You are on page 1of 5

7/2/2011

GII THIU T NGUN DELTA

1. T Ngun Delta AMS

7/2/2011

NGUN MY NN DELTA
Thng s k thut: AC vo: - Di in p: 88VAC ~ 276VAC. in p vo t 185Vac~276Vac: REC 185Vac 276Vac: s t 100% ti in p vo t 88Vac~184Vac: REC s t 50% ~ 99% ti. - Tn s : 45Hz ~ 65 Hz. DC ra: - in p DC: 40 VDC ~ 59 VDC. Cu hnh my nn Delta c ti a: 03 module REC, mi module c cng sut 2000W.

M T BN TRONG

CBs cp cho ti 02 CBs ni Battery

V tr u ngun AC cp cho my nn ( tho np y bo v)

Board giao tip tn hiu v cnh bo ngoi

Cc module RECs

Board cu ch bo v in AC u vo trc khi cp cho cc RECs

7/2/2011

1.1 Ng vo AC
Nm pha trn cc module REC, pha bn tri dy h h t i d cu ch chng st t mu , c ghi r L1, L2, L3, N, PE (nu khng nhn thy th ng vo AC b ming nha che i)

1.2 Ng ra DC
Dy CB nm pha tri
Dy CB truyn dn y y (F1 F4) g Cc dng Dy CB BTS (F10 F13)

7/2/2011

1.3 Ng ra Accu
Dy CB nm pha phi

Cc dng

Dy CB accu (F11 F14)


7

1.4 CB Rec
Mi module REC tng ng vi 01 CB g g pha trn (k bn dy cu ch chng st ca t ngun) (LF11 LF 18)

7/2/2011

1.5 Module REC


Cng sut ca REC l 2000W (54V 37A DC; 220V 12Amax AC). Khi Rec hot ng bnh thng th LED OK sng xanh bnh th h b h thng. Khi n LED OK nhp nhy (200 ms sng 200 ms tt ) l cnh bo REC b hng. Khi n LED OK nhp nhy (20 ms sng 1000 ms tt ) l cnh bo ng vo (in p vo) AC ca REC vt ngng. reset REC th ta nhn nt Config cho n khi n LEC Com bt u nhp nhy (khong 10 giy), khi REC s reset li gi tr mc nh ca nh sn xut.

1.6 u cnh bo
LVA

REC AC

10