You are on page 1of 7

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI MELUT (A) 43900 SEPANG SELANGOR DARUL EHSAN

BUMI HIJAU SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI MELUT (A) TAHUN 2012

PENDAHULUAN

Persekitaran sekolah memainkan peranan dalam memberikan motivasi kepada murid. Suasana yang kondusif juga amat perlu dalam membangkitkan perasaan ceria dan seronok murid-murid untuk hadir ke sekolah setiap hari. Hal ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Orang Asli dan menjadikan mereka juga tidak ketinggalan dalam bidang pendidikan. Untuk meningkatkan potensi sekolah yang terdapat di dalam komuniti Orang Asli ini, maka satu program bumi hijau di cadangkan bagi menceriakan lagi sekolah di samping menjadi sebuah ikon di sekolah.

MATLAMAT Bertujuan untuk mengindah dan menceriakan kawasan persekitaran sekolah. Persekitaran yang cantik dan ceria akan memberikan motivasi kepada guru-guru dan juga murid untuk bekerja dan belajar dalam suasana yang aman dan tenang. Murid-murid juga secara tidak langsung akan bermotivasi untuk hadir ke sekolah pada setiap hari. Disamping pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah, program ini juga bertujuan untuk mengoptimumkan penggunaan tanah terbiar di sekitar kawasan sekolah secara tidak langsung mendidik murid-murid agar minat bercucuk tanam secara tidak langsung dapat membantu dalam meningkatkan lagi ekonomi masyarakat orang asli sekiranya murid-murid ini menceburi bidang pertanian kelak.

OBJEKTIF 1. Mengindahkan kawasan sekolah. 2. Membina landskap hijau di persekitaran sekolah. 3. Menceriakan persekitaran sekolah untuk pembelajaran. 4. Manjadi satu ikon sekolah.

AHLI JAWATANKUASA INDUK

~1~

Pengerusi Pengerusi Bersama Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Bendahari

: Encik Zainuddin bin Sanuan


Guru Besar SKSMA

: Encik Ali bin Waya


Pengerusi PIBG SKSMA

: Encik Mohd Bazly Nizam bin Ramlee


Guru Penolong Kanan KoKurikulum

: Encik Mohd Fazli bin Abdul Manaf


Guru Penolong Kanan Pentadbiran

: Puan Azlinly binti Atir


Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

: Encik Mohd Fakhrullah bin Jaludin


Setiausaha Kokurikulum

: Puan Norazilah binti Kammijo


Bendahari PIBG

JAWATANKUASA PELAKSANA Penyelaras Projek Peralatan : Encik Mohd Bazly Nizam bin Ramlee : Encik Mohd. Hafez bin Mat Jam : Encik Mohd Fakhrullah bin Jaludin : Encik Mohamad Haslan bin Mokhtar : Puan Salina binti Abdul Razak : Puan Wan Jazilah binti Wan Mahmud : Puan Norazilah binti Kammijo

Pemantau Projek

~2~

ANGGARAN PERBELANJAAN

a) Alatan Perkebunan

Bil
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bahan Cangkul Serampang 3 mata Penyodok Kereta sorong Scop Alatan Perkebunan (set) Set getah Paip Parang Pongkis JUMLAH

Kuantiti 4 1 2 1 1 6 1 2 4

Harga seunit (RM) 25.00 25.00 20.00 60.00 25.00 15.00 100.00 15.00 15.00

Jumlah (RM) 100.00 25.00 40.00 60.00 25.00 90.00 100.00 30.00 60.00 530.00

b) Bahan Binaan

Bil
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bahan Bata Simen Simen Pasir Batu Tanah topsoil Tanah Organik Polibag Kayu pancang kebun JUMLAH

Kuantiti 2 palet 5 kampit 1 bucket 1 bucket 1 tan 50 beg 1 kg 1 ikat

Harga seunit (RM) 200.00 20.00 60.00 60.00 250.00 1.50 25.00 30.00

Jumlah (RM) 400.00 100.00 60.00 60.00 250.00 75.00 25.00 30.00 1000.00

c) Tanaman hiasan

Bil
1. 2. 3.

Bahan Pokok bunga kertas Pokok bunga raya Pokok buah-buahan JUMLAH

Kuantiti 30 10 10

Harga seunit (RM) 2.00 6.00 15.00

Jumlah (RM) 60.00 60.00 150.00 270.00

d) Lain-lain

Bil
1.

Makanan Upah Tukang JUMLAH

Kuantiti

Harga seunit (RM)

Jumlah (RM) 200.00 200.00

~3~

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN Bil


1. 2. 3. 4.

Perkara Peralatan perkebunan Bahan binaan Tanaman hiasan Lain-lain JUMLAH

Jumlah 530.00 1000.00 270.00 200.00 2000.00

Disediakan oleh, (MOHD BAZLY NIZAM BIN RAMLEE) Penyelaras Projek SK Sungai Melut (A)

Disemak dan disahkan oleh, (ZANUDDIN BIN SANUAN) Guru Besar SK Sungai Melut (A)

~4~

PENUTUP Pihak jawatankuasa mangharapkan program ini akan dilaksanakan dengan lancar dan sempurna sebagaimana yang dirancang dan dapat mencapai segala objektif yang digariskan hasil komitmen dan kerjasama yang ikhlas semua pihak yang terlibat dari awal hingga akhir program ini. Semoga usaha murni ini akan mendapat limpahan rahmat, inayah dan barakah daripada Allah S.W.T. Insya-Allah Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh, (MOHD BAZLY NIZAM BIN RAMLEE) Penyelaras Projek SK Sungai Melut (A)

Disemak dan disahkan oleh, (ZANUDDIN BIN SANUAN) Guru Besar SK Sungai Melut (A)

~5~

~6~