You are on page 1of 157
Olimpiu S. Cosma Mic dictionar de nume proprii din Biblie Agape Cuvint tInainte Sfinta Scriptura contine in jur de 2700 de nume proprii (per- soane si locuri din Biblie). Ele provin din limba aramaica, asiri- ana, caldeeana, ebraica, egipteana, greaca, latina, persana si sa- mariteana. Toate aceste nume proprii sunt examinate pe scurt in aceasta carticica si traduse pe cit posibil. Pe linga traducere au fost prezentate sumar $i persoanele care poarta aceste nume, spre o mai buna orientare. Relatiile dintre numele biblice si revelatia lui Dumnezeu in- dreptatesc o redare a sensului tuturor numelor, asa cum s-a in- cercat in lucrarea de fata. Cine va medita asupra lor cu Biblia deschisa va descoperi lucruri frumoase privind adevarurile bi- blice legate de salvarea omului. La nici un alt popor din antichitate nu se gdsesc atitea nume legate de revelatia divina ca la Israel. Aproape 600 de nume pro- pril sunt legate de numele lui Dumnezeu: in perioada mai tim- purie a istoriei Israelului, multe nume au ca prefix gi sufix cu- vintul ,,El (Dumnezeu). Incepind cu epoca lui David se intil- nesc multe nume cu prefixele ,,iah“, ,,ia‘, ,,iahu“, ,,teho“ $1 ,,10°, care provin de la Iahve (Iehova). Dintre cei 19 regi ai tarit Iuda, 14 poarté asemenea nume. Dintre cei 16 profeti scriitori din Ve- chiul Testament, numai Iona si Habacuc nu au astfel de nume. Numele de femei au mai putine legaturi cu Dumnezeu si lah- ve. Lor li s-au dat adesea nume de animale si plante (la fel ca si unor barbati), ceea ce indica strinsa legatura cu viata nomada. In timpul epocii Judecatorilor apar si nume alc&tuite din par- ticula Baal, ,.Domn“. Mai tirziu, acest cuvint a fost schimbat in Boset sau Beset (,,rusine“). O serie de nume sunt construite cu particule ca: ab (tata), ah (frate), ben (aramaica bar) (fiu), bet (casa), en (izvor), ir (oras), melec (rege). Prin numele care contin cuvintul am (popor) se exprima onoarea de a face parte din poporul lui Dumnezeu. 5