¤ ¤¤ ¤¤

>rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ >rr rrtrrrtrrªr ªrrrŠ
)) )) )) )) )) DeLe ¤rr¦rarr ¤rr¦rarr ¤rr¦rarr ¤rr¦rarr ¤rr¦rarrr r r r r”OŸeeŸe: )) )) )) )) ))
+rªªrrªr +rrr¦trrrr +rªªrrªr +rrr¦trrrr +rªªrrªr +rrr¦trrrr +rªªrrªr +rrr¦trrrr +rªªrrªr +rrr¦trrrr
rrrªrrrr +rªªrrªrrtr ªrrªr+rt >rrrr¦r¢rrªrr +rrrrrªrr rraªr rraªr
r` rr+r trr r` rrrrªrr tr or rrrªr r` rrrrt¢r rr¦t¦ªr +r¤r ªrrrrr trr r` ªrtrrr . rrt tr +r¤r ªrrrrr
rrršrr rr¦r +rrrr¢r tr r`rrttrrtrrrrrr¦ ¤rr¦rr. rr rr¢rªr trr rr¢rrrrr rr¦r.
+rªrrrªr +rrrrrrr +rrr trrrªr rrr¢rr ¤rr¦ ªr rrrsrr trrr rrr r ªrrš srrrrr. +r-rrªrrr
ªrrš srrrr . +rrtrr +rrrr¢r ¤r trr r` ªrtrrr tr rrr rr tªror rrrr sr` -øtrr rrrr` rrªrrªr trt
trrr¤rtr rr¦r . +rrrr¢r trrr¤rtr rr trr tªrrrr orr rrr` tr` tºrtrr rr¦rrr rr ªr=r -r +rtrtr .
+r¤rªrrªr tr t¦rr rrrr`rrªrrªrtrt rrrªr trr ºrtºrt rr¦rrr rrrªrrrr. +rªrrrtrrrr¦z
orrrr-ªrr-rªrr rr¦t¦ rrrªrrrr. -rrªrr +rtr +rªr+rr tr rr tr +rtrtrrtr rr¦r? tªrr -rr
rr¦rrr r` ¤r-rrtrr ªrrrr¦r trrtr rr¦r? ªrrrr . trtr ªrtrtr . ªrr r` ªarr¦ ttrtrrrt-r -rrªr
r +rtrrrš +rtrtr . rrrªr ªrºrrºr -rrªr ¤rr¢r ªr rr ¢ªrr-rr rr t¢rr rrrªr tr +rrrrªr
atr. rr¢rªr +r¤rªrrªr r`rrªrtrr rr¦rrr-
+r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r
rraªrrrrrªr rrtrr ªrzrrrªªrrtrrtrr`=-rtrrr) rraªrrrrrªr rrtrr ªrzrrrªªrrtrrtrr`=-rtrrr) rraªrrrrrªr rrtrr ªrzrrrªªrrtrrtrr`=-rtrrr) rraªrrrrrªr rrtrr ªrzrrrªªrrtrrtrr`=-rtrrr) rraªrrrrrªr rrtrr ªrzrrrªªrrtrrtrr`=-rtrrr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
ªr-rrªrr-r¦ rr-rttrªr rrrrr:ªr r`rrªrtrr rrrr))º)) ªr-rrªrr-r¦ rr-rttrªr rrrrr:ªr r`rrªrtrr rrrr))º)) ªr-rrªrr-r¦ rr-rttrªr rrrrr:ªr r`rrªrtrr rrrr))º)) ªr-rrªrr-r¦ rr-rttrªr rrrrr:ªr r`rrªrtrr rrrr))º)) ªr-rrªrr-r¦ rr-rttrªr rrrrr:ªr r`rrªrtrr rrrr))º))
+rªrrrªr. rrrsªrrrrt rr¦rrr rr¦t¢ªrrtrrar +rrrr¢r +rªªrrtrrrrrªªr rrrrrr
a¢rrt ªrzr -rrªr rrrrr trrr`ªrtrrrtr. tªrrrr= rrrsrr rrrr ªrrš srrrrr. rrrsr
+r-rrªr ªrrš srrrr. rrr -rrªrr ªrªrrrr.
+rrrrrªrªrr r`r +rtrrªrr >rtrr r`rrttrtrrr rrªrr) +rrrrrªrªrr r`r +rtrrªrr >rtrr r`rrttrtrrr rrªrr) +rrrrrªrªrr r`r +rtrrªrr >rtrr r`rrttrtrrr rrªrr) +rrrrrªrªrr r`r +rtrrªrr >rtrr r`rrttrtrrr rrªrr) +rrrrrªrªrr r`r +rtrrªrr >rtrr r`rrttrtrrr rrªrr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
trr-rŠ rr¦rrrrrrªrror rrrrrtrªrrrr`rr -rrrªrªrrr))·)) trr-rŠ rr¦rrrrrrªrror rrrrrtrªrrrr`rr -rrrªrªrrr))·)) trr-rŠ rr¦rrrrrrªrror rrrrrtrªrrrr`rr -rrrªrªrrr))·)) trr-rŠ rr¦rrrrrrªrror rrrrrtrªrrrr`rr -rrrªrªrrr))·)) trr-rŠ rr¦rrrrrrªrror rrrrrtrªrrrr`rr -rrrªrªrrr))·))
rr¦rt¢r r rr¦rrøªr ªrr. +r trr -rr strr-rr rr rr rrªr rr¦trr rr trr tr +rrrrrªrrrr¦z ªr
r` rrttrrtrr rr rr¦ ¤ rr¦rr . trtr -r +rrrrrr +rrrrt rrrrtrªrrr +rrrrrªrrrr¦z ªr ¤ rr¦rr .
¤rrrrtrcrºrrtºr trrrrrtrrrªr rrtrr+rt) ¤rrrrtrcrºrrtºr trrrrrtrrrªr rrtrr+rt) ¤rrrrtrcrºrrtºr trrrrrtrrrªr rrtrr+rt) ¤rrrrtrcrºrrtºr trrrrrtrrrªr rrtrr+rt) ¤rrrrtrcrºrrtºr trrrrrtrrrªr rrtrr+rt))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
¢¤r`rr-ørr`rr tr =rrrr+rt rr×rrr-rrr))-)) ¢¤r`rr-ørr`rr tr =rrrr+rt rr×rrr-rrr))-)) ¢¤r`rr-ørr`rr tr =rrrr+rt rr×rrr-rrr))-)) ¢¤r`rr-ørr`rr tr =rrrr+rt rr×rrr-rrr))-)) ¢¤r`rr-ørr`rr tr =rrrr+rt rr×rrr-rrr))-))
r rrtrr+rtr. +rrrr¢r +rrrrrªrr trrt¦rrrr`rrrrªrr ¤r trrr`ªrtrrr tr trtr-r.
+rrr ªrr rr¦rrr rrrr¦r ªrrrr. rrttr tªrr trrt¦rrrr`rrrrªrr ªrtrtr ¤rr¦rr +rrr.
rrttr r rrt¦rrr-rrrr. +rrrrrr tr ¤+rªrªr-r¦ trrt¦rr rrtªror rrrr¢ªrr-rr rrrsrr
s-ør +rrr .
rrªªrtr ªrr`a tr-ørrªr rrªrr ¢¤r`rrr`tr tr+rr) rrªªrtr ªrr`a tr-ørrªr rrªrr ¢¤r`rrr`tr tr+rr) rrªªrtr ªrr`a tr-ørrªr rrªrr ¢¤r`rrr`tr tr+rr) rrªªrtr ªrr`a tr-ørrªr rrªrr ¢¤r`rrr`tr tr+rr) rrªªrtr ªrr`a tr-ørrªr rrªrr ¢¤r`rrr`tr tr+rr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
ªrrªr+rt trtrr rr trr arrªrrtrrrªrrrrªrªrrr))×)) ªrrªr+rt trtrr rr trr arrªrrtrrrªrrrrªrªrrr))×)) ªrrªr+rt trtrr rr trr arrªrrtrrrªrrrrªrªrrr))×)) ªrrªr+rt trtrr rr trr arrªrrtrrrªrrrrªrªrrr))×)) ªrrªr+rt trtrr rr trr arrªrrtrrrªrrrrªrªrrr))×))
r rr+rr. rrrsªrrrr¦zªr +rrrrrr r`arªr trrt¦rr rrrr`rrr ¤rrs¦ rrrr¦rr· +rtr
¤rt +rrrrrªrrrrr rrrštr +rtrrr· trt r ªrrªr+rtr. +rrrr¢r +rrrrrr orªrtr`rtr.
+rr` rrªrrrrr trrt¦rr ararrrrrr . ªrrrrt >rr rr ¦r¢rr ªrr rr¦rrr r` rrtr ªr ararrrrrr ªrrrr
r`rr¦rrr ªrrrrrr rršrr ªrrrr. rr¦rt¢r >rrrr¦r¢rrªrr +rªrrr¦ r`arr¦r¢rr trrr`ªrtrrr
+rrr rr¦r. tr rrrsrr +rªrªªr +r-r¦ +rrrtr rr r`rrªr trarr +rrrtr. tªrrrr=
+rtªr tr +rrªr arªr tªrr ªrr +rrrrrr r` rrtrš trrt¦rr +r¤r ªrrrrr ararrrrr .
>rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r
rrrªr rr rrrºr =rrrr`¢r rrtrrrr:ºr trrœrrrŠ) rrrªr rr rrrºr =rrrr`¢r rrtrrrr:ºr trrœrrrŠ) rrrªr rr rrrºr =rrrr`¢r rrtrrrr:ºr trrœrrrŠ) rrrªr rr rrrºr =rrrr`¢r rrtrrrr:ºr trrœrrrŠ) rrrªr rr rrrºr =rrrr`¢r rrtrrrr:ºr trrœrrrŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
ªrrªrrr`rrªrrr`ªr r`arªrrr`ªr ªrrªrrrr¢rrrr¦trrr`ªr -r))¤)) ªrrªrrr`rrªrrr`ªr r`arªrrr`ªr ªrrªrrrr¢rrrr¦trrr`ªr -r))¤)) ªrrªrrr`rrªrrr`ªr r`arªrrr`ªr ªrrªrrrr¢rrrr¦trrr`ªr -r))¤)) ªrrªrrr`rrªrrr`ªr r`arªrrr`ªr ªrrªrrrr¢rrrr¦trrr`ªr -r))¤)) ªrrªrrr`rrªrrr`ªr r`arªrrr`ªr ªrrªrrrr¢rrrr¦trrr`ªr -r))¤))
rrrºrr . rrrsrr ªrrªrr rr rr¦rt-rr . ªrrªrr rr¢rr -rr rr ªrrªrr +rrrr ¦trr -rr rr rr¦zr -
r¤rrtr r`arªr t¦rr tr rrrr-
rrrªrrr` atªrrªrrtr ª×¢rªrr` +rªrr rr×trttrºrr) rrrªrrr` atªrrªrrtr ª×¢rªrr` +rªrr rr×trttrºrr) rrrªrrr` atªrrªrrtr ª×¢rªrr` +rªrr rr×trttrºrr) rrrªrrr` atªrrªrrtr ª×¢rªrr` +rªrr rr×trttrºrr) rrrªrrr` atªrrªrrtr ª×¢rªrr` +rªrr rr×trttrºrr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
ªrr ªªr¶¤rr rrr r` ¢r rrrªrr>rªrr r` ¢r +rrttr))º)) ªrr ªªr¶¤rr rrr r` ¢r rrrªrr>rªrr r` ¢r +rrttr))º)) ªrr ªªr¶¤rr rrr r` ¢r rrrªrr>rªrr r` ¢r +rrttr))º)) ªrr ªªr¶¤rr rrr r` ¢r rrrªrr>rªrr r` ¢r +rrttr))º)) ªrr ªªr¶¤rr rrr r` ¢r rrrªrr>rªrr r` ¢r +rrttr))º))
r +rrttrr. +rrr` atrr -r ªrrtrrr ªr. +rra rrtr . +rrr¦tr t¦a . ar ªr +rr` +rªrr rr¦ rrrt.
trtr-r ¤rr¦r¢rrrªrrtr rrt¦aªr¢r. trtr-r rrrrr ªr rrrr`rrrrrr +rªrrr¦ +rr>rªr tr
+rrrrrrrr¦ªr rr¦t.
srrr¦tºr ¤rªrtrr¦ttªr rrrªrrcr tr-rtr-rtrr) srrr¦tºr ¤rªrtrr¦ttªr rrrªrrcr tr-rtr-rtrr) srrr¦tºr ¤rªrtrr¦ttªr rrrªrrcr tr-rtr-rtrr) srrr¦tºr ¤rªrtrr¦ttªr rrrªrrcr tr-rtr-rtrr) srrr¦tºr ¤rªrtrr¦ttªr rrrªrrcr tr-rtr-rtrr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
rrrr ar ªrzrrr¦rr ªr--rrªªra¢¤r`rr-ør`tr))»)) rrrr ar ªrzrrr¦rr ªr--rrªªra¢¤r`rr-ør`tr))»)) rrrr ar ªrzrrr¦rr ªr--rrªªra¢¤r`rr-ør`tr))»)) rrrr ar ªrzrrr¦rr ªr--rrªªra¢¤r`rr-ør`tr))»)) rrrr ar ªrzrrr¦rr ªr--rrªªra¢¤r`rr-ør`tr))»))
+r¤r ªrr. rrrsªrr ªrr rrtr trtr ¤rr¦r-r r` arr¦r¢rr r` tºrtr +rtrrrrr -rtr-rtªr -r¦
trrr¢r ¤rªr rrrrr +rrr`¢r +rr¢rarr atrt rrrr¢ªrr-rr s-ør +rtrrr trt
trrr rrrrr.
ªrr rrrr¦rt rrtrrr trrªr rrrrrr¦rtr +rªrrrrªr +r¤rªrrrrr +rrrrrr trr=rr
trtrtr ararrr rrrªrrr . rrt tr +r¤r ªrrrrr rr¦rrr r` atrrr ªrrrr . (trr zr = -rr =tr
trr` rrrr`. tr rrr +rªrrrrªr ºrr z ºrr ªrrr rr +r¤r ªrrrrr rr¢rrrr -
ªr tr rrr rrrrªrtr ¢¤rrªrªrrr trr-rorrrr) ªr tr rrr rrrrªrtr ¢¤rrªrªrrr trr-rorrrr) ªr tr rrr rrrrªrtr ¢¤rrªrªrrr trr-rorrrr) ªr tr rrr rrrrªrtr ¢¤rrªrªrrr trr-rorrrr) ªr tr rrr rrrrªrtr ¢¤rrªrªrrr trr-rorrrr))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
r`arªr aarr`rr tr -rorŠ rrrªr rr ªrrªrrr+rtrr))¿)) r`arªr aarr`rr tr -rorŠ rrrªr rr ªrrªrrr+rtrr))¿)) r`arªr aarr`rr tr -rorŠ rrrªr rr ªrrªrrr+rtrr))¿)) r`arªr aarr`rr tr -rorŠ rrrªr rr ªrrªrrr+rtrr))¿)) r`arªr aarr`rr tr -rorŠ rrrªr rr ªrrªrrr+rtrr))¿))
+r¤r ªrr. tr tr sªrr ªrr zr =ªrr ªrr rr¢r¤r -r ªrr r` ªarr¦ a ršr ªr rrrsr r r` rr+r=rr
rrrr¢ªrrtr trrrºr ªrrrrtr. rr¢rªr rrr trrrr r`arªr rr¢r¤r +rrrrr`rr¦rr¦ aršr
a trr rr¦r . ¤ªrr a ršr rr = tr rrrsrr rr +rrrr +rrr` ¢r rrrsrr ªrr ªrrr-r¦r rrrr rrrr¦rrr rr.
srr¦z ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢rr-ªrr rr ¦rr ªr +r¤r ªrrrrr trr a ršr rr rrtr srrrrr rr
tªrrªr r`rr+rt¦rrr-r arrªr rrtrrr. r`trrr¦z rr¦rtrr rrorrtr ªrrªr+rt rªrrtrr-ªrr
rr¦rrrrrtrrarªr tr¤rªrrrrr r`arªr aršr rrrrtr srrrrr rrtrr. tªrrrr= ¤r rr¦rrr
+r¤r ªrrªr rrrr` rrr +rortrr. tr trrr tr ¤rªrrr rrrr rrrr¦rrr. +rrr` ¢r tªrr r` rr+r=rr
arr ªrrªr rrzrr rªrr rr ¢ªrr-rr trr rr +rrªrr art srrrrr. ªrrrr=ªr trrrš rr tr rr¦r
>rr rr ¦r¢r ¤rr¦ >r ra ªrr ªrr +rrr tr.
tr=rªr srrr-r tr=rªr srrr-r tr=rªr srrr-r tr=rªr srrr-r tr=rªr srrr-r
¤rrrr-rrrr trtrr tr¤rªrrrrªrrªr+rtr rr`tŠ) ¤rrrr-rrrr trtrr tr¤rªrrrrªrrªr+rtr rr`tŠ) ¤rrrr-rrrr trtrr tr¤rªrrrrªrrªr+rtr rr`tŠ) ¤rrrr-rrrr trtrr tr¤rªrrrrªrrªr+rtr rr`tŠ) ¤rrrr-rrrr trtrr tr¤rªrrrrªrrªr+rtr rr`tŠ))º)) )º)) )º)) )º)) )º))
arrªrrrrrtr rrrºrrªr rrtrr =rrrr+rtrr))º)) arrªrrrrrtr rrrºrrªr rrtrr =rrrr+rtrr))º)) arrªrrrrrtr rrrºrrªr rrtrr =rrrr+rtrr))º)) arrªrrrrrtr rrrºrrªr rrtrr =rrrr+rtrr))º)) arrªrrrrrtr rrrºrrªr rrtrr =rrrr+rtrr))º))
tr¤rªr rr¢rrrrr. r tr¤rªr. rrrrªrrªr+rt rtrªr +rtr rr¢rªr +r¤rªrrrrr
+rrrrrr rrtrr >rra. r`arªr +rtr s+rtr trr=rr ararr`rrrr. ¤rr trrtr. ªrrªrr
+rrr +rrr`¢r atrªªrrªrr ªrrªr rrarªr rr¦t¢ªrr-rr ¤ªrr-ªrrtr orrrtrr +rrr. ¤rr
ªrrªrr-rr trrrrrr +rrr. tªrrrrr ªrrªr+rt +rtr rr¢rtrrtr. ªrr rrrr¦rt trrrtrrr-r
rt¢r rr¦t¢rrtr trr rtr rr ªr. ¤rt rr¦ rr= a .arr-r rt¢r rr¦=ªr tr arrrrr trr z ªr
r`arr trt rrªrr a.ar ªr¢rrt-r. trrrr trrr rrrrrr-ªrr ªrtrªrt trrrtrrr-r rt¢r
rr¦=ªr +rrrrrªrr trr=rrr-r arr ªr rrzrr¢ªrrtr ¤rr trorrr +rrr . trr rtr rr ªr.
tªrr ªrr rrrºrr rrr +rrrrrr r` arªr trr=rr ararrrrr .
+rªr rr¦rrrrªrªrªrªrrrªr rr¦rz trarr ªrrr ) +rªr rr¦rrrrªrªrªrªrrrªr rr¦rz trarr ªrrr ) +rªr rr¦rrrrªrªrªrªrrrªr rr¦rz trarr ªrrr ) +rªr rr¦rrrrªrªrªrªrrrªr rr¦rz trarr ªrrr ) +rªr rr¦rrrrªrªrªrªrrrªr rr¦rz trarr ªrrr ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rªr rr¦r` arªrr+rt¢r r` arªrrªr rr¦r crtrrªr ªrrr ))º«)) +rªr rr¦r` arªrr+rt¢r r` arªrrªr rr¦r crtrrªr ªrrr ))º«)) +rªr rr¦r` arªrr+rt¢r r` arªrrªr rr¦r crtrrªr ªrrr ))º«)) +rªr rr¦r` arªrr+rt¢r r` arªrrªr rr¦r crtrrªr ªrrr ))º«)) +rªr rr¦r` arªrr+rt¢r r` arªrrªr rr¦r crtrrªr ªrrr ))º«))
¤r +rªrrr¦ rrarrªrr rr ªrªrrªrr ªr-r¦ +rrr. ¤ªrrrrªªr +rªrrr¦ +rr>rªrªr-r¦
aarrrr +rrrtr. ¤ªrrªr +rªrrr¦ r`arªr +rrrrr¦rt rrr`tªrrªr rr¦rr +rrrtr. ¤ªrr-r
rrtr +rªrrr¦ r`arªr +rtªrrªrr ªr-r¦ +rrrtr-
r`arªrrrrrªrrrªrtªrt r`arªrªrªªrrªrrrrrªrrr) r`arªrrrrrªrrrªrtªrt r`arªrªrªªrrªrrrrrªrrr) r`arªrrrrrªrrrªrtªrt r`arªrªrªªrrªrrrrrªrrr) r`arªrrrrrªrrrªrtªrt r`arªrªrªªrrªrrrrrªrrr) r`arªrrrrrªrrrªrtªrt r`arªrªrªªrrªrrrrrªrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
trrrr>rªrrrªr arrrrªrªtr r`rr+rtrrrrarrr))ºº)) trrrr>rªrrrªr arrrrªrªtr r`rr+rtrrrrarrr))ºº)) trrrr>rªrrrªr arrrrªrªtr r`rr+rtrrrrarrr))ºº)) trrrr>rªrrrªr arrrrªrªtr r`rr+rtrrrrarrr))ºº)) trrrr>rªrrrªr arrrrªrªtr r`rr+rtrrrrarrr))ºº))
¤ªrrªrr r`arªr rrrrrrrt +rrr`¢r rrtªr ªrrt¢r rr¦rrr +rrrtr. ¤ªrrtr r`arªr
ªrªrr-rr sšr rrrrrrrr +rrr. trrr +rr>rªrrªrr ªr-r¦ ¤ªrr-ªrr r`rrrrrrrrr¢rrrrr
trrrrr-r ªrrrr. +rtr +rªrrrtrr-r r`arªr trr=rr +r¤rªrrªr r`arªr aršr rrrrtr
srrrªrrrrt rrrr` rrr .
r`ar`rr trªrtrrœrtªr +rrrcrªrrrar`tºrtrr) r`ar`rr trªrtrrœrtªr +rrrcrªrrrar`tºrtrr) r`ar`rr trªrtrrœrtªr +rrrcrªrrrar`tºrtrr) r`ar`rr trªrtrrœrtªr +rrrcrªrrrar`tºrtrr) r`ar`rr trªrtrrœrtªr +rrrcrªrrrar`tºrtrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
ªrr`a +rrŠ tr¶rrr trr tªrrzrtrttrtªr rrrrtrrªrŠ))º·)) ªrr`a +rrŠ tr¶rrr trr tªrrzrtrttrtªr rrrrtrrªrŠ))º·)) ªrr`a +rrŠ tr¶rrr trr tªrrzrtrttrtªr rrrrtrrªrŠ))º·)) ªrr`a +rrŠ tr¶rrr trr tªrrzrtrttrtªr rrrrtrrªrŠ))º·)) ªrr`a +rrŠ tr¶rrr trr tªrrzrtrttrtªr rrrrtrrªrŠ))º·))
(+r-rrªr=rrr ªr trtrrš rrrr tr ªrrr=rrr tr ¤rªr rr¢rrrrr` tr¤rªr. +rrrr¦rrrrtr
¤rr¦ trrtªr tr ªrr -rr ¤rr¦arr saªr srrrªrrªr trt ¤rr rr rr¦rrr +rtr rr trr r` rr+r=rr
rrrrtrªrr-ªrr tªrr r`arªr rrrr¦rrrrstrrr¦r rr¦arr`-rtr +rtrrr. >rrrr¦r¢r ªrrªr+rt
rr tr -r. ªr ºr tr rrrrtrrra arr rr +rrr tr.
trªrrr¦tºr ¤rªrtrr¦ttªr trr`rr+r-r¦rrªrrr¦ªrr) trªrrr¦tºr ¤rªrtrr¦ttªr trr`rr+r-r¦rrªrrr¦ªrr) trªrrr¦tºr ¤rªrtrr¦ttªr trr`rr+r-r¦rrªrrr¦ªrr) trªrrr¦tºr ¤rªrtrr¦ttªr trr`rr+r-r¦rrªrrr¦ªrr) trªrrr¦tºr ¤rªrtrr¦ttªr trr`rr+r-r¦rrªrrr¦ªrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
+rrrrªr z rra rrtªr rrtr t rrr¢zrrttrar))º-)) +rrrrªr z rra rrtªr rrtr t rrr¢zrrttrar))º-)) +rrrrªr z rra rrtªr rrtr t rrr¢zrrttrar))º-)) +rrrrªr z rra rrtªr rrtr t rrr¢zrrttrar))º-)) +rrrrªr z rra rrtªr rrtr t rrr¢zrrttrar))º-))
rrr z rr ªr +r¤r ªrrªr (rr ¢ªr rr¢r¤r -r rrr z rr ªr. rr ¢ªr-r rr rrr-r sªrrr tºrrªr
+rrr.` tªrrrr=r +rªrrr¦ rrrr¦rtrªrr r`rr+rrªrrrrr trrr ¤rªr tªrr rrtrrarrr-ªrr
tªrr a rrtr ¤rr¦r r` arr¦r¢rr r` tºrtr srrrr rr rrrr` rrr .
trtrŠ tr r`rrtrrªrrr`rr¤r z¤trrrr ªrªr=rªrŠ) trtrŠ tr r`rrtrrªrrr`rr¤r z¤trrrr ªrªr=rªrŠ) trtrŠ tr r`rrtrrªrrr`rr¤r z¤trrrr ªrªr=rªrŠ) trtrŠ tr r`rrtrrªrrr`rr¤r z¤trrrr ªrªr=rªrŠ) trtrŠ tr r`rrtrrªrrr`rr¤r z¤trrrr ªrªr=rªrŠ))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
tr¢rrªr r` rrttrr a rr rr ¦trr=rr` rrt+rrrrtr))º×)) tr¢rrªr r` rrttrr a rr rr ¦trr=rr` rrt+rrrrtr))º×)) tr¢rrªr r` rrttrr a rr rr ¦trr=rr` rrt+rrrrtr))º×)) tr¢rrªr r` rrttrr a rr rr ¦trr=rr` rrt+rrrrtr))º×)) tr¢rrªr r` rrttrr a rr rr ¦trr=rr` rrt+rrrrtr))º×))
ªrrªr trt +rr>rªr -rr` rr¦tr srrrr rªrr. +rrªr arªr tr rrr r` -rtr srrrr rªrr. +r¤r ªrrªr
rrtrrrtrr a rrrrrr rrttrrr¦ rrrrr ªr. ªrrrtrr¦rt rr¦=ªr (+r¤r ªr ªrr +rrªrr rr ªrrrtrr¦rt
rr¦tr tr rr trr· rrt tr >rr rr ¦r¢rr-ªrr ªrr ªrªrrrr-rr rr +rrrr ªrrr ªr +rtªr tr ªrrr srrrrr
+rrr rr rr¢rªr trrat rr¢rrrr rr¦=ªr` rrtr ¤rrzªr rr¢rrrrr. ªrºr +r¤rªrrªr
+r tr.rr¦t¢rrrrrtr ªr ªrrrtrr¦rt rr¦ rrr +rrr` ¢r rr¢rrrrr-
+r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r
rrrªrrr` rr a rrr ttrrr a rr a r trrrr ttrºrr +r trr` rrrr rrtr‹rªr ) rrrªrrr` rr a rrr ttrrr a rr a r trrrr ttrºrr +r trr` rrrr rrtr‹rªr ) rrrªrrr` rr a rrr ttrrr a rr a r trrrr ttrºrr +r trr` rrrr rrtr‹rªr ) rrrªrrr` rr a rrr ttrrr a rr a r trrrr ttrºrr +r trr` rrrr rrtr‹rªr ) rrrªrrr` rr a rrr ttrrr a rr a r trrrr ttrºrr +r trr` rrrr rrtr‹rªr )
ªr zrr¢rrrr rr rr¦rrrrrtrªrtºr-rr rrr >rtrrrr ªr tªrr >r r` arªrrªr ))º¤)) ªr zrr¢rrrr rr rr¦rrrrrtrªrtºr-rr rrr >rtrrrr ªr tªrr >r r` arªrrªr ))º¤)) ªr zrr¢rrrr rr rr¦rrrrrtrªrtºr-rr rrr >rtrrrr ªr tªrr >r r` arªrrªr ))º¤)) ªr zrr¢rrrr rr rr¦rrrrrtrªrtºr-rr rrr >rtrrrr ªr tªrr >r r` arªrrªr ))º¤)) ªr zrr¢rrrr rr rr¦rrrrrtrªrtºr-rr rrr >rtrrrr ªr tªrr >r r` arªrrªr ))º¤))
r arrr. +rrrrrªrr rrtrtrtr trrr arr. r`ªrtr`ªrtr=ªrr rrr¢ªrr-r trrrarªr.
rr¦rrrrrtrªrtºr ªrzrarr. rrrrarr. trrr ªrtrrr trtr-r r`arªr ªrrªr rrr rrrrtr
+rrr. r r`rr+rt¦rrr-r rrtªror arrªr rrtr. rr¦rr= rr¦rrrªrr ªrrrtrr. rrttr ¤rrrr
ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢rrtrrtar rr ¢r trr rr rrtr srrrr rr rrrrrr =rr r` arªr a ršr a trr rr
tr rrr-r trrªrrr¦rrrr r r` rr+rt¦rr rrrr¢r rrrrªr +rrr . r arr ªr trrªrªrªrrªr +rrr .
+rªr rr¦ªrrr atrrrr ªrªr ªr rrrªrrr` rr trrr trrr trr :ªrªtr=rrrr ) +rªr rr¦ªrrr atrrrr ªrªr ªr rrrªrrr` rr trrr trrr trr :ªrªtr=rrrr ) +rªr rr¦ªrrr atrrrr ªrªr ªr rrrªrrr` rr trrr trrr trr :ªrªtr=rrrr ) +rªr rr¦ªrrr atrrrr ªrªr ªr rrrªrrr` rr trrr trrr trr :ªrªtr=rrrr ) +rªr rr¦ªrrr atrrrr ªrªr ªr rrrªrrr` rr trrr trrr trr :ªrªtr=rrrr )
ªrrªtr ªr rrªªr ªr rr ªrttrrrrr` a rrrªrrr` rr r` rr+r +rt r` rr+r=rr))ºº)) ªrrªtr ªr rrªªr ªr rr ªrttrrrrr` a rrrªrrr` rr r` rr+r +rt r` rr+r=rr))ºº)) ªrrªtr ªr rrªªr ªr rr ªrttrrrrr` a rrrªrrr` rr r` rr+r +rt r` rr+r=rr))ºº)) ªrrªtr ªr rrªªr ªr rr ªrttrrrrr` a rrrªrrr` rr r` rr+r +rt r` rr+r=rr))ºº)) ªrrªtr ªr rrªªr ªr rr ªrttrrrrr` a rrrªrrr` rr r` rr+r +rt r` rr+r=rr))ºº))
r r` rr+r +rtr. rrr +rrrrrªrrrrr +rªr rr¦ ªrrr . rrr š. rr ar rr ªr ªr +rtrrr rrr rr
trrr ªrr¤r ªrr +rªr tr t¦rr +rtrrr rrr +rtrr rrrrtr +rrr . r r` rr+r=rrr. rrr +rrrrrrr
+rrr` a. rrªªr rr +rªtr rrrªr rrrr rrrr¦tr ªrrrr . +rºrr tr +rrrrrªrr +rrr` a. rrªªr rr
+rªtrr-rr r` ªr¢r ªr rr¦t¦ rrrr¦tr ªrrrr .
r` rr¦tr r` šªr ªrr` aªr -rr` ›r¦¢r -r tr ¤rr trr` rr trrr trr ar r` rtrrrªtrrr ) r` rr¦tr r` šªr ªrr` aªr -rr` ›r¦¢r -r tr ¤rr trr` rr trrr trr ar r` rtrrrªtrrr ) r` rr¦tr r` šªr ªrr` aªr -rr` ›r¦¢r -r tr ¤rr trr` rr trrr trr ar r` rtrrrªtrrr ) r` rr¦tr r` šªr ªrr` aªr -rr` ›r¦¢r -r tr ¤rr trr` rr trrr trr ar r` rtrrrªtrrr ) r` rr¦tr r` šªr ªrr` aªr -rr` ›r¦¢r -r tr ¤rr trr` rr trrr trr ar r` rtrrrªtrrr )
rrrªrrr` rr trrr a r` ªr tr oªr trrrªtrr- zr rtrrªrrrrrr ¦cr r` trrrtrrr ªrrr ))º»)) rrrªrrr` rr trrr a r` ªr tr oªr trrrªtrr- zr rtrrªrrrrrr ¦cr r` trrrtrrr ªrrr ))º»)) rrrªrrr` rr trrr a r` ªr tr oªr trrrªtrr- zr rtrrªrrrrrr ¦cr r` trrrtrrr ªrrr ))º»)) rrrªrrr` rr trrr a r` ªr tr oªr trrrªtrr- zr rtrrªrrrrrr ¦cr r` trrrtrrr ªrrr ))º»)) rrrªrrr` rr trrr a r` ªr tr oªr trrrªtrr- zr rtrrªrrrrrr ¦cr r` trrrtrrr ªrrr ))º»))
rrr +rrrrrªrrrrr rrrr¦š. ªrar rr trarrªr -rrr¦rªr ªr-r¦ +rtr¢rrtr. trrr
ªrr¤r ªrr rr rr¦rrrrrrªr rr tr ¤rrr ¤r trr=rr +rtr¢rrtr. rr ¤rrr` rrtr +rªªrr rr tr ªrr rr rrr¢r .
rrrr¢ªrrtr a rrr¦t. +rºrr tr rr ªrtªrrªr rrrrtrr ªr ¢rrtr +rrr` ¢r trrr ªrr¤r ªrr - ªr r` ªa-
+rrr`aªr ªrr¢r rr¦ttrr ªr ªr¢rrtr. +rrrrrªr +rrrr trrrrrrr rrr rrrrtr +rrr.
ªrrrrrrr¢r trrr sr`aªrrªrr rr¢rtrªrr trrrr`rrtr rrs¦ªr ªrrªr+rt >rrrr¦r¢rrrrr ªrr
trr=rrrtr rrrr ªr +r¤r ªr tªrr -rr ttr trr rr¦= rrrªrrrr.
trrrrort rrtrr rr r` atrrªr trrrrtªr r` rr+rtªr rrt r` ªrªrrªrrr ) trrrrort rrtrr rr r` atrrªr trrrrtªr r` rr+rtªr rrt r` ªrªrrªrrr ) trrrrort rrtrr rr r` atrrªr trrrrtªr r` rr+rtªr rrt r` ªrªrrªrrr ) trrrrort rrtrr rr r` atrrªr trrrrtªr r` rr+rtªr rrt r` ªrªrrªrrr ) trrrrort rrtrr rr r` atrrªr trrrrtªr r` rr+rtªr rrt r` ªrªrrªrrr )
trrrrrªrªrŠ rrr+rtrªrrr ªrr rtrr trªrrtrªrttrr rr ×rrr rrtrr rr ))º¿)) trrrrrªrªrŠ rrr+rtrªrrr ªrr rtrr trªrrtrªrttrr rr ×rrr rrtrr rr ))º¿)) trrrrrªrªrŠ rrr+rtrªrrr ªrr rtrr trªrrtrªrttrr rr ×rrr rrtrr rr ))º¿)) trrrrrªrªrŠ rrr+rtrªrrr ªrr rtrr trªrrtrªrttrr rr ×rrr rrtrr rr ))º¿)) trrrrrªrªrŠ rrr+rtrªrrr ªrr rtrr trªrrtrªrttrr rr ×rrr rrtrr rr ))º¿))
+rªrrrªr. +rrrr¢r ¤rr¢r¢ªrrtr ªrr ªªr. rrtrr +rort. +rºrr tr +rorªr rrtrrrtrrr
+rrrrtr. +rrrr¢r ªrr r` rr+rr-r >r ra +rr>rªrtºrrªr +rrrrtr. +rrrr¢r rrr+rtr ªrrrr -r
torrr¦ +rrrrtr. trtr-r +rrrr¢r +rr`rrªrrrrr trªrrtrªr rrt¦rr +rrrrtr- +rtr rrrsr
rrtr +rrr. +rrtrªrr-r trr=rr rr¦rªr +rrr? trr rrr+rtr +rrr. trªrrtrªr +rrr.
+rrªr-r¦ +rrr. +rr`rrªrrrrr +rrr. ªrºr >rrrr¦r¢rr-r trr=rr rr¦tr +rrr? tr-r
rrr+rtr. trªrrtrªr. +rrªrªr rr +rr`rrªrrrrr! ªrzrrrrrtrrªrtrt rrrrrrt¦rraarrrr
tªrr-r +rrtrr+rrrrrtr r` tºrt rr tr +rtrtrr . rr¢r¤r +rªrrrrªr +rrr` ¢r +rrtrrr ªrr -r
rror¢r- ªrr -r trr=rr ¤rr¦-r +rrr .
+rªrrr`arrªªrrªtrrrªrªtrrrrªr- +rªrrr`arrªªrrªtrrrªrªtrrrrªr- +rªrrr`arrªªrrªtrrrªrªtrrrrªr- +rªrrr`arrªªrrªtrrrªrªtrrrrªr- +rªrrr`arrªªrrªtrrrªrªtrrrrªr-
rrªrªtrªrrr rrr`rrtrªrªrªrrr) rrªrªtrªrrr rrr`rrtrªrªrªrrr) rrªrªtrªrrr rrr`rrtrªrªrªrrr) rrªrªtrªrrr rrr`rrtrªrªrªrrr) rrªrªtrªrrr rrr`rrtrªrªrªrrr)
rrrªrrr`rr trrr arrtrrtrrrrrrrrªr rrrªrrr`rr trrr arrtrrtrrrrrrrrªr rrrªrrr`rr trrr arrtrrtrrrrrrrrªr rrrªrrr`rr trrr arrtrrtrrrrrrrrªr rrrªrrr`rr trrr arrtrrtrrrrrrrrªr
trrtr¤rtrr r`rr+rr`rra trrrªtrrr))ºº)) trrtr¤rtrr r`rr+rr`rra trrrªtrrr))ºº)) trrtr¤rtrr r`rr+rr`rra trrrªtrrr))ºº)) trrtr¤rtrr r`rr+rr`rra trrrªtrrr))ºº)) trrtr¤rtrr r`rr+rr`rra trrrªtrrr))ºº))
r rrtrrrtrrªr. rrr +rrrrrªrrrrr +rrr` a. rrªªr rr +r trtr` rtr. +rªr tr trrrrºªrr ªr
ªr-r¦ +rtrrrrrr. +rªrtr ªrrr +rtr¢rrtr. (ªrr +rrªrr r¤rrt ªrrr rrtr. +rrtrr
+rªrtr srrrr`. -ra +rrr`¢r trªr=rrr ªrªr +rtr¢rrtr (rrªr trt +rªrrrrªr ¤rr¦r
zr=ªrrªr rr¦r¢r srrrr. rr¦rt¢r ¤rr¦r zr=r -rarrrrrr¢r orr¢r rrrr¦rrrr-rr rr
a trtr tr ªrr rr rrr¢r trtr ¤r +rºrr tr. +rtrr ªrr-rr +rºr ªrrrr . ªrr-rr +rºr tr ªrr rr rrr¢r
rr rr¦rrr a ¢rrtr rr -r a rrr rrr¢r rrr trrrtrr a ¢rrtr ªr ¢r +rªrrr trrrrªªr +rrr . -r a -
tr ªr r rr¦-r¦ rr trr rr¦ +rrr tr. trrtrrªr -r a rr tr ªrr -rr a ršr +rtr¢rrtr`. trtr -r
rr¤rrr`rrtr +rr`ªªr=rrr rrar +rtr¢rrtr. +rrrrrªrr rrart tr¤rrªr ªrr ¤rªrrrrr
¤rr=ªr šrrr¦tr +rrr· +rtr rrr rrrrrtr +rrr.
crrrrrrrr`ºrrªrrr`tarrªtrt r`r crrrrrrrr`ºrrªrrr`tarrªtrt r`r crrrrrrrr`ºrrªrrr`tarrªtrt r`r crrrrrrrr`ºrrªrrr`tarrªtrt r`r crrrrrrrr`ºrrªrrr`tarrªtrt r`r
rªrrrtr trrªrrr¦ªr r`arr>r trrrrŠ) rªrrrtr trrªrrr¦ªr r`arr>r trrrrŠ) rªrrrtr trrªrrr¦ªr r`arr>r trrrrŠ) rªrrrtr trrªrrr¦ªr r`arr>r trrrrŠ) rªrrrtr trrªrrr¦ªr r`arr>r trrrrŠ)
¶¤rrrztr =rrrrrr trrra ¶¤rrrztr =rrrrrr trrra ¶¤rrrztr =rrrrrr trrra ¶¤rrrztr =rrrrrr trrra ¶¤rrrztr =rrrrrr trrra
rrrrr¦ªrªr trrªrr`ºrtr rrrrtrrªr))·«)) rrrrr¦ªrªr trrªrr`ºrtr rrrrtrrªr))·«)) rrrrr¦ªrªr trrªrr`ºrtr rrrrtrrªr))·«)) rrrrr¦ªrªr trrªrr`ºrtr rrrrtrrªr))·«)) rrrrr¦ªrªr trrªrr`ºrtr rrrrtrrªr))·«))
r rrrrtrrªr! rr ºrrr rr +r trr` tor ªrr -ªrrrrªrr rr tr rr ¢r rr a rr rr trrr r` arrr
+rrrr¢r ¤rr¦šªrrªr rªrrr`rrrªrr +rrrtr. +rrrrrr r +rrrrr`rr¦rr¦ rr +rªrrr¦t =rr
rrrr ªr ªr rrr rrªr +rªrrªr rªrrrr¦ = srrrr +rrr .
+rrrr r`r trrr trttr‹r r`rrrrr`ªtr +rrrr r`r trrr trttr‹r r`rrrrr`ªtr +rrrr r`r trrr trttr‹r r`rrrrr`ªtr +rrrr r`r trrr trttr‹r r`rrrrr`ªtr +rrrr r`r trrr trttr‹r r`rrrrr`ªtr
rr¦r`-rzrtrrŠ trr=rrrªrr ªr¢rr`ªtr) rr¦r`-rzrtrrŠ trr=rrrªrr ªr¢rr`ªtr) rr¦r`-rzrtrrŠ trr=rrrªrr ªr¢rr`ªtr) rr¦r`-rzrtrrŠ trr=rrrªrr ªr¢rr`ªtr) rr¦r`-rzrtrrŠ trr=rrrªrr ªr¢rr`ªtr)
trrttrrtªr-rrrr rrrr`rrr`tratr‹rŠ trrttrrtªr-rrrr rrrr`rrr`tratr‹rŠ trrttrrtªr-rrrr rrrr`rrr`tratr‹rŠ trrttrrtªr-rrrr rrrr`rrr`tratr‹rŠ trrttrrtªr-rrrr rrrr`rrr`tratr‹rŠ
ttrrrr`ªtr trrr ttrr`trr`+rŠ rrrrr¦rrrr`+rŠ))·º)) ttrrrr`ªtr trrr ttrr`trr`+rŠ rrrrr¦rrrr`+rŠ))·º)) ttrrrr`ªtr trrr ttrr`trr`+rŠ rrrrr¦rrrr`+rŠ))·º)) ttrrrr`ªtr trrr ttrr`trr`+rŠ rrrrr¦rrrr`+rŠ))·º)) ttrrrr`ªtr trrr ttrr`trr`+rŠ rrrrr¦rrrr`+rŠ))·º))
r arrtrr-r trrrr +rrrrrªrrrrªªr rrrrrr rr¦trtr +rrrtr. +rrr`¢r rr¦r¢rr
+rªr+rr tr rr s¦ªr rrtr ¤rr z ªr +rrrrrr ªr ¢rªrrªr rr¦tr tr +rrr tr-+rrrrrr ttrrrªr
rr¦tr tr +rrr tr. rrrr` rr +rrr` ¢r r` trar -rr trrr arªr trrr` ttrrrr-rªr +rºrr tr rr¦rªrr¢r
rr +rtr rr¢rtr ttrrªrrªrr +rrrrrrr ttrtrr rr¦trtr +rrrtr.
×¢rr`atªrr rrtrrrr ªr -r trrªªrr ×¢rr`atªrr rrtrrrr ªr -r trrªªrr ×¢rr`atªrr rrtrrrr ªr -r trrªªrr ×¢rr`atªrr rrtrrrr ªr -r trrªªrr ×¢rr`atªrr rrtrrrr ªr -r trrªªrr
r`rr+r:r`+rªrr rr×tr>rrrrrrrr>r) r`rr+r:r`+rªrr rr×tr>rrrrrrrr>r) r`rr+r:r`+rªrr rr×tr>rrrrrrrr>r) r`rr+r:r`+rªrr rr×tr>rrrrrrrr>r) r`rr+r:r`+rªrr rr×tr>rrrrrrrr>r)
ªrªªrrrªrorrtrtr`tratr‹r ªrªªrrrªrorrtrtr`tratr‹r ªrªªrrrªrorrtrtr`tratr‹r ªrªªrrrªrorrtrtr`tratr‹r ªrªªrrrªrorrtrtr`tratr‹r
rrrorªtr trrr r`rrr`trrtrr>rrr trrr))··)) rrrorªtr trrr r`rrr`trrtrr>rrr trrr))··)) rrrorªtr trrr r`rrr`trrtrr>rrr trrr))··)) rrrorªtr trrr r`rrr`trrtrr>rrr trrr))··)) rrrorªtr trrr r`rrr`trrtrr>rrr trrr))··))
t¦a. +rrr`atªr. rrtr. trrªªr. r`rr+rarr. +rr`+rªrr rr¦rrrt. rrrªrarr +rrr`¢r
r` rrtrt +rrr` ¢r srrr¢r Š rr¢r¤r -r rrtrr +rt sr¢rtrr rrr¢r rr¦t¢rrt trtr -r ªr ªrrr .
ªror. trortr rr r` trar -rr trrr arªr trrr +rr>rªrr ªr +rrrrrªrrrr¦z rrrrtr +rrr tr.
+rºrrtr rrrrtr +rtrrr trtr trrrrrrr tr trrr¤r rrrr¦tr ªrrrrtr. rr¦rt¢r trrr-r
trr=rr ªrºrrºr rr¢r rrrr¢ªrr-rr trr r` arªr a ršr tªrr ªrr ªrrrr . >rr rr ¦r¢rrªr rrrªr
trr r` ªrtrrr rr tr rr¦r +rrtr tr trr+rrrrr-r rrr rr¦ rrrrr tr -ø trrr¤rtrrtr rr trrrrrªªr
rrrrr rrªr rªr +rtr tr ªrr ªrtrrtr. rrr rrtrr+rrrrrrrªªr . rrtrr +rt=rrrtr r` tºrt +rrr
r tªrrªrr r`atrtr ªrrrr. +rºrrtr. rrr rrªrrªrrrtrt ªrrt¢r rr¦rr +rtrrr trtr rrr
rrtrrtr-rrr-r r`tºrtr +rrr. rrrsªrr ªrr trr=rrrrr¦z tr trrr¤r¢r r`rrtrrªrrªr
rr¦-r¦ rrrrtrrtr rr¢r rrrsr ªrºrrºr trrt¦rr tr ¤rr¢r rrrr¦tr ªrrrrtr. r-r ªrºr
r` rrttrrtrªr trr r` ªrtrrr +rrr .
=rr rrr-r ªrrrrrrªrªrªr =rr rrr-r ªrrrrrrªrªrªr =rr rrr-r ªrrrrrrªrªrªr =rr rrr-r ªrrrrrrªrªrªr =rr rrr-r ªrrrrrrªrªrªr
rrrrªrrrr ªrrªrrr×rrrarr) rrrrªrrrr ªrrªrrr×rrrarr) rrrrªrrrr ªrrªrrr×rrrarr) rrrrªrrrr ªrrªrrr×rrrarr) rrrrªrrrr ªrrªrrr×rrrarr)
ªrrat ªrra¤rrr¦trrr ªrrat ªrra¤rrr¦trrr ªrrat ªrra¤rrr¦trrr ªrrat ªrra¤rrr¦trrr ªrrat ªrra¤rrr¦trrr
¶¤rrr rrrrr¦rŠ trrªrr`ºrtrrttrºrrrrr))·-)) ¶¤rrr rrrrr¦rŠ trrªrr`ºrtrrttrºrrrrr))·-)) ¶¤rrr rrrrr¦rŠ trrªrr`ºrtrrttrºrrrrr))·-)) ¶¤rrr rrrrr¦rŠ trrªrr`ºrtrrttrºrrrrr))·-)) ¶¤rrr rrrrr¦rŠ trrªrr`ºrtrrttrºrrrrr))·-))
r rrrrªrrrr . (>rr rr ¦r¢r rrrrªrrr +rrr tr +rrr` ¢r +r¤r ªrrr rrrrªrrr +rrr .
rr rr¦ trr -ªrr rrrrr rr¦z rrrrtr-r rr¦z ¤ªrr-r rr¦rªr or ªr +rtrtr trr rrrrªrrr +rtrtrr .
>rrrr¦r¢r rrrrªrtr-ªrr orªrrtr rrr`trr¢r +rrrtr. rr¦rt rro +rrrtr. +r¤rªr tªrr
or ªrr-ªrr rr rr rrrrrªrr rrt +rrr . ªªr ªr rrrªrr -rr a trtr šrrrr-r +rtrtrr ` +rrrrrrr
+rªrtr rrar rr ªrªr +rtrrrrr. +rªrrr¦ rrtr. rrrzªrr rr rrrªr +rtr¢rrt. +rªrrr¦
sat +rtrrr rr . +rªr rr¦ aror -ªrr ªrr ªrrªr +rr rr¢r +rtrrr rr tr sr rr -r z trr=rr
rrrrªr trrr rrrrr¦ rªrrrr¦= srrrr +rrrtr. rrraarrrr rªrrrr¦= srrrrr +rrr.
>rr rr ¦r¢r r` rr¦trr rrrrªr +rrr tr r rrrr ªr +r¤r ªrrrrr ªr ºr +rªr rrrš rrrªrrr +rrr .
ªr+rŠtrrrr arrtrrrªrrr¦rr¢r ªr+rŠtrrrr arrtrrrªrrr¦rr¢r ªr+rŠtrrrr arrtrrrªrrr¦rr¢r ªr+rŠtrrrr arrtrrrªrrr¦rr¢r ªr+rŠtrrrr arrtrrrªrrr¦rr¢r
rªrr-rrªrªr arrtrr`rrrrrrrªrªrrr) rªrr-rrªrªr arrtrr`rrrrrrrªrªrrr) rªrr-rrªrªr arrtrr`rrrrrrrªrªrrr) rªrr-rrªrªr arrtrr`rrrrrrrªrªrrr) rªrr-rrªrªr arrtrr`rrrrrrrªrªrrr)
¶¤rrr r`r trrr trrªrr`ºrtrrªtrtrtrrr ¶¤rrr r`r trrr trrªrr`ºrtrrªtrtrtrrr ¶¤rrr r`r trrr trrªrr`ºrtrrªtrtrtrrr ¶¤rrr r`r trrr trrªrr`ºrtrrªtrtrtrrr ¶¤rrr r`r trrr trrªrr`ºrtrrªtrtrtrrr
ªrr`tr ªr r`rrªarr`rr rrrr -r r`rrr¢rr))·×)) ªrr`tr ªr r`rrªarr`rr rrrr -r r`rrr¢rr))·×)) ªrr`tr ªr r`rrªarr`rr rrrr -r r`rrr¢rr))·×)) ªrr`tr ªr r`rrªarr`rr rrrr -r r`rrr¢rr))·×)) ªrr`tr ªr r`rrªarr`rr rrrr -r r`rrr¢rr))·×))
r` rr+rrrrªªr trrr ªr +r¢r =rrrªr rªrrrr ªr +rtr¢rrªªrr r r` rrr¢rr . +rrrr¦rrrrrrr
trrrr rr¦t¢rrªªrr. tr ¤rtrrr . +rªr rr¦ rr rr¦rt-ªrr =rrr ªrr ªr -r¦ +rtr¢rrªªrr. ¤rªrzr
rrtrtrr rªrr. tr ¤rtrrr rr r` rrrrrrr ªr ªr +rtr¢rrªªrr tr rrr rrr rrrr ªr rrrsrr +r trtrtrrr
rªrrrr¦ = rr s¦ªr ªr rrr +rrr . tªrrrr = rrrsrr ªrr t tr šrrr +rrr rr trrrrªrrªr=rrr
rrr trr a arr rr rrrrr r` rr= ªrrrrr srrrrr +rrr .
a¤rrr¦trrrrr`ªr -r tr rrarrr`ªr a¤rrr¦trrrrr`ªr -r tr rrarrr`ªr a¤rrr¦trrrrr`ªr -r tr rrarrr`ªr a¤rrr¦trrrrr`ªr -r tr rrarrr`ªr a¤rrr¦trrrrr`ªr -r tr rrarrr`ªr
¶¤ rr rr¦rrrrªrrrtrr` ªr+rrr` ªr) ¶¤ rr rr¦rrrrªrrrtrr` ªr+rrr` ªr) ¶¤ rr rr¦rrrrªrrrtrr` ªr+rrr` ªr) ¶¤ rr rr¦rrrrªrrrtrr` ªr+rrr` ªr) ¶¤ rr rr¦rrrrªrrrtrr` ªr+rrr` ªr)
r`arrr ªr ¤rrªr ªr rr+r -r rrrr r`arrr ªr ¤rrªr ªr rr+r -r rrrr r`arrr ªr ¤rrªr ªr rr+r -r rrrr r`arrr ªr ¤rrªr ªr rr+r -r rrrr r`arrr ªr ¤rrªr ªr rr+r -r rrrr
trtrr a a rr rr ¤rªrr` ªrrrrtr))·¤)) trtrr a a rr rr ¤rªrr` ªrrrrtr))·¤)) trtrr a a rr rr ¤rªrr` ªrrrrtr))·¤)) trtrr a a rr rr ¤rªrr` ªrrrrtr))·¤)) trtrr a a rr rr ¤rªrr` ªrrrrtr))·¤))
+rrrrrrr r`rr›r¦r= aror +rtr¢rrtr. rrrrªrrr¦r=r-ªrr +rªªrrrrrrr¢r
(rr¦r=rtrrarrr rrtrrrtrrr +rªªrr +rrr` rr¤rrr`rrtr +rtr¢rrtr rrar rrrrªr rrr
strrr¦r rrrªrt¦ªr ªr rrr +rrr rr¦r . rrr r` arrra arr rr +rr =ar rrrr¦tr ªrrrr -¤rr¢r
rrrr¦tr ªrrrr. -rrrrrr¦z rrrr¦rrr rrrrªr rrrrr r`arrr+rrr rrs¦ rrrªrrrr +rrr.
+rrrrrr r +rªrrr¦t =rr rrrrªr rrr +rtrrtºr srrrrr +rrr. rrrrr tr rrrrªr trar
rrrštr ªrrrr tr rrr a rr rrr. ¤rªrr` ªrrrrtrr. +rrrr¢r rrrsªrrrrt rr trªr rrr.
+rrrr -r trrr ªrtrtr¤tªr rrªrrŠ +rrrr -r trrr ªrtrtr¤tªr rrªrrŠ +rrrr -r trrr ªrtrtr¤tªr rrªrrŠ +rrrr -r trrr ªrtrtr¤tªr rrªrrŠ +rrrr -r trrr ªrtrtr¤tªr rrªrrŠ
trrr trrrrrrrr`ªrrrrrrtr‹Š) trrr trrrrrrrr`ªrrrrrrtr‹Š) trrr trrrrrrrr`ªrrrrrrtr‹Š) trrr trrrrrrrr`ªrrrrrrtr‹Š) trrr trrrrrrrr`ªrrrrrrtr‹Š)
+rrrrrr ¢r¢rŠ trtrrrªrttrºrrtrr +rrrrrr ¢r¢rŠ trtrrrªrttrºrrtrr +rrrrrr ¢r¢rŠ trtrrrªrttrºrrtrr +rrrrrr ¢r¢rŠ trtrrrªrttrºrrtrr +rrrrrr ¢r¢rŠ trtrrrªrttrºrrtrr
trrrtrrarªrtr`rr ªrrªrrraªrŠ))·º)) trrrtrrarªrtr`rr ªrrªrrraªrŠ))·º)) trrrtrrarªrtr`rr ªrrªrrraªrŠ))·º)) trrrtrrarªrtr`rr ªrrªrrraªrŠ))·º)) trrrtrrarªrtr`rr ªrrªrrraªrŠ))·º))
ªrtrtrršr-r trrr rrªr tr¤rr-ªrr trrrarªrrtrr trrr-ªrrrrªªr rrrrrr rr¦trtr
+rrr tr. +rrr` ¢r r` rrtrrrrr +rr rrr. a r ¢rr-rrªr trtr -r trr rr¦¢r (¤ªrr-r +r¤r ªrrrrr
rr¦rt +rªr rrrštr rr tr trr rr¦¢r `. trtr -r +rrrr-ªrrrr¦zr rr tr ar rr aªr ªrr a -
rrrrªrrr`¢r tr trrtrrr¢rr r`rrrrr`ªtr rrrrªrrr`¢r tr trrtrrr¢rr r`rrrrr`ªtr rrrrªrrr`¢r tr trrtrrr¢rr r`rrrrr`ªtr rrrrªrrr`¢r tr trrtrrr¢rr r`rrrrr`ªtr rrrrªrrr`¢r tr trrtrrr¢rr r`rrrrr`ªtr
a¤rrr¦trrrrr`ªr +rªrrªrrr¦rr`ªr) a¤rrr¦trrrrr`ªr +rªrrªrrr¦rr`ªr) a¤rrr¦trrrrr`ªr +rªrrªrrr¦rr`ªr) a¤rrr¦trrrrr`ªr +rªrrªrrr¦rr`ªr) a¤rrr¦trrrrr`ªr +rªrrªrrr¦rr`ªr)
rr¦r`-rr`zrrªªrr arrªrrªtrtrr rr¦r`-rr`zrrªªrr arrªrrªtrtrr rr¦r`-rr`zrrªªrr arrªrrªtrtrr rr¦r`-rr`zrrªªrr arrªrrªtrtrr rr¦r`-rr`zrrªªrr arrªrrªtrtrr
trª¶rªrªtr -r r` ¢r tr ×-rrrrz Š))·»)) trª¶rªrªtr -r r` ¢r tr ×-rrrrz Š))·»)) trª¶rªrªtr -r r` ¢r tr ×-rrrrz Š))·»)) trª¶rªrªtr -r r` ¢r tr ×-rrrrz Š))·»)) trª¶rªrªtr -r r` ¢r tr ×-rrrrz Š))·»))
+rtªr tr rr ªrrªr +rrrrrªrr r` rr›r¦r= aror -ªrr +rªrrrrr rr arrtr rr rr rr rr¦tr tr
+rrr tr· trtr -r tªrr -ªrrrr rr¦r r` rr¦tªr rr¦ -r ¢r srrrr rrr rrttrrr¦ +rrrrrªrr artrr rrªªr
+rzrr¦rr rrr r` atrtr +rrr tr. tr r` rr¦trr rr ªrrªr +rrtr rr rr rr rr¦tr tr +rrr tr? +rrtrr
tªrr -rr rr ªr rrrrr-
ªrºrr ªrarªrr ªrrrrr:rªrrrªrrŠ ªrºrr ªrarªrr ªrrrrr:rªrrrªrrŠ ªrºrr ªrarªrr ªrrrrr:rªrrrªrrŠ ªrºrr ªrarªrr ªrrrrr:rªrrrªrrŠ ªrºrr ªrarªrr ªrrrrr:rªrrrªrrŠ
trrr¢rrrrrr`+rrrarr ¢rrr`ªtr) trrr¢rrrrrr`+rrrarr ¢rrr`ªtr) trrr¢rrrrrr`+rrrarr ¢rrr`ªtr) trrr¢rrrrrr`+rrrarr ¢rrr`ªtr) trrr¢rrrrrr`+rrrarr ¢rrr`ªtr)
trºrr trrrrrrr ªrtrrrrr¦rrrtr trºrr trrrrrrr ªrtrrrrr¦rrrtr trºrr trrrrrrr ªrtrrrrr¦rrrtr trºrr trrrrrrr ªrtrrrrr¦rrrtr trºrr trrrrrrr ªrtrrrrr¦rrrtr
r` rrrrr` ªtr rrrrªrr¢ªrr` +rr` rr¤rrrrr` ªtr))·¿)) r` rrrrr` ªtr rrrrªrr¢ªrr` +rr` rr¤rrrrr` ªtr))·¿)) r` rrrrr` ªtr rrrrªrr¢ªrr` +rr` rr¤rrrrr` ªtr))·¿)) r` rrrrr` ªtr rrrrªrr¢ªrr` +rr` rr¤rrrrr` ªtr))·¿)) r` rrrrr` ªtr rrrrªrr¢ªrr` +rr` rr¤rrrrr` ªtr))·¿))
¤ªrrrrrrr¢r ªrcrr-r +rªrrr¦ ¤rrrrrrrrr (tr trrtr. r`rrrr¦r= +rtrrr trtr`
trrr a rrr¦z ªrrrrtrrtr. trrr a rtr rr rr rr rr¦ttrrtr. tªrrrr rrr¢r r +rtªr tr rr trrr t-
rrtr›r¦rrr +rtr rrr¢rtrr -r trrr arªr trrr ªrr¤r ªrr ¤r=tr +rtr¢rrªªrr tr sªrr trr zrtr
rrrrrr rr¦trtr +rrrtr. tr trrr rrtrrrt art· rr¢r trrrr trrrarrtr +rrrrtr.
+rrrrrªrrtrrrrt tªrr-r trrrrºªr rr¦rt-r +rtªrrrr +rrr. tr rr¦r rr rr¦rrr rrrr¦rt
rr rr rr rr¦tr tr +rrr tr? tªrrtrrar a ršr tr r` arrr +rrr -
ªrºrr trarrtr ¤rrrrªr rrtrzr ªrºrr trarrtr ¤rrrrªr rrtrzr ªrºrr trarrtr ¤rrrrªr rrtrzr ªrºrr trarrtr ¤rrrrªr rrtrzr ªrºrr trarrtr ¤rrrrªr rrtrzr
r`rrrrr`ªtr ªrrrrrªr trrrarrªrrŠ) r`rrrrr`ªtr ªrrrrrªr trrrarrªrrŠ) r`rrrrr`ªtr ªrrrrrªr trrrarrªrrŠ) r`rrrrr`ªtr ªrrrrrªr trrrarrªrrŠ) r`rrrrr`ªtr ªrrrrrªr trrrarrªrrŠ)
trºrrr ªrrrrrªr r`rrrrr`ªtr rrrrr¦r- trºrrr ªrrrrrªr r`rrrrr`ªtr rrrrr¦r- trºrrr ªrrrrrªr r`rrrrr`ªtr rrrrr¦r- trºrrr ªrrrrrªr r`rrrrr`ªtr rrrrr¦r- trºrrr ªrrrrrªr r`rrrrr`ªtr rrrrr¦r-
ttrrrrr` rr rrrrªrrr` ¢r trrr arr ªrrŠ))·º)) ttrrrrr` rr rrrrªrrr` ¢r trrr arr ªrrŠ))·º)) ttrrrrr` rr rrrrªrrr` ¢r trrr arr ªrrŠ))·º)) ttrrrrr` rr rrrrªrrr` ¢r trrr arr ªrrŠ))·º)) ttrrrrr` rr rrrrªrrr` ¢r trrr arr ªrrŠ))·º))
¤ªrrrr rrr¢r rrtr ªr ¤r¢r ªrrš rr ¢ªrrtrrar -r rr ¤rrr` rrtr +rªªrr rrªªr +rtªr tr
rr ªrrªr rr rr rr rr¦ttrrtr. tªrrrr rrr¢r tr trrr rr r¢rr +rrrrrªrr ªrrrrrtrrar tr rr-ªrr
rrarrrrªªr +rtªrtr rrªrrªr rrrrrr rr¦trtr +rrrtr.
rrr`rrzrtr rrtrrrrªrŠ trrrªtrr- rrr`rrzrtr rrtrrrrªrŠ trrrªtrr- rrr`rrzrtr rrtrrrrªrŠ trrrªtrr- rrr`rrzrtr rrtrrrrªrŠ trrrªtrr- rrr`rrzrtr rrtrrrrªrŠ trrrªtrr-
rrrrrr¦rªtrrrrrrªrraªr¤rrrrr`zŠ) rrrrrr¦rªtrrrrrrªrraªr¤rrrrr`zŠ) rrrrrr¦rªtrrrrrrªrraªr¤rrrrr`zŠ) rrrrrr¦rªtrrrrrrªrraªr¤rrrrr`zŠ) rrrrrr¦rªtrrrrrrªrraªr¤rrrrr`zŠ)
tr¤rrr`+rtrrrªr ¤rªrttrrrrr tr¤rrr`+rtrrrªr ¤rªrttrrrrr tr¤rrr`+rtrrrªr ¤rªrttrrrrr tr¤rrr`+rtrrrªr ¤rªrttrrrrr tr¤rrr`+rtrrrªr ¤rªrttrrrrr
+rrtrttrrrr rrrŠ trtrrrr` ªtr r` rrr¢rr ))-«)) +rrtrttrrrr rrrŠ trtrrrr` ªtr r` rrr¢rr ))-«)) +rrtrttrrrr rrrŠ trtrrrr` ªtr r` rrr¢rr ))-«)) +rrtrttrrrr rrrŠ trtrrrr` ªtr r` rrr¢rr ))-«)) +rrtrttrrrr rrrŠ trtrrrr` ªtr r` rrr¢rr ))-«))
+rrrr¢r tªrr trrr rrrrr¦rªrr +rrrrrªrr ¤r=tr +rtr¢rrªªrr rrarrªrr trrr
ªrr¤rªrr r`ªr=rtr. -rrštr +rrrrtr. tªrr-rr trrra rrtr +rrrrtr. trrrªr rªrrrtr
+rtr¢rrªªrr r rrtrrrtrrr. +rrrrrr sªr tr ¤r trrr ¤rªrrrrr +rrrrrªrr tr ¤rrªr rªrrrr ªr
-rr rr rr¦z tr=rrtr +rrr . trrtrrªr +rtr rr¦r . rr ºrrr +rrtr tr tr rrar rrtrrtr-rrrtr
r` rrrrr ªr rr s¦ªr ¤rrtr . tªrrªr trt a rrr tr rra -r rr¦rrr rr ªrr ¤rªr trrtr ªrrrr . tªrrrr =
trr rr tªrr-r trr=rrrtr r` rrrrr ªr rr s¦ªr ¤rrtr . +r¤r ªrrªr rrrr` rrr rr¦r rr ºrrr rr¦r trr
rrorr-r ªrr a rr tªrrªr trt trrtr.-ªrr rrorrtrr rr ªrr a >rr rr ¦r¢rr-ªrr ¤r=¢rrªªrr
rr arrrrªªr r` rrrrr ªr rr tr rr tr -ªrrš rr tr rr tr . r rrrr ªr +r¤r ªrrªr r` rr-rrtrr -
+rraªrrr`r rr rr¦r +rrrrªrrr=rrr +rraªrrr`r rr rr¦r +rrrrªrrr=rrr +rraªrrr`r rr rr¦r +rrrrªrrr=rrr +rraªrrr`r rr rr¦r +rrrrªrrr=rrr +rraªrrr`r rr rr¦r +rrrrªrrr=rrr
ªrrrr:ttr tr arrrrt trtrra) ªrrrr:ttr tr arrrrt trtrra) ªrrrr:ttr tr arrrrt trtrra) ªrrrr:ttr tr arrrrt trtrra) ªrrrr:ttr tr arrrrt trtrra)
r`rr-rrtrr`rr-ørr`rr +rrrªtrrrrcr r`rr-rrtrr`rr-ørr`rr +rrrªtrrrrcr r`rr-rrtrr`rr-ørr`rr +rrrªtrrrrcr r`rr-rrtrr`rr-ørr`rr +rrrªtrrrrcr r`rr-rrtrr`rr-ørr`rr +rrrªtrrrrcr
ªr r`r tr¤rrªrrr`rr trrr trrrr`-rrr))-º)) ªr r`r tr¤rrªrrr`rr trrr trrrr`-rrr))-º)) ªr r`r tr¤rrªrrr`rr trrr trrrr`-rrr))-º)) ªr r`r tr¤rrªrrr`rr trrr trrrr`-rrr))-º)) ªr r`r tr¤rrªrrr`rr trrr trrrr`-rrr))-º))
r sªr t¦rr ªrrt¢r rr¦ rr rr +rrrr¢r rr¦r ¢r +rrrrtr? r a rr>r ra. +rrrrrªrrrrr
ªrrrtrr¦rt +rtrr. +rrrr¢r rrrsªrrrrt rrtrªr rrrrr. +rrr`aarrr. +rrrr¢r rr¦r¢r
+rrrrtr r ¤rr¢r ªr rr ¢ªrr-rr rrrsrr s-ør +rrr . (rr¢r¤r +rrrr¢r rr¦r ¢r +rrrrtr?
+rrrr¢r ªrr ¤rªrrtr rr¦rªr rr¦= sr` -øtrr?` rr¦rt¢r +rrrrrrr rr rr rr -rr +rºrr tr
+rrrrrrr rr rr¦t¢rr rrrrr rr¦rrr -r trrr¤rtr ªrrrr . ªrrrrt ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢r rr¢rrrr -
>rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r
rr¦rrrr:r`trr rrrrr¦orªrrr¦ttrrrar rr¦rrrr:r`trr rrrrr¦orªrrr¦ttrrrar rr¦rrrr:r`trr rrrrr¦orªrrr¦ttrrrar rr¦rrrr:r`trr rrrrr¦orªrrr¦ttrrrar rr¦rrrr:r`trr rrrrr¦orªrrr¦ttrrrar
rrrrr¦rªtrrrrrtrr`rrr trrr-rŠ) rrrrr¦rªtrrrrrtrr`rrr trrr-rŠ) rrrrr¦rªtrrrrrtrr`rrr trrr-rŠ) rrrrr¦rªtrrrrrtrr`rrr trrr-rŠ) rrrrr¦rªtrrrrrtrr`rrr trrr-rŠ)
ªrttr:r`rr trrr ªr +rr`rrrªrr`ªtr trrr ªrttr:r`rr trrr ªr +rr`rrrªrr`ªtr trrr ªrttr:r`rr trrr ªr +rr`rrrªrr`ªtr trrr ªrttr:r`rr trrr ªr +rr`rrrªrr`ªtr trrr ªrttr:r`rr trrr ªr +rr`rrrªrr`ªtr trrr
ªr:rrr`tºrtrrŠ trtªrªrrrr¦rr ªrrªrrŠ))-·)) ªr:rrr`tºrtrrŠ trtªrªrrrr¦rr ªrrªrrŠ))-·)) ªr:rrr`tºrtrrŠ trtªrªrrrr¦rr ªrrªrrŠ))-·)) ªr:rrr`tºrtrrŠ trtªrªrrrr¦rr ªrrªrrŠ))-·)) ªr:rrr`tºrtrrŠ trtªrªrrrr¦rr ªrrªrrŠ))-·))
+r¤r ªrr. rrr rr¦r-rr tr rrt rr¦t¢rrtr +rrr` ¢r tªrrtrrar rr ar rrrrrrr rrr rrr
rr¦r= +rrr. ªrrrr=r ªrºr ªrr rrrrr¦r-rr trrrt rr¦t¢ªrrtrrar rrrr-r srrrrr
+rrr. rrr`trrrorr-ªrr trªrrrªªr +rtr¢rrt trrr ªrra +rrtrr tr tªrrªrr rrrtrr
ªrrrrtr trtr r`¤rrrtr trr¢rrt ªrrrrtr. tr trrr ªrrš rrtrrrr. rr¦rt¢r tªrr-ªrr
tr rrtrtrrar rrr rr rr -r srrrrr +rrr .
trtrrr-rrrrr`-r‰ ªrrrr rr+rtrr trtrrr-rrrrr`-r‰ ªrrrr rr+rtrr trtrrr-rrrrr`-r‰ ªrrrr rr+rtrr trtrrr-rrrrr`-r‰ ªrrrr rr+rtrr trtrrr-rrrrr`-r‰ ªrrrr rr+rtrr
r`¤rtrrr rrªrª+rzorr tr¤ªr trrrarr) r`¤rtrrr rrªrª+rzorr tr¤ªr trrrarr) r`¤rtrrr rrªrª+rzorr tr¤ªr trrrarr) r`¤rtrrr rrªrª+rzorr tr¤ªr trrrarr) r`¤rtrrr rrªrª+rzorr tr¤ªr trrrarr)
rrªrrrtr r`ªrrtrrŠ rrrrrrrr rrªrrrtr r`ªrrtrrŠ rrrrrrrr rrªrrrtr r`ªrrtrrŠ rrrrrrrr rrªrrrtr r`ªrrtrrŠ rrrrrrrr rrªrrrtr r`ªrrtrrŠ rrrrrrrr
r`ªrr`rr-rrrrªr +rrr trrªrtrrr`-rªr))--)) r`ªrr`rr-rrrrªr +rrr trrªrtrrr`-rªr))--)) r`ªrr`rr-rrrrªr +rrr trrªrtrrr`-rªr))--)) r`ªrr`rr-rrrrªr +rrr trrªrtrrr`-rªr))--)) r`ªrr`rr-rrrrªr +rrr trrªrtrrr`-rªr))--))
ªrrtrrar r +r¤r ªrr. tr ªr arrrr s+rr trrr. ªrrr rr rrtr rr¦t. rrªr ªrr r` ¤r rr¦ ªr
trrra rr trrrªr tr¤ªrr-rr srr+rrªr rr. r trrr rrt rrrt rrrsªrrrr¦zªr rrrrr-r
rrrt¦ªr šrrr¦rrrr +rrrtr.
rrrttrr`rrrr¦ ªrrrrrrr >rrrr¦r¢rrªrr rršrr +rrr rr¦r tr trrtr. ªrr rr¦rrr
rr¦tr tr. ªrr rr¦r ¢rrrr¦z ªr rr¦trr ªr rr tr. ªrr tr ªrr ªrrªr ¤rr ztr. rrr rrrrr ªr ar rr =
rrr rr¦ rr¢rtr +rtrtrrtr rr¦r . rr¦trr ªrtrr rrtrr +rt +rrr . rrt tr ªr ºr trt arrrrr¢rrªr
tr rr¢rtr +rrrtr rr¦r. +r¤rªrr. ªrr ¤rªrr-rr rr¦trr-ªrtrr rrr +rrr. r rrrrr¦
rrrsªrrrr¦zªr rrr`rrr-r rrrtrr ªrrr +rrrtr. tr s+rr trrr rr ªr-r trrrraªr rr¦t.
+rtr ªrrtrrar +rrr rr¦r.'trr rr¦rrrr +rªrtrªr r`rtr rrrªrr )' 'trr rr¦rrrr +rªrtrªr r`rtr rrrªrr )' 'trr rr¦rrrr +rªrtrªr r`rtr rrrªrr )' 'trr rr¦rrrr +rªrtrªr r`rtr rrrªrr )' 'trr rr¦rrrr +rªrtrªr r`rtr rrrªrr )' +r¤rªrrªr trr
+rrrtºrr rrrrtr rr¦rrr rrtrr. tªrr +rrrtºrrrr trr rrrr-rrrr rrtrr. trr-r ªrºr
>rr rr ¦r¢r tr= ar rr¦ ªr-rr¶ s+r trr` rrr +rrr tr. +rªr trªr-rr rr rr¢r¤r -r +r¤r ªr
rr ªr. rr rr= +r-r¦trrar +rªrrr tr ªr rrrr tªrr-ªrr rrrar s+rr +rtrtrr . tªrr-ªrrtrrar
tr rr¦trr ªrªrtrrtr. tºrr ªrªrtrrtr.
ªrr r` arr¦r¢rr r` trtrªªrr ar trrrr r¤ªrr-rr srrr ar +rrrrr +rrr . rr ºrrr +r¤r ªr
rro sr` -øtr ªrrrtrr. tªrrªr rr šrr rr tr rr¦r ªrªrªrrªªrtr rrªr rr r` ªrrrr¦ šrr¦ +rtr
rr ºrrr -r tr¤ªr r` rr¦ rrr a rrr -r trrrr` rrtrr r` rr¦ rrr ªr rrr rrªrr-r tr¤ªra arr rr rrrrr
ªrrr¦r. rr¦rt¢r rrrsªrr sr`aªrr-r rrrrr¢r rr¦t¢rrtr rr rrrrr¦ ªrr tr¤ªrr-ªrr
rrrrtrrªrtrtrr rrrr¢rrt ªrtrrr. trr-r +rrrtºrr rr trzrr¦z rrrrr +rrªrrªr-rr
+rtrrr trt rrrrr ªrr srrrrrr¦r-r rrr rrtrrrrr¦r-r rr¦rarrrr tr¤ªrrr+rrr ªrrr¦r
+rrr . ªrrrrt >rr rr ¦r¢rrªr +r¤r ªrrrrr rro¢ªrrtrrar trªrrt rrrªrrrr trr ªr ªr rr šrr
rr tr rr¦r . ªrr ªr ªartr tr rtrrrtr trt a rrttrr rr rrtr rr s rr +rrr` ¢r r` ¤r rr¦rrrtr trt
rrrrrrr`rrr r`tºrtrr trrrr rrrrtr rrsrr. +rrr`¢r +rrtrr ªrr +rªªrrªrrtr tr trrªrtr
+rrrtr rr¦r. r rrªr rrrsªrrrr¦zªr-r rrrtrr ªrrr +rrrtr. tr rr¦rrtr r`ªrr`rr-rrrrªr
ªrªr +rrr`¢r ªrrr trrrraªr rr¦t rr trrra +rrrr tr¤ªrr-rr srr+rrªr rr. r ¤rr¦ªr
+r¤rªr r`rrr`trrtr srrrrr. rr¦rt¢r ¤ªrr tr¤ªrr-ªrr rrrrtrrrr= rrrrr¦ at rr¢rrt
ªrrrr . rrªrrrrr rrr trr rr rrtr rr ¢rrt ªrrrr . tr -r tr¤ªr >rr rr ¦r¢r rrrrr a ¢rrt? ªrrrr
r +rr r` trrr¦ tr ar a ¢rrt tr¤ªr tr +r¤r ªrrrrr a s¦ sr` -øtr ªrrrtr trt r` rrrr¦rtr -r
rrrrªr rr s¦ªr tªrrªrtr ªrt rrtrrrtrr trrt¦rrr-ªrr rr rrtrr -r trrrr r¤ªr tªrrrrr a s¦
sr` -øtr +rrr tr. ¤ªrr tr rr-rr -rr rr¦ªrr r` rrªrrrr rr ¢rrt ªrrrr . +rrrr r` tºrt tr rr-rr -
¤rr tr¤rªrr ªrrrr = rr rrtr rr tr trr tªrrrrr a s¦ sr` -øtr +rrr tr.
¢r¢r -r +rrrrr -r ¤rªr¢ºr -r ¢r¢r -r +rrrrr -r ¤rªr¢ºr -r ¢r¢r -r +rrrrr -r ¤rªr¢ºr -r ¢r¢r -r +rrrrr -r ¤rªr¢ºr -r ¢r¢r -r +rrrrr -r ¤rªr¢ºr -r
rr¦¢r trºrrªªrrªrr`rr ªrrªrrrrtrªr) rr¦¢r trºrrªªrrªrr`rr ªrrªrrrrtrªr) rr¦¢r trºrrªªrrªrr`rr ªrrªrrrrtrªr) rr¦¢r trºrrªªrrªrr`rr ªrrªrrrrtrªr) rr¦¢r trºrrªªrrªrr`rr ªrrªrrrrtrªr)
rrªrr rtrrttrr ¤rr`r rrr rªrr`ºr‰r rrªrr rtrrttrr ¤rr`r rrr rªrr`ºr‰r rrªrr rtrrttrr ¤rr`r rrr rªrr`ºr‰r rrªrr rtrrttrr ¤rr`r rrr rªrr`ºr‰r rrªrr rtrrttrr ¤rr`r rrr rªrr`ºr‰r
ªrªªrtrr ¤rtrrr`tr t¢r trrrtªrrªr))-×)) ªrªªrtrr ¤rtrrr`tr t¢r trrrtªrrªr))-×)) ªrªªrtrr ¤rtrrr`tr t¢r trrrtªrrªr))-×)) ªrªªrtrr ¤rtrrr`tr t¢r trrrtªrrªr))-×)) ªrªªrtrr ¤rtrrr`tr t¢r trrrtªrrªr))-×))
+r¤r ªrr. ªrr a r ¢r. +rr rrr. ¤rªra ºr +rrr` ¢r rr¦¢r trtr -r +rªªr ªrr a rr¦r ¤r
trrr rrrsªrrrr¦zªr rrrtrr ªrrr +rrrtr tªrr rrtrrrt ªrraªrrªrr tr art rrrt.
rrrªrt¦ ªrrr¦rtr. ªrr ªrartr tr rrªrrrr r`ªrr`>rtrrr¢r r`¤rrr¦¢rrt +rrrtr· trrrr
ªrªarrrr trªrrt rr. ªrºrrr ªrrªr+rtrªrr rršrr +rrr rr¦r. rrrsªrrrr¦zªr tr
rrrtrr ªr rr rr +rrr tr. tªrr rr rr rªrr rrr tr ªrr tr rrrt. rr¢r¤r rrr -r rr¦trr +rrr .
r ªr ºr tªrr ªrr trrrš rr¦ rr +rrr · rrt tr rrr-rrªrr +rªªrrªrrtrr rr º-. º× rr º¤
rªrr rrrrrr¦rtr tªrrªrr rršrr rrtr rr¦r. +rªrrrrªr +rrr¦trr +rrr. +ratrrªrr
+rªªrrªrrtr tr rr¢rtrrtr rr¦r . rr +r +rºrrrr +rrr +r rr¦rªrr trrar rrr-r rrrªªrrrr -rr
+rrrrrªrrr¦trr +rtrtr - +rr`ªrrarªr. rr¦trr. rr¦t¢r. -rršr +rrr`¢r arr. ¤r +rtr
rr¢rtrrtr rr¦r. rr¦rrrªrtrr=rr rrtrrrtrrr rr¦trr +rrr. tr +rr`rrrrrr¦r +rrrtr. tr
+rªrrr trr-r -trr=rr ªrºrr ºrrr¢r ¤rr¢rtr ªrrrr tr. r` rrtr ªªrr+rrtr +rtrr rr¦r?
rrrttrr` rrrr¦ rr rr¦ trr +rrr` ¢r rrtrrrtrªrrrrªªr ¤rr¦ trr rrrt rrr +rrr . ¤rr rrªr tr
rr rr¦ trr -ªrr rrtrrr¢r -rr arªr-rr +rrrr +rr` ªrrr¦ +rtrtrr . trr rrªr tr rrrªrr rr t¢rr a tr
+rtrtr. +rrr`¢r ¤rrrr trrªrrr¦ tªrr rr+rrrrrtrªr rr-r¦ rrs¦ªr s+rt. srš +rºrrrr
traªrt¦-ªrr rr¦rªrorªrrtr rrrrrr rr¦ttrr trrrr traªr=. srš (ªrºr traªr=.
+rrtrrr. rrtrrrtrrr. srš. +rªrrrrªr r trrr rrªrrªrr rrªa +rrrtr. rr¦rrrrr
rr šrr tr trtr trr ªr¢rrtr +rªrrrrªr-r +rrr ` zaªrr-rr trrrrrr rr s¦ªr. +rrtrªrrrrr
¤rrªr tr rr¦t¦ªr rr rr= +r-r¦rrrr trrtr. rrrªr arr ªr rr¦ttrr .
'rr ¤ªr rrrrtr¤r>rr ' rr¢rtr- ''¤ªrr rrtrrrtrªrr-rr +rrrrrrrr +rr o +rrr .
¤ªrr rrrªrtr rrt-ttrtrrrt +rrrrr s+r +rrrr tr. tªrr ttrtrrrt trrtr. strt¦ªr ªr tr
ªrrrrtr. ¤rrrrªrtr +rrtrªrrrr¦zªr ¤rrªrtr rrtr ªrrrrtr. trrrrªrtr trrªrrr¦r-ªrr
trrªrªrrrr arªªrr +rºrrªr rrrt+r rrtr ªrrrr. tªrrªrtrt trrªrrr¦rrr¦zªr ¤rr rr¦trr
rrtr trr trrr +rªrrrtrr-rr a¢rªrr +rtrtr. trrªrrr¦ rr¦rr= r`ªrr`rrªrrrrªr rrs¦ªr
tªrr-ªrr trrr¦trr-ªrr rr +rrarrr-ªrr srrrªªrrrrt -rrrrtr +rtrtrr. trrªrrr¦r-r
ªrrr-r`rr¤rªr rr¢r¤r +rªrrrtrr-rr-r a¢rªrr +rtrtr. +rrrr +rrrrrªrr rrrr=.
+rrrrztªrr +r-r¦rtrrar s +rt +rrrrrªrr a ršr ªr rrrrtrr . ararrrtrr +rrr` ¢r +rrrrrªrr
trr=rrrrrªr tr rrr r-rrrtr +rtrtrr .'' >rr rr ¦r¢r ªr ºr r -r trr ªrtr +rrr tr. rrrsªrrrr¦z ªr
rrrtrr ªrrrrªrr ªrr rrªrªrr tr art rrrt. rrr trsªrrrrrªr s+rr +rrr. tr rrrªrt¦
ªrrr¦r tr tr r` ªrr` >rtrrr¢r r` rr¤rªrr rr rrr rr.
tr¤rªr srrr-r tr¤rªr srrr-r tr¤rªr srrr-r tr¤rªr srrr-r tr¤rªr srrr-r
¤tr-øtrrr rr-rªr rr¦rrrrtªr ¤tr-øtrrr rr-rªr rr¦rrrrtªr ¤tr-øtrrr rr-rªr rr¦rrrrtªr ¤tr-øtrrr rr-rªr rr¦rrrrtªr ¤tr-øtrrr rr-rªr rr¦rrrrtªr
rr¦trr=rr`rrrrrrrrrªrŠ r`rr¦tršr) rr¦trr=rr`rrrrrrrrrªrŠ r`rr¦tršr) rr¦trr=rr`rrrrrrrrrªrŠ r`rr¦tršr) rr¦trr=rr`rrrrrrrrrªrŠ r`rr¦tršr) rr¦trr=rr`rrrrrrrrrªrŠ r`rr¦tršr)
ªrrrtrr¦trrr +rªr ¤rrrr rr¦r¢r ªrrrtrr¦trrr +rªr ¤rrrr rr¦r¢r ªrrrtrr¦trrr +rªr ¤rrrr rr¦r¢r ªrrrtrr¦trrr +rªr ¤rrrr rr¦r¢r ªrrrtrr¦trrr +rªr ¤rrrr rr¦r¢r
trªrca +rr tr+rr trŠ tr¢rrªr))-¤)) trªrca +rr tr+rr trŠ tr¢rrªr))-¤)) trªrca +rr tr+rr trŠ tr¢rrªr))-¤)) trªrca +rr tr+rr trŠ tr¢rrªr))-¤)) trªrca +rr tr+rr trŠ tr¢rrªr))-¤))
tr¤rªr rr¢rrrrr (¤r r`rr+r=rrr-r arrªr +r¤rªrrªr rrtrrr tr-r rr trtr-r
tr ¤rªrrrrrrr arr ªr rrzrr . +rr ªr=r ªr trtrš rr¢r¤r +r-rrªrrªr +rr-ørarr rªrr
rrªrr-r rr trr rr¦ +rrr . rrt tr ¤rt +rtr rrªr tr ªrrrr +rtr rr trt tr ªrrrr-ªrr rrrªªrrrrtr ªr
tr -rr ªrrªrr rr rr¦rt rrrr rrrr¦tr . ¤ rr¦ rrrr¦tr +rrr` ¢r trrr¤r rr rrrr¦tr ` >rr rr ¦r¢rr-r
ªrr rr¢r ¤ rr¦ ªr +rªrrªr rr¦rrrtr +rtrrr rrr rr rr ¦šªrrtr +r¤r ªr rrtr ¤rr z ªr ªrrrtrr¦rt
rr¦=ªr >rr rr ¦r¢rrrrr tra ªrr` atr rrr¢rr ªr rr¢rrrrr-
+r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r
tºrrªr zrrrrr¦rr trrr trrr¦rtªrr tºrrªr zrrrrr¦rr trrr trrr¦rtªrr tºrrªr zrrrrr¦rr trrr trrr¦rtªrr tºrrªr zrrrrr¦rr trrr trrr¦rtªrr tºrrªr zrrrrr¦rr trrr trrr¦rtªrr
¤rªrttrzrªrtªrªrt¤ªrtr -r) ¤rªrttrzrªrtªrªrt¤ªrtr -r) ¤rªrttrzrªrtªrªrt¤ªrtr -r) ¤rªrttrzrªrtªrªrt¤ªrtr -r) ¤rªrttrzrªrtªrªrt¤ªrtr -r)
torrr`tr +rrtrrr`ªr r`arrr ¢rrr`ªtr torrr`tr +rrtrrr`ªr r`arrr ¢rrr`ªtr torrr`tr +rrtrrr`ªr r`arrr ¢rrr`ªtr torrr`tr +rrtrrr`ªr r`arrr ¢rrr`ªtr torrr`tr +rrtrrr`ªr r`arrr ¢rrr`ªtr
trrr ªrrrtªrr`ªtr -r r`tratr‹rŠ))-º)) trrr ªrrrtªrr`ªtr -r r`tratr‹rŠ))-º)) trrr ªrrrtªrr`ªtr -r r`tratr‹rŠ))-º)) trrr ªrrrtªrr`ªtr -r r`tratr‹rŠ))-º)) trrr ªrrrtªrr`ªtr -r r`tratr‹rŠ))-º))
r +r trªrr rrr zr` rrrr¦ rrr. tr sªrr rr¦r trr ªr tr sªrr ªr ¢rrr¢rr ªr rr¢r¤r -r tr sªrr
rrrrtrªrrªr +rrrrr ¤rªr +rrªrr`atr rrtr rr tªrrtr tr +rªrt-r¦ rrtr r ªrrªªr-r
+rrr. +rrrrrªrr +rªrrªr rrr`rrªrrrr= +rªr+rrtr srrrrrr trortr arr r`arrrªrr
rr=tr tr štrrtr +rrr` ¢r +rrrrrrr rrrrªrtrr rrrr ªr trrr r` trar -rr trrr arªr +rrrrrªrrrrr
ªrrrtrr¦rt rr¦trtr +rtrtrr.
rr¦trrr--r tr ªr ªrrrtªrrrrtrrªr rr¦trrr--r tr ªr ªrrrtªrrrrtrrªr rr¦trrr--r tr ªr ªrrrtªrrrrtrrªr rr¦trrr--r tr ªr ªrrrtªrrrrtrrªr rr¦trrr--r tr ªr ªrrrtªrrrrtrrªr
ªrtrªrtr ªrzr¢rr:rªrrr`arr¦ªr) ªrtrªrtr ªrzr¢rr:rªrrr`arr¦ªr) ªrtrªrtr ªrzr¢rr:rªrrr`arr¦ªr) ªrtrªrtr ªrzr¢rr:rªrrr`arr¦ªr) ªrtrªrtr ªrzr¢rr:rªrrr`arr¦ªr)
+rªrªtr arrrr ¤rªrr`ªrrrrtr +rªrªtr arrrr ¤rªrr`ªrrrrtr +rªrªtr arrrr ¤rªrr`ªrrrrtr +rªrªtr arrrr ¤rªrr`ªrrrrtr +rªrªtr arrrr ¤rªrr`ªrrrrtr
trrrrort tratr-rtrrt ªrtr))-»)) trrrrort tratr-rtrrt ªrtr))-»)) trrrrort tratr-rtrrt ªrtr))-»)) trrrrort tratr-rtrrt ªrtr))-»)) trrrrort tratr-rtrrt ªrtr))-»))
r rrrrtrrªr . ªr zra rrr-rrrr +rrr` arr¦trr rr trrr >r ra +rrrr tr rrr rrr tr rr¦r
ªrrrtrr¦rt rr¦trtr ªrrrrtr? rr¦rt¢r r +rªrtrr. r arrrrr. r ¤rªrr`ªrrrrtrr trtr
+rrr`¢r +rtrtr ªrr-ªrr rrrrrrr¦z +rtr¢rrt +rort rr +rr`rrªrrrrr +rtr tr-rr
trrrr-r +rrrrtr. +r¤rªrrªr >rrrr¦r¢rr-ªrr ªrr +rorªr trr=rrr-r arrªr trrtr.
rrtrrrrr rrtr. rr¦rr= ªrarªr rr¦rrrªrr rr¦=ªr r`rr¦rrr trtr rrrªrªr r +rorªr
tr-rr rrrrtr rr¦ttrr ªrtr ªrrrr. +r¤rªrrªr rrtªror arrªr rr-r tªrr-rr +rrtrr`trr¦
+rªr +r trr rr trr . trr r` rrªrªrrªr rr o rr¢rrrrr-
trrrrrr`aarrŠ rr×rrŠ rrtr¢r- trrrrrr`aarrŠ rr×rrŠ rrtr¢r- trrrrrr`aarrŠ rr×rrŠ rrtr¢r- trrrrrr`aarrŠ rr×rrŠ rrtr¢r- trrrrrr`aarrŠ rr×rrŠ rrtr¢r-
ttrrrrtªr r`rr+rtªr rrt r`ªrªrrªrrr) ttrrrrtªr r`rr+rtªr rrt r`ªrªrrªrrr) ttrrrrtªr r`rr+rtªr rrt r`ªrªrrªrrr) ttrrrrtªr r`rr+rtªr rrt r`ªrªrrªrrr) ttrrrrtªr r`rr+rtªr rrt r`ªrªrrªrrr)
rr-rrr`tr rrcr -r rrt -r ªrrrr rr-rrr`tr rrcr -r rrt -r ªrrrr rr-rrr`tr rrcr -r rrt -r ªrrrr rr-rrr`tr rrcr -r rrt -r ªrrrr rr-rrr`tr rrcr -r rrt -r ªrrrr
trrªrr trtr r` rr+rrrªrªtr=rr))-¿)) trrªrr trtr r` rr+rrrªrªtr=rr))-¿)) trrªrr trtr r` rr+rrrªrªtr=rr))-¿)) trrªrr trtr r` rr+rrrªrªtr=rr))-¿)) trrªrr trtr r` rr+rrrªrªtr=rr))-¿))
+rrrr¢r +rrr` aa rr +rrr` ¢r rr tr¢rrr =rr +rrrrtr. +rrrr¢r ªrr ¤rªrr-rr +rrªrrt
+rrrrtr. +rrrr¢r trrr ¤rr¢r¢rrt +rrrrtr. +rrrr¢r ¤rr¢r¢ªrrtr +rtªrtr ªrrªªr
+rrrrtr. +rrrr¢r-r rrtrrªrrrr +rrrrtr. r +rªr trtrrt¦rrr. +rrrr¢r r +rrrrr ¤rªr
rªrrrrrr +rrr. +rrrr¢r trrrªr +r=ªr +rrrrtr.
rrrªrªrrrr:r`ªªrrr×¢rŠ rrrrr¶Š rrrªrªrrrr:r`ªªrrr×¢rŠ rrrrr¶Š rrrªrªrrrr:r`ªªrrr×¢rŠ rrrrr¶Š rrrªrªrrrr:r`ªªrrr×¢rŠ rrrrr¶Š rrrªrªrrrr:r`ªªrrr×¢rŠ rrrrr¶Š
tr¤rrrrr`trttrr trr`rrtrrrrr>r) tr¤rrrrr`trttrr trr`rrtrrrrr>r) tr¤rrrrr`trttrr trr`rrtrrrrr>r) tr¤rrrrr`trttrr trr`rrtrrrrr>r) tr¤rrrrr`trttrr trr`rrtrrrrr>r)
ªrrrr ªrrrttr:ttr trrœrrr¦trrŠ ªrrrr ªrrrttr:ttr trrœrrr¦trrŠ ªrrrr ªrrrttr:ttr trrœrrr¦trrŠ ªrrrr ªrrrttr:ttr trrœrrr¦trrŠ ªrrrr ªrrrttr:ttr trrœrrr¦trrŠ
rrªr>r +rªrr:r`rr ªrrrr ªrrrttr))-º)) rrªr>r +rªrr:r`rr ªrrrr ªrrrttr))-º)) rrªr>r +rªrr:r`rr ªrrrr ªrrrttr))-º)) rrªr>r +rªrr:r`rr ªrrrr ªrrrttr))-º)) rrªr>r +rªrr:r`rr ªrrrr ªrrrttr))-º))
+rrrr¢r-r rrrªr. ªrrrtr¤r. +rªªrr. rrt¦¢r. -rarrr trtr-r rr¤r-rr trrrrrr
ªrzrarr +rrr`¢r ªrzrarrr-rr r`rrtrr +rrrrtr. +rrrrrªrrrrr rrªrr ªrrrtrr¦rt!
+rªrrrtrrr`rrrrªrr +r¤rªrrrrr +rrrrt >rar rr +r-r¦r rrrštr +rtrrªrrªr tªrrrrr
rrªr.rrªrr ªrrrtrr¦rt rr¦=ªrrr tªrr-r rrªr trrtr rrtr ªrrrr. trr rr¢rtrr-
ªrrrŠ rrtttrraºr rr‰trttr ªrrrŠ rrtttrraºr rr‰trttr ªrrrŠ rrtttrraºr rr‰trttr ªrrrŠ rrtttrraºr rr‰trttr ªrrrŠ rrtttrraºr rr‰trttr
ªrrrr:ttr tr trrrtr ¤rr trrr) ªrrrr:ttr tr trrrtr ¤rr trrr) ªrrrr:ttr tr trrrtr ¤rr trrr) ªrrrr:ttr tr trrrtr ¤rr trrr) ªrrrr:ttr tr trrrtr ¤rr trrr)
+rªrªtrrrrªrrr`rrtrr`rr›r¦rrttrr +rªrªtrrrrªrrr`rrtrr`rr›r¦rrttrr +rªrªtrrrrªrrr`rrtrr`rr›r¦rrttrr +rªrªtrrrrªrrr`rrtrr`rr›r¦rrttrr +rªrªtrrrrªrrr`rrtrr`rr›r¦rrttrr
trrr trrrrrªrrr`rr trtrr:r`tr trrrŠ))׫)) trrr trrrrrªrrr`rr trtrr:r`tr trrrŠ))׫)) trrr trrrrrªrrr`rr trtrr:r`tr trrrŠ))׫)) trrr trrrrrªrrr`rr trtrr:r`tr trrrŠ))׫)) trrr trrrrrªrrr`rr trtrr:r`tr trrrŠ))׫))
r +rtªr tr trrrrºªr rr tr rr +r . +rrrrrªrrrrr trrrr t¦ªr rr rrrªr ªr ªrrrtrr¦rt +rtrr .
r trrrr trrªr . +rrrrrªrrrrr trrr ªrr¤r ªrr ªrrrtrr¦rt +rtrr . rr¦rt¢r +rtªr tr rrtr›r¦rrr
+rrrr +rªrrr trr. +rrrr¢r trrr ªrr¤r ªrr ªrr r` rr+rrrrr rªrrrrrr rr +rrr . tr rrr +rrrr¢r-r
trrr =rrr rr trrr ªr rªrrrr ªr +rrrrtr. ªrrrr rr¦rt rr ªr.rr ªrr ªrrrtrr¦rt rr¦=ªr +rªr+rr tr
srrrr rrr +r¤r ªr +rrrrrªrr -r rr¦r ªrzrr ªrr ªr +rtr rr¦z orrrrªrr-rªrr rr¦tr tr +rrr .
trarr`tr rrtrrr trtr+r ªra-r¦ trarr`tr rrtrrr trtr+r ªra-r¦ trarr`tr rrtrrr trtr+r ªra-r¦ trarr`tr rrtrrr trtr+r ªra-r¦ trarr`tr rrtrrr trtr+r ªra-r¦
r rr¦r¢r r ªrrarr r trarr`tr) r rr¦r¢r r ªrrarr r trarr`tr) r rr¦r¢r r ªrrarr r trarr`tr) r rr¦r¢r r ªrrarr r trarr`tr) r rr¦r¢r r ªrrarr r trarr`tr)
+r¤rrªrtrr rrr`rrrrªr trrra +r¤rrªrtrr rrr`rrrrªr trrra +r¤rrªrtrr rrr`rrrrªr trrra +r¤rrªrtrr rrr`rrrrªr trrra +r¤rrªrtrr rrr`rrrrªr trrra
rrªrr trrrrarttr¢rªr ªr rrrr` rr))׺)) rrªrr trrrrarttr¢rªr ªr rrrr` rr))׺)) rrªrr trrrrarttr¢rªr ªr rrrr` rr))׺)) rrªrr trrrrarttr¢rªr ªr rrrr` rr))׺)) rrªrr trrrrarttr¢rªr ªr rrrr` rr))׺))
+rrrrrrr rrr` rrrr ªr ¤rr¢rrªrrrr = +rrrrrªrrrrr ªrtr ªrtr -rr trarr rr r` rrªr
trrr¤r ªr r rr ¦r¢rr. r ªrrarrr. r trarr +rtr +rrrªrr a ªr rrr ªrr rrrrr . trtr -r-
ªr--rrrrrrtrrºrrrtrtrr¦trr:r`tr ªr--rrrrrrtrrºrrrtrtrr¦trr:r`tr ªr--rrrrrrtrrºrrrtrtrr¦trr:r`tr ªr--rrrrrrtrrºrrrtrtrr¦trr:r`tr ªr--rrrrrrtrrºrrrtrtrr¦trr:r`tr
r`rrrrtrrªªrrtrªr+rr¤rªrrr) r`rrrrtrrªªrrtrªr+rr¤rªrrr) r`rrrrtrrªªrrtrªr+rr¤rªrrr) r`rrrrtrrªªrrtrªr+rr¤rªrrr) r`rrrrtrrªªrrtrªr+rr¤rªrrr)
¤rr¦r:ºrrrrrªr-ªrtr trttrrror ¤rr¦r:ºrrrrrªr-ªrtr trttrrror ¤rr¦r:ºrrrrrªr-ªrtr trttrrror ¤rr¦r:ºrrrrrªr-ªrtr trttrrror ¤rr¦r:ºrrrrrªr-ªrtr trttrrror
trtorrrrªr trrrrrrrrtrrrªrrr))×·)) trtorrrrªr trrrrrrrrtrrrªrrr))×·)) trtorrrrªr trrrrrrrrtrrrªrrr))×·)) trtorrrrªr trrrrrrrrtrrrªrrr))×·)) trtorrrrªr trrrrrrrrtrrrªrrr))×·))
r +r-ªrtrr. ›r¦rzr. rrªrªr. +rrtrªr +rrr`¢r +rr¤rªr stªrrr`a rrtrªrr ºr¶ªr
¤rr¦r trr r` rr¦ rrr trrrr trrror rrr +rrrrrrr +rrrrrrªr rr¦ rrr +rtr rr· trt +rr` -r tªrrr +rrrr
+rrrr tr srr rrr orrrr rrrªrtrr . rrrrr rr¦rrr rr rr¦rt orrrr rr¦trrr?
r`rrtrrr`tr rrrrr¦tªr -rtr-rttªr r`rrtrrr`tr rrrrr¦tªr -rtr-rttªr r`rrtrrr`tr rrrrr¦tªr -rtr-rttªr r`rrtrrr`tr rrrrr¦tªr -rtr-rttªr r`rrtrrr`tr rrrrr¦tªr -rtr-rttªr
trrrrtªr rr¤ªr>r ªrתrtrªrrªr) trrrrtªr rr¤ªr>r ªrתrtrªrrªr) trrrrtªr rr¤ªr>r ªrתrtrªrrªr) trrrrtªr rr¤ªr>r ªrתrtrªrrªr) trrrrtªr rr¤ªr>r ªrתrtrªrrªr)
ªr trrttrrrr:ttªr+ªrr`ªrrr¦Š rr¦trr:ªªrr ªr trrttrrrr:ttªr+ªrr`ªrrr¦Š rr¦trr:ªªrr ªr trrttrrrr:ttªr+ªrr`ªrrr¦Š rr¦trr:ªªrr ªr trrttrrrr:ttªr+ªrr`ªrrr¦Š rr¦trr:ªªrr ªr trrttrrrr:ttªr+ªrr`ªrrr¦Š rr¦trr:ªªrr
rrr rr¦ªrªr :rªrtrr` trrrtr+rrrr))×-)) rrr rr¦ªrªr :rªrtrr` trrrtr+rrrr))×-)) rrr rr¦ªrªr :rªrtrr` trrrtr+rrrr))×-)) rrr rr¦ªrªr :rªrtrr` trrrtr+rrrr))×-)) rrr rr¦ªrªr :rªrtrr` trrrtr+rrrr))×-))
+rrrr¢r zrr -rtr-rt ¤rªrtrr-r r` rrtrr. +rtªr tr rr ¤rªrr ªr rr ªr = -r rr rrrrªr
ªr= +rrrrtr. ¤ªrr-rr rr¦rrr rrr`trrrr ªrrrr +rrrr +rrrr`trrrrr+rrrrr. ªrr r`trªrr
rrr rr¦r rrªªr +rrrrrªrrtrrtar a trt rr¦r ¢rr rr ªrrrr . ªr rrªr >r ra rr¦r ¢r +rtr¢rrt?
+rrrr¢r r` rrªrrr ªrrrr . rr¦rt¢r r` rrªr ªr rrrr ªrtr ªrtr -rr +rtrtrr .
trtrrrttr¢rrªr trr`¢rªrrªr rr¦rªr trtrrrttr¢rrªr trr`¢rªrrªr rr¦rªr trtrrrttr¢rrªr trr`¢rªrrªr rr¦rªr trtrrrttr¢rrªr trr`¢rªrrªr rr¦rªr trtrrrttr¢rrªr trr`¢rªrrªr rr¦rªr
trtrraªr trrrrrrrrrrrrrrzŸrrr) trtrraªr trrrrrrrrrrrrrrzŸrrr) trtrraªr trrrrrrrrrrrrrrzŸrrr) trtrraªr trrrrrrrrrrrrrrzŸrrr) trtrraªr trrrrrrrrrrrrrrzŸrrr)
r`rrtrrr rrªrtªr trarrr traªrŠ r`rrtrrr rrªrtªr trarrr traªrŠ r`rrtrrr rrªrtªr trarrr traªrŠ r`rrtrrr rrªrtªr trarrr traªrŠ r`rrtrrr rrªrtªr trarrr traªrŠ
r`trªrŠ r`trªrrªrrrr`tr arr trrorr))××)) r`trªrŠ r`trªrrªrrrr`tr arr trrorr))××)) r`trªrŠ r`trªrrªrrrr`tr arr trrorr))××)) r`trªrŠ r`trªrrªrrrr`tr arr trrorr))××)) r`trªrŠ r`trªrrªrrrr`tr arr trrorr))××))
+rrrr¢r -rtr-rt ¤rªrtrr-r r` rrtrr +rrrrtr. rr¢r ªr rrr rrrsr rrtr t +rrrrrªrr
-rt¢ror a rr ªr rr ¢rrrr rr¦tr tr +rrr . +rrr` ¢r ttr trr rr¦t¢ªrrtr ªrr ªªr +rrrr +rrrr¢r
rrtrªr rrrrr rr¢rªr rrrºrªrr rr¦ttr +rrr. r arrr. r`rrtrr ¤rtrr rrªrr-ªrr. r`rrªr
¤rtrr r` rrªrr-ªrr +rrr` ¢r rrtrr ¤ªrrrr rrr¢r rrtªrr -ªrr +rrrtrªrrªrzrr orrrr rr¦ttrr ·
tªrrrrrrr¢r +rrrr¢rrr rrrsªrr +rrrtrªrrªrzrr orrrr rr¦trrrr. +rrrtrªr rr¦r¢rtrr
rrtrr? +rrrrr +rrrrrªrrrrr rr¦ªrr r ªrrarr. r trarr. r rr¦r¢r +rtr rršrr
rrtr. +rtr rr¦ªrr +rrrrrªrrrrr rr¦r¢r rr¢r¢r +rrrtrªr +rrr rr¦r? rr¦r= trt
rr trrtr-r rrªr tr rrrrrr 'ªrr t ' rr¦tr rr¢rrªr-r ? ªrrarr rr¢r¢r a arr rr +rrrtrªr
ªrrrtrr. rr¦rt¢r ªra rr ¦rrrtr trt ¤rªrr srrrrr rr trr. trarr-r` rrªr rr¢r¢r a arr rr
+rrrtrªr attr ªrrrr. rr¦rt¢r trrªr rr¦r¢r aarrrr +r¤rªrrrrr +rrrrrr r`rrªr
trrr¤rtr rrtr. ¤rt rr¦r¢r rr¢r¢r +rrrtrªr +rtrrr +rrr`¢r ¤rr¦ar 'r rr¦r¢rr'
+rtr rršrªrrªr +r¤r ªr r¤rrt rr =r orrrrªrr-rªrr rr¦tr tr+rtr rr. rrªr ¤rrr rr¦r ¢rr-rr
rr¦trrrªrr-rr? ªrrrr rr¦r ¢rtr rªrrªr-r ?
rrrttrr`rrrr¦ ªrrªr+rt >rrrr¦r¢rrªrr ¤ªrr rrrr¦rt r`-rtrªr rr¦t¢ªrr-rr rrªatr
trr r` ªrtrrrr +rrr tªrrrr rrr¢r ¤rrr rr¦trrrr. tªrr ªrr rrrªr trr r` ªrtrrr '+rr r` rrtªr rr¦rort '+rr r` rrtªr rr¦rort '+rr r` rrtªr rr¦rort '+rr r` rrtªr rr¦rort '+rr r` rrtªr rr¦rort
ªrzr rªrrrtªr rrrrrªrtrrtªr +r¤rªr!' ªrzr rªrrrtªr rrrrrªrtrrtªr +r¤rªr!' ªrzr rªrrrtªr rrrrrªrtrrtªr +r¤rªr!' ªrzr rªrrrtªr rrrrrªrtrrtªr +r¤rªr!' ªrzr rªrrrtªr rrrrrªrtrrtªr +r¤rªr!' '¤' ªrttr! ¤rror-r ¤rr¦ +rorªr
ªr zrr-rr rrr` t-rªr a ¢rrtr +rrr . tªrr rrªar-rr tr ¤rrr rr¦t +rrr` ¢r ªªrrªr tr rrrsr
rr¦t. rr¦rt¢r rrtrr+rrrrrrrªªr rrrrrr r`rr=rrªrrªrtrt tªrr rrrrrr=rrr-rrr tr-r
ªrrrr +rrr. ¤r tªrr +rrªr-r¦r-rr rrr`t-rªr a¢rrt +rrr. >rrrr¦r¢rr-r trrrrºªr
rrrr`rrªrrªrtrt +r¤rªrr-ªrr rrorrtr +rrrr rr¦r >rrrr¦r¢r ªrr rr¦r= +rrrtr. ªrr
ªrrt. ªrr trarr. ªrr ªrrarr! tr trt +rorªr ªrzrr-ªrr r`tºrtrrtr r`tºrt +rtr¢rrt
rrrrtrrr +rrrtr.
tr rr ¢r ªrr tr rrªªr ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢rr ªrr rrr-r rr =r '¤' -ªrr ¤rrrrrrt +rt
r`arrr +rrr. +rrrrrªrrrrr +rrtrr ¤rrr rr¦trªr-rr +rtrrr trt 'rr¦r¢r-rr¦r¢r'
+rtrr ¤rrr ªr rr¦ttrr '¤' -rr ¤rrr rr¦trrrr. trrªrrt¢rtr. +rrr` rrrr¦ rrr rr¦ rr¦rrr
ªrr rr¦rrr rrrªr rr¦rotr-r +rtrtrrtr. rr¦r¢rr '+rr:rr' ¤rrr¢ªrr-rr +rr`ªrrr¦rt
rr¦r ¢rrrrr +rrr rr rr¦r ¢rrrrr ªrrrr ªrr -r-r ªr ªªrr rr ºr rªr +rªr+rr tr +rrr tr. rr¦r ¢rr
rrrrtrªrr-rr ªrrrrr atr +rrrtr. trt rr¦r¢rr rr¦rr= >rrrr¦r¢rr-r-r ªrrrr trt
tªrrrrrrr trªrr rr ªrrrrr-raarrrr ªrrrr. rr¦r¢rrªr rrrrrr¦t rrtrªr rrrrr rr¢rªr
rr tr +rrr tr. rr =rr >rarrrr rr +rtrrªrrªr tªrr-r +rtr ¤rrr rr¦t¢r rr¦-r¦ +rrrr rr¦trr-r
rr ªr. +rrrr¢r ¤rt art ar t +rr` rrrr¦ +rtrrrr trt >rr rr ¦r¢rr-ªrr +rra rrr-r rrrrrªr
rr¦trrr . tr +rrªr-r¦ r` tºrtrr tr +rtr ªrrr tr +rrrrrªrrtrrrr t ªrrrr tr. rrt tr tªrr -rr
rrr¢rr +rrrrrªrr rro +rrr. +rrrr¢r tªrr-ªrr +rr-r-r rrrrrªr rr¦trrr. +rªªrºrr
+rrrr¢r-r trrªrrrr rr¦r +rrrrrr ªrrtrtr tºrrªr rr¦rªr +rrr? ¤rr¦ ªrrrš rrrªr
+rrrrrªrrr¦ +rrr rr¦r. '+rªªrrªrtr -r ªr srr >rarrrrªrªrtrªr>r >r¢rªrrar`rr '+rªªrrªrtr -r ªr srr >rarrrrªrªrtrªr>r >r¢rªrrar`rr '+rªªrrªrtr -r ªr srr >rarrrrªrªrtrªr>r >r¢rªrrar`rr '+rªªrrªrtr -r ªr srr >rarrrrªrªrtrªr>r >r¢rªrrar`rr '+rªªrrªrtr -r ªr srr >rarrrrªrªrtrªr>r >r¢rªrrar`rr
ªrr ªrt. !' ªrr ªrt. !' ªrr ªrt. !' ªrr ªrt. !' ªrr ªrt. !' ¤rr +rªªrªrªr rr¦ttrr. ¤rr ¤rr¦trr trr -rrªr r`rr¦rrr. ªr-r ¤rr¢rtrr.
trtr-r s-rrr rrrrr¦ tªrrrrr rrrrtr rrtrrtr. rr¢rªr +rªªrªrªr +rrrrªr rr¦trrr.
rr r¢r-+rrrrªrr-r r` -r trªr rr¦ttrrªrr 'rr ¦r¢r-rr ¦r¢r' rr ªrrrr¤rrr rrªrr-rr rrrr¦z
rr tr ªrrrr . +rªr rr¦ rrr rr¦ rr¦r tzŸrr +rrrr rr¦tr ªr rr¦ rr= 'trªr -trªr ' +rtr rr¢rtr
+rtrtrrtr. ¤rtr +rr¤rrr¦rrr rrt-ªrr +rr`ªrrr¦rªªrrrr¦zªr rr¦rrr srrrr ªrrrr. trt
tªrr -ªrr +rrrtr-r` rrªrr -rr rr r` rrrr¦r r` rr¦ rrr rrtªrr -rr 'trr tr ' rrrrr ªr rr¦rrr rr¦trr ªr
rr ¢ªrr-rr rr rrrtr +rrr . rrr rr¦r ªrr rrrštr +rªrrr trr-ªrr rrtr rr +rrrr-r rr rr¦rt-rr
rr rrrtr +rtr rr. rr¢r ªr tªrr ªrr 'rr ¦r¢r-rr ¦r¢r' +rtrr ªrrrr¤rrr ªr a rr¦=ªr 'trªr -
trªr' +rtrr ªrrrr¤rrr tr= rr¦rrr. tr rr¢rtrrtr 'trªr-trªr! rªrrrr r`rrrrr a )'
¤rr trªrr ¤rr¦ar rtrrrrr trr trrªr rrªrrªrrrrrrrr r`rr=rrrr ªrrrr trr trrrrrrr
>rrrr¦r¢r rr¦trr rrrrtr rr¦=ªr a¢rrt? trrrr rr¦r¢rr-rrr ªr ¤rr¦trr. rr rrrªrtrr
>rr rr ¦r¢rr-ªrr +rra rrr-r +rrrr¢r rrrrrªr rr¦trrr . +rrrr¢r '+rr :rr ' -rr ¤rrr rr¦trrrr.
rr ! ¤rr¦ ªrr rš rrrªr artr rr¦r +r-r¦r rrªªr trªrr +rrrr-rr +rrarr +rrr . trªr strrr ªrr
strr¦š +r-r¦r ªr +rrrrr +r-r¦r rr¦ rrr rrrr` r¤r . r` tr-ªrrstrrr¦r +r-r¦r -rr strr¦štrr.
a otrr +rrrr-ªrr¤rrr= rrrr` r¤r . ¤rt rrt rrtªr zrrrrr rr rrtr rr¦=ªr rªrrªr-r +rtr rr
trt trªr rr rrr¢r r` rrtrr ªrªrrªrrrr rrr .
ªrrrr o rr +r¤r ªrrªr >rr rr ¦r¢rrrrr 'rr ¦r¢r' rr rršrr +rrr . 'rr ¦r¢r' r tªrr -r
rr -rr` rrtr ªrrrr rr tr . >rr rr ¦r¢rr-rr trt +rªr rr¦ ªrrrr rr trr . ¤rtr 'ªrr rrrrr'. rrt tr
+rªrrr¦ trrªrrr¦ ªr=-ªr= r`rr¦rrr ªrt¦-ªrr rr-rr`rrtr ªrrrrr-rr ¤rrr rr¦ttrrtr.
rrttr rrtrrrrrrtrrªrtrt rrtªrrr¦ rrrrrr=rrr-r tr-r ªrrrr +rtrtr ¤ªrr +rrªr-r¦
r`tºrtrrrrªªr trr r`tºrtr +rrr. +rªrrr¦ r`rrrªr rrºr r`rr-rrttrr- 'ªr=arr' ¤rt
ªªrrªr +rrrrrr rr¦trªr-r trt '+rr :rr ' -rr ¤rrr rr¦rrrrrr ¤rrrrªr-rr? 'ªr =-ªr ='
r`rr¦rrr 'rr¦r¢r-rr¦r¢r' +rtrr ¤rrr rr¦r ªrrrr rr¦trªr-rr? rrttr ªrºr ªrrªr+rtrªr
trrrš rr¦ rr +rrr rr¦r . +rrªr-r¦ trr=rrrtr r` rrrrr ªr srrrªrrªr trt rrrrrr =rrrrrrrr
tr-r ªrrrr r`arr ¤rrtr ¤ªrrtr trr r`tºrt rrtrr- ¤ªrrtr trr r`tºrtr rrtrr.
+r¤r ªrrªr ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢rrrrr +rrrrrªrr +rrrtrªrrªrzrr orrrrªrr-rªrr rr¦ rrr
rr tªrr ªrr +rrrrrªrr trrr+rrr` rrrr¦ =rrrtr ªr ¢ªrr-rr rr rºr ªrr rr¦ rrr . >rr rr ¦r¢rr ªrr
+r¤r ªrr-rr r` rrªr trr rrrªrrrr . tªrrrrr orrrr rr¦ rrr rr tªrr ªrr rrttr +rrrrrr trrr+rrr` rrrr¦
=rr ªrrt¢r rr¦ rr .
+r¶¤rrrr zr`rrtrr:r`trr ¶¤rrr +r¶¤rrrr zr`rrtrr:r`trr ¶¤rrr +r¶¤rrrr zr`rrtrr:r`trr ¶¤rrr +r¶¤rrrr zr`rrtrr:r`trr ¶¤rrr +r¶¤rrrr zr`rrtrr:r`trr ¶¤rrr
+rªrªr -r trrªrr`ºrtr rrªrr rr) +rªrªr -r trrªrr`ºrtr rrªrr rr) +rªrªr -r trrªrr`ºrtr rrªrr rr) +rªrªr -r trrªrr`ºrtr rrªrr rr) +rªrªr -r trrªrr`ºrtr rrªrr rr)
trarr rr arrªr arr=rr trarr rr arrªr arr=rr trarr rr arrªr arr=rr trarr rr arrªr arr=rr trarr rr arrªr arr=rr
trtrr a a rr rr ¤rªrr` ªrrrrtr))פ)) trtrr a a rr rr ¤rªrr` ªrrrrtr))פ)) trtrr a a rr rr ¤rªrr` ªrrrrtr))פ)) trtrr a a rr rr ¤rªrr` ªrrrrtr))פ)) trtrr a a rr rr ¤rªrr` ªrrrrtr))פ))
+r¤rªr ªrrªr+rt >rrrr¦r¢r +r¤rªrrtrrrrt r`rr+r=rrrtr-r +rrrtr. tªrrrr=
+r¤r ªr rr¢rtrr rr¦r rrr ªrrrr rrr rr¦ªrr rrrr` rrr ªrrrr . +rtr +rrrrrr +rr>rªr -rr` rr¦tr
rr¦t¢rrt =rr rrrrªr rrrrr +rtªrtr +rrªra rrtr +rrr. trtr-r rrrsr rrªr +rªrrªr
+rtªr tr rªrrrr ¦=a arr rr rr tr +rrr . rr ºrrr trt trr >rr rr ¦r¢rrrrr +rrrrrrr trarr
trrr¤rtr rrtrr. ªrªrr`rrcrtr trr +rrrrrªrrrrr +rr`ªrrr¦ >rra trrr¤rtr rrtrr. rrttr
+rrtrr >rrrr¦r¢rr-r trrrrºªr rrrrªr tªrrrrr +rrtrr +rrtrr rrrštr +rrr. rrrªrrrr
+rªªrrªrrtr rr+rrrr ¤rr¦ªr trr trrtr.rrr -rrªrr trrr¤rtr rrtrr -rrªrr rrªrrªrrrrr
rr¦rrr +rªr +rtrtr ªrrrr rr¦r? rrrttrr` rrrr¦ rr tªror arr ªrr-rr rr +rrrr-r r` rrrror¢r
+rtrtrr . trrr rr¦rrr ¤ rr¦rªrrªr trt rr rrrªrrªrrªr trtrr trrr rr¦rrr ¤rr¢r ªr rr ¢ªrr-r
ªrrrr¦r trrtr. trr rr¢rtrr- ªrrrrrrr rr¦ªrrrr ªr rrrr`rrrrrr +rrrrrrr =rr rrrrªr
rrrrr +rtªrtr +rrªra rrtr +rrr. trtr-r rrrsr rrªr +rªrrªr rªrrrr¦=rr rrs¦
rrrªrrr +rrr. trrrr r arrr. +rrrr¢r rrtrªr rrr. r arrrrr. r ¤rªrr`ªrrrrtrr
+rrrr¢r rrrrr +rrrrrr tr =rr ararrrr. rr¦r ¢rtr =rr?
r`rr¦trr`šªr ªrr`aªr -r›r¦rttr- r`rr¦trr`šªr ªrr`aªr -r›r¦rttr- r`rr¦trr`šªr ªrr`aªr -r›r¦rttr- r`rr¦trr`šªr ªrr`aªr -r›r¦rttr- r`rr¦trr`šªr ªrr`aªr -r›r¦rttr-
r`rr-ørr`rr trrr ¢¤rrr trºrrr) r`rr-ørr`rr trrr ¢¤rrr trºrrr) r`rr-ørr`rr trrr ¢¤rrr trºrrr) r`rr-ørr`rr trrr ¢¤rrr trºrrr) r`rr-ørr`rr trrr ¢¤rrr trºrrr)
trªrrr =rr¢r -rtr+r¤rªr trªrrr =rr¢r -rtr+r¤rªr trªrrr =rr¢r -rtr+r¤rªr trªrrr =rr¢r -rtr+r¤rªr trªrrr =rr¢r -rtr+r¤rªr
trrœrªrrrr +rrr r`rr+rrrtr))׺)) trrœrªrrrr +rrr r`rr+rrrtr))׺)) trrœrªrrrr +rrr r`rr+rrrtr))׺)) trrœrªrrrr +rrr r`rr+rrrtr))׺)) trrœrªrrrr +rrr r`rr+rrrtr))׺))
rrttrrr¦rrrt rr rr¦ š ªrrt¢r rr¦ rr rªrr rr rrtrr ªrar rr -rr r¦ rr trrr rªrr +rrrr
tr rrrrrr rrr rrrr sr` -øtrr . tr rrr r r` rr+r=rrr. r trrtªrªrrrr . +rrrr¢r +rrrrrr
tr -rtr +r ¤r trr=rr ªrrt¢r rr¦tr. +r¤r ªrr +rªrrr trr-r rr¦r ¢rtr =rr rrrr sr` -øtrr ?
-rtr+r¤r =rr. +rrtrr r -rtr+r¤r =rr rr¦tr +rrr tr rrrr.
>rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r
rrªrr trtrªrªr trrrr¤rªra rrªrr trtrªrªr trrrr¤rªra rrªrr trtrªrªr trrrr¤rªra rrªrr trtrªrªr trrrr¤rªra rrªrr trtrªrªr trrrr¤rªra
=rr rrt ar`rrtrrrrtrrªrrªrrtr) =rr rrt ar`rrtrrrrtrrªrrªrrtr) =rr rrt ar`rrtrrrrtrrªrrªrrtr) =rr rrt ar`rrtrrrrtrrªrrªrrtr) =rr rrt ar`rrtrrrrtrrªrrªrrtr)
tr¤rrrrªr r`rr+rrrªrªtrrrrcr tr¤rrrrªr r`rr+rrrªrªtrrrrcr tr¤rrrrªr r`rr+rrrªrªtrrrrcr tr¤rrrrªr r`rr+rrrªrªtrrrrcr tr¤rrrrªr r`rr+rrrªrªtrrrrcr
ªrªrr trraªªrªr ªr ¶¤rrrrrr))×»)) ªrªrr trraªªrªr ªr ¶¤rrrrrr))×»)) ªrªrr trraªªrªr ªr ¶¤rrrrrr))×»)) ªrªrr trraªªrªr ªr ¶¤rrrrrr))×»)) ªrªrr trraªªrªr ªr ¶¤rrrrrr))×»))
ªrrrrrr¦rt +r¤rªrr-rr rrrºrªrr ¤rr¦ªr >rrrr¦r¢r rr¢rrrr- +r¤rªrr. rrtrªr
rrs¦ªr rrr rrrsªrr ªrrªrrr-r¦r-ªrr rr+rrrrrªr trrrr rrrsr rrtrr>rra. tr¤rrrrªr.
+rªrªtr +rrcr rr r` rrtrš +rtr r` rr+r=rr ararrrrr +rrr . r r` rr+r=rr tr sªrrrr rrr
rr¦r ¢rr rr rrrr` rrr rr ªrrrr .
ªr rraªr-rrªªrªrªrªr arªr- ªr rraªr-rrªªrªrªrªr arªr- ªr rraªr-rrªªrªrªrªr arªr- ªr rraªr-rrªªrªrªrªr arªr- ªr rraªr-rrªªrªrªrªr arªr-
ªr -r r`›r¦ªrrr`+rªr trrrrr`+r×rrŠ) ªr -r r`›r¦ªrrr`+rªr trrrrr`+r×rrŠ) ªr -r r`›r¦ªrrr`+rªr trrrrr`+r×rrŠ) ªr -r r`›r¦ªrrr`+rªr trrrrr`+r×rrŠ) ªr -r r`›r¦ªrrr`+rªr trrrrr`+r×rrŠ)
¤rr=rrŠ rrrrªr +rr ªrrrrrr¦ ¤rr=rrŠ rrrrªr +rr ªrrrrrr¦ ¤rr=rrŠ rrrrªr +rr ªrrrrrr¦ ¤rr=rrŠ rrrrªr +rr ªrrrrrr¦ ¤rr=rrŠ rrrrªr +rr ªrrrrrr¦
¢¤ trraªªrªr rr¦×trrrrt))׿)) ¢¤ trraªªrªr rr¦×trrrrt))׿)) ¢¤ trraªªrªr rr¦×trrrrt))׿)) ¢¤ trraªªrªr rr¦×trrrrt))׿)) ¢¤ trraªªrªr rr¦×trrrrt))׿))
r +r¤r ªrr. ªrr rrªr rªrrrr rr¦r rrrsr r r` rr+r=rr tr sªrr rr rrr rr¦r ¢rr rr rrrr` rrr rr
ªrrrr . rr¦rt¢r rr ar -ªrr +r+ªrrtrrªr . ªr-rªrrªrrªr . trrrªªrrªrrªr . arªrrªr r` rr¦ rrr
trrrr rrrr¦rt-ªrr rr¦rrrªrr r`rr¦rrr sªr trrrrªr r`rr¦rrr +rªªr rr¦r¢rrrr¦zªr rrrsr r
r` rr+r=rr rrrr¢r rrrrªr ªrrrr . rr¢r¤r -r tr sªrrr` rrrrrªr r =rr a trt rr¦r ¢rr rrrr
rrrr¦¢rrt ªrrrr . +rtr +rtr rr trt rrªr ªrr trr rra¢r rr¦t¢ªrr-rr srrªrr ªr rr¦rªr?
+rªrrra arr ªr ¤rt +r¤r ªrrrrªr tr trr r` rrtr trr¢rrt +rtr rr trt ªrr tr -ªrr +r+ªrrtrr-rr
srrªrr ªr rr¦rªr? rrrttrr` rrrr¦ rrrªrr rr +rªªrrªrrtr trrtr. >rr rr ¦r¢rr ªrr -r trr r` ªrtrrr
+rrr rr¦r. trªr. +rªr ›r¦rªrtr`rtr rrs¦ªr +rªrªªr +r-r¦rªr rrrrr rrt¢r +rrrrrr
+rªrrr¦ trrªrrr¦ -rrªr=rrr trrrrªr rrr`rrªr rr=ªr trrorrtr rrrsªrr trr=rrrtrtr
+rrrr rr +rrr tr. +rrr` ¢r ªr ºr trr ªrtrrtr- tr sªrrr` rrrrrªr rrrsr r r` rr+r=rr +rr¤rrrªr tr
ªrr rr¦r ¢rr rrrr rrrr¦rr . ªrr +rr` rrrªrrtr rr¦r ¢rr rrrr rrrr¦ rr! rrªr rr +r¤r ªr rr¦r ¢r
+rrr? rr¦r¢rr r`rrzªrrtr +rrr rr¦r? rr¦r rr¦r¢rr arªrrtr +rrr? ªrrrr +r¤rªr
rr¢r¤r +rªr trªr! +r¤r ªr rr¢r¤r rr rr! +rªr trªrr` rrrr ªr rr t¦rr +rªrrr trr-r trr=rr
ªrr rr¦ªrr rrrr rrrr¦rrr. ªrr +rr` rrrªrrtr rr¦ªrr rrrr rrrr¦ rr. trrr ªrr¤r ªrr r` -r-rr-rr
r`ªrtrªr rr¦=ªr ¤rr¦rrrªr sršarrr-ªrr r`arr¦r¢rr rrrr arr¢r rr¢r¤r-r +rªrtrªr
rr ªr. +rrrr rr rr= +r-r¦rrrr-r +rªrrrrªr rr rrtr rr tr +rtrtrr .
rrr tr rªrºrr rrr -r r`rrrro+rrrrr rrr tr rªrºrr rrr -r r`rrrro+rrrrr rrr tr rªrºrr rrr -r r`rrrro+rrrrr rrr tr rªrºrr rrr -r r`rrrro+rrrrr rrr tr rªrºrr rrr -r r`rrrro+rrrrr
¶ršrrr =rr rrrtrrr¶zrrrrarr) ¶ršrrr =rr rrrtrrr¶zrrrrarr) ¶ršrrr =rr rrrtrrr¶zrrrrarr) ¶ršrrr =rr rrrtrrr¶zrrrrarr) ¶ršrrr =rr rrrtrrr¶zrrrrarr)
rªrrrtr+rrŠ trrtrrrªrrŠ rrªrttrr rªrrrtr+rrŠ trrtrrrªrrŠ rrªrttrr rªrrrtr+rrŠ trrtrrrªrrŠ rrªrttrr rªrrrtr+rrŠ trrtrrrªrrŠ rrªrttrr rªrrrtr+rrŠ trrtrrrªrrŠ rrªrttrr
trarr rr =rrr`rra trrrrªr))׺)) trarr rr =rrr`rra trrrrªr))׺)) trarr rr =rrr`rra trrrrªr))׺)) trarr rr =rrr`rra trrrrªr))׺)) trarr rr =rrr`rra trrrrªr))׺))
r rrrsr +rrrr rrrr¦rt-r r`rr›r¦r= =rr rrrrªr tr rªrrrr¦= rrs¦ ªrrr¦rtr
+rrr` ¢r +r r trr` -r-rrr rr s¦ ªrrr¦r tr. +rrtrr tr +rªrtr` rtr rr s¦ªr rr r trr ªr -r rrªrrªr
rr ªrr rrrsr tr rr rrr -r rr¢r¤r -rtr +r ¤r =rr rrrr.
tr¤rªr srrr-r tr¤rªr srrr-r tr¤rªr srrr-r tr¤rªr srrr-r tr¤rªr srrr-r
stªr¤rªr rrrtrarrttrºrr-rrrr stªr¤rªr rrrtrarrttrºrr-rrrr stªr¤rªr rrrtrarrttrºrr-rrrr stªr¤rªr rrrtrarrttrºrr-rrrr stªr¤rªr rrrtrarrttrºrr-rrrr
trrrr¦ =rr arrªrrrrrtr +rªrŠ) trrrr¦ =rr arrªrrrrrtr +rªrŠ) trrrr¦ =rr arrªrrrrrtr +rªrŠ) trrrr¦ =rr arrªrrrrrtr +rªrŠ) trrrr¦ =rr arrªrrrrrtr +rªrŠ)
+rr+rrtrªrrrrrtr -r +rrtrrrªr +rr+rrtrªrrrrrtr -r +rrtrrrªr +rr+rrtrªrrrrrtr -r +rrtrrrªr +rr+rrtrªrrrrrtr -r +rrtrrrªr +rr+rrtrªrrrrrtr -r +rrtrrrªr
+rtrrr rrªrŠ trrrªrrrrrrrrrtrrr))¤«)) +rtrrr rrªrŠ trrrªrrrrrrrrrtrrr))¤«)) +rtrrr rrªrŠ trrrªrrrrrrrrrtrrr))¤«)) +rtrrr rrªrŠ trrrªrrrrrrrrrtrrr))¤«)) +rtrrr rrªrŠ trrrªrrrrrrrrrtrrr))¤«))
tr¤rªr rr¢rrrrr- trrrªr rªrrrrªr +rtr¢rrªªrr arrrªr. tªrr rrrtrarrrªr
+r¤r ªrrrrr +rtr ªrr rr ªr tªrr ªrr rr ªrr +rrrrrr rr rrr -r trr=rr ararr` rrrr . tªrrªr trt
rrrrtrrr >rr rr ¦r¢rrªr 'trr rªrrrrr .' 'trr rªrrrrr .' 'trr rªrrrrr .' 'trr rªrrrrr .' 'trr rªrrrrr .' +rºrr tr rr trªr rr s¦ªr +rªr+rªrr tr srrrr rªrr
+r¤r ªrrrrr ªrr t r` arrr. ªrrrrt +r¤r ªr rr¢rrrrr-
+r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r +r¤rªr srrr-r
¶¤rra rrrªrrr =rr trrr trrrªr ¤rªrraªr) ¶¤rra rrrªrrr =rr trrr trrrªr ¤rªrraªr) ¶¤rra rrrªrrr =rr trrr trrrªr ¤rªrraªr) ¶¤rra rrrªrrr =rr trrr trrrªr ¤rªrraªr) ¶¤rra rrrªrrr =rr trrr trrrªr ¤rªrraªr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
sarªrrrrr`trr trrr-rŠ tr-rtrrŠ trrr¦r`tr ªrtrŠ))¤º)) sarªrrrrr`trr trrr-rŠ tr-rtrrŠ trrr¦r`tr ªrtrŠ))¤º)) sarªrrrrr`trr trrr-rŠ tr-rtrrŠ trrr¦r`tr ªrtrŠ))¤º)) sarªrrrrr`trr trrr-rŠ tr-rtrrŠ trrr¦r`tr ªrtrŠ))¤º)) sarªrrrrr`trr trrr-rŠ tr-rtrrŠ trrr¦r`tr ªrtrŠ))¤º))
r ¤rªrraªr. trsr r rrrtr rr trrrªr rrªrrªr=rr rrrrªr +rrtrr rrrrr rrtrªr
rrrštr +rrr. rrr +rrtrr rrrrrrtr srrrrr +rrr. rrrsr rrªr +rrtrr tªrr-ªrr rr=
trr+rrrrrtr r`tºrt srrrr +rrr. +r¤rªrrªr trrr`ªrtrrr rrtr rr¦r +rªrrrrªr. +rrtrr
rrrrr +rrrrrªrr -rtr +r ¤r trr=rrr-r arr ªr rrzrrr. ªrr ªr +rtrªr tªrrrrr tr arr ªr
rrzrrrr aarrrr. rrttr +r¤rªrrªr rr¦r¢rtªrr trr=rrr-r arrªr rrtrrr? rr¦r¢rtr
=rr tªrrªr rrrr`rrr? ''rrrªrrr=rr'' ''rrrªrrr=rr'' ''rrrªrrr=rr'' ''rrrªrrr=rr'' ''rrrªrrr=rr'' +r¤rªrrªr rrªrrªr=rr rrrr`rrr. rrrttrr`rrrr¦
rrtrrtr-rrr-ªrr rr rrtrr ªr trt rrrrrr =rrrrrr-r -rtr +r ¤r rr +rªrªtr+r ¤r +rtr rršrr
¤rrtr . ar ªr ªrrr -rr rrrrrr =rr trt trrrr t ªrtrrr rrr-r +rrr . rrt tr +rªªr rr¦r ¢rr
tªrr-r trrt¢r rr¦ rr · trt tªrr trrt¢r rr¦t¢rrªªrrrr¦z ªr ¤rrªr tr rr s¦ªr trr rrrrrr =rr
tªrrrrr rrrªrarrªr rr¦ttrr. '+r¤rr' r rr¦rªrr-r rrtrrrr¦ +rrr. tr +rrtrrr rr¦rªr
rr¦ttrrtr rr ªrrr trr rr¦rªr rr¦ttrrtr. rr r -r +rªrrr trr-r -rtr +r ¤r trr=rr +rrr .
tªrr-ªrr rrtrrtrrrr rrar. -r›r¦. ªrar +rrr`¢r rr¢r r +rªr›r¦rr rroªrrrrrr
trrªrªr-r›r¦r-r rrrrtrªr. sr`aªrr-r arrªr +rrr`¢r r`ªrrrrr-r`ªrrrrr rr¦rªrorrrtr-r
rrtrrrr¦ +rrrtr. tªrrrr=-r +rªrrrtrrrrr -rtr+r¤r trrt¦rrrtr rrrrªrrr +r¤rªrrªr
tªrr-r rrrªrrr=rrrtr arrªr rrtrrr. '-rtr+r¤r' r rrrrrr=rrr-ªrr rrtrt +rrr`¢r
trrt¦rrrrr¦z ªr rr¦ rªrr ¤rr¢rrªªrr rr¦rªrr -ªrr r` rrªrr r` rrrr rrr-r ªrrrr +rrr . -rtr +r ¤r
rr¢r¤r -rrt rrtrr -rr rr ¦r¢r ªrrr .
>rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r >rr+rªrrrrªrrrr-r
traarrr`rra =rr ¶¤rrrªrr`tr ªrªrrrr) traarrr`rra =rr ¶¤rrrªrr`tr ªrªrrrr) traarrr`rra =rr ¶¤rrrªrr`tr ªrªrrrr) traarrr`rra =rr ¶¤rrrªrr`tr ªrªrrrr) traarrr`rra =rr ¶¤rrrªrr`tr ªrªrrrr))º«)) )º«)) )º«)) )º«)) )º«))
arrr +rrªrtªr =rrtªr r`ªrtªr arrªrrr¦rr`zor¢rŠ))¤·)) arrr +rrªrtªr =rrtªr r`ªrtªr arrªrrr¦rr`zor¢rŠ))¤·)) arrr +rrªrtªr =rrtªr r`ªrtªr arrªrrr¦rr`zor¢rŠ))¤·)) arrr +rrªrtªr =rrtªr r`ªrtªr arrªrrr¦rr`zor¢rŠ))¤·)) arrr +rrªrtªr =rrtªr r`ªrtªr arrªrrr¦rr`zor¢rŠ))¤·))
rrtrrrtrrr >rr rr ¦r¢r rr¢rrrr - +r¤r ªrr! tr ¤r rrrsr r` arªr=ªr ªrr` rrtrrr tr tr
+rr`trrrªr ar`rr= +rrr· rrtªror arrtrr trar ªrr =rrarrªrr-rr +rr`+rrrrrrr
ªrr=ªrtrrtr. art trt trªr=r -r rrr¢rtr tr trrrrr +rr =ar rrrr¦tr ªrrrr tr. rr ¤ªr
rrrrtr¤r>rr +r tr-rr ªrr rr ¢r rrrrrr t¦rr +rtr ªrrr rrr rr¦r ªrr tªrr ªrr rr zr trrr¤rrr .
rr¦rrr rr ¢ªrrtrrrªrr -r 'rrrrtr¤r tra ªr t¦ +rrr tr'. +rrrr +rrrr¦rrrrrr¢rr srrrrr .
rr¦ rr= tªrr ªrr -r. rrrrtr¤rr ªrr zaªrrªr ¤rr¢rrr . tªrr -r trr=rr ¤rr¢r ªr rr trrr rr
trrtr. tra ªrtrr rr rrtrr rr¦ rrr . >rr rr ¦r¢rr -r r -r trr ªr¢r +rrr rr¦r ¤ªrr -ªrr zaªrrtr
a rrr tr rrar ¤rrªr tr rr trrtr tªrr a rrtrrtr ar r` ªrtªr ªrr t¦rrarr ªrr-rr +rrrr¦r orr
ªrr=ªrtrrtr. rr¢r¤r ªr-r. arªr r` rr¦ rrr rr arªªrªrªrrªr +rrrrrr arr ªr rrz rrrr¦tr ?
rrtrrrtrªrr -ªrr trr ªr¢ªrrªr trrt-
ªrrr rraªr trrrtrr ªr arªrªr ªr -r¤ªrªrr) ªrrr rraªr trrrtrr ªr arªrªr ªr -r¤ªrªrr) ªrrr rraªr trrrtrr ªr arªrªr ªr -r¤ªrªrr) ªrrr rraªr trrrtrr ªr arªrªr ªr -r¤ªrªrr) ªrrr rraªr trrrtrr ªr arªrªr ªr -r¤ªrªrr))¤-)) )¤-)) )¤-)) )¤-)) )¤-))
rrrrªr ¤rrr`rrªrr ¢¤ ¶¤rrrªrr`tr rrr ªrºrr))¤-)) rrrrªr ¤rrr`rrªrr ¢¤ ¶¤rrrªrr`tr rrr ªrºrr))¤-)) rrrrªr ¤rrr`rrªrr ¢¤ ¶¤rrrªrr`tr rrr ªrºrr))¤-)) rrrrªr ¤rrr`rrªrr ¢¤ ¶¤rrrªrr`tr rrr ªrºrr))¤-)) rrrrªr ¤rrr`rrªrr ¢¤ ¶¤rrrªrr`tr rrr ªrºrr))¤-))
tr rrrsr ¤r r`rr+r=rr rrrr`rrrtr tr rrarªªrªrªrrªr. trrrrªr. arªrrªr r`rr¦rrr
ªr-rrªr aarr rr rrrrrrrªrrtr r` rr=¢r a rr +r +rrr . tr tr rr+rtr ªr rrrrrrrªrrtr r` rr=¢rrt
ªrrrr . +rtr ¤rt +rrr trt rrªr +rrrrrªrrrrr rrrr¢ªrr-rr a trtr rr¦r ¢rtrr-r srrrªr-r
ªrrrr ? tr rrrrrr t¦rr ªrrrrt rr¢rtrrtr-
+rrrtªrr trrªrªªrªrr rrrrªr +rrrrrrr`rrªrr:¤rªr) +rrrtªrr trrªrªªrªrr rrrrªr +rrrrrrr`rrªrr:¤rªr) +rrrtªrr trrªrªªrªrr rrrrªr +rrrrrrr`rrªrr:¤rªr) +rrrtªrr trrªrªªrªrr rrrrªr +rrrrrrr`rrªrr:¤rªr) +rrrtªrr trrªrªªrªrr rrrrªr +rrrrrrr`rrªrr:¤rªr))¤×)) )¤×)) )¤×)) )¤×)) )¤×))
-rrtr ¢¤ -r tr-rrªr trrr¤ -r rrtªtrrr))¤×)) -rrtr ¢¤ -r tr-rrªr trrr¤ -r rrtªtrrr))¤×)) -rrtr ¢¤ -r tr-rrªr trrr¤ -r rrtªtrrr))¤×)) -rrtr ¢¤ -r tr-rrªr trrr¤ -r rrtªtrrr))¤×)) -rrtr ¢¤ -r tr-rrªr trrr¤ -r rrtªtrrr))¤×))
r >r ra trrr rr¦t¢rrªªrr +r¤r ªrr. rrrsªrrr` rrrrrªr +rªªr a rrtrr -r trrt¢r ªr
rr¦ttrr rr¦rr= rrrsr-r +rªrªªr >raªr trrt¢r rr¦rr. rrrsrr +r-r¦r rr¦rrr trt
zrrrrrr¦rt rrrrr rrtªror rrrr¢r ªrºrrºrrr¢r ¤rr¢r¢r rr rrrsªrr arªrr tr-rrrªr
rr rr rr rr¦t¢r rrrrªr +rrr -tr rr+r +rrr . +rºrr tr. +rªrrr trr-ªrr rr rrtrr -r ¤rr¦rrrªr
rrrªªrrr rr¢r¢r +rªrªªr +r-r¦r rr ªr. rr rršr -rrªra arr rr +r-r¦r rrªªr -r rrr` t¢rtr
rrtr +rtrtr. rrt trrr`ªrtrrr rr¦r. rrrsr r =rr trsªrrr`rrrrrªr ªrr rr¦r¢rr rrrr
rrrr¦rr. ªrr rro rr¦r¢rr rrrr rrrr¦rr. rr +rrtrr sºr tr trrªrtr +rrrtr- +rªrªªr
+r-r¦rªr rrrrr ªr rr¦rr= rrrr rrrr¦rr ¤rrtr· rr¢r ªrºrrºrrr¢r rrrrr ¤rr¢rrrrr
¤rrtr rr rrrsªrr arªrr tr-rrrªr rrrrrr rr¦t¢rrr rrrrªr rrtr. +rºrrtr +r¤rªr
rr¢r¤r +rªrªªr +r-r¦r-r ªrrrr +rrr . ¤rr¦r +rrrtºr -r ªrrrr +rrr . +rªr trªr. rr rr
rr¢r¤r -r +r¤r ªr rr ªr. rr rršr ªrr ªr +rt rr ¦r¢r trr ªrtrrtr-
rrtrr¦rrrr¦ªrrtrrtrrr rra+r-r¦Š trzrrr¯¤rtrŠ) rrtrr¦rrrr¦ªrrtrrtrrr rra+r-r¦Š trzrrr¯¤rtrŠ) rrtrr¦rrrr¦ªrrtrrtrrr rra+r-r¦Š trzrrr¯¤rtrŠ) rrtrr¦rrrr¦ªrrtrrtrrr rra+r-r¦Š trzrrr¯¤rtrŠ) rrtrr¦rrrr¦ªrrtrrtrrr rra+r-r¦Š trzrrr¯¤rtrŠ))¤¤)) )¤¤)) )¤¤)) )¤¤)) )¤¤))
r`ªrrrtŠ trrr+rtrrr ªrŠ tr rrrrrr`tr rrr¢zrr))¤¤)) r`ªrrrtŠ trrr+rtrrr ªrŠ tr rrrrrr`tr rrr¢zrr))¤¤)) r`ªrrrtŠ trrr+rtrrr ªrŠ tr rrrrrr`tr rrr¢zrr))¤¤)) r`ªrrrtŠ trrr+rtrrr ªrŠ tr rrrrrr`tr rrr¢zrr))¤¤)) r`ªrrrtŠ trrr+rtrrr ªrŠ tr rrrrrr`tr rrr¢zrr))¤¤))
r +r¤rªrr. ¤rr rrt¦rr rrrsªrrtrrar r`ªrr`arš rr¦rr rr¢r¤r-r r`ªrªrtr rr¦rr-
ªr-rrºr rr¦rr rr¦ttrr . 'rrtrrtrr.' 'rrtrrtrr.' 'rrtrrtrr.' 'rrtrrtrr.' 'rrtrrtrr.' ¤rr rrtrrtrªr¢r rr s¦ªr trrtrr . trr rrrsrr +rªrªªr
+r-r¦ +rrr. 'trªrrrr`¤rtr.' 'trªrrrr`¤rtr.' 'trªrrrr`¤rtr.' 'trªrrrr`¤rtr.' 'trªrrrr`¤rtr.' rrttr trªr-arrr +rtrrr trt tr rr¦rr rrs¦ rrrr¦tr
ªrrrr . tr rrr +rrtr-r¦r tr` rtr rr s¦ªr ¤rr rr¦r ¢rtªrrrr +r trrr r¢ªrr -r r` arr¦r¢rr rr t+rrrr
arrtr ªrrrr trr rrrrr rrrrtr rrtrr. trt rrªr +r¤rªrrªr ªra rr¦rr? tªrrªr rrr`tr-rr
rrs¦ªr ¤rªraºrrrrr rrrtrr? 'r`ªrrrt. trrr+rtrrr' 'r`ªrrrt. trrr+rtrrr' 'r`ªrrrt. trrr+rtrrr' 'r`ªrrrt. trrr+rtrrr' 'r`ªrrrt. trrr+rtrrr' ¤rt +r¤rªrrªr tªrrrrr rrrtrr
+rtrtr trt +r¤rªr +rªrrrtrr-r trr=rr rrrr rrrr¦rrr ªrtrtrr. rrttr +r¤rªrrªr
+rªrrr trr-r r` rr+r=rr rrrr` rrr +rrr . ªrrrrt¦ªr r` tra rr tr rr¦r . ªrr tr rrªªr ¤rr¦rr
rrrr rr¦ +rtrr ªrrrr rr¦r ¤rr ªrrzr rr¢rr-rrrtr -r . rr¦rrrrrr¦rrrr -r trrrºr ªr rr¦tr tr
ªrrrr. ¤rr r`ªrªrtr rr¦rr rr¦trr. ªr-rªrrªrrr`a r`›r¦ªrr rr¦trr. ¤rr +rªrªªr +rrrrrªr
a trªªrr rr¦r ¢rr-r rr trrt¢r ªr rr¦ttrr ¤rr¦r s +rtr-r -r trrt¢r rr¦t rr. ¤rr +rrtr-r¦r
ar rrrrrrtr ªr a t trrr rr. tr ºr ªr a rr¦trrr ? ¤rt tªrr-ªrr ªrtr ªrt ªr a rr¦trªrrrr
rr¦r ¢rr ªrtr rr-r trt rrªr trr ªr a rr¦r ¢rrªrtr ªrt rr¦t rr? trrr +r trrr r¢ªrr ªrrªrtr
¤ªrr-ªrr rrªrrtr rr t+rrrr ªrrrr . rr¦rrrªr ªr a arr rr ¤rr rr¦r ¢rrrrr ªrrtr a tr ªrrrr .
trr -r rrrsªrrrr tr ªr trr . rrªr ªrr-rr +rºr rr¦rªr? +r¤r ªrrªr ªr a rr¦ rr rr¦r? ªrrrr
rr =r -r ªrrrr .
rrrttrr` rrrr¦ +rrtr-r¦r ar rrrrrrtr ªr +rrrªr trr ªr ¤r rrr tr rrr +rªrªªr +rrrrrªr
+rªrrr trr-ªrr r` -r trªrrtr r` ªrrrªªr rr trr. r` ªrªrr r` ttr ªr-rrr r` ›r¦ªr rrªªr rr rr -r rr trr. +rrrr
rr =r trªr. z rr. rr¦rrr-›r¦r ªr stªrrr` a a ¤r ªr rrªr r` rrrªr=rrrªr tr rr-ªrrrrt +rrr r¦rr¢r
rr¦ttrrtr. tr rrr tªrr -ªrrrrt r` rr¤rªr r` rr=rr¢r rr¢r¤r -r ªr a rr¦t¢r rr ªr.
r` ªrrrr¦rr — r` ªrrrr¦rr — r` ªrrrr¦rr — r` ªrrrr¦rr — r` ªrrrr¦rr —
ªrr +rªªrrªrr-ªrr +rrt+rr +r¤rªr rr¢rrrrr- +rªrrrrªr. +rrrrrªrr
r`rr+rtrr-ªrrªrrªrtr rrr r`rrttrrtrªr ¤rr¦rr. tªrrrr= rrrsrr rrrr ªrrš srrrrr.
+r-rrªrrr a t srrrr · rrt tr +rrrr¢r rrrrr trr r` ªrtrrr tr rr¦r rrr trrr ªr rªrrrr ªr +rrr ·
trrrr +rrrrrr tr trrrrªrrrtr trr=rr rrr rrtªror rrrr sr`-øtrr ¤rt tr trr=rr
rrrsªrrrr¦z ªr rrrr¢r rrrrªr +rtr rr· trt rr ¦rrªrr rrrrr +rrrrrr tr trr=rr ararrrr.
+r¤r ªr >rr rr ¦r¢rr-rr +rªrªªr trarr rr trr. +rªrªªr tr rrrr¦ rr trr. tªrrrr = >rr rr ¦r¢rrªr
rr¦r ¢rtrr rrra ªr rr¦ttrr rrªr -r +rrrrrr trrr rªrrrtr=rr-r` rr+r=rr ararrrrªrrrr
trt¦rrrtr rr¦rrr- +r¤rªrr. r trrtrrrr rr tªrr-ªrrrr rrrrr rrs¦ªr ªrrrrr ªrtrrr
ªrrr. ªrzrr +rrr`¢r r`rrr¢r ªrrr. trrrªr rrtrtrrrr rrrsr tr¤r ªrrr. rrttr +r¤rªr
+rrrrrr zr = ªr trtrr -rr =tr trr` rrrr. ªrr rr rr¦rt ar ªr-trr ªr rrrr rr¦r rrªr tr >rr rr ¦r¢r
+rrrrrr r` rr+r=rr ararrrtr trr` rrr · rr¢r +r¤r ªrrrrr rr¦rrr -r r` atrrr ªrrrr . trrr
r` rr+r trr tªrrrr =r rr ªrr ªr +rtr -ªrr rr arrtr rr tªrr-r. rr¢r +r¤r ªrrrrr tr trrrrrªªr
rrªrrªrrtrrtar r`atrtr rrtr. trrrr r`rr+rtrr-r arrªr rrzr`rrtr +rtrtrrªrr ¤rr¦arr
ºrr ªrrr rr rr¢rrrr +r¤r ªrr. tr sªrr ªrr trrrrrªªr zr =ªrr ªrr tr rrrrr rrrr rrrr¦¢rrt
ªrrrr tr. tr sªrr ªr ar ªr tr rrrrr rrrtar rr rrrr¦¢rrt ªrrrr tr. tr rrr tr rrr rrr r` arªr
aršr atrr rr¦r ¤ªrrrr= tr rrrrr rrrr rrrr¦rrrrr. +rªrrrrªr trt trrrrt s+r
rr tr -r. +rrtrr trr rrrttrrrrtr +rªrrr trr-r r` rr+r=rr rrrr rrrªrrrr. tr rrrr` rrªrrªr trt
trr trrtr-ªrr +rrrtrªrrªrzrr orrrrªrr-rªrr rr¦= rrrªrrrr. rrrttrr` rrrr¦ trr +rrrtrªr
ªrrrtrr· rrt tr tªrrrrr trr +rrrtrªr rrrštr rr trr. rr¦rt¢r tªrrªr +rªrrr trrrrr rr¦ªrr
trarr rršrr rrtr. rr¦ªrr rr¦r¢r trt rr¦ªrr ªrrarr +rtr rr¢rªr trªrrªrrr rrtr.
ªrrtrrar trr rrrrr orrrr rr¦tr +rtr rr¢rtr rrtrr. >rrrr¦r¢rrªrr tªrrrrr rrªr-r
orrrr rr¦ rrr rr +r¤r ªrr-ªrr r` rrªr trr rr rrr¢r +rrrrrr trr rªr trr=rr rr rr rrtr ªrrt¢r
rr¦rr rr tªrrrrr ªrrt r`arrr.
rrrttrr`rrrr¦- rr¦r¢r rr¢r¢r rr¦rrr +rrrtrªr ªrrrr. tr trrrr= rrtr rrªr
tªrr ªrr ªrr t rr¦tr rr¢rrªr-r ? trtr -r ªra rr rrrtr tªrr -rr ¤rªrr srrrrr rr trr +rrr` ¢r
>rrrr¦r¢r trrtr. +r¤rªrrrrr trarr rrrªrtr rrtr. rrrttrr`rrrr¦ rrtªrrr¦ trrªrrr¦
'rrrrrr t¦rrrrrr' rr ºrrr +rtr trrrrrªªr rrªr rªrrrr rrr¢r -r trrr¤rtrr . tªrrrr = rr¦r ¢rr
tªrr ªrr tªrr -ªrr =rrrrr=ªr r` rr¦ rrr +rrrr¦rtrrr=ªr tr ªrr ªrtrrtr. rr¦r ¢rr tªrr -ªrr
rr-rrrr=ªr trªrrªrtrrtr. rr¦r¢rr tªrrªrr trrtr.trrtar trrr¤rªr trtr trªrrªrtrrtr.
trr ªrrªr-r trrtrrªr rr¢r¤r rr¦r ¢rrrrr tªrr -r ªrºrr ºr trr=rr trrr¤rtr ªrrrr . tªrr-ªrr
+rr` -rªtªr trr=rrrtr +r¤r ªrrªr ¤rr¢rrr rr rrªr tªrr-ªrr rrorrtr +rrrr rr¦r >rr rr ¦r¢r
+rªrrrrªr ªrr rr¦r= +rrr tr ªrr ªrr t . ªrr rr¦r ¢rtªrr rr¦ =rtrr rr +rrr tr ªrr rr¦r ¢rr-rr
tr trarr +rrrtr. tªrr-rr ªrtrªrtr rr¦t¢rrt ªrr ¤rªrrtr rr¦r¢rrrr ªrrrr. rrªr trr
trarr rr¦trr? ªrtrªrtr-rr rr¦trrrr? r trt +rr`-rtªr =rr +rrr. ¤rt +rªrrrtrrªrr
trrtr. tr ararrrrr trt-r tr r`atrtr. rr rr¢rªr +rrrrrªrrrr¦zªr >rrrr¦r¢rrrrr
trarr-rr ¦r¢r-ªrrarr +rtr tr ªrr ªr ªr tªrr ªrr +rrrrrªrrrr rrr¢r ªr¢r¢ªrrtr ¤rr +rrrtrªr
rr¦ rrr tªrrªrzrr trr rrrt rrrt orrrrªrr-rªrr rr¦= rrrªrrrr.
rrªr rrºr +rtrr r`ªrrrr¢r rrtrr rr¦r ¤rt 'rr¦r¢r' rr¢r¢r +rrrtrªr +rrr trt
tªrr -ªrr ªrrrrr-rr ¤rrr rr¦trr rr¦trªr-rr? ªrrrrt >rr rr ¦r¢rr ªrr trrtr. ¤rrr¢ªrrtrrar
¤r ªrrrr r`arr. ¤rr r`rrªrr trrr`ªrtrrrr tªrr r`rrªrr-rr +rrrr¢r r`rr-rrt rr¦trrrr. trr
r`rrªrr rr¢r¤r '+rr r` rrtªr rr¦rort ªr zr rªrrrtªrrrrrªr trrtªr ' '+rr r` rrtªr rr¦rort ªr zr rªrrrtªrrrrrªr trrtªr ' '+rr r` rrtªr rr¦rort ªr zr rªrrrtªrrrrrªr trrtªr ' '+rr r` rrtªr rr¦rort ªr zr rªrrrtªrrrrrªr trrtªr ' '+rr r` rrtªr rr¦rort ªr zr rªrrrtªrrrrrªr trrtªr '- '+rr rr' '+rr rr' '+rr rr' '+rr rr' '+rr rr' rr +rorªr
ªrzrr-rr rrªrrªrr rrªa +rrr. '+rr +rrrr tr +rrrr' '+rr +rrrr tr +rrrr' '+rr +rrrr tr +rrrr' '+rr +rrrr tr +rrrr' '+rr +rrrr tr +rrrr' ¤rr ªrr ¤rªrrrrr rªrrrrªr
+rrr tªrr-rr tr-rr rrrsªrrtr-r rrrr ªr +rrr . rr ªrr ¤ rr¦rtr-rr +rrrrªr +rrr .
+rrrr¢r ¤rrr tªrr-rr rr¦trrrr rr ªªrrªr rrrsr rr¦trrr . +rtr tªrr ªrr trr r` ªrtrrr .
ªrtrt +r¤rªrrªr >rrrr¦r¢rrrrr +rrrrrªrr -rtr+r¤r =rrr-r arrªr rrzrrrrr
+rrrr r`rrªrtrr rr¦rrr. >rrrr¦r¢rrªr rrªr-r +rrrrrr trrrªr trr=rr ªrrt¢r rr¦rr.
+r¤rªr rr¢rrrrr +rªrrrrªr +rrrrrr r trrrªr trr=rr rrrrªr +rrtrr rrrsr rrªr
r`arr¦r¢rrrrt +rrrr +rrr. +rrtrr rrr trrtºr srrrrr +rrr. +r¤rªrrªr -rtr+r¤r
=rrr-r arr ªr rrzrrrªrrrr trr r` ªrtrrr rr tr +rrr` ¢r +rªrrr trrªrr tªrrrrr ararrrrr
'rrrªr rr t¦rr ' 'rrrªr rr t¦rr ' 'rrrªr rr t¦rr ' 'rrrªr rr t¦rr ' 'rrrªr rr t¦rr ' rrrttrr` rrrr¦ rrr+rtr trr=rrrtrrrr ªrr ªrr rrtr trªr ªrtrrr rrr +rtrtrr .
arªr rrtrrªr rr¦rrr rr¦trtr +rtrtrr +rrr`¢r tªrr-r rr=r +rªtrtrtrªrrtr ¤rrªrtr
rrs¦ªr ¤rºrªrrr ¤rr +rrr`rrrr¦ +rªrªªr +rrrrrªr trrt¢r rr¦ttrr. trºr tªrr-r rr=r
tªrr-ªrr r`rr¦rrr +rªrrr¦r-ªrr zaªrrtr ¤rrªrtr rr=ªr rrtrr¦t¦rrrªr rr¦rªr rr¦trtr
+rtrtrr. rrtr r rrrrrrt¦rrr-ªrr rr¦rªrr-r rrtrrrr¦ +rrrtr. tr-r tªrr-r -rtr+r¤r
trr=rr +rrr.
>rr rr ¦r¢r +r¤r ªrrrrr rr¢rrrr - +r¤r ªrr. tr sªrrr` rrrrrªr rrrsr r =rr +rr¤rrrªr tr
rr¦r¢rrrr rrrr rrrr¦tr ªrrrr. +rrr`¢r +rr`rrrªrrtrrr rr¦r¢rr rrrr rrrr¦¢rrt ªrrrr.
rrªr ªrr trr +rrrr-ªrrtrrar rªrºr -r +rrr rr¢rrªr-rr ! ªrrrr ! ªrr ªr +rt rr¢rtrrtr-
ªrrtrrar ¤rr¦ srrrªr +rrr. ¤rr rrrsrr +rªrªªr +r-r¦ +rrr. rrrsªrr r`rrrrrªr ¤rr
atrªªrr rr¦r¢rr-rrr trrt¢r ªr rr¦ttrr. r`ªrttrt rrrsr r`-rtrªr rr¦ttrr. tªrr-ªrr
+rªrªªr +r-r¦r rr = rrrsr arr ªr rrz¢r (¤rtr tr rrr rrzrr ` tr rr+r ¤rrtr . +rºrr tr
+r¤r ªr +rªrªªr +r-r¦ rr trr. +r-r¦r -r rrr` trrrr` ¤r tr =rr +rrr +rªr trªr! s¤a rrr-rr
+rªr=o +rro! r`rrrrr`r ªr trrrrr`tr r`ªrªr +rªrtrªrr'- r`rrrrr`r ªr trrrrr`tr r`ªrªr +rªrtrªrr'- r`rrrrr`r ªr trrrrr`tr r`ªrªr +rªrtrªrr'- r`rrrrr`r ªr trrrrr`tr r`ªrªr +rªrtrªrr'- r`rrrrr`r ªr trrrrr`tr r`ªrªr +rªrtrªrr'- +rªrtrªrr`rrrrªr rrt¦rrrrrr
+rªrrr trr-rr rr rrtrr rr¦ªrr rr tr ªrrrr . rr o rr rr ¢rrt ªrrrr . trrr rr¦ rr r` rr¦ rrr arªr
rr¦ rr trtr tªrr-rr rr rrtrr rr tr ªrrrr rr rr¢r ªr-r +rrtrªªr s +rtrªrzrr rr rr r` rr¦ rrr
+rªrªªr +r-r¦r +rtr¢r +rtªrtr +rrrrrªrrr¦ +rtrtr.
rrrršr >rrrr¦r¢r rr¢rrrr- +r¤rªrr. rrrsªrrzrt r`ªrarr rr¦rrrr rr¦rr rr¦t.
rrrsrr +rªrªªr +r-r¦ rr s¦ªr. rrrrr +rªrªªr +rrrrrªr rrt¢r ªr s¦ªr. rr
+rrtr-r¦rarrrrrrrtrªr at trrªr +rtr rrr r`ªrr`arš rr¦rrrr rr¦rr tr rr¦t. trªr-
arrrrrrªªr r rr¦rr rrs¦-r rrrr¦tr ªrrrr. r rr¦rr rr¦trtr +rtrtrrªrr srrš trªr-
ar rr r` rrrªr=rr attr +rtrtrr . ¤r r` ªrrr t+rrrrrªr rrrsrr +r-r¦r rr¦ttrrtr. tr -r rrrrr
rr rrtr rr¦= rrrr¦trrtr. rrªr ¤r ºr tr ªrar rr ªrrrr . ¤r ºr rrrsªrrr` rrrrrªr a trt rr¦r ¢rr-r
trrt¢r ªrrrr . rr t +rrrrr-rr rrrªrr` trrr¦ tr rr¦rrrrr ¤r ºr ªrrrr . tr ºr ªr ar-rr rr ºr -r
srrr`tºrtr rrtr ªrrrr. trºr ªra rr¦trrr? ªrrrt rrors-srªrz rrtr +rtrtrrtr·
rrt tr r` rr¤rªr r` ¤r rr¦¢rrªªrrrrr r` rr=tr ªrrrr . tr trrt=rrr a ¤r ªr rrªr rrr +rtr ªrt¦rrr
rrtªrrªr rr¦rrrªr rrtrrtr-rrrtr rrrrrr r`rr=rr¢r rr-r rrrttrr`rrrr¦ r`rr¤rªr +rrr.
ªrrªr trt rrt-rrtr+rrr +rtrtr ªrrrr .
ªrr +rªªrrªrrtr rr ºrrr ªrr ªr +rt >rr rr ¦r¢rr ªrr +r¤r ªrrrrr r` arªr a ršr r` arrr
tªrrªr trt +rrrrrªrr r` rr+r=rrr-r tªrrrrr arr ªr rrzrrrr -rr¢r ªr.
¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrrraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`rrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrrraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`rrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrrraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`rrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrrraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`rrcrrªrr ªrrªrrrrŒr ¤ trttrr`ar`tr >rrrra+rªrrraªrrtrrtrrrr`ªrrrttr ªrzrr`rrcrrªrr ªrrªrrrrŒr
>rrrr¦r¢rr¤rªrtrrrrra ‘r`rr+r=rrarrªrªrrªrr’ ªrrrrrr¦rarrr:ªªrrªrŠ))ºº)) >rrrr¦r¢rr¤rªrtrrrrra ‘r`rr+r=rrarrªrªrrªrr’ ªrrrrrr¦rarrr:ªªrrªrŠ))ºº)) >rrrr¦r¢rr¤rªrtrrrrra ‘r`rr+r=rrarrªrªrrªrr’ ªrrrrrr¦rarrr:ªªrrªrŠ))ºº)) >rrrr¦r¢rr¤rªrtrrrrra ‘r`rr+r=rrarrªrªrrªrr’ ªrrrrrr¦rarrr:ªªrrªrŠ))ºº)) >rrrr¦r¢rr¤rªrtrrrrra ‘r`rr+r=rrarrªrªrrªrr’ ªrrrrrr¦rarrr:ªªrrªrŠ))ºº))
ªrrrrrrr¢r >rrrra+rªrrraªrrtrr=rrr srrr`ªrrrartrrrr ªrzrr`rrcrrtrªrtr
ªrr ªr rrrtªrrtrr rr >rr rr ¦r¢r +rrr` ¢r +r¤r ªr ªrr -ªrr tr rrrartrr rr 'r` rr+r=rrarr ªrªrr ªr'
ªrrrrr-rr +rrr¦trrrr +rªªrrªr trrrrrtr srrrrr.
sr`tr >rrrrtrrrtrrrtr rrtrrrªrªatªr r`rrrªr trrrrrr+rzªrzrªrªarr¦tr sr`tr >rrrrtrrrtrrrtr rrtrrrªrªatªr r`rrrªr trrrrrr+rzªrzrªrªarr¦tr sr`tr >rrrrtrrrtrrrtr rrtrrrªrªatªr r`rrrªr trrrrrr+rzªrzrªrªarr¦tr sr`tr >rrrrtrrrtrrrtr rrtrrrªrªatªr r`rrrªr trrrrrr+rzªrzrªrªarr¦tr sr`tr >rrrrtrrrtrrrtr rrtrrrªrªatªr r`rrrªr trrrrrr+rzªrzrªrªarr¦tr
>rr rra +rªrrra ªrr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’ +rrrªr ‘r` rr+r=rrarr ªrªrr ªrr ’ >rr rra +rªrrra ªrr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’ +rrrªr ‘r` rr+r=rrarr ªrªrr ªrr ’ >rr rra +rªrrra ªrr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’ +rrrªr ‘r` rr+r=rrarr ªrªrr ªrr ’ >rr rra +rªrrra ªrr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’ +rrrªr ‘r` rr+r=rrarr ªrªrr ªrr ’ >rr rra +rªrrra ªrr trrªrrŠ ‘ªrºrrºr ªrr trr’ +rrrªr ‘r` rr+r=rrarr ªrªrr ªrr ’
ªrrrr rr¦rarrr :ªªrrªrŠ))ºº)) ªrrrr rr¦rarrr :ªªrrªrŠ))ºº)) ªrrrr rr¦rarrr :ªªrrªrŠ))ºº)) ªrrrr rr¦rarrr :ªªrrªrŠ))ºº)) ªrrrr rr¦rarrr :ªªrrªrŠ))ºº))
+rrrr rr rr¦rt >rr rrtrrtrrr tr rrtrrrªrªa¤rr -r r` rrrªr trrrrrr +rzªrzrªr arr¦ tr
>rr rra +rªrrra ªrr tr rrtr rr +rrrªr 'ªrºrr ºr ªrr trr' ªrrrrªrr rr 'r` rr+r=rrarr ªrªrr ªr'
ªrrrrr-rr +rrr¦trrrr +rªªrrªr trrrrrtr srrrrr.
))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr)) ))rr`tŠ ¤ trtr trtr))

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful