You are on page 1of 1

Bi tp n tp chng IVH H tn:

13-10.10A Lp 10A

13-10

N TP CHNG IV (t 1)

14/02/2013

1 Hai qu bi bida s 1 v s 8 c khi lng bng nhau nm trn bn bida. Ngi ta nh cho bi s 1 ln ti va chm vi qu s 8 ang nm yn. Sau va chm banh 1 bt li vi vn tc 1 m/s, cn bi 8 i ti vi vn tc 1,5 m/s. Xc nh vn tc ban u ca bi 1. 2 Mt qu banh khi lng 200 g c t nm yn trn bn cao 5 m. Mt qu banh khc khi lng 300 g chy ti vi vn tc 5 m/s v va chm vi qu banh ban u. Sau , hai qu banh cng dnh cht vo nhau. a. Xc nh vn tc ca hai qu banh. b. Tm xa ca chuyn ng nm l bao nhiu? 3 Sng khng git SKZ ca gio s Trn i Ngha l loi sng gip trit tiu lc git gy ra khi bn sng. Gi s khu sng nng 20 kg v cha n nng 1 kg. Khi bn, vn tc vin n ra khi u nng l 300 m/s. Xc nh vn tc git li ca khu sng. 4 Mt ngi nng 60 kg ang ngi trn mt chic b c khi lng 20 kg. Vn tc dng nc l 5 m/s. Ngi ny t nhin nhy ln b theo phng vung gc vi b vi vn tc 10 m/s. Lc ny chic b s di chuyn nh th no? 5 Mt vin n c bn thng ng ln cao vi vn tc 300 m/s ri n thnh 2 mnh bng nhau. Mnh th nht bay theo phng ngang vi vn tc 200 m/s. Hi mnh th hai s bay nh th no? 6 Mt ming g ang nm yn trn mt bn trn nhn. Mt vin n khi lng 100 g bay n vi vn tc 100 m/s ghim vo ming g v nm im trong . Sau ming g trt vi vn tc 1 m/s. Xc nh khi lng ca ming g. 7 Hai qu bi bida s 1 v s 8 c khi lng bng nhau nm trn bn bida. Ngi ta nh cho bi s 1 ln vi vn tc 2 m/s ti va chm vi qu s 8 ang nm yn. Sau va chm hai bi bt ra theo hai phng vung gc vi nhau vi vn tc bng nhau. Xc nh vn tc ca mi bi sau va chm. 8 H thng ba ng cc gm mt cy ba to khi lng nng c th t trn cao xung cc. Gi s khi lng ca ba l 300 kg v c th ri t do t cao 5 m so vi u cc. Cc c khi lng 20 kg. Xc nh vn tc ca h ngay khi ba chm cc. 9 Bom bi l loi bom n ra nhiu vin bi nh theo nhiu hng khc nhau gy st thng. Gi s mt qu bom bi nh n ra 3 vin bi bng nhau. Vin th nht bay ngang vi vn tc 300 m/s. Hai vin cn li bay vung gc vi nhau. Xc nh vn tc ca hai vin bi ny. 10 Mt vin n 400 g c bn thng ng ln cao vi vn tc 200 m/s ri n thnh 2 mnh. Mnh th nht bay theo phng ngang vi vn tc 692,82 m/s, mnh th hai th bay theo phng hp vi phng thng ng mt gc 60 vi vn tc 800 m/s. Khi lng mi mnh l bao nhiu?

0,5 m/s

2 m/s

200 g

1/1#

http://gocriengtrenban.com