Definicija Ekologije? Ekologija kao naucna disciplina proucava cjelokupnost odnosa zivih bica i sredine u kojoj zive.

Definiciju ekologije je najbolje odrediti prema problemu kojim se bavi datog trenutka. Kako prema metodi proucavanja djelimo ekologiju? Prema metodu prucavanja ekologija dijelimo na:ideoekologiju ili autiekologiju odnos jedinke i uslov sredine osnovni zadatak joj je proucavanje zive i nezive prirode,i na sineekologiju ili sinteticku ekologiju ona primjenjuje sinteticki prostupak u proucavanju. Sta izucava Humana ekologija humana ekologija uzucava uspostavljanje ravnoteze u prirodi i drustvu pri cemu vaznu ulogu imaju drustveni cinioci Kako mozemo svrstati opasnost koje ugrozavaju zivotnu sredinu Mozemo ih svrstati u dvije osnovne grupe i to:mirnodopske i ratne. Sta podrazumjevamo pod pojmom staklena basta Pod staklenom bastom podrazumjeva se gasovi u atmosferi koji uticu na zivotnu sredinu,privenstveno mislimo na ugljen-diokisd,metan,azotov oksid. Sta spada pod prirodne elementarne nepogode? Prirodni uzrocnici su:seizmoloski,meteoroloski i hidroloske vandredne stanja koja nastaju djelovanjem bez ljudske volje. Koji su oblici i sredstva ekoloskog rata Oblici ekoloskog rata mogu biti otvoreni i tajni ekloski rat moze biti voden konvencionalnim,nuklearnim,hemiskim i bioloskim oruzjem,odnosno borbenim sredstvima. Sta su pesticidi i navesti neke od njih? Pesticic su slozena hemiska sredsva namjenjena unuistavanju stetnih organizama na biljkama,a neke od njih su:herbicidi,insekticidi i dr. Sta spada u zive i nezive faktore? Uzive faktore spada uzrocnici bolesti zivi insekti,virusi,divlje i domace zivotinje kao i uticaj covjeka,a u nezive faktore spadaju:klima zemljiste i reljelf. Sta je ekocid?(navesti jedan primjer ekocida)Ekocidi oznaca razlicite vidove unistavanja prirodne sredine,ekoloski rat,primjer ekocidinih namjera Rimski plug,hemisko oruzje,nuklerarno oruzje. Ko je prvi upotrebi rijec ekologija Rijeci ekologija prvi put je upotrebio njemacki Zoologist Ernest Hekala 1869god. Kako se zove autor utihnulog proljeca? Autor knjige“Utihnulo proljece“ je poznati americki biolog Rachele Carson. Koji je naucni dio ekologije Kao naucna disciplina ekologija prema predmetu se moze podjeliti na fitoekologiju i na zooekologiju. Kada je odrzana Stokholmska konferencija i koji su glavni zakljuci. Konferencija UN-a u Stokholmu odrdjana je od 05 -16 juna 1972god.Glavni zakljuci konfernecije su:covjek je istovremeno proirvod i tvorac svoje okoline,zastita unapriedjenja covjekove sredine je vazno pitanje od kojeg zavisi prirodni razvoj. Koji je najvazni pristup pri odlucivanju kod pitanja okolisa? Najvazni pristup pri odlucivanju kod pitanja okolisa su strategija i NEAP.Krovni dokument za niz ostalih sektorski podzakonskih propisa pri cemu NEAP definira stanje i prioritete a iz cega proizilazi strategija zastite okolisa. Koje je uloga ozona u atmosferi Ozon je glavni filter i eliminator najveceg dijela ultraljubicastog zracenja,kljucna uloga je regulaciji klime i ocuvanju biosfere. Sta je biodiverzitet i koja je konvencija UN-a regulise problematiku Biodiverzitet podrazumjeva biolosku raznovrsnost zivih organizama na zemlji ili na odredjenom prostoru.Konvencija koa reglulise ovu problematiku se zove konvencija o bioloskom diverzitetu.

Mjere zastite su:represivne i preventivne mjere.meteoroloski.a istovremeno ne ugrodjava mogucinost buducih generacija da zadovolje svoje potrebe. Sta znaci odrzivi razvoj kad je u pitanju zastita zivotne sredine? Odrzivi razvoj je kad zadovoljava potrebe sadasnjica.Sume su bitne jer sprecavaju aerozagadjenje. Koje vrste otpada postoje i sta se smatra opasnim otpadom?Vrste otpada postoje i to cvrsti otpad.nastojati da se zasadi sto veci broj drveca.prirodni plin. Sta je Kjoto Protokol i da li je BIH potpisala ovaj dokument?Kjoto protokol je konvecija o klimatskim promjenama iz 1997 god.prekomjerne navodnjavanje.fosilna gorivo. Koji su izvori zagadjenosti zraka i koje su mjere zastite Najveci zagacivaci su automobili. Koji su to neobnovljivi izvori energije Neobnovljivi izvori energije su ugljen.ugalj i naftu.te kuce koje se griju na drva.snijeg.modernom obradom zemljista i pretvaranje u poljuprivredne svrhe.u industriskim centirma koristi visoko oktanski benzin bez olova.izmaglica.sjece sume(prekomjerno)nuklerarna energija.susnjezica.i obaveza svih drzava clanica u pogledu da ogranice emisija tzv(ugljendioksida.Uzroci sjece sume i unistavanje vegitacije nepravilan tretman biljnog pokrivaca ispasa.hemiskim. Sta su najcesci uzrocnici stradanja suma i zasto su sumski ekosistemi vazni Najcesci uzroci stradanja suma su pozari.tvornice.odsiromasenje biljnog fonda.stednja energije.Zahvaljucici prisutvu ugljen-dioksida u atmosferi te padavine su cesto blago kisele.medicinski otpad.magla i oblaci koji u sebi sadrze zagadjujuce materije.sanjiti otpad.metana.nafta.azotni oksida. Kako se uzrocnici okolisa dijele Velka idustralizacija.nuklerarni otpad.kamioni.zapustena i nepravilna obrada zemljista.fabrike.bioloskim i fizickim nacinom.industriski otpad.elektroenergetska postrojenja. Koji su to prirodni uzrocnici narusavanja okolisa Prirodni uzrocnici su seizmoloski.vjetrovi i prekomjerna sjeca. Koji su izvori zagadenosti voda i koje su mjere zastite? Zagadivanje voda vrsi se na dva nacina i to:prorodnim putem i djelovanjem covjeka.neadekvatno koristenje preparata u poljuprivredi. Kada je odrzana becka konferencija o zastiti ozonoskog omotaca Odrzana je 1985 godine i naziva se becka konferecija o zastiti ozonskog omotaca.Sta kao pojedinac mozes uraditi svaki dan u zastiti okolisa Smanjiti nepotrebno trosenje vode. . Koji su to antropogeni uzrocnici narusavanja okolisa Antropogeni uzrocnic narusavanja okolisa su rast stanovnista promet industrija.komunalni otpad.erozija tla.naftna postrojenja.vodenika i sl.BiH je potpisala ovaj dokument Sta su kisele kise i sta je uzrok njihovog nastanka? Pod kiselim kisama podrazumjevaju se kise. Kojim pitanjima se bavi socijalna ekologija Socijalna ekologija izucava odnos covjeka i zivotne sredine sa socioloskog stanovista.erozija tla usljed sjece.Opasni otpad je viskoko-radioaktivan otpad koji sadrzi visok nivo radioaktivnosti.razvrtavati otpad za recikliranje.hidroloski Kako se zemljiste zagadjuje i sta su nacesci uzrocnici Zemljiste se zagadjuje pretovaranjem u neprirodno gradjevinski ili industrisko.visoko radioatkivini otpad.koristi ekoloski prevoz.Ugradnjom filtera u industriska postrojenja. Koje je prvi koristio izras humana ekologija Izraz humana ekologija prvi koriste americki naucnici Berndzes i Park 1921 godine.

sabotaza diverzija.odrzivo koristenje rersursa. Sta je to akcident i ko ih najcesce izaziva? Acidenti su ugrozavanje zivotne sredine.Otpad se skladisti u specijalno izlivenoe sudove.postavljanjem filteran na dimljake fabrika i automobilskih cijevi.Odrzivost kao stil nacina misljenja. Koji su ti obnovljivi izvori energije Obnovljivi izvori energije su sunce .nemarnost(covjeka).tehnicko-tehnoloske aktivnost. Koji su najvazni zakljuci konferencije UN odrzane u Rio odrzane 1992 godine Obavezivanje zemlja potpisnica na ostvarivanje odzivog razvoja zasnovanog na principima zastite zivotne sredine.(uljana repica). Sta su to najcesci uzrocci pozara i koje su posljedice na zivotnu sredinu Covjekov nemar.sumski pozar. Koja su najvaznija nacela ODRZIVOSTI Najvaznija nacela odrzivosti su:holisticki pristup.drvo.biomasa.uticaj prirode(sunce. Sta je radioaktivan otpad i kao se skladisti Velki zagadjivaci zivotne sredine visoko radioaktivni materijal u vidu tecnosti ili taloga.narusavanje klimatski faktora.Kao protokol uz konvenciju o klimatskim promjenama.smanjenje ispustanja stakenickih gasova kod medugradskog.solarna energija.kvalitet okolisa. .vjetar.grom)a posljedice su ogromne.nepoznat uzorak. Gdje i kada je odrzana najvaznija konferenicija UN o zastiti zivotne sredine Odrzana je u Rio de Jeinero(Brazil) juni 1992godine.koji se pakuju u celicne kontenjere i smjestaju u specijalne rovove duboko pod zemljom. Kako se moze smanjiti emisija staklenickih gasova?Sadnjom sume.hidroenergija i energija vjetra. Sta je LEAP LEAP je lokalni program zastite okolisa to jeste mehanizam ukljucivanja gradjana u proces kreiranja okolisne politike. Koji su zakljuci Kjoto Protokola Predvidjeno je da zemlje navedeno u aneksu za vrijeme prvog perioda angazovana 2008-2012 treba da smanje svoje ukupne emisije gasova staklene baste za najmanje 5% u odnosu na nivoe iz 1990 godine.izaziva ih visa sila.ugrozavanje zivota ljudi i zivih organizama.vjetar.ekogoriva.Kad je usvojen Kjoto Protokol Kjoto protokol je usvojen je u Japanskom gradu Kjotu 1997 godine.voda.gradskog i raznog prometa.socijalna pravda pravda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful