Curentul electric stationar I. notiunile cerute de programa de bacalaureat conform Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII.

2010 =expresiile bolduite(si relatiile asociate acestor cerinte, relatii pe care le consider necesare in rezolvarea subiectelor din variantele de bacalaureat);modificări 2013? 1. CURENTUL ELECTRIC

             

1.1 curent electric( este miscarea ordonata de particule cu sarcina electrica q=Ne ; q=sarcina electrica; N=nr.de sarcini electrice elementare, e= sarcina electrica elementara; [q]=C=coulomb) 1.2 intensitatea curentului electric(este sarcina electrica ce trece prin sectiunea transversala a conductorului in unitatea de timp I= ) 1.3. unitatea de masura a intensitatii curentului electric(amperul= A=unitate de masura fundamentala) 1.4 circuitul electric simplu [consumator (rezistor)+fire de legatura(conductoare)+sursa (generator)]; 1.5 tensiunea electromotoare a generatorului electric(este lucrul mecanic L efectuat de sursa pentru a transporta unitatea de sarcina electrica prin intregul circuit E = ; E = U + u; [E]= volt= ) 1.6 tensiunea la bornele generatorului electric (U = ) )

1.7 caderea de tensiune pe interiorul generatorului (u =

2. LEGEA LUI OHM

2.1 rezistenţa electrică (este prin definitie raportul dintre tensiunea aplicata pe o portiune de circuit si intensitatea curentului care trece prin portiunea respectiva R= ) 2.2 legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit ( I = 2.3 lg. lui Ohm pentru întreg circuitul( I = )

; r= rezistenta interna a sursei) )

2.4. unitatea de măsură pentru rezistenţa electrică ( [R]=ohm=Ω=

2.5 rezistenţa electrică a unui conductor liniar( R = ; l=lungimea conductorului; S= sectiunea transversala a conductorului) 2.6 rezistivitatea electrică (notata cu litera greceasca ro, caracterizeaza din punct de vedere electric materialul; ρ; [ρ]=Ω∙m) 2.7 dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură( ρ = ρ0(1 + αt); R = R0 (1+αt); α = ; ρ0 si R0 sunt valorile rezistivitatii respectiv rezistentei electrice la temperatura t0=00C)

3. LEGILE LUI KIRCHHOFF 3.1 reţeaua electrică, nodul si ochiul de reţea,

3.2. legile lui Kirchhoff  Intr-un nod ∑ Ij,intră= ∑ Ij,ies  Intr-un ochi ∑ IkRk j= ∑
4. GRUPAREA REZISTOARELOR ŞI GENERATOARELOR ELECTRICE

4.1 rezistenţa electrică echivalentă a grupării rezistoarelor o Legate in serie Re=∑Rj ; Re>Rj o Legate in paralel =∑ ; Re< Rj 4.2 rezistenţa electrică echivalentă a grupării mixte a mai multor rezistoare o Prin combinari de grupari serie si paralel; o Prin transformarea rezistentelor legate in triunghi ( R1, R2, R3) in rezistentele echivalente legate in stea(R12, R13, R23) cu valorile R12= si la fel pentru R13 = sau R23=
1|Page

intensitatea curentului electric este asociata sensului conventional al curentului electric. R2 aceeasi putere este valabila relatia P1=P2 ↔ R1R2= r2  Atunci cand o sursa (E.6 relaţii ce caracterizează puterea electrică  Atunci cand sursa (E.4 randamentul unui circuit electric simplu notat cu litera greceasca eta.I.  Definita ca sarcina electrica (q) care trece prin sectiunea transversala a conductorului electric. in conductorii metalici. CURENTUL ELECTRIC 1. universale ( prezenti in orice atom XAZ .  problemele se rezolva in contextul sensului conventional al curentului electric  sarcina electrica (notata q sau Q) este un numar (intreg) N de sarcini elementare e=1. are formulele echivalente:  η= . 2|Page - . desenat pe firele de legatura printr-o sageata care pleaca de la borna +. ENERGIA ŞI PUTEREA ELECTRICĂ 5.2 energia transmisa de generator consumatorului într-un interval de timp ∆W= UI∆t 5. [P]= watt =W= )  expresia puterii ( unui consumator P= UI.  in electroliti – solutii-particulele cu sarcina electrica liberi sunt ionii si radicalii ionici.  unitatea de masura pentru sarcina electrica este coulombul = amper • secunda ( din definitia intensitatii) 1.5 puterea electrică (reprezinta energia consumata in unitatea de timp. r) genereaza pentru doua rezistente R1 .1 CURENTUL ELECTRIC: este fenomenul de miscare ordonata de particule cu sarcina electrica.4. prin firele de legatura. in unitatea de timp(∆t = 1s) conform Relatiei de definitie I= .1 energia electrica ( reprezinta lucrul mecanic efectuat de sursa pentru a deplasa purtatorii de sarcina electrica prin circuit. sunt fixate in nodurile retelelor cristaline metalice sub forma ionilor pozitivi metalici). interne p = uI.m. subunitara. temperatura absoluta.e.3 rezistenţa electrică interna echivalentă şi t. in metale. exprimata in procente(cat la suta din energia sursei este folosita de consumator) 5.2.  In schema circuitului electric. η=   pentru circuitele electrice ramificate care pot fi reduse la un circuit simplu echivalent R=R e si r=re este marime adimensionala. ∆W= L si [∆W]= [L]=joule =newton ∙metru= kg∙m2/s2 ) 5. cantitatea de substanta si intensitatea luminoasa). echivalentă corespunzătoare grupării mai multor generatoare electrice o Legate in serie re=∑rj .particulele cu sarcina electrica liberi sunt electronii. sarcini care in realitate.masa. P = .η= .  sensul real al curentului electric-al miscarii electronilor din firele metalice ale conductorilor de legatura – este prin circuitul exterior sursei electrice de la minus( unde sunt in exces sarcinile negativeelectronii)spre plus. timp. de la plus la minus ( opus celui real sau considerat ca sens real de miscare . detalierea notiunilor cerute de programa de bacalauret 1. r) transfera consumatorului R puterea maxima sunt valabile relatiile Pmax = ↔ R= r ↔ ηoptim= = 50% II. Ee= re ∙∑ 5. Ee=∑ Ej o Legate in paralel =∑ .  electronii sunt particule elementare.3 energia disipata în interiorul generatorului ∆w = uI∆t 5. totale Ptotal= EI) 5. in numar Z) cu sarcina electrica egala cu o sarcina elementara NEGATIVA.INTENSITATEA CURENTULUI ELECTRIC: notatie sau simbol I  Marime fundamentala in S. pentru sarcinile pozitive.metale din care sunt realizate firele/cablurile/conductoarele de legatura din orice circuit electric.6x10-19C deci q=Ne.(alaturi de alte sase-lungime.  sensul conventional al curentului electric este prin circuitul exterior sursei electrice.

pentru a inregistra debitul de curent electric.in sensul conventional de la plusul sursei.7. deci Rad=RV •(n-1) 2.  Sursa sau generatorul electric „genereaza” / produce/obtine energie electrica din alte forme de energie.  ca orice element de circuit are rezistenta electrica numita rezistenta interna r. prin intregul circuit.UNITATEA DE MASURA A INTENSITATII CURENTULUI ELECTRIC este amperul=A  unitate fundamentala S. 1. n-1 parti de tensiune sunt preluate de o rezistenta aditionala Rad . REZISTENTA ELECTRICA     3|Page . prin intermediul curentului electric .5.  generatorul electric prin energia pe care o genereaza asigura deplasarea electronilor prin intregul circuit sub forma curentului electric.  Daca un ampermetru este legat(accidental)in paralel cu o portiune de circuit practic scurtcircuiteaza acea portiune de circuit!  Pentru a mari de n ori domeniul de masura al unui ampermetru ( I=nIA). relatia de definitie a tensiunii la borne este U = Lext/q . caracterizat de rezistenta electrica R masurata in ohmi ( ohm=Ω) si reprezentat in schemele electrice printr-un dreptunghi foarte ingust.( singura din electricitate si alaturi de metru. practic infinit. pe fir. 1. kg.  Reprezinta lucrul mecanic L efectuat pentru a deplasa unitatea de sarcina electrica q = 1C. portiunea cu voltmetru echivaland cu o portiune in regim de „mers” in gol.6.  Cel mai simplu consumator electric este cel ohmic. 1. tensiunea electromotoare este caracteristica sursei definita prin lucrul mecanic L efectuat de aceasta pentru a deplasa unitatea de sarcina electrica q= 1C.RA≈ 0. n-1 parti de curent sunt trecute printr-o rezistenta sunt Rsunt . conform relatia de definitie E = . iar la sursele ideale se neglijeaza. kelvin. dar neglijabila! (Rf≈0). LEGEA LUI OHM (valabila pentru circuitele simple sau echivalente cu un circuit simplu!) 2.  Pentru a masura o tensiune U de n ori mai mare decat aceea suportata de voltmetru ( U=nUV).  Orice sursa electrica este caracterizata de doua marimi: tensiunea electromotoare E si rezistenta interna r. legata in paralel cu ampermetrul.  Firele/conductoarele de legatura sunt cele care conduc( cu viteza luminii!) sau transfera energia electrica de la sursa la consumator. prin circuitul exterior. TENSIUNEA LA BORNELE GENERATORULUI este notata U. numit rezistor.  Pentru a prelua n-1 parti din curent. mol. deci Rsunt=RA/(n-1) 1.4. valorile acesteia sunt in general mici. legata in serie cu voltmetrul.3. candela)  Aparatul de masura pentru intensitatea curentului electric este ampermetrul se leaga in serie. firele de legatura si sursa electrica.  Rezistenta ampermetrului este neglijabila. rezistenta suntului trebuie sa fie de n-1 ori mai mica decat rezistenta ampermetrului. rezistenta aditionala trebuie sa fie de n-1 ori mai mare decat rezistenta voltmetrului. TENSIUNEA ELECTROMOTOARE A UNUI GENERATOR ELECTRIC.I. conectat in paralel pentru a modifica cat mai putin tensiunea masurata . CIRCUIT ELECTRIC SIMPLU  Este format din consumatorul electric. rezistenta voltmetrului este foarte mare. secunda.  Consumatorul electric este cel care „consuma”energia electrica transferata de sursa prin firele electrice. pentru a nu micsora intensitatea curentului masurata.  cum lucrul mecanic total L = Lext+ Lint rezulta relatia dintre tensiunile electrice in circuitul simplu E = U + u ( valabila doar pentru un circuit SIMPLU sau echivalent cu unul simplu Ee= U + ue)  unitatea de masura a tensiunilor electrice este voltul = V conform relatiei de definitie a tensiunii electrice voltul = = tensiunea electrica este masurata cu voltmetrul.1.  Pentru a prelua n-1 parti din tensiune . ca orice element de circuit au rezistenta electrica. 1.Daca intensitatea curentului electric este negativa inseamna ca sensul curentului electric respectiv este invers celui conventional presupus astfel. CADEREA DE TENSIUNE IN INTERIORUL GENERATORULU I notata u si definita conform relatiei u = Lint/q .

fiind generalizarea legii lui Ohm pentru intregul circuit I = sau E = I∙R +I∙r care pentru ochiul de retea devine „Suma ALGEBRICA a t. iar R0 este rezistenta electrica la t0=00C 3.ies  A doua lege (legea ochiurilor) descrie ce se intampla intr-un OCHI de retea. avem R = 0 si rezulta U = 0. raportul dintre tensiunea de la borne si intensitatea curentului prin acea portiune de circuit.7.m.  portiunea de circuit dintre doua noduri consecutive reprezinta o LATURA de retea si de-a lungul unei laturi avem aceeasi intensitate a curentului electric. dintr-un ochi de retea este egala cu suma AGEBRICA a caderilor de tensiune U=IR de-a lungul ochiului parcurs” sau ∑ ImRk j= ∑   4|Page . l si aria sectiunii transversale. 2. U = Umax= E. S)  R= . dacă tensiunea la bornele sursei nu este aceeaşi cu cea de la bornele consumatorului reyultă că firele au rezistenţă diferită de zero 2.rezistenţa electrică a unui conductor liniar .  Pentru scurtcircuit = borne legate direct intrerupator inchis.  este constanta de material.2 LEGEA LUI OHM PENTRU O PORTIUNE DE CIRCUIT are expresia I=U/R echivalenta cu U= IR sau cu relatia de definitie a rezistentei electrice R= 2.  rezistivitatea conductoarelor electrice creste cu cresterea temperaturii! 2.e.  rezistenţa electrică a unei portiuni de circuit reprezinta.  conturul inchis format dintr-o anumita succesiune de laturi de retea formeaza un OCHI de retea 3.e.NODUL SI OCHIUL DE RETEA Reteaua electrica reprezinta un circuit electric ramificat. respectiv t. şi Isc 2.rezistivitatea electrică  se noteaza ρ ( atentie sa nu se confunde cu densitatea!) . legea lui Ohm se foloseste in forma I = Pentru mers in gol = bornele nu fac legatura intrerupator deschis = voltmetru ideal legat normal=R = ∞ si rezulta I=0 . dar depinde de temperatura.2 LEGILE LUI KIRCHHOFF  Prima lege (legea nodurilor)descrie ce se intampla intr-o ramificatie sau NOD -intra si ies curenti electrici si conform conservarii sarcinii electrice ∑ Ij.5.  zona de ramificatie cuprinde cel putin trei fire de legatura si se numeste NOD.m.e. R= se noteaza cu litera R pentru consumatorii obisnuiti si r pentru rezistenta(interna) a sursei. Pentru circuite ramificate in care se poate calcula rezistenta si t. I = Imax= E/r )  Din graficul tensiunii electrice la borne in functie de intensitatea curentului electric prin circuitul simplu intersecţia cu axele reprezintă valorile maxime ale mărimilor de pe axe.6.  Depinde doar de materialul din care este facut conductorul(prin constanta de material numita rezistivitate electrica. dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură  ρ = ρ0(1 + αt) cu ρ rezistivitatea electrica la temperatura t (0C). echivalenta.intră= ∑ Ij.m. prin definitie. iar ρ0 este rezistivitatea electrica la t0=00C  α este coeficientul termic al rezistivitatii calculat din relatia care da cresterea rezistentei cu temperatura  α= rezulta [α]=grad-1 din R = obtinem relatia echivalenta pentru cresterea rezistentei conductoarelor metalice cu temperatura R = R0(1+αt) unde R este rezistenta electrica la temperatura t (0C). LEGILE LUI KIRCHHOFF 3.3 LEGEA LUI OHM PENTRU ÎNTREGUL CIRCUIT are expresia I =    Se aplica in aceasta forma doar pentru circuitul simplu(o singura sursa si un singur consumator).1 RETEAUA ELECTRICA. Pentru firele de legătură rezistenţa se neglijează. notata ρ) si de dimensiunile geometrice ale acestuia(lungimea.

5|Page .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful