Nilai : Rasional/1 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tingkatan : ....................................... Tarikh : ................................................

BAND 1 : B1D11E1 (SET 1) (Boleh menyatakan faktor yang perlu diambil kira sebelum membuat sesuatu keputusan )

Tandakan jawapan di ruang yang disediakan. Bil . 1 2 Senarai Semak Saya sentiasa berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak agar tidak mendatangkan akibat buruk Saya akan menerima sepenuhnya sesuatu maklumat itu sekiranya disampaikan oleh orang yang saya sayangi. Saya tidak akan mengendahkan khabar angin yang mencemarkan nama baik dan maruah keluarga saya. Orang yang rasional sepatutnya mempertimbangkan sesuatu perkara dengan minda yang positif. Ya Tidak

3

4

Pelajar menguasai evidens B1D11E1 sekiranya dapat menjawab 2 soalan dengan betul. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh _____________________

Nilai : Rasional /1 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK GURU ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................. Tarikh : ................................................ BAND 1 : B1D11E1 (SET 2) ( Boleh menyatakan faktor yang perlu diambil kira sebelum membuat sesuatu keputusan ) Tingkatan : .......................................

SENARAI SOALAN YANG BOLEH DISOAL OLEH GURU UNTUK MENILAI PENGUASAAN PELAJAR DALAM B1D11E1.

1. Riduan telah menuduh Siva mengambil pennya tanpa menyiasat terlebih dahulu? Betul atau Salah tindakan Riduan? 2. Setelah menimbangkan semua perkara dan berdasarkan bukti yang kukuh, pihak mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun kepada penjenayah itu. 3. Membeli yang diiklankan walaupun barang tersebut bukan keperluan. 4. Melanggar peraturan jalan raya kerana tiada kawalan polis pada ketika itu. Pelajar menguasai evidens B1D11E1 sekiranya dapat menjawab 2 soalan dengan betul. Belum Menguasai Sudah Menguasai

Disahkan Oleh

......... Sukar untuk bangun awal pagi..................... BAND 2 : B2D11E1 (SET 1) ( Boleh menerangkan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor ) Tingkatan : ...._____________________ Nilai : Rasional/2 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : ....................... No 1 2 Situasi Lemah dalam subjek Bahasa Melayu............ Belum Menguasai Sudah Menguasai ...................... Rakan mempelawa bercuti ke kampungnya. Nyatakan tindakan yang wajar dan kesan daripada tindakan anda dalam ruangan yang disediakan.... Pelajar menguasai evidens B2D11E1 sekiranya dapat menjawab 2 soalan dengan betul.. Tarikh : ........... Tindakan yang diambil Kesan daripada tindakan yang diambil 3 4 Menjaga ibu yang sakit di hospital.................

............................. Tingkatan : ........Disahkan Oleh _____________________ Nilai : Rasional/2 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : ............ Tarikh : ........... Belum Menguasai Sudah Menguasai Disahkan Oleh _____________________ ........ Kes Ponteng Kelas a) b) Kesan kepada diri a) b) Kesan kepada orang lain Pelajar menguasai evidens B2D11E1 sekiranya dapat menjawab 1 kesan pada diri dan 1 kesan kepada orang lain dengan betul..................................... BAND 2 : B2D11E1 (SET 2) ( Boleh menerangkan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor ) Lengkapkan jadual yang diberikan.................

............... Memotong cakap tetamu kerana ideanya kurang bernas............................... No 1 2 3 4 5 6 Perlakuan Meninggikan suara kepada kakak... Berbelanja mengikut kemampuan dan keperluan Meminjamkan wang sehingga terpaksa berpuasa........... Sabar ketika orang lain sedang bercakap..... Tingkatan : ............................. BAND 1 : B1D12E1 (SET 1) ( Boleh menyenaraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain ) Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri kesederhanaan.. (√) Pelajar menguasai evidens B1D12E1 sekiranya dapat menjawab 3 soalan dengan betul........... Mudah jatuh cinta kepada rakan.. Belum Menguasai Sudah Menguasai ............ Tarikh : ...............Nilai : Kesederhanaan/1 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .........

........ Dia hanya membeli barang-barang yang penting sahaja dan tidak suka membazir........... BAND 1 : B1D12E1 (SET 2) ( Boleh menyenaraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain ) 1...... Puan Rohana gemar memakai barang kemas yang banyak Anita suka memakai pakaian yang kasual dan selesa ketika keluar bersama rakan-rakannya.......Disahkan Oleh _____________________ Nilai : Kesederhanaan/1 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : . 3... Tingkatan : .................... Remaja zaman sekarang suka menari secara terlonjak-lonjak dan menjerit sesuka hati... Tuliskan ( √ ) bagi perlakuan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah............ 4................... 2... ........................ Puan Selvi sangat berhati-hati ketika berbelanja....... Tarikh : .......... 1..............

.................Pelajar menguasai evidens B1D12E1 sekiranya dapat menjawab 2 soalan dengan betul................................... Berpakaian i) Ciri : ii) Contoh : i) Ciri : Pergaulan ii) Contoh : ....... BAND 2 : B2D12E1 (SET 1) (Boleh menghuraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain) Huraikan ciri-ciri kesederhanaan yang perlu anda amalkan dalam aspek di bawah............... Belum Menguasai Sudah Menguasai Disahkan Oleh _____________________ Nilai : Kesederhanaan/2 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .................................................... Tarikh : ........ Tingkatan : ......

BAND 2 : B2D12E1 (SET 2) (Boleh menghuraikan ciri orang yang bersikap sederhana dalam hubungan dengan orang lain) Berikan contoh situasi yang sesuai bagi ciri-ciri orang yang mengamalkan sikap kesederhanaan dalam jadual yang diberikan........Tidak keterlaluan dalam pertuturan 2... Menolong orang tanpa merosakkan diri sendiri..................................... Belum Menguasai Sudah Menguasai Disahkan Oleh _____________________ Nilai : Kesederhanaan/2 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : ........ Contoh Situasi .................................... Dapat mengawal perasaan..... Tarikh : .Pem ikiran i) Ciri : ii) Contoh : iii) Pelajar menguasai evidens B2D12E1 sekiranya dapat menjawab 1 soalan dengan betul.............................. 3..... Ciri-ciri 1...... Tingkatan : ......

........ Belum Menguasai Sudah Menguasai Disahkan Oleh _____________________ Nilai : Kesederhanaan/3 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK GURU ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama Kumpulan : ................................. BAND 3 : B3D12E1 (SET 1) ( Boleh menunjukkan perlakuan yang sederhana dalam hubungan dengan orang lain ) HASIL PEMERHATIAN Hasil pemerhatian menunjukkan pelajar telah mengamalkan sikap kesederhanaan dengan menerima dan menghormati idea rakan sekumpulan ketika perbincangan............................ .Menghormati pandangan orang lain............................................. Contoh : Guru mengarahkan pelajar membincangan isu semasa dan membuat penilaian....... Tingkatan : ..... Pelajar menguasai evidens B2D12E1 sekiranya dapat menjawab 2 soalan dengan betul....... Tarikh : ......4...

................. Tingkatan : .....Nama ahli kumpulan Mengamalkan Sikap Sederhana Tidak Mengamalkan Sikap Sederhana Disahkan Oleh _____________________ Nilai : Kesederhanaan/3 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK GURU ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama Kumpulan : ............................. BAND 3 : B3D12E1 (SET 2) ................................................. Tarikh : ......................................

Nama Pelajar Mengamalkan Sikap Sederhana Tidak Mengamalkan Sikap Sederhana .( Boleh menunjukkan perlakuan yang sederhana dalam hubungan dengan orang lain ) HASIL PEMERHATIAN Hasil pemerhatian sepanjang proses P&P menunjukkan pelajar telah mengamalkan sikap kesederhanaan dalam pergaulan dengan rakan.

Disahkan Oleh _____________________ .

... BAND 1 : B1D14E1 (SET 1) (Boleh memberikan contoh adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga) Tingkatan : ...................................... Belum Menguasai Sudah Menguasai Disahkan Oleh _____________________ .....Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/1 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .. Tarikh : ..... Amalan Tradisi Keluarga Semasa HARI DEEPAVALI Pelajar menguasai evidens B1D14E1 sekiranya dapat menjawab 2 soalan dengan betul......................................................................................

.......... Belum Menguasai Sudah Menguasai Disahkan Oleh _____________________ ..... Menghormati ibubapa dituntut oleh semua kaum........... Tingkatan : ...................................... BAND 1 : B1D14E1 (SET 2) (Boleh memberikan contoh adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga) Tandakan / di petak berkenaan: Bi l 1... .......... Penyataan Warna merah dianggap bertuah oleh kaum Cina.. Tarikh : ........... 2..... Ya Tidak Pelajar menguasai evidens B1D14E1 sekiranya dapat menjawab 2 soalan dengan betul........Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/1 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : ..................... Amalan ziarah menziarahi diamalkan semasa sambutan perayaan setiap kaum... 3 4...... Bermaaf-maafan dilakukan oleh orang Islam semasa menyambut Aidil Fitri..............

................ Tarikh : ............................... BAND 2 : B2D14E1 (SET 1) (Boleh menerangkan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga) PILIHAN UPACARA SEMASA DEEPAVALI: __________________________ Jelaskan secara ringkas turutan upacara tersebut ketika sambutan Deepavali................................. Disahkan Oleh _____________________ . Tingkatan : ....................................................Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/2 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : ......

....................... 2............................. Kaum Melayu 1..................... BAND 2 : B2D14E1 (SET 2) (Boleh menerangkan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga) Terangkan sambutan perayaan atau adat tradisi keluarga ketika menyambut kelahiran bayi mengikut kaum........ Tarikh : . Tingkatan : ... Belum Menguasai Sudah Menguasai Disahkan Oleh _____________________ ....... India 1... Adat Pelajar menguasai evidens B2D14E1 sekiranya dapat menyatakan satu adat mengikut kaum masingmasing...........Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/2 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .. Cina 1.............................. 2..... 2...

............................ Nama ahli kumpulan Belum Menguasai Tidak Menguasai ... 2................) Pakaian tradisional lelaki dan wanita pada hari Deepavali.............. Tajuk-tajuk simulasi : 1........ Tarikh : .)Lakonkan situasi melukis koolam di hadapan rumah.......... Seorang wakil memberi penerangan soalan yang dipilih........ 2.....Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/3 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : ... 3............ Ketua kumpulan akan membuat cabutan nombor soalan simulasi dan lakonkan bersama ahli kumpulan....)Lakonkan situasi memohon restu ibu bapa pada pagi Deepavali.................. Tingkatan : ...... BAND 3 : B3D14E1 (SET 1) ( Boleh menunjukkan perlakuan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga ) TUGASAN KUMPULAN 1............

............ 2.......... Apabila muzik dimatikan pelajar yang memegang kotak akan membuat cabutan kad upacara......... Nama Pelajar Telah Menguasai Belum Menguasai ..........Pelajar mengedarkan kotak yang mengandungi kad upacara tradisi keluarga pelbagai kaum..... Tingkatan : ..... BAND 3 : B3D14E1 (SET 2) ( Boleh menunjukkan perlakuan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga ) Permainan Kotak Beracun.......................... Muzik dimainkan........ Tarikh : ........... 3. 4............................ Pelajar akan menunjuk cara upacara yang terdapat pada kad tersebut...........Disahkan Oleh _____________________ Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/3 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : ........ 1...

.......................................................... Disahkan Oleh _____________________ ..............Disahkan Oleh _____________________ Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/4 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .....................dengan hadir dan ini mengesahkan bahawa pelajar di bernama……………………………………telah surau/masyid/tokong/kuil/gereja di menjalankan tanggungjawabnya alamat…………………………………………………………… pada tarikh……………………secara sukarela............................ Tarikh : ............ BAND 4 : B4D14E1 (SET 1) (Boleh melaksanakan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga dengan tertib) Saya bernama ………………………………………... Tingkatan : ....

............................... Tarikh : . Tingkatan : ......................................................Nilai : Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan/4 CATATAN ANEKDOT PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : ............didapati pelajar ini telah menawarkan diri untuk membuat persembahan kebudayaan berkaitan adat tradisi keluarga masing-masing.. ...... BAND 4 : B4D14E1 (SET 2) (Boleh melaksanakan adat/tradisi yang diamalkan oleh keluarga dengan tertib) TARIKH : HARI : MASA: BUTIRAN: Pada tarikh………………......... Pelajar ini juga memimpin rakanrakannya untuk menjayakan persembahan tersebut...........................

2.. Tarikh : ................... BAND 1 : B1D15E1 (SET 2) (Boleh memberikan contoh cara memelihara/ memulihara persekitaran sekolah) Senaraikan dua aktiviti kebersihan dan keceriaan yang boleh dijalankan di sekolah : Tempat Bilik Darjah 1......... 2.. Tandas 1................ 2... Aktiviti Pelajar menguasai evidens B1D15E1 sekiranya dapat menyatakan satu aktiviti daripada setiap tempat.......................... Kantin 1....Disahkan Oleh _____________________ Nilai : Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar/1 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : . Tingkatan : ............................................................ Belum Menguasai Sudah Menguasai ...

.................................. 2........................ Tandas 1....... Tingkatan : .... BAND 2 : B2D15E1 (SET 2) (Boleh menjelaskan kepentingan memelihara/ memulihara persekitaran sekolah) Huraikan kepentingan menjaga kebersihan dan keceriaan tempat-tempat berikut......... Kantin 1........... Belum Menguasai Sudah Menguasai .............. Tarikh : . 2..... Tempat Bilik Darjah 1........................ Kepentingan Pelajar menguasai evidens B2D15E1 sekiranya dapat menyatakan satu kepentingan daripada setiap tempat... 2.....Disahkan Oleh _____________________ Nilai : Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar/2 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK PELAJAR ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .....

......................... BAND 3 : B3D15E1 (SET 2) (Boleh menunjukkan perlakuan memelihara/memulihara persekitaran sekolah) Ketua kebersihan akan menilai pelajar sama ada menjalankan tugas kebersihan kelas mengikut jadual yang telah disediakan pada bulan .. Tarikh : .hingga ...Disahkan Oleh _____________________ Nilai : Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar/3 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK KETUA KEBERSIHAN KELAS ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .......................................................... Tingkatan : ...................................................... .............................................

Nama Pelajar Menjalankan Tugas Tidak Menjalankan Tugas Disahkan Oleh _____________________ .

........ Disahkan Oleh _____________________ ........................... BAND 4 : B4D15E1 (SET 2) (Boleh memelihara/memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati) TARIKH : HARI : MASA: Saya mengesahkan bahawa pelajar ini telah menunjukkan perilaku memelihara atau memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati..................................Nilai : Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar/4 BORANG SENARAI SEMAK ( UNTUK GURU ) PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : ...... Tarikh : ...................................................... Tingkatan : ..........

.................... BAND 5 : B5D15E1 (SET 2) (Boleh mengamalkan memelihara/memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan rakan) TARIKH : HARI : MASA: BUTIRAN: Pada tarikh………………..............................didapati pelajar ini telah membersihkan kawasan…………………………..... Tarikh : ................. Tingkatan : .................sele pas sambutan……………………………… …………….................Nilai : Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar/5 CATATAN ANEKDOT PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .......... ......................... Pelajar ini juga memimpin rakanrakannya membersihkan kawasan tersebut...

.................. Tarikh : ................. sebagai taman angkat dan dapat mengekalkan kebersihan dan keceriaan taman tersebut sepanjang tahun............................. Disahkan Oleh __________________________ (PENOLONG KANAN HEM) ..........Disahkan Oleh _____________________ Nilai : Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar/6 CATATAN ANEKDOT PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Nama : .......................................... BAND 6 : B6D15E1 (SET 2) (Boleh mengamalkan memelihara/memulihara persekitaran sekolah dengan rela hati dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan rakan dan dicontohi) Pelajar ini telah menjadikan ………………………..................... Tingkatan : ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful