You are on page 1of 14

Kan man sälja Gotland med film?

Värdet av exponering av Gotland
genom filmer inspelade 2003 - 2008

Värdering och prognos genomförd av
Cloudberry Communications AB
på uppdrag av Gotlands Filmfond

Februari 2009
Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2

SAMMANFATTNING 3

1. INLEDNING 4

2. VÄRDET AV EXPONERINGEN AV GOTLAND 7
2.1. V ÄRDET AV “ CONTEXT PLACEMENT” 7
2.2. V AD OCH VAR ÄR GOTLAND I FILMERNA ? 9
2.3. MARKNADSFÖRINGSVÄRDET AV EXPONERING EN AV GOTLAND I FILMERNA 10

3. EFFEKTER PÅ BESÖKSNÄRING 11
3.1. FILMTURISM MED INTERNATIONELLA EXEMPEL 11
3.2. FILMERNAS FÖRMODADE EFFEKTER PÅ TURISTSTRÖMMAR TILL GOTLAND 12

Copyright © Joakim Lind, Cloudberry Communications AB 2
Sammanfattning
Marknadsföringsvärdet

Värdet av exponeringen av Gotland i filmerna uppskattas till 393 miljoner kronor
(bilaga).

Siffran bygger på en publikprognos om att filmerna som producerats på Gotland under
perioden 2003-2008 har exponerats eller kommer att exponeras för en publik om drygt
75 miljoner kontakter. Siffran är satt i relation till värdet av produktplacering och antal
genomsnittliga Gotlandskontakter i filmerna. Värdet utgår från kontaktkostnad för
reklamfilm. Istället för product placement introduceras begreppet context placement.

Underlag till både publikprognos, kontaktkostnad och effekter på besöksnäring är
genomgående försiktigt beräknade. Det faktiska värdet av filmerna är sannolikt högre.
Men eftersom det finns flera osäkerhetsfaktorer och att resultaten inte ska överdrivas
har de lägre värdena valts genomgående.

Filmerna har eller kommer att visas i Sverige och andra delar av Europa (bland annat
Danmark, Finland, Baltikum och Tyskland).

Effekter på besöksnäringen

Exponering av platser och regioner i filmer har inflytande på hur vi uppfattar världen.
Filmer kan också mer eller mindre påverka vårt val av resmål.

Erfarenheter från andra liknande regioner visar att turismen till regionen kan antas öka
med mellan fyra till tio procent per år de närmaste tre åren efter exponering i en
internationellt framgångsrik film. Avgörande är vad som är att betraktas som en
framgångsrik film eller framgångsrik exponering av en region i en film.

Om vi antar att filmerna eller åtminstone några av filmerna som är inspelade på Gotland
är framgångsrika och har bidragit till en ökning av turismen på 1- 3 procent motsvarar
den ökningen upp till ytterligare cirka 22 000 fler övernattningar per år eller 66 000
över en treårsperiod (720 000 övernattningar 2007) eller ytterligare omsättning från
turismen på upp till 48 miljoner kronor per år eller 143 miljoner kronor över en
treårsperiod (baserat på att turisterna spenderade 1,6 miljarder kronor 2007).

Copyright © Joakim Lind, Cloudberry Communications AB 3
1. Inledning
De 18 filmer och den TV-serie som ingår i analysen är inspelade mellan 2003-2008:

• Mongolpiparen
• Lilla Jönssonligan på kollo
• Rosa The Movie
• Tempelriddarens Skatt 2
• Maria Wern, ”Främmande fågel” (fyra delar)
• Jungstedt, ”Der Kommissar und das Meer” (sex filmer)
• Nesser (sex filmer)
• Welkåmm to Verona
• Lasse-Majas detektivbyrå

Filmerna är indelade i tre olika kategorier:

Kategori 1:

Filmens huvudperson/huvudpersoner reser till Gotland där historien sedan utspelar sig. I
denna kategori ingår filmerna Mongolpiparen, Lilla Jönssonligan på kollo, Rosa The
Movie och Tempelriddarens Skatt 2.

Fördelar och nackdelar med resan till Gotland diskuteras flitigt i dessa filmer. Gotland
produktplaceras tidigt i handlingen för att sedan följas upp med vackra bilder från ön.

Kort om filmerna:
Mongolpiparen, 2004. Distributör Svensk Filmindustri
Svensk romantisk komedi om det nyförälskade paret Anders och Lotta som beger sig till
Gotland för att njuta av varandras sällskap och spana på sällsynta fåglar. Deras rofyllda
resa störs dock när deras respektive plötsligt dyker upp och kräver en förklaring till
deras vänsterprassel.

Lilla Jönssonligan på kollo, 2004. Distributör Svensk Filmindustri
Sommaren är snart här. Sickan, Vanheden och Harry längtar efter skolavslutningen och
sommarlovet. Men sommaren blir inte riktigt vad Lilla Jönssonligan tänkt sig. Efter ett
"busstreck" skickas pojkarna iväg till kollo på Gotland. Under ett rymningsförsök får de
reda på att ett fartyg fullastad med godis är på väg till ön.

Rosa The Movie, 2007. Distributör Svensk Filmindustri
Under en solig vecka på ett sommarkollo på Gotland får Rosa lära sig en hel del om
vänner som sviker, brustna hjärtan och om en liten vit lögn som får oanade
konsekvenser. Men framförallt får hon känna på hur stark kärleken kan vara.

Tempelriddernes Skat II, 2007 Distributör Nordisk Film
År 1361 närmar sig den danske kungen Valdemars armé stadsmuren runt Visby på
Gotland. Samtidigt hjälper den unga flickan Sigrid till att gömma en fantastisk skatt.
Nästan 700 år senare reser den 14-åriga Katrine och hennes kompisar från Danmark till
Gotland för att följa Sigrids ledtrådar i ett försök att hitta den försvunna skatten.

Copyright © Joakim Lind, Cloudberry Communications AB 4
Kategori 2:

Hela TV-serien utspelar sig på Gotland. I denna kategori ingår de fyra avsnitten om
Maria Wern (”Främmande fågel”) som bygger på roman av Anna Jansson, samt filmer
som baserar sig på Mari Jungstedts romaner (”Das Kommissar und das Meer”).

Gotland och dess vackra kuliss är en del av handlingen, men exponeras inte lika tydligt
som i filmerna i kategori 1, där det gotländska landskapet syns och nämns i större
utsträckning.

Kort om filmerna:
Der Kommissar und das Meer, 2007-2008. Distributör ZDF
6 x 90 minuter byggda på Mari Jungstedts bästsäljande böcker. Filmerna är gjorda för
tysk TV och har både tyska och svenska skådespelare.

Maria Wern - Främmande fågel. 2008. Distributör Nordisk Film
4 x 45 minuter för TV4. Serien bygger på Anna Janssons deckare om Maria Wern.
Kriminalinspektör Maria Wern återvänder till Gotlandspolisen efter en längre ledighet
och kastas direkt in i en mordutredning. Samtidigt bekräftas att två personer befaras ha
dött i fågelinfluensa. Under Marias ledning sätts alla resurser in för att begränsa smittan.

Kategori 3:

Filmen utspelar sig inte på Gotland och/eller Gotland nämns inte alls i dialogen. I denna
kategori ingår Nessers serie om van Veeteren, Lasse-Majas detektivbyrå och Welkåmm
to Verona.

Kort om filmerna:
Van Veeteren, 2005-2006. Distributör Svensk Filmindustri
De sex filmerna om Van Veeteren bygger på Håkan Nessers bästsäljande romaner.
Dessa utspelar sig i den fiktiva nordeuropeiska staden Maardam, och följer den
pensionerade kommissarien Van Veeteren (Sven Wollter) och hans två skyddslingar,
kriminalinspektörerna Münster och Moreno.

Wellkåmm to Verona, 2006. Distributör Paramount Pictures
Strokedrabbade demonregissören Walter (Jan Malmsjö) blir förälskad i gamla aktrisen
Virginia Githa Nörby) på det moderna ålderdomshemmet Verona. I sin iver att vinna
Virginias hjärta sätter Walter upp Romeo & Julia, något som piggar upp hela
ålderdomshemmet.

Lasse-Majas Detektivbyrå - Kameleontens hämnd. 2008. Distributör Svensk
Filmindustri
Filmen bygger på de bästsäljande barnböckerna om Lasse-Majas Detektivbyrå. 2006
gjordes den även som julkalender. I LasseMajas Detektivbyrå - Kameleontens hämnd
blir Lasses och Majas uppdrag både svårare och farligare än tidigare. En mystisk bok
om Vallebys grundare, Hertig Valle samt ett tio år gammalt fall gör sig påmint när
märkliga ting börjar ske i Valleby.

Copyright © Joakim Lind, Cloudberry Communications AB 5
Gotländska miljöer så som havet och stränderna används i dramatiskt syfte. En åskådare
som inte vet hur det ser ut på Gotland kan inte koppla bilderna till ön. Detta utesluter
dock inte att det går att marknadsföra Gotland med hjälp av filmerna, och att detta kan
ha en varumärkeshöjande effekt. Genom dessa filmer exponeras Gotland för en
mångmiljonpublik. Frågan är hur man kan värdera exponeringen av en region genom
filmer. Vad är det värt?

Denna rapport avser att uppskatta värdet (marknadsföringsvärdet) av exponeringen av
Gotland genom de 18 långfilmer och den TV-serie i de länder där de har visats.
Värderingen utgår endast från exponering i filmerna. Andra förstärkande effekter från
exempelvis marknadsföring av filmerna och filmrecensioner vägs inte in. Värdet
beräknas utifrån metod för att bedöma värdet av exempelvis produktplacering.

Samtliga filmkategorier gick upp på bio i Sverige, förutom Maria Werns ”Främmande
fågel” och Jungstedts ”Der Kommissar und das Meer”. Alla filmer har eller kommer att
visas på svensk TV. I övriga Europa har ingen av filmerna gått upp på bio, förutom
Tempelriddarens skatt II i Danmark, men samtliga avsnitt i serien ”Främmande fågel”
och ”Mongolpiparen” har visats på såväl dansk som tysk TV.

”Rosa The Movie” har sålts till 71 länder. Nesser-serien har sålts till 29 länder,
exklusive Sverige.

Distributörer är AB Svensk Filmindustri, Paramount Pictures, Nordisk Film, ZDF, TV4,
SVT, TV2 DK, och ARD/Degeto Film.

Produktionsomsättningen för filmerna var 320 miljoner kronor. 75 miljoner kronor
spenderades på Gotland i form av köp av varor och tjänster. (En film har 50- 65
personer direkt och indirekt anställda och brukar mellan 900-1200 gästnätter.)

Copyright © Joakim Lind, Cloudberry Communications AB 6
2. Värdet av exponeringen av Gotland
I detta avsnitt uppskattas värdet av Gotlands exponering genom filmerna. Värderingen
baserar sig på prognoser för hur stora publiker filmerna har nått i de länder och i de
medium de visats.

Prognos 2003- BIO DVD TV Totalt:
2008
För alla filmer
Antal tittare
Sverige 847 658 3 863 055 14 018 000 18 728 713
Övriga Europa 204 236 0 56 380 000 56 583 236
Totalt: 75 312 949

2.1. Värdet av “context placement”

När en kommersiell produkt eller ett sammanhang planerat exponeras utanför
traditionell reklam eller reklamfilm i exempelvis TV-serier eller spelfilmer talar man
om produktplacering eller product placement. I takt med att traditionell reklam och
annonser har fått svårare att nå sin publik prövar marknadsförare andra vägar att nå
fram. TV-serier och filmer når publiken som betalar för att få titta på underhållning och
om marknadsförarna kan få in sina produkter där når de en publik med större
observationsvärde eftersom produkten och sammanhanget får symboliskt kapital av
miljö, skådespelare, handling, och popularitet.

Product placement är en stor industri i bland annat USA, men blir alltmer vanligt i
Sverige. I framställningen av en film ingår ofta att en mellanhand läser manus och
miljöbeskrivningar och skriver en synopsis till hur produktplacering kan integreras i
handlingen. Sedan blir det konstnärliga, estetiska, etiska och finansiella överväganden
som avgör vad som är möjligt att göra inom produktplacering utan att det blir för
mycket och att den konstnärliga integriteten ifrågasätts och att filmen på så sätt får lägre
trovärdighet.

Värdet = kontaktkostnaden

Ett vanligt sätt att beräkna värdet av produktplacering är att översätta exponeringen till
kostnaden av reklamfilm i motsvarande media och kanal. Att ställa sig frågan; vad
skulle det kosta för oss att göra reklam i detta medium under motsvarande tidsperiod
och tidpunkt?

En annan relevant fråga är vad det är värt att synas i mediet. Värdet beror på vilka
målgrupper som nås vid den tiden. Värdet är olika för olika sammanhang och produkter.
Vi antar att turistreklam i länder med större benägenhet att åka till Gotland och där
tillväxten är på uppåtgående har högre värde än där trenden är avtagande.

Copyright © Joakim Lind, Cloudberry Communications AB 7
Kostnaderna för att göra reklam varierar mellan bio, DVD och TV, från en TV-kanal till
en annan, från land till land, från tid till annan. Däremot finns det ett tydligt samband
mellan kostnad och hur stor publik man når i mediet.

TV-kanaler med många tittare kostar mer och kanaler med färre tittare kostar mindre.
Men kostnaden för TV-reklam per capita är ungefär den samma oavsett kanal och
tidpunkt. I detta sammanhang brukar man tala om “kontaktkostnad”. Vad skulle det
kosta i reklampengar att nå en individ som tittar på mediet vid en viss tidpunkt.

Kontaktkostnad baserar sig på vad det skulle kosta att göra reklam i ett visst media
under en viss tidsperiod vid en viss tidpunkt delat med hur stor publik som nås av
reklamen. Kontaktkostnaden anges vanligtvis för en period av 30 sekunder.

Kontaktkostnader för marknadsföringsvärdering

Media Kontaktkostnad
(30 sekunder)
TV 25 öre
DVD 60 öre
Bio 60 öre

Kostnaden är högre för medierna bio och DVD än vad den är för TV. Det beror på att
kontakten med publiken är större genom bio och DVD eftersom publiken har gjort ett
aktivt val genom att gå till biografen eller köpa alternativt hyra DVD. Värdet för DVD
räknas sedan gånger tre, eftersom det i genomsnitt är tre kontakter per såld DVD.

Värdet av produktplaceringen är högre än för traditionell reklam

Trovärdigheten för en produkt, ett företag eller annat sammanhang som det skrivs
positivt om i tidningsartiklar eller som exponeras i TV eller spelfilm blir betydligt högre
än genom exponering i reklamfilm. Om den kända populära skådespelaren kör en bil av
ett visst märke eller dricker en viss dryck får produkten del av det symboliska kapital
han eller hon har hos publiken.

För att indikera att värdet av produktplacering är betydligt högre än kostnaden för
reklamfilm är det inte ovanligt att kontaktkostnaden multipliceras med en faktor mellan
ett och fyra.

I rapporten multipliceras kontaktkostnaderna med faktorer mellan 0,25 och fyra
beroende på hur pass framträdande Gotland är - exempelvis har filmerna om van
Veeteren (Nesser) lågt värde, eftersom Gotland inte är särskilt framträdande i dessa
filmer. Gotland exponeras dock mer i en av delarna, ”Moreno och tystnaden”, vilket gör
att den har högre kontaktvärde än de övriga fem filmerna.

Tempelriddarens skatt II har kontaktvärde fyra, eftersom Gotland här exponeras
mycket. Vissa filmer har lägre kontaktvärde utomlands, det gäller framförallt de filmer
som tillhör kategori tre. Det är dock inte alltid så att en film som har lägre kontaktvärde
automatiskt är sämre reklam för regionen; filmerna om van Veeteren hade en stor TV-
publik i Europa (18 miljoner), och har eventuellt hjälpt till att marknadsföra Gotland

Copyright © Joakim Lind, Cloudberry Communications AB 8
som region. För att den utländska publiken ska kunna koppla filmer i kategori tre till
Gotland, krävs det dock att regionen tidigare marknadsförts och exponerats. Notera
även att de gånger Gotlands filmfond nämnts, till exempel i för- och eftertexter, räknas
som en kontakt per gång.

Samtliga värden har beräknats lågt, detta för att inte överdriva några summor.

2.2. Vad och var är Gotland i filmerna?

För att kunna beräkna marknadsföringsvärdet för “Gotland” bestäms vad som är
Gotland och inte Gotland i filmerna. Vad och var är Gotland i filmerna?

Identifierade Gotlandassociationer i filmerna

Värderingen baserar sig på Gotlandassociationer i filmerna där Gotland som landskap är
synligt i ord och/eller bild. Miljöer och begrepp har valts som är tydligt
Gotlandassociativa. Vad som associerar till Gotland är olika från person till person.
Men majoriteten av oss kan sannolikt hålla med om att stadsmuren, raukar, stränderna
och ortsnamn som Visby och Gute är sammanhang som tydligt ger associerar till
Gotland.

Dessutom har scener och sammanhang valts ur ett turistassociativt perspektiv.
Bedömningen har dessutom gjorts med försiktighet för att inte övertolka exponeringen
av Gotland.

Antalet Gotlandassociationer/kontaktträffar syftar på hur många gånger Gotland
omnämnts eller som typiska gotländska miljöer syns i filmerna. Kontaktträffarna räknas
med en intervall på trettio sekunder - ett klipp som är tjugoåtta sekunder långt räknas
alltså som en träff. Däremot kan träffen vara betydligt kortare. En Gotlandstypisk scen
som sveper i miljön i 2 minuter räknas som 4 träffar.

I några filmer är de Gotlandstypiska scenerna så många att det antas att publiken når
nyttomax. Helt enkelt att nyttan (värdet) av ytterligare en Gotlandsexponering är noll.
Exempelvis är de faktiska kontakterna i Tempelriddarens skatt 2 fler än de 20 som
anges här.

TV-serierna Maria Wern * 4 och Jungstedt * 6 består av avsnitt som följer på varandra.
Det antas att större delen av publiken är densamma från avsnitt till avsnitt och filmerna
ska snarast behandlas som en långfilm uppdelad på flera avsnitt. Därför anges
kontakterna som för en film.

När Gotland eller Gotlands filmfond tydligt framgår i för- eller eftertexter har också
registrerats som en kontakt.

Copyright © Joakim Lind, Cloudberry Communications AB 9
Film Exempel på Gotlandassociationer Antal associationer

Rosa The Movie Vackert landskap, medeltida stadsmiljö, byggnader 13
Främmande fågel Stränder, vackert landskap, miljöbilder 18
Tempelriddarens Medeltida stadsmiljöer, medeltidsveckan 20
Skatt II

Antal kontakter för varje film redovisas i andra kolumnen i bilaga.

2.3. Marknadsföringsvärdet av exponeringen av Gotland i
filmerna

Marknadsföringsvärdet beräknas enligt följande modell:
Exempel:
En film når en publik på totalt 1,8 miljoner tittare enligt följande värde:

- Bio 500 000 publik * 60 öre * exponeringsvärde 3 * 10 exponeringar = 9 Mkr
- DVD 300 000 publik * 60 öre * exponeringsvärde 3 * 10 exponeringar = 5,4 MKr
- TV 1 000 000 publik * 25 öre * exponeringsvärde 3 * 10 exponeringar = 7,5 MKr
- Det totala värdet eller kontaktkostnaden är 21,9 MKr

Publik (miljoner kontakter) Exponeringsvärde alla Gotland-filmer

Sverige 18,7 114 miljoner kronor
Övriga Europa 56,6 207 miljoner kronor
Publik / Exponeringsvärde 75 393 miljoner kronor

Notera att andelen av publiken som ser filmerna via olika media skiljer sig åt från land
till land.

Exponeringen av Gotland i filmerna värderas till totalt 393 miljoner kronor (i Sverige
och Europa). Eftersom både publikprognos, Gotlandskontakterna i filmerna och
kontaktvärdet är försiktigt räknat antas det faktiska exponeringsvärdet ligga högre.

Det faktiska värdet beror på hur pass intressanta målgrupper som nås av
Gotlandsassociationerna och faktiskt kan tänka sig att åka till Gotland. För att ta reda på
detta krävs en analys som även omfattar målgrupperna i de olika länderna och deras res-
och filmvanor.

Copyright © Joakim Lind, Cloudberry Communications AB 10
3. Effekter på besöksnäring
Regionfrämjare och filmkommissionärer över hela världen har sett värdet av att
exponeras för filmbranschen och i filmer. Genom framgångsrik marknadsföring av
filmregionen och exponering av regionen i filmer kan de attrahera filmfolk, deras
pengar, investeringar och turister.

Exponering av en plats eller region genom en film skapar och påverkar vår mentala bild
av platsen. Vår världsbild formas till stor del genom informationsflödet från
mediebilder, nyheter, artiklar, dokumentärer, TV-filmer och spelfilmer.

3.1. Filmturism med internationella exempel

Idag finns ett fenomen som kallas filmturism. Människor ser en plats och region i en
film och åker dit. Turisten kan få del av världen filmen skildrar och kan följa i
karaktärernas fotspår.

Turister som planerar sitt resande helt och hållet efter filmer får än så länge betraktas
som en liten grupp turister. Men dessa resenärer blir vanligare. I en tid där
konsumenternas tid blir knappare efterfrågas färdigpaketerade sammanhang; mat,
homestaging, personal staging, kändisars topplistor av böcker, musik och intressen.
Tiden för att göra individuella upptäckter och övervägda beslut har blivit mindre. Nu
efterfrågas större koncept – konsumenter köper paketerade beslut, en paketerad livsstil,
ett sätt att vara.

Detta syns även inom turistområdet. Turister reser i ökande grad för att upptäcka vad de
läst om i exempelvis skönlitteratur, sett på TV eller i en spelfilm.

Enligt en undersökning brittiska reseföretaget Thomson Holidays genomförde i juli
2004 angav 80 procent att de planerar sina resor efter att ha sett platserna på film.
Exponering av platser och regioner i filmer har inflytande på hur världen uppfattas och
är även i större eller mindre utsträckning med och påverkar vårt val av resmål och
semesterort.

Enligt italienska Cineturismo har utbudet av paketresor för filmturister växt avsevärt de
senaste åren. I bara USA finns idag tio miljoner filmturister och de blir stadigt fler.
Enligt en FN-rapport omsätter filmturismen hundratals miljoner dollar.

Turistrådet i Australien prioriterar nu sina satsningar på filmturism. Grannlandet Nya
Zeeland ligger redan långt framme efter nationella turistframgången efter Peter
Jacksons Sagan om Ringen-filmer. I en undersökning som nya zeeländska turistrådet
gjorde 2003 visade att 10 procent av 2,2 miljoner besökare säger att filmerna var den
främsta orsaken till att de åkte.

Det finns åtskilliga framgångsexempel på vad exponering i filmer kan göra för turismen
till en region. Alnwick Castle som blivit känt genom Harry Potter-filmerna har gjort att
omsättningen från filmturister till Alnwick i Northumberland, en avlägsen region i norra
England, gått från blygsamma nivåer till att omsätta 13 miljoner Euro per år.

Copyright © Joakim Lind, Cloudberry Communications AB 11
Turisteffekter kan också ses till platser som ännu inte exponerats genom filmer. Staden
Lincoln i Storbritannien hade redan före premiären av “The da Vinci Code” blivit känd
och staden har aldrig upplevt så många turister. Inspelningsplatserna av Star Wars i
Tunisien har också lockat mängder av turister och har bidragit till ett ökat intresse för
åka till Tunisien.

3.2. Filmernas förmodade effekter på turistströmmar till Gotland

År 2006 gjorde Cloudberry Communications på uppdrag av Region Skåne, Position
Skåne och Oresund Film Commission en undersökning om Wallanderfilmernas
betydelse för Skånes turistnäring. Resultatet från rapporten visade att turistnäringen
väntades öka 4-10 procent under de närmsta tre åren efter exponering i internationellt
framgångsrik film.

Det är värt att notera att 10 framgångsrika filmer inte ger en tiofaldig ökning av
turismen utan resonemanget får snarare utgå från att någon film skapar ett initialt
intresse för en region. Om intressenten kommer i kontakt med ytterligare filmer som
utspelar sig på Gotland kommer detta snarar att förstärka det initiala intresset om detta
sedan resulterar i en faktisk resa beror på en mängd oberoende faktorer bland annat
tillgängligheten av resor och eventuella paket till destinationen. Vidare bör det sägas att
paketresor kopplade till filmturism bör arrangeras med försiktighet. I intervjuerna i
samband med Wallanderrapporterna visade det sig att många turister som reser i en
films fotspår vill upptäcka platsen själv. Det kan finnas anledning att behålla det
genuina.

Det som kan sägas är att filmer medverkar till och påverkar vår världsbild och hur vi
planerar våra resor och resmål. Ofta kan denna påverkan sannolikt göras omedvetet. Det
betyder att om du ställer frågan vad som gjorde att du fattade beslutet att åka till
Gotland kan svaret mycket väl vara andra orsaker än just filmerna.

Att regionalt investera i filmproduktion bidrar tveklöst till att skapa och förvalta
uppfattningen om en plats eller region och ger betydligt större effekt än vad
annonskampanjer någonsin kan nå upp till.

Däremot visar det sig att exponering av Gotland på film behöver följas upp med annan
riktad marknadsföring på kort sikt i de länder där filmen visas, för att full effekt på
resandet till Gotland skall uppnås. Det kan vi se i exempel kopplade till Wallander och
Arn.

Antalet gästnätter på Gotland har mellan 2005 – 2007 ökat med 19,5 procent.

De första två filmerna i Mari Jungstedts-serien Der Kommissar und das Meer sändes
under jul- och nyårshelgerna 2007. Dessa filmer sågs av sammalagt 10 miljoner
personer.

Enligt besöksprognosen för 2008 kommer antalet gästnätter från tyska besökare att öka
med 8 procent. Vi vet att några av filmerna som spelats in på Gotland och som visats I

Copyright © Joakim Lind, Cloudberry Communications AB 12
Tyskland är populära filmer/TV-serier som med stor sannolikhet bidragit med några av
dessa 8 procent.

Om vi antar att filmerna eller åtminstone några av filmerna som är inspelade på Gotland
är framgångsrika och har bidragit till en ökning av turismen på 1- 3 procent motsvarar
den ökningen upp till ytterligare cirka 22 000 fler övernattningar per år eller 66 000
över en treårsperiod (720 000 övernattningar 2007) eller ytterligare omsättning från
turismen på upp till 48 miljoner kronor per år eller 143 miljoner kronor över en
treårsperiod (baserat på att turisterna spenderade 1,6 miljarder kronor 2007).

Copyright © Joakim Lind, Cloudberry Communications AB 13
2009-02-18

Joakim Lind
Mobil: 0709-286973
joakim.lind@cloudberry.se

Cloudberry Communications AB
Norrlandsgatan 12, 4tr
111 43 Stockholm
SWEDEN

Copyright © Joakim Lind, Cloudberry Communications AB 14

Related Interests