IZOMERIE DE CONSTITUŢIE ŞI IZOMERIE GEOMETRICĂ

Izomerii de constituţie diferă prin modul de legare al atomilor, au proprietăţi fizice şi chimice diferite. Izomerii de constituţie se împart în : a. izomeri de poziţie b. izomeri de funcţiune c. izomeri de catenă Izomerii geometrici pot fi doar acei compuşi care conţin o grupă etilenică (C=C) cu condiţia să nu fie la un carbon marginal, şi să existe relaţia de neidentitate între cel puţin 2 substanţe. Izomerii geometrici fac parte din izomeria sterică care se împarte în : a. izomerie geometrică b. izomerie optică Vom da căteva exemple de substanţe care pot avea izomerii de acest tip (de constituţie şi geometrică0 şi utilizările lor, principale. 1.IZOMERIE DE CONSTITUŢIE a.izomeri de poziţie: - pentru formula moleculară C5H11
H2C C CH3
2 – METIL – 1 – BUTENA

CH2

CH3

H3C

C CH3

CH

CH3

H3C CH CH3

CH

CH2

2 – METIL – 2 – BUTENA

3 – METIL – 1 – BUTENA

- pentru formula moleculară C7H6O

OH

OH COOH

HO

COOH

HO
ACID – BETA – RESORCILIC

ACID ALFA – RESORCILIC

- pentru formula moleculară C12H9N

1

CH2

CN CH2 CN

ALFA – NAFTALINACETONITRIL

BETA – NAFTALINACETONITRIL

- pentru formula moleculară C8H7O3N COCH3 NO2 COCH3 COCH3

NO2 NO2
O – NITRO ACETOFENONA M – NITRO ACETOFENONA P- NITRO ACETOFENONA

- pentru formula moleculară C14H10

FENANTREN

ANTRACEN

- pentru formula moleculară C10H6O4N NO2 NO2 NO2

NO2
1,5 – DINITRONAFTALINA 1,8 – DINITRONAFTALINA

- pentru formula moleculară C12H12O

2

OC2H5 OC2H5

1 – ETOXINAFTALINA

2 – ETOXINAFTALINA

- pentru formula moleculară C10H14O OH CH CH3 CH2 CH3 CH
2 – SEC – BUTILFENOL

OH

CH3 CH2 CH3

3 – SEC – BUTILFENOL

- pentru formula moleculară C10H18 CH3 CH3

CH(CH3)2
2 – MENTENA

CH(CH3)2
3 – MENTENA

b.izomeri de funcţiune - pentru formula moleculară C4H10O
H3C CH2 O CH2 CH3 H3C CH2 CH2 CH2 OH

ETER ETILIC (ETER DIETILIC)

ALCOOL BUTILIC

- pentru formula moleculară C6H5O2N OH N

COOH

NO 3

ACID IZONICOTINIC

P – NITROZOFENOL

- pentru formula moleculara C12H24O2 H3C (CH2)10 COOH O H3C (CH2)3 C O
ACID LAURIC

(CH2)6

CH3

PENTANOAT DE HEPTIL

c.izomeri de catenă - pentru formula moleculară C5H8
H3C CH CH3
3 – METIL – 1 – BUTINA 2,3 – PENTADIENA

C

CH

H3C CH

C

CH

CH3

- pentru formula moleculară C5H10O2
H3C CH2 CH2 C O O
BUTIRAT DE METIL

H3C CH2 CH3

C

O O CH2 CH3

PROPIONAT DE METIL

2. IZOMERIE GEOMETRICA De exemplu : - pentru formula moleculară C10H17O CH3 CH2 H H3C OH CH3 H CH2 CH3 OH

H3C

CH3

GERANIOL IZOMER CIS

NEROL IZOMER TRANS

- pentru formula moleculară C12H22O

4

CH2OH O HO OH OH
MALTOZA

CH2OH O O OH OH HO

CH2OH O O

OH OH OH O CH2OH

OH
CELOBIOZA

- pentru formula moleculară C6H10 CH3 CH3 H
CIS – 3,4 – DIMETIL CICLOBUTENA

CH3 H CH3
TRANS – 3,4 – DIMETIL CICLOBUTENA

H

H

Utilizările substantelor date ca exemple în izomeria de constituţie si izomeria geometrică: 2- metil-1-butenă, 2-metil-2-nutenă, 3 – metil – 1-butenă: compuşi utilizaţi la fabricarea cauciucului sintetic si pentru obţinerea unor polimeri ; Acid alfa-resorcilic şi acid beta-resorcilic: utilizaţi la fabricarea coloranţilor azoici şi oxazinici; o-nitroacetofenona, m-nitroacetofenona, p-nitroacetofenona : utilizaţi în special ca solvenţi ; fenantrenul: utilizat la fabricarea unor medicamente; antracenul: utilizat la fabricarea coloranţilor; 1,5-dinitronaftalină si 1,8-dinitronaftalina:utilizaţi la fabricarea coloranţilor bruni; 2-sec-butilfenol, 3-sec-butilfenol: utilizaţi la fabricarea antidăunătorilor (insecticidelor); Acidul izonicotinic: utilizat la fabricarea unor medicamente (de exemplu HIN, denumit hidrazida acidului izonicotinic, utilizat in tratamentul TBC); P-nitrozofenol: utilizat la fabricarea unor coloranţi; Acidul lauric: utilizat la fabricrea agentilor tensioactivi (sapunuri, detergenţi) si a unor crème cosmetice; Pentanoat de heptil: este un ester utilizat (ca majoritatea esterilor) în parfumerie; Eterul etilic : este un compus care se utiliza în medicină (ca anestezic general) dar se foloseşte mai mult ca solvent ; Alcool butilic : compus utilizat ca solvent şi in fabricarea antigelurilor ; Butirat de metal şi butirat de etil : esteri utilizaţi în parfumerie şi în patiserie ; Geraniol, nerol : sunt alcooli superiori, care se găsesc în citrice, trandafiri.Se utilizează în parfumerie.

5

BIBLIOGRAFIE 1.CHIMIE ORGANICA VOL II, Compuşi organici cu sulf,azot, fosfor, siliciu, bor şi organo-metalici – Gabriela Preda, Paul Albu, Marius Lazea Editura Mirton, Timişoara, 2006 2.CHIMIE ORGANICA VOL IV, Funcţiuni mixte şi combinaţii heterociclice cu character aromatic cu un heteroatom – Conf. dr. ing. Constantin Bolcu, Dorina Modra Editura Eurostampa, Timişoara 2002 2.CHIMIE, Manaul pentru clasa a 11-a – George Loloiu, Ion Baciu, Daniela Bogdan Editura All educational, Timişoara, 2000 3.STRUCTURA ŞI PROPRIETAŢILE COMPUŞILOR ORGANICI, VOL II, hidrocarburi – Carol Csunderlik, Livius Cotarcă, Hans-Horst Glatt Editura Tehnică, Bucureşti, 1987

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful