kötete is. hogy milyen válasz(oka)t adhatunk magunk. Tegyük fel magunknak a kérdést. Menô együtteseket említettünk. De nézzük. csak hellyel-közzel születtek (könnyû) zeneileg is értékes alkotások. Béla ki tudja hány fokkal feljebb helyezte a lécet.Szakács Gábor Radics Béla közéjük a tartozik. Radics a már említett Hendrix és Eric Clapton hatására teljes átváltozáson ment keresztül.

mert meg nem értett ember lévén azt kellett látnia. a példaképhez. akkor mivel indokolják a Taurusban vele együtt muzsikált és napjainkra anyagilag nem éppen hátrányos helyzetû Som Lajos hasonló lebegéshez vezetô úttévesztését. Ebben a mûfajban ugyanis ki tudja miért. A Mai Lap 2001. másrészt azt. a Grant kapitány gyermekei címû kötetek csupa-csupa olyan személyiséget vonultattak fel. Tudjuk. A szövegek folyamatosan éltetik azt a férfit. Ebben az állapotában ugrott le Benczúr utcai.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv nek senkinek a fejére. ahogyan minden szenvedély. a gyengeség jele. Ezek egyike sem sorozatgyilkos. A tizenötéves kapitány. hanem ésszel gondolkodó. Mert mit is várunk el egy példaképtôl. hogy az alkoholmámor utáni vágy. egy hôstôl? Gyermekkorunk regényeiben kizárólag hibátlan fôszereplôkrôl olvashattunk. Volt ugyan – talán még van is – egy Kifutó nevû mûsor. hogyan húznak el mellette a hátulgombolósok. ám hangszeres rockzenészek csak fehér hollóként vitték valamire a mûsor segítségével. Szerencsére sikerült megmenteni. Ilyeneket manapság a televíziók mûsorán elvétve sem találni. hogy most mit csinálna a legendás gitáros. de összemosódott a sex–drug–rock’n’roll felettébb káros hármas jelszava. és a sors – valójában az író – által reá osztott felelôsséggel gondolkodó ifjú. Mert az volt és ma is az. Sajnos éppen a rock felségterületén találkozunk igen ritkán ilyen hôsökkel. Ha ez igaz is. emeleti lakása körfolyosójáról. hogy a basszusgitáros olyan fokú alkoholmérgezésben szenvedett. Bár kissé korosan. mint amikor távozott közülünk. azért ivott. amikor Bélának segítségre volt szüksége? A lemezlo339 . aki még a legyet is röptében…. A szemlélet kártékonyságára jellemzô. megállták a helyüket. csak nem engedik. a Magyar Rádió munkatársa azt kérdezte. A könyv sajtótájékoztatóján Huszti Zoltán. hogy abba más már régen belehalt volna. És ezzel meg is adtuk a választ másik kérdésünkre. hogy miatta nem érhette meg számos muzsikus a tisztes kort. hol voltak a barátok. testkultúrás óriás volt. akik minden tekintetben kiállták a próbákat. ahogyan ôk fütyülnek. karatebajnok. De térjünk vissza Radics Bélához. Márpedig akaratgyenge ember nem lehet példakép. október 6-i számában nyilatkozta Som Kata. De vajon megérdemelten? A válasz sajnos kegyetlen. Radics Béláról is azt beszélik. de ugyanúgy nem lenne sehol. a Némo kapitány. Az egri csillagok. Egy könnyûzenei érdekszövetség tartja kezében a fonalat és mindenki csak úgy táncolhat. hogy nagy nyilvánosság elôtt mutassa be tudását. amelyik fiatal tehetségek bemutatására volt hivatott. mert másokat is magával ránthat a mélybe. aki víz helyett issza az alkoholt.

megkedveltette vele a szakma nagyjait (pl. a tapasztalatszerzés ideje. hiszen nemzetközi szinten is egyre kevésbé szempont a klaszszikus értelemben vett énekesi képesség. hogy a rock mûfajában is olyanokra figyelt. Ezek a kétórás. tanára mégis az operisták légzési módszereire oktatta. prágai Pink Floyd-. Ronnie James Dio. A mûsor házigazdája Répássy Gábor maga is zenész. akik hangadottságaik következtében a komolyzenében is megállnák a helyüket. Eleinte a Clone nevû hardrock csapatban dobos-énekesként mûködött. abban is a minôségi rock zenének megnyilvánulási lehetôséget biztosító Rock lexikont.Szakács Gábor vasként ismert Cintula (Keresztes Tibor) azt vágta rá. ’Répa’ rendszeresen járt koncertekre. elég. A hazaiak közül 80-as években leggyakrabban a P. Eközben a gödöllôi a Másik – korábban Pelikán – Rádió a remény szigeteként sugározza adását. akik nem az általa kedvezményezett szekeret tolják. ahol hamar kiderült. Rock lexikon adását ünnepelhette. vagy valódi tudás van mögöttük. Ian Gillan (Deep Purple). Legszívesebben az 1989-es. És ez roppant lényeges. hogy egyegy elôadó nagyszerû lemezei csupán stúdiós bûvészkedés eredményei. David Coverdale (Whitesnake). Pelikán gátôrnek A tanú címû filmben a párttitkár erre azt felelte volna. az 1994-es. bécsi Ozzy Osbourne-. ze340 . Bernie Shaw (Uriah Heep).Box és a P. ha valaki hörögni. amelynek hangulatát egy csak húsz (!) évvel késôbb megjelent CD örökítette meg.Mobil bulikon bukkant fel. és Iron Maidenkoncertekre emlékszik. Ez volt tehát a múlt. hogy errôl most nem nyitunk vitát. A szoc–liberális kormányzat nem véletlenül váltja le nap mint nap a szakmailag mégoly kiváló szerkesztôket. tavaly októberben viszont már a 100. de ott volt ez utóbbinak 1978 októberi jelenésén a Láng Mûvelôdési Házban is. dörmögni. Ezek után nem csoda. vagy torkaszakadtából ordítani tud. hogy alkoholistán nem lehet segíteni. így Tony Martin (Black Sabbath). továbbá Yes-. Répássy Gábor Az úgynevezett információs társadalom meghatározó szelete a tömegtájékoztatás. Pavarotti).

Elsô lemezük csak jóval késôbb. mi van veled?” közhelyekre alapozni.. Ide nôk 341 . egyetlen csúnya szó el nem hangzik. Pálmai Zoltántól (ex P. a teljes tájékozatlanságról árulkodó „Mesélj. a hanglemezgyár mindenható ura a szebbik nem irányába mozdult el.Nem vagytok ti olyan vonzó fiatalok a pop-szakmában. A Magyar Rovók és Rovásírók Országos Szövetsége titkáraként szorgalmasan bújja a szakirodalmat. nincsenek tabu témák. Ennek ellenére egyetlen káromkodás. akik a mindennapi élet. ennek keretében került sor a 36 részes Deep Purple. példaképeik Peter. Kalapács Józseftôl. A beszélgetések mellett a rock klasszikusainak teljes életmûvét is bemutatja. Tóth Tamás Bélától (Tûzkerék XT). A bukás kockázata ugyanis óriási. a testvérpár azonban Balázs Gábor bôgôssel saját vállalkozásba kezd New Sound néven. ugyanezt a mûfajt manapság unpluggednak nevezik. Friedrich Klára rovásírással. 1972-ben jelent meg. hogy csak néhányat említsünk. a környezetvédelem területérôl érkeznek. hiszen mindenrôl beszélhetnek.. mert ’Répa’ nem az idétlenkedésre. Ezért tud a zenészek mellett olyanokkal is szót érteni. Bob Dylan. Egy erôsítômeghibásodás miatt elmaradt zenekari bulit ôk mentenek meg akusztikus hangszereikkel és ekkor Keresztes Tibor – keresztapaként – így jelenti be a társaságot : .Box). hiszen a megfelelô könyvek segítenek a körülöttünk zajló világ tökéletesebb megértésében.trió”. Az indítópisztoly tehát 1967-ben dörrent. egyenesben sugárzott beszélgetések alapos felkészülést igényelnek a mûsorvezetôtôl. A Treff együttes muzsikusa azonban nem állt meg a zenénél. Forrai Sándor. és alig esztendô múltán már Ki-Mit-Tud?-gyôztesként járták az országot. nem lehet hebegni-habogni. . Donovan és az ausztrál Seekers együttes voltak. a sport.Mobil). Paul and Mary. mivel Erdôs Péter. és ezt meg is kapta Cserháti Istvántól (P. a történelem. Nem gyôzi hangsúlyozni az olvasás fontosságát. Tolcsvay Béla Öccsével együtt 1964/65-ben a Wanderers majd a Strangers együttesek tagja. a kivagyiságra helyezi a hangsúlyt. Meghívott vendégei – a mûsor emlékkönyvének beírásai szerint – kedvelik ezt a fajta kihívást. Ôszinteségért ôszinteséget vár(t) cserébe.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv nével fûszerezett. Akkor még a folk-beathez sorolták ôket. Marton Veronika sumerológiával foglalkozó köteteit. Nemes Nagy Pétertôl. valamint a Yes sorozatára.Színpadon a Tolcsvay.

Szakács Gábor
kellenek !” – mondta ki róluk sommás véleményét, pedig Béla más mûfajban is otthon érezte magát. Nem véletlen, hogy ô szervezte az elsô hazai pop/rock fesztivált 1973. július 11-én a diósgyôri DVTK stadionban, amely más szempontból is fordulópontot jelentett a magyar zenei életben. „Ekkor estek szét a nagy csapatok, az Illés, Omega, Metro, mintha csak az ’oszd meg és uralkodj’ elv lépett volna hatályba. A Doktor úr (Erdôs) átrendezte ugyan a sorokat, de kilógott a lóláb. Megszûnt a KITT Egylet (Koncz, Illés, Tolcsvay és a Trio), megalakult helyette a Fonográf, az Omegából kisarjadt az LGT. Ekkor már világszerte szupergroupok alakultak, elôtérbe került a s h o w b u s i n e s s” – emlékezik a vég kezdetére az énekes. Ezt követôen a társaiban csalódottan kivonult a számára idegen világból, bár munka nélkül ekkor sem maradt. Fellépett az Agria játékszínben, Latinovits-esteket kísért hangszerével. „Osztoztam Illés Lajos sorsában, mint kirúgott zenekarvezetô. Hívtak ugyan a Fonográfba, de nekem nem tetszett, mert ezt a zenét az amerikai magyar nótának tartottam. Véleményem szerint szirupos, könnyen emészthetô, nem véletlenül került elôtérbe a három T, vagyis a ’tiltott, tûrt, támogatott’ kategórián belül.” Ezután végképp elege lett mindenbôl, az italhoz menekült, de szerencséjére a sors közbeszólt. Egy barátjával eljutott a gyimesi csángók földjére, ahol nem zenét, hanem hangulatokat gyûjtött, magába szívta a táj szépségét, nézte a felkelô napot, a ködben úszó völgyet, hallgatta a juhok nyakában lévô csengôk csilingelését. Hazatérve Czipó Tiborral és Pomázi Zoltánnal ismét összeállította a Triót, az égig érô fa legendájából pedig lemezt akart készíteni, de ötletével együtt Erdôs Péter ezúttal is páros lábbal rúgta ki. Ezt követôen ismét éveknek kellett eltelnie, mire a Szép szerelmem Magyarország címû dalában csodálatos gondolatait megfogalmazhatta. „Annak idején pontosan a magyar nyelvért indultunk ’hadba’. Ha Bruce Springsteen énekelheti, hogy ’Born in the USA’, akkor azt én is megtehetem saját hazámban.” – jellemezte hitvallását, megvalósítandó céljait pedig eképp fogalmazta meg. „Mindenki, az ország is, legyen tisztában önmagával, lássa tisztán, hogy hol van és mit tud elérni saját erejébôl. Ne igyekezzünk Európa felé, hiszen ott vagyunk a kellôs közepében. A Kárpát-medencében kell rendet csinálni, a magot itt kell elültetni, az majd úgyis a fény felé nyílik. Fogjuk meg egymás kezét, alakuljon sok kis ’,zenekar’, mert csak így lehet szem342

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv
beszállni a sötétséggel. Számunkra az arány aranya legyen fontosabb, ne az arany aránya. Legyünk büszkék arra, hogy magyarul beszélünk.” Aztán megírta a Rijjadó leány címû misztériumjátékát, amelyet 1996. augusztus 20-án Balatonfûzfôn, a mámai templomrom ódon falai között mutattak be, miközben körös-körül zengett az ég, csapkodott a ménkû. A vihar – talán épp a természet ajándékaként – csupán ezt a kis területet kímélte meg szilaj villámaitól. Egy évvel késôbb, augusztus 18-án ugyanott újabb zenemûve, a Csillaglánc került a pódiumra, ám idôközben történt valami, betörtek a trió akkori törzshelyére, a Hunyadi klubba. Az elkövetôket azóta sem találták meg, a nyomozás dossziéját ’A tettes ismeretlen’ felirattal lezárták. A szégyenteljes betörés után mindent elölrôl kellett kezdeniük. Szerencséjükre jó szándékú emberek adományokkal segítették talpra állásukat, technikusuk, Kiss Zoltán pedig, akárcsak 1968-ban, újból megépítette a hangfalakat. Az újrakezdést erôsítette a trilógia Napfény fia és a Rijjadó leány után elkészült harmadik része a Csillaglánc. „Az elsônél beleüvöltöttem a magam baját a világba, szembeszálltam vele. Amikor végre felállhattam és körülnéztem, láttam, hogy másfelé is igen nagyok a gondok. Ilyenkor az ember az édesanyjához fordul segítségért, aki a mi országunk esetében Tündér Ilona, tehát hozzá fohászkodtam. Ha viszont már szóltam az édesapáról, az édesanyáról, ugyanezt meg kellett tennem a gyermekekkel is, a kérdés csak az volt, hogyan? Elsôsorban az olyan gyermekjátékokhoz nyúltam mint a „Lánc, lánc Eszterlánc”, vagy a „Zöld levelecske” és rájöttem, hogy mindez a DNS, ami az ôsök kódolt üzenetét rejti. A világ éppen azzal foglalkozik, hogy ezt a Csillagláncot szétszakítsa, hogy mesterségesen életet hozzon létre, fejetlen ember- és állatszerû kentaurokat alkosson.” Tolcsvay Béla úgy látja, hogy a világot egyes erôk már telepakolták káoszteremtô képekkel, az egység megbontására törekszenek, ezzel együtt a természeti népek mégsem kapnak szívrohamot, mert ôk még összhangban élnek környezetükkel. Hozzájuk hasonlóan ô is ezt akarja elérni, ezért fogalmazott imádságokat a tûzhöz, vízhez, a Teremtôhöz, a lelkiismerethez. Bizodalmát arra alapozza, hogy sok mindent elô lehet írni az embereknek, csak azt nem, hogy elfelejtsék a hôn áhított szeretetet. Nem érzi magát egyedül a minden értéket elutasító, egyre szürkülô világgal folytatott harcában. Minden embert külön csodának tart, errôl szól a Csillaglánc. „Magyarul is azt kérdezzük, hogy ki-csoda, mi-csoda, és még ezek után sem hisszük el, hogy a csodák nyelvét beszéljük és a csodák föld343

Szakács Gábor
jén élünk. Ettôl a csodától fél a nagy Ámító, mert ha az emberek megtalálják önmagukat, azt találják mondani: Én Vagyok!” Szemléletét Ausztráliába is elvitte és mivel minden ôsi kultúra érdekli, az aboriginek szent hegyéhez, az Ayers Rockhoz is eljutott. Az utazás elôtti napokban Canberrában járt, ahol az országház elôtt egy ún. sátor-parlamentben 1972 óta (!) ôrizték a tüzet az ôslakosok, hogy addig ki ne aludjon, amíg nem tárgyalnak velük ôsi földjeik jogairól. Végül vissza is kapták Ayers Rockot, saját nyelvükön Ururut, amelyhez azóta a turisták is csak reggel 5–9, valamint 17–21 óra között mehetnek, szent helyeiket pedig nem fényképezhetik. Tolcsvay Béla Czipó Tibor és Egri László társaságában évtizedek óta kitartóan rója nem ritkán göröngyös útját. Eközben sikerült úrrá lennie csalódottságán, alkoholos korszaka már csak rossz álom, egészséges élettel és egészséges szemlélettel mutat választási lehetôséget jó és rossz között.

Tóth Bagi Csaba
Amikor a nagy Amerikában feltûnt egy Johnny Lang nevû 16 éves bluesgitáros, az EMI azonnal négy lemezre kötött vele szerzôdést, ugyanakkor Magyarországon egy hasonló korú és képességû fiatalember hiába kápráztatta el a zenebarátokat, rendkívüli tudása nem hatotta meg az ide települt nemzetközi kiadókat. A szegedi Tóth Bagi Csaba gitáros, énekes, zeneszerzô, szövegíró azóta is csak magára számíthat. Példaképe az ír Gary Moore, akinek pályafutását attól a pillanattól kezdve ismeri, amióta 13 éves korában meghallotta tôle az As The Years Go Passing By címû bluest. Magától, önképzéssel fejlesztette tudását a gimnázium mellett. Crazy Clock címû demoanyagát ugyan megküldte a Sony, EMI, PolyGramm, Magneoton, BMG, Hungaroton kiadóknak, de azzal egyik sem akart érdemben foglalkozni. „Mostanában a slágerzene és a technó járja” – hangzott az indoklás. Magyarországon valóban, csakhogy akkor odakint Johnny Lang és Gary Moore sem tudna lemezeket készíteni. Szóval ment a porhintés. 344

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv
Aztán robbant a bomba, Csabát felvették a bostoni Berklee College Of Music tanulói közé, ám mégsem ülhetett be az iskolapadba. Az intézmény ugyan állt volna négyezer dollárt a tandíjból, a másik nyolcat viszont az ifjú gitárosnak kellett volna elôteremteni. Nem sikerült. Pedig még az a lehetôség is fennállott, hogy amennyiben az elsô félévre jutó részt befizeti és tanárai látják, hogy mire képes, akkor a második félév költségeit átvállalja az iskola. Mindeközben kitanulta a produceri, hangmérnöki szakmát, édesapjával mûködtetett kis stúdiójában saját lemezei mellett mások boldogulását is segítette. Büszkén emlékszik Joe Murányira, aki egykoron Louis Armstrong klarinétosaként vált ismertté, akinek a magyar Storyville Jazz Band kíséretével élôben készült felvételét már Csaba rögzítette és keverte. Egyre tökéletesedô játékáért azonban továbbra is csak jelképes öszszegeket ajánlottak, a Diák-szigeten például mindössze 1500 (!) forintot fizettek volna egész zenekarának, azt is csak vonatjegy ellenében, mert tankolási számlát nem fogadtak el. Így állunk. Tóth Bagi Csaba sosem kapott Aranyzsiráf díjat, de ez nem szegte kedvét és Hendrix halálának harmincadik évfordulójára emléklemezt készített. Hogy miért, amikor nem is élt annak csillogásakor? „Két dolgot is említhetek. Egyfelôl nemcsak a saját lemezeirôl ismerem, hanem az összes ma élô nagy gitáros albumairól is, találomra említem most Steve Lukather nevét, aki Hendrix játékát ülteti át saját egyéni stílusába. Nálam történetesen fordítva mûködött a recept, mert elôször Lukathert hallgattam és amikor utána elôvettem Jimi számait, döbbentem rá a hasonlóságra. Vég nélkül sorolhatnám a hasonló eseteket, mert ez a zene annyira korszerû, annyira elôremutató volt a maga idejében, hogy ma is megállja a helyét” – indokolta lépését a fiatal gitáros, miközben egyre kevesebb koncertre nyílik lehetôsége az országban. Ha háromhavonta akad egy élô fellépése, összeteheti a két kezét. Tóth Bagi Csaba, akit már 16 éves korában a magyar Gary Moore-nak neveztek, ma sem tartozik a legnépszerûbb és legismertebb hazai gitárosok közé. Akik a kártyákat keverik, nem osztottak neki lapot, mert akkor az általuk kiválasztottakra a kutya sem lett volna kíváncsi.

Zámbó Jimmy
1958-2001 Az énekes halálán a tömegtájékoztatás egy része álló esztendeig csemegézett és még azóta is fel-feltûnik egy eleddig ismeretlennek tûnô 345

Szakács Gábor
adalék. Tény, hogy a kezdeti bizonytalanság, az egymásnak ellentmondó híresztelések után csak cseppenként derültek ki újabb és újabb részletek. Márpedig az ördög a részletekben van elrejtve, és az alábbiakat már másfél héttel halála után is tudni lehetett. Ezeket foglaljuk össze, és tesszük ezt oly módon, hogy azzal ne sértsük az elôadó gyermekeit, akik nem tehetnek hírneves apjuk körül kialakult ôrületrôl, ugyanakkor rá kell világítanunk arra a kettôsségre, amely az énekest jellemezte. Megdöbbentô és álságos az a hajbókolás, ahogyan a tömegtájékoztatásban megnyilvánuló pályatársak, tudósítók tisztára nyalják Jimmy elôtt a padlót, szinte már nem is királyt, hanem egyfajta földi Istenséget teremtve belôle. A róla mesterségesen kialakított kép ugyanis rendkívül árnyalt és csak ennek ismeretében erkölcsös a végsô vélemény kialakítása. A zenész A Magyar Rádió gyermekkórusában kezdte énekesi pályafutását, majd elvégezte a konzervatórium jazz-zongora és ének szakát. A vizsgák után zenekarokban énekelt, négy és fél oktávos hihetetlen hangterjedelmével játszi könnyedséggel sikoltozta a Deep Purple és a Led Zeppelin legmagasabb hangfekvéseit is. A vendéglátó szakmát 1982-tôl négy éven át az Egyesült Államokban folytatta, egy elhallás következében ott ragadt rá a Jimmy név. Az Imreként anyakönyvezett zenész angol megfelelôje, Emerich helyett csak Iminek szólíttatta magát, ezt értette valaki Jimmynek. Elmondása szerint kizárólag a pénz ösztönözte minden lépését, mert a korán magára vállalt családapa szerep arra késztette, hogy minél elôbb kitörjön a szoba-konyhás szegénységbôl. Videoklipeket készített, együtt vacsorázott Steve Winwood-dal, Joe Cockerrel. A Füstös éjszaka blues angol nyelvû változata aranylemezessé tette, már odakünn sikeres emberré lett. 1988-ban az Interpop fesztiválon a Valahol bús dal szól elôadójaként láthatta a hazai közönség, amelyért szerzôi és elôadói díjakat söpörhetett be, Janis Joplin-, Joe Cocker-átdolgozásokat készített, de egyre több saját szerzeménye is bekerült mûsorába. 1991-tôl sorra jelentek meg lemezei, az igazi áttörést azonban 346

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv
a Filmslágerek magyarul címûn elhelyezett Only You hozta meg számára. 1993-ban és '94-ben Arany Zsiráf díjat is kapott Az év legjobb magyar albuma csoportban, lényegében minden tüsszentése a sikerlisták csúcsára juttatta. A stúdióban kiváló zenészekkel készítette felvételeit és bár ezek különféle – így rock – mûfajokban otthonosak, Jimmy mégis a San Remó-i dalfesztiválok édeskés vonalát követve több millió, elsôsorban hölgyrajongó szívéhez talált utat. A miértre adható egyik magyarázat, hogy még a XX. század barbársága és robotvilága sem tudta kiölni az emberekbôl a romantikus hajlamot, másfelôl a zenei paletta másik oldalán a brutális, káromkodó Ganxsta Zolee és a diszkó gépesített világa tanyázik, a kettô közötti ûrbe tartozó minôségileg jelentôsebb fajsúlyú dalok viszont elsikkadtak a tömegtájékoztatás érdektelensége következtében. Így aztán az emberek jobb híján a szerelemre szavaztak, és amikor az énekes Demis Roussos felvételeibe is belekóstolt, már senki nem állíthatta meg a sikerlavinát. Kettejük közötti alapvetô különbség, hogy amíg a görög atyafi általában fejhangon birkózik meg az észvesztô hangmagasságokkal, Jimmy torokból tette ugyanezt. Hogy miként tudta élôben is visszaadni a stúdióminôséget, arról megoszlanak a vélemények. Egyesek play-backet emlegetnek, mások ezt határozottan cáfolták, egyetlen adalék azonban elgondolkodtató és talán közelebb visz bennünket az igazsághoz. Amikor Szilágyi János a vele készített beszélgetésben rákérdezett, hogy miért nem vállalta el egy baráti társaság nagy összegû ajánlatát zártkörû fellépéséért cserébe, arra hivatkozott, hogy ott nem tudta volna biztosítani a koncertek hangminôségét. A pop/rock mûfaj egyik sajátossága éppen az ún. unplugged – mondjuk úgy akusztikus – elôadás, amikor egy zenekar erôsítôk nélkül adja elô mûsorát, valódi képességeit bizonyítandó. Zámbó úr elzárkózása ettôl a lehetôségtôl a kétkedôk táborát erôsítette, és ma már tudjuk, hogy koncertjei túlnyomó többsége play-back volt. Pályafutása, ha elfogadjuk az általában mesterségesen befolyásolt slágerlisták jelentéseit, 1994-ben érte el csúcspontját a Zámbó Jimmy IV. albummal, ami 52 hétre biztosította helyét a legjobbak között. Azóta évrôl évre csökkent a listákon eltöltött hetek száma, miközben a No.1. helyezést azért ideig-óráig mindegyik megjárta. Ezek zeneisége egysíkú, valamennyi dala, úgy ütemét, mint, szövegét, dallamát tekintve egy kaptafára készült, ezért is túlzás Elvishez hasonlítani, aki a pop/rock csaknem valamennyi stílusába belekóstolt. 347

Szakács Gábor
Az ember Esetében a popcsillag és az ember közötti különbség igen számottevô. Egyértelmûen már nem tudható, hogy a 'király' címet saját maga találta ki, vagy a közönségétôl származik, de erre kiadója, a Magneoton majd a Warner Hungary is rájátszott, amikor egyik elsô CD-borítóján a Jimmy i betûjére a pont helyett koronát festett. Egyre önteltebb megnyilvánulásairól érkeztek jelzések. Miközben megszólított muzsikusai áradoznak, elfeledkeznek arról, hogy néhány kivételtôl eltekintve csak magázhatták fônöküket. A miskolctapolcai, azóta róla elnevezett hotel – a 'Királyi lakosztály' feliratú szobában szállt meg – éttermében koncert utáni dajdajozást csapott zenészeivel, hiába kérte a nyugovóra tért másik zenekar szervezôje, hogy legyen tekintettel a pihenni vágyókra, minôsíthetetlen hangon küldte el melegebb éghajlatra. Érdemes megjegyezni, hogy még a kihívott rendôrség sem a zaklatottak pártját fogta, ami elôrevetítette az énekes anyagi javak juttatásával mindenkit bedaráló szemléletét. Még olyannyira 'szeretett' híveit is megalázta, ha úgy hozta a sors. 1996. március 3-án vasárnap, a fôvárosi Csili Mûvelôdési Házba 18 órára meghirdetett koncertjére csak fél óra késéssel engedték be az összegyûlteket. 3/4 7-kor színpadra lépett menedzsere azt közölte az egyre türelmetlenebb közönséggel, hogy még délben is bizonytalan volt a mûvész úr fellépése, mivel pénteki ínszakadását kórházi mûtét követte. Mivel vasárnap saját felelôsségére elhagyta a kórházat, megérdemli, hogy a jelenlévôk tapssal, felállva köszöntsék. Azok meg is tették, a bejelentés egyetlen szépséghibája, hogy az indoklás nem igaz. Elôzô nap ugyanis feleségével és legkisebb gyermekével látták sétálni, a színpadot pedig úgy rendezték be, hogy fotelekkel, ülôkanapéval bástyázták körül a nagy sokára elôbukkant énekest, akinek egyáltalán nem a végtagjával gyûlt meg a baja. A merevrészeg elôadó mintegy háromnegyed órát play-backre, ülve tátogott és csak a legvégén állt talpra két szám erejéig. Több elhivatott rajongója ekkor fordított végleg hátat neki, míg a súlyos aranyakba öltözött, túlnyomórészt roma elitbôl álló közönséget ez persze nem érdekelte, mint ahogy az sem, hogy imádottjuk képét egy dolláros mintázatú belépôre nyomták. De ugyanígy nem érdekelte a 90es évek elején azt a bécsi kávétúrára szakosodott roma társaságot sem a többi útitárs – közte e sorok írójának – kérése, amelyik az út elejétôl fogva kedvence kazettáját bömböltette és dohányzott az autóbuszban a lefizetett gépkocsivezetô legnagyobb közömbössége mellett. 348

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv
Megnyilvánulásaiban magyarságának adott hangot, ugyanakkor – mint említettük – nem forintbankóra nyomatta arcképét, hanem a dollárt részesítette elônyben. A 'király' hiú ember volt, ezt bizonyítja az a sokféle arany csecsebecse, amit magára aggatott. Vallásosnak mondta magát – erre késôbb visszatérünk –, a csepeli görög katolikus templom építéséhez is jelentôs anyagiakkal járult, nem véletlenül ott ravatalozták fel. Szertelenségére jellemzô, hogy két zenésze, Jankai Béla és Pálmai Zoltán egyenes tv-adásban mesélte, hogyan próbálta ki 180 km/óra sebességgel új Mercedes kocsiját, fittyet hányva a legelemibb közlekedési szabályokra. Arról már senki nem mert szólani, hogy az egyik próbán a dalt egyetlen ütemmel késôbb befejezô zenésztársát elôrántott pisztolyával fenyegette meg. A végjáték A tragédia körüli találgatások sorát a nyomozóhatóság indította el azzal, hogy a Zámbó család baráti köréhez tartozó csepeli rendôrkapitány, Vágó Imréné nem engedte a helyszínre a BRFK Sajtóirodájának osztályvezetôjét, Samu Attilát, aki késôbb lemondását is benyújtotta. És ettôl kezdve minden hivatalos állításnak – pl. hogy véletlen baleset történt – az ellenkezôje igaz, mint ahogyan az sem hihetô, hogy a hétköznapinak beállított baleset vizsgálata – mint akkoriban jelezték – egy hónapig is eltarthat. Ugyanígy fölösleges volt Jimmy nôvérének, Mariettának sopánkodása, hogy valakik be akarják mocskolni öccse emlékét, mert minden találgatás a szakadatlan hazudozás eredménye. Lássuk mik ezek! A család a tv2-nek adott nyilatkozatában fegyvertisztítás közbeni balesetet említett, Vágó Imréné az MTI-nek már azt mondotta, hogy az énekes véletlenül lôtte magát fejbe, míg a család ügyvédje, dr. Szôgyényi József – egyben Tocsik Márta védôje – azt említette az Origóban, hogy vadászati elôkészületek közben érte az énekest a halálos lövés, pár nappal késôbb a Magyar Nemzetnek viszont már azt magyarázta, hogy Jimmy az ô tanácsára 'lôtte ki' a fegyvert a csövet ellepô vakrozsda eltávolítására. Marietta a feleségre, Editre hivatkozva azt állította, rajta kívül barátnôje, Hullé Éva és Jimmy volt a lakásban és az énekes háromszor lôtt ki az ablakon. (A feleség semmirôl, Hullé a tragédiáról nem kívánt nyilatkozni.) Vágó Imréné rendôrkapitány ezzel szemben úgy tájékoztatta az MTI-t, hogy a mûvésszel és feleségével együtt öten tartózkodtak a lakásban, ezt látszott megerôsíteni az ügyvéd nyilatkozata is, aki állítása 349

december 31-én lejárt szerzôdést ugyan még nem újították meg. hogy véletlenül agyonlövi magát. Ez a szemlélet azokra jellemzô.) A józan és ôszintén vallásos ember nem lövöldöz ki az ablakon vaktában – ahogy az egyik jelentésben állt – a nyugalmát állítólag zavaró kakasokra. hogy az énekes milyen indokkal kérte és kapta az engedélyt. 1998 májusa óta egy 9 mm-es Baretta. hogy ki a hunyó a tragédia körül kialakult kavarodásban. hogy a golyó a jobb halántékon ment be. Az Országos Mentôszolgálat szóvivôje azt állította. hogy az állítólag hajnali 5 órakor eldördült lövés után csak 10 perc múlva értesítették a mentôket. Az is biztos. nem visel fegyvert. ahol az orvosok 9. önvédelmi maroklôfegyver. Ennyi talán elég is annak bizonyítására. hogy halálos sérülés történt. 1999 februárja óta pedig még két vadászfegyver viselésére kapott engedélyt (A BRFK nem kívánt felvilágosítást adni azon kérdésre. míg a feleség – Marietta szerint – erre nem emlékszik.Szakács Gábor szerint maga is jelen volt. és noha az ambulancia 5. Jimmy viszont. próbáljunk a magunk józan eszével valamiféle következtetésre jutni. illetve a Chicago együttes gitárosa. mégis egy órán keresztül bíbelôdtek az újraélesztéssel és csak 6.50-ig küzdöttek az életéért és csak ezután jelentették a halál beálltát. de már tárgyaltak róla. Terry Kath esetében is csak a hivatalos változat nevezte halálukat véletlennek. Jimmy szándékos öngyilkossága már csak a küszöbön álló üzleti megfontolásból is valóban kizárható. amit a Warner Hungary kiadóval tervezett újabb lemezek elmaradása okoz. 350 . hogy azzal mások életét kockára tegye.35 perckor már azt jelentette a rendôrségnek. tehát. még ha annak idején a család nyersen meg is fenyegette a nem a szájuk íze szerint megnyilvánuló újságokat. Ha már a rendôrségre és a családtagokra nem számíthatunk. amint Hemingway.20-kor vitték a Honvéd Kórházba. A 2001. aki minden mondatában kétszer is megemlítette Isten nevét. akik vélt igazukat pénzzel szokták lerendezni. A jövô Ahogy Koós János akkoriban nyilatkozta. ugrásszerûen meg fog nôni az énekes lemezei. ami képtelenséggé teszi az önkezûséget. A vallásos ember nem fél a haláltól. Vajh ki volt a titokzatos ötödik? Az is elég furcsa. valamint a hamarosan megjelent életrajzi kötete iránti kereslet és így jelentôsen csökkenteni fogja azt a bevételi kiesést. hogy gyakorlott vadászember nem olyan ügyetlen. és a tarkón jött ki.

Utójáték V. hogy a halál oka másutt keresendô. és még sokáig folyt a színfalak mögött a hatalmas vagyon és a jogdíjak jövôbeli elosztásáról az alkudozás. amikor az énekest már elszállították a mentôk. nem zárul happy enddel. arra viszont rámutat. egyházaknak ajánlották fel. hogy a hivatalos apának tekintett és 12 éve halott Zámbó György feleségével. hogy az örökség ügyét nem sikerült lezárni a családtagoknak. fenyegetéssel szerzett érvényt a maga igazának. Cifra Annával folytatott. az örökséghez. És ezzel elérkeztünk a történet legszennyesebb részéhez. A történet. a vérségi kapcsolat bizonyítására még DNS vizsgálatra is hajlandó. Folyik az egymásra mutogatás. Veronától született fia. Az asszony arra hivatkozik. hogy a Krisztián kapja a szerzôi és elôadói jogdíjakat. Krisztián nem kapta meg. telefonokra. Az akták szerint ugyanis Zsolt csak akkor érkezett január 2-ra virradóra a csepeli házba. A találgatásra mégis az adott okot. a fiú viszont az örökségbôl szeretne részesedni. Az énekes elsô házasságából. A semmibôl csak a halált követô napokban elôbukkant 65 éves Zámbó Elemér állította. hogy aki evilági életében is a pénzzel. A család ismerôsei szerint az énekesnek rendkívül rossz kapcsolata volt nevelt fiával. Az 'apa'(?) felbukkanása. Ugyanilyen gyomorforgató a Jimmy szülei körül kirobbant botrány. Edit szerint viszont a fiú nem válaszol az egymáshoz írt levelekre. Zsoltot. ha a lemez bevételét a családtagok iskoláknak. a zenész nevelt fiát gázolajlopás miatt 2001 november elején letartoztatták és kihallgatták. ami neki járt volna a második felségtôl. a családtagok hazudozása és fenyegetôzése arra mutat. Még 2003 novemberében is arról cikkeztek a lapok. Edittôl. hogy hazugságvizsgálatnak vetik alá. Krisztián szerint a pótmama.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv A halálára írt búcsúdal minden barátjának szíve joga. úgy tûnik. sôt az is kiszivárgott. a rendôrségi hírzárlat és idôhúzás. bár a 'király' zenei képességeit tekintve enyhén szólva visszatetszô még akkor is. és ha úgy nem ment. a rendôrség szóvivôje szerint azonban az ügy nem volt összefüggésben a Jimmy halálával kapcsolatban lezárt nyomozással. hogy a közeli barátok és hozzátartozók – ismervén Jimmy fegyverek iránti óvatos351 . Mindez egyáltalán nem méltó az elhunyt emlékéhez. megkeresésekre. több éves szerelmi viszonyából született Jimmy. annak holdudvara késôbb sem tágít a korábban megszokott módszerektôl.

1949-ben születet New Jersey állam egyik kisvárosában ír származású apa és olasz származású anya gyermekeként. szerzeményeivel mindenhonnan kirúgták. John Landau már azt írta: „Láttam a rock ’n’ roll jövôjét. mi több példaként ajánlható. más kérdés. hogy alaposan beszlopál a legközelebbi krimóban. Megfogalmazása egyszerû. Springsteen egészen más. a közvetítés elmaradt. Hogy. augusztus 20-án a magyar királyi televízió ünnepi mûsorként a Rolling Stones egyik koncertjét adta volna.Szakács Gábor ságát – nem tudták elfogadni a nyomozati hatóság álláspontját. amely a kultúrát még hírbôl sem ismeri.” Ezt követôen a gitáros elôadó hôssé lép elô. hogy nem éppen a legrokonszenvesebb tulajdonságait hangoztatja a tömegtájékoztatás. és bámulja a televíziót. hogy nem a végletekig kiélt. akkor még szerencsések is vagyunk. Bruce Springsteennek hívják. annak csak a jó ég a megmondhatója. hétvégi szokásos tevékenysége. mindenki szá352 . hogy 2001 februárjában már arról cikkeztek a lapok. helyette az amerikai Bruce Springsteen egyik közelmúltbeli fellépése került a képernyôre. a jobb kulcscsont környékén pedig karmolásnyomot találtak. az erkölcs fogalmát hírbôl sem ismerô Mick Jagger ugrálásában gyönyörködhettünk. az Államok jellegzetes átlagcsaládjában. hogy a boncolásnál az énekes bal hónaljánál sebesülést. A másodikról viszont a Rolling Stone címû szaklap mûbírálója. Hogy az egyik legnagyobb magyar nemzeti ünnepen miért külföldieket nyomnak a magyarok orra alá. Bruce a zenéhez vonzódott. bánatáról. aki az utca emberének szószólójaként énekel azok életérôl. ô lesz az. ha azonban ettôl az apróságtól eltekintünk. elsô lemezével meg is bukott. örömérôl. mely szerint az énekes gondatlansága okozta volna halálát. Külföldiek Bruce Springsteen 2003. de évekig hasztalan próbálkozott. A bizonytalanságot csak növelte. hogy nem.

hogy a Bruce Springsteen által kijelölt út járható. személyében. ha bármelyikük is hasznot húzna az ügybôl. 1988 augusztusában az Amnesty International világkörüli fellépéssorozata keretében láthattuk a budapesti Népstadionban. akit nem biztonsági ôrök hada véd. Rajongói nem megközelíthetetlen hírességet látnak benne. 2003-ban. Nem divatozik. Elfogadja a rangos American Music díjat. a kocsit reklámozó ajánlatát.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv mára érthetô. és akit bármikor meg lehet hívni egy italra. kik közül indult. hogy honnan. póló. 353 . valóban a rock ’n’ roll jövôjét látta a fiatalemberben. Ezek szükségszerû bukását az okozta. egyszerû farmernadrág. nem lett drogos. kockás flanel ing. Tisztességgel szerzett vagyona sem vette el az eszét. hanem egy barátot. War (Háború) címû dalfeldolgozásához készített klipje pedig a vietnámi háborúból vett megdöbbentô életképekkel mutatja be a szégyenletes valóságot. A Fônök (The Boss). „Ne itt legyenek nagyok. mert a nép csak így szólítja. neki enélkül is megvolt gondolatai árnyalt kifejezéséhez szükséges szókincse és lelkülete –. (Az USA-ban születtem) albumával. miközben az egekig istenített hírességek és stílusirányzatok úgy hullottak mellette. a másodikkal (Patti Scialfa. Odacsördít a kalózkiadóknak öt lemezbôl álló. amelynek hátterét a nemzeti lobogó díszíti. politikájukat nem a belôlük fakadó ösztönök. zenekarában énekesnô) azonban felhôtlen családi boldogságban neveli gyermekeit. nyugodtan mondhatjuk. kifogástalan minôségû. hiszen az ô népszerûsége minden zenei válságot túlélt. hanem a divat szabta meg. ha politikusok nem vesznek részt benne. ezzel szemben visszautasítja a Chrysler 12 millió dolláros. vigyék végig az akaratukat a Kongresszusban” – mondja. csizma. ki nem ejtett a száján egy csúnya szót – igaz. Elsô feleségétôl elválik ugyan. ha kell érzelmes. ez az egész ruhatára. alkoholista. harminc évvel. nem voltak botrányai. Ezzel együtt büszkén vallja hovatartozását a Born In The U. bakancs. mint a legyek. hogy lépéseiket. A mûfaj bô évtizede tartó vergôdése bizonyítja. mert nem szeretné. zenéje erôteljes. az azóta producereként mûködô Landau jóslata után. koncertválogatásával. ennek ellenére egy képviselô a Born To Run (Rohanásra születtem) címû dalának állami himnusszá történô 'elôléptetését' indítványozza. nem felejtette el. soha nem festette magát. A Zenészek a biztonságos energiáért (=Musicians United for Safe Energy – MUSE) koncerten csak azzal a feltétellel lép fel.S.A. Ott találjuk a nukleáris leszerelésért tûntetô 750 000 fôs tömeg elôtt a New York-i Central Parkban felállított színpadon is.

sajátos nevû énekes. miért is érdemes ezzel az ötödik X-en túljutott emberrel a koncert után is foglalkozni. hogy a Rolling Stones basszusgitárosával. hiszen hangterjedelme alig van. amikor Magdalene néven zenekart alapított. lenyúl a hangszerért és elkezd önmagáról – rólunk – énekelni. november 14-én a fôváros vendége – volt – Chris Rea. (Magyarul Zorán énekelte ’Ott fent van egy ország’ címmel). mégsem tették. március 4-én született az angliai Middlesboroughban. felgyûri könyékig. Rea ma már többszörös milliomos. Igazi felfutása 1989-ben a Road To Hell albummal kezdôdött. hiszen tombolt a punk zeneidegen. Csak felveszi a kopott farmert. Chris Rea 2002. amelyet átmenetileg egy másik tehetséges énekes is erôsített. a mûvész és az utca embere öltött testet. És most próbáljuk megfejteni a titkát! Talán megbocsátja. David Coverdale (késôbb a Deep Purple. mert már elsô nagylemezét ’bearanyozta’ a siker. Rea is rájött.Szakács Gábor mint írtuk. Chris csillagzatán még az sem segített. magyar megfelelôje sajnos nincs. És ennél nagyobb ajándékot nem adhatna a világnak. 19 éves. A rock zenészek többsége általában azt hangoztatja. Mindezt nyugodtan elmondhatták volna róla az ünnepi mûsor készítôi is. dallamos mûfaj képviselôinek. de nem is igazán nevezhetô énekesnek. Nézzük hát. Jól tette. gitáros. Ez a korszak azonban nem kedvezett a lírai. aki nem megélhetési szükségbôl írja dalait. Az ír anyától és bevándorolt olasz apától származó. és 22. Bill Wyman-nel átmenetileg megalakította a Willie and the Poor Boys társulatot. hogy inkább csak önmagában bízhat és 1978-ban saját neve alatt szólópályára lépett. Nem úgy hôsünk. utóbbinak vezetôje). Mark Knopflerhez (Dire Straits) és Bob Dylanhez hasonlóan inkább csak el354 . anarchista durvasága. hozzá az akár a turkálóban is található inget. amelynek varázslatosan szép dala. amikor elôször vette kézbe gitárját. hogy már csemete korában kezdetleges hangszereken próbálta ki tudását. a Tell Me There’s A Heaven. szerzô 1951. majd a Whitesnake tagja.

