Proces verbal de predare-primire

Încheiat astăzi, ......................... ............................................, intre:
........................................................................................................................, cu sediul in
............................................................, str. ........................., nr. ......................... ,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ........................., CIF
.......................reprezentată de: ......................... ......................... .........................
Numit in continuare Vanzator:
Si:
societatea comercială / persoana fizică ...................................................... , având
CNP/CIF ..................................... adresa ..........................................................................
..................................... ..................................... .....................................
Telefon ..................................... numit in continuare Cumparator
Vanzatorul a preluat gratuit de la Cumparator următoarele echipamente :
..................................... ..................................... ..................................... ..............................
....... ..................................... .....................................
Predarea acestor echipamente s-a făcut pe baza cumpărării de catre Cumparator de la
Vanzator a următoarelor produse cu seriile :
Denumire Produs

Serie

Am primit

Am predat

_____________

_______________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful