Metoda sprečavanja

Metodu sprečavanja ne treba shvatiti kao represiju ili kao oblik spoljašnjeg pritiska na ličnost u razvoju, već kao pedagoški opravdanu intervenciju u cilju sprečavanja i zaustavljanja negativnih radnji i oblika ponašanja. Metodom sprečavanja onemogućujemo pojavljivanje, ispoljavanje i ustaljivanje određenih znanja, ubeđenja, stavova i ponašanja koja su suprotna cilju vaspitanja i naporima vaspitača. Ova metoda ima preventivnu i korektivnu funkciju tj želi da predupredi i promeni ponašanje učenika. Nastavnikova dužnost je da stručno i sistematski prati razvoj učenika, da reaguje blagovremeno i u skladu sa okolnostima, prvo sredstvima preventive, pa tek na kraju, u krajnjoj nuždi, sredstvima prisiljavanja i kažnjavanja. Cilje primene sredstava prisiljavanja i kažnjavanja nije osveta nastavnika prema učeniku već sprečavanje negativnih formi ponašanja koje su opasnost za samog učenika i onih koji se nalaze u njegovoj blizini. Ono što je neprihvatljivo i negativno, učeniku treba prvo objasniti, pa potom insistirati na primeni eventualne kazne. Uporedo, treba otkriti prave uzroke takvog ponašanja učenika jer će jedino tako vaspitne mere imati pozitivno dejstvo. Sredstva metode sprečavanja su društveno i istorijski uslovljena i promenljiva: 1. Znaci neodobravanja i neslaganja sa tokom i načinom rada i ponašanja učenika, koji se mogu saopštiti mimikom, pokretima ili uzgrednim napomenama, najčešća su i najblaža sredstva preusmeravanja nepovoljnog toka aktivnosti. 2. Primedbe, prigovori, zamerke, pokude i opomene, direktno ili indirektno izrečene i upućene, često mogu biti dovoljne, ako se radi o blažim prekršajima i početnim oblicima negativnog ponašanja. 3. Supstitucijom tj skretanjem ili zamenom motiva, navodimo učenika da izvrši zamenu aktivnosti nekom drugom, koja je korisnija. 4. Kritika je jedno od najmoćnijih sredstava sprečavanja i zasniva se na potrebi čoveka da bude prihvaćen od svoje okoline i da u njoj doivljava svoju ličnu afirmaciju. Individualna kritika je direktna, lična i sa jasnim i konkretizovanim obrazloženjem. Ona može biti i javna, pred kolektivom ili roditeljima, čime dobija u snazi i efikasnosti. 5. Pretnja, zahtev, osuda, zapovest, zabrana i naređenje su po tonu i načinu formulisanja, oštrija i imperativnija sredstva sprečavanja. Izriču se retko, jasno i direktno, sa insistiranjem na promeni ponašanja. 6. Ocene su i sredstvo podsticanja ali i sredstvo opomene. One takodje mogu biti i sredstvo upozorenja i obaveštenja o učenikovom napredovanju. Ocene vladanja u praksi imaju upozoravajuću funkciju 7. Kazne predstavljaju spoljašnje sredstvo primoravanja učenika i nameru da oseti određenu neprijatnost zbog neprihvatljivog načina ponašanja. Najčešće su precizirane školskim propisima i imaju karakter samo moralne kazne. Mnogi vidovi kažnjavanja su danas zabranjeni a neki su još uvek prisutni u današnjim školama (telesne kazne, kazne glađu, kazne zasnovane na strahu, oduzimanje stvari, kazne koje omalovažavaju i ponižavaju učenikovu ličnost i sl.) Nije dobro da se proces vaspitanja sprovodi u uslovima prečeste primene metode i sredstava sprečavanja i kažnjavanja. U postupku kažnjavanja nastvanik treba da se pridržava nekih elementarnih zahteva i normi (da ono bude postupno, pravično, dosledno, blago i prema prekršaju; s predviđanjem

i da traje samo onoliko dugo. zdravlju. temperamentu i ostalim individualnim karakteristikama učenika. Osnovna namera vaspitača jeste dobro vaspitanika. Važno je istaći vezu metode sprečavanja i kažnjavanja i principa humanosti.posledica. polu. pririodno i bez ljutnje i sažaljevanja. . njegovo preusmeravanje ka pozitivnim oblicima ponašanja i razvoja njegove ličnosti kao humane. prilagođeno uzrastu. koliko je neophodno).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful