TEST de autoevaluare Nr.

1
1. Transportul, ca obiect al dreptului transporturilor, reprezintă: a. activitatea de deplasare a unor persoane sau bunuri prin utilizarea unei căi de transport adecvate; B. activitatea de deplasare în spaţiu a unor persoane sau bunuri prin intermediul unui mijloc de transport si prin utilizarea unei căi de transport adecvate; c. activitatea de deplasare a unor persoane sau bunuri prin intermediul unui mijloc de transport si prin utilizarea unei căi de transport adecvate. 2. Dreptul transporturilor reprezintă: A. ansamblul de reglementări privitoare la activitatea profesională organizată de cărăusi, cu vehicule corespunzătoare, pentru a deplasa, pe baze contractuale si în condiţii legale, persoane si/sau bunuri; b. activitatea profesională organizată de cărăusi, cu vehicule corespunzătoare, pentru a deplasa, pe baze contractuale si în condiţii legale, persoane si/sau bunuri; c. ansamblul de reglementări privitoare la activitatea profesională organizată de cărăusi, cu vehicule corespunzătoare, pentru a deplasa persoane si bunuri. 3. Transportul e clasificat în transport de persoane si transport de bunuri în funcţie de : a. calea sau mijlocul de transport; B. obiectul transportului; c. interesul servit. 4. Fiecare mod de transport are în compunere: a. infrastructura si miloacele de transport; B. infrastructura, miloacele de transport, operatorii de transport si activităţile conexe acestora; c. infrastructura , miloacele de transport si operatorii de transport. 5. Contractul de transport este, în genere, un contract: a. civil; b. comercial; C. comercial si civil. 6.Inchirierii de Contractul de transport se incadreaza in sfera: a Locatiuni de lucarari B. Prestarilor de servicii c.Bunuri

TEST de autoevaluare Nr. 2
1. Contractul de transport de mărfuri este acel contract în care: A. o parte, în calitate de cărăus, se obligă în schimbul unei sume de bani să transporte sub paza sa si înăuntrul unui termen o anumită cantitate de mărfuri pe care se obligă să le predea destinatarului indicat de expeditor; b. o parte, în calitate de cărăus, se obligă în schimbul unei sume de bani să transporte sub paza sa si înăuntrul unui termen o anumită cantitate de mărfuri pe care se obligă să le predea expeditorului;

C. c. Expeditorului. c. din momentul aplicării stampilei cărăusului pe document. o parte. Calitatea de debitor al preţului contractului de transport aparţine. In caz de transport deficitar expeditorul poate: A. avarie. destinatarului. cărăusului. că are deplin efect: a. sosirii mărfii la destinaţie si recepţia acesteia de către destinatar. dacă destinatarul nu poate fi găsit sau există neînţelegeri în privinţa mărfii transportate. 3 1. C . TEST de autoevaluare Nr. 3. se reziliază contractul. din momentul predării mărfurilor. din punct de vedere practic. să rezilieze unilateral contractul. 4. să menţină contractul sau să rezilieze unilateral contractul. el nu poate cere sechestrul mărfii. se refuză transportul. c. dacă se constată urme de violare. Cărăusului. Contractul de transport se consideră. La ajungerea mărfii la destinaţie. să mentină contractul. 2. sustragere: a. B. B. având dreptul la despăgubiri. cărăusul poate cere sechestrul: A. b. expeditorului. în calitate de transportator. din momentul semnării contractului de transport. 6. C. Destinatarului. In controlul calitativ si cantitativ al mărfurilor. Eliberarea mijlocului de transport după predarea mărfii este una din obligaţiile: a. . 5. se ivesc neînţelegeri în privinţa mărfii transportate. Executarea obligaţiei caracteristice cărăusului are loc în momentul: A. se încheie proces-verbal de constatare pentru înlăturarea prezumţiei de răspundere a cărăusului. b. recepţia mărfii de către destinatar. plata tarifului. c.c. se obligă în schimbul unei sume de bani (tarif) să transporte sub paza sa o anumită cantitate de mărfuri pe care se obligă să le predea destinatarului indicat de expeditor. b. în principiu: a. b. acceptând decalarea termenului de executare a transportului sau continuarea acestuia din punctul pentru care s-a oprit pentru caz fortuit sau fortă majoră. b. 2.

Marfuri care. avarierea bagajelor cand: A. in orice conditii.Intarzierea sau suspendarea circulatiei trenurilor dau dreptul calatorului la: A Transportul la destinatia sa cu tren de acelasi rang sau rang inferior. Transportul pana la destinatie intr-un tren de rang superior celui initial 3. Persoanele in stare de ebrietate 2. C. In orice situatie c. atât pentru paguba efectivă. datorita naturii lor. deteriorarea. Legitimatia de calatorie n-a fost utilizata sau a fos utilizata partial b. Cand legitimatia a fost utilizata intr-un tren inferior din cauza lipsei locului liber 5. cât si pentru beneficiul nerealizat. numai în limita pagubei efective.Calea ferata raspunde pentru pierderea. Bagajele sunt de natura speciala nedeclarata c. Plata catre calea ferata a tarifului de transport se face: A. nu pot fi incarcate cu alte marfuri in acelasi vagon . Se constata lipsa/defectul bagajului b. cu cea mai mica intarziere b. Calatoreasca la clasa si cu serviciile oferite de legitimatia de calatorie 4. c. In transportul de mărfuri cărăusul răspunde: a. fara plata c. cu o singura scrisoare de trasura: a. O data cu eliberarea marfii c. Sunt bolnave contagios B. 5 1. Intoarcerea la statia de plecare. TEST de autoevaluare Nr. Obiecte indivizibile si de dimensiuni exceptionale. Calatorul avea asupra sa bagaje de mana TEST de autoevaluare Nr. Prin facturare periodica 2. Calatorilor le e permis sa a.Tariful de calatorie se restituie partial sau total cand: A. numai pentru beneficiul realizat. Cu ocazia incheierii contractului de transport b. Pot fi predate la transport. Se conformeaza dispozitiilor caii ferate c.7. b. persoanele care: a. a caror incadrare necesita mai multe vagoane B. Fumeze in vagoane C. Pot calatori cu trenul. 4 1. Calatoreasca in trenuri speciale de marfa. b. Marfuri admise la transport in anumite conditii.

Scrisoarea de transport auto: a. 7 1. Transportul cu nava de linie presupune: a. Cu folosirea vehiculului detinut in proprietate c. Rute prestabilite si orar cunoscut de client c. In 3 exemplare originale si mai multe copii . Verificarea modului de incarcare/fixare C. Transporturi tip charter 2. Transporturi de pasageri b. Incarcarea/descarcarea marfii b. Transporturi de marfuri C. Avarierea totala a marfii TEST de autoevaluare Nr.Carausul auto are urmatoarele obligatii: A. Contine date privind greutatea marfii 3. Pentru transportul persoanelor angajate de operatorul de transport 2. TEST de autoevaluare Nr. Face dovada perfectarii contractului de transport c. Sunt considerate transporturi aeriene civile: A. Culpa proprie b. Cu incasarea unei taxe B.In 3 exemplare originale c. Scrisoarea de transport aerian international se incheie: A Intr-un singur exemplar original b.TEST de autoevaluare Nr. Respectarea normelor privind conduita calatorilor 5. 6 1. Carausul auto raspunde pentru: A.Transportul auto in interes propriu se realizeaza: a. Tonajul . 8 1.Obligatiile calatorului in cazul transportului aerian sunt: A. Se intocmeste intr-un singur exemplar B. Pierderea totala/partiala a marfii b Neambalarea/ambalarea gresita a marfii C. Sunt cauze de exonerare de raspundere a carausului aerian: a. Contractul de transport maritim cuprinde in mod obligatoriu: A. Viciile ascunse ale lucrului transportat 4. Obligatiile transportatorului aerian de marfuri sunt: A.Nationalitatea navei B. Achitarea taxei de transport B. Achitarea taxei de transport C. Verificarea biletului de calatorie C. Caracter neregulat B. Marfurile transportate sunt marfuri generale 2. Forta majora produsa in afara zborului C. Sa preia marfa prin numarare/cantarire B. Avizarea si eliberarea marfii catre destinatar 3. Prezentarea marfii spre control 4.

Sechestrarea marfii C. Nominativ B. Moartea pasagerilor B. Calea ferata e obligata sa plateasca despagubiri pentru: a.Lipsa sau defectul ambalajului b. Rezulta moartea/ranirea pasagerilor din culpa caii ferate b.Termenul de prescriptie este de un an in cazul in care a. Curat TEST de autoevaluare Nr. Calamitati naturale B. Lipsa documentelor insotitoare 4. Conosamentul are urmatoarele forme: A. La ordin C. Pierdarea totala sau partiala a obiectelor calatorilor . Incarcarea/descarcarea defectuasa efectuata de catre expeditor/destinatar C. Calea ferata raspunde de pagubele rezultate din: A.C. Locul unde se afla in momentul incheierii contractului 3. In expeditiile de marfuri 2. Pierderea marfii 3. 9 1. Altor actiuni izvorate din contractul de transport C. Pot constitui impiedicare la transport: A. Ranirea pasagerilor C.