Din cauza comportamentului uman din ce in ce mai indiferent faţă de natura care ne înconjoară, din cauza tehnologiilor avansate

, care sunt facute pe baza de combustibil şi alţi poluanţi, natura işi pierde din coloritul şi diversitatea ei. Pe zi ce trece în lume specii de plante şi animale sunt trecute în Cartea Roşie ca fiind pe cale de dispariţie. Unele din aceste specii fiind atât de rare încât reprezentanţii lor pot fi număraţi pe degete. Cartea Roşie este făcută pentru ca oamenii să vadă cu ochii lor ceea ce au distrus ei şi pentru a i face să conştientizeze că nepăsarea lor va elimina întreaga natură de pe faţa Pământului. La fel cum există o Carte Roşie la nivel global, fiecare ţară are o Carte Roşie a sa pentru a duce evindeţa speciilor pe cale de dispariţie în limitele teritoriului pe care îl ocupă. La moment in Cartea Roşie a Republicii Moldova sunt incluse 126 de specii de plante şi 116 - de animale, comparativ cu prima ediţie a acesteia care cuprindea 29 de specii de animale şi 26 - de plante. Situaţia respectivă reprezintă un semnal alarmant şi demonstrează necesitatea întreprinderii unor acţiuni urgente în scopul conservării, protejării şi restabilirii ecosistemelor şi a speciilor rare de plante şi animale. Protejarea naturii a devenit o problemă stridentă şi în acest scop în şcoli se efectuează ore de ecologie ce vizează şi flora, fauna pe cale de dispariţie. Astfel, am elaborat mapa tematică cu genericul "Cartea Roşie a Moldovei", iar unele din articolele incluse în aceasta le puteţi vedea mai jos:

Vidra
Ordinul: Carnivore Familia: Mustelide Statutul: Specie critic periclitată Răspândirea: A fost înregistrată în 3-4 locuri pe râul Prut şi pe cursul Nistrului. Peste hotarele republicii trăieşte în Europa, cu excepţia Crimeii, în Asia, în afară de Extremul Orient şi în Africa de Nord-Est. Habitatul: Unele sectoare ale râurilor mari cu bază trofică bogată (raci, peşti), Aspect cantitativ: Prin anii '50 efectivul virei a început să se reducă şi spre mijlocul anilor '80 numărul de femele apte pentru reproducerea atins cifra de 20. Astăzi densitatea speciei în locurile de pe r-ul Prut constituie un individ la 20 km de mal. Starea de protecţie: Este ocrotită conform legislaţiei în cadrul rezervaţiilor ştiinţifice "Ărtul de Jos" şi "Pădurea Domnească".

Şoim dunărean
Ordinul: Falconiforme Familia: Falconide Statut: Specie critic periclitată, numărul căreia se reduce brusc. Răspândirea: La începutul sec. XX-lea se întâlnea aproape pretutindeni. În prezent este semnalat în număr mic în pădurile din bazinele Nistrului şi Prutului; din regiunea Codrilor, Precum şi din nordul şi sudul republicii. Şoimul dunărean este răspândit în Iran, Afganistan, Mongolia, China, Cehia, Slovacia, România, Ungaria, Bulgaria. Aspectul cantitativ: Până în anii '70 în fauna Republicii Moldova era o specie obişnuită. Astăzi, p teritoriul republicii cuibăresc vreo 10 perechi.

. Starea de protecţie: A fost inclusă în lista plantelor ocrotite în Republica Moldova. Bondar-de-argilă Ordinul: Himenoptere Familia: Apide Răspândirea: În Republica Moldova se întâlneşte în zonele centrală şi de sud.. Pe Peninsula Balcanică.. în Siberia. greu accesibile.. Transcaucazia. Creşte izolat sau în grupuri sub coronamentul arborilor. în România. cu excepţia Europei Mediteraneene.. Nufăr alb Familia: Nimfeacee Statut: Specie periclitată Răspândirea: În Republica Moldova creşte în unele bazine de apă din jud. Aspectul cantitativ: În Republica Moldova numărul acestui ghiocel nu depăşeşte câteva zeci de exemplare. Peste hotarele ei se întâlneşte în Europa. Aspect cantitativ: se întâlneşte rar şi izolat. pe insulele din Marea Egee.. regiunea Mării Mediterane şi Peninsula Balcanica.Starea de protecţie: A fost inclus în anexa IIa Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de dispariţie. Dubăsari şi Cahul. Aspectul cantitativ: Vegetează în grupuri.. Creşte în unele locuri din UTA Gagauzia. Ghiocel Elvez Familia: Amarilidacee Statut: Specie critic periclitată Răspândirea: În republica Moldova a fost identificat la limita nord-estică a arealului. ţărmul Mării Mediterane.. efectivul speciei este în descreştere. Habitatul: Livezile.. Starea de protecţie: Este ocrotit conform legislaţiei. uneori plantaţiile decorative. poienele. Peste hotarele republicii este răspândit în partea de sud a Europei de Est. Aspectul cantitativ: Efectivul în areal scade. drumurile de pădure şi tăieturile. Fluture Aglia Ordinul: Lipidoptere Familia: Atacide Răspândirea: În Republica Moldova este răspândit pe întreg teritoriul. În Republica Moldovabondarul-de-argilă este întâlnit rar în habitatele ierboase deschise. Asia Mică. Asia Mică. Numărul plantelor este în descreştere. Starea de protecţie: A fost inclusă în lista plantelor ocrotite în Republica Moldova. formând desişuri pe suprafaţa apei. . Numărul total de plante este mic. Peste hotarele republicii a fost semnalată în sud-vestul regiunii Odessa.. vestul Turcmeniei. Starea de protecţie: Este ocrotit conform legislaţiei în rezervaţia ştiinţifică "Condru". Peste hotarele republicii se întâlneşte în Europa.

Se remarca schimbarea sezoniera a biotopurilor. (2) REPRODUCEREA IN CAPTIVITATE.. Specie periclitata [En-dangered (EN)]. Kazahstan si spre est — pana in HABITATUL. in conditii naturale dihorul-de-stepa foloseste ca adapost galeriile tistarilor si harciogilor. FACTORII LIMITATIVI. toamna si iarna — in locurile de concentrarea muridelor din biotopurile naturale si in vecinatatea localitatilor. . Se reproduce usor. in coloniile tistarilor. STAREA DE PROTECTIE. MASURILE DE PROTECTIE. Puii se nasc in lunile aprilie-mai (3-4) si traiesc impreuna cu parintii pana toamna tarziu. unde se afla in numar neinsemnat. efectivul careia s-a redus brusc. Destele-nirea terenurilor. RASPANDIREA. in Republica Moldova populeaza landsafturile deschise ale stepelor Baltiului si Bugeacului. pasunile. PARTICULARITATILE BIOLOGICE. reducerea numaru-lui de tistari — una dintre componen-tele principale ale hranei speciei. care este in functie de prezenta hranei. Primavara si vara dihorii se stabflesc . Este ocrotit conform legislatiei in cadrul rezervatiei stiintifice «Codru». Orga nizarea rezervatiilor naturale in locurile de reproducere a speciei si interzicerea vanatului. lizierele si terenurile necultivate. Fopulea/a’ suprafetele intelenite de stepa. Caucazul de Nord. in afara republicii este raspandita in Ucraina. Dihor de stepa Mustela Ordinul Carnivore (Carnivora) Familia Mustelide (Mustelidae) STATUTUL. precum si suprafetele neimpadurite din zona centrala. pe care le largeste.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful