1/89

Schilling Péter

Használati útmutató az életedhez
A "NAGY" születési elemzés Minta Mária - 1955.04.03 részére

ISBN 978-963-06-9134-5 ©2008-2012 Ébredõ Erõ Akadémia Minden jog fenntartva

2/89

Hogyan válik a születési elemzés az életed használati útmutatójává?
a hatékony önismeret elsõ lépései

Amikor veszel egy TV-t, akkor biztosan adnak hozzá egy használati utasítást. Ebbõl röviden, tömören megtudhatod, hogy milyen lehetõségeid vannak, hogyan használhatod a készüléket. Amikor megszülettél, akkor édesanyád nem kapott ilyen leírást. Sõt, amikor átvetted az elsõ személyi igazolványod, akkor te sem kaptál ilyet. Ez egy nagy hiányosság, mivel ahány ember él ezen a földön, annyiféleképpen mûködik. Mindenkinek megvannak a saját lehetõségei, képességei és korlátai. Ezek a ismérvek azok, amik mentén zajlik az életed. Ezeknek a segítségével reagálsz a mindennapok történéseire, hozod meg döntéseid. Ahhoz, hogy feltáruljanak számodra azok a szabályok, amik az életedet irányítják, szükséged van egy használati útmutatóra, saját magadhoz, amibõl megismerheted azokat a lehetõségeket, amiket az életed tartogat számodra.

Ami miatt még sem kell reklamálnod a Teremtõnél a használati utasítás hiánya miatt, az a lehetõség, amit a születési dátumod tartogat számodra. Ha megfelelõen tudsz olvasni a születésed napjában, akkor kézhez kapod az életedhez írt használati utasítást is. A születési dátumod nem más, mint egy lenyomat, egy bélyegzõ, ami tartalmazza azoknak a hatásoknak az összességét, melyeknek eredõje a születésed pillanatában érvényesült.

3/89

Ezek a hatások az életedre "rányomták" a bélyegüket. Ezért Földi létezésed folyamán az állandóan változó lehetõségekre és élményekre a születéskori lenyomatod hatására fogsz reagálni. Ezt a lenyomatot, egyszerûen típusnak vagy karakternek is nevezhetjük. Testi, lelki, szellemi és még sok más értelemben bizonyos embertípushoz tartozol. Ez persze nem azt jelenti, hogy pontosan mindenre ugyanúgy fogsz reagálni, mint más ugyanebbe a csoportba tartozó ember. De egy bizonyos helyzetre adott válaszotok sokban hasonlítani fog. Ezek alapján benned is felmerülhet egy logikus kérdés.

Minden ember, aki ugyanazon a napon született egyforma?
A válasz igen is és nem is. Természetesen, még a fél perc eltéréssel született egypetéjû ikrek sem egyformák teljesen, sem viselkedésben, sem pedig megjelenésben. A kielégítõ válasz erre a kérdésre az lehet, hogy az egy napon született emberek sok helyzetben hasonlóan reagálnak. Ennek ellenére nem egyformák, ugyanannak a típusnak más és más aspektusát képviselik. Ez azt jelenti, hogy egy típusnak is több arca is lehet. Gondolj csak a pénzérmére, aminek legalább két oldala van. Egy típusnak is legalább két arca van. Ez a két variáció, ami egyetlen témakörhöz tartozik, a két véglet. A legszélsõségesebb variációk között számtalan, árnyalataiban különbözõ pont található. A két végletet összekötõ út közepén pedig a tökéletesen kiegyensúlyozott állapot található. Meglehet, találsz benne olyan kijelentéseket, amiket úgy érzel, hogy nem száz százalékban igazak rád. Ez se lepjen meg, próbálj a dolgok mélyére ásni, tedd fel magadnak a szükséges kérdést: "TÉNYLEG ILYEN VAGYOK?".

4/89

Mivel egy ember nem csak egyféleképpen sorolható típusokba, hanem különbözõ szinteken, mint például a gondolkodás, az érzelmek és a cselekedetek - hogy csak a legalapvetõbbeket említsem - , így ezek a szintek is különbözõ módon hatnak egymásra. Így még az egy napon születettek között is igen jelentõs különbségeket eredményeznek.

Hogyan olvassam ezt az elemzést?
Az a személyre szabott számmisztikai elemzés, amit most a kezedben tartasz nem más, mint egy HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ! Egy olyan leírás, ami tartalmazza a benned rejlõ lehetõségek és korlátok legsarkalatosabb pontjait. Ez az elemzés a kiindulópontja egy olyan önismereti munkának, ami elvezet oda, hogy képes legyél felismerni azokat a lehetõségeket, amiket kihasználva teljesebb életet élhetsz. Azáltal, hogy felismered a korlátaid és hiányosságaid képessé válhatsz arra, hogy megbékélve saját magaddal egy sokkal kiegyensúlyozottabb életet élhess. Persze egy ilyen munka sok idõt vesz igénybe, sok fáradtsággal, nagy felismerésekkel jár. Az egyetlen biztos pont pedig az, hogy egy TELJESEBB ÉLET megéri befektetni ezt az energiát. Meglehet, hogy ebben az elemzésben ellentmondásokra bukkansz majd. Van, hogy ellentmondó jelentéseket olvasol. Lehet, hogy meglepõdsz ezen, de gondolj csak bele, hogy hány ellentmondás van a saját életedben. Hány összeegyeztethetetlen gondolatod van önmagaddal szemben? Ezeket képtelen vagy egyik napról a másikra feloldani. Egy elemzéstõl sem várhatod el, hogy ellentmondásoktól mentes legyen, hiszen semmi mást nem tesz, mint tükröt tart eléd. "EZ VAGY TE!"

5/89

Ha õszinte vagy önmagadhoz az igaz válaszok megdöbbentõek tudnak lenni. Használd ezt az elemzést egy gondolatébresztõnek! Idõrõl- idõre vedd elõ és olvasd el újra! Így megláthatod, hogy mik azok a területek, ahol képes voltál elõre lépni, és hol vannak olyan feladatok, amiken még dolgoznod kell.

Ne csak olvasd az elemzést!
Adj választ az egyes fejezetekben feltett kérdésekre is magad számára, mert fontos, hogy az önismereted a saját válaszaid megtalálásával válik egyre teljesebbé. Az elemzésben a számmisztika rendszere által adott válaszokat kapod meg életed legfontosabb kérdéseire, de ezeket inkább kiindulási alapnak tekintsd a további önismereti munkádhoz. Fogalmazz meg magad számára további kérdéseket a gondolkodás törvénye kapcsán, és igyekezz megadni rá a saját válaszaidat is! Ehhez kívánok neked nagyon jó olvasást és sikeres önismeretet!

Baráti Üdvözlettel:

Schilling Péter Az útjukat keresõk tanácsadója www.ebredoeroakademia.hu

6/89

7/89

A boldogság képlete
A boldogság képlete az életed hét törvényének egymásból következõ láncolata, ami kódolva van a születési dátumodban. A születési dátumod számmisztikai képletének elkészítése során kapott számértékek határozzák meg az életed hét törvényét. A törvények megismerése és megfelelõ sorrendben történõ alkalmazása elengedhetetlen a sikeres és boldog életed szempontjából. A boldogság képletében szereplõ hét törvény egymásra épül és felbonthatatlan sorrendet alkot. Az elsõ törvény mindig meghatározóbb az életed szempontjából, mint a második, a második meghatározobb, mint a harmadik. A hét törvény egymásnak alárendelt igazságok az életedben, aminek megismerésével egyben felelõsséget is vállalsz azok betartásáért.

A hét törvény megismerése nem csak kötelesség, hanem felelõsség is
A hét törvény megismerése után többé nem hivatkozhatsz arra, hogy nem tudsz róla, hogy milyen belsõ erõk mûködtetik az életedet. Ha megismerted a törvényeket, akkor többé nem hivatkozhatsz a véletlen balszerencsére és nem várhatsz többé a szerencsés véletlenre sem az életedben. Ettõl a pillanattól fogva egy olyan különleges beavatásban van részed, mely egyszer és mindenkorra a kezedbe teszi az életed felett gyakorolt irányítás felelõsségét. Ha készen állsz rá, hogy az elemzésben olvasottak után felelõsséget vállalj azért, hogy megtedd a szükséges lépéseket, akkor csodák fognak történni az életedben, és elindul egy olyan hosszútávú változás, melynek eredménye kizárólag azon múlik mennyi bátorság van benned arra nézve, hogy a lehetõ legnagyobb lépéseket megtedd önmagadért.

8/89

A három alap törvény
A szellem, a lélek és a test törvényei
Ez a törvény meghatározza az alapkarakteredet,a 1.A gondolkodás törvénye: gondolkodásmódodat. A gondolkodás A születési év számából eredõ törvénye megmutatja számodra, hogy az törvény életedben melyek azok az egyetemes értékek, amikre különös figyelmet kell fordítanod egész életed során. Ez a törvény meghatározza a belsõ személyiséged, az érzelemvilágod. Az érzelmek törvénye megmutatja 2.Az érzelmek törvénye: A számodra, hogy mik azok a belsõ születési hónap számából hajtóerõk, mi az a legfontosabb eredõ törvény motiváció, ami az egész életed során belülrõl fût téged, mint az életed hajtómûve. Ez a törvény meghatározza, hogy miképpen nyilvánul meg a belsõ személyiséged a külvilág felé, milyen a 3.Az egyéniség törvénye: A viselkedésed, milyen szokásaid vannak. születési nap számából eredõ Az egyéniség törvénye megmutatja, törvény hogy miként nyílvánítod ki a külvilág számára azokat az értékeket és a belsõ hajtóerõket, amik az életed szempontjából meghatározóak.

9/89

Az egyensúly tövényei
A tanító és támogató erõk törvényei
Ez a törvény meghatározza, hogy melyek azok a területek az életedben, amikkel kapcsolatos értékítéledet fejlesztened kell. A lehetõségek törvénye megmutatja számodra az életed gyenge pontjait, amelyek fejlesztésével hatalmas lehetõséget kapsz az élettõl. Ezek a lehetõségek olyan tanulási feladatok számodra, melyek elvállalásával megnyílnak számodra az élet titkos ajtai. Ez a törvény meghatározza, hogy mik azok a képességek, amik segítenek betölteni a földi küldetésedet. Az erõforrások törvénye, megmutatja azokat az erõket, amik átsegítenek a nehézségeken, amik segítenek az életed kihívásainak megoldásában. Olyanok ezek, mint a varázserõk, amiket ajándékba kaptál az élettõl, hogy könnyebben boldogulj az utad során.

4. A lehetõségek törvénye: A születési képlet hiányszámából, számaiból eredõ törvény

5. Az erõforrások törvénye: A születési képlet többlet számából, számaiból eredõ törvény

10/89

Az út törvényei
A vállalt küldetésed törvényei
Ez a törvény meghatározza, hogy melyik út az, amin keresztül képes vagy eljutni a földi céljod beteljesítéséhez. Az életút törvénye 6.Az életút törvénye: Az megmutatja számodra, hogy milyen összesített életút számból eredõ kihívásokkal és nehézségekkel kell az törvény életed során szembenézni. Azt is megtudhatod belõle, hogy mi az, amit meg kell tanulnod az életed során és mi az, amit te magad tanítasz életeddel a világnak. Ez a törvény azt mutatja meg, hogy mi a feladatod, amit életed során be kell töltened, mi az a küldetés, amit a születéseddel felvállaltál és aminek a 7.A küldetés törvénye: Az beteljesítésére egész életed során összesített küldetés számából törekedned kell. A küldetés törvénye eredõ törvény nem egy elérendõ cél, hanem egy folyamatosan végzendõ emberi feladat, amivel a világ mûködéséhez járulsz hozzá.

11/89

Íme a születési dátumod számisztikai képlete
Benne az életed 7 törvénye

Születési év 19 10 1 Évszám Gondolkodás 2 55 10 1

Hónap 04

Nap 03

Hónapszám Érzelmek 4

Napszám Egyéniség 3

Életút 9

Küldetés 9

Hiányszám(ok) - Lehetõség(ek): 6,7,8 Többletszám(ok) - Erõforrás(ok): 1,5,9

12/89

1. A gondolkodás törvénye
A gondolkodás törvénye az életed elsõ számú törvénye, azt jelenti, hogy a gondolkodásod meghatározza az egész életedet. Amire eleget gondolsz, amivel a legtöbbet foglalkozol az életed során, olyanná válik az életed. Sokan úgy gondolják, hogy a körülményeik áldozatai és nincsenek hatással az életük alakulására. Ha ismered a gondolkodás törvényét, akkor azt is tudod, hogy a gondolataiddal képes vagy úrrá lenni az életed eseményein és az életed történésein. A gondolataid olyanok, mint a számítógépen futó programok, amelyek folyamatos utasítást adnak a tudatalattid számára arra nézve, hogy a gondolatok tárgyát a valóságban megvalósítsa. Minden alkalommal, amikor sokat foglalkozol egy gondolattal, legyen az számodra kedvezõ vagy kedvezõtlen, valójában azon dolgozol, hogy létrehozd a saját valóságodat. A gondolkodás törvénye megmutatja számodra, hogy miként látod a világot és mik azok a legfontosabb értékek számodra, amikre a legnagyobb hangsúlyt kell fektetned az életed során. Ha a gondolataid harmóniában vannak a látásmódoddal és a legfontosabb értékeiddel, akkor képes leszel irányítás alatt tartani az életed, ezért törekedj rá, hogy mindig szem elõtt tartsd a gondolkodás törvényét!

Ne feledd, a gondolataid meghatározzák az életed történéseit!

13/89

2 - Intuitív gondolkodással rendelkezel
Hogyan látod a világot?
Intuitíven látod a világot, szereted rábízni magad az Univerzumra, hogy megadja neked a szükséges válaszokat a kérdéseidre, vagy a problémáidra. Soha nem erõbõl akarod irányítani a dolgokat, inkább arra törekszel, hogy a környezeteddel és a világgal összhangban legyél. Olyan vagy, mint egy rádióantenna, érzékenyen befogadod a kívülrõl jövõ impulzusokat. Néha úgy tûnik, mintha szavak nélkül is tudnád mi van az emberek fejében. Rendkívül érzékeny vagy minden gondolati hullámra, ezért nagyon fontos, hogy tanulj mentális önvédelmi technikákat, hiszen annyi negatív gondolatminta ér nap mint nap, hogy könnyen beférkõzhet a gondolataid közé olyan minta is, ami károsan hat az életedre. Egy kiváló módszer, ha minden reggel ébredés után egy arany burkot vonsz magad köré, ami kívül tart minden olyan gondolati hullámot, ami számodra káros, és beenged mindent, ami elõre viszi az életed. Mennyire figyelsz oda a megérzéseidre? Valóban képes vagy rábízni magad az Univerzum segítségére? Képes vagy ellentétek nélkül látni a világot, amiben élsz?

14/89

Mik a számodra legfontosabb értékek az életben?
Nagyon fontos számodra, hogy a környezetben lévõ emberekkel jó kapcsolatban legyél, ezért minden esetben igyekszel a konfliktusok elkerülésével békés megoldást találni a problémás kérdésekre. Szeretnél békében és megértésben élni, mivel ösztönösen érzed a problémák megoldási lehetõségét, ezért nem érted, hogy mások ezt miért nem látják. Fontos számodra, hogy megoldást nyújthass a vitás helyzetek elkerüléséhez és a béke helyreállításához. Milyen a kapcsolatod a környezetedben élõ emberekkel? Képes vagy békés környezetet teremteni magad körül? Hogyan reagálsz a környezetedben lévõ konfliktusokra?

Milyen lehetséges problémáid adódhatnak a látásmódodból?
Rengeteg kétség fogalmazódik meg benned az élet dolgaival kapcsolatban. Mindennek látod a fehér és a fekete oldalát, de az ellentéteket csak akkor tudod feloldani, ha tudatosan a megérzéseidre figyelsz. Ha a megérzésedet figyelmen kívül hagyod, akkor bizonytalanná és talajvesztetté válhatsz. Hajlamos vagy kerülni a konfrontálódást, ezért inkább kitérsz, minthogy konfliktusba keveredj bárkivel. Ez a magatartás sokszor önfeladáshoz vezet. Hogyan oldod fel a benned lévõ kétségeket? Segítenek a megérzéseid megoldani a konfliktusaidat? Mi történik, ha konfliktusba keveredsz, hogyan kezeled a szituációt?

15/89

Hogyan járul hozzá a látásmódod a munkád sikeréhez?
A munkádban akkor lehetsz igazán sikeres, ha az intuitív látásmódodra támaszkodsz. Senkinek nem kell tudnia, hogy mibõl meríted a kiváló ötleteidet, elég ha te tudod, hogy az Univerzum kimeríthetetlen forrása segít. Válj részévé egy csapatnak és járulj hozzá a sikerhez gyakorlatias meglátásaiddal. Képes vagy a problémákat még azelõtt kezelni, hogy valóban felmerülnének.

Milyen hatással van a látásmódod a párkapcsolatodra?
Ha van társad, akkor bizonyára nagyon szereti benned, hogy szinte olvasol a gondolataiban, így sokkal könnyebben egy hullámhosszra tudtok kerülni. Társadban szeretnél egy érzékeny partnerre lelni, akivel szavak nélkül is megérthetitek egymást. Hajlamos vagy azt gondolni, hogy a társad is ugyanannyira érzékeny, mint te magad és gondolat olvasó, ami persze nem feltétlenül van így. Hajlamos vagy elfelejteni közölni partnereddel, hogy mit is gondolsz, mivel gondolatban ezt már megbeszélted vele. Ez persze sok félreértéshez vezethet. Figyelj oda arra, hogy szóban is közöld a neki szánt fontos gondolataidat.

16/89

2. Az érzelmek törvénye
Az érzelmek törvénye az életed második törvénye, azt jelenti, hogy amiben eléggé hiszel annak erõt adsz ahhoz, hogy valósággá váljon az életedben. Ez a törvény megmutatja számodra, hogy milyen érzelmi töltéssel erõsíted fel a gondolataidat. Az érzelmek az életed belsõ hajtóerõi, olyanok számodra, mint az üzemanyag, ami visz elõre téged az életed során. Az érzelmeid elõsegíthetik a vágyaid beteljesülését, de meg is akadályozhatják azt. Gondolj csak egy egyszerû példára, amikor vidám és jókedvû vagy, akkor szinte nem ismersz lehetetlent az életedben, úgy érzed bármire képes vagy. Ez valójában így is van. Amikor lehangolt és rosszkedvû vagy, akkor még azok a dolgok is sokkal nehezebben mennek, amikkel máskor könnyen megbirkózol. Az érzelmek törvénye megmutatja számodra, hogy mi az az érzelmi hajtóerõ, ami téged feltölt erõvel és képes az utadon tartani, hogy mindig a legtöbbet tudd kihozni magadból. Azért fontos, hogy megismerd ennek a törvénynek az üzenetét, mert akkor tudni fogod, hogy mi az, aminek jelen kell lennie az életedben, hogy jól érezd magad a bõrödben, jókedvû, optimista és energikus legyél. Ne feledd, az érzelmeid meghatározzák mire leszel képes az életben!

17/89

4 - Stabil lelkületû vagy
Milyen érzelmi karakterrel rendelkezel?
Érzelmileg nagyon stabil és kiszámítható ember vagy, akit nagyon nehéz, ha nem éppen lehetetlen kibillenteni az egyensúlyából. Nagyon ellenálló vagy az érzelmi viharokkal szemben. A stabil váradat nem lehet bevenni érzelmi játszmákkal, vagy támadásokkal, mert egyszerûen lepattannak rólad, mint egy láthatatlan páncélról a nyilak. Egyfajta belsõ nyugalom jellemzõ rád, amit külsõ hatás nem képes megingatni. Ha mégis történik valami odabent, abból kívûl nagyon kevés vagy egyáltalán semmi nem látszik. Nagyon stabil, megbízható ember vagy, akinek a hátán fát lehet vágni. Nagyon fontos, hogy a stabilitásod ellenére megtanuld befogadni és kimutatni az érzéseket, mert az érzelmek elutasítása könnyen megkeményedéshez, elhidegüléshez vezet, ami megnehezíti az emberi kapcsolataidat és ellehetetleníti, hogy az életed eseményei valójában hatással legyenek rád. Mi az, ami kibillent téged a belsõ egyensúlyodból? Hogyan kezeled az érzelmeket a mindennapi életedben? Képes vagy kimutatni a benned lévõ érzéseket?

18/89

Mi a legfontosabb hajtóerõ az életedben?
Nagyon fontos számodra, hogy a mindennapjaidban rend és kiszámíthatóság legyen körülötted. Az adja a hajtóerõt számodra, ha tégláról-téglára építkezhetsz. Szereted a saját tempódban, a saját elképzeléseid szerint élni az életed. A legfontosabb, hogy legyenek konkrét terveid, amiknek a megvalósításán dolgozhatsz. Szeretnél érzelmileg elkötelezett, lojális résztvevõje lenni egy hosszútávú feladatnak, amihez nap, mint nap hozzáteheted a magad részét. Mit jelent számodra a rend és a kiszámíthatóság? Vannak konkrét terveid, aminek a megvalósításán dolgozol? Mi az, aminek elkötelezetten a része tudsz lenni?

Milyen lehetséges érzelmi problémákkal kell szembenézned?
Ami problémát okoz az életedben, ha a jól megszokott, jól felépített rendszered váratlanul mégis csak felborul. Ez nagyon megvisel érzelmileg téged. Ha egyszer felveszel egy hangulatot legyen az jó vagy rossz, nagyon hosszú ideig benne tudsz ragadni. Ez fõleg akkor okoz problémát, ha rossz lelki állapotban vagy, mert képes vagy hosszú hetekig makacsul ragaszkodni hozzá. Ha megbánt valaki, akkor mereven tartod magad, és büszkén kivárod, amíg a másik a bocsánatodért esedezik, de persze ilyenkor sem adod könnyen a feloldást. Az érzelmi stabilitás árnyoldala nálad, hogy nagyon nehezen mutatod ki az érzéseidet, emiatt kívülrõl ridegnek és érzelemmentesnek tûnsz, még akkor is, ha belül pusztán nyugalom van benned.

19/89

Mi történik akkor, ha felépített érzelmi bástyáid egyszer csak összeomlanak? Hogyan kezeled a téged ért sérelmeket? Mit teszel, ha kibillensz az érzelmi egyensúlyodból?

Hogyan járulnak hozzá a hajtóerõid a munkád sikeréhez?
Munkádban akkor lehetsz kiemelkedõen sikeres, ha érzelmileg is elkötelezett részévé válsz a feladatodnak, amit rád bíznak. Ilyenkor olyan vagy, mint egy erõs "igavonó állat", képes vagy minden erõdet latba vetve kitartóan dolgozni. Ha egyszer egy feladat megnyert magának téged, akkor nagyon lojális vagy. Miután hoztál egy döntést, képes vagy következetesen végigjárni a szükséges utat, akkor is ha rögös és akadályokkal teli.

Milyen hatással vannak az érzelmeid a párkapcsolatodra?
Ha van társad, akkor bizonyára azt szereti benned, hogy nagyon stabil, megbízható ember vagy, akit szinte lehetetlen kibillenteni az egyensúlyából. Nagyon fontos számodra is egy kapcsolatban a megbízhatóság, az egyenesség és a stabilitás. Ha valaki mellett leteszed a voksod, akkor képes vagy a legnagyobb nehézségek ellenére is kitartani mellette. Emiatt akár egy rossz kapcsolatból is nagyon nehezen lépsz ki. Ami problémát okozhat a kapcsolatodban az, hogy nagyon nehezen mutatod ki az érzéseidet. Valójában nem lehet tõled szélsõségesen szenvedélyes érzelmi kirohanásokra számítani. Inkább jellemzõ rád a higgadt kiszámíthatóság, ami partnered számára, akár érzelmi ridegséget is jelenthet. Meg kell tanulnod kifejezni a benned lévõ érzéseket.

20/89

3. Az egyéniség törvénye
Az egyéniség törvénye életed harmadik törvénye, azt jelenti, hogy minden amit az életed során teszel egy-egy tégla életed építményében. Az egyéniségedet nagyban meghatározza az elsõ két törvény, vagyis a gondolkodásod és az érzelmeid, vagyis a motivációd. Gondolkodásod és motivációid hatására szokásokat alakítasz ki az életedben arra nézve, hogy mit hogyan csinálsz, milyen lépéseket követsz. A szokásaid összessége határozza meg az egyéniségedet. Ahhoz, hogy sikeres és boldog életed legyen sikeres szokásokra van szükséged. A sikeres szokások támogatják, hogy az életed során a számodra legfontosabb értékek érvényesüljenek és kifejezésre kerüljenek az érzelmeid. Akkor vagy összhangban saját egyéniségeddel, ha semmilyen módon nem próbálod manipulálni a viselkedésedet, nem akarsz szerepet játszani mások elõtt, hanem képes vagy önmagad korlátozása nélkül szabadon kinyilvánítani az akaratodat. Az egyéniség törvénye megmutatja számodra, hogy milyen körülmények között tudod a leginkább önmagadat adni. Az egyéniség törvénye segít számodra kialakítani azokat a sikeres szokásokat, amik az életben sikeressé és kiegyensúlyozottá tesznek téged. Nagyon sokan egész életükben szerepeket játszanak, ezért valódi egyéniségük tartósan rejtve marad. Ha szélsõséges helyzetbe kerülsz, amikor ösztönösen reagálsz egy helyzetre, akkor egészen biztosan eredeti egyéniséged érvényesül. Érdemes felidézni, hogy mikor kerültél olyan "veszély" helyzetbe, amikor már nem volt lehetõséged szerepet játszani és valódi egyéniséged ösztönösen felszínre kerülhetett. Ne feledd, a sikeres és boldog emberek elfogadják és megélik a saját egyéniségüket!

21/89

3 - Kommunikatív egyéniség vagy
Milyen egyéniséggel rendelkezel?
Nagyon kommunikatív egyéniséggel rendelkezel. Az önkifejezõ képesség az egyik legfontosabb kulcsszavad. Ez nálad nagyon sok formában megjelenhet a hétköznapi beszélgetéstõl, a színészeten át a zenéig és a képzõmûvészetig. Az is lehet, hogy ezeket egyszerre, egymással párhuzamosan ûzöd. Minden, amit csinálsz megmutatja ki is vagy valójában, mert minden eszköz az egyéniséged kifejezésérõl szól. Nagyon kommunikatív, kreatív egyéniség vagy. Biztos, hogy van benned egy csipet mûvészet is. Használd ki ezt, és teremts magad körül értéket! Fejezd ki önmagad minél több formában, ami csak örömet okoz neked. Figyelj oda, hogy közben másokat is hagyj érvényesülni, nem baj, ha nem csak rólad szól az élet! Hogyan tudod kifejezni az egyéniségedet? Milyen kommunikációs eszközöket használsz? Mit jelent számodra a mûvészi önkifejezés?

Hogyan cselekszel, milyen szokásaid vannak?
Nagyon közvetlen és kreatív ember vagy, aki képes bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben feltalálni magát. Azt is szokták mondani, hogy akár a jég hátán is képes lennél túlélni egy özönvizet. Nem az a típus vagy, aki leáll akadékoskodni, ha valami problémája adódik, hanem rögtön azt nézed, hogy ki, vagy mi tudna segíteni neked, hogy mihamarabb elhárítsd az akadályokat. Kiváló kommunikációs képességgel bírsz, és biztos, hogy még egy számodra ismeretlen nyelvterületen is kiválóan megérteted magad. Ha társaságba kerülsz, akkor garantáltan néhány percen belül te leszel a középpontban.

22/89

Mit jelent számodra a kreatív helyzetfelismerés és problémamegoldás? Mit teszel, ha egy látszólag bonyolult helyzetben találod magad? Fontos az életedben a társasági élet?

Milyen problémák adódhatnak az egyéniségedbõl?
Könnyed, kommunikatív természeted egyik árnyoldala, hogy idõnként hajlamos vagy azt hinni, hogy csak rólad szól az élet. Szeretnél mindig te lenni a dolgok középpontjában és adni a ritmust a zenéhez. Hajlamos vagy nem figyelni arra, mit mondanak mások, és csak megállás nélkül mondani a magadét, anélkül, hogy mást is hagynál szóhoz jutni. Elõfordul hogy belemész felszínes, érdektelen fecsegésbe és pletykálkodásba is. Olyan egyéniséggel rendelkezel, aki egy idõ után sokszor túl sok a jóból. Mit történik, akkor, ha nem te vagy a középpontban? Képes vagy teret engedni másoknak is magad mellett? Észreveszed, hogy mikor kellene visszafognod magad?

Hogyan járul hozzá az egyéniséged a munkád sikeréhez?
A munkádban akkor lehetsz igazán sikeres, ha kihasználod a kiváló helyzetfelismerésed és a kreatív problémamegoldó képességedet. Remek kommunikációdnak köszönhetõen biztosan megtalálod a számodra megfelelõ embereket, és ha ilyenek nincsenek, akkor is kreatívan állsz a megoldáshoz. Fontos, hogy a munkádban nagy szerepet kapjon az önkifejezés bármilyen formája, legyen az mûvészi, vagy egyszerûen csak hasznos alkotás. Egyéniségeddel képes vagy sikeressé tenni szinte bármit, amiben látsz egy kis fantáziát.

23/89

Milyen hatással van az egyéniséged a párkapcsolatodra?
Ha van társad, akkor õ bizonyára azt szereti benned, hogy nagyon közvetlen, könnyed, egyéniség vagy, akinek van humora. Számodra is nagyon fontos, hogy a társadban meglegyen a kellõ lazaság és bármikor elcsábítható legyen egy kis könnyed kalandra, vagy társasági életre. Ami problémát okozhat közöttetek, ha nem veszed észre, mikor lenne szüksége a társadnak egy kis figyelemre a részedrõl. Hajlamos vagy a mindennapi problémákat felszínesen kezelni, a feszültségeket pedig egy poénnal elütni. Néha állj meg egy-egy pillanatra és kérdezd meg a társadat, hogy akar e neked valami fontosat mondani, vagy szüksége van e valamire, amit eddig nem vettél észre!

24/89

4. A lehetõségek törvénye
A lehetõségek törvénye, azokat az életterületeket jelzi, ahol az értékítéleted nem megfelelõ. Ezeken a területeken gyakran egyik végletbõl a másikba esel, mert nem találod az egyensúlyt. Ezek az életedben a legfontosabb leckék, olyan tanulnivalók, amiket mindenképpen el kell sajátítanod, hogy sikeres és boldog életet élhess. Ezeken a területeken találkozol a legtöbb nehézséggel, gyakran úgy érezheted, hogy kerülnöd kell az olyan helyzeteket, ahol ezekkel a témákkal szembesülnél. Ennek azonban éppen az ellenkezõje igaz, csak az ilyen nehéz helyzetek által válik elsajátíthatóvá az adott életterület leckéje. A lehetõségek törvénye az egyensúly törvényeinek csak egyik oldala, ami megmutatja számodra az életed leggyengébb pontjait, amik fejlesztésével az élet a siker lehetõségét teszi a kezedbe. Ha megérted a lehetõségek törvényének üzenetét, akkor rá fogsz jönni, hogy ezen az életterületen van számodra a legnagyobb elõrelépési lehetõség. Ha megfelelõ hangsúlyt fektetsz a fejlõdésre ezen területen, akkor az élet mindent megad számodra, amire vágysz, hiszen az egyik legfontosabb feladatod az életed során, hogy egyensúlyt teremts. Az egyensúly egyik oldal a gyengeségeid fejlesztése. A lehetõségek törvénye olyan az életedben, mint egy bezárt kincsesláda, aminek a felnyitása ajándékok tömkelegét hozza el számodra. Olyan siker lehetõsége ez az életedben, ami semmilyen más módon nem érhetõ el, kizárólag a hiányosságaid fejlesztésével és ezáltal az életed potenciális lehetõségeinek kiaknázásával. Ne feledd, a gyengeségeiddel való szembenézés életed egyik legnagyobb lehetõsége!

25/89

6 - A harmónia és intimitás egyensúlya
Az egyik oldalról gondot okoz az emberekkel való intim kapcsolat kialakítása. Félsz közel kerülni másokhoz, mert egy ilyen kapcsolatban fennáll a sérülés és kiszolgáltatottság veszélye. Ugyanakkor a másik végletben nagyon szentimentális és ömlengõen romantikus tudsz lenni az emberi kapcsolataidban, ami hajlamossá tesz arra, hogy rózsaszínben lásd a világot. Hajlamos vagy elhanyagolni a számodra egyébként fontos embereket, akire gyakran hónapokig, vagy évekig rá sem nézel, teljesen elhidegülve tõlük. Ez a családtagjaidra és a barátaidra nézve egyaránt igaz. A másik oldalról pedig fojtogatóan gondoskodó, aggódó tudsz lenni, ami terhessé válhat azok számára, akiket közelrõl érint. Sokszor dilemmázol, és képtelen vagy döntéseket hozni. A másik oldalról pedig túlságosan hamar hozol döntést romantikus, rózsaszín érvekre hivatkozva, amiknek semmi köze a realitáshoz. Meg kell tanulnod a szívedre hallgatva meghozni a döntéseidet egyensúlyt teremtve ezen a területen. Az egyik végletben egyáltalán nincs szépérzéked, a másik végletben pedig csak a felszínre figyelsz, és azt helyezed elõtérbe. Ilyenkor hajlamos vagy hajszolni a szépséget a külvilágban, legyen szó a saját megjelenésedrõl, vagy az otthonod berendezésérõl. Meg kell tanulnod harmóniát teremteni önmagadban, akkor a külvilágban is meg fogod találni.

26/89

Milyen problémáid lehetnek a munkád során?
A munkád során problémát okoz, hogy sokszor túlságosan álmodozó vagy és nem vagy hajlandó szembenézni a realitásokkal. Gondot okozhat az is, hogy meglehetõsen szórakozott vagy, gyakran elfelejtesz dolgokat, amire emlékezned kellene. Nehezen hozol döntéseket, ami nagyon megnehezíti a hatékony munkavégzésedet.

Milyen problémáid lehetnek egy párkapcsolatban?
Egy párkapcsolatban komoly problémát okozhat neked, hogy idõnként teljesen megfeledkezel a társadról, nem viszel kellõ melegséget és szeretetet a kapcsolatba, amitõl könnyen eltávolodhattok egymástól. A másik oldalról pedig hajlamos vagy túlságosan rátelepedni a társadra, szinte megfojtva õt a szeretetedet és a túlzott gondoskodásoddal.

Milyen lehetõséget tartogat számodra ez a hiányosság?
A legnagyobb lehetõség számodra, ha magadban találod meg a belsõ harmóniát és szépséget. Figyelj a szívedre, amikor nehéz helyzetbe kerülsz vagy döntened kell, mert a szíved megmutatja számodra a helyes utat. Találj egyensúlyt az intim kapcsolataidban, mert így megtanulhatsz helyes mértékben figyelni másokra és gondoskodni róluk a benned lévõ szeretettel! Mit jelentenek számodra az intim, szeretõ kapcsolatok az életedben? Megfelelõen gondoskodsz a számodra fontos emberekrõl? Hogyan hozol meg nehéz döntéseket? Milyen szerepet tölt be a szépség az életedben?

27/89

7 - A korlátok és kitartás egyensúlya
Problémát okoz számodra a korlátaid megfelelõ kezelése. Az egyik oldalról képtelen vagy korlátok közé szorítani magad, ami a határidõk betartásában, vagy a megbeszélt találkozókról való késésekben is megjelenhet. Ugyanakkor a koncentráltságod és a kitartásod is sokszor gyenge, emiatt nem csinálod végig, amibe belekezdtél. A figyelmed gyakran megoszlik több feladat között, ami a hatékonyságod rovására megy. A másik oldalról hajlamos vagy túlságosan is korlátozni önmagad, ami miatt sokszor olyan kihívást sem mersz elvállalni, amit minden különösebb gond nélkül meg tudnál oldani. Ha mégis belekezdesz valamibe, akkor nagyon nehezen szállsz ki belõle és a végtelenségig kitartasz akkor is, amikor már semmi esély nincs a sikerre. Az egyik végletben egyáltalán nem foglalkozol mások problémáival, egyszerûen behunyod a szemed, vagy elfordítod a fejed, hogy ne kelljen észrevenned. A másik végletben pedig tele vagy a mások problémáival és annyira elveszíted a határokat, hogy már nem tudod, hogy te kicsoda vagy, és ki a másik. Ilyenkor olyanná válsz, mint egy lelki szemetesláda, mindenki problémáját szûrõ nélkül magadra veszed. Gondot okozhat számodra egy adott témában való elmélyülés is. Ilyenkor csak a felszínt kapargatod és nem veszed a fáradtságot, hogy a dolgok mélyére áss. A másik oldalról pedig hajlamos vagy túlságosan is mélyre ásni, ami fanatikussá tehet téged egy adott témakörben.

Milyen problémáid lehetnek a munkád során?
A munkád során problémát okozhat, ha nem tudsz kitartóan egy adott feladatra koncentrálni és elmulasztod betartani a fontos határidõket. Nem szándékosan teszel így, hanem azért, mert nem vagy tisztában a korlátaiddal, túlvállalod magad és hajalmos vagy úszni a feladataiddal. A

28/89

másik végletben hajlamos vagy túlkorlátozni magad, ami miatt olyan feladatokat sem vállalsz el, amire képes lennél. Ez sajnos gátolja az elõrejutásodat.

Milyen problémáid lehetnek egy párkapcsolatban?
Egy kapcsolatban problémát okozhat, ha képtelen vagy igazán mély kapcsolatot kialakítani a társaddal és csak a felszínes dolgok foglalkoztatnak. Ha nem figyelsz a társadra és nem érdekelnek a problémái, akkor könnyen elbeszélhettek egymás mellett. A másik oldalról pedig hajlamos vagy túlságosan is alámerülni és elveszni egy kapcsolatban. Ilyenkor valóságos örvényként húz magába a viszony, amibõl még akkor is nehezen szabadulsz, ha egyébként már ideje volna búcsút mondani.

Milyen lehetõséget tartogat számodra ez a hiányosság?
A legnagyobb lehetõség számodra, ha megismered és elfogadod a saját korlátaidat. A korlátokra azért van szükség, hogy a figyelmedet egy adott témára tudd fokuszálni, és segítségükkel tapasztalatokat szerezz. Ha képtelen vagy a határokat kijelölni, akkor szétaprózod magad, és soha nem fogsz tudni az életedben valódi eredményeket felmutatni. Mit jelentenek számodra a korlátok az életedben? Képes vagy egy adott feladatra koncentrálni? Hogyan reagálsz, ha mások a segítségedet kérik? Van olyan téma, amiben igazán el tudsz mélyülni?

29/89

8 - Az önérdek érvényesítés egyensúlya
Problémát okoz neked, hogy kiállj magadért és megvédd a saját érdekeidet. Emiatt hajlamos vagy a konfliktus kerülésére és gyakran háttérbe szorítod önmagad. A másik oldalról gyakran olyankor próbálod erõvel érvényre juttatni az akaratodat, amikor arra semmi szükség nincsen. Hajalmos vagy figyelmen kívül hagyni a világ törvényszerûségeit, amik rád is hatással vannak, emiatt gyakran naiv, meggondolatlan, elhamarkodott döntéseket hozol, amibõl akár komoly károd is származhat. A másik végletben pedig túlságosan is komolyan veszed a részleteket, túl sok mindentõl akarod megóvni magad, ezért fennáll a veszélye, hogy nem tudsz idõben döntést hozni számodra fontos kérdésekben. Az egyik oldalról hajlamos vagy csak élni bele a világba, mindenféle célkitûzés és konkrét tervek nélkül, ad hoc módon cselekedni, ami gyakran elõre nem látható komoly akadályokat gördít az utadba, pedig egy kis tervezéssel kikerülhetõ lenne. A másik oldalról pedig minden lépést olyan aprólékossággal akarsz megtervezni, hogy soha nem érsz a végére. Nehézséget okoz számodra az önmenedzselés. Nehezen adod ki a kezedbõl a feladatokat, hajlamos vagy rá, hogy mindent magad akarj elvégezni. Sokszor túl magasra teszed a lécet, amit képtelen vagy átugrani. A másik oldalról pedig elõfordulhat, hogy egyáltalán nem teszel kihívásokat magad elé, ami miatt céltalanná válik az életed.

Milyen problémáid lehetnek a munkád során?
A türelmetlenségedbõl kifolyólag hajlamos vagy a részletek elhanyagolásával túl gyors eredményeket várni, ami miatt gyakran sikertelennek és csalódottnak érzed magad. Gyakran megalapozatlan és

30/89

elhamarkodott döntéseket hozol, amik nem olyan eredményeket hoznak számodra, amire igazán vágysz. Máskor túl alaposan akarsz elõkészíteni mindent, túlságosan magasra teszed a mércét, és belefulladsz a feladatokba. Meg kell tanulnod menedzselni magad, megfelelõen beosztani az idõdet, és helyesen felbecsülni a teljesítõ képességedet.

Milyen problémáid lehetnek egy párkapcsolatban?
Az egyik oldalról sokszor nehezen képviseled az akaratodat, és ez feszültségeket okoz benned, ami rendszerint olyankor robban, amikor arra a legkevésbé sem lenne szükség. Ilyenkor a társadra borítasz mindent, amit addig nem tudtál kimondani. Ezt persze nagyon nehéz megérteni a másik oldalról, hiszen sokszor hónapokkal azelõtti sérelmeidet hozod fel ilyenkor. Meg kell tanulnod akkor kimondani a dolgokat, amikor azok konkrétan problémát okoznak számodra, hogy ne gyûjts magadban felesleges feszültséget.

Milyen lehetõséget tartogat számodra ez a hiányosság?
A legnagyobb lehetõség számodra, ha megtanulod kinyilvánítani az akaratodat. Tûzz ki reális célokat és készíts terveket a céljaid megvalósításához. Ügyelj rá, hogy ne tervezd túl magad és ne várj túl gyors eredményeket, mert akkor kudarcnak fogsz megélni minden felmerülõ nehézséget. Tanuld meg menedzselni magad és beosztani az erõforrásaidat! Képes vagy megvédeni önmagad? Hogyan tudod érvényesíteni az akaratod? Hajlandó vagy figyelembe venni a világ törvényszerûségeit? Be tudod osztani a saját erõforrásaidat?

31/89

5. Az erõforrások törvénye
Az erõforrások törvénye azokat az életterületeket jelzi, ahol kiemelkedõ képességeid vannak. Ezek azok a területek, ahol képes vagy könnyedén elõrejutni az életben, mert olyan eszközöket kapsz segítségül, amiket felismerve és kihasználva könnyebbé és teljesebbé válhat az életed. Az erõforrások törvénye az életed egyensúlyának másik karja, ami nem engedi, hogy a nehézségek örvénye végképp magába szívjon. Az erõforrások segítenek neked abban, hogy a lehetõségeidet képes legyél kihasználni, legyõzve az ebbõl adódó nehézségeket. Az erõforrások olyanok számodra, mint a mesebeli hõs kezében a varázseszközök, amiket az utad során azért kapsz, hogy segítsenek téged szembenézni a legnagyobb kihívásokkal is. Az erõforrások felismerése azért különösen fontos, mert nélkülük védtelenné és kiszolgáltatottá válsz az élet kihívásaival szemben. Az erõforrások megvédenek téged attól, hogy tévútra menj az életed során és túlságosan beleragadj egy-egy problémába, ami elvonná a figyelmedet a küldetésed beteljesítésétõl. Az erõforrásaid azok az erõsségeid, amik képesek áthidalni az összes gyengeségedet. Az erõsségek és gyengeségek egyensúlyt teremtenek az életedben és segítenek abban, hogy azt az utat járd az életed során, amire megszülettél. A lehetõségek és erõforrások kiegyensúlyozása nélkül hajlamos lennél letérni a magad számára kijelölt ösvényrõl. Ezek az erõk azonban visszatérítenek a kilengéseidbõl. Ne feledd, az erõforrásaid varázseszközök a kezedben, amik segítségével legyõzhetsz bármilyen nehézséget!

32/89

1 - Teremtõ erõ, mint erõforrás
Minden XX. századi ember számára egy potenciális erõforrás a benne rejlõ teremtõ erõ, nem véletlen az, hogy ennyire megnõtt a jelentõsége a XX. század utolsó két generációja számára az önmegvalósítás kérdésének. Számodra is elképesztõen fontos, hogy az életed minden területén képes legyél önállóan megállni a helyedet. Ez az egyik legfontosabb lecke egy olyan korban, mikor az emberek többsége szeretné áthárítani a felelõsséget másra, ahelyett, hogy a saját kezébe venné az élete irányítását. Ha képes vagy kiaknázni ezt az erõforrást az életedben, akkor valódi teremtõ erõvel rendelkezel. A teremtõ erõ nem azt jelenti, hogy egy csettintésre, minden erõfeszítés nélkül történnek meg a dolgok az életedben. A teremtés azt jelenti, hogy a gondolataidat kitartó munkával és befektetett erõvel képes vagy valósággá változtatni. Ez az erõ ott van a kezedben, a kérdés csak az, hogy mikor kezded el valójában használni.

Milyen problémákat hozhat az életedbe ez az erõ?
Ennek az erõforrásnak az egyik árnyoldala az egó kérdése, ami nem vesz figyelembe senki és semmi mást önmagán kívül, csak a saját feje után megy. Az egó átgázol másokon, és folyton csak saját maga körül forognak a gondolatai. Az egó legfontosabb szavai : "Én, engem, nekem, enyém". Ha a saját életedben ismerõsek ezek a gondolatok, akkor azon gondolkodj el, hogy hogyan állíthatod az egódat a saját életed szolgálatába, és veheted a kezedbe az életed irányírását, ahelyett, hogy az egód irányítaná minden lépésedet.

33/89

A másik fontos probléma, amit ez az erõforrás az életedbe hozhat a magányosság, ami még akkor is utolérhet, ha kapcsolatban élsz. Az ember egy tömegben lehet a legmagányosabb. Részben ezt is az egó okozza. A feloldás lehetõsége az, ha nyitsz az emberek felé és teret engedsz az életedben másoknak is.

Hogyan jelenik meg a munkádban ez az erõ?
A munkádra gyakorolt fantasztikus hatása az lehet, hogy képes vagy bármit megvalósítani, amit csak elképzelsz, hiszen ha a kezedbe veszed az életed irányítását, akkor teremtõ erõvel ruház fel téged az élet. Az árnyoldala, hogy a munkában ez az erõ széthúzza a csapatokat, mivel mindenki, köztük te magad is, a saját individuális céljai megvalósítására törekszik. Ha van egy erõs vezetõ a csapatban, akit mindenki elfogad, akkor egy fontos közös cél érdekében létrejöhet a megfelelõ összetartás.

Hogyan jelenik meg a párkapcsolatban ez az erõ?
Ezt az erõt úgy érheted tetten a párkapcsolatodban, ha észreveszed, hogy a kapcsolaton belül is szeretnéd megõrizni bizonyos értelemben a függetlenségedet. A mai kapcsolatokból hiányzik a teljes önátadás, helyét a másikkal szembeni önzõség vette át. Persze ezen is lehet segíteni, hiszen a társadban ugyanúgy jelen van ez az erõ, mint benned, ezért ha közösen, egy cél érdekében kezdtek el teremteni, akkor fantasztikus dolgokat hozhattok létre. Érzed a benned lévõ teremtõ erõt? Vállalod a felelõsséget az életed irányításában? Mit jelent számodra az önzõség és hogyan jelenik meg az életedben? Az életed mely területére jellemzõ a magányosság?

34/89

5 - Változatosság, mint erõforrás
Az életednek rendkívül fontos része a szabadság és az ezáltal megszerezhetõ tapasztalatok összessége. Fontos, hogy az életed folyamatos mozgásban legyen és állandóan változzanak a körülmények. Ha valami miatt nem érzed elég változatosnak az életedet, akkor te magad vagy az, aki kezdeményezed a változásokat. Rengeteget tanulsz, mert a tanulás is elengedhetetlenül fontos része az életednek. Nem feltétlenül az iskolapadban tanulsz, hanem az élet egészébõl, a veled történõ eseményekbõl, azoktól az emberektõl, akikkel találkozol, akiknek az életébe betekintést nyerhetsz. Ezért is nagyon fontos, hogy minél változatosabb, minél mozgalmasabb életet tudj élni. Nemcsak a tanulás, de a tanítás is szerves része az életednek, hiszen a megszerzett tapasztalatok akkor igazán értékesek, ha tovább tudod adni õket másoknak. Ahogy te sem feltétlenül iskolapadban tanulsz, úgy a tudást sem feltétlenül a hétköznapi értelemben vett tanár- diák kapcsolaton keresztül adod át, hanem a személyes példáddal, a jelenléteddel tanítod a környezetedet.

Milyen problémákat hozhat az életedbe ez az erõ?
A szabadság és a mozgás egyik árnyoldala az otthontalanság és gyökértelenség érzése, amikor mindenhol otthon vagy, de igazából sehol sem. A benned munkáló mozgás, ingerlõ erõ hatására nem tudod magad hosszú távon elkötelezni vagy gyökeret ereszteni bárhol. Ennek a hátránya, hogy az emberi kapcsolataid felszínesebbek lehetnek, mivel nincs megfelelõ idõd azok elmélyítésére.

35/89

Fontos a folyamatos tanulás, de arra is ügyelned kell, hogy a megszerzett tapasztalatokat a saját életedben is kamatoztasd. Hajlamos vagy felhalmozni a tudást, de a saját életedben nem mindig alkalmazod. Az is problémát okozhat, ha a tapasztalataid birtokában egyfajta erõszakos hittérítõként probálod megváltoztatni az embereket. Ilyenkor azt tudom javasolni, hogy elõbb a saját házad táján tégy rendet!

Hogyan jelenik meg a munkádban ez az erõ?
A munkádban akkor tudod a leginkább kamatoztatni ezt az erõt, ha a folyamatos változás hírnöke lehetsz. Ha a munkád nem teszi lehetõvé, hogy folyamatosan mozgásban légy, akkor is törekedni fogsz rá, hogy magad körül folyamatosan mozgásban tartsd a dolgokat és te legyél a változások elõidézõje. A legtöbbet akkor tehetsz, ha a munkádnak része az utazás, a folyamatos mozgás melynek során akár minden nap új embereket, új helyzeteket ismerhetsz meg, amibõl tanulhatsz és a megszerzett tapasztalatokat a munkád során is kamatoztathatod.

Hogyan jelenik meg a párkapcsolatban ez az erõ?
A párkapcsolatodban egyfajta kalandorrá tesz téged ez az erõ. Ez azt jelenti, hogy jó ha a társad képes tartani veled a tempót és olyan gyorsan veled változni, ahogy azt te teszed. Nagyon nehezen kötöd le magad egyetlen helyhez, egyetlen ember mellett, ez egy tartós kapcsolatban komoly problémákat okozhat. Ha tartós és komoly kapcsolatra törekszel, akkor neked kell megteremtened azokat a feltételeket, hogy a kapcsolatod minden nap egy kaland is legyen számodra, amit soha nem unhatsz meg. Ne feledd, hogy társad nem biztos, hogy olyan ütemben tud veled lépést tartani, ahogy azt szeretnéd.

36/89

Mit jelent számodra az állandó változás? Mi az, amibõl a legtöbbet tudsz tanulni? Hol van az igazi otthonod? Képes vagy a megszerzett tapasztalataidat az életedben is alkalmazni?

37/89

9 - Felelõsség, mint erõforrás
Te vagy az emberi felelõsség mintaképe. Olyan eszmék vezérlik az életedet, amik emberek millióinak életét változtathatják meg örökre. Egy olyan idealista álmodozó vagy, aki még képes feltétel nélkül hinni az emberek jóságában és fejlõdési képességében. Egy magasztos idea vezérli az életedet, ami részévé válik mindannak, amivel kapcsolatba kerülsz. Teljesen másfajta nézõpontból látod az élet dolgait, mint a legtöbb ember. Olyan vagy, mint a helységek felett körözõ sas, aki mindent egy magasabb szemszögbõl, összefüggéseiben lát meg. Mivel látod az összefüggéseket, ezért többnyire értelmetlennek látsz az emberek közötti mindenfajta ellentétet is. Az emberek felé teljesített szolgálat az egyik alapeszméje az életednek. Képes vagy háttérbe szorítani a saját akaratodat és egyéni érdekeidet annak érdekében, hogy mások életén segíthess. Ha ezt az erõt úgy tudod használni, hogy ne csak egyénileg segíts, hanem tömegesen juttasd el segítségedet az emberekhez, akkor csodákra leszel képes.

Milyen problémákat hozhat az életedbe ez az erõ?
Az idealista szemléletmódod egyik árnyoldala, hogy hajlamos vagy teljesen elrugaszkodni a valóságtól, ami sokszor olyan elképzeléseket szül, amiknek a kivitelezése a gyakorlatban szinte lehetetlen. Emiatt gyakran elveszíted a kapcsolatot az elképzeléseid és a realitás között. Jó ha van melletted egy racionális ember, aki segít neked ezekben a kérdésekben.

38/89

A szolgálatod könnyen a visszájára fordulhat, ilyenkor az emberek kihasználva a jóindulatodat és a segítõkészségedet, visszaélnek a bizalmaddal, amit beléjük fektetsz. Ha nem tanulsz meg nemet mondani az embereknek, akkor teljesen felemészted az életerõdet, és már azoknak sem tudsz segíteni, akiknek valójában szükségük lenne rá.

Hogyan jelenik meg a munkádban ez az erõ?
Munkádban akkor lehetsz sikeres, ha ezt az erõt egy magasztos cél szolgálatába tudod állítani. Fontos, hogy a munka, amit végzel egy fontos küldetést teljesítsen be, és az emberek életét legyen képes tömegesen megváltoztatni. A magas szemszögû szemléletednek köszönhetõen sokszor komoly problémákra találsz egycsapásra olyan megoldást, ami másnak azelõtt soha nem jutott eszébe. Ötleteidet azonban gyakran a gyakorlat nyelvére is le kell fordítani annak érdekében, hogy megvalósíthatóak legyenek

Hogyan jelenik meg a párkapcsolatban ez az erõ?
A párkapcsolatodban is egy megvalósult ideát szeretnél viszontlátni, emiatt azonban sokszor csalódnod kell, mert mást jelent az ideális és teljesen mást a gyakorlati valóság, amiben élsz. Elõfordulhat, hogy társad képtelen megfelelni az általad támasztott elvárásoknak. Ha van egy közös idea, aminek elérését mindketten akarjátok az érte végzett munka lehet a stabil alapja a kapcsolatotoknak. Az sem baj, ha társad földhöz ragadtabb nálad, hiszen legalább van valaki az életedben, aki idõnként visszahoz téged a realitások talajára.

39/89

Mi az a magas idea, aminek megvalósulása számodra a legfontosabb? Hogyan látod a világot magad körül? Mi az a hiba, amit azonnal ki kellene javítani? Mennyire vagy tudatában annak a reális valóságnak, amiben élsz? Képes vagy nemet mondani azoknak az embereknek, akik csak kihasználnak téged?

40/89

6. Az életút törvénye
Az életút törvénye mutatja meg, hogy milyen úton, milyen módszerek segítségével tudod véghezvinni az életfeladatod. Általában ismételten más és más formában visszatérõ élethelyzeteket jelent. Ezeket újra és újra át fogod élni életed során, így hozzásegítenek ahhoz, hogy életfeladatod betölthesd. Az életút törvénye olyan, mint egy újra és újra visszatérõ lecke, amit egészen addig kell tanulnod, amíg teljes egészében el nem sajátítottad, a szükséges tanulságokat magadévá nem tetted. Az életút törvénye egyfajta folytonosságot képvisel az életedben. A leckéjét újra és újra, de egyre magasabb szinten hozza el számodra az élet. Ez a hatás nem feltétlenül jelenik meg a mindennapjaid során, inkább jelentõsebb változást hoz az életedbe, ami átrendezõdéssel jár. Az életút törvényének megjelenését abból ismered fel, hogy egyik pillanatról a másikra egy drasztikus változást eredményez, ami kibillent téged a jól megszokott kerékvágásból és arra ösztönöz, hogy figyelmet fordíts erre a területére az életednek. Az életút törvénye nem csak a saját életedre gyakorol hatást, hanem a körülötted élõ embereket is tanítod a segítségével. A saját életed leckéjét a környezeteben élõ emberek számára is elhozod. Ennek segítségével tanulsz és tanítasz másokat, mert mindannyian mesterek és tanítványok vagyunk egyszerre a saját életünkben. Ne feledd, hogy az élet legnagyobb leckéi hozzák számodra a legnagyobb ajándékokat!

41/89

9 - Az alázat útját járod
Az élet megtanítja számodra, hogy alázattal fogadj minden feladatot, amit eléd állít. Az alázat nem a másokkal szembeni megalázkodást jelenti, hanem a "Legyen meg a Te akaratod!" kimondását, ami azt jelenti, hogy a felettes éned iránymutatásait követve éled az életed és végzed a mindennapi feladataidat. Nagyon intenzív és közvetlen kapcsolatban vagy a felettes éneddel, ami egyfajta belsõ párbeszéd formájában jelenik meg az életedben. Ez a párbeszéd nem szavak útján, hanem érzetek formájában történik. A felettes éned üzenetei egyfajta kötelességtudat formájában jelennek meg az életedben, amit feltétel nélkül elfogadsz. Az élet és az emberek iránti feltétlen szeretet hatja át minden cselekedetedet. El tudod alázattal fogadni a feladataidat? Hogyan kommunikálsz a felettes éneddel? Mi az a kötelességtudat, ami átjárja az életed? Mit jelent számodra a feltétel nélküli szeretet?

42/89

7. Az életfeladat törvénye
Az életfeladat törvénye megmutatja számodra, hogy milyen küldetés betöltésére születtél. Ez a törvény az esszenciája a gondolkodás, az érzelmek, az egyéniség és az életút törvényeinek. Az életfeladat mintegy kiteljesedése mindannak, ami az életedben a legfontosabb, a leginkább motivál, amiért a legtöbbet teszed és amiért a legnehezebb utat bejárod. Ez a feladat, aminek betöltésére a születésed által szánt az élet. Az életfeladat törvénye, csakúgy mint az össze élettörvény sokkal inkább egy energia semmint egy konkrét feladat, ami fel lenne írva a tenyeredbe. Ez az energia többféle életterületen hozhat sikert számodra, de az alapesszenciája ugyanaz az energia marad bárhová sodor is az élet téged. Az életfeladatodat megélheted nagyon magas és nagyon alacsony szinten is. Akkor is érvényesül az életedben ha nem veszel tudomást róla. Ha tudatosan készülsz a feladatod betöltésére, akkor egyre magasabbra és magasabbra jutsz a saját fejlõdési spirálodon. A fejlõdéssel együtt talán egyre nehezebb feladatot is kapsz, de ez a feladat soha nem nehezebb, mint, amivel képes lennél megbirkózni. Az életfeladatod betöltése az életed során azért válik egyre nehezebbé, hogy minél nagyobb fejlõdésre és elõrelépésre késztessen téged. A személyes fejlõdésed során nem létezik stagnálás, vagy felfelé mész folyamatosan, vagy csúszol lefele a lejtõn. Ezért folyamatos munkát és odafigyelést kíván tõled a feladatod betöltése. Ne feledd, egy különleges egyéniség vagy, különleges feladat betöltésére születtél!

43/89

9 - Magas szintû szolgálatra születtél
Arra születtél, hogy emberek kisebb vagy nagyobb csoportját egy magasztos cél elérése érdekében szolgáld. Az életedet inkább a mások vagy a közjó érdekében végzett szolgálat jellemzi, mint az egyéni érvényesülés keresése. Érdeklõdésed inkább szellemi, mint anyagi. Szívesen foglalkozol vallási, spirituális és filozófiai kérdésekkel. Ennek ellenére, ha betöltöd a hivatásod az Univerzum gondoskodik róla, hogy semmiben se szenvedj hiányt. Sok élettapasztalaton és nehézségen mész keresztül és gyakran magányos remetének érzed magad. Egyik jelmondatod: "Nekem nincs szükségem senkire, de rám mindenkinek szüksége van." Érdeklõdésed globális, az egész világ sorsát a magadénak érzed. Minden tevékenységedet az emberekért végzett szolgálatként értelmezel, ezért hajlandó vagy komoly áldozatot is hozni. Elõfordulhat, hogy csatlakozol egy nemzetközi szervezethez, és így végzel karitatív tevékenységet. Érzékenyen reagálsz mások gondolataira, a téged érõ sokszínû hatásokra. Hatalmas empátiával vagy megáldva. Idealisztikus gondolkodásod miatt fontos, hogy terveidet megvalósíthasd.

Milyen problémáid lehetnek az életfeladatod beteljesítése során?
Ügyelned kell arra, hogy magasztos gondolataid mellet hangsúlyt fektess a hétköznapi élet dolgaira is, különben könnyen nehéz helyzetbe is kerülhetsz! Hasznos, ha van melletted valaki, aki kézben tartja az olyan dolgokat, mint a számlák kifizetése és egyéb pénzügyek, mert e téren segítség nélkül komoly nehézségekbe ütközhetsz.

44/89

Idealista látásmódodnak köszönhetõen sokszor túlságosan is a tökéletesre törekszel, legyen szó az emberi kapcsolatokról vagy a kezedbõl kiadott munkáról. Egy bizonyos határon túl hátráltathatja a céljaid elérését, ha soha nem adsz ki a kezedbõl munkát, és a végtelenségig finomítod.

Hogyan jelenik meg az életfeladatod a munkádban?
Kellõ komolysággal járod az utad, melyen ha a valóban a számodra kijelölt ösvényt követed, akkor sikerrel jársz. Olyan feladatok illenek hozzád, melyekben kutathatsz, vagy filozofikus kérdésekkel foglalkozhatsz. Fontos számodra a szolgálat, hogy hivatásod során másokat segíthess. Akár karitatív szervezetben, akár lelki segítõként is megállod a helyed. Fontos, hogy munkahelyed teret engedjen idealista eszméidnek, jó és fontos célokat szolgáljon. Dolgozhatsz tanácsadóként is, ahol szintén az emberek iránti szolgálat és a világ jobbítása érdekében tevékenykedsz. Minél több ember számára tudod eljuttatni a szolgálataidat annál sikeresebb lehetsz.

Hogyan jelenik meg az életfeladatod a párkapcsolatodban?
Nem kedveled a játszadozást, komoly kapcsolatra van szükséged. Amennyiben megtalálod ideális partnered, ugyanúgy kiállsz érte, mint saját magadért. Kapcsolatodban ugyanúgy idealista vagy, mint az élet minden területén. Ügyelned kell arra, hogy ábrándjaidból néha visszatérj a valóságba, ellenkezõ esetben könnyen azon kaphatod magad, hogy egyedül maradtál.

45/89

Ne keresd a tökéletes társat, mert ebben a világban semmi sem igazán tökéletes. Fontos, hogy társad nem csak testileg, hanem lelkileg és szellemileg is partnered legyen, akivel a számodra fontos célokat megbeszélheted, esetleg közösen tevékenykedhettek azok megvalósításán. Elfogadod a szolgálatot, mint veled született feladatot? Milyen eszme az, amiért képes lennél az életedet is adni? A hétköznapi életben is meg tudod állni a helyed? Meg tudod fogalmazni, hogy mit jelent számodra az idealitás?

46/89

47/89

A számmisztikai mátrix
3 6 9

2

5

8

1

4

7

Mi a számmisztikai mátrix? A számmisztikai mátrix valójában egy energetikai térkép. Megmutatja számodra, hogy a születési képletedben szereplõ számok nem csak külön külön, hanem összefüggéseiben is értelmezhetõek. Ezeket a kapcsolatokat, az úgynevezett számsíkok mutatják meg. Egy számsíkot három összefüggõ szám alkot. Ezek az értékek a mátrixban valamilyen formában, függõlegesen, vízszintesen vagy átlósan érintkeznek egymással. Mibõl áll a számmisztikai mátrix? A születési mátrixban megkülönböztetünk a teljes és az üres számsíkokat. Teljes síknak, azokat a számkapcsolatokat nevezzük, melyekben mindhárom, az összefüggésben szereplõ szám megtalálható. A teljes síkban minél több érték található, annál nagyobb energiát képvisel. Üres síknak, azokat a számkapcsolatokat nevezzük, melyekben a három összefüggõ szám közül egyik sem található meg. Ezek az üres síkok átlagon felüli érzékenységet és különleges képességeket jelölnek.

48/89

A születési mátrix
3 9

55

1

4

A születési mátrix azokat a számokat tartalmazza, amik a születési dátumodban közvetlenül megjelennek. Ezek az értékek, illetve az ezek által képzett számsíkok olyan tulajdonságokat és képességeket jelölnek az életedben, amiket születésedkor kaptál. A születési mátrix energiái, olyan ajándékok az életedben, amiket a születésed pillanatában kapsz meg. Ezekért a tulajdonságokért nem kell megküzdened, sem hosszú tanulással elsajátítanod. Már gyerekkorodban érezhetted hatásukat, tudásod alapját képzik, amik már eleve rendelkezésre állnak.

49/89

Elszánt, vállalkozó szellemû ember vagy

3

9

55

1

4

1-5-9 Az elszántság síkja a mátrixban

Tisztában vagy a saját erõddel, tele vagy kezdeményezõ készséggel. Megvan benned az a szabadságvágy, ami ahhoz szükséges, hogy nagy célokat vigyél véghez. Van egy küldetésed, amit nem öncélúan eszeltél ki, hanem veled született belsõ késztetésként van jelen az életedben. Ezek a képességek igazi forradalmárrá tehetnek téged, aki vállalja a céljai eléréséhez szükséges küzdelmeket is. Hatalmas erõ birtokában vagy, ami bátorsággal tölt el téged. Tele vagy életenergiával, rendkívül szívós vagy, amibe belekezdesz azt mindig végig is csinálod. A sikeres emberek szinte kivétel nélkül birtokolják ezt az energiát.

50/89

Nagyon céltudatos, kezdeményezõ, ugyanakkor önfejû és makacs ember vagy. Egyértelmûen vezetésre születtél, ami nagy felelõsségtudattal párosul benned. Eszményi ideákat képviselsz, így mindig a jó oldalon állsz. Nagyon lelkiismeretes és hõsies is tudsz lenni ha kell. Elõfordul, hogy túlságosan is magadra koncentrálsz, nem mondható rád hogy éppen alkalmazkodó típus vagy. Hogyan jelenik meg az életedben a vállalkozó szellem? Az életed mely területén van szükséged a bátorságodra? Mik azok a területek az életedben, ahol nagyon önfejû tudsz lenni?

51/89

A lehetõségek mátrixa
3 9 9

2

55

1 1111

4

A lehetõségek mátrixa tartalmaz minden olyan számot, ami a születés számmisztikai képletében közvetlen vagy közvetett módon megjelenik. Közvetlen módon a születési dátum számait, közvetett módon pedig egy adott életterületet jelzõ számként vagy részeredményként látható. Ez a mátrix tartalmazza a születési mátrix számait is, egyesítve azokat a számítás során kapott értékekkel. Az egyesítés során olyan energia síkok is teljessé válnak, amik a születési mátrixban még hiányos síkként jelentek meg. Ezáltal lehetõséget adnak olyan területek kiteljesítésére is, amik veleszületett képességekként ugyan nem jelentek meg, de egy tanulási folyamat eredményeképpen megkapod õket az életed során. Ezeknek a síkoknak a hatása általában inkább az érett felnõtt korra jellemzõ, amikor a tapasztalások folyamán lehetõség van az adott terület kimunkálására. Valójában ezek is veleszületett képességek, de nem értelemszerûen jelennek meg az életedben, kizárólag akkor, ha hajlandó vagy keményen megdolgozni azért, hogy kiteljesítsd azokat.

52/89

A tervezés és kivitelezés képességével rendelkezel

3

9 9

2

55

1 1111

4

1-2-3 A tervezés síkja a mátrixban

Van egy olyan különleges képességed, hogy ha van egy célod, amit el akarsz érni, akkor képes vagy az elejétõl a végéig kitartani mellette. Van benned kellõ elszántság, akarat és a gyakorlati képességeknek is a birtokában vagy, ami ahhoz szükséges, hogy amit eltervezel, azt végig csináld. Képes vagy tökéletesen elszakadni környezetedtõl és elmélyülten, kizárólag azzal foglalkozni amit éppen csinálsz. Ilyenkor lehetõleg tedd ki a "KÉREM NE ZAVARJANAK!" táblát, mert ki nem állhatod, ha ilyenkor bármi más eltereli a figyelmedet. Nagyon hatékonyan tudsz tanulni is, mivel tökéletesen el tudsz szakadni minden külsõ ingertõl, ami megzavarná a koncentrációdat.

53/89

Mindenképpen szükséged van egy nyugodt szobára, vagy egy csendes sarokra, ahová visszavonulhatsz tevékenykedni. Képes vagy arra, hogy minden egyes életeseményt elõre eltervezz az életedben, ezért hatékonyan tudod megvalósítani a terveidet. Jól kommunikálsz ami szükséges képesség ahhoz, hogy az elképzeléseidet keresztül vigyed, azt is mondhatjuk, hogy mesterien bánsz a szavakkal. Kiváló szónok vagy és hatalmas meggyõzõ erõvel bírsz. Milyen elképzeléseid megvalósításán dolgozol jelenleg? Ha nyugalomra van szükséged, akkor hova tudsz visszavonulni? Milyen eszközök segítségével prezentálod az elképzeléseidet?

54/89

55/89

Jantra, az élet 12 titka
A személyes Jantra egy olyan mágikus négyzet, ami a születési képletbõl kiindulva 3 x 4, azaz a 12 legfontosabb életterületre, illetve tulajdonságra nézve ad számodra útmutatást. Az egyes számok az életed adott területeire vannak hatással. Megmutatják, hogy miként éled meg azt a területet, illetve hogyan viselkedsz adott szituációba kerülve. Ha jobban megvizsgálod életed azon részét, szembesülhetsz vele, hogy mi az, amit eddig figyelmen kívül hagytál, illetve mi az, amivel tisztában voltál. A Jantra mágikus négyzet különlegessége és kiszámításának lényege, hogy akár függõlegesen az oszlopokat, akár vízszintesen a sorokat, akár átlósan adjuk össze a négy számot, és a kapott kétjegyû számot egyetlen számjegyre redukáljuk, mindig ugyanazt az eredményt kapjuk. Az alábbiakban újra megmutatom a születési képletedbõl származó hiányszámokat, vagyis a tanulás törvényeit és a többletszámokat, vagyis a támogatás törvényeit. Figyeld meg, hogy mely számok, melyik életterületen jelennek meg ezek közül az élet 12 titkát tartalmazó mágikus négyzetben. Ezeken a területeken leszel képes megtanulni a szükséges leckéket, illetve ezeken a területeken kapsz támogatást az élettõl.

56/89

Íme az életed 12 titkának mágikus Jantra négyzete
Hó 04 Energia és lelkesedés 8 Intuició 1 Pénz 4 Nap 03 Család 2 Életöröm 2 Önfejlesztés 1 Év 55 Nagylelküség 2 Karma 2 Lehetõségek 3 Sors 9 Emberszeretet 5 Szerelem 3 Filozófia 9

A Jantra és az életed 7 törvénye
A mágikus Jantra négyszög érdekessége, hogy segítségével azt is megnézhetjük, hogy a születési képleted hét törvénye, melyik életterületen érvényesül az életedben. Amelyik szám a születési képleted törvényei közül a Jantra táblázatban is megjelenik, megmutatja az adott törvény és az életterület közti összefüggést is. Ahol van ilyen összefüggés a táblázatban, ott egy külön bekezdésben hívom fel a figyelmedet az összefüggésre. Egy adott életterület az életed több törvényével is összefüggésben lehet, ezekrõl külön bekezdésekben írok neked.

57/89

Energia és lelkesedés az életedben
Az energia és lelkesedés törvénye megmutatja számodra, hogy melyik életterület az, ami a leginkább képes feltölteni téged erõvel és energiával. Ha ezt a feladatot végezheted, akkor soha nem leszel rosszkedvû vagy lehangolt. Ez az életterület az, ahol a legnagyobb energiát tudod befektetni. Ez a feladat képes leginkább mozgósítani a benned lévõ energiákat, és az itt végzett bármilyen tevékenység egyben a legnagyobb lelkesedéssel tölt el téged.

Az energia és lelkesedés területe segít megvalósítani egy lehetõséget neked
Az energia és lelkesedés területének száma egyike az életed hiányterületeinek is, vagyis az élet nagy lehetõséget ad a kezedbe azzal, hogy a lelkesedéseddel még több energiát fektethess abba, hogy ezt a hiányosságodat pótold és valóban kihasználd az ebben a területben rejlõ lehetõségeket.

58/89

8 - Küzdj lelkesen a céljaidért
Tûzz ki magad elé olyan célokat, aminek a megvalósítása kihívást jelent számodra! Meglátod, amint hozzákezdesz ezeknek a céloknak a megvalósításához, milyen hihetetlen mértékû lelkesedés lesz úrrá rajtad. Az fog feltölteni erõvel és energiával, ha keményen megdolgozhatsz ezeknek a céloknak az eléréséért. Tanulmányozd a pénz, az üzlet és a jog kérdéseit, és ha van benned elég elszántság, akkor kezdj saját vállalkozásba, mert csak ebben a formában tudsz igazán nagyívû célokat megvalósítani, amikért képes vagy lelkesedni is. Kitartóan dolgozz a céljaid megvalósításán, meglátod, hogy erõben és lelkesedésben egyáltalán nem szenvedsz majd hiányt. Mit jelent számodra a lelkesedés? Mi az, ami lelkesedéssel tölt el téged? Mi az, ami feltölt, energetizál téged?

59/89

A család és a barátok az életedben
Ez a terület megmutatja, hogy milyen viszonyt ápolsz a hozzád közelálló szeretteiddel, a családoddal és a barátaiddal. Megtudhatod belõle, milyen a kapcsolatod velük, milyen területen vagy képes segíteni, támogatni õket. Megismerheted, belõle hogy általában véve milyen a viszonyod a számodra legfontosabb emberekkel.

A család és a barátok területe az egyik legfontosabb terület az életedben
A család és barátok területének száma megegyezik a gondolkodásod számával is, ami azt jelenti, hogy ez a terület az életedben különleges figyelmet kap, hiszen ez az egyik legfontosabb érték is az életedben. A szeretteidre így mindig különös figyelmet fordítasz, hiszen különösen fontos értéket képviselnek az életedben.

60/89

2 - Légy a szeretteid békebírája
Jól érzed magad családod és barátaid körében, ezért mindig keresd a lehetõséget, hogy kapcsolatot teremts velük. Képes vagy elsimítani minden felmerülõ problémát, könnyen oldod a feszültségeket. Igazi béketeremtõvé válhatsz, aki ritkán száll csatába velük. Törekedj arra, hogy békésen rendezd a konfliktusokat, ha csak lehet kerüld a felesleges feszültséget. Törekedj arra, hogy minden szeretteddel jó legyen a kapcsolatod, azonban figyelned kell arra is, hogy emiatt ne veszítsd el az egyéniségedet. Idõnként igenis ki kell állnod a saját véleményedért, még akkor is, ha ez konfliktussal jár. Mit jelentenek számodra a hozzád közelálló emberek, a családod és a barátaid? Milyen a kapcsolatod a hozzád legközelebb álló emberekkel? Menniyre fontos számodra a család és a barátság?

61/89

A nagylelkûség az életedben
Ez a terület megmutatja számodra, hogy melyik életterületeken tanúsítasz nagylelkûséget. Mik azok az élethelyzetek, ahol képes vagy áldozatokat hozni anélkül, hogy ezeket a tetteket úgy élnéd meg, mint komoly lemondás. Megtudhatod, hogy mik azok a dolgok, amiket képes vagy bõkezûen osztani anélkül, hogy neked kevesebb maradna belõle. Mi az, amire nem sajnálod az idõd, energiád, akkor sem, ha másért teszel.

A nagylelkûség területe az egyik legfontosabb terület az életedben
A nagylelkûség területének száma megegyezik a gondolkodásod számával is, ami azt jelenti, hogy ez a terület az életedben különleges figyelmet kap, hiszen ez az egyik legfontosabb érték is az életedben. A nagylelkûségre mindig különös figyelmet fordítasz, hiszen fontos értéket képvisel számodra.

62/89

2 - Légy nagylelkû diplomata
Fektess minél több energiát emberi kapcsolataidba! Építs kiváló kapcsolatokat az emberekkel, és ezeket a kapcsolatokat add nagylelkûen mások szolgálatába! Ha másoknak segítségre, támogatásra van szükségük, akkor vesd be minden összeköttetésedet annak érdekében, hogy megtaláld a megfelelõ embert aki segíthet! Teremts békét a környezetedben, ha konfliktust látsz magad körül! Vesd be minden képességedet és tegyél meg mindent, hogy békésen elsimítsd a felmerülõ konfliktust! Légy nagylelkû a benned lévõ bölcsességgel, aminek segítségével számtalan kiváló emberi kapcsolatot építhetsz magad körül! Intuíciódnak köszönhetõen könnyen megoldasz olyan problémákat is, amik már hosszú ideje fennállnak és megnehezítik mások életét. Mit jelent számodra a nagylelkûség? Milyen kérdésekben vagy igazán nagylelkû? Mennyire fontos számodra a nagylelkûség?

63/89

Az emberszeretet az életedben
Ez a terület megmutatja, hogy milyen módon vagy képes kifejezni embertársaid felé a szereteted. Itt nem feltétlenül a közeli hozzátartozókról van szó, hanem általában véve az emberekrõl, akik körülvesznek mindennapokban. Akár a közeledben vannak, akár globális értelemben egy egész országról, vagy a világról legyen szó. Általában olyan képességet fejez ki ez a szám, aminek segítségével hozzá tudsz járulni az emberek mindennapjaihoz, amivel meg tudod könnyíteni életüket.

Az emberszeretet területe segít kiaknázni egy fontos erõforrásodat
Az emberszeretet területének száma egyike az életed többlet energiáinak is, vagyis az erõforrásaidnak. Mivel ennek az energiának a helyes kezelése számodra "kötelesség" ezért számodra a emberek felé kimutatott szeretet is egy kiváló lehetõség arra, hogy kiaknázd ezt az erõforrásodat.

64/89

5 - Légy az emberek tanító mestere
Azért szeretnek téged az emberek, mert nagyon nagy tapasztalattal rendelkezel és sokat lehet tanulni tõled. Érzéked van ahhoz, hogy hitet önts az emberekbe. Azzal fejezed ki az irántuk érzett szeretetedet, hogy megérteted velük, a változás az élet szerves része. Mindezt a saját tapasztalataidon keresztül tudod szemléltetni, ezért hallgatnak tanácsaidra. A korlátok közül való kitörés számodra is tanulási feladat, ezért másokat is arra bíztatsz, hogy szabaduljanak meg a kötöttségektõl és induljanak el a szabadság felé. Mit jelent számodra az emberek szeretete? Hogyan tudod kifejezni az emberek iránt érzett szeretetedet? Mennyire fontos számodra az emberek szeretete?

65/89

Az intuíció az életedben
Ez a életterület az, ahol leginkább a belsõ ösztöneidre, vagyis az intuíciódra hallgatsz. Ez azt jelenti, hogy itt nem a józan eszed vezérel, nem kezdesz logikázni, hanem ösztönösen cselekszel. Ez nagyfokú spontaneitást ad számodra. Sokszor úgy tûnhet, hogy nem is tudod hogyan, de megoldottad a feladatot, vagy a feladat oldja meg saját magát.

Az intuíció területe segít kiaknázni egy fontos erõforrásodat
Az intuíció területének száma egyike az életed többlet energiáinak is, vagyis az erõforrásaidnak. Mivel ennek az energiának a helyes kezelése számodra "kötelesség" ezért számodra az intuíciód fejlesztése egy kiváló lehetõség arra, hogy kiaknázd ezt az erõforrásodat.

66/89

1 - Légy intuitív vezetõ
Ha vezetõi, irányítói helyzetbe kerülsz, akkor egy belsõ sugallat, egy elsõ gondolat az, ami mindig megsúgja a helyes irányt. Akkor lehetsz sikeres, ha nem hagyod, hogy gondolataid felülbírálják elsõ megérzésed. Ha önállóságra törekszel, az ösztönöd mindig megsúgja, mibe fogj bele annak érdekében, hogy sikerre vidd az elképzeléseid. A függetlenség megteremtésében, a szabadság megtalálásában mindig az intuíciódra támaszkodj, mert irányt mutat számodra, hogy mikor mit kell tenned annak érdekében, hogy a függetlenséget kivívd az életedben! Mit jelent az életedben az intuíció? Az életed mely területén hallgatsz leginkább a megérzéseidre? Mennyire fontos számodra, hogy a megérzéseidre hallgass?

67/89

Az életöröm az életedben
A legtöbb örömet akkor érzel az életedben, ha ezen az életterületen tevékenykedhetsz. Soha nem érzed kényszernek, amikor azt kell tenned ami ezzel a területtel kapcsolatos, sõt teljesen felszabadulsz közben. Keresed a módját annak, hogy minél több idõt tölthess el így. Ez természetes, hiszen ez a terület az, ami mindig fényt visz az életedbe, hogy képes legyél helytállni a kevésbé örömteli dolgok közepette is.

Az életöröm területe az egyik legfontosabb terület az életedben
Az életöröm területének száma megegyezik a gondolkodásod számával is, ami azt jelenti, hogy azok a dolgok foglalkoztatnak a legtöbbször az életedben, azok a dolgok a legfontosabbak számodra, amik örömet okoznak az életedben.

68/89

2 - A kapcsolatépítésben lelsz igazi örömet
Akkor vagy a legboldogabb az életben, ha kapcsolatokat építhetsz. Simulékony természetednek köszönhetõen sok barátod, ismerõsöd van. Kiváló diplomata válhat belõled. Örömet okoz számodra, ha elsimíthatsz egy kényes helyzetet vagy megoldást találhatsz egy konfliktusra, ebben kiváló ráérzõ képességed is segít. Minél több értékes ismeretséget kötsz, annál jobban érzed magad a bõrödben. Örömet okoz számodra az is, ha csapatban dolgozhatsz vagy játszhatsz, nem vagy egy magányos farkas típus. Örömmel tölt el, ha mások szeretettel gondolnak rád. Mit jelent számodra az életöröm? Miben tudod megélni az életörömöd? Mennyire fontos számodra, hogy az életed örömteli legyen?

69/89

A tanulási feladat az életedben
Ez az a terület az életedben, ahol bizonyos értelemben kényszerpályán mozogsz. Amikor más- más helyzetben találkozol ugyanazzal a problémával, akkor ráébredsz, hogy ezt a területet semmiképp sem kerülheted ki életed során. Így jobb, ha önként kezded elsajátítani a megfelelõ leckéket. Ne várd meg, amíg az élet kényszeríti rá, hogy a saját hibáidból tanulj!

A tanulási feladat területe az egyik legfontosabb terület az életedben
A tanulási feladat területének száma megegyezik a gondolkodásod számával is, ami azt jelenti, hogy az élet leckéinek megtanulása különleges figyelmet kap az életedben. Fontos számodra, hogy fejlõdj és megtanuld azt, amire megszülettél.

70/89

2 - A kapcsolatteremtést kell megtanulnod
Ebben az életedben az egyik legfontosabb tanulási feladatod, hogy megtanuld, hogyan építs kiváló emberi kapcsolatokat. Meg kell tanulnod használni a megérzéseidet. Az intuícióidra kell helyezned a hangsúlyt az emberi kapcsolataidban, ami kiváló emberismeretet is ad a kezedbe. Arra kell törekedned, hogy kifejleszd a diplomáciai érzékedet. Tökéletesre kell fejlesztened simulékony természeted ahhoz, hogy képes legyél kezelni bármilyen felmerülõ konfliktust, és eloszlatni a felesleges feszültségeket. Rá kell érezned, hogyan válhatsz kiváló csapattaggá, az emberek segítõ társává. Mit jelent számodra a tanulási feladat, amit az élettõl kaptál? Hogyan éled meg az életedben azt a kötelezettséget, amit ez a feladat ró rád? Mennyire fontos számodra, hogy megtanuld ezt a kötelezõ feladatot?

71/89

A szerelem az életedben
Ez a szám azt mutatja meg, hogy milyen módon viszonyulsz a szerelemhez és a párkapcsolathoz az életedben, hogy mit jelent számodra ez az érzés, hogyan éled meg a párkapcsolatot, és általában a szereteten alapuló kapcsolatokat. Megismerheted, hogy miként választasz partnert és milyen típusú viszonyt alakítasz ki vele, illetve mit vársz el partneredtõl és hogyan bánsz vele.

A szerelem területe az egyéniséged kifejezésének egyik eszköze is
A szerelem területének száma megegyezik az egyéniséged számával is, ami azt jelenti, hogy az egyéniséged megélésének egyik fontos területe a szerelem és a párkapcsolat, ami a tetteidet is erõsen befolyásolja.

72/89

3 - Vidám és örömteli vagy a szerelemben
A szerelemben és egy párkapcsolatban mindig te vagy az, aki jókedvet, vidámságot és színt visz még a szürke hétköznapokba is. Kiválóan megtalálod a hangot partnereddel. Beszédes ember vagy, ezért melletted nem lehet unatkozni. Kreativitásoddal a legnehezebb helyzetekben is feltalálod magad és igyekszel ötletes megoldást találni a mindennapi közös problémákra. Egy valamire kell csupán ügyelned, hogy idõnként szánj idõt a mély beszélgetésekre is. Fontos, hogy ne akarj mindent egy viccel elütni, hallgasd meg partnered problémáit és figyelj rá! Nem kell, hogy mindig nálad legyen a szó. Mit jelent számodra a szerelem? Hogyan éled meg a szerelmet? Mennyire fontos számodra a szerelem?

73/89

A pénz és az anyagiak az életedben
Ez a szám megmutatja számodra, hogy milyen a viszonyod a pénzhez és az üzlethez. Megtudhatod, hogyan szerezheted meg a pénzt és van-e üzleti érzéked. Láthatod, hogy mit jelent az életedben a pénz és az anyagiak, és ideális esetben milyen jellegû munkával keresed a kenyered, milyen módon kapcsolódik a pénz az életedhez.

A pénz és az anyagiak területe az életed egyik hajtó motorja is
A pénz és az anyagiak területének száma megegyezik az érzelmeid számával is, ami azt jelenti, hogy ez a terület egy nagyon fontos mozgató rugója az életednek. A pénz egy fontos motiváció az életedben, ami arra ösztönöz, hogy még jobban teljesíts és még többet hozz ki magadból.

74/89

4 - A gyakorlatiasságoddal keresd a pénzt
A pénzt a gyakorlatias szemléleteddel, precizitásoddal és megbízhatóságoddal tudod könnyedén megkeresni. Hajlandó vagy keményen megdolgozni a sikerért. Ugyan lassan, de lépésrõl lépésre haladva mindig eléred a célod. A gyorsaság helyett a biztonság az, amit választasz. Stabil, megbízható, kiszámítható pénzkereseti lehetõségre van szükséged, ahol kicsi a kockázat. A munkádban szilárd sziklaként számíthatnak rád, szigorú és meghatározott körülmények között tudsz a leginkább érvényesülni. Kemény, kitartó munkádnak gyümölcse mindig arányos az általad nyújtott kimagasló teljesítménnyel. Mit jelent számodra a pénz és az anyagiak kérdése az életedben? Hogyan kezeled a pénzügyeidet? Mennyire fontos számodra a pénz?

75/89

A személyes fejlõdés az életedben
Ez a szám megmutatja, hogy életednek melyik területén szükséges folyamatosan tanulnod és fejlõdnöd. Ez egy kiemelt szegmense az életednek, mert állandó motivációt érzel arra, hogy folyamatosan meghaladd korábbi önmagad. Tudatosság és kíváncsiság jellemez ezen a területen, ami mindig az új ismeretek felé visz. Ezen az életterületen érheted el a legnagyobb fejlõdést az életed során.

A személyes fejlõdés segít kiaknázni egy fontos erõforrásodat
A személyes fejlõdés területének száma egyike az életed többlet energiáinak is, vagyis az erõforrásaidnak. Mivel ennek az energiának a helyes kezelése számodra "kötelesség", ezért a személyes fejlõdésed által tökéletesre fejlesztheted ennek a területnek a tudatosságát és szélesítheted az ezzel kapcsolatos látókörödet is.

76/89

1 - A vezetõi képességedet kell fejlesztened
Fontos, hogy a személyes felelõsségvállalás, függetlenség területén folyamatosan fejleszd önmagad. Meg kell tanulod a vezetõk képességeit és folyamatosan fejleszteni azokat magadban. Az önállóság útjára lépve a saját dolgaiddal kell foglalkoznod az életed során. Nem szabad elhanyagolnod a hatalommal kapcsolatos képességeidet, ami nem csak az erõ, hanem az alázat kérdését is magában foglalja. Teremtõ képességgel is rendelkezel, ami azt jelenti, hogy az elképzeléseidet képes vagy a semmibõl valósággá változtatni, ezen a területen is folyamatos fejlõdésre van szükséged, hogy megismerd és megértsd a teremtõ képességed mibenlétét. Mit jelent számodra a személyes fejlõdés kérdése az életedben? Az élet mely területén tanulsz a legtöbbet? Mennyire fontos számodra a személyes fejlõdés?

77/89

A lehetõségek az életedben
Ez a szám azt mutatja meg számodra, hogy életed mely területén találkozol a legtöbb lehetõséggel. Ez egy olyan életterület, ami kiemelten fontos lehet az életedben, ezért úgy érezheted, hogy ez a dolog az, ami felé folyamatosan sodoródsz. Hatalmas belsõ késztetést érzel, hogy kiteljesedj azon a területen, amit ez a szám képvisel. Ha nyitott szemmel jársz, észre fogod venni, hogy az élet mindent a lábaid elé helyez, ami ebbe az irányba visz téged.

A lehetõségek területe az egyéniséged kifejezésének egyik eszköze is
A lehetõségek területének száma megegyezik az egyéniséged számával is, ami azt jelenti, hogy az egyéniségednek egy fontos részét képezi az, ahogyan az élettõl kapott lehetõségeiddel bánsz. Nem csak lehetõségeket kapsz az élettõl, hanem teszel is annak érdekében, hogy a lehetõségekbõl megvalósult valóság legyen.

78/89

3 - A kreatív önkifejezéshez kapsz sok lehetõséget
Rengeteg lehetõséget kapsz az életben arra, hogy a kreatív éned kifejezésre juttasd, akár a hétköznapi értelembe vett kommunikációval, akár mûvészi módon. Gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyen formában juttatod el az üzeneted az emberek számára. Lehet az zene, tánc, rajz, festés vagy irodalom, az élet meg fogja mutatni a módját, hogy megformálhasd a mondandódat. Oszd meg az emberekkel a benned lévõ vidámságot és életörömet, az élet számtalan módját fogja megmutatni neked, hogy mindezt könnyedén megtehesd. Legyél kreatív, élvezd a feltárulkozó lehetõségeket! Mit jelentenek az életedben az eléd táruló lehetõségek? Mihez kezdesz a lehetõségeiddel, amit az élettõl kapsz? Mennyire tartod fontosnak, hogy lehetõségeket kapj?

79/89

A filozófiád az életre
Ez a szám azt mutatja meg számodra, hogy mi az életfilozófiád. Ez egy olyan belsõ meggyõzõdés, ami motivációt ad ahhoz, hogy feladataid a lehetõ legjobban ellásd. Egy olyan szemléletmód, ami kihatással van a mindennapjaidra, emberi kapcsolataidra és a döntéseidre is.

A filozófiád segít kiaknázni egy fontos erõforrásodat
A filozófiád területének száma, egyike az életed többlet energiáinak is, vagyis az erõforrásainak. Mivel ennek az energiának a helyes kezelése számodra "kötelesség" ezért a filozófiád által tökéletesre fejlesztheted ennek a területnek a tudatosságát és szélesítheted az ezzel kapcsolatos látókörödet is.

A filozófiád a küldetésed egy fontos területe is egyben
A filozófiád területének száma megegyezik a küldetésed számával is, tehát az életfeladatod egyben az életfilozófiád is, ami meghatározza az egész élethez való hozzáállásodat és hozzásegít ahhoz, hogy még inkább azonosulj a küldetéseddell.

80/89

9 - A filozófiád : "Nekem nincs szükségem senkire, de rám mindenkinek szüksége van!"
Az a filozófiád, hogy vannak dolgok az életben, amiket ha senki más nem vállal fel, akkor neked kell megtenned. A világról csakis globális, univerzális értelemben lehet gondolkodni, hiszen nincs olyan eldugott zug ezen a bolygón, amely ne lenne hatással az egész mûködési folyamatra. Az emberiség problémáit is ilyen globális léptékkel gondolkodva kell szemügyre venni, hogy megfelelõ megoldás szülessen. Az a fontos, hogy az emberiség szeme elõtt lebegjenek olyan magasztos ideák, amelyek elérésére- még ha lehetetlennek tûnik, akkor is- törekszik. Van életfilozófiád, amit tudatosan követsz? Hogyan fogalmaznád meg a saját életfilozófiád? Mennyire fontos számodra, hogy legyen egy életfilozófiád?

81/89

82/89

Útravaló a mindennapjaidhoz
A következõ oldalakon az összefoglalóját olvashatod mindannak, amirõl a teljes elemzésed szól. Az alábbi táblázatok a teljes születési elemzésed kivonatolt változatát tartalmazzák, amit bármikor könnyedén és gyorsan átnézhetsz annak érdekében, hogy felidézd a legfontosabb üzeneteket, amiket a születési dátumod hordoz. Ez az elemzés semmit nem ér akkor, ha csak egyszer elolvasod, konstatálod a tényeket és félreteszed. Ez az elemzés, olyan mint egy térkép az utazó kezében. Ha vannak céljaid, ha vannak álmaid, akkor segít neked az odavezetõ úton és megmutatja számodra, hogy jó úton jársz e, vagy sem. Igazi sikereket, igazi boldogságot akkor tudsz elérni az életben, ha önmagaddal, a saját lehetõségeiddel, a születéseddel hozott tervekkel összhangban cselekszel. Ha tisztában, vagy az életterveddel és a mindennapi életedben képes vagy saját magadat vállalva megvalósítani a lehetõségeidet, amikrõl ebben az elemzésben is olvashattál, akkor garantáltan csodák fognak történni az életedben. Nincs az a nehézség, amivel ne tudnál szembenézni, nincs az a probléma, amit ne tudnál megoldani, ha biztosan tudod, hogy jó úton jársz.

Ne feledd, ez az elemzés egy megerõsítõ és támogató eszköz! Soha nem hoz helyetted döntéseket és nem vállal felelõsséget helyetted! Ez az elemzés a benned lévõ energiákról és az életed kiaknázható lehetõségeirõl szól! Kivánok neked az önismereti munkádhoz rengeteg erõt és kitartást!

83/89

Az életed 7 törvénye
1.A gondolkodás törvénye Nagyon intuitív, nyitott ember vagy, aki szinte olvas mások gondolataiban. Fontos számodra, hogy békés, kiegyensúlyozott környezetet teremts magad körül.Ha elbizonytalanodsz, akkor mindig a megérzéseidre hallgass. 2.Az érzelmek törvénye Nagyon megbízható, stabil ember vagy, akit nehéz kibillenteni az egyensúlyából. Fontos számodra, hogy terveidet tégláról- téglára építkezve valósítsd meg. Meg kell tanulnod az érzelmeket befogadni és kimutatni is. 3.Az egyéniség törvénye Az önkifejezés született mestere vagy, fontos számodra, hogy ezt kamatoztasd. Képes vagy bármilyen problémát, nehézséget könnyedén megoldani. Idõnként állj meg egy pillanatra és nézz körül, hogy van e még közönséged! 4.A lehetõségek törvénye Az egyik oldalról félsz az intimitástól, nehezen alakítasz ki bensõséges kapcsolatokat, a másik oldalról hajlamos vagy túlságosan is rátelepedni másokra.Hajlamos vagy elhanyagolni a számodra fontos embereket, ugyanakkor fojtogatóan és erõszakosan tudsz szeretni másokat.Egyszer túl sok figyelmet fordítasz a külsõségekre, máskor pedig hajlamos vagy a környezetedet teljesen elhanyagolni.

84/89

Hajlamos vagy figyelmen kívül hagyni a korlátaidat, és csak úszni az árral, máskor pedig túlságosan is korlátozod magad.Meg kell tanulnod koncentrálni, és a feladataidat kitartóan végig csinálni.Hallgass meg másokat, segíts nekik, de ne vedd magadra túlságosan mások problémáit! Nehézséget okoz számodra az önérvényesítés.Meg kell tanulnod képviselni a saját érdekeidet és keresztül vinni az akaratodat. Ezt úgy tudod megtenni, ha tisztába jössz a világ törvényszerûségeivel és megtanulod beosztani az erõforrásaidat. 5.Az erõforrások törvénye Minden, a XX. században született ember számára kiemelten fontos az önmegvalósítás és a teremtõ erõ kérdése.Ennek az erõnek az árnyoldala az egó, az önzõség és az elmagányosodás, amit csak tudatos döntéssel tudsz irányítani az életedben. Az életednek rendkívül fontos része a szabadság és az ezáltal megszerezhetõ tapasztalatok összessége.Rengeteget tanulsz, mert a tanulás is elengedhetetlenül fontos része az életednek. A szabadság és a mozgás egyik árnyoldala az otthontalanság és gyökértelenség érzése. Egy rendkívül idealista ember vagy, magasztos eszmékért küzdesz. Használd ki ezt a képességet arra, hogy a világot egy jobb és élhetõbb hellyé változtasd! Látásmódodnak köszönhetõen olyan összefüggéseket látsz meg a világban, amik mélységükben tárják fel a problémákat.

85/89

6.Az életút törvénye Az élet megtanítja számodra, hogy minden feladatot, ami szembe jön veled feltétel nélkül elfogadj. Az emberek és az élet iránti szeretet az életed egyik legfõbb mozgatórugója. 7.Az életfeladat törvénye Arra születtél, hogy egy magasztos eszmét szolgálj, és emberek kisebb vagy nagyobb csoportját képviseld az eszme zászlaja alatt. Az élet minden területén a tökéletességet és a megvalósultság állapotát keresed. Komoly problémát okozhat neked a mindennapi élet realitásával való megbirkózás. Ha egyedül nem megy, akkor fontos tudnod, hogy ki az az ember, akire számíthatsz ebben a kérdésben!

86/89

A születési mátrix
1-5-9 Az elszántság síkja Igazán bátor, vállalkozó szellemû ember vagy, kezedben tartod az életed irányítását és megvan benned a kellõ szabadságvágy és tehetség, ami nagy célok elérésére sarkall. Sokan vezetõként követnek téged, ezért fel kell vállalnod az ezzel járó felelõsséget is.

A lehetõségek mátrixa
1-2-3 A tervezés síkja Gyakorlatias tervezés és kivitelezés képességével rendelkezel, megvan benned az elszántság, az akarat és a cselekvéshez szükséges erõ. Rendelkezel minden olyan kommunikációs eszközzel, aminek segítségével prezentálni tudod az elképzeléseidet.

87/89

Jantra, az életed 12 titka
Az energia és lelkesedés az életedben Küzdj lelkesen a céljaidért, nyerj erõt a sikereidbõl! A család és a barátok az életedben Légy a szeretteid békebírája, segítsd a problémáikat békésen elsimítani! A nagylelkûség az életedben Légy nagylelkû diplomata, tegyél meg mindent, hogy kiváló emberi kapcsolatokat teremts magad körül! Az emberszeretet az életedben Légy az emberek tanító mestere, mutasd meg nekik a szabadság felé vezetõ utat! Az intuíció az életedben Légy intuitív vezetõ, hallgass mindig a megérzéseidre és sikerre viheted elképzeléseidet! Az életöröm az életedben A kapcsolatépítésben lelsz igazi örömet, légy csapatjátékos, törekedj a másokkal való jó együttmûködésre! A tanulási feladat az életedben A kapcsolatteremtést kell megtanulnod, tökéletesre kell fejlesztened az intuitív emberismeretedet. A szerelem az életedben Vidám és örömteli vagy a szerelemben, nehéz melletted unatkozni, mert mindig kitalálsz valamit, amivel feldobhatod a napot.

88/89

A pénz az életedben A gyakorlatiasságoddal keresd a pénzt, légy megbízható és keress magadnak kis kockázattal járó, kiszámítható kereseti forrást! A személyes fejlõdés az életedben A vezetõi és a teremtõ képességedet kell fejlesztened, meg kell tanulnod a személyes felelõsségvállalást és a teremtés képességének mibenlétét. A lehetõségek az életedben A kreatív önkifejezéshez kapsz sok lehetõséget az élettõl, használd ki a lehetõséget és találd meg a számodra legmegfelelõbb formát az önkifejezéshez! Az életfilozófiád A filozófiád : "Nekem nincs szükségem senkire, de rám mindenkinek szüksége van!"

89/89