You are on page 1of 19

Modelo de Educacin Reggio Emilia

ndice
1.Antecedentes 1.1 Localizacin 1.2 Temporalizacin 1.3 Ideador. 2. Fundamentacin terica e obxectivos. 3. Estratexias metodolxicas. 4. Papel do educador. 5. Espazo 6. Implicacin das familias e da sociedade. 7. Repercusin da experiencia no mundo. 8. Repercusin en Espaa 9. Organigrama 10. Valoracin. 11. Bibliografa

1.1 Localizacin
Este modelo desenvlvese en Reggio Emilia, cidade do norte de Italia prxima a Bolonia. Esta cidade fxose famosa no mundo grazas sistema educativo coecido internacionalmente como Reggio Approach

1.2 Temporalizacin
Este Este modelo xorde final da Segunda Guerra Mundial (no ano 1945) cando un grupo de mulleres reconstren as primeiras escolas infants para nenos de 3 a 6 anos, pero no ano 1963 cando o concello de Reggio funda a primeira escola infantil ( Scuola dell'Infanzia) laica para nenos de 3 a 6 anos que se chamou Robinson. En 1970 fndase a primeira escola infantil (Asilo Nido) para nenos e nenas de 0 a 3 anos.

1.3 Ideador

Este modelo basase na inspiracin humana e pedagxica de Loris Malaguzzi, (mestre de escola primaria, posteriormente denominado coordinador pedagxico e galardoado con premio Lego en 1992 recoecemento en favor da sa labor pola infancia).

2.1 Fundamentacin terica

A sa fundamentacin terica basase nas ideas de Dewey, Wallon, Claparede, Decroly, Makarenko, Vigotsky, as como posteriormente Freinet, Dalton, e as investigacins de Piaget. Outra fonte de inspiracin complementaria a constiten Guiford, Torrance, Bruner, e os psiclogos humanistas Rogers e Maslow

O obxectivo principal crear unha escola amable, activa, inventiva, habitable e comunicable; un lugar de investigacin, aprendizaxe, e reflexin na que se atope ben tanto os educadores, os nenos e as familias para as intensificar as relacins entre tdolos suxeitos.

2.2. Obxectivos

1. Importancia das relacins humanas. 2. A teora das Cen linguaxes dos nenos: Os adultos recoecemos inmediatamente a linguaxe verbal como medio de comunicacin principal. Pero, de cntas maneiras pode expresarse un neno?. 3. A prctica da escoita: o adulto pnse nivel dos nenos para aprender con eles. 4. A valoracin da diversidade e da complexidade: a cercana a un mundo ideal debe aceptar a diversidade e a complexidade da interaccin das diferenzas. 5. A participacin das familia e a sociedade: Os pais e demis membros da sociedade deben participar e asumir un rol que lles corresponde por dereito e deber. 6. A escola colaborativa e comunitaria: resalta a visin comunitaria das escolas Reggio Emilia 7. A formacin dos educadores: Os educadores son seres concientes no desenvolvemento humano dos nenos. Pero iso falamos de "formacin" e non simplemente de "capacitacin". 8. Talleres e do atelierista: O arte moi importante nas escolas Reggio Emilia ainda que non se trate s dunha educacin artstica. por iso que o taller e o atelierista son elementos vitais pra asegurar a atencin arte, inversin visual e a esttica.

2.2. Obxectivos
9.

A documentacin do desenvolvemento do neno: O comn nos sistemas evaluativos o registro dun nmero ou letra que designa s aprobados e suspensos sen ser concientes da historia do neno. O neno con habilidades verbales pero non matemticas probablemente non tea os mesmos resultados en trminos cuantitativos; sen embargo, o proceso que desenvolvera dende o seu punto de iniciopode ser moito mis importante e significativo co de outros. dicir, probable que ese neno aprendera e se desenvolvera mis que outros para quenes sempre lles resultou doada a materia. O fin a compresin do neno, e non a traduccin, trunca do cualitativo nunha nota. 10. O redescubrimento da creatividade: A creatividade concebida coma un rasgo inherente de calquer persoa; xa que non una cuestin meramente artstica ou "inspiracional", se non unha facultade desenvolvible e de aplicacin xenrica. 11. A calidade do espazo e do ambiente: O mis comn que hablar de ambiente do aula crase que se tratada decoracin do lugar para que o alumno se sinta cmodo e disposto aprendizaxe.

3. Estratexias metodolxicas

O traballo nas escolas organzase en proxectos, nos que se investiga redor de temas seleccionados polos nenos Estos disanse para axudar s nenos a coecer os distintos fenmenos que acontecen no ambiente e deste xeito experimentalos ,os nenos son motivados a tomar as sas propias decisins e eleccins. Os nenos non son apurados para cambiar de actividade, senon que se respeta o seu ritmo, motvanse para repetir experiencias, observando e volvendo a observar. Non existe un programa de ensinanza preestablecido nin metas a acadar. O currculo contextual, dicir determnase desde o dilogo nenosmestres Unha vez determinado o tema o profesorado traballa para orientar o proxecto, determinar material e a posible colaboracin das familias A Duracin do proxecto non est predeterminada

3. Estratexias Metodolxicas

Considerado Educacin Progresiva, concibe neno como un ser intelectual, emocional, social e moral cuxas potencialidades son dirixidas con coidado. O propsito lograr unha educacin de calidade que produza un coecemento tanto nos nenos como nos adultos que participen. Desenvolve o intelecto do neno a travs da expresin simblica, estimulndoo a explorar o seu medio ambiente e a utilizar as mil linguaxes do neno: palabras, movimientos, debuxo, pintura, construccin, escultura, teatro de sombras, collage, drama e msica.

4. Papel do educador

O educador sobre todo un compaeiro dos nenos, un gua e investigador. Ten que ter a necesidade de enriquecerse cada da mis
O rol do adulto consiste en escoitar, observar e entender as estratexias que os nenos usan para a sa aprendizaxe nas diferentes situacins. A sa misin estimular o pensamento e a colaboracin dos nenos cos seus iguais. O mestre considrase un recurso, un proveedor de ocasins a quen poden acudir cando necesitan un xesto, unha palabra; todo o contrario a un xuz. O traballo do mestre dirxese a: - Promover a aprendizaxe do neno - Manexar e controlar a aula - Preparar o ambiente. - Guiar nio para acadar o seu desenvolvemento. - Comunicar resultados do programa. - Buscar crecemento persoal

5. Ambiente
Prstase gran atencin aspecto esttico. O entorno nomeado o terceiro educador

AMBIENTE HUMANO

En cada aula debe haber 25 nenos e 2 mestres, que traballan conxuntamente co atelierista ( profesional con diploma da Esola de Arte que cada Scuola dell`Infanzia ten na sa plantilla) e a pedagoga. Os nenos se agrupan por idade. Son motivados a traballar con outros nenos, a resolver problemas, a xogar ss, con pequenos grupos ou en grupos grandes.

5. Ambiente

AMBIENTE FSICO
O diseo dos espazos fsicos fomenta encontros, comunicacin e relacins. O espazo est distribuido da seguinte forma: 1. Tres aulas con mini - atelier. 2. Un obradoiro de arte ou atelier. 3. Un rea nomeada "La Plaza" para a socializacin dos nenos. 4. Un rea de psicomotricidade. 5. Un rea comn para o xantar e a cocia. 6. reas verdes. Cada aula debe estar ambientada con diferentes reas de forma atractiva; todos os materiais deben estar alcance dos nenos e manter unha perfecta orde.

6. Implicacin das familias e sociedade


A implicacin do municipio fundamental para o desenvolvemento da experiencia. O concello destina gran parte do seu orzamento para a educacin. Os nenos, profesores e pais son igualmente importantes para o proceso educativo. As familias contriben activamente nas actividades dos seus fillos participando na sua interaccin diaria na vida do centro durante o horario escolar, discusiones sobre temas psico-pedagxicos e nas saidas, celebracins e visitas, actuando como compaeiros. Todas as decisins implican a colaboracin entre pais e profesores.

7. Repercusin mundial

Reggio Emilia pose un gran recoecemento pedagxico internacional nos cinco continentes. Por unha banda, pola sa exposicin chamada I cento linguaggi dei bambini (As cen linguaxes dos nenos) con das versins, unha europea e outra americana e que viaxa durante mais de vinte anos por todo o mundo E por outra banda, en 1993, baixo a idea de Loris Malaguzzi nace Reggio Childrenunha sociedade que busca promover o patrimonio da experiencia Reggiana asesorando e coordinando a diversas experiencias que queren basear o seu modelo no Reggio Aproach en todo o mundo a travs de cursos de formacin, seminarios, masters, etc.

unha experiencia protagonista en numerosas publicacins, teses, transmisins televisivas, documentais e pelculas. Algunhas delegacins proveen de pases escandinavos, Alemania, Espaa, EEUU... Co paso dos anos foron apareceron novas delegacins en case tdolos pases do mundo.

8. Repercusin en Espaa
En Espaa desde o ano 1974 dase unha continua presenza deste modelo. En Barcelona primeiro nas Escoles d`Estiu de Rosa Sensat que fixeron propio o pensamiento de Reggio e na Escola Municipal d`Expressi En Palma de Mallorca, Madrid e Barcelona coa Exposicin L`occhio se salta il muro Referente claro en Pamplona nas escolas Infants do seu patronato municipal Hai unha rede educativa reggiana (SAREL) dirixida por Alfredo Hoyuelos e Francesca Davoli; e ademais en Barcelona, Palma de Mallorca e Madrid estivo presente a exposicin I cento linguaggi dei bambini.

9. Organigrama

As escolas son sempre pequenas

Mximo de 70 nenos nos Nidi ( 0-3 anos) e 104 nas Scuola dell`Infanzia (3-6 anos) Nidi : 11 educadoras, 1 educadora no servizo de tarde, unha cocieira, 3 auxiliares de cocia ou limpeza. Traballan 31 horas semanais na sa funcin educativa e 5 horas anuais adicadas a reunins, formacin e participacin das familias Scuole dell`Infanzia : Sempre 2 educadoras por aula, unha para o servizo de tarde, 1 atelierista. Traballan 30 horas semanais na sa funcin e 6 horas anuais para as outras actividades

10.Valoracin
Este modelo contempla a creatividade como un dos propsitos fundamentais a acadar no traballo cos nenos mantendo a teora e a prctica nun equilibrio e unha corrente que mantn plena vixencia e exerce unha forte influencia non s en Italia senn en tdolos pases nos que se deu a coecer. A imaxe do neno e a idea da importancia da sa propia autonoma que propn Reggio Emilia un posible tema de debate xa que o seu pensamento dinmico e cambiante pode ser dficil de evaluar. un modelo alternativo ao noso sistema, os educadores de reggio emilia non entenden o seu programa como un sistema para ser copiado, senn que o consideran unha experiencia educativa.

11. Bibliografa

http://hermandadblanca.org/2009/07/19/escuelas-reggio-emilia-para-resaltar-la-importancia-de-la-educacion-infantil/

http://www.plataforma06.net/pdf/reggio%20emilia.pdf http://www.educadorasdeinfantil.es/?p=166

Documento : Introduccin a los valores fundamentales de la educacin infantil en Reggio Emilia


Lella Gandini (revisin octubre 2008)

http://www.xtec.cat/~jfernanq/ee2005/100lleng.htm http://wiki.educadorasdeinfantil.es/teorias-pedagogicas-que-recomendamos/loris-malaguzzi