Aprobat Director, Avizat Responsabil Comisie Metodica Scoala An scolar Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba engleză

, L1, 2 ore / săptămână Clasa: a IV – a Total ore / an : 70 ore Profesor: Manual: Firm Steps PLANIFICARE CALENDARISTICA SEMESTRUL I
Nr. crt.

Unităţi de învăţare

Conţinuturi ale unitătii de învăttare

Obiective de referintă

Activităti de învătare

Nr. ore

Săptămâna

Observaţii resurse materiale • evaluare • • Ilustratii, CDuri, postere, cântece, jocuri, jucării, realia. Evaluare frontală, test recapitulativ

1

REVISION Recapitularea notiunilor 1.1 să identifice - exercitii de corelare; din clasa a III-a semnificatia unor - răspunsuri la întrebări de enunturi simple, control; referitoare la universul imediat 1.2 să desprindă sensul - exercitii de confirmare a global din scurte mesaje întelegerii globale a unui text audiate audiat, prin îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. bifează, încercuiette, mimează, desenează etc.); 1.3 să reactioneze - exercitii de răspuns la adecvat la diferite tipuri comenzi/întrebări/formule de

2

S1 12 sept.-16 sept.

6 S2 – S4 19 sept.activităti de simulare.2 să integreze cuvinte noi în enunturi proprii .exercitii de corectare a pronuntiei si intonatiei. ..1 să identifice semnificatia unor enunturi simple.exercitii de corelare. . .. • Manual Firm Steps. ore Săptămâna Observaţii • resurse materiale • evaluare de mesaje orale comunicare în societate. 2. text.a cere si a da informatii (de ordin personal) Elemente de constructie a comunicării 1. întrebări simple în . bifează. poster.3 să producă .exercitii de repetare după model. crt. 2. încercuiette.1 să reproducă scurte mesaje/părti ale unui mesaj 2.. desenează etc.exercitii de confirmare a global din scurte mesaje întelegerii globale a unui text audiate audiat. ocupatii Cultură si civilizatie: nume si prenume tipice Copilul despre sine: îmbrăcăminte: She/He is wearing. ilustratii. prin îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. conversatii.a angaja si a încheia un schimb verbal . . cântec. CD. situatii simple de interactiune.răspunsuri la întrebări de control.2 să desprindă sensul . – 7 oct. We/You/They are wearing...joc de rol.Nr..a se prezenta si a prezenta pe cineva .alcătuire de enunturi cu elementele de vocabular si structuri noi. în contexte familiare sau de necesitate imediată 2 Nice to see you again! Organizare tematică Familia: membrii familie.joc-concurs pentru alcătuirea de propozitii coerente continând mai multe cuvinte • .dialoguri.a descrie persoane . mimează.). Unităţi de învăţare Conţinuturi ale unitătii de învăttare Obiective de referintă Activităti de învătare Nr. joc Evaluare frontală 1. referitoare la universul imediat . răspunsuri scurte si . Functii comunicative .

scris. încercuieste. 3.exercitii de copiere. 4. proiect • 1. • Manual Firm Steps..exercitii de corectare a pronuntiei si intonatiei. conversatii.2 să desprindă interogativ) .1 să reproducă scurte mesaje/părti ale unui mesaj .răspunsuri la întrebări de control.exercitii de repetare după model. . prin îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.execitii de completare de informatii. cumpărături Cultură si civilizatie: nume de orase Functii comunicative . vederi..3 să producă demonstrativ – singular răspunsuri scurte si si plural întrebări simple în situatii simple de This/That. .activităti de simulare.2 să desprindă sensul Momentele zilei. – 4 nov.. . completare de text lacunar.exercitii de răspuns la adecvat la diferite tipuri comenzi/întrebări/formule de de mesaje orale comunicare în societate. . ilustrate Evaluare frontală. bifează. hărti.Nr.exercitii de confirmare a înselegerii globale a unui text audiat. enunturi 3 Nice jobs Organizare tematică 1. 6 S5 – S7 10 oct. în .dialoguri.. poster.. . familiare sau de Verbul – to be. text. sintagme. desenează etc. .actualizare informatii particulare dintr-un text citit în gând noi. interactiune. activităti audiate curente Copilul despre sine: adresă Copilul si lumea înconjurătoare: orasul/satul (clădiri). negativ.). mimează..1 să reproducă. ore Săptămâna Observaţii • resurse materiale • evaluare Adjectivul posesiv (singular si plural) Adjectivul 2. CD. crt. to have necesitate imediată timpul prezent simplu (afirmativ. .3 să reactioneze .joc de rol. în contexte These/Those. 2. zilele global din scurte mesaje săptămânii. cuvinte. Unităţi de învăţare Conţinuturi ale unitătii de învăttare Obiective de referintă Activităti de învătare Nr.

.exercitii de alegere (din solutii multiple). referitoare la universul imediat . ore Săptămâna Observaţii • resurse materiale • evaluare . să demonstreze interes pentru cunoasterea unor orase din spatiul cultural anglofon VACANTA 4 REVISION Organizare tematică Story time Activităţi: momentele zilei. activităti curente Copilul si lumea 1.colectii de cărti postale. întrebări simple în .exercitii de redactare (scurte descrieri).3 să producă în scris scurte enunțuri/mesaje. .. actiuni . răspunsuri scurte si ..1. .. fise de lucru.1 să identifice semnificatia unor enunturi simple. Where's. • • Manual Firm Steps...). S8 7 nov. în texte autentice comune There is.a angaja si a încheia un schimb verbal ./There are... anunturi. zilele săptămânii.joc de rol.? It's on the afise) right.a localiza persoane. jocuri (rebus.proiecte INTERSEMESTRIALĂ .Nr. jocuri 2h . obiecte. crt. grilă etc.realizarea unui plan al unei străzi/oras etc.a relata activităti la prezent 2.. (etichete. în contexte familiare sau de necesitate imediată ..-30 OCT. pe baza unui suport verbal/imagine 5. conversatii.. Unităţi de învăţare Conţinuturi ale unitătii de învăttare Obiective de referintă Activităti de învătare Nr. 2 22 OCT. prospecte turistice. situatii simple de interactiune.exercitii de tip adevărat/fals. . – 11 nov.1 să identifice Elemente de constructie semnificatia unor a comunicării cuvinte/propozitii Prepozitia de loc simple.răspunsuri la întrebări de control.exercitii de completare.. 4.3 să producă .a identifica elemente din universul familiar .exercitii de corelare.activităti de simulare. -potrivire imagine-text 3./It's on the left..a descrie locuri . . .dialoguri..

în texte autentice comune (etichete.1 să identifice semnificatia unor cuvinte/propozitii simple.activităti de simulare.a se prezenta si a prezenta pe cineva . 2. negativ. . 2. ore Săptămâna Observaţii • resurse materiale • evaluare recapitulare + 1h test + 1h feedback test înconjurătoare: orasul/satul (clădiri). Unităţi de învăţare Conţinuturi ale unitătii de învăttare Obiective de referintă Activităti de învătare Nr.joc-concurs pentru alcătuirea de propozitii coerente continând mai multe cuvinte noi.alcătuire de enunturi cu elementele de vocabular si structuri noi. nume de orase Functii comunicative . afise) . în contexte familiare sau de necesitate imediată 3.răspunsuri la întrebări de control. crt.exercitii de tip adevărat/fals.dialoguri.execitii de completare de .joc de rol.3 să producă .a localiza persoane. actiuni Elemente de constructie a comunicării Adjectivul posesiv (singular si plural) 1.2 să integreze cuvinte noi în enunturi proprii . situatii simple de interactiune.Nr. -potrivire imagine-text Verbul timpul prezent simplu (afirmativ. ocupatii Cultură si civilizatie: nume si prenume tipice.a descrie persoane .exercitii de răspuns la adecvat la diferite tiputi comenzi/întrebări/formule de de mesaje orale comunicare în societate. conversatii. cumpărături Familia: membrii familie.2 să desprindă interogativ) informatii particulare dintr-un text citit în . întrebări simple în .3 să reactioneze . anunturi. .a angaja si a încheia un schimb verbal . 3.a identifica elemente din universul familiar . .exercitii de alegere (din solutii multiple). obiecte. răspunsuri scurte si .a cere si a da informatii (de ordin personal) .

text.a face o urare./There are.. • • Manual Firm Steps.3 să producă în scris Where's. mimează. ore Săptămâna Observaţii • resurse materiale • evaluare This/That is These/Those are Prepozitia de loc – gând informatii. CD. realia Carnaval 1. right. jocuri (rebus..exercitii de redactare (scurte descrieri).3 să producă 6 .a relata activităti la prezent Elemente de constructie a comunicării: Verbul – timpul prezent continuu (afirmativ.). .30nov. . 5 Home sweet Organizare tematică: home! Activităti: activităţi 1.. desenează etc. 2. interogativ. prin îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.2 să integreze cuvinte noi în enunturi proprii . pe baza unui suport verbal/imagine . crt. . S9. negativ) 2..2 să desprindă sensul pentru timpul liber global din scurte mesaje audiate Cultură si civilizatie: cântece si poezii Functii comunicative: . conversatii.exercitii de confirmare a întelegerii globale a unui text audiat. . .a angaja si a încheia un schimb verbal .dialoguri.. încercuieste.exercitii de răspuns la adecvat la diferite tipuri comenzi/întrebări/formule de de mesaje orale comunicare în societate.)..exercitii de completare. jocuri specifice tematicii.. bifează. a felicita . There is..? It's on the scurte enunturi/mesaje./It's on the left.. 4.3 să reactioneze .Nr.alcătuire de enunturi cu elementele de vocabular si structuri noi. Unităţi de învăţare Conţinuturi ale unitătii de învăttare Obiective de referintă Activităti de învătare Nr..S11 14 nov.joc-concurs pentru alcătuirea de propozitii coerente continând mai multe cuvinte noi. grilă etc.

Manual Firm Steps. în contexte familiare sau de necesitate imediată 3.3 să reactioneze Functii comunicative: adecvat la diferite tipuri . întrebări simple în . . .2 să desprindă informatii particulare dintr-un text citit în gând . – 23 dec. CD. • • .a exprima o dorintă de mesaje orale .3 să producă Articles a/an răspunsuri scurte si întrebări simple în situatii simple de interactiune.exercitii de completare de informatii. cântec Evaluare frontală 6 Christmas magic Organizare tematică: 1. text.Nr. conversatii.dialoguri. situatii simple de interactiune. crt. .1 să reproducă scurte mesaje/părti ale unui Elemente de constructie mesaj a comunicării: Plural nouns Future tense: WILL 2. .răspunsuri la întrebări de control. referitoare la universul Familia: sărbători în imediat familie 1. ore Săptămâna Observaţii • resurse materiale • evaluare What's he doing? Trick or treat! Adverbs of frequency răspunsuri scurte ti . Unităţi de învăţare Conţinuturi ale unitătii de învăttare Obiective de referintă Activităti de învătare Nr. . .activităti de simulare.exercitii de corelare. 6 S12 – S14 5 dec.a face o urare ti a felicita 2. în contexte familiare sau de . .1 să identifice Copilul despre sine: semnificatia unor jocuri si jucării enunturi simple. .răspunsuri la întrebări de control.exercitii de răspuns la comenzi/întrebări/formule de comunicare în societate.joc de rol.exercitii de corectare a pronuntiei si intonatiei.joc de rol.exercitii de repetare după model.activităti de simulare.

ore Săptămâna Observaţii • resurse materiale • evaluare necesitate imediată 3.exercitii de redactare (scurte descrieri). afise) 4.exercitii de completare. pe baza unui suport verbal/imagine . crt.3 să producă în scris scurte enunturi/mesaje. anunturi. grilă etc. . . -potrivire imagine-text .Nr. Unităţi de învăţare Conţinuturi ale unitătii de învăttare Obiective de referintă Activităti de învătare Nr. .exercitii de alegere (din solutii multiple).). jocuri (rebus.1 să identifice semnificatia unor cuvinte/propozitii simple. în texte autentice comune (etichete.exercitii de tip adevărat/fals.

ore Săptămâna Observaţii • resurse materiale • evaluare • • Manual Firm Steps. învăţare Conţinuturi ale unitătii de învătare Obiective de referintă Activităti de învătare Nr.joc-concurs pentru alcătuirea de propozitii coerente continând mai multe cuvinte noi. Imperativul What do you do in the 3. 4. planse fise de lucru Evaluare frontală. postere Evaluare frontală. fise de lucru.2.a cere si a da informatii (de ordin personal. 1.2. proiect 7 REVISION Toate notiunile din Story Time semestrul I 1. CD.exercitii de corectare a pronuntiei si intonatiei. bifează.1. 8 Seasons Change Organizare tematică: Vremea: anotimpuri. CD.3. desenează etc. 2. despre mediul înconjurător) .3.). fisă de evaluare Manual Firm Steps.alcătuire de enunturi cu elementele de vocabular si structuri noi. 4. . 5.1 de referintă S1 16 ian.2 să desprindă . 3.20 ian. text. negativ. 1.1 să reproducă scurte mesaje/părsi ale unui mesaj 8 . Corespondentele obiectivelor 2 3.2 să desprindă caracteristici climatice sensul global din scurte mesaje audiate Activităti: activităti pentru timpul liber Functii comunicative: .1. . . – 17 feb.3. prin îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. .2. 1.2 să integreze cuvinte noi în Elemente de constructie enunturi proprii a comunicării: Verbul la timpul prezent simplu (afirmativ. . S2 – S5 23 ian. .exercitii de confirmare a întelegerii globale a unui text audiat.exercitii de repetare după model.răspunsuri la întrebări de control. • • 2. interogativ). Unităţi de crt.Semestrul II: 42 ore ( 2 ore/săptămână ) Nr.1.a relata activităţi: la prezent 2. mimează. 2. încercuieste.

2 să integreze cuvinte noi în Elemente de constructie enunțuri proprii a comunicării: MAY Irregular plurals 3.3 să producă în scris scurte enunturi/mesaje. postere.exercitii de redactare enunturi/mesaje.exercitii de alegere (din solutii multiple).răspunsuri la întrebări de control. jucării Evaluare frontală 9 About Animals Organizare tematică: 1.1 să identifice Animale: denumire. semnificatia unor caracteristici enunturi simple.). 6 S6 – S8 20 feb. gând . .a descrie animale adecvat la diferite . pe .exercitii de completare.3 să reactioneze . pe (scurte descrieri). Numerele 13-20 Ora informatii particulare .exercitii de tip adevărat/fals. . .). afise) 4.1 să identifice semnifucatia unor cuvinte/propozitii simple. referitoare la Functii comunicative: universul imediat .joc-concurs pentru alcătuirea de propozitii coerente continând mai multe cuvinte noi.exercitii de răspuns la comenzi/întrebări/formule de comunicare în societate. anunturi.exercitii de corelare. grilă etc. grilă etc. 4. .spring/summer/autumn/ winter? What's the weather like? It's.exercitii de completare de dintr-un text citit în informatii.exercitii de completare. CD.exercitii de redactare .a identifica elemente din universul familiar 1.alcătuire de enunturi cu elementele de vocabular si structuri noi. baza unui suport verbal/imagine .a exprima ceea ce îtti tipuri de mesaje orale place sau ceea ce nu îti place 2. . -potrivire imagine-text Manual Firm Steps..3 să producă în jocuri (rebus... în texte autentice comune (etichete. scris scurte .. jocuri (rebus. . – 9 mar. • • .

3. fisă de evaluare S10 – S11. referitoare la Functii comunicative: universul imediat .a identifica elemente din universul familiar .baza unui suport verbal/imagine (scurte descrieri).a exprima ceea ce îtti place sau ceea ce nu îti place Elemente de constructie a comunicării: MAY Irregular plurals Numerele 13-20 10 Places Organizare tematică: 1.1. . mobilă.1.3. fise de lucru. 3.răspunsuri la întrebări de control. postere Evaluare frontală. caracteristici Activităti: activităti pentru timpul liber Functii comunicative: .2.a descrie locuri sensul global din .16 mar. 5.2 să desprindă . . REVISION Organizare tematică: 1. 1. 2.a cere si a da informatii (de ordin personal.1 să identifice Where We Casa: încăperi. CD. 2.a localiza obiecte scurte mesaje audiate . poster.2.a identifica elemente din universul familiar 1. 23 apr.1. proiect . prin îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. CD.a descrie animale . semnificatia unor Live activităti specifice enunturi simple. 4. ilustratii Evaluare frontală. • • Manual.exercitii de confirmare a întelegerii globale a unui text audiat. despre mediul înconjurător) . . S13S14 19 mar.3.2. -4 mai • • Manual*. 4.exercitii de corelare. 8 S9 12 mar.1 de referintă caracteristici climatice Animale: denumire.-30 mar. Corespondentele obiectivelor 2 Story time Vremea: anotimpuri.3. 1.

. .1 să reproducă continuu scurte mesaje/părti ale unui mesaj Prepozitia de loc Where's the.). enunturi 4.1 să reproducă. S12 2 apr. .Elemente de constructie a comunicării: Verbul – timpul prezent 2. . S15 – S18 • Manual*. .exercitii de corectare a pronuntiei si intonatiei.2 să integreze It's cuvinte noi în over/across/above/at/in/ enunturi proprii on bifează. cuvinte.completare de text lacunar..exercitii de repetare după model.exercitii de completare de informatii. mimează.-22 APR.răspunsuri la întrebări de control. sintagme.). încercuieste.exercitii de redactare (scurte descrieri).2 să desprindă informatii particulare dintr-un text citit în gând 4. 3. VACANTA 11 Fun time Organizare tematică: DE 1. . . desenează etc. CD. în scris. pe baza unui suport verbal/imagine "SCOALA ALTFEL" .6 apr. jocuri (rebus.exercitii de copiere. .. .2 să desprindă PASTE .exercitii de confirmare a 8 7 APR.alcătuire de enunturi cu elementele de vocabular si structuri noi.3 să producă în scris scurte enunturi/mesaje.? 2. . grilă etc. .exercitii de completare.joc-concurs pentru alcătuirea de propozitii coerente continând mai multe cuvinte noi.

? Yes. pe baza unui suport verbal/imagine .). listă de reguli 1.exercitii de tip adevărat/fals.. 2. prin îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. . anunturi. grilă etc. bifează.2 să integreze Verbul – Must cuvinte noi în May (actualizare) enunturi proprii Can (actualizare clasa a III-a) Imperativul (actualizare clasa a III-a) May/ Can I.. activităti specifice Animale Functii comunicative: .exercitii de redactare (scurte descrieri). . desenează etc.exercitii de completare.Copilul despre sine: sensul global din părtile corpului scurte mesaje audiate Casa: scoala. -potrivire imagine-text Elemente de constructie a comunicării: 2.exercitii de răspuns la adecvat la diferite comenzi/întrebări/formule de tipuri de mesaje orale comunicare în societate.). .a exprima o dorintă . .1 să identifice may/can. jocuri (rebus.1 să reproducă scurte mesaje/părti ale unui mesaj . No. în texte You must/mustn't autentice comune (etichete. you may semnifucatia unor not/can't cuvinte/propozitii simple.3 să reactioneze . afise) 4.3 să producă în scris scurte enunturi/mesaje. . 7 mai – 1 iun • poster.exercitii de alegere (din solutii multiple). mimează. you 3. .joc-concurs pentru alcătuirea de propozitii coerente continând mai multe cuvinte noi.exercitii de repetare după model.a propune si a cere cuiva să facă ceva întelegerii globale a unui text audiat. .a angaja ti a încheia un schimb verbal .exercitii de corectare a pronuntiei si intonatiei.alcătuire de enunturi cu elementele de vocabular si structuri noi. încercuieste. fisă de lucru Evaluare frontală..

• • Fise de lucru. test final .22 iun.12 FINAL Notiunile studiate pe REVISION parcursul claselor a III-a si a IV-a Vezi programele claselor a III-a si a IV-a (selectiv) Activitătile corespondente obiectivelor de referintă 6 S19 – S21 4 iun. texte. realia Evaluare frontală. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful