You are on page 1of 2

Panuto A: Isulat sa patlang ang tamang bahagi ng Liham Pangkaibigan.

Katawan ng Liham Lagda Pamuhatan Bating Pangwakas #99 Kapusaan St. Barrio Walang Aso Pasig City Enero 31, 2013 Bating Panimula

Sa aking kaibigan, Kamusta ka na? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ako ay mabuti naman. Gusto ko ibalita sa iyo na ako ay nagpunta sa Hongkong nung isang lingo. Pumunta kami sa Ocean Park kung saan ako ay nakakita ng mga tunay na osong Panda. Lubos ko itong ikinatuwa. Sana sa susunod ay makasama kayo sa amin.

Ang iyong kaibigan,

Hindiko Maligo

Panuto B: Sumulat ng isang halimbawa ng Liham Pangkaibigan. Siguraduhing gumamit ng wastong bantas, pasok at palugit sa pagbuo ng isang liham.