Don Gabriele Amorth - egzorcist

INTERVJU
Don Gabriele Amorth je egzorcist u Rimskoj biskupiji i počasni predsjednik udruţenja egzorcista koje je osnovao 1990-te godine i čiji je bio predsjednik do 2000-te godine. Za vrijeme njegovog boravka u MeĎugorju u srpnju 2002, s njim je razgovarao Fra Dario Dodig.

Fra Dario Dodig: Don Gabriele, Vi ste egzorcist u Rimskoj biskupiji? Don Gabriele Amorth: Egzorcist sam u Rimu i počasni predsjednik udruţenja egzorcista koje sam osnovao. 2000-te godine smo slavili 10-godišnjicu, ja sam imao 75 godina, pa sam zamolio da netko drugi preuzme tu duţnost. Biskupi sa 75 godina odstupaju sa duţnosti pa sam to i ja učinio!

Don Gabriele, možete li nam reći što je to egzorcizam? Egzorcizam je javna molitva Crkve učinjena s autoritetom Crkve, jer ju čini svećenik kojeg je imenovao biskup, molitva da se osoba oslobodi od demona, od zloćudnog utjecaja demona ili od zla koje je prouzrokovao demon.

Kada govorimo o egzorcizmu, možete li nam reći koliko Sotona može utjecati na kršćane? Utjecaj Sotone je ogroman, Sotona djeluje na dva načina. Redovno djelovanje Sotone je kada Sotona čovjeka napastuje na zlo. Svi su ljudi, od roĎenja pa do smrti, uključeni u tu borbu protiv Sotone koji čovjeka navodi na zlo. Budući da je imao ljudsku prirodu, i Isus se podvrgnuo sotonskoj napasti. Osim tog redovitog djelovanja, Sotona ima i izvanredno djelovanje koja se sastoji u tome da proizvodi zloćudne poteškoće koje mogu ići sve do Ďavolskog opsjednuća.

Kada govorimo o opsjednuću kako se obraniti od Sotone? Treba najprije govoriti o prevenciji: što učiniti da čovjeka ne stignu ta zla. Preventivna mjera je ţivjeti u Boţjoj milosti, biti vjeran molitvi i ne činiti djela koja otvaraju vrata demonu, posebno ne činiti nikakva okultna djela. Tri su glavna djela okultizma: magija, spiritizam i sotonizam. Ako se netko posveti tim stvarima izlaţe se izvanrednom djelovanju demona. Koliko u današnjem svijetu je utjecaj Sotone jači nego prije, posebno njegov utjecaj na današnju mladeţ, na primjer putem glazbe? Danas Sotona ima slobodne ruke. To ne znači da ima više moći nego u prošlosti, ali mu je vrata širom otvorena. Prije svega, danas ţivimo u razdoblju u kojem je malo vjere. To je čista matematika: kada vjera opada raste praznovjerje. Kad napustimo Boga, odajemo se praksama koje otvaraju vrata Sotoni. Nesumnjivo je da su današnji mediji učinili mnogo toga u korist Sotone, prije svega putem nemoralnosti nekih predstava, obiljem filmova koji prikazuju nasilje, stravu ili seks. Osim toga, mediji su stavili u prvi plan i tako popularizirali figure vračeva i čarobnjaka, i tako propagiraju njihova djela. Nije li egzorcizam krajnji oblik djelovanja otklanjanja Sotone. Koji oblici dolaze prije tog posljednjeg stupnja? Obraćenje. Prva stvar koju traţimo od ljudi koji se nama obraćaju je da ţive u Boţjoj milosti, da budu vjerni intenzivnom sakramentalnom ţivotu i ţivotu molitve. Nakon toga, ako je potrebno, savjetujemo da netko primi molitve iscjeljenja i oslobaĎanja, onako kako se to radi u katoličkoj karizmatskoj obnovi. Nakon niza takvih molitava, ili je osoba već osloboĎena, ili se pokazuje potreba za samim egzorcizmom. Tada se prelazi na sam egzorcizam, imajući na umu da je egzorcizam molitva u kojoj rezultat ne dolazi uvijek odmah. Katkada su potrebne godine egzorcizma da osoba bude osloboĎena.

Da li je egzorcizam krajnji oblik djelovanja u ime Božje? Teoretski da. Ipak treba misliti na druge faktore koji su jako vaţni pred Bogom. Egzorcizam je molitva. Kao i sve molitve, ona je tim efikasnija što je jača vjera. Vjera ima bitnu vaţnost. Zato mnogo puta čitamo u ţivotima svetih da su oslobodili od Ďavolskog opsjednuća a da nisu bili egzorcisti. Kada se govori o Sotoni i o sotonskom djelovanju, čovjek obično u sebi ima strah. To je zato što više nismo navikli na egzorcizam. Svećenici općenito malo vjeruju u izvanredno djelovanje Sotone. Ali ako im biskup ponudi da čine egzorcizam , odmah se prestraše, kao da misle ovako: «Ako ja pustim Ďavla na miru, pustit će i on mene na

miru. Ako se budem protiv njega borio, napadat će me.» To je pogrešno. Što se više borimo protiv Sotone tim se više on nas boji. Gospa u svojim porukama u MeĎugorju često govori da je Sotona jak i poziva nas na molitvu, post i obraćenje. Da, točno. Imao sam priliku u jednom talijanskom časopisu komentirati Gospine porukama u kojima govori o Sotoni. Često je o tome govorila. Podvukla je da je Sotona moćan i da ţeli uništiti njezine planove. Pozvala nas je da molimo, molimo, molimo. U svojim porukama, Gospa nam govori o krunici, klanjanju pred Presvetim, o molitvi pred kriţem i čak je rekla da se molitvom mogu i ratovi zaustaviti. Da. Molitvom moţemo zaustaviti i ratove. Uvijek sam Medjugorje shvaćao kao nastavak Fatime. Prema Gospinim riječima iz Fatime, da smo molili i postili ne bi bilo Drugog svjetskog rata. Gospu nismo poslušali i zato je bio rat. I ovdje u MeĎugorju, Gospa često poziva na molitvu za mir. To je vrlo značajno da se Gospa ovdje u MeĎugorju predstavila kao Kraljica Mira. Pri svojim ukazanjima, Gospa se svaki puta predstavlja drugim imenom da bi ukazala na cilj svojih ukazanja. U Lurdu se predstavila kao Bezgrešno Začeće, u Fatimi kao Kraljica Svete Krunice. Ovdje u MeĎugorju, Gospa se predstavila kao Kraljica Mira. Imamo svi u sjećanju riječi «Mir, mir, mir» koje su bile ispisane na nebu u samim počecima ukazanja. Jasno se vidi da čovječanstvo riskira da se vrati u rat, a Gospa insistira na molitvi i na kršćanskom ţivotu da bi postigla mir. Kraljica Mira u svojim porukama naglašava i post koji je u Crkvi pomalo zaboravljen. O postu govori u skladu s onim što se govori u EvanĎelju: da se postom i molitvom moţe ukloniti svaki utjecaj Sotone. To je istina. Prvo u Fatimi a sada ovdje u MeĎugorju, Gospa često govori o molitvi i o postu. Mislim da je to vrlo vaţno jer suvremen čovjek se odao potrošnji. Čovjek danas traţi kako da izbjegne svaku vrstu ţrtve, i tako se izlaţe počinjavanju grijeha. Za kršćanski ţivot, osim molitve potrebna je i odreĎena strogost ţivota. Ako nema strogosti u ţivotu nema ni ustrajnosti u kršćanskom ţivotu. Dat ću vam jedan primjer: danas se obitelji lako raspadaju. Slavi se vjenčanje ali se bračni par ubrzo rastaje. To dolazi zato što više nemamo navike činiti ţrtvu. Da bi se moglo zajedno ţivjeti, treba znati prihvatiti i nedostatke drugoga. Nedostatak duha ţrtve vodi k tome da se više ne ţivi kršćanski ţivot u punini. Vidimo s kakvom lakoćom se počinja pobačaj jer se ne ţeli učiniti ţrtvu da se odgaja djecu. Tako se poništava prvotni razlog braka. I to je zato što nema navike da se čini ţrtva. Samo ako smo navikli na to da se ţrtvujemo moţemo ţivjeti kršćanski ţivot. Brojni su plodovi MeĎugorja. Brojna su obraćenja. Jedan teolog kaţe da se ovdje nebo spustilo na zemlju. Gospa nas poziva da se potpuno predamo njoj da nas ona dovede do Isusa. Nije li to ono bitno i za kršćanski ţivot?

Nesumnjivo. MeĎugorje je doista mjesto gdje se nauči moliti, ţrtvovati se, gdje se ljudi obraćaju i gdje mijenjaju ţivot. Utjecaj MeĎugorja je svjetski. Dovoljno je samo misliti na to kolike molitvene skupine su nastale zahvaljujući meĎugorskim poticajima. I ja vodim jednu meĎugorsku skupinu koja je nastala 1984. To je skupina koja već ima 18 godina. Ţivimo jedno poslijepodne onako kako se ţivi u MeĎugorju. Uvijek dolazi po 700 ili 750 ljudi. Uvijek razmatramo Gospinu poruku od 25. u mjesecu i ja uvijek čitam tu poruku u odnosu na neku rečenicu iz EvanĎelja, jer Gospa ne govori ništa novo. Ona nas poziva da činimo ono što nas je Isus naučio. Skupine poput moje postoje u cijelom svijetu.

Je li istina da je Međugorje «veliki zalogaj» za Sotonu? Sigurno. MeĎugorje je tvrĎava protiv Sotone. Sotona mrzi MeĎugorje jer je to mjesto obraćenja, molitve, preobraţenja ţivota.

Možete li nam dati svoj savjet? Marijina «oporuka», posljednje riječi koje su zapisane u EvanĎelju su: «Činite što god vam On kaţe». Ovdje u MeĎugorju, Gospa ponovno insistira na tome da se poštuju zakoni EvanĎelja. Euharistija je u središtu svih meĎugorskih skupina, jer Gospa uvijek vodi prema Isusu. To je njezina glavna briga: da se vrše Isusove riječi. To je ono što svima ţelim. Neka vas Bezgrešna zagovara, da bi Boţji blagoslov sišao na sve vas u izobilju, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Amen! Hvala Vam, Oče, i neka Vas Bog još dugo poživi!

IZVOR: http://josko.jimdo.com/duhovnost/privatni-egzorcizam/%C5%A1to-je-egzorcizam/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful