BORANG SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PBS SETIAUSAHA PBS Arahan : Tandakan ( / ) jika ada dan ( X ) jika tiada BIL

1 JENIS FAIL FAIL PUTIH KANDUNGAN Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD Surat-surat jawapan daripada sekolahkepada KPM/JPN/PPD Surat-surat berkaitan PBS 2 RING FILE 2.1 PEKELILING-PEKELILING - Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD - Surat-surat jawapan daripada sekolahkepada KPM/JPN/PPD - Surat-surat berkaitan PBS 2.2 CARTA ORGANISASI PBS SEKOLAH - Struktur jawatankuasa - Jadual petugas pentaksiran - Carta Organisasi 2.3 MAKLUMAT GURU PBS - Senarai guru PBS - Biodata guru PBS - Surat lantikan sebagai guru PBS - Jadual waktu mengajar 2.4 PERANCANGAN SEKOLAH PBS - Takwim aktiviti PBS - Program tahunan PBS - Rancangan tahunan M/P PBS 2.5 MINIT MENSYUARAT JAWATANKUASA - Minit mesyuarat J/K PBS - Minit mesyuarat pelaksanaan aktiviti PBS - Laporan aktiviti PBS 2.6 LAPORAN PRESTASI TAHUNAN - Data murid PBS - Analisis pentaksiran setengah dan akhir tahun 2.7 LAPORAN PENCERAPAN ADA / TIADA CATATAN

kes-kes lain FAIL PUTIH PENJAMINAN KUALITI .Pelajar berkeperluan khas ..Laporan pencerapan oleh pegawaiKPM/JPN/PPD/nazir .Latihan / Pengesanan .Penyelarasan .Pementoran .Pelajar yang tidak ada maklumat / Pelajar luar negara .Pemantauan * Fail-fail hendaklah diletakkan di pejabat FAIL PUTIH KES-KES KHAS LAPORAN: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ PENGESAHAN Pegawai Pemantau _________________ Nama : Cop Jawatan : Tarikh :` Pengetua/GPK 1 _______________ Nama : Cop jawatan : Tarikh .Pelajar yang kerap tidak datang ke sekolah .Laporan pencerapan guru PBS oleh Pengetua / GPK 1 .Jadual pencerapan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful