3.4. LOCUL DE MUNCA nr. 4 ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE DE INALTA SI JOASA TENSIUNE 3.4.

1 PROCESUL DE MUNCĂ Electricianul exploatare reţele execută lucrări de lichidare incidente şi avarii pe reţele de inalta tensiune, lichidări deranjamente în reţelele de joasă tensiune (L.E.A., L.E.S., P.A. P.T.), precum şi manevre programate în instalaţii de inalta tensiune şi joasă tensiune.

3.4.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT MIJLOACELE DE PRODUCŢIE - celule de inalta tensiune; separatori; întreruptori; reductori de curent; dispozitiv de acţionare a întreruptorului; dispozitiv de acţionare a separatorului; bare colectoare; transformatoare de putere ; construcţii energetice ; tablouri de distribuţie 0,4 kV; descărcători; prăjini electroizolante; trusă scule electrician; trusă scule lăcătuşerie; indicatoare de tensiune cu lămpi de neon fără dublă semnalizare; pirometre (laser); scurtcircuitoare mobile; sesizor de gaz; elemente de siguranţă (20 kV,10kv, 6 kV, MPR, LF, LS); cabluri electrice de inalta si joasa tensiune; linii electrice aeriene de inalta si joasa tensiune: izolate (TYIR); 96

funii de ajutor. baterii de condensatoare. centuri de siguranţă. telefon mobil. primirea sarcinilor de serviciu.neizolate (funie Al şi Ol-Al). 97 . frecvenţmetru).. spray degresant. A. execută manevre programate şi accidentale. (voltmetru. ampermetru. realizează zona de lucru. întocmirea foilor de manevră de execuţie.lanternă. inductor electronic 5000V. pregătirea formalităţilor de lucru conform NSSM TDEE 65/2002 şi PE 118/92. mijloace de comunicare: staţie radio. lichidează incidente. admite la lucru alte formaţii. verificarea sculelor şi dispozitivelor din dotare.M. SARCINA DE MUNCĂ sosirea la program. instruirea echipei cu precizarea sarcinilor de serviciu şi semnarea în registrul operativ. mijloace de transport auto: autoturisme autospeciale pentru lucrul la înălţime: scări de aluminiu extensibile (11 m). . deplasarea la locul de intervenţie cu mijloace de transport auto. acumulatori pentru lanternă. remediază deranjamente. alcool tehnic. spray pentru contact. constituirea bazei materiale necesare. scăriţe pentru urcare directă pe stâlpi.C.

verifică succesiunea fazelor la bornele contoarelor. verifică lipsa de tensiune pe carcasa contorului. execută lucrări în posturi subterane în absenţa ventilaţiei şi în condiţii de iluminare scăzută.- execută pirometrie. execută remedieri deranjamente prin urcare directă pe stâlpi. 98 . execută conectări şi deconectări ale consumatorilor. montează capacul cutiei de borne a contorului. verifică existenţa legăturii la pământ. verifică lipsa de tensiune la bornele contorului cu voltmetru şi lipsa verifică corespondenţa notaţiilor de la contor. execută lucrări de înlocuire elemente simple (siguranţe. verifică prezenţa tensiunii şi a curentului la contor. execută supravegherea instalaţiilor. execută control în instalaţii. - verifică funcţionarea corectă a contorului cu ajutorul contorului etalon. întocmeşte documentele privind lucrarea efectuată. alimentează consumatori provizorii (organizări de şantier şi festivităţi). desface scurtcircuitarea înfăşurării secundare a TRAFO de curent. introduce în şirul de cleme conductoarele circuitului de tensiune. patroane) sub tensiune şi în condiţii de iluminare redusă. identifică circuitul de tensiune. sigilează contorul. verifică prezenţa tensiunii. verifică schema de montaj şi ridicarea diagramei vectoriale. verifică şi remediază iluminatul public. curentului cu cleştele de măsură. la montarea şi demontarea contoarelor efectuează următoarele operaţii: identifică circuite de curent. izolează cu degetare electroizolante conductoarele scoase din şirul de cleme. scoate conductoarele circuitului de tensiune din şirul de cleme spre contor. verifică vizual integritatea conductoarelor de legătură. scurtcircuitează înfăşurările secundare ale TRAFO de curent. verifică în teren schema normală de funcţionare.

execută lucrări la înălţime. lucrul pe timp de noapte. pulberi pneumoconiogene (praf). temperaturi scăzute în anotimpul rece. coloane electrice aflate în subsolurile blocurilor). predarea schimbului de tură. tablouri de distribuţie şi firide aflate pe palierele blocurilor. curenţi de aer în permanenţă. umiditatea aerului ridicată în zonele de lucru subterane şi în subsolurile blocurilor. MEDIUL DE MUNCĂ lucru preponderent în aer liber indiferent de anotimp şi condiţiile atmosferice.- strânge sculele şi AMC. 99 . se deplasează cu mijloacele auto din dotare la sediul formaţiei întoarcerea la sediul formaţiei. întreruptoarelor şi izolaţiilor cablurilor (de la stâlpii creozotaţi şi gudronaţi). transferarea bazei materiale din mijloacele de transport în magaziile proprii. lucrul în traficul urban pe artere cu circulaţie intensă şi pe căi ferate (CF) (zgomot de fond urban). temperaturi ridicate pe timpul verii. gaze toxice rezultate în urma conturnării separatoarelor. vapori toxici de la spray-urile de contact. nivel de iluminare scăzut în unele puncte de intervenţie (posturile subterane. microorganisme în zonele insalubre.

ms.A. INV. ing. Ionel Bojan . INV.gr. Viorel Secara .4 ECHIPA DE EVALUARE: ing. ing. 3.III 4 1 2 . 5. – FDFEE TRANSILVANIA NORD LOCUL DE MUNCĂ: ELECTRICIAN EXPLOATARE REŢELE DE DISTRIBUTIE DE INALTA SI JOASA TENSIUNE COMPONENT A SISTEMULUI DE MUNCĂ 0 FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI 1 1. 4.III DECES DECES DECES 4 7 7 7 1 1 1 1 2 3 3 3 6. Daniel Bodis .UNITATEA: S. Olimpiu Iancu ing.) lucrul în vecinătatea incintelor consumatorilor lucrul la mai multe cote de nivel Surparea acoperişurilor caselor (imobilelor) din cauza stării acestora Proiectare de corpuri sau particule la spargerea accidentală a izolatorilor ruperea accidentală a resortului dispozitivului de acţionare a întreruptorului sau explozia acestuia Jet de ulei la explozia accidentală a transformatoarelor sau întreruptoarelor 100 CONSECINŢA MAXIMĂ PREVIZIBILĂ 3 DECES CLASA DE GRAVITATE 4 7 CLASA DE PROBABILITAT E 5 4 NIVEL PARŢIAL DE RISC 6 6 MIJLOACE DE PRODUCŢIE FACTORI DE RISC MECANIC 2. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ nr. Mirela Simion FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere.C. parametri) 2 Lovire de către mijloacele de transport auto: deplasare cu mijloace de transport auto – poziţionarea maşinii în vecinătatea CF lucrul în trafic Autodeclanşarea mişcării funcţionale a ventilatoarelor Cădere de scule şi materiale de la înălţime (crengi. gr. ELECTRICA S. 3.3. ţigle etc. Gabriel Vicasiu .4. dr. ing. Vasile Puscas.

tăioase) 9. elemente de izolaţie) FACTORI DE 11. contacte imperfecte cu încălziri locale 10. 1 ITM 3-45 zile 3 ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES 2 1 1 Fişa nr. Surprinderea de către arcul electric RISC TERMIC manevrarea unui aparat de comutaţie în sarcină sau pe scurtcircuit apariţia accidentală a tensiunii de la consumatorii dotaţi cu grupuri electrogene apropierea de o instalaţie aflată sub tensiune (6 kV. Curent electric -electrocutare prin atingere directă FACTORI DE • defecte de izolaţie RISC ELECTRIC • defecte de protecţie. Contact direct al epidermei cu suprafeţe sau contururi periculoase (ascuţite. îngrădire şi avertizare etc • defect contact separator m.4 (continuare) 4 5 2 1 2 1 6 1 1 2 7 1 1 1 3 DECES 7 3 5 101 . Suprafeţe periculoase suprafeţe alunecoase: acoperite cu gheaţă sau ulei 0 2 8. Temperatură ridicată a elementelor metalice cu expunere directă la radiaţia solară. Temperatură coborâtă a elementelor metalice atinse în timpul iernii (piese.7. 20 kV) 12. scule.t.

din cauza lucrului în subsolurile clădirilor Nivel de iluminare scăzut . Curenţi de aer la lucrul în aer liber (lucrul la cote) Umiditate relativă a aerului crescută . . viscol. în posturile subterane) 18.4 (continuare) 4 5 7 1 3 2 2 2 2 7 2 3 5 5 5 6 1 5 6 3 3 3 3 3 3 3 3 FACTORI DE RISC 17. 19. prăbuşiri de copaci Lucrul în condiţii de mediu deosebite: grindină.A de medie tensiune FACTORI DE14.E.lucrul pe timp de noapte Calamităţi naturale: . vânt 102 . MEDIUL DE MUNCĂ Substanţe inflamabile (lucrul cu alcool tehnic) 13.apariţia tensiunii de pas • în momentul lichidării unor incidente în instalaţiile de medie tensiune • în momentul controlului L. surpări de teren. DECES 7 1 3 ITM 3-45 zile 3 DECES ITM 45180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES ITM 3-45 zile 2 1 1 Fişa nr. 20. Lucrul cu substanţe caustice – spray-uri degresante şi sprayRISC CHIMIC uri de contact 0 1 2 15.Curent electric .electrocutare prin atingere indirectă: • defecţiuni la instalaţia de împământare şi legare la nul • lipsa unor circuite de protecţie • lucrul în incinte cu umiditate şi scurgeri de apă etc. 21.cutremur. 22. Temperatura aerului scăzută în anotimpul rece (lucru în aer FIZIC liber. Contact direct al epidermei cu substanţe cancerigene – lucrul pe stâlpi creozotaţi şi gudronaţi 16.

câini. Microorganisme în suspensie în apropierea punctelor de FACTORI DE RISC colectare gunoi din vecinătatea locurilor de muncă BIOLOGIC 28.la spargerea sau fisurarea accidentală a anvelopelor metalice ce conţin gaz SF6 (hexaflorură de sulf sub presiune) 0 2 27. Executarea lucrului la înălţime cu mijloace de protecţie uzate CONŢINUT fizic şi moral (centuri de siguranţă) 1 3 ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES Fişa nr. Gaze sau vapori explozivi în instalaţiile subterane . viespi 29. Animale periculoase şobolani. Gaze toxice .4 (continuare) 4 5 2 5 2 7 5 1 6 3 3 3 103 . particule provenite de la locurile de muncă învecinate 25.23. 24.din cauza acumulărilor de gaz metan infiltrate în FACTORI DE RISC subsolul blocurilor CHIMIC 26. Agresiune de catre persoane recalcitrante ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile DECES DECES 2 2 7 7 2 1 1 1 2 1 3 3 Pulberi pneumoconiogene – praf.

36. Utilizarea indicatoarelor de tensiune cu un singur sistem de avertizare (optic) în locul detectoarelor cu dublă semnalizare 31.SARCINA DE MUNCĂ 30. Lipsa truselor de lucru sub tensiune 33. scurtcircuitoare mobile) 32. Lipsa semnalizărilor şi a blocajelor la deschiderea uşilor celulelor sub tensiune DECES DECES DECES DECES 7 7 7 7 1 1 1 1 3 3 3 3 DECES DECES DECES DECES DECES 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 Montarea scurtcircuitoarelor mobile fără prăjină electroizolantă – din cauza spaţiilor înguste ce nu permit folosirea tijei 37. Lipsa blocajelor între separatoare şi CLP 38. Lucrul cu dispozitive de acţionare fără posibilitatea de interblocare şi semnalizare – lipsă interblocaj între separator şi întreruptor 34. Lipsa paravanelor electroizolante de protecţie la celulele de 20 kV prevăzute cu 2 separatori (faţă în faţă) 0 1 2 3 Fişa nr. Lucrul cu echipamente necertificate din punct de vedere al calităţii de securitate (prăjini electroizolante.4 (continuare) 4 5 6 104 . Neverificarea periodică a mijloacelor de protecţie 35.

ritm de muncă mare . GREŞITE 44.manevrarea în sarcină sau în regim de scurtcircuit a separatoarelor .neidentificarea corectă a părţilor din instalaţii Comenzi greşite: .conştientizarea riscului de electrocutare TARE PSIHICĂ .apelurile telefonice (telefon mobil) foarte dese în timpul lichidării incidentelor şi avariilor . DECES 7 1 3 ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile 2 2 6 6 3 3 DECES 7 1 3 EXECUTANT ACŢIUNI 43.Lipsa condiţiilor pentru verificarea concordanţei fazelor la celulele de medie tensiune (celulele de 20 kV blocate de alt echipament – panou protecţie.ameninţările abonaţilor afectaţi de întreruperea curentului electric 42. DECES 7 1 3 Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie .lucru în spaţii înguste.4 (continuare) 4 5 . Poziţii de lucru forţate şi vicioase: TARE FIZICĂ . Neîntreruperea tensiunii în cazul lucrărilor ce necesită acest DECES lucru 0 1 105 2 3 7 7 7 1 1 1 3 3 3 6 Fişa nr. ceea ce duce la imposibilitatea verificării concordanţei fazelor) SUPRASOLICI40. Manevre greşite: . Stress cauzat de: . Montarea scurtcircuitoarelor mobile fără verificarea DECES prealabilă a lipsei tensiunii 46.primirea de dispoziţii greşite din partea treptei operative superioare 39. greu accesibile 41.utilizarea mănuşilor electroizolante de joasă tensiune DECES în instalaţii de medie tensiune 45.decizii dificile în timp scurt SUPRASOLICI.

51.lucrul în posturile subterane Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare. viziere. elemente aparente pozate la sol. 53. 49. alunecare.lucrul la înălţime . cască. dezechilibrare (de pe acoperişurile caselor. cabina autoscara) Cădere de la înălţime prin păşire în gol. 52.47. din autoscara) Comunicări accidentogene . OMISIUNI Nesincronizarea între membrii unei formaţii şi ai alteia Apropierea de instalaţiile aflate sub tensiune la o distanţă mai mică decât cea admisă prin norme Nerespectarea succesiunii operaţiilor la efectuarea manevrelor: .înţelegere greşită la comunicările prin staţia radio Omiterea unei operaţii din foaia de manevră de execuţie Neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare (cizme.închiderea separatorului cu întreruptorul conectat Executarea de manevre fără dispoziţia treptei ierarhice superioare Staţionări şi deplasări în afara sarcinilor de muncă în apropierea instalaţiilor aflate sub tensiune sau pe căile de acces auto/CF Nefolosirea funiei de ajutor: . 48. costum termorezistent etc. 50. 56.deschiderea separatorului înainte de deconectarea întreruptorului . 57. împiedicare (suprafeţe denivelate. 54. din coşul telescopului. 55.) DECES DECES DECES 7 7 7 1 1 1 3 3 3 DECES DECES DECES ITM 3-45 zile DECES DECES DECES DECES 7 7 7 2 7 7 7 7 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 2 5 3 3 3 106 . alunecare. alunecoase. scări de lemn/metalice.

Nivelul de risc global este: Nrg 4 = ∑rR i =1 57 i 57 i ∑r i =1 = i 1(6 x6) + 2(5 x5) + 44(3 x3) + 4(2 x 2) + 6(1x1) 504 = = 3.11 1x6 + 2 x5 + 44 x3 + 4 x 2 + 6 x1 162 Nivelurile de risc partiale pe factori de risc ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE 7 6 Nivelul partial de risc 5 4 3 2 1 0 F1 5 F1 7 F1 9 F2 1 F2 3 F2 5 F2 7 F2 9 F3 5 F4 5 F4 7 F4 9 F5 1 F5 3 F5 5 F5 7 F1 F3 F5 F7 F9 F1 1 F1 3 F3 1 F3 3 F3 7 F3 9 F4 1 F4 3 Factorul de risc 107 .

alunecare.Utilizarea tuturor dispozitivelor de siguranţă prevăzute de norme pentru lucrul la înălţime Masuri organizatorice . Cădere de la înălţime prin păşire în gol.4.Utilizarea centurii de siguranţă ori de câte ori se lucrează la o înălţime mai mare de 2 m de la sol sau altă suprafaţă de referinţă considerată stabilă până la tălpile picioarelor executantului . scări de lemn/metalice. 5 3.t.instruirea celor care conduc autovehicule de serviciu privind circuatia pe drumurile publice Măsuri tehnice: -efectuarea controalelor periodice in instalatii -efectuarea lucrarilor de mentenanta .t.Verificarea periodică şi înainte de începerea intervenţiei a stării centurii de siguranţă şi neutilizarea celor care prezintă defecte . Acţionări prin identificarea eronată a celulelor şi/sau a elementelor echipamentelor 3 .repectarea prevederilor NSSM TDEE 65/2002 la executarea lucrarilor in instalatiile eletrice de catre personalul din exploatare Măsuri tehnice: .nestationarea personalului in zone frecvent circulate fara luarea masurilor de semnalizare pe timp se zi si de noapte. din coşul telescopului.inscriptionare corespunzatoare a instalatiilor 108 1. de către trepte ierarhice Măsuri tehnice: . dezechilibrare (de pe acoperişurile caselor. din autoscara) 5 4.deplasare cu mijloace de transport auto – poziţionarea maşinii în vecinătatea CF . îngrădire şi avertizare etc • defect separator m. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE DE MEDIE SI JOASA TENSINE Nr. de către şeful de formaţie şi/sau prin sondaj. Nivel de risc MĂSURI PROPUSE Nominalizarea măsurii Măsuri organizatorice: . . Crt FACTOR DE RISC Lovire de către mijloacele de transport auto: .lucrul în trafic Curent electric . sau j.3.electrocutare prin atingere directă • defecte de izolaţie • defecte de protecţie. 6 2.Instruirea personalului şi supravegherea – directă.mentinerea in functiune a blocajelor aparatajelor Măsuri organizatorice: .4.

Măsuri tehnice: . acolo unde este posibil.Semnalizarea corespunzătoare a zonei periculoase . de mijloace de blocare a accesului în cazul în care instalaţia este sub tensiune Măsuri organizatorice: . intrarea. neutilizarea sau utilizarea incompletă a mijloacelor de protecţie etc.Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei tehnologice şi a restricţiilor de securitate – neatenţie faţă de operaţiile executate. în interiorul zonelor de pericol. chiar şi numai cu porţiuni ale corpului.Instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării zonelor de securitate.manevrarea în sarcină sau în regim de scurtcircuit a separatoarelor . Manevre greşite: .inscriptionare corespunzatoare a instalatiilor Măsuri organizatorice: .Prevederea.neidentificarea corectă a părţilor din instalaţii 3 6. Deplasări sau staţionări în afara sarcinilor de muncă în imediata apropiere a instalaţiilor aflate sub tensiune 3 Măsuri organizatorice: . omiterea unora dintre operaţiile prevăzute prin sarcina de muncă.respectarea prevedrilor NSSM TDEE 65/2002 privind identificarea instalaţiei în care urmează a se efectua manevre Măsuri tehnice: .5. în special ale expunerii din această cauză la efectele arcului electric 109 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful