RANCANGAN HARIAN PELAJARAN SAINS TAHUN 4 Hari Tarikh Masa Kelas Tema Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran Hasil

Pembelajaran : Selasa : 27 Julai 2010 : 60 minit : 4 Bestari : Menyiasat Alam Fizikal : Pengukuran : 4/2./1/1.7 Menyedari kepentingan penggunaan unit piawai dalam kehidupan harian. : Pada akhir pembelajaran ini diharapkan murid dapat : i) Memilih dan menggunakan peralatan untuk menyukat isipadu cecair dan jisim bahan dalam resipi yang betul. ii) Menyatakan sebab berlaku perbezaan antara adunan tepung yang di buat mengikut resipi yang diberi. : Inkuiri penemuan : Mengeksperimen : Berkomunikasi, menginferens, mengeksperimen, membina hipotesis, meramal dan membuat pemerhatian. : Mengguna dan mengendalikan bahan dan peralatan sains. : Bekas, tepung gandum, garam, air, gelas, penimbang pewarna tiruan.

Pendekatan P & P Kaedah KPS KMS BBM

Guru bersoal jawab 1. Berkomunikasi 2. donut. Mencirikan Nilai murni 1. Meramal KBKK 1.Guru bersoal jawab 1.Guru mempamerkan bahan-bahan untuk membuat adunan tepung. Contoh : roti. Menjana idea. Aktiviti P & P . Berminat dan ingin tahu. Bagaimanakah cara untuk membuat makanan tersebut? 3. Menghubungkait 2.Setiap kumpulan diberi bahan–bahan untuk membuat adunan tepung dalam kuantiti yang sama. . . . Mengeksperimen 3.Guru beri penerangan dan arahan untuk menjalankan eksperimen 1. Apakah bahan yang diperlukan untuk membuat roti. 2. roti canai dan sebagainya? 2.Murid memberi pelbagai jawapan. donut. Apakah bahan lain yang diperlukan untuk membuat makanan tersebut? . 3.Guru bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Membuat pemerhatian 4. Berani mengeluarkan pendapat.Berdasarkan jawapan. . Membina hipotesis KBKK 1. roti canai dan sebagainya. Apakah makanan kegemaran kamu? . Berkomunikasi 2. Membanding dan membeza keadaan adunan tepung. KPS 1. guru kaitkan dengan adunan tepung. Membina hipotesis . Apakah yang biasa dimakan semasa sarapan? 2. Mengeksperimen (30 minit) Melakukan eksperimen KPS 1. . 2. Eksperimen dijalankan untuk mengetahui Catatan Pencetusan Idea (10 minit) Kandungan bahan untuk membuat adunan tepung.Fasa Pengajaran Set Induksi (5 minit) Isi Kandungan Menyatakan tentang sarapan pagi.

2. 1. Menginferens 4. .sukatan yang betul untuk menghasilkan adunan tepung yang baik. Menjana idea.Murid-murid menjalankan eksperimen dengan bimbingan guru. Murid-murid diminta memerhatikan keadaan adunan tepung.Guru bersoal jawab dengan murid 1.Bersoal jawab tentang keadaan adunan tepung. Berani 3. . 2. Kefahaman . . . . 3. . Pemerhatian (10 minit) Membandingkan keadaan adunan tepung. Bekerjasama Refleksi (5 minit) Peta minda Tahap Kognitif 1. Berminat 2. Mengapakah berlaku keadaan sedemikian? . Membuat ramalan.Guru meminta adunan tepung yang sudah disiapkan dipamerkan di hadapan kelas. Bertanggungjawab 3.Murid-murid diminta melengkapkan peta minda dengan bahanbahan yang diperlukan untuk membuat adunan tepung. Membanding dan membeza.Guru kaitkan keadaan adunan tepung dengan kepentingan unit piawai. Meramal KBKK 1. Berkomunikasi 2. Membuat pemerhatian. Bekerjasama KPS 1. Berminat 2. Membuat ramalan. Nilai murni 1. Nilai murni 1. 3. Apakah yang dapat diperhatikan pada keadaan adunan tepung? 2.Guru membuat rumusan.Guru edarkan lembaran kerja. Apakah yang akan berlaku jika unit piawai tidak digunakan? .

.Murid-murid mengisi peta minda tersebut.Adunan Tepung .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times