Bliže, o Bože moj

AQ6 4 K

‰ ‰ . ‰ ‰ .
1. Bli - že,

 Â
o

‰ ‰

 ‰ .  ‰ .

. ‰ ‰ ‰ ‰ .

 Â

. ‰ ‰ ‰ ‰ .
Tvom

‰ ‰ . ‰ ‰ .
Bu - di

 Â
Ti

Bo - že moj,

k ve - li - čju

EQ6 4 AQ

. ‰ ‰ ‰ . ‰

 Â

‰ Â ‰ . ‰ ‰ . .

. ‰ ‰ ‰ Â . ‰ .

. ‰ ‰ ‰ ‰ .

K

. . ‰ ‰ ‰ ‰ K . Â ‰ Â ‰ . ‰ . ‰ .
ho - ćeš nas,

‰ Â ‰ . ‰ Â ‰ .
stijeg i vijek

‰ Â ‰ Â . ‰ Â ‰
ži - vlje - nju

. . . ‰ ‰ . ‰ ‰ K . ‰ ‰ . ‰ ‰ .
mom Vo - di

kud

E

Q

‰ Â ‰ Â

. ‰ ‰ .

‰ Â ‰ Â ‰ . ‰ . ‰ Â ‰ . ‰ . ‰ .
ho - ćeš nas.

. . ‰ ‰ K . ‰ ‰ Â Â Â ‰ ‰ ‰ . . . Â

. ‰ Â ‰ ‰ ‰ . .

. . AQ ‰ ‰ ‰ ‰ .
vo - di

Â
kud

‰ ‰ Â . ‰ ‰ Â .
Bli - že o

‰ Â ‰ ‰ Â ‰ . .
Bo - že moj,

‰ Â ‰ Â . ‰ Â ‰
k ve - li - čju

EQ

. ‰ ‰ Â Â ‰ Â Â . K. .

. ‰ Â ‰ ‰ . ‰ .

. ‰ ‰ Â ‰ ‰ Â .

‰ Â ‰ . ‰ ‰ . .

‰ Â ‰ Â ‰ . ‰ .

AQ ‰ ‰ ‰ ‰ . .
Tvom

E

. ‰ ‰ ‰ ‰ . Q ‰ ‰ .

K. .

2. Bliže o Bože moj, k sebi me vij, varavog svijeta sjaj, oku mi krij. Ovdje me ne puštaj, ovdje me ne puštaj, Bliže o Bože moj, k sebi me vij!

3. Bliže o Bože moj, k Tebi nad svijet, Slabo dok tijelo mi ustavljen let. Nek an eoski zbor, nek an eoski zbor, zove me sjajan, svet, k Tebi nad svijet.

4. Bliže o Bože moj, k tebi o čuj, dadeš li najljućih patnja mi tuj, Vodi i kroz sve njih, vodi i kroz sve njih, Bliže me Bože moj, k sebi o čuj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful