You are on page 1of 3

Bi tp n chng IVI

13-09.11A6

H tn:

13-09
1

Lp 11A6

31/01/2013

BI TP N CHNG IV (t 1)

Mt dy dn trn mang dng in 20 A, tm vng dy c cm ng t 0,4 T. Nu


dng in qua vng dy gim 5 A so vi ban u th cm ng t ti tm vng dy l
bao nhiu?

0,3 T

Ngi ta mun to ra t trng c cm ng t B = 2,512.10-4 T bn trong mt ng


dy, m dng in chy trong mi vng ca ng dy ch l 1 A th s vng qun trn
ng phi l bao nhiu, bit ng dy di 50 cm?

100 vng

Tnh cm ng t ti tm ca hai vng trn dy dn ng tm, bn knh mt vng l R1


= 8 cm, vng kia l R2 = 16 cm, trong mi vng dy u c dng in cng I = 10
A chy qua. Bit hai vng dy nm trong cng mt mt phng, v dng in chy trong
hai vng cng chiu.

1,18.10-4 T

Mt on dy di l t trong t trng u c cm ng t B = 0,5T hp vi ng


cm ng t mt gc 300. Dng in qua dy c cng 0,5A, th lc t tc dng ln
on dy l 4.10-2 N. Chiu di on dy dn l bao nhiu?

18,48 cm

Mt on dy dn c t nm ngang trong mt t trng u c ln cm ng


t l 0,05 T nh hnh v. Bit khi lng ca dy l 150 mg. Khi cho dng in I c
cng 0,03 A chy qua dy th thy dn cn bng.
a. Xc nh chiu ca dng in I.
b. Xc nh chiu di ca on dy ny.
Mt on dy dn di 20 cm c t nm ngang trong mt t trng u do hai cc
ca nam chm to ra nh hnh v. Khi lng ca dy l 300 mg. Khi cho dng in I
c cng 0,05 A chy qua dy th thy dy cn bng.
a. Hy xc nh tn ca mi cc v ln cm ng t B.
b. i hai cc li th thanh ny s chuyn ng nh th no?

S: 1 m

a. 0,3 T;
b. Chuyn
ng xung
di vi gia
tc a = 20 m/
s2

Hai on dy dn thng, nh di v hn c t trong song song trong khng gian


cch nhau 3 mm nh hnh v. ln cm ng t l 6.10-5 T. Cng dng in ln
lt l 0,5 A v 1,2 A. Xc nh ln lc tng hp tc dng ln mi mt si dy I1.
a. 7.10-5 N
hng ln.

1/3'

Thnh phn nm ngang ca t trng tri t bng 3.10-5T, thnh phn thng ng
rt nh. Mt proton chuyn ng theo phng ngang theo chiu t Ty sang ng th
lc Lorenx tc dng ln n bng trng lng ca n, bit khi lng ca proton l
1,67.10-27 kg v in tch l 1,6.10-19C. Ly g = 10m/s2, tnh vn tc ca proton.
Mt in tch q c gi tr -4.10-10 C c bn vo trong mt t trng u theo
phng vung gc vi t trng. ln cm ng t l 0,05 T, vn tc in tch ny
l 8000 m/s.
a. Bit rng qu o chuyn ng ca in tch ny c bn knh 3.10-4 m. Hy xc nh
khi lng ca n.
b. Chu k chuyn ng ca in tch ny l bao nhiu?

3,48.10-3 m/s

7,5.10-19 kg
2,36.10-7 s

http://gocriengtrenban.com

Bi tp n chng IVI

13-09.11A6

10 Mt electron c gia tc ri bay vo mt t trng u B c phng vung gc vi


vn tc. Vn tc ca electron l 5000 m/s.
a. Electron chuyn ng theo qu o no? V hnh.
b. Qu o electron c ng knh 0,4 m. Hy xc nh ln ca cm ng t. Bit
rng me = 9,1.10-31 kg, qe = -1,6.10-19 C.
11 Mt khung dy hnh trn c qun thnh 30 vng bn knh 2 cm. t mt nam chm
gn khung dy nh hnh. in tr ca c khung dy l 0,2 .
a. a khung dy vo gn nam chm, hy xc nh chiu dng in cm ng.
b. Bit rng trong thi gian 0,5 s, cm ng t gi qua khung dy thay i t 0,05 T
n 0,15 T. Hy xc nh cng dng in cm ng.
12 Mt khung dy hnh ch nht c kch thc 20 x 30 cm, c t trong mt t trng
u c ln cm ng t l 6.10-4 T. t ngt, ngi ta gim ln cm ng t qua
khung dy v 2.10-4 T th thy trn dy xut hin mt sut in ng cm ng c
ln 4.10-5 V.
a. Hy xc nh chiu dng in cm ng v thi gian cm ng t gim xung.
b. in tr ca mi mt dy l 0,2 . Hy xc nh ln ca dng in cm ng.

0,14 T

0,038 A

a. 0,6 s.
b. 2.10-4 A

13 Mt khung dy hnh ch nht c in tr 0,2 , din tch 10 cm2 c t trong mt t


trng u B c ln tng u vi tc 2.10-4 T/s. Xc nh sut in ng cm
ng sinh ra trn dy v cng sut to nhit ca n.

2.10-7 V;
2.10-13 J

14 Mt ng dy c chiu di 20 cm c qun thnh 300 vng. Bit rng tit din thng
ca ng dy c bn knh 2 cm. Cho 2 = 10.
a. Xc nh t cm ca ng dy ny.
b. Cho dng in I i qua ng dy th thy nng lng ca n l 1,44.10-3 J.
c. Thi gian dng in qua ng dy t c gi tr cng trn l 0,5 s. Xc
nh ln sut in ng cm ng sinh ra.

7,2.10-4 H
2A
2,88.10-3 V

15 Mt ng dy c qun vi mt 200 vng/m. Bit rng din tch ng dy l 10 cm2


v t cm ca n l 0,08 mH. Cho 2 = 10.
a. Hy xc nh chiu di v s vng ca ng dy ny.
b. Dng in i qua ng dy tng u t 0,5 ln 1,3 A trong thi gian 0,4 s. Hy xc
nh sut in ng t cm trn dy.
c. Bit rng mi vng dy c in tr 2.10-3 . Xc nh in tr ca c ng dy v
cng dng in t cm sinh ra.

0,5 m; 100 vng


1,6.10-4 V
8.10-4 A.

16 Xc nh chiu dng in cm ng trong cc trng hp sau y

(phi v li
vo tp)

2/3'

http://gocriengtrenban.com

Bi tp n chng IVI

3/3'

13-09.11A6

http://gocriengtrenban.com