You are on page 1of 20

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGKAI,

35600 SUNGKAI, PERAK


___________________________________________________________________________
BORANG KEHADIRAN
MESYUARAT PANITIA MUZIK KALI KEDUA TAHUN 2012
___________________________________________________________________________
1. PN. S. SUNTHARI (GURU BESAR)

..................................

2. PN. C. LETCHUMY (PK PENTADBIRAN)

.................................

3. PN. S. SANTHI (PK HEM)

..................................

4. EN. S. JAYASEELAN (PK KO-KURIKULUM)

..................................

5. EN. R. SARAVANAN

..................................

6. EN. P. NILENTHIRAN

..................................

7. EN. R. VISWAMURTHI

..................................

8. PN. A. NEELAVENEE

..................................

9. CIK. SHARON VIJAYA

..................................

10. EN. KHAIRUL ANUAR

..................................

11. PN. G. MOHANA VAHTINI

..................................

12. PN. P. KRISNAMMAL

..................................

13. PN. N. SANTHI

..................................

14. EN.AZIZUL ZAMRY

.................................

15. PN. R. PUGUNESWARY

SEK. JEN. KEB. (TAMIL) SUNGKAI,


35600 SUNGKAI,
PERAK DARUL RIDZUAN.

KOD SEKOLAH : ABD 0077

___________________________________________________________________________

Kepada,
Semua guru yang dihormati,

Mesyuarat Panitia Muzik Kali Kedua Bagi Tahun 2012

Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Panitia Muzik Kali Kedua akan diadakan seperti butiran
berikut:

Tarikh

: 26.03.2012

Masa

: Khamis ( 2.00 - 3.00 petang)

Tempat

: Bilik Guru

2. Agenda

: 2.1 Ucapan Pengerusi


2.2 Membaca Dan Mengesahkan Minit Yang Lalu.
2.3 Perkara Berbangkit
2.4 Agenda Semasa
2.5 Hal-Hal Lain
2.6 Ucapan Penangguhan

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Yang Menjalankan Tugas,

............................................
PN. MOHANA VAHTINI
SETIAUSAHA PANITIA MUZIK SJK(T) SUNGKAI, PERAK.
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGKAI.
MINIT MESYUARAT PANITIA MUZIK KALI KEDUA TAHUN 2012

Tarikh

26.03.2012

Masa

Khamis ( 2.00-3.00 petang )

Tempat

Bilik Guru

Kehadiran

17 orang

BIL.

PERKARA

1.0

UCAPAN PENGERUSI
Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua guru ke mesyuarat Panitia Muzik Kali Kedua
bagi tahun 2012.
Tindakan : Pengerusi

2.0

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT


2.1 Minit mesyuarat yang lalu dibaca dan dibentang oleh Pn. Mohana Vahtini dan
dicadang oleh En. Khairul Anuar.

3.0

PERKARA BERBANGKIT
3.1 Tiada perkara berbangkit.
Tindakan : semua Guru

4.0

AGENDA SEMASA
4.1

Laporan (Kekuatan / Kelemahan dan penambahbaikan) aktiviti Perancangan


Strategik / Pelan Tindakan Akademik

5.0

HAL-HAL LAIN
5.1 Guru-guru diminta tingkatkan kerjasama antara satu sama lain untuk meningkatkan
prestasi ko-kurikulum sekolah ini.
5.2 Setiap aktiviti sekolah perlu ada kerjasama antara guru-guru.

5.3 Diminta guru-guru kelas masuk ke kelas sewaktu menjadi guru ganti.
5.4 Guru-guru juga diminta agar melaksanakan aktiviti tahunan persatuan seperti mana
yang telah dirancang.
Tindakan : Semua Guru
6.0 UCAPAN PENANGGUHAN
Mesyuarat guru kali pertama ini ditangguhkan dengan ucapan terima kasih.
Disediakan Oleh,

Disemak Oleh,

-------------------------------

--------------------------------

(PN. MOHANA VAHTINI)

(EN. S. JAYASEELAN)

SETIAUSAHA
Panitia Muzik SJKT Sungkai

GPK KOKURIKULUM
SJK(T) SUNGKAI
Disahkan Oleh,

-----------------------------( PN S. SUNTHARI )
GURU BESAR
SJK(T) SUNGKAI

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGKAI,


35600 SUNGKAI, PERAK
___________________________________________________________________________
BORANG KEHADIRAN
MESYUARAT PANITIA MUZIK KALI KETIGA TAHUN 2012
___________________________________________________________________________
1. PN. S. SUNTHARI (GURU BESAR)

..................................

2. PN. C. LETCHUMY (PK PENTADBIRAN)

.................................

3. PN. S. SANTHI (PK HEM)

..................................

4. EN. S. JAYASEELAN (PK KO-KURIKULUM)

..................................

5. EN. R. SARAVANAN

..................................

6. EN. P. NILENTHIRAN

..................................

7. EN. R. VISWAMURTHI

..................................

8. PN. A. NEELAVENEE

..................................

9. CIK. SHARON VIJAYA

..................................

10. EN. KHAIRUL ANUAR

..................................

11. PN. G. MOHANA VAHTINI

..................................

12. PN. P. KRISNAMMAL

..................................

13. PN. N. SANTHI

..................................

14. EN.AZIZUL ZAMRY

.................................

15. PN. R. PUGUNESWARY

SEK. JEN. KEB. (TAMIL) SUNGKAI,


35600 SUNGKAI,
PERAK DARUL RIDZUAN.

KOD SEKOLAH : ABD 0077

___________________________________________________________________________

Kepada,
Semua guru yang dihormati,

Mesyuarat Panitia Muzik Kali Ketiga Bagi Tahun 2012

Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Panitia Muzik Kali Ketiga akan diadakan seperti butiran
berikut:

Tarikh

: 3.05.2012

Masa

: Khamis ( 2.00 - 3.00 petang)

Tempat

: Bilik Guru

2. Agenda

: 2.1 Ucapan Pengerusi


2.2 Membaca Dan Mengesahkan Minit Yang Lalu.
2.3 Perkara Berbangkit
2.4 Agenda Semasa
2.5 Hal-Hal Lain
2.6 Ucapan Penangguhan

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Yang Menjalankan Tugas,

............................................
PN. MOHANA VAHTINI
SETIAUSAHA PANITIA MUZIK SJK(T) SUNGKAI, PERAK.
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGKAI.
MINIT MESYUARAT PANITIA MUZIK KALI KETIGA TAHUN 2012

Tarikh

3.05.2012

Masa

Khamis ( 2.00-3.00 petang )

Tempat

Bilik Guru

Kehadiran

17 orang

BIL.

PERKARA

1.0

UCAPAN PENGERUSI
Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua guru ke mesyuarat Panitia Muzik Kali
Ketiga bagi tahun 2012.
Tindakan : Pengerusi

2.0

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT


2.1 Minit mesyuarat yang lalu dibaca dan dibentang oleh Puan Mohana dan
dicadang oleh En. Khairul Anuar.

3.0

PERKARA BERBANGKIT
3.1 Tiada perkara berbangkit.
Tindakan : semua Guru

4.0

5.0

AGENDA SEMASA
4.1

Penyediaan Perancangan Strategik dan Pelan Tindakan Tahun hadapan

4.2

Laporan Akhir Tahun Panitia

HAL-HAL LAIN
5.1 Guru-guru diminta tingkatkan kerjasama antara satu sama lain untuk meningkatkan
prestasi ko-kurikulum sekolah ini.
5.2 Setiap aktiviti sekolah perlu ada kerjasama antara guru-guru.

5.3 Guru-guru juga diminta agar melaksanakan aktiviti tahunan persatuan seperti mana
yang telah dirancang.
Tindakan : Semua Guru
6.0 UCAPAN PENANGGUHAN
Mesyuarat guru kali ketiga ini ditangguhkan dengan ucapan terima kasih.
Disediakan Oleh,

Disemak Oleh,

-------------------------------

--------------------------------

(PN. MOHANA VAHTINI)

( EN. S. JAYASEELAN )

SETIAUSAHA
Panitia Muzik SJKT Sungkai

GPK KOKURIKULUM
SJK(T) SUNGKAI
Disahkan Oleh,

-----------------------------( PN S. SUNTHARI )
GURU BESAR
SJK(T) SUNGKAI

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGKAI,


35600 SUNGKAI, PERAK
___________________________________________________________________________
BORANG KEHADIRAN
MESYUARAT PERSATUAN KRIKET KALI KEDUA TAHUN 2012
___________________________________________________________________________
16. PN. S. SUNTHARI (GURU BESAR)

..................................

17. PN. C. LETCHUMY (PK PENTADBIRAN)

.................................

18. PN. S. SANTHI (PK HEM)

..................................

19. EN. S. JAYASEELAN (PK KO-KURIKULUM)

..................................

20. EN. R. SARAVANAN

..................................

21. EN. P. NILENTHIRAN

..................................

22. EN. R. VISWAMURTHI

..................................

23. PN. A. NEELAVENEE

..................................

24. CIK. SHARON VIJAYA

..................................

25. EN. KHAIRUL ANUAR

..................................

26. PN. G. MOHANA VAHTINI

..................................

27. PN. P. KRISNAMMAL

..................................

28. PN. N. SANTHI

..................................

29. EN.AZIZUL ZAMRY

.................................

30. PN. R. PUGUNESWARY

SEK. JEN. KEB. (TAMIL) SUNGKAI,


35600 SUNGKAI,
PERAK DARUL RIDZUAN.

KOD SEKOLAH : ABD 0077

___________________________________________________________________________

Kepada,
Semua guru yang dihormati,

Mesyuarat Persatuan Kriket Kali Kedua Bagi Tahun 2012

Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Persatuan Kriket Kali Kedua akan diadakan seperti butiran
berikut:

Tarikh

: 26.09.2012

Masa

: Khamis ( 2.00 - 3.00 petang)

Tempat

: Bilik Guru

2. Agenda

: 2.1 Ucapan Pengerusi


2.2 Membaca Dan Mengesahkan Minit Yang Lalu.
2.3 Perkara Berbangkit
2.4 Agenda Semasa
2.5 Hal-Hal Lain
2.6 Ucapan Penangguhan

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Yang Menjalankan Tugas,

............................................
EN. AZIZUL ZAMRY
(PEN. JURULATIH PERSATUAN KRIKET SJK(T) SUNGKAI, PERAK.)

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGKAI.


MINIT MESYUARAT PERSATUAN KRIKET KALI KEDUA TAHUN 2012

Tarikh

26.09.2012

Masa

Khamis ( 2.00-3.00 petang )

Tempat

Bilik Guru

Kehadiran

BIL.

PERKARA

1.0

UCAPAN PENGERUSI

17 orang

Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua guru ke mesyuarat Persatuan Kriket kali


kedua bagi tahun 2012.
Tindakan : Pengerusi
2.0

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT


2.1 Minit mesyuarat yang lalu dibaca dan dibentang oleh En. Mohd Azizul Zamry dan
dicadang oleh En. Khairul Anuar.

3.0

PERKARA BERBANGKIT
3.1 Kehadiran murid sewaktu aktiviti kokurikulum semakin menurun dan ini sedikit
sebanyak telah menjejaskan aktiviti yang ingin dijalankan.
Tindakan : semua Guru

4.0

AGENDA SEMASA
4.1

Laporan (Kekuatan / Kelemahan dan penambahbaikan) aktiviti Perancangan


Strategik / Pelan Tindakan Akademik

5.0

HAL-HAL LAIN
5.1 Guru-guru diminta tingkatkan kerjasama antara satu sama lain untuk meningkatkan
prestasi ko-kurikulum sekolah ini.
5.2 Setiap aktiviti sekolah perlu ada kerjasama antara guru-guru.

5.3 Guru-guru juga diminta agar melaksanakan aktiviti tahunan persatuan seperti mana
telah dirancang.

yang

Tindakan : Semua Guru


6.0 UCAPAN PENANGGUHAN
Mesyuarat guru kali kedua ini ditangguhkan dengan ucapan terima kasih.
Disediakan Oleh,

Disemak Oleh,

-------------------------------

--------------------------------

(EN. MOHD AZIZUL ZAMRY)

(EN. S. JAYASEELAN)

PEN JURULATIH
PERSATUAN KRIKET
SJK(T) SUNGKAI

GPK KOKURIKULUM
SJKT SUNGKAI
Disahkan Oleh,

-----------------------------( PN S. SUNTHARI )
GURU BESAR
SJK(T) SUNGKAI

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGKAI,


35600 SUNGKAI, PERAK
___________________________________________________________________________
BORANG KEHADIRAN
MESYUARAT PERSATUAN KRIKET KALI KETIGA TAHUN 2012
___________________________________________________________________________
16. PN. S. SUNTHARI (GURU BESAR)

..................................

17. PN. C. LETCHUMY (PK PENTADBIRAN)

.................................

18. PN. S. SANTHI (PK HEM)

..................................

19. EN. S. JAYASEELAN (PK KO-KURIKULUM)

..................................

20. EN. R. SARAVANAN

..................................

21. EN. P. NILENTHIRAN

..................................

22. EN. R. VISWAMURTHI

..................................

23. PN. A. NEELAVENEE

..................................

24. CIK. SHARON VIJAYA

..................................

25. EN. KHAIRUL ANUAR

..................................

26. PN. G. MOHANA VAHTINI

..................................

27. PN. P. KRISNAMMAL

..................................

28. PN. N. SANTHI

..................................

29. EN.AZIZUL ZAMRY

.................................

30. PN. R. PUGUNESWARY

SEK. JEN. KEB. (TAMIL) SUNGKAI,


35600 SUNGKAI,
PERAK DARUL RIDZUAN.

KOD SEKOLAH : ABD 0077

___________________________________________________________________________

Kepada,
Semua guru yang dihormati,

Mesyuarat Persatuan Kriket Ketiga Bagi Tahun 2012

Dimaklumkan bahawa Mesyuarat PERSATUAN KRIKET Kali KeTIGA akan diadakan seperti
butiran berikut:

Tarikh

: 3.05.2012

Masa

: Khamis ( 2.00 - 3.00 petang)

Tempat

: Bilik Guru

2. Agenda

: 2.1 Ucapan Pengerusi


2.2 Membaca Dan Mengesahkan Minit Yang Lalu.
2.3 Perkara Berbangkit
2.4 Agenda Semasa
2.5 Hal-Hal Lain
2.6 Ucapan Penangguhan

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Yang Menjalankan Tugas,

............................................
EN. AZIZUL ZAMRY
SETIAUSAHA PERSATUAN KRIKET SJK(T) SUNGKAI, PERAK.

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGKAI.


MINIT MESYUARAT PERSATUAN KRIKET KALI KETIGA TAHUN 2012

Tarikh

3.05.2012

Masa

Khamis ( 2.00-3.00 petang )

Tempat

Bilik Guru

Kehadiran

BIL.

PERKARA

1.0

UCAPAN PENGERUSI

17 orang

Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua guru ke mesyuarat Persatuan Kriket kali


KETIGA bagi tahun 2012.
Tindakan : Pengerusi
2.0

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT


2.1 Minit mesyuarat yang lalu dibaca dan dibentang oleh En. Mohd Azizul Zamry dan
dicadang oleh En. Khairul Anuar.

3.0

PERKARA BERBANGKIT
3.1 Tiada perkara berbangkit.
Tindakan : semua Guru

4.0

5.0

AGENDA SEMASA
4.1

Penyediaan Perancangan Strategik dan Pelan Tindakan Tahun hadapan

4.2

Laporan Akhir Tahun Panitia

HAL-HAL LAIN
5.1 Guru-guru diminta tingkatkan kerjasama antara satu sama lain untuk meningkatkan
prestasi ko-kurikulum sekolah ini.
5.2 Setiap aktiviti sekolah perlu ada kerjasama antara guru-guru.
5.3 Guru-guru juga diminta agar melaksanakan aktiviti tahunan persatuan seperti mana
yang telah dirancang.

Tindakan : Semua Guru


6.0 UCAPAN PENANGGUHAN
Mesyuarat guru kali ketiga ini ditangguhkan dengan ucapan terima kasih.
Disediakan Oleh,

Disemak Oleh,

-------------------------------

--------------------------------

(EN. MOHD AZIZUL ZAMRY)

(EN. S. JAYASEELAN)

PEN.JURULATIH
PERSATUAN KRIKET SJKT SUNGKAI

GPK KOKURIKULUM
SJK(T) SUNGKAI

Disahkan Oleh,

-----------------------------( PN S. SUNTHARI )
GURU BESAR
SJK(T) SUNGKAI