Nama:________________________________No Fail:______ Tarikh:__________________Kelas:__________ BAB 8 : UKURAN ASAS B1D3E1- Mengukur dan menyatakan panjang

sesuatu objek menggunakan alat pengukur seperti pembaris atau pita ukur. 1. Dengan menggunakan pembaris atau pita pengukur, ukur setiap objek berikut dalam unit yang sesuai.

Objek Panjang Buku teks Matematik Getah pemadam Kotak alat Geometri

Ukuran Lebar

Tinggi

B1D3E2 - Menimbang dan menyatakan jisim sesuatu objek menggunakan alat penimbang.

2. Dengan menggunakan alat penimbang yang sesuai, ukur jisim bagi objek berikut dalam unit yang sesuai. Objek Sebatang pensil Buku teks Matematik Badan anda B1D3E3 – (a) Menyatakan kesesuaian pengukuran masa bagi sesuatu peristiwa. 3. Nyatakan unit ukuran masa yang sesuai bagi setiap peristiwa berikut: Peristiwa a. Menyanyikan lagu ‘Sabah Tanah AirKu” b. Memandu kereta dari pekan Kota Belud ke Kota Kinabalu. c. Membina jambatan besi Jalan Kampung Piasau d. Bertepuk tangan selepas ucapan pengetua tamat. B1D8E3 – (b) Menyatakan masa dalam sistem dua belas jam 4. Tuliskan waktu berikut dalam sistem dua belas jam (a). 11.15 malam = ________________ (b ).6.55 pagi = ___________________ Unit ukuran masa Alat penimbang Jisim Ukuran unit

B1D8E3 – (c) Menyatakan masa dalam sistem dua puluh empat jam 5. Tuliskan waktu berikut dalam sistem 24 jam (a). 9.35 pm = ____________________ (b). 8.14 am = ___________________

BAB 8 : UKURAN ASAS

- SMK TAMBULION KOTA BELUD

1

Nama:________________________________No Fail:______ Tarikh:__________________Kelas:__________

B2D8E1 – (a) Menganggar dalam unit-unit yang sesuai bagi panjang sesuatu objek Bahan/alat: pita pengukur, pembaris, pen, duit siling 50 sen, papan tulis 1. Anggarkan unit yang sesuai bagi mengukur : Situasi Panjang sebatang pen. ketebalan duit siling 50 sen panjang papan tulis panjang anggaran Panjang sebenar

B2D8E1 – (b) Menganggar dalam unit-unit yang sesuai bagi jisim bagi sesuatu objek Bahan/alat: alat penimbang, pen, buku teks, 2. Anggarkan unit yang sesuai bagi mengukur jisim bagi objek berikut: Objek sebatang pen. sebuah buku teks Matematik. Berat seorang pelajar. B2D8E1 – (c) Menganggar dalam unit-unit yang sesuai bagi tempoh masa bagi sesuatu peristiwa. Bahan/alat: jam randik 3. Anggarkan unit yang sesuai bagi mengukur masa bagi setiap situasi berikut: Situasi membilang 1 hingga 30 secara lisan berjalan dari dewan sekolah ke kantin sekolah melafaz lima prinsip Rukun Negara Masa anggaran Masa sebenar Jisim anggaran Jisim sebenar

B2D8E2 – (a) Membuat penukaran unit-unit panjang (mm, cm, m dan km). 4. Tukarkan setiap yang berikut kepada unit yang diberi

a). 2.7 cm = ____________mm

b). 7.5m = _____________cm

c). 5 km = _____________ m

d). 7 m 8 cm = __________cm

e). 4 km 60 m =__________ m

f). 3.81 m = _________m _________cm

BAB 8 : UKURAN ASAS

- SMK TAMBULION KOTA BELUD

2

Nama:________________________________No Fail:______ Tarikh:__________________Kelas:__________ B2D8E2 – (b) Membuat penukaran unit-unit jisim (mg, g, kg dan tan). 5. Tukarkan setiap yang berikut kepada unit yang diberi

a). 34 g = ____________mg

b). 5 kg = _____________g

c). 5.2 kg = _____________ g

d). 5 tan = __________kg

e). 6.4 tan =__________ kg

f). 380g = _____________ kg

B2D8E2 – (c) Membuat penukaran unit-unit masa (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun). 6. Tukarkan setiap yang berikut kepada unit yang diberi a). 2 jam 30 minit = ____________ minit b). 4 hari 12 jam = ____________ jam c). 5 minggu 4 hari = ____________ hari

d). 248 minit = ____________ jam ____________minit

e). 75 hari = ____________ minggu ____________hari

e). 53 bulan = ____________ tahun ____________bulan

B2D8E3 - a) Menukar masa dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam 7. Tukarkan setiap yang berikut kepada sistem 24 jam a). 1.40 a.m. = ____________ b). 6.30 a.m = ____________

c). 5.00 p.m. = ______________

d) 8.30 p.m. = ______________

8. Tukarkan setiap yang berikut kepada sistem 12 jam a). 0640 = ____________ b). 0930 = ____________

c). 1530 = ______________

d) 1950 . = ______________

BAB 8 : UKURAN ASAS

- SMK TAMBULION KOTA BELUD

3

Nama:________________________________No Fail:______ Tarikh:__________________Kelas:__________ B2D8E3 - b) Menentukan tempoh masa antara dua masa yang diberi. 9. Tentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. a). 7.20 a.m dengan 10.50 am b). 9.40 a.m. dengan 4.30 p.m.

c). 1725 dengan 0955

d) 0855 dengan 1340

10. Tentukan waktu bagi setiap yang berikut: a). 3 jam 40 minit selepas 6.45 p.m. b). 3 jam 20 minit sebelum 4.10 p.m.

B4D5E1- Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan:a) panjang, b) jisim, c) masa. 11. Hitungkan setiap yang berikut:a. 6 cm 9 mm + 2 cm 8 mm =____________ cm _____________mm b. 24 m 6 cm – 15 m 62 cm =____________ m _____________cm

c. 34 m 60 cm x 3 = ________ m ________cm

d. 27 m 40 cm ÷ 5 = ________ m ________cm

BAB 8 : UKURAN ASAS

- SMK TAMBULION KOTA BELUD

4

Nama:________________________________No Fail:______ Tarikh:__________________Kelas:__________ 12. Juliana membeli 5 meter untuk mengikat 6 buah bungkusan yang sama saiz. Jika setiap bungkusan memerlukan 35 cm reben, cari baki panjang reben dalam m, setelah mengikat semua bungkusan itu.

13. Hitungkan setiap yang berikut:a. 38 kg 480 g + 43 kg 720 g =____________ kg _____________g

b. 27 kg 150 g – 14 kg 375 g =____________ kg _____________g

c. 34 kg 400 g x 4 = ________kg ________g

d. 48 kg 400 g ÷ 5 = ________kg ________g

14. Satu bakul mengandungi 20 biji durian. Jisim sebiji durian ialah 2.5 kg. Kira jumlah jisim durian dalam 5 bakul durian yang sama.

15. Hitungkan setiap yang berikut:a. 4 jam 25 minit + 5 jam 55 minit =____________ jam _____________ minit b. 12 tahun 3 bulan – 8 tahun 7 bulan =____________ tahun _____________ bulan

c. 5 hari 14 jam x 4 = __________ hari _________ jam

d. 25 minggu 5 hari ÷ 4 = __________ minggu __________ hari

16. Kereta api dari Kuala Lumpur bertolak pada 8.40 a.m., kemudian tiba di Pulau Pinang selepas 8 jam 30 minit. Cari waktu keretapi itu tiba.

BAB 8 : UKURAN ASAS

- SMK TAMBULION KOTA BELUD

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful