1

BAND
B1D1E1 Menyatakan pengertian sejarah
1. Lengkapkan rajah tentang maklumat berkenaan pengertian sejarah

dengan berpandukan pilihan jawapan yang diberi.
catatan
keturunan

penyelidikan
perubahanperubahan

peradaban
peristiwa

salasilah
tindakan

Istilah Arab

Syajaratun iaitu pohon atau pokok. Ia
juga boleh dikaitkan dengan
___________, riwayat,
__________________ dan asal-usul

Ibn Khaldun

Sejarah membicarakan tentang
masyarakat manusia, atau
_________________ manusia, tentang
______________________ yang berlaku
pada sifat-sifat masyarakat itu

Muhd. Yusof
Ibrahim

Herodotus

Sejarah merupakan _______________
ataupun rekod mengenai sesuatu
_______________ yang berlaku pada
suatu masa yang lalu

Penceritaan tentang ______________
manusia dan sebab-sebab mereka
melakukannya

2. Kesimpulannya, sejarah bermaksud ____________________ tentang perkara yang
telah berlaku.

2

D1E2 Menyatakan istilah / konsep masa dalam sejarah
1. Tandakan

pada istilah yang betul

Jangka masa seratus tahun

Kurun

Tahun atau kurun yang dihitung
sesudah kelahiran Nabi Isa

Hijrah

Masihi

Kronologi

Zaman

Zaman

Dekad

Hijrah

Masihi

Kurun

Zaman

Berurutan mengikut masa kejadian

Jangka masa sepuluh tahun atau
dasawarsa

Tahun Islam yang bermula dari
tarikh Nabi Muhammad s.a.w
berpindah dari Makkah ke Madinah

Jangka masa tertentu yang
mempunyai keistimewaan atau
pertalian masa

Dekad

3 B1D1E3 Menyenaraikan tujuan belajar sejarah 1.. kita dapat memperolehi banyak ………………………………………. h) Kita seharusnya ………………………………………….jasa pemimpin sama ada pemimpin masa lalu atau masa kini d) Sejarah banyak mengajar kita sikap ……………………………………………...menjadi rakyat Malaysia ..masa depan dengan lebih yakin f) Sejarah boleh menjadi ………………………………………dan memberi …………………………………… untuk memperbaiki sebarang kesilapan yang telah dilakukan g) Sejarah dapat memupuk semangat …………………………………………. dan membentuk ………………………………………………………… c) Kita harus …………………………………………. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan jati diri pengetah uan pandua n wawasan iktibar Keperibad ian bangsa menghar gai berhatihati berbang ga patriotis me a) Dengan mempelajari sejarah. b) Sejarah dapat melahirkan perasaan ……………………………………………….supaya kesilapan masa lalu tidak berulang kembali e) Generasi masa kini dapat merangka ……………………………………….

4 .

tahu______________. _________ dan bagaimana • Fakta sejarah tidak boleh ditokok _______________ serta perlu dipertanggungjawabkan dari segi ____________ dan kesahihannya sesuatu peristiwa itu berlaku . Jelaskan ciri-ciri sejarah di bawah. siapa. tokoh dan _________ akan memberi kesan kepada pelajar. pengkaji perlu yang dapat dibuktikan kebenarannya _________________________. Fakta yang Tepat dan Benar • Fakta sejarah ialah peristiwa. Maksud Penting dan Bermakna • Peristiwa yang penting dan bermakna Sebab dan Akibat • Untuk mengetahui sebab dan akibat ___________ .5 BAND 2 B2D1E1 Menjelaskan ciri-ciri sejarah 1. di masyarakat dan _______________ mana. sesuatu peristiwa.

dilakar atau _____________ pada batu. pengisahan dan __________________________ b) Kaedah bertulis -kaedah mendapatkan maklumat daripada sumber yang ditulis. _____________________. Jelaskan sumber-sumber sejarah di bawah. ____________________ dan pita rakaman. gading dan __________________ -sumber tersebut dapat membantu sejarawan memperoleh maklumat mengenai sesuatu perkara. kulit ________________. logam. kejadian. Sumber Pertama • Juga dikenali sebagai sumber _______________ Maksu d • Bahan dalam bentuk kertas. d) Kaedah arkeologi -cara mendapatkan maklumat berdasarkan kajian ____________________________ -ahli _________________ mendapatkan maklumat daripada . daun kayu. __________________. perundangan dan adat ___________ c) Kaedah pandang dengar -kemajuan pesat ilmu sains dan _____________________ mempengaruhi kaedah mendapatkan sumber sejarah -peralatan seperti televisyen.6 B2D1E2 Menjelaskan sumber-sumber sejarah 1. dicetak dan disebarkan kepada ____________ belum ditafsir B2D1E3 Menjelaskan kaedah pengkajian sejarah 1. video. Berikan definisi kaedah berikut secara ringkas Kaedah a) Kaedah lisan Penerangan -kaedah ini diperolehi melalui _________________ dengan tokoh -diperoleh daripada ucapan. __________ . ______________. dinding ________. artifak dan keterangan __________ • Belum diolah dan _________ • Bersifat _____________ dan Sumber Kedua • Juga dikenali sebagai sumber __________________ • Terdiri daripada bahan yang dikaji melalui pembacaan bahan _____________________ • Merupakan bahan yang telah _____________. cakera padat. peristiwa.

Berikan maksud istilah-istilah berikut Istilah Penerangan a) Kurun/abad Jangka waktu ___________________ tahun b) Zaman Jangkamasa tertentu tiada ______________________ c) Masihi Tahun atau kurun yang dihitung sesudah kelahiran ___________________________________ d) Hijrah Tahun Islam yang bermula dari tarikh ___________________ ________________ SAW berpindah dari Mekah ke _________ _____________________________ e) Kronologi Berurutan mengikut _____________ kejadian f) Dekad Jangkamasa _______________ tahun . B2D1E4 Menjelaskan istilah/konsep masa dalam sejarah 1.7 bahan tinggalan ____________ yang ditemui melalui proses _____________________ cari.

a) Apakah ciri sejarah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………….. Gambar di bawah menunjukkan peristiwa pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu.. b) Mengapakah tarikh 31 Ogos 1957 merupakan tarikh yang sangat bermakna bagi seluruh rakyat Malaysia? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………… .8 BAND B3D1E1 Memberi contoh peristiwa penting dalam sejarah Negara 1....

Berikan tiga (3) sumber sejarah yang sesuai berdasarkan penyataan peristiwa berikut: B3D1E3 sejarah Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dalam mengkaji .9 B3D1E2 Menggunakan sumber sejarah dalam mengkaji sejarah 1.

10 1. Nyatakan penggunaan kaedah sejarah yang sesuai berdasarkan peristiwa berikut: .

...................... Turutan peristiwa tersebut telah disusun mengikut .... b) Negara kita telah dijajah oleh kuasa asing hampir 500 tahun Lima Ratus ................ Maksud Istilah ......................a....... ..... c) Negara kita telah mengalami zaman penjajahan kuasa asing sebelum mencapai kemerdekaan.......... ................ ...............11 B3D1E4 Mengaplikasikan istilah / konsep masa dalam sejarah 1.... d) Apakah konsep pentarikhan yang boleh dikaitkan dengan perpindahan Nabi Muhammad s.....w dari Makkah ke .... Tukar perkataan yang bergaris dalam istilah/konsep masa dalam sejarah serta terangkan maksud konsep tersebut Penyataan Istilah a) Cikgu Zakaria berumur 30 tahun Tiga Puluh ..............................

............................................s.. .12 Madinah? e) Tahun 2012 mula dihitung selepas kehadiran Nabi Isa a..... Ia dinamakan tahun... ....

............................................................................................................................................................... ...................................................... ........................................... ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................. b) .. ................................ ....................................................................... c) .................. Berikan 3 contoh pencapaian tokoh negara yang membanggakan a) .............................. ....................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................13 B3D1E5 Memberi contoh kejayaan Negara yang menjadi kebanggaan kita 1............................................................................ .........................................................

14 B3D1E6 Mengamalkan unsur patriotisme 1. Pilih 2 gambar dan nyatakan 3 unsur patriotisme yang boleh diamalkan daripadanya Kereta Nasional Pengisytiharan kemerdekaan Menara Kuala Lumpur Pilihan Gambar a) Kereta Nasional Perdana Menteri Malaysia Datin Paduka Sharifah Mazlina Putrajaya Huraian unsur patriotisme - b) Pengisytiharan kemerdekaan - c) Datin Paduka Sharifah Mazlina - d) Menara KL - e) Putrajaya - f) Perdana Menteri Malaysia - .

Lengkapkan jadual berikut JENIS SUMBER Sumber pertama CIRI-CIRI SUMBER -Bersifat _____________ CONTOH a) ________________ -belum diolah/ ditafsir b) fosil -belum _____________ c) ________________ d) fail rasmi jabatan e) _________________ • ____________________ ____________________ Telah di tafsir/ f) _________________ a) buku telah diolah/ b) ____________ dicetak/ c) jurnal disebarkan d) ensiklopedia e) _____________ f) ______________ g) laporan tahunan jabatan B4D1E2 Menggunakan sumber sejarah dalam mengkaji sejarah 1. a) _______________________________________________________________ b) _______________________________________________________________ c) _______________________________________________________________ d) _______________________________________________________________ . Huraikan 4 contoh sumber yang boleh anda gunakan untuk menyiapkan tugasan anda dengan sempurna. Anda ingin membuat kajian tentang sekolah anda.15 BAND 4 B4D1E1 Mengelas sumber sejarah dalam mengkaji sejarah 1.

dilakar dan dipahat pada bahanbahan tersebut dapat membantu sejarawan memperoleh maklumat mengenai sesuatu perkara.___________________ -kaedah mendapatkan maklumat daripada sumber yang ditulis. logam. daun kayu.Monumen .Jurnal . peristiwa. kuli kayu. video. gading dan kertas -sumber yang ditulis. dilakar atau dipahat pada batu.Temubual .Radio .Perbualan -kemajuan pesat ilmu sains dan teknologi mempengaruhi kaedah mendapatkan sumber sejarah -peralatan seperti televisyen.__________________ . perundangan dan adat resam .__________________ .16 B4D1E3 Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat dalam mengkaji sejarah 1. dinding gua. Lengkapkan jadual berikut. cakera padat. tokoh.Tugu .Batu nesan -cara mendapatkan maklumat berdasarkan kajian saintifik -ahli arkeeologi . internet.Penceritaan .Internet .Tv .__________________ .___________________ . pengisahan dan perbualan .__________________ .Manuskrip . .Lakaran pada dinding gua .___________________ .___________________ . penceritaan. JENIS a) ________ ________ b) _________ _________ _________ _________ c) Kaedah bertulis d) _________ _________ PENERANGAN CONTOH -kaedah ini diperolehi melalui temubual dengan tokoh -diperoleh daripada ucapan. kejadian. radio dan pita rakaman.

Tembikar . Huraikan 2 kaedah yang boleh digunakan untuk menyiapkan tugasan anda.Peralatan logam .17 mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah yang ditemui melalui proses gali cari B4D1E4 . KAEDAH CONTOH .Kulit siput Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat dalam mengkaji sejarah Anda ingin membuat kajian tentang sejarah tempat tinggal anda.

18 B4D1E5 Mengaplikasikan istilah/konsep masa dalam sejarah dengan mahir Berikut adalah peristiwa bersejarah bagi negara Malaysia. Hari kemerdekaan Hari Guru Hari Buruh Hari Malaysia Susun peristiwa di atas mengikut kronologi dan lengkapkan jadual berkaitan nilai bagi peristiwa yang berkaitan PERISTIWA NILAI .

19 BAND 5B5D1E8 Sentiasa Mengamalkan unsur patriotisme Hasilkan sebuah karangan pendek bagaimana anda menghormati lambang negara berikut : a) Jalur Gemilang ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b) Lagu Negaraku ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ B5D1E9 Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah Tulis satu karangan pendek mengenai pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa pengisytiharaan Kemerdekaan di Tanah Melayu 1957 seperti gambar di bawah. Karangan anda mesti tidak lebih daripada 100 perkataan .

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ B6D1E2 Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme Pilih satu daripada tugasan berikut : 1. jelaskan sumbangan anda untuk menjayakan Wawasan 2020. . Hasilkan sebuah lukisan bagi menggambarkan amalan semangat 1 Malaysia.20 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ BAND 6 B6D1E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran Negara serta dunia Sebagai seorang pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful