You are on page 1of 20

KBD Klinika bolnica Dubrava Odjel Prehrane

Dijetoterapija kod bolesti jetre

Prirunik za bolesnike

Jetra
Jetra je najvea lijezda i drugi organ po veliini u ljudskom organizmu, a ujedno predstavlja jedini unutranji organ koji se moe regenerirati. Jetra je tihi organ, ne buni se, pa je uglavnom zanemarujemo dok neto ozbiljno ne poe po zlu. Naa jetra svakodnevno obavlja izuzetan posao kako bi nas odrala ivima i zdravima; igra kljunu ulogu u metaboliziranju hrane koju jedemo te u procesu detoksikacije koji nas titi od tetnog utjecaja brojnih toksina kojima smo izloeni. Apsorpcija nutrijenata velikim se dijelom odvija sudjelovanjem jetre. Sve tvari koje unesemo u organizam dolaze u jetru, gdje se razvrstavaju na toksine i ostale molekule. Snanim sustavom detoksikacije jetra pretvara lijekove i toksine u molekule koje se mogu eliminirati iz organizma putem bubrega (mokraom) ili crijeva (fecesom). Jetra je odgovorna za sintezu veine proteina koji cirkuliraju u krvi, te predstavlja organ koji ima kljunu ulogu u regulaciji razine eera u krvi. Tjelesne potrebe za glukozom biljee se u jetri, te se glukoza osigurava organizmu probavom hrane ili razgradnjom glikogena - skladinog eera u jetri i miiima. Kod produljenog gladovanja, kada nije mogue osigurati glukozu probavom, a rezerve u jetri su potroene, u jetri se pokree proces kojim iz aminokiselina ili drugih molekula nastaje glukoza. Metabolizam masti takoer je usko vezan uz jetru. U jetri nastaje kolesterol, a ujedno se u jetru doprema i kolesterol iz krvi. Eliminacija kolesterola iz jetre odvija se putem ui. Preuzeto s www.plivazdravlje.hr

Autori: mr.sc. Irena Martinis, dipl.ing. nutricionist Irena Ore, dipl.ing. prehrambeni tehnolog Eva Pavi, dipl. ing. prehrambeni tehnolog dr.sc. Duan Kardum, dr. med. specijalist internist gastroenterolog-hepatolog Lektor: prof. Danica Crnobrnja Oblikovanje: FINGERE, Vlahe Bukovca 20, Samobor Tisak: FINGEREtisak, Josipa Jelaia 67, Samobor

Prirunik je tiskan uz novanu potporu tvrtke PLIVA HRVATSKA, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

Prirunik za pacijente

Potovani itatelji, ovaj prirunik je namijenjen svim osobama oboljelima od bolesti jetre koji e se kroz due vrijeme ili ak cijeli ivot morati pridravati dijete, odnosno promijeniti svoje prehrambene navike. Sama spoznaja bolesti, vanost promjene ustaljenih ivotnih navika i uspostavljanje novih, a sve to uz poetnu, najee vrlo malu koliinu informacija, moe uplaiti svakoga. U elji da rijeimo Vae nedoumice, pripremili smo ovaj prirunik koji e Vam pomoi da bolje razumijete svoje stanje, savjetovali koje namirnice valja odabrati i kako ih pripremiti. Znanjem i pridravanjem pravilne prehrane znatno moete utjecati na kvalitetu svoga ivota. Autori

Tkogod da je otac bolesti, loa prehrana je njezina majka


Kineska poslovica

Dijetoterapija kod bolesti jetre

Uvod
Oko 300 milijardi hepatocita jetrenih parenhimnih stanica, sa ostalim jetrenim strukturama obavlja vie od pet stotina razliitih fiziolokih funkcija koje se mogu svrstati u tri osnovne skupine: metabolike, sekrecijske i vaskularne. Metabolike funkcije podrazumijevaju normalan metabolizam ugljikohidrata, bjelanevina i masti i veliki utjecaj imaju u normalnom prometu vode, vitamina i elektrolita. Sekrecijske funkcije obuhvaaju stvaranje i luenje ui i njenih bitnih sastojaka unih kiselina, kolesterola i bilirubina. u je neophodna za razgradnju masti i apsorpciju tvari topljivih u mastima ukljuujui vitamine A, D, E i K. Jetra slui i kao rezervoar krvi, vitamina A, D i B12, folne kiseline i eljeza kao i kratkotrajni rezervoar manje koliine eera u obliku glikogena, proteina i masti. U detoksikaciji organizma od tetnih tvari jetra ima glavnu ulogu. Kod jetrenih bolesti u dijagnostici se rabe kliniki pregled, laboratorijske pretrage krvi i urina, radioloke, ultrazvune i radioizotopske pretrage. Za procjenu jetrenih funkcija i stanja jetre u raznim patolokim stanjima u svakodnevnoj praksi na prvom mjestu je odreivanje serumskih enzima, ( tzv. jetrene probe): aminotrasferaze ( AST- aspartat aminotransferaza i ALT- alanin aminotrasferaza); GGT- serumska Y-glutamil transferaza, AP- alkalna fosfataza, LDH- laktatalna dehidrogenaza. Bilirubin, ukupni proteini, kolesterol i trigliceridi te imbenici zgruavanja su uz navedene serumske enzime takoer rutinski laboratorijski testovi u dijagnosticiranju jetrenih bolesti. Odreivanja biljega virusne bolesti jetre te autoantitijela bitno je doprinijelo u dijagnostici i praenju lijeenja virusnih i autoimunih bolesti jetre. Ultrazvuk, osobito kolor dopler ultrazvuk predstavlja metodu izbora u patologiji jetre, unog mjehura i guterae. Kompjuterska tomografija (CT) stvorila je nove mogunosti dijagnostike jetrenih bolesti, naroito fokalnih benignih i malignih procesa. Novi iskorak je svakako magnetna rezonancija (MR) koja osim otkrivanja metastaza manjih od 1 cm te benignih i malignih promjena u jetrenom parenhimu, moe prilino pomoi u njihovu meusobnom diferenciranju. Biopsija jetre i patohistoloka analiza uzorka bioptata jetre nerijetko je kljuna metoda u dijagnosticiranju jetrenog oboljenja. Sve bolesti jetre moemo uvjetno podijeliti na upalne: akutni i kronini hepatitisi; neupalne: steatoza jetre, toksina oteenja, ciroza, vaskularne bolesti te tumori jetre. Najee virusne bolesti jetre uzrokovane su hepatitisom A, B, C i D ali ih mogu izazvati i drugi virusi kao Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus i drugi. Bolest se moe javiti kao akutna i kronina. Virus A spada u bolest prljavih ruku, javlja se sporadino ili u epidemijama, a do infekcije dolazi konzumiranjem hrane ili vode zagaene virusom hepatitisa. Nastalo stanje izaziva samo akutnu infekciju. Hepatitis B se najee prenosi krvlju, spolnim putem ili s majke na novoroene. U 10-15% bolesnika prijee u kronini oblik bolesti s moguim posljedinim razvojem ciroze odnosno karcinoma jetre.

Prirunik za pacijente

Hepatitis C se najee prenosi krvlju. Bolest je dugo bez simptoma gdje gotovo u 50 - 80% sluajeva prelazi u kroninu infekciju s razvojem ciroze i maligne jetrene bolesti. Masna jetra poznata i kao steatoza jetre oznaava pretjerano nakupljanje neutralnih masti unutar jetrenih stanica zbog ega je jetra svjetlijeg izgleda i obino uveana. Najei uzroci masne jetre su alkohol, debljina, eerna bolest, lijekovi, trudnoa, prehrana manjkava proteinima itd. Masna jetra je najei oblik alkoholne bolesti jetre koji moe prijei u alkoholni hepatitis te konano u alkoholnu cirozu jetre. Ciroza predstavlja kraj spektra nepopravljivog oteenja jetre. Zbog trajne izloenosti nekom od uzronika oteenja dolazi do propadanja jetrenih stanica i oivljavanja beskorisnim, vezivnim tkivom na mjestu oteenja. Jetra postaje neravna, vorasta i trajno smanjena. Najei uzroci ciroze jetre su kronini hepatitis B i C, alkoholizam, eerna bolest i neke druge metabolike bolesti. Ciroza je ozbiljno kronino oboljenje koje esto zavrava letalno najee uslijed jetrene kome, a manjim dijelom zbog iskrvarenja. U arine bolesti jetre spadaju ciste jetre te solidne arine promjene koje nazivamo tumorima. Tumori jetre mogu biti dobroudni i zloudni. Najei dobroudni tumori su hemangiom (graen od krvnih ila razliitog promjera) te hepatocelularni adenom (graen od stanica jetre). Primarni zloudni tumor nastaje iz jetrenih stanica i naziva se hepatocelularni karcinom (HCC), a najee se javlja kod bolesnika s kroninim virusnim hepatitisom, alkoholiara i kod ciroze jetre. Metastaze zloudnih tumora dolaze najee iz karcinoma debelog crijeva, guterae, dojke, plua te malignog melanoma. Jetrene bolesti nisu rijetke niti bezazlene tim vie to zbog nespecifinosti simptoma ostaju dugo neprepoznate. S druge strane, mogunosti lijeenja su ograniene, pa je jo uvijek teite na prevenciji i zatiti od situacija koje bi mogle dovesti do oboljenja jetre. To su prije svega dijetetske mjere koje ukljuuju izbjegavanje konzumiranja veih koliina alkohola, masne, slane i prene hrane, velikih koliina kave te izbjegavanje uzimanja hepatotoksinih lijekova. Preporuljivo je, osobito za izloenije skupine ljudi, cijepljenje protiv hepatitisa . Za sada su na raspolaganju cjepiva protiv hepatitisa A i B. U pacijenata u kojih je dolo do oboljenja jetre, prvenstveno s kroninim tijekom uz konvencionalno lijeenje, dijetoterapija ima jednu od kljunih uloga. dr.sc. Duko Kardum, dr.med. specijalist internist gastroenterolog-hepatolog

Dijetoterapija kod bolesti jetre

Dijetoterapija je ve tradicionalno sastavna odrednica u lijeenju jetrenih bolesti. Terapijski princip poznatiji je kao naziv jetrena dijeta. Jetrena dijeta ne znai samo nadoknadu kalorija i prehrambenih sastojaka, ve ona bitno utjee na tijek bolesti. Naime, adekvatni dijetalni reim, koji ukljuuje dostatan broj kalorija te pravilan odnos osnovnih hranjivih sastojaka s posebnim naglaskom na sadraj proteina, proizlazi iz razumijevanja poremeaja metabolikih procesa u jetri. Dijetalni reim nije jedinstven za sve bolesti jetre. Osnovna je razlika u koliini proteina i kalorinoj vrijednosti koju sadri. Meutim za sve jetrene bolesti vrijede slijedee preporuke: 1. Najvie kalorija bi trebalo potjecati iz ugljikohidrata kojima su bogate itarice, voe, povre te med. Preporueni izvor bjelanevina su: nemasno meso, posni svjei sir, obrano mlijeko, jaja i riba. Koliinu masti potrebno je maksimalno reducirati, (40-60 grama dnevno), a najbolje je koristiti biljne masnoe (maslinovo ulje). Povre i voe se moe jesti sirovo ili kuhano. Salata se priprema s par kapi maslinovog ulja i limunovim sokom. Hranu solite umjereno, a u sluaju pojave edema i nagomilavanja tekuine u trbunoj upljini (ascites) provodi se neslana dijeta. Nije preporuljivo pripremanje jela sa zaprkom, jela s rotilja, kao i prenje prelijevanje jela grijanom, kuhanom ili prenom masnoom. Hranu bi trebalo uzimati u eim, manjim obrocima. Puenje se ne preporuuje. Alkohol je strogo zabranjen. Ako se pojavi proljev i greviti bolovi drati se uputa za akutnu upalu jetre.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pomau li dodaci prehrani? U situacijama kada je jetra oteena i kod kroninih bolesti jetre uz sve savjete koji su navedeni treba pripaziti na unos niza nutrijenata, poput vitamina B, C i E te nekih aminokiselina. Uz zdrav nain ivota, preporua se koritenje dodataka prehrani koji mogu biti od velike koristi. Primjerice dodatak prehrani Hepatil sadri dvije aminokiseline L-ornitin i L-aspartat koje olakavaju detoksikaciju i regeneraciju jetre. Ljudsko tijelo i samo proizvodi navedene aminokiseline, meutim kod ugroenih skupina ih radi preoptereenosti jetre nema dovoljno, pa takav ciljani dodatak prehrani moe biti korisna potpora radu jetre. L-ornitin i L-aspartat poveavaju radnu sposobnost jetre, potpomau izluivanje toksinih tvari i na taj nain tite jetru.

Jedete li masnu hranu? PiJete? Puite? PrisilJeni ste esto uzimati liJekove? Sve navedeno moe ugroziti funkciju jetre. Vaa je jetra ista organizma od tetnih tvari. Olakajte joj posao - uz pomo Hepatila. Hepatil sa svojom jedinstvenom formulacijom, kombinacijom ornitina i aspartata, olakava regeneraciju jetre i titi je od tetnog djelovanja toksina.
6 Prirunik za pacijente

Akutna upala jetre


Najei uzroci akutne upale jetre su, kao to je ve reeno, virusi hepatitisi A, B i C, akutni alkoholni hepatitis, neki lijekovi i toksini. Svim navedenim uzrocima zajedniko je oteenje i nekroza hepatocita manjeg ili veeg intenziteta. U poetnoj fazi akutne bolesti glavni simptomi su najee inapetenca (odsutnost apetita), povienje tjelesne temperature, mukla bol ispod desnog rebrenog luka i u liici, munina i povraanja. U pravilu, ovakvim bolesnicima koji ne povraaju, barem ne intenzivno, daje se stroga dijeta, a nakon smirivanja simptoma provodi se zatitna dijeta. Pothranjenim bolesnicima treba osigurati potrebne koliine posebno esecijalnih nutrijenata. Totalna parenteralna prehrana je odabir za teke oblike akutne jetrene bolesti praene intenzivnim povraanjima. ajna dijeta provodi se u poetku akutne upale kada nemate teka i ne moete konzumirati hranu. Nastojte piti aj (kamilica, metvica, matinjak, ipak, komora) zaslaen eerom ili medom. Ako vam odgovara pokuajte konzumirati: kompot od jabuke, juhu od povra s riom, krupicom ili tijestom. stroga dijeta za prijelazno razdoblje jo uvijek je potedna i sastoji se od jela i pia koja ne optereuju probavu i jetru. Osim ajne dijete moete, pogotovo ako vam se vraa apetit, uzimati: jogurt, posni svjei sir, krupicu ili riu na mlijeku, sluzave juhe, juhe uz dodatak rie, zobenih pahuljica i jema. zatitna dijeta primjenjuje se nakon stroge, prijelazne prehrane, ako se osjeate dobro i vratio vam se apetit. Tada se nastojte drati uputa za dijetoterapiju kod kronine upale, ciroze jetre i hepatitisa (Tablica 2 i 3).

Prehrana bolesnika kod portalne encefalopatije i jetrene kome


Glavni i najvaniji poremeaji ivanog sustava uzrokovan kroninom boleu jetre, osobito cirozom, jest hepatina (portalna) encefalopatija. Ukoliko vam prijeti nastanak portalne encefalopatije prehranom je potrebno sprijeiti nagomilavanje amonijaka u organizmu. Aminokiseline metionin, fenilalanin i tirozin mogu pridonijeti nastanku encefalopatije. Stoga meso, riba i jaja u toj se fazi bolesti ne preporuuju jer sadre navedene aminokiseline, te potiu stvaranje amonijaka. Unosite male koliine bjelanevina, pri emu prednost dajte bjelanevinama biljnog podrijetla (mahunarke i itarice) i bjelanevinama sirutke jer sadre aminokiseline (valin, leucin, izoleucin) koje se ne metaboliziraju u jetri. Drugim rijeima, vano je konzumirati voe, povre i itarice jer njihovom razgradnjom nastaje manje amonijaka, a biljna vlakna u povru i vou ubrzavaju njegovo izluivanje iz organizma. Takoer je vano unositi dovoljnu koliinu ugljikohidrata kako bi se osigurala potrebna energija organizmu. Preporuuju se namirnice kao to su: ria, rezanci i druga nemasna tjestenina, krumpir kuhani ili pire, penina i kukuruzna krupica, itarice, nemasni keksi, pasirano povre i voe (bez kore i kotica), te odstajali kruh i dvopek. Takav nain prehrane ne preporuuje se na due vrijeme jer je deficitaran esencijalnim aminokiselinama (Tablica 1).

Dijetoterapija kod bolesti jetre

Tablica 1. Jelovnik kod portalne encefalopatije i jetrene komea


DORUAK 1. dan aj od metvice Marmelada Pecivo 2 dl sirutke Juha od povra Rioto s mrkvom, brokulom Cikla salata Kruh polubijeli Pire od jabuka Energetska vrijednost: 6823kJ/1631 kcal; Bjelanevina:40g; Masti: 27g; Ugljkohidrata 312g 2. dan aj od ipka Med Pecivo Pire od jabuka Pota od griza s perinom Varivo od mahuna Kruh bijeli Kompot kruka pageti Umak od mrkve i rajice Zelena salata s celerom i lim.sokom Pire krumpir Pire pinat Kruh polubijeli RUAK VEERA

Energetska vrijednost: 6989kJ/1670 kcal; Bjelanevina:38g; Masti: 26g; Ugljkohidrata 324g 3. dan aj od kamilice Keksi Pecivo Puding na mix.kompotu Juha od cvjetae Mijeano povre na leo s maslinovim uljem Peene jabuke Kruh polubijeli Okruglice od sira i griza

Energetska vrijednost: 6628kJ/1584 kcal; Bjelanevina:39g; Masti: 42g; Ugljkohidrata 263g 4. dan aj od matinjaka Med Kruh Ocijeen sok od narane Juha od krumpira s perinom Rioto od tikvica Salata matovilac i radi Kruh polubijeli Varivo od mijeanog povra Kruh polubijeli

Energetska vrijednost: 6980kJ/1669 kcal; Bjelanevina:39g; Masti: 37g; Ugljkohidrata 303g 5. dan aj od sikavice Marmelada Pecivo 2 dl sirutke, kruh polubijeli Juha od mrkve Blitva leo Kruh polubijeli Banana Knedle s demom

Energetska vrijednost: 6783kJ/1621 kcal; Bjelanevina:40g; Masti:31g; Ugljkohidrata 295g 6. dan aj od metvice Keksi Pecivo Pire od jabuke Pregana juha Pire krumpir i pire graak Kruh bijeli Sok od jabuke i mrkve ganci sa sirom

Energetska vrijednost: 6720kJ/1606 kcal; Bjelanevina:40g; Masti: 29g; Ugljkohidrata 306g


8 Prirunik za pacijente

Masna jetra
Debljina i alkohol najei su uzroci nakupljanja masti u jetri. Mast potiskuje normalnu grau jetrenih stanica. Neumjerenost u hrani i piu tjera jetru na prekovremeni rad, a umorna i masna jetra nije jednako uinkovita u detoksikaciji tetnih tvari kao zdrava jetra. Najbolji nain lijeenja je izbjegavanje alkohola, pravilna i uravnoteena prehrana. Na dobrom ste putu uvedete li redukcijsku dijetu koja sama po sebi podrazumijeva izbjegavanje masnog, prenog, gaziranog i previe zaslaenog.

Jelovnik kod redukcijske dijete


DORUAK 8 sati UINA 10 sati Vona salata (ananas,jabuka, breskva) 150 g Jogurt 0.9% m.m. 2 dcl Riblja juha karpina leo 160 g Zelena/radi salata 200 g Narana 100 g Mediteranska salata 200g -ria 60g -graak 50g -kukuruz 15g -celer 2g -mrkva 45 g i sok od limuna -maslinovo ulje 5 g Cikla salata (ribana, kuhana) 200g

RUAK

14 sati

UINA

16 sati

VEERA 19 sati

Osvjeenje potraite u soku od narane Bogatstvo vitamina C naranu izdvaja kao idealno voe za djecu, mlade, a posebno za starije osobe. Osim to jaa imunitet, narana potie bolji rad jetre te ubrzava razgradnju masti kod masne jetre. Narane su izvrsne u salati s cikorijom ili celerom, kao i uz jabuke. Gazirana pia, dobro je znati... Gazirana pia i kola napitci sadre eer, kofein, konzervanse i antioksidanse poput benzojeve, limunske i ortofosforne kiseline iji unos zbog loeg utjecaja na zdravlje treba ograniiti kada god je to mogue. Fosforna, limunska i karbonatna kiselina u gaziranim sokovima oteuju zubnu caklinu, smanjuju gustou kostiju to dovodi do osteoporoze, a ono to je najvanije dovode do degenerativnih promjena na jetri.
Dijetoterapija kod bolesti jetre 9

Prehrana jetrenih bolesnika s ascitesom


Otekline i ascites siguran su znak da vam se tekuina, a s njom i sol nepotrebno zadravaju u organizmu. Zato ih valja ograniiti na najmanju moguu mjeru. Hrana se ne smije soliti niti dosoljavati. Osim toga, svakako valja izbjegavati namirnice koje u sebi sadre dodanu sol: Konzervirana i procesirana hrana Suhomesnati proizvodi Tvrdi i topljeni sirevi Mononatrijev glutamat

Nastojite konzumirati namirnice koje su prirodni diuretici, a ujedno potiu rad bubrega i jetre: perin, radi, rikula, enjak, paroge, limun,aj metvica i aj kopriva.

Prehrana oboljelih od mononukeleoze


Infekciozna mononukleoza je virusna bolest koja se prenosi kapljinim putem. Manifestira se slabou, temperaturom, otokom lijezda na vratu. U laboratorijskim nalazima dolazi do porasta jetrenih enzima, uz limfopeniju svojstvenu virusnim bolestima, jer je zahvaena jetra. esto pone kao angina s visokom temperaturom. Princip lijeenja primarno je mirovanje tijekom nekoliko mjeseci, zavisno od oporavka. U svakom sluaju treba smanjiti masnoe u hrani jer masnoe predstavljaju optereenje za jetru. Prehrana treba biti prilagoena dijetoterapiji koja se koristi kod kronine upale jetre (Tablica 2 i 3).

Prehrana u bolesnika nakon transplatacije jetre


Dijetoterapija ovisi o nutricijskom stanju bolesnika prije transplatacije i neposredno nakon nje. Malnutricija (pothranjenost) je esto nazona kod transplatiranih pacijenata. Da bi se postigao adekvatan unos dnevnih potreba hranu bi trebalo birati prema vlastitim tjelesnim reakcijama i u manjim, ali eim obrocima. U akutnom posttransplatacijskom razdoblju nutritivne i energetske potrebe organizma su poveane kako bi se ubrzao oporavak. Prehrana treba biti u prvom redu visokoproteinska (1,2-1,75 g proteina /kg tjelesne mase). Unos ugljikohidrata treba zadovoljiti 50 % ukupnih energetskih potreba, dok unos masti 30% ukupnih energetskih potreba. Bjelanevine uzimajte u obliku mlijenih proizvoda, peradi, teletine i ribe, a povre neka bude svjee pripremljeno i protisnuto. Voe dobro operite, ogulite i odstranite kotice te ga za poetak konzumirajte u obliku kompota ili kaica. Kasnije svoju prehranu prilagodite dijetoterapiji koja se koristi kod kronine upale jetre (Tablica 2 i 3).

10

Prirunik za pacijente

Dijeta kod hemokromatoze:


Kod primarne hemokromatoze nije potrebna nikakva posebna dijeta osim one preporuene za eernu bolest ili bolesti miokarda, odnosno kod kronine upale jetre. U sekundarnoj hemokromatozi od velike je koristi prehrana siromana eljezom i vitaminom C vodei pri tom rauna o zadovoljavanju njihovih minimalnih dnevnih potreba. Dnevna potreba za eljezom zdravog odraslog mukarca je 10 mg, a za enu 15 mg (RDA). Namirnice koje valja izbjegavati jer sadre najvie hem eljeza (vrste eljeza koja se najbolje apsorbira) su: crvena mesa, umance jajeta, koljke i tuna. Namirnice koje sadre najvie ne hem eljeza (vrsta eljeza koji se tee apsorbira, ali ga ima dosta u namirnicama) su tamnozeleno lisnato povre i tamnocrveno povre kao i sueno voe. Sastojci hrane koji smanjuju apsorpciju eljeza su: fitati ( integralni bezkvasni penini kruh i mekinje), polifenoli, fosfoproteini (jaja), kava, aj, mlijeko i soja.

Dijeta kod bolesnika sa Wilsonovom boleu


Wilsonova bolest ili hepatolentikularna degeneracija autosomno je recesivna nasljedna bolest metabolizma bakra i njegove akumulacije u organima. Bolest je prvi put opisana 1912. godine kao jetrena bolest (jetrena bolest s cirozom), a kasnije su opisani i drugi simptomi, npr. promjena u ivanom sustavu, osteoporoza, kardiomiopatija, KayserFleischerov prsten, anemija, katarakta, itd. Zbog poremeenog metabolizma bakra konzumirajte hranu koja sadri to manje koliine bakra. Namirnice bogate bakrom su: govedina, iznutrice, sitne ribice kao inuni i gavuni, kamenice, lignje, bob, grah, slanutak, gljive, artioka, brokula, orasi i kakao. Sadraj bakra je umjeren u: ostalim ribama, bijelom peninom branu, krumpiru, zelenom graku, a od voa u : bananama, malinama i krukama. Male koliine bakra sadre: jaja i mlijeni proizvodi. Dijetoterapija se provodi istodobno uz lijeenje kelatnim agensom (D-penicilamin) i visokim dozama cinka koji interferira s apsorpcijom bakra. Takoer je vano imati na umu da apsorpciju bakra smanjuje visoki unos C vitamina (vie od 1500 mg), dok poveani unos proteina poveava apsorpciju.

Prehrana kod kronine upale, ciroze jetre i hepatitisa


Dijetoterapija kroninih stanja bolesne jetre ovisi o teini i uznapredovalosti patolokog procesa. Pravilnim odabirom namirnica svakako ete utjecati na poboljanje kvalitete ivota.Osim toga vaan je nain pripremanja jela. Ne preporuuje se priprema jela sa zaprkom, prenje te prelijevanje jela grijanom, kuhanom ili prenom masnoom. Meso bi trebalo biti kuhano, peeno u foliji ili vreici za peenje te pirjano u vlastitom soku uz minimalan dodatak ulja.
Dijetoterapija kod bolesti jetre 11

Tablica 2. to smijemo, a to trebamo izbjegavati kod kronine upale, ciroze jetre i hepatitisa
Namirnice Preporuuje se Nemasne juhe od dozvoljenog mesa, povra i ribe s ukuhanom sitnom tjesteninom, riom ili krupicom - juhe pripremati bez zaprke Nemasno mlado meso pirjano u vlastitom soku,kuhano ili peeno u foliji ili vreici za peenje (teletina, junetina, kuni, bijelo meso peradi bez koice) Bijele ribe kuhane ili peene u foliji ili vreici za peenje ( brancin, karpina, osli i sl.) Tvrdo kuhana jaja Obrano mlijeko 1 % m.m., posni svjei sir, jogurt light, sirutka, probiotik i ostali fermentirani mlijeni proizvodi s manjim postotkom masti Bijeli i crni kruh, dvopek, toast,sve vrste tjestenine, valjuci, penina i kukuruzna krupica, ria Krumpir (kuhani, pire, valjuci od krumpira), pinat, blitva, tikvice, korabica, cvjetaa, brokula, mrkva, svjea rajica, pasirani grah , graak i mahune Mlada salata s limunovim sokom (cikla, zelena salata, matovilac, maslaak, radi) Maslinovo ulje, buino ulje Biskvit, puding, krupica i ria na mlijeku, keksi, voni kolai, med od kestena Zrelo i oljuteno svjee voe: jabuke, banane, breskve, kompoti, kaice, marmelada, dem, voni frape Blagi biljni ajevi (kamilica, matinjak,metvica, sikavica), ipak, negazirana pia, voni sokovi od svjeeg voa Suncokretovo ulje, margo Palainke (nemasne) Voni jogurt Purea prsa u ovitku, toast unka Preporuuje se u manjim koliinama Ne preporuuje se

JUHE

Masne juhe, juhe od kupusa, juhe od suhog mesa, industrijske juhe Prena i pohana mesa, dimljena mesa, salame i trajne kobasice, patete, mesne konzerve, masno svinjsko i junee meso Masne ribe (skua, tuna, srdela, aran, som), riblje konzerve, lignje, dagnje, rakovi Prena i peena jaja Punomasno mlijeko, zreli, masni sirevi, dimljeni sir, vrhnje Kruh s integralnim itaricama, svjei,vrui kruh i pecivo, dizana tijesta, kroketi Paprika, kupus, hren, poriluk, kiseli kupus, krastavci, kelj, konzervirano povre, preni i peeni krumpir Svinjska i guja mast, majoneza, maslac Kolai s puno nadjeva, prena i dizana tijesta, torte s kremama, orasima i bademima Neoguljeno, nedozrelo voe, groe, ogrozd, ribiz, ljive, dunje, orasi, ljenjaci, bademi, konzervirano voe Crni ajevi, crna kava, pivo, vino, estoka pia, gazirani sokovi

MESA

RIBE

JAJA MLIJEKO I MLIJENI PROIZVODI

KRUH I ITARICE

POVRE I SALATE

MASNOE

SLASTICE

VOE

Citrusi

PIA

Mineralne vode

ZAINI

Limunov sok, sol umjereno

Jabuni ocatrazblaeni lovor, kopar, rumarin, metvica, mauran, protisnuti enjak

Crveni luk, senf, hren, alkoholni ocat, zainska paprika

12

Prirunik za pacijente

Oprez s masnoom!
Hrana poput prenih krumpiria, krafni i ipsa, izvor je lipidnih peroksida (ueglih masti) koji su toksini za jetru, te trans-nezasienih masnih kiselina. Lipidni peroksidi imaju snaan imunosupresivni uinak i oteuju membrane stanica jetre. Masti kojima treba dati prednost su hladno preana ulja, poput maslinovog, sezamovog i buinog. Plinovi u trbuhu Poznato je da se oboljeli esto ale na plinove u trbuhu odnosno pate od meteorizma (nadutost) koja izaziva bolove u trbuhu te flatulencije (isputanje plinova kroz anus). Glavni im je izvor plin nastao djelovanjem bakterija u kolonu pri razgradnji neprobavljivih ugljikohidrata (disaharidi, laktoza-mlijeni proizvodi, sorbitol i manitolumjetni zaslaivai, mahunarke, mekinje, groe, ljive). Namirnice poput graka, boba, graha, lee i soje bogate su aminokiselinom argininom koji pomae u procesu detoksikacije amonijaka, dok s druge strane izazivaju plinove u trbuhu. Ukoliko patite od plinova nemojte izostavljati navedene namirnice ve im doskoite kulinarskom obradom. Naime, pranje, kuhanje, mljevenje odnosno pasiranje moe znatno promijeniti sadraj biljnih vlakana koja su glavni krivac nastanka plinova. Zbog toga uivajte nesmetano u protisnutom povru (mahunarke) kao i u kaicama od voa.

Kava da ili ne?


Istraivanje objavljeno u asopisu Archives of Internal Medicine pokazuje da kava ublaava tetan utjecaj alkohola na jetru te da moe pomoi u prevenciji ciroze, ali nije poznato da li je za to zasluan kofein ili neki drugi sastojak kave. to je sa oboljelima od ciroze jetre i hepatitisa? Danas je vrsto utvrena uloga jetre koja jedina metabolizira odnosno razgrauje kofein. Dok je razgradnja kofeina u zdravih ispitanika u prosjeku trajala 3,8 sati, u jetrenih bolesnika za razgradnju iste koliine kofeina bilo je prosjeno potrebno 19 sati. Prema tome, metabolizam ili mijena kofeina u kroninih jetrenih bolesnika znatno je usporen, to vie, to je jetra tee oteena. Dakle, s obzirom na navedeno ukoliko imate cirozu jetre nastojte izbjegavati konzumiranje pia koja sadre kofein.

GdJe se skriva koFein Coca cola (1l) Limenka Red Bulla (250ml) Kava espresso (45ml) Kava turska (85 ml) Kava instant (170 ml) Kava bez kofeina (alica) Ledeni aj (340 ml) aj indijski iz vreice (170 mg) 130 mg 90 mg 100 mg 40-70 mg 60-100 mg 3-4 mg 70 mg 40-60 mg
Dijetoterapija kod bolesti jetre 13

Tablica 3. Jelovnik kod kronine upale jetre, ciroze jetre i hepatitisa


DORUAK 1. dan Bijela kava (cikorija) Purea prsa u ovitku Pecivo Voe aj od metvice Med Margo s omega 3 Kruh UINA 10 h 2 dl soka od cikle i mrkve RUAK Pilea juha Pirjana piletina Restani krumpir s perinom Salata od radia Govea juha Telei naravni Rizi-bizi Salata od ribane cikle s limunovim sokom Varivo od mijeanog povra (cvjetaa, brokula, mrkva, krumpir, korabica) s pureim mesom Voni biskvit Govea juha Kuhana junetina Pire krumpir Umak od mrkve i rajice Riblja juha Kuhani file oslia Kuhani krumpir s perinom Tikvice leo s maslinovim uljem Juha od piletine Peena piletina Pire krumpir Pire pinat Juha od povra Pirjana teletina Valjuci Salata od matovilca s rajicom UINA 16 h Peena jabuka VEERA Bracin peen u foliji Blitva leo s maslinovim uljem

2. dan

2 dl sirutke

Kompot kruka

Pilei ujuak s noklicama Probiotik

3. dan

aj od ipka Kuhano jaje Svjei sir posni Pecivo

Pire jabuka

Jogurt light

Tjestenina s mljevenim mesom Salata od matovilca

4. dan

Griz na mlijeku s cimetom Banana

Kompot breskva

Petit keksi aj

Purea prsa s artiokama i maslinovim uljem

5. dan

aj kamilica Marmelada Margo light Kruh

2 dl sirutke

Voni frape

ganci sa sirom Jogurt light

6. dan

aj od sikavice Purea toast unka Probiotik Pecivo Mlijeko Corn flaks Voe

Kompot jabuka

Puslice

Junei gula Zelena salata s celerom

7. dan

Sok od cikle i mrkve

Puding vanilija

karpina peena u foliji Povre leo s maslinovim uljem

14

Prirunik za pacijente

Pesticidi, aditivi...
Tragovi pesticida u hrani nakupljaju se u jetri i mogu uzrokovati kronina oteenja jetre. Vrlo je vano temeljito prati voe i povre te oguliti koru, kako biste izbjegli nepoeljne toksine spojeve. Takoer, nastojte izbjegavati procesirane namirnice i to vie konzumirajte svjee pripremljenu hranu.

Maslinovo ulje
Svi znamo da je maslinovo ulje najdragocjeniji dar Mediterana koje obiluje dobrim masnoama. Po kemijskoj strukturi najvanija je jednostrukonezasiena oleinska kiselina (6585%) zbog koje je maslinovo ulje najzdravije. Stabilnost maslinovog ulja pripisujemo fenolnim komponentama, a vitamin E i beta-karoten zastupljeni su u povoljnom omjeru s velikim postotkom iskoristivosti u organizmu. Maslinovo ulje ima povoljan uinak na jetru i crijeva na taj nain to aktivira kontrakciju unog mjehura te time pojaava peristaltiku tankog i debelog crijeva. Novija istraivanja dokazuju prisustvo fenola oleokantala koji ini oko 10% ukupnih fenolnih sastojaka. Oleokantal djeluje kao prirodno protuupalno sredstvo, a ima snagu i karakteristike koje u velikoj mjeri odgovaraju popularnim lijekovima protiv bola, tvrde istraivai sa Monell Chemical Senses Centera u Philadelphiji.

e mo tre koja je rana bolesti na h i a rat ervir pogo hol, konz prena ai lko A sn h otilja u rana ko a, ma hran hrana s r bla ja m it , o jela Arti i bolest e i jetr oka, m e per in, m aslaak , rkva , cikla
Dijetoterapija kod bolesti jetre 15

Bolesti jetre i ljekovito bilje


ajevi od metvice (Mentha piperita), kamilice, matinjaka (Mellissa officinalis) sprjeavaju povraanje, gadljivost i podrigivanje, to je esto u nekih bolesnika s akutnim hepatitisom. aj od matinjaka: licu matinjakova lia prelijte sa decilitrom kipue vode, poklopite, pola sata ohladite i procijedite. Svaki sat uzmite licu aja, mlakog, toplog ili hladnog zaslaenog medom. aj od sikavice (Sylibum marianum) Jo iz 16. i 17. stoljea potjeu podaci o povoljnom utjecaju sikavice na jetru. Aktivna tvar koja je zasluna za pozitivne uinke ove biljke je silimarin. Silimarin je flavonoid koji se istrauje kao potencijalna pomo kod svih oblika bolesti jetre jer mijenja vanjsku grau stijenki jetrenih stanica, potie obnovu stanica nakon oteenja te aktivira enzime koji u jetri razgrauju otrovne tvari. Pripravci od sjemenki povoljno utjeu na masnu jetru, cirozu jetre i kod kroninih bolesti jetre.

Jedite mrkvu!
Indijski su znanstvenici otkrili da mrkva osigurava zatitu jetre. Utvreno je da kod laboratorijskih ivotinja ekstrakt mrkve pojaava djelovanje nekih enzima koji ubrzavaju detoksikaciju jetre. Sok od mrkve i cikle za osvjeenje i regeneraciju U sokovnik stavite svjeu ciklu, mrkvu, jabuku i celer. Ocijeeni sok zainite s par kapi limuna.

Maslaak (Taraxacum officinale) prvi na popisu namirnica Osim vrlo ukusne salate u kojoj uivamo osobito u proljee, maslaak je odlina i ljekovita biljka. Iako kod kue u vrtu imamo puno maslaka nemojmo ga smatrati nepoeljnim korovom ve izvrsnim izvorom vitamina C i kalija. Listovi maslaka djeluju diuretiki upravo zbog toga ga nazivaju istaem krvi. Poznat je i po tome to pospjeuje rad jetre. Maslaak moete pripremiti kuhanjem na pari listova i cvjetova, kao kod pripreme pinata.

16

Prirunik za pacijente

Tamno zeleno povre Radi, rukola, ratika i sve tamno zeleno lisnato povre odlian su izvor klorofila i drugih fitokemikalija koje posjeduju itav niz pozitivnih utjecaja na zdravlje. Klorofil djeluje kao ista krvi i jetre, a brojni antioksidansi tite od razornog utjecaja slobodnih radikala.

Perin Perin je zbog svog karakteristinog mirisa izvrstan zain, te vrlo vrijedna i hranjiva namirnica. U 100 g sirovog lia ima ak 1600 mg mineralnih tvari. Polovica od toga je kalij, a ostalo je eljezo, kalcij, mangan, bakar i magnezij. Sadri vitamin C i vitamin B12. U antici se silno cijenila njegova snaga kod ubrzanja rada bubrega i mjehura, dok je danas poznato da povoljno djeluje i na bolesti jetre. Koristi se kao aj od listova ili sok od korijena ali svakako je najukusniji kao dodatak jelima preliven maslinovim uljem i enjakom.

Artioka Na ljekovitost artioke prvi je, jo u 1. stoljeu prije Krista, upozorio rimski pisac i veliki poznavatelj bilja Plinije Stariji. Artioka je povre koja spada u porodicu glavoika zajedno s ljekovitim biljem sikavicom i ikom. Zajedniko svojstvo im je visok udio tvari silimarina i inulina koje imaju zatitan uinak na jetru. Redovito konzumiranje artioke stimulira funkciju jetre i smanjuje razinu masnoa i kolesterola u krvi, a ovaj uinak moe se zahvaliti visokom udjelu tvari cinarina. Munina, osjeaj napetosti i nadimanja, koji su esto prisutni kod bolesti jetre mogu se smanjiti konzumiranjem artioka.

Dijetoterapija kod bolesti jetre

17

Recepti
Purea Prsa s artiokama Potrebne namirnice: - artioka i limun - enjak protisnuti - perin list - maslinovo ulje - purea prsa Priprema: Artiokama odstranite vanjske drvene listove, odreite peteljke i otre vrhove pa ih namoite u hladnoj vodi s limunovim sokom. Nakon par minuta ih ocijedite, paljivo rastvorite, napunite mjeavinom perina i enjaka, nakapajte maslinovim uljem, a zatim listove stisnite jedan uz drugi. Sloite ih naopako u nauljenu vatrostalnu posudu, prelijte mjeavinom ulja i vode tako da budu prekrivene tekuinom. Pecite u penici zagrijanoj na 180C oko sat vremena. Purea prsa nareite na tanke odreske. Lagano ih pirjajte na mjeavini maslinova ulja i vode sa svake strane. Da bi artioke bile mekane, tijekom peenja moraju biti potpuno uronjene u mjeavinu maslinova ulja i vode. Pilei uJuak Potrebne namirnice: - piletina (bijelo meso bez koe) - mrkva, celer i perin korijen - jaja - brano glatko ili gustin - penina krupica - ulje Priprema: Piletini odvojite kou i izreite je na kockice. Povre izribajte i pirjajte na malo ulja, uz blago podlijevanje vodom. Dodajte piletinu i nastavite pirjati. Kada meso omeka dodajte jo vode, a prethodno napravljenu smjesu za noklice (od jaja, brana i penine krupice) dodajte u ujuak. Pustite sve zajedno da lagano kuha, dok noklice ne budu kuhane. Na kraju dodajte malo soli i kosanog perina.

Junei Gula s krumPirom Potrebne namirnice: - nemasno junee meso (izrezano na kockice) - mrkva (uta i crvena) - celer - perin korijen i list - krumpir - ulje - brano (glatko) ili gustin Priprema: Povre izribajte i pirjajte na malo ulja, uz blago podlijevanje vodom. Kada dobijete zlatno-utu boju dodajte meso i malo posolite. Pirjajte dvadesetak minuta, uz blago dolijevanje vode, a po elji moete dodati pasiranu rajicu. Kada meso omeka dodajte krumpir kojeg ste prethodno izrezali na kockice. Sve zajedno kuhajte dok krumpir ne omeka. Dodajte brano razmueno u malo vode, ostavite na laganoj vatri oko 5 minuta. Na kraju dodajte malo soli i kosanog perina.

18

Prirunik za pacijente

Literatura
Aoyama K., Tsuchiya M., Mori K., Kubo Y., Shiraishi K., Sakaguchi, E., Yamashita, S., Sakaida, I. (2007): Effect of a late evening snack on outpatients with liver cirrhosis, Hepatology Research, 37(8), 608-614 Dean, A.J. (2005): Natural and complementary therapies for substance use disorder, Current Opinion in Psychiatry , 18 (3), 271-276 Fejes S., Kry ., Blzovics A., Lugasi A., Lemberkovics ., Petri G., Szoke . (1998): Investigation of the in vitro antioxidant effect of Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill., Acta Pharmaceutica Hungarica, 68 (3), 150-156 Galli, C. (2006): Bioactive minor compounds of extra virgin olive oil: The ibruprofen-like activity of oleocanthal, Europen Journal of Lipid Science and Technology, 108(2), 95-96 Gamulin S., Marui M., Kova Z. i sur.(2002): Patofiziologija, Medicinska naklada, Zagreb Gundling F., Teich N., Strebel H.M., Schepp W., Pehl C. (2007): Nutrition in liver cirrhosis, Medizinische Klinik, 102 (6), 435-444 Gonzlez M., Rivas, C., Caride B., Lamas M.A., Taboada, M.C. (1998): Effects of orange and apple pectin on cholesterol concentration in serum, liver and faeces, Journal of Physiology and Biochemistry, 54 (2), 99-104 Khanna S., Gopalan S. (2007): Role of branched-chain amino acids in liver disease: The evidence for and against, Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 10(3), 297-303 Mahan K.L., Escott-Stump S. (2004): Food, Nutrition and Diet Therapy, Elsevier, USA Marchesini, G., Marzocchi, R., Noia, M., Bianchi, G. (2005): Branched-chain amino acid supplementation in patients with liver diseases, Journal of Nutrition, 135 (6), 159S-1601S Matos C., Porayko M.K., Francisco-Ziller N., i sur.(2002): Nutrition and chronic liver disease, J Clin Gastreoenterol, 35, 195-204 Merli II, M (1994): Nutritional status in cirrhosis, Journal of Hepatology , 21 (3), 317-325 Stickel F., Schuppan D. (2007): Herbal medicine in the treatment of liver diseases, Digestive and Liver Disease, 39 (4), 293-304 Tajika M., Kato M., Mohri H., Miwa Y., Kato T., Ohnishi H., Moriwaki H. (2002): Prognostic value of energy metabolism in patients with viral liver cirrhosis, Nutrition, 18 (3), 229-234 ivkovi R. (2002): Dijetetika, Medicinska naklada, Zagreb Way W.C. i sur.(2004): Nutrition secrets, Hanley&Belfus, USA

Dijetoterapija kod bolesti jetre

19

Oglas HEPATIL 1/1