TEKNIK PENGAJARAN MATEMATIK ( PART 2

)
SLIDE DISEDIAKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM 2013

PENAMBAHAN NOMBOR TIDAK LEBIH 10
SLIDE DISEDIAKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

LANGKAH YANG PERLU BUAT OLEH GURU
1. 2.

3.

Guru perlu gunakan nombor yang kecil nilai iaitu tidak lebih dari 5 untuk diwakili satu tangan. Guru perlu tunjuk tangan sendiri dan mengira bersama dengan murid-murid. Buat latihan sehingga 5+5 .

1+1=
+ =2

3+2=
+ =5

5+4=
+ =9

SELAMAT MENCUBA

PENAMBAHAN
TIDAK MENGUMPUL SEMULA DAN MENGUMPUL SEMULA

( TAHAP 1) KES 3
Slide disediakan oleh Cikgu Wong Yick Yim

C ARA
1. 2. 3. 4.

MENGAJAR

Bulatkan kawan /nombor besar. Sediakan kawan / nombor kecil ( jari murid) Kenalkan istilah “ TERUS KIRA” Ajar murid terus kira bermula dari nombor yang telah dibulatkan tadi. Jika ada nombor yang ditambah tiga berturutturut maka tambah dua nombor atas dan catatkan kecil di bahagian tepi ( supaya tidak lupa). Ulangkan langkan 4.

5.

6.

Gunakan anak panak untuk tunjuk penurunan nombor yang tidak ditambah.

T EKNIK BULATKAN KAWAN
BESAR

3 245 + 21
3 2 66

T EKNIK BULATKAN KAWAN
BESAR
1 1

5375 + 45
8

5 4 20

T EKNIK BULATKAN KAWAN
BESAR
1 1

4 186 + 65
9

4 2 51

PEMBUNDARAN
( TIDAK MENGUMPUL SEMULA) KES 5
SLIDE DISEDIAKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

CARA PENGAJARAN
1. memperkenalkan tangan kawan kecil dan tangan besar ( lihat gambar).. suruh murid buat di tangan sendiri... 2. Bulatkan nilai tempat yang diarahkan dalam soalan. 3. kemudian bulatkan nilai tempat dalam nombor yang diberikan. 4. rujuk kawan sebelah kanan ( yang terdekat sahaja) 5. kenalkan kawan kecil nombor tidak berubah dan jika kawan besar + 1.(lihat gambar) 6. ingatkan murid selepas nombor yang dibulatkan ,semua digit dimatikan / jadi 0. 7. latihan murid perlu banyak untuk kukuhkan

1. memperkenalkan tangan kawan kecil dan tangan besar ( lihat gambar).. suruh murid buat di tangan sendiri...

6

1
0

7 2 3 8

5

9 0 4

Kawan besar

Kawan kecil

+1

Contohnya: membundarkan nombor berikut kepada puluh yang terdekat

1214
Kawan 4 ialah kawan kecil (tidak ubah nombor)

1214 =1210

Contohnya: membundarkan nombor berikut kepada ratus yang terdekat

1 2 54
Kawan 5 ialah kawan besar (+1)pada nombor yang dibulatkan

1254 =1300

1

PEMBUNDARAN (MENGUMPUL SEMULA)
SLIDE DISEDIAKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

Contoh soalan : Membundarkan nombor di bawah kepada puluh yang terdekat

1 5 98
Kawan 8 ialah kawan besar (+1)pada nombor yang dibulatkan

1598 +1 1600

1

Contoh soalan : Membundarkan nombor di bawah kepada ratus yang terdekat

1 9 84
Kawan 8 ialah kawan besar (+1)pada nombor yang dibulatkan

1984 +1 2000

1

MENULIS NOMBOR DALAM PERKATAAN

TAHUN 2 DAN TAHUN 4

SLIDE DISEDIAKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

Cara mengajar
1. 2. guru memperkenalkan teknik bulatkan nombor( tiga nombor satu bulatan) dan masukkan koma sebagai ribu di antara dua bulatan Guru berikan beberapa contoh soalan sehingga murid faham membulatkan digit dan tahu cara menyebut nombor dalam bulatan .

3. Setelah murid telah tahu cara menyebut nombor, guru hilangkan koma dan beritahu murid bahawa koma di masukkan dalam ingatan mereka. 4. Praktik cara ini berkali-kali di dalam kelas. Semak latihan yang dibuat oleh murid untuk memastikan murid telah menguasai.

TAHUN 2
CONTOH : Tuliskan 2 46 dalam perkataan.

2,4 6
dua ratus empat puluh enam

TAHUN 2
CONTOH : Tuliskan 4 01 dalam perkataan.

4,0 1
Empat ratus satu

TAHUN 4
CONTOH : Tuliskan 24 392 dalam perkataan.

24, 392
Dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua

TAHUN 4
CONTOH : Tuliskan 21 002 dalam perkataan.

21, 002
Dua puluh satu ribu dua / dan dua

Pengenalan nilai tempat dan nilai digit ( Tahun 3) KES 6
SLIDE DISEDIAKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

Pengenalan nilai tempat dan nilai digit ( Tahun 3) KES 6 Cadangan pengajaran : Untuk membantu murid lemah di tahap satu untuk mengenal nilai tempat ialah janganlah guru melukiskan jadual untuk mengajar murid yang baru mengenal istilah nilai tempat dan nilai digit.

Contoh jadual nilai tempat dan nilai digit di tahap 2.
Nombor
5 694

Nilai tempat
ratus

Nilai digit
600

Cadangan pengenalan awalan bagi istilah nilai tempat ialah lukiskan bentuk rumah untuk membawa maksud tempat tinggal bagi digit/ nombor. contohnya

4590
ribu ratus puluh sa

Nilai tempat bagi digit 0 ialah sa Nilai tempat bagi digit 9 ialah puluh Nilai tempat bagi digit 5 ialah ratus Nilai tempat bagi digit 4 ialah ribu * kenalkan kepada murid istilah digit .

Selepas pengenalan nilai tempat , guru boleh memperkenalkan nilai digit .

4590
ribu

ratus

puluh

sa

Nilai digit bagi digit 0 ialah 0 Nilai digit bagi digit 9 ialah 90 Nilai digit bagi digit 5 ialah 500 Nilai digit bagi digit 4 ialah 4000 * kenalkan kepada murid istilah digit .

4000

500

90

0

PENOLAKKAN ( MENGUMPUL SEMULA) TAHUN 3

KES 7
SLIDE DISEDIAKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

Tahun : 3 ( KES 7) Masa : 1 jam Kecerdasan Murid: Lemah dan Sederhana Tajuk Diajar : Penolakkan hingga 4 digit Masalah murid : Murid tidak dapat menolak dengan kaedah yang betul dan keliru dengan nombor yang terlibat dalam pengumpulan semula.

Cadangan pengajaran :
Untuk membantu murid lemah di tahap satu menolak dengan mengumpul semula adalah sangat penting pada awal pengajaran guru. Guru perlulah menentapkan bilangan yang dipinjam dari digit sebelah iaitu nilai 10 sahaja, kemudian guru menerangkan bahawa bilangan 10 akan menolak nilai bawah dan kemudian tambah atas. Oleh itu , pada awal penerangan guru adalah sangat penting kepada murid. Guru boleh juga menunjukkan kotak tolak untuk murid

Cara menolak dan kotak tolak: 10 5

3

10
Tambah atas -

2465 - 179 2286
3 - 1 10-7 =2 =3 10-9 =1 +5

+

Tolak bawah

+5 =8

=6

Cara menolak dan kotak tolak: 1 10 Tambah atas -

9

9

2000 45 1955
9 -4
=5 10-5 =5 +0

+

Tolak bawah

+0 =5

=5

ONE DIGIT NUMBER
SLIDE DISEDIAKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

EXAMPLE : 3467 ÷ 2 =
1 7 3 3
1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 12 14 16

2 3467
2
-

1 4 14
6 6 7 6 1R

6 7 8

DUA DIGIT NUMBERS

SLIDE DISEDIAKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

SLIDE DISEDIAKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

Divide two digit:
- make a two digit times table such as below:

X 1 2 3 4 5 6 7 8

tens

ones

total

SLIDE DISEDIAKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

EXAMPLE : 3467 ÷ 28 =
• Make a times table of 28:

1 2 3

28
-

3467
28
6 6 5 6 107 84 23

R

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 20 40 60 80 100 120 140 160 180

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72

T 28 56 84 112 140 168 196 224 252

SLIDE DISEDIAKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

Example 2: 5 8 8 3 ÷ 3 4 =
- Make a times table of 34

34
-

1 7 3 5 8 8 3 3 4 2 4 8 2 3 8 1 0 3 1 0 2 1

-

R

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 30 60 90 120 150 180 210 240 270

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36

T 34 68 102 136 170 204 238 272 306

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.