You are on page 1of 2

TEKA SILANG KATA TAHAP 2 SEMPENA HARI KEMERDEKAAN KE-52 Nama murid : Kelas : Sila isi tempat kosong

dengan HURUF BESAR berpandukan soalan pembayang yang diberi.


1.

TEKA SILANG KATA TAHAP 2 SEMPENA HARI KEMERDEKAAN KE-52 Nama murid : Kelas : Sila isi tempat kosong dengan HURUF BESAR berpandukan soalan pembayang yang diberi.
1.

2.

2.

G
3. 1.

G B
5. 3.

1.

2.

4.

2.

4.

E
3.

E M K G
3.

4.

4.

Menegak : 1. 2. 3. 4. 5.

Tunku Abdul ___________ adalah Bapa Kemerdekaan Malaysia. Negara kita telah mencapai kemerdekaan pada 31 ________ 1957. Negara kita terdiri dari pelbagai kaum dan ________. _______ negara kita ialah Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Jalur ______________ ialah nama bendera Malaysia.

Menegak : 1. Tunku Abdul ___________ adalah Bapa Kemerdekaan Malaysia. 2. Negara kita telah mencapai kemerdekaan pada 31 ________ 1957. 3. Negara kita terdiri dari pelbagai kaum dan ________. 4. _______ negara kita ialah Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. 5. Jalur __________________ ialah nama bendera Malaysia. Melintang : 1. Kita semua adalah warganegara ___________. 2. Negara kita telah 52 tahun ___________. 3. Tema Hari Kebangsaan tahun ini ialah " 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian ____________. 4. Bunga _______ ialah bunga kebangsaan Malaysia. Lengkapkan slogan di bawah tidak melebihi 20 patah perkataan.

Melintang : 1. Kita semua adalah warganegara ___________. 2. Negara kita telah 52 tahun ___________. 3. Tema Hari Kebangsaan tahun ini ialah " 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian ____________. 4. Bunga _______ ialah bunga kebangsaan Malaysia. Lengkapkan slogan di bawah tidak melebihi 20 patah perkataan.

" Saya bangga menjadi anak Malaysia yang merdeka kerana

" Saya bangga menjadi anak Malaysia yang merdeka kerana

diberi.

5.