ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU SCOALA GIMNAZIALA „DANI GERGELY” GHIMES

Strada Principala, 607206 Ghimeş, Judetul Bacău, România Tel. +40234 385 615 Fax. +40234 385 615 E-mail: scoaladanigergely@yahoo.com

PROCEDURI OPERATIONALE

CUPRINS

EVIDENJA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE...73

PROCEDURA...........................................................................................76

Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes
Procedura Autoevaluare institupionala Data elaborarii COD
PO - 01-00-AI

Elaborat

Profesor: Jugaru Cornel

Semnatura:

Verificat Aprobat

Profesor : Profesor: Jugaru Cornel Director: Antal Etelka

Semnatura: Semnatura:

2

PROCEDURA DE

AUTOEVALUARE INSTITUTIONALA

Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 15.09.2012 Revizuire 1 2 3 4 Cuprins: 1. Scopul procedurii; 2. Aria de cuprindere; 3. Responsabilitati; 4. Continutul procedurii; 5. inregistrari; 6. Analiza procedurii; 7. Anexe. Referinț e: ■ Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitatii in educate; ■ Standardele de calitate; ■ Legea educatiei nationale; ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar; ■ Regulamentul de ordine interioara; Data Persoana responsabila Semnatura

1. Scopul procedurii : 1.1. Scopul acestei proceduri este de planificare a activitatilor de evaluare interna Si de revizuire a acestora in vederea imbunatatirii calitatii. 1.2. Prin prezenta procedura se stabileSte metodologia si responsabilitatile celor implicati in procesul de autoevaluare.

3

La inceputul fiecarui an Scolar CEAC prezinta raportul de autoevaluare a activitatii pe anul scolar trecut si planul de imbunatatire. personalului nedidactic si didactic auxiliar din Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes 3. CA aproba procedura propusa de CEAC.2. . C. 3. .C.A. de catre membri CEAC conform atributiilor spcifice stabilite.C. .E. Continutul procedurii : Pasul 1 . pe baza carora se intocmesc toare documentele proiective ale scolii. Activitati de evaluare interna a calitații . 3. Responsabilii comisiilor cu caracter permanent/ compartiment din scoala raspund de intocmirea documentelor si gestionarea dovezilor specifice.1. . . 4.3. 3. Responsabilitati : 3. 3.La inceputul fiecarui an scolar responsabilii comisiilor metodice vor intocmi planurile operationale in functie de documentele manageriale. Membrii C.4.RAEI este facut public si trimis catre ISJ Si a cerere catre ARACIP. are responsabilitatea de elaborarea.Echipa manageriala isi intocmeste documentele proiective anuale urmarind atingerea tintelor strategice propuse in PDI/PAS corelandu-le cu masurile de imbunatatire propuse de CEAC. monitorizarea aplicarii si revizuirea periodica a procedurii. . raport care va fi prezentat Consiliului Profesoral in sedinta de analiza a activitatii.CA aproba raportul anual de evaluare interna si revizuieste daca este cazul documentele proiective si strategiile de dezvoltare.procesul de autoevaluare se face pe baza standardelor de calitate. Directorul unitatii scolare si/sau responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea si mentinerea acestei proceduri. 4 . raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilitatilor specifice din cadrul comisiei.se selecteaza pe rind domeniile.2. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice. pe baza rapoartelor comisiilor/compartimentelor.A. Pasul 2 Demersul de autoevaluare . .La sfarsitul semestrului/anului scolar fiecare responsabil de comisie/ compartiment intocmeste un raport de autoevaluare a activitatilor desfasurate pe baza planului operational propus specificand rezultatele asteptate si cele obtinute.5.Directorul.E. intocmesc raportul de analiza a activitatii pentru semestrul/anul scolar respectiv.

Anexe Model: Plan de imbunatatire Punctul slab avut in vedere: continutul programelor de studiu Tinte Actiuni Responsabili Prioritatea Termene Rezultate si Monitorizare si Resurse necesare masurabile necesare obiective actiunii evaluare alte intermediare costuri Model: Plan operational al comisiei Indicatorul de performanta INSCRIERE Dovezi concrete Modalitati Cine raspunde 5 . Analiza procedurii. .1nregistrari Toate rapoartele si dovezile pe baza carora se face autoevaluarea se afla in dosarele comisiilor/compartimentelor si in documentele echipei manageriale.se creeaza un grup de lucru pentru aplicarea masurilor de imbunatatire coordonat de un membru CEAC.. 6. . /V 5.se evalueaza nivelul de calitate pentru fiecare indicator in parte(se realizeaza o diagnoza si o judecata a nivelului de realizare. 7. precum si identificarea punctelor tari si a slabiciunilor).se reia procesul de autoevaluare dupa aplicarea masurilor de imbunatatire stabilite. Analiza si revizuirea procedurii se face anual.se propun activita|i de remediere/dezvoltare pentru fiecare punct slab identificat .

AI Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Jugaru Cornel Prof. Responsabilita|i. 10.inregistrari.2012 Persoana responsabila Presedinte CEAC Semnatura Cuprins: 8.2012 COD PO -01-01. Scopul procedurii. 6 . Analiza procedurii. Anexe.Procedura Autoevaluare instituponala Data elaborarii 27. 9. 12. 11. Continutul procedurii.09. 14.2012 Revizuire 1 2 3 4 Data 27. 13.09. Aria de cuprindere. Antal Etelka Semnatura: Semnatura: Semnatura: PROCEDURA DE AUTOEVALUARE INSTITUTIONALA Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 28.sep. Tanko Mihaly Profesor : Jugaru Cornel Director: Inv.

Responsabilii comisiilor cu caracter permanent/ compartiment din scoala raspund de intocmirea documentelor si gestionarea dovezilor specifice.1. 3.04. CA aproba procedura propusa de CEAC.A. 1. Activitati de evaluare interna a calitații .A.E.6. Responsabilitati : 4.8. ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.Echipa manageriala isi intocmeste documentele proiective anuale urmarind atingerea tintelor strategice propuse in PDI/PAS corelandu-le cu masurile de imbunatatire propuse de CEAC. pe baza carora se intocmesc toare documentele proiective ale scolii. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice.C. 2. ■ Regulamentul de ordine interioara.Referinte: ■ Legea nr.2. Membrii C.87/13.7. Scopul procedurii : 2.2. Directorul si responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea si mentinerea acestei proceduri.E. raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilitatilor specifice din cadrul comisiei. ■ Legea educatiei nationale.C.La inceputul fiecarui an scolar CEAC prezinta raportul de autoevaluare a activitatii pe anul scolar trecut si planul de imbunatatire. Prin prezenta procedura se stabileste metodologia si responsabilitatile celor implicati in procesul de autoevaluare. Continutul procedurii : Pasul 1 . . 3. ■ Standardele de calitate . 3. 3.1. Scopul acestei proceduri este de planificare a activitatilor de evaluare interna si de revizuire a acestora in vederea imbunatatirii calitatii. 3. 7 . 5.2006 privind asigurarea calitatii in educate. C. are responsabilitatea de elaborarea. personalului nedidactic si didactic auxiliar din Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes 4. monitorizarea aplicarii si revizuirea periodica a procedurii.

.se creeaza un grup de lucru pentru aplicarea masurilor de imbunatatire coordonat de un membru CEAC.se selecteaza pe rind domeniile. Pasul 2 Demersul de autoevaluare .se propun activitati de remediere/dezvoltare pentru fiecare punct slab identificat . . . . .se evalueaza nivelul de calitate pentru fiecare indicator in parte(se realizeaza o diagnoza si o judecata a nivelului de realizare. .Directorul unitatii scolare. . Analiza procedurii. 6. 7.CA aproba raportul anual de evaluare interna si revizuieste daca este cazul documentele proiective si strategiile de dezvoltare. /V 5. . Anexe 8 . intocmesc raportul de analiza a activitatii pentru semestrul/anul scolar respectiv.. pe baza rapoartelor comisiilor/compartimentelor.se reia procesul de autoevaluare dupa aplicarea masurilor de imbunatatire stabilite. de catre membri CEAC conform atributiilor spcifice stabilite.La inceputul fiecarui an scolar responsabilii comisiilor metodice vor intocmi planurile operationale in functie de documentele manageriale.La sfarsitul semestrului/anului scolar fiecare responsabil de comisie/ compartiment intocmeste un raport de autoevaluare a activitatilor desfasurate pe baza planului operational propus specificand rezultatele asteptate si cele obtinute. raport care va fi prezentat Consiliului Profesoral in sedinta de analiza a activitatii.1nregistrari Toate rapoartele si dovezile pe baza carora se face autoevaluarea se afla in dosarele comisiilor/compartimentelor si in documentele echipei manageriale.RAEI este facut public si trimis catre ISJ si a cerere catre ARACIP. Analiza si revizuirea procedurii se face anual.procesul de autoevaluare se face pe baza standardelor de calitate. precum si identificarea punctelor tari si a slabiciunilor).

............. Instrumente/ Responsabil Termen Modalitati de Indicatori de Activitati resurse evaluare a realizare obiectivelor Model plan de imbunatatire Nr....... crt Obiective specifice Anexa 1..09........ crt Jinte Actiuni necesare Rezultate masurabile Responsabili Actiuni prioritare Indicatori performanta de Costuri Si alte resurse necesare Anexa 2.........2012 ELABORAT DE: prof........ Jugaru Cornel APROBAT: DIRECTOR.. Model raport de activitate al comisiei RAPORT semestrial/annual Domeniu Activitati Termen Responsabil Rezu tate Rezultate Rezultate aSteptate (RA) obtinute (RO) Masuri (RO < RA) (RO >/= Masuri de RA) Masuri de corectare a ameliorare in documentelor domeniile proiective deficitare Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes COD P0-02-00 COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII PROCEDURA PRIVIND EDITIA I REVIZIA EXEMPLAR 0 ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE DATA: 11..... Model plan operational al comisiei Obiectiv general:.. Antal Etelka 9 ...........Nr...... Inv.....

2010 Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 15.2. Analiza procedurii. 20. 19. Responsabilitati. Continutul procedurii.C. C.A.04. Monitorizarea procedurii. Standardele de calitate .2. Anexe.1. monitorizarea aplicarii si revizuirea periodica a procedurii. Legea educatiei nationale. 5. Responsabilitafi : 5. 21. 3. Scopul procedurii : 3. CA aproba procedura propusa de CEAC. 17. Scopul acestei proceduri este de planificare a activitatilor de analiza a culturii organizationale si de elaborare de masuri corective in vederea imbunatatirii calitatii. 16.sep. Regulamentul de organizare si funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar. 18.E. 3. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice. Aria de cuprindere.ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE Revizuire 1 2 3 4 Data Data intrarii in vigoare: 17. 4. Scopul procedurii.87/13. 10 . are responsabilitatea de elaborare.2006 privind asigurarea calitații in educate. personalului nedidactic si didactic auxiliar din unitatea scolara. Regulamentul de ordine interioara.1. Prin prezenta procedura se stabileste metodologia si responsabilitatile celor implicati in procesul de analiza a culturii oragnizationale. 1. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr.

politicile organizatiei).inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face analiza culturii organizational se afla in dosarul CEAC si in documentele echipei manageriale. 3.din cea operationala (prin intervievarea managerilor organizatiei).13.3. 5.consilierul psiholog al scolii intocmeste un chestionar care va fi aplicat unui esantion de angajati ai organizatiei de pe diferite trepte ierarhice.din cea a directiilor strategice (prin analiza documentelor ce contin misiunea. Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes COD P0-02-01.A. Anexe . consilierul psiholog din scoala raspunde de intocmirea documentelor si interpretarea datelor specifice. Continutul procedurii : Pasul 1. din cea a angajatilor organizatiei (prin aplicarea chestionarului Focus). Activitati de elaborare a documentelor de analiza .ACO COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDITIA I REVIZIA 1 EXEMPLAR PROCEDURA PRIVIND ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE ELABORAT DE: prof.11. raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilitatilor specifice din cadrul comisiei. membrii CEAC aplica instrumentele de analiza. .09. strategia. echipa manageriala corecteaza documentele proiective pe baza rezultatelor analizei. 3. Jugaru Cornel APROBAT: DIRECTOR. Pasul 2. 7.Analiza procedurii. 3. .chestionar.rapoarte. 6. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. Inv. membrii C.E.C. 3.9. Antal Etelka DATA: 01. 6.2012 11 .10.12. Activitati de proiectare a analizei culturii organizationale Analiza culturii organizational se va face din 3 perspective: . directorii unitatii scolare si/sau responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea si mentinerea acestei proceduri.

3.14. raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform responsabilitatilor specifice din cadrul comisiei.A. ■ Regulamentul de ordine interioara.09. 3. Scopul procedurii : 4. Prin prezenta procedura se stabileSte metodologia si responsabilitatile celor implicati in procesul de analiza a culturii oragnizationale. 23. ■ Legea educatiei nationale. 6. 1. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice.E.1. Continutul procedurii. personalului nedidactic si didactic auxiliar din unitatea scolara. ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 28. ■ Standardele de calitate . Anexe.1.2012 Data intrarii in vigoare: 28. CA aproba procedura propusa de CEAC.2011 Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 22. 12 . Aria de cuprindere. are responsabilitatea de elaborare.2006 privind asigurarea calitatii in educate. Responsabilitati : 6. monitorizarea aplicarii si revizuirea periodica a procedurii. Monitorizarea procedurii. 4.87/13. Analiza procedurii.C. 5. C. Scopul acestei proceduri este de planificare a activitatilor de analiza a culturii organizational si de elaborare de masuri corective in vederea imbunatatirii calitatii.ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE Revizuire 1 2 3 4 Data 26. 24. 27. membrii C. 25. Scopul procedurii.A.sep.C. 26. Referinț e: ■ Legea nr.2. Responsabilitati.2.E.04.

evaluarile si opiniile angajatilor.3. . Prin comparatia acestora cu cele rezultate prin aplicarea modelelor matematice se va putea selecta Si aplica acel model care aproximeaza cel mai bine dinamica evolutiei culturii organizatiei..Consilierul psiholog va elabora un ghid de interviu . Continutul procedurii : Pasul 1 . strategia. directorii unitatii Scolare Si/sau responsabilul CEAC sunt responsabili pentru implementarea Si mentinerea acestei proceduri. Formularea concluziilor legate de: .din cea a angajatilor organizatiei (prin aplicarea chestionarului Focus). analiza documentelor si interviu) vor rezulta 4 valori numerice care caracterizeaza cele 4 orientari culturale (modelul lui Quinn) in organizatie. . .in urma aplicarii instrumentelor de cercetare si a agregarii rezultatelor obtinute prin cele trei metode (ancheta. membrii CEAC aplica instrumentele de analiza.17. .15. procesele de restructurare demarate sau deciziile strategice implementate.o analiza a eficienfei Si stilurilor de conducere.din cea a directiilor strategice (prin analiza documentelor ce contin misiunea. Pasul 3. consilierul psiholog din scoala raspunde de intocmirea documentelor si interpretarea datelor specifice. studii etc).aplicarea procedurii de evaluare a culturii organizational dupa o noua perioada de timp de unde vor rezulta valorile reale (empirice).din cea operationala (prin intervievarea managerilor organizatiei). echipa manageriala corecteaza documentele proiective pe baza rezultatelor analizei. .consilierul psiholog al Scolii intocmeSte un chestuionar care va fi aplicat unui esantion de angajati ai organizatiei de pe diferite trepte ierarhice.un suport consistent pentru decizii. . Acesta selectie va conduce la punctul de echilibru al jocului strategic din plan cultural dintre organizatie si mediul ei extern. cauzelor solufiilor pe care le propun angajafii in vederea optimizarii activitatii profesionale.un instrument de cercetare calitativa ce va fi utilizat in intervievarea managerilor. . . schimbarile propuse. Pasul 2.un feedback rapid cu privire la impactul pe care il au.. 3. la nivelul organizatiei. .perceptiile. politici.o ilustrare a „condifiilor" implicite sau explicite pe care le pun angajafii. frustrarilor sau disponibilitatii de implicare a angajatilor. Aceste valori vor fi tratate drept valori ale jocului strategic dintre organizatie si mediul extern la momentul la care a fost facuta evaluarea. a asteptarilor. Se vor repeta la interval de 6 luni. politicile organizatiei).CEAC stabileste grila de categorii prin care se vor analiza documentele semnificative ale organizatiei (strategii.18.o lista a problemelor. Activitati de proiectare a analizei culturii organizafionale Analiza culturii organizational se va face din 3 perspective: . .16. a munci mai mult si mai bine. 3. Testarea procedurii de evaluare a culturii organizational . 13 . 7. Acest punct de echilibru (Nash) reprezinta valoarea jocului pentru perioada urmatoare de timp si face posibila previzionarea evolutiei parametrilor culturali pentru perioada aleasa de timp. Seriile de valori culese vor fi utilizate in selectarea modelului matematic. Activitati de elaborare a documentelor de analiza . pentru a se implica. Pasul 4.o imagine concisa a atuurilor vulnerabilitafilor colectivului. 3. .

chestionar.grila de categorii. .rapoarte.2010 Persoana responsabila Semnatura 14 . Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.09.IPE PROCEDURA EDITIA I REVIZIA 0 EXEMPLAR IMPLICAREA PARINTILOR IN EDUCATIE DATA: 01.2010 ELABORAT DE: prof. . 6. Anexe . Analiza si revizuirea procedurii se face anual. 7.Analiza procedurii. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII COD P0-03-00. Spiridon Elena PROCEDURA DE IMPLICARE A PARINTILOR IN EDUCATIE Revizuire 1 2 3 Data Data intrarii in vigoare: 12 sep. .inregistrari Toate rapoartele si dovezile pe baza carora se face analiza culturii organizationale se afla in dosarul CEAC Si in documentele echipei manageriale.5. Prof.ghid de interviu.

6. Responsabilitati. 3. Regulamentul de Ordine Interioara Si prezenta procedura. Referinfe: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Continutul procedurii : 4. ■ Asigurarea conditiilor de pastrare a inregistrarilor cerute de desfaSurarea curenta a procedurii ( procese verbale ale Sedintelor cu paarintii. 32. 6. Monitorizarea procedurii. 35. Scopul procedurii : Scopul acestei proceduri este de stabilire a unor conditii de dialog Scoala-familie printr-o mai buna implicare Si responsabilizare a parților implicate direct in educatia elevilor. Procedura va fi aplicata de catre toti membrii Comisiei Dirigintilor din Scoala.In cadrul primei Sedinte cu parintii a fiecarui an Scolar profesorul diriginte va prezenta Regulamentul de Organizare Si Functionare a Unitatilor din Invatamantul Preuniversitar. 6. 31.3. Prin prezenta procedura se stabilesc metodologia Si responsabilitati ale celor doua parti implicate in dialog 2.1. Directorii unitatii Scolare sunt responsabili pentru implementarea Si mentinerea acestei proceduri. 8.4.Cuprins: 29. Dupa completare.6. 33..2006 privind asigurarea calitatii in educatie. Consilierul psihopedagog al Scolii raspunde de centralizarea datelor din Anexa 2. acestea vor fi pastrate de catre profesorii diriginti in mapa dirigintelui. FiSele vor fi impariite in clasa de catre profesorul diriginte. Membrii Comisiei dirigintilor raspund de completarea Si actualizarea permanenta a bazei cu date personale ale elevilor Si date de contact ale parintilor sau tutorilor legali.ANTON PANN''Rm. La inceputul unui ciclu de invatamant fiecare elev va completa FiSa individuals (anexa 1).Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor profesorilor diriginti Si parintilor elevilor Scoala cu clasele IVIII. 3. 15 . Elevii Si parintii poarta responsabilitatea completarii corecte a formularului tipizat de la Anexele 1 Si 2. 6.04. Scopul procedurii.5.6. 30. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara 1. Anexe. Valcea.2. Analiza procedurii. 34. alte documente ce atesta comunicarea cu parinti elevilor). Continutul procedurii. Responsabilitati : 6. Responsabilul Comisiei dirigintilor a Scolii este direct raspunzator : ■ De verificarea respectarii acestei proceduri. Aria de cuprindere. Cu aceasta ocazie se va intocmi un proces verbal de luare la cunoStinta care va fi semnat de catre fiecare parinte.87/13. 4.2.

Consilierul psihopedagog iSi asuma responsabilitatea intocmirii unei baze de date individuale in care vor fi incluse date personale ale fiecirui elev. 4. Procesele verbale incheiate cu aceasta ocazie vor fi pastrate in mapa fiecarui diriginte. Pentru intocmirea sau actualizarea bazei de date se vor utiliza chestionarele cu date de identificare completate de catre elevi la inceputul fiecarui an Scolar . 4. Parintii elevilor sub 16 ani sunt juridic responsabili de educatia copiilor lor.13. conform Regulamentului de ordine interioara Si Regulamentului de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 16 . > Stabilirea unui plan comun de actiuni ce urmeaza a fi desfaSurate Si care au ca scop creSterea calitatii educatiei elevilor. Sedinta cu parintii pe Scoala va fi prezidata de directorul Scolii iar etapele parcurse vor fi aceleaSi ca Si in cazul Sedintei cu parintii elevilor pe clasa.8.5Comunicarea datei Si orei de desfaturare a Sedintei se face in scris de catre profesorul diriginte cu minimum 3 zile inaintea desfaSurarii Sedintei iar unul din parinti semneaza pentru confirmare. Pentru aceasta parintii vor fi informati de catre profesorii diriginti in scris cu minimum 3 zile inainte.9. 4. Profesorii diriginti au obligatia mentinerii unui permanent contact cu parintii elevilor din clasa. Scoala va organiza de minimum 2 ori pe an Sedinta cu parintii pe Scoala la care este obligatorie prezenta Comitetului de parinti al fiecarei clase.3. Participarea la Sedintele cu parintii pe Scoala este obligatorie pentru toti dirigintii. 4. Contestarea unei decizii sau atitudini a profesorului diriginte sau a altui profesor se realizeaza in scris de catre parinte Si este adresata Consiliului de Administatie . Organizarea Sedintelor cu parintii implica parcurgerea urmatoarelor etape: > Stabilirea agendei de lucru de catre profesorul diriginte. la reubrica : mentiuni. > Corespondenta prin poSta. 4. la rubrica: mentiuni. siguranta spatiului Scolar etc. inclusiv date de contact ale parintilor sau tutorilor legali. Obs. e-mail etc. consumul de droguri. > Intocmirea unui proces verbal in care vor fi consemnate continuturile Si rezultatele discutiilor purtate cu parintii. Consiliul reprezentativ al parintilor pe Scoala poate fi alcatuit din 6-8 membri Si va fi ales prin vot deschis in cadrul primei Sedinte cu parintii organizate pe Scoala a fiecarui an Scolar. > Clarificarea modului in care se realizeaza autoevaluarea Scolii. Prin notarea in carnetul de elev. Scoala are obligatia de a organiza periodic lectorate cu parintii elevilor unui anumit nivel.7. unde va fi inregistrata. 4. 4.10. Prin notarea in carnetul de elev. > Diseminarea exemplelor de buna practica privind asigurarea calitatii educatiei oferite de Scoala. pe teme de interes general.12.4 Profesorii diriginti au obligatia organizarii de Sedinte cu parintii elevilor de minimum 2 ori pe semestru. Contestatia va fi solutionata in termen de 30 de zile de catre Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare din Scoala care va da un raspuns scris. > Contacte prin telefon Si fax. > DesfaSurarea intalnirii cu respectarea punctelor de pe agenda de lucru. Obs. 4. Mijloacele de comunicare utilizate vor fi: > Stabilirea de contacte Si intalniri personale. 4.11. In cadrul acestor lectorate se pot include: > Diseminari pe diferite teme vizand prevenirea delicventei juvenile. profil etc.6.4. Contestatia va fi semnata de parinte Si depusa la secretariatul Scolii. 4.

... Monitorizarea procedurii......................... 7......... Analiza procedurii. 4........... Data naSterii:..... Prenume:.....luna anul............ In cadrul Sedintelor cu parintii pe Scoala se vor face propuneri cu privire la distribuirea sumelor reprezentand fondul Comitetului de paring....... Obiective ale anului Scolar: Tata: Nume:.............. Dirigintii vor implica in activitati extracurriculare acei parinti care au disponibilitatea de a participa............15............... Dirigintii acelor elevi care savarSesc abateri iar parintii sunt solicitati in scris Si nu se prezinta la Scoala vor contacta organele de politie de pe raza de domiciliu a elevului pentru rezolvarea diferitelor situatii..16......... 5. 4... Se face de catre membrul Comisiei de evaluare Si asigurarea a calitatii ce raspunde de comisia dirigintilor Si de catre directorii Scolii.. Telefon: fix mobil..... Profesie:........................ 4.......... vor fi propuSi de diriginte tn ultimul Consiliu Profesoral al fiecarui an Scolar pentru scaderea mediei la purtare cu un punct.. Ritmicitatea analizei procedurii este de un an Scolar... Adresa e-mail: Date personale: Scoala primara absolvita :.......... Hotararile care vor fi luate prin vot cu ocazia desfaSurarii Sedintelor cu parintii pe Scoala se vor aplica tuturor elevilor din Scoala............... 4..localitatea. Anexe ANEXA1 FISA INDIVIDUAL! Nume: Prenume: Data Si locul naSterii: ziua....... Calculator personal : da ț nu | | Hobby-uri:..... Elevii ai caror parinti nu vor lua in nici un fel legatura cu Scoala pe parcursul unui an Scolar.......................................... Loc de munca (ocupație): Telefon: 17 ..........14.................4...................... in scopul modernizarii Si intretinerii bazei materiale a unitatii de invatamant....................18.. 6.17...

.. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.. 38...........09...... Prof. Burlan Adrian PROCEDURA DE IMPLICARE A PARINTILOR IN EDUCATIE Data intrarii in vigoare: 28 sep.......... 39.... 18 ... Crt...COMISIA PENTRU EVALUAREA SI VIII. Loc de munca (ocupație): Telefon:....... Frafi (surori): Nr..2010 ELABORAT DE: prof...Mama: Nume: Prenume: .....2011 Persoana responsabila Amza Daniela Semnatura Cuprins: 36......ANTON PANN''Rm... Responsabilitati............ Scopul procedurii. Aria de cuprindere..... 2011 Revizuire 1 2 3 Data 26...09........... Continutul procedurii... Profesie:.. ASIGURAREA CALITATII Valcea PROCEDURA COD PO -03-01......... Data naSterii:.......... 37.... Nume Si prenume Varsta Ocupația Nota: FiSa individuala se va preda msoțita de copie xerox: -Certificat de naStere Scoala cu clasele I.IPE EDITIA I REVIZIA 1 EXEMPLAR IMPLICAREA PARINTILOR IN EDUCATIE DATA: 01..

pentru a asigura cunoaSterea psihopedagogica a elevilor. Regulamentul de Ordine Interioara Si prezenta procedura. 9. Consilierul psihopedagog al Scolii raspunde de centralizarea datelor din Anexa 2. De asemenea. Elevii Si parintii poarta responsabilitatea completarii corecte a formularului tipizat de la Anexele 1 Si 2.2. Responsabilul Comisiei dirigintilor a Scolii este direct raspunzator : ■ De verificarea respectarii acestei proceduri. Dupa completare. toti parintii vor completa FiSa de evaluare a nevoilor elevului (anexa 2). Valcea. Monitorizarea procedurii.04.6. 6. 6. La inceputul unui ciclu de invatamant fiecare elev va completa FiSa individuala (anexa 1). Membrii Comisiei dirigintilor raspund de completarea Si actualizarea permanenta a bazei cu date personale ale elevilor Si date de contact ale parintilor sau tutorilor legali.Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor profesorilor diriginti Si parintilor elevilor din Scoala cu clasele IVIII. Prin prezenta procedura se stabilesc metodologia Si responsabilitati ale celor doua parti implicate in dialog 2. Analiza procedurii.4. 3. Cu aceasta ocazie se va intocmi un proces verbal de luare la cunoStinta care va fi semnat de catre fiecare parinte. 4. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Profesorii diriginti au obligatia mentinerii unui permanent contact cu parintii elevilor din 19 . Procedura va fi aplicata de catre toti membrii Comisiei Dirigintilor din Scoala.3.. Datele vor fi centralizate de Consilierul psihopedagog al Scolii.7. 41. 42. 4. Profesorul diriginte va inmana fiecarui parinte fiSa pentru a fi completa Si va depune fiSele completate la Cabinetul de consiliere psihopedagogica din Scoala.9. Scopul procedurii : Scopul acestei proceduri este de stabilire a unor conditii de dialog Scoala-familie printr-o mai buna implicare Si responsabilizare a partilor implicate direct in educatia elevilor. Confinutul procedurii : 4.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. ■ Asigurarea conditiilor de pastrare a inregistrarilor cerute de desfaSurarea curenta a procedurii ( procese verbale ale Sedintelor cu paarintii. acestea vor fi pastrate de catre profesorii diriginti in mapa dirigintelui.ANTON PANN''Rm. alte documente ce atesta comunicarea cu parintii elevilor). 3. 6. Anexe. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara 2.1. Directorii unitatii Scolare sunt responsabili pentru implementarea Si mentinerea acestei proceduri.87/13.40.In cadrul primei Sedinte cu parintii a fiecarui an Scolar profesorul diriginte va prezenta Regulamentul de Organizare Si Functionare a Unitatilor din Invatamantul Preuniversitar. 4.11. 6.8. Responsabilitafi : 6. FiSele vor fi impariite in clasa de catre profesorul diriginte.10.

5. 5. Sedinta cu parintii pe Scoala va fi prezidata de directorul Scolii iar etapele parcurse vor fi aceleaSi ca Si in cazul Sedintei cu parintii elevilor pe clasa. > Corespondenta prin poSta. Contestatia va fi semnata de parinte Si depusa la secretariatul Scolii. Contestarea unei decizii sau atitudini a profesorului diriginte sau a altui profesor se realizeaza in scris de catre parinte Si este adresata Consiliului de Administatie . 5.clasa. Organizarea Sedintelor cu parintii implica parcurgerea urmatoarelor etape: > Stabilirea agendei de lucru de catre profesorul diriginte. Obs. 5.11. 4. Comunicarea datei Si orei de desfaturare a Sedintei se face in scris de catre profesorul diriginte cu minimum 3 zile lnaintea desfaSurarii Sedintei iar unul din parinti semneaza pentru confirmare.5 Profesorii diriginti au obligatia organizarii de Sedinte cu parintii elevilor de minimum 2 ori pe semestru.14. Scoala are obligatia de a organiza periodic lectorate cu parintii elevilor unui anumit nivel. > Diseminarea exemplelor de buna practica privind asigurarea calitatii educatiei oferite de Scoala. 20 . pe teme de interes general. e-mail etc. siguranta spatiului Scolar etc. 5. In cadrul acestor lectorate se pot include: > Diseminari pe diferite teme vizand prevenirea delicventei juvenile. > Contacte prin telefon Si fax. Pentru aceasta parintii vor fi informati de catre profesorii diriginti in scris cu minimum 3 zile inainte. Participarea la Sedintele cu parintii pe Scoala este obligatorie pentru toti dirigintii. > Intocmirea unui proces verbal in care vor fi consemnate continuturile Si rezultatele discutiilor purtate cu parintii. Mijloacele de comunicare utilizate vor fi: > Stabilirea de contacte Si intalniri personale. conform Regulamentului de ordine interioara Si Regulamentului de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Consiliul reprezentativ al parintilor pe Scoala poate fi alcatuit din 6-8 membri Si va fi ales prin vot deschis in cadrul primei Sedinte cu parintii organizate pe Scoala a fiecarui an Scolar. 5. 5. Pentru intocmirea sau actualizarea bazei de date se vor utiliza chestionarele cu date de identificare completate de catre elevi la inceputul fiecarui an Scolar . profil etc. > Stabilirea unui plan comun de actiuni ce urmeaza a fi desfaSurate Si care au ca scop creSterea calitatii educatiei elevilor.10. unde va fi inregistrata. > Clarificarea modului in care se realizeaza autoevaluarea Scolii. Scoala va organiza de minimum 2 ori pe an Sedinta cu parintii pe Scoala la care este obligatorie prezenta Comitetului de parinti al fiecarei clase. Prin consemnarea in carnetul de elev la rubrica: mentiuni.13.7. inclusiv date de contact ale parintilor sau tutorilor legali. Procesele verbale incheiate cu aceasta ocazie vor fi pastrate in mapa fiecarui diriginte. Prin consemnarea in carnetul de elev la rubrica: mentiuni. Contestatia va fi solutionata in termen de 30 de zile de catre Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare din Scoala care va da un raspuns scris.12.6. Consilierul psihopedagog iSi asuma responsabilitatea intocmirii unei baze de date individuale in care vor fi incluse date personale ale fiecirui elev.8. consumul de droguri.9. 5. 5. Obs. Parintii elevilor sub 16 ani sunt juridic responsabili de educatia copiilor lor. > DesfaSurarea intalnirii cu respectarea punctelor de pe agenda de lucru.

. Prenume:.. 7. Telefon: fix mobil...18....... Dirigintii acelor elevi care savarSesc abateri iar parintii sunt solicitati in scris Si nu se prezinta la Scoala vor contacta organele de politie de pe raza de domiciliu a elevului pentru rezolvarea diferitelor situatii..... Elevii ai caror parinti nu vor lua in nici un fel legatura cu Scoala pe parcursul unui an Scolar...... 5.19.................................. Adresa e-mail: Date personale: Scoala primara absolvita :..... Profesie:.............. vor fi propuSi de diriginte tn ultimul Consiliu Profesoral al fiecarui an Scolar pentru scaderea mediei la purtare cu un punct......................15........ Se face de catre membrul Comisiei de evaluare Si asigurarea a calitatii ce raspunde de comisia dirigintilor Si de catre directorii Scolii................17.... Ritmicitatea analizei procedurii este de un an Scolar... in scopul modernizarii Si intretinerii bazei materiale a unitatii de invatamant... Obiective ale anului Scolar: Tata: Nume:............................. Dirigintii vor implica in activitati extracurriculare acei parinti care au disponibilitatea de a participa.. Calculator personal : da ț nu | | Hobby-uri:.... In cadrul Sedintelor cu parintii pe Scoala se vor face propuneri cu privire la distribuirea sumelor reprezentand fondul Comitetului de parinti............ 7........... Analiza procedurii.......................................localitatea....... Anexe ANEXA1 FISA INDIVIDUAL! Nume: Prenume: Data Si locul naSterii: ziua...16..... Loc de munca (ocupație): Telefon: 21 ...... Monitorizarea procedurii..................... 6...luna anul....... Hotararile care vor fi luate prin vot cu ocazia desfaSurarii Sedintelor cu parintii pe Scoala se vor aplica tuturor elevilor din Scoala.... 5.....................5...... 5......... Data naSterii:...... 5.......

.............Mama: Nume: Prenume: .......... Loc de munca (ocupație): Telefon:............... Frafi (surori): Nr............................... -PRACTICAREA DE SPORTURI IN AER LIBER (MINIM 3 0RE/SAPT........ Nume Si prenume Varsta Ocupația Nota: FiSa individuala se va preda msoțita de copie xerox: -Certificat de naStere ANEXA 2 FISA DE EVALUARE A NEVOILOR ELEVULUI NUME SI PRENUME ELEV:.........................FIUL/FIICA DVS.... CLASA:............................ 1......PLAN PENTRU CARIERA ... Data naSterii:.......................73 PROCEDURA..) DA NU -ORE PETRECUTE IN FATA CALCULATORULUI SAU TELEVIZORULUI PE SAPTAMANA: SUB 12 ORE PESTE 12 ORE -CONSUM DE TIGARI: EVIDENJA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE......................... Profesie:.... Crt........................CALITATEA STILULUI DE VIATA -PROGRAM DE SOMN (MINIM 8 ORE): DA NU -ORA OBISNUITA DE CULCARE ESTE: DUPA ORA 21 DUPA ORA 22 DUPA ORA 23............................................................... A LUAT O DECIZIE PRIVIND PROPRIA CARIERA: 22 ... SUNT INFORMATI CORECT VIS-A-VIS DE PROPRIA SEXUALITATE: DA NU 2................76 -CATE ORE/ ZI SUNT ALOCATE PREGATIRII TEMELOR: O ORA 2-4 ORE MAI MULT DE 4 ORE -IN TIMPUL LIBER PREFERA : SA CITEASCA O CARTE SA SE PLIMBE SA MEARGA LA DISTRACTIE CU PRIETENII SA STEA IN FATA CALCULATORULUI -CONSIDERATI CA FIUL/FIICA DVS..

ETC. NU VREA SA LE ABORDEZE: DA NU -CARE SUNT ACESTEA: -FIUL/FIICA DVS.09.. STIINTELOR EXACTE.FIUL/FIICA DVS.DA NU .DUPA PAREREA DVS. TEHNIC. NERVOZITATE.CUM ISI MANIFESTA ACESTE APTITUDINI: -FIUL/FIICA DVS. O ORA MAI MULT DE O ORA -EXISTA SUBIECTE PE CARE FIUL/FIICA DVS. UMANISTE. ARE APTITUDINI IN DOMENII CA: ARTISTIC.: 2 ORE/ZI O ORA/ZI MAI PUTIN DE O ORA/ZI -SUNTETI PUSI LA CURENT CU EVENTUALELE PROBLEME SENTIMENTALE ALE FIULUI/FIICEI DVS. ESTE INFORMAT CU PRIVIRE LA TRASEUL PROFESIONAL CE CORESPUNDE CARIEREI ALESE: DA NU 3. AGITATIE.( TENDINTA SPRE AGRESIVITATE. Valcea Procedura Data elaborarii 01.: DA NU -ATI OBSERVAT O SCHIMBARE IN COMPORTAMENTUL FIULUI/FIICEI DVS.ANTON PANN''Rm. REFUZUL DIALOGULUI. DUREAZA: 10 MIN.CINE PARTICIPA MAI MULT: MAMA TATA -CAT DIN TIMPUL LIBER SUNT DISPUSI SA PETREACA COPII CU DVS.ETC: . ESTE MAI APROPIAT DE: MAMA TATA ALTE PERSOANE -PARTICIPATI LA EDUCATIA SEXUALA A FIULUI/FIICEI DVS: DA NU -DACA DA.) DA NU gcoala cu clasele I-VIII .COMUNICARE SI RELATIONARE PARINTI-COPII -O DISCUTIE OBISNUITA CU FIUL/FIICA DVS.MOTIVELE CARE L-AU DETERMINAT SA IA ACEASTA DECIZIE SUNT: .2010 Comunicare interna COD PO -04-00-CI 23 . IZOLARE.

09. 24 .Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Craciun Nicolita Profesor Spiridon Elena Director: Spiridon Elena Semnatura: Semnatura: Semnatura: PROCEDURA DE COMUNICARE INTERNA Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 12. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Continutul procedurii. 45. Aria de cuprindere. Data Persoana responsabila Semnatura Scopul: Scopul acestei proceduri este acela de a defini modul Si mijloacele de informare in cadrul Scolii cu clasele I-Vin. Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.04. Responsabilitati. 46. Anexe. 48. Standardele de calitate .. 49. 44. Regulamentul de ordine interioara. Legea educatiei nationale.87/13.2010 Revizuire 1 2 3 4 Cuprins: 43. Analiza procedurii.ANTON PANN''Rm.inregistrari.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. Valcea. 47.Scopul procedurii.

auxiliar cat Si elevilor. accesand site .urile M. Continutul procedurii: Nevoia de informare este continua. 25 . precum Si acordarea asistentei cand este cazul. familiilor acestora. cat Si pentru elevi Si familiile acestora. Informatiile cu caracter de serviciu se obtin de catre personalul angajat folosind cancelaria unde vor avea acces la internet.C. • Profesorii diriginti se ocupa de informarea elevilor Si a familiilor acestora asupra situatiei la invatatura Si a situatiei disciplinare. Nota: Continutul acestei proceduri va fi afloat la avizierul Scolii. Informatiile cu caracter general vor fi puse la dispozitia persoanelor interesate prin afiSarea la avizierul Scolii de catre membrii serviciului secretariat. in interes de serviciu (pentru angajatii Scolii).E. personalului didactic. prin afiSarea la avizierul Scolii a acestora sau a informatiilor cu caracter particular solicitate de catre persoanele interesate. atat pentru personalul Scolii. cu caracter personal (pentru angajati Si pentru elevi Si familiile acestora ) sau caracter oficial (pentru institutii partenere sau ierarhic superioare sau pentru familiile elevilor Scolii ). Responsabilitafi: Responsabilitati de procedura: • Prof Nicolita Craciun raspunde de buna desfaSurare a activitatii de informare.. nedidactic.Aria de cuprindere: Aceasta procedura se aplica tuturor membrilor. • Personalul cabinetului medical pentru informarea tuturor cadrelor didactice Si nedidactice interesate. Aceasta informare poate fi cu caracter general.T. • Serviciul secretariat este responsabil de punerea la dispozitie in mod nemijlocit a informatiilor cu carecter general. in cadrul biroului secretariat. urmarind ca toate persoanele interesate Si care reprezinta obiectul acestei proceduri sa aiba acces direct la informatiile cu caracter general sau informatiile particulare de care sunt interesate. la cerere sau ori de catr ori este cazul. institutiilor partenere sau ierarhic superioare Si persoanelor din exterior interesate de anumite probleme legate de activitatea desfaSurata sau care urmeaza a se desfaSura in cadrul unitatii Scolare.

09. Toate persoanele care fac obiectul acestei proceduri trebuie sa fie la curent cu existenta acesteia.J. 5.ANTON PANN' Rm. COD PO . A Scoala cu clasele I-VIII.05-00SWOT 26 . Elevii Si familiile lor pot obtine aceste informatii de la invatatori. Valcea sau ale Scoli. Informatiile cu caracter oficial pot fi puse la dispozitia celor interesati la cererea acestora sau ori de cate ori este cazul de catre serviciul secretariat..I. Analiza procedurii.1nregistrari Toate documentele Si dovezile pe baza carora se face comunicarea se afla in dosarele comisiilor/compartimentelor Si in documentele echipei manageriale.2010 IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI. Aceste informatii mai pot fi obtinute de la serviciul secretariat sau biblioteca. Informatiile cu caracter personal se pot obtine de catre personalul angajat de la serviciul secretariat Si contabilitate sau de la conducerea Scolii. PUNCTELOR SLABE. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual.S. insa pentru a evita aglomeratia care ar putea sa apara in acest birou se recomanda folosirea primei modalitati. Valcea Procedura Data elaborarii 01. Procedura de informare va fi monitorizata in vederea stabilirii politicii viitoare. profesorii diriginti sau de la serviciul secretariat. OPORTUNITATILOR $I AMENINTARILOR 6.

Prof. PUNCTELOR SLABE. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR..2010 ELABORAT DE: prof.09. Spiridon Elena Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Craciun Nicolita Profesor Spiridon Elena Director: Spiridon Elena Semnatura: Semnatura: Semnatura: PROCEDURA PRIVIND IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI.ANTON PANN''Rm. OPORTUNITATILOR SI AMENINTARILOR DATA: 12.2010 27 . Valcea COD PO-05-00-SWOT COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII EDITIA I REVIZIA 0 EXEMPLAR PROCEDURA PRIVIND IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI. OPORTUNITATILOR SI AMENINTARILOR Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 12. PUNCTELOR SLABE.Scoala cu clasele IVIII.09.

Valcea 3. 2. ARIE DE CUPRINDERE: Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice. Spiridon Elena Director adjunct . 1.prof. administrator financiar 4. RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: director . Standardele de calitate . 56. comisia de proiecte Si programe educative.Revizuire 1 2 3 4 Data Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 50.comisii metodice. Geica Elena Responsabili comisii cu caracter permanent. Inregistrari. Responsabilitati. CONTINUTUL PROCEDURII: > depistarea punctele tari Si punctele slabe ale tuturor compartimentelor de lucru din unitatea Scolara. Scopul procedurii.ANTON PANN''Rm. Regulamentul de ordine interioara.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > efientizeze activitatea unitatii Scolare Si sa permita obtinerea de performanta. Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 51. personalului nedidactic Si didactic auxiliar din Scoala cu clasele I-Vm. Legea educatiei nationale. Anexe. 55. 52.2006 privind asigurarea calitatii in educate. CEAC. 54.prof. 28 .. Continutul procedurii. Aria de cuprindere.04. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Analiza procedurii.87/13. 53.

facilitarea cunoaSterii de catre toti cei interesati a analizei punctelor tari Si slabe. PS. identificarea Si indepartarea amenintarilor. E = executa. utilizarea oportunitatilor existente in societate Si comunitate. aplicarea unor masuri corective in functie de identificarea problemelor care necesita imbunatatire. 6.> > > > > utilizarea oportunitatilor existente in societate Si comunitate. evidentierea problemelor existente. V = verifica Etape Direc tor A/D Responsabili de arii Coor. evidentierea problemelor existente. A/D E E V C C A/D D/E E C E E V V C E C C A/D A/D E E C C V E C C C E 29 . A se afla in dosarele comisiilor/compartimentelor Si in documentele echipei manageriale. D = decide asupra efectuarii actiunii (conducere).inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face identificarea PT. aplicarea unor masuri corective in functie de identificarea problemelor care necesita imbunatatire. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. facilitarea cunoaSterii de catre toti cei interesati a analizei punctelor tari Si slabe. O. pr. 5. Analiza procedurii. identificarea Si indepartarea amenintarilor. C = contribuie. curriculare/ comisii proiecte de lucru educative E E Si Coordo nator CEAC V Director adjunct C Adminis trator financiar E depistarea punctelor tari Si slabe ale tuturor compartimentelor de lucru din unitatea Scolara. conform matricei: MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba.

Plan de imbunatatire.7. Plan managerial. 30 .Analiza SWOT.ANEXE: Planul managerial. Rapoarte de activitate .

Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ 1. 3. SCOP 31 . durata de pastrare.ANTON PANN ''Rm. 4. precum si la asigurarea ca inregistrarile raman lizibile.2006 privind asigurarea calitatii in educate.1. regasirea.1 Semnatura: Semnatura: Semnatura: Revizia Nr.06-00-CD 01.2010 Controlul inregistrarilor Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Craciun Nicolita Profesor Spiridon Elena Director: Spiridon Elena EXEMPLAR NR. pag.. Aceasta procedura documentata se refera la identificarea.Scoala cu clasele I-VI III . Cuprins: 1. Valcea Procedura Data elaborarii COD PO . Legea nr. 3. eliminarea inregistrarilor. 5. 6. EVIDENJA MODIFICARILOR 2. Data 1. identificabile si regasibile cu usurinta.04. protejarea.09. 2. 5. 2. depozitarea.87/13. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara DOMENIUL DE APLICARE 1. 4.

Descrierea procedurii.. Scopul Definitii si prescurtari. Aceasta procedura documentata descrie procesul prin care Scoala cu clasele I-VIII. Inregistrari.2. Documente de referinta. 32 . Valceaasigura tinerea sub control a inregistrarilor generate de Sistemul de Domeniul de aplicare.ANTON PANN'' Rm.1.

1. Eliminarea lnregistrarilor .pastrarea in ordine a lnregistrarilor se realizeaza cu ajutorul dosarelor.pe durata de pastrare stabilita se face in arhiva unitatii. protejarea si regasirea prompta a lnregistrarilor . P-02.4.Elaborarea procedurilor. DOCUMENTE DE REFERINTA 4.01 . Principii fundamentale si vocabular. 5.1. Vocabular. colectarea. DESCRIEREA PROCEDURII 5. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.astfel incat sa se furnizeze dovezile conformitatii cu cerin ele functionarii eficace a acestuia.inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare a serviciilor educa ionale satisfac cerin ele. Stabilirea si identificarea lnregistrarilor . 5. SR EN ISO 9000: 2001 Sisteme de management al calitatii. in care sunt depuse in ordinea cronologica precum si a registrelor de evidenta controlate. 4. 4.este stabilita de Ordinul MEdC 5.are loc dupa expirarea duratei de arhivare 6. 4.6. Documente arhivate 33 .6. 4. .4. 4. 4. SR ISO 10013:1997 Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii.5.3. Arhivarea lnregistrarilor . iNREGISTRARI 6. 5.2. Durata de pastrare a lnregistrarilor . sunt stabilite si identificate.se realizeaza astfel incat ele sa ramana lizibile. Cerinte. SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. Fisele posturilor. Utilizarea lnregistrarilor . DEFINI II SI PRESCURTARI Pentru scopul prezentei proceduri se aplica termenii si definitiile din SR EN ISO 9000:2001 . 4.3. 5. Ordine MEdC 5.regasirea documentelor pe durata arhivarii se realizeaza prin identificare numar de dosar.7.Sisteme de management al calitatii.2.1.5. identificabile si regasibile cu usurinta. pastrarea. SR EN ISO 9004: 2001 Sisteme de management al calitatii. 3. Elaborarea.Management al Calitatii.

2. Descrierea procedurii. Revizia Nr. Standardele de calitate Legea EDUCATIEi najionale Regulamentul de organizare Si funcjionare a unitatilor de invajamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara DOMENIUL DE APLICARE 1. 3.1. SCOP 34 . Anexe. Scopul Definitii si prescurtari. 4.1 EVIDENJA MODIFICARILOR 2. 5. Documente de referinta. Domeniul de aplicare.04.2006 privind asigurarea calitatii in EDUCATIE. Cuprins: 1. indiferent de natura suportului pe care se prezinta. pag.2010 Controlul documentelor Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Craciun Nicolija Profesor Spiridon Elena Director: Spiridon Elena Semnatura: Semnatura: Semnatura: EXEMPLAR NR..09. 5. 4. Registre de documente Scoala cu clasele I-VI [II .ANTON PANN ''Rm. Data 1.2. inclusiv cele de provenienja externa si formularele pentru inregistrari. Aceasta procedura documentata se refera la documentele Sistemului de Management al Calitatii. 3. 2.07-00-CD 01. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Valcea Procedura Data elaborarii COD PO .6. 6.87/13.

Prin aceasta procedura se asigura facila lizibilitate si identificabilitate a documentelor. daca este cazul.1.3. 3. prevenindu-se astfel utilizarea neintentionata a documentelor perimate si pentru a le aplica o identificare adecvata. se asigura identificarea modificarilor si stadiul revizuirii curente a acestora. astfel incat sa se asigure aprobarea acestora inainte de emitere. analizarea.1.2.Manualul Calitatii Pentru scopul prezentei proceduri se aplica termenii si definitiile din SR EN ISO 9000:2001 .1. actualizarea. 3.Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 4.4. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor. 4. daca sunt pastrate indiferent in ce scop. ROFUIP 4.Elaborarea procedurilor.2. Valcea. P-O2. Cerinte. DEFINITE SI PRESCURTARI 3. precum si reaprobarea documentelor. DESCRIEREA PROCEDURII 5. ROFUIP .5.01 . Principii fundamentale si vocabular. SR ISO 10013:1997 Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii. precum si identificarea documentelor de provenien a externa Si controlul distributiei lor. 4.Sistemul de Management al Calitatii 3.Sisteme de management al calitatii.. 4. Pentru a asigura atingerea scopului acestei proceduri se desfasoara in mod planificat si sistematic urmatoarele activitati si responsabilitati descrise in continuare: 35 . SR EN ISO 9004: 2001 Sisteme de management al calitatii. SMC .6. precum si faptul ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare. SR EN 9000: 2001 Sisteme de management al calitatii. DOCUMENTE DE REFERINTA 4. De asemenea. MC .1. in ceea ce priveste adecvarea acestora. 4. 5. Vocabular. SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii.3.2.ANTON PANN''Rm. Aceasta procedura documentata descrie procesul prin care Scoala cu clasele I-VIII. asigura tinerea sub control a documentelor necesare Sistemului de Management al Calitatii.

36 .

37 .

2010 ELABORAT DE: prof..Scoala cu VIII.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI PANN''Rm.09.ANTON Valcea COD : clasele I. ASIGURAREA CALITATII EDITIA I REVIZIA 0 EXEMPLAR PO-08-00-CEAC PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE $I ASIGURARE A CALITATII DATA: 01. Spiridon Elena PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII 38 . Prof. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.

58. implementarea Si mentinerea calitatii la Scoala cu clasele I-VIII..Revizuire 1 2 3 Data Data intrarii in vigoare: 12..Obiective strategice 39 .2010 Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 57.Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica membrilor CEAC din Scoala. Valcea precum si adaptarea continua la cerintele invatamantului preuniversitar romanesc .87/13. 60.ANTON PANN''Rm.3.1.ANTON PANN''Rm. 3. Continutul procedurii. 7.04. Valcea este formata din: • 4 reprezentanti ai Corpului Profesoral • 1 reprezentant al sindicatului • 1 reprezentant al elevilor • 1 reprezentant al parintilor 3.ANTON PANN''Rm.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. 62. Aria de cuprindere.2. 2. Scopul procedurii.. Monitorizarea procedurii. Responsabilitati. CEAC in cadrul Scoala cu clasele I-VIII.09. 61. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara 1. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Responsabilitafi : 3. 59. Valcea. CEAC are misiunea de a coordona aplicarea . Scopul procedurii : Procedura de lucru stabileSte metodologia de lucru a Comisiei de Evaluare Si Asigurarea Calitatii precum Si a responsabilitatilor privind elaborarea Si aplicarea documentelor specifice calitatii in cadrul Scolii cu clasele IVIII. Anexe. Analiza procedurii. 63.

• • • 3.A. 4. 4.12 din legea 87/2006: • Elaboreaza Si cordoneaza aplicarea procedurilor Si activitatilor de evaluare Si asigurare a calitatii.4.C se face de catre membriiC.A. dezbaterea Si definitivarea documentelor C.E. 40 .E.6. Calea de comunicare este e-mail.E.E. Evaluarea procesului de implementare a calitatii in universitate Si propunerea de solutii corective.A.A.7.in perioada de elaborare a documentelor C. 4.A. activitatilor Si rezultatelor ce se doresc a fi obtinute prin implementarea CEAC . 3. Raportul este adus la cunoStinta tuturor beneficiarilor prin afiSare sau publicare.E. Eficienta Educationala. Membrii sunt responsabili pentru elaborarea.A.3.A. Sedintele sunt conduse de catre coordonatorul C.• • Elaborarea conceptuala a CEAC in sensul definirii structurii ei organizatorice Si functionale. Data Si tematica Sedintei se anunta prin convocator cu cel putin 3 zile inainte de desfaSurarea acesteia.C .C. • Documentarea Si alte activitati pe care i le stabileSte Coordonatorul C.E.E.C se prezinta in Anexa 1 . asumate.E.C Si a raportului anualcu o frecventa mare (saptamanal) 4. respectiv participa la vot (direct sau prin e-mail).C. Demersul privind convocarea Sedintei devine operativ dupa stabilirea tematicii Si a datei.6. Pot fi convocate Si Sedinte extraordinare.E.A.E. • Intocmirea proceselor verbale ale Sedintelor C.C .E.A.C se desfaSoara.ANTON PANN''Rm.C . Continutul procedurii : 4.C. eficacitate educationala Si managementul calitatii ) • Elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in organizatia respectiva. Coordonatorul C. conform domeniilor Si criteriilor prevazute la art.2. cu privire la documentele C. Sedintele C. Lista membrilor C. Initiativa de convocare o are.E. Elaborarea Si analiza operativa adocumentelor C.E.7. Managementul Calitatii .E. • Formuleaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei. 3.A. Stabilirea obiectivelor.C sunt legitime doar daca cel putin 3/5 din membrii C.E.1. Sedintele C. in mod obiSnuit preSedintele C.A. Sedintele ordinare ale C. la doua luni. 10.A.Secretarul C. Coordonarea elaborarii documentelor CEAC in concordanta cu cerintele ARACIP Si necesitatile proprii . de regula. 10( capacitate institutionala . 4.4.E. este responsabil pentru implementarea Si mentinerea prezentei proceduri .E..A.C Si de catre grupuri de lucru formate din 2-3 membri .A. 4.C sunt prezenti.C se desfaSoara .C dar poate aparține Si la 1/3 din membrii C. aprobate de conducerea organizatiei furnizoare de educatie. • Efectuarea inregistrarilor aferente C.C .C.A. Valcea Elaborarea strategiei de implementare a CEAC in unitate Si supunerea ei dezbaterii Consiliului Profesoral astfel incat sa fie satisfacute standardele ARACIP cu referire la cele trei domenii: Capacitate Institutionala.A.A.E.C.5.8. 4.C.E.A. precum Si a modului de integrare a ei in managementul strategic al Scolii cu clasele I-VIII. Pentru indeplinirea acestor atributii: 3.5.Atributiile CEAC sunt in conformitate cu art. este responsabil pentru: • Transmiterea mesajelor catre membrii C.A.

10. Daca cel putin 1/3 din membrii prezentisolicita procedura de vot secret. Deciziile C. scrie procesele verbale.A.A.E.4.A. 4.A.C.verbale Scoala cu clasele I. 41 .COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA I REVIZIA 1 Vm. Pentru adoptarea unei decizii este necesara majoritatea simpla a membrilor prezenti.A.9. Procesele verbale sunt semnate de toti participantii . care privesc starea sau managementul unitatii Scolare vor fi lnaintate de catre coordonatorul C.2011 ELABORAT DE: prof. Burlan Adrian PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII Revizuire 1 2 3 Data 26.Secretarul C. 7. deciziile se supun la vot.in cadrul Sedintelor . Prof.C.C.E.Analiza procedurii.. Daca exista divergente de pared. 4.09. 65. Continutul luarilor de cuvant se consemneaza in registrul cu procese verbale ale C.C. pot sa-Si transmita votul Si prin e-mail.A.E.C. informeaza conducerea Scolii Si aplica deciziile luate in cadrul acesteia .persoanele responsabile de aplicarea deciziilor.C.09.09. Aria de cuprindere.E. Scopul procedurii.11..12.13. 4. nici un participant nu are dreptul de a intrerupe sau de a ingradi luarile de cuvant. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR. Anexe Lista membrilor C.E. Discutiile in cadrul Sedintelor sunt libere. 4. spre validare Consiliului de Administrate . Procese.ANTON PANN''Rm.C.2011 Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 64.1nregistrari Toate documentele se afla in dosarul CEAC Si in documentele echipei manageriale. 6. Membrii C. C. atunci deciziile se vor adopta cu vot secret.E. EXEMPLAR ASIGURAREA CALITATII Valcea COD: PO-08-01-CEAC PROCEDURA DE LUCRU A COMISIEI DE EVALUARE ASIGURARE A CALITATII DATA: 26.anexa 2. Membrii C.C.E.E. 5.2011 Data intrarii in vigoare: 28.ia decizii in chestiuni de competenta ei Si stabileSte . Analiza Si revizuirea procedurii se face anual.A.A.

Responsabilitati.Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica membrilor CEAC din Scoala. 2.ANTON PANN''Rm. 68. • Coordonarea elaborarii documentelor CEAC in concordanta cu cerintele ARACIP Si necesitatile proprii .2006 privind asigurarea calitatii in educatie. Monitorizarea procedurii. Managementul Calitatii . Referinfe: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Responsabilitati : 3. 42 .66. CEAC are misiunea de a coordona aplicarea .ANTON PANN''Rm. 8. Valcea. Eficienta Educationala. Scopul procedurii : Procedura de lucru stabileSte metodologia de lucru a Comisiei de Evaluare Si Asigurarea Calitatii precum Si a responsabilitatil or privind elab orarea Si aplicarea documentelor specifice calitatii in cadrul Scolii cu clasele IVIII. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara 1. implementarea Si mentinerea calitatii la Scoala cu clasele I-VIII. Analiza procedurii. Valcea precum si adaptarea continua la cerintele invatamantului preuniversitar romanesc . precum Si a modului de integrare a ei in managementul strategic al Scolii cu clasele I-VIII.04.1. Valcea este formata din: • 4 reprezentanti ai Corpului Profesoral • 1 reprezentant al sindicatului • 1 reprezentant al elevilor • 1 reprezentant al parintilor 3. CEAC in cadrul Scoala cu clasele I-VIII. 3....87/13. 69.ANTON PANN''Rm.. 67. Anexe. 70. Continutul procedurii.Obiective strategice • Elaborarea conceptuala a CEAC in sensul definirii structurii ei organizatorice Si functionale. Valcea • Elaborarea strategiei de implementare a CEAC in unitate Si supunerea ei dezbaterii Consiliului Profesoral astfel incat sa fie satisfacute standardele ARACIP cu referire la cele trei domenii: Capacitate Institutionala.3.2.ANTON PANN''Rm.

C.A. de regula.persoanele responsabile de aplicarea deciziilor. atunci deciziile se vor adopta cu vot secret. aprobate de conducerea organizatiei furnizoare de educatie. 10( capacitate institutionala . activitatilor Si rezultatelor ce se doresc a fi obtinute prin implementarea CEAC .A. Daca cel putin 1/3 din membrii prezentisolicita procedura de vot secret. Membrii sunt responsabili pentru elaborarea.C . Pentru indeplinirea acestor atributii: 3. 11.3.E. cu privire la documentele C. Sedintele sunt conduse de catre coordonatorul C.A. 4. Demersul privind convocarea Sedintei devine operativ dupa stabilirea tematicii Si a datei.9. 4.C.C .Atributiile CEAC sunt in conformitate cu art.C .C se desfaSoara . la doua luni.A.E.1. este responsabil pentru implementarea Si mentinerea prezentei proceduri . Pentru adoptarea unei decizii este necesara majoritatea simpla a membrilor prezenti.E.C.4.• • Stabilirea obiectivelor. nici un participant nu are dreptul de a intrerupe sau de a ingradi luarile de cuvant.C. Discutiile in cadrul Sedintelor sunt libere.E.E. Daca exista divergente de pared. este responsabil pentru: • Transmiterea mesajelor catre membrii C.A.E.E.E.A. 3. deciziile se supun la vot.C .8.5.A.C.C.C.E.E. Membrii C. pot sa-Si transmita votul Si prin e-mail.E. dezbaterea Si definitivarea documentelor C.E. Raportul este adus la cunoStinta tuturor beneficiarilor prin afiSare sau publicare. 4.C se desfaSoara.6.A. in mod obiSnuit preSedintele C.ia decizii in chestiuni de competenta ei Si stabileSte . 4. eficacitate educationala Si managementul calitatii ) • Elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in organizatia respectiva.A. Pot fi convocate Si Sedinte extraordinare.2.A.C sunt legitime doar daca cel putin 3/5 din membrii C.A.in cadrul Sedintelor .A.A. Evaluarea procesului de implementare a calitatii in universitate Si propunerea de solutii corective. 43 .E. 4. Data Si tematica Sedintei se anunta prin convocator cu cel putin 3 zile inainte de desfaSurarea acesteia.A.7.A.E.C dar poate aparține Si la 1/3 din membrii C. • Intocmirea proceselor verbale ale Sedintelor C. 4. Sedintele C. 4.C se face de catre membriiC.12 din legea 87/2006: • Elaboreaza Si cordoneaza aplicarea procedurilor Si activitatilor de evaluare Si asigurare a calitatii.11. 4. 3.E.Secretarul C. • Formuleaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei.C Si de catre grupuri de lucru formate din 2-3 membri .anexa 2.E. 3.10.A. scrie procesele verbale. asumate. 4.E.A. Procesele verbale sunt semnate de toti participantii . Lista membrilor C.C. Initiativa de convocare o are.A.E.C. • Efectuarea inregistrarilor aferente C.in perioada de elaborare a documentelor C.A. Continutul luarilor de cuvant se consemneaza in registrul cu procese verbale ale C. Coordonatorul C.E.7.6. C. Calea de comunicare este e-mail. • Documentarea Si alte activitati pe care i le stabileSte Coordonatorul C.A.Secretarul C.4.C sunt prezenti. respectiv participa la vot (direct sau prin e-mail).A. conform domeniilor Si criteriilor prevazute la art.E.E. Sedintele C.C Si a raportului anualcu o frecventa mare (saptamanal) 4.A.C se prezinta in Anexa 1 .E. Elaborarea Si analiza operativa adocumentelor C. Confinutul procedurii : 4.C.A.E. Sedintele ordinare ale C.5.

E.4. Deciziile C.C. care privesc starea sau managementul unitatii Scolare vor fi inaintate de catre 44 .A.12.

6. 45 . 3. 8. dar nu satisface toate cerintele.documentatia arata satisfacerea tuturor cerintelor.elemente Si documentatie aproape completa. 1. care specifica obiectivele calitatii? Institutia educativa are o politica privind calitatea.elemente prezente in cateva situatii. 5. . . 10. Punctaj maxim: 120 de puncte. 4. 12. .Chestionar de autoevaluare privind gradul de implementare a sistemului calitatii in institute educative Punctajele care se vor acorda raspunsurilor la intrebarile evaluatoare: 0 1 2 3 . Nr. 7. documentatie absenta. 2.nu exista nici o dovada ca sunt satisfacute cerintele. care specifica angajamentul pentru calitate? Este politica in privinta calitatii relevanta pentru obiectivele institutiei educative? Este politica in privinta calitatii relevanta pentru necesitatile/ aSteptarile clientilor? Este politica pentru calitate documentata ca parte a manualului calitatii? Este politica in privinta calitatii publicata in cadrul institutiei educative? Este politica pentru calitate cunoscuta Si inteleasa de intregul personal? Politica pentru calitate face parte din instruirea personalului nou angajat? Clientii cunosc politica in domeniul calitatii? Exista un manual al calitatii? Manualul calitatii defineSte structura documentatiei sistemului calitatii? Sunt toate procedurile incluse sau se fac referiri la ele in manualul calitatii? 0 1 2 3 Obs. Intrebare Institutia educativa are o politica privind calitatea. 9. 11. inadecvata sau incompleta. crt.

46 .

15. 25. 47 . 21. 17. 26. 30. 19. 23. 29. 14. Este manualul calitatii elaborat incat sa arate cum respecta institutia cerintele importante din ISO 9000? Institutia educativa are definita o structura de management care sa precizeze care sunt managerii cu autoritate pentru calitate? Institutia educativa are definita o structura de management care sa precizeze care sunt managerii cu responsabilitati pentru calitate? Structura de management este definita Si documentata ca parte a sistemului calitatii? Structura de management arata cine este responsabil pentru identificarea deficientelor privind calitatea? Structura de management arata cine este responsabil pentru controlul Si pastrarea sistemului calitatii? Structura de management arata cine este responsabil pentru controlul actiunilor corective? Structura de management arata cine este responsabil pentru eficacitatea actiunilor corective care au fost luate? Institutia educativa pune la dispozitie resurse Si personal instruit pentru identificarea cerintelor privitoare la calitate? Institutia educativa pune la dispozitie resurse Si personal instruit pentru supravegherea calitatii serviciilor interne? Existenta acestor resurse poate fi verificata? Este nominalizat un manager pentru a reprezenta institutia educativa in toate problemele referitoare la calitate? Acesta are desemnat un inlocuitor care sa actioneze in absenta lui? Aceste persoane au responsabilitatea de a se asigura ca cerintele ISO 9000 sunt implementate Si mentinute? Procedurile Si politicile analizate la intervale definite de conducere sunt adecvate? Procedurile Si politicile analizate la intervale definite de conducere sunt eficace? Rezultatele auditurilor interne sunt analizate regulat de manageri la intervale de timp definite Si in concordanta cu proceduri documentate? Analizele Si deciziile luate sunt inregistrate? Exista proceduri documentate care sa acopere toate clauzele relevante ale 20.13. 24. 27. 18. 22. 28. 16. 31.

39. 36.32. 38. 37. aptitudinile Si nivelul de instruire al institutiei educative? Documentatia adecvata este disponibila pentru consultare. de catre clienti? Sistemul calitatii defineSte modul in care vor fi satisfacute cerintele privind calitatea? Sistemul arata cum vor fi elaborate procedurile referitoare la calitate? Sistemul arata cum vor fi implementate procedurile referitoare la calitate? Exista proceduri documentate pentru analiza tuturor contractelor institutiei educative? Sunt identificate persoanele responsabile pentru analiza contractelor? 33. de catre intreg personalul? Documentatia adecvata este disponibila pentru consultare. 40. in functie de necesitati. in functie de necesitati. standardului? Procedurile sunt compatibile cu politica privind calitatea declarata a institutiei educative? Gradul de documentare corespunde cu metodele. Analiza Si prelucrarea datelor din chestionarul de evaluare privind gradul de implementare a sistemului calitatii (Standardele ISO 9000) 48 . 34. 35.

4. Responsabilitate si aurtoritate. 6. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar Regulamentul de ordine interioara DOMENIUL DE APLICARE 49 . 1 pana la 9 Politica institutiei privind calitatea COD: P0-09-01-MAI PROCEDURA DE MONITORIZARE A ACTIVITATII 2. 14 pana la 20 Responsabilitatea Si autoritatea managementului calitatii DATA: 01. 31 pana la 35 Procedurile sistemului calitatii 8. 3. 39 pana la 40 Elemente care vizeaza analiza contractelor Revizuire 1 2 3 Cuprins: 1. 7. de la intrebarea nr.04. ELABORAT DE: prof. grupate in I REVIZIA 1 clasele I.2011 Data intrarii in vigoare: 28. de la intrebarea nr. Referinț e: Legea nr. de la intrebarea nr. 10 pana la 13 Generalitati privind sistemul calitatii INSTITUTIONALE 3.09.ANTON PANN''Rm. EXEMPLAR item Valcea 1.09.2010 Persoana responsabila Semnatura Domeniul de aplicare. Prof. 21 pana la 23 Resurse pentru organizarea sistemului Burlan Adrian Craciun Nicolita 5.2010 APROBAT: DIRECTOR. de la intrebarea nr.2006 privind asigurarea calitatii in educate. de la intrebarea nr.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA 9 dimensiuni Intrebarile vizateASIGURAREA CALITATII management vizate Elemente de Nr. 2.Acest cu Scoala chestionar a fost construit pe un numar de 40 de intrebari.87/13. 5. Descrierea procedurii. de la intrebarea nr. de la intrebarea nr. VIII. ■ ■ ■ ■ ■ Data 26. de la intrebarea nr.09. Documente de referinta. Inregistrari. 4. Scopul. de la intrebarea nr. 27 pana la 30 Elemente privind analiza ce trebuie efectuata de manageri 7.. Definitii si prescurtari. 36 pana la 38 Planificarea calitatii 9. 24 pana la 26 Stabilirea reprezentantului 6.

Cerinte.1. Auditor: Persoana care are competent a de a efectua un audit. 4. SR EN ISO 9000: 2001 Sisteme de management al calitatii. Nota: Dovada obiectiva poate fi obtinuta prin observare. DEFINITII SI PRESCURTARI 3. Prezenta procedura are drept scop stabilirea metodologiei de planificare si efectuare a auditurilor interne ale calitatii. in general implicita sau obligatorie.1. 3. Identificarea documentelor de referinta 5. Sistem de Management al Calitatii: Sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitattea.4. pentru a verifica daca Sistemul de Management al Calitatii este conform cu mpsurile planificate. Valcea 2.3.1.2. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor. independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi de audit si de evaluare a lor cu obiectivele pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit. DOCUMENTE DE REFERENDA 4. SR EN ISO 9004: 2001 Sisteme de management al calitatii. 4.1. Cerinta: Nevoie sau asteptare care este declarata. Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte.. 4. referitoare la cerin ele standardului SR EN ISO 9001: 2001 si la cerintele Sistemului de Management al Calitatii stabilit de catre societate si daca acest sistem este implementat si mentinut eficace. Dovezi obiective: Date care sus in ca ceva este. SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. masurare. DESCRIEREA PROCEDURII 50 . Definitii Auditul: Proces sistematic. Prescurtari SMC . Vocabular. SR ISO 10013:1997 Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii. 3. exista sau este adevarat.ANTON PANN''Rm.Sistem de Management al Calitatii 4. SCOP 2.1. Prezenta procedura se aplica in toate compartimentele Scolii cu clasele I-VIII. Auditat: Organizatie care este auditata. incercare sau prin alte mijloace.2.

ANTON PANN''Rm. Efectuarea auditului In vederea desfasurarii auditului propriu-zis se realizeaza un ansamblu de activitati de pregatire structurate in urmatoarele etape: .Posibilitatea imbunatatirii SMC.5. .Identificarea documentelor de referinta Toate observatiile/neconformitatile evidentiate sunt clar si precis documentate pe baza de dovezi obiective.Stabilirea obiectivului si domeniului auditului.5. 5. pe baza Rapoartelor de neconformitate. aspecte pozitive constatate.4. Raportul de audit . Rapoartele de monitorizare interna (bilunare) si raportul de autoevaluare (anual) se intocmeste sub conducerea coordonatorului CEAC si cont ine referiri clare la obiectivul auditului. Valcea. . Generalitati in Scoala cu clasele I-VIII. conform documentelor ARACIP. Prin audit se urmareste: . Echipa manageriala: . . 51 . .Determinarea conformitatii elementelor SMC cu exigentele specificate in documentele SMC. rapoarte de neconformitate.. auditul se declanseaza la o data prestabilita sau la solicitarea conducerii.Elaborarea raportului de audit. constatari. 5.2. 6.Determinarea eficacitatii SMC.6.aproba Rapoartele de actiuni corective si preventive.1. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE 6. Dovezile se obtin prin: discutii. examinarea documentelor. scopul. Auditul este indeplinit atunci cand act iunile corective au fost implementate.1. 5.derularea "Programului de audit". Initierea auditului Situatiile in care se initiaza auditul intern sunt. 5. Activitati de urmarire Programarea evaluarii act iunilor corective si verificarea implementarii acestora se realizeaza de catre CEAC. de regula. observarea activitatilor si situatiilor. urmatoarele: .efectuarea evaluarii initiale. Echipa de audit Echipa de audit este formata din membrii CEAC 5.3.

studiaza datele si documentele specifice sectorului auditat.3. 7.intocmeste documentele de lucru si raportul de audit.aloca resurse pentru realizarea actiunilor corective si preventive. Pentru aplicarea procedurii se utilizeaza urmatoarele formulare: „Raport de autoevaluare" .comunica coordonatorului CEAC observatiile/neconformitatile constatate. Membrii CEAC . . iNREGISTRARI 7.2. .ia masuri pentru rezolvarea cazurilor de neaplicare a actiunilor corective. . .Raport de monitorizare interna'' 52 .pastreaza inregistrarile rezultate din audituri interne. bazate pe raportul de audit. 6. Documentele de audit rezultate in urma auditului intern se inregistreaza de catre coordonatorul CEAC..identifica neconformitatile in sectoarele auditate.dispune.1. 7..2.supravegheaza si asigura aplicarea corecta a procedurii. .urmareste realizarea actiunilor corective. aplicarea actiunilor corective si preventive. . . .verifica rezultatul implementarii actiunilor corective.centralizeaza neconformita ile/ac iunile corective. Coordonatorul CEAC: . .4. iar dupa aprobare se difuzeaza compartimentelor vizate pentru auditare/auditate.raspund de aplicarea prevederilor procedurii in activitatea compartimentelor pe care le conduc. initiate ca urmare a identificarii neconformitatilor de catre echipa de audit. 6. pentr u a putea prezenta conducerii date pentru analiza Sistemului de Management al Calitatii. .stabilesc si initiaza actiuni corective. . 6. Responsabilii comisiilor metodice: .

Scopul procedurii. 53 . 5. Prof. 6. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR. deopotriva elevi. performante. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.1nregistrari. stiluri de invatare etc. 4. Analiza procedurii.04. 7.2006 privind asigurarea calitatii in educatie.87/13.Scoala cu VIII. 2. parinti Si alti factori. > comunicarea profesori-elevi-parinti-conducerea Scolii. > gruparea elevilor in functie de abilitati. profesori. Anexe.. > evidentierea problemelor existente. Responsabilitati. ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza tuturor celor implicati in procesul educational..2010 ELABORAT DE: Prof. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Continutul procedurii. > aplicarea unor masuri in functie de datele colectate. 3. 1. > dezvoltarea capacitatii de autocunoaStere a elevilor. Aria de cuprindere. Spiridon Elena Cuprins: 1.09.ANTON Valcea clasele IPANN''Rm. 2.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa faciliteze: > cunoaSterea elevilor de catre cadrele didactice. COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII EDITIA I REVIZIA 0 EXEMPLAR COD: PO-10-00-PC PROCEDURA PRIVIND CHESTIONAREA DATA: 01. Regulamentul de ordine interioara.

Consilierul Scolii va evalua Si interpreta chestionarele.3. 5. prezentand rezultatele. CONJINUTUL PROCEDURII: > Consilierul Scolii va construi chestionarele . 6. E = executa. le va distribui tuturor profesorilor diriginti Si le va face instructajul. apoi le vor inmana acestuia. aplicarea Si interpretarea chestionarelor se afla la CEAC.le va distribui tuturor profesorilor diriginti Si le va face instructajul. prezentand rezultatele. V = verifica___ Etape Director Profesori Coordonator pi\ Consilierul proiecte Scolii educative Consilierul Scolii va construi chestionarele (acolo unde este cazul). > Consilierul Scolii va evalua Si interpreta chestionarele. Analiza procedurii. Responsabili de arie curriculara Profesori Si profesori diriginti Coordonator de proiecte Si programe educative 4. apoi le vor inmana acestuia. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: Consilierul psihopedegog. C/V A/D C/E/V C D/E C/E/V V V C/E/V V V 54 . conform matricei: MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. La cererea responsabilului de procedura vor centraliza datele. C = contribuie.inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face elaborarea. > la cererea responsabilului de procedura vor centraliza datele. > Profesorii diriginti vor aplica chestionarele la clase (facand la randul lor instructajul elevilor). Profesorii diriginti vor aplica chestionarele la clase (facand la randul lor instructajul elevilor). D = decide asupra efectuarii actiunii (conducere).

.......... 5) Exprimaji-va orice alte pareri..73 PROCEDURA...ANTON APNN''Rm. 2.. idei. La ora e$ti? b) active. Sunt informat asupra progreselor Scolare realizate de copiii mei? 11........... b) frica/teama...ANTONPANN''Rm.. c) dupa parerea deja formata a profesorului despre tine. 4) Numarul de ore este prea mare? EVIDENJA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE.... Cum sunteti notati la ora? a) dupa cunoțtintele dovedite... legate de dezvoltarea personala a lor? 10. Exemplificati. cu privire la activitatea voastra si a profesorului din timpul orelor. c) pasiv. Imi sprijin copiii la realizarea activitatilor de invatare pentru acasa? 7... c) alta stare.... Solicit cadrele didactice in solutionarea problemelor copiilor..... Valcea Numele Si prenume: _______________________________ CHESTIONAR PENTRU ELEVI de analiza a procesului de predare-inva$are 1..........76 a) b) uneori..... utilizand urmatoarele variante de raspuns: ■ Frecvent ■ De cele mai multe ori ■ Rareori ■ Niciodata 1......... Am prezentat idei Si sugestii cadrelor didactice pentru imbunatatirea activitatii educative? 4.ANEXE: Formularele de chestionar Scoala cu Clasele I-VIII. Conducerea Scolii stimuleaza cooperarea intre cadrele didactice Si parinti? 5.. 3. Scoala cu Clasele I-VIII.... Valcea CHESTIONAR PENTRU PARINJI PRIVIND COLABORAREA SCOALA .. b) in functie de notele de la alte materii....... Sunt informat asupra ofertei educationale a Scolii? 2. Anumiti profesori va dau o stare de: a) linițte. Vorbesc cu cadrele didactice despre obiectivele educationale propuse in activitatea cu elevii? 3...... Sunt informat cand copiii mei prezinta probleme de invatare Si comportament? 55 ........ d) indifferent.....FAMILIE Instructaj: Va rugam sa raspundeti la intrebari. Copiii mei au o ambianta adecvata studiului? 9. Am fost solicitat de catre cadrele didactice pentru participarea la activitati educative? 6. Particip la activitatile extracurriculare organizate de Scoala? 8......

2. EXEMPLAR ASIGURAREA CALITATII Valcea COD: PO-11-00-AMCBS PROCEDURA PRIVIND ACHIZIJIONAREA MANUALELOR SI CARJILOR LA BIBLIOTECA SCOLII DATA: 01. Scopul procedurii. Spiridon Elena Cuprins: 1. Intre 13-24 p . Scoala cu clasele I. trebuie luate imediat masuri de initiere Si dezvoltare a acestei relatii.exista o relatie fructuoasa intre Scoala Si familie.FAMILIE 3p 2p 1p 0p - frecvent de cele mai multe ori rareori niciodata Daca se obtin: Intre 25-33 p .COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA I REVIZIA 0 VIII. 56 ..09. Aria de cuprindere. Intre 0-5 p . Prof. Responsabilitati. 5.familie nu exista. dar aceasta poate Si trebuie imbunatatita.relatia este superficiala.relatia Scoala . Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR. 3.INTERPRETARE CHESTIONAR PENTRU PARINJI PRIVIND COLABORAREA SCOALA . parintele nu se implica in desfaSurarea activitatilor educative. Inregistrari. Continutul procedurii. Intre 6-12 p .exista o relatie buna. Analiza procedurii.ANTON PANN''Rm. 4.2010 ELABORAT DE: Prof. 6.

procesul educational 2.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. > faciliteze dotarea bibliotecii cu noi aparitii in vederea imbunatatirii procesului de predare -invatare.C.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > eficientizeze achizitionarea manualelor pentru disciplinele din curriculum-ul Scolar pentru fiecare clasa Si fiecare disciplina in fiecare an Scolar. responsabili de catedra Si arie curriculara. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.invatare 5.7. 3.E. Analiza procedurii.87/13.S ( pe internet sau prin legaturi directe cu editurile ). conform matricei: 57 .C. > Centralizarea Si lansarea comenzii catre edituri. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. 6.S.E. Regulamentul de ordine interioara. elevi. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. > Permanent profesorii vor aduce la cunoStinta elevilor materialele auxiliare noi ce pot fi folosite in procesul de predare . > Intocmirea unor proiecte de dotare a bibliotecii cu cartea Scolara necesara.CONJINUTUL PROCEDURII: > Consultarea ofertei de manuale alternative aprobate de M. > Stabilirea manualelor alternative folosite pentru anul Scolar.04.T. bibliotecarul Scolii. Anexe.ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza tuturor celor implicati in procesul educational . director adjunct Responsabili de arie curriculara Profesori Bibliotecarul Scolii 4. 1.profesori.T. > Achizitionarea de materiale necesare desfaSurarii bacalaureatului Si evaluarii nationale in concordanta cu calendarul M.RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: director.inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face achizitionarea cartilor Si a manualelor se afla la biblioteca Scolii Si in documentele contabile .

D A/D C/V/E C/E C/V/E C/E C/V/E C/E A/D C/E/V C/E/V C/E/V 7.T.C.MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. 3. Aria de cuprindere. D C/E C/E C/E A C/E C/E Centralizarea Si lansarea comenzii catre edituri Intocmirea unor proiecte de dotare a bibliotecii cu cartea Scolara necesara.COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA I REVIZIA 0 VIII. 58 . Stabilirea manualelor alternative folosite pentru anul Scolar. C = contribuie. Spiridon Elena Cuprins: 1. D = decide asupra efectuarii actiunii (conducere).E.Scopul procedurii. 2.2010 ELABORAT DE: Prof.T. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.S ( pe internet sau prin legaturi directe cu editurile ). Prof. Responsabilitati. V = verifica___ Etape Director Bibliotecarul Responsabili de arii Profesori Scolii curriculare/comisii de lucru Consultarea ofertei de manuale alternative aprobate de M. E = executa.ANEXE: Oferte educationale ale editurilor Lista manualelor alternative Si auxiliarelor educationale intocmite pe fiecare disciplina de studiu Scoala cu clasele I.C.ANTON PANN''Rm.S..09. ASIGURAREA CALITATII EXEMPLAR Valcea COD: PO-12-OO-ES PROCEDURA PRIVIND EXCURSIA gCOLARA DATA: 01.E. Achizitionarea de materiale necesare desfaSurarii bacalaureatului Si evaluarii nationale in concordanta cu calendarul M.

au fost indicate elevilor Si sursele bibliografice necesare pentru documentare. > Stabilirea parametrilor tehnico-materiali ai excursiei Scolare: 1. 2. Regulamentul de ordine interioara. filme documentare. > eficientizeze procesul educational 2. elevii. in fiecare punct de oprire. colectii de fotografii. a itinerariului excursiei cu fixarea locurilor de popas Si a obiectivelor de vizitat. 3. Constituirea echipelor (6 echipaje a cate 5-6 elevi) Si a portofoliului de lucru pentru fiecare echipaj ce va fi prezentat in punctele de oprire Si observatie. Documentatia. profesori. Stabilirea itinerariului excursiei. 5. parinti Si alti factori. 5. pe baza celor prezentate de fiecare echipaj. Scopul Si obiectivele excursiei. Referinte: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. 3.04. 3. pe harta. a completarilor facute de catre profesori Si a observatiilor directe. plante) etc. > Pregatirea organizatorico-Stiintifica a excursiei : 1. Stabilirea celorlalte conditii necesare bunei desfaSurari a excursiei. Prezentarea amanuntita . Intocmirea actelor necesare aprobarii excursiei de catre ISJ-Valcea. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > faciliteze implicarea elevilor in activitati cu rol informativ.87/13. soluri. aplicativ.4. 7. RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: Prof. 2. deopotriva elevi. Analiza procedurii. Continutul procedurii. 4. 59 . educativ. eseuri.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. Evaluarea excursiei: test cu itemi diversificati. 4.CONTINUTUL PROCEDURII: > cadrul didactic organizator cere acordul parintilor Si al conducerii Scolii . Determinarea costului excursiei. Craciun Nicolita Membri: Responsabili de arie curriculara/comisii metodice Coordonator de proiecte Si programe educative Profesori organizatori 4. 6. Directia Judeteana pentru Tineret Si directiunea Scolii. intocmesc fiSele de lucru.Inregistrari. colectii de elemente naturale (roci. 1. 5. Dupa constituirea echipajelor. Si pregateSte din punct de vedere tehnic Si Stiintific activitatea. ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza tuturor celor implicati in procesul educational. Anexe.

evaluare Si aprobare a excursiei Scolare Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes PROCEDURA OPERATIONALA J Procedura COMPLETAREA SI PREDAREA CATALOAGELOR Data elaborarii 01. V = verifica___ Etape Director Responsabili de Coordonator pr. A/V C/V V D/C/E/V 7. ANEXE: Documentele de proiectare a activitatii cadrului didactic Si Comisiilor metodice Documentele de proiectare.Stiintifica a excursiei.2010 COD PQ-13-00-CPC 60 .materiali ai excursiei Scolare. A/D C/V V D/C/V Stabilirea parametrilor tehnico. conform matricei: MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. D = decide asupra efectuarii actiunii (conducere).5.09. E = executa. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. A/V C/V V D/C/E/V Pregatirea organizatorico.inregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face o excursie Scolara se afla la comisia de proiecte Si programe educative. Si pregateSte din punct de vedere tehnic Si Stiintific activitatea. C = contribuie. Profesori proiecte comisii metodice organizatori educative Cadrul didactic organizator cere acordul parintilor Si al conducerii Scolii . Analiza procedurii. 6.

73.Continutul procedurii. comisiilor de receptie a cataloagelor scolare. 72.Scopul procedurii : Procedura are ca scop completarea integrala a cataloagelor de catre profesorii diriginti si toate cadrele didactice care predau la clasa si verificarea de catre membrii comisiei CEAC. 1. ■ Standardele de calitate ■ Legea educatiei nationale ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.2010 Numar total de pagini : 1 Revizuire 1 2 3 4 Data Persoana responsabila Semnatura Cuprins: 71.Elaborat Verificat Aprobat Profesor: Nicolita Craciun Profesor: Spiridon Elena Director: Spiridon Elena Semnatura: Semnatura: Semnatura: Data intrarii in vigoare: 12.Scopul procedurii. Referinț e: ■ Legea nr. 77. 76. 61 . Domeniul de aplicare: Procedura va fi aplicata tuturor dirigintilor. a directorului si secretarului scolii daca toate operatiile au fost facute in mod corespunzator si daca toate documentele necesare au fost atasate. 74. Aria de cuprindere.inregistrari. ■ Regulamentul de ordine interioara.04. 75. Anexe. cadrelor didactice din invatamantul liceal si profesional.2006 privind asigurarea calitatii in educate.09.Responsabilitati.87/13. indiferent de specializare. Analiza procedurii.

la sfarsitul anului scolar si dupa sesiunea de corigente. prescurtari. simboluri: Procedura= totalitatea actelor si a formelor indeplinite in cadrul unei activitati desfasurate de(. mijloc folosit pentru a ajunge la un rezultat. document emis de responsabilul CEAC C.Operarea si controlul procesului Continutul procedurii A. pe parcursul acestuia. Definitii. Stabilirea responsabilitatilor fiecarui membru al comisiei in parte. Registrele de evidenta a cataloagelor 4. Responsabilul CEAC stabileste operatiile ce trebuie executate de catre comisiile de receptie.) un organ de stat(conform DEX). directorul scolii si secretar. la inceputul anului scolar B. Comisia de receptie si responsabilul acesteia emite un raport scris privind completarea cataloagelor si il inainteaza directorului. care au atributii privind receptia cataloagelor de la diriginti si predarea lor la secretariatul scolii. Toate aceste atributii sunt comunicate fiecarui diriginte in parte. Responsabilul CEAC stabileste operatiile ce trebuie executate de catre diriginti la inceput de an. Prezenta procedura urmareste completarea corecta si completa a cataloagelor scolare de catre profesorii diriginti si cadrele didactice. Predarea cataloagelor.2. Comisiile. 3.. insotite fiecare de checklist-urile completate si semnate. responsabilul comisiei de receptie preda cataloagele la secretariat. 62 . precum si atributiile fiecarui responsabil sunt stabilite de catre comisia CEAC. Raportul comisiei. la sfarsitul primului semestru. Dupa verificarea finala. D. Documente de referinta: Planul managerial al unitatii de invatamant. Stabilirea atributiilor dirigintelui. E. Elaborarea unui document checklist inainte de completarea noilor cataloage.. Stabilirea comisiilor si a responsabililor acestor comisii. F.

....ANTON PANN" Rm.5.1 DEPARTAMENT SECRETARIAT COD : PO-14-00-CRM 63 . Nr.ex. Valcea PROCEDURA OPERATIONALA privind completarea registelor matricole Editia : 1 Nr... Inregistrari Lista de difuzare: Exemplar Nr.: Exemplar nr.. Destinatar document Data difuzarii Semnatura de primire Scoala cu clasele IVIII .exemplare ■ ■ ■■ Revizia :.

2011 28. a reviziei in cadrul edifiei procedurii operafiona e.1 Edifia 1 x x 28. verificarea Si aprobarea edifiei sau.5 4. 3 1 2 3 4 5 Compartimen t 4 Secretariat Pers.dirig Inv.didactic conducere secretariat secretariat Funcfia 5 Secretar Inv.dirig director secretar secretar Numele Si prenumele 6 Busu Liliana Burlan adrian Busu Liliana Busu Liliana Data primirii 7 28.2011 2.n Ia 1 3.Situafia edifiilor a revizii Edifia sau dupa caz.Lista responsabilitafilor cu elaborarea.2 Revizia 1 2.Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza edifia sau dupa caz.09.3 3.nr . revizia din cadrul edifiei procedurii operationale Scopul difuzarii 2 aplicare informare verificare evidenfa arhivare Ex.l.1 3.2011 28.1 ELABORAT SECRETAR CRACIUN NICOLIJA 1. revizia in cadrul edifiei or in cadrul edifiilor procedurii operafionale Componenta Modalitatea Data la care se revizuita reviziei aplica prevederile edifiei sau reviziei edifiei 1 2 3 4 2. VERIFICAT Burlan Adrian DIRECTOR 1.3 APROBAT Burlan Adrian DIRECTOR 2.3 Revizia ••• Revizia ••• Eddifia II x x 2.2011 28.09. ELEMENTE NUMELE SI FUNCTIA DATA SEMNATURA PRIVIND PRENUMELE RESPONSABILII/ OPERATIUNEA 1 2 3 4 5 1. 64 .09.09.2011 1 Semnat ura 8 1 3.09.2011 28.4 3. dupa caz.SCOPUL PROCEDURII : *completarea corecta Si in termen a situatiei Scolare a elevilor la sfarsitul anului Scolar (iunie) Si dupa sesiunea exsamenelor de corigenta(septembrie).2.didactic Pers.2 3.09.

* stabileSte modul de realizare a activitatii, compartimentele Si persoanele implicate; *da asigurari cu privire la existenta documentelor adecvate derularii activitatilor; *asigura continuitatea activitatii, , stabileSte sarcini privind circuitul documentelor necesare (cataloage, registre matricole); *alte scopuri specifice procedurii operationale 5.DOMENIUL DE APLICARE 5.1Precizarea activitatii la care se refera PO(completarea registrelor matricole cu situatia Scolara a elevilor. 5.2Delimitarea activitatii Tn cadrul portofolliului de activitati desfaSurate(toate etapele ce vor fi parcurse privind vericifarea Tncheierii corecte a situatiei Scolare Tn cataloagele claselor(note medii semestriale, media anuala)informatiile cerute prind identitatea elevilor trecuti Tn cataloage Si registrele matricole, 5.3.-Lista principalelor activitati de care depinde : a) Aceasta activitate depinde de activitatea compartimentelor : *secretariat , *Tnvatatori *d iriginti *toate cadrele didactice b) de aceasta activitate depind urmatoarele compartimente : *secretariat *conducere 5.4-Listarea compartimentelor furnizoare de date Si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii procedurale, listarea compartimentelor implicate Tn procesul activitatii. a) activitatea depinde de furnizarea datelor : * secretariat *Tnvatatori, diriginti b) de aceasta activitate depind compartimentele : *secretariat *Tnvatatori, diriginti *conducere 2 6.DOCUMENTE DE REFERINTA *Ordin nr.3502/03.03.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii Si documentele Scolare din Tnvatamantul preuniversitar; *Regulamentul privind actele de studii Si documentele Scolare din Tnvatamantul preuniversitar(publ.Tn MO nr.342/22.04.2005); *Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de Tnvatamant preuniversitar referitor la actele de studii; *Legea nr.84/1995. Legea Invatamantului; c)alte documente : *circuitul documentelor; *Regulamentul intern al institutiei de Tnvatamant; 7. Definitii a) definitii : Si abrevieri :

65

*procedura operational! :prezentarea formalizata, Tn scris a tutror paSilor ce trebuie urmati, a metodelor Si procedelor cu privire la aspectul procesual; *Editie : forma initiala sau actualizata a unei procedure operationale *Revizie Tn cadrul unei editii-actiune de modificare a uneia sau mai multor componente ale PO. b) abrevieri ale temenilor: *PO -procedura operational! *MO-Monitorul Oficial *MECT-Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului *LI -Legea Tnvatamantului *CNP-codul numeric personal *RM- registru matricol *FM -foaie matricola *CC-catalogul clasei 8. Descrierea procedurii a) documente utilizate : 1.Registrul matricol 1Cataloagele pentru formatiunile de studiu constituite pentru anul Scolar Tn curs; 3 2Situatiile Scolare primite s-au expediate Tn timpul anului Scolar privind miScarea elevilor Si situatia lor la Tnvatatura(foile matricole); 3.Copiile certificatelor de naStere ale elevilor b)Continutul Si rolul documentelor 1.Registrul matricol a) serveSte ca document obligatoriu pentru evidenta situatiei Scolare a tuturor elevilor unitatii de Tnvatamant; b) se gestioneaza de compartimentul secretariat c) se arhiveaza de catre compartimentul resurse umane, departamentul secretariat din cadrul institutiei; d) contine minimum obligatoriu : denumirea institutiei, nivelul de Tnvatamant (dupa caz);?n interior se vor scrie obligatoriu :numarul matricol/ nr.volulmului matricol, numele initiala tatalui ,prenumele elevului , data Si locul naSterii, numele Si prenumele parintilor,CNP (codul numeric personal),mentiuni privind transferurile elevului, data efectuarii , unitarea Scoalra la/de la care se transfera, data , situatia Scolara pe fiecare an de studiu Si pe fiecare disciplina cu mentiunea unitatii Scolare unde a fost Tnmatriculat elevul, semnatura prof.diriginte, secretarului, directorului, stampila rotunda a unitatii;se completeaza cu situatia la Tnvatatura la sfarSitul fiecarui an Scolar (iunie) Si dupa examenele de corigenta(septembrie); e) dupa completare devine document Scolar cu regim special. 2. Cataloagele formatiunilor de studiu(claselor) a) documente de baza Si servesc la Tnscrierea situatiei Scolare a elevilorde catre personalul didactic al unitatii, pe parcursul anului Scolar (toate notele , la toate disciplinele, medii semestriale,mentiuni privind miScarea elevilor (plecat la, venit de la ), la elaborarea unei statistici privind situatia la Tnvatatura a elevilor la sf.semestrelor, anului Scolar. b) circula : cadre didactice, director, secretar

66

c) se arhiveaza de catre comparimentul secretariat, pe baza unui proces verbal de predare primire tipizat ,Tntocmit la sfarSitul fiecarui catalog de catre profesorul diriginte sub semnatura acestuia, a directorului Si secretarului. 3. Foile matricole : a)documente tipizate care contin situatia Scolara a elevilor Si folosite Tn urmatoarele situatii : miscarea elevilor la / de la unitatile Scolare , pe parcursul anului Scolar Si sunt formate din doua parti distincte : 1. date de identificare a unitatii Scolare,a elevului :numele ,initala tatalui, prenumele elevului, CNP, data Si locul naSterii, numele Si prenumele parintilor, domiciliul elevului/parintilor, unitatea Scolara de unde vine/pleaca elevul, anii de studiu/unitate Scolara 2. situatia scolara a elevului (contine mediile la toate disciplinele pe fiecare an de studiu);cand transferul are loc Tn timpul unui semestru Tn dreptul obiectului respectiv se scriu 4 notele obtinute, folosindu-se formula din catalog ex:10/25x, semnatura directorului Si secretarului; b) circula : Tntre unitatile Scolare, se elibereaza la cererea persoanelor Tn cauza; c) se arhiveaza de catre compatimentul secretariat Resurse materiale —cf.listei de inventar Resurse umane-cf.recensamantului elevilor, dinamicii populatiei Scolare Planificarea operatiunilor: -procurarea RM -Tnregistrarea Tn evidenta unitatii -numerotarea volumului 1,2,3 ...sau I,II,III........... -numerotarea filelor ( nr.filei este nr.matricol al elevului) -Tntocmirea procesului verbal pe ultima fila a RM -Tnscrierea elevilor -consemnarea situatiei la Tnvatatura pentru fiecare elev Tn parte -desemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu RM -desemnarea prin decizie a Comisiei care raspunde de completarea RM

67

OBIECTE AUDITABILE 1 l.Desemnarea prin decizie a Se emite decizie din partea conducatorului unitatii Si inmanata persoanei responsabile cu persoanei in cauza gestionarea RM 5.3 sau ImII.Desemnarea prin decizie a Comisiei responsabile cu completarea .Verificarea de catre conducatorul unitatii prin sondaj . alaturi de persoana desemnata a situatiei Scolare Tn RM 6.Inregistrarea in unitate ca vol.Procurarea RM Achizitionarea RM tipizat pt. Stabilirea a prin decizie a persoanei responsabile cu gestionarea RM (secretarul Scolii) 5.Desemnarea prin decizie a Se emite o decizie privind comisia responsabila de completarea RM Comisiei responsabile cu impreuna cu persoana desemnata 72 .Verificarea de catre conducatorul unitatii Scolare a modului de completare a RM. foi matricole) NeTntocmirea procesului verbal Nedesemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu RM Neemiterea deciziei 5 Neverificarea Si neaplicarea Stampilei pe filele RM Neefectuarea verificarilor Derularea operafiunilor Activitatii OBIECTE AUDITABILE Operatiuni desfaSurate 1 2 l.3 sau I.III.Procurarea RM IDENTIFICAREA RISCURILOR.Intocmirea provesului verbal pe ultima fila RM 4.III Si numerotarea filelor 3. numerotarea filelor Intocmirea procesului verbal 3. a veridicitatii situatiei Scolare consemnate Tn RM(cataloage.Inregistrarea Tn unitate.II. aplicarea stampilei 7.1.Intocmirea procesului verbal pe ultima fila 4. ca volume 1.fiecare nivel de invatamant unde este cazul Inregistrarea Si numerotarea filelor 2.2.RESURSE UMANE RISCURI SEMNIFICATIVE 2 Inexistenta RM Tn cadrul Tnstitutiei Omiterea Tnregistrarii Si numerotarii 2.2.

dupa CC Si foile matricole primite Tn timpul anului Scolar . invatator.Semnarea filelor RM 69 .RESPONSABILITATI 1.urmareSte ca situatia scolara sa fie Tnceheiata corect Tn catalog. certificate)pe baza Tnscrisurilor din RM -raspunde de gestionarea RM. -elibereaza acte de studii(adevereinte. 7. Directorul unitatii de rnvafamant : *verifica modul de completare a RM. a situatiei Scolare in RM 6. aplica Stampila unitatii 2. diploma. secretar. director Valorificarea rezultatelor activitatii *imbunatatirea cunoaSterii legislatiei privind completarea RM 6 *cunoaSterea modului de derulare a paSilor privind gestionarea si completarea RM 9.completarea alaturi de persoana stabilita .COMISIA.Verificarea de catre conducatorul Se verifica de catre conducatorul unitatii modul de completare a RM Si unitatii a modului de completare a a veridicitatii datelor inscrise( cataloge. modul de completare a situatiei Scolare Tn RM. referitor la : -corectitudinea datelor Tnscrise conforme cu cataloagele claselor Si FM primite. Dirigintii Si Tnvatatorii Scolii completeaza situatia Scolara Tn RM 3. verifica Tmpreuna cu directorul unitatii . 4.face mentiunile necesare miScarii populatiei Scolare sau a situatiei de repetentie. foi matricole) RM Si a veridicitatii datelor 6 lnscrise Semnarea filelor RM dupa consemnarea situatiei Scolare de catre :diriginte. semneaza pentru verificare. eliberate Tn timpul anului Scolar.Secretarul -completeaza RM Tmpreuna cu dirigintii Si Tnvatatorii.

Anexe . 4. 3. anexa 1. CUPRINS Numarulcomponente i 10. 6. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. Valcea Procedura Data operationale elaborarii 28. arhivari Elaborato r Aproba t Numa r Difuzare exemp l Arhivare Alt Loc Pe r el e Circuitul documentelor Evidenfa elevilor Lista de inventar secretariat Invat.ANTONOPERATIUNI LOR SI RESPONSABILITATILOR in cadrul procedurii DIAGRAMA PANN'' Rm. mregistrari.Nr. Si dirigintii secretariat director director director 1 1 1 personal secreta r Pers. caz. arhivari(diagrama operatiunilor) Cuprins Profesor: Amza Daniela Profesor: Burlan Adrian Director: Burlan Adrian Denumirea componentei din cad operationale COD PO-15-00-EAE 2. Elaborat Verificat Aprobat Semnatura: Semnatura: Semnatura: 70 . dupa caz. inregistrari. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. verificarea si aprobarea editiei sau. dupa.09..2011 EVIDENJA ACTIVITAJILOR EXTRACURRICULARE Coperta 1. 9. 2. 5. 3 Denumire anexa 10. gcoala cu clasele I-VIII . 8.did secreta r secreta r rul procedurii Pagina 11. 11. 7. 10. Lista responsabililor cu elaborarea.

79. Aria de cuprindere.03. 83.87/13. Responsabilitati. Data Persoana responsabila Semnatura Scopul procedurii. Continutul procedurii.EVIDENJA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare: 28.04. 84.09.G. acreditarii Si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie ■ Ordin Nr.nr.2011 Revizuir e 1 2 3 4 Cuprins: 78.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii.2002 privind activitatea desfaSurata de consilierul pentru proiecte Si programe educative Scolare Si extraScolare in cadrul unor unitati de invatamant preuniversitar 71 . 80.01.01. 82. 21/18. nr. Referinț e: ■ ■ ■ ■ Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Anexe. Regulamentul de ordine interioara. precum Si a Standardelor de acreditare Si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar. 81. Analiza procedurii. H.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. Legea nr. 22/25. Destinatar document Data difuzarii Semnatura de primire ■ H. Monitorizarea procedurii.G.3337 din 08. Lista de difuzare: Exempl ar Nr .

Elaborarea unui raport anual (de catre responsabilul respectiv) privind activitatea extracurriculara: ce tipuri de activitati s-au desfaSurat. Aprobarea. 4. 4.C.3.5. disfunctionalitati Si probleme. raspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri.3. mentinerea Si verificarea respectarii acestei proceduri. Anuntarea personalului privind obligativitatea raportarii fiecarei activitati extracurriculare desfaSurata (cuprinsa in Programul activitatilor extraScolare ) in termen de maxim trei zile de la efectuarea acesteia. realizare Si fructificare a activitatilor extracurriculare.Monitorizarea inscrierilor in Registru . 4. 12. 2. in Consiliul Profesoral.2.1.6. 3. Aria de cuprindere : Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice din Scoala Gimnaziala “Dani Gergely” Ghimes 3. Responsabilitati : 8. Continutul procedurii : 4.A.A. 3. Directorii (managerii) unitatii Scolare Si preSedintele C. prin decizie interna. a unui coordonator al acesteia.7. sunt responsabili de monitorizarea implementarii prezentei proceduri. 4. Comisia pentru activitati extracurriculare este responsabila de implementarea. modificari propuse in desfaSurarea acestora. a Programului activitatilor extraScolare Si afiSarea la avizier Si pe site .8. comparativ cu planul de activitati propus la Tnceputul unui semestru sau an Scolar. Selectarea membrilor Comisiei pentru activitati extracurriculare in Consiliul Profesoral Si nominalizarea.4. 72 . 4.2. organizare.1. Membrii C.E. Se face de catre coordonatorul Comisiei de Evaluare Si Asigurarea a Calitatii Si managerii unitatii de invatamant. Decizia in cadrul consiliului profesoral / consiliului de administrate privind modificarile aduse modului de proiectare. Elaborarea de catre Coordonatorul pentru proiecte Si programe educative Si membrii Comisiei pentru activitati extracurriculare a Programului activitatilor extraScolare. initiatori Si participant periodicitate.9.de catre director / director adjunct Si coordonatorul CEAC. 4.C.lunar / trimestrial / semestrial . Consilierul educativ al Scolii este responsabil de elaborarea planului de activitati extracurriculare Si de consemnarea modificarilor aparute. 4.4. Infiintarea unui registru comun al activitatilor extracurriculare cu structura prevazuta in anexa 1. Monitorizarea procedurii.ul Scolii. 8.E.1. Completarea registrului de catre responsabilul cu activitatile extracurriculare. Scopul procedurii : Scopul acestei proceduri este de a avea o evidenta a desfaSurarii activitatilor extracurriculare pentru o a stabili gradul de realizare a acestora. 4.

2011 Revizuire 1 2 3 4 73 Data Persoana responsabila Semnatura .2011 Profesor: Amza Daniela Profesor: Burlan Adrian Director: Burlan Adrian Semnatura: Semnatura: Semnatura: PROCEDURA STABILIREA SANCJIUNILOR PREVAZUTE PENTRU ABSENJE $I APLICAREA LOR EFICIENTA Exemplar numarul 1 Data intrarii in vigoare:29.c Modalit Dat Tema Grupul calsele I-VIII . Anexe Anexa 1.09. 9.8.ANTON PANN'' Rm. Analiza procedurii. Ritmicitatea analizei procedurii este de un an Scolar. Cadrele didactice Scoala cu Loc de rt a ati activitatii tinta desfaSur responsabile de realizarea Valcea de desfaSura are activitatii realizar te Nume Si Semnatu e prenume ra PROCEDURA OPERAJIONALA PO-16-00-SPAE Stabilirea Sanctiunilor Prevazute Pentru Absente si Aplicarea lor Eficienta Elaborat Verificat Aprobat Data elaborarii: 28. Nr.09..

1. Documente de referinta a) Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar b) Regulamentul de ordine interioara 4. ■ Regulamentul de ordine interioara. 2. Lista de difuzare: Destinatar document Data difuzarii Semnatura de primire Referinte: ■ Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Definitii. Documente de referinta. 74 . 6. simboluri. Anexe. Definitii. 3.Cuprins: 1. Exemplar Nr. Responsabilitati.familie in prima sedinta cu parintii . Procedura (sau "Operarea si controlul procesului"). simboluri Procedura se adreseaza tuturor elevilor din lnvatamantul gimnazial si este pusa in aplicare de catre profesorii diriginti . Scop si domeniu de aplicare: Deoarece unul dintre punctele slabe identificate in analiza SWOT a Comisiei pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii in Educatie este numarul mare de absente nemotivate s-a propus urmarirea lunara a situatiei frecventei si depistarea elevilor care absenteaza in mod repetat de la orele de curs . prescurtari. 5. ■ Legea nr. ■ Standardele ARACIP privind evaluarea unitatilor de invatamant preuniversitar. 2. 7. Procedura Pasul 1: Prelucrarea si semnarea Acordului de parteneriat scoala . 4. Scop si domeniu de aplicare. 3.2006 privind asigurarea calitatii in educatie.87/13. Inregistrari.04. prescurtari.

controlarea si evaluarea activitatilor prezentate in procedura sunt : . 5.Acordurile de parteneriat scoala .cu profesorul la care elevul a acumulat un numar de 15 absente nemotivate . ' Masuri anterioare scaderii mediei la purtare Nr.efectuate lunar . Pasul 3:Tnstiintarea elevilor de catre diriginti la un numar de absente nemotivitate . Pasul 7:Aplicarea sanctiunilor stabilite de catre regulamentul scolar. colegii.de la posta. Inregistrari . Pasul 5:Discutii cu elevii in fata Consiliului clasei sau . Crt. Confirmarile de primire ale scrisorilor de instiintare . Procesele verbale ale sedintelor de prelucrare a ROF .Tabelele nominale . coordonarea . absente in saptamanile S1 S2 Sem. Responsabilitati Responsabili pentru planificarea .conducerea scolii 6.II Masuri propuse Nume si prenume Media la purtare Nr.cu nr.Pasul 2: Prelucrarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamint preuniversitar in prima saptamana a anului scolar . 75 . de absente ale elevilor cu probleme de frecventa Copii ale documentelor doveditoare ca s-a respectat ordinea sanctiunilor din ROFUIP 7. organizarea . apoi de scoala -lunar-a cazurilor de absenteism. Pasul 6:Depistarea cauzelor absenteismului prin discutii cu parintii . elevii in cauza.de absente pe semI nemotivate II. Anexe Tabel nominal cu elevii cu absente I. .cu semnaturile de luare la cunostinta ale tuturor elevilor . Cheltuielile necesare corespondentei sunt suportate de catre scoala.familie . Nr. Pasul 4:Tnstiintarea telefonic sau prin posta a parintilor la un numar problematic de absente nemotivate .pe clase. pe clase .profesorii diriginti . efectuarea .dupa caz . Consiliul de Administrate hotaraste suma alocata anual -pentru corespondenta.membrii CEACE . Pasul 8:Efectuarea unei statistici la nivel de clasa .

Nume si Prenume Nr.ANTON ASIGURAREA CALITATII S5-S8 Total Saptamanile Valcea COD: PO-17-OO-PP PROCEDURA PRIVIND PORTOFOLIILE DATA: 01. VIII. Scoala PANN''Rm. Scopul procedurii. 4. Responsabilitati.09. RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: Director. Prof.04. 2. EXEMPLAR Crt.2006 privind asigurarea calitatii in educatie. 3. De absente nemotivate cu clasele I. 2.2010 ELABORAT DE: Prof. Anexe. Aria de cuprindere. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.87/13. 3. director adjunct membri CEAC responsabili de comisii metodice 4. Analiza procedurii. Spiridon Elena Cuprins: 1. CONJINUTUL PROCEDURII: > Tematica portofoliilor se stabileste in cadrul catedrelor Si a comisiilor metodice. ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza elevilor Si profesorilor. > sa surprinda progresele realizate de elevi. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR. Continutul procedurii. 6. > antreneze elevii in munca independenta. 5. Regulamentul de ordine interioara. 7. 1. Inregistrari. 76 . Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > surprinda latura formativa .COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA Masuri propuse I REVIZIA 0 Nr..

le apreciaza Si le noteaza. Tn rapoartele CEAC Si Tn documentele echipei manageriale. E = executa. A D/C C V C C/E V E E A/D/V C/V C/V 7. Realizarea portofoliilor de catre elevi.1nregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face elaborarea Si gestionarea portofoliilor se afla la responsabilii comisiilor metodice. > Portofoliile se centralizeaza pe discipline de catre Sefii de catedra / responsabilii comisiei metodice.ANEXE: Dosare comisii metodice Portofolii cadre didactice. D = decide asupra efectuarii acțiunii (conducere). elevi 77 . Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. 6. > Pastrarea acestora un an calendaristic Tn locul stabilit de conducerea Scolii. aprecierea Si notarea acestora de catre profesori / Tnvațatori. C = contribuie. conform matricei: MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba.> Profesorii / Tnvatatorii urmaresc realizarea portofoliilor de catre elevi. Analiza procedurii. Centralizarea portofoliilor pe discipline de catre Sefii de catedra / responsabilii comisiei metodice Pastrarea acestora un an calendaristic Tn locul stabilit de conducerea Scolii. V = verifica Etape Director Profesori Responsabili de arii curriculare/comisii de lucru Stabilirea tematicii portofoliilor Tn cadrul catedrelor Si a comisiilor metodice. 5.

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI EDITIA I REVIZIA 0 VIII. Referinț e: ■ ■ ■ ■ ■ Legea nr. Spiridon Elena Cuprins: 8. 11. 3. 1.Scoala cu clasele I. 10. director adjunct membri CEAC responsabili de comisii metodice 4. 2.09. Aria de cuprindere.ANTON PANN''Rm. Inregistrari. 14. 9. Prof. > antreneze elevii Tn munca independenta. CONTINUTUL PROCEDURII: 78 .ARIE DE CUPRINDERE: Se adreseaza elevilor Si profesorilor. Continutul procedurii. Scopul procedurii. Craciun Nicolita APROBAT: DIRECTOR.2006 privind asigurarea calitatii Tn educate. Responsabilitati. ASIGURAREA CALITATII EXEMPLAR Valcea COD: PO-17-OO-PP PROCEDURA PRIVIND PORTOFOLIILE DATA: 01.04. Standardele de calitate Legea educatiei nationale Regulamentul de organizare Si functionare a unitatilor de Tnvatamant preuniversitar. 12. Analiza procedurii. Regulamentul de ordine interioara. Anexe. > sa surprinda progresele realizate de elevi.87/13.. 13.SCOP: Instituirea unei proceduri metodologice care sa: > surprinda latura formativa . RESPONSABILITATI: Responsabil de procedura: Director.2010 ELABORAT DE: Prof.

conform matricei: > > > > MATRICEA RESPONSABILITATILOR A = aproba. elevi 79 . C = contribuie. Centralizarea portofoliilor pe discipline de catre Sefii de catedra / responsabilii comisiei metodice Pastrarea acestora un an calendaristic in locul stabilit de conducerea Scolii. A D/C C V C C/E V E E A/D/V C/V C/V 7. V = verifica Etape Director Profesori Responsabili de arii curriculare/comisii de lucru Stabilirea tematicii portofoliilor in cadrul catedrelor Si a comisiilor metodice. Pastrarea acestora un an calendaristic in locul stabilit de conducerea Scolii. 5. Portofoliile se centralizeaza pe discipline de catre Sefii de catedra / responsabilii comisiei metodice. in rapoartele CEAC Si in documentele echipei manageriale. Realizarea portofoliilor de catre elevi.1nregistrari Toate rapoartele Si dovezile pe baza carora se face elaborarea Si gestionarea portofoliilor se afla la responsabilii comisiilor metodice.ANEXE: Dosare comisii metodice Portofolii cadre didactice. Profesorii / invațatorii urmaresc realizarea portofoliilor de catre elevi. 6. le apreciaza Si le noteaza. aprecierea Si notarea acestora de catre profesori / invațatori.Tematica portofoliilor se stabileSte in cadrul catedrelor Si a comisiilor metodice. Analiza Si revizuirea procedurii se face anual. Analiza procedurii. D = decide asupra efectuarii acțiunii (conducere). E = executa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful