INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, MELAKA PENTAKSIRAN KERJA KURSUS – PROJEK (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan

Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)

Kursus :

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI (SCE3107) PPG

Tempoh : 6 minggu

Tarikh Mula : 24 Februari 2013 Tarikh Serahan : 7 April 2013

Program : Kumpulan : Disediakan Oleh : Disahkan Oleh : Nama & Tandatangan :

Tahun/Semester :

2013 / 4

PPG SAINS SEM 4 AMBILAN JUN 2011 FATIMAH BINTI YUSOF DAN ROHAYA BINTI MEE Penyelaras Kursus FATIMAH BINTI YUSOF Ketua Jabatan

Tarikh :

1

Menghuraikan pelbagai ciri organism-organisma hidup dan ekosistem mereka. seterusnya menulis laporan amali dan PIK yang berkaitan Menjawab semua soalan yang berkaitan dengan amali dan PIK 2 . 2. dan 6. amali dan aktiviti PIK. Mengumpul dan mencerna maklumat berkaitan ekosistem dan biodiversity Menguasai ilmu dan kefahaman tentang konsep ekosistem dan biodiversity berkaitan amali dan PIK Membuat kajian lapangan. Objektif Projek : Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut : 1. 4. Menerangkan penggunaan peralatan sedia ada untuk membantu pemuliharaan biodiversiti. KAMPUS PEREMPUAN MELAYU. Membincangkan sifat budaya yang berbeza terhadap haiwan liar dan implikasinya kepada pemuliharaan. 5. perkhidmatan yang diberikan oleh ekosistem dan nilai serta ancaman yang dihadapi oleh biodiversiti. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1. 3.INSTITUT PENDIDIKAN GURU. 4. 3. 6. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi. pengetahuan dan amali dalam “Ekosistem dan Biodiversiti” melalui pengetahuan pedagogi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah. 2. Menghubungkaitkan teori. Menerangkan aplikasi prinsip ekologi dan biologi untuk memulihara biodiversiti sejagat. 3. MELAKA JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER Tarikh Mula : : : : SAINS EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI PPG SAINS EMPAT 24 Februari 2013 Tarikh Hantar 7 April 2013 Hasil Pembelajaran Kursus : 1.

Praktikal 5 : Memahami Trenda Populasi 3. 3. Membuat nota dalam bentuk pengurusan grafik. pantai dan hutan pantai. Praktikal 6 : Mengukur Kepelbagaian Genetik 1. Pahang. kepelbagaian genetik. Menulis satu laporan berkaitan kerja lapangan danesei mengenai kemandirian satu organisma dalam ekosistemnya yang diperhatikan melalui strategi pemuliharaan in-situ. Membuat kajian ekosistem laut/batu karang. pemuliharaan in-situ dan pemuliharaan ex-situ. Menjalankan aktiviti praktikal 4. Praktikal 4 : Mengukur Kepelbagaian Spesis 2. Kajian Lapangan Ekosistem dan Biodiversiti di Mersing. 2. Menulis satu laporan mengenai kemandirian satu haiwan ATAU satu tumbuhan yang diperhatikan melalui strategi pemuliharaan ex-situ. Pemuliharaan ex-situ ( Memenuhi keperluan dalam PIK 2 & Praktikal 3 ) Tugasan Individu 25% 5. MELAKA JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK SCE 3107 JABATAN MATA PELAJARAN KUMPULAN SEMESTER : : : : SAINS EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI PPG SAINS EMPAT TUGASAN Tajuk 1. trenda populasi. Melawat Zoologikal ATAU Taman Botanikal. Menulis laporan dan menjawab semua soalan dalam setiap praktikal yang dijalankan. Menjawab semua soalan dalam Praktikal 3. 35% Tugasan Kumpulan 3 .INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU. 4. Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber mengenai mengukur kepelbagaian spesies. WAJARAN CATATAN Spesifikasi Tugasan 10% Tugasan Individu 30% Tugasan Kumpulan 4. Johor dan Pulau Tioman. 5 dan 6.

Membincangkan sifat budaya yang berbeza terhadap haiwan liar dan implikasinya kepada pemuliharaan. Menerangkan penggunaan peralatan sedia ada untuk membantu pemuliharaan biodiversiti.INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU. 4. 4 . 2. dan 6. MELAKA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM : PPG NAMA GURU PELATIH : TAJUK KURSUS : EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI KOD KURSUS : SCE 3107 24 FEBRUARI 2013 SEMESTER : 4 (Ambilan Jun 2011) TARIKH MULA A. Menghuraikan pelbagai ciri organism-organisma hidup dan ekosistem mereka. 5. Menerangkan aplikasi prinsip ekologi dan biologi untuk memulihara biodiversiti sejagat. Menerangkan bagaimana ekosistem berfungsi. Menghubungkaitkan teori. 3. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1. 6. perkhidmatan yang diberikan oleh ekosistem dan nilai serta ancaman yang dihadapi oleh biodiversiti. pengetahuan dan amali dalam “Ekosistem dan Biodiversiti” melalui pengetahuan pedagogi isi kandungan dalam kurikulum sains sekolah rendah. TARIKH HANTAR 7 APRIL 2013 Hasil Pembelajaran Kursus : 1. 3.

Membuat kajian ekosistem laut/batu karang. Membuat nota dalam bentuk pengurusan grafik. 2. Tugasan Projek (100%) Kursus ini menekankan hubungan antara kepelbagaian hidupan dan ekosistem dalam dunia sebenar dan ia memerlukan pelajar-pelajar menyiasat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ekosistem dan biodiversiti dalam kehidupan seharian. Menulis satu laporan mengenai kemandirian satu haiwan ATAU satu tumbuhan yang diperhatikan melalui strategi pemuliharaan ex-situ. amali dan PIK yang berkaitan Menjawab semua soalan yang berkaitan dengan amali dan PIK C. Secara individu anda diperlukan untuk : 1.B. 3. 2. pemuliharaan in-situ dan pemuliharaan ex-situ. 5 . trenda populasi. Menulis satu laporan/esei mengenai kemandirian satu organisma yang diperhatikan dalam habitatnya melalui strategi pemuliharaan in-situ. 5. Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber mengenai mengukur kepelbagaian spesis. Mengumpul dan mencerna maklumat berkaitan ekosistem dan biodiversiti. Secara kumpulan bertiga anda diperlukan untuk : 1. 6 dan PIK 2. Melawat Zoologikal ATAU Taman Botanikal. 3. Objektif Projek : Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut : 1. kepelbagaian genetik. Menjawab soalan dalam Praktikal 3 dalam bentuk esei. Menulis laporan dan menjawab semua soalan dalam setiap praktikal yang dijalankan. amali dan aktiviti PIK. seterusnya menulis laporan kajian. 3. 4. 2. Menjalankan aktiviti amali 4. Menguasai ilmu dan kefahaman tentang konsep ekosistem dan biodiversiti berkaitan amali dan PIK Membuat kajian lapangan. pantai dan hutan pantai.

Kumpulan / Unit v. Amalan plagiat tidak dibenarkan. Kriteria Pentaksiran Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan. Melaka Tarikh: Disahkan oleh Ketua Jabatan: _________________________________ Tarikh: 6 . Tarikh penyerahan 4. Nombor kad pengenalan iv. Panduan Pelaksanaan Projek 1.D.5. Semua laporan harus ditaip menggunakan komputer. 3. saiz fon 12 dan jarak perenggan 1. Kod dan nama mata pelajaran vi. E. pelajar akan digagalkan kerja kursus. Muka kulit patut memasukkan perkara-perkara berikut: i. 5. Jika didapati berlaku. Tugasan disediakan oleh: _______________________________ (FATIMAH BINTI YUSOF) Penyelaras Jabatan Sains IPG Kampus Perempuan Melayu. Nyatakan rujukan menggunakan format APA. bentuk huruf Arial. Nama penyelia vii. Nombor Matrik iii. Nama pelajar ii. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 60%. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful