Lumea e frumoasă, pentru că nu poate fi decât frumoasă, așa cum a făcut-o Dumnezeu.

Dacă adesea o vedem altfel înseamnă că ochiul ce o privește s-a întunecat. Cel puţin o dată în viaţă ne-am dorit să mai simţim, să mai trăim și să mai vedem cu ochii copilului de odinioară, care a ajuns în vreme adult sau bătrân. Atunci când privim un copil în ochi ne înseninăm, împărtășindu-ne din candoarea și din nevinovăţia lui; când îl privim jucânduse sau modelând ceva, parcă îi vedem lumea întreagă în mânuţele plăpânde, dar în care pulsează cel mai viguros viaţa. Când îl vedem în genunchi cu mânuţele înălţate în rugăciune și cu ochii ațintiţi la Pruncul Iisus și la Maica Lui Sfântă, ce-l ţine cu dragoste în braţe, parcă ni se deschid cerurile și ochii ni se umezesc și apoi se curăţă în baia lacrimilor.

Centrul Misionar

Sfântul icolae N

pentru familie, copii și tineri

Jilava, județul Ilfov

Cine suntem
Centrul Misionar Sfântul Nicolae a fost înfiinţat la inițiativa Părintelui Emanuel Ganciu, preot în satul Jilava, Protoieria Ilfov Sud, și a unor tineri din această comunitate. După numirea în parohie în anul 2010, au format un colectiv – în special tineri – alături de care și-au propus dezvoltarea unor programe pentru comunitatea din care fac parte. Construirea Centrului a început în anul 2011, în luna noiembrie, pe terenul casei parohiale. Clădirea are o suprafaţă totală de 280 m² construiţi (ateliere, săli de curs, sală de festivităţi / conferinţe și terase pentru activități în aer liber), iar curtea – 400 m² – a fost delimitată din terenul care aparţine casei parohiale. 

Centrul Misionar Sfântul Nicolae – vedere de ansamblu (vest)

Obiective generale
1. Încurajarea copiilor și tinerilor să își descopere și dezvolte talentele native în cadrul unor ateliere de creaţie; 2. Îmbunătăţirea comunicării dintre copii și a spiritului de echipă prin organizarea unor activităţi interactive; . Cultivarea interesului elevilor pentru artă, cultură, valorile autentice; . Impulsionarea interesului pentru cultură în comunitatea rurală Jilava; 5. Oferirea unei alternative de activităţi extrașcolare pentru elevii din sat. 

Beneficiari
• Elevii celor două școli din Jilava, și
tinerii cu domiciliul în sat, dar care învaţă la București; • Cazurile sociale – în special copiii care nu sunt înscriși la școală sau ai căror părinți sunt plecați să lucreze în străinătate; • Tineri, familii tinere, bunici (activităţi specifice).

5

Centrul Misionar Sfântul Nicolae • Fațada de nord • Aspect din sala de festivități

Cum am început
Comunicarea vie, dincolo de cadrele instituţionalizate, dintre preot ca formator și credincioșii tineri – cel mai activ segment al parohiei, a generat constituirea unor grupuri de dialog și activităţi. Au apărut astfel, încă din vara anului 2010: • Dialoguri pe anumite teme, în biserică, cu răspunsuri la diferite căutări ale tinerilor și vârsticilor din comunitate; • Colinde – membrii comunităţii au redescoperit tradiţii pe cale de a fi uitate și au împărtășit bucuria Nașterii Domnului rudelor, profesorilor și cunoștinţelor din sat; • Cursul de pictură – desfășurat inițial în cafasul (balconul interior) al bisericii; de Crăciunul anului 2010 lucrările au fost expuse în biserică timp de două săptămâni. • Cursul de sculptură – câţiva copii au fost iniţiaţi în tehnica
Cursul de pictură în cafasul bisericii 

Expoziția din biserică – decembrie 2010

sculpturii tradiţionale; în iulie–august 2010 aceștia au participat la Tabăra Vara pe uliţă, organizată de Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti. • Diverse pelerinaje și excursii. Aceste activităţi, pentru o mai bună desfășurare, necesitau un spaţiu adecvat, încăpător, special amenajat, diferit de clădirea bisericii.

Clădirea Centrului Misionar
Amplasat lângă casa parohială, pe strada Morii, nr. 1, în comuna Jilava, alături de parcul nou înfiinţat în zona centrală a satului, Centrul Misionar își așteaptă cu porţile deschise în fiecare săptămână cursanţii de diferite vârste, de la preșcolari la liceeni. Cuprinde – la parter: o sală de festivităţi, grup sanitar, spaţiu de depozitare, o mică bucătărie și două terase, – etajul este destinat în special activităţilor artistice: ateliere de pictură, atelier de sculptură, bibliotecă, grup sanitar și două terase pentru activități în aer liber. Centrul dispune de o suprafață totală de 280 m². A fost inaugurat în ziua de 21 mai 2012, cu ocazia zilelor comunei Jilava și a Hramului Bisericii noastre: Sfinții Împărați Constantin și Elena. Chiar dacă șantierul a continuat pe anumite segmente, copiii au beneficiat de un spațiu dedicat activităților lor. 

Centrul Misionar Sfântul Nicolae • Terasa atelierului de sculptură • Atelierul de sculptură

Descrierea activităților realizate până în prezent
Ultima intâlnire din 2012, desfășurată la casa parohială din cauza lipsei de încălzire a Centrului – icoane pe sticlă

10

atelierul de pictură
Coordonator: Raluca Băloiu,

11

Rezultatul imprimării xilogravurii pe hârtia confecționată manual

absolventă de Masterat in Arte Vizuale în cadrul Facultății de Istoria si Teoria Artei, specializarea Arta Modernă și Contemporană; licențiată a Universității Naționale de Arte, București, Facultatea de Istoria si Teoria Artei. durata: permanent; desfășurare: • în fiecare sâmbătă, între orele 12–14; • spațiu: atelierul de pictură; desCriere aCtivitate: • inițiere și practică în pictura de șevalet (tempera pe pânză): peisaj, portret și natură statică; • pictură de icoane pe lemn în tehnică bizantină (tempera cu emulsie de ou); • pictură de icoane pe sticlă; • tehnici decorative: confecţionarea unor vaze de flori din recipiente decorate cu fire textile, mărgele, etc. • pictură pe ceramică: îngerași, vase; • xilogravură – cu sprijinul colectivului de la Moara de hârtie, un număr de zece gravuri în lemn

12

activități artistice pentru școlarii mici (6–11 ani)
Coordonator:

1

de tei lucrate de copii au fost imprimate pe hârtie confecționată manual. număr de partiCipanți: 20 de copii; vârstă: 12–16 ani obieCtive: • Copiii au fost sprijiniţi să își descopere talentul pe care îl au și pe care îl pot dezvolta; • Cultivarea interesului elevilor pentru artă, cultură, valorile autentice. finalitate: Lucrări prezente la expoziții internaționale organizate la Evora, Portugalia și Tokio, Japonia (2012).

Maria Cosmina Dragomir, Doctor în Arte plastice și decorative în cadrul Universităţii Naţionale de Artă București, cu o teză legată de creativitatea copiilor, „Nonfigurativul, punct de plecare sau de sosire în arta modernă”; durata: permanent; desfășurare: • săptămânal, sâmbăta (durata: o oră și 30 min); • spațiu: Atelierul de pictură; desCrierea aCtivității: • Modelaj în lut – copiii își dezvoltă imaginația modelând animale fantastice din basme, vase de lut specifice culturii Cucuteni, lucrate fără roata olarului, pe care apoi le pictează; adesea nu se descurcă individual la procedeele tehnice și sunt
Ultima întâlnire din 2012, desfășurată la casa parohială din cauza lipsei de încălzire a Centrului – icoane pe sticlă

• Sf. Nestor – 2010 • Picturi realizate cu degețelele – 2010

1

15

învățați să se ajute reciproc, sub îndrumarea coordonatorului. • Pictură decorativă: din mici buline realizate cu vârful degetelor, pe hârtie colorată, ocazie cu care învață – între altele – să asorteze culorile. partiCipanți: 10–14 copii; vârstă: între 6–11 ani; finalitate: lucrările au fost prezentate în cadrul expoziției din ziua de 6 decembrie 2012, de la Centrul Misionar Sf. Nicolae – cu ocazia sărbătorii ocrotitorului nostru.

• Prezentare despre patrimoniul cultural al județului Ilfov, în curtea Centrului, în cadrul atelierului de pictura • Vaze decorate cu fibre textile • Vaze și cruciuliţe din ceramică pictată

atelierul de sculptură
Coordonator: Pr. Emanuel

1

• Au învățat sculptura

alte realizări ale Cursanților:

17

Ganciu, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă Universitatea București și al cursurilor de sculptură organizate de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, în cadrul taberei de creație Vara pe uliță, între anii 1999–2001. durata: permanent; desfășurare: • sâmbăta între orele 13–15. • spațiu: Atelierul de sculptură și terasa adiacentă. desCriere aCtivitate: • Copiii sunt inițiați în crestătura populară tradițională, sculptează în lemn de tei, cireș sau nuc: mici troițe, linguri cu modele populare, sărărițe (recipient arhaic pentru sare), chiar și scăunele. • Cursanţii au beneficiat de participare gratuită la tabăra Vara pe uliță organizată de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” în anii 2010, 2011, 2012 (în acest ultim an au participat 24 de copii din Jilava, în două serii).

tradițională în spațiul mirific al Muzeului, au analizat ornamentele de pe porțile gorjenești sau maramureșene, pe care au încercat să le reproducă în lucrările lor. • Au sculptat două troițe din lemn de stejar în mărime naturală (2,60 m înălțime), dintre care prima a fost înălțată în fața Școlii nr. 1 din Jilava și sfințită la Festivitatea de deschidere a anului școlar

2012–2013 (17 septembrie). Semnificația acestui eveniment a fost sporită de faptul că tinerii care au sculptat troița sunt foști elevi ai acestei școli și care, liceeni fiind, nu au uitat școala unde au deprins scrisul și cititul. • Au desenat, traforat și sculptat în stilul basoreliefului specific artei bizantine cruciulițe cu icoana Răstignirii Domnului. • Unul dintre obiectivele atinse de acest curs este acela că patru copii (doi băieți și două fete) care au deprins cel mai bine

Aspecte de la tabara Vara pe uliță – Muzeul Satului, 2011

18

1

meșteșugul, au devenit ajutoare ale coordonatorului, șefi de grupă, învățând la rândul lor pe unii începători. Acest fapt le-a întărit spiritul de echipă; unii au învățat să solicite ajutor, iar ceilalți să nu urmărească doar finalizarea propriilor lucrări. În mediul din care unii fac parte, competiția și spiritul de luptă pentru a se evidenția în anturaj sunt singurele valori pe care le urmăresc.

Aspecte de la tabara Vara pe uliță – Muzeul Satului, 2011

Aspecte de la tabara Vara pe uliță – Muzeul Satului, 2011

20

atelierul de fotografie
Coordonator: Bogdan desCriere aCtivitate:

21

Botofei, fotograf profesionist durata: 4 luni (dec. 2011 – martie 2012) – un modul; desfășurare: • Săptămânal: 2–3 ore / ședință. • spațiu: sala de festivități a Școlii nr. 1, Jilava.

• introducere în fotografie,

învățarea elementelor de tehnică și compoziție de bază și de comunicare prin imagini. • Aplicaţii de fotografie în natură – în apropierea școlii și în Lunca Argeșului. număr de partiCipanți: 8 elevi; vârsta: 10–17 ani. obieCtive: Copiii învață modul de funcționare a unui aparat de fotografiat și noțiuni estetice de bază în fotografie. Exercițiul decupării cadrelor din realitate le dezvoltă creativitatea și spiritul de observație. Descoperă prin fotografie noi moduri de comunicare. finalitate: • expoziţie de fotografie, prezentată la inaugurarea Centrului Sf. Nicolae; • Publicarea fotografiilor în revista de specialitate Photo4all. • Prin bunăvoinţa unor fotografi care au pus suflet în organizarea acestui atelier, fiecare copil a primit la finalizarea modulului câte o cameră foto.

Fotografii realizate în cadrul atelierului de fotografie

dialoguri pe teme de viață creștină – cateheze
Coordonator: Pr. Emanuel

22

proiecții de film
Coordonator: Pr. Emanuel Ganciu desfășurarea:

2

Ganciu și Prof. Liliana Stoian – profesor la Școala cu clasele I–VIII nr. 103 din București durata: permanent (cu unele activităţi speciale pe perioada vacanţelor școlare) desfășurare: • săptămânal; • locație: Biserica Parohiei desCriere aCtivitate: • în contextul actual al expunerii precoce a tinerilor la informații pe care nu au încă maturitatea de a le evalua critic, aceste dialoguri vin să aducă lumină în preocupările despre viaţă ale copiilor și tinerilor; • teme abordate: copilăria, prietenia, postul, rugăciunea, familia, iertarea, icoanele și sfinţii, dar și altele – în funcţie de propu-

nerile și preocupările lor – cum ar fi războiul, sfârșitul lumii, viaţa extraterestră etc. număr de partiCipanți: 14–16 copii și tineri, uneori însoţiţi și de părinţi sau bunici; vârsta grupului țintă: 12–18 ani obieCtive: 1. participanţii își pun întrebări privitoare la viaţa lor, la sensul ei; 2. o evaluare responsabilă și conștientă a realităţii pe care o trăiesc; . învaţă să nu ia ideile de-a gata, să nu adopte ideile prefabricate, ci să-și formeze o gândire critic–analitică, pornind de la repere sădite de Dumnezeu în adâncul conștiinţei lor.

• periodic, bilunar; • spațiu: sala de festivităţi a Centru-

lui Misionar Sfântul Nicolae. desCriere: • această activitate a fost concepută ca o alternativă la vizionarea TV fără discernământ. Copiii sunt adesea abandonaţi în faţa televizorului, vizionând programe inadecvate vârstei lor; în timp, devin consumatori activi de programe cu violenţă, pornografie etc.; astfel își pierd inocenţa și firescul bucuriei spontane a copilăriei. • Am încercat o reconsiderare a utilizării tehnicii audiovizualului prin realizarea de proiecţii de film cu teme de viaţă creștină, de pedagogie și de istorie. partiCipanți: 10–30 persoane, fără limită de vârstă: copii, părinţi, bunici.

corul de copii

2

Coordonator: Ștefan Pașcu,

număr de partiCipanți:

licențiat al Facultății de Teologie din București, student al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității București durata: în special în perioada noiembrie – decembrie desfășurare: • săptămânal, duminica după Sfânta Liturghie; • spațiu: biserica desCriere aCtivitate • prin cântec, copiii își manifestă bucuria de a trăi, în cântec pun toate trăirile și emoţiile lor, din momentul în care reușesc să-și depășească timiditatea; • au învăţat cântece populare și folk, cântece patriotice și colinde; • grupul constituit din apoximativ 30 de copii a colindat profesorii din sat, rude, prieteni, oficialităţi și chiar au mers și din casă în casă pentru a aduce bucuria lor autentică într-o lume dominată de griji și indiferenţă.

25–30 de copii vârsta: 6–18 ani obieCtive: • învăţarea diferitelor cântece, a ritmurilor diferite; • deprinderea sincronizării cu ceilalţi din grup; • reintroducerea unei frumoase tradiţii, pe cale de a dispărea chiar și din zona rurală.

meditații gratuite
Coordonatori:

2

cursul de actorie

27

matematica – Marin Floarea, profesor pensionar, fostă Director al Școlii nr. 1 din Jilava; franceză – Stoian Liliana, profesor la Școala cu clasele i–viii nr. 103 din București; engleză – Ivanciuc Iulia, profesor, muzician; durata: permanent; desfășurare: • săptămânal (1 oră 30 min / 2 ore), în zile diferite • locația: atelierul de pictură, nefiind încă amenajată biblioteca; desCriere aCtivitate: • Acest tip de pregătire vine în întâmpinarea elevilor cu dificultăţi, dar deopotrivă și a celor care doresc performanţă, urmărind admiterea la un liceu de profil. Limbile străine permit și o abordare extracurriculară, prin joc, cântece și lectură care îi cuceresc pe elevi, determinân-

du-i să iubească cultura, civilizaţia și limba pe care o învaţă. număr de partiCipanți: • matematică: 2 elevi (clasa a VIII-a) • engleză, franceză: 6–8 elevi (clasele a VI-a, a VIII-a) obieCtive: • îmbunătăţirea rezultatelor școlare; • admiterea la licee unde se cer aceste cunoștinţe.

Coordonator:

Cântând colinde în limba engleză, în cadrul orelor de meditaţii

Ana Cristina Călin, Absolventă a Universității Naționale de Arte Teatrale și Cinematografie București (u.n.a.t.c). durata: permanent; desfășurare: • săptămânal, două ore; • spațiu: sala de festivităţi a Centrului Misionar Sf. Nicolae desCriere aCtivitate: • copiii se familiarizează cu memorarea replicilor, jocul în echipă și atmosfera unei piese de teatru, dar și cu amănunte de culise care fac reușita unui spectacol, cu rolurile din diferitele piese, cu modul în care trebuie să trăiască viaţa și emoţiile personajului, pentru a putea transmite mesajul; învață să relaționeze cu cei din jur dar și cu obiectele, își depășesc unele temeri, învață limbajul corporal, fac exerciții: de memorie, de perspicacitate, imaginație,

învață să se descopere și să descopere lumea în care trăiesc și își clădesc personalitatea. • În cadrul acestei activităţi, copiii au putut participa la piesa D’ale carnavalului după I. L. Caragiale și la alte piese susţinute de Trupa de teatru Cristian Toma, unde activează Ana Cristina Călin. număr de partiCipanți: 8 copii; vârsta: 8–14 ani; obieCtive: • copiii își depășesc timiditatea, învață sa țină un discurs, să recite o poezie, să spună o poveste, să imite un personaj, să vorbească în public, își corectează dicția; • învaţă empatia cu personajul ales de ei; • organizarea unei scenete de Paști.

școala părinților

28

Coordonator: Adrian și Bea-

trice Tudor, părinți a doi copii minunați, care i-au responsabilizat și i-au învățat ce înseamnă să devii părinte; desfășurare: sala de festivităţi a Centrului Misionar Sf. Nicolae; desCriere aCtivitate: „Arta de a fi părinte” se învaţă – puţini o au în firea lor, alţii o învaţă din cărţi, dar cei care au participat la Școala părinţilor au învăţat lucruri utile din schimbul de experienţă dintre cei prezenţi – unii ca tineri părinţi, alţii având deja doi, trei sau chiar patru copii, dar și bunici. Pe marginea unor tematici practice (răsfăţarea copiilor, activităţi de vacanţă, diferenţele de personalitate dintre fraţi etc.), pornind de la o bibliografie pedagogică de specialitate, discuţiile au avut ca finalitate îmbunătăţirea relaţiei și a comunicării părinte–copil și au oferit suportul

informaţional pentru ca părintele să înţeleagă transformările specifice fiecărei vârste. partiCipanți: 8–14 persoane, fără limită de vârstă; obieCtive: o mai bună cunoaștere a principiilor pedagogiei creștine, aplicate la situaţiile concrete ale vieţii.

Expoziția de lucrări artistice „Mâini de copil”
Organizată în sala de fetivități a Centrului Misionar Sf. Nicolae, expoziția a reunit majoritatea lucrărilor artistice realizate de copii pe parcursul anului 2012. Au fost acordate diplome și premii elevilor care au participat la cursuri. Au participat la vernisaj Domnul Tiberiu Petre și Domnul Stan Stoica, Directori ai celor două Școli din Jilava, Doamna Dumitrescu Mihaela, Profesoara de Religie, coordonatorii atelierelor, părinți, copii și bunici, dar și persoane din București care au susținut proiectele noastre de-a lungul timpului.

2

Înmânarea diplomelor – expoziţia din 6 decembrie 2012 la Centrul Sf. Nicolae 

0 

1

Ne dorim ca implicarea colectivului în organizarea activităților cultural–artistice din cadrul Centrului Misionar Sf. Nicolae să nu rămână fără rezultate. Cu siguranță, acestea se vor vedea în timp, când jocurile de acum vor deveni pregătire pentru viață, dezbaterile – convingeri, iar elevii și tinerii – cetățeni conștienți și deschiși spre cultură, creștini trăitori și, la rândul lor, părinți plini de iubire.

Aspecte din sala de festivități – expoziţia din 6 decembrie 2012 la Centrul Sf Nicolae 

2

colectivul centrului misionar sfântul nicolae
Coordonator proieCt
Preot Emanuel Ganciu 

atelierul de piCtură
Raluca Băloiu absolventă de Masterat în Arte Vizuale în cadrul Facultății de Istoria și Teoria Artei, specializarea Arta Modernă și Contemporană; licențiată a Universității Naționale de Arte, București, Facultatea de Istoria și Teoria Artei.

aCtivități artistiCe pentru șColarii miCi (–11 ani)
Maria Cosmina Dragomir Doctor în Arte plastice și decorative în cadrul Universităţii Naţionale de Artă București, cu o teză legată de creativitatea copiilor, Nonfigurativul, punct de plecare sau de sosire în arta modernă Doctor în Biologie în cadrul Universității din București, Facultatea de Biologie, secţia Știinţa Mediului.

Adriana Ionela Jerca

atelierul de sCulptură
Pr. Emanuel Ganciu absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă Universitatea București și al cursurilor de sculptură organizate de Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, în cadrul Taberei de creație Vara pe uliță, între anii 1999–2001

atelierul de fotografie
Bogdan Manuel Botofei fotograf profesionist, licențiat al Universității Populare Ioan I. Dalles și al Facultății de Electronică și Calculatoare, Universitatea Hyperion 

Cursul de aCtorie
Ana Cristina Călin Absolventă a Universității Naționale de Arte Teatrale și Cinematografie București (u.n.a.t.c). 5

șCoala părinților
Adrian Tudor Beatrice Tudor consultant imobiliar soția sa, absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Hyperion, București

dialoguri pe teme de viață Creștină – Cateheze
Pr. Emanuel Ganciu Prof. Liliana Stoian Profesor la Școala cu clasele i–viii nr. 103 din București, absolventă a Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universităţii București, secţia Franceză – Română

parteneri

proieCții de film
Pr. Emanuel Ganciu

meditații gratuite
Matematica – Marin Floarea Franceză – Liliana Stoian Engleză – Ivanciuc Iulia profesor pensionar, fostă Director al Școlii nr. 1 din Jilava profesor, muzician

Școala nr. 1 Jilava Școala nr. 2 Jilava Primăria Jilava Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români Asociația Gaspar, Baltasar & Melchior s.c. Ursu Construct s.r.l. – Jilava Moara de Hârtie – Comana Agenția de Carte Cotidianul Lumina Revista „Photo4all”

Corul de Copii
Ștefan Pașcu licențiat și absolvent de Master al Facultății de Teologie din București, student al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității București

parteneri media

proieCt al parohiei Jilava adresa: Șoseaua Giurgiului nr. 282 com. Jilava, jud. Ilfov cod poștal 077120, cui 12675567. Cod iban: ro 59 ceceb 40336 ron 0262487 deschis la cec Bank, Agenția Toporași.

Cuprins
Cine suntem? 3 Obiective generale 4 Beneficiari 5 Cum am început 6 Clădirea Centrului Misionar 9 Descrierea activităților realizate până în prezent 10 Atelierul de pictură 11 Activități artistice pentru școlarii mici (6–11 ani) 13 Atelierul de sculptură 16 Atelierul de fotografie 21 Dialoguri pe teme de viaţă creștină – cateheze 22 Proiecţii de film 23 Corul de copii 24 Meditaţii gratuite 26 Cursul de actorie 27 Școala părinţilor 28 Expoziția de lucrări artistice Mâini de copil 29 Colectivul Centrului Misionar Sfântul Nicolae 33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful