31. Povreda I zastita nuznog dela – 1.

Povreda nuznog dela - nuzni deo je povredjen ako je vrednost ostaviocevih rspolaganja I poklona ucinjenih nuznom nasledniku manja od vrednosti naslednikovog nuznog dela. Da bi se utvrdilo da li je ostavilac povredio nuzni deo sud mora da sprovede sledece radnje: 1. Odredjuje vrednost nuznog dela 2. Utvrdjuje da li je ostavilac namirio nuzne naslednike (putem testamenta, poklona, legata…) 3. Uporedjuje vrednost nuznog dela sa vrednoscu onoga sime je ostavilac namirio nuznog naslednika. Kada je vrednost nuznog dela veca od vrednosti onoga cime je nuzni naslednik namiren. 2. Zastita nuznog dela – Ako nuzni deo ima obligaciono-pravnu prirodu, sto je pravilo, njegova povreda ima za posledicu nastanak obligacionog odnosa izmedju nuznog naslednika kao poverioca I testamentalnih naslednika, legatara I poklonoprimca, kao duznika. Nuzni deo, pre svih, duguju ostaviocevi testaentalni naslednici I legatari. Kad je vrednst onoga sto su dobili testamentalni naslednici nedovoljno za namirenje nuznog dela, nuzni naslednik moze zahtevati dopunu nuznog dela od ostaviocevih poklonoprimca. Ako nuzni deo ima naspeldnopravnu prirodu, zastita nuznog dela se sastoji u smanjenju testamentalnog raspolaganja I povracaju poklona. Sva ostavioceva testamentalna raspolaganja smanjuju se srazmerno. Kada je u pitanju vracanje poklona, zakon predvidja da se vracanje vrsi pocev od poslednjeg poklona I ide dalje po redosledu koji je obrnut od reda po kome su pokloni ucinjeni. Zastita nuznog dela ostvaruje se u ostavinskom postupku (parnicnom), podnosenjem tuzbe. Kada nuzni deo ima obligacionopravnu prirodu nuzni naslednik podnosi tuzbu za isplatu novcanog potrazivanja. Ukoliko nuzni deo ima naslednopravnu prirodu, nuzni naslednik podnosi tuzbu za smanjenje testamentalnih raspolaganja I povracaj poklona. 35. Ostavinski postupak – je vanparnicni postupak u kome se utvrdjuju naslednopravne posledice ostavioceve smrti. On ima deklarativnu (utvrdjujucu) funkciju. Ostavinski postupak ima preventivni I zastitni

36. Istrazno nacelo – tokom postupka sud po sluzbenoj duznosti XXX relevantan cinjenicni materijal za donosenje odluke sud nije vezan predlozima stranaka u pogledu utvrdjivanja cinjenica. Ucesnici u osttavinskom poslu . Prethodni postupk 2. Izvrsiac testamenta – je lice kome je povereno staranje da se testament sprovede onako kako je zavestalac hteo. a ne od ucesnika u postupku.su ona lica koja pretenduju na to da budu naslednici. Njega po pravilu ostavlja zavestalac u testamentu I moze biti fizicko ili pravno lice.je onaj sud koji je stavarno I mesno nadlezan za raspolaganje zaostavstine. Nacelo socijalnosti – sud preduzima mere za zastitu prava maloletnika o kojima se roditelji ne staraju kao I drugih lica koja nisu u mogucnosti da se samostalno brinnu o zastiti svojih prava. To je osnovni sud. Osnovna pravila vanparnicnog postupka 1. pri cemu se on bitno razlikuje od parnicnog postupka. Pokretanje I tok ostaviocevog postupka zavisi od suda. 3. legatari ili da im pripadnu neka prava iz zaostavstine. . Ostavinska rasprava 4. Ostavinski sud . Postupak o pravnim lekovima. On ima vise stadijuma: 1. 2. Nacelo XXX – ovaj postupak se vodi po sluzbenoj duznosti ako su iza ostavioca ostale nepokretnosti. On nije namenjen resavanju sporova.znacaj. Ostavinski postupak je regulisan odredbama Zakona o vanparnicnom postupku. 2. 37. 4. Subjekti ostavinskog posla – 1. Ogranicena primena obostranog saslusanja – jedan ucesnik u postupku moze davati izjave bez prisustva drugih ucesnika. 3. Donosenje ostavinskog resenja 5. Pripremanje ostavinske rasprave 3.

Da se stara o isplati ostaviocevih dugova I legata 4.je lice imenovano da se stara o zaostavstini onda kada su naslednici nepoznati ili odsutni dok resenje o nasledjivanju ne postane pravosnazno. 4. Da se brine da odredbe testamenta budu sprovedene po ostaviocevoj volji.Duznosti izvrsioca testamenta su: 1.Staraoc zaostavstine . Da upravlja zaostavstinom 3. . Da se stara o cuvanju zaostavstine 2. Staraoca zaostavstine mogu postaviti ostavinski sud ili organ starateljstva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful