PERANAN GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL 1.

Guru Pendidikan Seni Visual perlu menerapkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. 2. Menimbulkan rasa kesedaran kepada masyarakat terhadap kepentingan Pendidikan Seni Visual dalam kehidupan. 3. Selain itu juga mengajar murid- murid melakar atau melukis pelbagai jenis bentuk dan gambar. 4. Pemupukan minat dalam bidang artistik supaya murid-murid berkeinginan untuk menghasilkan karya-karya yang bersifat lakaran dan memperlihatkan kepentingan konsep visual. 5. Peranan guru PSV juga sebagai pelaksana dalam kurikulum yang telah diselaraskan. 6. Membantu murid-murid menghadapi cabaran masa depan dalam Pendidikan Seni Visual. 7. Peranan guru juga menyatukan pelbagai pelajar yang berlainan latar belakang. dalam PSV dapat menyatukan mereka. 8. Meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni warisan bangsa. 9. Selain itu juga menggalakkan murid-murid melaksanakan pemerhatian aktif, interaksi yang kreatif dengan alatan, serta aspresiasi seni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful