You are on page 1of 4

Steinerscholen.

com 14/02/2013

‘Om een bekend woord van de in antroposofische kringen hoog gewaardeerde Goethe te citeren: ‘Was man weiss, das sieht man’; en wanneer men, bijvoorbeeld door grondige kennisname van het omvangrijke en diepzinnige werk van Steiner, zeer veel weet, bestaat uiteraard het risico dat men enerzijds meer, bijvoorbeeld grote verbanden en patronen, opmerkt dan iemand die minder weet, anderzijds minder oog heeft voor zaken die direct aan de oppervlakte liggen, bijvoorbeeld sprekende details.’ (antroposoof Hugo Verbrugh, Kritische denkers lexicon 1990)

‘Antroposofie is ingewikkeld’
Over Atlantis beginnen met cijfers om te eindigen met niks! Enkele antroposofen gaan met mekaar in discussie over Rudolf Steiners Atlantis. Geconfronteerd met tegenstrijdige gegevens proberen ze krampachtig om via wilde speculaties toch tot een vergelijk te komen. Uiteindelijk lukt het hen om door middel van uitwisseling van een paar vage begrippen uit de esoterie het gesprek op een status quo te laten eindigen. Na een partijtje luchtfietsen met als gevolg dat blijkbaar niemand nog weet waarover het precies gaat, sluiten de heren de boeken. ‘Ja, antroposofie is ingewikkeld; we zullen maar niet beginnen over ronden en globen en dergelijke!’ Hieronder een beknopte weergave van dat gesprek. Aan het woord zijn: Ridzerd van Dijk, beheerder van ‘De grote Rudolf Steiner Citatensite’; Michel Gastkemper, bestuurder Antroposofische Vereniging in Nederland; Frans Wuijts, ex-directeur antroposofische gehandicapteninstelling Zonnehuizen; Kees Kromme, contactpersoon studiecentrum van de Antroposofische Vereniging Nederland. Ridzerd van Dijk, beheerder van ‘De grote Rudolf Steiner Citatensite’ (…) Volgens de antroposofie verloopt de aardeontwikkeling in zeven tijdperken van elk duizenden jaren. We zijn nu in het vijfde aardetijdperk, dat begonnen is na de ondergang van het vierde aardetijdperk, genaamd Atlantis, in het jaar 7227 v.Chr. Het derde aardetijdperk heette Lemurië, het tweede Hyperborea en het eerste Polaris. Het zesde aardetijdperk zal beginnen na de ondergang van ons huidige tijdperk in het jaar 7893.(…) http://ridzerdvandijk.wordpress.com/2013/02/12/reincarnatie-begin-en-einde-2/ Michel Gastkemper, bestuurder Antroposofische Vereniging in Nederland (…) En het Atlantische aardetijdperk moet volgens de antroposofie ongeveer tussen 50.00 en 10.000 jaar voor Christus geplaatst worden, gegeven het feit dat ons naatlantische aardetijdperk begint met de oer-indische cultuurperiode, circa twaalfduizend jaar geleden.(…) http://ridzerdvandijk.wordpress.com/2013/02/12/reincarnatie-begin-en-einde2/#comment-3316

Daarom wordt het zeer tricky om tijden die daarvoor liggen. Op bladzijde 55 schrijft hij dat.com/2013/02/12/reincarnatie-begin-en-einde2/#comment-3320 Michel Gastkemper (…) Ik kwam overigens bij die 10. Dan reken je teveel vanuit ons huidige bewustzijn. en weer zal worden ook. De enige tijdsaanduiding is te vinden in de Lehrerkonferenzen. ex-directeur antroposofische gehandicapteninstelling Zonnehuizen (…) Wat te denken van enkele duizenden jaren pralaya tussen het einde van de Atlantische tijd (ca. maar is de tijdsaanduiding toch niet juist. Jahrtausend angesetzt werden’ (vóór Christus). bis 8. 8640 – 1413 = 7227 De oer-indische cultuurperiode is dus begonnen (circa) 7227 v. ‘Antroposofie.(…) http://ridzerdvandijk. geen woord.Chr. In zijn ‘Lexicon Antroposofie’ uit 2010 doet Henk van Oort trouwens .000 jaar geleden) en het begin van het Oud-Indische tijdperk in 7227 v. Daar is geen speld tussen te krijgen. De vier cultuurtijdperken vóór 1413 waren in totaal 4 x 2160 = 8640 jaar. Op bladzijde 66 herhaalt hij dit kunststukje. We zijn nu in het vijfde dat in 1413 begonnen is. bladzijde 89: ‘die atlantische Katastrophe muss ja im 7.000 jaar vóór Christus voor de ondergang van Atlantis door het boekje van Henk van Oort.com/2013/02/12/reincarnatie-begin-en-einde2/#comment-3322 Michel Gastkemper (…) Tegen je rekensommen is niets in te brengen. Daarna komen er vijf cultuurtijdperken van elk 2160 jaar. net als jij. Problematisch is bijvoorbeeld dat Steiner over de ondergang van Atlantis nooit een jaartal heeft genoemd. terwijl dat wel eens heel anders is geweest. Je kan best gelijk hebben.com 14/02/2013 Ridzerd van Dijk (…) Wat ik gelezen heb over Atlantis is dit tijdperk ten onder gegaan in 7227 v. Ridzerd.Steinerscholen.com/2013/02/12/reincarnatie-begin-en-einde2/#comment-3317 Frans Wuijts. GA 300a. Een kennismaking’ uit 2006. Dat is pas sinds de atlantische zondvloed exact het geval. Maar exacte jaartallen kun je alleen aangeven als de aarde op de huidige manier en in het huidige tempo om de zon draait.(…) http://ridzerdvandijk.. Dan klopt de som wel. Niettemin laat hij vrolijk op dezelfde bladzijde de Oer-Indische periode beginnen in 7227 v.Chr. Het probleem ligt ergens anders. Chr. met dezelfde eenheden te berekenen.wordpress.wordpress.wordpress. maar dan staat het fout in de boeken die ik erover gelezen heb. en evenzo met tijden die verder in de toekomst liggen.Chr. 10. Over hoe die ruim twee en half duizend jaar dan overbrugd worden.? (…) http://ridzerdvandijk. en niet circa 12000 jaar geleden.

com/2013/02/12/reincarnatie-begin-en-einde2/#comment-3327 Michel Gastkemper (…) Ik doe er denk ik goed aan nog wat meer te citeren uit die lerarenconferentie op 25 september 1919. das ist die atlantische Katastrophe. (…) http://ridzerdvandijk.tot achtduizend jaar v. Pralayas zijn volgens mij alleen tussen planeet toestanden en niet daartussenin.com 14/02/2013 hetzelfde bij de lemmata’s ‘Atlantis’ en ‘Cultuurperioden’.wordpress. mittlere und neuere Eiszeit. krek zo. Hoe dan ook. 8. immers in een pralaya wordt alles weer vergeestelijkt (te vergelijken met de situatie tussen dood en nieuwe geboorte van een mens) (…) http://ridzerdvandijk. Jahrtausend. Er is een interessant artikel van Andreas Delor. was vorgeht. we zullen maar niet beginnen over ronden en globen en dergelijke! Daar kan Frans waarschijnlijk nog wat meer over vertellen… (…) http://ridzerdvandijk. Dus hij is wel consistent.Steinerscholen. maan. Die ältere. oorspronkelijk in Info3 verschenen. Das ist gleichzeitig.com/2013/02/12/reincarnatie-begin-en-einde2/#comment-3328 Kees Kromme.wordpress.. waarin de atlantische catastrofe plaatsvond. ik had beter kunnen schrijven 10.wordpress.’ De vraag is dan of die zondvloed niet een héél lang proces is geweest. antroposofie is ingewikkeld.com/2013/02/12/reincarnatie-begin-en-einde2/#comment-3329 Michel Gastkemper (…) Ja. (…) http://ridzerdvandijk. dan was ik meer in overeenstemming met het bovenstaande geweest.wordpress.Chr. in Europa. dat dit gegeven nader uitwerkt.000 jaar voor Christus. Ja.com/2013/02/12/reincarnatie-begin-en-einde2/#comment-3332 . also im 7. Kees! Pralaya’s vinden alleen tussen planetaire fasen plaats (saturnus. während die Atlantis heruntersinkt. contactpersoon studiecentrum van de Antroposofische Vereniging Nederland (…) Steiner heeft het over de laatste ijstijd zo’n ongeveer 10. Ik spreek nu even uit geheugen. das ist nicht anders als das. waarin Steiner die tijdsaanduiding geeft van zeven.000 jaar geleden dan 10. zon. Hij zegt namelijk meteen in aansluiting hierop: ‘Die Eiszeit. aarde…). maar de desbetreffende citaten kan ik eventueel wel vinden. en niet tussen tijdperken of perioden tijdens die planetaire ontwikkelingen.000 jaar geleden en dat Atlantis niet op een enkel moment is onder gegaan (zondvloed) maar dat het een proces was wat enkele duizenden jaren in beslag nam.

Steinerscholen.com/2013/02/12/reincarnatie-begin-en-einde2/#comment-3334 . Deze zou kunnen worden gekwalificeerd als ‘Atlantische catastrofe’ die op zijn minst niet kort geduurd respectievelijk gedurende slechts enkele jaren heeft plaats gevonden. Ik gebruikte het begrip pralaya’ niet goed.com 14/02/2013 Frans Wuijts (…) Klopt Kees/Michel.wordpress. maar dat er sprake zou zijn geweest van een soort overgangstijd.(…) http://ridzerdvandijk. Ik meende te kunnen aangeven dat het begin van de Oud-Indische cultuurperiode niet naadloos aansloot bij het einde van het Atlantische tijdperk.