Sosem lett nagyhangú. mert a pletykarovatok elsôsorban a hírességek szerelmi botrányaitól visszhangosak. emberi mivoltukból kivetkôzött. hogy a világ legeldugottabb csücskében is mindenki folyékonyan érti a fogak között elmorzsolt. mert tapasztalatból tudtam. nem tékozolta el. a zene az elsô. Gilmour emellett rendkívül emberi módon áll az elesettek oldalán. 2002 elsô hó355 . a válaszok többsége addig úgy hangzott. annyi alkalmi kapcsolata volt. nem mindenki esetében van erre szükség. szerzô és gitáros vagyok. maga kelletô világfi. Nála a család. hogy az illetô meg sem tudta számolni. Az adott rovat idôrôl idôre ugyanazokat a körkérdéseket teszi fel a hírességeknek. hogy az angol nyelvû elôadók magától értetôdônek tartják. ezzel az adottsággal születni kell. Amikor 1999. Syd Barrett drogfüggô sorsából. és feltupírozott cirkuszok nélkül is megtalálható a boldogsághoz. ha meghallja valahol. Percre kiszámított idejében. de az istenfélô Chris Rea nem tartozik közéjük. ugyanakkor példás hozzáállás. Amikor e sorok írója tehette fel kérdéseit. aki körül pezseg az élet. elég lassan és érthetôen beszél-e angolul? Ekkora elôzékenységre nem számítottam. az alkoholtól felismerhetetlenségig eltorzult zenészek – ide bármely más foglalkozás is behelyettesíthetô – képe sejlik fel lelki szemeink elôtt. Amikor koravén. amelyek egyike így hangzott: „Hány alkalmi barátnôvel hált ?” A válasz: „Eggyel sem. udvariasan megkérdezte. Némelyeknél biztosan.” A sorozatot ismerve. David Gilmour A Pink Floyd gitárosa. És ô ezt az adottságot megbecsülte.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv dünnyögi a mondanivalóját. Ahogy a mellékelt példa mutatja. nem ritkán teljesen érthetetlen és értelmezhetetlen mondatokat is. nem tette tönkre és az élet más területén is kamatoztatta. A két említett elôadóval ellentétben viszont – talán éppen az olasz papának köszönhetôen – olyan melegség sugárzik a hangjából. Mintha az lenne a mérce. jusson eszünkbe Chris Rea. soha nem követte azt az utat. Noha ez a zenekar sem volt mentes a marihuánás cigaretták olykori szippantásától. október 20-án Budapesten járt. gyermekei. még csak nyilatkozatokat adott. okulva alapító tagjuk. Egy másik tulajdonságáról a Classic Rock brit könnyûzenei szaklapból értesültem. kissé esetlenül álló nagykabátját le sem véve fogadta az újságírókat. Ezt nem lehet tanulni. hogy az ember azonnal odafordul. Soha nem voltam része a látványüzletnek. énekese. és a sikerhez vezetô út. Ez azért meglepô.

hogy összevissza beszél. norvégek a bálnavadászatot tiltó rendelkezéseket és még sorol356 . De vajon mit tehet és tehet-e egyáltalán valamit eme beteg szemlélet ellenében a pop/rock mûfaj? Röviden foglaljuk össze a korabeli tragédiát. ami segít megvilágítani a Midnight Oil együttes jelentôségét.Szakács Gábor napjaiban 6. Az esemény David Gilmour In Concert címmel DVDn is megtekinthetô. Mint már annyiszor. hogyan kell ámulatba ejteni hallgatóságát minden különösebb látványosság nélkül. Midnight Oil Hogy az emberiség a legteljeseb nyugalommal pusztítja önmagát és környezetét. akik számára kizárólag a bugyelláris vastagsága jelent lehetôséget a világ bajaival szemben. hogy ô a hibás.5 millió fontért eladta egyik házát Diana hercegnô testvérének Spencer hercegnek. minden idôk egyik legcsodálatosabb koncertjét adta 2001 nyarán. amikor a Floyd tagjai nélkül. akkor bizony hiába mutogat másokra. a vételárat pedig a hajléktalanok és az alacsony fizetésûek számára építendô otthon javára ajánlotta fel. azon már szinte senki nem csodálkozik. A híradókban is feltûnt rendkívül primitív pofa fel sem fogta. a kultúr nemzetként emlegetett japánok. Ami zenéjét illeti. amelynek förtelmes szállítmánya folyamatosan ömlött az óceánba. A kapitány elismerte felelôsségét.6 millió fonttal toldotta meg. Márpedig ezek ott ülnek a világ vezetô hatalmainak kormányaiban. hogy a politikusok csupán bûnbakot keresnek és találnak az ô személyében. Ezek után persze az is természetes. mamutcégeiben. ezúttal is emberi mulasztás következtében járt szerencsétlenül az az olajszállító hajó. Ezért nem írják alá az Egyesült Államokban a legjelentôsebb környezetvédelmi ajánlásokat. miért is másztak rá a hatóságok. ugyanakkor azt ismételgette. Ezt az összeget 2003-ban 200 millió fontra becsült vagyonából újabb 3. hogy a világon szinte páratlan élôvilággal büszkélkedô. a figyelmeztetések rendre süket fülekre találnak. a Galapagos-szigetek közelében 2001 januárjában zátonyra futott tankhajó kapitánya nem értette. mert ha egyszer tudja. a még nagyobb gazemberekre. meghívott vendégeivel mutatta meg.

És ahogyan már addig is annyiszor. május 30-án az Exxon cég New York-i felhôkarcolója elôtt adtak koncertet a déli csúcsforgalmi órában és kierôsített mikrofonok segítségével vádolták meg a környezeti katasztrófáért felelôs intézményt. bevételét pedig teljes egészében a Greenpeace mozgalomnak ajánlották fel. Megszakítva észak-amerikai körútjukat. Amikor 1990-ben Alaszka partjainál megfeneklett az Exxon cég Valdes nevû hajója és iszonyatos mennyiségû olaj árasztotta el a környezô vizeket. Peter Garrett teljes hangerôvel vágta az épület ablakaiból bámészkodó alkalmazottak és fônökök pofájába a tragikus valóságot. pingvinek. Sûrû fekete olajba fulladt madarak. Máig nincs meghatározott felelôse a Százhalombattánál 2000ben Dunába ömlött olajszennyezésnek sem. mocskossá vált tengerparti sziklák. De térjünk vissza a rockerekhez és környezetvédelmi lépéseikhez. aki már elfelejtette volna. a lángra lobbant(ott) olaj sûrû fekete füstje a napot is eltakarta. Nos. akkor némi igaza valóban lehet az egyszerû hajóskapitánynak is. annak a koncertfelvételek mellett emlékezetfrissítés céljából újból és újból a képébe nyomják a megdöbbentô képsorokat is. az ausztrál Midnight Oil (Éjféli Olaj) rockzenekar ezt sem tûrhette szó nélkül. addig ez a csapat az 'oroszlán' barlangja elôtt ütötte fel tanyáját. Az eseményt videóra vették és Black Rain Falls (Fekete esô esik) címmel hozták forgalomba. hogy mit is 'köszönhet' Alaszka ennek a nemzetközi vállalatnak. semmitmondó szövegeikkel bombázva a világ sorsa iránt közömbös tömegeket. és melirozott hajú rocksztárok döngették mellüket a színpadon értéktelen. Az énekes.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv hatnánk. fókák. A man357 . partokat. pusztulás és halál. Ha ezt tudjuk. a pénzhajszában szônyeg alá söpört felelôsségüket. a tiszai halpusztulás román és külföldi felelôseit viszont hiába ismerjük. Amíg mások bárgyú dalocskákkal andalították agyilag nem egészen nagykorú közönségüket. kártérítést a mai napig nem sikerült kicsikarni belôlük. 1990.

saját kiadót alapítottak. hogy a környezetvédô alakulat népszerûsége többet hoz a konyhára. amelyek nem voltak hajlandók elfogadható szintre korlátozni a belépôjegyek árát. mintha továbbra is megpróbálnák partvonalra állítani. Hûen ad358 . a független Tibet és a Movement Against Uranium (Mozgalom az uránium ellen) mellett. aki a zenélés mellett a jogi egyetemet is elvégezte. ahol a busás nyereségbôl kifizetett kártérítéssel a maguk részérôl lezártnak tekintették az ügyet. akik még napjainkban is csak hímeznek-hámoznak a küszöbönálló tragédiával kapcsolatban. de ugyanilyen erôvel rohamozták meg a koncertszervezôk egyeduralmi állásait is. Mivel egyetlen jelentôsebb kiadó sem vállalta fel zenéjüket. Az ember azt gondolná. hogy felháborodásuk jeléül többen már a helyszínen miszlikre tépték Exxon feliratú fizetôkártyájukat. és legelsô albumuk aranylemez mennyiségben fogyott. környezetvédô szövegeiket. egy másik lemezük borítóján Sydney éghajlatváltozástól kiszáradt tengerpartja helyén kialakult. ha néhány mondattal bemutatjuk ezt a zenekart. A 2004 januári nyarában tapasztalható idôjárási rendellenességet a Midnight Oil már húsz évvel ezelôtt megjósolta azokkal az idióta meteorológusokkal ellentétben. Már 1979-ben a kontinensnyi ország egyik legnépszerûbb csapataként járták a városokat. Nem úgy a Midnight Oil. Koncertjeiken folyamatosan kiálltak a Greenpeace.Szakács Gábor hattani irodaépületig bizony nem hallatszottak el a kínkeserves halállal pusztult élôlények panaszos hangjai. a színpad mögött pedig óriási szalagfelirat hirdette a következôket: „Midnight Oil Makes You Dance – Exxon Oil Makes Us Sick (A Midnight Oil táncra perdít – az Exxon Oil megbetegít). Nem így történt. Vezetôjük környezetei holokausztnak nevezte a történteket. vöröslô föld riogatja a szemlélôt. hogy ennyi ellenséggel az orruk elôtt kénytelenek voltak lehúzni a rolót. A mamutcég úgy találta.” Az elôadás és a szónoklat mindenesetre olyan megdöbbentô hatást gyakorolt a mintegy tízezer fôs közönségre. A Blue Sky Mining albumuk címadó dala azzal a több ezer bevándorlóval foglalkozik. Garrett 1984-tôl kezdve hat éven át a Nuclear Disarmament Party (Nukleáris Leszerelés Pártja) színeiben politizált az ausztrál képviselôházban. de fôként társadalomkritikus. akik bányászként a 'kék azbesztrák' következtében vesztették életüket. 1981-ben pedig a CBS/Columbia kiadó szerzôdtette ôket. Saját ügynökségük égisze alatt 'véres kardként' lobogtatták azon koncerthelyek listáját. Az 1976-ban Sydneyben alakult csapat jellegzetes alakja a teljesen kopasz énekes. Talán nem haszontalan.

Képekkel díszített füzetmelléklete vádirat azok ellen. Valószínûleg más lenne a hozzáállásuk. eredménytelen. 1991-ben csak menedzserük vette át az ausztrál lemezipar képviselôitôl odaítélt díjakat. amelyek ezzel a baksissal vásárolják meg hallgatásukat. hogy írmagjuk is alig maradt. hogy ilyen elhivatott környezetvédô csapatot csak nagyítóval lehet keresni. behajthatatlan büntetések. akkor maguk sem különbek azoknál. hogy az idegen szép. egykori országukban. A Midnight Oil ezt elégelte meg. amikor a szemforgató és ájtatos Exxon cég pofájába kiáltotta vádjait. Sorsuk megpecsételôdött. Felmerülhet a kérdés.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv digi elveikhez. ha nekik kellene összeszedni az olajba ragadt állattetemeket. az iszonyatos ellenhadjárat a legerôsebb hangokat is el tudja nyomni. senkikre nem kötelezô ajánlások sorát lobogtatják a hivatalos szervek. miért nem mondtak egyetlen fohászt az elpusztított Tiszáért és annak élôvilágáért? Vagy elegendônek tartanak néhány alkalmi koncertet. hogy volt-e valami hatása ezeknek a figyelemfelkeltéseknek és tiltakozásoknak azonkívül. 359 . hogy szegényítetturán-tartalmú lövedékek millióit is –. Egy biztos. akik felelôtlensége miatt 1978-ban az Anglia közelében zátonyra futott Amoco Cadiz tankhajóból 230 000 tonna olaj került a tengerbe és 300 kilométer hosszúságban szennyezte be a tengerpartot. Ha hagyjuk. ugyanakkor a zenekar tagjai koncertet adtak – errôl videofelvétel készült – az ausztrál ôslakók. egy fabatkát sem ér. akkor felhívjuk a figyelmet Robert Plant volt Led Zeppelin-énekes 1993-ban megjelent kiváló albumára. a 80-as években pedig a betelepült különbözô nemzetiségû martalócok. És ha azt gondolnánk. hiszen a hatalmas pénzek. ha olyan környezetszenynyezô cégektôl fogadnak el támogatási pénzeket. véget nem érô megbeszélések. Jelképes összegû. amelynek címe Fate Of Nations (A nemzetek sorsa). hogy egyesek összetépték az Exxon hitelkártyákat? Látszólag nem sok. akik az elsô iraki háború után 40 tonna rádioaktív hulladékot hagytak a sivatagban – ma már tudjuk. az aboriginek lakóhelyén. Az olimpia megnyitóján dísznek felléptetett ôslakók a számukra biztosított területek birtokosaiként is csupán megtûrt páriák maradtak saját. Mert hol vannak a máskor oly hangos rockerek. Bizonyára az ô fülükbe is azt szajkózták. mindaz. amit ma környezetvédelemnek nevezünk. mert akkor talán egy-egy dallal adóznának a kínhalált haltak lelki üdvéért. aztán ezzel ki is fújt a tiltakozásuk? Persze. Ezekkel a szegény ördögökkel úgy bántak el az egykoron Ausztráliába toloncolt fegyencek.

Az egyetemen csak egy évet fejez be. az egyikben be is ugrik a Phoneix Jazzmen bôgôse helyére. híre is megy képességeinek. mûvészei. Törôdni kell velük. a Black Sabbath és saját zenekarának énekese. Több zenekarban is 360 . ôk fognak felváltani minket. besegít a ’Rock Against Drugs’ szervezetnek. munkába áll. megtanul kottát olvasni. Sting Gordon Matthew Sumner 1951. ahol csíkos trikója után Sting-nek (Fullánk) becézik.” – jelenti ki határozottan. csak olyan hírességekkel foglalkozik. Koncertjei bevételébôl támogatja a „Children of the night” elnevezésû. de fôleg jazzt/!/ hallgat. zenészei. mint Diana Ross. közhasznú társaságot. „A fiatalok a holnap politikusai. október 2-án rácsodálkozik Newcastle nem túl barátságos ipari negyedére. amelyik az utcára került srácokat karolja fel. Csak utólag tudja meg. A We are the World mintájára megszervezi a Hear and Aid megmozdulást. jó példával jár elôl. Nem egy mintagyerek. hogy sokan az ô hatására hagytak fel a szer fogyasztásával. Érzi a rockhíresség felelôsségét. tanárai az akkor divatos angol nevelési rendszer szerint többször megvesszôzik. na meg a klubokba. Szabad idejében Rollingot. de azért szellemileg tovább képezi magát. Estin jár tanárképzôre. vezetôje. Beatlest – McCartney hatására választja a basszust –. Gyakorol.Szakács Gábor Ronnie James Dio Blackmore és Dio A Rainbow. vagy Michael Jackson. amelynek bevétele a harmadik világ szegényeinek nyomorát enyhíti. mint egy állat. A tömegtájékoztatás megdöbbentô és kirekesztô hozzáállással tudomást sem vesz a kezdeményezésrôl. ahol a kemény rock képviselôi adják hangjukat egy olyan lemezhez.

sikerük..utálom a politikát. hogy a világ politikai rendszerei alkalmatlanok a globális bajok 361 . amelynek során elsô nyugati rockbandaként lépnek fel az indiai Bombayban – bevétele jótékonysági célra megy –. Animals-gitáros Andy Summers. Stewart Copeland felismeri Stingben a tehetséget és Henri Padovani gitárossal kiegészülve új alakulatot hoznak létre. Police – hangzik az elnevezés. Stewart tesvére. egymással tettleg viaskodó divathajhászó fiatalok összecsapásait megelevenítô filmjében. hogy Mick Jagger egyik kedvenc nótája. A Can't Stand Losing You kiváltja a cenzúra nemtetszését. amely rásegít a rövidesen megjelenô Regatta De Blanc albumukra is. „.. Bôdületes kasszasiker. Ekkorra már elhagyják a punk jelleget és áttérnek a reggae mûfajra. Sting pedig kifejti. Van benne valami. a Driven To Tears (Könnyekig meghatva) Sting harmadik világ nyomora feletti érzelmeit tükrözi. ezzel együtt 1979 végén a zenei szaklapok már Police-ôrületrôl cikkeznek. Az errôl készített klipet a BBC természetesen betiltja. a rockerek és a magukat mod-nak /=modern/ nevezô. hogy öt/!/ fizetô elôtt kell fellépniük. „Mivel punk a divat. amelyen a Demolition Man a társadalom elembertelenedését. de eljutnak Egyiptom földjére is. nem érdekli. amikor a bôgôs/énekes fontos szerepet kap a Who Quadrophenia címû. azaz banális szövegeket és szörnyû zenéket” – nyilatkozta Stewart. Elérkezik az elsô világkörüli turné ideje. miközben annak dobosa. Még jelentôsebb szövegi megnyilvánulásokkal jelentkezik a Ghost In The Machine LP. egyben utalás Copeland apjának CIA-kapcsolataira.1. hogy ô bár nem politizál. Miles. húzza a talpalávalót egy módos spanyol komphajón is.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv megfordul. A Zenyatta Mondatta album szövegét tekintve viszont elsô ízben jelenik meg a komoly tartalom. Igazi feltûnést csak a Roxanne kislemezzel keltenek. amelyet Sting Párizs vöröslámpás negyedének egyik ’nehéz testi munkát’ végzô nônemû dolgozójáról írt. menedzselésével nekiugranak Amerikának. ezt képviseli No. Hamarosan beáll soraikba az ex-Mike Oldfield-. A sors fintora. a politikusokat és az általuk disznóóllá változtatott világot” – nyilatkozza. mi is azt fogjuk játszani. És a véletlen is a kezükre játszik. Egy londoni klubban a Curved Air-rel közösködnek. a valóság egy-egy szeletét be kívánja mutatni. A BBC törli is azonmód a mûsorából. a Message In The Bottle. hogy annak végeztével Sting tiz kemény dollárt nyújthat át meglepôdött feleségének. hogy ezzel az eredménnyel a tarsolyukban is elôfordul. augusztus 12-ét mutat és ettôl a naptól számit a Police klasszikus felállása. de a turnéval csak annyit érnek el. A címadó dalban ki is fejti. A naptár 1977. míg az Invisible Sun a rendezetlen északír gondokat boncolgatja.

tornázik.” Ez az állapot azóta is tart. hogy szünetelteti mûködését. Közéjük tartozhatnak az alábbi személyiségek: Gary Moore Jon Hiseman (a Colosseum dobosa) tanácsára hagyott fel a kábítószerekkel 1975-ben és azóta egészséges életvitele. A sikerei csúcsán lévô zenekar 1984-ben bejelenti. Jung egyik tudatalattival foglalkozó mûvébôl meríti. boldog. peren kívül megállapodnak. Sting visszakapja szerzôi jogait valamennyi dalára. környezetvédelmi mozgalmakat támogat. Sting egészséges életet él. részt vesz az Amnesty International rendezvényein. zeneközpontú fellépései példaértékûek. amelynek ötletét az 1900-as évek elején élt pszichológus. Amikor a perköltségek már elérik a 300 000 fontos – kb.. Jeff Beck és Phil Collins is hangszert vesz kezébe. Életpályája tökéletes példája annak. Lazításként felveszik a Synchronisity albumot. akárcsak az éppen alkalmazott jogrendszer. 362 . hogy utálja a Bodymistet. mire Sting éktelen haragra gerjed és menedzserük közremûködésével eljárást indít a kiadó ellen. ír nemzeti elkötelezettsége. az alkohol és a botrányok jellemzik a hírességeket. rendszeresen fut. máshol zenél. Ugyanis ezeken kívül van még néhány más élvezet az életben. hogy az egész Virgin bûzlik. Egyre erôteljesebben foglakozik az Amnesty International mozgalommal. a kiadó eredetileg ezeket még halála után 50/!/ évvel is birtokolta volna. ô ugyan nem lépett ki a Policebôl csak másokkal.. talán egyszer róluk is bôvebben szólunk. többgyermekes családapa. de a népek értenek a szóból. hogy nem feltétlenül a drog. az In Your Footsteps pl. Aztán 1982 nagy bosszúságot hoz számára. Az énekes az egyik szabadtéri fesztiválon mikrofonba üvölti. amelyen többek között Eric Clapton. A szövegek itt már végképp komolyak. annak keretében szervezi meg a Secret Policeman's Other Ball elnevezésû megmozdulását.Szakács Gábor megoldására. 30 millió forint – iszonyatos summát. amit Sting azzal nyomatékosít. a dinoszauruszok kihalásához hasonló jövôt jósol az emberiségnek. hogy „. A Don't Stand So Close To Me zenéjét a Virgin cég bérbe adja a Bodymist parfümgyártó cégnek. Mozaik Az említettek mellett számos más híresség is bekerülhetett volna ebbe a fejezetbe.

amelyik fittyet hányva az alaptalan és jellemtelen támadásokra. A hírnév mind a mai napig nem szállt a fejébe. Rammstein Nemritkán nácinak minôsített német zenekar. Vikidál Gyula A kábító.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Böszörményi Gergely A Stereo Kft. B és C vitaminokat hagyjuk el a ’táplálkozásunkból’” – nyilatkozta. Csakhogy a népzene és komolyzene – mint szellemi táplálék – megvonásának súlyos következményei lesznek. sportember. Noha évtizedek óta tartó munkája ehhez a mûfajhoz köti. aki volt. aki 1996/97-ben a minôségi zene népszerûsítése érdekében félmillió forint értékben ingyen osztotta szét az arra igényt tartó iskolák között az After Crying együttes De profundis címû. Saját költségén. ô valóban az maradt. a magyarországi régizene elsô számú muzsikusa./Periferic Records vezetôje. hiszen jelképesen a legfontosabb A. a magyarországi progresszív mûfaj terjesztésének atyja. a durvaságot kell elfogadnia. mint a kezdô zenész egyaránt megemelte süvegét. Kecskés együttes Vezetôje. A ’70/80-as években egy korosztály énekes példaképe. 2002 óta az Attila ifjúsága címû történelmi zenemû stúdió és koncertmunkájában rockzenészekkel is együttmûködik. „Tôlünk éppen a korábban megvolt kulturális színvonalat szeretnék elvenni. Kecskés András számos hangszeren játszik. támogatás nélkül szervez évrôl évre koncerteket a határon túli népzenészek és a református kórusok számára a budapesti Zeneakadémián. németül énekelt dalaival utazta be az Egyesült Államokat. korszakos lemezét. 363 . az amerikaiak nagyképûségére. Sikerrel. szegényítik lelkiekben és mivel nem kap mást. ezért butítják a népet.és ajzószerek esküdt ellensége. akinek hangja elôtt úgy a szakma.

aki a kelta zenei hagyományokat három évtized óta tökéletesen ötvözi a klasszikus rockzenével. felkészültsége jelzi. szerteágazó szakirányú olvasottsága. 364 . Nemes Nagy Péter Tárgyi és lexikai ismerete.Szakács Gábor Ian Anderson A Jethro Tull alapítója és vezetôje. hogy mi fán terem a jó szakíró.

ahol az establishment. A ’70-es évek közepén Erdôs Péter márkamenedzser. ezen társaság szemrebbenés nélkül öltötte magára a Union Jack angol nemzeti lobogót mutató zakót. Amíg odakünn számtalan jelét látjuk a nemzeti büszkeség felmutatásának. a bluegrass. Ezzel kapcsolatban sajátos ellentmondás figyelhetô meg a hazai és külföldi megnyilvánulásokban. hozzátéve saját nemzeti hagyományait. a rap és bizonyos fokig a blues mûfajokat kivéve minden rockzenész hitelesen játszhatja ezt az irányzatot. kulturális jellegzetességeit. addig nálunk ugyanezt a jelenséget magyarkodásnak gúnyolják. hogy a country. azaz nemzetközi. azaz a társadalom megszokott rendje elleni lázadásként indult a zenei irányzat. Az Iron Maiden énekes. a Def Leppard ugyancsak ilyen pólót öltött.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Nemzettudat A rock idegen szóval internacionalista. Bruce Dickinson minden koncerten meglobogtatta zászlajukat.Mobil Honfoglalás címû rock szvitje. sôt gyakorlóit általában hátrányban részesítik. viccet csinálnak belôle. Lars Ulrich szülôha365 . A Metallica dán származású dobosa. Márpedig. Kicsinyég elôrehaladva az idôben a punk tombolásának idején a Clash együttes (Paul Simonon) varratta fel ingére ugyanezt. a New Wave of the British Heavy Metal képviselôi szintén jelét adták nemzeti büszkeségüknek. nevezetesen a nemzeti lobogóval. színpadképpel. akkor a nemzeti jelleget külsôségekkel is képviselheti. Ennek legszembetûnôbb példája volt a P. ruházattal. a lemezgyár mindenható ura nacionalistának bélyegezte és évekig nem adott zöld utat hanghordozón történô megjelenítéséhez. Ez azt jelenti. ha ez így van. a klezmer. és a nálánál csupán néhány évvel idôsebb korosztálytól is elhatárolta magát a Who együttes My Generation címû dala. lemezborítók díszítésével. Angliában.

amikor minden állomáson és a Középnyugat minden házán az Egyesült Államok lobogóját látom. a britek által nem is értett kelta nyelven énekelnek. hogy kénytelen volt elnézést kérni a yenkiktôl. Ebben a tekintetben nem maradt el mögött a gitáros Ted Nugent sem. Utóbbi ráadásul azt énekelte torka szakadtából. „Gyûlölöm. hanem szülôállamát. mint Kate Bush a Celtic Spirit (Kelta lelkület) címû gyûjtôlemezen. magyarázkodásképpen annyit tett hozzá. felvállalják a kelta örökséget. A Grand Funk Railroad együttes We’re An American Band címû felvétele hihetetlen sikert ért el az egyesült Államokban. amikor 2004 elején kijelentette. a U2. nem véletlenül. After The War albumok). hiszen ôk még az ôsi. Ez valóban igaz. futtatóikat és a kábítószer kereskedôket. az említett felvételt pedig élôben skótdudásokkal adta elô. Rory Gallagher. Kiemelkedô jelentôséget tulajdonított lemezeivel ennek a kérdésnek Gary Moore (Run For Cover. akárcsak Bruce Springsteen. Az írekrôl jobb ha nem is beszélünk. A koncerteken az énekes állandóan skótkockás Grand Funk Railroad sállal a nyakában jelent meg. Ez Magyarországon elképzelhe366 . Ha mindezt figyelembe vesszük. hogy könnyû összetéveszteni a hazafiságot a nacionalizmussal. amikor már az Egyesült Államok lett második otthona. hanem egyszerûen kiállnak nemzeti hovatartozásuk mellett. aki úgy akar erkölcsileg tiszta Amerikát. Lenny Kravitz az Államok zászlaját festette gitárjára. Jon Bon Jovi viszont nemcsak az országot. a Clanned együttes. Wild Frontier. hogy az Egyesült Államokban született (Born In The USA). ahogyan ugyanezen a lemezen Sarah Brighton. akkor nálunk Tolcsvay Béla Szép szerelmem Magyarország címû dalának kellett volna hetekig vezetni a sikerlistákat. a nemzetközi rockfesztiválokon kitûzik a nemzeti lobogót. Amerikában annyira komolyan veszik a nemzettudatot. hogy kisöprûzné az országból a kurvákat. Mike Oldfield. hogy Ian Anderson (Jethro Tull) meg is ütötte a bokáját. New Jerseyt és népszerûsítette ezen címû lemezével. a Thin Lizzy. akárcsak Rod Stewart Every Beat of My Heart nótája. Sinead O’Connor és a Simple Minds.” Annyira ’ráugrottak’. Van Morrison. csakhogy tôlünk nyugatra ezt nem patikamérlegen mérik.Szakács Gábor zája kis zászlait tûzte felszerelésére még akkor is.

az Attila ifjúsága. ott egyszerûen rátelepedett a régiekre. hogy ott van a Sebô együttes. Nem véletlen. mert az alapító nevével fémjelzett zenekar ötlete nem az övék. vagy elhallgattatta. ha pedig abban nem tetszett nekik valami. akkor onnan kilépve. az alapítókat pedig kirúgatta. és bár ennek csak örülni lehet. állami díjakat vehetnek át. jellemtelenül kasszát csinálni. Megdöbbentô. a politika betette a lábát még a nemzeti hagyományok felségterületére is. Gondolok itt azokra. mint száz. hogy magyarságukat hangsúlyozó zenekarok.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv tetlen lenne a liberális sajtó támadása nélkül. Egy szó. Márpedig a rock. a Kárpátia. Ezek közé tartozik a debreceni Lux együttes. 367 . mint említettük. nem a nevet meglovagolva. mert esetükben teljesen másról van szó. hogy Márta és zenésztársai egyszerûen kirúgták a zenekarból az alapító ifjú Csoóri Sándort és azóta nem kevés pénzt akasztanak le a sorozatos amerikai körutazások során. amelyik a nemzeti hagyományok mellett kiállhatott volna. az egyetlen általánosan elterjedt mûfaj. a gall és egyéb népzenék magyarországi magasztos szónokai miért nem ejtenek dicsérô szavakat a magyarság hagyományainak ôrzôirôl is? Ne siessünk a válasszal. a Kormorán. hogy éppen ezt nem engedték neki. Arról nem is beszélve. de nem utolsósorban e sorok írójának Friedrich Klárával készített lemeze. akik a székelység sanyarú életét örökítik meg. valami újat kellett volna alapítaniuk és azzal elérni saját sikereiket. ahol pedig nem sikerült újszerûséget hozni. az elôadó nevét. A dolog azért szégyenletes. legalább annyira szégyenletes. vagy székely–magyar rovásírással jelzik lemezeik címét. Sebestyén Márta és a Muzsikás. Mi szégyellnivaló van ebben. hogy milyen népszerûségre tett szert nálunk az Irish Rover vonal. az ír. és végül. elôadók nem kerülhetnek a rivaldafénybe.

hiszen a hangmérnök egyénisége – amennyiben a zenész engedi érvényesülni – alapjaiban határozhatja meg a zenekar megszólalását és a lemez hangulatát. Az évente megrendezésre kerülô paksi Gasztroblues Fesztivál koncertjeinek mûszaki feltételeit évekig az Arion Hangstúdió vezetô hangmérnöke. a CD. ami ebben a szentélyben történik. A hanglemez. amely nélkül egy remekmû elkészítése jószerével lehetetlen. az említettek hiányát bizony megsínyli az elkészült zeneanyag. Bizonyos elôadók esetében valószínûleg igaz a fentebb említett indoklás. amellyel a zenész bevonult a süketszobába. És bár gombamód szaporodnak a kis házi mûhelyek. a számtalan effekt ismerete. ahol az évtizedekre kiható mûvek születnek. mennyit tud és akar szánni erre a munkára. Horváth János. A hazai stúdiók széles árajánlat-választéka lényegében mindenki számára megadja a megszólalás lehetôségét. a kazetta sokszor már nem is azt az anyagot tartalmazza. Márpedig az élô felvételek rögzítése. ráérzése nélkülözhetetlen kelléke mindannak. stúdiók A stúdió az a szentély. mintsem hogy azonnali felvétel kedvéért valaki más kezébe tennék le sorsukat. live lemezek kiadása. ráadásul folyamatosan lépést kell tartania mindazzal a mûszaki fejlôdéssel. Nem véletlen. ha lehet még bonyolultabb. Szakmai tanácsai elengedhetetlenek. számítógépes felvételkészítô berendezések. A ’80-as ’90-es évek fordulóján jelentôsen csökkent az élô. valamint Morc Csaba biztosították. hogy világszerte hajtóvadászat folyik zenészberkekben egy-egy nagymester kegyeiért. A hangmérnök füle. 368 . Juhász István. Ahogyan a tapasztalat sem mellôzhetô. a legkülönfélébb mûfajok képviselôivel és igényeivel stúdióban eltöltött ’üzemórák’ tízezrei nélkül semmire sem lehet jutni.Szakács Gábor Hangmérnökök. mivel a stúdióéval szinte azonos megszólalás majdnem elmosta a kettô közötti különbséget. jóindulatáért. producerek. mint a hangstúdiók többször is újrapróbálható. csak az a kérdés. és az elôadók inkább iratkoznak várólistájára. hangszeres tudása nem kevésbé. És ez nem véletlen. kísérletezô munkája. Mert lett légyen valaki mégoly jó muzsikus. Azaz mégsem. és munkatársai.

Emerson Lake & Palmer szaki és felvétel technikai megoldásokat hall ki belôlük. ez a beállítottsága alapvetôen azóta sem változott. Szabad ideHorváth János jében a Nylon együttesben gitározott. Az ablakon betekintve megpillanthatta egy gitárnyakat. ennek ellenére a Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki Fôiskola Mûszaki Tanár szakára jelentkezett. mert az óriási tömeg miatt a bejáratnak még csak a közelébe sem juthatott. A 13-15 éves srác zenei világában jól megfért egymás mellett Zorán és Cserháti Zsuzsa. óriási tömegû rajongótáboraik forgalmi fennakadást is okoztak az utcán. verseket írt. mai modern keverésû zenékhez szokott hangmérnöki füllel is egészen csodálatos mû. mellette matematikát is tanított. akinek hívására el is ment a Bem rakparti Mûvelôdési Házba.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv ám mások csaknem fellépésrôl fellépésre változtatják mûsorukat. Horváth János orvoscsaládból származik. kikereste a telefonkönyvbôl a lakhelyéhez legközelebb esô általános iskolát és gyakorlati foglalkozást oktató tanárként elhelyezkedett. János ekkor ismerte és szerette meg a rhythm and bluest. Ezt megelôzôen zene iránti figyelmét egyik gimnáziumi osztálytársa keltette fel. Ha olykor-olykor feltesz egy Hendrix CD-t. amikor csellótanára elvitte egy Illés-koncertre. vasárnapokon a Kék Csillag játszott. Addig a Magyarországon hivatalosan engedélyezett zenék közül számára az Illés volt a nyerô. Ebben a klubban szombatonként Török Ádámék és a Sakk-Matt. hogy melyik félnek kell nagyobb hatással lenni a másikra. hogy óriási élményt jelentett. (csellózott). Más kérdés. csakhogy az épület elôtti járdánál már nem jutott tovább. így nem csoda. A kéz Radics Bélához tartozott. amelyen egy kéz hihetetlen hangokat játszott. Amikor befejezte tanulmányait. zenélt. részt vett a gimnázium irodalmi életében. és a közönség hozzáállása is idôrôl idôre módosítja a zenekar lelkesültségét. de az nem ennek a fejezetnek a témája. a külföldiek közül a 369 . Humán érdeklôdésû gyerek lévén.

hanem ugyanazzal a technikai és zenészgárdával léptették fel. Horváth János Hungarotonos évei alatt nagyon sok bérmunkát vállalt a cég. ahol annak megszûnéséig dolgozott. majd utána jó húsz percig még szaxofonozott is. Eközben sok világhírû zenésszel találkozott. már lefutott olcsó elôadást hoztak el. amelyben Dave Holland bôgôzött és Jack DeJohnette dobolt. Ennek részben technológiai okai voltak. Hangmérnöki pályafutása rádiósként indult. megfordult a Zeneakadémián is. legemlékezetesebb rockzenei koncertfelvétele Alvin Lee elsô budapesti fellépésének rögzítése lett volna. Ezt követte a Cream és idôvel a nevesebb jazzelôadók.Szakács Gábor Beatles. a Jethro Tull. Magyarországi koncertélményei a Budapest Sportcsarnok megnyitásához kötôdnek. ha a gitáros menedzsmentje engedélyezi. de szerepet játszottak az olyan 370 . amellyel az egész világot bejárta. ezek nagy része komoly-. az Emerson Lake and Palmer trió. aki élôben a legjobban lenyûgözte. Látszott. az Exception. 1983-ban került a Hanglemezgyártóhoz. hogy intézôi nem egy. dalaikat foszlányokban csípte el a Luxembourgi rádió mûsorából. A kétórás koncert végén betoltak egy Stainway zongorát és miután Jack felkelt a dob mögül. Ott is voltak világsztárok. Számára a leglenyûgözôbb egyéniség Doráti Antal karmester. hogy dobolnia kéne. lényegében akkor szabadultak be az országba nagyobb számban a külföldi zenekarok. Ott talán Tina Turner volt az. karmester hírében állott. 18 éves kora után a gimnáziumi osztálytársak hatására jött be nála a Led Zeppelin. és Tina Turner csak ezt követôen szólt neki valamelyik jazz nagyság. a Pink Floyd. más része filmzenei alkotás volt. hogy a dobos pályafutása elôtt állítólag zeneakadémiát végzett zongora szakon. a Nice. nagyon komoly erôvel és felkészültséggel. Ennek keretében négy éven keresztül bejárta az ország összes hangversenytermét. mindegyikük kiváló zenész és gyakorlott producer. Marton Éva. Felejthetetlen élménye volt Svájcban úgy 1977 táján John Abercrombie triója. Ez utóbbi klaszszikus zenei feldolgozásokat játszott. John McLaughlin. eleinte stúdiókban dolgozott majd átkerült a Külsô Közvetítések Osztályára. így Lamberto Gardelli. a Mahavishnu Orchestra. a könnyûzenében viszont nem dolgoztak külföldiekkel. János csak utólag tudta meg. elkezdett játszani a billentyûkön.

csak szabadidô-zenekarnak minôsül. amelyeket be kellett volna állítani. disszonanciák követték egymást. telefon. hogy csak egyszer énekeljék fel a refrént. hogy mibôl áll ez össze! Az én esetemben egy 80 négyzetméteres terület havi rezsije (bérleti díj. hogy szinte nem is játszottak egy tempóban 16 ütemet. Amikor azt olvasom. A Nylon együttessel be is fejezôdött életének egy szakasza. A fentiekbôl úgy adódik a 3500 forint körüli órabér. Hangmérnökként mi a véleménye a technika hihetetlenül gyors fejlôdésérôl? „A számítástechnikailag végrehajtható mûveletek és lehetôségek száma a stúdiókban jelentkezô zenészek miatt is fontos. ütemek és hangnemváltások.) 200 000 forint. hogy nem sokra vitték. az auto tune-nal pedig húzzam helyére a hamiskás hangokat. Ezután már csak néha-néha bukkant fel egy-egy elôadásban. Egyszerûen különbözni akartak a hagyományos és a kommersz megszólalásoktól. Barátaival létrehozott közös csapata. helyette hihetetlen ritmusok. ôrzés stb. ahová még kell. tudom. nem fogható másra. fûtés. És most nézzük. de ha nem tudom kielégíteni a mûszaki igényeket. Nagyobbik fia tíz éve zongorázik. És elérkeztünk a történet szakmai részéhez. aztán vágjam be oda. hogy a felvételi technika beszerzési árát még nem vettem figyelembe! Azt is hozzá számolva 4500–5000 forintos órabér alatt nem lehet normális munkát végezni stúdióban. Ôk kérik. és János titkos vágya. eközben elôtör nála a klasszikus zene szeretete. Nem túlzottan rokonszenves ez a vonal. amellyel évente egyszer lépnek fel. akkor piacilag hátrányba kerülök a többi stúdióval szemben. hogy egy stúdióban óránként 1000 forintért dolgoznak. ha a tengeren túlról hoznak át valakit. ami odáig vezetett. pedig egyesek még így is sokallják egy stúdióóra díját. hogy a srácokkal egyszer összehozzon egy házi zenekart. villany. Mivel zenei ízlését meghatározó zenekar a Jimi Hendrix Experience volt. Sajnos nem engedhetek meg magamnak minden új beruházást. fejlesztésre. legalább 250 000 forintot kell havonta hazavinnem. Családi együttesében csellistaként kisebbik fiának segít. Noel Redding paksi fellépését rendkívüli izgalommal várta.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv költségek is. ez eddig már majd 600 000 Ft. Mivel ötfôs családot tartok el. Tegyünk hozzá havi 100 000 forintot karbantartásra. Megpróbáltak nagyon avantgárd rockot játszani és utólag elemezve a hibáikat. amit 125 000 forint tb terhel. a Kreuzfeld Jacob Kórus. hogy az az ember 371 . A rhythm and blues néhány egykori külföldi csillagával a Gárdai György által szervezett paksi fesztiválokon találkozott elôször.

hogy valamit rögzítettek egy sztereo gépen. És persze kellett hozzá George Martin zsenialitása is. hogy az élô zenét sohasem fogják teljesen elnyelni a gépek. hogy a bevezetés mondjuk a 41.Szakács Gábor vagy az államot csapja be. a sávokba nem tudtak utólag belenyúlni. hogy az ember kiállhasson a közönség elé? Horváth János biztos benne. a hibát is nehezebb volt észrevenni. Valahol mindegyik tökéletes volt – csak az elôadásmódokban jelentkeztek kisebb különbségek –. A hangmérnökök számára mérhetô. amit megint egy újabb sztereo gépre vittek. viszont még az eddiginél is több kitartásra lesz szüksége azoknak a zenészeknek.” (Az adatok 2002 végi árakat jelentenek. Egy nemzetközi ülés alkalmával járt Budapesten és betelefonált Hungarotonba. ha bemikrofonoznak egy színpadot és mindenki ugyanazon beállás mellett ugyanazokkal a berendezésekkel játszik. az elsô versszak a 2. amíg az ember újból megszokná az analóg munkát. valaki ehhez újabb témákat játszott. Annak idején úgy kezdték a felvételeket. hogy a jövôben fenntartható-e az élôzene. az egyik zenekar mégis azonnal keverhetô hangzást produkál. hogy melyiknek jobb a hangulata. Nagy gyártásbeli különbség volt a mai módszerhez képest. Ezeket kezdték szétvagdosni úgy. hogy rengeteg változatot készítettek. miközben a digitális technikánál ez azonnal kibukik. vagy elavult berendezéssel dolgozik. hetente bemérni. Igaz. vagy saját ingatlanja van.-ból került a mesterszalagra és így tovább. amitôl Martin persze nem volt túlzottan elájulva. gyakorolni. vagy elôbb-utóbb átveszi helyét a mesterséges technika? Érdemes-e évekig tanulni. az ország akkoriban legkorszerûbb popstúdiójába.-bôl. hogy szeretné látni a céget. de azt is ki kellett valamikor fizetnie. a producernek csupán arra kellett figyelnie. Kellene néhány év.) A hôskorban a Beatles-lemezeket 4 sávon vették fel. Ki George Martin is vitte Törökbálintra. akik élôben akarnak valamit felmu372 . Egy ilyen magnót gyakrabban kellett karbantartani. Sorsdöntô kérdés. olykor ötvenet is. akivel egyébként volt szerencséje találkozni 1984/85-ben. ami szinte elképzelhetetlen teljesítmény napjaink zenésze és hangmérnöke számára. a másiknál viszont ezt utólag kell kiigazítani.

hogy másnap reggel idôre a stúdióban lehessenek. Véleménye szerint a kirobbanó tehetségeket a körülmények sem tudják elnyomni. de az élôzene mindig megmarad.55-kor érkezett. a többi hangszert – ha volt – a negyedik sávra.30-kor visszaült a mikrobuszba. A számítógépesítés.5 fontba került és 4 sávon vették fel 1964-ben. Ha jól belegondolunk. Menedzserük. hogy a dal rögzítése elôtt akárcsak egyszer összepróbálják a számot. Michael Jeffrey 1964 elején hozta össze ôket a Mickie Most producerrel. hogy a 4 sávos felvételek korában a dobokat. Szerinte vonattal utaztak Londonba. a stílusok pedig hullámszerûen változnak. És most nézzünk szét a világban. ott nemcsak a külvilág a hibás. utána pedig azonnal pakoltak. megpróbálták alvással elütni az idôt. napi 8 óra gyakorlás tartozik. a basszus.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv tatni. Ha valaki 6-8 éves korában mégis elkezdi és befejezi 20-22 évesen. feljátszotta a dalt és 8. kimerülten még arra sem maradt idejük. A lemezen most is a legelsô felvétel hallható. Egy fárasztó koncert és egy utazással töltött éjszaka után éhesen. teljesen hihetetlen a történet. addigra olyan erôre és önfegyelemre tesz szert. mivel Don Arden turnészervezô feltételül szabta. Amint feltárult a stúdió ajtaja. valamint a hangmérnök csak 7. odabent felállította a berendezést. amely valahol utat tör magának. Mivel egy órával hamarabb értek oda. A popzenében ezt a hihetetlen munkát ma sokan el sem tudják képzelni. a szólógitárt a másik. mert magától értetôdôen elsöprik útjukból az akadályokat. csakhogy elôzô este még Liverpoolban léptek fel. A DeLane Lea stúdióban reggel 8-ra foglaltak idôt számukra. hogy egy hangszer megfelelô uralásához legkevesebb 6-8 évig tartó súlyos. Animals Elsô négy számos demojukat csak reklámcélból készítették és eredetileg 500 darabot nyomtak belôle. hanem a belsô indíttatás hiánya is tetten érhetô. Ahol ez mégsem történik meg. a zenekar kipakolt a mikrobuszból. Klasszikus zenét tanult emberként saját bôrén tapasztalta. kikkel és hol készítették korszakos lemezeiket a hírességek! Elöljáróban csak annyit. azonnal a stúdióba 373 . az éneket a harmadik. A The House of the Rising Sun felvétele 4. az MP3 miatt valóban visszaszorul minden. a világháló. és Mickie Most producer. Burdon kissé másként emlékszik a történtekre. hogy vele dolgozzanak.és ritmusgitárt vették az egyik.

Persze nem mindenkinek volt ennyire sietôs. így aztán mindenki idegesen rágta a körmét a keverôpult mellett. Ha a kettôt összehasonlítjuk. Csak beültek a stúdióba. vagy szerencsés esetben második nekifutásra sikerült rögzíteni a pop/rock egyik korszakos dallamát. Úgy éjjel 2 tájban kezdtek el rögtönözni és reggelre elkészült az I’m Crying.) Talán a sors akarta úgy. A Sergeant Pepper album 700 óra alatt készült el és 100 000 dollárba került. de két évvel késôbb ugyanebben a stúdióban éppen az ô segédletével készítette Jimi Hendrix a Hey Joe-t. 374 . díszítéseket. De ez már annak az overdub-korszaknak volt az elôhírnöke. A felvételek úgy készültek. az eltérés oly csekély. hiszen Chas visszaemlékezése szerint annak idején a Beatles és a Rolling egy-egy délután elkészítette albumait. Akkoriban minden monóban készült és sávonként tették rá az overdub-ot (rájátszás). frissesség hallatszik a felvételeken. hogy a gitáros a stúdió egyik. azaz pihenés nélkül. majd a hangbeállás és próbafelvétel után másodikra készült el a végleges változat. a Beach Boys a Good Vibrations (Kellemes bizsergés) címû dalának rögzítéséhez 90 órára volt szükség. Ez a sietôs módszer egyáltalán nem ment ritkaságszámba. (A stúdiómunka tempójára jellemzô. hogy elhanyagolható. amelyben a 10CC együttes százszámra játszotta fel az alapnótához a különbözô kiegészítéseket. elkezdtek játszani. hogy egy másik alkalommal még hiányzott a kislemez B oldalára kerülô szerzemény. Eric Burdon 1994 Beatles Csak egyetlen adat az 1967-es viszonyok ismeretéhez.Szakács Gábor mentek. vagy Chas Chandler (az Animals basszusgitárosa) emlékezett szívesen imént említett sikerszámukra. elsôre. és pontosan ez az eredetiség. az énekes a másik szegletében muzsikált egyidejûleg.

szó szerint inkább nyalnivalót – lollipop=nyalóka – jelent) címû dalával meghódította az amerikai tömegeket és mintegy 6 millió eladott példánnyal örvendeztette meg kiadóját. mindössze 16 esztendôs pöttöm leány. Néhány évvel késôbb hasonló sikert könyvelhetett el Johnny Nash Hold Me Tight (1968).Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Black Sabbath 4 sávon. június 22-én Londonban. Érdeklôdése a lemezipar irányába fordult. A cégfeliratból hamarosan csak az Island marad. tôzsdézô családban született 1937. Blackwell továbbra is több vasat tartott a tûzben. vitorláshajó-kölcsönzô. találkozott Miles Davissel. és miután felfedezte az amerikai jazzt. aki volt ingatlanügynök. amikor 1964 márciusában egy fekete bôrû. A Lindók fûszerekkel kereskedtek. Middleton Joseph Blackwell. majd 1958-ban ismét Jamaicát választotta és a kormányzó Sir Hugh Foot segédjeként hasznosította magát. többnyire elsô lépésben vették fel a Black Sabbath (1969) címû bemutatkozó albumukat. akik 1680 táján a portugál inkvizíció elôl menekültek Jamaicába. Akkor figyeltek fel rá. Ezt követôen visszatért Angliába. támogatói 5300 dollárjával Blue Mountain/Island néven létrehozta kiadóját. Blanche Lindo. 1962-re 26 kiadott kislemezzel a háta mögött saját irodát nyitott. ahol pártfogoltjai között találjuk Jimmy Cliff és Wilfred ’Jackie’ Edwards néger énekeseket. Desmond Dekker Izraelites (1969) és Jimmy Cliff Wonderful 375 . vízisíoktató. Millie Small My Boy Lollipop (Hivatalosan Ennivaló fiatalemberként fordították. Ezzel megint csak Angliában próbált szerencsét. Igazi életmûvész. Blackwellt szülei hat hónapos korában hozták Jamaicába. konzervekkel kereskedô ír. ami Alec Waugh 1956-os Island in the Sun címû novellájának emlékére született. édesanyja. zenegéphálózatot mûködtetett. Christopher Blackwell Gazdag angol–jamaikai arisztokrata. Édesapja. ahol iskolái elvégzése után könyvelô lett egy jól menô családnál. szefárd zsidók leszármazottja. klubot vezetett. majd a Karib szigetek égetettszesz-iparába is bekapcsolódtak.

de úgy. hogy Kingstonban kétemeletes villát vett magának. ahol Sammy Davis jr. arra sem volt idô. 1989-ben 300 millió dollárért eladta az Island Records céget a PolyGram-nak. a Fairport Convention. de együttmûködött Petula Clarke és a Small Faces dalainak felvételénél is. a U2. hogy Hendrix hangmérnökeként a gitáros elsô dalait mindössze négy(!) sávon vette fel. keményen dolgozó hangmérnök. lelkes. kiadta többek között a Free. zongorázni. A korszak mûszaki lehetôségeire jellemzô. Egy évvel késôbb már abban a Pye stúdióban dolgozott. Beautiful People (1970) címû dalával. Eddie Kramer A történet 1967 elsô hónapjaiban kezdôdött. és amelyek már Kramer segítségével készültek. Grace Jones lemezeit. a King Crimson. Ráérzô képességükre azonban mi sem volt jellemzôbb. hogy sokat kísérletezzen. Aki már dolgozott stúdióban. hegedülni. minthogy mindössze húsz perc alatt feljátszották. ahol 1967-ben George Martin vezényletével a Beatles rögzítette a Baby You’re a Rich Man és All You Need Is Love címû dalait. 1963-ban a londoni Advison Stúdióban elsajátította a szakma minden csínját-bínját. Mitchell visszaemlékezése szerint mindössze két lépésben. A következô állomást a független Olympic Sound stúdió jelentette. a The Wind Cries Mary címû dalt pedig Jimi két muzsikustársa nem is hallotta. Edwin H.Szakács Gábor World. a Kinks és több világhíresség készítette lemezeit. Kramer. A Purple Haze végleges formáját már a harmadszori kísérletre elnyerte. hogy ô marad a kiadó elnöke. készíEddie Kramer 376 . amikor Eric Burdon és a New Animals a When I Was Young felvételt készítette Tom Wilsonnal. Blackwell menedzselte a Spencer Davis Groupot.. Spencer Davis kapitalista disznónak nevezte budapesti találkozásunkkor. a Jethro Tull. aki keményen lenyúlta az elôadók pénzét. mielôtt a stúdióba mentek. Nash további sikereket ért el az I Can See Clearly Now és a Stir It Up dalaival. amikor pedig szülei viszszaköltöztek Angliába. A Dél-Afrikában született ifjú még a South African College of Music-ban tanult meg csellózni. A producernek ott tûnt fel a fiatal. 1970-re úgy megszaladt neki.

Felírta mindenkinek az akkordmenetet. hogy amint beállították a mikrofonokat. hogy Redding végül fogta magát és kivonult a stúdióból. egymásra néztek. Persze elôfordultak reményteljesebb pillanatok is. a 18 perces 1983 (A Merman I Should Turn To Be) és a vele egybefüggô Moon Turn The Tides… Gently Gently Away pedig 14 órát vett igénybe.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv tett felvételt napjaink viszonyai között. A korabeli koncertek lehetôségeit sem lehet összehasonlítani a három évtizeddel késôbbi adottságokkal. maga játszotta fel a végleges változatot. a phasing effektus. Jimi a stúdióban Dave Mason (a Traffic együttes gitárosa) tanácsára megpróbálkozott a sitárral is. Winwood orgonázott. Ez azt jelentette. a Jefferson Airplane basszusgitárosa így emlékezik. hogy a stúdió alkotói magányát. Jimi pedig különbözô szövegrészekbôl eszébe jutó szavakat helyezett egymás mellé. ami lesz alapon azonnal elkezdtek játszani. következésképp a közönségben lévô emberek kezét figyelte. A Foxy Lady történetéhez tartozik. hogy milyen ütemre mozdulnak. bólintottak és elkezdtek játszani. tehát az. A Gypsy Eyes csak 41 lépésben került a helyére. Nem véletlen. talán el sem hiszi ezt a 37 évvel ezelôtti történetet. ha egyáltalán megtalálta ôket. hogy a Traffic is a városban játszik. a dalok hangulatának összpontosítást igénylô munkáját idôrôl idôre hívott és hívatlan vendégek tömege zavarta. legalább ennyire megdöbbentô körülmény. hogy szövegeit soha nem írta egy ültô helyében. ám ez az egzotikus hangszer nem állt a kezére. Ami a hanghatásokat illeti. aki meghívta az egész társaságot a stúdióba. Mivel basszusgitárosával viszonya megromlott. a Crosstown Traffic háttérvokálját például a már említett Dave Mason énekelte. csípôbôl történt lemezfelvételt felváltotta a tökölôdés. hanem mondattöredékeket jegyezgetett fel mindenhová. Az Electric Ladyland-album több zenészt is megszólaltatott. Jimi az All Along The Watchtower felvétele közben annyiszor állította le és bírálta annak játékát. hogy a kezdeti. majd egy szabad éjszakájuk reggelig. lesz. szerinte a harmadik válto377 . Megtudták. amikor sztereóban ’megcsavarodik a hang’. ott aztán összeakadtak a szintén ott hallgatódzó Jimivel. Egyik este tv-szereplésük volt. Mitch dobolt. a Voodoo Chile rögtönzésére Jack Cassidy. Akkoriban nem volt kontroll-láda a dobosok mellett. a Bold As Love címû dalban hallható elôször az új találmány. A gitáros nem esett kétségbe. és késôbb azokat rakta össze szöveggé. így aztán Mitch semmit sem hallott az énekbôl. Jiminek és Noel Reddingnek csak a hátát látta. A másik.

akinek nem tetszett ez a stúdiós nyüzsgés. egyre komolyabb vitába keveredett a gitárossal. de a legnagyobb átdolgozást a Crash Landing album igényelte. a berendezéshez szükséges félmillió dollár. amikor a koncert dobjátékát elejétôl a végéig a stúdióban játszotta fel újból Mitch Mitchell. Chandler. hogy amíg az Electric Ladyland album készítéséhez ’csupán’ 10 000 dollár költöttek az Olympic Sound stúdiókban. Fleetwood Mac A zenekar elsô igaz sikerszámát. sokkal hamarabb is elkészülhetett volna eme zavaró jelenségek nélkül. Ennek a stúdiónak igazán csak Hendrix halála után nôtt meg a szerepe. 1970 elejére még nem jött össze az építéshez.30-kor Cassidy azzal köszönt el. Dobját Alan Schwartzberg és Mitchell. 378 . ám ezek közül is csupán 7 csatornát tudott használni. Így született a Chris Stone ötletébôl származó 24 sávos keverôpulttal felszerelt Record Plant ötlete. amennyit csak akar. amely a nem csekély óradíjak helyett anyagilag nem köti a kezét és annyit kísérletezhet benne. hogy drogokkal kedveskedett neki. ami meglehetôsen hosszú idônek számított a kor munkatempójához képest. Noha az album nem tükrözi ezt az összevisszaságot. nem is tudván. Hendrix leghôbb vágya egy olyan stúdió megépítése volt. hiszen a rengeteg félkész. hogy helyét Lance Quinn foglalhassa el. bár idôközben még ôt is le kellett cserélni. Ez történt a hawaii Maui kráterben forgatott Rainbow Bridge címû film esetében is. pontosabban fogalmazva. Némi segítség elkélt a Cry Of Love befejezésénél is. hogy indul a gépük. A woodstocki fesztiválról készült felvételt Eddie Kramer készítette két nyolcsávos keverôvel. az ’Albatross’-t két nap alatt vették fel és keverték. ritmusgitárját Jeff Mironov rakta rá. A Record Plant stúdióban összegyûlt olykor harminc vendég többsége úgy akarta elnyerni a gitáros kegyeit. Reggel 7. azt követôen a Record Plant épületében akkori értéken már 60 000 dollár értékû munkát végeztek. között itt rögzíthette utolsó stúdiófelvételeit a készülô Cry Of Love lemezhez. hogy mi került rögzítésre. ami kapcsolatuk átmeneti megszûnéséhez vezetett.Szakács Gábor zatot hallhatjuk a lemezen. A nagyvonalú elképzeléseknek azonban gátat szabott a pénztelenség. A nyár folyamán némileg javult a helyzet és augusztus 20-24. Csak összehasonlításképpen jelezzük. olykor jam jellegû felvétel töredékeit egészítették ki meghívott zenészekkel.

hogy helyette a szám sikerén felbuzdult Viscontit bízta meg következô felvétele producelésével. a keverés is két napot vett igénybe. hogy a megkeresett George Martin és Tony Visconti a dalt visszautasította.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv A Then Play On album felvételénél az a sajátos helyzet állt elô. Ezt követôen Joan Armatrading. Gus Dudgeon Kezdetben az Olympic Stúdiók felszolgáló fiúja. Free A Tons of Sobs címû bemutatkozó lemezüket két nap alatt vették fel 1968 októberében. pontosabban annak. Ismertségét David Bowie Space Oddity címû 1969-es felvételének köszönhette. Kapott is érte száz fontot és semmi jogdíjat. hogy Peter ekkoriban habarodott bele a klasszikus zenébe és Vaughan Williams játékába. 379 . 2002 ôszén autóbaleset áldozata lett. és ettôl fogva 1976-ig Gus foglalkozott Elton kiadványaival. Ebben szerepet játszott az a tény. A lemez a listák 11. Az albumról végül csak Jeremy Spencert hagyta le. Keresettsége a ’90-es években jelentôsen csökkent. mielôtt 1985-ben ismét összejött Elton Johnnal. Dolgozott a John Mayall’s Bluesbreakers. Az énekes azzal ’hálálta meg’ jóságát. Ezek után írta meg a vonós hangszerelést és segítette Bowie-t elsô sikeréhez. a Savoy Brown és a Zombies lemezein. Elkie Brooks és Chris Rea zenei segítôje volt. mert Gus nevét megismerte a szakma. Elton Johnnak hívták. ez azonban nem számított. ezt követôen a 60-as évek elején a Decca hangmérnöke. majd hat évig Mike Vernon mellett segédproducer. 1970-ben egy akkor még ’névtelen’ énekes zongorista kopogtatott nála albumnyi dalaival. hogy Peter Green egyedül akart feljátszani mindent. 1968-ban önállósította magát. a Ten Years After. helyéig kúszott.

számai lényegében az elsô buli anyagából álltak össze. Mickie még a 2I klubban kezelte a kávéfôzô gépet. A zenekar ezt megelôzôen P. ahol megalakította Mickie Most and the Minutemen nevû zenekarát – mások szerint The Playboys volt 380 . amelyben az egyik Brothert bizonyos Alex Murray személye jelentette. közben Plant tamburázott. hogy Glyn Johns hangmérnök segítségével felvegyék elsô albumukat. a Them. Ha Page megjelent volna a koncertjeiken. A zenekar több felvételt is készített a Decca számára és zenei körutazást tett a Cliff Richard & The Shadows társaságában. Proby Three Week Hero címû lemezének zenei alapjait rögzítette. hogy a Herman’s Hemits. a Go Now producere. hogy ôk zenéltek a lemezeken. A ’látszat’ azt jelentette. Neve annyiban fontos.Szakács Gábor Jimmy Page Minden idôk egyik legkeresettebb stúdiózenésze. 15 évesen hagyta ott az iskolát. A Zeppelin I. Amikor Londonba költözött Terry Dane skiffle énekessel barátkozott össze és miközben Terry már Britannia egyik elsô pop-kedvence lett. J. a Who. Elsô zenekarát énekesként Most Brothers néven alapította 1958-ban. akkor kilógott volna a lóláb. hogy ô lett késôbb az elsô Moody Blues-siker. A mindössze 15 órás munka és 15 órás keverés 1782 fontba került. A nyughatatlan muzsikus 1959-ben kivándorolt Dél-Afrikába. ezért is volt rajta több feldolgozás. május 30-án született Aldershotban. aki sûrû elfoglaltsága és persze a látszat fenntartása érdekében a Yardbirds tagságig lényegében fel sem lépett. Led Zeppelin 1968 szeptemberében a skandináv körutat követôen vonultak stúdióba. a Kinks együttesek és Burt Bacharach zeneszerzô védenceirôl azt a hamis képet kellett fenntartani. Michael Hayes (Mickie Most) 1938.

Donovan (Sunshine Superman). hogy 11 felvételével a No. Love Is Blue) Nashville Teens (Tobaccoe Road). 1962-ben tért vissza Angliába és amint meglátta az Animals koncertjét. Mickie üzleti ügyeit oly ügyesen intézte. Összeült hát Michael Jeffrey menedzserrel. ha ô producerként ott van mellettük. miként és kinél kell kopogtatni a felvételekkel. tanácsot egyáltalán nem adott. hogy bontson szerzôdést a producerrel. Her381 . Mickie ezzel szemben ezt akarta az Animals elsô.1. ám az lett a következménye. Üzletileg azt találta ki. de ahogyan az Animals esetében. hogyan. hanem azt is tudta. amit aligha köszöntek meg neki honfitársai. mert úgymond hosszú és unalmas volt. Egyébként elôször a For Your Love-ot is velük szerette volna feljátszatni. Ô szabadította rá a brit rockiparra a hétpróbás jenki gazember Allen Klein menedzsert. hogy az együttest csak azzal a feltétellel szerzôdteteti. Amikor a zenekar tagjai errôl hallani sem akartak. hogy kiválasszák az Animals elsô lemezének zeneanyagát. de Burdon és társai a nóta számukra elfogadhatatlan kommerciális jellege miatt ebbe sem mentek bele. John Steel dobos már közel nincs ilyen jó véleménnyel róla. szerinte Mickie nem volt valami nagy tudású producer. Másokkal is dolgozott. amirôl a zenekart nem is tájékoztatták. általános vélemények szerint erényei között említendô. Foglalkozott továbbá Jeff Beck (Hi Ho Silver Lining. Ez meg is történt. a The House of the Rising Sun esetében is csak ült a keverôpult mellett. a kiadónak pedig csak a kész lemez terjesztési jogát adja el. helyezést is elérte. hogy ki játssza fel a kiválasztott szerzeményeket.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv a nevük –. A Columbia kiadó eleinte nem akarta megjelentetni a számot. a hajókról sugárzó kalózadóknál. hogy nemcsak jó érzékkel választotta ki a befuttatható dalokat. pénzügyintézôt. neki mindegy volt. képtelen volt az egyes dalokat a csapatok képességéhez igazítani. hogy össze sem lehet hasonlítani a zenekar korábbi felvételeivel. pl. A Yardbirds-öt meglehetôsen csapnivaló zenékkel szórta meg a Little Games-album készítésénél. hogy az arc vitte magával a produkciós szerzôdést is. velük fog dolgozni. nem csoda. a Talkin’ About You-t ajánlotta az A oldalra. ami végül a The House of the Rising Sun B oldalára került. hogy 24 éves korára már milliomos lett. a végül Herman’s Hermits befutóként megismert Can’t You Hear My Heartbeat (Nem hallod a szívverésem?) dalt pedig második kislemezüknek. Ilyen heves viták és zenei nézetkülönbségek után az együttesnek 1965-re nagyon elege lett Mickie ajánlataiból és 1966 elejére utasította Jeffreyt. és amellyel amerikai sikerszámok feldolgozásait játszotta. de úgy. azonnal tudta.

Kim Wilde befutásához. inkább csak a Johnny Hates Jazz nevû csapattal dolgozott. Lulu (The Boat That I Row) felvételeivel.Szakács Gábor man’s Hermits (Im Henry VIII I Am). noha azok hónapokig kiadatlanok maradtak. ezért valakinek be kellett ugrani helyette. Procol Harum Az elsô albumot – A Whiter Shade Of Pale – 1967 júniusában. 382 . amely ilyenkor volt elemében. Hot Chocolate. A The House of the Rising Sun számára elég volt egyetlen bemutatás. Steady. a londoni Olympic Studióban négy sávon mindössze három nap alatt vették fel. lényegében több. sikerlisták csúcsát megjárt dal producere volt. Ez lett az Animals. RAK kiadóját az EMI-nak adta el 1983-ban akkora összegért. Ready. máris elnyerte a tömegek tetszését. 1965ben már ’live’ jelleggel ment adásba. hogy zenészei legalább néhány akkordot megtanuljanak a kezükbe nyomott hangszereken. Ettôl kezdve csupán érintôlegesen foglalkozott a zenével. Velük ellentétben az újdonsült zenekarok többségének viszont jóformán annyi ideje sem maradt. mert Denny Cordell producer nem talált hozzájuk kiadót. ám az énekes ügynöksége és Don Arden összeveszett. A mûsor hangjelzése a Manfred Mann együttes 54-3-2-1 címû dala lett. 65 éves volt. Ráadásul hat dalt egyetlen session alatt rögzítettek. brit televíziós mûsor. május 30-án. mint bárki más az Egyesült Királyáságban. rajt !) 1963 augusztusától 1966 decemberéig tartó. Go! (Vigyázz. Little Richard lett volna az elsô valódi ’live’ fellépô. Calvin Hayes is muzsikált. hozzájárult Suzi Quatro. kész. hogy abban a pillanatban az ország egyik leggazdagabb emberévé lett. 2003. a születésnapján halt meg Londonban. hiszen a legtöbb korabeli zenekar menedzserek és kiadók képzeletbeli szüleménye volt. Jelentôségét tekintve egyesek az amerikai Phil Spector angol változatának tartották. amelyben fia.

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv A mûsor szerepét 1967-tôl a Top of the Pops (BBC) vette át. amelynek elôadói a visszafejlôdés jeleként már teljes egészében play backrôl ’játszottak’. 4 óra alatt készült el a 2120 South Michigan Avenue. Gouldman mint dalszerzô nevéhez köthetôk többek között a For Your Love (Yardbirds). 383 . Ezen a napon négy számot rögzítettek. A két mûsor közötti alapvetô különbséget jelentette. és valamivel több mint 1 fontba. hogy az énekes újból dalolhatta a dalt. I Can’t Be Satisfied. Egy demo 15 shillingbe került. It’s All Over Now. Ilyen iramban zajlottak akkoriban a stúdiómunkák. Time Is On My Side. december 7én óránként 5 fontért bérelhették a Regent Sound Stúdiót. majd 25-én újabb három dal került szalagra. 10 cc Graham Gouldman. majd azt igyekezett utánozni. a Look Through Any Window (Hollies) címû sikerdalok. 1964 február 4-én vették fel a Little By Little. a No Milk Today (Herman’s Hermits). ha a lemez mindkét oldalára feltettek egyegy dalt. utóda már csak a menô sikerek elôadóit. Kevinn Godley és Lol Creme a manchesteri Jewish Lads’ Brigade (Zsidó Legényegyletnek fordíthatnánk) tagjaként ismerte egymást. Emellett producerként dolgozott Angliában. New York-i kiadó át nem csábította magához. A BBC annyit engedett. a Can I Get A Witness és a stúdióban írt Now I’vet Got A Witness címû dalokat. Rolling Stones 1963. hogy amíg az RSG a dalokat befutásuk elôtt mutatta be. míg a Kasenetz-Katz rágógumi-zenével foglalkozó.

ugyanis szerinte a férfiak 9 cm3 ondót adnak ki magukból. a The Dean And I. ekkor csatlakozott hozzá részvényesként Godley és Creme. aki korábban a Wayne Fontana And The Mindbenders tagjaként került kapcsolatba az ôket producelô Gouldmannal. a Wall Street Shuffle. Ten Years After Az együttes bemutatkozó albumát öt nap alatt készítették el. Tommy Vence 1978–1992 között a BBC egyik legkeresettebb rovata. Rövidesen csatlakozott hozzájuk Gouldman és demofelvételük hallatán Jonathan King. Gouldman az amerikai Andrew Gold producerrel szövetkezett. majd videoklipeket rendezett a Police és a Frankie Goes To Hollywood együtteseknek. amikor Godley és Creme kivált és Gizmo néven – gitár szintetizátor – duót alapított. Így született 1970-ben Hot Legs képzeletbeli név alatt a Neanderthal Man címû sikerszámuk. A kérdésre – lehet-e valaha is túl öreg a rockhoz – ezt válaszolta: „Nem.Szakács Gábor Idôközben feltûnt közöttük Eric Stewart gitáros. a szintén zsidó impresszárió fantáziát látva bennük. Amikor Stewart kivált a zenekarból. illetve élén. Öregedés közben a leg384 . Enyhén szólva bizarr elnevezés. a négy zenész pedig ennél valamivel többet jelentett. az Im Not In Love felbukkant a kislemezlisták csúcsa közelében. a Friday Rock Show mûsorvezetôje. Jól számított. Legalább is így magyarázta King. megtakarított pénzét a Strawberry Stúdió bérlésébe fektette. A sikersorozat 1976-ig tartott. Stewart Paul McCartney Tug Of War albumán segédkezett. Ha épp nem volt kinek továbbadni a stúdiót. saját cégéhez szerzôdtette ôket 10cc (10 cm3) néven. hiszen a Donna. a Rubber Bullets. Soha. saját elképzeléseiket valósították meg benne.

385 . január 1-jével indult BBC könnyûzenei televíziós mûsor. mert ezzel egy fiatal seggbôl csupán egy öreg segget csináltam volna. Éppen ezért soha nem szúrattam át az orromat. amit elkövethetsz. ha megpróbálsz lépést tartani a divat látványos külsôségeivel.” Top Of The Pops 1964.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv nagyobb hiba. Az elsô bejátszott dal Dusty Springfield I Only Want To Be With You címmel indította el az énekesnô sikersorozatát.

Their Greatest Hits 1971–1975 2. Rumours 10. Jagged Little Pill 14. Garth Double Live 386 Eagles 28 millió Michael Jackson 26 millió Pink Floyd 23 millió Led Zeppelin 22 millió Billy Joel 21 millió Beatles 19 millió AC/DC 19 millió Shania Twain 19 millió Fleetwood Mac 18 millió Whitney Houston 17 millió Boston 16 millió Garth Brooks 16 millió Alanis Morrisette 16 millió Hootie&The Blowfish 16 millió Beatles 16 millió Eagles 16 millió Guns ’N’ Roses 15 millió Elton John 15 millió Pink Floyd 15 millió Bruce Springsteen 15 millió Bee Gees 15 millió Led Zeppelin 15 millió Beatles 15 millió Garth Brooks 15 millió . a legerôsebb férfi. Cracked Rear View 15.S.A. Itt van mindjárt a 2003 májusáig legnagyobb példányszámban eladott albumok öröklistája. Come On Over 9. Greatest Hits. 1. Back In Black 8. Thriller 3.Szakács Gábor Legek A világ általában nem kis érdeklôdéssel fordul a legszebb nô. a legnagyobb torta és a legtöbb tojásból készült rántotta irányába. Nézzünk egy kicsit körül a rock háza táján. 2 (1973-1985) 6. hátha itt is akad valami hasonló. Hotel California 17. Greatest Hits 19. Dark Side Of The Moon 20. Led Zeppelin IV 5. No Fences 13. 1. The Wall 4. Boston 12. 21. The Bodyguard (Filmzene) 11. The Beatles 1962-1966 24. The White Album 7. Saturday Night Fever (Filmzene) 22. The Beatles 1967-1970 16. Born In The U. Vol. Appetite For Destruction 18. Physical Graffiti 23. az olvasó figyelmére számot tartható érdekesség.

a Beach Boys. Ropin’ The World 26. Ten Garth Brooks 14 millió Santana 14 millió Backstreet Boys 14 millió Meat Loaf 14 millió Prince 13 millió Bruce Springsteen 13 millió Britney Spears 13 millió Simon & Garfunkel 13 millió Backstreet Boys 13 millió Whitney Houston 13 millió Bon Jovi 12 millió Boyz II Men 12 millió Def Leppard 12 millió Vegyes elôadók 12 millió Kenny G 12 millió Kenny Rogers 12 millió Led Zeppelin 12 millió Metallica 12 millió Shania Twain 12 millió Phil Collins 12 millió Beatles 12 millió Matchbox 20 12 millió Rolling Stones 12 millió Dixie Chicks 12 millió Pearl Jam 11 millió Néhány érdekes következtetés a listából levonható. Led Zeppelin II 42. II 37. Supernatural 27. Breathless 40. A popcsillagok közül nem szerepel a felsorolásban Rod Stewart. Slippery When Wet 36. Greatest Hits 33. Phil Collins szólistaként megjelent –. Forrest Gump (Filmzene) 39. A Zeppelin-életmû legsikeresebb. Hot Rocks 1964–1971 48. a Black 387 . Yourself Or Someone Like You 47. Whitney Houston 35. A hihetetlen sikereket magáénak mondható Whitney Houston életét. No Jacket Required 45. a rock együttesek sorából hiányzik a Genesis – ugyanakkor énekese. Wide Open Spaces 49. Hysteria 38. hogy a világ legnagyobb rock ’n’ roll zenekarának tartott Rolling Stones mindössze egyetlen válogatás lemezzel szerepel az összeállításban. a 60-as évek közepén Amerika vezetô zenekara. Abbey Road 46. Mindenekelôtt az. Bat Out Of Hell 29. Baby One More Time 32.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv 25. The Woman In Me 44. Live 1975–85 31. hangját tönkretette a kábítószer. a hard rock vonulatból a Deep Purple. Backstreet Boys 28. IV számú albuma minden bizonnyal a rajta elhelyezett Stairway To Heaven népszerûségének következménye. Az értékelôket alaposan megosztó The Wall minden idôk harmadik legkeresettebb lemeze lett. Greatest Hits 41. Metallica 43. Purple Rain 30. Millennium 34.

ám még mindig el nem készült album a Guns ’N’ Roses Chinese Democracy címû lemeze. A lemezborítót egy járókelô találta meg a helyszínen a gyilkosság napján. Mindez azt bizonyítja. 150 dalt gyakoroltak be az elôadásokra. amely eddig kilenc év alatt 8 millió dollárt emésztett fel. azaz 300 000 fontnál tartott és a borító még nem kelt el. A leghosszabb számot a ’70-es évek elején a brit Quintessence együttes játszotta másfél órán keresztül. 350 tonna felszerelés és kb. hogy eladja. 63 szállítójármû és busz vitte. mint egyik-másik a felsoroltak közül. Ezután visszakapta. Az eddigi stúdióköltségek alapján legtöbbe kerülô. Az eddigi legmagasabb kikiáltási árat a Mark Chapmannek John Lennon által aláírt Double Fantasy albumért kérték. Jaggernek jelenleg 150 millió fontra becsülik a vagyonát. majd átadta a rendôrségnek vizsgálat céljából. 2004 februárjában a licit már 525 000 dollárnál. A Guns ’N’ Roses lényegében egyetlen lemezbôl kovácsolt életre szóló hírnevet. 8 kilométer kábel szolgálta ki. míg végül úgy döntött.Szakács Gábor Sabbath. A Rolling Stonest 2002/2003-as világ körüli koncert körútjára 360 fôs technikai személyzet kísérte el. hogy bár a legtöbbet eladott lemezek hírnevet szereztek elôadóiknak. Ozzy Osbourne. Cream. 388 . Jimi Hendrix. a metálosok táborából is egyedül a Metallica jutott szóhoz. megôrizte. a kimaradottak nem egy esetben nagyobb népszerûségre tettek szert.

munkatársai. Addi ’Micki’ Harris énekes (Shirelles énekcsoport tagja) 1940. korántsem teljes összeállítás az elhunytakról. II. egyben jól jelzi. 22–1982. nem tudhatjuk. Legyen ez tanulság mindenki számára. Csakhogy amíg a hétköznapok emberét kizárólag rokonai. a hírességek halálát a tömegtájékoztatás világgá kürtöli. 22. az öngyilkosságot kivéve. hogy a felelôtlen életvitel hány kiváló elôadótól fosztotta meg rajongóit. 10. hogy a kaszás mikor ragad el bennünket. I. Az alábbi. IX. Jóllehet. VI. 1989. a fejezet végén. a szenvedélybetegségben és a személyekhez köthetô balesetben elhunytak talán ma is közöttünk élhetnének. ismerôsei gyászolják. Andy Gibb énekes (a Gibb fivérek testvére) Alan Caddy gitáros (Tornados) Alan Murphy gitáros (Level 42) AIDS 1958–1988. színész 1940–2003.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv A pop/rock halottai A zenészek is ugyanolyan halandók. Betegség Adam Faith pop híresség. a halál okáról – ahol megtudtam – tájékoztat. 2–2000. 389 . Több zenekarban is megfordult muzsikusok esetében csak a legismertebbet közöljük. 1940. mint mindenki más. ahol pedig a halál körülményei megkívánják. részletesebben indokoljuk. III. Egy koncert után összeesett és szívroham következtében elhunyt. 10.

26–1981. Andy Warhol (sz. 1989.Szakács Gábor Alex Harvey énekes. VII. 1925. II. Megfulladt. V. 1945. 1945. 9. 60 évesen hunyt el Ismert mondása: 15 percre mindenki híres lehet Barry White énekes veseelégtelenség Bill Haley Énekes. 6–1981. II. I. 19–1984. II. IV. Andrew Warhol) festô. gitáros. (Wailers) rák 1987. (Canned Heat) szívroham Bob Marley énekes. 4. 4. 390 . 6. 1972. (Alex Harvey Band) szívroham Alexis Korner gitáros. II. 1944–2003. 11. 5. (Blues Incorporated) rák 1982. gitáros (The Comets) szívroham Billy Lyell (Bay City Rollers) AIDS Billy Murcia (New York Dolls) Barátnôje kávét öntött a szájába miközben aludt. filmes epehólyag mûtét után. 1928. 1. Bob Hite énekes. XI. IV. VII. XII. 6–1981. II.

miután félrenyelt egy sonkás szendvicset Charlie Foxx énekes (Inez and Charlie Foxx) 1939–1998. (49 éves) Carl Perkins rockabilly énekes. 29. 25–1998. II. szívroham. Kiss.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Bon Scott énekes. XII. 1999. II. VI. szívroham Leghíresebb szerzeménye a Blue Suede Shoes (1956) Carl Wilson gitáros (Beach Boys) tüdôrák 1946. 19–1974. 9–1998. 28–1969. VII. II. 19. részegen belefulladt saját hányadékába Brian Jones gitáros. I. (Mamas & Papas) 1941. VII. IX. (AC/DC) 1946. Van Halen. 9–1980. XII. gitáros 1932. 6. 21–1998. IX. IX. (Rolling Stones) belefulladt villája úszómedencéjébe Bryan MacLean gitáros (Love) szívelégtelenség Bruce Fairbarn producer (Bon Jovi. fehérvérûség Leghíresebb sikerdaluk a Mockingbird (Gúnyolódó madár 1963) 391 . V. AC/DC). Ellen Cohen) énekesnô. 17. IV. halál oka ismeretlen 1942. 1946. 19. 18. 25. ’Mama’ Cass Elliott (sz. Aerosmith. 3.

IV. 7.és cukorbetegség (78 éves) Frank Sinatra énekes szívroham 1984. Multiplex sclerosis 1973-as sikerdala a Gaye. V. 392 . Mary O’Brian) énekesnô rák Edwin Starr soul énekes. IV. 12–1998.Szakács Gábor Clifford T Ward énekes 2001. 25. annak idején éjjelente a Rádió Luxemburg zárószáma volt Count Basie zongorista rák (79 éves) Curtis Mayfield gitáros. VI. 1996. XII. 1942. énekes Cyril Davies szájharmonika (Blues Incorporated) leukémia Doris Kenner Jackson énekesnô (Shirelles) mellrák Dusty Springfield (sz. II. I. 14. 3–1999. V. 1932–1964. XII. XII. VI. 2. sikerszáma a War (1970) Ella Fitzgerald jazzénekes szív. 16–1999. 4. 1942–2003. III. 1939. 2000. 1915.

XII. 2004. 2000 1943. 1934. 1978. 12. rák Ô gitározott az On The Road Again és Going Up The Country lemezeken 393 .és légzési problémák. a Tornados Jungle Fever címû sikere) George Harrison gitáros. 21–1993. agydaganat Glen Goins (Parliament együttes) Hodgkinson kór Greg Ridley basszusgitáros (ex Spooky Tooth. IX. 28. 20. 1971. XII. II. (pl. énekes (Byrds) szívroham Gene Vincent énekes legnagyobb sikere a Bi Bop a Lula (1956) májzsugor Geoff Goddard dalszerzô. VII. Humble Pie) Heinz Burt basszusgitáros (Tornados) 1940. XII. (Beatles) rák. X. X. I. XI. 1944. 29.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Frank Zappa (Francis Zappa) énekes. gitáros prosztatarák Freddy King (Billy Myles) blues gitáros szívelégtelenség Gene Clark (Harold Eugene Clark) gitáros. 30–1976. 2000 Henry Vestine gitáros (Canned Heat) 1944–1997. 24–2001. szív. XI. 30. 17–1991.

saját hányadékában fulladt meg Jobriath David Bowie-t utánzó énekes AIDS Joe Strummer gitáros. álmában.16. 12. Jimmy Dewar basszus (Stone The Crows.2002. rák Ian Stewart zongorista (Rolling Stones) szívroham Jack Nitzsche producer szívelégtelenség (63 éves) 1960. VIII. 10–1976. 1952. 19–2001. V. énekes 1942. XI. 1910.V. VI.Szakács Gábor William ’Holly’ Johnson énekes (Frankie Goes To Hollywood) AIDS Howlin Wolf (Chester Arthur Burnett) bluesénekes. töméntelen vodka fogyasztása után álmában belefulladt saját hányásába 394 .. 19–1994. 25. 25. IX. Robin Trower) 1942. 22. agyérgörcs John Bonham dobos. Jimi Hendrix gitáros. IX.12. II. IV. 10 1985. énekes (Clash) Joey Ramone (Jeffrey Hyman) énekes (Ramones) nyirokmirigyrák 1982 1952–2002. 31–1980. XII. 2000. (Led Zeppelin) 1948. 18.X. 27–1970. XII. I. V.

2004.17. 7. III. 4. 2000. I. IV . XII.2002. 24–1998. IX.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv John Entwistle basszusgitáros (Who) szívroham. III.. 1949. II. IX. 1935. ô énekelte az Under The Boardwalk címû sikerdalukat. 30. 1932.X. amit kokain okozott Johny Cash country énekes Johnny ’Guitar’ Watson bluesgitáros szívroham 1944. 3–1996. 1955-ben csatlakozott az énekegyütteshez. 395 . 26–2003.VI. amit késôbb a Rolling is feldolgozott Karen Carpenter énekesnô (Carpenters) anorexia nervosa (kóros éhezés) Klaus Nomi énekes AIDS Les Gray énekes (Mud együttes) Linda McCartney fényképész mellrák ’Lonesome’ Dave Peverett énekes (Foghat) tüdôgyulladás (rák) Maurice Gibb énekes (Bee Gees) szívinfarktus 1950. április 1942. II.27.9. Johnny Moore énekes (Drifters) 1934–1998. XII. II. 17. II. 22–2003. 2–1983.

9. 396 . 21. (Isley Brothers) szívroham Paul Samson gitáros (Samson) rák (49 éves) Pete Bardens orgonista (Them. 25–1986. X. I. XI. 1979 2003 1994 1939. 2002. VII. szerzô szívroham (legnagyobb sikere a Badfinger együttes Without You címû. 2002. 22.Szakács Gábor Mick Ronson gitáros (David Bowie) rák (46 éves) Mick Tucker dobos. (Led Zeppelin) szívroham 1993 1949. 1935. (Sweet) leukémia Minnie Ripperton énekesnô mellrák Nina Simone énekesnô Nilsson énekes. III. XII. IV. 31. II. 5–1995. saját elôadásában elsikkadt dalának feldolgozása volt 1971-ben) O’Kelly Isley énekes. (56 éves) Peter Grant menedzser. 17–2002. Camel) tüdôrák.

stb. 397 . 29–1999. 6. IV. Sam Phillips Producer (Elvis Presley.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Randy Castillo dobos (Ozzy Osbourne) rák (51 éves) Ray Charles énekes. XII.-2002. X. 14. 23–1988. 1960. VII. 2004. 1988. 1. 10. 1936. zongorista (73 éves) Ray Gillen énekes (Black Sabbath) AIDS Rick Danko basszusgitár (The Band) Ricky Wilson gitáros. IX. V. június 11. XII. III. 1–1997. 31. 13–1993. 1961. 1942.) 1923–2003. XII. IV. 1953. VIII. 1946. IV. 19–1985. Jerry Lee Lewis. énekes (The B 52’S) AIDS Robert Calvert énekes Hawkwind szívroham Robbin Crosby gitáros (Ratt) AIDS Ronnie Lane basszusgitáros (Small Faces) multiplex sclerosis Roy Orbison énekes szívroham 2002. XII.

V.Szakács Gábor Shel Silverstein (sz. 23–1962. dalszerzô. 1942–1998. 1947. 30–1991. 18–1999. IV. szívroham Skip Battin basszusgitáros (Byrds) Alzheimer kór (69 éves) 2003. XII. XII. Skizofréniával több mint három évtizedig kezelték. költô. IV. 5–1965. 16. 25. Híresebb dalai A Boy Named Sue (Johnny Cash). V. 20. VII. IV. 1940. Mesekönyveket írt. I. 10. 8. The Cover of the Rolling Stone (Dr. 398 . Jefferson Airplane) A hallucinogén szerek rabja. ami kettétörte biztatóan induló zenei pályafutását. gitáros 1946. 1980. mielôtt szerzeményeivel mások – Marianne Faithful. IV. Irish Rovers – boldogulást segítette. VI. Alexander Lee Spence) énekes. IV . gitáros (Small Faces) lakástûz Stuart Sutcliffe basszusgitáros (Beatles) agydaganat Tammy Wynette country énekesnô tüdôembólia Tim Hardin énekes 1899. Skip Spence (sz. 6. tüdôrák Sonny Boy Williamson bluesénekes álmában hunyt el Steve Marriott énekes.6. Heldon Alan Silverstein) énekes. forgatókönyvíró 1930–1999. (Moby Grape. Hook and the Medicine Show).

énekes (Crickets) légi baleset 1948. Sister Sledge. Madonna. 1936. Power Station) 1954–2003 rák Waylon Jennings country énekes. II. XII. 13.október 25. Baleset Bar-Keys (Ronald Caldwell. Diana Ross. XI. Mick Jagger. korábban boxoló Zal Yanovsky gitáros (Lovin’ Spoonful) 2002. Charles Hardin Holley) gitáros. IV. XI. 7–1959. 19–2002. I. légi baleset Berry Oakley basszusgitáros (Allman Brothers Band) motorbaleset Bill Graham szervezô helikopter-baleset Buddy Holly (sz. 1931–1991. 29. gitáros 64 éves Willie Dixon bluesénekes. XII. 10. 1967. James King) Otis Redding kísérô zenekara. 3. David Bowie. VII. Carl Cunningham. 11. 1944.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Tim Rose énekes. bôgôs. XII. 4–1972. Phalon Jones. IX. 13. 1915. Tony Thompson dobos (ex Chic. 1–1992. dalszerzô bélrák 1940–2002. 399 . II.

1951. 1945. 29–1998.5. s az átment rajta Cozy Powell dobos autóbaleset Chris Bell gitáros (Box Tops) autóbaleset Dennis Wilson dobos (Beach Boys) belefulladt a Csendes-óceánba Duane Allman Gitáros (Allman Brothers Band) motorbaleset Falco énekes autóbaleset Goldy McJohn orgonista (Steppenwolf – Born To Be Wild) autóbaleset Gus Dudgeon producer autóbaleset 1947. XII. XII. X. 4–1983. IV . 10–1986.Szakács Gábor Clarenece White gitáros (Byrds) egy autó elütötte 1973. 2–1983 1942–2002 400 . XI. 1944. 14. 20–1971. 29. V. 12. II. I. X. 1946. XII. VII. 12–1978. Cliff Burton basszus (Metallica) 1962. 28. 1957–1998. 28. kizuhant a turnébuszból. II. XII.

1952. Steve Gaines) Marc Bolan énekes. IX. X. 1966. V. 26.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Jacob Miller (Inner Circle) motorbaleset John Rostill basszus (Shadows) földeletlen gitártól áramütés Johnny Kidd (Johnny Kidd & the Pirates) autóbaleset Keith Godchauxs orgonista (Grateful Dead) autóbaleset Keith Relf énekes (Yardbirds) földeletlen gitártól áramütés Leon Wilkeson basszusgitáros (Lynyrd Skynyrd) Les Harvey gitáros (Stone The Crows) földeletlen gitártól áramütés Lynyrd Skynyrd együttes légi baleset (Ronnie Van Zant.III. 19–1980. VII.22–1976. 2–2002 1972. 7. 1977. 1942. VI. 21. XI. 16–1973. 20. 3. 1943. 20. 1977.V. 401 . gitáros (T. IV. 16. II.14. 2003. X. VII. 23. 1948. II.Rex) autóbaleset Mark Kendall gitáros (Great White) tûzvész 1980.

6–1978. X. V. 6–1982. I. XII. VI. IX. 21.Szakács Gábor Martin Lamble dobos (Fairport Convention) autóbaleset 1949. VIII. Ibiza szigetén felbukott kerékpárjával és agyvérzést kapott Otis Redding énekes légi baleset Pete DeFreitas (Echo & The Bunnymen) motorbaleset Randy California gitáros (Spirit) vizesárokba fulladt Randy Rhoads gitáros (Ozzy Osbourne) légi baleset Razzle (sz. 1984. 19. Nicholas Dingley) dobos (Hanoi Rocks) autóbaleset Rushton Moreve basszusgitáros (Steppenwolf – Born To Be Wild) autóbaleset 1941. 14. 16–1988. beverte a fejét és agyvérzést kapott 402 . leesett a lépcsôn. VII. IV. III. 1951. 1948–1981 Sandy Denny (sz. 28–1969. Nico (sz. XII. II. 8. 18. 9–1967. XII. 14. 20–1997 1956. Alexandra Denny) énekesnô (Fairport Convention) 1947. Christa Paffgen) énekesnô (Velvet Undereground) 1938. 10. 1989.

16–1997. Florence Ballard énekesnô (Supremes) 1943. 22. II. 27. Öngyilkosok Curt Cobain énekes. 1980. I. egy csomó tablettát vett be alkohollal.Rex) félrenyelte a koktélt (31 éves) Steve Ray Vaughan gitáros. II. 4. X. VII. 28.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Sonny Bono (Salvatore Bono) énekes (Sonny & Cher) síbaleset Steve Currie basszus (T. X. 1989. 5. 5. énekes helikopter-baleset Trevor Lucas (Fairport Convention) autóbaleset Viv Stanshall énekes (Bonzo Dog Do Dah Band) lakástûz 1935. 1981. IV. IV. szívtrombózis Minden bizonnyal öngyilkos lett. 27. 403 .Rex) autóbaleset (33 éves) Steve Peregrine Took kongás (T. 30–1976. 1954. gitáros (Nirvana) agyonlôtte magát 1994. II. VIII. 3–1990.

1943. 1945. 27–1975. zongorista. VII. VIII. 2002. V. 16. 18. II. IV. énekes (Badfinger) felakasztotta magát Richard Manuel zongorista (The Band) felakasztotta magát 1980. III. I. 2–1973. 1947. 22–1997. 1929–1967. I. 3. IV. 1939. 404 . XI. David Redding) basszusgitáros (Jimi Hendrix Experience) depressziós volt öngyilkosság nincs kizárva Paul Williams énekes (Temptations) fejbe lôtte magát Peter Ham gitáros. 23. 1999. IV. V. 1960. 22. 3–1986. 11. 17. 25–2003. XII.4. VI.Szakács Gábor Ian Curtis (Joy Division) felakasztotta magát Joe Meek menedzser (Tornados) fôbe lôtte magát John Lee dobos (Feeder) felakasztotta magát (33 éves) ’Screaming’ Lord Sutch énekes felakasztotta magát depressziós volt (58 éves) Michael Huthence énekes (INXS) felakasztotta magát Noel Redding (sz.

16. 23. IV. 11–2002. 1947. I. 5–1997. altatótúladagolás. Vincent Crane orgonista (Atomic Rooster). 23. Brian Epstein a Beatles menedzsere 1934. X. I.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Stuart Adamson gitáros. XI. öngyilkos lett 1989 Szenvedélybeteg halottak Al Wilson gitáros (Canned Heat) túladagolás Billie Holiday jazzénekesnô heroin áldozata lett Brent Myland orgonista (Grateful Dead) 1952. VII. 31–1978. 21–1990. XII. 3. 5–1983. felakasztotta magát – felesége. két gyermeke gyászolja Terry Kath gitáros (Chicago) ’véletlenül’ agyonlôtte magát Tom Evans basszusgitáros. énekes (Badfinger) felakasztotta magát 1946.és kokaininjekció után hunyt el Brian Connolly énekes (Sweet) májbaj – alkoholista 1943. VI. de a halottkém jelentése ellenére halálának valódi oka mindmáig tisztázatlan 405 . énekes (Big Country) 1958. 26. 19–1967. VII. VIII. 1949. 4–1970. morfium. X. 26. IX. IX.

V.és drogfüggôségét követôen szív-. hogy az ördög az elpusztítására tör. Cecil Connor) énekes. V. 8. X.19.1976. 19. 8 . 1976. 30. 16. ’Belôtt’ állapotban a metró alá ugrott. 18–2002. 1956–2003 . VIII.Szakács Gábor Carl Radle basszus (Derek and the Dominos) krónikus vesegondok 1980. 13. 5. XI. máj.és alkohol-túlfogyasztás Howie Epstein Producer. I. 28–1974. mert úgy gondolta. 5–1973.és veseelégtelenségben hunyt el. IX. Clyde Mc Phatter énekes (Drifters) 1933. Gram Parsons (sz. IX. XI. Súlyos alkohol. 15–1972. basszusgitáros (Tom Petty & Heartbreakers) túladagolás 406 1946. Dee Dee Ramone basszusgitáros (Ramones) túladagolás Elvis Presley énekes gyógyszer-túladagolás Gar Samuelson dobos (Megadeth) kábítószer Gary Thain basszusos (Uriah Heep) túladagolás 1952. VI. 1935. VI. Graham Bond szaxofonos 1937. III. gitáros (Byrds) kábítószer.

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv
James Honeyman-Scott gitáros (Pretenders) kokain/heroin-túladagolás Janis Joplin énekesnô heroin-túladagolás 1956. XI. 4–1982. VI. 16.

1943. I. 19–197O. X. 4.

Jeff Porcaro dobos (Toto) 1954. IV .1–1992. VIII. 5. drogoktól legyengült szervezete nem élte túl a szívrohamot Jerry Garcia gitáros, énekes (Grateful Dead) 1942. VIII. 1–1995. VIII. 9. szívroham végzett a drogtól legyengült szervezettel Jim Morrison énekes, Doors 1943. XII. 8–1971. VII. 3. kábítószerektôl, alkoholtól legyengült szervezete nem viselte el a szívrohamot Jimmy McCullogh gitáros (Wings) a halál oka tisztázatlan, kábítószeres volt John Beluschi énekes túladagolás, 34 éves John Panozzo (Styx) alkoholista Johnny Thunders gitáros (New York Dolls) túladagolás 38 éves

1979. IX. 28.

1982

1996. VII.

1991

407

Szakács Gábor
Keith Moon dobos (Who) gyógyszer-túladagolás Layne Stanley énekes (Alice In Chains) túladagolás 1947. VIII. 23–1978. IX. 7.

2003

Lowell George gitáros (Little Feat) 1945. IV. 13–1979. VI. 29. szívroham, amit droghasználat idézett elô Malcolm Owen (Ruts) túladagolás Mickey Finn kongás (T.Rex) vese- és májelégtelenség

1980. VII. 14.

1947–2003

Paul Kossoff gitáros (Free) 1950. IX. 14–1976. III .19. kábítószertôl legyengült szervezete nem bírta ki a szívrohamot a London–New York repülôjáraton Pete Farndon basszusgitáros (Pretenders) túladagolás

1952. VI. 12–1983. IV. 15.

Phil Lynott énekes, basszusgitáros (Thin Lizzy) 1951. VIII. 20–1986. I. 4. a drogtól legyengült szervezettel a szíve végzett Rob Pilatus énekes (Milli Vanilli) 1965–1998. IV. 3. alkohol és altató keveréke végzett vele, drogfüggô

408

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv
Ron ’Pigpen’ McKernan orgonista (Grateful Dead) alkoholmérgezés Robbie McIntosh dobok (Average White Band) heroin-túladagolás, azt hitte, kokaint szippantott Rory Gallagher énekes, gitáros (Taste, Rory Gallagher) cirózis Rudy Lewis énekes (Drifters) kábítószer Steve Clark Gitáros, alkoholista (Def Leppard) Shannon Hoon énekes (Blind Melon) valószínûleg kábítószer Sid Vicious basszusgitáros (Sex Pistols) heroin-túladagolás (21 éves) Tim Buckley énekes, gitáros, heroin-túladagolás (28 éves) Tommy Bolin gitáros (Deep Purple) túladagolás 1945. IX. 8–1973. III. 8.

1950–1974. IX. 23.

1948. III. 2–1995. VI. 14

1935. V .27–1964. VI.

1960. IV. 23–1981. I. 8.

1995

1979. II. 2.

1975

1951–1976. XII. 4.

409

Szakács Gábor

Legyilkoltak
Al Jackson (Jr. Booker T & MG’s) a lakásában rajtakapott betörô lelôtte Carlton Barett (Bob Marley & Wailers) háza elôtt lelôtték Felix Pappalardi basszusgitáros (Mountain) felesége lelôtte John Lennon énekes, gitáros (Beatles) lelôtték Marvin Gaye énekes prédikátor apja lelôtte Peter McIntosh (Bob Marley & Wailers) lelôtték 1975. X. 1.

1987. IV. 17.

1985

1940. X. 9–1980. XII. 8.

1939. IV. 2–1984. IV.

1991. VI. 6.

Robert Johnson bluesgitáros, 1983-ban tisztázatlan körülmények között meggyilkolták Sam Cooke énekes lelôtték Pete Tosh (Winston McIntosh) gitáros (Bob Marley & Wailers) a házában lelôtték

1931–1964. XII. 11.

1944. X. 19–1987. IX. 12.

410

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv
Az alábbi néhány esetben az elhunytról bôvebb tájékoztatást adunk. Badfinger 1969 szeptemberében felveszik McCartney Come And Get It címû, Peter Sellers és Ringo Starr The Magic Christian filmjéhez készült szerzeményét. Még három sikerszámuk – No Matter What, Day After Day, Without You – következik, fellépnek George Harrison Bangla Dash megsegítéséért adott koncertjén. Ezt követôen 1974-ben már piacon lévô, Badfinger címû albumukat kiadójuk visszavonatja, mert a bankszámlán letétbe helyezett 600 000 dollár szôrén-szálán eltûnt. A zenekart beperli. Az egyre sokasodó tisztázatlan ügyek miatt Ham öngyilkos lesz, a zenekar azonban tovább küszködik. 1983-ban Evans ugyancsak felakasztja magát, mert reménytelennek látja jogdíjai behajtását. Bob Marley 1977 májusában a párizsi fellépés idején a fociért élô-haló Marley megsérült egy meccs alkalmával. Leszakadt a lábujjkörme, és bár a seb eleinte nem látszott komolynak, csak nem akart gyógyulni. Ekkor egy Miamiban praktizáló csodadoktor, dr. William Bacon ortopédsebész vette gondjaiba, aki bôrátültetést hajtott végre és a mûtétet sikeresnek nyilvánította. A gyilkos kór azonban már nem engedte el áldozatát, aki 1980. szeptember 21-ének reggelén a New York-i Central Parkban, kocogás közben felbukott. Hazavitték, de régi, közvetlen barátait nem engedték hozzá új, ôt körülvevô társai. Ezek az ingyenélôk a nevében óriási számlákat csináltak, partikat rendeztek, a pihenésre vágyó Marleyt nem hagyták magára, még betegágya körül is bulizni kezdtek. Felesége csak másnap érkezett, akinek Bob elmondta, hogy orvosai daganatot állapítottak meg nála. Két nappal késôbb még lejátszott egy koncertet, majd amikor Rita le akarta állíttatni a turnét, egyik ’barátjuk’ csak annyit mondott szívtelenül, hogy minek, Bob így is, úgy is meg fog halni. A körutat persze lemondták és Marleyt a Manhattan’s Memorial Sloan-Kettering Cancer Centerbe szállították, ahol sugárkezelésnek vetették alá – eközben haja kihullott –, de már ez sem segített. A rák megtámadta máját, tüdejét, agyát és megállíthatatlanul terjedt tovább egész testében. Több kórházat is megjárt eredménytelenül, amikor valaki azt tanácsolta, hogy feküdjön be dr. Josef Issels bajorországi Rottach Egern klinikájára. Eközben – 1980 áprilisában – Edward Seaga a jamaikai Order of Merit címet adományozta neki, amellyel hivatalosan is nemzeti hôssé 411

Szakács Gábor
nyilvánította. Kissé késôn jött a megbecsülés, noha a doktor az összes természetgyógyászattal összefüggô kezelési módot kipróbálta. Minden hiábavalónak bizonyult, a beteget vissza kellett vinni a miami kórházba. Ott hunyt el 1980. május 11-én. Temetése után a Twelve Tribes of Israel megbízottjai 3000 dollárért tartották a markukat, mondván, hogy a szekta rendelte a szertartást. Bryan MacLean A Byrds együttes turnémenedzsere volt, mielôtt 1965-ben alapító tagja nem lett a californiai Love nevû csapatnak. 1968-ban kivált, két évvel késôbb pedig a zeneipart is abbahagyta, csak a zeneszerzést folytatta. Az elmúlt három évtizedet a kereszténység terjesztésének szentelte. Curtis Mayfield 1990-ben egy színpadi baleset után nyaktól lefelé megbénult, 1999 januárjában súlyos cukorbetegsége miatt jobb lábát le is kellett vágni. 1965-ös nagy sikere a People Get Ready. Dee Dee Ramone A Ramones együttes basszusgitárosa. Hoolywoodi otthonában érte a halál, minden bizonnyal kábítószer-túladagolás következtében, a konyhában ugyanis fecskendôt találtak. Narkomániájáról és alkoholizmusáról nyíltan vallott életrajzi könyvében is. Douglas Glenn Colvin néven született 1952. szeptember 18án. Apja hivatásos katona, akinek szolgálati helyén, az akkori NyugatNémetországban nevelkedett és csak akkor tért vissza az államokba édesanyjával, amikor szülei elváltak. 1974-ben alapító tagja volt a Ramones együttesnek. Kötekedô ember hírében állott, amikor Phil Spectorral készítették a Ramones albumát, részegen meg akarta verni a producert, aki viszont pisztolyt fogott rá. Volt kábítószerügynök, fegyveres rabló, és persze heroinfüggô. A szólisztikus rockzene untatta, ezért akart olyan számokat, amelyek legfeljebb három percig tartanak, így született minden idôk legelsô punk albuma 1976-ban, az önmagukról elnevezett Ramones. 1989-ben megvált társaitól és rapperként folytatta. Ismerôsei úgy tudták, hogy jó nyolc éve ’tiszta’, elhunyta ezért is érte ôket meglepetésként.

412

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv
Florence Ballard A Supremes egyik énekesnôje 1967-re megelégelte, hogy Diana Ross mellett csak ’másodhegedûs’ lehet és egyre jobban elkülönült két társától. Az év végén hivatalosan is kirúgták a zenekarból, a Motown kiadó szintén szerzôdést bontott vele. 1976-ra teljesen maga alá került, 8,7 millió dolláros perét a Motown ellen elvesztette, férje elhagyta. Amikor meghalt, a halottkém nagy mennyiségû tablettát és alkoholt mutatott ki a szervezetében. Jack Nitzsche Producer. Phil Spectortól tanulta a lemezfelvétel fortélyait, majd dolgozott a Ronettes, a Chrystals, a Righteous Brothers, Ike and Tina Turner, a Buffalo Springfield nevû együttesekkel, de tevékenységének egyik csúcspontja a Neil Younggal való találkozás, annak Harvest albumához készített hangszerelése. John Entwistle A Who basszusgitárosa volt, a hivatalos jelentések szerint szívroham áldozata lett 2002-ben, mégpedig egy nappal a zenekar induló amerikai körútja elôtt. Hotelszobájában találtak rá. A Guinness Book Of Records szerint az ôrült hangosan játszó zenekar hangereje már korábban károsította hallását, azaz a Marshall hangfalhegyek elôtt álló muzsikus részben megsüketült. Razzle A Hanoi Rocks dobosát a merev részeg Vince Neil (Mötley Crüe) autókázni vitte. Három kocsival ütközött, többen súlyosan megsérültek a balesetnél, Razzle elhunyt, legkevésbé a vétkes Vince járt rosszul. Letartóztatták, ám 2500 dollár óvadék ellenében kiengedték. Az 1985 júliusi tárgyaláson 2,6 millió dolláros kártérítést szabtak ki rá (ezt a sérülteknek – közülük ketten megbénultak – kellett megfizetnie ), valamint 200 óra szociális munkát. Mindössze 20 napot ült, a Hanoi Rocks viszont feloszlott. Tim Rose Énekes, leghíresebb dalai a Hey Joe, Morning Dew, Come Away Melinda (Uriah Heep) elôadója. A Morning Dew folk eredetijét úgy dolgozta át, hogy azt követôen már a Grateful Dead, Jeff Beck (Rod Stewart 413

Szakács Gábor
énekével), a Nazareth és Robert Plant is felvette mûsorába. A Hey Joe-t szintén ô hozta olyan állapotba, hogy Hendrix annak hallatán készítette el saját változatát. Papnak készült, majd az USA légierejénél szolgált. Ezt követôen kapcsolódott be a zene látványüzletébe és alapította meg a Triumvirate együttest Cass Elliott énekesnôvel, aki késôbb a Mamas and Papas tagjaként vált ismertté. Rose nem tudta megismételni bemutatkozó folkrock albuma sikerét, húsz évre elköszönt a zenétôl és csak 1997-ben próbálkozott ismét. Bélrák mûtétjét követôen hunyt el. Zal Yanovsly Zalman Yanovsky néven Torontóban orosz bevándorló zsidók gyermekeként született. Kisebb zenekarok után a Lovin’ Spoonful együttessel 1965-ben mutatkozott be. Steve Boone nevû dobosukkal együtt a San Franciscó-i rendôrség marihuána tartása miatt letartóztatta 1967-ben. Zal válaszút elé került; vagy kiutasítják az országból, vagy beárulja a terjesztôt. Minthogy az utóbbi lehetôséggel élt, a hipi közösségek, a sajtó és a rock kiközösítette. Kivált a zenekarból, szólóban próbálkozott, majd 1970-ben abbahagyta a zenélést. 1979-ben feleségével Kingstonban nyitott éttermet.

414

milyen zenének nevezett zajt. Mindenekelôtt – éppen e könyv tényfeltárása alapján – szakítani kell a ’rock örök és elpusztíthatatlan’ jelmondattal. de el is vetheti azokat. amilyen a bennünket körülvevô világ. zörejt hallunk.Nagy Rock ’n’ Roll Könyv Utószó Ezt a kötetet azzal kezdtük. A csendet szeretem. hogy ne halljon emberi. a szobrászat és persze a zene – olyanok. Felhagytam vele. a festészet. az már saját döntésétôl függ. hiszen nem mindegy. hogy a mûvészetek – a film. Mert nem a rock. amelynek csupán egyetlen mozaikszemcséje ez a mûfaj. egyetérthet a könyvben elôforduló magyarázatokkal. A kérdés csak az. És elérkeztünk az egyik leglényegesebb ponthoz. a csecsemô az édesanya szívverésének hangjától nyugszik meg. hogy megkíséreljük összefoglalni a rock ’n’ roll öt évtizedét. ez az én zeném. csak megállapítja a tényeket. a hang elpusztíthatatlan. hogy csendes. hanem gyógyít is. közel kerülhet a tébolyhoz. hiszen ezt mindenki saját belátása szerint is megteheti. hogy milyen hangot. hogy meg kell-e adni magunkat a bennünket pusztulás 415 . szunynyad el. és megfogalmazni a jövôt. levonni a tanulságokat. de hogy megfogadja-e valaki. ahogyan igen részletes Ian McDonald A fejek forradalma címû és a Beatles dalait taglaló kötetének elemzése a ’60-as évek pop/rock világáról. mert a biztató jövô érdekében teljes szemléletváltásra van szükség. a színház. amire nem meri felhívni a figyelmet. ám mégsem teljes. fejtegetés akad bôven. E sorok írója ezzel szemben úgy érzi. Az egyes fejezetek alapján talán már nincs is szükség a végköveztetésre. vagy állati hangot. ki nem állhatom. Itt és most a magam részérôl ezt megteszem. Sokan mondják.” Lehet. hogy erkölcsi kötelessége saját összegzését közzé tenni. mert nem mutat kiutat. És azért áll meg ezen a ponton. Mert magyarázat. nyugalmas helyre vágynak és a településeken kialakult ôrület ismeretében ez magától értetôdô kívánság. Nem teljes. Tény. Mert a megfelelô hang nemcsak üzenetet közvetít. hanem a zene. ám töltsön el valaki akárcsak néhány napot úgy. Ahogy Mike Oldfield is megfogalmazta: „Nem hallgatok zenét.

Szakács Gábor
felé hajtó, hajszoló erôknek, beállunk-e a sorba, hogy úgymond divatosak legyünk, vagy egy másik értékítélet mellett kardoskodva éppen a mûvészetek eszközeivel igyekezzünk gátat vetni a kedvezôtlen folyamatoknak. Jelenleg annyit érzékelünk, hogy egy láthatatlan erô kimondottan a világ lakhatatlanná tételére, majd végsô elpusztítására törekszik. Ma már mindenki tudja, hogy az ember felelôtlensége miatt a környezet olyan mértékû károkat szenvedett, hogy ha most történne valami csodaszerû szemléletváltás, még akkor is csak ezen a szinten lehetne megkapaszkodni. A teljesen felborult idôjárási egyensúly, az aszály, másutt az árvizek, a partra úszó öngyilkos bálnák jól jelzik a veszélyt, de alig van ember, zenész még kevesebb, aki ezzel foglalkozna. De maradjunk a hangnál! 2001. december 28-án a Füst a víz felett címû rádiós mûsorában Schuster Lóránt hallgatói levelekre válaszolt, és bár nem derült ki, hogy saját véleményét mondja-e, vagy valakit idéz, mindenesetre így szólt: „Meggyôzôdésem, hogy az a jó beatzene, amelyik jó nagy zajt tud csapni.” – majd beindította Steve Marriott egyik felvételét. Nos, ez a megállapítás több sebbôl is vérzik. Azon túl, hogy John Entwistle, a Who együttes basszusgitárosa a hangerôtôl lett csaknem teljesen süket, el kell döntenünk, hogy zajt vagy zenét akarunk hallani. A kettô együtt nem megy. Erre már többen rájöttek, csak meg kell hallgatni Robert Plant, Ritchie Blackmore és Deep Purple jelenlegi koncertjeit. Ezzel szemben a Manowar továbbra is képtelen mértéket tartani és amikor a Pecsában játszott, az embernek ki kellett jönnie a csarnokból, hogy felismerje, mi is szól odabenn. A Purple klasszikus felállásának a hasonlóan érzelemmentes döngetés vetett véget 1973-ban, és bár az ilyen fajta koncertek sokak számára lehettek kedvesek, éppen a zenekar fáradt bele legelébb. Egy tudósító így fogalmazott a New Musical Express hasábjain: „High energy but where is the music? (Roppant energikus, de hol a zene?)”, és tökéletesen igaza volt. Vannak, akik még ma is nehezményezik a Purple stílusváltását Blackmore kiválása után, pedig a zenekar ekkor került zenei csúcspontjára. Ahogyan Blackmore is azt nyilatkozta, elege van a rock riffekbôl és belevetette magát a renaissance korszak felidézésébe, Joan Baez- és Bob Dylan-dalokat dolgozott fel. Megbolondult? – kérdezhetjük magunktól. Korántsem, csak utat engedett természetes érzelmeinek, a belsô kényszernek, ami az elôrelépés irányába hajtotta. 416

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv
Persze ezt nehéz megmagyarázni az AC/DC barátainak, akik olyasmihez ragaszkodnak, mintha harminc éven keresztül mindennap ugyanazt a kedvenc ételüket tennék eléjük az asztalra. Elképzelhetetlen, hogy ne fordulnának el tôle utálattal rövid idôn belül, Angus Youngot és társait viszont továbbra is fogyasztják. A kérdés ezúttal is roppant egyszerû. A: csupán felhôtlen szórakozásra vágyunk a koncertek és lemezek hallgatásával vagy B: szellemi, lelki épülésre is szükségünk van. Ha az elsôt választjuk, akkor valóban nem szükséges nagy feneket keríteni a dolognak, elég elordítani, hogy Highway To Hell, elsütni a színpadra állított ágyúkat, csutkára tekerni a pótmétereket és Lórival egyetértésben mindenkit kizavarni a világból a hangerôvel. A polgár ezt követôen másnap visszamegy a munkahelyére, és átkozza a világot, hogy minden milyen rohadt. És teszi ezt azért, mert nem kapott semmi többet a pillanatnyi élvezetnél, lehet hogy jól be is rugott, fáj a feje a vizezett sörtôl és a pancsolt bortól. Ha azonban olyan élményben részesült, amelynek során a zenét tartalommal is megtöltötte az elôadó, váltakozva játszott erôsebben és meghittebben, továbbá káromkodás helyett valami értelmeset is mondott, akkor ez a hangulat nem múlik el, ahogyan a Manfred Mann’s Earth Band 1986-os, a leégett BS-ben és Roger Waters 2002-es Kisstadionban adott koncertje esetében. Egyszer és mindenkor szakítani kell a sex, drug & rock ’n’ roll álságos szemléletével is, hiszen megalkotói egymással össze nem függô dolgokat fûztek egy láncra. Az eredményt e könyv megfelelô fejezeteiben el lehet olvasni. Módosítani kell a közönség és a zenészek kapcsolatán is. Elfogadhatatlan, hogy tök részeg vagy belôtt muzsikusok igyekezzenek súlyos belépti díjak ellenében színpadra tántorogni, ahogyan a Kisstadionban a Black Sabbath elôtt a Pantera imbolygó énekese, Phil Anselmo, vagy 2003-ban a Pecsában Yngwie Malmsteen. Ugyancsak megalázó, ha a közönség nincs magánál, sörösdobozokat és egyéb tárgyakat dobál a zenekarokra, arról nem is beszélve, hogy egymás testi épségére sem vigyázva tiporja halálra a gyengébbeket. A mûfaj gazdagítása érdekében bátran meríteni kell a múlt hagyományaiból, ahogyan a Jethro Tull, Mike Oldfield, a Thin Lizzy, vagy éppen Gary Moore tette/teszi napjainkban is. El kell szakadni az úgynevezett nagy generáció kritikátlan magasztalásától, mások megfogalmazásában életérzésétôl, mert ilyen minden 417

Szakács Gábor
korosztálynak van. Ráadásul az ezt hangoztató zenészek hétköznapi élete nem ritkán merôben ellentmond ennek az ’életérzésnek’, az ’ôszinte, kôkemény rock’ csak szavakban létezô hôsiességének. Ezt annál is inkább felejtsük el, mert egymást folyamatosan áthintázó, egy kanál vízben megfojtó muzsikusok, menedzserek, szervezôk tömege nyüzsög a szakmában, akik az ’ôszinte’ szó valódi jelentését hírbôl sem ismerik. Persze tisztelet a kivételnek. Nem elônyös a világ jövôje szempontjából a színpadi, vagy a klipeken látható erôszak éltetése, hiszen ennek már eddig is számtalan ifjú áldozata van. Nem igaz az sem, hogy kizárólag látvánnyal lehet eladni egy kulturális terméket, ennek bizonyítására elég megnézni David Gilmour 2001-es szólókoncertjérôl készült DVD-jét, hogy lássuk, a megfelelô tartalom nem kíván pirotechnikai berendezéseket, mûvért, füstöt és egyéb kellékeket. Ahogyan a természetes hang, a természetes hangszerek, úgy a természetes elôadásmód hozza valóban közel az elôadót és teszi felejthetetlenné közlendôjét. Minden más, elsôsorban a külsôségekre helyezett hangsúly valami hiányát igyekszik pótolni, ahogyan a hölgyek arcán a púder és a festék. A rock önmagában nem oldott meg semmit, ezt jól tükrözi John Lennon megjegyzése: „Ugyanazok a mocskok irányítanak, ugyanazok az emberek tartanak kezükben minden szálat. Egyszerûen hülyét csináltak egy egész korosztályból.” Ez az út tehát önmagába, változtatás nélkül járhatatlan. A középkori lantosok, kobzosok egyetlen hangszerrel a kezükben írtak történelmet, tudósítottak a látottakról, hallottakról, mégis tömegek voltak rájuk kíváncsiak. Mert akkor még hallgató és hallgatott is a természetesség híve volt. A rock ’n’ roll ezt a természetességet kezdte eltörölni, hamis jelszavait hangoztatni és ennek következtében süllyedt oda, ahol most tart. A változáshoz természetesen nem elegendô pusztán a rockerek szemléletváltása, az élet más területein is szükség van körültekintôbb gondolkodásra, de valakinek el kell kezdeni. És miért ne kezdhetnék azok, akik alig várják, hogy a mûfaj régi fényében tündököljön. Ki tudja, példájukat talán mások is követni fogják.

418

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv

Köszönetnyilvánítás
A szerzô az alábbi személyeknek és intézményeknek mond köszönetet az elmúlt években megjelent kiadványaihoz nyújtott támogatásukért: Bozsik József, Böszörményi Gergely (Stereo/Periferic Records), Csabai Mátyás (Lemezbörze), Csiba Lajos, Csikor Ottó, Demeter Zoltán, Éghajlat Kiadó (Kovács Lajos Péter és Gyergyák Bence), Farkas János, Gárdai György, Hír Tv, Kárpátia, Kertváros címû újság, Kindelmann Gyôzô, Koszits Attila (Zenészmagazin), Maritz László, Magyar Demokrata, Magyar Jelen, Magyar Világ, Metál Hammer/Hammer World, Nagy Feró, Nemes Nagy Péter, Nemzetôr, Pázmándi Bán Zoltán (XVI. Kerületi Fórum), Rádió Paks, Répássy Gábor (Másik Rádió – Gödöllô), Rockinform, Rockworld, Rozgics Mária, Siklósi Beatrix, Szilas Zoltán (Vasárnapi Hírek), Szüle Zsolt, Tari Ottó, Török Ádám, Varga Imre (Magyar Fórum), Váradi Ferenc (Friss Rádió – Debrecen), Z. Kárpát Dániel (Kárpátia), Zenit Tv továbbá zenészek, zenekarok. A kötet írójaként Rezes Zoltánnak állítok emléket, aki már nem érhette meg az általa olyannyira szeretett zenék 50. évfordulójára készült visszatekintést és összefoglalót. Hozzá hasonlóképpen nem tudom már átadni e kötetet szeretett és tisztelt újságíró munkatársamnak, Bánhidai Károlynak, akinek azt ígértem, hogy zenével, zenészekkel kapcsolatos kérdéseire ebben a kiadványban találja meg a feleletet. A magyarok Istene vigyázzon rájuk égi útjukon. Külön köszönöm az Attila ifjúsága történelmi zenemû közremûködôinek a segítségét, végül, de nem utolsósorban feleségemnek, Friedrich Klárának, aki verseivel segített létrehozni ezt a zenei anyagot.

419

Szakács Gábor

Felhasznált irodalom
Eric Burdon: I Used to Be An Animal J. Randy Taborelli: The Unauthorised Biography! (Cher) Timothy White: Catch A Fire – The Life Of Bob Marley Bill Wyman: Stone Alone Ross Benson: Paul McCartney – Behind The Myth Acsay Judit: Hogyan készül a popmenedzser? Chris Welch: Peter Grant Andy Blackford: Wild Animals Gary Herman: Rock ’n’ roll Babylon Nicholas Schaffner: Pink Floyd Mike Watkinson&Pete Anderson: Syd Barrett John McDermott with Eddie Kramer: Setting The Record Straigth – Hendrix Martin Celmins: Peter Green founder of the Fleetwood Mac Christopher Andersen: Jagger Alain Dister: Die Wilden Jahre des Rock ’n’ Roll The Guiness Book of Rock Stars Ozzy Osbourne: Diary of A Madman Bodnár Dániel: Lélektôl lélekig Fotex: Élet és birodalom Metal Hammer (német) Classic Rock Uncut Bravo New Musical Express Melody Maker Sounds Muziek Express

Pop Photo Rolling Stone Metal Hammer/Hammer World (magyar) Rockinform Rockhard Magyar Demokrata Magyar Világ Magyar Fórum

420

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv

421

Szakács Gábor

422

Nagy Rock ’n’ Roll Könyv

H-1114 Bp., Bartók Béla út 59. Tel./fax: 36-1-466-9674 • 36-1-385-6343 E-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu • www.PerifericRecords.com
STEREO KFT. – PERIFERIC RECORDS •

423

Szakács Gábor 424 .

hu Az országban egyedülállóként foglalkozunk hologramokkal. digitális proofkészítés. elôkészítés Macintosh rendszeren. amit akár e-mailen is elküldhet. dekorációs és biztonságtechnikai célra E-mail: holo@holoprint.hu Mindez egy helyen megtalálható az Ön kényelme érdekében! . valamint vállalunk archiválást CD-re hagyományos filmrôl és digitális adathordozóról • E-mail: fdf@holoprint. kötészet E-mail: dtp@holoprint. grafikai tervezés. levilágítás.hu Nyomdánk teljes körû szolgáltatást vállal az ötlettôl a késztermékig: digitális tárgyfotó. ofszetnyomás.Fotócentrumunkban a hagyományoson túl digitális felvételeirôl is készítünk papírképet.

a hírnév mögött tragédiák tömegét fedezhetjük fel. Az ötvenediket. A kerek évforduló kiváló alkalmat nyújtott az elmúlt évtizedek áttekintésére. egymást palira vevô menedzserek. hogy az ilyen összevetések eleddig meglehetôsen egyoldalúra sikerültek. Holoprint Nyomda 1163 Bp. Veres P.. Ez a kötet szakítva az említett hagyománnyal. ám a tapasztalatok azt mondatják a szerzôvel. hogy zenész és zenebarát újból hihessen egymásnak. út 37. Ha azt akarjuk. . És ez a valóság lesújtó. kiadók. Ha ez sikerül.2003-ban születésnapját ülte a rock and roll. a kendôzetlen valósággal kívánja szembesíteni a rock and roll szerelmeseit. akkor a megfelelô következtetések levonása után nem lesznek szenvedélybetegségben elhunyt ifjú muzsikusok. kedvenceikben csalódott rajongók. hogy jó és rossz hozadékát egymás mellé állítva igyekezzünk mérleget készíteni. a valódi gondokat meg sem próbálták feltárni. együttestagok. akkor az említett önvizsgálatot el kell végeznünk. Lesújtó. valamint a megfelelô hasznot belôlük kisajtolni. kôkemény rock’ (nem ôszinte) hangzatos jelmondatai sem igazak. Ezen nincs mit szépíteni. mert a csillogás. Magától adódó szempont. míg a hozsannázók a legtehetségtelenebb hírességeket is az egekig magasztalták. A bírálat hangjai ugyanis inkább csak a felületet kaparták meg. mert a tömegtájékoztatás és a kiadók hallgatólagos egyezsége így tudott hihetetlenül káros példaképeket is a fiatalok elé állítani. valamint az ’ôszinte. hiszen már a ’rock örök és elpusztíthatatlan’ (elpusztítható). Ehhez nyújt segítséget a kötet.

Sign up to vote on this title