Ano ang sanhi at bunga ng maagang pag-aasawa

Walang trabaho ang tao kasi di muna nag-aral . Another Answer: Hanggat maari ayaw ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay mag-asawa ng maaga. Minimithi nilang makatapus muna ng pag-aaral at makanahap ng permanenteng trabaho ang kanilang mga anak bago magkapamilya. Dahil bilang mga magulang alam nila ang hirap at sakripisyo ng pagpapamilya at pagkakaroon ng mga anak na kailangang alagaan at palakihin ng maayos. At alam nila na ang bunga ng maagang pag-aasawa ay hindi madali. Another Answer: Ang mga bunga nito ay ang mga sumusunod: 1. Pag bata pa ang babae at ito ay nagbuntis agad at nanganak, maaring hindi pa kayanin ng kanyang kalusugan ang dulot ng panganganak lalo pa at maraming dugo ang mawawala sa kanya. 2. Pag bata pa pareho ang mag-asawa madalas ang kanilang pag-aaway at pagtatalo dahil na rin sa kanilang ugaling bata pa. 3. Magiging kawawa ang mga magulang dahil natural na sa kanila pa rin pipisan o makikitira ang mag-asawa dahil kapwa hindi nakatapos, walang mahanap na trabaho. 4. Kung mag-kakaanak agad, hindi lang sila ang mahihirapan kundi pati mga anak. Hindi maibigay ang pangangailangan ng mga bata dahil hirap sa buhay. 5. Sa kabilang banda, may maganda ring bunga ito dahil parang makakasabayan lang nila ang paglaki ng kanilang anak.

Another Answer: Dahil sa kawalan ng pera kaya naiisipan ng mga kabataan na mag asawa nalang ,dahil akala nila ang pag aasawa ay isang solusyon ng kanilang problema. Another Answer: Karamihan ng maagang pagaasawa ay HINDI MABUTI ANG BUNGA AT NAPAKAGULO dahil sa hindi nila pagkaalam ng Katuwiran ng Dios gaya ng nakasulat sa Biblia sa Unang Corinto 7:27-28,32-38 "Natatali ka ba sa asawa? huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw baga'y kalag sa asawa? huwag kang humanap ng asawa. Ngunit kung ikaw ay magasawa, ay hindi ka nagkakasala; at kung ang isang dalaga ay magasawa, ay hindi siya nagkakasala. Datapuwa't ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman: at ibig ko sanang kayo'y iligtas. Datapuwa't ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paanong makalulugod sa Panginoon.......ituloy lang po ang pagbasa sa Biblia, Salamat po...." Another Answer: Sanhi at bunga Ng pag aasawa ng maaga: Ang bansa natin ngayon ay lugmok sa kahirapan.. Dahil sa iba't ibang krisis na ating nararanasan o nadadama sa ngayon.. Mataas na presyo ng bilihin, kalamidad, panggigipit ng mga may kapangyarihan para sa kanilang pansariling kapakanan, paglabag sa batas ng ilang mamamayan na

nagdudulot ng kaguluhan, paglabag sa mga karapatang pantao dulot ng kawalan ng respeto sa bawat isa, di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga nasa pamahalaan at mamamayan, at marami pang iba.. Haaay" kailan pa kaya ito mawawakasan o mabibigyan ng karampatang solusyon.. Patuloy na lang ba nating isisisi ang lahat ng ito sa pamamalakad ng gobyerno? Bakit di natin tanungin ang ating sarili may naitulong ba tayo upang maiayos ang kalagayan ng ating bansa? O nakadagdag lang tayo sa mga pinu problema ng ating bansa? Iyan ang ilan sa mga dapat nating maunawaan. Sa kabataan, nakasalalay ang hinaharap ng bansa.. Kabataan, munti man ay may malaking magagawa o maiaambag upang maisulong ang ating bansa.. Ang mga kabataan ay may mga karapatan gaya ng karapatang makapag-aral at marami pang iba.. Ang mga karapatan na ito'y makakatulong sa atin upang magkaroon ng magandang kinabukasan.. Hindi lang iyan, makakatulong din ito upang magkaroon tayo ng sapat na kaalaman sa paglilingkod sa ating bayan. Napakaraming problema kinakaharap ng ating bansa sa ngayon at napakaraming dahilan kung bakit nananatiling mahirap ang ating bansa sa ngayon. Isa sa tingin kong sanhi nito ay ang pag aasawa ng maaga ng ilang kabataan. Tayo bilang kabataan ay may obligasyon na mag aral. Mag aral upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan at ang ating bansa. Ngunit papaano na lamang kung may mga kabataang nag aasawa ng maaga? Talamak na ito sa ngayon, kaya't huwag nang magbulag bulagan bigyan na ng agarang solusyon. Maraming kabataan sa ngayon ang nag aasawa ng maaga.Napakaraming dahilan kung bakit, ngunit sa palagay ko ang pinaka sanhi ng pag aasawa ng maaga ng ilang kabataan ay ang kapabayaan ng kanilang mga magulang. Napakaraming iniisip at responsibilidad ng isang magulang lalo na kung may bisyo pa ito kaya't minsan di maiwasang mapabayaan ang kanilang mga anak. Kaya't minsan hindi na nabibigyang gabay ang kanilang mga anak nagdedesisyon lamang ito batay sa kanyang sariling pananaw lalo na ang mga kabataang may mura pang isipan kaya't di maiwasang mapunta sya sa masamang landas. Isa pa sa tingin kong sanhi ng maagang pag aasawa ng ilang kabataan ay ang panonood ng mga palabas na tungkol sa pag ibig at pag aasawa. Dahil sa labis na labis na panonood nito di maiwasang maging interesado sila at gayahin ang napapanood sa mga telebisyon. Kaya't sa mga kalagayang ito hndi talaga maiwasan ng ilang kabataan na mag asawa ng maaga. Kung mayroong sanhi ang pag aasawa ng maaga tiyak na mayroon itong maaaring ibunga. Napakaraming maaaring ibunga ang pag aasawa ng maaga. Sa pag aasawa ng maaga maaari itong magbunga ng pag aaway o pagtatalo ng mag asawa dahi na rin sa kanilang ugaling bata pa, kahirapan dahil hindi nila maibigay ang mga pangangailangan ng kanilang anak dahil na nga sila ay bata pa at wala pang mga trabaho, kahirapan sa panganganak ng babae dahil hindi pa kaya ng kanyang kalusugan dahil sa siyay bata pa at maaaring maraming dugo ang maaaring mawawala sa kanya at napakarami pa. ilan lamang ito sa maaaring ibunga ng pag aasawa ng maaga. Kaya't mag isip muna bago magdesisyon. Ang pag aasawa ng maaga ay sanhi ng kahirapan sa ating bansa. Kaya't bago mag asawa tiyaking may trabaho na kayang tumustos sa pangangailangan ng isang pamilya. Ito ay di basta basta. Ito ay isang pang habang buhay na obligasyon. Kaya't tiyaking sa bawat aksyon ay may kalakip na tama at angkop na desisyon. Dahil sa bawat aksyon na ating ginawa ay maaaring permanente na o di na mababago. Kaya't masasabing ang pagisisisi ay laging nasa huli. Another Answer: Para sa akin ay okay lang mag-asawa ng maaga ngunit huwag muna sila gagawa ng anak dahil hindi sila pa tapos ang pag-aaral.
Answers.com > Wiki Answers > Ano ang sanhi at bunga ng maagang pag-aasawa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful