ITEM OBJEKTIF

NORDIN TAHIR IPG Kampus Ipoh

Nordin Tahir, IPIP

KLASIFIKASI ITEM OBJEKTIF

Ujian Objektif

Jenis Item Respons Bebas
  

Item Memerlukan Jawapan Pendek Item Melengkapkan Ayat Item Perkaitan Item Betul / Salah Item Jenis Padanan Item Jenis Pengelasan Item Aneka Pilihan
  

Jenis Item Respons Tetap
   

Jawapan Terbaik Jawapan Negatif Jawapan Pilihan / Opsyen
Nordin Tahir, IPIP

DIFINISI ITEM OBJEKTIF

Memberi maklum balas segera kpd pelajar mengenai perkembangan dirinya dari aspek kognitif, afektif, kemahiran @ personaliti. Membolehkan pelajar meneruskan aktiviti pemulihan atau pengayaan. Dapat menunjukkan status pencapaian pelajar.

Terapat 2 jenis ujian objektif  Jenis item respon bebas (seperuh objketif)  Jenis item respon tetap (objektif)
Nordin Tahir, IPIP

 Berikan dua jenis penilaian? Nordin Tahir.1.1. IPIP . ITEM YG MEMERLUKAN JAWAPAN PENDEK  Contoh :  Bilakah Malaysia mencapai kemerdekaan?  Tulis dalam perkataan nombor 89. JENIS ITEM RESPONS BEBAS 1.

1.   Proses tumbuh-tumbuhan menghasilkan makanan dinamakan sebagai ______________ Tumbuh-tumbuhan menggunakan gas ______________ untuk menghasilkan makanan manakala gas ______________ dibebaskan ke udara. Calon dikehendaki mencantumkan jawapan-jawapan tersebut (cantuman sesuai) atau mencantumkan jawapan-jawapan mengikut sekuen (cantuman sekuen).  Contoh : Item Melengkapkan Ayat.2. Nordin Tahir. IPIP . ITEM ANEKA PELENGKAP  mengandungi lebih drp 1 jawapan betul.

2. Nordin Tahir. 5. 4. IPIP . 3. Contoh : Cantuman Sesuai Nyatakan maklumat-maklumat yg perlu ada dalam JPU 1.

IPIP . Contoh : Cantuman Sesuai (Jawapan) Nyatakan maklumat-maklumat yg perlu ada dalam JPU 1. Aras kesukaran. Nordin Tahir. Aras kemahiran yang hendak diuji 4. Kandungan topik-topik yg hendak diuji 3. Peruntukan pratusan item / soalan 5. Bentuk dan panjangnya sesuatu ujian 2.

 Contoh : Cantuman Sekuen Tuliskan langkah-langkah yg betul membina soalan ujian Nordin Tahir. IPIP .

IPIP . Contoh : Cantuman Sekuen (Jawapan) Tuliskan langkah-langkah yg betul membina soalan ujian Menentukan objektif Membina JPU Menulis item ujian Praujian Mengubah suai item ujian Nordin Tahir.

1. IPIP . tuliskan nama bunga yg menjadi lambang kebangsaan negara tersebut:  Malaysia : _________________  Belanda : _________________  Tuliskan klasifikasi ujian yg betul sesuai dengan penerangan yang diberikan :  Item soalan yg menerlukan satu jawapan yg betul : ________________  Ujian yg digunakan untuk menentukan prestasi individu berdasarkan alat poengukuran yg sama : ________________ Nordin Tahir. ITEM PERKAITAN  Contoh :  Di sebelah nama setiap negara.3.

SALAH    Item berbilang pilihan ini mengandungi jenis dua pilihan.1. Pilihan yang biasa diberikan ialah. Nordin Tahir.  Ya – Tidak  Betul – Salah  Benar – Tidak Benar  Sama – Bertentangan  Tepat – Tidak Tepat. Calon dikehendaki menentukan betul atau salah pernyataan-pernyataan diberikan. ITEM BETUL . JENIS ITEM RESPONS TETAP 2. IPIP .2.

IPIP . Nordin Tahir.SALAH @ : Kenyataan BETUL – SALAH perlu berkaitan dgn perkara penting sahaja @ : Pokok soalan hendaklah tepat / kenyataan harus benar-benar betul @ salah @ : Jgn guna kenyataan yg terlalu nyata benar @ salah @ : Bina banyak kenyataan yg salah sbb calon cenderung pilih BETUL sbg jawapan bila MM kurang pasti @ : Menggunakan perkataan yg penting @ : Jgn menggunakan ayat yg panjang @ : Mengandungi satu idea utama sahaja @ : Jgn mengeluarkan pokok soalan secara terus drp buku teks.PRINSIP MEMBINA ITEM BETUL .

( YA / TIDAK ) 3. Pilih ungkapan yang boleh digolongkan sebagai rujukan kriteria (a) Markah Faiz tertinggi dlm kelas bg mata pelajaran Sains ( YA / TIDAK ) (b) Low Yat selalu tidak dpt membezakan huruf ‘d’ dan ‘b’ ( YA / TIDAK ) (c) Lompatan Ali mencapai ketinggian 1.Contoh : 1. Tandakan (/) pada jawapan yang betul dan (x) pada jawapan yg salah. (a) Ujian rujukan norma juga dikenali sebagai ujian pencapaian reletif ( (b) Penilaian sumatif biasanya diadakan secara berkala ( ) ) 2. Pilih tandakan (/) pd pernyataan yang benar dan (x) pd pernyataan yg salah (a) Kesahan merujuk kepada sejauh mana sesuatu ujian itu benar-benar menguji perkara-perkara yg hendak diuji ( ) (b) Kebolehparcayaan sesuatu ujian merujuk kpd pencapaian yg ada ketekalan atau ketepatan dalam skor-skor ujian ( ) Nordin Tahir. IPIP .1 meter ( YA / TIDAK ) (d) Musa dapat menggunakan dgn baik tanda noktah dan tanda koma dlm penulisan karangannya.

Contoh : 1. IPIP . BETUL SALAH (a) Soalan anekapilihan adalah soalan berbentuk objektif (b) Setiap soalan aneka pilihan mengandungi rangsangan. Jawab soalan BETUL – SALAH berikut dengan cara menanda ( / ) pada kotak yang menjadi jawapan anda. Nordin Tahir. pokok soalan dan pilihan (c) Penganggu adalah jawapan yg jelas salahnya bg calon yang meneka jawapan (d) Pokok soalan hendaklah hanya dalam bentuk soalan (e) Jawapan yang ditentukan oleh penggubal adalah muktamad (f) Biasanya rangsangan diletakkan lebih dahulu daripada masalah.

2. Nordin Tahir. premis atau stimuli dan beberapa penyelesaian masalah atau tindakbalas. IPIP . Ia mempunyai sifat homogen sama ada di bahagian masalah atau tindak balas.2. Item Padanan  Item padanan mengemukakan masalah. Tindakbalas boleh digunakan lebih daripada sekali.3.  Item padanan dibahagikan kepada:  (a) Item padanan homogen mudah  (b) Item padanan perhubungan logik  (c) Item padanan jenis klasifikasi.

IPIP .PRINSIP MEMBINA ITEM PADANAN @ : Aras padanan perlulah logik @ : Butiran soalan di sebelah kiri berbeza drp butiran soalan di sebelah kanan @ : Calon memehami arahan yg disediakan @ : Item soalan dan pilihan dlm halaman yg sama @ : Perkataan disusun mengikut abjad Nordin Tahir.

3.2.2. IPIP .1 Item Padanan Homogen Mudah  Contoh : Padankan pernyataan dalam ruangan A dengan B A Ujian Pencapaian Relatif Penilaian Formatif Penilaian Sumatif B Peperiksaan Akhir Tahun Ujian Rujukan Norma Penilaian Portfolio Nordin Tahir.

2.2.3. IPIP .2 Item Padanan Perhubungan Logik  Contoh : A B Nordin Tahir.

IPIP .3 Item Padanan Jenis Klasifikasi  Contoh : Suaikan kaum (A) dengan perayaan (B) A Kaum Melayu Kaum India Kaum Cina B Gong Xi Fa Chai Hari Raya Aidil Adha Taipusam Nordin Tahir.2.2.3.

Sejauh mana hasil jawapan calon dpt ditafsir 3. IPIP . E.3. Item Pengelasan Di bawah ini ialah satu senarai ciri-ciri ujian yang baik A. Pencapaian yg ada ketekalan dlm skor-skor ujian 4. C.3. B. Kesahan Kebolehpercayaan Keobjektifan Kebolehtadbiran Kebolehtafsiran Pilih ciri-ciri ujian yang baik bagi setiap pernyataan yg berkut 1.2. Kebolehan ujian menguji perkara yg hendak diuji 5. Kelicinan perlaksanaan ujian di dalam bilik darjah 2. Ketepatan pemeriksa memeriksa jawapan calon Nordin Tahir. D.

4. IPIP . Item Isi Tempat Kosong • Item ini memerlukan calon memilih jawapan yang terbaik dari beberapa jawapan yang disediakan di tempat kosong Tingkah laku Pengujian Jadual Penentu Ujian Formatif Kesahan Ujian rujukan kriteria adalah lebih bersifat ______________ ________________ merupakan satu prosedur yang sistematik utk Mengukur perubahan dari aspek _____________ seseorang individu Cara terbaik untuk memastikan ______________ sesuatu ujian adalah Dengan menyediakan ______________________ Nordin Tahir.2.3.

Nordin Tahir. Item Aneka Pilihan • • • • terdapat beberapa pilihan @ opsyen. analogi dan negatif. 1981) AP dibahagikan kpd : • pokok soalan (stem) yang mempunyai rangsangan (stimulus) • pilihan (option) : satu drp pilihan adalah jawapan (key) dan pilihan bukan jawapan dinamakan penganggu (distractor) ada empat jenis pilihan iaitu satu jawapan betul. jawapan terbaik. IPIP .3.2. AP digolongkan dlm kumpulan soalan jawapan tetap kerana jawapannya telah disediakan (Hopkins.5.

11 AP iaitu
• • • • • • • • •


• •

Satu jawapan betul Jawapan terbaik Analogi Antonim Negatif Mencari kesalahan Jawapan disenaraikan Aturan terbaik Cantuman sesuai Cantuman sekuen Soalan Interpretif Kloz (cloze)
Nordin Tahir, IPIP

PRINSIP MEMBINA ITEM ANEKA PILIHAN
@: @: @: @: @: @: @: @: @: Pokok soalan hendaklah bermakna / mudah difahami Membayangkan satu masalah yg khusus Mengandungi bahan-bahan yg relevan Kurangkan pokok soalan yg negatif Mengandungi satu jawapan betul Penganggu hendaklah munasabah Jawapan betul di A, B, C, D, E perlu diubah-ubah. Sediakan 4 @ 5 pilihan jawapan Item-itemyg berlainan drp yg pernah diberikan di bilik darjah @ : Pilihan jawapan hendaklah disusun mengikut tertib / sejajar dgn pokok soalan
Nordin Tahir, IPIP

(a). Satu Jawapan Betul

Setiap ayat / soalan belum lengkap di ikuti oleh beberapa jawapan. Hanya satu jawapan sj yg betul. Jawapan yg dipilih ditandakan dlm borang

Membuat pertimbangan baik buruk mengenai sesuatu perkara berdasarkan pelbagai maklumat adalah berkaitan dengan proses
(A). penilaian (B). pengujian (C). pengukuran (D). perbandingan
Nordin Tahir, IPIP

IPIP . Hanya satu jawapan paling tepat / terbaik Pokok soalan sering guna perkataan PALING. Setiap jawapan ada kebenarannya ttp tdk tepat. ujian yang paling sesuai digunakan ialah (A). UTAMA Untuk tujuan pengaliran pelajar. rujukan norma (D). formatif (C). Jawapan Terbaik • • • Setiap ayat / soalan di ikuti oleh beberapa jawapan. sumatif (B). rujukan kriteria Nordin Tahir.(b).

87. Mengamankankeadaan huru-hara akibat pergaduhan Kongsi Gelap. 87. Memajukan kemudahan awan di negeri-negeri Melayu (B). Melindungi kepentingan ekonomi Inggeris di Tanah Melayu (C).66 (D). (A).60 (B). Skor keseluruhan bagi 9 orang calon yang mengambil peperiksaan mata pelajaran Sains ialah 789. 87. Hitungkan nilai min bagi mata pelajaran tersebut.70 (C). IPIP . 88.Tujuan UTAMA campurtangan Inggeris dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu yg bermula pada tahun 1874 di Negeri Perak ialah (A). Mendamaikan persekentaan politik pembesar Melayu (D).00 Nordin Tahir.

(I). Pengetahuan Nordin Tahir. Ke manakan Alin dan rakannya pergi? (II). Dimanakah Alin dan rakannya berada? (III). Kefahaman (D). Apakah tujuan Alin dan rakannya pergi ke pasaraya? Apakah aras soalan di atas mengikut taksonomi Bloom? (A). Analisis (C). IPIP . Sintisis (B). Alin pergi membeli majalah dengan siapa? (IV).Jawapan Terbaik Alin dan rakannya pergi ke pasaraya untuk membeli majalah.

Merah (C). Hitam : Putih (A). Merah (B). Analogi • Setiap pasang perkataan soalan di ikuti dgn empat @ lebih pasangan perkataan pilihan.(c). IPIP . Kain : : : : Tua Hijau Jambu Merah Nordin Tahir. • Pilih pasangan pilihan yg berkaitan dgn pasangan soalan. Merah (D).

(d). Ujian Rujukan Norma (D). Ujian Subjketif (C). Ujian Sumatif (B). Pilih perkataan yg berlawanan / bersamaan dgn perkataan berhuruf besar UJIAN FORMATIF (A). Antonim (berlawanan) • • Setiap soalan di dimulakan dgn huruf besardiikuti dgn empat @ lebih pasangan perkataan pilihan. IPIP . Ujian Rujukan Kriteria Nordin Tahir.

IPIP . kecuali (A). PALING KURANG • Kesemua jawapan adalah betul kecuali 1 yg salah Pernyataan di bawah menunjukkan beberapa jenis kesahan dalam penilaian. kesahan ramalan (C). kesahan pentadbiran Nordin Tahir. BUKAN. kesahan isi (B). kesahan serentak (D).(e). Negatif • • Calon dikehendaki mencari fakta yg bertentangan Pokok salan kerap kali mengandungi perkataan KECUALI.

sukatan pelajaran sekolahCina telah disediakan oleh Inggeris Manakah diantara pernyartaan di bawah bukan kepentingan penilaian sumatif kepada guru dan pelajar (A). IPIP .Pernyataan-pernyartaan berikut berkenaan dengan sistem pendidikan zaman penjajahan Inggeris sebelum Perang Dunia II adalah benar KECUALI (A). bukti keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (C). sekolah-sekolah Tamil ditubuhkanoleh penguasa ladang (D). maklum balas tahap prestasi pencapaian pelajar (B). ramai kanak-kanak Melayu mengaji di sekolah pondok (C). pengiktirafan kejayaan dalam bentuk pemberian sijil Nordin Tahir. memberi penghargaan kepada pelajar yang berjaya (D). sekolah Inggeris terbuka kepada semua kaum (B).

II dan III (B). kesihatan (III). IPIP . II dan IV (C).Jawapan Beberapa Pilihan / Opsyen Pernyataan di bawah menunjukkan beberapa faktor yang boleh mempengaruhi kebolehpercayaan sesuatu ujian. I. II. permarkahan (IV). (I). I. III dan IV Nordin Tahir. emosi (II). III dan IV (D). I. suasana persekitaran Apakah faktor yang boleh mempengaruhi kebolehpercayaan sesuatu ujian (A).

KEFAHAMAN 3.ARAS ITEM OBJEKTIF 1. IPIP . PENGETAHUAN 2. PENILAIAN Nordin Tahir. APLIKASI 4. SINTESIS 6. ANALISIS 5.

1 ITEM OBJEKTIF ARAS PENGETAHUAN @ : Soalan yg menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta-fakta spesifik. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Pendidikan Islam mula dilaksanakan di sekolahsekolah di Malaysia pada tahun A B C D 1996 1997 1998 1999 Nordin Tahir. prosedur. konsep asas dan prinsip 1. IPIP . istilah.kaedah.

IPIP . konsep atau prinsip Nordin Tahir.2 ITEM OBJEKTIF ARAS KEFAHAMAN @ : Item yg menguji kebolehan calon utk memahami menterjemah dan menginterpretasi fakta.

prinsip. Nordin Tahir. bawa dia berjumpa guru disiplin sekolah D. Memujuknya supaya memberi perhatian C. A. IPIP . Beri dia peluang untuk meluahkansebarang kesulitannya. hukum atau fakta asas 1. Sabah. Dia sentiasa termenung dan melihat keluarbilik darjah. Meminta dia duduk di hadapan kelas B.3 ITEM OBJEKTIF ARAS APLIKASI @ : Menguji kebolehan calon menggunakan konsep. Seorang pelajar Tingkatan 1 baru sahaja bertukar dari SMKASandakan.

4 ITEM OBJEKTIF ARAS ANALISIS @ : Menguji keolehan calon untuk mencerakinkan idea-idea besar kpd bhg-bhg kecil. membuat perbandingan dan menghuraikan perhubungan Nordin Tahir. IPIP .

mentafsir dan membuat suatu rumusan Nordin Tahir. IPIP .5 ITEM OBJEKTIF ARAS SENTESIS @ : Menguji kebolehan calon utk menggabungkan idea-idea kecil.

6 ITEM OBJEKTIF ARAS PENILAIAN @ : Menguji keolehan calon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran. IPIP . tugasan atau kaedah. Nordin Tahir.

IPIP .Nordin Tahir.

menggabungkan & mengintergrasi idea-idea yg berkaitan KATA-KATA KERJA Bezakan. mengesahkan. prinsip.ARAS KEMAHIRAN ITEM OBJEKTIF ANEKA PILIHAN ARAS KEMAHIRAN DLM BIDANG KOGNITIF 4. Gubahkan. 5. Buktikan. PENILAIAN : Menguji kebolehan MM membuktikan. Asingkan. Merekabentuk. Bandingkan. Tafsirkan. merumus atau memberi pendapat sesuatu pernyataan. IPIP Nilaikan. teori dsbnya Nordin Tahir. karya. Bandingkan . mengkritik. SINTESIS : Menguji kebolehan MM mencantumkan. ANALISIS : Menguji kebolehan calon membanding & menghuraikan faktor kesamaan. Rumuskan. Klasifikasikan Gabungkan. Bezakan. Karangkan Kumpulkan. Buktikan. 6. Aanalisis Bahagikan. menilai. Ulaskan. Tafsirkan. Huraikan. Susunkan. Btkkan. ciptaan. perbezaan & perhubungan di antara satu sama lain.

Kesahan tinggi sbb isi kandungan disediakan dgn guna JPU & menguji isi kandungan ikut aras kemahiran yg dikehendaki Nordin Tahir. Boleh diguna menguji isi kandungan ikut topik dlm pelbagai aras kemahiran. IPIP    .KELEBIHAN ITEM OBJEKTIF  Keobjektifan tinggi sbb mudah diperiksa & pemeriksa beri markah sama Kebolehpercayaan tinggi sbb banyak item dlm pelbagai bidang boleh ditadbir.

 Kebolehtadbiran tinggi sbb mudah dibina.  Ujian pra boleh kawal mutu item objektif. Nordin Tahir. ditadbir dan diperiksa. Kesuaian item dinilai dgn analisis indek kesukaran & indek diskriminasi menjadi ianya bermutu tinggi Boleh disediakan semua aras kemahiran kongnitif ikut Taksonomi Bloom   Sesuai uji kefahaman bidang yg dipelajari. IPIP . Prestasi calon lemah bahasanya tdk terjejas bila menjawab soalan objketif.

KELEMAHAN ITEM OBJEKTIF  Ujian bermutu sukar dibina sbb perlukan masa dan kemahiran yg tinggi Tdk sesuai diguna utk uji bidang kognitif pd aras tinggi (analisis. IPIP    . sinteses & penilaian) Calon lemah cenderung meneka jawapan Kurang sesuai utk penilaian formatif spt mengesan kelemahan dlm pengunaan bahasa Nordin Tahir.

menghurai idea & memberi pendapat dlm tulisan Kesahan rundah jika calon bijak ‘menolak’ g. Tdk menguji kemahiran menyusun. IPIP .balas salah dan meneka kuncinya yg berkemungkinan betul   Kebolehpercayaan rendah jk calon yg dilatih menjawab item objketif lazimnya dpt tingkatkan prestasi ujian objketif yg diberikan kemudian Nordin Tahir.

IPIP .ITEM SUBJEKTIF ABDUL AZIZ SHAMSUDDIN MPIP 2006 Nordin Tahir.

4. Dua jenis ujian subjektif  Jawapan pendek  Jawapan tidak terhad. Nordin Tahir. IPIP . Jawapan mungkin satu ayat. menceritakan. mengemukakan pandangan dengan menggunakan perkataan sendiri. UJIAN SUBJEKTIF      Berbentuk karangan / esei MM bebas bertindak balas terhadap soalan yg diberi spt memilih. perenggan atau karangan Pemeriksaan secara subjektif dilakukan berdasarkan kriteria pemarkahan yg dibuat sebelum ujian.

IPIP .4. Tafsirkan. Manakah. Nyatakan.1. Berapakah. Jawapan Pendek / Gerak balas terhad  Solan yg tentukan btk dan batasan kandungan gerakbalas calon / gerakbalas yg ringkas (satu frasa. JENIS JAWAPAN PENDEK 4.1. ayat ) Kata dasar : Apakah.1. Terangkan. Senaraikan. Bilakah. Tuliskan dll  Nordin Tahir. Berikan. Siapakah.

 Tuliskan satu perkataan yg memberi makna pendidikan  Takrifkan ujian objektif dengan menggunakan tidak melebihi daripada tiga ayat. Nordin Tahir. Contoh :  Tuliskan satu ayat tentang ‘Penilaian’  Apakah maksud pengujian?  Berikan perbezaan antara penilaian dan pengukuran. IPIP .

Ujian Berstruktur  Item ini mengandungi maklumat dalam pokok item.4.2. ______________________________________________________ ii. IPIP .1.  Calon dikehendaki mengkaji maklumat tersebut dan seterusnya memberi respon kepada maklumat tersebut dengan menjawab beberapa item untuk menguji kefahamannya terhadap situasi yang diberi. ______________________________________________________ Nordin Tahir. Contoh Berikan tiga sebab mengapa JPU perlu disediakan oleh guru? i. ______________________________________________________ iii.

Contoh Senaraikan lima perkara yang perlu ada di dalam JPU i. ____________________________________________________ Jelaskan tiga kelemahan sesuatu ujian yang dibina tanpa JPU i. ____________________________________________________ iii. ____________________________________________________ v. ____________________________________________________ ii. ____________________________________________________ iv. ____________________________________________________ ii. IPIP . ____________________________________________________ Nordin Tahir. ___________________________________________________ iii.

Apakah yang anda perhatikan selepas 1 minit? Jawapan : _______________________________ 2. Aapakah rumusan anda berdasarkan pemerhatian ujikaji di atas? Jawapan : _______________________________ Nordin Tahir. Mengapakah kejadian di atas boleh berlaku? Jawapan : _______________________________ 3.Contoh Sebatang lilin yang bernyala ditutup dengan sebijik gelas 1. IPIP .

1.2. Terdapat Dua item esei :   Nordin Tahir.4. Aras soalan yang perlu dikenal pasti kerana item esei amat bergantung kepada hasil atau bentuk jawapan yang dikehendaki. IPIP .2. Esei  Ujian esei digunakan dengan tujuan untuk melihat kebolehan pelajar mengeluarkan pendapat dan menganalisis secara lebih mendalam tentang idea yang diberikan. JENIS JAWAPAN TIDAK TERHAD 4.

Ukur proses pemikiran. sintesis dan penilaian. Item Terbuka / Gerakbalas Lanjutan  Memerlukan calon menulis ttg sesuatu topik yg dikemukakan dlm ayat yg lengkap. induksi dan imaginasi lebih tinggi aras analisis. perenggan atau dalam karangan yang lebih panjang. Nordin Tahir. IPIP  . daya kreasi. keaslian idea. inferensi.  Libat soalan jenis perbincangan / calon bebas menjawab / hurai idea @ pendapat.

Bincangkan. Mengapakah. Terangkan. IPIP  . Nordin Tahir. Rancangkan. Rencanakan. Kata dasar lazimnya Huraikan.  Rancangkan satu projek kecerian di sekolah anda. Tunjukkan. Bezakan. Bandingkan. Nilaikan. Bagaimanakah. Tafsirkan dll Contoh :  Bezakan konsep-konsep Penilaian Formatif dengan Penilaian Sumatif  Huraikan kelebihan dan kelemahan ujian objketif  Bagaimanakah nilai-nilai murni dpt diterapkan dalam jiwa kanak-kanak di sekolah dengan jayanya?  Tulis satu karangan bertajuk “Refomasi Pendidikan Di malaysia selepas 1980”.

 Item Berpandu  Memerlukan calon menulis ttg sesuatu topik yg dikemukakan dlm ayat yg lengkap. Aktiviti-aktiviti  iv. Kejayaan yg telah dicapai Nordin Tahir. Faedah-faedah  v. Contoh Soalan Item Berpandu  Setiap pelajar diwajibkan menyertai aktiviti kokurikulum di institut. Nama jenis aktiviti kokurikulum  ii. Tujuan  iii. Pilih satu daripada aktiviti kokurikulum yg anda sertai dan menulis sebuah karangan dengan menggunakan isi-isi penting berikut :  i. IPIP  . perenggan @ karangan yg lebih panjang tetapi perlu mengikut arahan dan tuntutan yg diberi.

c. b. . c. 2. CONTOH-CONTOH SOALAN SUBJEKTIF Berapa bucukah yg terdpt dlm sebuah kubus? Senaraikan dua ciri khas yg terdpt dlm mamalia? Siapakah yg pertama menyarankan konsep pembentukan Malaysia? Terangkan dgn menggunakan satu ayat anda sendiri maksud ‘aras kemahiran’ dalam bidang pendidikan. PENGETAHUAN a. KEFAHAMAN b. Mengapakah 4 x 5 = 20? Huraikan konsep disiplin diperingkat sekolah. Nordin Tahir. IPIP 1.ARAS KEMAHIRAN ITEM SUBJEKTIF ARAS KEMAHIRAN a.

APLIKASI a. Buat satu ayat dgn menggunakan simpulan bahasa ‘khabar angin’ Tulis sepucuk surat kpd Pengarah Pelajaran Negeri utk memohon kebenaran bertukar sekolah. b. b. IPIP . 4. Bandingkan kebaikan ujian objektif dgn ujian subjektif Analisiskan faktor-faktor yg mempengaruhi pembentukan Falsafah Pendidikan Negara. ANALISIS c. Bezakan ‘gula’ dgn ‘gula-gula’. CONTOH-CONTOH SOALAN SUBJEKTIF Cari perimeter segitiga yg mempunyai panjang sisi 5 cm. c. 3. Nordin Tahir.ARAS KEMAHIRAN a. 12 cm dan 13 cm.

ARAS KEMAHIRAN a. b.. 6. SINTESIS a. b. c. CONTOH-CONTOH SOALAN SUBJEKTIF Bagaimanakah nilai-nilai murni dpt dintergrasikan dlm aktiviti kokurikulum Rancangkan langkah-langkah yg boleh mempertingkatkan prestasi dlm pbj BM Gubahkan satu pantun bertemakan ‘kasih sayang’ Nilaikan buku ‘Sejarah Melayu’ dari sudut sastera Aapakah pendapat anda terhadap Wawasan 2020 Kritikan program KBSR yg dilaksanakan di sekolah rendah. IPIP . PENILAIAN Nordin Tahir. 5. c.

Nordin Tahir. Apa. Bezakan 7. Terangkan 5. IPIP . siapa. Nialaikan. Rangkakan 4. bila dan mana 2. Bandingkan 8. Kembangkan 10. Bincangkan 9. Ringkaskan 11.Weidemen (1941) : soalan subjektif boleh dibina dlm sebelas peringkat aktiviti mental mengikut susunan dr mudah ke kompleks spt berikut : 1. Senaraikan 3. Ceritakan 6.

PANDUAN MEMBINA SOALAN SUBJEKTIF (GERAK BALAS TERHAD / TERTUTUP) @ : Dibina dlm btk soalan @ lengkapan @ : Bina item btk soalan lebih banyak sbb maksud soalan lebih jelas berbanding btk lengkapan @ : Bina item btk lengkapan sbb item berbtk pernyataan kelihatan memerlukan jawapan yg panjang ttp sebenarnya tdk @ : Soalan lengkapan harus ada tempat kosong di akhir pernyataan Nordin Tahir. IPIP .

PANDUAN MEMBINA SOALAN SUBJEKTIF (GERAK BALAS TERHAD / TERTUTUP) @ : Perkataan pelengkap harus merupakan perkataan yg penting dlm pernyataan @ : Elak terlalu banyak tempat kosong dlm satu pernyataan sbb akan hilang erti pernyataan itu. IPIP . @ : Tempat kosong perlu disediakan sama panjang sama ada jawapan itu panjang @ pendek supaya calon tdk mendapat klu. @ : Setiap soalan hanya mempunyai satu jawapan yg betul sahaja. Nordin Tahir.

@ : Skima pemarkahan perlu disediakan utk tingkatkan keobjektifan @ : Jgn beri soalan pilihan ttp wajibkan calon menjawab semua soalan utk tingkatkan kebolehpercayaan. Nordin Tahir. IPIP .PANDUAN MEMBINA SOALAN SUBJEKTIF (GERAK BALAS LANJUTAN / TERBUKA) @ : Bina soalan berdasarkan isi pelajaran yg telah dipelajari @ : Guna bahasa jelas / tepat utk elak kekeliruan @ : Soalan spasifik supaya MM dpt menjawab ikut skop & masa yg ditetapkan @ : Item harus meliputi topik pelajaran dan dlm pelbagai aras kemahiran utk meningkatkan kesahan.

UBAHSUAI : Terangkan maksud kaedah penyelesaian masalah. kemudian huraikan lima langkah yang biasanya dijalankan semasa menggunakan kaedah ini dalam aktiviti pbj Nordin Tahir.Contoh kelemahan soalan subjektif yg dikenal pasti melalui pentafsiran dan cara atasinya 1 CONTOH SKOP JAWAPAN TERLALU LUAS : Bincangkan kaedah penyelesaian masalah MASALAH : Jawapan tdk terbatas / MM tdk tahu perkara fokus utama. IPIP .

IPIP . Bincangkan. 3 KESUKARAN SOALAN DI LUAR KEMAMPUAN MM : Terangkan bagaimana anda mencipta sesuatu CONTOH alat komputer yg boleh menyelesaikan pelbagai masalah harian. Bincangkan. UBAHSUAI : Huraikan lima kegunaan komputer utk manusia pada masa kini.2 SOALAN YG MENIMBULKAN PERBALAHAN : Pendidikan sains adalah lebih penting drp CONTOH pendidikan moral. UBAHSUAI : Pendidikan sains adalah teras kemajuan masyarakat. Nordin Tahir.

UBAHSUAI : Gunakan operasi tambah cari hasil darab 5x5 5 CONTOH TUGAS SOALAN KURANG JELAS : Bandingkan kepentingan pengujian dengan penilaian UBAHSUAI : Bandingkan perbezaan di antara pengujian dengan penilaian.4 CONTOH SOALAN TERLALU MUDAH : Cari hasil darab 5 x 5. IPIP . Nordin Tahir.

KELEBIHAN ITEM SUBJEKTIF   Mudah dibina dlm masa yg singkat Uji kebolehan calon dlm semua aras kemahiran khususnya dlm bidang kognitif & afektif spt sikap dan daya kreatif MM Sesuai utk uji kemahiran menulis. integrasi idea dan penguasaan kemahiran bahasa Calon tdk mudah meneka jawapan / meniru jawapan dpt dikurangkan Kesan punca kelemahan MM dalam P&P Nordin Tahir. IPIP    . menyusun.

ujian ini kurang sesuai digunakan terutama dlm bidang kognitif  Keobjektifan rendah sbb sukar diperiksa. Nordin Tahir. IPIP .KELEMAHAN ITEM SUBJEKTIF  Tempoh masa & bidang yg mahu diuji terhad mbb kebolehpercayaan rendah  MM meramal soalan sbb bilangan soalan yg sedikit  Tdk sesuai utk penilaian sumatif jk bilangan soalan yg kurang  Bg MM yg tdk mahir penggunaan bahasa.  Jk markah setiap soalan berbeza maka indek kesukaran & diskriminasi sukar dikira. bias  Sukar menentukan skima pemarkahan terutamanya pemberatan bg setiap soalan.

PERBANDINGAN ANTARA UJIAN OBJEKTIF DGN UJIAN SUBJEKTIF PERKARA UJIAN OBJEKTIF Terdiri drp item yg semua nya memerlukan calon beri jawapan ringkas @ pilih g. IPIP UJIAN SUBJEKTIF Terdiri drp soalan yg memerlukan calon beri jawapan berbtk ayat @ esei Uji kemahiran calon guna bahasa utk susun idea/fakta ERTI TUJUAN CIRI-CIRI KEGUNAAN KESESUAIAN Kemudahtadbiran yg tinggi Utk penilaian formatif Utk bilangan calon yg kecil . keobjektifan kebolehpercayaan tinggi Utk penilaian sumatif Utk bilangan calon yg ramai Nordin Tahir.balas yg diberikan Uji kefahaman & kebolehan calon ttg aspek pbj formal Keesahan.

PERKARA UJIAN OBJEKTIF Item btk soalan. betul/salah. berpandu dan pernyataan. pengelasan. Uji topik secara terhad Setiap bhg jawapan diberi markah ikut pemberatan Sukar diperiksa Mudah dibina BENTUK SKOP SKIMA PEMARKAHAN PEMERIKSAAN PEMBINAAN Uji banyak topik secara meluas Setiap item diberi markah yg sama Mudah diperiksa Sukar dibina Nordin Tahir. berstruktur. IPIP . lengkapan. lengkapan. padanan. aneka pilihan UJIAN SUBJEKTIF Item btk soalan.

membanding. ‘ya/tidak’. memberi contoh. Bila. Aplikasi Nordin Tahir. menyenarai jawapan. membeza. meringkas. Menggunakan. mengingat kembali. mengamalkan. Apa Di mana. IPIP . menunjukkan. menterjemah. mengklasifikasi. Tunjukkan B Nyatakan E R Berikan Contoh T U Ringkaskan M Jelaskan P Huraikan U Rumuskan Susun Cuba Membuat Andaian ARAS ARAS SOALAN DLM TAKSONOMI BLOOM Pengetahuan CONTOH PERLAKUAN (JENIS PEMIKIRAN) mengenalpasti. melebel. menyusun semula.JENIS DAN ARAS SOALAN JENIS SOALAN Siapa. mendifinisi Rendah Pemahaman Tinggi merangka.

membuat cerakinan. IPIP . membahaskan dan menimbang. mencipta. perbandingan. mengumpul. merumus. menentukan. memilih. mengkritik. analisis. menyatukan & mengarang. generalisasi dan klasifikasi meramal. mencadang. B E R C A Tambahkan P Gabungkan A Membuat H andaian Hipotesis Pastikan Kritikan Cadangkan Selesaikan Rendah Analisis Sintisis Tinggi Penilaian Nordin Tahir.JENIS SOALAN Jelaskan Bandingkan Bezakan Apakah fungsi Apakah hubungan diantaranya ARAS ARAS SOALAN DLM TAKSONOMI BLOOM CONTOH PERLAKUAN (JENIS PEMIKIRAN) mencari sebab & alasan. menilai.

5.lah dgn cara memecahkan m.lah ke dlm bhg-bhg kecil.lah cara kreatif dgn gabungkan bhg-bhg kecil menjd keseluruhan. KEFAHAMAN : menukarkan maklumat kpd btk yg berlainan setelah kuasai makna maklumat ini 1. IPIP .lah realistik dgn cara kenalpasti dan aplikasikan peraturan yg berkaitan. SINTESIS : Selesaikan m. 3. ANALISIS : Selesaikan m. Menggunakan beberapa kriteria utk mempertahan kan buah fikiran sendiri Gunakan pemikiran keitis utk analisis situasi yg baru atau tdk biasa Gunakan pemikiran keitis utk analisis situasi yg baru atau tdk biasa Mengaplikasikan prinsip @ generalisasi yg relevan pd situasi yg baru Dlm btk dan perkataan sendiri @ memilih pilihan berdasarkan kefahaman Serupa dgn pengajaran guru dgn buku teks 2.lah cara kreatif dgn gabungkan bhg-bhg kecil menjd keseluruhan. APLIKASI : Selesai m. SINTESIS : Selesaikan m.6. PENGETAHUAN : mengingat kembali @ dpt mengenal sesuatu maklumat Nordin Tahir. 4.

Sekian terima kasih Sekian terima kasih Sekian terima kasih NORDIN TAHIR IPI 2006 Nordin Tahir. IPIP .