Format - Refleksi Lawatan Ilmiah Pjm 3112

REFLEKSI LAWATAN ILMIAH PJM 3112 NAMA OPSYEN NO K/P : NORANIZA BINTI SALLEH : PISMP BM/PJ/PSV SEMESTER 5 : 910816-03-6042

Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya saya dan rakan-rakan dapat melaksanakan program lawatan ilmiah untuk mata pelajaran Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani (PJM 3112). Lawatan ini dilaksanakan adalah untuk memenuhi sukatan bagi mata pelajaran ini. Alhamdulillah, lawatan ini telah diadakan selama empat hari tiga malam termasuk perjalanan pergi dan balik iaitu bermula pada 5 Februari 2013 sehingga 8 Februari 2013. Lawatan ini disertai oleh dua kumpulan guru pelatih IPG Kampus Kota Bharu iaitu guru pelatih dari opsyen BM/PJ/PSV Semester 5 dan juga dari opsyen MT/PJ/BI Semester 5. Destinasi yang menjadi pilihan kami ialah Badminton Association Malaysia(BAM) dan Pusat Sukan Universiti Malaya. Program ini disertai seramai 41 orang pelajar dan dua orang pensyarah pengiring. Sesungguhnya banyak input-input yang berguna dan dapat saya pelajari semasa menyertai program yang telah dilaksanakan ini. Sebelum lawatan ini dijalankan, saya dapat mempelajari tentang perkara-perkara yang perlu dilakukan dan diselesaikan sebelum sesi lawatan dijalankan. Antaranya ialah proses menyediakan kertas kerja. Sedikit sebanyak saya dapat mempelajari cara-cara untuk menghasilkan kertas kerja yang betul dan mengikut format yang telah ditetapkan. Walaupun kertas kerja perlu dibuat oleh setiausaha tetapi pensyarah telah menetapkan bahawa setiap ahli kumpulan perlu menyediakan kertas kerja masing-masing. Melaluinya, saya

memperolehi manfaat dan memahami item-item yang perlu ada dalam sesuatu kertas kerja.

tanpa organisasi yang mantap sesuatu badan tidak mampu untuk bertahan dan menguruskan hal-hal berkaitan dengan organisasi dengan jayanya. Begitu juga dengan lawatan ke Pusat Sukan Universiti Malaya. Untuk menghasilkan program yang berjaya. saya berpendapat bahawa perjalanan gerak kerja sebelum lawatan sangat memuaskan memandangkan ahli jawatankuasa yang dilantik memberikan komitmen terhadap tugasan masing-masing. kita perlulah melantik ahli jawatankuasa tertinggi dan juga ahli jawatankuasa kerja. Sebagai contoh. di mana guru pelatih perlu berhubung dengan pihak luar dan membuat Semasa mengadakan lawatan ke Badminton Association Malaysia(BAM) dan Pusat Sukan Universiti Malaya. saya berpendapat bahawa lawatan ilmiah ini . Jika sesuatu organisasi itu tidak mempunyai badan penggeraknya. saya dapat merumuskan bahawa untuk melaksanakan sesuatu program ataupun aktiviti. Selain itu. Pengerusi untuk lawatan ilmiah ini mampu mengawal orang-orang bawahan dan sentiasa meninjau pergerakan aktiviti yang dijalankan. tanpa pengurusan yang baik perancangan sesuatu program tidak akan berjalan dengan lancar memandangkan lawatan ilmiah yang dijalankan melibatkan pihak luar. Sesungguhnya. BAM sendiri mempunyai oraganisasi yang bertindak sebagai perancang dan menyelaras segala aktiviti organisasi. Semasa di Kompleks Sukan Bukit Kiara di mana Badminton Association bertapak sebagai pusat latihan atlet badminton Negara. Kami juga diberi taklimat mengenai struktur pentadbiran di mana organisasi ini tidak bergerak sendiri dan mempunyai ketua sebagai penggerak utama organisasi. saya dapat merumuskan bahawa sesuatu organisasi sukan perlulah mempunyai ketua yang mentadbir dan menguruskan hal-hal dalaman dan luaran organisasi. Sesungguhnya.Selain itu. Saya berasa sangat bertuah memandangkan saya diberi peluang untuk mengikuti program lawatan ilmiah ini. Hal ini kerana saya dapat menimba pelbagai ilmu baharu dan dapat melatih diri saya untuk lebih berdisiplin serta memberikan komitmen yang tinggi terhadap tugasan. semua ahli jawatankuasa perlulah menjalankan tugas masing-masing. maka perjalanan program yang dianjurkan tidak akan berjalan dengan lancar. saya dan rakan-rakan diberi penerangan mengenai struktur pentadbiran dan sejarah BAM itu sendiri.

terdapat guru pelatih yang lewat apabila diminta berkumpul sebelum sesi lawatan bermula. sebagai seorang pelajar kita perlulah menepati masa dan menghormati rakan-rakan yang lain. ahli jawatan terbabit boleh membuat penambahbaikan dan memikirkan pro dan kontranya. Namun begitu. program yang telah dijalankan itu sangat memberikan manfaat kepada guru peltih.mampu memupuk semangat setiakawan dan kerjasama di antara guru pelatih. Selain itu. . maka sesuatu program itu akan berjalan dengan lancar. Guru pelatih juga dapat mengeratkan lagi hubungan dengan pensyarah penasihat di samping memperbaiki dan meningkatkan lagi kemahiran interpersonal. Semoga program sebegini terus diadakan bagi melahirkan guru pelatih yang berdaya saing dan seimbang dari segi jasmani. emosi. terima kasih. Sekian. Aktiviti bermain bowling di Mid Valley mungkin sesuai untuk rekreasi tetapi lebih elok jika tempat yang dipilih tidak terlalu eksklusif dan sesuai dengan masa yang ditetapkan. rohani. intelek dan sosial. Contohnya. Walaupun mereka pensyarah. Antaranya ialah terdapat sedikit masalah dengan pengurusan masa sewaktu program berjalan. Saya berpendapat. Apabila semua guru pelatih memberikan kerjasama yang tinggi. di sebalik kelancaran program yang dianjurkan terdapat juga sedikit kekangan yang dapat saya perhatikan. Diharapkan untuk aktiviti yang seterusnya. Sesungguhnya. saya merasakan tempat-tempat untuk aktiviti rekreasi tidak terlalu sesuai memandangkan pada masa lawatan dijalankan guru pelatih belum mendapat elaun. mereka tetap memberikan layanan yang baik kepada para guru pelatih di samping memberi tunjuk ajar yang berguna kepada kami. Saya berpendapat bahawa pensyarah-pensyarah pengiring menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan bersungguh-sungguh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful