PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kurikulum Matematik disusun sedemikian rupa untuk memberi fleksibiliti kepada guru

-guru untuk mewujudkan persekitaran yang menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar bagi pengajaran dan pembelajaran. Pada masa yang sama, ia adalah penting untuk memastikan bahawa murid-murid menunjukkan perkembangan dalam memperoleh konsep dan kemahiran matematik. Pada topik tertentu dan memutuskan untuk maju ke kawasan lain pembelajaran atau tajuk, perkara-perkara berikut perlu diambil ke dalam akaun:  Kemahiran atau konsep yang diperolehi dalam bidang pembelajaran atau topik baru  Memastikan bahawa hierarki atau hubungan antara kawasan pembelajaran atau topik yang telah diikuti melalui sewajarnya, dan  Memastikan kawasan pembelajaran asas atau kemahiran telah atau kemahiran yang telah diperoleh atau dikuasai sebelum berkembang ke kawasan yang lebih abstrak Proses pengajaran dan pembelajaran menekankan pembinaan konsep, pemerolehan kemahiran serta pemupukan nilai-nilai positif. Selain ini, terdapat unsur-unsur lain yang perlu diambil kira dan belajar melalui proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Penekanan utama adalah seperti berikut:

1. Penyelesaian masalah dalam matematik Menyelesaikan masalah adalah unsur yang dominan dalam kurikulum matematik kerana ia wujud dalam tiga mod yang berbeza, iaitu sebagai kandungan, keupayaan, dan pendekatan pembelajaran. Selama bertahun-tahun wacana intelek, penyelesaian masalah telah berkembang menjadi satu prosedur algoritma yang mudah. Oleh itu, penyelesaian masalah yang diajar dalam kurikulum matematik peringkat sekolah rendah walaupun ata. Model yang biasa diterima untuk menyelesaikan masalah algoritma empat-langkah, dinyatakan seperti berikut:  Memahami masalah  Merangka pelan  Melaksanakan pelan dan  Mengimbas kembali pada penyelesaian Dalam perjalanan menyelesaikan masalah, satu atau lebih strategi boleh digunakan untuk membawa penyelesaian. Antara strategi biasa menyelesaikan masalah ialah:  Cuba kes yang mudah  Percubaan dan peningkatan  Lukiskan gambarajah  Mengenal pasti corak dan urutan  Membuat jadual, carta atau senarai sistematik  Simulasi  Buat analogi, dan  Bekerja ke belakang

Proses pemikiran analitis dan sistematik boleh membantu mengukuhkan dan mengukuhkan pengetahuan pelajar dan pemahaman matematik ke tahap yang lebih mendalam. jadual dan graf.Menyelesaikan masalah adalah muktamad kebolehan matematik yang dikembangkan di kalangan pelajar matematik. Oleh itu. dibincangkan dan diubah suai. Murid-murid yang telah membangunkan kemahiran di atas akan menjadi lebih keyakinan ingin tahu semakin dalam proses. mentafsir dan synthesizes data ke dalam bentuk grafik seperti gambar. dan komunikasi yang baik di kalangan pelajar kerana kebolehan ini makan asas kebolehan menyelesaikan masalah. Kemahiran komunikasi yang dalam matematik termasuk membaca dan memahami masalah. Komunikasi dalam matematik melalui proses membaca berlaku apabila individu mengumpul maklumat atau data dan rearranges hubungan antara idea-idea dan konsep. Aktiviti mencerminkan telah dijalankan ke arah akhir pelajaran untuk menilai pembelajaran yang telah berlaku. Orang yang belajar dengan lebih baik melalui pengalaman. adalah penting untuk memastikan bahawa kebolehan-kebolehan seperti pengiraan. Oleh itu. idea-idea matematik boleh ditunjukkan di atas. Muktamad kebolehan. mentafsir gambar rajah dan graf. Pembelajaran berasaskan masalah adalah satu pendekatan di mana masalah yang timbul di awal pengajaran. Ini juga diperluaskan kepada kemahiran mendengar yang terlibat. 2. Masalah yang timbul adalah dengan berhati-hati untuk mempunyai konsep yang diingini matematik dan keupayaan yang akan diperolehi oleh pelajar dalam pelajaran tertentu. Komunikasi dalam matematik melalui proses visualisasi berlaku apabila individu membuat pemerhatian. dan menggunakan terma matematik yang betul dan ringkas semasa pembentangan lisan dan kerja-kerja bertulis. Sebagai pelajar melalui proses menyelesaikan masalah yang ditimbulkan. matematik adalah lebih baik belajar melalui pengalaman menyelesaikan masalah. Kaedah berikut boleh mewujudkan persekitaran komunikasi yang berkesan:  Mengenalpasti pertandingan yang relevan yang dikaitkan dengan persekitaran dan pengalaman kehidupan seharian murid  Mengenal pasti kepentingan murid-murid  Mengenalpasti bahan pengajaran  Memastikan pembelajaran aktif . Komunikasi dalam mata pelajaran Matematik Komunikasi merupakan satu cara untuk berkongsi idea dan menjelaskan kefahaman Matematik. menganalisis ia. mereka mengambil konsep dan keupayaan yang dibina ke dalam masalah. Melalui murid-murid komunikasi yang berkesan akan menjadi cekap dalam menyelesaikan masalah dan mampu untuk menerangkan konsep dan kemahiran matematik kepada rakan-rakan dan guru mereka. Melalui bercakap dan mempersoalkan. pengukuran. pengiraan. gambar rajah. menyelesaikan masalah dibina di atas pengetahuan dan pengalaman sebelumnya atau kebolehan matematik yang lain yang kurang kompleks dalam alam semula jadi.

Kerja bertulis biasanya hasil perbincangan. Contoh aktiviti-aktiviti komunikasi bertulis adalah seperti berikut:  Melakukan senaman  Penyimpanan buku sekerap  Penyimpanan folio  Melaksanakan projek-projek dan  Melakukan bertulis ujian Perwakilan adalah satu proses menganalisis masalah matematik dan menterjemahkan daripada satu mod ke lain. sumbangan dan aktiviti menyerang otak apabila tugasan. intuitif dan abstrak dengan menggunakan bahasa harian mereka. murid-murid akan digalakkan untuk berfikir dengan lebih mendalam tentang kandungan matematik dan memerhatikan hubungan antara konsep. sesi soalan dan jawapan dengan menggunakan perkataan sendiri Bertanya dan menjawab soalan-soalan Temu bual berstruktur dan tidak berstruktur Perbincangan ketika forum. membaca dan memerhati. Dengan menulis. Apabila murid-murid dicabar untuk berfikir dan sebab kira-kira matematik dan memberitahu orang lain hasil pemikiran mereka. Perbualan di mana idea-idea matematik yang diterokai daripada pelbagai perspektif membantu mengasah murid-murid berfikir dan membantu membuat sambungan antara idea-idea. murid-murid. bertutur. mereka belajar menjadi jelas dan meyakinkan. seminar. dan murid-objek.   Merangsang meta-kognitif kemahiran Menyemai sikap positif dan Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif Komunikasi lisan merupakan proses interaktif yang incolves aktiviti seperti mendengar. Ia adalah satu interaksi dua hala yang berlaku di antara murid-guru. Murid-murid akan sedar bahawa sesetengah kaedah perwakilan yang lebih berkesan dan berguna jika mereka tahu bagaimana untuk menggunakan elemen-elemen perwakilan matematik. Beberapa teknik yang berkesan dan bermakna komunikasi lisan dalam matematik adalah seperti berikut:      Bercerita. . Aktiviti seperti membantu murid-murid mengembangkan bahasa untuk menyatakan idea-idea matematik dan menghargai keperluan untuk ketepatan dalam bahasa. Mendengar penjelasan orang lain memberikan murid-murid peluang untuk membangunkan kefahaman mereka sendiri. Perwakilan matematik membolehkan murid-murid untuk mencari hubungan antara idea matematik yang tidak formal. perdebatan dan menyerang sesi otak dan Pembentangan penemuan penguntukan Komunikasi bertulis merupakan proses di mana idea-idea matematik dan maklumat dikongsi bersama dengan orang lain melalui penulisan.

Penggunaan kalkulator. Sambungan Matematik Dalam kurikulum matematik. perwakilan matematik dan lain-lain. Pemikiran logik untuk diterapkan dalam pengajaran matematik supaya murid boleh mengiktiraf. Guruguru boleh memupuk sambungan dalam bilik darjah berorientasikan masalah dengan muridmurid untuk berkomunikasi. kalkulator. Murid-murid digalakkan untuk meramal dan meneka kerja dalam proses mencari penyelesaian. kreatif. laman web di internet dan boleh didapati pakej pembelajaran boleh membantu untuk meningkatkan kemahiran pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Penekanan terhadap pemikiran logik semasa aktiviti matematik membuka minda murid-murid untuk menerima matematik sebagai alat yang kuat di dunia hari ini. Kurikulum matematik terdiri daripada beberapa bidang seperti aritmetik. Murid-murid di semua peringkat perlu dilatih untuk menyiasat ramalan atau quisses mereka dengan uing bahan-bahan konkrit.3. muridmurid akan perlu untuk belajar dan menghafal terlalu banyak konsep dan kemahiran secara berasingan. peluang untuk membuat sambungan mesti diwujudkan supaya murid boleh menghubungkan konsep dengan pengetahuan prosedur dan mengaitkan topiktopik dalam matematik dengan bidang pembelajaran yang lain secara umum. Dengan membuat sambungan murid-murid dapat melihat matematik sebagai keseluruhan yang bersepadu dan bukannya campur aduk idea-idea yang tidak berkaitan. Tanpa sambungan antara kawasan-kawasan ini. membina dan menilai ramalan dan hujah matematik. Apabila idea-idea matematik yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar dan kurikulum. komputer. Melalui pembelajaran akses kendiri. murid-murid akan dapat . merasa yakin dan boleh bekerja bersendirian atau dalam kumpulan. Penggunaan sumber pengajaran vey penting dalam matematik. perisian pendidikan. komputer. Ini akan memastikan bahawa murid-murid menyerap idea-idea yang abstrak. 4. Penalaran matematik Pemikiran logik atau pemikiran adalah asas untuk memahami dan soling masalah matematik. murid-murid akan menjadi lebih sedar dalam permohonan matematik. sebab dan membentangkan pemikiran mereka. Mereka juga akan dapat menggunakan matematik Kontekstual di kawasan pembelajaran yang berbeza dalam kehidupan sebenar. geometri langkahlangkah dan penyelesaian masalah. Kebanyakan sumber-sumber ini direka bentuk untuk pembelajaran akses kendiri. 5. bermakna dan tepat bagi membolehkan mereka meneroka konsep matematik. Aplikasi Teknologi Permohonan teknologi membantu murid-murid untuk memahami konsep matematik secara mendalam. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid-murid.

mengakses pengetahuan atau kemahiran dan maklumat yang bebas mengikut rentak mereka. Ini akan berkhidmat untuk merangsang minat dan tanggungjawab murid dalam pembelajaran matematik. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful